SR EN DE
REPUBLIČKI GEODETSKI ZAVOD

REPUBLIČKI GEODETSKI ZAVOD

Beograd (Savski Venac) BULEVAR VOJVODE MIŠIĆA 39,objavljuje 

JAVNI POZIV, 
Vrsta postupka: otvoreni postupak


Predmet javne nabavke: Javna nabavka usluge – servisiranje fotokopir aparata, sa obezbeđenjem rezervnih delova i potrošnog materijala (javna nabavka br. 3/2012) , oblikovan je po partijama

Partija

Opis predmeta nabavke

1

Servisiranje fotokopir aparata, sa obezbeđenjem rezervnih delova i potrošnog materijala - 1.     PARTIJA:
SLUŽBE ZA KATASTAR NEPOKRETNOSTI NOVI SAD 1 i                                NOVI SAD 2, sa pripadajućim Službama za katastar nepokretnosti: Beočin, Žabalj, Sremski Karlovci, Titel, Temerin, Bečej i Srbobran; SLUŽBA ZA KATASTAR NEPOKRETNOSTI PANČEVO, sa  pripadajućim Službama za katastar nepokretnosti: Kovačica, Kovin, Vršac, Alibunar, Bela Crkva, Opovo i Plandište; SLUŽBA ZA KATASTAR NEPOKRETNOSTI KIKINDA, sa pripadajućim Službama za katastar nepokretnosti: Ada, Kanjiža, Senta, Čoka i Novi Kneževac; SLUŽBA ZA KATASTAR NEPOKRETNOSTI ZRENjANIN, sa pripadajućim Službama za katastar nepokretnosti: Žitište, Sečanj, Nova Crnja i Novi Bečej; SLUŽBA ZA KATASTAR NEPOKRETNOSTI SUBOTICA, sa pripadajućim Službama za katastar nepokretnosti: Bačka Topola i Mali Iđoš; SLUŽBA ZA KATASTAR NEPOKRETNOSTI SOMBOR, sa pripadajućim Službama za katastar nepokretnosti: Apatin, Odžaci i Kula; SLUŽBA ZA KATASTAR NEPOKRETNOSTI BAČKA PALANKA, sa pripadajućim Službama za katastar nepokretnosti: Vrbas, Bački Petrovac i Bač; SLUŽBA ZA KATASTAR NEPOKRETNOSTI SREMSKA MITROVICA, sa pripadajućim Službama za katastar nepokretnosti: Šid, Ruma, Pećinci, Irig, Inđija i Stara Pazova.

2

Servisiranje fotokopir aparata, sa obezbeđenjem rezervnih delova i potrošnog materijala - 2.     PARTIJA:
SEDIŠTE REPUBLIČKOG GEODETSKOG ZAVODA, Služba za katastar nepokretnosti Beograd 1, Služba za katastar nepokretnosti Beograd 2, Služba za katastar nepokretnosti Novi Beograd, Služba za katastar nepokretnosti Zemun sa pripadajućom Službom za katastar nepokretnosti Surčin, Služba za katastar nepokretnosti Grocka sa pripadajućim Službama za katastar nepokretnosti Mladenovac i Sopot i Služba za katastar nepokretnosti Obrenovac sa pripadajućim Službama za katastar nepokretnosti Lazarevac i Barajevo

3

Servisiranje fotokopir aparata, sa obezbeđenjem rezervnih delova i potrošnog materijala - 3.     PARTIJA:
            SLUŽBA ZA KATASTAR NEPOKRETNOSTI ŠABAC, sa pripadajućim Službama za katastar nepokretnosti: Bogatić, Vladimirci i Koceljeva; SLUŽBA ZA KATASTAR NEPOKRETNOSTI LOZNICA, sa pripadajućim Službama za katastar nepokretnosti: Ljubovija, Krupanj i Mali Zvornik; SLUŽBA ZA KATASTAR NEPOKRETNOSTI VALjEVO, sa pripadajućim Službama za katastar nepokretnosti: Mionica, Osečina, Ub, Lajkovac i Ljig; SLUŽBA ZA KATASTAR NEPOKRETNOSTI KRAGUJEVAC, sa pripadajućim Službama za katastar nepokretnosti: Knić, Batočina, Aranđelovac, Topola, Lapovo i Rača; SLUŽBA ZA KATASTAR NEPOKRETNOSTI SMEDEREVO, sa pripadajućim Službama za katastar nepokretnosti: Velika Plana, Smederevska Palanka i Žabari; SLUŽBA ZA KATASTAR NEPOKRETNOSTI POŽAREVAC, sa pripadajućim Službama za katastar nepokretnosti: Veliko Gradište, Petrovac na Mlavi, Žagubica, Kučevo, Malo Crniće i Golubac; SLUŽBA ZA KATASTAR NEPOKRETNOSTI JAGODINA, sa pripadajućim Službama za katastar nepokretnosti: Paraćin, Ćuprija, Despotovac, Svilajnac i Rekovac.

4

Servisiranje fotokopir aparata, sa obezbeđenjem rezervnih delova i potrošnog materijala - 4.     PARTIJA:
            SLUŽBA ZA KATASTAR NEPOKRETNOSTI BOR, sa pripadajućim Službama za katastar nepokretnosti: Negotin, Kladovo, Majdanpek i Donji Milanovac; SLUŽBA ZA KATASTAR NEPOKRETNOSTI ZAJEČAR, sa pripadajućim Službama za katastar nepokretnosti: Knjaževac, Sokobanja i Boljevac; SLUŽBA ZA KATASTAR NEPOKRETNOSTI NIŠ, sa pripadajućim Službama za katastar nepokretnosti: Svrljig, Merošina, Aleksinac, Gadžin Han, Doljevac, Ražanj; SLUŽBA ZA KATASTAR NEPOKRETNOSTI PIROT, sa pripadajućim Službama za katastar nepokretnosti: Dimitrovgrad, Bela Palanka i Babušnica; SLUŽBA ZA KATASTAR NEPOKRETNOSTI LESKOVAC, sa pripadajućim Službama za katastar nepokretnosti: Vlasotince, Lebane, Bojnik, Medveđa i Crna Trava; SLUŽBA ZA KATASTAR NEPOKRETNOSTI VRANjE, sa pripadajućim Službama za katastar nepokretnosti: Bujanovac, Preševo, Vladičin Han, Bosilegrad, Surdulica i Trgovište.

5

Servisiranje fotokopir aparata, sa obezbeđenjem rezervnih delova i potrošnog materijala - 5.     PARTIJA:
            SLUŽBA ZA KATASTAR NEPOKRETNOSTI ČAČAK, sa pripadajućim Službama za katastar nepokretnosti Guča, Ivanjica i Gornji Milanovac; SLUŽBA ZA KATASTAR NEPOKRETNOSTI UŽICE, sa  pripadajućim Službama za katastar nepokretnosti: Bajina Bašta, Čajetina, Požega, Kosjerić, Arilje; SLUŽBA ZA KATASTAR NEPOKRETNOSTI PRIJEPOLjE, sa pripadajućim Službama za katastar nepokretnosti Nova Varoš, Priboj i Sjenica; SLUŽBA ZA KATASTAR NEPOKRETNOSTI KRALjEVO, sa pripadajućom Službom za katastar nepokretnosti Vrnjačka Banja; SLUŽBA ZA KATASTAR NEPOKRETNOSTI NOVI PAZAR, sa pripadajućim Službama za katastar nepokretnosti Raška i Tutin; SLUŽBA ZA KATASTAR NEPOKRETNOSTI KRUŠEVAC, sa  pripadajućim Službama za katastar nepokretnosti: Varvarin, Trstenik, Aleksandrovac, Brus i Ćićevac; SLUŽBA ZA KATASTAR NEPOKRETNOSTI PROKUPLjE, sa pripadajućim Službama za katastar nepokretnosti Kuršumlija, Blace i Žitorađa; SLUŽBA ZA KATASTAR NEPOKRETNOSTI KOSOVSKA MITROVICA, sa pripadajućim Službama za katastar nepokretnosti: Zubin Potok, Leposavić, Priština, Kosovska Kamenica i Štrpce.

1. Republički geodetski zavod (u daljem tekstu: Naručilac) poziva sve zainteresovane ponuđače da podnesu svoje pismene ponude u skladu sa uslovima Naručioca iz javnog poziva i konkursne dokumentacije. 2. Predmet javne nabavke je nabavka usluge – servisiranje fotokopir aparata, sa obezbeđenjem rezervnih delova i potrošnog materijala (javna nabavka br. 3/2012). 3. Predmetna nabavka je oblikovana u pet partija 4. Ugovori o predmetnoj javnoj nabavci biće zaključeni za period od 12 meseci. 5. Pravo učešća u postupku imaju pravna i fizička lica koja ispunjavaju uslove iz člana 44. Zakona o javnim nabavkama. Ispunjenost navedenih uslova ponuđač dokazuje na način predviđen članom 45. Zakona o javnim nabavkama. Uslove koje svaki ponuđač treba da ispuni, kao i način na koji se dokazuje ispunjenost uslova, su bliže određeni konkursnom dokumentacijom.

6. Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude je ekonomski najpovoljnija ponuda.

7. Zainteresovani ponuđači mogu, uz originalan dokaz o izvršenoj uplati troškova konkursne dokumentacije i originalnog ovlašćenja predstavnika ponuđača, preuzeti konkursnu dokumentaciju u prostorijama Republičkog geodetskog zavoda, 11000 Beograd, ul. Bulevar vojvode Mišića br.39, prvi sprat, kancelarija br.126, radnim danima od 10,00 do 15,00 časova. Na zahtev ponuđača konkursna dokumentacija se može dostaviti ponuđaču i poštom, nakon prijema pisanog zahteva na faks 011/3694-950 ili e-mail: javnenabavke@rgz.gov.rs, nakon dostavljanja dokaza o uplati iznosa za otkup konkursne dokumentacije. Konkursna dokumentacija se na zahtev ponuđača može dostaviti i na e-mail, u kom slučaju ponuđač nije dužan da izvrši uplatu troškova na ime otkupa konkursne dokumentacije iz tačke 9. javnog poziva. 8. Ponuđač može izvršiti uvid u konkursnu dokumentaciju na adresi Naručioca, u Beogradu, Bulevar vojvode Mišića br.39, prvi sprat, kancelarija br.126, svakog radnog dana u periodu od 10,00 do 15,00 časova. Uvid može vršiti samo ovlašćeno lice ponuđača uz prethodnu najavu. 9.Troškovi na ime uplate za otkup konkursne dokumentacije iznose 1.000,00 dinara. Uplata se vrši na račun Ministarstva finansija Republike Srbije broj 840-1620-21, sa pozivom na broj 40600-04410-742321, svrha uplate: "Otkup konkursne dokumentacije u otvorenom postupku javne nabavke usluge – servisiranje fotokopir aparata, sa obezbeđenjem rezervnih delova i potrošnog materijala (javna nabavka br. 3/2012)". Iznos uplaćene naknade se ne vraća ponuđačima.

10. Zainteresovani ponuđači mogu svoje ponude dostaviti u roku od 30 dana, od dana objavljivanja javnog poziva u "Službenom glasniku RS", do 12,00 časova, putem pošte na adresu: REPUBLIČKI GEODETSKI ZAVOD, 11000 BEOGRAD, BULEVAR VOJVODE MIŠIĆA BR. 39, ili lično preko pisarnice Republičkog geodetskog zavoda, kancelarija M002, prizemlje, sa naznakom "NE OTVARATI – Ponuda za javnu nabavku usluge – servisiranje fotokopir aparata, sa obezbeđenjem rezervnih delova i potrošnog materijala (javna nabavka br. 3/2012)". Ukoliko rok ističe na dan koji je neradan, kao poslednji dan roka će se smatrati prvi sledeći radni dan, do 12,00 časova. Na koverti mora biti označen tekst sa navodnicima. Ukoliko na koverti ne bude naznačen celokupan navedeni tekst, Naručilac ne odgovara ukoliko greškom otvori navedenu ponudu ili navedenu ponudu otvori u nekom drugom postupku javne nabavke. Na poleđini koverte potrebno je vidljivo naznačiti naziv, adresu, telefon i kontakt osobu ponuđača. 11. U postupku javne nabavke biće razmatrane samo blagovremeno predate ponude. Komisija za javnu nabavku Naručioca, vratiće ponuđačima sve neblagovremeno podnete ponude neotvorene, sa naznakom da su podnete neblagovremeno.

12. Javno otvaranje ponuda održaće se odmah po isteku roka za dostavljanje ponuda, sa početkom u 12,30 časova, u Republičkom geodetskom zavodu, Beograd, Bulevar vojvode Mišića broj 39. 13. Otvaranju ponuda mogu prisustvovati sva zainteresovana lica. Predstavnici ponuđača moraju imati uredno popunjeno i overeno ovlašćenje, koje se predaje Komisiji za javnu nabavku pre otvaranja ponuda.

14. Odluka o izboru najpovoljnije ponude biće doneta u roku od 15 dana od dana otvaranja ponuda. Navedenu odluku Naručilac će dostaviti svim podnosiocima ponuda, u roku od 3 dana od dana njenog donošenja.

15. Za sve detaljnije informacije o navedenoj javnoj nabavci možete se obratiti Odeljenju za javne nabavke, svakog radnog dana od 10,00 do 15,00 časova na telefon: 011/2651-965, faks: 011/3694-950 ili putem e-mail-a: javnenabavke@rgz.gov.rs. 16. Kontakt osoba: Bojan Mićić, dipl.pravnik.

 
Povezani Tenderi
strana 1 od 4031

DelatnostiTOP