SR EN DE
Naručilac ZU Apoteke Crne Gore MONTEFARM,

Naručilac ZU Apoteke Crne Gore MONTEFARM,
Broj 0812
Mjesto i datum Podgorica 19/06/2012

 

Na osnovu čl. 62 i 63 Zakona i javnim nabavkama (Službeni list CG, broj 42/11) ZU Apoteke Crne Gore MONTEFARM, objavljuje

 

POZIV
broj: 0812
za Otvoreni postupak javne nabavke

I Podaci o naručiocu

Naručilac:
ZU Apoteke Crne Gore MONTEFARM

Kontakt osoba/e:
Draško Kosović

Adresa:
Ljubljanska b.b

Poštanski broj:
81000

Grad:
Podgorica

Identifikacioni broj:
02017105

Telefon:
+38267217599

Fax:
+38267217599

Elektronska pošta (e-mail):
tenderi@montefarm.co.me

Internet stranica (web):
www.montefarm.co.me

II Mjesto i datum objavljivanja poziva za javno nadmetanje:

Portal Uprave za javne nabavke: www.ujn.gov.me
Dana: 19/06/2012 11:57:03

III Predmet javne nabavke

Top of Form

Robe
Radovi
Usluge

Bottom of Form

33141800-8

Zubarski potrošni materijali

Opis (dodatak)

Nabavka stomatološkog materijala

Top of Form

Označiti da li se predmet javne nabavke nabavlja kao:

cjelina
partije (navesti partije)

1. Glas jonomer cement, komp. 18 g + 17,5 ml
2. Termoplasticna masa - donje bazne ploce 12 kom
3. Termoplasticna masa - gornje bazne ploce 12 kom
4. Akrilat za zubne proteze - pulvis, 350 g
5. Akrilat za zubne proteze - tecnost , 200 ml
6. Garnitura zuba, komplet a 28
7. Cink fosfat cement BV 120 g + 50 ml br. 27
8. Cink fosfat cement NV 120 g
9. Natrijum fluorid gel
10. Natrijum fluorid pasta 95 g
11. Vantal pasta
12. Vosak za lijepljenje, 50g
13. Termoplasticni štapici - kuprovent, 18 kom
14. Kavipran sol
15. Difurid sol , 20 ml
16. Materijal za izradu indiv.kašika-prah, 500 g
17. Materijal za izradu indiv.kašika-sol, 200 ml
18. Sitisan sol , 20 ml
19. Srednje tvrdi vosak (rozi), 400 g
20. Sredstvo za devitalizaciju pulpe
21. Sredstvo za zalivanje fisura
22. Endomethasone prah+tecnost,14g+10
23. Valux A1
24. Valux A2
25. Valux A3
26. Valux A3,5
27. Valux B1
28. Valux B2
29. Valux B3
30. Valux C2
31. Valux C3
32. Valux UD
33. Tecni kompozit A2
34. Tecni kompozit A3
35. Helio bond sol , 5 ml
36. Email preparator sol, 5 ml
37. Gutaperka poeni 15-40
38. Gutaperka poeni 45-80
39. Polirne silikonske gumice razlic oblika (plave i bijele)
40. Lidokain adrenalin amp. 50 x 2 ml
41. Lidocain spray 10% , 80 ml
42. Vate rolne, 1 kg
43. Helio komposit T-ekonom 4 x 44g
44. Xantopren
45. Aktivator sol, 60 ml
46. Optosil
47. HS LC mikrohibridni kompozit A1
48. HS LC mikrohibridni kompozit A2
49. HS LC mikrohibridni kompozit A3
50. HS LC mikrohibridni kompozit B2
51. HS LC mikrohibridni kompozit B3
52. HS LC mikrohibridni kompozit C3
53. HS LC mikrohibridni kompozit D2
54. Tracne matrice 5 x 0,6 cm
55. Tracne matrice 5 x 0,5 cm
56. Artikulacioni listic pravi
57. Artikulacioni listic potkovica
58. Komprese stomatološke 60x80 a 40
59. Amputaciona pasta
60. Trake poliester a 100
61. Soflex strips
62. Ortopoli prah
63. Ortopoli tecnost
64. Cetka za poliranje od kozje dlake
65. Filc konusni 20 x 45
66. Cetka od jelenske kože
67. Logan kocici a 10
68. Alvogil
69. Gelatamp a 50
70. Freze HM razlicitih profila
71. Trake celicne za poliranje 4mm a 12
72. Trake celicne za poliranje 6mm a 12
73. Separating fluid a 1l
74. Stomatološka ogledalca
75. Soflex diskovi grubi
76. Soflex diskovi srednji
77. Papirne šajbne
78. Podjezicni lukovi 7cm a 10
79. Podjezicni lukovi 8cm a 10
80. Ker igle 15-40 a 6
81. Ker igle 45-80 a 6
82. Fleksibilne ker igle 15-40
83. Nerv igle a 10
84. Miler igle a 10
85. Lentule a 4
86. Hedstrom igle 15-40
87. Hedstrom igle 45-80
88. Kalcijum hidroksid poeni 15-40
89. Kalcijum hidroksid poeni 45-80
90. Kalcijum hidroksid pasta
91. Calcipulp
92. Papirni poeni 15-40
93. Papirni poeni 45-80
94. Boreri celicni okrugli za kolenjak 0,12
95. Boreri celicni okrugli za kolenjak 0,14
96. Boreri celicni okrugli za kolenjak 0,16
97. Boreri celicni okrugli za kolenjak 0,18
98. Boreri celicni okrugli za kolenjak 0,21
99. Boreri celicni okrugli za kolenjak 0,23
100. Boreri celicni okrugli za kolenjak 0,25
101. Boreri celicni okrugli za kolenjak duži 0,16
102. Boreri celicni okrugli za kolenjak duži 0,18
103. Boreri celicni okrugli za kolenjak duži 0,21
104. Boreri celicni okrugli za kolenjak karbidni 0,14
105. Boreri celicni okrugli za kolenjak karbidni 0,16
106. Boreri celicni okrugli za kolenjak karbidni 0,18
107. Boreri celicni okrugli za kolenjak karbidni 0,21
108. Boreri celicni okrugli za nasadnik karbidni 0,14
109. Boreri celicni okrugli za nasadnik karbidni 0,16
110. Boreri celicni okrugli za nasadnik karbidni 0,18
111. Boreri celicni okrugli za nasadnik karbidni 0,21
112. Boreri celicni okrugli za nasadnik karbidni 0,23
113. Boreri za nasadnik celic.fis. 0,14
114. Boreri za nasadnik celic.fis. 0,16
115. Boreri za nasadnik celic.fis. 0,18
116. Boreri za nasadnik celic.fis. 0,21
117. Boreri za nasadnik celic.fis. 0,23
118. Boreri za nasadnik celic.okrugli. 0,12
119. Boreri za nasadnik celic.okrugli. 0,14
120. Boreri za nasadnik celic.okrugli. 0,16
121. Boreri za nasadnik celic.okrugli. 0,18
122. Boreri za nasadnik celic.okrugli. 0,21
123. Boreri za nasadnik celic.okrugli. 0,23
124. Boreri za nasadnik celic.okrugli. 0,25
125. Boreri dijam.za turbin.okrugli 0,12
126. Boreri dijam.za turbin.okrugli 0,14
127. Boreri dijam.za turbin.okrugli 0,16
128. Boreri dijam.za turbin.okrugli 0,18
129. Boreri dijam.za turbin.okrugli 0,21
130. Boreri dijam.za turbin.okrugli 0,23
131. Boreri dijam.za turbinu. obr.konu.0,14
132. Boreri dijam.za turbinu. obr.konu.0,16
133. Boreri dijam.za turbinu. obr.konu.0,18
134. Boreri dijam.za turbinu. obr.konu.0,21
135. Boreri dijam.za turbinu.fisurni 0,12
136. Boreri dijam.za turbinu.fisurni 0,14
137. Boreri dijam.za turbinu.fisurni 0,16
138. Boreri dijam.za turbinu.fisurni 0,18
139. Boreri dijam.za turbinu.fisurni 0,21
140. Boreri dijam.za turbinu plamicasti 0,12
141. Boreri dijam.za turbinu plamicasti 0,14
142. Boreri dijam.za turbinu plamicasti 0,16
143. Boreri dijam.za turbinu plamicasti 0,18
144. Boreri dijam.za turbinu plamicasti 0,21
145. Calcicur pasta a 2 g
146. Pincete zubarske
147. Eskavator
148. Hajdeman
149. Tacne zubarske
150. Sonde zubarske
151. Drška za ogledalce
152. Šlemerove poluge od sebe
153. Šlemerove poluge ka sebi
154. Nož za modeliranje voska manji
155. Okludator
156. Špiritusna lampa
157. Špatula za miješanje cementa-obostrana
158. Špatule za alginat - metalna
159. Šolja gumena, gips - alginat
160. Nabijac obostrani
161. Držac matrice - Ivory
162. Držac cirkularne matrice
163. Madrele za brusnu traku
164. Žica dentaurum br: 06, 07, 08, 09
165. Petrijeve šolje
166. Parapulparni kocici
167. Kašike za uzimanje otisaka - gornje
168. Kašike za uzimanje otisaka - donje
169. Brusna traka
170. Simgal prah
171. Simgal tecnost
172. Cetkice za CZK
173. Cetkice za cišcenje borera rucne
174. Calcimol LC
175. Aparat za ispitivanje vitaliteta
176. Staklene plocice za miješanje cementa
177. Kapen flašice
178. Postolje za kapen flacice
179. PVC sisaljke a 100 kom
180. Amalgam 1 površina
181. Amalgam 2 površine
182. Amalgam 3 površine
183. Alginat
184. Calcipulpe
185. Srednje tvrdi gips plavi a 5kg
186. Super tvrdi gips a 1kg
187. Bigal a 3kg
188. ortodonski šraf MAGNUM, 1 kom
189. ortodonski šraf MAXI, 1 kom
190. ortodonski šraf MEDIUM, 1 kom
191. ortodonski šraf MINI, 1 kom
192. ortodonski šraf MILER, 1 kom
193. ortodonski OTVORENI šraf, 1kom
194. ortodonski šraf MANDIBULARNI, 1 kom
195. ortodonski šraf STEINER, 1kom
196. ortodonski šraf BERTONI , 1kom
197. ortodonski šraf DISTALNI , 1kom
198. Breket Ricket 18/20
199. Bravice midi dijagonal rot br.18
200. Bravice midi dijagonal rot br.22
201. Kontrolna traka sterilizacije
202. Gumice polirne plamicaste sive
203. Gumice polirne konusne sive
204. Automat za vata rolne
205. Lokalni anestetik sa adrenalinom za karpule
206. Lidocain gel
207. Tablete za detekciju plaka a 6
208. Calcinasa sol
209. Špric za karpule
210. Tube sa direktnim bondingom 0,22*0,28
211. Lijepak za lijepljenje bravica
212. Matrice molarne
213. Matrice premolarne
214. Provis
215. Citodur
216. Cavit
217. Retraco konac 1
218. Retraco konac 2
219. Retargin sol
220. Paramol
221. Silvergal
222. Viterbond MP
223. Relyx temp
224. Protemp 4 A2
225. Protemp 4 A3
226. Mandrela za šmirgl
227. Ketak cem plus
228. Expres STD
229. Expres ketridž
230. Vitapan clasical skala boja
231. Igle za karpule 0,4*35
232. Cink oksid impresion pasta
233. Vivabrash cetkice za bond
234. Toxavit , 1kom
235. Fiberglas kocici a 10 kom
236. Jodoform prah
237. jodoform štrajfna, 1 pak
238. Papirne šajbne
239. Ulje u spreju za podmazivanje
240. Kavo sprej za podmazivanje
241. Kariofil Z prah + tecnost
242. Hirurške maske na lastiku a 100
243. Hirurške maske na vezanje a 100
244. Gel za izbjeljivanje zuba 30%
245. Apis matrice 19mm
246. Apis matrice 25mm
247. Apis zatezac matrice manji
248. Apis zatezac matrice veci

Ponuđač može dostaviti ponudu za jednu, više ili sve partije.

Bottom of Form

IV Podaci o zaključivanju okvirnog sporazuma (ukoliko je primjenjivo)

Javna nabavka predviđa zaključivanje okvirnog sporazuma

Top of Form

da
ne

Bottom of Form

V Procijenjena vrijednost javne nabavke

Iskazati procijenjenu vrijednost javne nabavke u erurima sa uračunatim PDV-om: 281878.90 €

(Ukoliko je predmet javne nabavke odrađen po partijama, navesti procijenjenu vrijednost javne nabavke za svaku partiju pojedinačno i njihov zbir)

Partija 1. Glas jonomer cement, komp. 18 g + 17,5 ml

1300 €

Partija 2. Termoplasticna masa - donje bazne ploce 12 kom

975 €

Partija 3. Termoplasticna masa - gornje bazne ploce 12 kom

1300 €

Partija 4. Akrilat za zubne proteze - pulvis, 350 g

1600 €

Partija 5. Akrilat za zubne proteze - tecnost , 200 ml

600 €

Partija 6. Garnitura zuba, komplet a 28

29200 €

Partija 7. Cink fosfat cement BV 120 g + 50 ml br. 27

975 €

Partija 8. Cink fosfat cement NV 120 g

975 €

Partija 9. Natrijum fluorid gel

400 €

Partija 10. Natrijum fluorid pasta 95 g

1200 €

Partija 11. Vantal pasta

1200 €

Partija 12. Vosak za lijepljenje, 50g

70 €

Partija 13. Termoplasticni štapici - kuprovent, 18 kom

900 €

Partija 14. Kavipran sol

40 €

Partija 15. Difurid sol , 20 ml

300 €

Partija 16. Materijal za izradu indiv.kašika-prah, 500 g

1000 €

Partija 17. Materijal za izradu indiv.kašika-sol, 200 ml

600 €

Partija 18. Sitisan sol , 20 ml

600 €

Partija 19. Srednje tvrdi vosak (rozi), 400 g

600 €

Partija 20. Sredstvo za devitalizaciju pulpe

4000 €

Partija 21. Sredstvo za zalivanje fisura

2400 €

Partija 22. Endomethasone prah+tecnost,14g+10

3200 €

Partija 23. Valux A1

1200 €

Partija 24. Valux A2

2400 €

Partija 25. Valux A3

2400 €

Partija 26. Valux A3,5

960 €

Partija 27. Valux B1

600 €

Partija 28. Valux B2

1200 €

Partija 29. Valux B3

600 €

Partija 30. Valux C2

1800 €

Partija 31. Valux C3

600 €

Partija 32. Valux UD

1200 €

Partija 33. Tecni kompozit A2

2400 €

Partija 34. Tecni kompozit A3

2400 €

Partija 35. Helio bond sol , 5 ml

1500 €

Partija 36. Email preparator sol, 5 ml

802 €

Partija 37. Gutaperka poeni 15-40

646 €

Partija 38. Gutaperka poeni 45-80

96.9 €

Partija 39. Polirne silikonske gumice razlic oblika (plave i bijele)

1200 €

Partija 40. Lidokain adrenalin amp. 50 x 2 ml

19560 €

Partija 41. Lidocain spray 10% , 80 ml

1152 €

Partija 42. Vate rolne, 1 kg

2568 €

Partija 43. Helio komposit T-ekonom 4 x 44g

3600 €

Partija 44. Xantopren

750 €

Partija 45. Aktivator sol, 60 ml

1680 €

Partija 46. Optosil

750 €

Partija 47. HS LC mikrohibridni kompozit A1

545 €

Partija 48. HS LC mikrohibridni kompozit A2

545 €

Partija 49. HS LC mikrohibridni kompozit A3

545 €

Partija 50. HS LC mikrohibridni kompozit B2

545 €

Partija 51. HS LC mikrohibridni kompozit B3

545 €

Partija 52. HS LC mikrohibridni kompozit C3

545 €

Partija 53. HS LC mikrohibridni kompozit D2

545 €

Partija 54. Tracne matrice 5 x 0,6 cm

240 €

Partija 55. Tracne matrice 5 x 0,5 cm

240 €

Partija 56. Artikulacioni listic pravi

460 €

Partija 57. Artikulacioni listic potkovica

115 €

Partija 58. Komprese stomatološke 60x80 a 40

1500 €

Partija 59. Amputaciona pasta

1200 €

Partija 60. Trake poliester a 100

440 €

Partija 61. Soflex strips

2760 €

Partija 62. Ortopoli prah

1500 €

Partija 63. Ortopoli tecnost

800 €

Partija 64. Cetka za poliranje od kozje dlake

150 €

Partija 65. Filc konusni 20 x 45

315 €

Partija 66. Cetka od jelenske kože

224 €

Partija 67. Logan kocici a 10

600 €

Partija 68. Alvogil

369 €

Partija 69. Gelatamp a 50

1820 €

Partija 70. Freze HM razlicitih profila

1080 €

Partija 71. Trake celicne za poliranje 4mm a 12

510 €

Partija 72. Trake celicne za poliranje 6mm a 12

510 €

Partija 73. Separating fluid a 1l

624 €

Partija 74. Stomatološka ogledalca

650 €

Partija 75. Soflex diskovi grubi

3204 €

Partija 76. Soflex diskovi srednji

534 €

Partija 77. Papirne šajbne

350 €

Partija 78. Podjezicni lukovi 7cm a 10

1000 €

Partija 79. Podjezicni lukovi 8cm a 10

1000 €

Partija 80. Ker igle 15-40 a 6

1280 €

Partija 81. Ker igle 45-80 a 6

320 €

Partija 82. Fleksibilne ker igle 15-40

320 €

Partija 83. Nerv igle a 10

125 €

Partija 84. Miler igle a 10

600 €

Partija 85. Lentule a 4

660 €

Partija 86. Hedstrom igle 15-40

640 €

Partija 87. Hedstrom igle 45-80

160 €

Partija 88. Kalcijum hidroksid poeni 15-40

102 €

Partija 89. Kalcijum hidroksid poeni 45-80

51 €

Partija 90. Kalcijum hidroksid pasta

312 €

Partija 91. Calcipulp

720 €

Partija 92. Papirni poeni 15-40

1750 €

Partija 93. Papirni poeni 45-80

700 €

Partija 94. Boreri celicni okrugli za kolenjak 0,12

600 €

Partija 95. Boreri celicni okrugli za kolenjak 0,14

600 €

Partija 96. Boreri celicni okrugli za kolenjak 0,16

600 €

Partija 97. Boreri celicni okrugli za kolenjak 0,18

600 €

Partija 98. Boreri celicni okrugli za kolenjak 0,21

600 €

Partija 99. Boreri celicni okrugli za kolenjak 0,23

300 €

Partija 100. Boreri celicni okrugli za kolenjak 0,25

300 €

Partija 101. Boreri celicni okrugli za kolenjak duži 0,16

150 €

Partija 102. Boreri celicni okrugli za kolenjak duži 0,18

150 €

Partija 103. Boreri celicni okrugli za kolenjak duži 0,21

150 €

Partija 104. Boreri celicni okrugli za kolenjak karbidni 0,14

450 €

Partija 105. Boreri celicni okrugli za kolenjak karbidni 0,16

450 €

Partija 106. Boreri celicni okrugli za kolenjak karbidni 0,18

450 €

Partija 107. Boreri celicni okrugli za kolenjak karbidni 0,21

450 €

Partija 108. Boreri celicni okrugli za nasadnik karbidni 0,14

75 €

Partija 109. Boreri celicni okrugli za nasadnik karbidni 0,16

75 €

Partija 110. Boreri celicni okrugli za nasadnik karbidni 0,18

75 €

Partija 111. Boreri celicni okrugli za nasadnik karbidni 0,21

75 €

Partija 112. Boreri celicni okrugli za nasadnik karbidni 0,23

75 €

Partija 113. Boreri za nasadnik celic.fis. 0,14

28 €

Partija 114. Boreri za nasadnik celic.fis. 0,16

28 €

Partija 115. Boreri za nasadnik celic.fis. 0,18

28 €

Partija 116. Boreri za nasadnik celic.fis. 0,21

28 €

Partija 117. Boreri za nasadnik celic.fis. 0,23

28 €

Partija 118. Boreri za nasadnik celic.okrugli. 0,12

35 €

Partija 119. Boreri za nasadnik celic.okrugli. 0,14

35 €

Partija 120. Boreri za nasadnik celic.okrugli. 0,16

35 €

Partija 121. Boreri za nasadnik celic.okrugli. 0,18

35 €

Partija 122. Boreri za nasadnik celic.okrugli. 0,21

35 €

Partija 123. Boreri za nasadnik celic.okrugli. 0,23

35 €

Partija 124. Boreri za nasadnik celic.okrugli. 0,25

35 €

Partija 125. Boreri dijam.za turbin.okrugli 0,12

360 €

Partija 126. Boreri dijam.za turbin.okrugli 0,14

600 €

Partija 127. Boreri dijam.za turbin.okrugli 0,16

600 €

Partija 128. Boreri dijam.za turbin.okrugli 0,18

600 €

Partija 129. Boreri dijam.za turbin.okrugli 0,21

600 €

Partija 130. Boreri dijam.za turbin.okrugli 0,23

360 €

Partija 131. Boreri dijam.za turbinu. obr.konu.0,14

120 €

Partija 132. Boreri dijam.za turbinu. obr.konu.0,16

120 €

Partija 133. Boreri dijam.za turbinu. obr.konu.0,18

120 €

Partija 134. Boreri dijam.za turbinu. obr.konu.0,21

120 €

Partija 135. Boreri dijam.za turbinu.fisurni 0,12

600 €

Partija 136. Boreri dijam.za turbinu.fisurni 0,14

600 €

Partija 137. Boreri dijam.za turbinu.fisurni 0,16

600 €

Partija 138. Boreri dijam.za turbinu.fisurni 0,18

600 €

Partija 139. Boreri dijam.za turbinu.fisurni 0,21

600 €

Partija 140. Boreri dijam.za turbinu plamicasti 0,12

280 €

Partija 141. Boreri dijam.za turbinu plamicasti 0,14

280 €

Partija 142. Boreri dijam.za turbinu plamicasti 0,16

280 €

Partija 143. Boreri dijam.za turbinu plamicasti 0,18

280 €

Partija 144. Boreri dijam.za turbinu plamicasti 0,21

280 €

Partija 145. Calcicur pasta a 2 g

980 €

Partija 146. Pincete zubarske

700 €

Partija 147. Eskavator

540 €

Partija 148. Hajdeman

925 €

Partija 149. Tacne zubarske

380 €

Partija 150. Sonde zubarske

925 €

Partija 151. Drška za ogledalce

320 €

Partija 152. Šlemerove poluge od sebe

500 €

Partija 153. Šlemerove poluge ka sebi

500 €

Partija 154. Nož za modeliranje voska manji

120 €

Partija 155. Okludator

300 €

Partija 156. Špiritusna lampa

200 €

Partija 157. Špatula za miješanje cementa-obostrana

350 €

Partija 158. Špatule za alginat - metalna

300 €

Partija 159. Šolja gumena, gips - alginat

225 €

Partija 160. Nabijac obostrani

100 €

Partija 161. Držac matrice - Ivory

300 €

Partija 162. Držac cirkularne matrice

300 €

Partija 163. Madrele za brusnu traku

375 €

Partija 164. Žica dentaurum br: 06, 07, 08, 09

900 €

Partija 165. Petrijeve šolje

300 €

Partija 166. Parapulparni kocici

600 €

Partija 167. Kašike za uzimanje otisaka - gornje

250 €

Partija 168. Kašike za uzimanje otisaka - donje

250 €

Partija 169. Brusna traka

400 €

Partija 170. Simgal prah

200 €

Partija 171. Simgal tecnost

450 €

Partija 172. Cetkice za CZK

350 €

Partija 173. Cetkice za cišcenje borera rucne

2700 €

Partija 174. Calcimol LC

550 €

Partija 175. Aparat za ispitivanje vitaliteta

400 €

Partija 176. Staklene plocice za miješanje cementa

200 €

Partija 177. Kapen flašice

225 €

Partija 178. Postolje za kapen flacice

50 €

Partija 179. PVC sisaljke a 100 kom

3800 €

Partija 180. Amalgam 1 površina

9000 €

Partija 181. Amalgam 2 površine

9600 €

Partija 182. Amalgam 3 površine

3500 €

Partija 183. Alginat

7000 €

Partija 184. Calcipulpe

1200 €

Partija 185. Srednje tvrdi gips plavi a 5kg

1200 €

Partija 186. Super tvrdi gips a 1kg

180 €

Partija 187. Bigal a 3kg

120 €

Partija 188. ortodonski šraf MAGNUM, 1 kom

3000 €

Partija 189. ortodonski šraf MAXI, 1 kom

3000 €

Partija 190. ortodonski šraf MEDIUM, 1 kom

3000 €

Partija 191. ortodonski šraf MINI, 1 kom

3000 €

Partija 192. ortodonski šraf MILER, 1 kom

100 €

Partija 193. ortodonski OTVORENI šraf, 1kom

100 €

Partija 194. ortodonski šraf MANDIBULARNI, 1 kom

120 €

Partija 195. ortodonski šraf STEINER, 1kom

270 €

Partija 196. ortodonski šraf BERTONI , 1kom

1080 €

Partija 197. ortodonski šraf DISTALNI , 1kom

4500 €

Partija 198. Breket Ricket 18/20

2700 €

Partija 199. Bravice midi dijagonal rot br.18

2800 €

Partija 200. Bravice midi dijagonal rot br.22

2800 €

Partija 201. Kontrolna traka sterilizacije

120 €

Partija 202. Gumice polirne plamicaste sive

210 €

Partija 203. Gumice polirne konusne sive

210 €

Partija 204. Automat za vata rolne

105 €

Partija 205. Lokalni anestetik sa adrenalinom za karpule

6000 €

Partija 206. Lidocain gel

400 €

Partija 207. Tablete za detekciju plaka a 6

183 €

Partija 208. Calcinasa sol

130 €

Partija 209. Špric za karpule

280 €

Partija 210. Tube sa direktnim bondingom 0,22*0,28

2500 €

Partija 211. Lijepak za lijepljenje bravica

250 €

Partija 212. Matrice molarne

200 €

Partija 213. Matrice premolarne

200 €

Partija 214. Provis

2050 €

Partija 215. Citodur

980 €

Partija 216. Cavit

830 €

Partija 217. Retraco konac 1

600 €

Partija 218. Retraco konac 2

600 €

Partija 219. Retargin sol

420 €

Partija 220. Paramol

138 €

Partija 221. Silvergal

298 €

Partija 222. Viterbond MP

630 €

Partija 223. Relyx temp

1700 €

Partija 224. Protemp 4 A2

1950 €

Partija 225. Protemp 4 A3

1950 €

Partija 226. Mandrela za šmirgl

1200 €

Partija 227. Ketak cem plus

2160 €

Partija 228. Expres STD

1440 €

Partija 229. Expres ketridž

960 €

Partija 230. Vitapan clasical skala boja

700 €

Partija 231. Igle za karpule 0,4*35

1020 €

Partija 232. Cink oksid impresion pasta

550 €

Partija 233. Vivabrash cetkice za bond

300 €

Partija 234. Toxavit , 1kom

1900 €

Partija 235. Fiberglas kocici a 10 kom

7500 €

Partija 236. Jodoform prah

3000 €

Partija 237. jodoform štrajfna, 1 pak

600 €

Partija 238. Papirne šajbne

300 €

Partija 239. Ulje u spreju za podmazivanje

800 €

Partija 240. Kavo sprej za podmazivanje

950 €

Partija 241. Kariofil Z prah + tecnost

1500 €

Partija 242. Hirurške maske na lastiku a 100

570 €

Partija 243. Hirurške maske na vezanje a 100

290 €

Partija 244. Gel za izbjeljivanje zuba 30%

540 €

Partija 245. Apis matrice 19mm

177 €

Partija 246. Apis matrice 25mm

177 €

Partija 247. Apis zatezac matrice manji

108 €

Partija 248. Apis zatezac matrice veci

108 €

UKUPNO

281878.90 €

VI Uslovi i podobnost ponuđačaObavezni uslovi za učešće u postupku javnog nadmetanja

U postupku javne nabavke može da učestvuje samo ponuđač koji:

1) je registrovan za obavljanje djelatnosti koja je predmet javne nabavke;
2) ima dozvolu (licencu ili drugi akt) za obavljanje djelatnosti koja je predmet javne nabavke, u skladu sa zakonom;
3) je uredno izvršio sve obaveze po osnovu poreza i doprinosa u skladu sa zakonom, odnosno propisima države u kojoj ima sjedište;
4) u periodu od dvije godine prije objavljivanja poziva za javno nadmetanje, odnosno dostavljanja poziva za nadmetanje nije osuđen za krivično djelo i da mu nije izrečena mjera zabrane obavljanja djelatnosti u vezi sa krivičnim djelom.

Dokazi o ispunjenosti obaveznih uslova iz tačke VI podtačka 1 do 4 ovog obrasca, podnose se u formi predviđenoj čl. 66 i 74 Zakona o javnim nabavkama, i to:

1) dokaz o registraciji kod organa nadležnog za registraciju;
2) dozvole, licence, odobrenja, odnosno drugi akti u skladu sa zakonom.
(U skladu sa članom 4 stav 2 Pravilnika o metodologiji iskazivanja podkriterijuma u odgovarajući broj bodova, o načinu ocjene i upoređivanja ponuda, naručilac se obratio nadležnom organu, koji organ se aktom izjasnio da su ponuđači, u predmetnom postupku javne nabavke, dužni da dostave slijedeće dokaze (dozvole, licence, odobrenja odnosno drugi akt u skladu sa zakonom):

1. Naručilac se nije obratio nadležnom organu.

3) potvrde organa uprave nadležnog za poslove poreza da su uredno izvršene sve obaveze po osnovu plaćanja poreza i doprinosa za period do 90 dana prije javnog otvaranja ponuda;
4) potvrda, odnosno drugog akta nadležnog organa na osnovu podataka iz kaznene evidencije - dokazi o ispunjavanju ovog uslova ne smiju da budu stariji od šest mjeseci do dana javnog otvaranja ponuda.

Dokazi o ispunjenosti uslova za učešće u postupku javne nabavke dostavljaju se u originalu, ovjerenoj kopiji ili elektronskoj formi u skladu sa pozivom za javno nadmetanje, pozivom za nadmetanje i tenderskom dokumentacijom.

Fakultativni uslovi za učešće u postupku javnog nadmetanja

Naručilac u pozivu za javno nadmetanje, pozivu za nadmetanje i tenderskoj dokumentaciji, pored obaveznih uslova za učešće u postupku javne nabavke, može da predvidi da ponuđač mora da dokaže da ispunjava i fakultativne uslove koji se odnose na:

1) ekonomsko-finansijska sposobnost (član 67 Zakona o javnim nabavkama)

Ispunjenost uslova koji se odnose na ekonomsko-finansijsku sposobnost ponuđač dokazuje:

2) stručno-tehnička i kadrovska osposobljenost (član 67 Zakona o javnim nabavkama)

(Pravo je i ovlašćenje naručioca da odredi, u skladu sa čl. 69,70 i 71 Zakona o javnim nabavkama, vrstu dokaza kojim se dokazuje stručno tehnička i kadrovska osposobljenost)

Ispunjenost uslova stručno - tehničke i kadrovske osposobljenosti u postupku javne nabavke, dokazuje se dostavljanjem jednog ili više dokaza, i to:

Ukoliko ponuđač ne dostavi neki od dokaza o podobnosti predviđenih pozivom za javno nadmetanje i tenderskom dokumentacijom, njegova ponuda biće odbijena kao neispravna.

VII Dozvoljena je mogućnost dostavljanja alternativnih ponuda

Top of Form

Da
Ne

Bottom of Form

VIII Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude

Top of Form

najniža ponuđena cijena
ekonomski najpovoljnija ponuda

Bottom of Form

sa sljedećim podkriterijumima, prema opadajućem redosljedu:

IX Jezik ponude

Crnogorski

X Uvid, otkup i preuzimanje tenderske dokumentacije

Zainteresovana lica imaju pravo da izvrše uvid i otkup tenderske dokumentacije od dana objavljivanja poziva za javno nadmetanje

Uvid u tendersku dokumentaciju može se izvršiti svakog dana od 07 do 13 sati, počevši od 19/06/2012 godine, zaključno sa 26/07/2012 godine, adresa ZU Apoteke Crne Gore MONTEFARM , Ljubljanska b.b, Podgorica , kod ovlašćenog lica Jadranka Knežević

Za otkup tenderske dokumentacije potrebno je podnijeti pisani zahtjev i priložiti dokaz o uplati u iznosu od 10.0 eura na žiro račun broj 510 – 205 – 07 kod Crnogorske komercijalne banke (uz napomenu za preuzimanje tenderske dokumentacije po pozivu broj) uz napomena za preuzimanje tenderske dokumentacije po Pozivu broj:0812

Instrukcije plaćanja za zainteresovana lica iz inostranstva:
Instrukcije plaćanja za zainteresovana lica iz inostranstva:
Incoming Payment Instrction


Field 56 – Intermediary bank:
Swift Address COBADEFF
Name Commerzbank AG Frankfurt/Main,
Germany


Field 57 – Account with Institution:
Party Identifier 400876851700 EUR
Swift Address CKBCMEPG
Name CRNOGORSKA KOMERCIJALNA
BANKA AD PODGORICA


Field 59 – Beneficiary Customer:
Account ME25510000000000020507
Name &Address APOTEKARSKA USTANOVA
MONTEFARM
RADOMIRA IVANOVIĆA 2
81000, Podgorica, MONTENEGRO


Dokaz o uplati naknade dostavlja se uz zahtjev.
Ukoliko uz zahtjev nije priložen dokaz o uplati troškova otkupa naručilac će odbaciti zahtjev zainteresovanog lica.

Dokaz o uplati naknade dostavlja se uz zahtjev.
Ukoliko uz zahtjev nije priložen dokaz o uplati troškova otkupa naručilac će odbaciti zahtjev zainteresovanog lica.

XI Rok i mjesto podnošenja ponuda

Ponude se predaju radnim danima od 07 do 13 sati, zaključno sa 26/07/2012 godine do 09 sati, nesporednom predajom na arhivi naručioca, adresa ZU Apoteke Crne Gore, kancelarija 11, Ljubljanska b.b, Podgorica

Ponude se mogu predati i elektronskim putem (u skladu sa Zakonom o elektronskom potpisu i Zakonom o elektronskoj trgovini), kao i preporučenom pošiljkom sa povratnicom.

Blagovremena ponuda je ponuda koja je dostavljena u roku određenom u pozivu za javno nadmetanje i tenderskoj dokumentaciji.

XII Vrijeme i mjesto javnog otvaranja ponuda

Javno otvaranje ponuda, kome mogu prisustvovati ovlašćeni predstavnici ponuđača sa priloženim punomoćjem potpisanim od strane ovlašćenog lica biće održano 26/07/2012 godine u 10 sati, adresa Upravna zgrada ZU Apoteke Crne Gore Montefarm, kancelarija 11

XIII Rok za donošenje odluke

Rok za donošenje odluke o izboru najpovoljnije ponude odnosno odluke o obustavljanju postupka javne nabavke
25/09/2012
nema

XIV Pravna pouka

Ukoliko smatraju da su im pozivom za javno nadmetanje, povrijeđena prava i na pravu zasnovani interesi, aktivno legitimisana lica mogu izjaviti žalbu Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javnih nabavki u roku od 10 dana od dana objavljivanja poziva za javno nadmetanje

 
Povezani Tenderi


  1. * (SRB) Univerzitet u Novom Sadu Pedago
    Od: 26/11/2015 do 04/12/2015strana 1 od 304

DelatnostiTOP