SR EN DE

(SLO) Istrabenz sa bankama dogovorio reprogram duga

Vibilia SEEbiz 1336

(06/03/2013)

Kompanija Istrabenz je sa bankama dogovorila refinanciranje duga. Novi uslovi finansiranja predvidjaju placanje preostalog duga u visini od 159,8 miliona evra u dve transe. Prvu transu u visini 92,9 miliona evra drustvo treba da plati u roku od pet godina, a ostatak u roku od deset godina. - Novi dogovor o refinanciranju predstavlja temelj za osiguranje dugorocne platezne stabilnosti kompanije. Uspesno postizanje dogovora omogucice dalje smanjenje duga i mogucnost za opstanak dustva - saopsteno je iz Istrabenza.

Istrabenz


Drustvo Istrabenz je od 2009. godine poveriocima platilo glavnice u visini od 276,5 miliona evra sto predstavlja 63,51 posto pocetnog duga i kamate u visini od 31,8 miliona evra.
Povezani naslovi
Ključne reči