SR EN DE

Poslovni adresar

Poseban deo poslovnog portala Vibilia predstavlja Poslovni adresar firmi, roba i usluga iz Srbije i Crne Gore, gde je trenutno predstavljeno vi�e od 20.000 kompanija. Ovaj Poslovni adresar kreiran je po NACE klasifikaciji. Registracija kompanija u Poslovnom adresaru, kao i pretraga, su besplatni.

Svrha Poslovnog adresar je pru�anje mogu�nosti�preduze�ima�za upoznavanje sa drugim kompanijama, sa njihovim performansama i aktivnostima, kao i za kontakt sa istim. Poslovni adresar nastoji da objedini sve privredne subjekte u na�oj zemlji i da istim omogu�i intenzivnu poslovnu integraciju i �to uspe�niju poslovnu saradnju.Pretraga :
Strana 1 od 1053
 • Naziv : ?ANG
  Adresa : Jurija Gagarina 87 - lokal 6911070 Novi Beograd
  PIB : 102926891
 • Naziv : ?avi?
  Adresa : Katice ?a?i? 112, 15359 Dublje
  PIB : 102348846
 • Naziv : ?ERA - PED DOO
  Adresa : Bulevar oslobo?enja 46, 32000 ?a?ak
  PIB : 17369202
 • Naziv : ?ernjev d.o.o. Pan?evo
  Adresa : Utve Zlatokrile 9, 26000 Pan?evo
  PIB : 101049551
 • Naziv : ?ETNIK DOO
  Adresa : Mirka Obradovi?a bb 14000 Valjevo
  PIB : 100074385
 • Naziv : ?or?evi? OD - Kruevac
  Adresa : Cara Duana 150/2, 37000 Kruevac
  PIB : 100478442
 • Naziv : ?or?evi?-Aleksandar d.o.o. Aran?elovac
  Adresa : Knjaza Miloa 171, 34300 Aran?elovac
  PIB : 103125454
 • Naziv : ?uka trans d.o.o. Novi Pazar
  Adresa : Emina Redepagi?a 11, 36300 Novi Pazar
  PIB : 103282585
 • Naziv : ?ulovi?-As d.o.o. Novi Pazar
  Adresa : 28.Novembra 54, 36300 Novi Pazar
  PIB : 101787152
 • Naziv : ?ur?i? d.o.o. Beograd
  Adresa : VOJVODE SKOPLJANCA 11, 11000 Beograd
  PIB : 100377438
 • Naziv : 034 Metal Industry d.o.o. Kragujevac
  Adresa : Dragoslava Srejovica 89 34000 Kragujevac
  PIB : 101041632
 • Naziv : 1. Maj a.d. Lapovo (varoica)
  Adresa : Njegoeva 31, 34220 Lapovo (varoica)
  PIB : 100980983
 • Naziv : 1. Maj d.o.o. Bogati?
  Adresa : Pavla Orlovi?a bb, 15350 Bogati?
  PIB : 101442242
 • Naziv : 13. April d.o.o. Novi Sad
  Adresa : Paje Radosavljevi?a bb, 21000 Novi Sad
  PIB : 100187585
 • Naziv : 13. Februar d.o.o. Zrenjanin
  Adresa : Ko?e Kolarova 64, 23000 Zrenjanin
  PIB : 100651979
 • Naziv : 13. Jul d.o.o. Beograd
  Adresa : Agostina Neta 34 A, 11070 Novi Beograd
  PIB : 102729573
 • Naziv : 14. Oktobar a.d. Kruevac
  Adresa : 14. oktobra br. 2, 37000 Kruevac
  PIB : 100471863
 • Naziv : 144 Off d.o.o. Beograd
  Adresa : Miodraga Ibrovca 13, 11000 Beograd
  PIB : 100147281
 • Naziv : 15. Maj d.o.o. Beograd
  Adresa : Altina Nova 25 9, 11080 Beograd
  PIB : 100163048
 • Naziv : 19. Septembar d.o.o. Trstenik
  Adresa : Kneginje Milice 58/6, 37240 Trstenik
  PIB : 101305363
 • Strana 1 od 1053