Koridor X, E-70, Polozaj koridora zeleznicke pruge

Prema uslovima za izradu Prostornog plana koji su dobijeni od @TP Beograd na podrucju infrastrukturnog koridora od Beograda do granice sa Hrvatskom zadrzavaju se sve postojece zeleznicke pruge i industrijski koloseci sa svim prikljucnim prugama i ostalim zeleznickim sadrzajima.

Zeleznicka pruga Beograd-Stara Pazova-Ruma-Sremska Mitrovica-Sid-granica Hrvatske je osnovni pravac koji je definisan panevropskim koridorom: Salzburg - LJubljana - Zagreb - Sid - Stara Pazova - Beograd - Nis - Presevo - Skoplje - Solun. Osnovni pravac se dopunjuje sa vise krakova. Za prugu Beograd-Sid-granica Hrvatske vazno je napomenuti da se ista delom poklapa sa krakom Beograd-Budimpesta na delu od Beograda do Stare Pazove.

Na gravitacionom podrucju infrastrukturnog koridora Beograd-Sid-granica Hrvatske i u njegovom okruzenju postoje sledece pruge:

  1. Pruga Beograd-Sid-granica Hrvatske, koja se sastoji od:

- Beograd-rasputnica Savski Most,

- Novi Beograd-Batajnica-Stara Pazova,

- Golubinci-Ruma-Sremska Mitrovica-Sid-granica Hrvatske;

- Rasputnica Savski Most-Novi Beograd,

- Stara Pazova-Novi Sad;

- Normalni kolosek 1435 mm,

- Najveci dozvoljeni pritisak po osovini zeleznickih vozila do 22,5

tona,

- Najveci dozvoljeni pristisak po duznom metru vozila 8 tona,

- Slobodan profil UIC-B,

- Najvecom dozvoljenom brzinom vozova 30-120 km/h;

  1. Prikljucna pruga magistralnog karaktera Beograd-Nis,
  2. Prikljucna pruga magistralnog karaktera rasputnica Savski Most- Topcider,
  3. Prikljucna pruga magistralnog karaktera Novi Beograd-Beograd Centar,
  4. Prikljucna pruga magistralnog karaktera Batajnica-Surcin-Beograd ranzirna,
  5. Prikljucna pruga magistralnog karaktera Stara Pazova-Indjija-Novi Sad-Subotica-granica Madjarske,
  6. Prikljucna pruga magistralnog karaktera Golubinci-Indjija (Novi Sad),
  7. Prikljucna pruga magistralnog karaktera Ruma-Sabac-Zvornik-granica Bosne i Hercegovine,
  8. Prikljucna pruga regionalnog karaktera Sid-Raca-granica Bosne i Hercegovine.

Pruga Beograd-Sid-granica Hrvatske je izgradjena i funkcionise u rezimu dvokolosecnog saobracaja na vecem delu pruge i na manjim delovima u rezimu jednokolosecnog saobracaja vozova, sa sluzbenim mestima i parametrima datim u sledecoj tabeli:

 

Redni broj

Naziv sluzbenog mesta

Najveca dopustena brzina vozova (km/h)

Status

sluzbenog mesta

Delimicna

udaljenost

(km)

Zbirna

udaljenost

(km)

Levi kolosek

Desni kolosek

1

BEOGRAD

30

30

Stanica

0

0

2

Savski Most

30

30

Rasputnica

1,8

1,8

3

Novi Beograd

 

60

Stanica

2,3

4,1

4

Tosin Bunar

100

100

Stajaliste

2,2

6,3

5

Zemun

100

100

Stanica

2,5

8,8

6

Zemunsko Polje

100

100

Stanica

4,0

12,8

7

Batajnica

100

80

Stanica

6,7

19,5

8

Nova Pazova

100

80

Stanica

6,9

26,4

9

Vojka

120

40

Stajaliste

5,0

31,4

10

Stara Pazova

120

40

Stanica

2,7

34,1

11

Golubinci

120

 

Stanica

9,2

43,3

12

Putinci

120

50

Stanica

8,0

51,3

13

Kraljevci

120

50

Stajaliste

6,1

57,4

14

Ruma

120

50

Stanica

5,1

62,5

15

Voganj

120

50

Stanica

8,5

71,0

16

Sremska Mitrovica

120

80

Stanica

8,3

79,3

17

Lacarak

120

80

Stajaliste

4,4

83,7

18

Martinci

120

80

Stanica

8,0

91,7

19

Kuzmin

120

50

Stajaliste

5,1

96,8

20

Kukujevci-Erdevik

120

50

Stanica

5,8

102,6

21

Bacinci

120

50

Stajaliste

4,1

106,7

22

Gibarac

120

50

Stajaliste

3,6

110,3

23

SID

120

50

Stanica

3,7

114,0

24

Drzavna granica

50

60

Granica

5,5

119,5

U perspektivi u ovom koridoru planira se nova posebna pruga za velike brzine (sa posebnom trasom u odnosu na postojecu prugu) za saobracaj vozova brzinama vecim od 160 km/h.