SINTELON - BACKA PALANKA (jan. 2000 - nov 2001)

 

 

OSNOVNI PODACI / BASIC DATA

Maticni broj / Register number: 08065357

Delatnost / Activity: Carpet and floor covers - production

Oblik organizovanja / Organisation form: Akcionarsko drustvo / Stock company

Oblik svojine / Property form: Dva ili vise oblika / Two or more types

Velicina: / Size: Veliko preduzece / Large

Poreklo kapitala: / Capital origin: Domaci kapital / Domestic capital

LOKACIJA / LOCATION:

Mesto / City: 21400 Bačka Palanka

Adresa / Adress: INDUSTRIJSKA ZONA BB

Kontakt / Contact: (+381 21) Tel: 742012

 

Distances / Udaljenosti :

Bačka Palanka - Beograd

115 Km

 

Bačka Palanka - Niš

346 Km

 

Bačka Palanka - Novi Sad

40 Km

 

Bačka Palanka - Subotica

143 Km

 

Bačka Palanka - Priština

471 Km


REZULTATI POSLOVANJA U 2000-oj / RESULTS IN 2000

**** u hiljadama dinara / in thousand dinars

Poslovni prihod / Business revenue 1,109,658

Ukupni prihod / Total revenue 3,153,343

Kapital / Capital 2,827,863

Dobit / Profit 55,120

Zaposleni / Employed 1,412

 

Na listi 300 najvecih u 2000 u Srbiji bez Kosova prema poslovnom prihodu

On list of 300 the largest enterprises in 2000 in Serbia without Kosovo by business revenue

- 71. mesto / position

Na listi 300 najvecih u 2000 u Srbiji bez Kosova po ukupnom prihodu

On list of 300 the largest enterprises in 2000 in Serbia without Kosovo by total revenue

- 64. mesto / position

Na listi 300 preduzeca u 2000 u Srbiji bez Kosova sa najvecom dobiti

On list of 300 the largest enterprises in 2000 in Serbia without Kosovo ranked by profit

- 32. mesto / position

 

 

 

Obveznici posebnog poreza na ekstra profit Extra proffit taxation payers

 

Pozicija / Position on rank list 221

oporezivanje u DEM Tax base in DEM 1.248.826

Siva emisija / Illegal emmision 423.028

Kupovina deviza od NBJ na MTD-u / Foreign currency from NBJ on MTD 825.798

 

NEKE AKTIVNOSTI SINTELONA U 2001 / SOME ACTIVITIES IN 2001

Strategija razvoja fabrike podnih obloga "Sintelon" - Backa Palanka
Sintelon AD iz Backe Palanke, drugi po velicini evropski proizvodjac podnih obloga, predstavio je ambiciozni plan ekspanzije u naredne tri godine. Ova kompanija, ciji proizvodi danas pokrivaju 60-90 odsto jugoslovenskog trzista a od svega sto se napravi u Backoj Palanci 76 odsto se izveze, namerava da u sledece tri godine vrednost svoje proizvodnje poveca, sa 175 miliona maraka iz 2000. godine - na pola milijarde maraka, bezmalo tri puta, i sve to prevashodno svojim sredstvima.

Strategiju razvoja zasnivaju na instalisanju nove linije u svojoj fabrici u Rusiji (jun 2002. - vrednost 15 miliona maraka), modernozovanom i upola vecem kapacitetu za proizvodnju CV proizvoda u Backoj Palanci (februar 2002 - 7,5 miliona), povecanju komadnih tepiha (kraj 2002 - 11 miliona) i tepiha od zida do zida (jun 2003 - 3,3 miliona) u Backoj Palanci.

Planiraju i povecanje uloga u zajednickom preduzecu u Ukrajini sa 14,15 na 50 odsto instalisanjem linije PVC podova. Od 52,7 miliona maraka koliko ce biti ulozeno u pogone u Backoj Palanci samo 17,4 miliona doci ce spolja, od banaka ili investiranjem strateskih partnera.

U poslednjih godinu dana sopstveni kapital je povecan za 228 odsto, stalna sredstva 250 odsto, neto obrtni fond 242 odsto, prodaja u Rusiji donela je 26 miliona dolara. (
vibilia, 18.07.2001)

Development strategy of the lining factory "Sintelon" - Backa Palanka
Sintelon AD from Backa Palanka, the second European producer of linings in size, has exhibited quite an ambitious expansion plan for the coming three years. This company, the products of which today cover 60-90% of the Yugoslav market, and 76% of the goods produced in Backa Palanka is exported, intends to increase the worthiness of its production for three years to come, from 175 million DEM in 2000 up to half a milliard DEM and primarily with its own means.

Development strategy is based upon installation of the new line in the factory in Russia (June 2002. - value 15 million DEM), modernised and half larger production capacity for the production of CV products in Backa Palanka (February 2002 - 7,5 millions), increment of itemise carpets (end of 2002 - 11 millions) and floor rugs (June 2003 - 3,3 millions) in Backa Palanka.

They also plan to increase the investment from 14,15% to 50% in the joint company in Ukraine by installation of the PVC floor line. Merely 17,4 million DEM of 52,7 millions about to be invested in the works of B.P, shall come from outside, from the banks or investments of strategic partners.

In the last year, the capital has increased in 228%, fixed assets in 250%, net working capital in 242%, the sale in Russia yielded 26 million dollars. (
vibilia, 18.07.2001)

Hram Svetog Save u Beogradu na jesen u mermeru
Uspesna preduzeca ulaskom u konzorcijum pomazu nastavak radova na Vracarskom hramu. Ugovor su potpisala 31 preduzece, a u inicijativnom fondu 60 mil din. Svecanom cinu potpisivanja su prisustvovali patrijarh srpski gospodin Pavle i premijer Srbije Zoran Djindjic.

Znacajni clanovi konzorcijuma su : Delta holding, JP PTT saobracaja “Srbija”, Telekom Srbije, NIS Jugopetrol, “C market”, Komercijalna banka, “Srbije sume”, Apatinska pivara, “Dijamant” i “Jugoremedija” iz Zrenjanina, Hemofarma, Industrija mesa iz Backe Topole, “Soja proteina” iz Beceja, “Sintelona” iz Backe Palanke, Vojvodjanske banke, Kulske banke, “Danubiusa” iz Novog Sada, VIK-a iz Vrsca. Novkabela, “Agroziva”, Carnex-a iz Vrbasa, DIV-a, DIN-a, Tigra, DP “Knjaz Milosa” iz Arandjelovca, “Vrnjci”, “Rubina”, Fabrike cementa iz Kosjerica, Zajecarske pivare, “Merime” i kompanije “Internacional CG”. (
Politika, 05.09.2001)

The temple of Saint Sava in Belgrade in the marble in autumn
Prosperous enterprises are helping with the continuation of the works on the Vracar temple. Thirty-one enterprises signed a contract. There is 60-mil din in the relieve fund. Serbian patriarch Mr. Pavle and the Prime Minister of Serbia Zoran Djindjic attended the ratification of the contract.

Significant members of the consortium are: Delta holding, JP PTT saobracaja “Srbija”, Telecom of Serbia, NIS Jugopetrol, “C market”, Commercial bank, “Srbije sume”, Apatin brewery, “Dijamant” i “Jugoremedija” from Zrenjanin, Hemofarm, Meet industry from Backa Topola, “Soja protein” from Becej, “Sintelona” from Backa Palanka, Vojvodina bank, Kula bank, “Danubius” from Novi Sad, VIK from Vrsac. Novkabela, “Agroziva”, Carnex from Vrbas, DIV, DIN, Tigar, DP “Knjaz Milosa” from Arandjelovac, “Vrnjci”, “Rubina”, Cement factory from Kosjeric, Zajecar brewery, “Merime” and “Internacional CG”. (
Politika, 05.09.2001)

Industrija tepiha Sintelon-Backa Palanka i Tarket Zomer strateski partneri
Ove dve firme su potpisal e Pismo o namerama za formiranje zajednickog preduzeca za proizvodnju elasticnih podnih obloga i prodaju na trzistima Rusije, Ukrajine, zemalja bivseg SSSR i u balkanskim zemljama.

Vlasnistvo bi bilo podeljeno na po 50 %, Sintelon bi uneo proizvodne kapacitete u Backoj Palanci i u firmi Sinko u Rusiji, a Tarket Zomer – znanje, tehnologiju i deo opreme. Da bi se postigla ravnopravnost ulaganja, Tarket ce za gotovinu kupiti kacije zajednickog preduzeca. (
Glas Javnosti, 12.10.2001)

Carpet industry Sintelon-Backa Palanka and Tarket Zomer strategic partners
The two companies signed a letter of intention for the establishment of a joint enterprise. The enterprise will produce elastic floor coverings to be sold on the markets of Russia, Ukraine, the countries of former SSSR and the Balkan countries.

Ownership ratio would be split to 50 %, Sintelon is to introduce production capacities to Backa Palanka and enterprise Sinko in Russia, whereas Tarket Zomer – know how, technology and part of equipment. To accomplish an equivalent investment, Tarket will purchase the share of the joint enterprise in cash. (
Glas Javnosti, 12.10.2001)

Slovenacka ulaganja u DDOR Novi Sad
Jedan od prvih inostranih inves
ticionih kapitala u Srbiji uložen je letos na račun DDOR "Novi Sad". U pitanju je iznos od 1,6 miliona dolara, koje je slovenačka osiguravajuća kuća "Triglav" u Ljubljani uložila u dokapitalizaciju banke iz sistema poznate osiguravajuće novosadske kompanije.

Osim toga, novosadski "Novitet" radi lon poslove za firme iz Slovenije i samo poslednji ugovor, nedavno potpisan, vredan je 500.000 maraka. Očekujemo da će slovenački "Merkator" pod istim imenom graditi i robnu kuću u glavnom gradu Vojvodine.

Uspesno
je realizovana prethodna, VI emisija akcija u kojoj su akcionari postale slovenacke firme sa ucescem od 1,6 miliona dolara. DDOR "Novi Sad" je ostao vecinski vlasnik sa 54 odsto osnivackog kapitala, dok sa 30 odsto ucestvuju "Zavarovalnica Triglav", "Pozavarovalnica Triglav-Re" i "Triglav druzba za upravljanje" u Ljubljani, a znacajno je i ucesce "Sintelona" - Backa Palanka, Pivare u Celarevu, GP "Buducnost" u Novom Sadu i drugih uglednih preduzeca. (Danas, 02.11.2001)

Slovene investment in DDOR Novi Sad
One of the first foreign capital expenditures in Serbia was passed last summer to the account of DDOR "Novi Sad". Slovene insurance company “Triglav” from Ljubljana invested $1,6 million in further funding of a bank.

In addition, "Novitet" from Novi Sad is doing loan business on behalf of the companies fro Slovenia. The latest contract, recently signed, involves 500.000 DEM. We believe Slovene "Merkator" will have a department store built in the same name in the capital of Vojvodina.

Prior 6th emission of shares was successfully implemented making the Slovene enterprises into stockholders with a $1,6 million stake. DDOR "Novi Sad" remained majority owner with 54 per cent of founder’s capital whereas as "Zavarovalnica Triglav", "Pozavarovalnica Triglav-Re" and "Triglav druzba za upravljanje" from Ljubljana share in 30% respectively. This also includes "Sintelon" - Backa Palanka, the Brewery in Celarevo, GP "Buducnost" in Novi Sad and other eminent enterprises. (
Danas, 02.11.2001)

REZULTATI SINTELONA IZ BACKE PALANKE U PRVIH 9 MESECI OVE GODINE
Industrija za proizvodnju podnih obloga "Sintelon" u Backoj Palanci, u devet meseci ove godine izvezla je robe za nešto više od 31 miliona dolara. Istovremeno, uvoz sirovina i reprodukcionog materijala je iznosio 24,2 miliona dolara. (
Avala, 28.11.2001)

RESULTS OF SINTELON FROM BACKA PALANKA IN FIRST NINE MONTHS THIS YEAR
The floor covering industry "Sintelon" in Backa Palanka exported goods to the amount of over 31 million dollars in nine months this year. Concurrently, the import of raw materials and intermediate goods came to 24,2 million dollars. (
Avala, 28.11.2001)