Drustveno preduzece prehrambena industrija " Srbijanka " Valjevo

O p s t i p o d a c i

Skraceni naziv

Broj zaposlenih: 1.040

subjekta: DP

Od toga sa VSS: 70

" SRBIJANKA "

Osnovni

Sediste i adresa:

proizvodi/usluge:

Valjevo, NOP odreda 46

1. Vocni sokovi, nektari i

Brojevi telefona:

osvezavajuca bezalkoholna

014/ 222-048, 227-212

pica 2. Koncentrisani

Broj faksa:

vocni sokovi od

014/ 228-016

kontinentalnog voca

Direktor:

3. smrznuto voce i povrce

Cedomir Djurdjevic

4. Zelirani proizvodi

Kontakt osoba:

5. Alkoholna pica

Vesna Radovic

6. Cajevi i lekovita bilja

Godina osnivanja: 1960

7. Sampinjoni i prerada

Maticni broj: 7136668

pecuraka 8. Dodaci i

Pravni status: DP

zacini 9. Komadne i

Osnovna delatnost

zrnaste robe 10. Sadni

Prerada voca i povrca,

repromaterijal 11. Otkup

usluge za biljnu

polj. proizvoda

proizvodnju, trgovina

12. Trgovina na veliko i

na veliko i malo

malo i pekarski proizvodi

 

P o d a c i o i m o v i n i

Spisak 5 najznacajnijih objekata visokogradnje

Spisak najznacajnije opreme/proizvodnih linija

Godina

Godina

Naziv/namena objekata: m2: izgradnje:

 

1. Hladnjaca 27.337 1969.

Naziv opreme/linije: Tip/model: aktiviranja:

2. Fabrika sokova 3.506 1975.

 

3. Fabrika koncentrata 8.408 1959.

1. Oprema za pripremu i

4. Fabrika " Vocar " 7.557 1985.

smrzavanje voca sa

5. Fabrika rakije 4.512 1969.

kontinuelnim tinelima Automatska 1986-94.

 

2. Linija bistrih vocnih

 

koncetrata i kisa sa

Ukupna povrsina svih objekata u m2:

leznim podrumima Automatska 1985.

121 660

3. Linija vocnih sokova i

 

nektara Automatska 1985.

Povrsina zeml;jista u m2:

4. Linija za kontinuelno

Ukupno 462 833

susenje i pakovanje voca i

Gradjevinarstvo 136 505

povrca Automatska 1985.

Poljoprivredno 326 328

5. Destilerija i linija za

 

punjenje alkoholnih pica Automatska 1985.

 

Podaci iz poslednjih finansijskih izvestaja

 

31.12.1999.

31.12.2000.

Aktiva

din (000)

EVRO

din (000)

EVRO

ukupno

531.726

45.311.120

1.179.285

20.098.594

osnovna sredstva

249.269

21.241.450

519.721

8.857.622

obrtna sredstva

172.951

14.738.049

158.312

2.698.117

Obaveze

       

ukupno

322.488

27.480.869

733.057

12.493.515

kratkorocne

271.934

23.172.902

464.994

7.924.908

dugorocne

50.554

4.307.968

268.063

4.568.607

Kapital

       

ukupno

210.818

17.964.891

449.047

7.653.123

drustv./drzavni

210.034

17.898.083

447.366

7.624.474

privatni

784

66.809

1.681

28.649

Poslovni prihodi

194.097

16.540.008

396.533

6.758.125

Poslovni rashodi

201.040

17.131.657

443.493

7.558.466

 

Podaci o privatizaciji

Kapital koji se nudi na prodaju ( knjigovodstvena vrednost ): u din (000): 447.366

u EVRO: 7.624.474, u % od ukupnog kapitala: 69,60%

u% od ukupnog drustvenog/drzavnog kapitala: 70,00%