GRAD BEOGRAD – Gradska uprava

Sluzba za komunikacije i koordinaciju odnosa sa gradjanima

www.beograd.org.yu; e-mail: bks@eunet.yu

 

VODOVOD I KANALIZACIJA

Inspekcije: komunalna, santarna, gradjevinska i trzisna.

Kontakt: JKP “Beogradski vodovod i kanalizacija”, Deligradska 28, 3606-606.

 

GREJANJE I TOPLA VODA

Inspekcije: komunalna.

Kontakt: JKP “Beogradske elektrane”, Savski nasip 11, Prikljucenje 2621-255, Informacije i reklamacije – 3180-209, 3180-211, Curenje instalacija – 3186-188.

 

ELEKTRICNA ENERGIJA

Inspekcije: komunalna, gradjevinska, elektroenergetska.

Kontakt: EPS – JP “Elektrodistribucija Beograd”, Prote Mateje 10-16. Informativni centar – 340-55-55. Prijava kvarova na mrezi za opstine: Stari grad. Palilula, Zvezdara, Vracar, deo Savskog venca i Vozdovca levo od autoputa – 453-840, 456-453.

 

TELEKOMUNIKACIJE

Inspekcije: trzisna

Kontakt: Telekom Srbija, Sime Milosevica 37, 431-642. Prijava telefonskih smetnji – 977.

JAVNI GRADSKI PREVOZ

 

Inspekcije: saobracajna

Kontakt:

 

PARKIRANJE

Informacije: komunalna, Saobracajna policija

Kontakt: JKP “Parking servis”, 27.marta 77, 323-55-98, 33-45-414.

 

ODRZAVANJE ULICA I PUTEVA

Inspekcija: saobracajna, republicka inspekcija za puteve

Kontakt: Direkcija za puteve, 27.marta 43-45, 3222-351

JKP “Beograd-put”, Dositejeva 21/II, Dezurna sluzba (0-24 h) 765-382

Saobracajna signalizacija – 2071-701.

 

ZAUZECE JAVNIH POVRSINA

Nadlezni:

Inspekcije: opstinska komunalna

Kontakt:

REZIM I BEZBEDNOST SAOBRACAJA

Inspekcije: saobracajna, Saobreacajna policija.

Kontakt: Sekretarijat za saobracaj, 27.marta 43-45, 33-46-809.

 

ZELENILO

Inspekcije: komunalna, vodoprivredna, sanitarna

Kontakt: JKP “Zelenilo-Beograd”, Rankeova 17, 430-024.

 

CISTOCA

Inspekcije: opstinska komunalna

Kontakt: JKP “Gradska cistoca”, Mije Kovacevica 4, 768-853.

 

STAMBENE USLUGE

Inspekcije: opstinska komunalna, gradjevinska.

Kontakt: JP za stambene usluge, Danijelova 32, 463-838, 462-630.

 

IMOVINSKO-PRAVNI POSLOVI

Ispekcije: gradjevinska

Kontakt: Sekretarijat za imovinsko pravne poslove i gradj. inspekciju, 27.marta 43-45, 3228-740.

URBANIZAM I GRADJEVINSKI POSLOVI

(*vazi samo za objekte preko 800 m2 bruto povrsine i objekte infrastrukture)

Nadlezni:

Inspekcije: urbanisticka, gradjevinska

Kontakt: Zahtevi se podnose u pisanoj formi Sekretarijatu za urbanizam i gradjevinske poslove, 27.marta 43-45.

Obavestenje o proceduri i formulari: na pisarnici u 27.marta u 10 gradskih opstina.

 

DIMNICARSKE USLUGE

Inspekcije: opstinska komunalna, gradjevinska,

Kontakt: Preduzece “Dimnicar”, Dunavska 62, 632-454.

 

POGREBNE USLUGE

Inspekcije: opstinska i gradska komunalna, sanitarna, trzisna

Kontakt: JKP “Pogrebne usluge”, Ruzveltova 50, 762-762. 767-667.

 

ZIVOTNA SREDINA

Inspekcije: gradska i republicka za zastitu zivote sredine

Kontakt: Sekretarijat za zastitu zivone sredine, 27.marta 43-45, 3226-106.

 

PIJACNE USLUGE

Inspekcije: opstinska komunalan, trzisna, sanitarna, veterinarska

Kontakt: JKO “Gradske pijace”, Zivka Karabiberovica 3, 3806-450, 3806-451

 

NAPLATA KOMUNALNIH USLUGA

Inspekcije: trzisna

Kontakt: JKP “Infostan”, Danijelova 33, 3967-223

 

I N S P E K C I J E

Republika Srbija

Ministarstvo trgovine, turizma i usluga, Nemanjina 22-26

Ministarstvo urbanizma i gradjevine, Nemanjina 22-26

Ministarstvo zdravlja, Nemanjina 22-26

Ministarstvo poljoprivrede i vodoprivrede, Nemanjina 22-26

Ministarstvo za rad i zaposljavanje, Nemanjina 22-26

Ministarstvo saobracaja i telekomunikacija, Nemanjina 22-26

Ministarstvo za zastitu prirodnih dobara i zivotne sredine, Dr Ivana Ribara 91

 

Grad Beograd

Sekretarijat za inspekcijske poslove, 27.marta 43-45, 3227-000.

Sekretarijat za imovinsko-pravne poslove i gradjevinsku inspekciju, 27.marta 43-45, 3227-241, lok. 2536

 

Gradske opstine

Gradjevinske inspekcije:

 

Komunalne inspekcije: