Banke se ovih dana utrkuju ko ce ponuditi povoljniji gotovinski kredit, neke ga odobravaju cak za 30 minuta, i to bez ucesca, depozita ili ziranata. Ipak, kod vecine banaka mesecna rata pozajmice ne sme da prelazi trecinu prihoda, a za vece iznose moraju se ispuniti strozi uslovi.

Od pre nekoliko dana "Delta" banka svim gradjanima, bez obzira da li su njeni klijenti, odobrava gotovinske kredite. Za pozajmicu od 300 do 3.000 EUR nisu potrebni ziranti, depozit, ucesce, kao ni administrativna zabrana. Rok otplate je od 12, 18 ili 24 meseca, uz efektivnu kamatnu stopu do 23 % na godisnjem nivou na ostatak duga. Klijent ce za oko pola sata dobiti odgovor da li ce mu kredit biti odobren, a u roku od 24 sata novac mu leze na racun.

Gotovinski krediti bez ucesca mogu se dobiti i kod Vojvodjanske banke. Kredit do 2.000 EUR odobrava se na rok do 36 meseci, uz 20 % depozita i godisnju kamatu za klijente banke 14,11 %, a za ostale 16,85 %. Kredit od 2.000 do 5.000 EUR odobrava se na rok do 60 meseci, uz 20 % depozita i godisnju kamatu za klijente od 14,13 %, a za ostale 16,81 %. Krediti od 5.000 do 10.000 EUR, odobravaju se bez ucesca i depozita na rok od 61 do 100 meseci po kamatnoj stopi za klijente banke od 13,14 %, a za ostale 15,35 %.

U HVB banci moze se uzeti kredit od 1.000 do 3.500 EUR, bez ucesca i depozita, uz kamatu od 12,40 % do 12,53 % godisnje i rok otplate od 61 do 72 meseca. Mesecna rata otplate kredita moze biti najvise do 35 % mesecnih prihoda duznika, kao i 35 % mesecnog prihoda ziranta. Zarada klijenta mora se uplacivati na tekuci racun, otvoren u HVB banci, a zirant mora da bude kreditno sposoban. Ova banka odobrava i "super kes kredite" od 700 do 6.250 EUR, bez ucesca, uz depozit od 20 %. Kamata zavisi od perioda otplate i iznosi od 11,86 do 17,71 % godisnje, a period otplate je od 6 do 48 meseci.

Nacionalna banka Grcke odobrava kes kredite bez depozita, ziranata i predracuna za robu ili uslugu koju placate, ali je neophodno da se plata prima preko ove banke. Pozajmica se otplacuje u fiksnim mesecnim ratama i to na najvise 66 rata uz maksimalan iznos od 5.000 EUR. U slucaju kraceg roka otplate potreban je depozit od 20 %, a kamata iznosi 13,59 %.

Sosijete banka odobrava gotovinske kredite za koje nisu potrebni profaktura i ziranti, vec depozit do 20 %, a uz maksimalno opterecenje plate 30 %. Kredit se odobrava za 15 minuta. Ekspres kes kredit otplacuje se na 24 meseca, minimalni iznos kredita je 600 EUR, a kamata od 21,71 do 25,76 %. Klasik kes kredit ima period otplate od 25 do 36 meseci, minimalni iznos kredita je 600 EUR, a kamata je od 21,54 % do 25,69 %.

EGF banka odobrava "euro kes kredite" od 1.000 do 5.000 EUR sa rokom otplate i do 72 meseca. Ako se kredit otplacuje na 62 i 72 meseca ne uplacuje se depozit, a za kraci rok polaze se depozit od 20 %. Ziranti su potrebni za iznose iznad 2.800 EUR. Za dobijanje kredita nije potrebno prebacivanje racuna preko kojeg se prima plata, a ukoliko se racun prebaci kamate su najmanje. Zahtev za kredit se moze podneti samo sa licnom kartom. Kamata zavisi od perioda vracanja kredita i depozita.