PretraživanjeGeografijaSaobraćajPrivredaUslugeJavne delatnostiINVESTICIJEŽivotna sredinaInfoO nama

GRADOVI


Vibilia HELP STRANICA

Geografski i statisticki podaci

Na ovoj stranici baza Vibilia Vam nudi sledece opcije:

 Polozaj
 Stanovnistvo
 Gradovi
 Prirodne pojave

  Opcija Polozaj nudi pregled izvestaja (tekstualnih i grafickih) vezanih za geografski polozaj Srbije i Jugoslavije kako neposrednom okruzenju tako i u svetu.

  Opcija Stanovnistvo nudi pregled izvestaja (tekstualnih i grafickih) vezanih za statisticke podatke o stanovnistvu Srbije.

  Opcija Gradovi nudi mogucnost za pronalazenje osnovnih podataka o svakoj opstini u Srbiji, sa grafickim prikazom polozaja, osnovnim podacima i statistickim pregledom izvestaja o stanovnistvu Srbije.

  Opcija Prirodne pojave prikazuje izvestaje vezane za klimatske uslove, nadmorsku visinu kao i prirodne pojave koje se odnose na teritoriju Srbije.

Aktiviranjem opcije Polozaj dobija se mogucnost pretrazivanja dokumentacije vezane za geografski polozaj Srbije i Jugoslavije. Dokumenta mogu biti Tekstovi, Karte, Tabele, Sheme i Fotografije. Slozeno pretrazivanje se ostvaruje izborom nekog od kriterijuma (Rang, Teritorija, Opstina, Tema ili Deo Naziva).

Rang izvestaja:

Izabrana teritorija:

Izabrana opština:

Izabrana tema:

Naziv:


 Karte (1)
 Tekstovi (12)


Na osnovu izabranog nivoa detaljnosti (u nasem primeru je to Rang, Teritorija i Tema) baza Vibilia Vam daje rezultat pretrazivanja (u nasem slucaju, pronadjena je jedna karta i 12 tekstova koji zadovoljavaju zadati nivo detaljnosti). Sledeci korak je da se opredelite koju grupu zelite da vidite (npr. tekstove) i da iz spiska Tekstova izaberete jedan i dobijete njegovu stranicu:

Polozaj - Tekstovi


Geografski polozaj Srbije

Srbija se prostire na 88.561 km2, što čini trećinu površine bivše Jugoslavije i izdeljena je na 3 velike regije: Vojvođanske ravnice na 21.506 km2, centralni ravničarsko-brdsko-planinski prostor na 55.968 km2 i brdsko-planinsko-dolinski prostor Kosova i Metohije na 10.887 km2. Kad je reč o geografskom položaju, Srbija je:

  1. zemlja dunavskog sliva, Dunav teče kroz njenu teritoriju srednjim tokom,
  2. Balkanska zemlja, smeštena je u centru Balkanskog poluostrva i
  3. Zemlja Južne Evrope u neposrednoj blizini Sredozemnog mora iako ne izlazi direktno na more, nego preko Republike Crne Gore izlazi na Jadransko more, a preko dolina reka Morave i Vardara na Egejsko more.

Centralni položaj Srbije na Balkanskom poluostrvu i položaj u središnjem toku Dunava omogućava intenzivnije veze i uključivanje u međunarodnu podelu rada. U pogledu prostorno-funkcionalnog i posebno razvojnog potencijala, dunavsko - savska i moravska osovina predstavlja međuregionalnu koncentraciju, tj. razvojnu polarizaciju. To je od presudnog značaja za razumevanje i ustanovljavanje ključnih premisa i faktora koji utiču na sistem prostorne iskorišćenosti Srbije.

Na osnovu svog privilegovanog geografsko-komunikacionog položaja, intenziviranjem veza sa zemljama Centralne i Zapadne Evrope i zemljama Južne i Istočne Evrope, unapređivanjem i razvojem tranzitne i posredničke uloge između Evrope i Azije, Srbija ima mogućnost racionalnog i efikasnog razvoja svog prostorno-funkcionalnog položaja. Centripetalne i konvergentne karakteristike geografske oblasti središnjeg toka Dunava, posebno koridora Novi Sad - Beograd - Pančevo - Smederevo gde je smeštena najveća urbana aglomeracija sa velegradskim formama i aktivnostima, imaju polarizacioni efekat na sveukupni prostor Srbije. Privlačna moć ove oblasti se ogleda u koncentraciji proizvodnje, usluga i drugih aktivnosti, a i kroz aglomeraciju populacije na relativno ograničenom prostoru, što ima važan uticaj na korišćenje prostora.

Privilegovan geografsko-komunikacioni položaj Vojvodine i njene južne granice, gde postoji jaka tendencija koncentracije duž koridora Novi Sad - Beograd - Pančevo - Smederevo, nije dovoljno iskorišćen u okviru međunarodne podele rada. Centralni deo Srbije je složena prostorna jedinica idući od severa na jug, od ravnica do krševitih brda i planinske oblasti. Razvojna osovina Morave se proteže kroz središnji deo te oblasti sa poprečnom vezom sa osovinom Zapadne Morave značajnih razvojnih i prostorno-funkcionalnih potencijala. Ova poprečna razvojna osovina, preko Niša kao makroregionalnog centra, nastavlja se nešto slabijom osovinom duž doline reke Nišave prema bugarskoj granici. Regija Kosovo i Metohija ima najsloženiju geografsku strukturu. Kosovska dolina ima relativno dobre komunikacijske veze sa Srbijom, dok je metohijska dolina nedovoljno integrisana u ostali deo Srbije.

Analiza datih podataka ukazuje na brojne važne razlike između velikih regiona i u isto vreme ističe njihove specifičnosti, posebno u pogledu prostorne iskorišćenosti. Naselja u Vojvodini su velika i prostorno i po broju stanovnika, ali sa najmanjom gustinom. Za razliku od Vojvodine, naselja na Kosovu i u Metohiji su u osnovi mala, ali sa skoro duplom gustinom naseljenosti. Naselja Centralne Srbije su neujednačene veličine, ali imaju manju gustinu naseljenosti.


 Karte (1)

Kao sto iz prethodnog prikaza vidite, dobili ste integralni tekst i mogucnost da predjete i na ostale grupe dobijene na osnovu slozenog pretrazivanja (u nasem slucaju na pronadjenu kartu).

Aktiviranjem opcije Stanovnistvo dobija se mogucnost pretrazivanja dokumentacije vezane za statisticke podatke o stanovnistvu Srbije i Jugoslavije. Dokumenta mogu biti Tekstovi, Karte, Tabele, Sheme i Fotografije. Slozeno pretrazivanje se ostvaruje izborom nekog od kriterijuma (Rang, Teritorija, Opstina, Tema ili Deo Naziva).

Rang izvestaja:

Izabrana teritorija:

Izabrana opština:

Izabrana tema:

Naziv:


 Karte (10)
 Tabele (27)


Ulaskom na stranicu dobijate ukupni broj izvestaja po kategorijama (u nasem slucaju 10 karata i 27 tabela). Ukoliko izaberemo kategoriju (npr. tabele) dobicemo njihov spisak sa nazivom, velicinom fajla, datumom i izvorom. Iz ponudjenog spiska mozete izabrati jednu tabelu i dobiti njenu stranicu:

Stanovnistvo - Tabele


Karakteristike velikih regiona Srbije (1991)

 

Površina

u km2

Stanovništvo

u hiljadama

Broj

naselja

Prosečna veličina naselja u km2

Prosečno stanovnika po km2 naselja

Gustina naseljenosti po km2

SRBIJA

88 361

9 779

6 152

14.4

1 589

111

Vojvodina

21 506

2 014

464

46.3

4 377

93

Centralna Srbija

55 968

5 809

4 242

13.2

1 369

104

Kosovo i Metohija

10 887

1 956

1 446

7.5

1 351

180

(Pregled popisa stanovništva 1991, "Stanovništvo, pol i starost", Savezni zavod za statistiku, Beograd, 1993.)


 Karte (10)

Kao sto vidite, dobili ste trazenu tabelu i mogucnost da predjete i na ostale grupe (u nasem slucaju na karte).

Aktiviranjem opcije Gradovi dobijate mogucnost se mogucnost da lokacijski definisete svaku opstinu u Srbiji i da dobijete njene statisticke podatke:


Republika Srbija
Površina teritorije (km2)88 361
Broj stanovnika 19919 778 991
Gustina naseljenosti (na km2)111
Broj opština189
Broj naselja6 154
Prosečna veličina naselja (km2)14.2
Broj stanovnika po naselju1 589
Poljoprivredne površine (%)64.6
Površine pod šumom (km2)23 217
Ukupan broj domaćinstava2 485 343
Ukupan broj porodica2 414 757
Broj stanovnika 2001 (procena)10 086 800
Broj stanovnika 2011 (procena)10 504 700

Gde je ...
.
IZVEŠTAJI - Republika Srbija

 Stanovništvo po nacionalnoj pripadnosti (1991)
 Stanovništvo po veroispovesti (1991)
 Domaćinstva i porodice (1991)

Izborom opstine dobijate prostornu poziciju te opstine u Republici Srbiji, kao i osnovne podatke sa mogucnoscu pregleda statistickih podataka:


Aleksinac
Poštanski broj opštine18220
Pozivni broj opštine018

Površina opštine (km2)707
Procenat poljoprivrednog zemljišta (%)63.50
Gustina naseljenosti (na km2)90.30
Broj naselja72
Ukupan broj domaćinstava18 264

Broj stanovnika 199163 844
Učešće - Republika Srbija (%)0.65
Broj stanovnika 2001 (procena)60 600
Učešće - Republika Srbija (%)0.60
Broj stanovnika 2011 (procena)61 200
Učešće - Republika Srbija (%)0.58

Udaljenosti :Aleksinac - Beograd201 Km
 Aleksinac - Niš30 Km
 Aleksinac - Novi Sad276 Km
 Aleksinac - Subotica379 Km
 Aleksinac - Priština155 Km

Gde je ...
.
IZVEŠTAJI - Aleksinac

 Stanovništvo po nacionalnoj pripadnosti (1991)
 Stanovništvo po veroispovesti (1991)
 Domaćinstva i porodice (1991)

Opcija Prirodne pojave kao sto smo vec rekli prikazuje izvestaje vezane za klimatske uslove i prirodne pojave koje se odnose na teritoriju Srbije. Opcija se koristi identicno kao i opcija Stanovnistvo odnosno opcija Polozaj.

 

 Pretrazivanje Gde je ... Top Vesti YU FIRME HOME