TENDERI (tenderi0308) = Tabela Tenderi :

NEMACKI : (3308129) (tenderi0308) ((CG) MUP, Podgorica | NABAVKA GUMA ZA MOTORNA VOZILA) (130cgrsaj_081013.htm)
NEMACKI : (3308128) (tenderi0308) ((CG) Uprava za nekretnine, Podgorica | NABAVKA USLUGE OBNAVLJANJA LICENCI SOFTVERSKOG PAKETA KASPERSKY ANTIVIRUS) (129cgrsaj_081013.htm)
NEMACKI : (3308127) (tenderi0308) ((CG) JP za upravljanje reklamnim prostorom opstine Budva, Mediteran reklame, Budva | NABAVKA KANCELARIJSKOG NAMESTAJA) (128cgrsaj_081013.htm)
NEMACKI : (3308125) (tenderi0308) ((CG) Institut za javno zdravlje, Podgorica | NABAVKA GORIVA) (127cgrsaj_081013.htm)
NEMACKI : (3308124) (tenderi0308) ((CG) JP Aerodromi CG, Podgorica | NABAVKA USLUGE REDOVNOG SERVISIRANJA PPZ APARATA I HIDRANTSKOG SISTEMA MREZE) (126cgrsaj_081013.htm)
NEMACKI : (3308122) (tenderi0308) ((CG) AD Montecargo, Podgorica | NABAVKA ELEKTRO DELOVA ZA LOKOMOTIVE) (125cgrsaj_081013.htm)
NEMACKI : (3308120) (tenderi0308) ((SRB) MUP Beograd | NABAVKA USLUGA DEZINSEKCIJE, DEZINFEKCIJE I DERATIZACIJE) (332polocr_081013.pdf)
NEMACKI : (3308118) (tenderi0308) ((CG) Mtel d.o.o. Crna Gora, Podgorica | NABAVKA ZIMSKE ZASTITNE OPREME) (302cgrsaj_081013.htm)
NEMACKI : (3308117) (tenderi0308) ((SRB) USAID Srbija, Beograd | NABAVKA USLUGA IZRADE GLAVNOG PROJEKTA ZA INFRASTRUKTURNO OPREMANJE NOVE INDUSTRIJSKE ZONE U BEOCINU) (331polocr_081013.htm)
NEMACKI : (3308113) (tenderi0308) ((CG) UNDP Crna Gora, Podgorica | NABVAKA RESTORANSKIH USLUGA) (301cgrsaj_081013.htm)
NEMACKI : (3308111) (tenderi0308) ((SRB) JP Direkcija za urbanizam i izgradnju opstine, Aleksinac | NABAVKA GRADJEVINSKIH RADOVA) (24polocr_021013.htm)
NEMACKI : (3308109) (tenderi0308) ((SRB) Dom zdravlja Dr Milutin Ivkovic, Beograd | NABAVKA LABORATORIJSKOG MATERIJALA) (22polocr_021013.htm)
NEMACKI : (3308110) (tenderi0308) ((SRB) Srednja ekonomska skola, Loznica | NABAVKA SKOLSKIH ZELENIH TABLI) (23polocr_021013.htm)
NEMACKI : (3308107) (tenderi0308) ((SRB) PD Panonske termoelektrane - toplane doo Novi Sad | NABAVKA MOLERSKIH RADOVA) (21polocr_021013.htm)
NEMACKI : (3308105) (tenderi0308) ((SRB) Dom kulture Cacak | NABAVKA MINI LINIJE) (20polocr_021013.htm)
NEMACKI : (3308103) (tenderi0308) ((SRB) Republicki fond za zdravstveno osiguranje, Beograd | NABAVKA USLUGE ODRZAVANJA FOTOKOPIR APARATA) (19polocr_021013.htm)
NEMACKI : (3308102) (tenderi0308) ((SRB) Dom zdravlja Novi Sad | NABAVKA LABORATORIJSKE OPREME) (18polocr_021013.htm)
NEMACKI : (3308101) (tenderi0308) ((SRB) PD Termoelektrane i kopovi Kostolac doo Kostolac | NABAVKA USLUGE ANGAZOVANJA RRADNIKA NA POSLOVIMA ODRZAVANJA CEVOVODA I PODSTANICA NA SISTEMU GREJANJA) (17polocr_021013.htm)
NEMACKI : (3308100) (tenderi0308) ((SRB) JAT Airways Beograd | NABAVKA POTROSNOG MATERIJALA I SITNOG INVENTARA ZA OPREMANJE AVIO-KABINE) (322polocr_081013.pdf)
NEMACKI : (3308099) (tenderi0308) ((SRB) Ministarstvo finansija i privrede, Poreska uprava, Regionalno odeljenje za materijalne resurse, Novi Sad | NABAVKA STABILNOG SISTEMA ZA DOJAVU POZARA) (16polocr_021013.htm)
NEMACKI : (3308097) (tenderi0308) ((SRB) Klinicki centar Kragujevac | NABAVKA NEJONSKIH KONTRASNIH SREDSTAVA) (15polocr_021013.htm)
NEMACKI : (3308098) (tenderi0308) ((SRB) HIP-Petrohemija a.d. Pancevo, Pancevo | NABAVKA USLUGA IZRADE GLAVNOG PROJEKTA REKONSTRUKCIJE RAZVODA GASA) (321polocr_081013.pdf)
NEMACKI : (3308096) (tenderi0308) ((SRB) PD Termoelektrane Nikola Tesla, Obrenovac | NABAVKA TOCKOVA I DRUGOG LABORATORIJSKOG POTROSNOG MATERIJALA) (232polocr_021013.htm)
NEMACKI : (3308095) (tenderi0308) ((SRB) Dom zdravlja Subotica | NABAVKA OGREVNOG DRVETA I UGLJA) (14polocr_021013.htm)
NEMACKI : (3308094) (tenderi0308) ((SRB) Uprava za zajednicke poslove republickih organa, Beograd | NABAVKA USLUGE ODRZAVANJA DIMNJAKA I KOTLOVA) (13polocr_021013.htm)
NEMACKI : (3308093) (tenderi0308) ((SRB) Gradjevinska direkcija Srbije doo Beograd | NABAVKA RADOVA NA SANACIJI TEMELJA STAMBENOG OBJEKTA) (12polocr_021013.htm)
NEMACKI : (3308092) (tenderi0308) ((SRB) Klinicki centar Vojvodine, Novi Sad | NABAVKA IGALA ZA RADIOFREKVENTNU ABALACIJU) (231polocr_021013.htm)
NEMACKI : (3308091) (tenderi0308) ((SRB) JP Emisiona tehnika I veze, Beograd | NABAVKA USLUGA ODRZAVANJA HIGIJENE U POSLOVNIM OBJEKTIMA) (230polocr_021013.htm)
NEMACKI : (3308090) (tenderi0308) ((SRB) HIP-Petrohemija a.d. Pancevo, Pancevo | NABAVKA USLUGA ANGAZOVANJA OPERATERA ZA PREUZIMANJE 80t NEOPASNOG OTPADA) (320polocr_081013.pdf)
NEMACKI : (3308089) (tenderi0308) ((SRB) HIP-Petrohemija a.d. Pancevo, Pancevo | NABAVKA USLUGA ISPORUKE RASHLADNOG KOMPRESORA) (319polocr_081013.pdf)
NEMACKI : (3308088) (tenderi0308) ((SRB) HIP-Petrohemija a.d. Pancevo, Pancevo | NABAVKA USLUGA IZRADE PROJEKTA ADAPTACIJE PF SEKCIJE FABRIKE PEVG) (318polocr_081013.pdf)
NEMACKI : (3308086) (tenderi0308) ((SRB) HIP-Petrohemija a.d. Pancevo, Pancevo | NABAVKA VILJUSKARA) (316polocr_081013.pdf)
NEMACKI : (3308087) (tenderi0308) ((SRB) HIP-Petrohemija a.d. Pancevo, Pancevo | NABAVKA SEDISTA VENTILA) (317polocr_081013.pdf)
NEMACKI : (3308085) (tenderi0308) ((SRB) HIP-Petrohemija a.d. Pancevo, Pancevo | NABAVKA ZAPTIVACA) (315polocr_081013.pdf)
NEMACKI : (3308084) (tenderi0308) ((SRB) HIP-Petrohemija a.d. Pancevo, Pancevo | NABAVKA USLUGA IZRDE STUDIJA O PROCENI UTICAJA PROJEKTA REKONSTRUKCIJA SISTEMA KONDEZATA SEKCIJE TOPLE I HLADNE FREKVENCIJE) (314polocr_081013.pdf)
NEMACKI : (3308083) (tenderi0308) ((SRB) HIP-Petrohemija a.d. Pancevo, Pancevo | NABAVKA USLUGA IZRADE STUDIJA O PROCENI UTICAJA PROJEKTA ADAPTACIJE HALE ZA PROIZVODNJU GRANULATA PEVG-A) (313polocr_081013.pdf)
NEMACKI : (3308082) (tenderi0308) ((SRB) HIP-Petrohemija a.d. Pancevo, Pancevo | NABAVKA USLUGA IZRADE STUDIJE IZVODNJIVOSTI ENERGETSKIH PROJEKATA) (312polocr_081013.pdf)
NEMACKI : (3308081) (tenderi0308) ((SRB) HIP-Petrohemija a.d. Pancevo, Pancevo | NABAVKA RELEJA ZA SINHRONIZAM PRP 320 - ELEKTRO ROBA) (311polocr_081013.pdf)
NEMACKI : (3308080) (tenderi0308) ((SRB) JKP Beogradske elektrane, Beograd | NABAVKA RADOVA ZA IZGRADNJU MAGISTRALNOG TOPLOVODA ZA GASENJE KOTLARNICA NA GP KARABURMA) (228polocr_021013.htm)
NEMACKI : (3308079) (tenderi0308) ((SRB) PD Termoelektrane Nikola Tesla, Obrenovac | NABAVKA USLUGA REMONTA CONDUX MLINA M1 I M2) (227polocr_021013.htm)
NEMACKI : (3308077) (tenderi0308) ((SRB) Institut za javno zdravlje, Kragujevac | NABAVKA LABORATORIJSKE OPREME) (226polocr_021013.htm)
NEMACKI : (3308076) (tenderi0308) ((SRB) JP Vodovod, Vranje | NABAVKA USLUGE OSNOVNE BAKTERIJSKE I HEMIJSKE ANALIZE VODE) (10polocr_021013.htm)
NEMACKI : (3308075) (tenderi0308) ((SRB) JP PTT Srbija, Beograd | NABAVKA USLUGE SERVISA STOLARSKE MASINE CEHISA) (225polocr_021013.htm)
NEMACKI : (3308074) (tenderi0308) ((SRB) Dom zdravlja Dr Mladen Stojanovic, Backa Palanka | NABAVKA SETA ZA UKLJUCENJE I ISKLJUCENJE DIJALIZE) (09polocr_021013.htm)
NEMACKI : (3308073) (tenderi0308) ((SRB) Opstina Plandiste, Plandiste | NABAVKA RADOVA ZA ZAVRSETAK GRADJEVINSKO-ZANATSKIH RADOVA) (224polocr_021013.htm)
NEMACKI : (3308072) (tenderi0308) ((SRB) JP Direkcija za izgradnju grada Sremska Mitovica, Sremska Mitrovica | NABAVKA USLUGE NOVOGODISNJEG UKRASAVANJA GRADA) (223polocr_021013.htm)
NEMACKI : (3308071) (tenderi0308) ((SRB) JPKP Lazarevac | NABAVKA POTROSNOG MATERIJALA ZA MASINSKU SLUZBU) (08polocr_021013.htm)
NEMACKI : (3308069) (tenderi0308) ((SRB) Vojnotehnicki institut, Beograd | NABAVKA RADOVA NA SANACIJI IZMENJIVACA TOPLOTE) (07polocr_021013.htm)
NEMACKI : (3308070) (tenderi0308) ((SRB) Zavod za zdravstvenu zastitu radnika Novog sada, Novi Sad | NABAVKA GORIVA ZA SLUZBENA VOZILA) (222polocr_021013.htm)
NEMACKI : (3308068) (tenderi0308) ((SRB) JKP Cistoca, Stara Pazova | NABAVKA DOSTAVNOG VOZILA-PICK UP-A) (221polocr_021013.htm)
NEMACKI : (3308067) (tenderi0308) ((SRB) JP Vojvodinasume, Novi Sad | NABAVKA USLUGA ODRZAVANJA I POPRAVKE INSTALACIJA I MREZA (ELEKTROINSTALACIJE, VODOINSTALACIJE, GROMOBRANSKE INSTALACIJE, KOMUNIKACIONE I DRG.)) (220polocr_021013.htm)
NEMACKI : (3308066) (tenderi0308) ((SRB) UNOPS, Program evropskog partnerstva sa opstinama | NABAVKA KANCELARIJSKOG MATERIJALA) (304polocr_081013.pdf)
NEMACKI : (3308064) (tenderi0308) ((SRB) JP Vodovod, Vranje | NABAVKA USLUGE PERIODICNOG PREGLEDA OTPADNE VODE) (06polocr_021013.htm)
NEMACKI : (3308065) (tenderi0308) ((SRB) UNOPS -EUPROGRES, Program evropskog partnerstva sa opstinama | NABAVKA GRADJEVINSKIH RADOVA NA SISTEMU ZA VODOSNABDEVANJE U SOMSKOM NASELJU BLAZO U NOVOM PAZARU) (303polocr_081013.pdf)
NEMACKI : (3308063) (tenderi0308) ((SRB) UNOPS -EUPROGRES, Program evropskog partnerstva sa opstinama | NABAVKA KANCELARIJSKOG I SKOLSKOG NAMESTAJA) (302polocr_081013.pdf)
NEMACKI : (3308062) (tenderi0308) ((SRB) Opstina Vladicin Han, Vladicin Han | NABAVKA USLUGE IZRADE PROJEKTNO TEHNICKE DOKUMETACIJE-GLAVNOG PROJEKTA SANACIJE KLIZISTA U NASELJU POLJANA-VLADICIN HAN) (219polocr_021013.htm)
NEMACKI : (3308061) (tenderi0308) ((SRB) PU Vukica Mitrovic, Leskovac | NABAVKA KONVEKCIJSKE PECI SA PRATECOM OPREMOM) (05polocr_021013.htm)
NEMACKI : (3308060) (tenderi0308) ((SRB) UNOPS, Program evropskog partnerstva sa opstinama | NABAVKA RADOVA NA REKONSTRUKCIJI I ADAPRACIJI AMBULANTE U BLAZEVU, MZ POSTENJE, NOVI PAZAR, SRBIJA) (301polocr_081013.pdf)
NEMACKI : (3308059) (tenderi0308) ((SRB) JKP Higijena, Pancevo | NABAVKA POTROSNOG MATERIJALA) (218polocr_021013.htm)
NEMACKI : (3308058) (tenderi0308) ((SRB) Vojnotehnicki institut, Beograd | NABAVKA USLUGE SERVISIRANJA GORIONIKA I AUTOMATIKE) (04polocr_021013.htm)
NEMACKI : (3308057) (tenderi0308) ((SRB) OS Vuk Karadzic, Lebane | NABAVKA USLUGE ORGANIZOVANJA EKSKURZIJE) (03polocr_021013.htm)
NEMACKI : (3308056) (tenderi0308) ((SRB) JP Zavod za izgradnju grada Novi Sad, Novi Sad | NABAVKA RADOVA ZA IZGRADNJU PESACKOG SEMAFORA NA UGLU KISACKE ULICE I ULICE BERISLAVA BERICA U NOVOM SADU) (217polocr_021013.htm)
NEMACKI : (3308055) (tenderi0308) ((SRB) Radiodifuzna ustanova Vojvodine, RTV, Novi Sad | NABAVKA USLUGE ODRZAVANJA CISTOCE) (02polocr_021013.htm)
NEMACKI : (3308053) (tenderi0308) ((SRB) PD Hidroelektrane Djerdap d.o.o, Kladovo | NABAVKA LICNIH ZASTITNIH SREDSTAVA I OPREME) (216polocr_021013.htm)
NEMACKI : (3308054) (tenderi0308) ((SRB) Visoka skola strukovnih studija, Beogradska politehnika, Beograd | NABAVKA USLUGE ORGANIZOVANJA I ODRZAVANJA II NAUCNOSTRUCNOG SKUPA) (01polocr_021013.htm)
NEMACKI : (3308052) (tenderi0308) ((SRB) JP Zavod za izgradnju grada Novi Sad, Novi Sad | NABAVKA USLUGA OSVETLJENJA PRIVREMENOG PARKINGA JP SPORTSKI POSLOVNI CENTAR VOJVODINA) (215polocr_021013.htm)
NEMACKI : (3308051) (tenderi0308) ((SRB) JKP Vodovod, Bor | NABAVKA USLUGA POPRAVKE I ODRZAVANJA VODOMERA) (214polocr_021013.htm)
NEMACKI : (3308049) (tenderi0308) ((SRB) PD RB Kolubara, Lazarevac | NABAVKA MATERIJALA ZA KRECENJE) (212polocr_021013.htm)
NEMACKI : (3308050) (tenderi0308) ((SRB) NBS, Beograd | NABAVKA SLUZBENE ODECE I OBUCE ZA POTREBE NBS) (213polocr_021013.htm)
NEMACKI : (3308048) (tenderi0308) ((SRB) Dom Veternik, Veternik | NABAVKA ODECE I OBUCE ZA KORISNIKE DOMA VETERNIK) (211polocr_021013.htm)
NEMACKI : (3308047) (tenderi0308) ((SRB) Crveni krst Novog sada, Novi Sad | NABAVKA 1000 PREHRAMBENIH PAKETA) (210polocr_021013.htm)
NEMACKI : (3308046) (tenderi0308) ((SRB) Direkcija za gradjevinsko zemljiste i izgradnju Beograd JP Beograd | NABAVKA USLUGA FORMIRANJA GRADJEVINSKE PARCELE ZA SAOBRACAJNICU) (390polocr_300913.htm)
NEMACKI : (3308045) (tenderi0308) ((SRB) Zdravstveni cenatr Dr Dragisa Misovic, Cacak | NABAVKA LEKOVA) (209polocr_021013.htm)
NEMACKI : (3308044) (tenderi0308) ((SRB) PD Hidroelektrane Djerdap d.o.o, Kladovo | NABAVKA USLUGE ANGAZOVANJA RADNIKA NA REMONTIMA HIDROENERGENTSKIH POSTROJENJA PD HE DJERDAP I REVITALIZACIJI HIDROENEGREGATA HE DJERDAP 1) (708polocr_021013.htm)
NEMACKI : (3308043) (tenderi0308) ((SRB) Republicka agencija za elektronske komunikacije, Beograd | NABAVKA USLUGA ODRZAVANJA I POPRAVKE RACUNARSKE OPREME) (388polocr_300913.htm)
NEMACKI : (3308042) (tenderi0308) ((SRB) Republicka direkcija za robne rezerve, Beograd | NABAVKA JESTIVOG SUNCOKRETOVOG ULJA) (387polocr_300913.htm)
NEMACKI : (3308040) (tenderi0308) ((SRB) JKP GSP, Beograd | NABAVKA AKUMULATORA ZA AUTOBUSE, TRAMVAJE I TROLEJBUSE) (706polocr_021013.htm)
NEMACKI : (3308041) (tenderi0308) ((SRB) JP Vojvodinasume, Novi Sad | NABAVKA BETONSKOG GVOZDJA FI 6 MM) (707polocr_021013.htm)
NEMACKI : (3308039) (tenderi0308) ((SRB) Fond za gradjevinsko zemljsite, puteve i komunalnu potrosnju opstine Kovin, Kovin | NABAVKA RADOVA NA SANACIJI SLJUNCANIH PUTEVA) (384polocr_300913.htm)
NEMACKI : (3308038) (tenderi0308) ((SRB) Gerontoloski centar Zrenjanin, Zrenjanin | NABAVKA USLUGA TEKUCEG ODRZAVANJA I POPRAVKI ZGRADA) (205polocr_021013.htm)
NEMACKI : (3308037) (tenderi0308) ((SRB) Republicki fond za zdravstveno osiguranje, Beograd | NABAVKA USLUGA ODRZAVANJA DELA SOFTVERSKIH SISTEMA RFZO) (383polocr_300913.htm)
NEMACKI : (3308036) (tenderi0308) ((SRB) OS Svetozar Miletic Vrbas, Vrbas | NABVAKA ULJA ZA LOZENJE) (382polocr_300913.htm)
NEMACKI : (3308035) (tenderi0308) ((SRB) PD RB Kolubara, Lazarevac | NABAVKA USLUGA SERVISIRANJA I POPRAVKI CO2 APARATA ZA ZAVARIVANJE) (204polocr_021013.htm)
NEMACKI : (3308033) (tenderi0308) ((SRB) Ekonomska skola Valjevo, Valjevo | NABAVKA RADOVA NA REKONSTRUKCIJI MOKRIH CVOROVA U PRIZEMLJU SKOLE) (381polocr_300913.htm)
NEMACKI : (3308034) (tenderi0308) ((SRB) PD Hidroelektrane Djerdap d.o.o, Kladovo | NABAVKA USLUGE SERVISIRANJA MERNIH VAGI NA DIZALICAMA HE DJERDAP 2) (203polocr_021013.htm)
NEMACKI : (3308032) (tenderi0308) ((SRB) Opsta bolnica Subotica | NABAVKA ZUTE KESE ZA MEDICINSKI INFEKTIVNI OTPAD I ZUTE KANTICE ZA ODLAGANJE OSTRIH PREDMETA) (380polocr_300913.htm)
NEMACKI : (3308031) (tenderi0308) ((SRB) PD RB Kolubara, Lazarevac | NABAVKA USLUGE TEHNICKE KONTROSLE GLVANOG PROJEKTA ADAPTACIJE TS SEPARACIJA) (202polocr_021013.htm)
NEMACKI : (3308030) (tenderi0308) ((SRB) JKP 3. Oktobar Bor, Bor | NABAVKA REZERVNIH DELOVA ZA KAMIONE I DRUGU MEHANIZACIJU) (379polocr_300913.htm)
NEMACKI : (3308028) (tenderi0308) ((SRB) Republicka direkcija za robne rezerve Beograd | NABAVKA STRUCNE LITERATURE:NACIONALNI REGISTAR LEKOVA I PROMET I POTROSNJA LEKOVA) (378polocr_300913.htm)
NEMACKI : (3308029) (tenderi0308) ((SRB) JKP Toplana, Bor | NABAVKA USLUGE PROCENE VREDNOSTI I VEKA TRAJANJA OSNOVNIH SREDSTAVA JKP TOPLANA BOR) (201polocr_021013.htm)
NEMACKI : (3308027) (tenderi0308) ((SRB) Ministartsvo odbrane, Sektor za materijalne resurse, Uprava za snabdevanje Beograd | NABAVKA MATERIJE, SREDSTAVA, APARATA I UREDJAJA ZA GASENJE POZARA) (377polocr_300913.htm)
NEMACKI : (3308026) (tenderi0308) ((SRB) Univerzitet u Novom Sadu Akademija umetnosti Novi Sad, Novi Sad | NABAVKA RADOVA NA REKONSTRUKCIJI TROTOARA) (376polocr_300913.htm)
NEMACKI : (3308025) (tenderi0308) ((SRB) OS Georgi Dimitrov, Bosilegrad | NABAVKA USLUGA PREVOZA PUTUJUCIH NASTAVNIKA I UCENIKA) (375polocr_300913.htm)
NEMACKI : (3308024) (tenderi0308) ((CG) JP Vodovod i kanalizacija, Podgorica | NABAVKA USLUGE OSIGURANJA ZAPOSLENH) (124cgrsaj_081013.htm)
NEMACKI : (3308023) (tenderi0308) ((SRB) OS Vladislav Ribnikar Beograd | NABAVKA RADOVA NA ADAPTACIJI DELA SKOLSKOG OBJEKTA) (374polocr_300913.htm)
NEMACKI : (3308022) (tenderi0308) ((SRB) Dom zdravlja Odzaci, Odzaci | NABAVKA RADOVA NA ZAMENI FASADNE STOLARIJE NA OBJEKTIMA DZ ODZACI) (245polocr_011013.htm)
NEMACKI : (3308021) (tenderi0308) ((CG) Ministarstvo saobracaja i pomorstva, Direkcija za saobracaj, Podgorica | NABAVKA USLUGE IZRADE DOZVOLA ZA DRUMSKI SAOBRACAJ) (123cgrsaj_081013.htm)
NEMACKI : (3308019) (tenderi0308) ((CG) Luka Kotor AD, Kotor | NABAVKA KANCELARIJSKOG NAMESTAJA) (122cgrsaj_081013.htm)
NEMACKI : (3308020) (tenderi0308) ((SRB) JKP Informatika Novi Sad | NABAVKA VOIP TELEFONIJE) (373polocr_300913.htm)
NEMACKI : (3308018) (tenderi0308) ((CG) Crnogorski elektroprenosni sistem AD, Podgorica | NABAVKA USLUGE LOCIRANJA, ANLIZE I STATISTIKE ATMOSFERSKIH PRAZNJENJA) (121cgrsaj_081013.htm)
NEMACKI : (3308016) (tenderi0308) ((CG) Zavod za hidrometerologiju i seizmologiju, Podgorica | NABAVKA METEOROLOSKIH INSTRUMENATA) (120cgrsaj_081013.htm)
NEMACKI : (3308017) (tenderi0308) ((SRB) Ministarstvo odbrane, Sektor za materijalne resurse, Uprava za snabdevanje Beograd | NABAVKA SREDSTAVA I OPREME LICNE ZASTITE) (372polocr_300913.htm)
NEMACKI : (3308015) (tenderi0308) ((SRB) PD Termoelektrana Nikola Tesla, Obrenovac | NABAVKA USLUGA SERVISA KLIMA UREDJAJA) (244polocr_011013.htm)
NEMACKI : (3308013) (tenderi0308) ((SRB) JVP Srbijavode, Beograd | NABAVKA GORIVA) (243polocr_011013.htm)
NEMACKI : (3308014) (tenderi0308) ((CG) Opstina Pljevlja | NABAVKA SADNICA VOCA) (119cgrsaj_081013.htm)
NEMACKI : (3308012) (tenderi0308) ((CG) JPU Ljubica Popovic, Podgorica | NABAVKA ELEKTROMATERIJALA) (118cgrsaj_081013.htm)
NEMACKI : (3308010) (tenderi0308) ((SRB) JP BB Term Bajina Basta | NABAVKA MAZUTA) (371polocr_300913.htm)
NEMACKI : (3308011) (tenderi0308) ((CG) Institut za javno zdravlje, Podgorica | NABAVKA KANCELARIJSKOG MATERIJALA) (117cgrsaj_081013.htm)
NEMACKI : (3308009) (tenderi0308) ((SRB) Direkcija za gradjevinsko zamljiste I izgradnju opstine Nova Varos, Nova Varos | NABAVKA RADOVA ZA ZIMSKO ODRZAVANJE PUTEVA I REDA) (242polocr_011013.htm)
NEMACKI : (3308007) (tenderi0308) ((CG) Dom starih Grabovac, Risan | NABAVKA HRANE I SREDSTAVA ZA CISCENJE) (115cgrsaj_081013.htm)
NEMACKI : (3308008) (tenderi0308) ((CG) Ministarstvo pravde, Podgorica | NABAVKA DETEKTORA METALA) (116cgrsaj_081013.htm)
NEMACKI : (3308005) (tenderi0308) ((CG) EPCG AD Niksic | NABAVKA SOFTVERA) (114cgrsaj_081013.htm)
NEMACKI : (3308006) (tenderi0308) ((SRB) Vojnogradjevinska ustanova Beograd, Beograd | NABAVKA MATERIJALA ZA IZVODJENJE RADOVA NA TERMOENERGETSKIM POSTROJENJIMA U KRUSEVCU) (241polocr_011013.htm)
NEMACKI : (3308003) (tenderi0308) ((CG) Sportski objekti doo Podgorica | NABAVKA BAZENSKIH SKOLJKI) (112cgrsaj_081013.htm)
NEMACKI : (3308004) (tenderi0308) ((CG) JKP Cetinje, Cetinje | NABAVKA USLUGE OSIGURANJA VOZILA) (113cgrsaj_081013.htm)
NEMACKI : (3308002) (tenderi0308) ((SRB) Opsta bolnica Pancevo, Pancevo | NABAVKA CITOSTATAKA I IMUNOMODURATORA) (240polocr_011013.htm)
NEMACKI : (3308000) (tenderi0308) ((CG) Ekonomski fakultet, Podgorica | NABAVKA RACUNARA) (111cgrsaj_081013.htm)
NEMACKI : (3308001) (tenderi0308) ((SRB) Elektromreza Srbije, Beograd | NABAVKA USLUGA TESTIRANJA I FUNKCIONALNOG ISPITIVANJA OPREME) (370polocr_300913.htm)
NEMACKI : (3307999) (tenderi0308) ((CG) MUP, Podgorica | NABAVKA POTROSNOG MATERIJALA ZA KRIMINALISTICKU TEHNIKU) (110cgrsaj_081013.htm)
NEMACKI : (3307997) (tenderi0308) ((CG) MUP, Podgorica | NABAVKA UGLJA) (109cgrsaj_081013.htm)
NEMACKI : (3307998) (tenderi0308) ((SRB) PR RB Kolubara d.o.o, Lazarevac | NABAVKA POLIURETANSKIH ULOZAKA BRISACA I TRAKA) (239polocr_011013.htm)
NEMACKI : (3307996) (tenderi0308) ((SRB) OU Kula, Kula | NABAVKA KAMIONSKOG PREVOZA UGLJA NA RELACIJI RUDNIK VREOCI) (238polocr_011013.htm)
NEMACKI : (3307995) (tenderi0308) ((CG) JP za nacionalne parkove CG, Podgorica | NABAVKA USLUGE OSIGURANJA IMOVINE) (108cgrsaj_081013.htm)
NEMACKI : (3307993) (tenderi0308) ((SRB) OS. Sveti sava, Prijepolje | NABAVKA PLJEVALJSKOG UGLJA LIGNITA) (237polocr_011013.htm)
NEMACKI : (3307994) (tenderi0308) ((CG) Opstina Berane | NABAVKA ELEKTRONSKE KAMIONSKE VAGE) (107cgrsaj_081013.htm)
NEMACKI : (3307992) (tenderi0308) ((CG) Ministarstvo pravde, Podgorica | NABAVKA USLUGE SERVISIRANJA I ODRZAVANJA SLUZBENIH VOZILA) (106cgrsaj_081013.htm)
NEMACKI : (3307991) (tenderi0308) ((CG) MUP, Podgorica | NABAVKA RADOVA NA INSTALACIJI CENTRALNOG GREJANJA) (105cgrsaj_081013.htm)
NEMACKI : (3307989) (tenderi0308) ((CG) Institut za javno zdravlje, Podgorica | NABAVKA USLUGE ETALONIRANJA APARATA) (104cgrsaj_081013.htm)
NEMACKI : (3307990) (tenderi0308) ((SRB) JKP Mediana, Nis | NABAVKA SREDSTAVA ZA LICNU HIGIJENU) (236polocr_011013.htm)
NEMACKI : (3307988) (tenderi0308) ((CG) Glavni grad Podgorice, Podgorica | NABAVKA MASINA ZA OBRADU DRVETA) (103cgrsaj_081013.htm)
NEMACKI : (3307986) (tenderi0308) ((SRB) Gradjevinska direkcija Srbije doo Beograd | NABAVKA RADOVA NA SANACIJI TEMELJA STAMBENOG OBJEKTA) (369polocr_300913.htm)
NEMACKI : (3307987) (tenderi0308) ((CG) MUP, Podgorica | NABAVKA USLUGE ZAKUPA SALE) (102cgrsaj_081013.htm)
NEMACKI : (3307985) (tenderi0308) ((SRB) Kliniski cenatr Kragujevac, Kragujevac | NABAVKA LABORATORIJSKIH REAGENASA I POTROSNOG MATERIJALA ZA APARATE ZATVORENOG TIPA) (235polocr_011013.htm)
NEMACKI : (3307983) (tenderi0308) ((SRB) Dom zdravlja Sabac, Sabac | NABVAKA DRVENOG PELETA) (368polocr_300913.htm)
NEMACKI : (3307984) (tenderi0308) ((CG) Zeleznicki prevoz CG AD, Podgorica | NABAVKA USLUGE POPRAVKE LOKOMOTIVA) (101cgrsaj_081013.htm)
NEMACKI : (3307982) (tenderi0308) ((SRB) Direkcija za gradjevinsko zemljiste I izgradnju opstine Nova Varos, Nova Varos | NABAVKA RADOVA NA ZIMSKOM ODRZAVANJU OPSTINSKOG PUTA I REDA) (234polocr_011013.htm)
NEMACKI : (3307980) (tenderi0308) ((SRB) JKP GSP Beograd | NABAVKA REZERVNIH DELOVA ZA COPERSKE TROLEJBUSE BKM) (366polocr_300913.htm)
NEMACKI : (3307981) (tenderi0308) ((SRB) JKP Zelenilo Sombor, Sombor | NABAVKA KANCELARIJSKOG MATERIJALA) (367polocr_300913.htm)
NEMACKI : (3307978) (tenderi0308) ((SRB) JP direkcija za izgradnju grada Pozarevca, Pozarevac | NABVAKA BENZINA) (365polocr_300913.htm)
NEMACKI : (3307979) (tenderi0308) ((SDRB) Opsta bolnica Dr Radivoj Simonovic, Sombor | NABAVKA LABORATORIJSKOG I TRANSFUZIONOG POTROSNOG MATERIJALA) (233polocr_011013.htm)
NEMACKI : (3307976) (tenderi0308) ((SRB) Uprava za zajednike poslove republickih organa, Beograd | NABAVKA PREHAMBENIH NAMIRNICA) (231polocr_011013.htm)
NEMACKI : (3307977) (tenderi0308) ((SRB) JP Direkcija za izgradnju, urbanizam, planiranje I projektovanje opstine Kursumija, Kursumija | NABAVKA RADOVA NA UGRADNJI SAOBRACAJNE OPREME I UREDJENJU TROTORA U ZONI O.S DRINKA PAVLOVIC U KURSUMLIJI) (232polocr_011013.htm)
NEMACKI : (3307975) (tenderi0308) ((SRB) A. D Aerodrom Nikola Tesla, Beograd | NABAVKA USLUGA POSTAVLJANJA KONTROLNIH UREDJAJA ZA ISTAKANJE I PUNJENJE VOZILA GORIVOM) (230polocr_011013.htm)
NEMACKI : (3307974) (tenderi0308) ((SRB) VU Morovic, Sremska Mitrovica | NABAVKA POTROSNOG MATERIJALA) (364polocr_300913.htm)
NEMACKI : (3307973) (tenderi0308) ((SRB) JP Direkcija za razvoj urbanizam i izgradnju opstine Knjazevac, Knjazevac | NABVAKA RADOVA NA ZIMSKOM ODRZAVANJU ULICA I LOKALNIH PUTEVA) (363polocr_300913.htm)
NEMACKI : (3307972) (tenderi0308) ((SRB) JKP Beogradske elektrane, Beograd | NABAVKA RADOVA NA IZGRADNJI TOPLOVODA ZA GASENJE KOTLARNICE U IV GIMNAZIJI DUZ ULICA KRONOSTATSKE I TEODORA DRAJZERA) (229polocr_011013.htm)
NEMACKI : (3307971) (tenderi0308) ((SRB) JP Direkcija za izgardnju i razvoj naselja opstine Kucevo, Kucevo | NABAVKA NAFTNIH DERIVATA) (362polocr_300913.htm)
NEMACKI : (3307970) (tenderi0308) ((SRB) Opsta bolnica Subotica, Subotica | NABAVKA USLUGA ODRZAVANJA VOZILA) (361polocr_300913.htm)
NEMACKI : (3307969) (tenderi0308) ((SRB) Ministarstvo finansija, uprava za trezor, Beograd | NABAVKA SVICEVA ZA LOKACIJE) (228polocr_011013.htm)
NEMACKI : (3307967) (tenderi0308) ((SRB) O.S Miroslav Stikovic, Prijepolje | NABAVKA LOZ ULJA) (227polocr_011013.htm)
NEMACKI : (3307968) (tenderi0308) ((SRB) NBS Beograd | NABVAKA REZERVNIH DELOVA ZA KUGLER LINIJU) (360polocr_300913.htm)
NEMACKI : (3307966) (tenderi0308) ((SRB) Opstina Vladicin Han, Vladicin Han | NABAVKA USLUGE IZRADE PROJEKTNO-TEHNICKE DOKUMETACIJE-GLAVNOG PROJEKTA IZGRADJE PUTA VLADICIN HAN-KUKAVICA) (226polocr_011013.htm)
NEMACKI : (3307965) (tenderi0308) ((SRB) JKP Grejanje Pancevo, Pancevo | NABAVKA KOMPAKTNE TOPLOTNE PODSTANICE) (359polocr_300913.htm)
NEMACKI : (3307963) (tenderi0308) ((SRB) JP Srbijasume, Beograd | NABAVKA RASVETNE OPREME) (124polocr_081013.htm)
NEMACKI : (3307964) (tenderi0308) ((SRB) O.S Miroslav Stikovic, Prijepolje | NABAVKA UGLJA) (225polocr_011013.htm)
NEMACKI : (3307962) (tenderi0308) ((SRB) PD Termoelektrane Nikola Tesla d.o.o, Obrenovac | NABAVKA SPIRALNOG USMERIVACA I CISTACA) (224polocr_011013.htm)
NEMACKI : (3307961) (tenderi0308) ((SRB) Dom zdravlja Becej | NABAVKA AMPULIRANIH LEKOVA) (123polocr_081013.htm)
NEMACKI : (3307960) (tenderi0308) ((SRB) JKP Vodovod i kanalizacija, Obrenovac | NABAVKA RADOVA NA IZGRADNJI PRIMARNE VODOVODNE MREZE) (358polocr_300913.htm)
NEMACKI : (3307958) (tenderi0308) ((SRB) JKP Beogradske elektrane, Beograd | NABAVKA USLUGA SERVISIRANJA FREKVENTNIH REGULATORA PROIZVODNJE GE) (223polocr_011013.htm)
NEMACKI : (3307959) (tenderi0308) ((SRB) Opsta bolnica Dr Aleksa Savic, Prokuplje | NABAVKA POTROSNOG MATERIJALA ZA TRANSFUCIJU) (122polocr_081013.htm)
NEMACKI : (3307957) (tenderi0308) ((SRB) Zdravstvena ustanova Apoteka Leskovac | NABAVKA LEKOVA KOJI SE IZDAJU NA RECEPT I POMAGALA) (357polocr_300913.htm)
NEMACKI : (3307956) (tenderi0308) ((SRB) JP EPS PD Elektrosrbija doo Kralejvo, Ogranak ED Arandjelovac, Arandjelovac | NABAVKA ALATA, MERNIH UREDJAJA I SITNOG INVENTARA) (121polocr_081013.htm)
NEMACKI : (3307955) (tenderi0308) ((SRB) Zdravstvena ustanova Klinicki centar Srbije, Beograd | NABAVKA RENGEN MATERIJALA) (356polocr_300913.htm)
NEMACKI : (3307953) (tenderi0308) ((SRB) Zeleznice Srbije a.d, Beograd | NABAVKA DELOVA ZA PLASSER MASINE I DELOVA ZA REMON PODBIJACKIH AGREGATA) (222polocr_011013.htm)
NEMACKI : (3307954) (tenderi0308) ((SRB) JP EPS Elektrosrbjja doo Kraljevo | NABAVKA RADOVA NA PREUREDJENJU DODATNE PROSTORIJE ZA STAMPANJE RACUNA) (120polocr_081013.htm)
NEMACKI : (3307951) (tenderi0308) ((SRB) JP za gradjevinsko zemljiste opstine Negotin | NABAVKA USLUGE CISCENJA SNEGA I LEDA SA KOLOVOZA) (119polocr_081013.htm)
NEMACKI : (3307952) (tenderi0308) ((SRB) JKP GSP Beograd | NABAVKA RADOVA NA SANACIJI KOLOVOZNIH POVRSINA U POGONIMA GSP-A) (355polocr_300913.htm)
NEMACKI : (3307950) (tenderi0308) ((SRB) JKP Naisus, Nis | NABAVKA OPREME PREMA NAKNADNIM AKREDITACIONIM ZAHTEVIMA) (221polocr_011013.htm)
NEMACKI : (3307949) (tenderi0308) ((SRB) Vojna stamparija Beograd | NABVAKA LAJSNI ZA KNJIGOVEZACKI NOZ) (352polocr_300913.htm)
NEMACKI : (3307947) (tenderi0308) ((SRB) Sumarska skola Kraljevo | NABAVKA GASNOG ULJA EKSTRA LAKO) (117polocr_081013.htm)
NEMACKI : (3307948) (tenderi0308) ((SRB) NBS, Beograd | NABAVKA DOBARA I USLUGE ODRZAVANJA STAKLENOG DELA FASADE) (118polocr_081013.htm)
NEMACKI : (3307946) (tenderi0308) ((SRB) Klinicki centar Srbije, Beograd | NABAVKA USLUGA ODRZAVANJA I POPRAVKI MASINA NA VANTELESNI KROTOK PROIZVODJACA TERUMO) (220polocr_011013.htm)
NEMACKI : (3307945) (tenderi0308) ((SRB) OS Brana Jevtic Smederevska Palanka | NABAVKA OGREVA) (351polocr_300913.htm)
NEMACKI : (3307944) (tenderi0308) ((SRB) Opstinska uprava opstine Backi Petrovac | NABAVKA USLUGE IZMESTANJA AUTOBUSKIH STAJALISTA SA SAOBRACAJNIH TRAKA) (116polocr_081013.htm)
NEMACKI : (3307942) (tenderi0308) ((SRB) NIS a.d. Novi Sad | NABAVKA ZASTAVA) (114polocr_081013.htm)
NEMACKI : (3307943) (tenderi0308) ((SRB) NIS a.d. Novi Sad | NABAVKA USLUGE PRIPREME POSTROJENJA ZA DEMONTAZU) (115polocr_081013.htm)
NEMACKI : (3307941) (tenderi0308) ((SRB) JP Direkcija za izgradnju opstine Veliko Gradiste, Veliko Gradiste | NABAVKA RADOVA ZA IZGRADNJU VODOSKOKA NA SREBRNOM JEZERU U VELIKOM GRADISTU) (219polocr_011013.htm)
NEMACKI : (3307940) (tenderi0308) ((SRB) ZU Klinicki cenatr Srbije, Beograd | NABAVKA POTROSNOG MATERIJALA PROIZVODJACA BRAHMS) (218polocr_011013.htm)
NEMACKI : (3307939) (tenderi0308) ((SRB) Poljoprivredno-sumarska skola Josif Pancic, Surdulica | NABAVKA 70 TONA UGLJA) (217polocr_011013.htm)
NEMACKI : (3307938) (tenderi0308) (9SRB) JKP Beogradske elektrane, Beograd | NABAVKA NEPOVRATNE KLAPNE) (216polocr_011013.htm)
NEMACKI : (3307936) (tenderi0308) ((SRB) JKP Standard, Ada | NABAVKA USLUGA CISCENJA SNEGA) (214polocr_011013.htm)
NEMACKI : (3307937) (tenderi0308) ((SRB) Grad Vranje, Vranje | NABAVKA RADOVA NA ZAMENI STOLARIJE) (215polocr_011013.htm)
NEMACKI : (3307935) (tenderi0308) ((SRB) Elektronski fakultet, Beograd | NABAVKA RADOVA NA ADAPTACIJI LABORATORIJE ZA ROBOTIKU) (213polocr_011013.htm)
NEMACKI : (3307933) (tenderi0308) ((SRB) PD Termoelektrae Nikola Tesla, Obrenovac | NABAVKA USLUGA ANGAZOVANJA KONTROLNE ORGANIZACIJE TENT B) (211polocr_011013.htm)
NEMACKI : (3307934) (tenderi0308) ((SRB) JKP Beogradske elektrane, Beograd | NABAVKA HVATACA NECISTOCE) (212polocr_011013.htm)
NEMACKI : (3307932) (tenderi0308) ((SRB) Ministartvo energetike, razvoja i zivotne sredine, Novi Beograd | NABAVKA I ISPORUKA VODOVODNOG MATERIJALA) (642polocr_071013.pdf)
NEMACKI : (3307930) (tenderi0308) ((SRB) O.S Naim Frasen, Bujanovac | NABAVKA ULJA ZA LOZENJE) (209polocr_011013.htm)
NEMACKI : (3307931) (tenderi0308) ((SRB) PD RB Kolubara d.o.o, Lazarevac | NABAVKA CELIKA) (210polocr_011013.htm)
NEMACKI : (3307929) (tenderi0308) ((SRB) Energoprojekt Niskogradnja ad Beograd | PRODAJA VOZILA) (641polocr_071013.pdf)
NEMACKI : (3307927) (tenderi0308) ((SRB) AD Dzervin, Knjazevac | PRODAJA POKRETNE IMOVINE) (639polocr_071013.pdf)
NEMACKI : (3307928) (tenderi0308) ((SRB) Agencija za osiguranje depozita Beograd | PRODAJA NEPOKRETNOSTI I VOZILA I LEZAJEVA) (640polocr_071013.pdf)
SRPSKI : (3306282) (tenderi0308) ((SRB) JP EPS, Beograd | NABAVKA USLUGE FORMIRANJA DATA CENTRA) (174polocr_180913.htm)
ENGLESKI: (3306282) (tenderi0308) ((SRB) PC EPS, Belgrade | PROCUREMENT OF SERVICES OF FORMING A DATA CENTER) (174polocr_180913.htm)
NEMACKI : (3306282) (tenderi0308) ((SRB) JP EPS, Beograd | BESCHAFFUNG VON DIENSTEN FUER FORMIERUNG EINES DARACENTERS) (174polocr_180913.htm)
ENGLESKI: (3300596) (tenderi0308) ((SRB) National employment service, Kragujevac | PROCUREMENT OF SERVICES OF DERATIZATION, DISINFECTION AND DISINSECTION) (60polocr_200813.htm)
ENGLESKI: (3300595) (tenderi0308) ((SRB) JP EPS C TE Kostolac doo, Pozarevac | PROCUREMENT OF A CAPSULE FOR EXCAVATORS AND TELESCOPIC SPRING) (59polocr_200813.htm)
ENGLESKI: (3300593) (tenderi0308) ((SRB) PC National Park Fruska Gora, Sremska Kamenica | PROCUREMENT OF WORKS ON RECONSTRUCTION OF A FENCDE) (58polocr_200813.htm)
ENGLESKI: (3300587) (tenderi0308) ((SRB) JKP Vodovod-Valjevo, Valjevo | PROCUREMENT OF SERVICES OF MAINTENANCE OF THE SUPERVISION SYSTEM AND DISTANT MONITORING OF VEHICLES) (57polocr_200813.htm)
ENGLESKI: (3300584) (tenderi0308) ((SRB) Municipality Merosina, Merosina | PROCUREMENT OF WORKS ON COVERING ROOF OF THE OBJECT) (56polocr_200813.htm)
ENGLESKI: (3300580) (tenderi0308) ((SRB) JP Vojvodinasume SG, Novi Sad | PROCUREMENT OF BOATS) (55polocr_200813.htm)
ENGLESKI: (3300579) (tenderi0308) ((CG) Montenegrin electric transmission system, SC Podgorica | PROCUREMENT AND INSTALLATION OF PUMPS AND COMPENSATORS) (107cgrsaj_200813.htm)
ENGLESKI: (3300576) (tenderi0308) ((SRB) JP EPS Elektrosrbija doo, Kraljevo | PROCUREMENT OF ELECTRIC MATERIAL AND EQUIPMENT) (54polocr_200813.htm)
ENGLESKI: (3300574) (tenderi0308) ((SRB) ES Milorad Labudovic Labud, Barosevac | PROCUREMENT OF FURNITURE FOR EQUIPPING THE NEW SCHOOL BUILDING) (53polocr_200813.htm)
ENGLESKI: (3300571) (tenderi0308) ((CG) MIA Podgorica | PROCUREMENT OF CAR TIRES) (106cgrsaj_200813.htm)
ENGLESKI: (3300570) (tenderi0308) ((SRB) PCC Water supply company, Sremska Mitrovica | PROCUREMENT OF SERVICES OF SAMPLING AND ANALISYS OF QUALITY OF WASTE WATERS) (52polocr_200813.htm)
ENGLESKI: (3300568) (tenderi0308) ((CG) Railway infrastructure of MNG, SC Podgorica | PROCUREMENT OF SERVICES OF ENGAGING MEASURING WHEELS FOR GEODETIC SURVEY OF CONTACT NETWORK) (105cgrsaj_200813.htm)
ENGLESKI: (3300566) (tenderi0308) ((CG) PE for national parks MNG, Podgorica | PROCUREMENT OF SERVICES OF MOBILE TELEPHONY) (104cgrsaj_200813.htm)
ENGLESKI: (3300565) (tenderi0308) ((SRB) PUC Plumbing and sewage maintenance company | PROCUREMENT OF SERVICES OF REASSEMBLY OF TRANSFORMER OF RENI WELL) (51polocr_200813.htm)
ENGLESKI: (3300563) (tenderi0308) ((CG) Agency for electronic communications and postal activity Podgorica | PROCUREMENT OF SERVICES OF PRINTING AND DISTRIBUTION OF BROCHURES) (103cgrsaj_200813.htm)
ENGLESKI: (3300562) (tenderi0308) ((CG) EPCG AD Niksic FC Distribucija, Podgorica |PROCUREMENT OF CONCRETE HARDWARE) (102cgrsaj_200813.htm)
ENGLESKI: (3300561) (tenderi0308) ((CG) Meteorology institute Podgorica | PROCUREMENT OF SERVICE OF LEASE OF BUSINESS SPACE) (101cgrsaj_200813.htm)
ENGLESKI: (3300555) (tenderi0308) ((SRB) PU Nase dete, Vranje | PROCUREMENT OF CHILDREN'S BEDSHEETS) (451polocr_200813.htm)
ENGLESKI: (3300554) (tenderi0308) ((SRB) Municipality Bela Crkva | PROCUREMENT OF SERVICES OF DRAFT OF THE MAIN PROJECT FOR REVITALIZATION OF THE CITY LAKE) (162polocr_200813.htm)
ENGLESKI: (3300553) (tenderi0308) ((SRB) Clinical cener Nis, Nis | PROCUREMENT OF MEDICINES) (450polocr_200813.htm)
ENGLESKI: (3300552) (tenderi0308) ((SRB) PC Directorate for development and building of the city of Vranje | PROCUREMENT OF WORKS ON INVESTMENT MAINTENANCE OF VEHICLES) (161polocr_200813.htm)
ENGLESKI: (3300551) (tenderi0308) ((SRB) Ministry of defense, Administration for Public relations Military printing Belgrade | PROCUREMENT OF SERVICES OF REPAIR OF MACHINES) (160polocr_200813.htm)
ENGLESKI: (3300550) (tenderi0308) ((SRB) Serbian Railways, Belgrade | PROCUREMENT OF SEMIFENDERS AND IMPLANTS) (449polocr_200813.htm)
ENGLESKI: (3300549) (tenderi0308) ((SRB) NBS, Belgrade | PROCUREMENT OF CAR COSMETICS AND EXPENDABLE MATERIAL FOR HYGIENE AND MAINTENANCED OF OFFICIAL VEHICLES) (159polocr_200813.htm)
ENGLESKI: (3300547) (tenderi0308) ((SRB) Service of local communities of the city of Krusevac | PROCUREMENT OF WORKS ON INVESTMENT MAINTENANCE OF THE OBJECT OF THE CULTURAL CENTER IN VILLAGE LIPOVAC) (448polocr_200813.htm)
ENGLESKI: (3300546) (tenderi0308) ((SRB) JP EPS PD Elektrosrbija doo Kraljevo | PROCUREMENT OF CALORIFER 6 KW) (158polocr_200813.htm)
ENGLESKI: (3300544) (tenderi0308) ((SRB) Institution Student center Belgrade | PROCUREMENT OF SERVICE OF TELECOMMUNICATION EQUIPMENT) (157polocr_200813.htm)
ENGLESKI: (3300542) (tenderi0308) ((SRB) VP 4983, Nis | PROCUREMENT OF SERVICES OF REPAIR AND MAINTENANCE OF CENTRAL HEATING) (447polocr_200813.htm)
ENGLESKI: (3300540) (tenderi0308) ((SRB) Belgrade plumbing and sewage maintenance company | PROCUREMENT OF SERVICES OF DERATIZATION, DISINFECTION AND DISINSECTION) (156polocr_200813.htm)
ENGLESKI: (3300538) (tenderi0308) ((SRB) JP EPS PD TE Ltd KOSTOLAC | PROCUREMENT OF COMPUTERS) (155polocr_200813.htm)
ENGLESKI: (3300536) (tenderi0308) ((SRB)Service of local communities of the city of Krusevac | PROCUREMENT OF WORKS ON INVESTMENT MAINTENANCE OF THE CULTURAL CENTER IN BELA VAROS, REPLACEMENT OF ROOF COVER) (154polocr_200813.htm)
ENGLESKI: (3300535) (tenderi0308) ((SRB) Special hospital for rehabilitation Ribarska Banja | PROCUREMENT OF SERVICES OF PRINTING MEDICAL FORMS) (446polocr_200813.htm)
ENGLESKI: (3300533) (tenderi0308) ((SRB) National library Danilo Kis, Vrbas | PROCUREMENT OF WORKS ON INVESTMENT MAINTENANCED OF ROOF OF THE CULTURAL CENTER IN SAVA'S VILLAGE) (153polocr_200813.htm)
ENGLESKI: (3300531) (tenderi0308) ((SRB) Ministry of agriculture, forestry and waterpower engineering Belgrade | PROCUREMENT OF SERVICES OF WASHING OFFICIAL VEHICLES) (152polocr_200813.htm)
ENGLESKI: (3300530) (tenderi0308) ((SRB) PE Directorate for building Uzice | PROCUREMENT OF PIPES FOR WATER SUPPLY) (445polocr_200813.htm)
ENGLESKI: (3300528) (tenderi0308) ((SRB) PCC Parking service Belgrade | PROCUREMENT OF 6 SPECIAL VECHICLES WITH CHANGED UPGRADES FOR WINTER SERVICE AND REMOVAL OF IRREGULARLY PARKED CARS) (444polocr_200813.htm)
ENGLESKI: (3300527) (tenderi0308) ((SRB) HCr, Dr Djordje Lazic, Sombor | PROCUREMENT OF PRODUCTS FOR WASHING AND CLEANING) (151polocr_200813.pdf)
ENGLESKI: (3300525) (tenderi0308) ((SRB) Institution for high school pupils Subotica, Subotica | PROCUREMENT OF WORKS ON REPAIR OF THE DINING ROOM FLOOR) (50polocr_200813.htm)
ENGLESKI: (3300524) (tenderi0308) ((SRB) JKP Gorica, Nis | PROCUREMENT OF SERVICES OF ELECTRONIC MEDIA) (443polocr_200813.htm)
ENGLESKI: (3300522) (tenderi0308) ((SRB) PD Jugositok, Nis | PROCUREMENT OF CONSTRUCTION MATERIAL FOR INTERVENTION CONSTRUCTION WORKS) (442polocr_200813.htm)
ENGLESKI: (3300523) (tenderi0308) ((SRB) Clinical center Nis, Nis | PROCUREMENT OF SPECIFIC CONSUMABLE MATERIAL FOR UROLOGY) (49polocr_200813.htm)
ENGLESKI: (3300521) (tenderi0308) ((SRB) E Jovan Jovanovic Zmaj u Salasu, Zajecar | PROCUREMENT OF ENERGY RESOURCES FOR HEATING COAL AND WOOD) (48polocr_200813.htm)
ENGLESKI: (3300519) (tenderi0308) ((SRB) PUC Subotica heating station Subotica | PROCUREMENT OF SERVICES OF IMPLEMENTATION OF MONITORING PROTECTION SYSTEM FROM VIBRATION) (47polocr_200813.htm)
ENGLESKI: (3300520) (tenderi0308) ((SRB) National corporation for insurance of housing loans Belgrade | PROCUREMENT OF OFFICE MATERIAL) (441polocr_200813.htm)
ENGLESKI: (3300517) (tenderi0308) ((CG) Coal mine SC Pljevlja, Pljevlja | PROCUREMENT OF TONERS AND CARTRIDGES) (306cgrsaj_200813.htm)
ENGLESKI: (3300518) (tenderi0308) ((SRB) JKP Vodovod Krusevac, Krusevac | PROCUREMENT OF 2 COMPONENT HYDROXIDE(A+B)) (440polocr_200813.htm)
ENGLESKI: (3300516) (tenderi0308) ((SRB)ES Arsenije Loma, Gornji Milanovac | PROCUREMENT OF THERMOTECNICAL WORKS ON RECONSTRUCTION OF A BOILER ROOM TO FUEL OIL) (46polocr_200813.htm)
ENGLESKI: (3300515) (tenderi0308) ((SRB) Clinical center Kragujevac | PROCUREMENT OF AIR CONDITIONING SYSTEM) (439polocr_200813.htm)
ENGLESKI: (3300514) (tenderi0308) ((CG) Coal mine SC Pljevlja, Pljevlja | PROCUREMENT OF PRINTED EXPENDABLE MATERIAL) (305cgrsaj_200813.htm)
ENGLESKI: (3300513) (tenderi0308) ((CG) Coal mine Pljevlja, Pljevlja | PROCURMENT OF SERVICS OF REPAIR OF MERCEDES VEHICLES IN GUARANTEE) (304cgrsaj_200813.htm)
ENGLESKI: (3300512) (tenderi0308) ((SRB) National theratre in Belgrade, Belgrade | PROCUREMENT OF SERVICES OF PART TIME ASSOCIATES FOR NEEDS OF A PLAY) (438polocr_200813.htm)
ENGLESKI: (3300511) (tenderi0308) ((SRB) JP Direkcija za razvoj, urbanizam i izgradnju opstine Knjazevac, Knjazevac | PROCUREMENT OF WORKS ON REPAIR OF PATHS) (45polocr_200813.htm)
ENGLESKI: (3300509) (tenderi0308) ((SRB) Health center Subotica, Subotica | PROCUREMENT OF MEDICAL MATERIAL) (44polocr_200813.htm)
ENGLESKI: (3300510) (tenderi0308) ((CG) Coal mine SC Pljevlja , Pljevlja | PROCUREMENT OF SERVICE OF REPAIR OF MERCEDES VEHICLES OUT OF WARANTEE) (303cgrsaj_200813.htm)
ENGLESKI: (3300508) (tenderi0308) ((CG) Coal mine SC Pljevlja | PROCUREMENT OF SERVICES OF REGULAR VEHICLE SERVICE) (302cgrsaj_200813.htm)
ENGLESKI: (3300507) (tenderi0308) ((SRB) City library Vladislav Petkovic Dis, Cacak | PROCUREMENT OF SERVICES OF PREPARING ART AND GRAPHIC SOLUTION, DESIGN AND PRINT OF THE FIRST POETRY COLLECTION OF THE WINNER OF THE PRIZE YOUNG DIS FOR 2013.) (437polocr_200813.htm)
ENGLESKI: (3300506) (tenderi0308) ((CG) Coal mine SC Pljevlja | PROCUREMENT OF OFFICE MATERIAL) (301cgrsaj_200813.htm)
ENGLESKI: (3300505) (tenderi0308) ((SRB) PCC Plumbing and sewage company Subotica | PROCUREMENT OF A PROBE) (43polocr_200813.htm)
ENGLESKI: (3300504) (tenderi0308) ((SRB) PIDeciji dani, Belgrade | PROCUREMENT OF CRAFT WORKS ON REPAIR OF THE REMAINING PART OF YARD FENCED OF OBJECT LIPA) (436polocr_200813.htm)
ENGLESKI: (3300503) (tenderi0308) ((SRB) Public housing company Kragujevac | PROCUREMENT OF FINANCIAL SERVICE OF SHORT TERM BANK LOAN) (42polocr_200813.htm)
ENGLESKI: (3300502) (tenderi0308) ((SRB) Municipality Negotin, Negotin | PROCUREMENT OF CONSTRUCTION MATERIAL) (41polocr_200813.htm)
ENGLESKI: (3300501) (tenderi0308) ((SRB) Ministry of foreign affairs Belgrade | PROCUREMENT OF WORKS ON CONSERVATION AND RESTORATION ON SCULPTURES OF A BUILDING) (40polocr_200813.pdf)
ENGLESKI: (3300500) (tenderi0308) ((SRB) EPS PD Elektrosrbija doo Kraljevo, Arandjelovac | PROCUREMENT OF SERVICES OF TESTING FF DEVICES AND HYDRANT NETWORK) (39polocr_200813.htm)
ENGLESKI: (3300499) (tenderi0308) ((SRB) Institute for medicine of labor of Serbia, Dr Dragomir Karajovic Belgrade | PROCUREMENT OF TECHNICAL AND MEDICAL GASSES) (38polocr_200813.htm)
ENGLESKI: (3300498) (tenderi0308) ((SRB) Municipalities Belgrade, Zemun | SALE OF REAL ESTATES) (613polocr_200813.pdf)
ENGLESKI: (3300497) (tenderi0308) ((SRB) US Medical Shool Medical Academy Belgrade | PROCUREMENT OF SERVICES OF ASSESSMENT OF LIQUIDATION VALUE OF PROPERTY AND ASSESSMENT OF INSOLVENCY DEBTOR) (612polocr_200813.pdf)
ENGLESKI: (3300496) (tenderi0308) ((CG) Municipality Budva. Budva | SALE OF 8 OFFICIAL VEHICLES) (52cgrsaj_200813.pdf)
ENGLESKI: (3300495) (tenderi0308) ((CG) JU OS Meksiko, Bar | LEASE OF SCHOOL PREMISES) (51cgrsaj_200813.pdf)
ENGLESKI: (3300494) (tenderi0308) ((SRB) AD Motins Novi Sad, Novi Sad | SALE OF INSOLVENCY DEBTOR AS LEGAL PERSON) (611polocr_200813.pdf)
ENGLESKI: (3300492) (tenderi0308) ((SRB) TA, Branch Nis | SALE OF MOVABLE PROPERTY) (610polocr_200813.pdf)
ENGLESKI: (3300493) (tenderi0308) ((SRB) JP Putevi Srbije, Beograd | PROCUREMENT OF TONERS, CARTRIDGES AND INK) (150polocr_200813.htm)
ENGLESKI: (3300491) (tenderi0308) ((SRB) JP Stambeno, Ruma | PROCUREMENT OF SERVICES OF TRANSPORT OF CRUDE OIL) (149polocr_200813.htm)
ENGLESKI: (3300490) (tenderi0308) ((SRB) TO of municipality Vrsac | PROCUREMENT OF SERVICES OF ENGAGING AD CENTER MILLENIUM FOR REALIZATION AUGUST IN VRSAC EVENT) (148polocr_200813.htm)
ENGLESKI: (3300489) (tenderi0308) ((SRB) High school for crafts Belgrade| LEASE OF SCHOOL SPACE) (609polocr_200813.pdf)
ENGLESKI: (3300488) (tenderi0308) ((SRB) ESMirko Jovanovic, Kragujevac | COLLECTING OFFERS FOR EXCURSIONS) (608polocr_200813.pdf)
ENGLESKI: (3300487) (tenderi0308) ((SRB) PC Directorate for building Uzice | PROCUREMENT OF MATERIAL FOR MAKING EAVES AND A CHAPEL ON THE CITY GRAVEYARD) (147polocr_200813.htm)
ENGLESKI: (3300486) (tenderi0308) ((SRB) ES Stevan Sremac, Borca | LEASE OF SCHOOL SPACE) (607polocr_200813.pdf)
ENGLESKI: (3300484) (tenderi0308) ((SRB) ES Jovan Cvijic Kostolac | COLLECTING BIDS FOR EXCURSIONS) (606polocr_200813.pdf)
ENGLESKI: (3300485) (tenderi0308) ((SRB) VMA Belgrade | PROCUREMENT OF SNPS PS FOR DEVICES ABL 725 I 80 FLEX) (146polocr_200813.htm)
ENGLESKI: (3300483) (tenderi0308) ((SRB) Administration for joint affairs of republic bodies, Belgrade | PROCUREMENT OF CURTAINS, DRAPERY) (145polocr_200813.htm)
ENGLESKI: (3300482) (tenderi0308) ((SRB) PD HE Djerdap doo Kladovo | PROCUREMENT OF WORKS ON MAINTANING OBJECTS FOR PROTECTION FROM FLOODS) (144polocr_200813.htm)
ENGLESKI: (3300481) (tenderi0308) ((SRB) JKP ATP, Pancevo | PROCUREMENT OF SERVICE OF PRINTING TICKETS WITH A HOLOGRAM) (143polocr_200813.htm)
ENGLESKI: (3300480) (tenderi0308) ((SRB) AS Impex doo Sabac | SALE OF MOVABLE PROPERTY) (605polocr_200813.pdf)
ENGLESKI: (3300478) (tenderi0308) ((SRB) Tax administration, Branch office A Subotica | SALE OF MOVABLES) (604polocr_200813.pdf)
ENGLESKI: (3300479) (tenderi0308) ((SRB) ES Mica Stojkovic, Umcari | PROCUREMENT OF WORKS ON MAKING NEW PROTECTION METAL FENCE) (142polocr_200813.htm)
ENGLESKI: (3300477) (tenderi0308) ((SRB) KCS, Beograd | PROCUREMENT OF ELECTRIC SURGERY UNITS) (141polocr_200813.htm)
ENGLESKI: (3300476) (tenderi0308) ((SRB) Administration for military health, VMA Belgrade | PROCUREMENT OF SNPS FOR NEEDS OF INTERVENTION CARDIOLOGY AND VASCULAR RADIOLOGY) (140polocr_200813.htm)
ENGLESKI: (3300475) (tenderi0308) ((SRB) Technical reassembly institute office Kragujevac, Kragujevac | SALE OF STEEL) (603polocr_200813.pdf)
ENGLESKI: (3300474) (tenderi0308) ((SRB) ES Sveti Sava Nis | COLLECTING BIDS FOR EXCURSIONS) (602polocr_200813.pdf)
ENGLESKI: (3300472) (tenderi0308) ((SRB) PD Rudarski basen Kolubara doo Lazarevac | PROCUREMENT OF SERVICES OF ANNUAL SERVICE OF A VACUUM CLEANER) (138polocr_200813.pdf)
ENGLESKI: (3300473) (tenderi0308) ((SRB) Textile technological and agricultural school Despot Djuradj, Smederevo | PROCUREMENT OF LAMINAR HEAT EXCHANGERS) (139polocr_200813.htm)
ENGLESKI: (3300471) (tenderi0308) ((SRB) KUD Dimitrije Tucovic, Beograd | LEASE OF SCHOOL PREMISES AND A GYM) (601polocr_200813.pdf)
ENGLESKI: (3300470) (tenderi0308) ((SRB) Province Secretariat for economy, employment and gender equality, Novi Sad | PROCUREMENT OF TRANSPORT SERVICES) (137polocr_200813.htm)
ENGLESKI: (3300469) (tenderi0308) ((SRB) Administration for joint affairs of republic agencies Belgrade | PROCUREMENT OF SERVICES OF PHYSICAL AND TECHNICAL SECURITY) (136polocr_200813.htm)
ENGLESKI: (3300468) (tenderi0308) ((SRB) ES Jovan Jovanovic Zmaj, Krusevac | PROCUREMENT OF WORKS FOR INVESTMENT MAINTENANCE OF A BUILDING) (435polocr_200813.pdf)
ENGLESKI: (3300467) (tenderi0308) ((SRB) JP Elektroprivreda Srbije, TE Kostolac, Kostolac | PROCUREMENT OF EXPENDABLE MATERIAL FOR IT EQUIPMENT AND DEVICES) (434polocr_200813.htm)
ENGLESKI: (3300465) (tenderi0308) ((SRB) PC City communal company Belgrade | PROCUREMENT OF FOOD, BEVERAGES AND SIMILAR PRODUCTS) (433polocr_200813.htm)
ENGLESKI: (3300466) (tenderi0308) ((SRB) JP Transnafta, Pancevo | PROCUREMENT OF SERVICES OF ESTIMATE OF VALUE OF OBJECTS AND EQUIPMENT IN A WAREHOUSE) (500polocr_200813.htm)
ENGLESKI: (3300464) (tenderi0308) ((SRB) ES Dimitrije Todorovic Kaplar, Knjazevac | PROCUREMENT OF ENERGY RESOURCES, COAL AND HEATING WOOD) (37polocr_200813.htm)
ENGLESKI: (3300463) (tenderi0308) ((SRB) Gynecology and obstetrics clinic Narodni Front Belgrade | PROCUREMENT OF MEANS OF DISINFECTION) (36polocr_200813.htm)
ENGLESKI: (3300462) (tenderi0308) ((SRB) JKP Beograd-put, Beograd | PROCUREMENT OF ONESIDE FENCE) (35polocr_200813.htm)
ENGLESKI: (3300461) (tenderi0308) ((SRB) JKP Cistoca I zelenilo, Zrenjanin | PROCURMENT OF SERVICES OF BULDOZER ON REPAIR OF COMMUNAL AND OTHER WASTE ON THE CITY DEPOT) (432polocr_200813.htm)
ENGLESKI: (3300460) (tenderi0308) ((SRB)ES 9.srpska brigada Boljevac, Boljevac | PROCUREMENT OF CONSTRUCTION WORKS ON REPAIR OF INTERFLOOR CONSTRUCTION) (34polocr_200813.htm)
ENGLESKI: (3300459) (tenderi0308) ((SRB) Sport and tourist center Temnic, Varvarin| PROCUREMENT OF WORKS ON INSTALLING MATERIAL AND EQUIPMENT FOR HEATING INSTALLATION) (33polocr_200813.htm)
ENGLESKI: (3300458) (tenderi0308) ((SRB) ES Milos Crnjanski, Srpski Itebej | PROCUREMENT OF WORKS ON REPAIR OF SCHOOL BUILDING) (431polocr_200813.htm)
ENGLESKI: (3300456) (tenderi0308) ((SRB) PUC Belgrade plumbing and sewage maintenance company | PROCUREMENT OF HOUSE WATER SUPPLY CONNECTORS WITH PLUMBING MATERIAL FOR HOME CONNECTIONS) (32polocr_200813.htm)
ENGLESKI: (3300455) (tenderi0308) ((SRB) CI for environment protection Novi Sad | PROCUREMENT OF SERVICES OF PRINTING EDUCATIONAL ADVERTISING MATERIAL) (430polocr_200813.htm)
ENGLESKI: (3300453) (tenderi0308) ((SRB) JKP GSP, Beograd | PROCUREMENT OF SERVICES OF REPAIR OF A FORKLIFT) (31polocr_200813.pdf)
ENGLESKI: (3300452) (tenderi0308) ((SRB) C Mining basin Kolubara, Lazarevac | PROCURMENT OF SERVICES OF REPAIRING A COMPRESSOR) (429polocr_200813.pdf)
ENGLESKI: (3300448) (tenderi0308) ((SRB) Admistration for joint affairs of republic agencies Belgrade | PROCUREMENT OF SERVICES OF REGULAR TESTING OF POOL WATER) (30polocr_200813.htm)
ENGLESKI: (3300449) (tenderi0308) ((SRB) ES Sveti Sava, Smederevo | PROCUREMENT OF SERVICES OF TRANSPORT OF PUPILS) (428polocr_200813.htm)
ENGLESKI: (3300446) (tenderi0308) ((SRB) PC Elektrosrbija ltd Kraljevo | PROCUREMENT OF COFFEE AND BEVERAGES) (427polocr_200813.htm)
ENGLESKI: (3300445) (tenderi0308) ((SRB) Municipality Priboj, Priboj | PROCUREMENT OF WORKS ON ARRANGEMENT AND REVITALIZATION OF ROAD WAYS) (29polocr_200813.htm)
ENGLESKI: (3300442) (tenderi0308) ((SRB) MB Mining basin Kolubara, Lazarevac | PROCUREMENT OF SERVICES OF REPAIR OF INVERTOR OF FACILITY OF A CATERPILLAR AND FACILITY OF ROUND EXCAVATOR) (426polocr_200813.pdf)
ENGLESKI: (3300441) (tenderi0308) ((SRB) General hospital Cuprija | PROCUREMENT OF WORKS WITH AIM OF RECONSTRUCTION , ADAPTATION AND USE OF SPACE) (28polocr_200813.htm)
ENGLESKI: (3300439) (tenderi0308) ((SRB) RDU Vojvodine RTV, Novi Sad | PROCUREMENT OF 3G LINK AGGREGATION ROUTER) (27polocr_200813.htm)
ENGLESKI: (3300437) (tenderi0308) ((SRB) Militaryconstruction institution Belgrade | PROCUREMENT OF MACHINE WORKS FOR REPAIR OF A BOILER ROOM) (425polocr_200813.htm)
ENGLESKI: (3300436) (tenderi0308) ((SRB) JKP Cistoca Kragujevac, Kragujevac | PROCUREMENT OF SERVICES OF SHORT TERM LOAN FOR LIQUIDITY) (26polocr_200813.htm)
ENGLESKI: (3300434) (tenderi0308) ((SRB) PD Jugositok, Nis | PROCUREMENT OF CONSTRUCTION WORKS FOR NEEDS OF MAINTENANCE OF WATER PIPELINES 10 KV AND 1 KV) (424polocr_200813.htm)
ENGLESKI: (3300433) (tenderi0308) ((SRB) Penitentiary institution in Sremska Mitrovica | PROCUREMENT OF SERVICES OF DISINFECTION, DISINSECTION AND DERATIZATION) (25polocr_200813.htm)
ENGLESKI: (3300430) (tenderi0308) ((SRB) Institute for public health Uzice | PROCUREMENT OF LAB EQUIPMENT) (24polocr_200813.htm)
ENGLESKI: (3300431) (tenderi0308) ((SRB) C TE Kostolac | PROCUREMENT OF SERVICES OF EXPANDING THE SYSTEM FOR FIRE ALARM LABORSTRAUSS) (423polocr_200813.htm)
ENGLESKI: (3300428) (tenderi0308) ((SRB) Directorate for building land and building of municipality Nova Varos, Nova Varos | PROCUREMENT OF WORKS ON BUILDING OBJECTS FOR SALE OF MEAT AND MEAT PRODUCTS) (23polocr_200813.htm)
ENGLESKI: (3300427) (tenderi0308) ((SRB) JKP Putevi, Kraljevo | PROCUREMENT OF FINANCIAL SERVICE OF REVOLVING LOAN) (422polocr_200813.htm)
ENGLESKI: (3300425) (tenderi0308) ((SRB) PC Srbijasume, Belgrade | PROCUREMENT OF SERVICES OF REPAIR AND MAINTENANCE OF VEHICLES) (421polocr_200813.htm)
ENGLESKI: (3300423) (tenderi0308) ((SRB) City tourist organization Kragujevac | PROCUREMENT OF SERVICES OF PRINTING ADVERTISING MATERIAL) (420polocr_200813.htm)
ENGLESKI: (3300420) (tenderi0308) ((SRB) PUC Water supply company Leskovac | PROCUREMENT OF SPARE VEHICLE PARTS) (419polocr_200813.htm)
ENGLESKI: (3300415) (tenderi0308) ((SRB) PE Directorate for buillding Prijepolje, Prijepolje | PROCUREMENT OF WORKS ON DIGGING, LOADING, TRANSPORT, SPREADING AND FILLING TAMPON MATERIAL) (135polocr_200813.htm)
ENGLESKI: (3300414) (tenderi0308) ((SRB) Cultural center Stevan Mokranjac, Negotin | PROCUREMENT OF SERVICES OF FOOD AND ACCOMODATION) (134polocr_200813.htm)
ENGLESKI: (3300413) (tenderi0308) ((SRB) PUC Belgrade plumbing and sewage maintenance company Belgrade | ANNOUNCEMENT ON PROCUREMENT OF SERVICE OF RECRUITING STAFF THROUGH A FIRM) (133polocr_200813.htm)
ENGLESKI: (3300412) (tenderi0308) ((SRB) JKP Kraljevica, Zajecar | PROCUREMENT OF CONSTRUCTION WORKS ON BUILDING PEDESTRIAN PATHS) (131polocr_200813.htm)
ENGLESKI: (3300410) (tenderi0308) ((SRB) JP Elektromreza Srbije, Beograd | PROCUREMENT OF PLUMBING EXPENDABLE MATERIAL) (129polocr_200813.htm)
ENGLESKI: (3300411) (tenderi0308) ((SRB) PC Directorate for building the city of Nis | PROCUREMENT OF WORKS ON BUILDING A HYDRANT WATER SUPPLY NETWORK AND PARTER ARRANGEMENT OF THE TEMPLE OF HOLY EMPEROR CONSTANTINE AND EMPRESS JELENA) (130polocr_200813.htm)
ENGLESKI: (3300409) (tenderi0308) ((SRB) PC PTT traffic Serbia, Belgrade | PROCUREMENT OF HEATING EQUIPMENT) (128polocr_200813.pdf)
ENGLESKI: (3300408) (tenderi0308) ((SRB) Management for joint affairs of republic bodies , Belgrade | PROCUREMENT OF SERVICES OF MAINTENANCE OF SOFTWARE SOLUTIONS FOR PROTECTION OF INTERNET PRESENTATIONS OF STATE BODIES) (127polocr_200813.htm)
ENGLESKI: (3300406) (tenderi0308) ((SRB) Red Cross,Smederevo | PROCURMENT OF GROCERIES) (354polocr_200813.htm)
ENGLESKI: (3300407) (tenderi0308) ((SRB) Medical faculty Nis , Nis | PROCUREMENT OF OFFICE MATERIAL) (355polocr_200813.htm)
ENGLESKI: (3300405) (tenderi0308) ((SRB) JP Standard Jagodina | PROCUREMENT OF A DEVICE FOR REGISTRY OF WORK HOURS AND VIDEO MONITORING) (353polocr_200813.htm)
ENGLESKI: (3300404) (tenderi0308) ((SRB) Clinical center of Vojvodina, Novi Sad | PROCUREMENT OF SERVICE OF REPLACEMENT OF COMPRESSOR ON A COOLING SYSTEM) (126polocr_200813.htm)
ENGLESKI: (3300403) (tenderi0308) ((SRB) PE Directorate for building Uzice | PROCUREMENT OF SERVICES OF DRAFTING THE MAIN PROJECT OF RAIN DRAINAGE AND STAIRCASE) (125polocr_200813.htm)
ENGLESKI: (3300401) (tenderi0308) ((SRB) GH Novi Pazar | PROCUREMENT OF REAGENTS AND EXPENDABLE MATERIAL CHEMATOLOGY COUNTERS) (352polocr_200813.htm)
ENGLESKI: (3300402) (tenderi0308) ((SRB) Commercial court in Sremska Mitrovica| PROCUREMENT OF OFFICE MATERIAL AND TONERS) (124polocr_200813.htm)
ENGLESKI: (3300400) (tenderi0308) ((SRB) PC Official gazette, Belgrade | PROCUREMENT OF CONSULTANT SERVICES IN THE FIELD OF SECURITY OF PRINTING PRODUCTS) (123polocr_200813.htm)
ENGLESKI: (3300399) (tenderi0308) ((SRB) GH Novi Pazar, Novi Pazar | PROCUREMENT OF REAGENTS AND EXPENDABLE MATERIAL) (351polocr_200813.htm)
ENGLESKI: (3300398) (tenderi0308) ((SRB) General hospital Novi Pazar, Novi Pazar | PROCUREMENT OF REAGENTS AND EXPENDABLE MATERIAL FOR IMMUNOCHEMICAL ANALYZER) (350polocr_200813.htm)
ENGLESKI: (3300396) (tenderi0308) ((SRB) General hospital Novi Pazar, Novi Pazar | PROCUREMENT OF REAGENTS AND EXPENDABLE MATERIAL) (349polocr_200813.htm)
ENGLESKI: (3300397) (tenderi0308) ((SRB) THE CITY OF NOVI PAZAR | PROCUREMENT OF SERVICES) (122polocr_200813.htm)
ENGLESKI: (3300395) (tenderi0308) ((SRB) C Mining basin Kolubara ltd Lazarevac | PROCUREMENT OF SERVICES OF REPAIR AND REASSEMBLY OF CARDAN SHAFTS) (121polocr_200813.pdf)
ENGLESKI: (3300394) (tenderi0308) ((SRB)ES Vojvoda Prijezda, Cicevac | PROCUREMENT OF SNACKS FOR PUPILS) (348polocr_200813.htm)
ENGLESKI: (3300392) (tenderi0308) ((SRB) KCS Beograd | PROCUREMENT OF MEDICAL EXPENDABLE MATERIAL) (347polocr_200813.htm)
ENGLESKI: (3300393) (tenderi0308) ((SRB) Fund for building land, roads and communal consumption of municipality Kovin, Kovin | INFORMATION ON PROLONGATION OF A DEADLINE FOR PUBLIC PROCUREMENT OF SERVIES OF DERATIZATION , DISINFECTION AND TREATMENT OF TICKS) (120polocr_200813.htm)
ENGLESKI: (3300391) (tenderi0308) ((SRB) Pharmacy Zrenjanin | PROCUREMENT OF MEDICAL AND TECHNICAL AIDS) (119polocr_200813.htm)
ENGLESKI: (3300389) (tenderi0308) ((SRB) JKP Lim, Prijepolje | PROCUREMENT OF COAL) (345polocr_200813.htm)
ENGLESKI: (3300390) (tenderi0308) ((SRB) CCS Belgrade | PROCUREMENT OF MEANS FOR CHEMIAL TREATMENT OF WATER IN HEATING SYSTEM) (346polocr_200813.htm)
ENGLESKI: (3300388) (tenderi0308) ((SRB) KCS Belgrade | PROCUREMENT OF SERVICES OF MAINTAINING SERVER) (344polocr_200813.htm)
ENGLESKI: (3300387) (tenderi0308) ((SRB) Institute for urban planning Belgrade | PROCUREMENT OF COMPUTER AND COMPONENTS) (343polocr_200813.pdf)
ENGLESKI: (3300384) (tenderi0308) ((SRB) Tourist organization of municipality Vrsac, Vrsac | PROCUREMENT OF SERVICES OF CONTRACTOR FOR EVENT DAYS OF GRAPE PICKING) (342polocr_200813.htm)
ENGLESKI: (3300382) (tenderi0308) ((SRB) Public city traffic company Novi Sad | PROCUREMENT OF ELECTRONIC SYSTEM OF CHARGE) (341polocr_200813.pdf)
ENGLESKI: (3300351) (tenderi0308) ((SRB) Health center Aleksinac, Aleksinac | PROCUREMENT OF CR FOR MAMMOGRAPH) (325polocr_200813.htm)
ENGLESKI: (3300350) (tenderi0308) ((SRB) C Thermoelectric power plants and excavation sites Kostolac ltd Pozarevac | PROCUREMENT OF SERVICES OF DELIVERY AND INSTALLATION OF THE GENERATOR SWITCH) (324polocr_200813.htm)
ENGLESKI: (3300348) (tenderi0308) ((SRB) C MB Kolubara ltd Lazarevac | PROCUREMENT OF SERVICES OF MACHINE PROCESSING OF ALL KINDS OF MOTORS FOR CONSTRUCTION MECHANIZATION AND CARGO VEHICLES) (322polocr_200813.pdf)
ENGLESKI: (3300349) (tenderi0308) ((SRB) PUC for transport of passengers Autotransport Pancevo, Pancevo | PROCUREMENT OF FILTERS FOR BUSSES) (323polocr_200813.htm)
ENGLESKI: (3300347) (tenderi0308) ((SRB) Health center Apatin, Apatin | PROCUREMENT OF MEANS FOR MAINTENANCE OF HYGIENE) (321polocr_200813.htm)
ENGLESKI: (3300346) (tenderi0308) ((SRB) Company Directorate for building, planning , project design and housing affairs Kursumlija | ANNOUNCEMENT ON PROLONGATION OF A DEADLINE FOR PUBLIC PROCUREMENT OF SERVICES OF BUILDING THE MAIN COLLECTOR AND FACILITY FOR FILTERING WASTE WATERS) (118polocr_200813.htm)
ENGLESKI: (3300344) (tenderi0308) ((SRB) Company Termoelektrane i kopovi Kostola doo Pozarevac | PROCUREMENT OF WARNING BOARDS) (320polocr_200813.htm)
ENGLESKI: (3300345) (tenderi0308) ((SRB) HC Vranje | ANNOUNCEMENT ON PROLONGATION OF A DEADLINE FOR PROCUREMENT OF SERVICES OF ANAESTHESIOLOGY DEVIES AND VENTILATORS) (117polocr_200813.pdf)
ENGLESKI: (3300343) (tenderi0308) ((SRB) PWC Vode Vojvodine Novi Sad | ANNOUNCEMENT ON PROLONGATION OF A DEADLINE FOR PUBLIC PROCUREMENT OF SERVICES OF MAINTENANCE OF OUTSHIP MOTORS) (116polocr_200813.htm)
ENGLESKI: (3300342) (tenderi0308) ((SRB) Local community Zlot, Bor | PROCUREMENT OF WORKS ON WATER SUPPLY NETWORK) (319polocr_200813.htm)
ENGLESKI: (3300341) (tenderi0308) ((SRB) CHC Bezanijska kosa, Belgrade | PROCUREMENT OF FUEL) (115polocr_200813.htm)
ENGLESKI: (3300340) (tenderi0308) ((SRB) Municipal administration Municipality Tutin, Tutin | PROCUREMENT OF WORKS ON BUILDING AND REVITALIZING OF COUNTRY ROADS) (318polocr_200813.htm)
ENGLESKI: (3300339) (tenderi0308) ((SRB) RFZO, Belgrade | ANNOUNCEMENT ON PROLONGATION OF A DEADLINE FOR PUBLIC PROCUREMENT OF SERVICES OF HYGIENE MAINTENANCE) (114polocr_200813.htm)
ENGLESKI: (3300338) (tenderi0308) ((SRB) PC Directorate for development and building of the City of Vranje, Vranje | PROCUREMENT OF TRANSPORT SERVICES AND INSTALLATION OF SCHRATCHED ASPHALT) (317polocr_200813.htm)
ENGLESKI: (3300337) (tenderi0308) ((SRB) JP EPS Beograd | INFORMATION ON PROLONGATION OF A DEADLINE FOR PUBLIC PROCUREMENT OF AIR CONDITIONERS) (113polocr_200813.pdf)
ENGLESKI: (3300336) (tenderi0308) ((SRB) Health center Sremska Mitrovica | ANNOUNCEMENT ON PROLONGATION OF A DEADLINE FOR PUBLIC PROCUREMENT OF SERVICES OF MAINTENANCE OF MOTOR VEHICLES) (112polocr_200813.htm)
ENGLESKI: (3300334) (tenderi0308) ((SRB) Institute for rheumatology Belgrade | PROCUREMENT OF MEANS FOR MAINTENANCE OF HYGIENE) (315polocr_200813.htm)
ENGLESKI: (3300335) (tenderi0308) ((SRB) PC Directorate for arrangement and building Lajkovac | PROCUREMENT OF WORKS ON RECONSTRUCTION OF LOCAL AND NONCATEGORIZED ROADS) (316polocr_200813.htm)
ENGLESKI: (3300333) (tenderi0308) ((SRB) C Mining basin Kolubara ltd Lazarevac | PROCUREMENT OF SERVICES OF REPAIR OF MOTOR VEHICLES) (418polocr_200813.pdf)
ENGLESKI: (3300331) (tenderi0308) ((SRB) HC Krusevac, Krusevac | PROCUREMENT OF OFFICE MATERIAL) (417polocr_200813.pdf)
ENGLESKI: (3300332) (tenderi0308) ((SRB) Municipal secretariat for economy, employment and gender equality , Novi Sad | PROCUREMENT OF SERVICES OF RENTING AND EQUIPPING SPACE) (314polocr_200813.htm)
ENGLESKI: (3300329) (tenderi0308) ((SRB) Health center Vozdovac, Beograd | PROCUREMENT OF CENTRAL COMPRESSOR FOR NEEDS OF STOMATOLOGY SERVICE) (313polocr_200813.pdf)
ENGLESKI: (3300330) (tenderi0308) ((SRB) NIS s.c . Novi Sad, NIS Petrol EOOD-Bulgaria | PROCUREMENT OF GOODS FOR SHOPS WITHIN GAS STATIONS) (111polocr_200813.pdf)
ENGLESKI: (3300328) (tenderi0308) ((SRB) Institute for public health Uzice | PROCUREMENT OF LAB TESTS) (416polocr_200813.htm)
ENGLESKI: (3300327) (tenderi0308) ((SRB) Pharmacy Belgrade | PROCUREMENT OF SERVICES OF REPAIR OF LASER AND MATRIX PRINTERS) (312polocr_200813.htm)
ENGLESKI: (3300326) (tenderi0308) ((SRB) HC Dr Djordje Lazic, Sombor | PROCUREMENT OF FUNDS FOR HYGIENE MAINTENANCE) (22polocr_200813.htm)
ENGLESKI: (3300324) (tenderi0308) ((SRB) HC Vozdovac, Beograd | PROCURMENT OF LAB MATERIAL) (415polocr_200813.htm)
ENGLESKI: (3300325) (tenderi0308) ((SRB) NIS s.c Novi Sad | PROCUREMENT OF SERVICES OF MODERNIZING THE SYSTEM OF VIDEO MONITORING OF PROCESSING FACILITIES RNP) (110polocr_200813.htm)
ENGLESKI: (3300323) (tenderi0308) ((SRB) PUC Green markets and parking lots Zrenjanin | PROCUREMENT OF SERVICES OF MAKING TECHNICAL DOCUMENTS FOR BUILDING EAVES OF THE MARKET PLATEAU) (311polocr_200813.pdf)
ENGLESKI: (3300322) (tenderi0308) ((SRB) ES Branko Krsmanovic, Paracin | PROCUREMENT OF SNACKS) (109polocr_200813.htm)
ENGLESKI: (3300321) (tenderi0308) ((SRB) General Hospital Subotica, Subotica | PROCUREMENT OF GROCERIES FOR NUTRITION OF PATIENTS) (414polocr_200813.pdf)
ENGLESKI: (3300320) (tenderi0308) ((SRB) C Office for road building of municipality Paracin, Paracin | PROCUREMENT OF WORKS ON ROAD BUILDING) (108polocr_200813.htm)
ENGLESKI: (3300319) (tenderi0308) ((SRB) C MB Kolubara, ltd Lazarevac | PROCUREMENT OF SERVICES OF MEASURING THE CIRCULATING PRESSURE AND CAPACITY IN HYDRANT NETWORK) (21polocr_200813.htm)
ENGLESKI: (3300318) (tenderi0308) ((SRB) Social work centre Paracin | PROCUREMENT OF TUFTING FLOOR) (107polocr_200813.htm)
ENGLESKI: (3300317) (tenderi0308) ((SRB) PC Electric Power Industry of Serbia, Company Thermoelectric power plants and excavation sites Kostolac Pozarevac | PROCUREMENT OF SERVICES OF ORGANIZING NUTRITION OF EMPLOYEES AND COFFEE LOUNGES) (20polocr_200813.htm)
ENGLESKI: (3300316) (tenderi0308) ((SRB) LC Mirilovac, Paracin | PROCUREMENT OF WORKS ON CAPITAL MAINTENANCE OF THE CULTURAL CENTER) (106polocr_200813.htm)
ENGLESKI: (3300315) (tenderi0308) ((SRB) PC Directorate for building Prijepolje, Prijepolje | PROCUREMENT OF WORKS FOR DIGGING, LOADING, TRANSPORT, FILLING AND SPREADING OF TAMPON MATERIAL) (413polocr_200813.htm)
ENGLESKI: (3300313) (tenderi0308) ((SRB) ES Radoje Domanovic, Paracin | PROCUREMENT OF SNACKS) (104polocr_200813.htm)
ENGLESKI: (3300314) (tenderi0308) ((SRB) ES Radoje Domanovic, Paracin | PROCUREMENT OF SERVICES OF CUTTING AND CHOPPING WOOD) (105polocr_200813.htm)
ENGLESKI: (3300312) (tenderi0308) ((SRB) Waterpolo Association of Serbia, Belgrade | PROCUREMENT OF SERVICES OF BOOKING AND PROVIDING AIR TICKETS) (19polocr_200813.htm)
ENGLESKI: (3300311) (tenderi0308) ((SRB) Local community Mirilovac, Jagodina | PROCUREMENT OF WORKS ON CAPITAL MAINTENANCE OF THE CULTURAL CENTER IN MILANOVAC) (412polocr_200813.htm)
ENGLESKI: (3300310) (tenderi0308) ((SRB) ES Radoje Domanovic, Paracin | PROCUREMENT OF WOOD FOR HEATING) (103polocr_200813.htm)
ENGLESKI: (3300309) (tenderi0308) ((SRB) ES Radoje Domanovic, Paracin | PROCUREMENT OF OVR REGISTER AND THE MAIN BOOK FOR SCHOOL) (102polocr_200813.htm)
ENGLESKI: (3300308) (tenderi0308) ((SRB) ES Dr Jovan Cvijic, Smederevo | PROCUREMENT OF SERVICES OF TRANSPORT OF EMPLOYEES) (18polocr_200813.htm)
ENGLESKI: (3300307) (tenderi0308) ((SRB) Local community center Belgrade | PROCUREMENT OF WORKS ON CURRENT REPAIRS) (101polocr_200813.htm)
ENGLESKI: (3300306) (tenderi0308) ((SRB) Municipality Ada, Ada | PROCUREMENT OF SERVICES OF PREPARING AND DELIVERY OF HOT MEALS BY THE END OF 2013) (411polocr_200813.htm)
ENGLESKI: (3300305) (tenderi0308) ((SRB) PC Office for building and development of the city of Vranje, Vranje | PROCUREMENT OF WORKS ON ARRANGEMENT OF A PLATEAU ON THE SQUARE OF THE REPUBLIC) (17polocr_200813.htm)
ENGLESKI: (3300303) (tenderi0308) ((SRB) Health center Temerin, Temerin | PROCUREMENT OF MEDICINES FROM LIST A AND A1) (16polocr_200813.htm)
ENGLESKI: (3300304) (tenderi0308) ((SRB) The Ministry of agriculture, forestry and waterpower engineering, Belgrade | PROCUREMENT OF SERVICES OF MEDIATION IN PROVIDING TRAVELING CARDS AND HOTEL ACCOMODATION) (410polocr_200813.htm)
ENGLESKI: (3300302) (tenderi0308) ((SRB) Municipality Alibunar, Alibunar | PROCUREMENT OF WORKS ON A CHAPEL ON THE ORTODOX CEMETERY IN ALIBUNAR) (409polocr_200813.htm)
ENGLESKI: (3300300) (tenderi0308) ((SRB) Clinical center of Vojvodina , Novi Sad | PROCUREMENT OF SERVICE OF REPAIR AND MAINTENANCE OF A STERILIZER) (14polocr_200813.htm)
ENGLESKI: (3300301) (tenderi0308) ((SRB) ES Dimitrije Davidovic, Smederevo | PROCUREMENT OF TRANSPORT SERVICES) (15polocr_200813.htm)
ENGLESKI: (3300299) (tenderi0308) ((SRB) National employment service, Belgrade | PROCUREMENT OF SERVICE OF BUILDING INFORMATION DESKS) (408polocr_200813.htm)
ENGLESKI: (3300298) (tenderi0308) ((SRB) E.S Vojvoda Putnik, Ripanj | PROCUREMENT OF CONSTRUCTION AND CRAFT WORKS FOR RECONSTRUCTION OF SANITARY NODES) (407polocr_200813.htm)
ENGLESKI: (3300296) (tenderi0308) ((SRB) General Hospital Paracin, Paracin | PROCUREMENT OF IMPLANT MATERIAL FOR ORTHOPEDICS) (406polocr_200813.htm)
ENGLESKI: (3300297) (tenderi0308) ((SRB) PC Transnaphta , Pancevo | PROCUREMENT OF SERVICE OF RECREATION OF EMPLOYEES) (13polocr_200813.htm)
ENGLESKI: (3300295) (tenderi0308) ((SRB) HC Temerin, Temerin | PROCUREMENT OF MEDICAL EQUIPMENT CHEMATOLOGY ANALYZER) (12polocr_200813.htm)
ENGLESKI: (3300294) (tenderi0308) ((SRB) Fund for building land, roads and communal consumption of municipality Kovin | PROCUREMENT OF WORKS ON MARKING HORIZONTAL TRAFFIC SIGNALIZATION) (405polocr_200813.htm)
ENGLESKI: (3300293) (tenderi0308) ((SRB) Republic pension and disability insurance fund Belgrade | PROCUREMENT OF SERVICE OF INTERVENTION MAINTENANCE OF FLATS AND HOMES) (11polocr_200813.htm)
ENGLESKI: (3300292) (tenderi0308) ((SRB) PE Directorate for urbanism and building Leskovac, Leskovac | PROCUREMENT OF WORKS ON WINTER MAINTENANCE OF TRAFFIC ARTERIES) (10polocr_200813.htm)
ENGLESKI: (3300291) (tenderi0308) ((SRB) Institution Nis Cultural center Nis | PROCUREMENT OF SERVICE OF PRINTED MATERIAL FOR NEEDS OF A MUSIC FESTIVAL) (09polocr_200813.htm)
ENGLESKI: (3300290) (tenderi0308) ((SRB) Health center Obrenovac, Obrenovac | PROCUREMENT OF SERVICE OF MAINTENANCE OF FRESENSIUS DEVICE) (08polocr_200813.htm)
ENGLESKI: (3300289) (tenderi0308) ((SRB) Veterinary specialist institute Pancevo , Pancevo | PROCUREMENT OF BD VACUTAINER CAT REF 367896 OR THE EQUIVALENT AND NEEDLE FOR VACUTAINER) (404polocr_200813.htm)
ENGLESKI: (3300288) (tenderi0308) ((SRB) Municipality Becej, Becej | PROLONGATION OF A DEADLINE FOR PROCUREMENT OF WORKS ON REPAIR OF SANITARY NODES) (403polocr_200813.htm)
ENGLESKI: (3300287) (tenderi0308) ((SRB) The City of Cacak, Cacak | PROLONGATION OF A DEADLINE FOR PROCUREMENT OF SERVICES OF PROJECT DOCUMENTATION FOR BUILDING A SHELTER FOR ACCOMODATION OF ABANDONED ANIMALS ON THE TERRITORY OF THE CITY OF CACAK) (402polocr_200813.htm)
ENGLESKI: (3300286) (tenderi0308) ((SRB) PC Directorate for building and arrangement of the city of Zrenjanin | PROLONGATION OF A DEADLINE FOR PROCUREMENT OF SERVICES OF GEODETIC SURVEY ON VARIOUS LOCATIONS AND GEODETIC ELABORATES) (401polocr_200813.htm)
ENGLESKI: (3300285) (tenderi0308) ((SRB) JKP Gradska cistoca Novi Pazar, Novi Pazar | ANNOUNCEMENT ON PROLONGATION OF A DEADLINE FOR PUBLIC PROCUREMENT OF A LONG TERM LOAN) (07polocr_200813.htm)
ENGLESKI: (3300284) (tenderi0308) ((SRB) JKP Zelenilo, Pancevo | ANNOUNCEMENT ON PROLONGATION OF A DEADLINE FOR PUBLIC PROCUREMENT OF SPARE PARTS FOR CARGO PROGRAM) (06polocr_200813.htm)
ENGLESKI: (3300283) (tenderi0308) ((SRB) Institute for oncology and radiology of Serbia, Belgrade | ANNOUNCEMENT ON PROLONGATION OF A DEADLINE FOR PROCUREMENT OF SERVICE OF MAINTENANCED AND REPAIR OF DEVICE) (05polocr_200813.htm)
ENGLESKI: (3300282) (tenderi0308) ((SRB) PUC City heating station Zrenjanin, Zrenjanin | SALE OF VEHICLES) (302polocr_200813.pdf)
ENGLESKI: (3300280) (tenderi0308) ((SRB) PC EPS Elektrosrbija Ltd Kraljevo | ANNOUNCEMENT ON PROLONGATION OF A DEADLINE FOR PUBLIC PROCUREMENT OF WORKS ON BUILDING A TS) (04polocr_200813.htm)
ENGLESKI: (3300281) (tenderi0308) ((SRB) Special hospital for thyroid gland diseases and metabolism disorders Zlatibor, Cajetina | PROCUREMENT OF SERVICES OF DELIVERY AND ASSEMBLY OF A BOILER FOR CENTRAL IMPLEMENTATION OF SANITARY HOT WATER) (301polocr_200813.htm)
ENGLESKI: (3300279) (tenderi0308) ((SRB) PC Directorate for building, planning, project designing and housing affairs, Kursumlija Kursumlija | ANNOUNCEMENT ON PROLONGATION OF A DEADLINE FOR PUBLIC PROCUREMENT OF BUILDING THE MAIN PROJECT OF COLLECTOR AND FACILITY FOR CLEANING WASTE WATERS) (03polocr_200813.htm)
ENGLESKI: (3300278) (tenderi0308) ((SRB) Institution for high school pupils, Kragujevac | ANNOUNCEMENT ON PROLONGATION OF DEADLINE FOR PUBLIC PROCUREMENT AND INSTALLATION OF A HEATING BOILER) (02polocr_200813.htm)
ENGLESKI: (3300277) (tenderi0308) ((SRB) Institutioon for adults and elderly Leskovac, Leskovac | ANNOUNCEMENT ON PROLONGATION OF THE DEADLINE FOR PUBLIC PROCUREMENT OF FUEL FOR MOTOR VEHICLES THROUGH DEBIT CARD) (01polocr_200813.htm)
SRPSKI : (3295841) (tenderi0308) ((SRB) Dom ucenika srednjih skola, Jagodina | NABAVKA RADOVA ZA REKONSTRUKCIJU I DOGRADNJU KANCELARIJA VASPITACA I PRENAMENU UCIONICA U BIBLIOTEKU SA CITAONICOM) (409polocr_230713.htm)
SRPSKI : (3293730) (tenderi0308) ((SRB) JP PTT saobracaja Srbija, Beograd | NABAVKA USLUGA ODRZAVANJA I POPRAVKE SISTEMA ZA KLIMATIZACIJU) (365polocr_090713.htm)
ENGLESKI: (3293730) (tenderi0308) ((SRB) JP PTT saobracaja Srbija, Beograd | NABAVKA USLUGA ODRZAVANJA I POPRAVKE SISTEMA ZA KLIMATIZACIJU) (365polocr_090713.htm)
NEMACKI : (3293730) (tenderi0308) ((SRB) Postverkehr Serbiens, Belgrad | BESCHAFFUNG VO SERVICE FUER DIE KLIMATISIERUNG) (365polocr_090713.htm)
SRPSKI : (3293725) (tenderi0308) ((SRB) JKP Beograd Put, Beograd | NABAVKA AKUMULATORA) (363polocr_090713.htm)
ENGLESKI: (3293725) (tenderi0308) ((SRB) PUC Belgrade roads, Belgrade | PURCHASE OF BATTERIES) (363polocr_090713.htm)
NEMACKI : (3293725) (tenderi0308) ((SRB) JKP Beograd Put, Beograd | BESCHAFFUNG VON AKKUMULTATOREN) (363polocr_090713.htm)
SRPSKI : (3293661) (tenderi0308) ((SRB) JP Direkcija za izgradnju I uredjenje Panceva, Pancevo | NABAVKA USLUGA IZRADE GLAVNOG PROJEKTA PESACKE STAZE OKO JEZERA SPORTSKO REKREATIVNOG CENTRA PESKANA) (355polocr_090713.htm)
ENGLESKI: (3293661) (tenderi0308) ((SRB) PC Directorate for construction and planning of Pancevo | PROCUREMENT OF SERVICES OF CREATING THE MAIN PROJECT FOR A FOOTPATH AROUND THE LAKE AT THE SPORTS RECREATION CENTER PESKANA) (355polocr_090713.htm)
NEMACKI : (3293661) (tenderi0308) ((SRB) Baudirektion Pancevo | DIENSTEN FUER AUSARBEITUNG EINES HAUPTPROJEKTS FUER FUSSGAENGERWEG UM DEN SEE DES SPORTZENTRUM PESKANA) (355polocr_090713.htm)
SRPSKI : (3293657) (tenderi0308) ((SRB) JP PTT Saobracaja Srbije, Beograd | NABAVKA ALKALNIH BATERIJA I BATARIJA ZA FOTOPARAT NIKON) (354polocr_090713.htm)
ENGLESKI: (3293657) (tenderi0308) ((SRB) PC PTT Postal services of Serbia, Belgrade | PURCHASE OF ALKALINE BATTERIES AND BATTERIES FOR NIKON CAMERAS) (354polocr_090713.htm)
NEMACKI : (3293657) (tenderi0308) ((SRB) Postverkehr Serbiens, Belgad | BESCHAFFUNG VON ALKALEN BATTERIEN UND BATTERIEN FUER FOTOGERAET NIKON) (354polocr_090713.htm)
SRPSKI : (3293653) (tenderi0308) ((SRB) JP za puteve opstine Gornji Milanovac | NABAVKA RADOVA NA POPRAVCI MOSTOVA) (352polocr_090713.htm)
ENGLESKI: (3293653) (tenderi0308) ((SRB) PC Roads of Gornji Milanovac | PROCUREMENT OF WORK ON REPAIRING BRIDGES) (352polocr_090713.htm)
NEMACKI : (3293653) (tenderi0308) ((SRB) Strassenbaudirektion Gornji Milanovac | BESCHAFFUNG VON ARBEITEN AN DER REPARATUR VON BRUECKEN) (352polocr_090713.htm)
ENGLESKI: (3293499) (tenderi0308) ((MNE) UNDP Montenegro, Podgorica | PURCHASE AND INSTALLATION OF A CALL CENTER) (301cgrsaj_080713.htm)
SRPSKI : (3132570) (tenderi0308) (Dom zdravlja Sid | NABAVKA KOMBI VOZILA OPREMLJENIH KAO SANITET (5/07)) (20nsdocr_140207.htm)
ENGLESKI: (3132570) (tenderi0308) (Health Center Sid | PURCHASE OF PICKUP TRUCKS EQUIPPED AS AMBULANCES) (20nsdocr_140207.htm)
NEMACKI : (3132570) (tenderi0308) (Poliklinik in Sid | BESCHAFFUNG EINES KOMBIWAGEN MIT SANITÄTSAUSRÜSTUNG (5/07)) (20nsdocr_140207.htm)
SRPSKI : (3290260) (tenderi0308) ((SRB) JP Razvoj Zabalj, Zabalj | NABAVKA RADOVA ZA PARTERNO UREDJENJE PARKA) (429polocr_190613.pdf)
ENGLESKI: (3290260) (tenderi0308) ((SRB) PC Development, Zabalj | PROCUREMENT OF WORK ON THE REGULATION OF THE PARK) (429polocr_190613.pdf)
NEMACKI : (3290260) (tenderi0308) (SRB) JP Razvoj Zabalj, Zabalj | BESCHAFFUNG VON ARBEITEN AN DER EINRICHTUNG DES PARKS) (429polocr_190613.pdf)
SRPSKI : (3285502) (tenderi0308) ((SRB) JGSP Novi Sad, Novi Sad | NABAVKA USLUGE PRIPREME PECIVA) (209polocr_280513.htm)
ENGLESKI: (3285502) (tenderi0308) ((SRB) JGSP Novi Sad | PROCUREMENT OF SERVICES OF PREPARING PASTRY) (209polocr_280513.htm)
NEMACKI : (3285502) (tenderi0308) ((SRB) JGSP Novi Sad, Novi Sad | BESCHAFFUNG VON DIENSTEN FUER DIE VORBEREITUNG VON GEBAECK) (209polocr_280513.htm)
SRPSKI : (3285454) (tenderi0308) ((SRB) JP PTT Saobracaja Srbije, Direkcija za logistiku | NABAVKA POTROSNOG MATERIJALA ZA SOPSTVENE POTREBE, RINGLICA) (250polocr_280513.htm)
ENGLESKI: (3285454) (tenderi0308) ((SRB) PC PTT Postal services of Serbia, Directorate for logistics | PURCHASE OF DISPOSABLE MATERIALS FOR PERSONAL NEEDS) (250polocr_280513.htm)
NEMACKI : (3285454) (tenderi0308) ((SRB) Postverkehr Serbiens, Direktion fuer Logistik | BESCHAFFUNG VON VERBRAUCHSMATERIAL FUER DEN EIGENBEDARF,) (250polocr_280513.htm)
SRPSKI : (3285447) (tenderi0308) ((SRB) Vijna stamparija, Beograd | NABAVKA BOJE ZA SITO STAMPU I KONTRAST SPREJA ZA ZATAMNJIVANJE OTISKA NA PAUSU) (247polocr_280513.htm)
ENGLESKI: (3285447) (tenderi0308) ((SRB) Military printing house, Belgrade | PURCHASE OF PAINT FOR CREEN PRINTING AND CONTRAST SPRAYS FOR DIMMING PRINTS) (247polocr_280513.htm)
NEMACKI : (3285447) (tenderi0308) ((SRB) Militaerdruckerei, Belgrad | BESCHAFFUNG VON DRUCKERFARBE UND KONTRASTSPREY) (247polocr_280513.htm)
SRPSKI : (3285429) (tenderi0308) ((SRB) Univerzaitet u Beogradu, Filozofski fakultet Beograd | NABAVKA MATERIJALA, SREDSTAVA I OPREME ZA ODRZAVANJE HIGIJENE) (303polocr_280513.htm)
ENGLESKI: (3285429) (tenderi0308) ((SRB) University of Belgrade, Faculty of philosophy, Belgrade | PURCHASE OF SANITATION MATERIALS AND EQUIPMENT) (303polocr_280513.htm)
NEMACKI : (3285429) (tenderi0308) ((SRB) Uni in Belgrad, Fliosphische Fakultaet, Belgrad | BESCHAFFUNG VON REINGUNGSMITTEL UND AUSSTATTUNGSMATERIAL) (303polocr_280513.htm)
SRPSKI : (3285417) (tenderi0308) ((SRB) JKP Putevi Kraljevo, Kraljevo | NABAVKA PARKOVSKOG MOBILIJARA) (243polocr_280513.htm)
ENGLESKI: (3285417) (tenderi0308) ((SRB) PUC Roads of Kraljevo | PURCHASE OF FURNITURE FOR PARKINGS) (243polocr_280513.htm)
NEMACKI : (3285417) (tenderi0308) ((SRB) Putievi Kraljevo | BESCHAFFUNG VON PARKMOBILIAR) (243polocr_280513.htm)
SRPSKI : (3284946) (tenderi0308) ((SRB) Dom zdravlja Bujanovac | NABAVKA MATERIJALA ZA POSEBNE NAMENE) (103polocr_240513.htm)
ENGLESKI: (3284946) (tenderi0308) ((SRB) Health center, Bijanovac | PURCHASE OF MATERIALS FOR SPECIAL NEEDS) (103polocr_240513.htm)
NEMACKI : (3284946) (tenderi0308) ((SRB) Poliklinik, Bujanovac | BESCHAFFUN VON MATERIAL FUER BESONDEREN ZWECK) (103polocr_240513.htm)
SRPSKI : (3284944) (tenderi0308) ((SRB) NIS a.d. Novi Sad | NABAVKA USLUGE VRSENJA STRUCNOG TEHNICKOG NADZORA U TOKU IZVODJENJA RADOVA NA PROJEKTU IZDVAJANJA CO2 IZ PRIRODNOG GASA) (101polocr_240513.htm)
ENGLESKI: (3284944) (tenderi0308) ((SRB) NIS a.d. Novi Sad | PROCUREMENT OF SERVICES OF PROFESSIONAL TECHNICAL SUPERVISION OVER THE WORK ON THE PROJECT FOR THE SEPARATION OF CO2 FROM NATURAL GAS) (101polocr_240513.htm)
NEMACKI : (3284944) (tenderi0308) ((SRB) NIS ad Novi Sad | BESCHAFFUNG VON TECHNISCHER FACHAUFSICHT AN DER AUSFUEHRUNG VON ARBEIEN AM PROJEKT FUER DIE AUSSONDERUNG VON CO2 AUS NATURGAS) (101polocr_240513.htm)
SRPSKI : (3284945) (tenderi0308) ((SRB) JKP Zelenilo, Pancevo | NABAVKA REPROMATERIJALA ZA PROIZVODNJU) (102polocr_240513.pdf)
ENGLESKI: (3284945) (tenderi0308) ((SRB) PUC Parks and gardens, Pancevo | PURCHASE OF RAW MATERIALS FOR PRODUCTION) (102polocr_240513.pdf)
NEMACKI : (3284945) (tenderi0308) ((SRB) JKP Zelenilo, Pancevo | BESCHAFFUNG VON REPROMATERIAL FUER DIE PRODUKTION) (102polocr_240513.pdf)
SRPSKI : (3284531) (tenderi0308) ((SRB) Sportski centar Pirot | NABAVKA PUTNICKOG AUTOMOBILA) (25polocr_210513.htm)
ENGLESKI: (3284531) (tenderi0308) ((SRB) Sports center, Pirot | PURCHASE OF A PASSENGER CAR) (25polocr_210513.htm)
NEMACKI : (3284531) (tenderi0308) ((SRB) Sportzentrum Pirot | BESCHAFFUNG VON 1 PKW) (25polocr_210513.htm)
SRPSKI : (3282513) (tenderi0308) ((SRB) JP Direkcija za izgradnju Uzice, Uzice | NABAVKA RESTORANSKIH USLUGA) (62polocr_300413.htm)
ENGLESKI: (3282513) (tenderi0308) ((SRB) PC Directorate for construction, Uzice | PROCUREMENT OF CATERING SERVICES) (62polocr_300413.htm)
NEMACKI : (3282513) (tenderi0308) ((SRB) Baudirektion Uzice | BESCHAFFUNG VON RESTAURANTDIENSTEN) (62polocr_300413.htm)
ENGLESKI: (3281839) (tenderi0308) ((SRB) City management of Kraljevo | PROCUREMENT OF WORK ON INVESTMENT MAINTENANCE OF THE ROOF OVER THE HALLS OF THE ASSEMBLY) (13polocr_240413.pdf)
NEMACKI : (3281839) (tenderi0308) ((SRB) Stadtverwaltung der Stadt Kraljevo | BESCHAFFUNG VON INVESTMENTWARTUNG AUF DEM DACH UEBER DEM VERSAMMLUNGSSAAL) (13polocr_240413.pdf)
ENGLESKI: (3281836) (tenderi0308) ((SRB) Police, Belgrade | PURCHASE OF POWDER FOR EXTINGUISHING FIRE) (12polocr_240413.pdf)
NEMACKI : (3281836) (tenderi0308) ((SRB) Innenministerium, Belgrad | BESCHAFFUNG VON PULVER FUER DAS LOESCHEN VON FEUER) (12polocr_240413.pdf)
ENGLESKI: (3281833) (tenderi0308) ((SRB) Police, Belgrade | PURCHASE OF CLOTHES FOR TECHNICAL INTERVENTIONS WITH DANGEROUS MATERIAL) (11polocr_240413.pdf)
NEMACKI : (3281833) (tenderi0308) ((SRB) Innenministerium, Belgrad | BESCHAFFUNG VON BEKLEIDUNG FUER TECHNISCHE INTERVENTIONEN MIT GEFAEHRLICHEN MATERIEN) (11polocr_240413.pdf)
ENGLESKI: (3281831) (tenderi0308) ( (SRB) HIP-Petrohemija a.d. Pancevo | PROCUREMENT OF SERVICES OF SORTING ,REGISTERING, EXAMINING AND TESTING CONTAINERS AND PIPELINES) (10polocr_240413.pdf)
NEMACKI : (3281831) (tenderi0308) ((SRB) HIP-Petrohemija a.d. Pancevo | BESCHAFFUNG VON DIESTEN FUER DIE SORTIERUNG, EVIDENTIERUNG, UNTERSUCHUNG UND FORSCHUNG DER ROHRLEITUNGEN) (10polocr_240413.pdf)
ENGLESKI: (3281829) (tenderi0308) (SRB) NBS, Belgrade | PROCUREMENT OF SERVICE OF CREATING CARDBOARD FOR SPECIAL PURPOSES) (09polocr_240413.pdf)
NEMACKI : (3281829) (tenderi0308) ((SRB) NBS, Belgrad | BESCHAFFUNG VON DIENSTEN FUER DIE AUSARBEITUNG VON KARTON FUER AMENTT UND RIEGELAUFSTELLUNG AUF GEDRUCKTE KARTONS FUER AMENETT) (09polocr_240413.pdf)
ENGLESKI: (3281827) (tenderi0308) ((SRB) PC PTT Postal services of Serbia, RJ Postal services Leskovac, Leskovac | PROCUREMENT OF SERVICES OF VULCANIZATION) (07polocr_240413.htm)
NEMACKI : (3281827) (tenderi0308) ((SRB) PTT Saobracaj Srbija, Postverkehr Leskovac | BESCHAFFUNG VON VULKANISATIONSDIENSTEN) (07polocr_240413.htm)
ENGLESKI: (3281828) (tenderi0308) ((SRB) PC Water supply and sewerage, Pirot | PROCUREMENT OF SERVICES OF PHYSICAL SECURITY FOR PEOPLE, EQUIPMENT AND BUILDINGS) (08polocr_240413.htm)
NEMACKI : (3281828) (tenderi0308) ((SRB) Wasser -und Kanalisationswerk Pirot | BESCHAFFUNG VON SICHERHEITSDIENSTEN) (08polocr_240413.htm)
ENGLESKI: (3281818) (tenderi0308) ((SRB) Agency for new knowledge, education and consulting, Belgrade | EDUCATIONAL-INSTRUCTIONAL SEMINAR: SERVICE AND PRODUCT SALES MANAGEMENT DURING THE CRISIS) (02emldig_240413.pdf)
NEMACKI : (3281818) (tenderi0308) ((SRB) Agentur Nova Znanja Ausbildung und Konsalting, Belgrad | AUSBIDLUNGSEMINAR: 'Verwaltung durch Produktverkauf und Diensten in der Krisenzeit') (02emldig_240413.pdf)
ENGLESKI: (3281817) (tenderi0308) ((MNE) AD Montecargo, Podgorica | PROCUREMENT OF SERVICES OF GENERAL ANNUAL OVERHAUL AND MAINTENANCE OF SCALES) (09cgrsaj_240413.htm)
NEMACKI : (3281817) (tenderi0308) ((MONT) Montecargo, Podgorica | BESCHAFFUNG VON JAHRESGENERALREMONT UND WARTUNG DER FAHRZEUGWAAGE) (09cgrsaj_240413.htm)
ENGLESKI: (3281816) (tenderi0308) ((SRB) Municipal management of Tutin, Tutin | PROCUREMENT OF WORK ON SUMMER MAINTENANCE OF LOCAL ROADS) (85polocr_240413.htm)
NEMACKI : (3281816) (tenderi0308) ((SRB) Gemeindeverwaltung Tutin | BESCHAFFUNG VON SOMMERWARTUNG DER LOK. STRASSEN) (85polocr_240413.htm)
ENGLESKI: (3281815) (tenderi0308) ((SRB) High school of agriculture and the students dormitory, Futog | PURCHASE OF PROTECTIVE MATERIAL) (84polocr_240413.htm)
NEMACKI : (3281815) (tenderi0308) ((SRB) Agrarschule mit Heim in Futog | BESCHAFFUNG VON SCHUTZMITTEL) (84polocr_240413.htm)
ENGLESKI: (3281813) (tenderi0308) ((SRB) Agricultural cooperative Novi Knezevac | SALE OF THE PROPERTY OF THE COOPERATIVE) (01emldig_240413.pdf)
NEMACKI : (3281813) (tenderi0308) ((SRB) Agrargenossenschaft in Novi Knezevac | VERKAUF VON EIGENTUM DER GENOSSENSCHAFT) (01emldig_240413.pdf)
ENGLESKI: (3281814) (tenderi0308) ((SRB) PC Directorate for construction of Topola, Topola | PROCUREMENT OF WORK ON SUMMER ROAD MAINTENANCE) (83polocr_240413.htm)
NEMACKI : (3281814) (tenderi0308) ((SRB) Baudirektion in Topola | BESCHAFFUNG VON SOMMERWARTUNG DER STRASSEN) (83polocr_240413.htm)
ENGLESKI: (3281811) (tenderi0308) ((SRB) TOK Kraljevo | PURCHASE OF SHIRTS) (80polocr_240413.htm)
NEMACKI : (3281811) (tenderi0308) ((SRB) TOK Kraljevo | BESCHAFFUNG VON T-SHIRTS) (80polocr_240413.htm)
ENGLESKI: (3281812) (tenderi0308) ((SRB) PUC City heating plant, Uzice | PROCUREMENT OF SERVICES OF MAINTAINING CALORIMETERS) (81polocr_240413.htm)
NEMACKI : (3281812) (tenderi0308) ((SRB) Heizwerk der Stadt Uzice | BESCHAFFUNG VON SERVICE FUER KALORIMETER) (81polocr_240413.htm)
ENGLESKI: (3281810) (tenderi0308) ((SRB) High school of agriculture and the students dormitory Sonja Marinkovic, Pozarevac | PURCHASE OF FOOD) (79polocr_240413.htm)
NEMACKI : (3281810) (tenderi0308) ((SRB) Schuelerheim der Agrarschule Sonja Marinkovic, Pozarevac | BESCHAFFUNG VON LEBENSMITTEL) (79polocr_240413.htm)
ENGLESKI: (3281809) (tenderi0308) ((SRB) Baudirektion der Gemeinde Srbobran | BESCHAFFUNG VON WARTUNGSARBEITEN AM TENNISPLATZ UND DER TRIBUEHNE) (78polocr_240413.pdf)
NEMACKI : (3281809) (tenderi0308) ((SRB) Baudirektion der Gemeinde Srbobran | BESCHAFFUNG VON WARTUNGSARBEITEN AM TENNISPLATZ UND DER TRIBUEHNE) (78polocr_240413.pdf)
ENGLESKI: (3281808) (tenderi0308) ((SRB) Municipal management of Backa Palanka, Backa Palanka | PROCUREMENT OF SERVICES OF PRINTING THE OFFICIAL GAZETTE OF THE MUNICIPALITY OF BACKA PALANKA) (77polocr_240413.htm)
NEMACKI : (3281808) (tenderi0308) ((SRB) Gemeindeverwaltung Backa Palanka | BESCHAFFUNG VON DRUCKEREI DIENSTEN FUER AMTSBLAETTER DER GEMEINDE BACKA PALANKA) (77polocr_240413.htm)
ENGLESKI: (3281805) (tenderi0308) ( (SRB) Pro Tent doo Obrenovac | PURCHASE OF MACHINE MATERIAL) (76polocr_240413.htm)
NEMACKI : (3281805) (tenderi0308) ((SRB) Pro Tent doo, Obrenovac | BESCHAFFUNG VON MASCHINENMATERIAL) (76polocr_240413.htm)
ENGLESKI: (3281803) (tenderi0308) ( (SRB) PUC 12.September, Bajina Basta | PURCHASE OF FUEL) (75polocr_240413.htm)
NEMACKI : (3281803) (tenderi0308) ((SRB) Kommunalamt 12. September, Bajjina Basta | BESCHAFFUNG VON TREIBSTOFF) (75polocr_240413.htm)
ENGLESKI: (3281799) (tenderi0308) ((SRB) Municipal management of Backa Palanka, Backa Palanka | PURCHASE OF FUEL) (73polocr_240413.htm)
NEMACKI : (3281799) (tenderi0308) ((SRB) Gemeindeverwaltung in Backa Palanka | BESCHAFFUNG VON TREIBSTOFF) (73polocr_240413.htm)
ENGLESKI: (3281800) (tenderi0308) ((SRB) General hospital Dr Laza K. Lazarevic, Sabac | PURCHASE OF CELLULOSE WADDING) (74polocr_240413.pdf)
NEMACKI : (3281800) (tenderi0308) ((SRB) Krankenhaus Dr. Laza K. Lazarevic, Sabac | BESCHAFFUNG VON SANITAETS-UND CELLULOSEWATTE) (74polocr_240413.pdf)
ENGLESKI: (3281798) (tenderi0308) ( (SRB) Primary school Branko Radicevic, Paracin | PURCHASE OF PRIZES FOR STUDENTS) (301polocr_190413.htm)
NEMACKI : (3281798) (tenderi0308) ((SRB) Grundschule Branko Radicevic, Paracin | BESCHAFFUNG VON SCHUELERAUSZEICHNUNGEN) (301polocr_190413.htm)
ENGLESKI: (3281797) (tenderi0308) ((SRB) UNDP, Belgrade | PROCUREMENT OF PR SERVICES) (300polocr_190413.pdf)
NEMACKI : (3281797) (tenderi0308) ((SRB) UNDP, Belgrad | BESCHAFFUNG VON PR DIENSTEN) (300polocr_190413.pdf)
ENGLESKI: (3281796) (tenderi0308) ( (SRB) Credit Agricole Serbia AD, Novi Sad | SALE OF IMMOVABLE PROPERTY) (35polocr_240413.pdf)
NEMACKI : (3281796) (tenderi0308) ((SRB) Credit Agricole Srbija AD, Novi Sad | VERKAUF VON IMMOBILIEN) (35polocr_240413.pdf)
ENGLESKI: (3281794) (tenderi0308) ((SRB) PUC City marketplaces, Belgrade | RENTNG MARKETPLACE STANDS) (33polocr_240413.pdf)
NEMACKI : (3281794) (tenderi0308) ((SRB) Stadtmaerkte in Belgrad | VERPACHTUNG VON MARKTRAEUMEN) (33polocr_240413.pdf)
ENGLESKI: (3281795) (tenderi0308) ( (SRB) Primary school Mladost, Knjazevac | COLLECTING OFFERS FOR SCHOOL TRIPS) (34polocr_240413.pdf)
NEMACKI : (3281795) (tenderi0308) ((SRB) Grundschule Mladost, Knjazevac | EINSAMMLUNG VON ANGEBOTEN FUER SCHULAUSFLUEGE) (34polocr_240413.pdf)
ENGLESKI: (3281792) (tenderi0308) ((SRB) Alpha Bank Srbija ad, Belgrade | SALE OF IMMOVABLE PROPERTY) (32polocr_240413.jpg)
NEMACKI : (3281792) (tenderi0308) ((SRB) Alpha Bank Srbija ad, Belgrad | VERKAUF VON IMMOBILIEN) (32polocr_240413.jpg)
ENGLESKI: (3281788) (tenderi0308) ((MNE) Municipality of Savnik | PURCHASE OF FIRE PROTECTION EQUIPMENT) (51cgrsaj_240413.pdf)
NEMACKI : (3281788) (tenderi0308) ((MONT) Gemeinde Savnik | BESCHAFFUNG VON FEUERWEHRAUSTATTUNG) (51cgrsaj_240413.pdf)
ENGLESKI: (3281784) (tenderi0308) ((MNE) PC Parks and gardes, Podgorica | PROCUREMENT OF SERVICES OF TECHNICAL CONTROL AND INSURANCE OF MOTOR VEHICLES) (08cgrsaj_240413.htm)
NEMACKI : (3281784) (tenderi0308) ((MONT) Zelenilo, Podgorica | BESCHAFFUNG VON VERSICHERUNGSDIENSTEN UND TUEV FUER MOTORFAHRZEUGE) (08cgrsaj_240413.htm)
ENGLESKI: (3281780) (tenderi0308) ((MNE) Municipality of Pljevlja | PURCHASE OF OFFICE MATERIAL) (06cgrsaj_240413.htm)
NEMACKI : (3281780) (tenderi0308) ((MONT) Gemeinde Pljevlja | BESCHAFFUNG VON BUEROMATERIAL) (06cgrsaj_240413.htm)
ENGLESKI: (3281781) (tenderi0308) ((MNE) PC KSD Lim, Bijelo Polje | PURCHASE OF SEEDS AND FLOWERS) (07cgrsaj_240413.htm)
NEMACKI : (3281781) (tenderi0308) ((MON) JPKSD Lim, Bijelo Polje | BESCHAFFUNG VON SAATMATERIAL UND BLUMEN) (07cgrsaj_240413.htm)
ENGLESKI: (3281778) (tenderi0308) ((MNE) Municipality of Zabljak | PROCUREMENT OF WORK ON THE CONSTRUCTION OF TRANSFORMER STATIONS) (05cgrsaj_240413.htm)
NEMACKI : (3281778) (tenderi0308) ((MONT0 Gemeinde Zabljak | BESCHAFFUNG VON ARBEITEN AM BAU VON TS) (05cgrsaj_240413.htm)
ENGLESKI: (3281777) (tenderi0308) ((MNE) Agency for construction and development of Podgorica | PROCUREMENT OF WORK ON THE RECONSTRUCTION OF THE OLD ROAD TO DANILOVGRAD) (04cgrsaj_240413.htm)
NEMACKI : (3281777) (tenderi0308) ((MONT) Bauagentur Podgorica | BESCHAFFUNG VON REKONSTRUKTONSARBEITEN AUF DER ALTEN STRASSEN NACH DANILOVGRAD) (04cgrsaj_240413.htm)
ENGLESKI: (3281775) (tenderi0308) ((MNE) Compensation fund, Podgorica | PROCUREMENT OF SERVICES OF TRAVEL AGENCIES) (03cgrsaj_240413.htm)
NEMACKI : (3281775) (tenderi0308) ((MONT) Entschaedigungsfond, Podgorica | BESCHAFFUNG VON DIENSTEN EINER REISEAGENTUR) (03cgrsaj_240413.htm)
ENGLESKI: (3281773) (tenderi0308) ((MNE) Police of MNE, Podgorica | PURCHASE OF DISPOSABLE MATERIAL FOR THE PHOTO LABORATORY) (02cgrsaj_240413.htm)
NEMACKI : (3281773) (tenderi0308) ((MONT) Innenministerium, Podgorica | BESCHAFFUNG VON VERBRAUCHSMATERIAL FUER DAS FOTOLABOR) (02cgrsaj_240413.htm)
ENGLESKI: (3281772) (tenderi0308) ((MNE) Ministry of defense, Podgorica | PURCHASE OF DISPOSABLE OFFICE MATERIAL AND TONERS) (01cgrsaj_240413.htm)
NEMACKI : (3281772) (tenderi0308) ((MON) Verteidigungsministerium, Podgorica | BESCHAFFUNG VON BUEROVERBRAUCHSMATERIAL UND TONER) (01cgrsaj_240413.htm)
ENGLESKI: (3281755) (tenderi0308) ((SRB) Municipality of Zitiste | PROCUREMENT OF SERVICES OF A ZOO HYGIENE SERVICE) (72polocr_240413.pdf)
NEMACKI : (3281755) (tenderi0308) ((SRB) Gemeinde Zitiste | BESCHAFFUNG VON DIENSTEN DES ZOOHYGIENEAMTES) (72polocr_240413.pdf)
ENGLESKI: (3281753) (tenderi0308) ((SRB) PC Directorate for construction, Uzice | PROCUREMENT OF SERVICES OF CREATING A PRELIMINARY PROJECT FOR THE RECONSTRUCTION OF REMOTE CONTROL SYSTEMS FOR PUBLIC LIGHTING) (71polocr_240413.htm)
NEMACKI : (3281753) (tenderi0308) ((SRB) Baudirektion, Uzice | BESCHAFFUNG VON DIENSTEN FUER DIE AUSARBEITUNG EINES PROJEKTS FUER DIE REKONSTRUKTION DER FERNVERWALTUNG DER OEFFENTLICHEN BELEUCHTUNG) (71polocr_240413.htm)
ENGLESKI: (3281751) (tenderi0308) ((SRB) PC Forests of Serbia, Belgrade | PREVIOUS NOTICE ABOUT THE PURCHASE OF FUEL, OIL AND LUBRICANTS) (70polocr_240413.htm)
NEMACKI : (3281751) (tenderi0308) ((SRB) Srbijasume, Belgrad | VORHERIGE AUSSCHREIBUNG UEBER DIE BECHAFFUNG VON TREIBSTOFF UND OEL) (70polocr_240413.htm)
ENGLESKI: (3281749) (tenderi0308) ((SRB) PUC Vidrak, Valjevo | PROCUREMENT OF SERVICES OF OVERHAULING MACHINES) (69polocr_240413.htm)
NEMACKI : (3281749) (tenderi0308) ((SRB) Kommunalamt Vidrak, Valjevo | BESCHAFFUNG VON REMONT FUER ARBEITSMASCHINEN) (69polocr_240413.htm)
ENGLESKI: (3281747) (tenderi0308) ((MNE) PUC Water supply and sewerage Naissus, Nis | PROCUREMENT OF SERVICES OF CONDUCTING DETAILED HYDRO-GEOLOGICAL RESEARCH) (68polocr_240413.htm)
NEMACKI : (3281747) (tenderi0308) ((SRB) Naissus, Nis | BESCHAFFUNG VON DETAILLIERTE HYDROGEOLOGISCHEN FORSCHUNGEN) (68polocr_240413.htm)
ENGLESKI: (3281745) (tenderi0308) ((SRB) Blood transfusion institute of Serbia, Belgrade | PROCUREMENT OF PRINTING SERVICES) (67polocr_240413.htm)
NEMACKI : (3281745) (tenderi0308) ((SRB) Institut fuer Bluttransfusion Serbiens, Belgrad | BESCHAFFUNG VON DRUCKEREI DIENSTEN) (67polocr_240413.htm)
ENGLESKI: (3281743) (tenderi0308) ((SRB) Municipal administration, Cajetina | PREVIOUS NOTICE ABOUT THE PROCUREMENT OF WORK ON THE CONSTRUCTION AND RECONSTRUCTION OF ROADS AND STREETS) (66polocr_240413.pdf)
NEMACKI : (3281743) (tenderi0308) ((SRB) Gemeindeverwaltung in Cajetina | VORHERIGE AUSSCHREIBUNG UEBER DIE BESCHAFFUNG VON STRASSENBAUARBEITEN) (66polocr_240413.pdf)
ENGLESKI: (3281737) (tenderi0308) ((SRB) Health center Dr Dragisa Misovic, Cacak | PURCHASE OF OFFICE MATERIAL) (65polocr_240413.pdf)
NEMACKI : (3281737) (tenderi0308) ((SRB) GZ DR. Dragisa Misovic, Cacak | BESCHAFFUNG VON BUEROMATERIAL) (65polocr_240413.pdf)
ENGLESKI: (3281738) (tenderi0308) ((SRB) Health center, Novi Pazar | PURCHASE OF OXYGEN THERAPY SETS) (60polocr_240413.htm)
NEMACKI : (3281738) (tenderi0308) ((SRB) Poliklinik, Novi Pazar | BESCHAFFUNG VON KOMPLETTER SAUERSTOFFTHERAPIE) (60polocr_240413.htm)
ENGLESKI: (3281734) (tenderi0308) ((SRB) Military post, Kraljevo | PURCHASE OF FOOD) (59polocr_240413.htm)
NEMACKI : (3281734) (tenderi0308) ((SRB) Militaerpost, Kraljevo | BESCHAFFUNG VON LEBENSMITTEL) (59polocr_240413.htm)
ENGLESKI: (3281728) (tenderi0308) ((SRB) Transmission system and market operator of Serbia, Belgrade | PROCUREMENT OF SERVICES OF MAINTAINING AIR CONDITIONERS) (06polocr_240413.htm)
NEMACKI : (3281728) (tenderi0308) ((SRB) Elektromreza Srbije, Belgrad | BESCHAFFUNG VON SERVICE DER KLIMAGERAETE) (06polocr_240413.htm)
ENGLESKI: (3281726) (tenderi0308) ((SRB) Gerontological center, Subotica | PURCHASE OF HYGIENIC PRODUCTS) (04polocr_240413.htm)
NEMACKI : (3281726) (tenderi0308) ((SRB) Gerontologische Zentrum Subotica | BESCHAFFUNG VON HYGIENEMITTEL) (04polocr_240413.htm)
ENGLESKI: (3281727) (tenderi0308) ((SRB) Kindergarten Radost, Cacak | PROCUREMENT OF SERVICES OF PROFESSIONAL SUPERVISION OVER CONSTRUCTION AND CRAFT WORK ON THE RESORT OVCAR IN ULCINJ) (05polocr_240413.htm)
NEMACKI : (3281727) (tenderi0308) ((SRB) Vorschule Radost, Cacak | BESCHAFFUNG VON TECHNISCHER FACHAUFSICHT AN BAU-UND HANDWERKSARBEITEN IM ERHOLUNGSHEIM OVCA IN ULCINJ) (05polocr_240413.htm)
ENGLESKI: (3281725) (tenderi0308) ((SRB) Health center, Mladenovac | PURCHASE OF PASSENGER VEHICLES) (03polocr_240413.htm)
NEMACKI : (3281725) (tenderi0308) ((SRB) Poliklinik Mladenovac | BESCHAFFUNG VON PKW FAHRZEUGE) (03polocr_240413.htm)
ENGLESKI: (3281724) (tenderi0308) ((SRB) State lottery of Serbia doo, Belgrade | PROCUREMENT OF SERVICES OF CREATING CREATIVE SOLUTIONS FOR LOTTERY GAMES) (64polocr_240413.pdf)
NEMACKI : (3281724) (tenderi0308) ((SRB) Staatslotterie Serbiens, Belgrad | BESCHAFFUNG VON DIENSTEN FUER DIE AUSARBEITUNG EINER KREATIVEN LOESUNG FUER GLUECKSSPIELE) (64polocr_240413.pdf)
ENGLESKI: (3281723) (tenderi0308) ((SRB) Gerontological center, Subotica | PURCHASE OF MEDICAL SUPPLIES) (02polocr_240413.htm)
NEMACKI : (3281723) (tenderi0308) ((SRB) Gerontologische Zentrum Subotica | BESCHAFFUNG VON MED. MITTEL) (02polocr_240413.htm)
ENGLESKI: (3281722) (tenderi0308) ((SRB) Special hospital for pulmonary diseases Ozren, Sokobanja | PURCHASE OF MEDICATIONS) (58polocr_240413.htm)
NEMACKI : (3281722) (tenderi0308) ((SRB) Lungenkrankenhaus Ozren, Sokobanja | BESCHAFFUNG VON MEDIKAMENTEN) (58polocr_240413.htm)
ENGLESKI: (3281721) (tenderi0308) ((SRB) City municipality Savski Venac, Belgrade | PROCUREMENT OF SERVICES OF PROFESSIONAL ASSISTANTS FOR DISABLE PEOPLE ON THE TERRITORY OF SAVSKI VENAC) (01polocr_240413.htm)
NEMACKI : (3281721) (tenderi0308) ((SRB) Stadtgemeinde Savski Venac, Belgrad | BESCHAFFUNG VON HILFE PERSONELLER ASSISTENTEN FUER INVALIDE PERSONEN AUF DEM GEBIET DER GEMEINDE SAVSKI VENAC) (01polocr_240413.htm)
ENGLESKI: (3281719) (tenderi0308) ((SRB) Republic health insurance fund, Belgrade | PURCHASE OF PHARMACEUTICAL PRODUCTS) (62polocr_240413.pdf)
NEMACKI : (3281719) (tenderi0308) ((SRB) Rep. Krankenversicherungsfond, Belgrad | BESCHAFFUNG VON PHARMAPRODUKTEN) (62polocr_240413.pdf)
ENGLESKI: (3281720) (tenderi0308) ((SRB) General hospital, Subotica | PURCHASE OF SCREWS FOR ANTERIOR CRUCIATE LIGAMENT RECONSTRUCTION) (63polocr_240413.pdf)
NEMACKI : (3281720) (tenderi0308) ((SRB) Krankenhaus in Subotica | BESCHAFFUNG VON SCHRAUBEN FUER LIGAMENTOPLASTIK) (63polocr_240413.pdf)
ENGLESKI: (3281717) (tenderi0308) ((SRB) City of Sabac, Mayor of Sabac, Sabac | PROCUREMENT OF BANKING SERVICES) (57polocr_240413.htm)
NEMACKI : (3281717) (tenderi0308) ((SRB) Buergermeisteramt der Stadt Sabac | BESCHAFFUNG VON BANKDIENSTEN) (57polocr_240413.htm)
ENGLESKI: (3281718) (tenderi0308) ((SRB) Pharmacy Loznica, Loznica | PREVIOUS NOTICE ABOUT THE PURCHASE OF PHARMACEUTICAL PRODUCTS) (61polocr_240413.pdf)
NEMACKI : (3281718) (tenderi0308) ((SRB) Apotheke Loznica | VORHERIGE AUSSCHREIBUNG UEBER DIE BESCHAFFUNG VON PHARMAPRODUKTEN) (61polocr_240413.pdf)
ENGLESKI: (3281716) (tenderi0308) ( (MNE) Montenegro Airlines a.d. Podgorica | PROCUREMENT OF ACCOMMODATION FOR AIRLINE CREW MEMBERS IN BELGRADE) (56polocr_240413.htm)
NEMACKI : (3281716) (tenderi0308) ((MONT) Montenegro Airlines a.d. Podgorica | BESCHAFFUNG VON UNTERBRINGUNGSDIENSTEN DER CREW IN BELGRAD) (56polocr_240413.htm)
ENGLESKI: (3281715) (tenderi0308) ((SRB) NIS a.d. Novi Sad | PROCUREMENT OF SERVICES OF TECHNOLOGICAL MODERNIZATION OF THE CENTRAL LABORATORY) (55polocr_240413.htm)
NEMACKI : (3281715) (tenderi0308) ((SRB) NIS a.d. Novi Sad | BESCHAFFUNG VON DIENSTEN FUER TECHNOLOGISCHE MODERNISATION DES ZENTRALEN LABORS) (55polocr_240413.htm)
ENGLESKI: (3281714) (tenderi0308) ((SRB) NIS a.d. Novi Sad | PROCUREMENT OF SERVICES OF CREATING AND SUBMITTING PROJECT DOCUMENTATION, AND PRODUCREMENT OF SERVICES OF EXAMINING THE SYSTEM FOR PETROLEUM) (54polocr_240413.htm)
NEMACKI : (3281714) (tenderi0308) ((SRB) NIS a.d. Novi Sad | BESCHAFFUNG VON DIENSTEN FUER DIE VORBEREITUNG UND EINREICHEN EINER PROJEKTDOKUMENTATION UND BAU UND IN ARBEITNAHME VON ASUTP UND BESCHAFFUNG VON UNTERSUCHUNG DES OELSYSTEMS) (54polocr_240413.htm)
ENGLESKI: (3281713) (tenderi0308) ((SRB) NIS a.d. Novi Sad | PROCUREMENT OF SERVICES OF CREATING AND SUBMITTING PROJECT DOCUMENTATION, AND PRODUCREMENT OF SERVICES OF OVERHAULING REMOTE CONTROL SYSTEMS FOR BOREHOLES IN ESP) (53polocr_240413.htm)
NEMACKI : (3281713) (tenderi0308) ((SRB) NIS a.d. Novi Sad | BESCHAFFUNG VON DIENSTEN FUER DIE VORBEREITUNG UND EINREICHEN EINER PROJEKTDOKUMENTATION UND BAU UND IN ARBEITNAHME VON ASUTP UND BESCHAFFUNG VON REMONT DER FERNAUFSICHT AN BOHRNGEN IN ESP) (53polocr_240413.htm)
ENGLESKI: (3281712) (tenderi0308) ((SRB) City administration, Zajecar | NOTICE ABOUT A PUBLIC COMPETITION FOR LOCATIONS FOR SMALLER TEMPORARY FACILITIES - KIOSKS) (52polocr_240413.htm)
NEMACKI : (3281712) (tenderi0308) ((SRB) Stadtverwaltung in Zajecar | OEFFENTLICHER WETTBEWERB UEBER DIE ZUWEISUNG VON LOKALITAETEN FUER DIE AUFSTELLUNG KLENER MONTAGE OBJEKTE - KIOSK) (52polocr_240413.htm)
ENGLESKI: (3281711) (tenderi0308) ((SRB) Comprehensive school, Paracin | PROCUREMENT OF PRINTING SERVICES) (51polocr_240413.htm)
NEMACKI : (3281711) (tenderi0308) ((SRB) Gymnasium, Paracin | BESCHAFFUNG VON DRUCKEREI DIENSTEN) (51polocr_240413.htm)
NEMACKI : (3277520) (tenderi0308) ((SRB) Gerontologisches Zentrum Jelenac, Aleksinac | BESCHAFFUNG VON LIEFERFAHRZEUGEN) (26polocr_260313.htm)
NEMACKI : (3277518) (tenderi0308) ((SRB) Gradska Cistoca, Belgrad | BESCHAFFUNG VON REMONT DER BAUMASCHINEN CATERPILLAR) (25polocr_260313.htm)
NEMACKI : (3277517) (tenderi0308) ((SRB) Baudirektion in Lucani | BESCHAFFUNG VON WARTUNGSARBEITEN DER OEFFENTLICHEN BELEUCHTUNG) (24polocr_260313.htm)
NEMACKI : (3277516) (tenderi0308) ((SRB) Univerzal Alibunar, Alibunar | BESCHAFFUNG VON TREIBSTOFF) (23polocr_260313.htm)
NEMACKI : (3277515) (tenderi0308) ((SRB) Anstalt fuer Unterbringung von Erwachsenen Pcelice, Kragujevac | BESCHAFFUNG VON BUEROMATERIAL) (22polocr_260313.htm)
NEMACKI : (3277514) (tenderi0308) ((SRB) Anstalt fuer Unterbringung von Erwachsenen Pcelice, Kragujevac | BESCHAFFUNG VON BUEROMATERIAL) (21polocr_260313.htm)
NEMACKI : (3277513) (tenderi0308) ((KIM) KEK dd Pristina | BESCHAFFUNG VON RADIUMLEUCHTEN) (134polocr_260313.htm)
NEMACKI : (3277512) (tenderi0308) ((KIM) KEK dd Pristina | BESCHAFFUNG VON ELEKTROAUSSTATTUNG UND MATERIAL) (133polocr_260313.htm)
NEMACKI : (3277511) (tenderi0308) ((KIM) KEK dd Pritsina | BESCHAFFUNG VON ISOLATOREN) (132polocr_260313.htm)
NEMACKI : (3277510) (tenderi0308) ((KIM) KEK dd Pristina | BESCHAFFUNG VON SPANNUNGSREGLER) (131polocr_260313.htm)
NEMACKI : (3277509) (tenderi0308) ((KIM) Unabhaengie Kommission fuer Bergwerke und Minerale, Pristina | BESCHAFFUNG VON MOTOREN) (130polocr_260313.htm)
NEMACKI : (3277508) (tenderi0308) ((KIM) Gesundheitsministerium, Pristina | BESCHAFFUNG VON WAREN FUER EINHEIT GPMC) (129polocr_260313.htm)
NEMACKI : (3277507) (tenderi0308) ((KIM) Klinisches Zentrum Kosovo, Pristina | BESCHAFFUNG VON SERVICE FUER FOTOKOPIERGERAETE) (128polocr_260313.htm)
NEMACKI : (3277506) (tenderi0308) ((KIM) Gemeinde Kosovo Polje | BESCHAFFUNG VON DIESNTEN FUER DIE AUFSTELLUNG VON SOLARBELEUCHTUNG) (127polocr_260313.htm)
NEMACKI : (3277503) (tenderi0308) ((KIM) Trepca unter der Administration KPA, Mitrovia | BESCHAFFUNG VON ERSATZTEILEN FUER LOKOMOTIVEN AUF BATTERIEBETRIEB) (126polocr_260313.htm)
NEMACKI : (3277502) (tenderi0308) ((KIM) Gerichtsrat Kosovo, Pristina | BESCHAFFUNG VON IT DIENSTEN) (117polocr_260313.htm)
NEMACKI : (3277500) (tenderi0308) ((KIM) Trepca unter der Administration KPA, Mitrovia | BESCHAFFUNG VON BERGWERKSWAGGONS) (115polocr_260313.htm)
NEMACKI : (3277501) (tenderi0308) ((KIM) Gemeinde Lipanj | BESCHAFFUNG VON ARBEITEN AN DER WARTUNG VON GEBAEUDEN) (116polocr_260313.htm)
NEMACKI : (3277499) (tenderi0308) ((KIM) Trepca unter der Administration KPA, Mitrovia | BESCHAFFUNG VON SCHALTER FUER HOCHSPANNUNGSSTROM) (125polocr_260313.htm)
NEMACKI : (3277498) (tenderi0308) ((KIM) Trepca unter der Administration KPA, Mitrovia | BESCHAFFUNG VON UNTERGRUND LKW) (124polocr_260313.htm)
NEMACKI : (3277497) (tenderi0308) ((KIM) Trepca unter der Administration KPA, Mitrovia | BESCHAFFUNG VON HAMMER, PNEUMATSICHE SOHLEN, ERSATZTEILE FUER PNEUMATISCHE HAMMER) (123polocr_260313.htm)
NEMACKI : (3277495) (tenderi0308) ((KIM) Trepca unter der Administration KPA, Mitrovia | BESCHAFFUNG VON BLECH) (121polocr_260313.htm)
NEMACKI : (3277496) (tenderi0308) ((KIM) Trepca unter der Administration KPA, Mitrovia | BESCHAFFUNG VON GUMMIEROHREN UND VERBINDUNGEN) (122polocr_260313.htm)
NEMACKI : (3277494) (tenderi0308) ((KIM) Gemeinde Prizren | BESCHAFFUNG VON STRASSENBAUARBEITEN UND KANALISATION) (114polocr_260313.htm)
NEMACKI : (3277492) (tenderi0308) ((KIM) Gemeinde Prizren | BESCHAFFUNG VON STRASSENBAUARBEITEN) (113polocr_260313.htm)
NEMACKI : (3277493) (tenderi0308) ((KIM) Reg. Krankenhaus Gnjilane | BESCHAFFUNG VON REINIGUNGSMATERIAL) (120polocr_260313.htm)
NEMACKI : (3277491) (tenderi0308) ((KIM) Ministerium fuer Infrastruktur, Pristina | BESCHAFFUNG VON UEBERSETZUNGSDIENSTEN) (112polocr_260313.htm)
NEMACKI : (3277490) (tenderi0308) ((KIM) Reg. Krankenhaus Gnjilane | BESCHAFFUNG VON TECHNISCHEM MATERIAL) (119polocr_260313.htm)
NEMACKI : (3277489) (tenderi0308) ((KIM) Post Kosovo, Pristina | BESCHAFFUNG VON TREIBSTOFF) (111polocr_260313.htm)
NEMACKI : (3277488) (tenderi0308) ((KIM) Gemeinde Lipanj | BESCHAFFUNG VON ARBEITEN AM BAU EINE KANALISATION) (118polocr_260313.htm)
NEMACKI : (3277487) (tenderi0308) ((KIM) Gemeinde Podujevo | BESCHAFFUNG VON ARBEITEN AM BAU EINE KANALISATION) (110polocr_260313.htm)
NEMACKI : (3277485) (tenderi0308) ((KIM) Reparationsamt Kosovo, Pristina | BESCHAFFUNG VON HANDWERKSZEUG) (108polocr_260313.htm)
NEMACKI : (3277486) (tenderi0308) ((KIM) Gemeinde Vucitrn | BESCHAFFUNG VON KONTROLLE UND ABLESUNG VON DOSIMETER IM GCRM) (109polocr_260313.htm)
NEMACKI : (3277484) (tenderi0308) ((KIM) Trainkos, Pristina | BESCHAFFUNG VON SCHUTZBEKLEIDUNG UND UNFORMEN) (107polocr_260313.htm)
NEMACKI : (3277483) (tenderi0308) ((KIM) Gemeinde Obilic | BESCHAFFUNG VON STRASSENASPHALTIERUNG) (106polocr_260313.htm)
NEMACKI : (3277481) (tenderi0308) ((KIM) Gemeinde Obilic | BESCHAFFUNG VON STRASSENASPHALTIERUNG IN DER GEMEINDE MILOSEVA) (105polocr_260313.htm)
NEMACKI : (3277477) (tenderi0308) ((KIM) Gemeinde Klina | BESCHAFFUNG VON ARBEITEN AM BAU EINES KANALISATIONSNETZES) (104polocr_260313.htm)
NEMACKI : (3277476) (tenderi0308) ((KIM) KEK, Pristina | BESCHAFFUNG VON REPARATUR FUER VENTILE AM KESSLE UN AUSSTAUSCH VON BESCHAEDIGTEN ERSATZTEILEN IM BLOK A5) (103polocr_260313.htm)
NEMACKI : (3277473) (tenderi0308) ((KIM) KEK, Pristina | BESCHAFFUNG VON REPARTUR VON 2 ROTOREN FUER SPEISUNG DER KESSLEPUMPEN) (102polocr_260313.htm)
NEMACKI : (3277471) (tenderi0308) ((SRB) Ada Ciganlija, Belgrad | INFO DER AUSSCHREIBUNG UBER VERPACHTUNG VON LOKAL) (35polocr_260313.jpg)
NEMACKI : (3277472) (tenderi0308) ((KIM) Steueradministration Kosovo, Pristina | BESCHAFFUNG VON WARTUNGSDIENSTEN FUER GENERATOR) (101polocr_260313.htm)
NEMACKI : (3277469) (tenderi0308) ((SRB) DP Tiv, Blace | VERKAUF VON EIGENTUM) (34polocr_260313.pdf)
NEMACKI : (3277468) (tenderi0308) ((SRB) Grundschule Jovan Jovanovic Zmaj, Svilajnac | EINSAMMLUNG VON ANGEBOTEN FUER SCHULAUSFLUEGE) (33polocr_260313.pdf)
NEMACKI : (3277466) (tenderi0308) ((*SRB) Aries Leather AD, Pancevo | VERKAUF DES KONKURSSCHULDNERS ALS RECHTSPERSON) (32polocr_260313.pdf)
NEMACKI : (3277463) (tenderi0308) ((SRB) Amtsblatt, Belgrad | VERKAUF VON GEBRAUCHTEN MOITORFAHRZEUGEN) (31polocr_260313.pdf)
NEMACKI : (3277461) (tenderi0308) ((SRB) Anstalt fuer Unterbringung von Erwachsenen Pcelice, Kragujevac | BESCHAFFUNG VON VERSICHERUNGSDIENSTEN) (20polocr_260313.htm)
NEMACKI : (3277458) (tenderi0308) ((SRB) Stadtgemeinde Savski Venac, Belgrad | BESCHAFFUNG VON BILDUNGSAUSSTATUNG FUER DIE AUSSTATTUNG DES KABINETSS IM ZIEL DER MODERNISIERUNG DES UNTERRICHTS IN DER GRUNDSCHULE ISIDORA SEKULIC UND DER SPEZIALSCHULE ANTON SKALA) (19polocr_260313.htm)
NEMACKI : (3277456) (tenderi0308) ((SRB) Gradska Cistoca, Belgrad | BESCHAFFUNG VON SERVICE FUER CHENG GONG FAHRZEUGE) (18polocr_260313.htm)
NEMACKI : (3277453) (tenderi0308) ((SRB) NBS, Belgrad | BESCHAFFUNG VON DIENSTEN FUER CHARAKTERISATION UND KATEGORISATION VON ABFALL) (94polocr_260313.pdf)
NEMACKI : (3277454) (tenderi0308) ((MONT) Mont. Telekom ad Podgorica | BESCHAFFUNG VON DIENSTEN FUER IMPLEMENTATION DES SIEM SYSTEMS) (101cgrsaj_260313.pdf)
NEMACKI : (3277452) (tenderi0308) ((SRB) HIP-Petrohemija a.d. Pancevo | BESCHAFFUNG VON REPARATURARBEITEN AM GEBAEUDE DER DEMINERALISATION UND DEM KESSELRAUM) (93polocr_260313.pdf)
NEMACKI : (3277451) (tenderi0308) ((SRB) HIP-Petrohemija a.d. Pancevo | BESCHAFFUNG VON MESSUNGSWERKZEUGEN) (92polocr_260313.pdf)
NEMACKI : (3277450) (tenderi0308) ((SRB) HIP-Petrohemija a.d. Pancevo | BESCHAFFUNG VON SANIERUNGSAREITEN DER ROHRLEITUNGEN FUER KUEHLUNGSWASSER BEI EXBD) (91polocr_260313.pdf)
NEMACKI : (3277446) (tenderi0308) ((SRB) HIP - Petrohemija a.d. Pancevo | BESCHAFFUNG VON BALLWASSERHAEHNEN) (90polocr_260313.pdf)
NEMACKI : (3277443) (tenderi0308) ((SRB) NBS, Belgrad | BESCHAFFUNG VON BROT, GEBAECK UND KUCHEN) (89polocr_260313.pdf)
NEMACKI : (3277442) (tenderi0308) ((SRB) UNOPS-EUPROGRES Porgramm der Europaeischen Partnerschaft mit Gemeinden | BESCHAFFUNG VON ARBEITEN AM BAU EILNER ANTI-EROSIVEN STRUKTUR AUF DEM FLUSSBECKEN DES FLUSSES RASKA) (88polocr_260313.pdf)
NEMACKI : (3277440) (tenderi0308) ((SRB) UNOPS-EUPROGRES Porgramm der Europaeischen Partnerschaft mit Gemeinden | BESCHAFFUNG VON 2 SEDAN FAHRZEUGEN) (87polocr_260313.pdf)
NEMACKI : (3277439) (tenderi0308) ((SRB) Stadtversammlung der Stadt Bosilegrad | BESCHAFFUNG VON ARBEITEN AN DER EINRICHTUNG DES VERSAMMLUNGSSAALS) (17polocr_260313.htm)
NEMACKI : (3277438) (tenderi0308) ((SRB) Grundschule Branko Krsmanovic, Paracin | BESCHAFFUNG VON DIENSTEN FUER DIE AUSARBEITUNG VON DIPLOMEN FUER DEN 1. PLATZ IM GESCHICHTSWETTBEWERB) (59polocr_260313.htm)
NEMACKI : (3277437) (tenderi0308) ((SRB) Gradska Cistoca, Belgrad | BESCHAFFUNG VON MATERIAL FUER HORTIKULTUR) (16polocr_260313.htm)
NEMACKI : (3277436) (tenderi0308) ((SRB) Bibliothek Dr. Vicentije Rakic, Paracin | BESCHAFFUNG VON IT DIESNTEN) (58polocr_260313.htm)
NEMACKI : (3277435) (tenderi0308) ((SRB) Baudirektion der Gemeinde Srbobran | BESCHAFFUNG VON WARTUNSDIENTSEN DER GRUENANLAGEN) (15polocr_260313.htm)
NEMACKI : (3277434) (tenderi0308) ((SRB) Bibliothek Dr. Vicentije Rakic, Paracin | BESCHAFFUNG VON VERSICHERUNGEN) (57polocr_260313.htm)
NEMACKI : (3277433) (tenderi0308) ((SRB) Grundschule Branko Krsmanovic, Paracin | BESCHAFFUNG VON LAUTSTAERKER FUER DIE SCHULE) (56polocr_260313.htm)
NEMACKI : (3277432) (tenderi0308) ((SRB) Gemeinde Bor | BESCHAFFUNG VON BUEROMATERIAL) (14polocr_260313.htm)
NEMACKI : (3277431) (tenderi0308) ((SRB) Gemeinde Paracin | BESCHAFFUNG VON DRUCKEREIDIENSTEN FUER AUSARBEITUNG VON REKLAMEMATERIAL) (55polocr_260313.htm)
NEMACKI : (3277430) (tenderi0308) ((SRB) Wirtschaftsschule Paracin | BESCHAFFUNG VON PC MAEUSEN, TASTATUREN UND STROMSPEISUNG FUER PC) (54polocr_260313.htm)
NEMACKI : (3277429) (tenderi0308) ((SRB) Gemeinde Paracin | BESCHAFFUNG VON GASTRONOMIEDIENSTEN) (53polocr_260313.htm)
NEMACKI : (3277428) (tenderi0308) ((SRB) Gradska Cistoca, Belgrad | BESCHAFFUNG VON MATERIAL FUER HORTIKULTUR) (13polocr_260313.htm)
NEMACKI : (3277427) (tenderi0308) ((SRB) Bibliothek Dr. Vicentije Rakic, Paracin | BESCHAFFUNG VON BUEROMATERIAL) (52polocr_260313.htm)
NEMACKI : (3277426) (tenderi0308) ((SRB) Bibliothek Dr. Vicentije Rakic, Paracin | BESCHAFFUNG VON HYGIENEMATERIAL) (51polocr_260313.htm)
NEMACKI : (3277425) (tenderi0308) ((SRB) SU Port doo Surcin, Flughafen Nikola Tesla, Belgrad | BESCHAFFUNG VON VERSICHERUNGEN) (12polocr_260313.htm)
NEMACKI : (3277424) (tenderi0308) ((SRB) Justizministerium, Kreisgefaegnis in Novi Sad | BESCHAFFUNG VON MATERIAL FUER DIE PRODUKTION VON AGRARPRODUKTEN) (11polocr_260313.htm)
NEMACKI : (3277423) (tenderi0308) ((SRB) Hohes Gericht in Belgad | BESCHAFFUNG VON AUFZUGSERVICE) (10polocr_260313.htm)
NEMACKI : (3277422) (tenderi0308) ((MONT) Wasser -und Kanaliationswerk, Kotor | BESCHAFFUNG VON REIFEN FUER FAHRZEUGE) (33cgrsaj_260313.htm)
NEMACKI : (3277420) (tenderi0308) ((SRB) Hkw Djerdap doo Kladovo | BESCHAFFUNG VON TELEFONROHREN FUER ROTOR GENERATOR) (08polocr_260313.htm)
NEMACKI : (3277421) (tenderi0308) ((SRB) Hkw Djerdap doo Kladovo | BESCHAFFUNG VON DIENSTEN FUER AUSARBEITUNG UND MONTAGE EINER BOHREINHEIT FUER BESONDERE DREHBANK) (09polocr_260313.htm)
NEMACKI : (3277419) (tenderi0308) ((SRB) Hkw Djerdap doo Kladovo | BESCHAFFUNG VON TELEFONROHREN FUER ROTOR GENERATOR AUF HKW DJERDAP 2) (07polocr_260313.htm)
NEMACKI : (3277418) (tenderi0308) ((MONT) Doo Center fuer oekologische Unterschuchungen, Podgorica | BESCHAFFUNG VON SERVIER FUER MESSUNGSGERAETE, UNTERSUCHUNG UND KONTROLLE) (32cgrsaj_260313.htm)
NEMACKI : (3277417) (tenderi0308) ((MONT) Poliklinik Pljevlja | BESCHAFFUNG VON TONERKASETTEN) (31cgrsaj_260313.htm)
NEMACKI : (3277416) (tenderi0308) ((MONT) Nationalparks Mont., Podgorica | BESCHAFFUNG VOM MITTEL, AUSSTATTUNG UND MATERIAL FUER DIE WARTUNG VON OBJEKTEN) (30cgrsaj_260313.htm)
NEMACKI : (3277415) (tenderi0308) ((MONT) Eigentums-Rechtsschutzverwaltung Mont., Podgorica | BESCHAFFUNG VON TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTEN) (29cgrsaj_260313.htm)
NEMACKI : (3277414) (tenderi0308) ((MONT) Agentur fuer Bau und Entwicklung, Podgorica | BESCHAFFUNG VON BAUARBEITEN) (28cgrsaj_260313.htm)
NEMACKI : (3277413) (tenderi0308) ((MONT) Ministerium fuer nachhaltige Entwicklung und Tourismus, Podgorica | BESCHAFFUNG VON STRASSENBAUARBEITEN) (27cgrsaj_260313.htm)
NEMACKI : (3277412) (tenderi0308) ((MONT) Ministerium fuer nachhaltige Entwicklung und Tourismus, Podgorica | BESCHAFFUNG VON VERBRAUCHS-, INVESTMENTMATERIAL UND FORTSAMEN) (26cgrsaj_260313.htm)
NEMACKI : (3277411) (tenderi0308) ((SRB) Hkw Djerdap doo Kladovo | BESCHAFFUNG VON DIENSTEN FUER KAPITALEN REMONT BPZ 18 UND REMONT HMO ELEKTROWERKE UND DEM WEHR DJDERDAP 2) (06polocr_260313.htm)
NEMACKI : (3277409) (tenderi0308) ((MONT) Wasser -und Kanalisationswerk Podgorica | BESCHAFFUNG VON ROHRMATERIAL) (24cgrsaj_260313.htm)
NEMACKI : (3277410) (tenderi0308) ((MONT) Wasser -und Kanalisationswerk, Podgorica | BESCHAFFUNG VON BAUMATERIAL) (25cgrsaj_260313.htm)
NEMACKI : (3277407) (tenderi0308) ((MONT) Finanzministerium, Podgorica | BESCHAFFUNG VON BUEROMATERIAL) (22cgrsaj_260313.htm)
NEMACKI : (3277408) (tenderi0308) ((MONT) Ministerium fuer nachhaltige Entwicklung und Tourismus, Podgorica | BESCHAFFUNG VON DIENSTEN FUER REALISIERUNG VON PROMOAKTIVITAETEN) (23cgrsaj_260313.htm)
NEMACKI : (3277406) (tenderi0308) ((MONT) Gemeinde Rozaje | BESCHAFFUNG VON TECHNISCHER PROJEKTIERUNG) (21cgrsaj_260313.htm)
NEMACKI : (3277404) (tenderi0308) ((SRB) Hkw Djerdap doo Kladovo | BESCHAFFUNG VON REVIDION UND TECHNISCHE KONTROLLE DES PROJEKTS, SOWIE EINE FACHMEINUNG AUS DEM BAUWESEN) (04polocr_260313.htm)
NEMACKI : (3277403) (tenderi0308) ((SRB) Hkw Djerdap doo Kladovo | BESCHAFFUNG VON SCHALTERN UND VERTEILER FUER UEBERSPANNUNG FUER TRAFOFELD AUF HKW VRLA1) (03polocr_260313.htm)
NEMACKI : (3277402) (tenderi0308) ((SRB) Hkw Djerdap doo Kladovo | BESCHAFFUNG VON MESSUNGSTRAFO FUER FRAFOFELD AUF DEM HWK VRLA1) (02polocr_260313.htm)
NEMACKI : (3277401) (tenderi0308) ((SRB) Hkw Djerdap doo Kladovo | BESCHAFFUNG VON MESSUNGSTRAFO FUER FRAFOFELD AUF DEM HWK VRLA1) (01polocr_260313.htm)
NEMACKI : (3277400) (tenderi0308) ((MONT) Nationales Theater Mont., Podgorica | BESCHAFFUNG VON LUFTTRANSPORT) (20cgrsaj_260313.htm)
NEMACKI : (3277399) (tenderi0308) ((MONT) Vermoegensverwaltung Podgorica | BESCHAFFUNG VON GETRAENKEN) (19cgrsaj_260313.htm)
NEMACKI : (3277398) (tenderi0308) ((MONT) EPCG AD, Niksic | BESCHAFFUNG VON MASCHINENDIENSTEN FUER TKW PLJEVLJA) (18cgrsaj_260313.htm)
NEMACKI : (3277397) (tenderi0308) ((MONT) Nationalparks Mont., Podgorica | BESCHAFFUNG VON REINIGUNGSMITTEL) (17cgrsaj_260313.htm)
NEMACKI : (3277396) (tenderi0308) ((MONT) Parkservice Podgorica | BESCHAFFUNG VON FARBE FUER DIE KENNZEICHNUNG VON STRASSENPARKPLAETZEN) (16cgrsaj_260313.htm)
NEMACKI : (3277395) (tenderi0308) ((MONT) Rotes Kreuz Mont., Podgorica | BESCHAFFUNG VON MATERIAL FUER PROJEKTE UNHCR) (15cgrsaj_260313.htm)
NEMACKI : (3277394) (tenderi0308) ((MONT) Nationalparks Mont., Podgorica | BESCHAFFUNG VON BUEROMATERIAL) (14cgrsaj_260313.htm)
NEMACKI : (3277393) (tenderi0308) ((MONT) Agentur fuer Umweltschutz, Podgorica | BESCHAFFUNG VON DIENSTEN FUER DIE UNTERSUCHUNG DER UMWELTVERSCHMUTZUNG) (13cgrsaj_260313.htm)
NEMACKI : (3277392) (tenderi0308) ((MONT) Klinisches Zentrum Mont., Podgorica | BESCHAFFUNG VON PEICEMAKER UND DEFIBRILATOREN) (12cgrsaj_260313.htm)
NEMACKI : (3277391) (tenderi0308) ((MONT) Rotes Kreuz Mont., Podgorica | BESCHAFFUNG VON ARBEITEN IM BEZUG FUER DEN DEN BEDARF ON UNHCR PROJEKTEN) (11cgrsaj_260313.htm)
NEMACKI : (3277390) (tenderi0308) ((MONT) Investment-Entwicklungsfond, Podgorica | VERKAUF VON IMMOBILIEN) (03cgrsaj_260313.pdf)
NEMACKI : (3277388) (tenderi0308) ((MONT) Poliklinik, Plav | VERKAUF VON GRUNDMITTELN) (01cgrsaj_260313.pdf)
NEMACKI : (3277389) (tenderi0308) ((MONT) OTP Factoring doo, Podgorica | VERKAUF VON IMMOBILIEN) (02cgrsaj_260313.pdf)
SRPSKI : (3277366) (tenderi0308) ((SRB) JKP Gradska cistoca, Beograd | NABAVKA PROMO MATERIJALA) (85polocr_250313.htm)
SRPSKI : (3277367) (tenderi0308) ((SRB) Bezbedonosno informativna agencija Beograd | NABAVKA STAMPARSKOG MATERIJALA) (86polocr_250313.htm)
SRPSKI : (3277364) (tenderi0308) ((SRB) PD Hidroelektrane Djerdap doo Kladovo, Kladovo | NABAVKA USLUGA ZAMENE KOMANDNIH TABLI AGREGATA I USLUGA PRILAGODJAVANJA SISTEMA UPRAVLJANJA AGREGATA) (84polocr_250313.htm)
SRPSKI : (3277362) (tenderi0308) ((SRB) Opstina Tutin | NABAVKA VODOVODNOG I KANALIZACIONOG MATERIJALA) (83polocr_250313.htm)
SRPSKI : (3277360) (tenderi0308) ((SRB) Dom zdravlja Novi Beograd, Beograd | NABAVKA RADOVA NA TEKUCEM ODRZAVANJU SPECIJALISTICKE SLUZBE DOMA ZDRAVLJA) (82polocr_250313.htm)
SRPSKI : (3277358) (tenderi0308) ((SRB) Crveni krst Sebije Beograd | NABAVKA USLUGA AUTOBUSKOG PREVOZA) (81polocr_250313.htm)
SRPSKI : (3277192) (tenderi0308) ((SRB) Grad Nis, Sluzba za odrzavanje i informaticko-komunikacione tehnologije, Nis | NABAVKA KANCELARIJSKOG NAMESTAJA) (63polocr_250313.pdf)
NEMACKI : (3276216) (tenderi0308) ((SRB) Einrichtung SRC 7. Juli, Paracin | BESCHAFFUNG VON DIENSTEN FUER DIE AUSARBEITUNG VON GALS FUER KUGELN) (272polocr_150313.htm)
NEMACKI : (3276217) (tenderi0308) ((SRB) Wirtschafts-Handelsschule, Paracin | BESCHAFFUNG VON LEBENSMITTEL) (273polocr_150313.htm)
NEMACKI : (3276215) (tenderi0308) ((SRB) Maschnenbau-Elektrotechnische Schule, Paracin | BESCHAFFUNG VON INTERNEM HARD DISK FUER DIE UHR) (271polocr_150313.htm)
NEMACKI : (3276188) (tenderi0308) ((SRB) Raiffeisen Bank a.d. Belgrad | VERKAUF VON IMMOBILIEN) (45polocr_150313.jpg)
NEMACKI : (3276189) (tenderi0308) ((SRB) Vojvodjanska banika a.d. Novi Sad | VERKAUF VON IMMOBILIEN) (46polocr_150313.jpg)
NEMACKI : (3276187) (tenderi0308) ((SRB) Raiffeisen Bank a.d. Belgrad | VERKAUF VON IMMOBILIEN) (44polocr_150313.jpg)
NEMACKI : (3276185) (tenderi0308) ((SRB) Gemeinde Zajecar | VERKAUF VON IMMOBILIEN) (42polocr_150313.jpg)
NEMACKI : (3276186) (tenderi0308) ((SRB) Raiffeisen Bank a.d. Belgrad | VERKAUF VON IMMOBILIEN) (43polocr_150313.jpg)
NEMACKI : (3276183) (tenderi0308) ((SRB) Gemeinde Odzaci | VERKAUF VON IMMOBILIEN) (41polocr_150313.jpg)
NEMACKI : (3276184) (tenderi0308) ((SRB) Sicherheits-Informatinosagentur, Belgrad | BESCHAFFUNG VON MATERAIL FUER F OTOGRAPHISCHE MASCHINE) (20polocr_150313.htm)
NEMACKI : (3276182) (tenderi0308) ((SRB) Intema doo, Krupanj | VERKAUF DES KONKURSSCHULDNERS) (40polocr_150313.jpg)
NEMACKI : (3276180) (tenderi0308) ((SRB) Jugofund doo, Beograd | VERKAUF VON FISCHAUFZUCHT) (39polocr_150313.jpg)
NEMACKI : (3276181) (tenderi0308) ((SRB) Buero fuer europaeische Integration, Belgrad | BESCHAFFUNG VON DIENSTEN FUER DAS AUSDRUCKEN VON PROMOTIVEM MATRIAL UND PUBLIKATIONEN) (19polocr_150313.htm)
NEMACKI : (3276179) (tenderi0308) ((SRB) Gerontologisches Zentrum Nis | BESCHAFFUNG VON AMPULLIERTEN MEDIKAMENTEN) (18polocr_150313.htm)
NEMACKI : (3276177) (tenderi0308) ((SRB) Agentur fuer Medikamente und Med. Mittel Serbiens, Belgrad | BESCHAFFUNG VON BUECHERN) (17polocr_150313.htm)
NEMACKI : (3276178) (tenderi0308) ((SRB) Centrotextil doo, Jugosped a.d. Beograd | VERKAUF VON MAGAZIN) (38polocr_150313.jpg)
NEMACKI : (3276176) (tenderi0308) ((SRB) Gerontologisches Zentrum Jelenac, Aleksinac | BESCHAFFUNG VON WARTUNGSDIENSTEN FER WAESCHEREI, RAUME FUER WAESCHETROCKNUNG, MAGAZIN UND GARAGENRAEUME) (16polocr_150313.htm)
NEMACKI : (3276174) (tenderi0308) ((SRB) JP Ada Ciganlija, Beograd | VERPACHTUNG VON LOKALEN) (37polocr_150313.jpg)
NEMACKI : (3276175) (tenderi0308) ((SRB) Stadt Leskovac | BESCHAFFUNG VON LAMINAT UND UNTERGRUND FUER LAMINAT) (15polocr_150313.htm)
NEMACKI : (3276171) (tenderi0308) ((SRB) Doo Boss Group, Nis | VERKAUF VON EIGENTUM) (34polocr_150313.jpg)
NEMACKI : (3276172) (tenderi0308) ((SRB) Wtch store doo, Beograd | VERKAUF VON EIGENTUM) (35polocr_150313.jpg)
NEMACKI : (3276173) (tenderi0308) ((SRB) JP Ada Ciganlija, Beograd | VERPOACHTUNG DES GOLFPLATZES) (36polocr_150313.jpg)
NEMACKI : (3276170) (tenderi0308) ( AD Terratrade-Brodoremont, Backi Monostor | VERKAUF VON EIGENTUM) (33polocr_150313.jpg)
NEMACKI : (3276169) (tenderi0308) ((SRB) Smigic company group doo, Beograd | VERKAUF VON EIGENTUM) (32polocr_150313.pdf)
NEMACKI : (3276168) (tenderi0308) ((SRB) Neimar, Kragujevac | VERKAUF VON EIGENTUM) (31polocr_150313.doc)
NEMACKI : (3276166) (tenderi0308) ((SRB) Best komerc doo, Beograd | VERKAUF VON EIGENTUM) (29polocr_150313.jpg)
NEMACKI : (3276167) (tenderi0308) ((SRB) Grundschule Petar Vragolic, Ljubovija | EINSAMMLUNG VON ANGEBOTEN FUER SCHULAUSFLUEGE) (30polocr_150313.pdf)
NEMACKI : (3276165) (tenderi0308) ((SRB) Vinarija Levac doo, Rekovac |VERKAUF DES KONKURSSCHULDNERS ALS RECHSTPERSON) (28polocr_150313.pdf)
NEMACKI : (3276164) (tenderi0308) ((KIM) Termokos dd Pristina | BESCHAFFUNG VON HYGIENEMATERIAL) (160polocr_150313.htm)
NEMACKI : (3276162) (tenderi0308) ((SRB) ML Fruit Farm doo, Valjevo | VERKAUF DES KONKURSSCHULDNER ALS RECHTSPERSON) (26polocr_150313.pdf)
NEMACKI : (3276163) (tenderi0308) ((SRB) Need Petrol doo, Beograd | VERKAUF VON EIGENTUM) (27polocr_150313.jpg)
NEMACKI : (3276161) (tenderi0308) ((KIM) KEK dd Pristina | BESCHAFFUNG VON IT AUSSTATTUNG) (159polocr_150313.htm)
NEMACKI : (3276160) (tenderi0308) ((KIM) Gerichtsrat Kosovo, Pristina | BESCHAFFUNG VON SERVICE FUER AGREGAT) (158polocr_150313.htm)
NEMACKI : (3276159) (tenderi0308) ((SRB) Agro Petlovaca doo, Sabac | VERKAUF VON EIGNETUM) (25polocr_150313.jpg)
NEMACKI : (3276157) (tenderi0308) ((KIM) Gemeinde Pec | BESCHAFFUNG VON STRASSENASPHALTIERUNG) (156polocr_150313.htm)
NEMACKI : (3276158) (tenderi0308) ((KIM) Gemeinde Prizren | BESCHAFFUNG VON ARBEITEN AM BAU EINES MEMORIALKOMPLEXES) (157polocr_150313.htm)
NEMACKI : (3276156) (tenderi0308) ((SRB) Vumix doo, Beograd | VERKAUF VON EIGNETUM) (24polocr_150313.jpg)
NEMACKI : (3276155) (tenderi0308) ((SRB) Chemieindustrie PKS-LATEX-HCL AD, Cacak | VERKAUF VON IMMOBILIEN UNG BEWEGLICHEM EIGENTUM) (23polocr_150313.pdf)
NEMACKI : (3276153) (tenderi0308) ((SRB) Pireaeus Bank AD Belgrad | VERKAUF VON IMMOBILIEN) (22polocr_150313.pdf)
NEMACKI : (3276154) (tenderi0308) ((KIM) Forstwirtschaftsagentur Kosovo, Pristina | BESCHAFFUNG VON DIENSTEN FUER DIE AUSARBEITUNG EINES MANAGEMENTPLANS) (155polocr_150313.htm)
NEMACKI : (3276152) (tenderi0308) ((KIM) Gemeinde Pristina | BESCHAFFUNG VON DIENSTEN FUER REGULIERUNGSPLAN SOFALI) (154polocr_150313.htm)
NEMACKI : (3276150) (tenderi0308) ((KIM) Gemeinde Pristina | BESCHAFFUNG VON STRASSENREKONSTRUKTION) (152polocr_150313.htm)
NEMACKI : (3276151) (tenderi0308) ((KIM) Gemeinde Urosevac | BESCHAFFUNG VON HYBRIZIDEN) (153polocr_150313.htm)
NEMACKI : (3276149) (tenderi0308) ((KIM) KEK dd Pristina | BESCHAFFUNG VON ERSATZTMATERIAL) (151polocr_150313.htm)
NEMACKI : (3276148) (tenderi0308) ((SRB) Pireaeus Bank AD Belgrad | VERKAUF VON IMMOBILIEN) (21polocr_150313.pdf)
NEMACKI : (3276147) (tenderi0308) ((KIM) Gemeinde Kosovo, Mitrovica | BESCHAFFUNG VON VERKEHRSKAMERAS) (212polocr_150313.htm)
NEMACKI : (3276146) (tenderi0308) ((KIM) Trepca unter Administratin KPA, Pristina | BESCHAFFUNG VON TECHNISCHEN GASEN) (211polocr_150313.htm)
NEMACKI : (3276145) (tenderi0308) ((KIM) Kosovo Akademie fuer oeffentliche Sicherheit, Vucitrn | BESCHAFFUNG VON SERVICE FUER IT AUSSTATTUNG) (210polocr_150313.htm)
NEMACKI : (3276143) (tenderi0308) ((KIM) Gemeinde Pec | BESCHAFFUNG VON FAHRZEUGEN) (208polocr_150313.htm)
NEMACKI : (3276144) (tenderi0308) ((KIM) Justiministerium, Pristina | BESCHAFFUNG VON TRANSPORTDIENTEN, FAHRZEUGEN UND MECHANISATION) (209polocr_150313.htm)
NEMACKI : (3276141) (tenderi0308) ((KIM) Gemende Pristina | BESCHAFFUNG VON IT AUSSTATTUNG) (130polocr_150313.htm)
NEMACKI : (3276142) (tenderi0308) ((KIM)) Gemeinde Suva Reka | BESCHAFFUNG VON ARBEITEN AM BAU EINES KANALISATIONSNETZES) (207polocr_150313.htm)
NEMACKI : (3276140) (tenderi0308) ((KIM) Ministerium fuer Infrastruktur, Pristina | BESCHAFFUNG VON ARBEITEN AN DER ERWEITERUNG DER NATIONALEN STRASSE) (129polocr_150313.htm)
NEMACKI : (3276139) (tenderi0308) ((KIM) Unabhaengie Kommission fuer Bergwerk und Minerale, Pristina | BESCHAFFUNG VO MOTOR FUER FORT AUTOS) (128polocr_150313.htm)
NEMACKI : (3276137) (tenderi0308) ((KIM) Gemeinde Malisevo | BESCHAFFUNG VON STRASSENASPHALTIERUNG) (127polocr_150313.htm)
NEMACKI : (3276138) (tenderi0308) ((KIM) Post und Telekommuniaktion Kosovo, Pristina | BESCHAFFUNG VON FINANBERICHTREVISION) (206polocr_150313.htm)
NEMACKI : (3276135) (tenderi0308) ((KIM) NPH Iber Lepenc ad Pristina | BESCHAFFUNG VON REKONSTRUKTION DES HAUPTKANALS) (126polocr_150313.htm)
NEMACKI : (3276136) (tenderi0308) ((KIM) Gemeinde Vitina | BESCHAFFUNG VON ARBEITEN AN DER ERHOEHUNG DES WASSERDURCHLAUFES) (205polocr_150313.htm)
NEMACKI : (3276134) (tenderi0308) ((KIM) Gemeinde Pristina | BESCHAFFUNG VON STRASSENREKONSTRUKTION) (204polocr_150313.htm)
NEMACKI : (3276132) (tenderi0308) ((KiM) Gemeinde Dragas | BESCHAFFUNG VON STRASSEN-UND KANALISATIONSBAUARBEITEN) (124polocr_150313.htm)
NEMACKI : (3276133) (tenderi0308) ((KIM) Gemeinde Urosevac | BESCHAFFUNG VON SERVICE FUER MED. GERAETE) (125polocr_150313.htm)
NEMACKI : (3276131) (tenderi0308) ((KIM) Gemeinde Urosevac | BESCHAFFUNG VON SAUERSTOFF UND MANOMETER) (203polocr_150313.htm)
NEMACKI : (3276130) (tenderi0308) ((KiM) Gemeinde Dragas | BESCHAFFUNG VON STRASSEN-UND KANALISATIONSBAUARBEITEN) (123polocr_150313.htm)
NEMACKI : (3276129) (tenderi0308) ((KIM) Gemeinde Suva Reka | BESCHAFFUNG VON STRASSENBAUARBEITEN) (202polocr_150313.htm)
NEMACKI : (3276127) (tenderi0308) ((KIM) Gemeinde Suva Reka | BESCHAFFUNG VON STRASSENBAUARBEITEN) (201polocr_150313.htm)
NEMACKI : (3276128) (tenderi0308) ((KIM) Gemeinde Podujevo | BESCHAFFUNG VON DIENSTEN FUER DAS EINFANGEN VON STRASSENHUNDEN) (122polocr_150313.htm)
NEMACKI : (3276125) (tenderi0308) ((MONT) Zentrum fuer Fachausbildung, Podgorica | BESCHAFFUNG VON DIENSTEN DER MOBILEN TELEFONIE) (43cgrsaj_150313.htm)
NEMACKI : (3276126) (tenderi0308) ((KIM) Gemeinde Podujevo | BESCHAFFUNG VON STRASSENASPHALTIERUNG) (121polocr_150313.htm)
NEMACKI : (3276124) (tenderi0308) ((MONT) Touristische Org., Kotor | BESCHAFFUNG VON PC AUSSTATTUNG) (42cgrsaj_150313.htm)
NEMACKI : (3276123) (tenderi0308) ((MONT) Ministerium fuer nachhaltige Entwicklung und Tourismus, Podgorica | BESCHAFFUNG VON REVISION DES HAUPTPROJEKTS DER GRUNDSCHULE DUSAN KORA IN DER GEMEINDE BIJELO POLJE) (41cgrsaj_150313.htm)
NEMACKI : (3276122) (tenderi0308) ((MONT) Poliklinik, Budva | BESCHAFFUNG VON HYGIENEMITTEL) (40cgrsaj_150313.htm)
NEMACKI : (3276121) (tenderi0308) ((MONT) Gemeinde Tivat | BESCHAFFUNG UND EINBAU VON TISCHLEREI) (39cgrsaj_150313.htm)
NEMACKI : (3276120) (tenderi0308) ((MONT) Fakultaet fuer Tourismus und Gastronomie, Kotor | BESCHAFFUNG VON UNTERBRINGUNGDIENSTEN) (38cgrsaj_150313.htm)
NEMACKI : (3276118) (tenderi0308) ((MONT) Sportzentrum in Niksic | BESCHAFFUNG VON SICHERHEITSDIENSTEN) (36cgrsaj_150313.htm)
NEMACKI : (3276119) (tenderi0308) ((MONT) Baufakultaet, Podgorica | BESCHAFFUNG VON FLUGTRANSPORT) (37cgrsaj_150313.htm)
NEMACKI : (3276117) (tenderi0308) ((MONT) Heim fuer Schueler und Studenten, Cetinje | BESCHAFFUNG VON LABORMATRIAL) (35cgrsaj_150313.htm)
NEMACKI : (3276116) (tenderi0308) ((MONT) Poliklinik, Budva | BESCHAFFUNG VON MED. FORMULAREN) (34cgrsaj_150313.htm)
NEMACKI : (3276115) (tenderi0308) ((KIM) Gemeinde Djakovica | BESCHAFFUNG VON OELDERIVATEN) (113polocr_150313.htm)
NEMACKI : (3276114) (tenderi0308) ((KIM) Gemeinde Pec | BESCHAFFUNG VON WARTUNGSARBEITEN OFFENEN KANAELEN) (112polocr_150313.htm)
NEMACKI : (3276113) (tenderi0308) ((KIM) KEK dd Pristina | BESCHAFFUNG VON TECHNISCHEM GUMMIE FUER ELASTISCHE VERBINDUNGEN) (111polocr_150313.htm)
NEMACKI : (3276112) (tenderi0308) ((KIM) Gemeinde Mitrovica | BESCHAFFUNG VON RENOVIERUNGSARBEITEN IM KONFERENZSAALL) (110polocr_150313.htm)
NEMACKI : (3276111) (tenderi0308) ((KIM) KEK dd Pristina | BESCHAFFUNG VON TRAKTOR UND MAEHER) (109polocr_150313.htm)
NEMACKI : (3276110) (tenderi0308) ((KIM) Gemeinde Prizren | BESCHAFFUNG VON DIENSTEN FUER AUSARBEITUNG EINER STUDIE DER VERKEHRSFISIBILITAET) (108polocr_150313.htm)
NEMACKI : (3276109) (tenderi0308) ((MONT) Eisenbahninfrastruktur Monte., Podgorica | BESCHAFFUNG VON ERSATZTEILEN, VERBRAUCHSMATERIAL UND SCHWERER MECHANISATION) (33cgrsaj_150313.htm)
NEMACKI : (3276108) (tenderi0308) ((MONT) Eisenbahninfrastruktur Mont. Podgorica | BESCHAFFUNG VON WAGGONREVISION) (32cgrsaj_150313.htm)
NEMACKI : (3276107) (tenderi0308) ((MONT) Zentrum fuer Sozialarbeit der Gemeinden Bijelo Polje und Mojkovac, Bjelo Polje | BESCHAFFUNG VON ARBEITEN AM BAU EINES TAGESZENTRUM FUER KINDER UND JUGENDLICHE) (31cgrsaj_150313.htm)
NEMACKI : (3276106) (tenderi0308) ((MONT) Kommission fuer Wertpapiere, Podgorica | BESCHAFFUNG VON DIENSTEN FUER AUSARBEITUNG EINER SOFTWARE FUER DIE VERFOLGUNG DER ARBEIT VON INVESTMENTFOND 23,4,13) (30cgrsaj_150313.htm)
NEMACKI : (3276105) (tenderi0308) ((MONT) Ministerium fuer Informationsgesellschaft und Telekommunikation, Podgorica | BESCHAFFUNG VON TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTEN) (29cgrsaj_150313.htm)
NEMACKI : (3276103) (tenderi0308) ((KIM) KEK dd Pristina | BESCHAFFUNG VON CHEMIEKALIEN) (107polocr_150313.htm)
NEMACKI : (3276104) (tenderi0308) ((MONT) Monteput doo, Podgorica | BESCHAFFUNG VON ARBEITEN AM BAU EINES BRUNNENS) (28cgrsaj_150313.htm)
NEMACKI : (3276102) (tenderi0308) ((KIM) Gemeinde Obilic | BESCHAFFUNG VON STRASSENASPHALTIERUNGSARBEITEN) (106polocr_150313.htm)
NEMACKI : (3276101) (tenderi0308) ((MONT) Vermoegensverwaltung, Podgorica | BESCHAFFUNG VON ARBEITEN AN DER AUSARBEITUNG EINER HYDROISLOTATION DER DACHPLATTE UND DER DACHTERASSE) (27cgrsaj_150313.htm)
NEMACKI : (3276100) (tenderi0308) ((MONT) Ministerium fuer nachhaltige Entwicklung und Tourismus, Podgorica | BESCHAFFUNG VON ARBEITEN AM BAU EINER PHILOLOGISCHEN FAKULATET IN NIKSIC) (26cgrsaj_150313.htm)
NEMACKI : (3276099) (tenderi0308) ((MONT) Ministerium fuer nachhaltige Entwicklung und Tourismus, Podgorica | BESCHAFFUNG VON ARBEOTE AM BAU EINER SPORTHALLE) (25cgrsaj_150313.htm)
NEMACKI : (3276097) (tenderi0308) ((MONT) AD, Niksic | BESCHAFFUNG VON UNTERSUCHUNGDIENSTEN, ANALYSE USW .,.) (23cgrsaj_150313.htm)
NEMACKI : (3276098) (tenderi0308) ((MONT) Ministerium fuer nachhaltige Entwicklung und Tourismus, Podgorica | BESCHAFFUNG VON FACHAUFSICHT AN DER AUSFUEHRUNG VON BAUARBEITEN AN DER PHILOLOGSICHEN FAKULTAET IN NIKSIC) (24cgrsaj_150313.htm)
NEMACKI : (3276096) (tenderi0308) ((KIM) KEK dd Pristina | BESCHAFFUNG VON AEROMETER) (105polocr_150313.htm)
NEMACKI : (3276095) (tenderi0308) ((KIIM) Staatsagetur fuer persoenlichen Datenschutz, Pristina | BESCHAFFUNG VON IT AUSSTATTUNG) (104polocr_150313.htm)
NEMACKI : (3276093) (tenderi0308) ((KIM) Gemeinde Orahovac | BESCHAFFUNG VON ARBEITEN AN DER UMZAEUNUNG UND EI8NRICHTUNG DES HOFES) (102polocr_150313.htm)
NEMACKI : (3276094) (tenderi0308) ((KIM) Innenministerium, Kosovo, Pristina | BESCHAFFUNG VON DIENSTEN FUER DEN BAU EINES LAGERS) (103polocr_150313.htm)
NEMACKI : (3276092) (tenderi0308) ((MONT) Gemeinde Bijelo Polje, Baudirektion | BESCHAFFUNG VON ARBEITEN AN DER REKONSTRUKTION DER TREPPE UND DES PLATOAS BEI DER STADTBRUECKE) (22cgrsaj_150313.htm)
NEMACKI : (3276090) (tenderi0308) ((MONT) Wasser -und Kanalisationswerk, Ulcinj | BESCHAFFUNG VON DIENSTEN FUER EICHUNG VON WASSERZAEHLERN) (21cgrsaj_150313.htm)
NEMACKI : (3276091) (tenderi0308) ((KIM) Reg. Gesellschaft Zivotna sredina, Pec | BESCHAFFUNG VON OEL) (101polocr_150313.htm)
NEMACKI : (3276089) (tenderi0308) ((MONT) Ministerium fuer Menschenrechte, Podgorica | BESCHAFFUNG VON OEKODIESEL) (20cgrsaj_150313.htm)
NEMACKI : (3276088) (tenderi0308) ((MONT) Finanzministerium, Podgorica | BESCHAFFUNG VON TREIBSTOFF) (19cgrsaj_150313.htm)
NEMACKI : (3276087) (tenderi0308) ((MONT) JP Zelenilo, Podgorica | BESCHAFFUNG VON WASSERLEITUNGSINSTALLATIONSMATERIAL) (18cgrsaj_150313.htm)
NEMACKI : (3276086) (tenderi0308) ((MONT) Amtsblatt Monte., Podgorica | BESCHAFFUNG VON HYGIENEMATERIAL) (17cgrsaj_150313.htm)
NEMACKI : (3276085) (tenderi0308) ((SRB) Hohes Gericht in Belgrad | BESCHAFFUNG VON ELEKTROVERBRAUCHSMATERIAL) (14polocr_150313.htm)
NEMACKI : (3276083) (tenderi0308) ((MONT) Kulturzentrum Rozaje | BESCHAFFUNG VON LAUFSTAERKEAUSSTATTUNG) (16cgrsaj_150313.htm)
NEMACKI : (3276084) (tenderi0308) ((SRB) Justizministerium, Belgrad| | BESCHAFFUNG VON SAMEN FUER DIE LANDWIRTSCHAFT) (13polocr_150313.htm)
NEMACKI : (3276082) (tenderi0308) ((SRB) Staatslotterie Serbiens, Belgrad | BESCHAFFUNG VON DIENSTEN FUER DAS AUSDRUCKEN VON TOMBOLAZETTELN) (12polocr_150313.htm)
NEMACKI : (3276080) (tenderi0308) ((SRB) Staatslotterie Serbiens, Belgrad | BESCHAFFUNG VON REINIGUNGSDIENSTEN IM OJBEKT) (11polocr_150313.htm)
NEMACKI : (3276081) (tenderi0308) ((MONT) Gemeinde Bar | BESCHAFFUNG VON DIENSTEN FUER URBANISTISCHE PLANUNG DUP YUKOGTRLICA - TOURISTISCHER KOMPLEX) (15cgrsaj_150313.htm)
NEMACKI : (3276079) (tenderi0308) ((SRB) Gemeinde Tutin | BESCHAFFUNG VON PC AUSSTATTUNG) (10polocr_150313.htm)
NEMACKI : (3276078) (tenderi0308) ((SRB) Georad, Drmno | BESCHAFFUNG VON PERIODISCHEN ARZTUNTERSUCHUNGEN FUER ARBEITER) (09polocr_150313.htm)
NEMACKI : (3276077) (tenderi0308) ((SRB) Stadtgemeinde Vozdovac, Belgrad | BESCHAFFUNG VON ERFRISCHUNGSGETRAENKEN) (08polocr_150313.htm)
NEMACKI : (3276076) (tenderi0308) ((SRB) Baudirektion der Gemeinde Bosilegrad | BESCHAFFUNG VON BAUMATERIAL) (07polocr_150313.htm)
NEMACKI : (3276075) (tenderi0308) ((SRB) HIP-Petrohemija a.d. Pancevo | BESCHAFFUNG VON DIENSTEN FUER DIE AUSAREITUNG EINES PRJEKTS FUER DIE AUSFUEHRUNG DER LAGE FUER OBJEKTE MIT POSITIVEM BERICHT DER TECHNISCHEN KONTRLLE) (06polocr_150313.pdf)
NEMACKI : (3276074) (tenderi0308) ((MONT) Eisenbahninfrastruktur Monte. Podgorica | BESCHAFFUNG VON ERSATZTEILEN) (14cgrsaj_150313.htm)
NEMACKI : (3276073) (tenderi0308) ((SRB) NBS Beograd | BESCHAFFUNG VON DIENSTEN FUER DIE AUFAREITUNG UND SCHAEDUNGEN DER WERKZEUGE FUER DIE HERAUSGABE VON ID KARTEN) (05polocr_150313.pdf)
NEMACKI : (3276071) (tenderi0308) ((MONT) Poliklinik, Budva | BESCHAFFUNG VON BUEROMATERIAL) (12cgrsaj_150313.htm)
NEMACKI : (3276072) (tenderi0308) ((CG) ZU Apoteke CG Montefarm, Podgorica | BESCHAFFUNG VON MEDIKAMENTEN) (13cgrsaj_150313.htm)
NEMACKI : (3276070) (tenderi0308) ((MONT) Poliklinik, Mojkovac | BESCHAFFUNG VON BUEROMATERIAL) (11cgrsaj_150313.htm)
NEMACKI : (3276068) (tenderi0308) ((SRB) Flughafen Nikola Tesla, Belgrad | BESCHAFFUNG VON SCHRAUBENWAREN) (03polocr_150313.htm)
NEMACKI : (3276069) (tenderi0308) ((SRB) Flughafen Nikola Tesla, Belgrad | BESCHAFFUNG VON DIENSTEN FUER SERVICE DER AMPELSIGNALISATION, KONTRLLE DES VERKEHR AUF DER PLATTFORM A UND B MIT EINBAU VON SOFTWARE) (04polocr_150313.htm)
NEMACKI : (3276067) (tenderi0308) ((KIM) UNDP Kosovo, Pristina | BESCHAFFUNG VON DIENSTEN FUER DAS EINREICHEN VON VORSCHLAEGEN FUER PROJEKT DER REGION MITROVICA) (02polocr_150313.pdf)
NEMACKI : (3276064) (tenderi0308) ((SRB) UNDP Srbija, Beograd | BESCHAFFUNG VON ARBEITEN AN TOURISMUSSIGNALISATION IN SURDULICA) (01polocr_150313.pdf)
NEMACKI : (3276053) (tenderi0308) ((MONT) Kohlebergwerk A.D. Pljevlja | BESCHAFFUNG VON TEILEN FUER DAPER TEREX TA -30) (134cgrsaj_150313.htm)
NEMACKI : (3276054) (tenderi0308) ((MONT) Kohlebergwerk A.D. Pljevlja | BESCHAFFUNG VON TEILEN FUER DIESELMOTOR CUMMINS) (135cgrsaj_150313.htm)
NEMACKI : (3276052) (tenderi0308) ((MONT) Kohlebergwerk A.D. Pljevlja | BESCHAFFUNG VON VORDEREM DIFERENZIAL FUER DAMPER TEREX TA-30) (133cgrsaj_150313.htm)
NEMACKI : (3276050) (tenderi0308) ((MONT) Kohlebergwerk A.D. Pljevlja | BESCHAFFUNG VON TEILEN FUER BULDOZER DRESTA TD-40 UND TD-25) (131cgrsaj_150313.htm)
NEMACKI : (3276051) (tenderi0308) ((MONT) Kohlebergwerk A.D. Pljevlja | BESCHAFFUNG VON TEILEN FUER GREJDER CAT 16H) (132cgrsaj_150313.htm)
NEMACKI : (3276049) (tenderi0308) ((MONT) Kohlebergwerk A.D. Pljevlja | BESCHAFFUNG VON TEILEN FUER BRUNNENPUMPEN IBP 300-2) (130cgrsaj_150313.htm)
NEMACKI : (3276048) (tenderi0308) ((MONT) Kohlebergwerk A.D. Pljevlja | BESCHAFFUNG VON TEILEN FUER GRAJEDER O&F-206) (129cgrsaj_150313.htm)
NEMACKI : (3276046) (tenderi0308) ((MONT) Kohlebergwerk A.D. Pljevlja | BESCHAFFUNG VON BAGGERTEILEN FUER HYNDAI 450 LC) (127cgrsaj_150313.htm)
NEMACKI : (3276047) (tenderi0308) ((MONT) Kohlebergwerk A.D. Pljevlja | BESCHAFFUNG VON AUSSENREIFEN FUER FAP 2635 UND ACTROS 4144) (128cgrsaj_150313.htm)
NEMACKI : (3276045) (tenderi0308) ((MNE) Coal mine AD, Pljevlja | PURCHASE OF OIL, LUBRICANTS AND COOLING LIQUIDS) (126cgrsaj_150313.htm)
NEMACKI : (3276044) (tenderi0308) ((MONT) Kohlebergwerk A.D. Pljevlja | BESCHAFFUNG VON TEILEN FUER DAMPER PERLINI 655C) (125cgrsaj_150313.htm)
NEMACKI : (3276043) (tenderi0308) ((MONT) Kohlebergwerk A.D. Pljevlja | BESCHAFFUNG VON LAGERN) (124cgrsaj_150313.htm)
NEMACKI : (3276042) (tenderi0308) ((MONT) Kohlebergwerk A.D. Pljevlja | BESCHAFFUNG VON STAHLSAILEN) (123cgrsaj_150313.htm)
NEMACKI : (3276041) (tenderi0308) ((MONT) Kohlebergwerk A.D. Pljevlja | BESCHAFFUNG VON ELEKTROTEILEN FUER DTO SYSTEM) (122cgrsaj_150313.htm)
NEMACKI : (3276040) (tenderi0308) ((MONT) Kohlebergwerk A.D. Pljevlja | BESCHAFFUNG VON TEILEN FUER DTO SYSTEM) (121cgrsaj_150313.htm)
NEMACKI : (3276038) (tenderi0308) ((MONT) Kohlebergwerk A.D. Pljevlja | BESCHAFFUNG VON KUEHLER FUER KUEHLSYSEM DER MOTOREN FUER FAP 2635 VBK) (119cgrsaj_150313.htm)
NEMACKI : (3276039) (tenderi0308) ((MONT) Kohlebergwerk A.D. Pljevlja | BESCHAFFUNG VON TEILEN FUER KRAN TEREX) (120cgrsaj_150313.htm)
NEMACKI : (3276037) (tenderi0308) ((MONT) Kohlebergwerk A.D. Pljevlja | BESCHAFFUNG VON TEILEN FUER GRAJEDER O&K F-206) (118cgrsaj_150313.htm)
NEMACKI : (3276035) (tenderi0308) ((MONT) Kohlebergwerk A.D. Pljevlja | BESCHAFFUNG VON TEILE FUER GELIZTE KABEL) (116cgrsaj_150313.htm)
NEMACKI : (3276036) (tenderi0308) ((MONT) Kohlebergwerk A.D. Pljevlja | BESCHAFFUNG VON SEAL SET) (117cgrsaj_150313.htm)
NEMACKI : (3276034) (tenderi0308) ((MONT) Kohlebergwerk A.D. Pljevlja | BESCHAFFUNG VON WARNTAFELN) (115cgrsaj_150313.htm)
NEMACKI : (3276033) (tenderi0308) ((MONT) Kohlebergwerk A.D. Pljevlja | BESCHAFFUNG VON BLEI, ZIN, UND SAEURE) (114cgrsaj_150313.htm)
NEMACKI : (3276032) (tenderi0308) ((MONT) Kohlebergwerk A.D. Pljevlja | BESCHAFFUNG VON REFLEKTOREN UND KABEL) (113cgrsaj_150313.htm)
NEMACKI : (3276031) (tenderi0308) ((MONT) Kohlebergwerk A.D. Pljevlja | BESCHAFFUNG VON SICHERUNGEN) (112cgrsaj_150313.htm)
NEMACKI : (3276030) (tenderi0308) ((MONT) Kohlebergwerk A.D. Pljevlja | BESCHAFFUNG VON AUSSTATUNG FUER DAS GEOLOGISCHE AMT) (111cgrsaj_150313.htm)
NEMACKI : (3276028) (tenderi0308) ((MONT) Kohlebergwerk A.D. Pljevlja | BESCHAFFUNG VON ERSATZTEILEN) (109cgrsaj_150313.htm)
NEMACKI : (3276029) (tenderi0308) ((MONT) Kohlebergwerk A.D. Pljevlja | BESCHAFFUNG VON TEILEN FUER DAMPER TEREX TA-30) (110cgrsaj_150313.htm)
NEMACKI : (3276026) (tenderi0308) ((MONT) Kohlebergwerk A.D. Pljevlja | BESCHAFFUNG VON TEILEN FUER FAP 2635, FAP 2635 VBK) (107cgrsaj_150313.htm)
NEMACKI : (3276027) (tenderi0308) ((MONT) Kohlebergwerk A.D. Pljevlja | BESCHAFFUNG VON BAGGERTEILEN) (108cgrsaj_150313.htm)
NEMACKI : (3276025) (tenderi0308) ((MONT) Kohlebergwerk A.D. Pljevlja | BESCHAFFUNG VON SCHMIERSTOFF) (106cgrsaj_150313.htm)
NEMACKI : (3276024) (tenderi0308) ((MONT) Kohlebergwerk A.D. Pljevlja | BESCHAFFUNG VON LEUCHTEN, STARTER) (105cgrsaj_150313.htm)
NEMACKI : (3276021) (tenderi0308) ((MONT) Kohlebergwerk A.D. Pljevlja | BESCHAFFUNG VON AUTOELEKTRIK) (102cgrsaj_150313.htm)
NEMACKI : (3276022) (tenderi0308) ((MONT) Kohlebergwerk A.D. Pljevlja | BESCHAFFUNG VON SPANNUNGSMESSERTRAFOS) (103cgrsaj_150313.htm)
NEMACKI : (3276023) (tenderi0308) ((MONT) Kohlebergwerk A.D. Pljevlja | BESCHAFFUNG VON GUMMIEEINLAGEN DER VERINDUNGEN) (104cgrsaj_150313.htm)
NEMACKI : (3276020) (tenderi0308) ((MONT) Kohlebergwerk A.D. Pljevlja | BESCHAFFUNG VON SELBSTREGULIERENDEN BREMSEN FUER FAP 3034 RBK-C) (101cgrsaj_150313.htm)
NEMACKI : (3276018) (tenderi0308) ((CG) Ski centar Durmitor, Zabljak | VERKAUF VON IMMOBILIEN) (03cgrsaj_150313.pdf)
NEMACKI : (3276019) (tenderi0308) ((MONT) Bauagentur in Podgorica | VERPACHTUNG VON GESCHAEFTSRAEUMEN) (04cgrsaj_150313.pdf)
NEMACKI : (3276017) (tenderi0308) ((MONT) Doo Akademie des Wissens, Budva | VERPACHTUNG VON RAEUMEN) (02cgrsaj_150313.pdf)
NEMACKI : (3276016) (tenderi0308) ((MONT) Mittlere Wirtschafts-Gastronomieschule, Niksic | EINAMMLUNG VON ANGEBOTEN FUER DIE AUSAUFUEHRUNG VON SCHULAUSFLUEGEN) (01cgrsaj_150313.pdf)
NEMACKI : (3276014) (tenderi0308) ((SRB) Kreisgefaengnis in Zajecar | BESCHAFFUNG VON LEBENSMITTEL) (23polocr_140313.htm)
NEMACKI : (3276015) (tenderi0308) ((SRB) Holding Gesellschaft Fond ineks intereksport AD, Beograd | VERKAUF VON IMMOBILIEN) (45polocr_140313.pdf)
NEMACKI : (3276012) (tenderi0308) ((SRB) Stadt Zajecar | BESCHAFFUNG VON ARBEITEN ARBEITEN AM BAU EINES HUNDEASYLS) (59polocr_150313.htm)
NEMACKI : (3276013) (tenderi0308) ((SRB) Stadt Zajecar | BESCHAFFUNG VON ARBEITEN METALLCONTAINER UND PET BEHAELTER) (60polocr_150313.htm)
NEMACKI : (3276011) (tenderi0308) ((SRB) Stadt Zajecar | BESCHAFFUNG VON ARBEITEN AN DER AUSSENEINRICHTUNG DER SIEDLUNG FUER SOZIALGEFAERDETE PERSONEN) (58polocr_150313.htm)
NEMACKI : (3276010) (tenderi0308) ((SRB) NIS a.d. Novi Sad | BESCHAFFUNG VON ERSATZTELEN FUER BOHRUNGEN) (57polocr_150313.htm)
NEMACKI : (3276009) (tenderi0308) ((SRB) NIS a.d. Novi Sad | BESCHAFFUNG VON DIENSTEN FUER DIE RASENMAEHER MIT SCHNEEREIGINGUNG) (56polocr_150313.htm)
NEMACKI : (3276008) (tenderi0308) ((SRB) NIS a.d. Novi Sad | BESCHAFFUNG VON ARBEITEN AM EINBAU VON PROZSSANALYSATOREN AN AUSGANGSVERLAUFEN VON PRODUKTEN) (55polocr_150313.htm)
NEMACKI : (3276007) (tenderi0308) ((SRB) NIS a.d. Novi Sad | BESCHAFFUNG VON DIENSTEN FUER DIE AUSARBEITUNG EINES PROJEKTS MIT TECHNO-WIRTSCHAFTSSTUDIE FUER BETRIEBSBELEUCHTUNG, SENKUNG DER BESTEHENDEN LAGE, PROJEKT DES AUSGEFUEHRTEN OBJEKTS) (54polocr_150313.htm)
NEMACKI : (3276005) (tenderi0308) ((SRB) NIS a.d. Novi Sad, NIS-Petrol EOOD-Bulgaria, Sofia | BESCHAFFUNG VON LEBENSMITTELN) (52polocr_150313.pdf)
NEMACKI : (3276006) (tenderi0308) ((SRB) NIS a.d. Novi Sad, NIS-Petrol EOOD-Bulgaria, Sofia | BESCHAFFUNG VON AGENTEN) (53polocr_150313.pdf)
NEMACKI : (3276004) (tenderi0308) ((SRB) NIS a.d. Novi Sad | BESCHAFFUNG VON DIENSTEN FUER DIE EINSTELLUNG EINER BEHOERDE FUER GESCHAEFTE DER SORTIEUNG VON AUSSTATUNG UNTER DRUCK IM EIGENTUM) (51polocr_150313.htm)
ENGLESKI: (3275743) (tenderi0308) ((SRB) PUC Paracin, Paracin | PROCUREMENT OF SERVICES OF INSURING PROPERTY AND PEOPLE) (324polocr_130313.htm)
ENGLESKI: (3275744) (tenderi0308) ((SRB) PC Directorate for construction of Paracin, Paracin | PROCUREMENT OF WORK ON THE REPAIR OF ROADS AFTER THE CONSTRUCTION OF THE SEWERAGE SYSTEM) (325polocr_130313.htm)
ENGLESKI: (3275742) (tenderi0308) ((SRB) Primary school Vuk Karadzic, Paracin | PROCUREMENT OF INSURANCE SERVICES) (323polocr_130313.htm)
ENGLESKI: (3275741) (tenderi0308) ((SRB) Music school Milenko Zivkovic, Paracin | PROCUREMENT OF SERVICES OF REPLACING OLD DOORS AND PLACING SOUND INSULATION ON OTHER DOORS) (322polocr_130313.htm)
ENGLESKI: (3275740) (tenderi0308) ((SRB) Music school Milenko Zivkovic, Paracin | PROCUREMENT OF SERVICES OF TRANSPORTING STUDENTS) (321polocr_130313.htm)
ENGLESKI: (3275739) (tenderi0308) ((SRB) Homeland museum, Paracin | PURCHASE OF IMPLANT MATERIAL) (320polocr_130313.htm)
ENGLESKI: (3275738) (tenderi0308) ((SRB) Homeland museum, Paracin | PURCHASE OF ELECTRICAL MATERIAL) (319polocr_130313.htm)
ENGLESKI: (3275737) (tenderi0308) ((SRB) Homeland museum, Paracin | PURCHASE OF LABORATORY MATERIAL) (318polocr_130313.htm)
ENGLESKI: (3275735) (tenderi0308) ((SRB) Homeland museum, Paracin | PURCHASE OF SANITATION MATERIAL) (316polocr_130313.htm)
ENGLESKI: (3275736) (tenderi0308) ((SRB) Homeland museum, Paracin | PURCHASE OF GASOLINE) (317polocr_130313.htm)
ENGLESKI: (3275734) (tenderi0308) ((SRB) Comprehensive school, Paracin | PURCHASE OF BEVERAGES) (315polocr_130313.htm)
ENGLESKI: (3275732) (tenderi0308) ((KIM) Municipality of Srbica | PURCHASE OF TRAFFIC SIGNS) (312polocr_130313.htm)
ENGLESKI: (3275733) (tenderi0308) ((SRB) Comprehensive school, Paracin | PURCHASE OF FOOD) (314polocr_130313.htm)
ENGLESKI: (3275731) (tenderi0308) ((KIM) Regional landfill management company Ambieti dd, Pec | PURCHASE OF OILS FOR VEHICLES) (311polocr_130313.htm)
ENGLESKI: (3275730) (tenderi0308) ((KIM) Municipality of Istok | PROCUREMENT OF CONSTRUCTION WORK) (310polocr_130313.htm)
ENGLESKI: (3275728) (tenderi0308) ((KIM) Municipality of Suva Reka | PURCHASE OF EQUIPMENT FOR THE ADMINISTRATION OF GENERATORS) (308polocr_130313.htm)
ENGLESKI: (3275729) (tenderi0308) ( (KIM) KEK, Prishtina | PURCHASE OF BEARINGS AND FITTINS) (309polocr_130313.htm)
ENGLESKI: (3275727) (tenderi0308) ((KIM) Regional hospital, Mitrovica | PROCUREMENT OF SERVICES OF MAINATINING AND REPAIRING SANITATION VEHICLES) (307polocr_130313.htm)
ENGLESKI: (3275726) (tenderi0308) ((KIM) Municipality of Vitina | PROCUREMENT OF TELEVISION BROADCASTING SERVICES) (306polocr_130313.htm)
ENGLESKI: (3275724) (tenderi0308) ((KIM) Municipality of Urosevac | PROCUREMENT OF WORK ON ROAD PAVEMENT) (304polocr_130313.htm)
ENGLESKI: (3275725) (tenderi0308) ((KIM) Ministry of environment and spatial planning, Prishtina | PROCUREMENT OF CONSTRUCTION WORK) (305polocr_130313.htm)
ENGLESKI: (3275723) (tenderi0308) ((KIM) Municipality of Podujevo | PURCHASE OF 100 GREENHOUSES) (303polocr_130313.htm)
ENGLESKI: (3275722) (tenderi0308) ((KIM) KEK, Prishtina | PURCHASE OF CABLE CONNECTORS) (302polocr_130313.htm)
ENGLESKI: (3275721) (tenderi0308) ((KIM) Police of Kosovo, Prishtina | PURCHASE OF VEHICLES, PARTS AND TOOLS) (301polocr_130313.htm)
ENGLESKI: (3275720) (tenderi0308) ((MNE) PC for maritime goods management of MNE, Budva | PROCUREMENT OF SERVICES OF RENTING BUSINESS FACILITIES) (31cgrsaj_130313.htm)
ENGLESKI: (3275716) (tenderi0308) ((MNE) Municipality of Bijelo Polje, Directorate for cnstruction and investments, Bijelo Polje | PROCUREMENT OF WORK ON THE CONSTRUCTION OF SPORTS FIELDS) (30cgrsaj_130313.htm)
ENGLESKI: (3275714) (tenderi0308) ((MNE) Faculty of metallurgy and technology, Podgorica | PURCHASE OF NONALCOHOLIC BEVERAGES AND WATER) (29cgrsaj_130313.htm)
ENGLESKI: (3275712) (tenderi0308) ((MNE) Agency for peaceful settlement of labor disputes, Podgorica | PROCUREMENT OF SERVICES OF TRAVEL AGENCIES) (28cgrsaj_130313.htm)
ENGLESKI: (3275711) (tenderi0308) ((MNE) Tourism organization of Kotor, Kotor | PROCUREMENT OF HOTEL AND CATERING SERVICES) (27cgrsaj_130313.htm)
ENGLESKI: (3275710) (tenderi0308) ((MNE) National library of Montenegro Djurdje Crnojevic, Cetinje | PURCHASE OF MATERIAL FOR THE BINDERY) (26cgrsaj_130313.htm)
ENGLESKI: (3275709) (tenderi0308) ((MNE) Agency for construction and development of Podgorica | PROCUREMENT OF ARCHITECTURAL SERVICES, ENGINEERING SERVICES AND URBAN PLANNING) (25cgrsaj_130313.htm)
ENGLESKI: (3275708) (tenderi0308) ((MNE) AD Montecargo Podgorica, Podgorica | PROCUREMENT OF SHIPPING SERVICES) (24cgrsaj_130313.htm)
ENGLESKI: (3275707) (tenderi0308) ((MNE) Railway transport of Montenegro AD, Podgorica | PURCHASE OF BUSINESS FORMS) (23cgrsaj_130313.htm)
ENGLESKI: (3275705) (tenderi0308) ( (MNE) Pobjeda ad Podgorica | PURCHASE OF PAPER FOR NEWSPAPERS) (21cgrsaj_130313.htm)
ENGLESKI: (3275706) (tenderi0308) ((MNE) PUC Kotor | PROCUREMENT OF WORK ON HARDWARE AND CONSTRUCTIONS) (22cgrsaj_130313.htm)
ENGLESKI: (3275702) (tenderi0308) ((MNE) Administration for property, Podgorica | PURCHASE OF CARPETS, FLOOR COVERS AND FLOOR MATS) (20cgrsaj_130313.htm)
ENGLESKI: (3275700) (tenderi0308) ((MNE) Administration for property, Podgorica | RENTING RESIDENTIAL BUILDINGS) (19cgrsaj_130313.htm)
ENGLESKI: (3275698) (tenderi0308) ((MNE) Radio and television of MNE, Podgorica | PURCHASE OF PARTS FOR MACHINES OR ENGINES AND COMPUTER EQUIPMENT) (18cgrsaj_130313.htm)
ENGLESKI: (3275696) (tenderi0308) ((MNE) Administration for public purchases, Podgorica | PROCUREMENT OF SERVICES OF TRAVEL AGENCIES) (17cgrsaj_130313.htm)
ENGLESKI: (3275694) (tenderi0308) ((MNE) Center for displaced people, Podgorica | PROCUREMENT OF SERVICES OF TRAVEL AGENCIES) (16cgrsaj_130313.htm)
ENGLESKI: (3275692) (tenderi0308) ((MNE) PC for maritime goods management of Montenegro, Budva | PROCUREMENT OF SERVICES OF SUPERVISION OVER CONSTRUCTION SITES) (15cgrsaj_130313.htm)
ENGLESKI: (3275691) (tenderi0308) ((MNE) Public health institute, Podgrica | PURCHASE OF TONERS AND CARTRIDGES) (14cgrsaj_130313.htm)
ENGLESKI: (3275689) (tenderi0308) ((SRB) High school Zitoradje | COLLECTING OFFERS FOR SCHOOL TRIPS) (23polocr_130313.pdf)
ENGLESKI: (3275690) (tenderi0308) ((MNE) Radio and television of MNE, Podgorica | PROCUREMENT OF SERVICES OF DELIVERING NEWSPAPERS AND PRINTING BROCHURES) (13cgrsaj_130313.htm)
ENGLESKI: (3275688) (tenderi0308) ((MNE) General secretariat of the Montenegrin Government, Podgorica | PROCUREMENT OF SERVICES OF TRAVEL AGENCIES) (12cgrsaj_130313.htm)
ENGLESKI: (3275687) (tenderi0308) ((SRB) AD Naftagas-montaza, Zrenjanin | SALE OF IMMOVABLE AND MOVABLE PROPERTY) (39polocr_130313.pdf)
ENGLESKI: (3275686) (tenderi0308) ((MNE) Municipality of Bar | PURCHASE OF OFFICE MATERIAL) (11cgrsaj_130313.htm)
ENGLESKI: (3275685) (tenderi0308) ((SRB) Municipality of Koceljeva | SALE OF IMMOVABLE PROPERTY) (38polocr_130313.pdf)
ENGLESKI: (3275682) (tenderi0308) ( (SRB) Doo Kum-produkt, Nakovo | SALE OF PROPERTY) (36polocr_130313.pdf)
ENGLESKI: (3275683) (tenderi0308) ( (SRB) Sartid a.d. Smederevo | SALE OF PROPERTY) (37polocr_130313.pdf)
ENGLESKI: (3275681) (tenderi0308) ( (SRB) ZZ Ratar, Sedlare) (35polocr_130313.pdf)
ENGLESKI: (3275679) (tenderi0308) ( (SRB) Eurotours doo, Guca | SALE OF PROPERTY) (33polocr_130313.pdf)
ENGLESKI: (3275680) (tenderi0308) ((SRB) Il Conte doo, Ivanjica | SALE OF PROPERTY) (34polocr_130313.pdf)
ENGLESKI: (3275678) (tenderi0308) ( (SRB) Western style a.d. Ivanjica | SALE OF PROPERTY) (32polocr_130313.pdf)
ENGLESKI: (3275676) (tenderi0308) ((SRB) Municipality of Vrsac | SALE OF IMMOVABLE PROPERTY) (30polocr_130313.pdf)
ENGLESKI: (3275677) (tenderi0308) ( (SRB) Elektroluks doo, Ivanjica) (31polocr_130313.pdf)
ENGLESKI: (3275675) (tenderi0308) ((SRB) Agecny for medications and medical material of Serbia, Belgrade | PURCHASE OF SANITATION MATERIAL FOR MAINTAINING THE PHARMACOLOGICAL LABORATORY) (13polocr_130313.htm)
ENGLESKI: (3275674) (tenderi0308) ((SRB) Municipality of Mladenovac | SALE OF IMMOVABLE PROPERTY) (29polocr_130313.pdf)
ENGLESKI: (3275673) (tenderi0308) ((SRB) Ministry of finance and economy, Customs administration, Customs office, Nis | SALE OF CUSTOMS SGOODS) (27polocr_130313.pdf)
ENGLESKI: (3275672) (tenderi0308) ((SRB) PD Thermal power plant and mines Kostolac doo, Kostolac | SALE OF COAL) (26polocr_130313.jpg)
ENGLESKI: (3275671) (tenderi0308) ((SRB) Company for production, trade and services Mlintest Coop doo, Belgrade | SALE OF PROPERTY) (25polocr_130313.jpg)
ENGLESKI: (3275670) (tenderi0308) ((SRB) Lik Promet doo, Nis | SALE OF PROPERTY) (24polocr_130313.jpg)
ENGLESKI: (3275668) (tenderi0308) ((SRB) PC GSP, Belgrade | SALE AND TAKEOVER OF HARMLESS AND DANGEROUS WASTE - MIXED OILS) (22polocr_130313.jpg)
ENGLESKI: (3275667) (tenderi0308) ((SRB) PC GSP, Belgrade | SALE AND TAKEOVER OF HARMLESS AND DANGEROUS WASTE) (21polocr_130313.jpg)
ENGLESKI: (3275666) (tenderi0308) ((SRB) City of Leskovac | PROCUREMENT OF SERVICES OF CNDUCTING AN EXTERNAL AUDIT OF THE FINAL BALANCE OF THE BUDGET OF THE CITY OF LESKOVAC) (12polocr_130313.htm)
ENGLESKI: (3275665) (tenderi0308) ((KIM) State prosecutor of Kosovo, Prishtina | PROCUREMENT OF SERVICES OF MAINTAINING AND REPAIRING GENERATORS) (164polocr_130313.htm)
ENGLESKI: (3275664) (tenderi0308) ((KIM) Municipality of Kacanik | PROCUREMENT OF WORK ON ROAD PAVEMENT) (163polocr_130313.htm)
ENGLESKI: (3275663) (tenderi0308) ((KIM) Regional water supply, Prishtina | PURCHASE OF OIL DERIVATIVES) (162polocr_130313.htm)
ENGLESKI: (3275662) (tenderi0308) ((KIM) Municipality of Mitrovica | PROCUREMENT OF WORK ON THE CONSTRUCTION OF A WATER SUPPLY NETWORK) (161polocr_130313.htm)
ENGLESKI: (3275660) (tenderi0308) ((KIM) Municipality of Malisevo | PURCHASE OF DENTIST CHAIRS) (159polocr_130313.htm)
ENGLESKI: (3275661) (tenderi0308) ((KIM) Kosovo correctional service, Prishtina | PURCHASE OF CIGARETTES) (160polocr_130313.htm)
ENGLESKI: (3275659) (tenderi0308) ( (KIM) KRU Hidroregion ad Prizren | PROCUREMENT OF WORK ON THE RECONSTRUCTION OF WATER LINES) (158polocr_130313.htm)
ENGLESKI: (3275658) (tenderi0308) ((KIM) Municipality of Obilic | PROCUREMENT OF WORK ON THE EXPANSION OF SIDEWALKS) (157polocr_130313.htm)
ENGLESKI: (3275657) (tenderi0308) ((KIM) Municipality of Obilic | PROCUREMENT OF WORK ON ROAD PAVEMENT) (156polocr_130313.htm)
ENGLESKI: (3275656) (tenderi0308) ((KIM) Ministry of security forces of Kosovo, Prishtina | PURCHASE OF EXPLOSIVES) (155polocr_130313.htm)
ENGLESKI: (3275655) (tenderi0308) ((KIM) Municipality of Stimlje | PROCUREMENT OF WORK ON THE REGULATION OF SEWERAGE SYSTEMS AND ROADS) (154polocr_130313.htm)
ENGLESKI: (3275654) (tenderi0308) ((KIM) RKN Beli Drim, Pec | PROCUREMENT OF WORK ON THE CONSTRUCTION OF IRRIGATION CANALS) (153polocr_130313.htm)
ENGLESKI: (3275653) (tenderi0308) ((KIM) Municipality of Prizren | PROCUREMENT OF WORK ON DEMOLISHING ILLEGAL BUILDINGS) (152polocr_130313.htm)
ENGLESKI: (3275652) (tenderi0308) ((KIM) Municipality of Ursevac | PROCUREMENT OF CONSTRUCTION OF FOUR ROAD LANES) (151polocr_130313.htm)
ENGLESKI: (3275651) (tenderi0308) ((SRB) City municipality of Vozdovac, Belgrade | PURCHASE OF SANITATION MATERIAL) (11polocr_130313.htm)
ENGLESKI: (3275650) (tenderi0308) ((SRB) PUC City sanitation, Belgrade | PROCUREMENT OF SERVICES OF MAINTAINING TRUDBENIK DOBOJ COMPRESSORS) (10polocr_130313.htm)
ENGLESKI: (3275649) (tenderi0308) ((SRB) Regional prison, Zajecar | PURCHASE OF FOOD FOR PRISONERS) (09polocr_130313.htm)
ENGLESKI: (3275648) (tenderi0308) ((SRB) Institute for health protection of mother and child of Serbia dr Vukan Cupic, Belgrade | PURCHASE OF MEDICAL SUPPLIES AND DISPOSABLE MATERIAL) (08polocr_130313.htm)
ENGLESKI: (3275647) (tenderi0308) ((MNE) Municipality of Bijelo Polje, Secretariat for housing and communal services and traffic, Bijelo Polje | PROCUREMENT OF WORK ON PAINTING COULMNS) (224cgrsaj_120313.htm)
ENGLESKI: (3275646) (tenderi0308) ((SRB) Ministry of agriculture, forestry and water management, Administration for agricultural land, Belgrade | PURCHASE OF OFFICE MATERIAL) (07polocr_130313.htm)
ENGLESKI: (3275644) (tenderi0308) ((SRB) PC Water supply, Paracin | PROCUREMENT OF WORK ON ROAD PAVEMENT) (79polocr_130313.htm)
ENGLESKI: (3275643) (tenderi0308) ((SRB) Primary school Branko Krsmanovic, Paracin | PURCHASE OF BROWN COAL AND BEECH WOOD FOR HEATING) (78polocr_130313.htm)
ENGLESKI: (3275642) (tenderi0308) ((SRB) Municipality of Paracin | PROCUREMENT OF SERVICES OF CONTINUAL VACCINATION AND REGISTRATION OF DOGS) (77polocr_130313.htm)
ENGLESKI: (3275641) (tenderi0308) ((SRB) Municipality of Paracin | PROCUREMENT OF WORK ON INVESTMENT MAINTENANCE OF ELECTRICAL INSTALLATIONS) (76polocr_130313.htm)
ENGLESKI: (3275634) (tenderi0308) ((SRB) Municipality of Paracin | PURCHASE OF EQUIPMENT FOR NURSES) (75polocr_130313.htm)
ENGLESKI: (3275632) (tenderi0308) ((SRB) Municipality of Paracin | PURCHASE OF OFFICE MATERIAL) (73polocr_130313.htm)
ENGLESKI: (3275633) (tenderi0308) ((SRB) Municipality of Paracin | PURCHASE OF SANITATION MATERIAL) (74polocr_130313.htm)
ENGLESKI: (3275631) (tenderi0308) ((SRB) Municipality of Paracin | PURCHASE OF FUEL) (72polocr_130313.htm)
ENGLESKI: (3275630) (tenderi0308) ((SRB) Municipality of Paracin | PROCUREMENT OF SERVICES OF EVALUATING THE PROJECT SVET OCIMA DETETA) (71polocr_130313.htm)
ENGLESKI: (3275628) (tenderi0308) ((SRB) Comprehensive school, Paracin | PROCUREMENT OF INSURANCE SERVICES) (69polocr_130313.htm)
ENGLESKI: (3275629) (tenderi0308) ((SRB) Municipality of Paracin | PURCHASE OF MATERIAL FOR WORKSHOPS WITHIN THE PROJECT SVET OCIMA DETETA) (70polocr_130313.htm)
ENGLESKI: (3275627) (tenderi0308) ((SRB) High school of economics and trade, Paracin | PROCUREMENT OF INSURANCE SERVICES) (68polocr_130313.htm)
ENGLESKI: (3275625) (tenderi0308) ((SRB) Sports association of Paracin, Paracin | PURCHASE OF MOTOR GASOLINE) (66polocr_130313.htm)
ENGLESKI: (3275626) (tenderi0308) ((SRB) High school of machine and electrical engineering, Paracin | PROCUREMENT OF INSURANCE SERVICES) (67polocr_130313.htm)
ENGLESKI: (3275624) (tenderi0308) ((MNE) Coal mine AD Pljevlja | PROCUREMENT OF SERVICES OF CREATING AN IMPLEMENTATION PROJECT IN ACCORDANCE WITH THE MAIN PROJECT AND PROCUREMENT OF WORK ON THE CONSTRUCTION OF 35/6KV TRANSFORMER STATIONS) (106cgrsaj_130313.htm)
ENGLESKI: (3275623) (tenderi0308) ((MNE) Coal mine AD Pljevlja | PURCHASE OF PARTS FOR O&K RH-40E AND TEREX RH-40 E EXCAVATORS) (105cgrsaj_130313.htm)
ENGLESKI: (3275622) (tenderi0308) ((MNE) Coal mine AD Pljevlja | PURCHASE OF WOODEN STRIPS) (104cgrsaj_130313.htm)
ENGLESKI: (3275620) (tenderi0308) ((MNE) Coal mine AD Pljevlja | PURCHASE OF PARTS FOR 1314 FAP TANKER TRUCKS) (102cgrsaj_130313.htm)
ENGLESKI: (3275621) (tenderi0308) ((MNE) Coal mine AD Pljevlja | PURCHASE OF KLEENOIL FOR BULLDOZERS) (103cgrsaj_130313.htm)
ENGLESKI: (3275618) (tenderi0308) ((SRB) Sports association of Paracin, Paracin | PROCUREMENT OF PRINTING SERVICES) (65polocr_130313.htm)
ENGLESKI: (3275619) (tenderi0308) ((MNE) Coal mine AD Pljevlja | PURCHASE OF BRUSHES FOR EXCAVATORS) (101cgrsaj_130313.htm)
ENGLESKI: (3275617) (tenderi0308) ((SRB) Sports association of Paracin, Paracin | PROCUREMENT OF CATERING SERVICES) (64polocr_130313.htm)
ENGLESKI: (3275616) (tenderi0308) ((SRB) Sports association of Paracin, Paracin | PROCUREMENT OF SERVICES OF TRANSPORTING ATHLETES) (63polocr_130313.htm)
ENGLESKI: (3275614) (tenderi0308) ((SRB) Musical school Milenko Zivkovic, Paracin | PROCUREMENT OF SERVICES OF INSURING PORPERTY) (61polocr_130313.htm)
ENGLESKI: (3275615) (tenderi0308) ((SRB) Sports association of Paracin, Paracin | PROCUREMENT OF INSURANCE SERVICES) (62polocr_130313.htm)
ENGLESKI: (3275613) (tenderi0308) ((SRB) Musical school Milenko Zivkovic, Paracin | PROCUREMENT OF SERVICES OF INSURING EMPLOYEES) (60polocr_130313.htm)
ENGLESKI: (3275612) (tenderi0308) ((SRB) Musical school Milenko Zivkovic, Paracin | PURCHASE OF TOILET PAPER, PAPER TOWELS AND LIQUID SOAP) (59polocr_130313.htm)
ENGLESKI: (3275611) (tenderi0308) ((SRB) Primary school Stevan Jakovljevic, Paracin | PURCHASE OF FOOD FOR COMPETITION PARTICIPANTS) (58polocr_130313.htm)
ENGLESKI: (3275610) (tenderi0308) ((SRB) Primary school Stevan Jakovljevic, Paracin | PURCHASE OF PRIZES FOR COMPETITION PARTICIPANTS) (57polocr_130313.htm)
ENGLESKI: (3275609) (tenderi0308) ((SRB) Primary school Stevan Jakovljevic, Paracin | PURCHASE OF BEVERAGES) (56polocr_130313.htm)
ENGLESKI: (3275608) (tenderi0308) ((SRB) Primary school Radoje Domanovic, Paracin | PROCUREMENT OF SERVICES OF MAINTAINING LAWNMOVERS) (55polocr_130313.htm)
ENGLESKI: (3275607) (tenderi0308) ((SRB) Primary school Radoje Domanovic, Paracin | PURCHASE OF MODELS FOR THE COMPETITION) (54polocr_130313.htm)
ENGLESKI: (3275606) (tenderi0308) ((SRB) Primary school Radoje Domanovic, Paracin | PROCUREMENT OF SERVICES OF MAINTAINING ACCOUNTING-FINANCIAL SOFTWARE) (53polocr_130313.htm)
ENGLESKI: (3275605) (tenderi0308) ((SRB) Tourism organization of Paracin, Paracin | PURCHASE OF PAPER TOWELS AND TOILET PAPER) (52polocr_130313.htm)
ENGLESKI: (3275604) (tenderi0308) ((SRB) NIS a.d. Novi Sad | PROCUREMENT OF SERVICES OF MAINTAINING EMERSON FIELD INSTRUMENTS AND MEASURING EQUIPMENT AT THE RAILWAY LINE IN RNP) (51polocr_130313.htm)
SRPSKI : (3274772) (tenderi0308) ((SRB) Preduzece Woodstock trade doo, Godacica | PRODAJA POKRETNE IMOVINE) (39polocr_060313.pdf)
ENGLESKI: (3274772) (tenderi0308) ( (SRB) Woodstock trade doo, Godacica | SALE OF MOVABLE PROPERTY) (39polocr_060313.pdf)
NEMACKI : (3274772) (tenderi0308) ((SRB) Woodstock trade doo, Godacica | VERKAUF VON BEWEGLICHEN SACHEN) (39polocr_060313.pdf)
SRPSKI : (3155416) (tenderi0308) (Grad Sabac | KONKURS ZA IZRADU IDEJNOG RESENJA SPOMENIKA u Sapcu) (07polocr_310708.htm)
ENGLESKI: (3155416) (tenderi0308) (City of Sabac | COMPETITION FOR PRELIMIARY DESIGN OF MONUMENT in Sabac) (07polocr_310708.htm)
NEMACKI : (3155416) (tenderi0308) (City of Sabac | COMPETITION FOR PRELIMIARY DESIGN OF MONUMENT in Sabac) (07polocr_310708.htm)
SRPSKI : (3156867) (tenderi0308) ("ELEKTROMREZA SRBIJE",Beograd | NABAVKA RACUNARSKE OPREME(MONITORA)) (13polocr_080908.htm)
ENGLESKI: (3156867) (tenderi0308) ('ELEKTROMREZA SRBIJE',Belgrade | PURCHASE OF COMPUTER EQUIPMENT (MONITORS)) (13polocr_080908.htm)
NEMACKI : (3156867) (tenderi0308) ("ELEKTRONETZ SERBIENS",BeLgrad | BESCHAFFUNG VON KOMPUTERBILDSCHIRMEN) (13polocr_080908.htm)
SRPSKI : (3165822) (tenderi0308) ((CG) Turisticko naselje Biserna Obala Canj | DAVANJE U ZAKUP POSLOVNIH PROSTORA) (03cgrocr_060309.htm)
ENGLESKI: (3165822) (tenderi0308) ((CG) Tourist Settlement Biserna Obala Canj | OFFICE SPACE FOR RENT) (03cgrocr_060309.htm)
NEMACKI : (3165822) (tenderi0308) ((MON) touristische Siedlung Biserna Obala Canj | VERMIETUNG VON GESCHÄFTSRÄUMEN) (03cgrocr_060309.htm)
SRPSKI : (3157282) (tenderi0308) ((CG) Elektroprivreda Crne Gore | NABAVKA ARIMIRANO-BETONSKIH STUBOVA) (19cgrocr_180908.htm)
ENGLESKI: (3157282) (tenderi0308) (Electric Power Company of Montenegro | PURCHASE OF REINFORCED CONCRETE POLES) (19cgrocr_180908.htm)
NEMACKI : (3157282) (tenderi0308) (Elektrowirtschaft Montenegros | Beschafung von Stutzpfosten aus Sprengbeton) (19cgrocr_180908.htm)
SRPSKI : (3164138) (tenderi0308) (Svetska banka | NABAVKA KONSULTANTSKIH USLUGA U PRAVOSUDJU) (01polocr_050209.htm)
ENGLESKI: (3164138) (tenderi0308) (World Bank | PURCHASE OF CONSULTING SERVICES IN LEGISLATION) (01polocr_050209.htm)
NEMACKI : (3164138) (tenderi0308) (Weltbank | Beschaffung der Konsultantbedingungen im Recht) (01polocr_050209.htm)
SRPSKI : (3159974) (tenderi0308) (Agencija za privatizaciju Republike Srbije | PRODAJA RAZNE KONFEKCIJSKE I METRAZNE ROBE) (02blcocr_131108.pdf)
ENGLESKI: (3159974) (tenderi0308) (Privatization Agency of Republic of Serbia | VARIOUS GOODS FOR SALE) (02blcocr_131108.pdf)
NEMACKI : (3159974) (tenderi0308) (Privatisierungsagentur der Republik Serbien | Verkauf der Konfektions- und Stoffwaren) (02blcocr_131108.pdf)
NEMACKI : (3265190) (tenderi0308) ((SRB) Banovo Brdo ad Beograd | VERKAUF VON IMMOBILIEN) (300polocr_221112.pdf)
NEMACKI : (3265179) (tenderi0308) ((SRB) IS Zaposlenje Org. Belgrad | VERKAUF VON III MENTORAUSBILDUNGEN FUER VERKAUFSMANAGER II) (01emldig_221112.pdf)
NEMACKI : (3265162) (tenderi0308) ((KIM) Steueradministration Kosovo, Pristina | BESCHAFFUNG VON LIZENZ ORACLE UND SOFTWARE AUSSTATTUNG) (218polocr_221112.htm)
NEMACKI : (3265161) (tenderi0308) ((KIM) Gemeinde Pristina | BESCHAFFUNG VON LEBENSMITTELN) (217polocr_221112.htm)
NEMACKI : (3265160) (tenderi0308) ((SRB) NIS a.d. Novi Sad | BESCHAFFUNG VON WARTUNGSDIENSETN FUER ARBEITSMASCHINEN UND AGREGATE) (42polocr_221112.htm)
NEMACKI : (3265159) (tenderi0308) ((KIM) Ministerium fuer Agrar-und Forstwirtschaft und laendliche Entwicklung, Pristina | BESCHAFFUNG VON RENOVIERUNGSAREITEN AM OBJEKT) (216polocr_221112.htm)
NEMACKI : (3265158) (tenderi0308) ((SRB) NIS a.d. Novi Sad | BESCHAFFUNG VON WARTUNGSDIENSETN FUER HEBEGERAETE) (41polocr_221112.htm)
NEMACKI : (3265157) (tenderi0308) ((KIM) Radoniqi Sh.a Djakovica | BESCHAFFUNG VON ARBEITSBEKLEIDUNG FUER DEN SOMMER UND WINTER, MAENTEL UND SCHUHE) (215polocr_221112.htm)
NEMACKI : (3265155) (tenderi0308) ((KIM) Radoniqi Sh.a Djakovica | BESCHAFFUNG VON NIEDRIGDRUCK) (213polocr_221112.htm)
NEMACKI : (3265156) (tenderi0308) ((KIM) Radoniqi Sh.a Djakovica | BESCHAFFUNG VON FASSUNGSSTUECKEN DER GROESSE BIS ZU 2 ZOLL) (214polocr_221112.htm)
NEMACKI : (3265154) (tenderi0308) ((KIM) KRM Pastrimi Sh.a Pristina | BESCHAFFUNG VON AUTOVERSICHERUNG) (212polocr_221112.htm)
NEMACKI : (3265153) (tenderi0308) ((KIM) Ministerium fuer Infrastruktur, Pristina | BESCHAFFUNG VON DIENSTEN FUER DAS AUSDRUCKEN VON FAHRERLAUBNISTESTS) (211polocr_221112.htm)
NEMACKI : (3265152) (tenderi0308) ((KIM) Gemeinde Gracanica | BESCHAFFUNG VON ARBEITEN AM BAU EINES GEBIERGSPANORAMAS) (210polocr_221112.htm)
NEMACKI : (3265151) (tenderi0308) ((KIM) Gemeinde Gracanica | BESCHAFFUNG VON INVENTAR FUER DIE GEMEINDE) (209polocr_221112.htm)
NEMACKI : (3265149) (tenderi0308) ((KIM) KEK dd, Pristina | BESCHAFFUNG VON VULKANISAERWERKZEUG) (207polocr_221112.htm)
NEMACKI : (3265148) (tenderi0308) ((KIM) KEK dd, Pristina | BESCHAFFUNG VON HYDRAULISCHEN ELEMENTEN) (206polocr_221112.htm)
NEMACKI : (3265147) (tenderi0308) ((KIM) KEK dd, Pristina | BESCHAFFUNG VON DAMPER TEILEN) (205polocr_221112.htm)
NEMACKI : (3265145) (tenderi0308) ((KIM) Ministerium fuer Arbeit und Sozialschutz, Pristina | BESCHAFFUNG VON WARTUNGSDIENSTEN FUER FOTOKOPIERGERAETE) (203polocr_221112.htm)
NEMACKI : (3265146) (tenderi0308) ((KIM) SO Decani | BESCHAFFUNG VON ARBEITEN AM BAU EINES KULTURHAUESES) (204polocr_221112.htm)
NEMACKI : (3265144) (tenderi0308) ((SRB) Grundschule Jovan Miodragovic, Belgrad | BESCHAFFUNG VON ANGEBOTEN FUER SCHULAUSFLUEGE) (22polocr_221112.pdf)
NEMACKI : (3265142) (tenderi0308) ((SRB) Lukoil Srbija AD, Belgrad | BESCHAFFUNG VON WARTUNGSDIENSTEN DER TANKSTELLENAUSSTATTUNG) (20polocr_221112.pdf)
NEMACKI : (3265143) (tenderi0308) ((SRB) Drvoukras doo, Nis | VERKAUF VON EIGENTUM) (21polocr_221112.pdf)
NEMACKI : (3265141) (tenderi0308) ((SRB) Lagerraeumeunternehmen, Belgrad | VERPACHTUNG VON GESCHAEFTSRAEUMEN) (19polocr_221112.pdf)
NEMACKI : (3265140) (tenderi0308) ((KIM) Ministerium fuer Handel und Industrie, Pristina | BESCHAFFUNG VON SICHERHEITSDIENSTEN FUER BUSINESSPARK UND WASSERLEITUNGSSZSTEME) (202polocr_221112.htm)
NEMACKI : (3265139) (tenderi0308) ((SRB) Papirpromet ad, Kraljlevo | VERKAUF VON IMMOBILIEN UND BEWEGLICHEM EIGENTUM) (18polocr_221112.pdf)
NEMACKI : (3265138) (tenderi0308) ((SRB) Itesrilon- Lorison doo, Odaci | VERKAUF VON BEWEGLICHEN SACHEN) (17polocr_221112.pdf)
NEMACKI : (3265137) (tenderi0308) ((KIM) Ministerium fuer Handel und Industrie, Pristina | BESCHAFFUNG VON ARBEITEN AN DER ERWEITERUNG DER ENERGIEKAPAZITAET IN GESCHAEFTSPARKS) (201polocr_221112.htm)
NEMACKI : (3265136) (tenderi0308) ((SRB) Grundschule Andra Savci, Valjevo | BESCHAFFUNG VON ANGEBOTEN FUER SCHULAUSFLUEGE) (16polocr_221112.pdf)
NEMACKI : (3265135) (tenderi0308) ((SRB) Grundschule Vuk Karadzic, Kraljevo | BESCHAFFUNG VON ANGEBOTEN FUER SCHULAUSFLUEGE) (15polocr_221112.pdf)
NEMACKI : (3265134) (tenderi0308) ((SRB) Finanzministerium, Zollverwaltung, Zollamt Belgrad | VERKAUF VON FAHRZEUGEN) (14polocr_221112.pdf)
NEMACKI : (3265133) (tenderi0308) ((SRB) Feroprom, Ex-und Import Unternehmen Belgrad | VERKAUF VON EIGENTUM) (13polocr_221112.pdf)
NEMACKI : (3265132) (tenderi0308) ((SRB) AG Flughafen Nikola Tesla, Belgrad | BESCHAFFUNG VON NEUJAHRSDEKORATION) (08polocr_221112.htm)
NEMACKI : (3265131) (tenderi0308) ((SRB) AG Flughafen Nikola Tesla, Belgrad | BESCHAFFUNG VON WARTUNGSDIENSTEN FUER TRAKTOREN IMT) (07polocr_221112.htm)
SRPSKI : (3160884) (tenderi0308) (MPN Promet doo | IZDAVANJE U ZAKUP MAGACINSKOG PROSTORA U BEOGRADU, VRBASU, JAGODINI) (14polocr_281108.htm)
ENGLESKI: (3160884) (tenderi0308) (MPN Promet Ltd. | STORAGE SPACE IN BELGRADE, VRBAS, JAGODINA FOR RENT) (14polocr_281108.htm)
NEMACKI : (3160884) (tenderi0308) (MPN Promet doo | Vermietung des Lagerraumes in Belgrad, Vrbas und Jagodina) (14polocr_281108.htm)
NEMACKI : (3265130) (tenderi0308) ((SRB) Volksbank ad, Belgrad | VERKAUF VON IMMOBILIEN) (12polocr_221112.pdf)
NEMACKI : (3265129) (tenderi0308) ((SRB) 21. Mai - FTMT doo, Belgrad | VERKAUF VON ALTEM EISEN) (11polocr_221112.pdf)
NEMACKI : (3265127) (tenderi0308) ((MONT) Innenministerim Podgorica | BESCHAFFUNG VON UEBERSETZUNGSDIENSTEN) (15cgrsaj_221112.htm)
NEMACKI : (3265128) (tenderi0308) ((MONT) Ski Zentrum Durmitor, Zabljak | VERKAUF VON IMMOBILIEN) (81cgrsaj_221112.pdf)
NEMACKI : (3265126) (tenderi0308) ((MONT) Verwaltung von Meeresguetern Mont., Budva | BESCHAFFUNG VON ARCHITEKTONISCHER PROJEKTIERUNG) (14cgrsaj_221112.htm)
NEMACKI : (3265125) (tenderi0308) ((MONT) Wirtschaftsfakultaet, Podgorica | BESCHAFFUNG VON OEL UND TREIBSTOFF) (13cgrsaj_221112.htm)
NEMACKI : (3265124) (tenderi0308) ((MONT) Heim fuer Schueler und Studenten, Podgorica | BESCHAFFUNG VON BEKLEIDUNG FUER ARBEITER) (12cgrsaj_221112.htm)
NEMACKI : (3265123) (tenderi0308) ((MONT) Putevi doo, Podgorica | BESCHAFFUNG VON STRASSENBAUMATERIAL) (11cgrsaj_221112.htm)
NEMACKI : (3265122) (tenderi0308) ((MONT) Sekretariat fuer Projektentwicklung, Podgorica | BESCHAFFUNG VON WARTUNGSDIENTSEN FUER AMTSFAHRZEUGE) (09cgrsaj_221112.htm)
NEMACKI : (3265120) (tenderi0308) ((SRB) Rep. PIO Fond, Belgrad | BESCHAFFUNG VON LIZENZ - Foglight Application Management Patform Specific) (05polocr_221112.htm)
NEMACKI : (3265121) (tenderi0308) ((SRB) Rep. PIO Fond, Belgrad | BESCHAFFUNG VON REINIGUNGSDIENSTEN) (06polocr_221112.htm)
NEMACKI : (3265119) (tenderi0308) ((MONT) Verwaltung fuer Glueckspiele, Podgorica | BESCHAFFUNG VON ELEKTRONISCHEN UEBERWACHUNGSDIENSTEN DES OBJEKTS) (08cgrsaj_221112.htm)
NEMACKI : (3265118) (tenderi0308) ((SRB) Gemeinde Lucani | BESCHAFFUNG VON DIENSTEN FUER DIE AUSARBEITUNG EINES ENTWURFS FUER DIE RAUMPLANUNG DER GEMEINDE LUCANI) (04polocr_221112.htm)
NEMACKI : (3265116) (tenderi0308) ((MONT) Fakultaet fuer Tourismus und Gastronomie, Kotor | BESCHAFFUNG VON PC AUSSTATTUNG) (06cgrsaj_221112.htm)
NEMACKI : (3265117) (tenderi0308) ((MONT) Verwaltung von Meeresguetern Monte., Budva | BESCHAFFUNG VON ADAPTIERUNGSARBEITEN IN GESCHAEFTSRAEUMEN) (07cgrsaj_221112.htm)
NEMACKI : (3265114) (tenderi0308) ((SRB) Hoher Gerichtshof in Belgrad | BESCHAFFUNG VON DIENSTEN FUER DIE AUSARBEITUNG EINER PROJEKTDOKUMENTATION) (02polocr_221112.htm)
NEMACKI : (3265115) (tenderi0308) ((SRB) Rep. PIO Fond, Belgrad | BESCHAFFUNG VON DIENSTEN FUER DIE ERWEITERUNG DES VIDEOUEBERWACHUNGSSYSTEM UND EVIDENT DER ARBEITSZEITEN) (03polocr_221112.htm)
NEMACKI : (3265113) (tenderi0308) ((MONT) Gemeinde Ulicnj | BESCHAFFUNG VON INGENIEUR-UND BAUARBEITEN) (04cgrsaj_221112.htm)
NEMACKI : (3265112) (tenderi0308) ((MONT) Sportobjekte, Podgorica | BESCHAFFUNG VON VERSICHERUNGSDIENSTEN) (03cgrsaj_221112.htm)
NEMACKI : (3265111) (tenderi0308) ((SRB) Gesundheitsinstitut fuer Mutter und Kind, Dr. Vukan Cupic, Belgrad | BESCHAFFUNG VON SANIAETS-UND VERBANDSMATERIAL) (01polocr_221112.htm)
NEMACKI : (3265110) (tenderi0308) ((MONT) Monte. Akademie der Wissenschaft und Kunst, Podgorica | BESCHAFFUNG VON DIESTEN FUER DAS AUSDRUCKEN EINES BUCHES) (02cgrsaj_221112.htm)
NEMACKI : (3265109) (tenderi0308) ((MONT) Wasser-und Kanalisationswerk, Cetinje | BESCHAFFUNG UND MONTAGE EINER CHLORSTATION) (01cgrsaj_221112.htm)
SRPSKI : (3161144) (tenderi0308) (PR Kolubara Lazarevac | NABAVKA PROFESIONALNOG RUCNOG ALATA, PNEUMATSKOG ALATA I RADIONICKE OPREME) (04danocr_041208.htm)
ENGLESKI: (3161144) (tenderi0308) (PR Kolubara Lazarevac | PURCHASE OF PROFESSIONAL HAND TOOLS, PNEUMATIC TOOLS AND WORKSHOP EQUIPMENT) (04danocr_041208.htm)
NEMACKI : (3161144) (tenderi0308) (PR Kolubara Lazarevac | Beschaffung vom Handwerkzeug, pneumatischen Werkzeug, und Werkstattausrüstung) (04danocr_041208.htm)
SRPSKI : (3161174) (tenderi0308) (Zdravstveni centar Valjevo | NABAVKA ZAVOJNOG MATERIJALA) (12polocr_041208.htm)
ENGLESKI: (3161174) (tenderi0308) (Health Center Valjevo | PURCHASE OF BANDAGES) (12polocr_041208.htm)
NEMACKI : (3161174) (tenderi0308) (Ambulanz Valjevo | Beschaffung von Bändern) (12polocr_041208.htm)
SRPSKI : (3161292) (tenderi0308) (Agencija za privatizaciju Republike Srbije | PRODAJA 100% DRUSTVENOG KAPITALA AD ELEKTROPORCELAN Arandjelovac) (03polocr_051208.htm)
ENGLESKI: (3161292) (tenderi0308) (Privatization Agency of Republic of Serbia | 100% OF PUBLIC CAPITAL OF STOCK COMPANY ELEKTROPORCELAN Arandjelovac FOR SALE) (03polocr_051208.htm)
NEMACKI : (3161292) (tenderi0308) (Privatisierungsagentur der Republik Serbien | Verkauf des 100% Staatskapitals in AG Elektroporzelan Arandjelovac) (03polocr_051208.htm)
SRPSKI : (3161297) (tenderi0308) ((CG) J.P.Aerodromi Crne Gore | Nabavka sredstava za odrzavanje higijene) (02cgrocr_051208.htm)
ENGLESKI: (3161297) (tenderi0308) ((CG) Public Company Aerodromi Crne Gore | PURCHASE OF HYGIENE PRODUCTS) (02cgrocr_051208.htm)
NEMACKI : (3161297) (tenderi0308) ((CG) Flughäfen Montenegros | Beschaffung der Hygienemittel) (02cgrocr_051208.htm)
SRPSKI : (3161340) (tenderi0308) (PRODAJA ZGRADE I OBJEKTA TEKSTILNE INDUSTRIJE U NOVOM KNEZEVCU) (08polocr_081208.htm)
ENGLESKI: (3161340) (tenderi0308) (BUILDING AND FACILITY OF TEXTILE INDUSTRY IN NOVI KNEZEVAC FOR SALE) (08polocr_081208.htm)
NEMACKI : (3161340) (tenderi0308) (Verkauf des Objektes der Tekstilindustrie in Novi Knezevac) (08polocr_081208.htm)
SRPSKI : (3161453) (tenderi0308) ((CG) Podgoricka Banka | PRODAJA NEPOKRETNOSTI u Danilovgradu) (02cgrocr_091208.htm)
ENGLESKI: (3161453) (tenderi0308) ((CG) Podgoricka Banka | PRODAJA NEPOKRETNOSTI u Danilovgradu) (02cgrocr_091208.htm)
NEMACKI : (3161453) (tenderi0308) ((CG) Podgoricka Banka | PRODAJA NEPOKRETNOSTI u Danilovgradu) (02cgrocr_091208.htm)
SRPSKI : (3161584) (tenderi0308) ((CG) Ministarstvo turizma i zaštite životne sredine | za izbor najpovoljnije ponude za emitovanje informativno - promotivnih spotova) (07cgrocr_111208.htm)
ENGLESKI: (3161584) (tenderi0308) ((CG) Ministry of Tourism and Environment Protection | SELECTION OF BEST BID FOR BROADCAST OF INFORMATIVE-PROMOTIVE VIDEOS) (07cgrocr_111208.htm)
NEMACKI : (3161584) (tenderi0308) ((CG) Ministry of Tourism and Environment Protection | SELECTION OF BEST BID FOR BROADCAST OF INFORMATIVE-PROMOTIVE VIDEOS) (07cgrocr_111208.htm)
SRPSKI : (3161585) (tenderi0308) ((CG) DIREKCIJA JAVNIH RADOVA | Nabavka usluge izrade glavnog projekta) (08cgrocr_111208.htm)
ENGLESKI: (3161585) (tenderi0308) ((CG) DIRECTORATE FOR PUBLIC WORKS | Purchase of services of elaboration of main project) (08cgrocr_111208.htm)
NEMACKI : (3161585) (tenderi0308) ((CG) DIRECTORATE FOR PUBLIC WORKS | Purchase of services of elaboration of main project) (08cgrocr_111208.htm)
SRPSKI : (3161586) (tenderi0308) ((CG) Sekretarijat za ureðenje prostora opštine Pljevlja | Nabavka usluga održavanja lokalnih puteva u zimskim uslovima) (09cgrocr_111208.htm)
ENGLESKI: (3161586) (tenderi0308) ((CG) Secretariat for Spatial Organization of Municipality of Pljevlja | PURCHASE OF SERVICES OF MAINTENANCE OF LOCAL ROADS IN WINTER CONDITIONS) (09cgrocr_111208.htm)
NEMACKI : (3161586) (tenderi0308) ((CG) Secretariat for Spatial Organization of Municipality of Pljevlja | PURCHASE OF SERVICES OF MAINTENANCE OF LOCAL ROADS IN WINTER CONDITIONS) (09cgrocr_111208.htm)
SRPSKI : (3161587) (tenderi0308) ((CG) Agencija za izgradnju i razvoj Podgorice d.o.o | Izgradnja trafostanice i 10KV kabla za fabriku voæa i povræa u Mataguzima) (10cgrocr_111208.htm)
ENGLESKI: (3161587) (tenderi0308) ((CG) Agency for Construction and Development of Podgorica Ltd. | CONSTRUCTION OF SUBSTATION AND 10KV CABLE FOR FACTORY OF FRUIT AND VEGETABLES in Mataguzi) (10cgrocr_111208.htm)
NEMACKI : (3161587) (tenderi0308) ((CG) Agency for Construction and Development of Podgorica Ltd. | CONSTRUCTION OF SUBSTATION AND 10KV CABLE FOR FACTORY OF FRUIT AND VEGETABLES in Mataguzi) (10cgrocr_111208.htm)
SRPSKI : (3161588) (tenderi0308) ((CG) Agencija za izgradnju i razvoj Podgorice d.o.o | Izgradnja fekalne kanalizacije u Beogradskoj ulici) (11cgrocr_111208.htm)
ENGLESKI: (3161588) (tenderi0308) ((CG) Agency for Construction and Development of Podgorica Ltd. | CONSTRUCTION OF FECES SEWERAGE in Beogradska Street) (11cgrocr_111208.htm)
NEMACKI : (3161588) (tenderi0308) ((CG) Agency for Construction and Development of Podgorica Ltd. | CONSTRUCTION OF FECES SEWERAGE in Beogradska Street) (11cgrocr_111208.htm)
SRPSKI : (3161589) (tenderi0308) ((CG) Agencija za izgradnju i razvoj Podgorice d.o.o | Izgradnja fekalne kanalizacije u Ulici Gojka Radonjiæa i Ulici Predgrad) (12cgrocr_111208.htm)
ENGLESKI: (3161589) (tenderi0308) ((CG) Agency for Construction and Development of Podgorica Ltd. | CONSTRUCTION OF FECES SEWERAGE in Gojka Radonjica Street) (12cgrocr_111208.htm)
NEMACKI : (3161589) (tenderi0308) ((CG) Agency for Construction and Development of Podgorica Ltd. | CONSTRUCTION OF FECES SEWERAGE in Gojka Radonjica Street) (12cgrocr_111208.htm)
SRPSKI : (3161590) (tenderi0308) ((CG) Uprava za nekretnine Crne Gore | Izvoðenje radova na izradi i ugradnji kancelarijskog namještaja u poslovnim prostorima Uprave za nekretnine u Mojkovcu i Kolašinu.) (13cgrocr_111208.htm)
ENGLESKI: (3161590) (tenderi0308) ((CG) Real Estate Administration of Montenegro | WORKS ON DESIGN AND INSTALLATION OF OFFICE FURNITURE IN BUSINESS PREMISES OF Real Estate Administration in Mojkovac and Kolasin) (13cgrocr_111208.htm)
NEMACKI : (3161590) (tenderi0308) ((CG) Real Estate Administration of Montenegro | WORKS ON DESIGN AND INSTALLATION OF OFFICE FURNITURE IN BUSINESS PREMISES OF Real Estate Administration in Mojkovac and Kolasin) (13cgrocr_111208.htm)
SRPSKI : (3161591) (tenderi0308) ((CG) Uprava za nekretnine Crne Gore | Izvoðenje graðevinsko-zanatskih radova na adaptaciji prostora Podruènih jedinica Mojkovac i Kolašin.) (14cgrocr_111208.htm)
ENGLESKI: (3161591) (tenderi0308) ((CG) Real Estate Administration of Montenegro | CONSTRUCTION-VOCATIONAL WORKS ON ADAPTATON OF OFFICE SPACE IN Mojkovac and Kolasin) (14cgrocr_111208.htm)
NEMACKI : (3161591) (tenderi0308) ((CG) Real Estate Administration of Montenegro | CONSTRUCTION-VOCATIONAL WORKS ON ADAPTATON OF OFFICE SPACE IN Mojkovac and Kolasin) (14cgrocr_111208.htm)
SRPSKI : (3161592) (tenderi0308) ((CG) Opstina Mojkovac | Izgradnja Turistièkog informativnog centra u Mojkovcu) (15cgrocr_111208.htm)
ENGLESKI: (3161592) (tenderi0308) ((CG) Municipality of Mojkovac | CONSTRUCTION OF TOURIST INFORMATIVE CENTER IN Mojkovac) (15cgrocr_111208.htm)
NEMACKI : (3161592) (tenderi0308) ((CG) Municipality of Mojkovac | CONSTRUCTION OF TOURIST INFORMATIVE CENTER IN Mojkovac) (15cgrocr_111208.htm)
SRPSKI : (3161659) (tenderi0308) (Eko metal doo | PRODAJA PRAVNOG LIVA ENTES-EKO doo Vrdnik, I POSLOVNOG PROSTORA - FABRIKA U VRDNIKU) (09polocr_121208.htm)
ENGLESKI: (3161659) (tenderi0308) (Eko Metal LLC | SALE OF ENTES-EKO LLC Vrdnik AND BUSINESS FACILITY - FACTORY IN VRDNIK) (09polocr_121208.htm)
NEMACKI : (3161659) (tenderi0308) (Eko Metal LLC | SALE OF ENTES-EKO LLC Vrdnik AND BUSINESS FACILITY - FACTORY IN VRDNIK) (09polocr_121208.htm)
SRPSKI : (3161668) (tenderi0308) ((CG) Javno preduzece » Pogrebne usluge » Podgorica | Nabavka pogrebne opreme) (02cgrocr_121208.htm)
ENGLESKI: (3161668) (tenderi0308) ((CG) Javno preduzeæe » Pogrebne usluge » Podgorica | Nabavka pogrebne opreme) (02cgrocr_121208.htm)
NEMACKI : (3161668) (tenderi0308) ((CG) Javno preduzeæe » Pogrebne usluge » Podgorica | Nabavka pogrebne opreme) (02cgrocr_121208.htm)
SRPSKI : (3161669) (tenderi0308) ((CG) J.P.Aerodromi Crne Gore | nabavka rendgen aparata za kontra diverzionu kontrolu, metal detektorskih vrata i ruènih metal detektora) (03cgrocr_121208.htm)
ENGLESKI: (3161669) (tenderi0308) ((CG) J.P.Aerodromi Crne Gore | nabavka rendgen aparata za kontra diverzionu kontrolu, metal detektorskih vrata i ruènih metal detektora) (03cgrocr_121208.htm)
NEMACKI : (3161669) (tenderi0308) ((CG) J.P.Aerodromi Crne Gore | nabavka rendgen aparata za kontra diverzionu kontrolu, metal detektorskih vrata i ruènih metal detektora) (03cgrocr_121208.htm)
SRPSKI : (3161670) (tenderi0308) ((CG) opstina Berane – Sekretarijat za opštu upravu i drustvene djelatnosti | Nabavka putnickog automobila) (04cgrocr_121208.htm)
ENGLESKI: (3161670) (tenderi0308) ((CG) opština Berane – Sekretarijat za opštu upravu i društvene djelatnosti | Nabavka putnickog automobila) (04cgrocr_121208.htm)
NEMACKI : (3161670) (tenderi0308) ((CG) opština Berane – Sekretarijat za opštu upravu i društvene djelatnosti | Nabavka putnickog automobila) (04cgrocr_121208.htm)
SRPSKI : (3161671) (tenderi0308) ((CG) Republicki fond za zdravstveno osiguranje Crne Gore | Nabavka proteza kolena) (05cgrocr_121208.htm)
ENGLESKI: (3161671) (tenderi0308) ((CG) Republièki fond za zdravstveno osiguranje Crne Gore | Nabavka proteza kolena) (05cgrocr_121208.htm)
NEMACKI : (3161671) (tenderi0308) ((CG) Republièki fond za zdravstveno osiguranje Crne Gore | Nabavka proteza kolena) (05cgrocr_121208.htm)
SRPSKI : (3161672) (tenderi0308) ((CG) Agencija za izgradnju i razvoj Herceg Novog d.o.o | IZRADU IDEJNOG PROJEKTA REKONSTRUKCIJE GRADSKE PIJACE U HERCEG NOVOM) (06cgrocr_121208.htm)
ENGLESKI: (3161672) (tenderi0308) ((CG) Agencija za izgradnju i razvoj Herceg Novog d.o.o | IZRADU IDEJNOG PROJEKTA REKONSTRUKCIJE GRADSKE PIJACE U HERCEG NOVOM) (06cgrocr_121208.htm)
NEMACKI : (3161672) (tenderi0308) ((CG) Agencija za izgradnju i razvoj Herceg Novog d.o.o | IZRADU IDEJNOG PROJEKTA REKONSTRUKCIJE GRADSKE PIJACE U HERCEG NOVOM) (06cgrocr_121208.htm)
SRPSKI : (3161673) (tenderi0308) ((CG) Ministarstvo unutrasnjih poslova i javne uprave CG | Nabavka avio karata) (07cgrocr_121208.htm)
ENGLESKI: (3161673) (tenderi0308) ((CG) Ministarstvo unutrašnjih poslova i javne uprave CG | Nabavka avio karata) (07cgrocr_121208.htm)
NEMACKI : (3161673) (tenderi0308) ((CG) Ministarstvo unutrašnjih poslova i javne uprave CG | Nabavka avio karata) (07cgrocr_121208.htm)
SRPSKI : (3161674) (tenderi0308) ((CG) Ministarstvo unutrašnjih poslova i javne uprave | izvodjenje radova na izradi spojnih optickih puteva za potrebe Centra 112 MUP i Ju-e, sa izradom Glavnog projekta, po sistemu »kljuè u ruke«) (08cgrocr_121208.htm)
ENGLESKI: (3161674) (tenderi0308) ((CG) Ministarstvo unutrašnjih poslova i javne uprave | izvodjenje radova na izradi spojnih optickih puteva za potrebe Centra 112 MUP i Ju-e, sa izradom Glavnog projekta, po sistemu »kljuè u ruke«) (08cgrocr_121208.htm)
NEMACKI : (3161674) (tenderi0308) ((CG) Ministarstvo unutrašnjih poslova i javne uprave | izvodjenje radova na izradi spojnih optickih puteva za potrebe Centra 112 MUP i Ju-e, sa izradom Glavnog projekta, po sistemu »kljuè u ruke«) (08cgrocr_121208.htm)
SRPSKI : (3161705) (tenderi0308) (RB Kolubara doo Lazarevac | NABAVKA USLUGA STAMPANJA LISTA) (02danocr_151208.htm)
ENGLESKI: (3161705) (tenderi0308) (Mining Complex LLC Lazarevac | PURCHASE OF SERVICES - MAGAZINE PRINTING) (02danocr_151208.htm)
NEMACKI : (3161705) (tenderi0308) (Mining Complex LLC Lazarevac | PURCHASE OF SERVICES - MAGAZINE PRINTING) (02danocr_151208.htm)
SRPSKI : (3161710) (tenderi0308) (EFG Stedionica ad Beograd | PRODAJA STANA u Despotovcu) (03polocr_151208.htm)
ENGLESKI: (3161710) (tenderi0308) (Joint-stock Company EFG Stedionica Belgrade | SALE OF APARTMENT in Despotovac) (03polocr_151208.htm)
NEMACKI : (3161710) (tenderi0308) (Joint-stock Company EFG Stedionica Belgrade | SALE OF APARTMENT in Despotovac) (03polocr_151208.htm)
SRPSKI : (3161722) (tenderi0308) (JP Putevi Srbije | NABAVKA DIGITALNOG SISTEMA VIDEO NADZORA NA NAPLATNIM STANICAMA) (06polocr_151208.htm)
ENGLESKI: (3161722) (tenderi0308) (PE Putevi Srbije | PURCHASE OF DIGITAL SURVEILLANCE SYSTEM FOR TOLL GATES) (06polocr_151208.htm)
NEMACKI : (3161722) (tenderi0308) (PE Putevi Srbije | PURCHASE OF DIGITAL SURVEILLANCE SYSTEM FOR TOLL GATES) (06polocr_151208.htm)
SRPSKI : (3161723) (tenderi0308) (AD Mlekara Subotica | PRODAJA ILI ZAMENA POSLOVNOG PROSTORA U ZEMUNU ZA POSLOVNI PROSTOR U NOVOM SADU) (07nsdocr_151208.htm)
ENGLESKI: (3161723) (tenderi0308) (Joint-stock Company Mlekara Subotica | SALE OR EXCHANGE OF OFFICE SPACE IN ZEMUN FOR OFFICE SPACE IN NOVI SAD) (07nsdocr_151208.htm)
NEMACKI : (3161723) (tenderi0308) (Joint-stock Company Mlekara Subotica | SALE OR EXCHANGE OF OFFICE SPACE IN ZEMUN FOR OFFICE SPACE IN NOVI SAD) (07nsdocr_151208.htm)
SRPSKI : (3161730) (tenderi0308) (Naftna industrija Srbije, NIS-PETROL | NABAVKA EVRO DIZELA) (14polocr_151208.htm)
ENGLESKI: (3161730) (tenderi0308) (Petroleum Industry of Serbia, NIS-Petrol | PURCHASE OF EURO-DIESEL) (14polocr_151208.htm)
NEMACKI : (3161730) (tenderi0308) (Petroleum Industry of Serbia, NIS-Petrol | PURCHASE OF EURO-DIESEL) (14polocr_151208.htm)
SRPSKI : (3161733) (tenderi0308) (Opstina Vrnjacka Banja | DAVANJE U ZAKUP OSTALOG NEIZGRADJENOG GRADJEVINSKOG ZEMLJISTA u Vrnjackoj Banji) (17novocr_151208.htm)
ENGLESKI: (3161733) (tenderi0308) (Municipality of Vrnjacka Banja | LEASING OF REMAINING FREE BUILDING LAND in Vrnjacka Banja) (17novocr_151208.htm)
NEMACKI : (3161733) (tenderi0308) (Municipality of Vrnjacka Banja | LEASING OF REMAINING FREE BUILDING LAND in Vrnjacka Banja) (17novocr_151208.htm)
SRPSKI : (3161739) (tenderi0308) (JP Zeleznica Srbije | IZDAVANJE U ZAKUP LOKALA U ZELZNICKOJ STANICI VUKOV SPOMENIK) (23polocr_151208.htm)
ENGLESKI: (3161739) (tenderi0308) (PE Serbian Railways | LEASING OF STORES ON RAILWAY STATION VUKOV SPOMENIK) (23polocr_151208.htm)
NEMACKI : (3161739) (tenderi0308) (PE Serbian Railways | LEASING OF STORES ON RAILWAY STATION VUKOV SPOMENIK) (23polocr_151208.htm)
SRPSKI : (3161741) (tenderi0308) (Poziv na Mentorski seminar "Priprema i vestina pregovaranja") (01emldig_151208.htm)
ENGLESKI: (3161741) (tenderi0308) (Invitation to Mentor Seminar 'Negotiation Preparations and Skills') (01emldig_151208.htm)
NEMACKI : (3161741) (tenderi0308) (Invitation to Mentor Seminar 'Negotiation Preparations and Skills') (01emldig_151208.htm)
SRPSKI : (3161780) (tenderi0308) (RB Kolubara doo Lazarevac | NABAVKA CEONOG VILJUSKARA) (01danocr_161208.htm)
ENGLESKI: (3161780) (tenderi0308) (Mining Complex Kolubara LLC Lazarevac | PURCHASE OF FORKLIFT) (01danocr_161208.htm)
NEMACKI : (3161780) (tenderi0308) (Mining Complex Kolubara LLC Lazarevac | PURCHASE OF FORKLIFT) (01danocr_161208.htm)
SRPSKI : (3161784) (tenderi0308) (Republicka radiodifuzna agencija | NABAVKA USLUGE IZRADE NAMENSKOG SOFTVERA) (04nsdocr_161208.htm)
ENGLESKI: (3161784) (tenderi0308) (Republic Broadcasting Agency | PURCHASE OF SERVICES - DEVELOPMENT OF APPLICATION) (04nsdocr_161208.htm)
NEMACKI : (3161784) (tenderi0308) (Republic Broadcasting Agency | PURCHASE OF SERVICES - DEVELOPMENT OF APPLICATION) (04nsdocr_161208.htm)
SRPSKI : (3161790) (tenderi0308) (Gerontoloski centar Knjazevac | NABAVKA NAMIRNICA I NAFTNIH DERIVATA) (10borocr_161208.htm)
ENGLESKI: (3161790) (tenderi0308) (Gerontological Center Knjazevac | PURCHASE OF FOOD AND OIL DERIVATIVES) (10borocr_161208.htm)
NEMACKI : (3161790) (tenderi0308) (Gerontological Center Knjazevac | PURCHASE OF FOOD AND OIL DERIVATIVES) (10borocr_161208.htm)
SRPSKI : (3161793) (tenderi0308) (Strauss adriatic doo | NABAVKA TRANSPORTNIH KUTIJA, KANCELARIJSKOG MATERIJALA) (13polocr_161208.htm)
ENGLESKI: (3161793) (tenderi0308) (Strauss Adriatic LLC | PURCHASE OF TRANSPORTATION BOXES, OFFICE SUPPLIES) (13polocr_161208.htm)
NEMACKI : (3161793) (tenderi0308) (Strauss Adriatic LLC | PURCHASE OF TRANSPORTATION BOXES, OFFICE SUPPLIES) (13polocr_161208.htm)
SRPSKI : (3161801) (tenderi0308) (Lokalna Cisco akademija FTN-Rao Novi Sad) (03emldig_161208.htm)
ENGLESKI: (3161801) (tenderi0308) (Lokalna Cisco akademija FTN-Rao Novi Sad) (03emldig_161208.htm)
NEMACKI : (3161801) (tenderi0308) (Lokalna Cisco akademija FTN-Rao Novi Sad) (03emldig_161208.htm)
SRPSKI : (3161802) (tenderi0308) ((CG) Republièki fond za zdravstveno osiguranje Crne Gore | NABAVKA GORIVA) (01cgrocr_161208.htm)
ENGLESKI: (3161802) (tenderi0308) ((MON) Health Insurance Fund of Montenegro | PURCHASE OF FUEL) (01cgrocr_161208.htm)
NEMACKI : (3161802) (tenderi0308) ((MON) Health Insurance Fund of Montenegro | PURCHASE OF FUEL) (01cgrocr_161208.htm)
SRPSKI : (3161803) (tenderi0308) ((CG) Republièki fond za zdravstveno osiguranje Crne Gore | izbor najpovoljnijeg dobavljaca za nabavku medicinske opreme iz oblasti LABORATORIJE za potrebe KCCG) (02cgrocr_161208.htm)
ENGLESKI: (3161803) (tenderi0308) ((MON) Health Insurance Fund of Montenegro | Selection of most favorable supplier of medical equipment in field LABORATORY for Clinical-Hospital Center of Montenegro) (02cgrocr_161208.htm)
NEMACKI : (3161803) (tenderi0308) ((MON) Health Insurance Fund of Montenegro | Selection of most favorable supplier of medical equipment in field LABORATORY for Clinical-Hospital Center of Montenegro) (02cgrocr_161208.htm)
SRPSKI : (3161804) (tenderi0308) (GP Progres ad u stecaju iz Arilja | PRODAJA POKRETNE I NEPOKRETNE IMOVINE GP "Progres" ad u stecaju iz Arilje) (01blcocr_171208.htm)
ENGLESKI: (3161804) (tenderi0308) (Joint-stock Company CC Progres in Bankruptcy, Arilje | SALE OF MOVABLE AND IMMOVABLE PROPERTY OF CC PROGRES in bankryptcy from Arilje) (01blcocr_171208.htm)
NEMACKI : (3161804) (tenderi0308) (Joint-stock Company CC Progres in Bankruptcy, Arilje | SALE OF MOVABLE AND IMMOVABLE PROPERTY OF CC PROGRES in bankryptcy from Arilje) (01blcocr_171208.htm)
SRPSKI : (3161807) (tenderi0308) (Poreska uprava, filijala Negotin | PRODAJA NEPOKRETNOSTI - NJIVE u Kobrovu) (04danocr_171208.htm)
ENGLESKI: (3161807) (tenderi0308) (Tax Administration, Branch Negotin | SALE OF REAL ESTATE - ARABLE LAND in Kobrovo) (04danocr_171208.htm)
NEMACKI : (3161807) (tenderi0308) (Tax Administration, Branch Negotin | SALE OF REAL ESTATE - ARABLE LAND in Kobrovo) (04danocr_171208.htm)
SRPSKI : (3161808) (tenderi0308) (NIS ad Novi Sad | JAVNI POZIV ZA PODNOSENJE ZAHTEVA ZA DODELU UGOVORA O PRERADI SIROVE NAFTE ZA PERIOD I-VI 2009god) (05danocr_171208.htm)
ENGLESKI: (3161808) (tenderi0308) (Joint-stock Company Petroleum Industry of Serbia, Novi Sad | PUBLIC CALL FOR SUBMISSION OF REQUESTS FOR ASSIGNMENT OF CONTRACTS ON CRUDE OIL PROCESSING IN PERION JANUARY - JUNE 2009) (05danocr_171208.htm)
NEMACKI : (3161808) (tenderi0308) (Joint-stock Company Petroleum Industry of Serbia, Novi Sad | PUBLIC CALL FOR SUBMISSION OF REQUESTS FOR ASSIGNMENT OF CONTRACTS ON CRUDE OIL PROCESSING IN PERION JANUARY - JUNE 2009) (05danocr_171208.htm)
SRPSKI : (3161812) (tenderi0308) (Hidrotehnika-Hidroenergetika ad Beograd | DAVANJE U ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA u Beogradu) (09polocr_171208.htm)
ENGLESKI: (3161812) (tenderi0308) (Joint-stock Company Hidrotehnika-Hidroenergetika, Belgrade | LEASING OF OFFICE SPACE in Belgrade) (09polocr_171208.htm)
NEMACKI : (3161812) (tenderi0308) (Joint-stock Company Hidrotehnika-Hidroenergetika, Belgrade | LEASING OF OFFICE SPACE in Belgrade) (09polocr_171208.htm)
SRPSKI : (3161822) (tenderi0308) ((CG) Agencija za izgradnju i razvoj Podgorice | IZBOR REVIZORSKE KUCE ZA POSLOVE REVIZIJE GODISNJEG OBRACUNA) (04cgrocr_171208.htm)
ENGLESKI: (3161822) (tenderi0308) ((MON) Agency for Construction and Development of Podgorica | SELECTION OF AUDITING COMPANY FOR AUDIT OF ANNUAL FINANCIAL REPORT) (04cgrocr_171208.htm)
NEMACKI : (3161822) (tenderi0308) ((MON) Agency for Construction and Development of Podgorica | SELECTION OF AUDITING COMPANY FOR AUDIT OF ANNUAL FINANCIAL REPORT) (04cgrocr_171208.htm)
SRPSKI : (3161823) (tenderi0308) ((CG) Agencija za izgradnju i razvoj Podgorice | IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE) (05cgrocr_171208.htm)
ENGLESKI: (3161823) (tenderi0308) ((MON) Agency for Construction and Development of Podgorica | CREATION OF PROJECT DOCUMENTATION) (05cgrocr_171208.htm)
NEMACKI : (3161823) (tenderi0308) ((MON) Agency for Construction and Development of Podgorica | CREATION OF PROJECT DOCUMENTATION) (05cgrocr_171208.htm)
SRPSKI : (3161824) (tenderi0308) ((CG) 13 Jul Plantaze ad Podgorica | NABAVKA ZASTITNIH SREDSTAVA IZ PROIZVODNOG PROGRAMA, ZA SUZBIJANJE BOLESTI I STETOCINA KOROVA NA VINOVOJ LOZI I BRESKVI) (06cgrocr_171208.htm)
ENGLESKI: (3161824) (tenderi0308) ((MON) Joint-stock Company 13 Jul Plantaze Podgorica | PURCHASE OF PRODUCTS FOR DISEASE, WEED AND PEST CONTROL on grape wine and peach trees) (06cgrocr_171208.htm)
NEMACKI : (3161824) (tenderi0308) ((MON) Joint-stock Company 13 Jul Plantaze Podgorica | PURCHASE OF PRODUCTS FOR DISEASE, WEED AND PEST CONTROL on grape wine and peach trees) (06cgrocr_171208.htm)
SRPSKI : (3161886) (tenderi0308) (ZZ Jablanica u stecaju iz Pocute | PRODAJA SUSARA I PODNIH SKLADISTA) (04danocr_181208.htm)
ENGLESKI: (3161886) (tenderi0308) (Collective Farm Jablanica in bankruptcy from Pocuta | KILN AND FLOOR STORAGE SPACE FOR SALE) (04danocr_181208.htm)
NEMACKI : (3161886) (tenderi0308) (Collective Farm Jablanica in bankruptcy from Pocuta | KILN AND FLOOR STORAGE SPACE FOR SALE) (04danocr_181208.htm)
SRPSKI : (3161890) (tenderi0308) (Agencija za privatizaciju Republike Srbije | PRODAJA 70 % DRUSTVENOG KAPITALA DTD Kamenko Gagrcin AD Sombor) (13polocr_181208.htm)
ENGLESKI: (3161890) (tenderi0308) (Privatization Agency of Republic of Serbia | SALE OF 70 % OF PUBLIC CAPITAL IN DTD Kamenko Gagrcin Sombor) (13polocr_181208.htm)
NEMACKI : (3161890) (tenderi0308) (Privatization Agency of Republic of Serbia | SALE OF 70 % OF PUBLIC CAPITAL IN DTD Kamenko Gagrcin Sombor) (13polocr_181208.htm)
SRPSKI : (3161892) (tenderi0308) (25. maj-DMK u stecaju iz Kikinde | PRODAJA POKRETNE I NEPOKRETNE IMOVINE PREDUZECA) (17polocr_181208.htm)
ENGLESKI: (3161892) (tenderi0308) (25. maj-DMK in bankruptcy from Kikinda | PROPERTY OF COMPANY FOR SALE) (17polocr_181208.htm)
NEMACKI : (3161892) (tenderi0308) (25. maj-DMK in bankruptcy from Kikinda | PROPERTY OF COMPANY FOR SALE) (17polocr_181208.htm)
SRPSKI : (3161894) (tenderi0308) (Sartid Smederevo | PRODAJA KUCA I STANOVA u Smederevu) (19polocr_181208.htm)
ENGLESKI: (3161894) (tenderi0308) (Sartid Smederevo | HOUSES AND APARTMENTS IN Smederevo FOR SALE) (19polocr_181208.htm)
NEMACKI : (3161894) (tenderi0308) (Sartid Smederevo | HOUSES AND APARTMENTS IN Smederevo FOR SALE) (19polocr_181208.htm)
SRPSKI : (3161896) (tenderi0308) (Dom zdravlja Novi Sad | NABAVKA STAMPANIH MEDICINSKIH OBRAZACA (51/08)) (27borocr_181208.htm)
ENGLESKI: (3161896) (tenderi0308) (Health Center Novi Sad | PURCHASE OF PRINTED MEDICAL FORMS) (27borocr_181208.htm)
NEMACKI : (3161896) (tenderi0308) (Health Center Novi Sad | PURCHASE OF PRINTED MEDICAL FORMS) (27borocr_181208.htm)
SRPSKI : (3161898) (tenderi0308) ((CG) Agencija za izgradnju i razvoj Herceg Novog | IZRADA IDEJNOG PROJEKTA REKONSTRUKCIJE GRADSKE PIJACE (5/08)) (01cgrocr_181208.htm)
ENGLESKI: (3161898) (tenderi0308) ((CG) Agency for Construction and Development of Herceg Novi | ELABORATION OF PRELIMINARY PROJECT FOR RECONSTRUCTION OF CITY MARKET) (01cgrocr_181208.htm)
NEMACKI : (3161898) (tenderi0308) ((CG) Agency for Construction and Development of Herceg Novi | ELABORATION OF PRELIMINARY PROJECT FOR RECONSTRUCTION OF CITY MARKET) (01cgrocr_181208.htm)
SRPSKI : (3161902) (tenderi0308) ((CG) Republicki fond za zdravstveno osiguranje Crne Gore Podgorica | NABAVKA PROTEZA KOLENA I POTROSNOG MATERIJALA IZ OBLASTI ANESTEZIJE I INTENZIVNE NEGE) (05cgrocr_181208.htm)
ENGLESKI: (3161902) (tenderi0308) ((CG) Republic Medical Insurance Fund of Montenegro Podgorica | PURCHASE OF KNEE PROSTHESES AND DISPOSABLE MATERIAL) (05cgrocr_181208.htm)
NEMACKI : (3161902) (tenderi0308) ((CG) Republic Medical Insurance Fund of Montenegro Podgorica | PURCHASE OF KNEE PROSTHESES AND DISPOSABLE MATERIAL) (05cgrocr_181208.htm)
SRPSKI : (3161903) (tenderi0308) ((CG) Republicki fond za zdravstveno osiguranje Crne Gore Podgorica | NABAVKA GORIVA (03/09)) (06cgrocr_181208.htm)
ENGLESKI: (3161903) (tenderi0308) ((CG) Republic Medical Insurance Fund of Montenegro Podgorica | PURCHASE OF FUEL) (06cgrocr_181208.htm)
NEMACKI : (3161903) (tenderi0308) ((CG) Republic Medical Insurance Fund of Montenegro Podgorica | PURCHASE OF FUEL) (06cgrocr_181208.htm)
SRPSKI : (3161904) (tenderi0308) ((CG) Republicki fond za zdravstveno osiguranje Crne Gore Podgorica | NABAVKA LABORATORIJSKE OPREME (21/08)) (07cgrocr_181208.htm)
ENGLESKI: (3161904) (tenderi0308) ((CG) Republic Medical Insurance Fund of Montenegro Podgorica | PURCHASE OF LABORATORY EQUIPMENT) (07cgrocr_181208.htm)
NEMACKI : (3161904) (tenderi0308) ((CG) Republic Medical Insurance Fund of Montenegro Podgorica | PURCHASE OF LABORATORY EQUIPMENT) (07cgrocr_181208.htm)
SRPSKI : (3161908) (tenderi0308) ((CG) Agencija za izgradnju i razvoj Podgorice | IZRADA PROJEKTNE IZRADA GLAVNIH PROJEKATA ZA REKONSTRUKCIJU ULICA (181/08)) (11cgrocr_181208.htm)
ENGLESKI: (3161908) (tenderi0308) ((CG) Agency for Construction and Development of Podgorica | DESIGN OF PROJECT DOCUMENTATION AND ELABORATION OF MAIN PROJECTS FOR RECOSTRUCTION OF STREETS) (11cgrocr_181208.htm)
NEMACKI : (3161908) (tenderi0308) ((CG) Agency for Construction and Development of Podgorica | DESIGN OF PROJECT DOCUMENTATION AND ELABORATION OF MAIN PROJECTS FOR RECOSTRUCTION OF STREETS) (11cgrocr_181208.htm)
SRPSKI : (3161909) (tenderi0308) ((CG) Elektroprivreda Crne Gore, Hidroelektrana Piva Pluzine | NABAVKA USLUGA ISPITIVANJA OBJEKATA) (12cgrocr_181208.htm)
ENGLESKI: (3161909) (tenderi0308) ((CG) Electric Power Company of Montenegro, Hydroelectric Power Plants Piva Pluzine | PURCHASE OF SERVICES OF TESTING FACILITIES) (12cgrocr_181208.htm)
NEMACKI : (3161909) (tenderi0308) ((CG) Electric Power Company of Montenegro, Hydroelectric Power Plants Piva Pluzine | PURCHASE OF SERVICES OF TESTING FACILITIES) (12cgrocr_181208.htm)
SRPSKI : (3161910) (tenderi0308) ((CG) Hipotekarna banka Podgorica | PRODAJA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJISTA u KO Gradjani, vlasnistvo Knezevic Nikole) (13cgrocr_181208.htm)
ENGLESKI: (3161910) (tenderi0308) ((CG) Mortgage Bank Podgorica | AGRICULTURAL LAND in Gradjani, property of Knezevic Nikola, FOR SALE) (13cgrocr_181208.htm)
NEMACKI : (3161910) (tenderi0308) ((CG) Mortgage Bank Podgorica | AGRICULTURAL LAND in Gradjani, property of Knezevic Nikola, FOR SALE) (13cgrocr_181208.htm)
SRPSKI : (3161911) (tenderi0308) ((CG) Hipotekarna banka Podgorica | PRODAJA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJISTA u KO Lepenac, vlasnistvo Pejovic Vukmana) (14cgrocr_181208.htm)
ENGLESKI: (3161911) (tenderi0308) ((CG) Mortgage Bank Podgorica | AGRICULTURAL LAND in Lepenac, property of Pejovic Vukman, FOR SALE) (14cgrocr_181208.htm)
NEMACKI : (3161911) (tenderi0308) ((CG) Mortgage Bank Podgorica | AGRICULTURAL LAND in Lepenac, property of Pejovic Vukman, FOR SALE) (14cgrocr_181208.htm)
SRPSKI : (3161912) (tenderi0308) ((CG) Hipotekarna banka Podgorica | PRODAJA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJISTA u KO Babajici, vlasnistvo Vukovic Rajka) (15cgrocr_181208.htm)
ENGLESKI: (3161912) (tenderi0308) ((CG) Mortgage Bank Podgorica | AGRICULTURAL LAND in Babajica, property of Vukovic Rajko, FOR SALE) (15cgrocr_181208.htm)
NEMACKI : (3161912) (tenderi0308) ((CG) Mortgage Bank Podgorica | AGRICULTURAL LAND in Babajica, property of Vukovic Rajko, FOR SALE) (15cgrocr_181208.htm)
SRPSKI : (3161913) (tenderi0308) ((CG) Crnogorska komercijalna banka Podgorica | PRODAJA POSLOVNIH ZGRADA SA ZEMLJISTEM u Baru) (16cgrocr_181208.htm)
ENGLESKI: (3161913) (tenderi0308) ((CG) Montenegrin Komercijalna Banka Podgorica | BUSINESS BUILDINGS WITH LAND in Bar FOR SALE) (16cgrocr_181208.htm)
NEMACKI : (3161913) (tenderi0308) ((CG) Montenegrin Komercijalna Banka Podgorica | BUSINESS BUILDINGS WITH LAND in Bar FOR SALE) (16cgrocr_181208.htm)
SRPSKI : (3161914) (tenderi0308) ((CG) Crnogorska komercijalna banka Podgorica | PRODAJA STAMBENOG PROSTORA u Niksicu) (17cgrocr_181208.htm)
ENGLESKI: (3161914) (tenderi0308) ((CG) Montenegrin Komercijalna Banka Podgorica | RESIDENTIAL SPACE in Niksic FOR SALE) (17cgrocr_181208.htm)
NEMACKI : (3161914) (tenderi0308) ((CG) Montenegrin Komercijalna Banka Podgorica | RESIDENTIAL SPACE in Niksic FOR SALE) (17cgrocr_181208.htm)
SRPSKI : (3161946) (tenderi0308) (EPS-PD Jugoistok, Ogranak Elektrotimok Zajecar | NABAVKA SREDSTAVA ZA HIGIJENU (04/08)) (02danocr_191208.htm)
ENGLESKI: (3161946) (tenderi0308) (EPS-PD Jugoistok, Branch Elektrotimok Zajecar | PURCHASE OF HYGIENE PRODUCTS) (02danocr_191208.htm)
NEMACKI : (3161946) (tenderi0308) (EPS-PD Jugoistok, Branch Elektrotimok Zajecar | PURCHASE OF HYGIENE PRODUCTS) (02danocr_191208.htm)
SRPSKI : (3161949) (tenderi0308) (EPS-PD za distribuciju elektricne energije Elektrosrbija, Ogranak Elektrodistribucija Krusevac | IZVODJENJE RADOVA NA PROSIRENJU POSLOVNOG PROSTORA u pogonu Aleksandrovac (OP-1/08)) (06danocr_191208.htm)
ENGLESKI: (3161949) (tenderi0308) (EPS-Power Supply Company Elektrosrbija, Branch Power Supply Company Krusevac | WORKS ON BROADENING OFFICE SPACE in unit Aleksandrovac) (06danocr_191208.htm)
NEMACKI : (3161949) (tenderi0308) (EPS-Power Supply Company Elektrosrbija, Branch Power Supply Company Krusevac | WORKS ON BROADENING OFFICE SPACE in unit Aleksandrovac) (06danocr_191208.htm)
SRPSKI : (3161952) (tenderi0308) (JP Aerodrom Nikola Tesla Beograd | PRODAJA OGREVNOG DRVETA) (09polocr_191208.htm)
ENGLESKI: (3161952) (tenderi0308) (Public Company Airport Nikola Tesla Belgrade | FIRE-WOOD FOR SALE) (09polocr_191208.htm)
NEMACKI : (3161952) (tenderi0308) (Public Company Airport Nikola Tesla Belgrade | FIRE-WOOD FOR SALE) (09polocr_191208.htm)
SRPSKI : (3161953) (tenderi0308) (Elan PJ Kazneno-popravnog zavoda u Somboru | NABAVKA TRUPACA, REZANE GRADJE I STOLARSKOG PLOCASTOG MATERIJALA) (10polocr_191208.htm)
ENGLESKI: (3161953) (tenderi0308) (Elan House of Correction in Sombor | PURCHASE OF LOGS, TIMBER AND CARPENTER'S PANEL MATERIAL) (10polocr_191208.htm)
NEMACKI : (3161953) (tenderi0308) (Elan House of Correction in Sombor | PURCHASE OF LOGS, TIMBER AND CARPENTER'S PANEL MATERIAL) (10polocr_191208.htm)
SRPSKI : (3161954) (tenderi0308) (AKB EuroAxis Bank Moskva | PRODAJA STAMBENOG OBJEKTA na Kopaoniku) (11polocr_191208.htm)
ENGLESKI: (3161954) (tenderi0308) (AKB EuroAxis Bank Moscow | RESIDENTIAL FACILITY on Kopaonik FOR SALE) (11polocr_191208.htm)
NEMACKI : (3161954) (tenderi0308) (AKB EuroAxis Bank Moscow | RESIDENTIAL FACILITY on Kopaonik FOR SALE) (11polocr_191208.htm)
SRPSKI : (3161955) (tenderi0308) (Eko-Metal Vrdnik | PRODAJA PREDUZECA Entes-Eko doo Vrdnik i FABRIKE u Vrdniku) (12polocr_191208.htm)
ENGLESKI: (3161955) (tenderi0308) (Eko-Metal Vrdnik | COMPANY Entes-Eko Ltd. Vrdnik AND FACTORY in Vrdnik FOR SALE) (12polocr_191208.htm)
NEMACKI : (3161955) (tenderi0308) (Eko-Metal Vrdnik | COMPANY Entes-Eko Ltd. Vrdnik AND FACTORY in Vrdnik FOR SALE) (12polocr_191208.htm)
SRPSKI : (3161957) (tenderi0308) (KBC Bezanijska kosa Novi Beograd | NABAVKA CITOSTATIKA (18/08)) (14polocr_191208.htm)
ENGLESKI: (3161957) (tenderi0308) (Clinical Hospital Bezanijska kosa New Belgrade | PURCHASE OF CYTOSTATICS) (14polocr_191208.htm)
NEMACKI : (3161957) (tenderi0308) (Clinical Hospital Bezanijska kosa New Belgrade | PURCHASE OF CYTOSTATICS) (14polocr_191208.htm)
SRPSKI : (3161959) (tenderi0308) (JP Vojvodinasume Petrovaradin | NABAVKA GORIVA ZA VOZILA (404-02-6602/08)) (16borocr_191208.htm)
ENGLESKI: (3161959) (tenderi0308) (Public Company Vojvodinasume Petrovaradin | PURCHASE OF FUEL FOR VEHICLES) (16borocr_191208.htm)
NEMACKI : (3161959) (tenderi0308) (Public Company Vojvodinasume Petrovaradin | PURCHASE OF FUEL FOR VEHICLES) (16borocr_191208.htm)
SRPSKI : (3161960) (tenderi0308) (PD za distribuciju elektricne energije Jugoistok, Elektrodistribucija Vranje | IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA ADAPTACIJU STARE ZAGRADE TS Presevo (42/07)) (17borocr_191208.htm)
ENGLESKI: (3161960) (tenderi0308) (Power supply company Jugoistok, Power Supply Company Vranje | DESIGN OF PROJECT DOCUMENTATION FOR ADAPTATION OF OLD BUILDING OF TS Presevo) (17borocr_191208.htm)
NEMACKI : (3161960) (tenderi0308) (Power supply company Jugoistok, Power Supply Company Vranje | DESIGN OF PROJECT DOCUMENTATION FOR ADAPTATION OF OLD BUILDING OF TS Presevo) (17borocr_191208.htm)
SRPSKI : (3161964) (tenderi0308) ((CG) Ministarstvo unutrasnjih poslova i javne uprave Crne Gore Podgorica | NABAVKA USLUGA ODRZAVANJA PODNIH I ZIDNIH POKRIVACA, PRANJA I PEGLANJA RUBLJA (35-08)) (02cgrocr_191208.htm)
ENGLESKI: (3161964) (tenderi0308) ((CG) Ministry of Internal Affairs and Public Administration of Montenegro Podgorica | PURCHASE OF SERVICES OF MAINTENANCE OF FLOOR AND WALL COVERS, WASHING AND IRONING LAUNDRY) (02cgrocr_191208.htm)
NEMACKI : (3161964) (tenderi0308) ((CG) Ministry of Internal Affairs and Public Administration of Montenegro Podgorica | PURCHASE OF SERVICES OF MAINTENANCE OF FLOOR AND WALL COVERS, WASHING AND IRONING LAUNDRY) (02cgrocr_191208.htm)
SRPSKI : (3161965) (tenderi0308) ((CG) JP Vodovod i kanalizacija Niksic | NABAVKA VODOVODNOG I KANALIZACIONOG MATERIJALA (I-1)) (03cgrocr_191208.htm)
ENGLESKI: (3161965) (tenderi0308) ((CG) Public company Vodovod i kanalizacija Niksic | PURCHASE OF PLUMBING AND SEWERAGE MATERIAL) (03cgrocr_191208.htm)
NEMACKI : (3161965) (tenderi0308) ((CG) Public company Vodovod i kanalizacija Niksic | PURCHASE OF PLUMBING AND SEWERAGE MATERIAL) (03cgrocr_191208.htm)
SRPSKI : (3161966) (tenderi0308) ((CG) Crnogorski Telekom Podgorica | NABAVKA AKU-BATERIJA) (04cgrocr_191208.pdf)
ENGLESKI: (3161966) (tenderi0308) ((CG) Montenegrin Telekom Podgorica | PURCHASE OF ACCU-BATTERIES) (04cgrocr_191208.pdf)
NEMACKI : (3161966) (tenderi0308) ((CG) Montenegrin Telekom Podgorica | PURCHASE OF ACCU-BATTERIES) (04cgrocr_191208.pdf)
SRPSKI : (3162032) (tenderi0308) (JP PTT saobracaja Srbija Beograd | NABAVKA NALEPNICA ZA POSTANSKI SAOBRACAJ (454/2008)) (04danocr_221208.htm)
ENGLESKI: (3162032) (tenderi0308) (PE for PTT Communications Srbija Belgrade | PURCHASE OF STICKERS FOR POSTAL TRAFFIC (454/2008)) (04danocr_221208.htm)
NEMACKI : (3162032) (tenderi0308) (Postamt Serbiens Belgrad |Beschaffung von Aufklebern für Postverkehr (454/2008)) (04danocr_221208.htm)
SRPSKI : (3162033) (tenderi0308) (Agencija za privatizaciju Republike Srbije Beograd | PRODAJA ZGRADE POSLOVNIH USLUGA, PRODAVNICE I POSLOVNOG PROSTORA u Beogradu, vlasnistvo Fond Ineks Intereksport AD u restrukturiranju Beograd) (07polocr_221208.htm)
ENGLESKI: (3162033) (tenderi0308) (Privatization Agency of Republic of Serbia Belgrade | SALE OF BUSINESS BUILDING, STORE AND OFFICE SPACE in Belgrade, owned by joint-stock company Fond Ineks Intereksport in restructuring from Belgrade) (07polocr_221208.htm)
NEMACKI : (3162033) (tenderi0308) (Privatisierungsagentur der Republik Serbien Belgrad | Verkauf des Wirtshaftsgebäudes und Verkaufladens in Belgrad, Eigentum von Fond Ineks Intereksport AD Belgrad) (07polocr_221208.htm)
SRPSKI : (3162034) (tenderi0308) (Agencija za privatizaciju Republike Srbije | PRODAJA SAMACKOG HOTELA u Beogradu, vlasnistvo Dvadesetprvi maj-Hotelijerstvo i usluge DOO u restrukturiranju Beograd) (08polocr_221208.htm)
ENGLESKI: (3162034) (tenderi0308) (Privatization Agency of Republic of Serbia | SALE OF SINGLES' HOTEL in Belgrade, owned by 21.maj - Hotelijerstvo I Usluge LLC in restructuring from Belgrade) (08polocr_221208.htm)
NEMACKI : (3162034) (tenderi0308) (Privatisierungsagentur der Republik Serbien | Verkauf vom Hotelbebäude in Belgrad, Eigentum Dvadesetprvi maj-Hotelgewerbe und Dienstleistungen GmbH DOO in Restrukturierung Belgrad) (08polocr_221208.htm)
SRPSKI : (3162036) (tenderi0308) (Gradnja Kladovo, u stecaju iz Kladova | PRODAJA CIGLANE, KOMPLETA BARAKA ZA SMESTAJ RADNIKA, GRADJEVINSKE DIZALICE) (10polocr_221208.htm)
ENGLESKI: (3162036) (tenderi0308) (Gradnja Kladovo in bankruptcy Kladovo | SALE OF BRICKWORKS, BARRACS FOR WORKERS' ACCOMODATION, CONSTRUCTION CRANE) (10polocr_221208.htm)
NEMACKI : (3162036) (tenderi0308) (Gradnja Kladovo, Im Konkursverfahren | Verkauf der Ziegelfabrik , Barake für Arbeiterunterkunft, Bauaufzug) (10polocr_221208.htm)
SRPSKI : (3162039) (tenderi0308) (Naucni institut za veterinarstvo Novi Sad | NABAVKA PROTOCNOG CITROMETRA (2/2008)) (14polocr_221208.htm)
ENGLESKI: (3162039) (tenderi0308) (Scientific Veterinary Institute Novi Sad | PURCHASE OF FLOW CYTROMETER) (14polocr_221208.htm)
NEMACKI : (3162039) (tenderi0308) ( Tierärztliches Institut Novi Sad | Beschaffung vom Durchlaufzitromeßer (2/2008)) (14polocr_221208.htm)
SRPSKI : (3162040) (tenderi0308) (Naucni institut za veterinarstvo Novi Sad | NABAVKA APARATA ZA KOMPJUTERSKU ANALIZU (1/2008)) (16polocr_221208.htm)
ENGLESKI: (3162040) (tenderi0308) (Scientific Veterinary Institute Novi Sad | PURCHASE OF COMPUTER ANALYSIS APPARATUS) (16polocr_221208.htm)
NEMACKI : (3162040) (tenderi0308) ( Tierärztliches Institut Novi Sad | Beschaffung vom Gerät für Komputeranalyse (1/2008)) (16polocr_221208.htm)
SRPSKI : (3162044) (tenderi0308) (Meridian Bank Novi Sad | PRODAJA POLOVNIH PUTNICKIH VOZILA) (22blcocr_221208.htm)
ENGLESKI: (3162044) (tenderi0308) (Meridian Bank Novi Sad | SALE OF USED PASSENGER VEHICLES) (22blcocr_221208.htm)
NEMACKI : (3162044) (tenderi0308) (Meridian Bank Novi Sad | Verkauf von Gebrauchrtwagen) (22blcocr_221208.htm)
SRPSKI : (3162045) (tenderi0308) (Renault Nissan Srbija Beograd | TRAZI PARTNERE SA ISKUSTVOM U AUTOMOBILSKOJ INDUSTRIJI) (23blcocr_221208.htm)
ENGLESKI: (3162045) (tenderi0308) (Renault Nissan Serbia Belgrade | SEEKING PARTNERS WITH EXPERIENCE IN AUTOMOBILE INDUSTRY) (23blcocr_221208.htm)
NEMACKI : (3162045) (tenderi0308) (Renault Nissan Srbija Belgrad | Partnere mit der Erfahrung in der Autoindustrie Gesucht) (23blcocr_221208.htm)
SRPSKI : (3162046) (tenderi0308) ((CG) Zeljeznicki prevoz Crne Gore Podgorica | NABAVKA USLUGE INVESTICIONE OPRAVKE 3 ELEKTRO LOKOMOTIVE serije 461 (15/08)) (01cgrsaj_221208.htm)
ENGLESKI: (3162046) (tenderi0308) ((MON) Rail Transport of Montenegro Podgorica | PURCHASE OF SERVICES - INVESTMENT REPAIR OF THREE ELECTRIC LOCOMOTIVES Class 461 (15/08)) (01cgrsaj_221208.htm)
NEMACKI : (3162046) (tenderi0308) ((CG) Eisenbahnen Montenegros Podgorica | Beschaffung der Reparatur und Investition von 3 Elektrolokomotiven Serie 461 (15/08)) (01cgrsaj_221208.htm)
SRPSKI : (3162047) (tenderi0308) ((CG) Zeljeznicki prevoz Crne Gore Podgorica | OPRAVKA 2 ELEKTROMOTORNA VOZA (14/08)) (03cgrsaj_221208.htm)
ENGLESKI: (3162047) (tenderi0308) ((MON) Rail Transport of Montenegro Podgorica | REPAIR OF TWO ELECTRIC MOTOR TRAINS (14/08)) (03cgrsaj_221208.htm)
NEMACKI : (3162047) (tenderi0308) ((CG) Eisenbahnen Montenegros Podgorica | Reparatur von 2 Elektromotorzügen (14/08)) (03cgrsaj_221208.htm)
SRPSKI : (3162049) (tenderi0308) ((CG) Savjet za privatizaciju Crne Gore Podgorica | DAVANJE U DUGOROCNI ZAKUP TURISTICKOG KOMPLEKSA Valdanos, Ulcinj) (05cgrocr_221208.htm)
ENGLESKI: (3162049) (tenderi0308) ((MON) Privatization Council of Montenegro Podgorica | LONG-TERM LEASING OF TOURIST COMPLEX Valdanos, Ulcinj) (05cgrocr_221208.htm)
NEMACKI : (3162049) (tenderi0308) ((CG) Privatisierungsrat Montenegros Podgorica | Langfristige Verpachtung des touristischen Komplekses Valdanos, Ulcinj) (05cgrocr_221208.htm)
SRPSKI : (3162050) (tenderi0308) ((CG) JP Vodovod i kanalizacija Niksic | NABAVKA GORIVA ZA VOZILA (I-3)) (06cgrsaj_221208.htm)
ENGLESKI: (3162050) (tenderi0308) ((MON) PE Vodovod I Kanalizacija Niksic | PURCHASE OF FUEL FOR VEHICLES (I-3)) (06cgrsaj_221208.htm)
NEMACKI : (3162050) (tenderi0308) ((CG) Wasserversorgung und Kanalisation Niksic | Beschaffung vom Treibstoff (I-3)) (06cgrsaj_221208.htm)
SRPSKI : (3162051) (tenderi0308) ((CG) Centralna banka Crne Gore Podgorica | NABAVKA RACUNARSKE OPREME (022/2008)) (07cgrsaj_221208.htm)
ENGLESKI: (3162051) (tenderi0308) ((MON) Central Bank of Montenegro Podgorica | PURCHASE OF COMPUTER EQUIPMENT (022/2008)) (07cgrsaj_221208.htm)
NEMACKI : (3162051) (tenderi0308) ((CG) Zentralbank Montenegros Podgorica | Beschaffung von Rechnern (022/2008)) (07cgrsaj_221208.htm)
SRPSKI : (3162052) (tenderi0308) ((CG) Opstina Budva | IZVODJENJE ZAVRSNIH RADOVA NA IZGRADNJI MAGISTRALNOG PUTA Budva-Bar (57/08)) (08cgrsaj_221208.htm)
ENGLESKI: (3162052) (tenderi0308) ((MON) Municipality of Budva | FINISHING WORKS ON CONSTRUCTION OF MAIN ROAD Budva - Bar (57/08)) (08cgrsaj_221208.htm)
NEMACKI : (3162052) (tenderi0308) ((CG) Gemeinde Budva | Abschlußarbeiten auf der Hauptstraße Budva-Bar (57/08)) (08cgrsaj_221208.htm)
SRPSKI : (3162053) (tenderi0308) ((CG) Ustavni sud Crne Gore Podgorica | NABAVKA 4 PUTNICKA VOZILA (02/08)) (09cgrsaj_221208.htm)
ENGLESKI: (3162053) (tenderi0308) ((MON) Constitutional Court of Montenegro Podgorica | PURCHASE OF 4 PASSENGER VEHICLES (02/08)) (09cgrsaj_221208.htm)
NEMACKI : (3162053) (tenderi0308) ((CG) Verfassungsgericht Montenegros Podgorica | Beschaffung von 4 Pkw-s (02/08)) (09cgrsaj_221208.htm)
SRPSKI : (3162054) (tenderi0308) ((CG) Opstina Pljevlja | IZVODJENJE RADOVA NA ZAMENI TAVANICE ISPOD BIBLIOTEKE I MUZEJA u Domu kulture (69/08)) (10cgrsaj_221208.htm)
ENGLESKI: (3162054) (tenderi0308) ((MON) Municipality of Pljevlja | REPLACEMENT OF CEILING UNDER LIBRARY AND MUSEUM in Culture Center (69/08)) (10cgrsaj_221208.htm)
NEMACKI : (3162054) (tenderi0308) ((CG) Gemeinde Pljevlja | Auswechslung des Dachbodens in der Bibliothek und Museum im Kulturheim (69/08)) (10cgrsaj_221208.htm)
SRPSKI : (3162055) (tenderi0308) ((CG) Rekra Podgorica | NABAVKA USLUGA ODMARANJA I BANJSKOG LECENJA za 6200 zaposlenih u Podgorici) (11cgrocr_221208.htm)
ENGLESKI: (3162055) (tenderi0308) ((MON) Rekra Podgorica | PURCHASE OF SERVICES - VACATIONS AND RESORT TREATMENTS for 6.200 employess in Podgorica) (11cgrocr_221208.htm)
NEMACKI : (3162055) (tenderi0308) ((CG) Rekra Podgorica | Beschaffung der Erholungsdienste und Kurortdienste für 6200 Beschäftigte in Podgorica) (11cgrocr_221208.htm)
SRPSKI : (3162056) (tenderi0308) ((CG) Crnogorski fond za solidarnu stambenu izgradnju Podgorica | IZVODJENJE RADOVA NA IZGRADNJI STAMBENOG OBJEKTA D u Niksicu (06/08)) (12cgrsaj_221208.htm)
ENGLESKI: (3162056) (tenderi0308) ((MON) Montengring Fund for Solidary Home Construction Podgorica | CONSTRUCTION WORKS ON RESIDENTIAL FACILITY in Niksic (06/08)) (12cgrsaj_221208.htm)
NEMACKI : (3162056) (tenderi0308) ((CG) Montenegrinisches Fond für fond Sozielwohnungsbau Podgorica | Bau des Wohnobjeketes D in Niksic (06/08)) (12cgrsaj_221208.htm)
SRPSKI : (3162058) (tenderi0308) ((CG) Sumsko-industrijski kombinat Lim Bijelo Polje | PRODAJA ZEMLJISTA u Bijelom Polju) (14cgrocr_221208.htm)
ENGLESKI: (3162058) (tenderi0308) ((MON) Lumber & Industrial Complex Lim Bijelo Polje | SALE OF LAND in Bijelo Polje) (14cgrocr_221208.htm)
NEMACKI : (3162058) (tenderi0308) ((CG) Waldindustrie Kombinat Lim Bijelo Polje | Verkauf von Grundstücken in Bijelo Polje) (14cgrocr_221208.htm)
SRPSKI : (3162060) (tenderi0308) ((CG) Gradex-HBP u stecaju Berane | PRODAJA CELOKUPNE IMOVINE PREDUZECA) (16cgrocr_221208.htm)
ENGLESKI: (3162060) (tenderi0308) ((MON) Gradex-HBP in bankruptcy Berane | SALE OF COMPANY'S ENTIRE PROPERTY) (16cgrocr_221208.htm)
NEMACKI : (3162060) (tenderi0308) ((CG) Gradex-HBP im Konkursverfahren Berane | Verkauf des gesamtem Vermögens der Firma) (16cgrocr_221208.htm)
SRPSKI : (3162062) (tenderi0308) ((CG) Zavod za statistiku Crne Gore Podgorica | NABAVKA KANCELARIJSKOG NAMESTAJA (05/08)) (19cgrsaj_221208.htm)
ENGLESKI: (3162062) (tenderi0308) ((MON) Statistical Office of Montenegro Podgorica | PURCHASE OF OFFICE FURNITURE (05/08)) (19cgrsaj_221208.htm)
NEMACKI : (3162062) (tenderi0308) ((CG) Statistikamt Montenegros Podgorica | Beschaffung vom Büromöbel (05/08)) (19cgrsaj_221208.htm)
SRPSKI : (3162063) (tenderi0308) ((CG) Opstina Rozaje | PRODAJA ZEMLJISTA I OBJEKATA u Rozaju) (20cgrocr_221208.htm)
ENGLESKI: (3162063) (tenderi0308) ((MON) Municipality of Rozaje | SALE OF LAND AND FACILITIES in Rozaje) (20cgrocr_221208.htm)
NEMACKI : (3162063) (tenderi0308) ((CG) Gemeinde Rozaje | Verkauf von Boden und Objekten in Rozaje (Rozshaje)) (20cgrocr_221208.htm)
SRPSKI : (3162065) (tenderi0308) ((CG) JP Aerodromi Crne Gore Podgorica | NABAVKA NAMESTAJA (18/2008)) (22cgrocr_221208.htm)
ENGLESKI: (3162065) (tenderi0308) ((MON) PE Montenegrin Airports Podgorica | PURCHASE OF FURNITURE (18/2008)) (22cgrocr_221208.htm)
NEMACKI : (3162065) (tenderi0308) ((CG) Flughäfen Montenegros Podgorica | Beschaffung der Unterkunft (18/2008)) (22cgrocr_221208.htm)
SRPSKI : (3162066) (tenderi0308) ((CG) Ministarstvo zdravlja, rada i socijalnog staranja Crne Gore Podgorica | NABAVKA KANCELARIJSKOG MATERIJALA (06/08)) (23cgrocr_221208.htm)
ENGLESKI: (3162066) (tenderi0308) ((MON) Ministry of Health, Labor and Social Welfare of Montenegro Podgorica | PURCHASE OF OFFICE SUPPLIES (06/08)) (23cgrocr_221208.htm)
NEMACKI : (3162066) (tenderi0308) ((CG) Gesundheits-, Arbeits - und Sozialministerium Montenegros Podgorica | Beschaffung vom Büromaterial (06/08)) (23cgrocr_221208.htm)
SRPSKI : (3162067) (tenderi0308) ((CG) Klinicki centar Crne Gore Podgorica | IZVODJENJE RADOVA NA ADAPTACIJI Centra za neonatologiju (05-119/08)) (24cgrocr_221208.htm)
ENGLESKI: (3162067) (tenderi0308) ((MON) Clinical Center of Montenegro Podgorica | WORKS ON ADAPTATION of Neonatology Center (05-119/08)) (24cgrocr_221208.htm)
NEMACKI : (3162067) (tenderi0308) ((CG) Klinikzentrum Montenegros Podgorica | Umbau des Zentrums für Neonatalogie (Kindergeburt) (05-119/08)) (24cgrocr_221208.htm)
SRPSKI : (3162068) (tenderi0308) ((CG) Opstina Bar | IZVODJENJE RADOVA NA HIDROTEHNICKIM INSTALACIJAMA, FEKALNOM KOLEKTORU I ELEKTRO INSTALACIJAMA (30/08)) (25cgrocr_221208.htm)
ENGLESKI: (3162068) (tenderi0308) ((MON) Municipality of Bar | WORKS ON HYDRO-TECHNICAL INSTALLATIONS, FECAL COLLECTOR AND ELECTRIC INSTALLATIONS) (25cgrocr_221208.htm)
NEMACKI : (3162068) (tenderi0308) ((CG) Gemeinde Bar | Arbeiten auf Hydrotechnischen Instalationen, Fökalkollektor und Elektroinstalationen (30/08)) (25cgrocr_221208.htm)
SRPSKI : (3162081) (tenderi0308) (Poreska uprava, Filijala Leskovac | PRODAJA SUMA u Milanovu, vlasnistvo DOO Navip plantaze iz D. Stopanje) (02danocr_231208.htm)
ENGLESKI: (3162081) (tenderi0308) (Tax Administration, Branch Leskovac | SALE OF FORESTS in Milanovo, owned by Navip Plantaze LLC from Donja Stopanja) (02danocr_231208.htm)
NEMACKI : (3162081) (tenderi0308) (Steuerverwaltung, Filiale Leskovac | Verkauf von Wäldern in u Milanovo, Eigentum von DOO Navip Anbauflächen aus D. Stopanja) (02danocr_231208.htm)
SRPSKI : (3162082) (tenderi0308) (Gerontoloski centar Beograd | NABAVKA NAMIRNICA, SANITETSKOG MATERIJALA, SREDSTAVA ZA ODRZAVANJE HIGIJENE, ELEKTROMATERIJALA, VODOVODNOG MATERIJALA I OSTALOG MATERIJALA) (05blcocr_231208.htm)
ENGLESKI: (3162082) (tenderi0308) (Gerontology Center Belgrade | PUCHASE OF FOOF, MEDICAL SUPPLIES, HYGIENIC PRODUCTS, ELECTRIC MATERIALS, PLUMBING AND OTHER MATERIALS) (05blcocr_231208.htm)
NEMACKI : (3162082) (tenderi0308) (Altersheim Belgrad | Beschaffung der Nahrung, Sanitätsmaterial, Hygienemittel, Elektromaterial, Wasserleitungsmaterial) (05blcocr_231208.htm)
SRPSKI : (3162083) (tenderi0308) (HELP Bujanovac | NABAVKA POLJOPRIVREDNE MEHANIZACIJE) (06blcocr_231208.htm)
ENGLESKI: (3162083) (tenderi0308) (HELP Bujanovac | PURCHASE OF AGRICULTURAL MACHINERY) (06blcocr_231208.htm)
NEMACKI : (3162083) (tenderi0308) (HELP Bujanovac | Beschaffung der Landwirtschaftgeräten) (06blcocr_231208.htm)
SRPSKI : (3162084) (tenderi0308) (Okruzni sud u Beogradu | NABAVKA PREHRAMBENIH PROIZVODA I PICA (4/2009)) (07polocr_231208.htm)
ENGLESKI: (3162084) (tenderi0308) (District Court Belgrade | PURCHASE OF FOOF AND DRINKS (4/2009)) (07polocr_231208.htm)
NEMACKI : (3162084) (tenderi0308) (Kreisgericht Belgrad | Beschaffung der Nahrung und Getränke (4/2009)) (07polocr_231208.htm)
SRPSKI : (3162086) (tenderi0308) (Akcijski fond Republike Srbije Beograd | PRODAJA AKCIJA PREDUZECA Brdjani AD Valjevo i Beocin AD Beocin) (09polocr_231208.htm)
ENGLESKI: (3162086) (tenderi0308) (Share Fund of Republic of Serbia, Belgrade | SALE OF SHARES of Joint-stock Company Valjevo and Joint-stock Company Beocin) (09polocr_231208.htm)
NEMACKI : (3162086) (tenderi0308) (Aktienfond der Republik Serbien Belgrad | Verkauf von Aktien der Firmen Brdjani AD Valjevo und Beocin AD Beocin) (09polocr_231208.htm)
SRPSKI : (3162087) (tenderi0308) (Agencija za privatizaciju Republike Srbije Beograd | PRODAJA DRUSTVENOG KAPITALA PREDUZECA AD Dragan Markovic Obrenovac u restrukturiranju) (10polocr_231208.htm)
ENGLESKI: (3162087) (tenderi0308) (Privatization Agency of Republic of Serbia, Belgrade | SALE OF SOCIALLY-OWNED CAPITAL of Joint-stock Company Dragan Markovic Obrenovac in restructuring) (10polocr_231208.htm)
NEMACKI : (3162087) (tenderi0308) (Privatisierungsagentur der Republik Serbien Belgrad | Verkauf des Staatskapitals der Firma AD Dragan Markovic Obrenovac in der Umstellung) (10polocr_231208.htm)
SRPSKI : (3162088) (tenderi0308) (Elektron AD u stecaju Beograda | PRODAJA STECAJNOG DUZNIKA KAO PRAVNOG LICA) (11polocr_231208.htm)
ENGLESKI: (3162088) (tenderi0308) (Joint-stock Company Elektron in bankruptcy Belgrade | SALE OF BANKRUPTCY DEBTOR AS LEGAL PERSON) (11polocr_231208.htm)
NEMACKI : (3162088) (tenderi0308) (Elektron AD (Konkursverfahten) Belgrad | Verkauf des Konkursschuldners als Rechtsperson) (11polocr_231208.htm)
SRPSKI : (3162090) (tenderi0308) ((CG) Opstina Kolasin | ODRZAVANJE GRADSKE, PRIGRADSKE I ULICNE RASVETE I ODRZAVANJE GRADSKE FONTANE (03/08)) (32cgrocr_231208.htm)
ENGLESKI: (3162090) (tenderi0308) ((MON) Municipality of Kolasin | MAINTENANCE OF CITY, SUBURBAN AND STREET LIGHTING AND MAINTENANCE OF CITY FOUNTAIN (03/08)) (32cgrocr_231208.htm)
NEMACKI : (3162090) (tenderi0308) ((CG) Gemeinde Kolasin | Wartung der Stadt und Vorortbeleuchtung und der Stadtfontane (03/08)) (32cgrocr_231208.htm)
SRPSKI : (3162091) (tenderi0308) ((CG) JU Dom ucenika i studenata Podgorica | IZVODJENJE RADOVA NA UGRADNJI OPREME U KOTLARNICI (014/08)) (01cgrocr_231208.htm)
ENGLESKI: (3162091) (tenderi0308) ((MON) Public Institution Pupil and Student Center Podgorica | INSTALLATION OF BOILER ROOM EQUIPMENT (014/08)) (01cgrocr_231208.htm)
NEMACKI : (3162091) (tenderi0308) ((CG) Schüler- und Studentenheim Podgorica | Einbau der Ausrüstung in der Kesselanlage (014/08)) (01cgrocr_231208.htm)
SRPSKI : (3162092) (tenderi0308) ((CG) Opstina Bar | IZVODJENJE RADOVA NA HIDROTEHNICKIM INSTALACIJAMA, FEKALNOM KANALIZACIONOM KOLEKTORU, POSTAVLJANJU KABLOVSKIH VODOVA I NA IZRADI JAVNE RASVETE (30/08)) (02cgrocr_231208.htm)
ENGLESKI: (3162092) (tenderi0308) ((MON) Municipality of Bar | WORKS ON HYDRO-TECHNICAL INSTALLATIONS, FECAL SEWERAGE COLLECTOR, INSTALLATION OF CABLE DUCTS AND DESIGN OF PUBLIC LIGHTING (30/08)) (02cgrocr_231208.htm)
NEMACKI : (3162092) (tenderi0308) ((CG) Gemeinde Bar | Einbau von hydroelektrischen Instalationen, Fökalkollektor, Verlegung von Kabeln und Errichtung der öffentlichen Beleuchtung (30/08)) (02cgrocr_231208.htm)
SRPSKI : (3162093) (tenderi0308) ((CG) Opstina Budva | IZVODJENJE RADOVA NA OPREMANJU FAKULTETA I SPOLJNOM UREDJENJU (58/08)) (05cgrocr_231208.htm)
ENGLESKI: (3162093) (tenderi0308) ((MON) Municipality of Budva | EQUIPPING OF FACULTY AND EXTERNAL WORKS (58/08)) (05cgrocr_231208.htm)
NEMACKI : (3162093) (tenderi0308) ((CG) Gemeinde Budva | Ausstattung von Fakultät und Außeneinrichtung (58/08)) (05cgrocr_231208.htm)
SRPSKI : (3162094) (tenderi0308) ((CG) Glavni grad Podgorica | PROJEKTOVANJE I IZGRADNJA OLIMPIJSKOG I VATERPOLO BAZENA (176)) (07cgrocr_231208.htm)
ENGLESKI: (3162094) (tenderi0308) ((MON) Capital City Podgorica | DESIGN AND CONSTRUCTION OF OLYMPIC AND WATER POLO POOL (176)) (07cgrocr_231208.htm)
NEMACKI : (3162094) (tenderi0308) ((CG) Hauptstadt Podgorica | Projektierung und Bau des olympischen und Wasserballschwimmbad (176)) (07cgrocr_231208.htm)
SRPSKI : (3162095) (tenderi0308) ((CG) Glavni grad Podgorica | IZVODJENJE RADOVA NA ADAPTACIJI OBJEKTA I PROSTORIJA u KIC Budo Tomovic (178)) (08cgrocr_231208.htm)
ENGLESKI: (3162095) (tenderi0308) ((MON) Capital City Podgorica | ADAPTATION OF FACILITY AND PREMISES OF KIC Budo Tomovic (178)) (08cgrocr_231208.htm)
NEMACKI : (3162095) (tenderi0308) ((CG) Hauptstadt Podgorica | Umbau von Objekten und Räumen in KIC Budo Tomovic (178)) (08cgrocr_231208.htm)
SRPSKI : (3162096) (tenderi0308) ((CG) Opsta bolnica Berane | IZRADA GLAVNOG PROJEKTA ADAPTACIJE, REKONSTRUKCIJE I DOGRADNJE KRILA B za potrebe Urgentnog centra i Centra za mentalno zdravlje, Higijensko-epidemioloske sluzbe i Centra za decu sa posebnim potrebama) (09cgrocr_231208.htm)
ENGLESKI: (3162096) (tenderi0308) ((MON) General Hospital Berane | CREATION OF MAIN PROJECT OF ADAPTATION, RECONSTRUCTION AND EXTENDING OF WARD B for Urgent Care Center, Mental Health Center, Hygienic & Epidemiologic Service and Center for Children with Special Needs) (09cgrocr_231208.htm)
NEMACKI : (3162096) (tenderi0308) ((CG) Krankenhaus Berane | Projektierung, Umbau und Bau des Flügels B für Urgentzentrum und Epidemiologiedienstes und Zenrtums für behinderte Kinder) (09cgrocr_231208.htm)
SRPSKI : (3162097) (tenderi0308) ((CG) Opstina Berane | IZRADA IDEJNOG I GLAVNOG PROJEKTA II FAZE UNIVERZITETSKOG CENTRA (21/08)) (10cgrocr_231208.htm)
ENGLESKI: (3162097) (tenderi0308) ((MON) Municipality of Berane | CREATION OF PRELIMINARY AND MAIN DESIGN OF II STAGE OF UNIVERSITY CENTER) (10cgrocr_231208.htm)
NEMACKI : (3162097) (tenderi0308) ((CG) Gemeinde Berane | Fertigung des Haupt- und Ideenprojektes der II Phase des Universitätsdzentrums (21/08)) (10cgrocr_231208.htm)
SRPSKI : (3162098) (tenderi0308) ((CG) Direkcija za uredjenje i izgradnju Kotora | IZRADA TEHNICKE DOKUMENTACIJE ZA IZGRADNJU LIFTA U BRDU od Kotora do Kotorske tvrdjave (95/08)) (13cgrocr_231208.htm)
ENGLESKI: (3162098) (tenderi0308) ((MON) Directorate for Development and Construction of Kotor | CREATION OF TECHNICAL DOCUMENTATION FOR CONSTRUCTION OF ELEVATOR IN HILL from Kotor to Kotor Fortress) (13cgrocr_231208.htm)
NEMACKI : (3162098) (tenderi0308) ((CG) Baudirektion von Kotor | Fertigung der technischen Unterlagen für den Bau des Aufzuges auf dem Berg von Kotor bis Kotorburg (95/08)) (13cgrocr_231208.htm)
SRPSKI : (3162100) (tenderi0308) ((CG) Agencija za izgradnju i razvoj Podgorice | IZRADA GLAVNIH PROJEKATA REKONSTRUKCIJE ULICA (181/08)) (15cgrocr_231208.htm)
ENGLESKI: (3162100) (tenderi0308) ((MON) Agency for Construction and Development of Podgorica | CREATION OF MAIN DESIGNS OF STREET RECONSTRUCTIONS (181/08)) (15cgrocr_231208.htm)
NEMACKI : (3162100) (tenderi0308) ((CG) Bauagentur von Podgorica | Proejektierung und Rekonstruktion der Straßen (181/08)) (15cgrocr_231208.htm)
SRPSKI : (3162101) (tenderi0308) ((CG) JU Dom ucenika i studenata Podgorica | NABAVKA PREHRAMBENIH PROIZVODA (013 / 08)) (17cgrsaj_231208.htm)
ENGLESKI: (3162101) (tenderi0308) ((MON) Public Institution Pupil and Student Center Podgorica | PURCHASE OF FOOD (013 / 08)) (17cgrsaj_231208.htm)
NEMACKI : (3162101) (tenderi0308) ((CG) Sschülerheim Podgorica | Beschaffung der Nahrung (013 / 08)) (17cgrsaj_231208.htm)
SRPSKI : (3162102) (tenderi0308) (Institut za zdravstvenu zastitu majke I deteta Srbije Dr Vukan Cupic Novi Beograd | NABAVKA POTROSNOG MEDICINSKOG MATERIJALA (09/2008)) (01danocr_241208.htm)
ENGLESKI: (3162102) (tenderi0308) (Institute for Mother and Child Health Care of Serbia Dr. Vukan Cupic Novi Beograd | PURCHASE OF MEDICAL SUPPLIES (09/2008)) (01danocr_241208.htm)
NEMACKI : (3162102) (tenderi0308) (Institut für Gesundheitsshutz von Mutter und Kind, Dr Vukan Cupic Neubelgrad | Beschaffung des medizinischen Materials (09/2008)) (01danocr_241208.htm)
SRPSKI : (3162103) (tenderi0308) (Poreska uprava, Filijala Krusevac | PRODAJA STAMBENE ZGRADE u Kursevcu, vlasnistvo SZTUUR Braca Miljkovic DJD iz Vitkova) (02danocr_241208.htm)
ENGLESKI: (3162103) (tenderi0308) (Tax Administration, Branch Krusevac | SALE OF RESIDENTIAL BUILDING in Krusevac, owned by SZTUUR Braca Miljkovic DJD from Vitkovo) (02danocr_241208.htm)
NEMACKI : (3162103) (tenderi0308) (Steuerverwaltung, Filjale Krusevac | Verkauf vom Wohnhaus in Kursevcu, Eigentum SZTUUR Braca Miljkovic DJD aus Vitkovo) (02danocr_241208.htm)
SRPSKI : (3162104) (tenderi0308) (Rudarski basen Kolubara Lazarevac | PROJEKTOVANJE, NABAVKA, UGRADNJA I PUSTANJE U RAD OPREME ZA POSTROJENJE STABILNE DRENCER INSTALACIJE ZA AUTOMATSKO GASENJE POZARA VODOM TRACNIH TRANSPORTERA) (03danocr_241208.htm)
ENGLESKI: (3162104) (tenderi0308) (Mining Complex Kolubara Lazarevac | DESIGN, PURCHASE, INSTALLATION AND PUTTING IN OPERATION EQUIPMENT FOR STABLE DRENCHING INSTALLATION FOR AUTOMATIC FIRE EXTINGUISHING OF TRACK TRANSPORTERS) (03danocr_241208.htm)
NEMACKI : (3162104) (tenderi0308) (Bergbaubasen Kolubara Lazarevac | Projektierung, Beschaffung, Einbau un Inbetriebnahme der Anlage für stabilen Drecer Instalation - automatischen Feuerlöschsystems mit Wasser, für Beförderungsbänder) (03danocr_241208.htm)
SRPSKI : (3162105) (tenderi0308) (Poslovni sistem Grmec u stecaju Zemun | PRODAJA POSLOVNE ZGRADE u Krnjaci) (04danocr_241208.htm)
ENGLESKI: (3162105) (tenderi0308) (Business System Grmec in banruptcy Zemun | SALE OF OFFICE BUILDING in Krnjaca) (04danocr_241208.htm)
NEMACKI : (3162105) (tenderi0308) (Firma Grmec im Konkursferfahren Zemun | Verkauf der Arbeitsgebäudes in Krnjaca) (04danocr_241208.htm)
SRPSKI : (3162106) (tenderi0308) (JKP za javne garaze i parkiralista Parking servis Beograd | IZRADA TEHNICKE DOKUMENTACIJE ZA IZGRADNJU POSLOVNOG OBJEKTA u Bloku 53 (03-50-U-02/08)) (05danocr_241208.htm)
ENGLESKI: (3162106) (tenderi0308) (PUC for Public Garages and Parking Lots Parking Servis Belgrade | CREATION OF TECHNICAL DOCUMENTATION FOR CONSTRUCTION OF BUSINESS FACILITY in Block 53 (03-50-U-02/08)) (05danocr_241208.htm)
NEMACKI : (3162106) (tenderi0308) (Kommunakfirma Parkplätze und Garagen Belgrad | Fertigung der Unterlagen für Bau des Objekes im Block 53 (03-50-U-02/08)) (05danocr_241208.htm)
SRPSKI : (3162108) (tenderi0308) (Naftna industrija Srbije NIS Novi Sad | IZGRADNJA PRISTUPNIH PUTEVA DO BUSOTINA u pogonu Podunavlje (42-08)) (08polocr_241208.htm)
ENGLESKI: (3162108) (tenderi0308) (Petroleum Industry of Serbia Novi Sad | CONSTRUCTION OF ACCESS ROADS TO WELLS in facility Podunavlje (42-08)) (08polocr_241208.htm)
NEMACKI : (3162108) (tenderi0308) (Ölindustrie Serbiens NIS Novi Sad |Bau der Zufahrtswege zu Ölforderungsstellen im Betrieb Podunavlje(Donauumgebung) (42-08)) (08polocr_241208.htm)
SRPSKI : (3162109) (tenderi0308) (Agencija za privatizaciju Republike Srbije Beograd | PRODAJA STECAJNIH DUZNIKA DOO Zorka Klotild 1904 u stecaju iz Subotice, DP Zorka HI u stecaju iz Subotice, DOO Zorka Klotild 1904 Trade u stecaju iz Subotice) (09polocr_241208.htm)
ENGLESKI: (3162109) (tenderi0308) (Privatization Agency of Republic of Serbia Belgrade | SALE OF BANKRUPTCY DEBTORS Zorka Klotild 1904 LLC in bankruptcy from Subotica, Zorka Klotild 1904 Trade LLC in bankruptcy from Subotica) (09polocr_241208.htm)
NEMACKI : (3162109) (tenderi0308) (Privatisierungsagentur der Republik Serbien Belgrad | Verkauf von Konkursschuldnern DOO Zorka Klotild 1904 aus Subotica, DP Zorka HI aus Subotica, DOO Zorka Klotild 1904 Trade aus Subotica) (09polocr_241208.htm)
SRPSKI : (3162110) (tenderi0308) (Jugotehna Export-Import Beograd | NABAVKA KAMENOG UGLJA) (10polocr_241208.htm)
ENGLESKI: (3162110) (tenderi0308) (Jugotehna Export-Import Belgrade | PURCHASE OF STONE COAL) (10polocr_241208.htm)
NEMACKI : (3162110) (tenderi0308) (Jugotehna Export-Import Belgrad | Beschaffung vom Antrazit) (10polocr_241208.htm)
SRPSKI : (3162111) (tenderi0308) (Agencija za privatizaciju Republike Srbije Beograd | PRODAJA DP Sabacpromet u stecaju iz Sapca KAO PRAVNOG LICA) (12polocr_241208.htm)
ENGLESKI: (3162111) (tenderi0308) (Privatization Agency of Republic of Serbia Belgrade | SALE OF DP Sabacpromet in bakruptcy from Sabac AS LEGAL PERSON) (12polocr_241208.htm)
NEMACKI : (3162111) (tenderi0308) (Privatisierungsagentur der Republik Serbien Belgrad | Verkauf von DP Sabacpromet im Konkursverfahren aus Sabac als juristischer Person) (12polocr_241208.htm)
SRPSKI : (3162112) (tenderi0308) (Projekat razvoja opstina u jugozapadnoj Srbiji Novi Pazar | IZRADA PROJEKTA I PREFIZIBILITI STUDIJE ZA IZGRADNJU SISTEMA VODOSNABDEVANJA I SISTEMA ODVODJENJA OTPADNIH VODA za podrucja Vrhova, Odvracenice, Seremotivice i Goljske Reke (RFP 138/08 NP)) (13polocr_241208.htm)
ENGLESKI: (3162112) (tenderi0308) (Project of Municipality Development in Southwest Serbia Novi Pazar | PROJECT DESIGN AND CREATION OF PRE-FEASIBILITY STUDY FOR CONSTRUCTION OF WATER SUPPLY SYSTEM AND WASTE WATER DRAINAGE SYSTEM for territory of Vrhovo, Odvracenica, Seremotivica and Goljs) (13polocr_241208.htm)
NEMACKI : (3162112) (tenderi0308) (Entwicklundprojekt der Gemeinden in SüdostserbienNovi Pazar | Projektfertigung und Machbarkeitsstuduie für Wasserversorgung und Entsorgung von Abwässern in Vrhovo, Odvracenice, Seremotivice und Goljska Reka (RFP 138/08 NP)) (13polocr_241208.htm)
SRPSKI : (3162114) (tenderi0308) (JP za gradjevinsko zemljiste, izgradnju i puteve Direkcija za izgradnju Vrbas | DAVANJE U ZAKUP OSTALOG NEIZGRADJENOG GRADJEVINSKOG ZEMLJISTA u svrhu izgradnje u radnoj zoni) (16nsdocr_241208.htm)
ENGLESKI: (3162114) (tenderi0308) (PE for Building Land, Construction and Roads, Directorate for Construction Vrbas | LEASING OF REMAINING FREE BUILDING LAND for construction in business zone) (16nsdocr_241208.htm)
NEMACKI : (3162114) (tenderi0308) (ÖU für Baugelände und Straßen Vrbas | Verpachtung vom unbebauteb Grundstück in der Industirezone) (16nsdocr_241208.htm)
SRPSKI : (3162116) (tenderi0308) (JKP Beograd-put Beograd | NABAVKA USLUGE IZNAJMLJIVANJA CALL CENTRA (98/2008)) (19borocr_241208.htm)
ENGLESKI: (3162116) (tenderi0308) (PUC Beograd - Put Belgrade | PURCHASE OF SERVICES - LEASING OF CALL CENTER (98/2008)) (19borocr_241208.htm)
NEMACKI : (3162116) (tenderi0308) (Kommunalfirma Beograd-put(Straßen) Belgrad | Mietung des Call-zentrums (98/2008)) (19borocr_241208.htm)
SRPSKI : (3162117) (tenderi0308) (JKP Beograd-put Beograd | NABAVKA DELOVA MENJACA ZA VOZILA FAP (93/2008)) (20borocr_241208.htm)
ENGLESKI: (3162117) (tenderi0308) (PUC Beograd - Put Belgrade | PURCHASE OF GEAR SHAFT PARTS FOR FAP VEHICLES (93/2008)) (20borocr_241208.htm)
NEMACKI : (3162117) (tenderi0308) ( Kommunalfirma Beograd-put(Straßen) Belgrad | Beschaffung der Getriebeteile für FAP Fahrzeuge (93/2008)) (20borocr_241208.htm)
SRPSKI : (3162118) (tenderi0308) (JKP Beograd-put Beograd | NABAVKA REZERVNIH DELOVA ZA MOTOR Steyr (94/2008)) (21borocr_241208.htm)
ENGLESKI: (3162118) (tenderi0308) (PUC Beograd - Put Belgrade | PURCHASE OF SPARE PARTS FOR MOTOR BIKE Steyr (94/2008)) (21borocr_241208.htm)
NEMACKI : (3162118) (tenderi0308) ( Kommunalfirma Beograd-put(Straßen) Belgrad | Beschaffung der Ersatzteile für Motor Steyr (94/2008)) (21borocr_241208.htm)
SRPSKI : (3162119) (tenderi0308) (JKP Beograd-put Beograd | NABAVKA SISTEMA ZA PRACENJE I KONTROLU VOZNOG PARKA (57/2008)) (22borocr_241208.htm)
ENGLESKI: (3162119) (tenderi0308) (PUC Beograd - Put Belgrade | PURCHASE OF SYSTEM FOR SURVEILLANCE AND CONTROL OF MOTOR POOL (57/2008)) (22borocr_241208.htm)
NEMACKI : (3162119) (tenderi0308) (JKP Beograd-put Beograd | Beschaffung der Systeme für Bewachung und Kontrolle des Fuhrparks (57/2008)) (22borocr_241208.htm)
SRPSKI : (3162120) (tenderi0308) ((CG) Elektroprivreda Crne Gore EPCG Niksic | NABAVKA USLUGA OSIGURANJA IMOVINE (130/08)) (04cgrocr_241208.htm)
ENGLESKI: (3162120) (tenderi0308) ((MON) Electric Power Industry of Montenegro EPIM Niksic | PURCHASE OF SERVICES - PROPERTY INSURANCE (130/08)) (04cgrocr_241208.htm)
NEMACKI : (3162120) (tenderi0308) ((CG) Elektrowirtschaft Montenegros EPCG Niksic | Beschaffung der Vermögensversicherung (130/08)) (04cgrocr_241208.htm)
SRPSKI : (3162121) (tenderi0308) ((CG) Savjet za privatizaciju Crne Gore Podgorica | DAVANJE U DUGOROCNI ZAKUP KOMPLEKSA izmedju Njivica i usca Sutorine, Herceg Novi) (07cgrocr_241208.htm)
ENGLESKI: (3162121) (tenderi0308) ((MON) Privatization Council of Montenegro Podgorica | LONG-TERM LEASING OF COMPLEX between Njivice and mouth of Sutorina River, Herceg Novi) (07cgrocr_241208.htm)
NEMACKI : (3162121) (tenderi0308) ((CG) Privatisierungsrat Montenegros Podgorica | Lnagfristige Vermietung des Komplekses zwischen Njivice und Mündung von Sutorina, Herceg Novi) (07cgrocr_241208.htm)
SRPSKI : (3162122) (tenderi0308) ((CG) JP Pogrebne usluge Podgorica | IZVODJENJE RADOVA NA ADAPTACIJI DELA OGRADNOG ZIDA GRADSKOG GROBLJA Cepurci (7/08)) (01cgrocr_241208.htm)
ENGLESKI: (3162122) (tenderi0308) ((MON) PE Pogrebne Usluge Podgorica | ADAPTATION OF OUTER WALL OF CITY CEMETARY Cepurci (7/08)) (01cgrocr_241208.htm)
NEMACKI : (3162122) (tenderi0308) ((CG) ÖU Bestattungen Podgorica | Umbau der Zaumwand um den Friedhof Cepurci (7/08)) (01cgrocr_241208.htm)
SRPSKI : (3162124) (tenderi0308) ((CG) Prijestonica Cetinje | IZGRADNJA-PROBIJANJE LOKALNOG PUTA Savine kruske-Popov do (07/08)) (03cgrocr_251208.htm)
ENGLESKI: (3162124) (tenderi0308) ((CG) Prijestonica Cetinje | IZGRADNJA-PROBIJANJE LOKALNOG PUTA Savine kruske-Popov do (07/08)) (03cgrocr_251208.htm)
NEMACKI : (3162124) (tenderi0308) ((CG) Prijestonica Cetinje | IZGRADNJA-PROBIJANJE LOKALNOG PUTA Savine kruske-Popov do (07/08)) (03cgrocr_251208.htm)
SRPSKI : (3162126) (tenderi0308) ((CG) Savjet za privatizaciju Crne Gore Podgorica | IZRADA PORTALA Saveta (1/08)) (06cgrocr_251208.htm)
ENGLESKI: (3162126) (tenderi0308) ((CG) Savjet za privatizaciju Crne Gore Podgorica | IZRADA PORTALA Saveta (1/08)) (06cgrocr_251208.htm)
NEMACKI : (3162126) (tenderi0308) ((CG) Savjet za privatizaciju Crne Gore Podgorica | IZRADA PORTALA Saveta (1/08)) (06cgrocr_251208.htm)
SRPSKI : (3162128) (tenderi0308) ((CG) JU Lovcen-Becici Cetinje | NABAVKA USLUGA PREVOZA DECE (06/08)) (08cgrocr_251208.htm)
ENGLESKI: (3162128) (tenderi0308) ((CG) JU Lovcen-Becici Cetinje | NABAVKA USLUGA PREVOZA DECE (06/08)) (08cgrocr_251208.htm)
NEMACKI : (3162128) (tenderi0308) ((CG) JU Lovcen-Becici Cetinje | NABAVKA USLUGA PREVOZA DECE (06/08)) (08cgrocr_251208.htm)
SRPSKI : (3162130) (tenderi0308) ((CG) Castello Montenegro Pljevlja | NABAVKA KAMIONSKE KOLSKE VAGE SA CELICNIM MOSTOM (01/08)) (11cgrocr_251208.htm)
ENGLESKI: (3162130) (tenderi0308) ((CG) Castello Montenegro Pljevlja | NABAVKA KAMIONSKE KOLSKE VAGE SA CELICNIM MOSTOM (01/08)) (11cgrocr_251208.htm)
NEMACKI : (3162130) (tenderi0308) ((CG) Castello Montenegro Pljevlja | NABAVKA KAMIONSKE KOLSKE VAGE SA CELICNIM MOSTOM (01/08)) (11cgrocr_251208.htm)
SRPSKI : (3162131) (tenderi0308) ((CG) JU Dom ucenika i studenata Podgorica | NABAVKA POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA (015/08)) (12cgrocr_251208.htm)
ENGLESKI: (3162131) (tenderi0308) ((CG) JU Dom ucenika i studenata Podgorica | NABAVKA POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA (015/08)) (12cgrocr_251208.htm)
NEMACKI : (3162131) (tenderi0308) ((CG) JU Dom ucenika i studenata Podgorica | NABAVKA POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA (015/08)) (12cgrocr_251208.htm)
SRPSKI : (3162132) (tenderi0308) ((CG) Vektra Boka Herceg Novi | PRODAJA OSNOVNIH SREDSTAVA I SITNOG INVENTARA HOTELA Tamaris i Igalo) (14cgrocr_251208.htm)
ENGLESKI: (3162132) (tenderi0308) ((CG) Vektra Boka Herceg Novi | PRODAJA OSNOVNIH SREDSTAVA I SITNOG INVENTARA HOTELA Tamaris i Igalo) (14cgrocr_251208.htm)
NEMACKI : (3162132) (tenderi0308) ((CG) Vektra Boka Herceg Novi | PRODAJA OSNOVNIH SREDSTAVA I SITNOG INVENTARA HOTELA Tamaris i Igalo) (14cgrocr_251208.htm)
SRPSKI : (3162134) (tenderi0308) (Opstina Velika Plana | NABAVKA USLUGA OSIGURANJA (11/2008)) (04novocr_251208.htm)
ENGLESKI: (3162134) (tenderi0308) (Opstina Velika Plana | NABAVKA USLUGA OSIGURANJA (11/2008)) (04novocr_251208.htm)
NEMACKI : (3162134) (tenderi0308) (Opstina Velika Plana | NABAVKA USLUGA OSIGURANJA (11/2008)) (04novocr_251208.htm)
SRPSKI : (3162135) (tenderi0308) (Kometal u stecaju iz Beograda | PRODAJA STANA u Beogradu) (05novocr_251208.htm)
ENGLESKI: (3162135) (tenderi0308) (Kometal u stecaju iz Beograda | PRODAJA STANA u Beogradu) (05novocr_251208.htm)
NEMACKI : (3162135) (tenderi0308) (Kometal u stecaju iz Beograda | PRODAJA STANA u Beogradu) (05novocr_251208.htm)
SRPSKI : (3162136) (tenderi0308) (Inex-Ukus u stecaju Novi Beograd | PRODAJA STECAJNOG DUZNIKA KAO PRAVNOG LICA) (07gljocr_251208.htm)
ENGLESKI: (3162136) (tenderi0308) (Inex-Ukus u stecaju Novi Beograd | PRODAJA STECAJNOG DUZNIKA KAO PRAVNOG LICA) (07gljocr_251208.htm)
NEMACKI : (3162136) (tenderi0308) (Inex-Ukus u stecaju Novi Beograd | PRODAJA STECAJNOG DUZNIKA KAO PRAVNOG LICA) (07gljocr_251208.htm)
SRPSKI : (3162137) (tenderi0308) (Raketa autoremont u stecaju Uzice | PRODAJA PLATOA I UPRAVNE ZGRADE u Krcagovu) (10danocr_251208.htm)
ENGLESKI: (3162137) (tenderi0308) (Raketa autoremont u stecaju Uzice | PRODAJA PLATOA I UPRAVNE ZGRADE u Krcagovu) (10danocr_251208.htm)
NEMACKI : (3162137) (tenderi0308) (Raketa autoremont u stecaju Uzice | PRODAJA PLATOA I UPRAVNE ZGRADE u Krcagovu) (10danocr_251208.htm)
SRPSKI : (3162139) (tenderi0308) (Poreska uprava, Filijala Sabac | PRODAJA CAMOVIH I BUKOVIH DASAKA, vlasnistvo Jela AD iz Sapca) (11danocr_251208.htm)
ENGLESKI: (3162139) (tenderi0308) (Poreska uprava, Filijala Sabac | PRODAJA CAMOVIH I BUKOVIH DASAKA, vlasnistvo Jela AD iz Sapca) (11danocr_251208.htm)
NEMACKI : (3162139) (tenderi0308) (Poreska uprava, Filijala Sabac | PRODAJA CAMOVIH I BUKOVIH DASAKA, vlasnistvo Jela AD iz Sapca) (11danocr_251208.htm)
SRPSKI : (3162140) (tenderi0308) (Institut za ortopedsko-hiruske bolesti Banjica Beograd | NABAVKA FIKSACIONOG SISTEMA ZA HIRURGIJU PREDNJIH UKRSTENIH VEZA KOLENA (09/2008)) (14borocr_251208.htm)
ENGLESKI: (3162140) (tenderi0308) (Institut za ortopedsko-hiruske bolesti Banjica Beograd | NABAVKA FIKSACIONOG SISTEMA ZA HIRURGIJU PREDNJIH UKRSTENIH VEZA KOLENA (09/2008)) (14borocr_251208.htm)
NEMACKI : (3162140) (tenderi0308) (Institut za ortopedsko-hiruske bolesti Banjica Beograd | NABAVKA FIKSACIONOG SISTEMA ZA HIRURGIJU PREDNJIH UKRSTENIH VEZA KOLENA (09/2008)) (14borocr_251208.htm)
SRPSKI : (3162141) (tenderi0308) (Institut za ortopedsko-hiruske bolesti Banjica Beograd | NABAVKA TOTALNIH CEMENTNIH PROTEZA KOLENA (10/2008)) (15borocr_251208.htm)
ENGLESKI: (3162141) (tenderi0308) (Institut za ortopedsko-hiruske bolesti Banjica Beograd | NABAVKA TOTALNIH CEMENTNIH PROTEZA KOLENA (10/2008)) (15borocr_251208.htm)
NEMACKI : (3162141) (tenderi0308) (Institut za ortopedsko-hiruske bolesti Banjica Beograd | NABAVKA TOTALNIH CEMENTNIH PROTEZA KOLENA (10/2008)) (15borocr_251208.htm)
SRPSKI : (3162142) (tenderi0308) (Institut za ortopedsko-hiruske bolesti Banjica Beograd | NABAVKA KIRSNER IGALA SA OLIVOM (07/2008)) (16borocr_251208.htm)
ENGLESKI: (3162142) (tenderi0308) (Institut za ortopedsko-hiruske bolesti Banjica Beograd | NABAVKA KIRSNER IGALA SA OLIVOM (07/2008)) (16borocr_251208.htm)
NEMACKI : (3162142) (tenderi0308) (Institut za ortopedsko-hiruske bolesti Banjica Beograd | NABAVKA KIRSNER IGALA SA OLIVOM (07/2008)) (16borocr_251208.htm)
SRPSKI : (3162143) (tenderi0308) (Institut za ortopedsko-hiruske bolesti Banjica Beograd | NABAVKA ENKORA (SIDRA) ZA ENDOSKOPIJU RAMENA (08/2008)) (17borocr_251208.htm)
ENGLESKI: (3162143) (tenderi0308) (Institut za ortopedsko-hiruske bolesti Banjica Beograd | NABAVKA ENKORA (SIDRA) ZA ENDOSKOPIJU RAMENA (08/2008)) (17borocr_251208.htm)
NEMACKI : (3162143) (tenderi0308) (Institut za ortopedsko-hiruske bolesti Banjica Beograd | NABAVKA ENKORA (SIDRA) ZA ENDOSKOPIJU RAMENA (08/2008)) (17borocr_251208.htm)
SRPSKI : (3162144) (tenderi0308) (Agencija za privatizaciju Repubike Srbije Beograd | PRODAJA GK Hidrotehnika-pomoravlje-inzenjering u stecaju Jagodina) (18blcocr_251208.htm)
ENGLESKI: (3162144) (tenderi0308) (Agencija za privatizaciju Repubike Srbije Beograd | PRODAJA GK Hidrotehnika-pomoravlje-inzenjering u stecaju Jagodina) (18blcocr_251208.htm)
NEMACKI : (3162144) (tenderi0308) (Agencija za privatizaciju Repubike Srbije Beograd | PRODAJA GK Hidrotehnika-pomoravlje-inzenjering u stecaju Jagodina) (18blcocr_251208.htm)
SRPSKI : (3162146) (tenderi0308) (JP Direkcija za gradjevinsko zemljiste, puteve i izgradnju Valjeva | DAVANJE U ZAKPU ZEMLJISTA NA JAVNIM POVRSINAMA ZA POSTAVLJANJE KIOSKA) (21polocr_251208.htm)
ENGLESKI: (3162146) (tenderi0308) (JP Direkcija za gradjevinsko zemljiste, puteve i izgradnju Valjeva | DAVANJE U ZAKPU ZEMLJISTA NA JAVNIM POVRSINAMA ZA POSTAVLJANJE KIOSKA) (21polocr_251208.htm)
NEMACKI : (3162146) (tenderi0308) (JP Direkcija za gradjevinsko zemljiste, puteve i izgradnju Valjeva | DAVANJE U ZAKPU ZEMLJISTA NA JAVNIM POVRSINAMA ZA POSTAVLJANJE KIOSKA) (21polocr_251208.htm)
SRPSKI : (3162147) (tenderi0308) (Akcijski fond Republike Srbije Beograd | PRODAJA AKCIJA PREDUZECA GZP Dom i Moraa iz Beograda) (22polocr_251208.htm)
ENGLESKI: (3162147) (tenderi0308) (Akcijski fond Republike Srbije Beograd | PRODAJA AKCIJA PREDUZECA GZP Dom i Moraa iz Beograda) (22polocr_251208.htm)
NEMACKI : (3162147) (tenderi0308) (Akcijski fond Republike Srbije Beograd | PRODAJA AKCIJA PREDUZECA GZP Dom i Moraa iz Beograda) (22polocr_251208.htm)
SRPSKI : (3162148) (tenderi0308) (UFK SRC Tasmajdan Beograd | NABAVKA NOVOG AUTOMATSKOG SISTEMA ZA OTKRIVANJE I ALARMIRANJE POZARA) (25polocr_251208.htm)
ENGLESKI: (3162148) (tenderi0308) (UFK SRC Tasmajdan Beograd | NABAVKA NOVOG AUTOMATSKOG SISTEMA ZA OTKRIVANJE I ALARMIRANJE POZARA) (25polocr_251208.htm)
NEMACKI : (3162148) (tenderi0308) (UFK SRC Tasmajdan Beograd | NABAVKA NOVOG AUTOMATSKOG SISTEMA ZA OTKRIVANJE I ALARMIRANJE POZARA) (25polocr_251208.htm)
SRPSKI : (3162123) (tenderi0308) ((CG) Ministarstvo za ekonomski razvoj Crne Gore Podgorica | DODELA KONCESIJE ZA DETALJNA GEOLOSKA ISTRAZIVANJA I EKSPLOATACIJU MINERALNE SIROVINE CEMENTNOG LAPORCA na tehnogenom lezistu Jagnjilo kod Pljevalja) (01cgrocr_251208.htm)
ENGLESKI: (3162123) (tenderi0308) ((CG) Ministarstvo za ekonomski razvoj Crne Gore Podgorica | DODELA KONCESIJE ZA DETALJNA GEOLOSKA ISTRAZIVANJA I EKSPLOATACIJU MINERALNE SIROVINE CEMENTNOG LAPORCA na tehnogenom lezistu Jagnjilo kod Pljevalja) (01cgrocr_251208.htm)
NEMACKI : (3162123) (tenderi0308) ((CG) Ministarstvo za ekonomski razvoj Crne Gore Podgorica | DODELA KONCESIJE ZA DETALJNA GEOLOSKA ISTRAZIVANJA I EKSPLOATACIJU MINERALNE SIROVINE CEMENTNOG LAPORCA na tehnogenom lezistu Jagnjilo kod Pljevalja) (01cgrocr_251208.htm)
SRPSKI : (3162204) (tenderi0308) ((CG) Republicki fond za zdravstveno osiguranje Crne Gore Podgorica | NABAVKA KANCELARIJSKOG MATERIJALA (02/09)) (02cgrocr_261208.htm)
ENGLESKI: (3162204) (tenderi0308) ((CG) Republicki fond za zdravstveno osiguranje Crne Gore Podgorica | NABAVKA KANCELARIJSKOG MATERIJALA (02/09)) (02cgrocr_261208.htm)
NEMACKI : (3162204) (tenderi0308) ((CG) Republicki fond za zdravstveno osiguranje Crne Gore Podgorica | NABAVKA KANCELARIJSKOG MATERIJALA (02/09)) (02cgrocr_261208.htm)
SRPSKI : (3162205) (tenderi0308) ((CG) JKP Ulcinj | NABAVKA GORIVA ZA VOZILA (04/08)) (03cgrocr_261208.htm)
ENGLESKI: (3162205) (tenderi0308) ((CG) JKP Ulcinj | NABAVKA GORIVA ZA VOZILA (04/08)) (03cgrocr_261208.htm)
NEMACKI : (3162205) (tenderi0308) ((CG) JKP Ulcinj | NABAVKA GORIVA ZA VOZILA (04/08)) (03cgrocr_261208.htm)
SRPSKI : (3162206) (tenderi0308) ((CG) JP Vodovod i kanalizacija Podgorica | NABAVKA RACUNARA SA LICENCIRANIM OPERATIVNIM SISTEMOM (34/08)) (04cgrocr_261208.htm)
ENGLESKI: (3162206) (tenderi0308) ((CG) JP Vodovod i kanalizacija Podgorica | NABAVKA RACUNARA SA LICENCIRANIM OPERATIVNIM SISTEMOM (34/08)) (04cgrocr_261208.htm)
NEMACKI : (3162206) (tenderi0308) ((CG) JP Vodovod i kanalizacija Podgorica | NABAVKA RACUNARA SA LICENCIRANIM OPERATIVNIM SISTEMOM (34/08)) (04cgrocr_261208.htm)
SRPSKI : (3162207) (tenderi0308) ((CG) Montenegro investments credit Podgorica | PRODAJA PORODICNE STAMBENE ZGRADE u Podgorici) (13cgrocr_261208.htm)
ENGLESKI: (3162207) (tenderi0308) ((CG) Montenegro investments credit Podgorica | PRODAJA PORODICNE STAMBENE ZGRADE u Podgorici) (13cgrocr_261208.htm)
NEMACKI : (3162207) (tenderi0308) ((CG) Montenegro investments credit Podgorica | PRODAJA PORODICNE STAMBENE ZGRADE u Podgorici) (13cgrocr_261208.htm)
SRPSKI : (3162208) (tenderi0308) ((CG) Opstina Berane | IZVGRADNJA REGIONALNE SANITARNE DEPONIJE Vasov do) (05cgrocr_261208.htm)
ENGLESKI: (3162208) (tenderi0308) ((CG) Opstina Berane | IZVGRADNJA REGIONALNE SANITARNE DEPONIJE Vasov do) (05cgrocr_261208.htm)
NEMACKI : (3162208) (tenderi0308) ((CG) Opstina Berane | IZVGRADNJA REGIONALNE SANITARNE DEPONIJE Vasov do) (05cgrocr_261208.htm)
SRPSKI : (3162209) (tenderi0308) ((CG) Uprava policije Crne Gore Podgorica | IZVODJENJE GRADJEVINSKO-ZANATSKIH I ELEKTRO RADOVA (53/08)) (06cgrocr_261208.htm)
ENGLESKI: (3162209) (tenderi0308) ((CG) Uprava policije Crne Gore Podgorica | IZVODJENJE GRADJEVINSKO-ZANATSKIH I ELEKTRO RADOVA (53/08)) (06cgrocr_261208.htm)
NEMACKI : (3162209) (tenderi0308) ((CG) Uprava policije Crne Gore Podgorica | IZVODJENJE GRADJEVINSKO-ZANATSKIH I ELEKTRO RADOVA (53/08)) (06cgrocr_261208.htm)
SRPSKI : (3162210) (tenderi0308) ((CG) Poreska uprava Crne Gore Podgorica | NABAVKA STAMPANE ROBE (16/08)) (07cgrocr_261208.htm)
ENGLESKI: (3162210) (tenderi0308) ((CG) Poreska uprava Crne Gore Podgorica | NABAVKA STAMPANE ROBE (16/08)) (07cgrocr_261208.htm)
NEMACKI : (3162210) (tenderi0308) ((CG) Poreska uprava Crne Gore Podgorica | NABAVKA STAMPANE ROBE (16/08)) (07cgrocr_261208.htm)
SRPSKI : (3162211) (tenderi0308) ((CG) JP Sprotski centar Niksic | NABAVKA USLUGA FIZICKOG OBEZBEDJENJA IMOVINE I LICA (02-29)) (14cgrocr_261208.htm)
ENGLESKI: (3162211) (tenderi0308) ((CG) JP Sprotski centar Niksic | NABAVKA USLUGA FIZICKOG OBEZBEDJENJA IMOVINE I LICA (02-29)) (14cgrocr_261208.htm)
NEMACKI : (3162211) (tenderi0308) ((CG) JP Sprotski centar Niksic | NABAVKA USLUGA FIZICKOG OBEZBEDJENJA IMOVINE I LICA (02-29)) (14cgrocr_261208.htm)
SRPSKI : (3162212) (tenderi0308) ((CG) JU Centar za ekotoksikoloska ispitivanja Crne Gore Podgorica | NABAVKA POTROSNOG MATERIJALA I STANDARDA (04/08)) (08cgrocr_261208.htm)
ENGLESKI: (3162212) (tenderi0308) ((CG) JU Centar za ekotoksikoloska ispitivanja Crne Gore Podgorica | NABAVKA POTROSNOG MATERIJALA I STANDARDA (04/08)) (08cgrocr_261208.htm)
NEMACKI : (3162212) (tenderi0308) ((CG) JU Centar za ekotoksikoloska ispitivanja Crne Gore Podgorica | NABAVKA POTROSNOG MATERIJALA I STANDARDA (04/08)) (08cgrocr_261208.htm)
SRPSKI : (3162214) (tenderi0308) ((CG) Opstina Bijelo Polje | IZGRADNJA KANCELARIJSKOG PROSTORA u Sportskom centru Nikoljac, IZRADA ULICNOG OSVETLJENJA, IZRADA GLAVNOG PROJEKTA ZA REKONSTRUKCIJU ZGRADE Zavicajnog muzeja) (12cgrocr_261208.htm)
ENGLESKI: (3162214) (tenderi0308) ((CG) Opstina Bijelo Polje | IZGRADNJA KANCELARIJSKOG PROSTORA u Sportskom centru Nikoljac, IZRADA ULICNOG OSVETLJENJA, IZRADA GLAVNOG PROJEKTA ZA REKONSTRUKCIJU ZGRADE Zavicajnog muzeja) (12cgrocr_261208.htm)
NEMACKI : (3162214) (tenderi0308) ((CG) Opstina Bijelo Polje | IZGRADNJA KANCELARIJSKOG PROSTORA u Sportskom centru Nikoljac, IZRADA ULICNOG OSVETLJENJA, IZRADA GLAVNOG PROJEKTA ZA REKONSTRUKCIJU ZGRADE Zavicajnog muzeja) (12cgrocr_261208.htm)
SRPSKI : (3162215) (tenderi0308) (Opstinski sud u Sapcu | PRODAJA LOKALA u Sapcu) (01polocr_261208.htm)
ENGLESKI: (3162215) (tenderi0308) (Opstinski sud u Sapcu | PRODAJA LOKALA u Sapcu) (01polocr_261208.htm)
NEMACKI : (3162215) (tenderi0308) (Opstinski sud u Sapcu | PRODAJA LOKALA u Sapcu) (01polocr_261208.htm)
SRPSKI : (3162216) (tenderi0308) (Opstinski sud u Sidu | PRODAJA OBJEKATA DRVNE INDUSTRIJE, INDUSTRIJE NAMESTAJA I PROIZVODNJE PAPIRA u Sidu) (02polocr_261208.htm)
ENGLESKI: (3162216) (tenderi0308) (Opstinski sud u Sidu | PRODAJA OBJEKATA DRVNE INDUSTRIJE, INDUSTRIJE NAMESTAJA I PROIZVODNJE PAPIRA u Sidu) (02polocr_261208.htm)
NEMACKI : (3162216) (tenderi0308) (Opstinski sud u Sidu | PRODAJA OBJEKATA DRVNE INDUSTRIJE, INDUSTRIJE NAMESTAJA I PROIZVODNJE PAPIRA u Sidu) (02polocr_261208.htm)
SRPSKI : (3162217) (tenderi0308) (Agencija za privatizaciju Republike Srbije Beograd | PRODAJA IMOVINE Organizacione celine Zlatara Majdanpek iz sastava IPM doo u restrukturiranju Majdanpek) (03polocr_261208.htm)
ENGLESKI: (3162217) (tenderi0308) (Agencija za privatizaciju Republike Srbije Beograd | PRODAJA IMOVINE Organizacione celine Zlatara Majdanpek iz sastava IPM doo u restrukturiranju Majdanpek) (03polocr_261208.htm)
NEMACKI : (3162217) (tenderi0308) (Agencija za privatizaciju Republike Srbije Beograd | PRODAJA IMOVINE Organizacione celine Zlatara Majdanpek iz sastava IPM doo u restrukturiranju Majdanpek) (03polocr_261208.htm)
SRPSKI : (3162218) (tenderi0308) (Agecija za privatizaciju Republike Srbije Beograd | PRODAJA 70 % DRUSTVENOG KAPITALA DP Beogradski sajam Beograd) (04polocr_261208.htm)
ENGLESKI: (3162218) (tenderi0308) (Agecija za privatizaciju Republike Srbije Beograd | PRODAJA 70 % DRUSTVENOG KAPITALA DP Beogradski sajam Beograd) (04polocr_261208.htm)
NEMACKI : (3162218) (tenderi0308) (Agecija za privatizaciju Republike Srbije Beograd | PRODAJA 70 % DRUSTVENOG KAPITALA DP Beogradski sajam Beograd) (04polocr_261208.htm)
SRPSKI : (3162219) (tenderi0308) (Savet za pracenje projekata Globalnog fonda iz oblasti HIV/AIDS-a i tuberkuloze Vlade Republike Srbije | DODELA DONACIJA U OBLASTI TUBERKULOZE IZ SREDSTAVA FONDA) (05polocr_261208.htm)
ENGLESKI: (3162219) (tenderi0308) (Savet za pracenje projekata Globalnog fonda iz oblasti HIV/AIDS-a i tuberkuloze Vlade Republike Srbije | DODELA DONACIJA U OBLASTI TUBERKULOZE IZ SREDSTAVA FONDA) (05polocr_261208.htm)
NEMACKI : (3162219) (tenderi0308) (Savet za pracenje projekata Globalnog fonda iz oblasti HIV/AIDS-a i tuberkuloze Vlade Republike Srbije | DODELA DONACIJA U OBLASTI TUBERKULOZE IZ SREDSTAVA FONDA) (05polocr_261208.htm)
SRPSKI : (3162220) (tenderi0308) (Dunav grupa-Dunav Trgovina Beograd | PRODAJA CELOKUPNIH ZALIHA ROBE) (06polocr_261208.htm)
ENGLESKI: (3162220) (tenderi0308) (Dunav grupa-Dunav Trgovina Beograd | PRODAJA CELOKUPNIH ZALIHA ROBE) (06polocr_261208.htm)
NEMACKI : (3162220) (tenderi0308) (Dunav grupa-Dunav Trgovina Beograd | PRODAJA CELOKUPNIH ZALIHA ROBE) (06polocr_261208.htm)
SRPSKI : (3162221) (tenderi0308) (JP Aerodrom Nikola Tesla Beograd | NABAVKA OPREME ZA BRZO REAGOVANJE SA OPASNIM MATERIJAMA) (07polocr_261208.htm)
ENGLESKI: (3162221) (tenderi0308) (JP Aerodrom Nikola Tesla Beograd | NABAVKA OPREME ZA BRZO REAGOVANJE SA OPASNIM MATERIJAMA) (07polocr_261208.htm)
NEMACKI : (3162221) (tenderi0308) (JP Aerodrom Nikola Tesla Beograd | NABAVKA OPREME ZA BRZO REAGOVANJE SA OPASNIM MATERIJAMA) (07polocr_261208.htm)
SRPSKI : (3162222) (tenderi0308) (JP Putevi Srbije Beograd | IZVODJENJE GRADJEVINSKIH RADOVA REKONSTRUKCIJE MOSTOVA NA JAVNIM PUTEVIMA DRUGOG REDA) (09polocr_261208.htm)
ENGLESKI: (3162222) (tenderi0308) (JP Putevi Srbije Beograd | IZVODJENJE GRADJEVINSKIH RADOVA REKONSTRUKCIJE MOSTOVA NA JAVNIM PUTEVIMA DRUGOG REDA) (09polocr_261208.htm)
NEMACKI : (3162222) (tenderi0308) (JP Putevi Srbije Beograd | IZVODJENJE GRADJEVINSKIH RADOVA REKONSTRUKCIJE MOSTOVA NA JAVNIM PUTEVIMA DRUGOG REDA) (09polocr_261208.htm)
SRPSKI : (3162223) (tenderi0308) (Ministarstvo rudarstva i energetike Republike Srbije Beograd | NABAVKA KONSULTANTSKIH USLUGA ZA PROJEKTOVANJE I NADZOR PRI IMPLEMENTACIJI PROJEKTA POBOLJSANJA ENERGETSKE EFIKASNOSTI u Klinickom centru Nis) (10polocr_261208.htm)
ENGLESKI: (3162223) (tenderi0308) (Ministarstvo rudarstva i energetike Republike Srbije Beograd | NABAVKA KONSULTANTSKIH USLUGA ZA PROJEKTOVANJE I NADZOR PRI IMPLEMENTACIJI PROJEKTA POBOLJSANJA ENERGETSKE EFIKASNOSTI u Klinickom centru Nis) (10polocr_261208.htm)
NEMACKI : (3162223) (tenderi0308) (Ministarstvo rudarstva i energetike Republike Srbije Beograd | NABAVKA KONSULTANTSKIH USLUGA ZA PROJEKTOVANJE I NADZOR PRI IMPLEMENTACIJI PROJEKTA POBOLJSANJA ENERGETSKE EFIKASNOSTI u Klinickom centru Nis) (10polocr_261208.htm)
SRPSKI : (3162224) (tenderi0308) (Ministarstvo rudarstva i energetike Republike Srbije Beograd | NABAVKA KONSULTANTSKIH USLUGA ZA PROJEKTOVANJE I NADZOR PRI IMPLEMENTACIJI PROJEKTA POBOLJSANJA ENERGETSKE EFIKASNOSTI u javnim objektima) (11polocr_261208.htm)
ENGLESKI: (3162224) (tenderi0308) (Ministarstvo rudarstva i energetike Republike Srbije Beograd | NABAVKA KONSULTANTSKIH USLUGA ZA PROJEKTOVANJE I NADZOR PRI IMPLEMENTACIJI PROJEKTA POBOLJSANJA ENERGETSKE EFIKASNOSTI u javnim objektima) (11polocr_261208.htm)
NEMACKI : (3162224) (tenderi0308) (Ministarstvo rudarstva i energetike Republike Srbije Beograd | NABAVKA KONSULTANTSKIH USLUGA ZA PROJEKTOVANJE I NADZOR PRI IMPLEMENTACIJI PROJEKTA POBOLJSANJA ENERGETSKE EFIKASNOSTI u javnim objektima) (11polocr_261208.htm)
SRPSKI : (3162225) (tenderi0308) (Agencija za privatizaciju Republike Srbije Beograd | PRODAJA IMOVINSKE CELINE GENEX KULA) (12polocr_261208.htm)
ENGLESKI: (3162225) (tenderi0308) (Agencija za privatizaciju Republike Srbije Beograd | PRODAJA IMOVINSKE CELINE GENEX KULA) (12polocr_261208.htm)
NEMACKI : (3162225) (tenderi0308) (Agencija za privatizaciju Republike Srbije Beograd | PRODAJA IMOVINSKE CELINE GENEX KULA) (12polocr_261208.htm)
SRPSKI : (3162227) (tenderi0308) (JKP Beograd-put Beograd | NABAVKA REZERVNIH DELOVA ZA MOTORE FAMOS (95/2008)) (21borocr_261208.htm)
ENGLESKI: (3162227) (tenderi0308) (JKP Beograd-put Beograd | NABAVKA REZERVNIH DELOVA ZA MOTORE FAMOS (95/2008)) (21borocr_261208.htm)
NEMACKI : (3162227) (tenderi0308) (JKP Beograd-put Beograd | NABAVKA REZERVNIH DELOVA ZA MOTORE FAMOS (95/2008)) (21borocr_261208.htm)
SRPSKI : (3162228) (tenderi0308) (JKP Beograd-put Beograd | NABAVKA USLUGA ISKOPA, UTOVARA I PREVOZA ROVNOG SLJUNKA (108/2008)) (22borocr_261208.htm)
ENGLESKI: (3162228) (tenderi0308) (JKP Beograd-put Beograd | NABAVKA USLUGA ISKOPA, UTOVARA I PREVOZA ROVNOG SLJUNKA (108/2008)) (22borocr_261208.htm)
NEMACKI : (3162228) (tenderi0308) (JKP Beograd-put Beograd | NABAVKA USLUGA ISKOPA, UTOVARA I PREVOZA ROVNOG SLJUNKA (108/2008)) (22borocr_261208.htm)
SRPSKI : (3162229) (tenderi0308) (JKP Beograd-put Beograd | NABAVKA UREDJAJA KOCNE I INDUSTRIJSKE PNEUMATSKE TEHNIKE, HIDRAULICKIH UREDJAJA I ZAPTIVNIH MATERIJALA (97/2008)) (23borocr_261208.htm)
ENGLESKI: (3162229) (tenderi0308) (JKP Beograd-put Beograd | NABAVKA UREDJAJA KOCNE I INDUSTRIJSKE PNEUMATSKE TEHNIKE, HIDRAULICKIH UREDJAJA I ZAPTIVNIH MATERIJALA (97/2008)) (23borocr_261208.htm)
NEMACKI : (3162229) (tenderi0308) (JKP Beograd-put Beograd | NABAVKA UREDJAJA KOCNE I INDUSTRIJSKE PNEUMATSKE TEHNIKE, HIDRAULICKIH UREDJAJA I ZAPTIVNIH MATERIJALA (97/2008)) (23borocr_261208.htm)
SRPSKI : (3162230) (tenderi0308) (JKP Beograd-put Beograd | NABAVKA REZERVNIH DELOVA ZA LAKA TERETNA VOZILA MARKE IVECO RIVAL (100/2008)) (24borocr_261208.htm)
ENGLESKI: (3162230) (tenderi0308) (JKP Beograd-put Beograd | NABAVKA REZERVNIH DELOVA ZA LAKA TERETNA VOZILA MARKE IVECO RIVAL (100/2008)) (24borocr_261208.htm)
NEMACKI : (3162230) (tenderi0308) (JKP Beograd-put Beograd | NABAVKA REZERVNIH DELOVA ZA LAKA TERETNA VOZILA MARKE IVECO RIVAL (100/2008)) (24borocr_261208.htm)
SRPSKI : (3162231) (tenderi0308) (Privredna banka Pancevo | PRODAJA ROBNE KUCE u Banatskom Brestovcu) (25blcocr_261208.htm)
ENGLESKI: (3162231) (tenderi0308) (Privredna banka Pancevo | PRODAJA ROBNE KUCE u Banatskom Brestovcu) (25blcocr_261208.htm)
NEMACKI : (3162231) (tenderi0308) (Privredna banka Pancevo | PRODAJA ROBNE KUCE u Banatskom Brestovcu) (25blcocr_261208.htm)
SRPSKI : (3162233) (tenderi0308) (Rudarski basen Kolubara Lazarevac | NABAVKA PRENOSNE MASINE ZA OBRADU ZLJEBOVA DONJIH KANALA (802/08-309)) (27danocr_261208.htm)
ENGLESKI: (3162233) (tenderi0308) (Rudarski basen Kolubara Lazarevac | NABAVKA PRENOSNE MASINE ZA OBRADU ZLJEBOVA DONJIH KANALA (802/08-309)) (27danocr_261208.htm)
NEMACKI : (3162233) (tenderi0308) (Rudarski basen Kolubara Lazarevac | NABAVKA PRENOSNE MASINE ZA OBRADU ZLJEBOVA DONJIH KANALA (802/08-309)) (27danocr_261208.htm)
SRPSKI : (3162234) (tenderi0308) (EPS-PD Drimsko-limske HE Bajina Basta | NABAVKA OPREME RAZVODNOG POSTROJENJA SPOSTVENE POTROSNJE (17/08)) (28danocr_261208.htm)
ENGLESKI: (3162234) (tenderi0308) (EPS-PD Drimsko-limske HE Bajina Basta | NABAVKA OPREME RAZVODNOG POSTROJENJA SPOSTVENE POTROSNJE (17/08)) (28danocr_261208.htm)
NEMACKI : (3162234) (tenderi0308) (EPS-PD Drimsko-limske HE Bajina Basta | NABAVKA OPREME RAZVODNOG POSTROJENJA SPOSTVENE POTROSNJE (17/08)) (28danocr_261208.htm)
SRPSKI : (3162235) (tenderi0308) (EPS-TENT, TE Kolubara Veliki Crljeni | NABAVKA SISTEMA ZA DOZIRANJE HEMIKALIJA U PESCANE FILTERE I REAKTORE POSTROJENJA ZA DEKARBONIZACIJU VODE HPV-1) (29danocr_261208.htm)
ENGLESKI: (3162235) (tenderi0308) (EPS-TENT, TE Kolubara Veliki Crljeni | NABAVKA SISTEMA ZA DOZIRANJE HEMIKALIJA U PESCANE FILTERE I REAKTORE POSTROJENJA ZA DEKARBONIZACIJU VODE HPV-1) (29danocr_261208.htm)
NEMACKI : (3162235) (tenderi0308) (EPS-TENT, TE Kolubara Veliki Crljeni | NABAVKA SISTEMA ZA DOZIRANJE HEMIKALIJA U PESCANE FILTERE I REAKTORE POSTROJENJA ZA DEKARBONIZACIJU VODE HPV-1) (29danocr_261208.htm)
SRPSKI : (3162236) (tenderi0308) (Poreska uprava, Filijala Senta | PRODAJA KUCE, DVORISTA I POLJOPRIVREDNOG ZEMLJISTA) (30danocr_261208.htm)
ENGLESKI: (3162236) (tenderi0308) (Poreska uprava, Filijala Senta | PRODAJA KUCE, DVORISTA I POLJOPRIVREDNOG ZEMLJISTA) (30danocr_261208.htm)
NEMACKI : (3162236) (tenderi0308) (Poreska uprava, Filijala Senta | PRODAJA KUCE, DVORISTA I POLJOPRIVREDNOG ZEMLJISTA) (30danocr_261208.htm)
SRPSKI : (3162237) (tenderi0308) (Poreska uprava, Filijala Trstenik | PRODAJA ALKOHOLNOG PICA, vlasnistvo ZZ Lunovo selo) (31danocr_261208.htm)
ENGLESKI: (3162237) (tenderi0308) (Poreska uprava, Filijala Trstenik | PRODAJA ALKOHOLNOG PICA, vlasnistvo ZZ Lunovo selo) (31danocr_261208.htm)
NEMACKI : (3162237) (tenderi0308) (Poreska uprava, Filijala Trstenik | PRODAJA ALKOHOLNOG PICA, vlasnistvo ZZ Lunovo selo) (31danocr_261208.htm)
SRPSKI : (3162238) (tenderi0308) (Jat Airways Novi Beograd | NABAVKA MAZUTA (31/08)) (01danocr_271208.htm)
ENGLESKI: (3162238) (tenderi0308) (Jat Airways Novi Beograd | PURCHASE OF MAZUT (31/08)) (01danocr_271208.htm)
NEMACKI : (3162238) (tenderi0308) (Jat Airways Novi Beograd | Beschaffung vom Masut (31/08)) (01danocr_271208.htm)
SRPSKI : (3162239) (tenderi0308) (JP Poslovni prostor Savski venac Beograd | DAVANJE U ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA u Beogradu) (02danocr_271208.htm)
ENGLESKI: (3162239) (tenderi0308) (PE Poslovni prostor Savski Venac, Belgrade | LEASING OF OFFICE SPACE in Belgrade) (02danocr_271208.htm)
NEMACKI : (3162239) (tenderi0308) (ÖU Wirtschaftsraum Savski venac Belgrad | Vemietung vom Wirtschaftsraum in Belgrad) (02danocr_271208.htm)
SRPSKI : (3162240) (tenderi0308) (Akcijski fond Republike Srbije Beograd | PRODAJA AKCIJA PREDUZECA PKB Imes Beograd i Agrovojvodina Tehnohemija Novi Sad) (03polocr_271208.htm)
ENGLESKI: (3162240) (tenderi0308) (Share Fund of Republic of Serbia, Belgrade | SALE OF SHARES OF PKB Imes Belgrade and Agrovojvodina Tehnohemija Novi Sad) (03polocr_271208.htm)
NEMACKI : (3162240) (tenderi0308) (Aktienfond der Republik Serbien Belgrad | Verkauf von Aktien PKB Imes Beograd und Agrovojvodina Tehnohemija Novi Sad) (03polocr_271208.htm)
SRPSKI : (3162241) (tenderi0308) (Agencija za privatizaciju Republike Srbije Beograd | PRODAJA DELA POKRETNE I NEPOKRETNE IMOVINE PREDUZECA Zorka-Mineralna djubriva AD u restrukturiranju Sabac) (04polocr_271208.htm)
ENGLESKI: (3162241) (tenderi0308) (Privatization Agency of Republic of Serbia, Belgrade | SALE OF PART OF MOVABLE AND IMMOVABLE PROPERTY OF Joint-stock Company Zorka-Mineral Fertilizers in restructuring Sabac) (04polocr_271208.htm)
NEMACKI : (3162241) (tenderi0308) (Privatisierungsagentur der Republik Serbien Belgrad | Verkauf von Teilen der Immobilien und Fahrnissen Zorka-Mineraldünger AD Sabac) (04polocr_271208.htm)
SRPSKI : (3162242) (tenderi0308) (Agencija za privatizaciju Republike Srbije Beograd | PRODAJA 71,60 % KAPITALA PREDUZECA AD Prehrambena industrija Panonka Sombor) (05polocr_271208.htm)
ENGLESKI: (3162242) (tenderi0308) (Privatization Agency of Republic of Serbia, Belgrade | SALE OF 71, 60 % OF CAPITAL OF Joint-stock Company Food Industry Panonka Sombor) (05polocr_271208.htm)
NEMACKI : (3162242) (tenderi0308) (Privatisierungagentur der Republik Serbien Belgrad | Verkauf von 71,60 % Kapitals der Firma AD Nahrungsindustrie Panonka Sombor) (05polocr_271208.htm)
SRPSKI : (3162243) (tenderi0308) (Ginekolosko-akuserska klinika Narodni front Beograd | NABAVKA SAVNOG MATERIJALA (8-3)) (06polocr_271208.htm)
ENGLESKI: (3162243) (tenderi0308) (Gynecologic-Obstetric Clinic Narodni Front Belgrade | PURCHASE OF SUTURE MATERIALS (8-3)) (06polocr_271208.htm)
NEMACKI : (3162243) (tenderi0308) (Geburtsklinik Narodni front Belgrad | Beschaffung vom Nähmeterial (8-3)) (06polocr_271208.htm)
SRPSKI : (3162244) (tenderi0308) (JP Zavod za izgradnju grada Novi Sad | DAVANJE U ZAKUP OSTALOG NEIZGRADJENOG GRADJEVINSKOG ZEMLJISTA RADI IZGRADNJE STANICA ZA SNABDEVANJE GORIVOM) (07polocr_271208.htm)
ENGLESKI: (3162244) (tenderi0308) (PE Institute for City Development Novi Sad | LEASING OF REMAINING FREE BUILDING LAND FOR CONSTRUCTION OF GAS STATIONS) (07polocr_271208.htm)
NEMACKI : (3162244) (tenderi0308) (Bauamt von Novi Sad | Verpachtung vom Baugelände für Bau der Tankstellen) (07polocr_271208.htm)
SRPSKI : (3162245) (tenderi0308) (Agencija za privatizaciju Republike Srbije Beograd | PRODAJA STECAJNOG DUZNIKA AD za spoljnu i unutrasnju trgovinu Kugleks Beograd u stecaju) (08polocr_271208.htm)
ENGLESKI: (3162245) (tenderi0308) (Privatization Agency of Republic of Serbia, Belgrade | SALE OF BANKRUPTCY DEBTOR Joint-stock Company for Foreign and Domestic Trade Kugleks Beograd in bankruptcy) (08polocr_271208.htm)
NEMACKI : (3162245) (tenderi0308) (Privatisierungsagentur der Republik Serbien Belgrad | Verkauf des Konkursschuldners AD für Außen - ind Binnenhandel Kugleks Belgrad) (08polocr_271208.htm)
SRPSKI : (3162247) (tenderi0308) (Agencija za privatizaciju Republike Srbije Beograd | PRODAJA STECAJNOG DUZNIKA AD Stenaweld u stecaju iz Bele Crkve) (10polocr_271208.htm)
ENGLESKI: (3162247) (tenderi0308) (Privatization Agency of Republic of Serbia, Belgrade | SALE OF BANKRUPTCY DEBTOR Joint-stock Company Stenaweld in bankruptcy from Bela Crkva) (10polocr_271208.htm)
NEMACKI : (3162247) (tenderi0308) ( Privatisierungsagentur der Republik Serbien Belgrad | Verkauf des Konkursschuldners | AD Stenaweld aus Bela Crkva) (10polocr_271208.htm)
SRPSKI : (3162248) (tenderi0308) (Agencija za privatizaciju Republike Srbije Beograd | PRODAJA NEPOKRETNOSTI I OPREME AD Holding Industrija kablova Jagodina u restrukturiranju koju cini FKS Fabrika provodnika Rekovac) (11polocr_271208.htm)
ENGLESKI: (3162248) (tenderi0308) (Privatization Agency of Republic of Serbia, Belgrade | SALE OF REAL ESTATES AND EQUIPMENT of Joint-stock Company Cable Industry Jagodina in restructuring - Conductor Factory Rekovac) (11polocr_271208.htm)
NEMACKI : (3162248) (tenderi0308) ( Privatisierungsagentur der Republik Serbien Belgrad | Verkauf der Immobilien und Ausrüstung AD Holding Kabelnindustrie Jagodina , bestehend aus FKS Leiterfabrik Rekovac) (11polocr_271208.htm)
SRPSKI : (3162252) (tenderi0308) (Agencija za privatizaciju Republike Srbije Beograd | PRODAJA IMOVINE ORGANIZACIONE CELINE SEKTORA TRGOVINE I UGOSTITELJSTVA iz sastava DP PK Delises u restrukturiranju Vladicin Han) (15polocr_271208.htm)
ENGLESKI: (3162252) (tenderi0308) (Privatization Agency of Republic of Serbia, Belgrade | SALE OF PROPERTY OF ORGANIZATIONAL UNIT TRADE AND HOSPITALITY SECTOR of Public Enterprise Delises in restructuring from Vladicin Han) (15polocr_271208.htm)
NEMACKI : (3162252) (tenderi0308) ( Privatisierungsagentur der Republik Serbien Belgrad | Verkauf von Teilen vom Vermögen des Handels- und Gastwirtschaftssektors innerhalb DP PK Delises Vladicin Han) (15polocr_271208.htm)
SRPSKI : (3162253) (tenderi0308) (Agencija za privatizaciju Republike Srbije Beograd | PRODAJA STECAJNOG DUZNIKA Iskra-Metal AD za proizvodnju Novi Pazar u stecaju KAO PRAVNOG LICA) (16polocr_271208.htm)
ENGLESKI: (3162253) (tenderi0308) (Privatization Agency of Republic of Serbia, Belgrade | SALE OF BANKRUPTCY DEPTOR Joint-stock Company for Production Novi Pazar in bankruptcy AS LEGAL PERSON) (16polocr_271208.htm)
NEMACKI : (3162253) (tenderi0308) (Privatisierungsagentur der Republik Serbien Belgrad | Verkauf des Konkursschuldners Iskra-Metal AD Novi Pazar als juristischer Person) (16polocr_271208.htm)
SRPSKI : (3162254) (tenderi0308) (JP Poslovni prostor Vracar Beograd | DAVANJE U ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA u Beogradu) (19borocr_271208.htm)
ENGLESKI: (3162254) (tenderi0308) (PE Poslovni Prostor Vracar, Belrgade | LEASING OF OFFICE SPACE in Belgrade) (19borocr_271208.htm)
NEMACKI : (3162254) (tenderi0308) (ÖU Wirtschaftsraum Vracar Beograd | Vermietung vom Wirtschaftsraum in Belgrad) (19borocr_271208.htm)
SRPSKI : (3162255) (tenderi0308) (Plasman Sped u stecaju iz Subotice | PRODAJA MONTAZNOG OBJEKTA-KONTEJNER) (21nsdocr_271208.htm)
ENGLESKI: (3162255) (tenderi0308) (Plasman Sped in bankruptcy from Subotica | SALE OF PREFABRICATED FACILITY - CONTAINER) (21nsdocr_271208.htm)
NEMACKI : (3162255) (tenderi0308) (Plasman Sped im Konkursverfahren in Subotica | Verkauf vom Montageobjekt) (21nsdocr_271208.htm)
SRPSKI : (3162256) (tenderi0308) (PIK Pester iz Sjenice | PRODAJA UPRAVNE ZGRADE u Sjenici) (01polocr_281208.htm)
ENGLESKI: (3162256) (tenderi0308) (PIK Pester, Sjenica | SALE OF ADMINISTRATIVE BUILDING in Sjenica) (01polocr_281208.htm)
NEMACKI : (3162256) (tenderi0308) (PIK Pester in Sjenice | Verkauf vom Verwaltungsgebäude in Sjenica) (01polocr_281208.htm)
SRPSKI : (3162257) (tenderi0308) (Gradska opstina Surcin Beograd | DAVANJE U ZAKUP OSTALOG GRADJEVINSKOG ZEMLJISTA U DRZAVNOJ SVOJINI RADI IZGRADNJE PRIVREDNIH OBJEKATA) (02polocr_281208.htm)
ENGLESKI: (3162257) (tenderi0308) (City Municipality of Surcin, Belgrade | LEASING OF REMAINING FREE STATE-OWNED BUILDING LAND FOR CONSTRUCTION OF BUSINESS FACILITIES) (02polocr_281208.htm)
NEMACKI : (3162257) (tenderi0308) (Stadtverwaltung Surcin Beograd | Verpachtung von staatlichen Baugelände für Vau von Wirtschaftsobjekten) (02polocr_281208.htm)
SRPSKI : (3162258) (tenderi0308) (Pokrajinski fond za razvoj poljoprivrede Novi Sad | DODELA KREDITA ZA NABAVKU OSNOVNOG STADA U OVCARSTVU I KOZARSTVU) (03nsdocr_281208.htm)
ENGLESKI: (3162258) (tenderi0308) (Provincial Fund for Agricultural Development Novi Sad | GRANTING OF LOANS FOR PURCHASE OF BASIC HERDS IN SHEEP BUILDING AND LEATHER PRODUCTION) (03nsdocr_281208.htm)
NEMACKI : (3162258) (tenderi0308) (Provinzfond für Landwirtschaft Novi Sad | Verteilung von Krediten für Ziegen- und Schaafzucht) (03nsdocr_281208.htm)
SRPSKI : (3162259) (tenderi0308) (Pokrajinski fond za razvoj poljoprivrede Novi Sad | DODELA KREDITA ZA PODIZANJE VISEGODISNJIH ZASADA VINOVE LOZE) (04nsdocr_281208.htm)
ENGLESKI: (3162259) (tenderi0308) (Provincial Fund for Agricultural Development Novi Sad | GRANTING OF LOANS FOR PERENNIAL VINEYARDS) (04nsdocr_281208.htm)
NEMACKI : (3162259) (tenderi0308) (Provinzfond der Landwirtschaft Novi Sad | Verteilung von Krediten für Anbau der Weinrebesorten) (04nsdocr_281208.htm)
SRPSKI : (3162260) (tenderi0308) (UNDP Pro Novi Pazar | NABAVKA USLUGA EDUKACIJE (RFP 154/08 NP)) (01danocr_291208.htm)
ENGLESKI: (3162260) (tenderi0308) (UNDP Pro Novi Pazar | PURCHASE OF EDUCATIONAL SERVICES (RFP 154/08 NP)) (01danocr_291208.htm)
NEMACKI : (3162260) (tenderi0308) (UNDP Pro Novi Pazar | Beschaffung der Ausbildung (RFP 154/08 NP)) (01danocr_291208.htm)
SRPSKI : (3162261) (tenderi0308) (Poreska uprava, Filijala Vrsac | PRODAJA OPREME DOO 1. oktobar iz Plandista) (03danocr_291208.htm)
ENGLESKI: (3162261) (tenderi0308) (Tax Administration, Branch Vrsac | SALE OF EQUIPMENT OF 1.oktobar LLC from Plandiste) (03danocr_291208.htm)
NEMACKI : (3162261) (tenderi0308) (Steuerverwaltung, Filiale Vrsac | Verkauf der Ausrüstung von DOO 1. oktobar in Plandiste) (03danocr_291208.htm)
SRPSKI : (3162262) (tenderi0308) (Rudarski basen Kolubara Lazarevac | NABAVKA NOVIH TRAKTORA I TRAKTORSKIH PRIKOLICA (1135/08-415)) (04danocr_291208.htm)
ENGLESKI: (3162262) (tenderi0308) (Mining Complex Kolubara Lazarevac | PURCHASE OF NEW TRACTORS AND TRACTOR TRAILERS (1135/08-415)) (04danocr_291208.htm)
NEMACKI : (3162262) (tenderi0308) (Bergbaubasen Kolubara Lazarevac | Beschaffung von neuen Traktoren und Traktoranhängern (1135/08-415)) (04danocr_291208.htm)
SRPSKI : (3162263) (tenderi0308) (Republicka direkcija za imovinu Republike Srbije Beograd | DAVANJE U ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA u Beogradu) (05danocr_291208.htm)
ENGLESKI: (3162263) (tenderi0308) (Republic Property Directorate of Serbia, Belgrade | LEASING OF OFFICE SPACE in Belgrade) (05danocr_291208.htm)
NEMACKI : (3162263) (tenderi0308) (Republische Direktion für Vermögen derRepublik Srbija Belgrad | Verpachtung vom Geschäftsraum in Belgrad) (05danocr_291208.htm)
SRPSKI : (3162264) (tenderi0308) (Akcijski fond Republike Srbije Beograd | PRODAJA AKCIJA PREDUZECA SPIK-Sloga AD Ivanjica) (06polocr_291208.htm)
ENGLESKI: (3162264) (tenderi0308) (Share Fund of Republic of Serbia, Belgrade | SALE OF SHARES of Joint-stock Company SPIK-Sloga from Ivanjica) (06polocr_291208.htm)
NEMACKI : (3162264) (tenderi0308) (Akcteienfond der Republik Serbien Belgrad | Verkauf der Aktien von SPIK-Sloga AD Ivanjica) (06polocr_291208.htm)
SRPSKI : (3162265) (tenderi0308) (Agencija za privatizaciju Republike Srbije Beograd | PRODAJA NEPOKRETNOSTI DELOVA PREDUZECA Holding korporacija Samot rudnici i industrija samota) (07polocr_291208.htm)
ENGLESKI: (3162265) (tenderi0308) (Privatization Agency of Republic of Serbia, Belgrade | SALE OF REAL ESTATES OF PARTS OF COMPANY Holding Corporation Samot - Mines and Chamotte Industry) (07polocr_291208.htm)
NEMACKI : (3162265) (tenderi0308) (Ürivatisierungsagentur der Republik Serbien Belgrad | Verkauf von Liegenschaften und Vermögen der Holding Korporation Samot Bergwerke und Industrie) (07polocr_291208.htm)
SRPSKI : (3162266) (tenderi0308) (International Management Group IMG Beograd | NABAVKA RACUNARSKE I KANCELARIJSKE OPREME) (08polocr_291208.htm)
ENGLESKI: (3162266) (tenderi0308) (International Management Group IMG Belgrade | PURCHASE OF COMPUTER AND OFFICE EQUIPMENT) (08polocr_291208.htm)
NEMACKI : (3162266) (tenderi0308) (International Management Group IMG Beograd | Beschaffung von Komputern und Büroausstattung) (08polocr_291208.htm)
SRPSKI : (3162267) (tenderi0308) (Uprava za izvrsenje zavodskih sankcija Beograd | NABAVKA USLUGA OSIGURANJA) (11polocr_291208.htm)
ENGLESKI: (3162267) (tenderi0308) ( Administration for the Execution of Penitentiary Sanctions Belgrade | PURCHASE OF INSURANCE SERVICES) (11polocr_291208.htm)
NEMACKI : (3162267) (tenderi0308) (Strafanstalt Belgrad | Beschaffung der Versicherung) (11polocr_291208.htm)
SRPSKI : (3162268) (tenderi0308) (Okruzni sud u Beogradu | IZVODJENJE RADOVA NA POSTAVLJANJU AKUSTICNE OPREME OKO ELEMENATA RASHLADNOG SISTEMA (41/2008)) (13borocr_291208.htm)
ENGLESKI: (3162268) (tenderi0308) (Municipal Court Belgrade | INSTALLATION OF ACOUSTIC WQUIPMENT ARROUND COOLING SYSTEM ELEMENTS (41/2008)) (13borocr_291208.htm)
NEMACKI : (3162268) (tenderi0308) (Kreisgericht Belgrad | Aufstellung der akustischen Anlagen um das Kühlanlage herum (41/2008)) (13borocr_291208.htm)
SRPSKI : (3162269) (tenderi0308) (Okruzni sud u Beogradu | NABAVKA KANCELARIJSKOG I BIRO MATERIJALA I STAMPANIH OBRAZACA (03/2009)) (14borocr_291208.htm)
ENGLESKI: (3162269) (tenderi0308) (Municipal Court Belgrade | PURCHASE OF OFFICE SUPPLIES AND PRINTED FORMS (03/2009)) (14borocr_291208.htm)
NEMACKI : (3162269) (tenderi0308) (Kreisgericht Belgrad | Beschaffung vom Büromaterial und Formularen (03/2009)) (14borocr_291208.htm)
SRPSKI : (3162270) (tenderi0308) (Ziper Novi Sad | PRODAJA TRZNOG CENTRA u Novom Sadu) (15nsdocr_291208.htm)
ENGLESKI: (3162270) (tenderi0308) (Ziper Novi Sad | SALE OF TRADE CENTER in Novi Sad) (15nsdocr_291208.htm)
NEMACKI : (3162270) (tenderi0308) (Ziper Novi Sad | Verkauf vom Einkaufszentrum in Novi Sad) (15nsdocr_291208.htm)
SRPSKI : (3162271) (tenderi0308) ((CG) Ministarstvo za ekonomski razvoj Crne Gore Podgorica | DODELA KONCESIJA ZA DETALJNA GEOLOSKA ISTRAZIVANJA I EKSPLOATACIJU SULFIDNE POLIMERNE RUDE kod Mojkovca) (01cgrocr_291208.htm)
ENGLESKI: (3162271) (tenderi0308) ((MON) Ministry for Economic Development of Montenegro, Podgorica | ASSIGNING OF DETAILED GEOLOGIC SURVEYS AND EXPLOITATION OF SULPHIDE POLYMER ORE near Mojkovac) (01cgrocr_291208.htm)
NEMACKI : (3162271) (tenderi0308) ((CG) Wirtschftsministerium Montenegros Podgorica | Erteilung von Konzession für Bodenforschung und Forderung der Sulfid- und Polimererze bei Mojkovac) (01cgrocr_291208.htm)
SRPSKI : (3162272) (tenderi0308) ((CG) Opstina Bijelo Polje, Sekretarijat za uredjenje prostora | IZRADA GEODETSKIH PODLOVA ZA POTREBE IZRADE URBANISTICKIH PLANOVA (006)) (02cgrocr_291208.htm)
ENGLESKI: (3162272) (tenderi0308) ((MON) Municipality of Bijelo Polje, Secretariat for Spatial Planning | CREATION OF GEODETIC SURVEY MAPS FOR CREATION OF URBANISTIC PLANS (006)) (02cgrocr_291208.htm)
NEMACKI : (3162272) (tenderi0308) ((CG) Gemeinde Bijelo Polje, Amt für Raumeinrichtung | Landesvermesung für Fertigung von Bauplänen (006)) (02cgrocr_291208.htm)
SRPSKI : (3162273) (tenderi0308) ((CG) Elektroprivreda Crne Gore EPCG Niksic | IZVODJENJE GRADJEVINSKIH RADOVA za potrebe HE Perucica (131/08)) (03cgrocr_291208.htm)
ENGLESKI: (3162273) (tenderi0308) ((MON) Electric Power Industry of Montenegro EPIM Niksic | CONSTRUCTION WORKS for HPP Perucica (131/08)) (03cgrocr_291208.htm)
NEMACKI : (3162273) (tenderi0308) ((CG) Elektrowirtschaft Montenegros EPCG Niksic | Bauarbeiten am Wasserkraftwerk HE Perucica (131/08)) (03cgrocr_291208.htm)
SRPSKI : (3162249) (tenderi0308) (Agencija za privatizaciju Republike Srbije Beograd | PRODAJA DELOVA PREDUZECA AD Holding Industrija kablova Jagodina u restrukturiranju) (12polocr_271208.htm)
ENGLESKI: (3162249) (tenderi0308) (Privatization Agency of Republic of Serbia, Belgrade | SALE OF PARTS OF Joint-Stock Company Cable Industry Jagodina in restructuring) (12polocr_271208.htm)
NEMACKI : (3162249) (tenderi0308) (Ürivetiesierungsagentur der Republik Serbien Belgrad | Verkauf des Vermögens von AD Holding Kabelnindustrie Jagodina) (12polocr_271208.htm)
SRPSKI : (3162250) (tenderi0308) (JP Putevi Srbije Beograd | prethodni raspis o planiranom IZVODJENJU RADOVA NA REDOVNOM ODRZAVANJU MOSTOVA na drzavnim putevima) (13polocr_271208.htm)
ENGLESKI: (3162250) (tenderi0308) (PE Putevi Srvije Belgrade | Early Announcement of Planned WORKS ON REGULAR BRIDGE MAINTENANCE on state-run roads) (13polocr_271208.htm)
NEMACKI : (3162250) (tenderi0308) (JP Serbische Straßen Belgrad | Ausschreibung für Wartung von Brücken und Staatsstraßen) (13polocr_271208.htm)
SRPSKI : (3162251) (tenderi0308) (JP Putevi Srbije Beograd | prethodni raspis o planiranom IZVODJENJU RADOVA NA ODRZAVANJU DRZAVNIH PUTEVA) (14polocr_271208.htm)
ENGLESKI: (3162251) (tenderi0308) (PE Putevi Srvije Belgrade | Early Announcement of Planned WORKS ON REGULAR STATE-RUN ROADS) (14polocr_271208.htm)
NEMACKI : (3162251) (tenderi0308) (JP Serbische Straßen Belgrad |Ausschreibung für Wartung von Staatsstraßen) (14polocr_271208.htm)
SRPSKI : (3162274) (tenderi0308) ((CG) Agencija za nacionalnu bezbednost Crne Gore Podgorica | NABAVKA NAMESTAJA (13/08)) (04cgrocr_291208.htm)
ENGLESKI: (3162274) (tenderi0308) ((MON) National Security Agency of Montenegro Podgorica | PURCHASE OF FURNITURE (13/08)) (04cgrocr_291208.htm)
NEMACKI : (3162274) (tenderi0308) ((CG) Nachrichtendienst Montenegros Podgorica | Beschaffung der Unterkunft (13/08)) (04cgrocr_291208.htm)
SRPSKI : (3162275) (tenderi0308) ((CG) Republicki fond za zdravstveno osiguranje Crne Gore Podgorica | NABAVKA MEDICINSKE OPREME ZA POTREBE DOMOVA ZDRAVLJA (22/08)) (15cgrocr_291208.htm)
ENGLESKI: (3162275) (tenderi0308) ((MON) Republic Health Insurance Fund of Montenegro Podgorica | PURCHASE OF MEDICAL EQUIPMENT FOR HEALTH CARE CENTERS) (15cgrocr_291208.htm)
NEMACKI : (3162275) (tenderi0308) ((CG) Republisches Fond für Krankenversichwerung Montenegros Podgorica | Beschaffung der medizinischen Ausrüstung für Ambulanten (22/08)) (15cgrocr_291208.htm)
SRPSKI : (3162276) (tenderi0308) ((CG) Agencija za zastitu zivotne sredine Crne Gore Podgorica | REALIZACIJA PROGRAMA MONITORINGA ZIVOTNE SREDINE (01/08)) (05cgrocr_291208.htm)
ENGLESKI: (3162276) (tenderi0308) ((MON) Environmental Protection Agency of Montenegro Podgorica | REALIZATION OF ENVIRONMENT MONITORING PROGRAM (01/08)) (05cgrocr_291208.htm)
NEMACKI : (3162276) (tenderi0308) ((CG) Agentur für Umweltschutz Podgorica | Beobachtung der Umwelt (01/08)) (05cgrocr_291208.htm)
SRPSKI : (3162277) (tenderi0308) (JPU Dragan Kovacevic Niksic | NABAVKA PREHRAMBENIH PROIZVODA, SREDSTAVA ZA HIGIJENU I KANCELARIJSKOG MATERIJALA (1/08)) (06cgrocr_291208.htm)
ENGLESKI: (3162277) (tenderi0308) (JPU Dragan Kovacevic Niksic | PURCHASE OF FOOD, HYGIENIC PRODUCTS AND OFFICE SUPPLIES (1/08)) (06cgrocr_291208.htm)
NEMACKI : (3162277) (tenderi0308) (JPU Dragan Kovacevic Niksic | Beschaffung der Nahrung, Hygienemittel unf Müromaterial (1/08)) (06cgrocr_291208.htm)
SRPSKI : (3162278) (tenderi0308) ((CG) Posta Crne Gore Podgorica | NABAVKA RACUNARSKE OPREME (18/2008)) (07cgrocr_291208.htm)
ENGLESKI: (3162278) (tenderi0308) ((MON) Montenegro Post Podgorica | PURCHASE OF COMPUTER EQUIPMENT (18/2008)) (07cgrocr_291208.htm)
NEMACKI : (3162278) (tenderi0308) ((CG) Postamt Montenegros Podgorica | Beschaffung von Komputern (18/2008)) (07cgrocr_291208.htm)
SRPSKI : (3162279) (tenderi0308) ((CG) Opstina Pljevlja | IZVODJENJE RADOVA NA IZGRADNJI I REKONSTRUKCIJI HIDROTEHNICKE INFRASTRUKTURE I SAOBRACAJNICE (70/08)) (09cgrocr_291208.htm)
ENGLESKI: (3162279) (tenderi0308) ((MON) Municipality of Pljevlja | WORKS ON CONSTRUCTION AND RECONSTRUCTION OF HYDRO-TECHNICAL INFRASTRUCTURE AND THOROUGHFARE) (09cgrocr_291208.htm)
NEMACKI : (3162279) (tenderi0308) ((CG) Gemeinde Pljevlja | Bau und Rekonstruktion der hydrotechnischen und Verkehrsinfrastruktur (70/08)) (09cgrocr_291208.htm)
SRPSKI : (3162280) (tenderi0308) ((CG) Zavod za udzbenike i nastavna sredstva Podgorica | IZRADA REPRINTA IZDANJA UDZBENIKA ZA OSNOVNU SKOLU I GIMNAZIJU NA NEMATERNJEM JEZIKU (1/09)) (10cgrocr_291208.htm)
ENGLESKI: (3162280) (tenderi0308) ((MON) Institute for Textbooks and Teaching Equipment Podgorica | REPRINT OF TEXTBOOKS FOR ELEMENTARY AND HIGH SCHOOL IN FOREIGN LANGUAGE (1/09)) (10cgrocr_291208.htm)
NEMACKI : (3162280) (tenderi0308) ((CG) Amt für Schulbücher Podgorica | Druck von Büchern für Fremdsprachen für Grundschule und Gymnasium (1/09)) (10cgrocr_291208.htm)
SRPSKI : (3162281) (tenderi0308) ((CG) Opstina Herceg Novi | DODELA POSEBNE LINIJE ZA PREVOZ PUTNIKA) (11cgrocr_291208.htm)
ENGLESKI: (3162281) (tenderi0308) ((MON) Municipality of Herceg Novi | ASSIGNMENT OF SPECIAL LINE FOR PASSENGER TRANSPORT) (11cgrocr_291208.htm)
NEMACKI : (3162281) (tenderi0308) ((CG) Gemeinde Herceg Novi | Verteulung von Strecken im öffentlichen Verkehr) (11cgrocr_291208.htm)
SRPSKI : (3162282) (tenderi0308) ((CG) Centralna banka Crne Gore Podgorica | NABAVKA I INSTALACIJA Oracle LICENCI I MIGRACIJA SISTEMA NA NOVU TEHNOLOSKU PLATFORMU I NABAVKA USLUGE ODRZAVANJA Oracle BAZE PODATAKA (023/08)) (12cgrocr_291208.htm)
ENGLESKI: (3162282) (tenderi0308) ((MON) Central Bank of Montenegro Podgorica | PURCHASE AND INSTALLATION OF Oracle LICENSES AND TRANSFER OF SYSTEM TO NEW PLATFORM AND MAINTENANCE OF Oracle DATABASE (023/08)) (12cgrocr_291208.htm)
NEMACKI : (3162282) (tenderi0308) ((CG) Zentralbank Montenegros Podgorica | Beschafung und Einbau von Oracle Lizenzen und Übertragung auf neue Plattform , Wartung der Oracle Datenbasis (023/08)) (12cgrocr_291208.htm)
SRPSKI : (3162283) (tenderi0308) ((CG) Centralna banka Crne Gore Podgorica | NABAVKA, ISPORUKA, MONTAZA I PUSTANJE U RAD PROTOCNOG RENDGENA ZA KONTROLU RUCNOG PRTLJAGA (024/08)) (13cgrocr_291208.htm)
ENGLESKI: (3162283) (tenderi0308) ((MON) Central Bank of Montenegro Podgorica | PURCHASE, DELIVERY, INSTALLATION AND PUTTING IN OPERATION OF X-RAY LINE SCAN SYSTEM FOR PERSONAL LUGGAGE) (13cgrocr_291208.htm)
NEMACKI : (3162283) (tenderi0308) ((CG) Zentralbank Montenegros Podgorica | Beshaffung und Einbau des Durchlaufröntgens für Kontrolle des Handgepäcks (024/08)) (13cgrocr_291208.htm)
SRPSKI : (3162284) (tenderi0308) ((CG) Ministarstvo zdravlja, rada i socijalnog staranja Crne Gore Podgorica | NABAVKA USLUGA SMESTAJA I ISHRANE INSPEKCIJSKIH ORGANA u Herceg Novom (07/08)) (14cgrocr_291208.htm)
ENGLESKI: (3162284) (tenderi0308) ((MON) Ministry of Health, Labor and Social Welfare of Montenegro Podgorica | PURCHASE OF SERVICES - PROVISION OF ACCOMODATION AND MEALS FOR INSPECTION BODIES in Herceg Novi (07/08)) (14cgrocr_291208.htm)
NEMACKI : (3162284) (tenderi0308) ((CG) Gesundheits-, Arbeits - und Sozialministerium Montenegros Podgorica | Unterkunft und Verpflegung von Inspektoren in Herzeg Novi ISHRANE (07/08)) (14cgrocr_291208.htm)
SRPSKI : (3162315) (tenderi0308) (EPS-PD Termoelektrane Nikola Tesla, Termoelektrana Morava Svilajnac | NABAVKA CENTRIFUGALNOG SEPARATORA TURBINSKOG ULJA (124-37429)) (01danocr_301208.htm)
ENGLESKI: (3162315) (tenderi0308) (EPIS-PE Steam Power Plants Nikola Tesla, Steam Power Plant Morava Svilajnac | PURCHASE OF CENTRIFUGAL SEPARATOR OF TURBINE OIL (124-37429)) (01danocr_301208.htm)
NEMACKI : (3162315) (tenderi0308) (EPS-PD Kohlekraftwerke Nikola Tesla, Kraftwerk Morava Svilajnac | Berschaffung vom zentrufugalen Separator des Turbinenöls (124-37429)) (01danocr_301208.htm)
SRPSKI : (3162316) (tenderi0308) (Poreska uprava, Filijala Aleksinac | PRODAJA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJISTA u Aleksincu, vlasnistvo Simonovic Svetomira) (02danocr_301208.htm)
ENGLESKI: (3162316) (tenderi0308) (Tax Administration, Branch Aleksinac | SALE OF AGRICULTURAL LAND in Aleksinac, owned by Simonovic Svetomir) (02danocr_301208.htm)
NEMACKI : (3162316) (tenderi0308) (Steuerverwaltung, Filiale Aleksinac | Verkauf vom Landwirtschaftsboden in Aleksinac, Eigentümer Simonovic Svetomir) (02danocr_301208.htm)
SRPSKI : (3162317) (tenderi0308) (Poreska uprava, Filijala Negotin | PRODAJA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJISTA u Stubiku) (03danocr_301208.htm)
ENGLESKI: (3162317) (tenderi0308) (Tax Administration, Branch Negotin | SALE OF AGRICULTURAL LAND in Stubik) (03danocr_301208.htm)
NEMACKI : (3162317) (tenderi0308) ( Steuerverwaltung, Filiale Negotin | Verkauf vom Landwirtschaftsboden in Stubik) (03danocr_301208.htm)
SRPSKI : (3162318) (tenderi0308) (Poreska uprava, Filijala Novi Pazar | PRODAJA DROBILICA) (04danocr_301208.htm)
ENGLESKI: (3162318) (tenderi0308) (Tax Administration, Branch Novi Pazar | SALE OF CRUSHING MACHINES) (04danocr_301208.htm)
NEMACKI : (3162318) (tenderi0308) ( Steuerverwaltung, Filiale Novi Pazar | Verkauf von Zermürber) (04danocr_301208.htm)
SRPSKI : (3162319) (tenderi0308) (Poreska uprava, Filijala Novi Sad 1 | PRODAJA LOKALA u Novom Sadu) (05danocr_301208.htm)
ENGLESKI: (3162319) (tenderi0308) (Tax Administration, Branch Novi Sad 2 | SALE OF PREMISES in Novi Sad) (05danocr_301208.htm)
NEMACKI : (3162319) (tenderi0308) ( Steuerverwaltung, Filiale Novi Sad 1 | Verkauf von Lokalen in Novi Sad) (05danocr_301208.htm)
SRPSKI : (3162320) (tenderi0308) (Poreska uprava, Filijala Vozdovac Beograd | PRODAJA ALKOHOLNOG PICA) (06danocr_301208.htm)
ENGLESKI: (3162320) (tenderi0308) (Tax Administration, Branch Vozdovac, Belgrade | SALE OF ALCOHOLIC DRINKS) (06danocr_301208.htm)
NEMACKI : (3162320) (tenderi0308) (Steuerverwaltung, Filiale Vozdovac Beograd | Verkauf von Alkoholgetränke) (06danocr_301208.htm)
SRPSKI : (3162321) (tenderi0308) (Poreska uprava, Filijala Vranje | PRODAJA DECJE OBUCE I HEMIJSKIH OLOVAKA) (07danocr_301208.htm)
ENGLESKI: (3162321) (tenderi0308) (Tax Administration, Branch Vranje | SALE OF CHILDREN'S FOOTWEAR AND BALLPOINT PENS) (07danocr_301208.htm)
NEMACKI : (3162321) (tenderi0308) ( Steuerverwaltung, Filiale Vranje | Verkauf von Kinderschuhen und Kugelschreiber) (07danocr_301208.htm)
SRPSKI : (3162322) (tenderi0308) (OS Milan Rakic iz Beograda | DAVANJE U ZAKUP SKOLSKOG PROSTORA) (08danocr_301208.htm)
ENGLESKI: (3162322) (tenderi0308) (Elementary School Milan Rakic, Belgrade | LEASING OF SCHOOL'S PREMISES) (08danocr_301208.htm)
NEMACKI : (3162322) (tenderi0308) (OS Milan Rakic aus Belgrad | Vermietung vom Schulraum) (08danocr_301208.htm)
SRPSKI : (3162323) (tenderi0308) (Sloga Kula | PRODAJA PRODAVNICA u Kuli) (09danocr_301208.htm)
ENGLESKI: (3162323) (tenderi0308) (Sloga Kula | SALE OF STORES in Kula) (09danocr_301208.htm)
NEMACKI : (3162323) (tenderi0308) (Sloga Kula | Verkauf von Läden in Kula) (09danocr_301208.htm)
SRPSKI : (3162324) (tenderi0308) (Jat Airways Novi Beograd | DAVANJE U ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA u Budvi) (10danocr_301208.htm)
ENGLESKI: (3162324) (tenderi0308) (Jat Airways Novi Beograd | LEASING OF OFFICE SPACE in Budva) (10danocr_301208.htm)
NEMACKI : (3162324) (tenderi0308) (Jat Airways Novi Beograd | Vermietung vom Geschäftsraum in Budva) (10danocr_301208.htm)
SRPSKI : (3162325) (tenderi0308) (Rudarski basen Kolubara Lazarevac | NABAVKA TERENSKOG VOZILA (1153/08-413)) (11danocr_301208.htm)
ENGLESKI: (3162325) (tenderi0308) (Mining Complex Kolubara Lazarevac | PURCHASE OF ALL-TERRAIN VEHICLE (1153/08-413)) (11danocr_301208.htm)
NEMACKI : (3162325) (tenderi0308) (Bergbaubasen Kolubara Lazarevac | Beschaffung vom Geländewagen (1153/08-413)) (11danocr_301208.htm)
SRPSKI : (3162326) (tenderi0308) (Poreska uprava, Filijala Vranje | PRODAJA DELOVA ZA AUTOMOBILE) (12danocr_301208.htm)
ENGLESKI: (3162326) (tenderi0308) (Tax Administration, Branch Vranje | SALE OF AUTOMOBILE PARTS) (12danocr_301208.htm)
NEMACKI : (3162326) (tenderi0308) ( Steuerverwaltung, Filiale | Verkauf von Autoteilen) (12danocr_301208.htm)
SRPSKI : (3162327) (tenderi0308) (JP Preduzece za izgradnju grada Kragujevca | DAVANJE U ZAKUP OSTALOG GRADJEVINSKOG ZEMLJISTA RADI IZGRADNJE PRIVREDNIH OBJEKATA) (13danocr_301208.htm)
ENGLESKI: (3162327) (tenderi0308) (PE Company for City Development of Kragujevac | LEASING OF REMAINING BUILDING LAND FOR CONSTRUCTION OF BUSINESS FACILITIES) (13danocr_301208.htm)
NEMACKI : (3162327) (tenderi0308) (Bauamt Kragujevac | Verpachtung vom Baugelände für Bau der Wirtschaftsobjekte) (13danocr_301208.htm)
SRPSKI : (3162328) (tenderi0308) (Akcijski fond Republike Srbije Beograd | PRODAJA AKCIJA PREDUZECA Auto-Coop AD Novi Sad i Jelova Gora AD Uzice) (14polocr_301208.htm)
ENGLESKI: (3162328) (tenderi0308) (Share Fund of Republic of Serbia, Belgrade | SALE OF SHARES of Joint-stock Company Auto-Coop Novi Sad and Joint-stock Company Jelova Gora Uzice) (14polocr_301208.htm)
NEMACKI : (3162328) (tenderi0308) (Aktienfond der Republik Serbien Belgrad | Verkauf von Aktien der Firma Auto-Coop AD Novi Sad und Jelova Gora AD Uzice) (14polocr_301208.htm)
SRPSKI : (3162329) (tenderi0308) (Republicki geodetski zavod, Sluzba za katastar nepokretnosti Novi Pazar | IZVODJENJE RADOVA NA ADAPTACIJI SLUZBE) (15polocr_301208.htm)
ENGLESKI: (3162329) (tenderi0308) (Republic Geodetic Institute, Real Estate Cadastre Division Novi Pazar | WORKS ON ADAPTATION OF DIVISION'S BUILDING) (15polocr_301208.htm)
NEMACKI : (3162329) (tenderi0308) (Landesvermeßungsamt, Katasterdienst Novi Pazar | Umbau des Amtes) (15polocr_301208.htm)
SRPSKI : (3162330) (tenderi0308) (Privredna komora Srbije Beograd | PRODAJA POLOVNIH PUTNICKIH VOZILA) (16polocr_301208.htm)
ENGLESKI: (3162330) (tenderi0308) (Serbian Chamber of Commerce, Belgrade | SALE OF USED PASSENGER VEHICLES) (16polocr_301208.htm)
NEMACKI : (3162330) (tenderi0308) (wirtschaftskammer Serbiens Beograd | Verkauf von Gebrauchtwagen) (16polocr_301208.htm)
SRPSKI : (3162331) (tenderi0308) (Inex Nova Varos | PRODAJA OBJEKTA u Beogradu) (17polocr_301208.htm)
ENGLESKI: (3162331) (tenderi0308) (Inex Nova Varos | SALE OF FACILITY in Belgrade) (17polocr_301208.htm)
NEMACKI : (3162331) (tenderi0308) (Inex Nova Varos | Verkauf von Objekten in Belgrad) (17polocr_301208.htm)
SRPSKI : (3162332) (tenderi0308) (Savez strukovnih drustava i udruzenja Subotica | RPODAJA PODRUMA u Subotici) (18polocr_301208.htm)
ENGLESKI: (3162332) (tenderi0308) (Union of Professional Companies and Associations Subotica | SALE OF VAULT in Subotica) (18polocr_301208.htm)
NEMACKI : (3162332) (tenderi0308) (Verband der Fachleute Subotica | Verkauf von Kellern in Subotica) (18polocr_301208.htm)
SRPSKI : (3162333) (tenderi0308) (EPS-Elektrosrbija Kraljevo | NABAVKA KANCELARIJSKOG MATERIJALA I OBRAZACA ZA STAMPU (23)) (19polocr_301208.htm)
ENGLESKI: (3162333) (tenderi0308) (EPIS - Elektrosrbija Kraljevo | PURCHASE OF OFFICE SUPPLIES AND PRINTING FORMS (23)) (19polocr_301208.htm)
NEMACKI : (3162333) (tenderi0308) (EPS-Elektroserbien Kraljevo | Beschaffung vom Büromaterial und Formularen (23)) (19polocr_301208.htm)
SRPSKI : (3162334) (tenderi0308) (Dom ucenika srednjih skola Vrsac | NABAVKA NAMIRNICA I PREHRAMBENIH PROIZVODA) (20polocr_301208.htm)
ENGLESKI: (3162334) (tenderi0308) (High School Student Center Vrsac | PURCHASE OF FOOD AND FOOD PRODUCTS) (20polocr_301208.htm)
NEMACKI : (3162334) (tenderi0308) (Schülerheim Vrsac | Beschaffung der Nahrung) (20polocr_301208.htm)
SRPSKI : (3162335) (tenderi0308) (Naucni institut za veterinarstvo Novi Sad | NABAVKA APARATA NA PRINCIPU INDUKOVANO KUPLOVANE PLAZME SA MASENIM SPEKTROMETROM (4/2008)) (21polocr_301208.htm)
ENGLESKI: (3162335) (tenderi0308) (Scientific Veterinary Institute Novi Sad | PURCHASE OF APPARATUSES BASED ON PRINCIPLE OF INDUCTIVELY COUPLED PLASMA WITH MASS SPECTROMETER (4/2008)) (21polocr_301208.htm)
NEMACKI : (3162335) (tenderi0308) (Tierärztliches Institut Novi Sad | Beschaffung des Geräts auf dem Prinzip der geküppelten Plasma mit Maßenspektromeßgerät (4/2008)) (21polocr_301208.htm)
SRPSKI : (3162336) (tenderi0308) (Naucni institut za veterinarstvo Novi Sad | NABAVKA GASNOG HROMATOGRAFA SA MASENIM SPEKTROMETROM (3/2008)) (22polocr_301208.htm)
ENGLESKI: (3162336) (tenderi0308) (Scientific Veterinary Institute Novi Sad | PURCHASE OF GAS CHROMATOGRAPH WITH MASS SPECTROMETER (3/2008)) (22polocr_301208.htm)
NEMACKI : (3162336) (tenderi0308) ( Tierärztliches Institut Novi Sad | Beschaffung vom Gaschromatograf mit Massenspektromeßgerät (3/2008)) (22polocr_301208.htm)
SRPSKI : (3162337) (tenderi0308) (Ministarstvo odbrane, Uprava za snabdevanje Beograd | NABAVKA ARTIKALA HRANE) (23novocr_301208.htm)
ENGLESKI: (3162337) (tenderi0308) (Ministry of Defense, Procurement Administration Belgrade | PURCHASE OF FOOD PRODUCTS) (23novocr_301208.htm)
NEMACKI : (3162337) (tenderi0308) (Verteidigungsministerium , Versorgungsdienst Belgrad | Beschaffung der Nahrung) (23novocr_301208.htm)
SRPSKI : (3162338) (tenderi0308) (WEG City Brzece | IZVODJENJE RADOVA NA OBJEKTIMA HOTELSKO APARTMANSKOG NASELJA u Brzecu) (24novocr_301208.htm)
ENGLESKI: (3162338) (tenderi0308) (WEG City Brzece | WORKS ON FACILITIES OF HOTEL-SUITE SETTLEMENT in Brzece) (24novocr_301208.htm)
NEMACKI : (3162338) (tenderi0308) (WEG City Brzece | Arbeiten auf Hotelen und Apartmanen in Brzece) (24novocr_301208.htm)
SRPSKI : (3162339) (tenderi0308) (GSP Beograd | PRODAJA NEKURENTNIH ZALIHA) (25novocr_301208.htm)
ENGLESKI: (3162339) (tenderi0308) (City Transportation Company GSP Beograd | SALE OF SLOW-MOVING STOCK) (25novocr_301208.htm)
NEMACKI : (3162339) (tenderi0308) (GSP Beograd | Verkauf von Vorräten) (25novocr_301208.htm)
SRPSKI : (3162340) (tenderi0308) (Predskolska ustanova Dr Sima Milosevic Zemun | NABAVKA USLUGA FIZICKOG OBEZBEDJENJA I ZASTITE OBJEKATA I IMOVINE (5/09)) (26borocr_301208.htm)
ENGLESKI: (3162340) (tenderi0308) (Pre-school Facility Dr. Sima Milosevic Zemun | PURCHASE OF SERVICES - PHYSICAL PROTECTION OF FACILITIES AND PROPERTY (5/09)) (26borocr_301208.htm)
NEMACKI : (3162340) (tenderi0308) (Kindergarten Dr Sima Milosevic Zemun | Schutzdienst gesucht (5/09)) (26borocr_301208.htm)
SRPSKI : (3162341) (tenderi0308) (JKP Cistoca Kragujevac | NABAVKA AUTOCISTILICE (9/08)) (30borocr_301208.htm)
ENGLESKI: (3162341) (tenderi0308) (PUC Cistoca Kragujevac | PURCHASE OF ROAD CLEANING VEHICLE (9/08)) (30borocr_301208.htm)
NEMACKI : (3162341) (tenderi0308) (Stadtreinigung Kragujevac | Beschaffung vom Autoreiniger (9/08)) (30borocr_301208.htm)
SRPSKI : (3162342) (tenderi0308) (JKP Beograd-put Beograd | NABAVKA SVETLECIH SAOBRACAJNIH ZNAKOVA I MASKI SVETLECIH SAOBRACAJNIH ZNAKOVA SA UNUTRASNJIM OSVETLJENJEM (106/2008)) (33borocr_301208.htm)
ENGLESKI: (3162342) (tenderi0308) (PUC Beograd - Put Belgrade | PURCHASE OF NEON TRAFFIC SIGNS AND COVERS OF NEON TRAFFIC SIGNS WITH INTERNAL LIGHTING (106/2008)) (33borocr_301208.htm)
NEMACKI : (3162342) (tenderi0308) (Kommunalfirma Belgradstraßen | Beschaffung von Verkehrszeichen und Leuchtverkehrszeichen mit Innenbeleuchtung (106/2008)) (33borocr_301208.htm)
SRPSKI : (3162343) (tenderi0308) (JKP Beograd-put Beograd | NABAVKA PRINUDNIH USPORIVACA BRZINE I GUMENIH GRANICNIKA (107/2008)) (34borocr_301208.htm)
ENGLESKI: (3162343) (tenderi0308) (PUC Beograd - Put Belgrade | PURCHASE OF SPEED BUMPS AND RUBBER SPEED REDUCERS (107/2008)) (34borocr_301208.htm)
NEMACKI : (3162343) (tenderi0308) ( Kommunalfirma Belgradstraßen | Beschaffung von Geschwindigkeitsherabsetzer und Gummiränder (107/2008)) (34borocr_301208.htm)
SRPSKI : (3162344) (tenderi0308) (JKP Beograd-put Beograd | NABAVKA REZERVNIH DELOVA ZA KAMIONE MAN (103/2008)) (35borocr_301208.htm)
ENGLESKI: (3162344) (tenderi0308) (PUC Beograd - Put Belgrade | PURCHASE OF SPARE PARTS FOR MAN TRUCKS (103/2008)) (35borocr_301208.htm)
NEMACKI : (3162344) (tenderi0308) ( Kommunalfirma Belgradstraßen | Beschaffung von Ersatzteilen für Lkw-s MAN (103/2008)) (35borocr_301208.htm)
SRPSKI : (3162345) (tenderi0308) (JKP Beograd-put Beograd | NABAVKA REZERVNIH DELOVA-GRUMA DELOVA AUTOELEKTRIKA (104/2008)) (36borocr_301208.htm)
ENGLESKI: (3162345) (tenderi0308) (PUC Beograd - Put Belgrade | PURCHASE OF SPARE PARTS - ELECTRIC GRUMA PARTS (104/2008)) (36borocr_301208.htm)
NEMACKI : (3162345) (tenderi0308) ( Kommunalfirma Belgradstraßen | Beschaffung von Ersatzteilen für Autoelektrik (104/2008)) (36borocr_301208.htm)
SRPSKI : (3162346) (tenderi0308) (JKP Beograd-put Beograd | NABAVKA FLEKSIBILNIH CEVI (105/2008)) (37borocr_301208.htm)
ENGLESKI: (3162346) (tenderi0308) (PUC Beograd - Put Belgrade | PURCHASE OF FLEXIBLE HOSES (105/2008)) (37borocr_301208.htm)
NEMACKI : (3162346) (tenderi0308) ( Kommunalfirma Belgradstraßen | Beaschaffung von Schwenkrohren (105/2008)) (37borocr_301208.htm)
SRPSKI : (3162347) (tenderi0308) ((CG) Poljoprivreda i sumarstvo Berane | PRODAJA ZEMLJISTA u Beranama) (01cgrocr_301208.htm)
ENGLESKI: (3162347) (tenderi0308) ((MON) Agriculture and Forestry Berane | SALE OF LAND in Berane) (01cgrocr_301208.htm)
NEMACKI : (3162347) (tenderi0308) ((CG) Landwirtschaft und Förstung Berane | Verkauf vom Gelände in Berana) (01cgrocr_301208.htm)
SRPSKI : (3162348) (tenderi0308) ((CG) Agencija za izgradnju i razvoj Podgorice | REKONSTRUKCIJA NISKONAPONSKE MREZE I POSTAVLJANJE 10 kv KABLA u Ulici Vlada Cetkovica (184/08)) (02cgrocr_301208.htm)
ENGLESKI: (3162348) (tenderi0308) ((MON) Agency for Construction and Development of Podgorica | RECONSTRUCTION OF LOW-VOLTAGE GRID AND INSTALLATION OF 10 KV CABLE in Vlado Cvetkovic Street (184/08)) (02cgrocr_301208.htm)
NEMACKI : (3162348) (tenderi0308) ((CG) Bauemt Podgoricas | Rekonstruktion des Niedrigspannungsnetzes und Verlegung von 10 kv Kabel in der Staße Vlada Cetkovica (184/08)) (02cgrocr_301208.htm)
SRPSKI : (3162349) (tenderi0308) ((CG) Centar za decu i mlade Ljubovic Podgorica | NABAVKA PUTNICKOG VOZILA (01/08)) (03cgrocr_301208.htm)
ENGLESKI: (3162349) (tenderi0308) ((MON) Children and Youth Center Ljubovic Podgorica | PURCHASE OF PASSENGER VEHICLES (01/08)) (03cgrocr_301208.htm)
NEMACKI : (3162349) (tenderi0308) ((CG) Kinder- und Jugenszentrum Ljubovic Podgorica | Beschaffung vom Pkw (01/08)) (03cgrocr_301208.htm)
SRPSKI : (3162350) (tenderi0308) ((CG) Agencija za izgradnju i razvoj Podgorice | IZRADA GLAVNOG PROJEKTA GARAZE (182/08)) (04cgrocr_301208.htm)
ENGLESKI: (3162350) (tenderi0308) ((MON) Agency for Construction and Development of Podgorica | CREATION OF MAIN GARAGE DESIGN (182/08)) (04cgrocr_301208.htm)
NEMACKI : (3162350) (tenderi0308) ((CG)Baumat Podgoricas |Fertigung des Hauptprojektes der Garage (182/08)) (04cgrocr_301208.htm)
SRPSKI : (3162351) (tenderi0308) ((CG) Agencija za izgradnju i razvoj Podgorice | IZRADA GLAVNIH PROJEKATA REGULACIJE Savinog potoka i Mosorskog potoka (183/08)) (05cgrocr_301208.htm)
ENGLESKI: (3162351) (tenderi0308) ((MON) Agency for Construction and Development of Podgorica | CREATION OF MAIN REGULATION DESIGN of Sava's and Mosor's Brooks) (05cgrocr_301208.htm)
NEMACKI : (3162351) (tenderi0308) ((CG) Beuagentur Podgoricas | Fertigung von Projekte für Regulieruing von Savin potok (Bach/Flußbett) und Mosorski potok (183/08)) (05cgrocr_301208.htm)
SRPSKI : (3162352) (tenderi0308) (Trade&Travel International | ORGANIZUJE STUDIJSKO PUTOVANJE U HANNOVER NA SAJAM CeBIT) (01emldig_301208.pdf)
ENGLESKI: (3162352) (tenderi0308) (Trade & Travel International | ORGANIZES STUDY TOUR TO HANNOVER TO FAIR CeBIT) (01emldig_301208.pdf)
NEMACKI : (3162352) (tenderi0308) (Trade&Travel International | Organisation der Studienreise nach Hannover auf die Messe CeBIT) (01emldig_301208.pdf)
SRPSKI : (3162353) (tenderi0308) (Poreska uprava, Filijala Kula | PRODAJA POLOVNIH VILJUSKARA, UTOVARIVACA, BULDOZER I TRAKTORA) (01danocr_311208.htm)
ENGLESKI: (3162353) (tenderi0308) (Tax Administration, Branch Kula | SALE OF USED FORKLIFTS, LOADERS, BULLDOZER AND TRACTORS) (01danocr_311208.htm)
NEMACKI : (3162353) (tenderi0308) ( Steuerverwaltung Filiale Kula | Verkauf von Gebrauchtgabelstaplern Ladern, Buldosern und Traktoren) (01danocr_311208.htm)
SRPSKI : (3162354) (tenderi0308) (Poreska uprava, Filijala Kula | PRODAJA ALKOHOLNOG PICA, TEHNICKOG ALKOHOLA I JABUKOVOG SIRCETA) (02danocr_311208.htm)
ENGLESKI: (3162354) (tenderi0308) (Tax Administration, Branch Kula | SALE OF ALCOHOLIC DRINKS, TECHNICAL ALCOHOL AND APPLE CIDER VINEGAR) (02danocr_311208.htm)
NEMACKI : (3162354) (tenderi0308) (Steuerverwaltung Filiale Kula | Verkauf von Alkoholgetränken, Alkohol und Apfelessig) (02danocr_311208.htm)
SRPSKI : (3162355) (tenderi0308) (Agencija za kontrolu letenja SCG Beograd | NABAVKA ANALIZATORA PROTOKOLA (100/D/08)) (03polocr_311208.htm)
ENGLESKI: (3162355) (tenderi0308) (Serbia and Montenegro Air Traffic Services Agency, Belgrade | PURCHASE OF PROTOCOL ANALYZERS (100/D/08)) (03polocr_311208.htm)
NEMACKI : (3162355) (tenderi0308) (Agentur für Flugkontrolle Serbiens und Montenegros Belgrad | Beschaffung des Analysators des Protokolls (100/D/08)) (03polocr_311208.htm)
SRPSKI : (3162356) (tenderi0308) ((MAK) JP Makedonske sume Skoplje | IZVODJENJE RADOVA NA SECI, IZVOZU I PREVOZU DRVNIH SORTIMENATA) (05borocr_311208.htm)
ENGLESKI: (3162356) (tenderi0308) ((MAC) PE Macedonian Forests Skopje | CUTTING AND TRANSPORT OF LUMBER PRODUCTS) (05borocr_311208.htm)
NEMACKI : (3162356) (tenderi0308) ((MAK) Mazedonienwälder Skopje | Forstarbeiten) (05borocr_311208.htm)
SRPSKI : (3162357) (tenderi0308) (Decji vrtic Snezana-Hofeherke Senta | NABAVKA ZIVOTNIH NAMIRNICA) (06borocr_311208.htm)
ENGLESKI: (3162357) (tenderi0308) (Kindergarten Snezana-Hofeherke Senta | PURCHASE OF FOOD) (06borocr_311208.htm)
NEMACKI : (3162357) (tenderi0308) (Kindergarten Snezana-Hofeherke Senta | Beschaffung von Nahrung) (06borocr_311208.htm)
SRPSKI : (3162358) (tenderi0308) ((CG) KJP Budva | NABAVKA USLUGA OBEZBEDJENJA JEDNOG TOPLOG OBROKA ZA ODREDJENI BROJ RADNIKA (15/08)) (01cgrocr_311208.htm)
ENGLESKI: (3162358) (tenderi0308) ((MON) Public Utility Company Budva | PURCHASE OF SERVICES - PREPARATION OF ONE HOT MEAL FOR CERTAIN NUMBER OF WORKERS (15/08)) (01cgrocr_311208.htm)
NEMACKI : (3162358) (tenderi0308) ((CG) KJP Budva | Warme Mahlzeiten für Arbeiter (15/08)) (01cgrocr_311208.htm)
SRPSKI : (3162360) (tenderi0308) ((CG) Opstina Bar | IZVODJENJE RADOVA NA ODRZAVANJU LOKALNIH I NEKATEGORISANIH PUTEVA I GRADSKIH SAOBRACAJNICA (31/08)) (03cgrocr_311208.htm)
ENGLESKI: (3162360) (tenderi0308) ((MON) Municipality of Bar | MAINTENANCE OF LOCAL AND NON-CATEGORIZED ROADS AND CITY THOROUGHFARES (31/08)) (03cgrocr_311208.htm)
NEMACKI : (3162360) (tenderi0308) ((CG) Gemeinde Bar | Wartung von Lokal - und Stadtstraßen (31/08)) (03cgrocr_311208.htm)
SRPSKI : (3162361) (tenderi0308) ((CG) Opstina Bar | IZGRADNJA VODOVDNE I KANALIZACIONE MREZE u Gretvi (33/08)) (04cgrocr_311208.htm)
ENGLESKI: (3162361) (tenderi0308) ((MON) Municipality of Bar | CONSTRUCTION OF WATER SUPPLY AND SEWERAGE SYSTEMS in Gretva (33/08)) (04cgrocr_311208.htm)
NEMACKI : (3162361) (tenderi0308) ((CG) Gemeinde Bar | Bau der Wasserversorgung und Kanalisation in Gretva (33/08)) (04cgrocr_311208.htm)
SRPSKI : (3162362) (tenderi0308) ((CG) Opstina Bar | IZVODJENJE RADOVA NA REKONSTRUKCIJI SAOBRACAJNICE Biskupada-Belveder (34/08)) (05cgrocr_311208.htm)
ENGLESKI: (3162362) (tenderi0308) ((MON) Municipality of Bar | RECONSTRUCTION OF THOROUGHFARE Biskupada-Belveder (34/08)) (05cgrocr_311208.htm)
NEMACKI : (3162362) (tenderi0308) ((CG) Gemeinde Bar | Rekonstruktion der Strtaße Biskupada-Belveder (34/08)) (05cgrocr_311208.htm)
SRPSKI : (3162363) (tenderi0308) ((CG) Opstina Bar | IZVODJENJE RADOVA NA IZGRADNJI VODOVODNE I FEKALNE KANALIZACIONE MREZE za naselje Rena (35/08)) (06cgrocr_311208.htm)
ENGLESKI: (3162363) (tenderi0308) ((MON) Municipality of Bar | CONSTRUCTION OF WATER SUPPLY AND FECAL SEWERAGE SYSTEMS for settlement Rena (35/08)) (06cgrocr_311208.htm)
NEMACKI : (3162363) (tenderi0308) ((CG) Gemeinde Bar | Bau der Wasserversorgung und Kanalisation für Siedlung Rena (35/08)) (06cgrocr_311208.htm)
SRPSKI : (3162364) (tenderi0308) ((CG) Opstina Bar | IZVODJENJE RADOVA NA PROBIJANJU PUTA od sela Besa do Jezera (36/08)) (07cgrocr_311208.htm)
ENGLESKI: (3162364) (tenderi0308) ((MON) Municipality of Bar | ROAD EXCAVATION from village of Besa to Jezero (36/08)) (07cgrocr_311208.htm)
NEMACKI : (3162364) (tenderi0308) ((CG) Gemeinde Bar | Straßenbau zum Dorf Besa bis Jezero (36/08)) (07cgrocr_311208.htm)
SRPSKI : (3162365) (tenderi0308) ((CG) Opstina Bar | IZRADA IZMENA I DOPUNA DUP-a (37/08)) (08cgrocr_311208.htm)
ENGLESKI: (3162365) (tenderi0308) ((MON) Municipality of Bar | CREATION OF CHANGES AND SUPPLEMENTS TO DETAILED URBANISTIC PLAN (37/08)) (08cgrocr_311208.htm)
NEMACKI : (3162365) (tenderi0308) ((CG) Gemeinde Bar | Ergänzung des urbanistischen Planes (37/08)) (08cgrocr_311208.htm)
SRPSKI : (3162366) (tenderi0308) ((CG) Opstina Bar | IZVODJENJE RADOVA NA REKONSTRUKCIJI MAGISTRALNOG PUTA M2.4 (32/08)) (09cgrocr_311208.htm)
ENGLESKI: (3162366) (tenderi0308) ((MON) Municipality of Bar | RECONSTRUCTION OF MAIN ROAD M2.4 (32/08)) (09cgrocr_311208.htm)
NEMACKI : (3162366) (tenderi0308) ((CG) Gemeinde Bar | Rekonstruktion der Hauptstraße M2.4 (32/08)) (09cgrocr_311208.htm)
SRPSKI : (3162367) (tenderi0308) ((CG) JU Dom starih Grabovac Risan | NABAVKA USLUGA OSIGURANJA ZAPOSLENIH (01-1994)) (10cgrocr_311208.htm)
ENGLESKI: (3162367) (tenderi0308) ((MON) Public Institution Elder Care Center Risan | PURCHASE OF SERVICES - INSURANCE OF EMPLOYEES (01-1994)) (10cgrocr_311208.htm)
NEMACKI : (3162367) (tenderi0308) ((CG) Altersheim Grabovac Risan | Versicherung der Beshäftigten (01-1994)) (10cgrocr_311208.htm)
SRPSKI : (3162368) (tenderi0308) ((CG) JU Dom ucenika i studenata Braca Vucinic Niksic | NABAVKA PREHRAMBENIH PROIZVODA, KANCELARIJSKOG MATERIJALA I SREDSTAVA ZA ODRZAVANJE HIGIJENE (02/08)) (11cgrocr_311208.htm)
ENGLESKI: (3162368) (tenderi0308) ((MON) Public Institution Pupil and Student Center Braca Vucinic Niksic | PURCHASE OF FOOD, OFFICE SUPPLIES AND HYGIENIC PRODUCTS (02/08)) (11cgrocr_311208.htm)
NEMACKI : (3162368) (tenderi0308) ((CG) Schülerheim Braca Vucinic Niksic | Beschaffung der Nahrung, Büromaterial und Hygienemittel (02/08)) (11cgrocr_311208.htm)
SRPSKI : (3162369) (tenderi0308) ((CG) Direkcija za imovinu Opstine Niksic | PRENOS PRAVA NA KORISCENJE GRADJEVINSKOG ZEMLJISTA RADI IZGRADNJE POSLOVNOG OBJEKTA) (12cgrocr_311208.htm)
ENGLESKI: (3162369) (tenderi0308) ((MON) Property Directorate of Municipality of Niksic | TRANSFER OF RIGHTS FOR USAGE OF BUILDING LAND FOR CONSTRUCTION OF BUSINESS FACILITY) (12cgrocr_311208.htm)
NEMACKI : (3162369) (tenderi0308) ((CG) Vermögensdirektion der Gemeinde Niksic | Übertragung von Rechten für Nützung vom Baugelände für Bau dses Wirtschaftsobjektes) (12cgrocr_311208.htm)
SRPSKI : (3162370) (tenderi0308) ((CG) Ministarstvo unutrasnjih poslova i javne uprave Crne Gore Podgorica | NABAVKA USLUGA PREGLEDA OPREME Sektora za vanredne situacije i civilnu bezbednost (03-09)) (13cgrocr_311208.htm)
ENGLESKI: (3162370) (tenderi0308) ((MON) Ministry of Interior and Public Administration of Montenegro, Podgorica | PURCHASE OF SERVICES - CONTROL OF EQUIPMENT OF Sector for Emergency Situations and Civil Security (03-09)) (13cgrocr_311208.htm)
NEMACKI : (3162370) (tenderi0308) ((CG) Innenministerium Montenegros Podgorica | Überprüfung der Ausrüstung für Notfälle und Zivilsicherheit (03-09)) (13cgrocr_311208.htm)
SRPSKI : (3162371) (tenderi0308) ((CG) Ministarstvo unutrasnjih poslova i javne uprave Crne Gore Podgorica | NABAVKA DIZEL ELEKTRICNIH AGREGATA (05-09)) (14cgrocr_311208.htm)
ENGLESKI: (3162371) (tenderi0308) ((MON) Ministry of Interior and Public Administration of Montenegro, Podgorica | PURCHASE OF DIESEL - ELECTRIC AGGREGATES (05-09)) (14cgrocr_311208.htm)
NEMACKI : (3162371) (tenderi0308) ((CG) Innenministerium Montenegros Podgorica | Beschaffung von elektrischen Dieselaggregaten (05-09)) (14cgrocr_311208.htm)
SRPSKI : (3162372) (tenderi0308) ((CG) Ministarstvo unutrasnjih poslova i javne uprave Crne Gore Podgorica | NABAVKA GORIVA (07-09)) (15cgrocr_311208.htm)
ENGLESKI: (3162372) (tenderi0308) ((MON) Ministry of Interior and Public Administration of Montenegro, Podgorica | PURCHASE OF FUEL (07-09)) (15cgrocr_311208.htm)
NEMACKI : (3162372) (tenderi0308) ((CG) Innenministerium Montenegros Podgorica Podgorica | Beschaffung vom Treibstoff (07-09)) (15cgrocr_311208.htm)
SRPSKI : (3162373) (tenderi0308) ((CG) Ministarstvo unutrasnjih poslova i javne uprave Crne Gore Podgorica | NABAVKA AUTO DELOVA, ULJA I MAZIVA (08-09)) (16cgrocr_311208.htm)
ENGLESKI: (3162373) (tenderi0308) ((MON) Ministry of Interior and Public Administration of Montenegro, Podgorica | PURCHASE OF AUTOMOBILE PARTS, OILS AND LUBRICANTS (08-09)) (16cgrocr_311208.htm)
NEMACKI : (3162373) (tenderi0308) ((CG) Innenministerium Montenegros Podgorica | Beschaffung von Autoteilen, Ölen und Schmierstoffen (08-09)) (16cgrocr_311208.htm)
SRPSKI : (3162374) (tenderi0308) ((CG) Agencija za elektronske komunikacije i postansku delatnost Crne Gore Podgorica | NABAVKA 2 NOVA PUTNICKA VOZILA (08/2008)) (17cgrocr_311208.htm)
ENGLESKI: (3162374) (tenderi0308) ((MON) Agency for Electronic Communications and Postal Services of Montenegro, Podgorica | PURCHASE OF TWO NEW PASSENGER VEHICLES (08/2008)) (17cgrocr_311208.htm)
NEMACKI : (3162374) (tenderi0308) ((CG) Agentur für elektronische Kommujnikation und Postamt Montenegros Podgorica | Beschaffung von 2 Pkw-s (08/2008)) (17cgrocr_311208.htm)
SRPSKI : (3162375) (tenderi0308) ((CG) Ministarstvo odbrane Crne Gore Podgorica | UGOVARANJE RECIKLAZE I PRODAJE SEKUNDARNIH SIROVINA) (18cgrocr_311208.htm)
ENGLESKI: (3162375) (tenderi0308) ((MON) Ministry of Defense of Montenegro, Podgorica | RECYCLING AND SALE OF SECONDARY RAW MATERIALS) (18cgrocr_311208.htm)
NEMACKI : (3162375) (tenderi0308) ((CG) Verteidigungsministerium Montenegros Podgorica | Wiederverwertung und Verkauf von Sekundärrohatoffen) (18cgrocr_311208.htm)
SRPSKI : (3162376) (tenderi0308) ((CG) Deponija Podgorica | IZVODJENJE STRUCNOG NADZORA NAD IZGRADNJOM REGIONALNOG RECIKLAZNOG CENTRA (10/08)) (28cgrocr_311208.htm)
ENGLESKI: (3162376) (tenderi0308) ((MON) Dump Podgorica | EXPERT SUPERVISION OF CONSTRUCTION OF REGIONAL RECYCLING CENTER) (28cgrocr_311208.htm)
NEMACKI : (3162376) (tenderi0308) ((CG) Deponie Podgorica | Aufsicht über den Bau der Rezyklageanlage (10/08)) (28cgrocr_311208.htm)
SRPSKI : (3162377) (tenderi0308) ((CG) Zavod za izvrsenje krivicnih sankcija Podgorica | NABAVKA PREHRAMBENIH PROIZVODA (0501-7667/2)) (19cgrocr_311208.htm)
ENGLESKI: (3162377) (tenderi0308) ((MON) Institute for Execution of Criminal Law Sanctions Podgorica | PURCHASE OF FOOD (0501-7667/2)) (19cgrocr_311208.htm)
NEMACKI : (3162377) (tenderi0308) ((CG) Strafanstalt Podgorica | Beschaffung der Nahhrung (0501-7667/2)) (19cgrocr_311208.htm)
SRPSKI : (3162378) (tenderi0308) ((CG) Centralna banka Crne Gore Podgorica | NABAVKA I IMPLEMENTACIJA INFRASTRUKTURE ZA RAZMENU JAVNIH KLJUCEVA (025/08)) (20cgrocr_311208.htm)
ENGLESKI: (3162378) (tenderi0308) ((MON) Central Bank of Montenegro Podgorica | PURCHASE AND INSTALLATION OF INFRASTRUCTURE FOR REPLACEMENT OF PUBLIC KEYS (025/08)) (20cgrocr_311208.htm)
NEMACKI : (3162378) (tenderi0308) ((CG) Zentralbank Montenegros Podgorica | Beschaffung und Implementation der Infrastruktur für Austausch von offentlichen Schlüßeln (025/08)) (20cgrocr_311208.htm)
SRPSKI : (3162379) (tenderi0308) ((CG) Ministarstvo odbrane Crne Gore Podgorica | SUINVESTIRANJE IZGRADNJE STAMBENIH OBJEKATA ZA KOLEKTIVNO STANOVANJE) (21cgrocr_311208.htm)
ENGLESKI: (3162379) (tenderi0308) ((MON) Ministry of Defense of Montenegro Podgorica | CO-INVESTING IN CONSTRUCTION OF RESIDENTIAL FACILITIES FOR COLLECTIVE HOUSING) (21cgrocr_311208.htm)
NEMACKI : (3162379) (tenderi0308) ((CG) Verteidigungsministerium Montenegros Podgorica | Mitfinanzieren der Wohnhäuser) (21cgrocr_311208.htm)
SRPSKI : (3162380) (tenderi0308) ((CG) Elektroprivreda Crne Gore Podgorica | IZVODJENJE RADOVA NA REMONTU I OPRAVCI ENERGETSKIH TRANSFORMATORA (133/08)) (22cgrocr_311208.htm)
ENGLESKI: (3162380) (tenderi0308) ((MON) Electric Power Industry of Montenegro Podgorica | RECONSTRUCTION AND REPAIR OF ENERGY TRANSFORMERS (133/08)) (22cgrocr_311208.htm)
NEMACKI : (3162380) (tenderi0308) ((CG) Elektrowirtschaft Montenegros Podgorica | Remont und Reparatur der Transformatoren (133/08)) (22cgrocr_311208.htm)
SRPSKI : (3162381) (tenderi0308) ((CG) Opstina Berane | IZRADA IZMENA I DOPUNA PROSTORNOG URBANISTICKOG PLANA (22/08)) (23cgrocr_311208.htm)
ENGLESKI: (3162381) (tenderi0308) ((MON) Municipality of Berane | CREATION OF CHANGES AND SUPPLEMENTS TO SPATIAL URBANISTIC PLAN (22/08)) (23cgrocr_311208.htm)
NEMACKI : (3162381) (tenderi0308) ((CG) Gemeinde Berane | Fertigung des Urbanistischen Planes (22/08)) (23cgrocr_311208.htm)
SRPSKI : (3162382) (tenderi0308) ((CG) Opstina Rozaje | NABAVKA KANCELARIJSKOG I POTROSNOG MATERIJALA (2036/2)) (24cgrocr_311208.htm)
ENGLESKI: (3162382) (tenderi0308) ((MON) Municipality of Rozaje | PURCHASE OF OFFICE SUPPLIES (2036/2)) (24cgrocr_311208.htm)
NEMACKI : (3162382) (tenderi0308) ((CG) Gemeinde Rozaje | Beschaffung vom Büromaterial (2036/2)) (24cgrocr_311208.htm)
SRPSKI : (3162383) (tenderi0308) ((CG) Opstina Rozaje | NABAVKA GORIVA (2037/2)) (25cgrocr_311208.htm)
ENGLESKI: (3162383) (tenderi0308) ((MON) Municipality of Rozaje | PURCHASE OF FUEL (2037/2)) (25cgrocr_311208.htm)
NEMACKI : (3162383) (tenderi0308) ((CG) Gemeinde Rozaje | Beschaffung vom Treibstoff (2037/2)) (25cgrocr_311208.htm)
SRPSKI : (3162359) (tenderi0308) ((CG) Ministarstvo kulture, sporta i medija Crne Gore Podgorica | SUFINANSIRANJE PROGRAMA I PROJEKATA U MEDIJIMA I MEDIJSKOJ IZDAVACKOJ DELATNOSTI) (02cgrocr_311208.htm)
ENGLESKI: (3162359) (tenderi0308) ((MON) Ministry of Culture, Sports and Media of Montenegro, Podgorica | CO-FINANCING OF PROGRAMS AND PROJECTS IN MEDIA AND MEDIA PUBLISHING) (02cgrocr_311208.htm)
NEMACKI : (3162359) (tenderi0308) ((CG) Ministerium für Kutur, Sport und Medien Monternegros Podgorica | Mitfinanzieren der Programe und und Projekte in Medien und Verlag) (02cgrocr_311208.htm)
SRPSKI : (3162384) (tenderi0308) (FA Istra u stecaju iz Kule | PRODAJA NEPOKRETNE IMOVINE u Kuli i VLASNICKOG UDELA U HIS DOO Kula) (06danocr_030109.htm)
ENGLESKI: (3162384) (tenderi0308) (FA Istra in bankruptcy from Kula | REAL ESTATES IN Kula and OWNERSHIP SHARE IN HIS DOO Kula FOR SALE) (06danocr_030109.htm)
NEMACKI : (3162384) (tenderi0308) (FA Istra (im Konkurs) in Kula | Verkauf von Liegenschaften in Kula und Eigentumsanteil in HIS DOO Kula) (06danocr_030109.htm)
SRPSKI : (3162385) (tenderi0308) (Direkcija za gradjevinsko zemljiste i izgradnju Beograda JP | DAVANJE U ZAKUP OSTALOG GRADJEVINSKOG ZEMLJISTA RADI IZGRADNJE STAMBENOG OBJEKTA u opstini Savski Venac Beograd) (07danocr_030109.htm)
ENGLESKI: (3162385) (tenderi0308) (Directorate for Building Land and Development of Belgrade | RENTAL OF REMAINING BUILDING LAND FOR DEVELOPMENT OF RESIDENTIAL FACILITY in borough of Savski Venac Belgrade) (07danocr_030109.htm)
NEMACKI : (3162385) (tenderi0308) (Baudirektion Belgrads | Verpachtung vom Baugelände für Bau des Wohnobjektes in der Gemeinde Savski Venac Beograd) (07danocr_030109.htm)
SRPSKI : (3162386) (tenderi0308) (FA Istra u stecaju Kula | PRODAJA ZGRADE UGOSTITELJSTVA I TRGOVINE-ODMARALISTE Oaza u Meljinama) (10danocr_030109.htm)
ENGLESKI: (3162386) (tenderi0308) (FA Istra in bankruptcy from Kula | CATERING AND TRADE BUILDING - HOLIDAY HOSTEL Oaza in Meljine FOR SALE) (10danocr_030109.htm)
NEMACKI : (3162386) (tenderi0308) (FA Istra(im Konkurs) in Kula | Verkauf von Gebäuden - Erholungszentrum Oaza in Meljine) (10danocr_030109.htm)
SRPSKI : (3162387) (tenderi0308) (NIS-Petrol, OD Rafinerija nafte Novi Sad | PROJEKTOVANJE, ISPORUKA, UGRADNJA I PUSTANJE U RAD MERNO-REGULACIONE OPREME ZA PRACENJE EMISIJE IZ DIMNJAKA PECI (V-23/1984/SAT)) (11polocr_030109.htm)
ENGLESKI: (3162387) (tenderi0308) (NIS-Petrol, OD Oil Refinery Novi Sad | PLANNING, DELIVERY, INSTALLATION AND PUTTING OF MEASURING-REGULATION EQUIPMENT FOR MONITORING EMMISSION FROM FURNACE CHIMNEYS INTO OPERATION) (11polocr_030109.htm)
NEMACKI : (3162387) (tenderi0308) (NIS-Petrol, Ölrafinerie Novi Sad | Projektierung und Inbetriebnahme der Mess- und Steueranlage für Beobachtung des Ausstoßes aus dem Schornstein (V-23/1984/SAT)) (11polocr_030109.htm)
SRPSKI : (3162388) (tenderi0308) (Klinicki centar Srbije Beograd | NABAVKA OSTEOSINTETSKOG MATERIJALA za potrebe Instituta za ortopediju i traumatologiju (A-44/08)) (12polocr_030109.htm)
ENGLESKI: (3162388) (tenderi0308) (Clinical Center of Serbia Belgrade | PURCHASE OF OSTHEOSYNTHETIC MATERIAL for needs of Institute for Orthopedics and Traumatology) (12polocr_030109.htm)
NEMACKI : (3162388) (tenderi0308) (Klinikzentrum Serbiens Beograd |Beschaffung des Osteosynthetischen Material für Institut für Ortopedie (A-44/08)) (12polocr_030109.htm)
SRPSKI : (3162389) (tenderi0308) (Umka Fabrika kartona iz Umke | PRODAJA HALE ZA PRERADU PAPIRA u Lazarici) (14novocr_030109.htm)
ENGLESKI: (3162389) (tenderi0308) (Umka Cardboard Factory from Umka | PAPER PROCESSING HALL in Lazarica FOR SALE) (14novocr_030109.htm)
NEMACKI : (3162389) (tenderi0308) (Umka Pappefabrik | Pverkauf der Halle für Papierbearbeitung in Lazarica) (14novocr_030109.htm)
SRPSKI : (3162390) (tenderi0308) (JP SPC Vojvodina Novi Sad | NABAVKA USLUGA POPRAVKE GREJNE INSTALACIJE I KLIMA KOMORA (17/08)) (15gljocr_030109.htm)
ENGLESKI: (3162390) (tenderi0308) (Public Company SPC Vojvodina Novi Sad | PURCHASE OF SERVICES OF OVERHAUL OF HEATING INSTALLATIONS AND CLIMATE CHAMBERS) (15gljocr_030109.htm)
NEMACKI : (3162390) (tenderi0308) (JP SPC Sportzentrum Vojvodina Novi Sad | Reparatur der Heizungsanlagen und Klimakammern (17/08)) (15gljocr_030109.htm)
SRPSKI : (3162391) (tenderi0308) (JP SPC Vojvodina Novi Sad | IZVODJENJE RADOVA NA ZAMENI I POPRAVCI HIDROIZOLACIJE NA KROVU (6/08)) (16gljocr_030109.htm)
ENGLESKI: (3162391) (tenderi0308) (Public Company SPC Vojvodina Novi Sad | WORKS ON REPLACEMENT AND REPAIR OF HYDRO-INSULATION ON ROOF) (16gljocr_030109.htm)
NEMACKI : (3162391) (tenderi0308) (JP SPC Sportzentrum Vojvodina Novi Sad | Auswechslung der Wasserabdichtung am Dach (6/08)) (16gljocr_030109.htm)
SRPSKI : (3162392) (tenderi0308) (JP SPC Vojvodina Novi Sad | IZVODJENJE RADOVA NA GITOVANJU POSTOJECIH I ZAMENI KUPOLA I LANTERNI NA KROVU (5/08)) (17gljocr_030109.htm)
ENGLESKI: (3162392) (tenderi0308) (Public Company SPC Vojvodina Novi Sad | WORKS ON REFURBISHMENT OF EXISTING AND REPLACEMENT OF ROOF CUPOLAS AND LANTERNS) (17gljocr_030109.htm)
NEMACKI : (3162392) (tenderi0308) (JP SPC Sportzentrum Vojvodina Novi Sad | Abdichtung von vorhandenen und Auswechslung von Kupeln der Lanternen am Dach (5/08)) (17gljocr_030109.htm)
SRPSKI : (3162393) (tenderi0308) (JP SPC Vojvodina Novi Sad | NABAVKA OPREME ZA SISTEM CENTRALNOG UPRAVLJANJA I I FAZE SISTEMA ZA AUTOMATSKU KONTROLU VRSNE ENERGIJE (11/08)) (18gljocr_030109.htm)
ENGLESKI: (3162393) (tenderi0308) (Public Company SPC Vojvodina Novi Sad | PURCHASE OF EQUIPMENT FOR CENTRAL CONTROL SYSTEM AND FIRST PHASE OF SYSTEM FOR AUTOMATIC CONTROL OF PEAK ENERGY) (18gljocr_030109.htm)
NEMACKI : (3162393) (tenderi0308) (Sportzentrum Vojvodina Novi Sad | Beschaffung der Steueranlage für Kontrolle der Energie (11/08)) (18gljocr_030109.htm)
SRPSKI : (3162394) (tenderi0308) (JP SPC Vojvodina Novi Sad | NABAVKA OPREME ZA OZVUCENJE (10/08)) (19gljocr_030109.htm)
ENGLESKI: (3162394) (tenderi0308) (Public Company SPC Vojvodina Novi Sad | PURCHASE OF SOUND EQUIPMENT) (19gljocr_030109.htm)
NEMACKI : (3162394) (tenderi0308) (JP SPC- Sportzentrum Vojvodina Novi Sad | Beshaffung der Beschallung (10/08)) (19gljocr_030109.htm)
SRPSKI : (3162395) (tenderi0308) (Uprava za trezor, Filijala Novi Sad | PRODAJA SPECIJALNOG VOZILA ZASTAVA I PUTNICKOG VOZILA OPEL) (20nsdocr_030109.htm)
ENGLESKI: (3162395) (tenderi0308) (Treasury Administration, Office Novi Sad | SPECIAL VEHICLE ZASTAVA AND PASSENGER VEHICLE OPEL FOR SALE) (20nsdocr_030109.htm)
NEMACKI : (3162395) (tenderi0308) (Verwaltung für Tresor, Filiale Novi Sad | Verkauf vom Fahrzeug Zastava und Pkw Opel) (20nsdocr_030109.htm)
SRPSKI : (3162396) (tenderi0308) (Dom zdravlja Savski Venac Beograd | DAVANJE U ZAKUP SLOBODNIH KAPACITETA u Domu zdravlja) (01danocr_050109.htm)
ENGLESKI: (3162396) (tenderi0308) (Health Center Savski Venac Belgrade | FREE CAPACITIES in Health Center FOR RENT) (01danocr_050109.htm)
NEMACKI : (3162396) (tenderi0308) (Ambulanz Savski Venac Beograd | Vermietung von Räumen in der Ambulanz) (01danocr_050109.htm)
SRPSKI : (3162397) (tenderi0308) (Rudarski basen Kolubara Lazarevac | NABAVKA UTOVARNE LOPATE, VIBROVALJKA, UNIVERZALNE MASINE SKIP (760/08-300)) (03danocr_050109.htm)
ENGLESKI: (3162397) (tenderi0308) (Mining Basin Kolubara Lazarevac | PURCHASE OF LOADING SCOOP, VIBRATING ROLLER, UNIVERSAL MACHINE SKIP) (03danocr_050109.htm)
NEMACKI : (3162397) (tenderi0308) (Bergbaubasen Kolubara Lazarevac | Beschaffung des Ladeschaufels , Schwingungswälzers, Mehrzweckmaschine SKIP (760/08-300)) (03danocr_050109.htm)
SRPSKI : (3162398) (tenderi0308) (Rudarski basen Kolubara Lazarevac | NABAVKA CEVOPOLAGACA (759/08-300)) (04danocr_050109.htm)
ENGLESKI: (3162398) (tenderi0308) (Mining Basin Kolubara Lazarevac | PURCHASE OF PIPE-LAYING MACHINE) (04danocr_050109.htm)
NEMACKI : (3162398) (tenderi0308) (Bergbaubasen Kolubara Lazarevac | Beschaffung des Rohrverlegers (759/08-300)) (04danocr_050109.htm)
SRPSKI : (3162399) (tenderi0308) (Agencija za privatizaciju Republike Srbije | PRODAJA VINARSKOG PODRUMA, PODNOG SKLADISTA, DIREKCIJE I OBJEKATA NA EKONOMIJI, vlasnistvo DP poljoprivredni kombinat Godomin u stecaju iz Smedereva) (05polocr_050109.htm)
ENGLESKI: (3162399) (tenderi0308) (Privatization Agency of Republic of Serbia | WINE CELLAR, FLOOR STORAGE, DIRECTORATE AND FACILITIES, property of Agricultural Combine Godomin in bankruptcy from Smederevo, FOR SALE) (05polocr_050109.htm)
NEMACKI : (3162399) (tenderi0308) (Privatisierungsagentur der Republik Serbien | Verkauf vom Weinkeller, Lager, Direktion , Eigentum des Kombinats Godomin(im Konkurs) in Smederevo) (05polocr_050109.htm)
SRPSKI : (3162400) (tenderi0308) (Klinicki centar Srbije Beograd | NABAVKA INFUZIONIH RASTVORA (A-45/08)) (06polocr_050109.htm)
ENGLESKI: (3162400) (tenderi0308) (Clinical Center of Serbia Belgrade | PURCHASE OF INFUSION SOLUTIONS) (06polocr_050109.htm)
NEMACKI : (3162400) (tenderi0308) (Klinikzentrum Serbiens Belgrad | Beschaffung der Infusionlösungen (A-45/08)) (06polocr_050109.htm)
SRPSKI : (3162401) (tenderi0308) (NLB LHB Banka Beograd | PRODAJA POSLOVNOOG PROSTORA u Novom Sadu) (07polocr_050109.htm)
ENGLESKI: (3162401) (tenderi0308) (NLB LHB Bank Belgrade | OFFICE SPACE in Novi Sad FOR SALE) (07polocr_050109.htm)
NEMACKI : (3162401) (tenderi0308) (NLB LHB Bank Beograd | Verkauf vom Büroraum in Novi Sad) (07polocr_050109.htm)
SRPSKI : (3162402) (tenderi0308) ((CG) Regulatorna agencija za energetiku Crne Gore Podgorica | IZBOR REVIZORSKE KUCE ZA REVIZIJU FINANSIJSKIH IZVESTAJA (05/08)) (01cgrsaj_050109.htm)
ENGLESKI: (3162402) (tenderi0308) ((CG) Regulatory Agency for Energy of Montenegro Podgorica | SELECTION OF AUDIT COMPANY FOR AUDITING FINANCIAL REPORTS) (01cgrsaj_050109.htm)
NEMACKI : (3162402) (tenderi0308) ((CG) Agentur für Energetik Montenegros Podgorica | Wahl des Revisorhauses für Revision der Finanzberichte (05/08)) (01cgrsaj_050109.htm)
SRPSKI : (3162403) (tenderi0308) ((CG) Elektroprivreda Crne Gore EPCG, FC Distribucija Podgorica | NABAVKA ELEKTRO-ENERGETSKE OPREME (135/08)) (02cgrsaj_050109.htm)
ENGLESKI: (3162403) (tenderi0308) ((CG) Electric Power Company of Montenegro EPCG, FC Distribucija Podgorica | PURCHASE OF ELECTRIC-POWER EQUIPMENT) (02cgrsaj_050109.htm)
NEMACKI : (3162403) (tenderi0308) ((CG) Elektrowirtschaft Montenegros EPCG, FC Versorgung Podgorica | Beschaffung der elektroenergetischen Ausrüstung (135/08)) (02cgrsaj_050109.htm)
SRPSKI : (3162404) (tenderi0308) ((CG) Posta Crne Gore Podgorica | NABAVKA NOVIH MOTORNIH VOZILA (19/2008)) (03cgrsaj_050109.htm)
ENGLESKI: (3162404) (tenderi0308) ((CG) Montenegrin Postal Company Podgorica | PURCHASE OF NEW MOTOR VEHICLES) (03cgrsaj_050109.htm)
NEMACKI : (3162404) (tenderi0308) ((CG) Postamt Montenegros Podgorica | Beschaffung von neuen Fahrzeugen (19/2008)) (03cgrsaj_050109.htm)
SRPSKI : (3162405) (tenderi0308) ((CG) Posta Crne Gore Podgorica | NABAVKA NOVIH MOTORNIH VOZILA (20/2008)) (04cgrsaj_050109.htm)
ENGLESKI: (3162405) (tenderi0308) ((CG) Montenegrin Postal Company Podgorica | PURCHASE OF NEW MOTOR VEHICLES) (04cgrsaj_050109.htm)
NEMACKI : (3162405) (tenderi0308) ((CG) Postamt Montenegros Podgorica | Beschaffung von neuen Fahrzeugen (20/2008)) (04cgrsaj_050109.htm)
SRPSKI : (3162406) (tenderi0308) ((CG) Elektroprivreda Crne Gore EPCG, FC Prenos Podgorica | NABAVKA USLUGA CISCENJA I ODRZAVANJA HIGIJENE (134/08)) (05cgrsaj_050109.htm)
ENGLESKI: (3162406) (tenderi0308) ((CG) Electric Power Company of Montenegro EPCG, FC Prenos Podgorica | PURCHASE OF CLEANING AND HYGIENE MAINTENANCE SERVICES) (05cgrsaj_050109.htm)
NEMACKI : (3162406) (tenderi0308) ((CG) Elektrowirtschaft Montenegros , Podgorica | Beschaffung der Hygienemittel (134/08)) (05cgrsaj_050109.htm)
SRPSKI : (3162407) (tenderi0308) ((CG) Elektroprivreda Crne Gore EPCG, FC Prenos Podgorica | NABAVKA PREKIDACA I PRENOSNOG ISPITNOG INSTRUMENTA (132/08)) (06cgrsaj_050109.htm)
ENGLESKI: (3162407) (tenderi0308) ((CG) Electric Power Company of Montenegro EPCG, FC Prenos Podgorica | PURCHASE OF SWITCHES AND MOBILE TESTING INSTRUMENT) (06cgrsaj_050109.htm)
NEMACKI : (3162407) (tenderi0308) ((CG) Elektrowirtschaft Montenegros, Podgorica | Beschaffung von Schaltern und Prüfinstrumenten (132/08)) (06cgrsaj_050109.htm)
SRPSKI : (3162409) (tenderi0308) ((CG) Zavod za izvrsenje krivicnih sankcija Podgorica | NABAVKA LEKOVA I SANITETSKOG MATERIJALA (0501-7707/2)) (08cgrocr_050109.htm)
ENGLESKI: (3162409) (tenderi0308) ((CG) Institute for Execution of Criminal Sanctions Belgrade Podgorica | PURCHASE OF DRUGS AND MEDICAL SUPPLIES) (08cgrocr_050109.htm)
NEMACKI : (3162409) (tenderi0308) ((CG) Strtafanstalt Podgorica | Beschaffung von Medikamenten und Sanitätsmaterial (0501-7707/2)) (08cgrocr_050109.htm)
SRPSKI : (3162410) (tenderi0308) ((CG) Poreska uprava Crne Gore Podgorica | NABAVKA GORIVA (17/08)) (09cgrsaj_050109.htm)
ENGLESKI: (3162410) (tenderi0308) ((CG) Tax Administration of Montenegro Podgorica | PURCHASE OF FUEL) (09cgrsaj_050109.htm)
NEMACKI : (3162410) (tenderi0308) ((CG) Steuerverwaltung Montenegros Podgorica | Beschaffung vom Treibstoff (17/08)) (09cgrsaj_050109.htm)
SRPSKI : (3162411) (tenderi0308) ((CG) Zavod za metrologiju Podgorica | NABAVKA ZIGOVA NALEPNICA (04/08)) (10cgrsaj_050109.htm)
ENGLESKI: (3162411) (tenderi0308) ((CG) Institute for Metrology Podgorica | PURCHASE OF SELF-ADHESIVE SEALS) (10cgrsaj_050109.htm)
NEMACKI : (3162411) (tenderi0308) ((CG) Messamt Podgorica | Beschaffung von Aufklebern- Stempeln (04/08)) (10cgrsaj_050109.htm)
SRPSKI : (3162412) (tenderi0308) ((CG) Mehanizacija i programat Niksic | PRODAJA UTOVARNE LOPATE) (11cgrocr_050109.htm)
ENGLESKI: (3162412) (tenderi0308) ((CG) Mehanizacija i programat Niksic | LOADING SCOOP FOR SALE) (11cgrocr_050109.htm)
NEMACKI : (3162412) (tenderi0308) ((CG) Mehanizacija und programat Niksic | Verkauf des Ladeschaufels) (11cgrocr_050109.htm)
SRPSKI : (3162413) (tenderi0308) ((CG) Institut za standardizaciju Crne Gore Podgorica | NABAVKA STANA u Podgorici) (12cgrocr_050109.htm)
ENGLESKI: (3162413) (tenderi0308) ((CG) Standardization Institute of Montenegro Podgorica | PURCHASE OF APARTMENT in Podgorica) (12cgrocr_050109.htm)
NEMACKI : (3162413) (tenderi0308) ((CG) Institut für Standardiesierung Montenegros Podgorica | Beschaffung einer Wohnung in Podgorica) (12cgrocr_050109.htm)
SRPSKI : (3162414) (tenderi0308) ((CG) Uprava za zajednicke poslove drzavnih organa Crne Gore Podgorica | NABAVKA USLUGA INVESTICIONOG I TEKUCEG ODRZAVANJA TERMOTEHNICKIH INSTALACIJA (30/08)) (13cgrsaj_050109.htm)
ENGLESKI: (3162414) (tenderi0308) ((CG) Administration for Joint Affairs of Government Organs of Montenegro Podgorica | PURCHASE OF SERVICES OF MAINTENANCE OF THERMOTECHNICAL INSTALLATIONS) (13cgrsaj_050109.htm)
NEMACKI : (3162414) (tenderi0308) ((CG) Allgemeines Verawaltungsamt Montenegros Podgorica | Beschaffung der Investitionswartung der Thermotechnischen Instalationen (30/08)) (13cgrsaj_050109.htm)
SRPSKI : (3162415) (tenderi0308) ((CG) JP Komunalne djelatnosti Bar | NBAVKA ULJA, MAZIVA I RASHLADNE TECNOSTI (13/08)) (14cgrsaj_050109.htm)
ENGLESKI: (3162415) (tenderi0308) ((CG) Public Company Komunalne djelatnosti Bar | PURCHASE OF OIL, LUBRICANTS AND COOLANTS) (14cgrsaj_050109.htm)
NEMACKI : (3162415) (tenderi0308) ((CG) Kommunalamt Bar | Beschaffung von Ölen, Schmierstoffen, Kühlungsflüßigkeit (13/08)) (14cgrsaj_050109.htm)
SRPSKI : (3162416) (tenderi0308) ((CG) Agencija za izgradnju i razvoj Podgorice | IZGRADNJA FEKALNE KANALIZACIJE u Bohinjskoj ulici (186/08)) (15cgrsaj_050109.htm)
ENGLESKI: (3162416) (tenderi0308) ((CG) Agency for Construction and Development of Podgorica | CONSTRUCTION OF FECES SEWERAGE in Bohinjska Street) (15cgrsaj_050109.htm)
NEMACKI : (3162416) (tenderi0308) ((CG)Bauagentur Podgorice | Bau der Kanaliosation in Bohinjska Straße (186/08)) (15cgrsaj_050109.htm)
SRPSKI : (3162417) (tenderi0308) ((CG) Agencija za izgradnju i razvoj Podgorice | IZRADA GLAVNIH PROJEKATA SAOBRACAJNICA u Podgorici (185/08)) (16cgrsaj_050109.htm)
ENGLESKI: (3162417) (tenderi0308) ((CG) Agency for Construction and Development of Podgorica | ELABORATION OF MAIN PROJECTS FOR JUNCTIONS in Podgorica) (16cgrsaj_050109.htm)
NEMACKI : (3162417) (tenderi0308) ((CG) Bauagentur Podgorica |Fertigung der Straßenprojekten in Podgorica (185/08)) (16cgrsaj_050109.htm)
SRPSKI : (3162418) (tenderi0308) ((CG) Uprava za sprecavanje pranja novca i finansiranja terorizma Podgorica | NABAVKA AVIO KARATA (01/09)) (17cgrsaj_050109.htm)
ENGLESKI: (3162418) (tenderi0308) ((CG) Administration for Money Laundering and Terrorism Finance Prevention Podgorica | PURCHASE OF FLYING TICKETS) (17cgrsaj_050109.htm)
NEMACKI : (3162418) (tenderi0308) ((CG) Verwaltung für Vorbeugung der Geldwäscherei und Terorismus Podgorica | Beschaffung von Flugtickets (01/09)) (17cgrsaj_050109.htm)
SRPSKI : (3162421) (tenderi0308) ((CG) Uprava za nekretnine Vlade Crne Gore Podgorica | NABAVKA USLUGA MOBILNE TELEFONIJE (25/08)) (20cgrsaj_050109.htm)
ENGLESKI: (3162421) (tenderi0308) ((CG) Real Estate Administration of Montenegro Podgorica | PURCHASE OF MOBILE TELEPHONY SERVICES) (20cgrsaj_050109.htm)
NEMACKI : (3162421) (tenderi0308) ((CG)Immobileienverwaltung, Regierung Montenegros , Podgorica | Beschaffung der Dienstleistungen der mobilen Telefonie (25/08)) (20cgrsaj_050109.htm)
SRPSKI : (3162422) (tenderi0308) ((CG) Uprava za nekretnine Vlade Crne Gore Podgorica | IZVODJENJE GRADJEVINSKIH I GRADJEVINSKO-ZANATSKIH RADOVA NA ADAPTACIJI PROSTORA PODRUCNIH JEDINICA Mojkovac, Kolasin i Bijelo Polje (24/08)) (21cgrsaj_050109.htm)
ENGLESKI: (3162422) (tenderi0308) ((CG) Real Estate Administration of Montenegro Podgorica | CONSTRUCTION AND CONSTRUCTION-VOCATIONAL WORKS ON ADAPTATION OF PREMISES OF TERRITORIAL UNITS Mojkovac, Kolasin and Bijelo Polje) (21cgrsaj_050109.htm)
NEMACKI : (3162422) (tenderi0308) ((CG) Verwaltung für Immobilien Montenegros Podgorica | Umbau der Filialen in Mojkovac, Kolasin und Bijelo Polje (24/08)) (21cgrsaj_050109.htm)
SRPSKI : (3162423) (tenderi0308) ((CG) Centralna banka Crne Gore CBCG Podgorica | IZVODJENJE ZANATSKIH I INSTALATERSKIH RADOVA I OPREMANJE PROSTORIJA u objektima u Podgorici i Cetinju (026/08)) (22cgrsaj_050109.htm)
ENGLESKI: (3162423) (tenderi0308) ((CG) Central Bank of Montenegro CBCG Podgorica | VOCATIONAL AND INSTALLATION WORKS AND EQUIPPING OF PREMISES in facilities in Podgorica and Cetinje) (22cgrsaj_050109.htm)
NEMACKI : (3162423) (tenderi0308) ((CG) Zentralbank Montenegros Podgorica | Ausstattung von Objekten in Podgorica und Cetinje (026/08)) (22cgrsaj_050109.htm)
SRPSKI : (3162425) (tenderi0308) ((CG) T-Mobile Podgorica | IZRADA INVESTICIONO TEHNICKE DOKUMENTACIJE ELABORATA ZASTITE OD POZARA) (24cgrsaj_050109.pdf)
ENGLESKI: (3162425) (tenderi0308) ((CG) T-Mobile Podgorica | DESIGN OF INVESTMENT-TECHNICAL DOCUMENTATION FOR FIRE PROTECTION ELABORATE) (24cgrsaj_050109.pdf)
NEMACKI : (3162425) (tenderi0308) ((CG) T-Mobile Podgorica | Fertigung der Feuerschutzunterlagen) (24cgrsaj_050109.pdf)
SRPSKI : (3162426) (tenderi0308) ((CG) JU Dom ucenika i studenata Podgorica | NABAVKA GORIVA (016/08)) (25cgrsaj_050109.htm)
ENGLESKI: (3162426) (tenderi0308) ((CG) Public Institution Dormitory Podgorica | PURCHASE OF FUEL) (25cgrsaj_050109.htm)
NEMACKI : (3162426) (tenderi0308) ((CG) Schülerheim Podgorica | Beschaffung vom Treibstoff (016/08)) (25cgrsaj_050109.htm)
SRPSKI : (3162427) (tenderi0308) ((CG) Zavod za izvrsenje krivicnih sankcija Podgorica | NABAVKA SLUZBENIH VOZILA I SPECIJALNOG VOZILA ZA ODVOZ SMECA (0501-7738/2)) (27cgrsaj_050109.htm)
ENGLESKI: (3162427) (tenderi0308) ((CG) Institute for Execution of Criminal Sanctions Podgorica | PURCHASE OF OFFICIAL VEHICLES AND SPECIAL TRASH-COLLECTING VEHICLE) (27cgrsaj_050109.htm)
NEMACKI : (3162427) (tenderi0308) ((CG) Strafanstalt Podgorica | Bescvhaffung der Amtswagenund Müllabfuhrwagen (0501-7738/2)) (27cgrsaj_050109.htm)
SRPSKI : (3162428) (tenderi0308) ((CG) JZU SB za plucne bolesti Dr Jovan Bulajic Brezovik | NABAVKA USLUGA PREVOZA RADNIKA, USLUGA FIZICKOG OBEZBEDJENJA, USLUGA OSIGURANJA (04/08)) (28cgrsaj_050109.htm)
ENGLESKI: (3162428) (tenderi0308) ((CG) JZU Institute for Lung Diseases Dr Jovan Bulajic Brezovik | PURCHASE OF SERVICES OF TRANSPORTATION OF WORKERS, PHYSICAL SECURITY SERVICES, INSURANCE SERVICES) (28cgrsaj_050109.htm)
NEMACKI : (3162428) (tenderi0308) ((CG) JZU SB für Lungenkrankheiten Dr Jovan Bulajic Brezovik | Beschaffung der Beförderung von Arbeitern und Schutzdiernstes, Versicherungen (04/08)) (28cgrsaj_050109.htm)
SRPSKI : (3162408) (tenderi0308) ((CG) T-Mobile Podgorica | NABAVKA USLUGA VRSENJA TEHNICKE KONTROLE PROJEKTNE TEHNICKE DOKUMENTACIJE BAZNIH STANICA) (07cgrsaj_050109.pdf)
ENGLESKI: (3162408) (tenderi0308) ((CG) T-Mobile Podgorica | PURCHASE OF SERVICES OF TECHNICAL CONTROL OF PROJECT TECHNICAL DOCUMENTATION FOR BASE STATIONS) (07cgrsaj_050109.pdf)
NEMACKI : (3162408) (tenderi0308) ((CG) T-Mobile Podgorica | Beschaffung der Kontrolle der technischen Unterlagen der Basenstellen) (07cgrsaj_050109.pdf)
SRPSKI : (3162419) (tenderi0308) ((CG) JP Cistoca Herceg Novi | NABAVKA REZERVNIH DELOVA, OPREME I AUTOGUMA ZA VOZILA (07/08)) (18cgrocr_050109.htm)
ENGLESKI: (3162419) (tenderi0308) ((CG) Public Company Cistoca Herceg Novi | PURCHASE OF SPARE PARTS, EQUIPMENT AND CAR TIRES FOR VEHICLES) (18cgrocr_050109.htm)
NEMACKI : (3162419) (tenderi0308) ((CG) Stadtreinigung Herceg Novi | Beschaffung von Ersatzteilen und Autoreifen (07/08)) (18cgrocr_050109.htm)
SRPSKI : (3162420) (tenderi0308) ((CG) JP Cistoca Herceg Novi | NABAVKA GORIVA, ULJA I MAZIVA ZA VOZILA (06/08)) (19cgrocr_050109.htm)
ENGLESKI: (3162420) (tenderi0308) ((CG) Public Company Cistoca Herceg Novi | PURCHASE OF FUEL, OIL AND LUBRICANTS FOR VEHICLES) (19cgrocr_050109.htm)
NEMACKI : (3162420) (tenderi0308) ((CG) Stadtreinigung Herceg Novi | Beschaffung von Treibstoffen und Schmierstoffen für Fahrzeuge (06/08)) (19cgrocr_050109.htm)
SRPSKI : (3162424) (tenderi0308) ((CG) Ministarstvo za ekonomski razvoj Crne Gore Podgorica | IMPLEMENTACIJA INFORMACIONOG SISTEMA PODRSKE PROSTORNOG PLANIRANJA, URBANIZMA I GRADJEVINARSTVA (16/08)) (23cgrocr_050109.htm)
ENGLESKI: (3162424) (tenderi0308) ((CG) Ministry of Economic Development of Montenegro Podgorica | IMPLEMENTATION OF INFORMATION SYSTEM FOR SPATIAL PLANNING, CITY PLANNING AND CIVIL ENGINEERING) (23cgrocr_050109.htm)
NEMACKI : (3162424) (tenderi0308) ((CG) Wirtschaftsministerium Montenegros Podgorica | Einbau des Anwendungsprogrammes für Raumplanung und Bauwesen (16/08)) (23cgrocr_050109.htm)
SRPSKI : (3162497) (tenderi0308) (Akcijski fond Republike Srbije Beograd | PRODAJA AKCIJA PREDUZECA Sumadijalek AD Cacak) (01polocr_060109.htm)
ENGLESKI: (3162497) (tenderi0308) (Share Fund of Republic of Serbia Belgrade | STOCKS OF STOCK COMPANY Sumadijalek Cacak FOR SALE) (01polocr_060109.htm)
NEMACKI : (3162497) (tenderi0308) (Aktienfond der Republik Serbien Belgrad | Verkauf der Aktien der Firma Sumadijalek AD Cacak) (01polocr_060109.htm)
SRPSKI : (3162498) (tenderi0308) (Akcijski fond Republike Srbije Beograd | PRODAJA AKCIJA PREDUZECA Megal Bujanovac i Balkanbelt Beograd) (02polocr_060109.htm)
ENGLESKI: (3162498) (tenderi0308) (Share Fund of Republic of Serbia Belgrade | STOCKS OF COMPANIES Megal Bujanovac AND Balkanbelt Beograd FOR SALE) (02polocr_060109.htm)
NEMACKI : (3162498) (tenderi0308) (Aktienfond der Republik Serbien Belgrad | Verkauf von Aktien der Firmen Megal Bujanovac und Balkanbelt Beograd) (02polocr_060109.htm)
SRPSKI : (3162499) (tenderi0308) (Akcijski fond Republike Srbije Beograd | PRODAJA AKCIJA PREDUZECA Igma AD Uljma) (03polocr_060109.htm)
ENGLESKI: (3162499) (tenderi0308) (Share Fund of Republic of Serbia Belgrade | STOCKS OF STOCK COMPANY Igma Uljma FOR SALE) (03polocr_060109.htm)
NEMACKI : (3162499) (tenderi0308) (Aktienfond der Republik Serbien Belgrad | Verkauf der Aktien der Firma Igma AD Uljma) (03polocr_060109.htm)
SRPSKI : (3162500) (tenderi0308) (JVP Vodevojvodine Novi Sad | PRODAJA TRSKE UZ KANALE DTD) (04nsdocr_060109.htm)
ENGLESKI: (3162500) (tenderi0308) (Public Waterpower Engineering Company Vodevojvodine Novi Sad | CANE ALONGSIDE DTD CANAL FOR SALE) (04nsdocr_060109.htm)
NEMACKI : (3162500) (tenderi0308) (JVP Vodevojvodine Novi Sad | Verkauf vom Schindel an die Kanäle DTD) (04nsdocr_060109.htm)
SRPSKI : (3162501) (tenderi0308) (Poreska uprava, Filijala Pancevo | PRODAJA NJIVA u Jabuci) (05nsdocr_060109.htm)
ENGLESKI: (3162501) (tenderi0308) (Tax Administration, Office Pancevo | CULTIVATED FIELDS in Jabuka FOR SALE) (05nsdocr_060109.htm)
NEMACKI : (3162501) (tenderi0308) ( Steuerverwaltung , Filiale Pancevo | Verkauf von Ackern in Jabuka) (05nsdocr_060109.htm)
SRPSKI : (3162502) (tenderi0308) (Poreska uprava, Filijala Bor | PRODAJA ZGRADE UGOSTITELJSTVA I ZGRADA TRGOVINE u Donjem Milanovcu) (09danocr_060109.htm)
ENGLESKI: (3162502) (tenderi0308) (Tax Administration, Office Bor | CATERING AND TRADE BUILDINGS in Donji Milanovac FOR SALE) (09danocr_060109.htm)
NEMACKI : (3162502) (tenderi0308) ( Steuerverwaltung , Filiale Bor | Verkauf des Gstwirtschafts/ und handelsgebäude in Donji Milanovac) (09danocr_060109.htm)
SRPSKI : (3162503) (tenderi0308) (Poreska uprava, Filijala Krusevac | PRODAJA POLJOPRIVREDNO ZEMLJISTA u Belim vodama) (10danocr_060109.htm)
ENGLESKI: (3162503) (tenderi0308) (Tax Administration, Office Krusevac | AGRICULTURAL LAND in Bele Vode FOR SALE) (10danocr_060109.htm)
NEMACKI : (3162503) (tenderi0308) (Steuerverwaltung , Filiale Krusevac | Verkauf vom Landwirtschaftsboden in Bele vode) (10danocr_060109.htm)
SRPSKI : (3162504) (tenderi0308) (JP Zeleznice Srbije Beograd | NABAVKA STROGOURACUNATIH OBRAZACA (44)) (11danocr_060109.htm)
ENGLESKI: (3162504) (tenderi0308) (Public Company Serbian Railways Belgrade | PURCHASE OF STRICTLY CALCULATED FORMS) (11danocr_060109.htm)
NEMACKI : (3162504) (tenderi0308) (Serbische Eisenbahnen Belgrad | Beschaffung von Berechnungsformularen (44)) (11danocr_060109.htm)
SRPSKI : (3162505) (tenderi0308) (Poreska uprava, Filijala Loznica | PRODAJA NJIVA u Loznici) (17danocr_060109.htm)
ENGLESKI: (3162505) (tenderi0308) (Tax Administration, Office Loznica | CULTIVATED FIELDS in Loznica FOR SALE) (17danocr_060109.htm)
NEMACKI : (3162505) (tenderi0308) ( Steuerverwaltung , Filiale Loznica | Verkauf von Ackern in Loznica) (17danocr_060109.htm)
SRPSKI : (3162506) (tenderi0308) (JP Direkcija za izgradnju Uzice | DAVANJE U ZAKUP GRADJEVINSKOG ZEMLJISTA-LOKACIJE ZA POSTAVLJANJE KLIZALISTA) (01danocr_080109.htm)
ENGLESKI: (3162506) (tenderi0308) (Public Company Directorate for Development of Uzice | BUILDING LAND-LOCATION FOR INSTALLATION OF SKATING RINK - FOR RENT) (01danocr_080109.htm)
NEMACKI : (3162506) (tenderi0308) (Baudirektion Uzice | Verpachtung des Gründstückes für Bau der Eisschlittenstelle ZEMLJISTA-LOKACIJE ZA POSTAVLJANJE KLIZALISTA) (01danocr_080109.htm)
SRPSKI : (3162507) (tenderi0308) (Metal AD u stecaju iz Mionice | PRODAJA CELOKUPNE IMOVINE STECAJNOG DUZNIKA) (02danocr_080109.htm)
ENGLESKI: (3162507) (tenderi0308) (Stock Company Metal in bankruptcy from Mionica | WHOLE PROPERTY OF BANKRUPTED DEBTOR FOR SALE) (02danocr_080109.htm)
NEMACKI : (3162507) (tenderi0308) (Metal AD (im Konkursverfahren) aus Mionica | Verkauf des Schuldnervermögens) (02danocr_080109.htm)
SRPSKI : (3162508) (tenderi0308) (Program za razvoj Ujedinjenih nacija UNDP Beograd | NABAVKA USLUGA OBUKE (RFP 155/08)) (03polocr_080109.htm)
ENGLESKI: (3162508) (tenderi0308) (United Nations Development Program UNDP Belgrade | PURCHASE OF TRAINING SERVICES) (03polocr_080109.htm)
NEMACKI : (3162508) (tenderi0308) (Entwicklungsprogram der Vereinten Nationen UNDP Beograd | Beschaffung der Ausbildung (RFP 155/08)) (03polocr_080109.htm)
SRPSKI : (3162509) (tenderi0308) (EPS-Elektrosrbija Kraljevo | NABAVKA ELEKTROOPREME I MATERIJALA ZA RP Loznica 1 (T-25/2008)) (05polocr_080109.htm)
ENGLESKI: (3162509) (tenderi0308) (Electric Power Company of Serbia-Elektrosrbija Kraljevo | PURCHASE OF ELECTRIC EQUIPMENT AND MATERIAL FOR RP Loznica 1) (05polocr_080109.htm)
NEMACKI : (3162509) (tenderi0308) (EWS-Elektrosrbija Kraljevo | Beschaffung der Elektroanlagen und Materials für Versorgungsstelle Loznica 1 (T-25/2008)) (05polocr_080109.htm)
SRPSKI : (3162510) (tenderi0308) (Predskolska ustanova Milka Dimanic Vlasotince | NABAVKA NAMIRNICA I PREHRAMBENIH PROIZVODA) (06novocr_080109.htm)
ENGLESKI: (3162510) (tenderi0308) (Nursery School Milka Dimanic Vlasotince | PURCHASE OF GROCERIES AND FOOD PRODUCTS) (06novocr_080109.htm)
NEMACKI : (3162510) (tenderi0308) (Kindergarten Milka Dimanic Vlasotince | Beschaffung der Nahrung) (06novocr_080109.htm)
SRPSKI : (3162511) (tenderi0308) (TP Angropromet AD Nis | PRODAJA OBJEKATA u Nisu) (08blcocr_080109.htm)
ENGLESKI: (3162511) (tenderi0308) (Stock Company TP Angropromet Nis | FACILITIES in Nis FOR SALE) (08blcocr_080109.htm)
NEMACKI : (3162511) (tenderi0308) (TP Angropromet AD Nis | Verkauf von Objekten in Nis) (08blcocr_080109.htm)
SRPSKI : (3162512) (tenderi0308) ((CG) Dom zdravlja Dr Nikola Labovic Berane | NABAVKA MEDICINSKE OPREME I UREDJAJA, MEDICINSKIH OBRAZACA, KANCELARIJSKOG MATERIJALA I DRUGE STAMPANE ROBE, TEHNICKOG MATERIJALA, AUTO DELOVA I AUTO GUMA, PREHRAMBENIH PROIZVODA… (2/09)) (01cgrsaj_080109.htm)
ENGLESKI: (3162512) (tenderi0308) ((CG) Health Center Dr Nikola Labovic Berane | PURCHASE OF MEDICAL EQUIPMENT AND INSTRUMENTS, MEDICAL FORMS, OFFICE SUPPLIES AND OTHER PRINTED GOODS, TECHNICAL MATERIAL, CAR PARTS AND CAR TIRES, FOOD PRODUCTS…) (01cgrsaj_080109.htm)
NEMACKI : (3162512) (tenderi0308) ((CG) Ambulanz Dr Nikola Labovic Berane | Beschaffung der medizinischen Ausrüstung und Geräten, Formularen, Büromaterial, Autoteilen und Autoreifen, Nahrung … (2/09)) (01cgrsaj_080109.htm)
SRPSKI : (3162513) (tenderi0308) ((CG) Opstina Budva | IZRADA GLAVNOG PROJEKTA I IZVODJENJE RADOVA NA IZGRADNJI NADZEMNIH PESACKIH PRELAZA (59/08)) (02cgrsaj_080109.htm)
ENGLESKI: (3162513) (tenderi0308) ((CG) Municipality of Budva | ELABORATION OF MAIN PROJECT AND WORKS ON CONSTRUCTION OF OVERGROUND PEDESTRIAN CROSSINGS) (02cgrsaj_080109.htm)
NEMACKI : (3162513) (tenderi0308) ((CG) Gemeinde Budva | Projektierung und Bau der Füßgängerübergänge (59/08)) (02cgrsaj_080109.htm)
SRPSKI : (3162514) (tenderi0308) ((CG) Budva Holding Budva | UZIMANJE U ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA-KANCELARIJA u Budvi (01/08)) (03cgrsaj_080109.htm)
ENGLESKI: (3162514) (tenderi0308) ((CG) Budva Holding Budva | OFFICE SPACE IN Budva NEEDED FOR RENT) (03cgrsaj_080109.htm)
NEMACKI : (3162514) (tenderi0308) ((CG) Budva Holding Budva | Mietung vom Büroraum in Budva (01/08)) (03cgrsaj_080109.htm)
SRPSKI : (3162515) (tenderi0308) ((CG) Opstina Bijelo Polje, Direkcija za izgradnju i investicije | IZVODJENJE RADOVA NA REKONSTRUKCIJI SALE OPSTINE (021/1)) (04cgrsaj_080109.htm)
ENGLESKI: (3162515) (tenderi0308) ((CG) Municipality of Bijelo Polje, Directorate for Construction and Investments | WORKS ON RECONSTRUCTION OF MUNICIPAL HALL) (04cgrsaj_080109.htm)
NEMACKI : (3162515) (tenderi0308) ((CG) Gemeinde Bijelo Polje, Baudirektion | Rekonstruktion des Gemeindegebäudes (021/1)) (04cgrsaj_080109.htm)
SRPSKI : (3162516) (tenderi0308) ((CG) Opstina Niksic | IZRADA IZMENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA OPSTINE (27/08)) (05cgrsaj_080109.htm)
ENGLESKI: (3162516) (tenderi0308) ((CG) Municipality of Niksic | DESIGN OF CHANGES AND SUPPLEMENTS TO MUNICIPAL SPATIAL PLAN) (05cgrsaj_080109.htm)
NEMACKI : (3162516) (tenderi0308) ((CG) Gemeinde Niksic | Ergänzung des Raumplanes der Gemeinde (27/08)) (05cgrsaj_080109.htm)
SRPSKI : (3162517) (tenderi0308) ((CG) Opstina Berane | IZRADA IDEJNOG I GLAVNOG PROJEKTA ZA ULICU u Donjim lugama (23/08)) (06cgrsaj_080109.htm)
ENGLESKI: (3162517) (tenderi0308) ((CG) Municipality of Berane | ELABORATION OF PRELIMINARY AND MAIN PROJECT FOR STREET in Donje Luge) (06cgrsaj_080109.htm)
NEMACKI : (3162517) (tenderi0308) ((CG) Gemiende Berane | Fertigung des hauptprojektes für Straße in Donje luge (23/08)) (06cgrsaj_080109.htm)
SRPSKI : (3162518) (tenderi0308) ((CG) Opstina Budva | PROJEKTOVANJE, IZGRADNJA, FINANSIRANJE I UPRAVLJANJE ZBRINJAVANJEM OTPADNIH VODA (60/08)) (07cgrsaj_080109.htm)
ENGLESKI: (3162518) (tenderi0308) ((CG) Municipality of Budva | PLANNING, CONSTRUCTION, FINANCING AND MANAGEMENT OF WASTEWATER DISPOSAL) (07cgrsaj_080109.htm)
NEMACKI : (3162518) (tenderi0308) ((CG) Gemeinde Budva | Projektierung, Bau, Finanzieren und Entsorgung von Abwässern (60/08)) (07cgrsaj_080109.htm)
SRPSKI : (3162519) (tenderi0308) ((CG) Budva Holding Budva | NABAVKA KANCELARIJSKOG NAMESTAJA (02/08)) (08cgrsaj_080109.htm)
ENGLESKI: (3162519) (tenderi0308) ((CG) Budva Holding Budva | PURCHASE OF OFFICE FURNITURE) (08cgrsaj_080109.htm)
NEMACKI : (3162519) (tenderi0308) ((CG) Budva Holding Budva | Beschaffung von Büromöbel (02/08)) (08cgrsaj_080109.htm)
SRPSKI : (3162558) (tenderi0308) (MarkSoft konsalting i IS Zaposlenje | ORGANIZUJU MENTORSKI SEMINAR Priprema i vestina pregovaranja) (01emldig_090109.htm)
ENGLESKI: (3162558) (tenderi0308) (MarkSoft Consulting and IS Zaposlenje | ORGANIZATION OF MENTHOR SEMINAR Preparations and negotiation skills) (01emldig_090109.htm)
NEMACKI : (3162558) (tenderi0308) (MarkSoft konsalting und IS Zaposlenje(Beschäftigung) | Organisieren Seminar Vorbereitung und Verhandlungsfertigkeit) (01emldig_090109.htm)
SRPSKI : (3162547) (tenderi0308) (Poreska uprava, Filijala Vrsac | PRODAJA TRAKTORSKIH PRIKOLICA, PUTNICKIH I TERETNIH VOZILA) (01nsdocr_090109.htm)
ENGLESKI: (3162547) (tenderi0308) (Tax Administration, Office Vrsac | TRACTOR TRAILERS, PASSENGER AND FREIGHT VEHICLES FOR SALE) (01nsdocr_090109.htm)
NEMACKI : (3162547) (tenderi0308) (Steuerverwaltung, Filiale Vrsac | Verkauf von Traktoranhängern, Pkw-s und Geländewagen) (01nsdocr_090109.htm)
SRPSKI : (3162548) (tenderi0308) (Zavod za smestaj odraslih lica Male pcelice Kragujevac | PRODAJA TRAKTORSKE FREZE) (05borocr_090109.htm)
ENGLESKI: (3162548) (tenderi0308) (Care Center for Grown-ups Male pcelice Kragujevac | TRACTOR EQUIPMENT FOR SALE) (05borocr_090109.htm)
NEMACKI : (3162548) (tenderi0308) (Anstalt für Erwachsene Male pcelice Kragujevac | Verkauf der Traktosfresgerätes) (05borocr_090109.htm)
SRPSKI : (3162549) (tenderi0308) (Zdravstveni centar Bor | NABAVKA LEKOVA I REAGENASA (09/2008)) (08danocr_090109.htm)
ENGLESKI: (3162549) (tenderi0308) (Health Center Bor | PURCHASE OF DRUGS AND REAGENTS) (08danocr_090109.htm)
NEMACKI : (3162549) (tenderi0308) (Gesundheitszentrum Bor | Beschaffung vom Medikamenten und Reagensen (09/2008)) (08danocr_090109.htm)
SRPSKI : (3162550) (tenderi0308) (Poreska uprava, Filijala Prijepolje | PRODAJA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJISTA u Prijepolju) (07danocr_090109.htm)
ENGLESKI: (3162550) (tenderi0308) (Tax Administration, Office Prijepolje | AGRICULTURAL LAND in Prijepolje FOR SALE) (07danocr_090109.htm)
NEMACKI : (3162550) (tenderi0308) (Steuerverwaltung, Filiale Prijepolje | Verkauf vom Landwirtschaftsgelände Prijepolje) (07danocr_090109.htm)
SRPSKI : (3162551) (tenderi0308) (Poreska uprava, Filijala Knjazevac | PRODAJA TERETNIH VOZILA, SAMOHODNIH VALJAKA I FINISERA) (06danocr_090109.htm)
ENGLESKI: (3162551) (tenderi0308) (Tax Administration, Office Knjazevac | FREIGHT VEHICLES, SELF-PROPELLED ROLLERS AND FINISHERS FOR SALE) (06danocr_090109.htm)
NEMACKI : (3162551) (tenderi0308) (Steuerverwaltung, Filiale Knjazevac | Verkauf von Geländewagen, Selbstlaufwälzer und Endbearbeiter) (06danocr_090109.htm)
SRPSKI : (3162552) (tenderi0308) (Poreska uprava, Filijala Jagodina | PRODAJA NJIVA u Rastokama) (09danocr_090109.htm)
ENGLESKI: (3162552) (tenderi0308) (Tax Administration, Office Jagodina | CULTIVATED FIELDS in Rastoke FOR SALE) (09danocr_090109.htm)
NEMACKI : (3162552) (tenderi0308) ( Steuerverwaltung, Filiale Jagodina | Verkauf von Ackern Rastoke) (09danocr_090109.htm)
SRPSKI : (3162553) (tenderi0308) (Poreska uprava, Filijala Paracin | PRODAJA PRIZEMNE PORODICNE STAMBENE ZGRADE u Paracinu) (10danocr_090109.htm)
ENGLESKI: (3162553) (tenderi0308) (Tax Administration, Office Paracin | GROUND-FLOOR FAMILY APARTMENT BUILDING in Paracin FOR SALE) (10danocr_090109.htm)
NEMACKI : (3162553) (tenderi0308) ( Steuerverwaltung, Filiale Paracin | Verkauf des Einfamilienhauses in Paracin) (10danocr_090109.htm)
SRPSKI : (3162554) (tenderi0308) (JP Poslovni centar opstine Palilula Beograd | DAVANJE U ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA u Beogradu) (12danocr_090109.htm)
ENGLESKI: (3162554) (tenderi0308) (Public Company Business Center of Borough of Palilula Belgrade | OFFICE SPACE in Belgrade FOR RENT) (12danocr_090109.htm)
NEMACKI : (3162554) (tenderi0308) (Geschäftsräume Palilula Beograd | Vermietung vom Geschäftsraum in Belgrad) (12danocr_090109.htm)
SRPSKI : (3162555) (tenderi0308) (Poreska uprava, Filijala Uzice | PRODAJA ZGRADE TRGOVINE I POMOCNE ZGRADE u Krvavcima) (13danocr_090109.htm)
ENGLESKI: (3162555) (tenderi0308) (Tax Administration, Office Uzice | TRADE AND AUXILIARY BUILDING in Krvavci FOR SALE) (13danocr_090109.htm)
NEMACKI : (3162555) (tenderi0308) ( Steuerverwaltung, Filiale Uzice | Verkauf des Ladens und Nebengebäudes in Krvavci) (13danocr_090109.htm)
SRPSKI : (3162556) (tenderi0308) (Dom zdravlja Despotovac | NABAVKA LEKOVA, ZAVOJNOG I SANITETSKOG MATERIJALA, REAGENASA, RENTGEN MATERIJALA, MATERIJALA ZA STOMATOLOGIJU, ENERGENATA) (14gljocr_090109.htm)
ENGLESKI: (3162556) (tenderi0308) (Health Center Despotovac | PURCHASE OF DRUGS, BANDAGES AND MEDICAL MATERIAL, REAGENTS, X-RAY MATERIAL, STOMATOLOGY MATERIAL, FUELS) (14gljocr_090109.htm)
NEMACKI : (3162556) (tenderi0308) (Ambulanz Despotovac | Beschaffung von Medikamenten, Verbänden, Sanitätsmaterial, Reagensen, Röntgenmaterial, zahnärzrlichen Metarial, Energenten) (14gljocr_090109.htm)
SRPSKI : (3162577) (tenderi0308) (Univerzal luks u stecaju Pancevo | PRODAJA SILOSA u Lukicevu) (01polocr_100109.htm)
ENGLESKI: (3162577) (tenderi0308) (Univerzal luks in bankruptcy Pancevo | SILO IN Lukicevo FOR SALE) (01polocr_100109.htm)
NEMACKI : (3162577) (tenderi0308) (Univerzal luks (im Konkursverfahren) Pancevo | Verkauf von Silosen (Getreidespeichern) in Lukicevo) (01polocr_100109.htm)
SRPSKI : (3162578) (tenderi0308) (Ministarstvo kulture Republike Srbije Beograd | SUFINANSIRANJE PROGRAMA/PROJEKATA U OBLASTI KULTURNOG STVARALASTVA NACIONALNIH MANJINA I ETNICKIH ZAJEDNICA) (07polocr_100109.htm)
ENGLESKI: (3162578) (tenderi0308) (Ministry of Culture of Republic of Serbia Belgrade | CO-FINANCING OF PROGRAMS/PROJECTS IN DOMAIN OF CULTURAL WORK OF NATIONAL MINORITIES AND ETHNIC COMMUNITIES) (07polocr_100109.htm)
NEMACKI : (3162578) (tenderi0308) ( Kulturministerium der Republik Serbien Belgrad | Mitfinanzieren der Projekte der Kultur der Volksminderheiten) (07polocr_100109.htm)
SRPSKI : (3162579) (tenderi0308) (Ministarstvo kulture Republike Srbije Beograd | SUFINANSIRANJE PROGRAMA/PROJEKATA KOJI SVOJIM KVALITETOM DOPRINOSE RAZVOJU I PREZENTACIJI KULTURNOG STVARALASTVA PRIPADNIKA SRPSKOG NARODA U REGIONU) (08polocr_100109.htm)
ENGLESKI: (3162579) (tenderi0308) (Ministry of Culture of Republic of Serbia Belgrade | CO-FINANCING OF PROGRAMS/PROJECTS WHOSE QUALITY CONTRIBUTE TO DEVELOPMENT AND PRESENTATION OF CULTURAL WORK OF MEMBERS OF SERBIAN PEOPLE IN REGION) (08polocr_100109.htm)
NEMACKI : (3162579) (tenderi0308) (Kulturministerium der Republik Serbien Belgrad | Mitfinanzieren der Programe/Projekte, die die Kutur des serbischen Volkes in der Region verstellen) (08polocr_100109.htm)
SRPSKI : (3162580) (tenderi0308) (Poreska uprava, Filjiala Arandjelovac | PRODAJA ZEMLJISTA u Arandjelovcu) (05danocr_100109.htm)
ENGLESKI: (3162580) (tenderi0308) (Tax Administration, Office Arandjelovac | LAND in Arandjelovac FOR SALE) (05danocr_100109.htm)
NEMACKI : (3162580) (tenderi0308) (Steuerverwaltung Arandjelovac | Verkauf von Grundstück in Arandjelovac) (05danocr_100109.htm)
SRPSKI : (3162581) (tenderi0308) (Poreska uprava, Filijala Knjazevac | PRODAJA KOMPRESORA I KRANA) (06danocr_100109.htm)
ENGLESKI: (3162581) (tenderi0308) (Tax Administration, Office Knjazevac | COMPRESSOR AND CRANE FOR SALE) (06danocr_100109.htm)
NEMACKI : (3162581) (tenderi0308) (Steuerverwaltung Knjazevac | Verkauf vom Kompressor und Aufzug) (06danocr_100109.htm)
SRPSKI : (3162582) (tenderi0308) (Zitko Backa Topola | NABAVKA USLUGA PREVOZA ROBE (030-71/09)) (01polocr_110109.htm)
ENGLESKI: (3162582) (tenderi0308) (Zitko Backa Topola | PURCHASE OF SERVICES OF TRANSPORTATION OF GOODS) (01polocr_110109.htm)
NEMACKI : (3162582) (tenderi0308) (Zitko Backa Topola | Beschaffung des Warentransportes (030-71/09)) (01polocr_110109.htm)
SRPSKI : (3162583) (tenderi0308) (Opstinsku sud Titel | PRODAJA POSLOVNOG PROSTORA u Sajkasu) (02polocr_110109.htm)
ENGLESKI: (3162583) (tenderi0308) (Municipal Court Titel | OFFICE SPACE in Sajkas FOR SALE) (02polocr_110109.htm)
NEMACKI : (3162583) (tenderi0308) (Amtsgericht Titel | Verkauf vom Büroraum in Sajkas) (02polocr_110109.htm)
SRPSKI : (3162604) (tenderi0308) (Poreska uprava, Centar za velike poreske obveznike Beograd | PRODAJA HOTELA stadion u Pirotu) (01polocr_120109.htm)
ENGLESKI: (3162604) (tenderi0308) (Tax Administration, Center for Big Tax Payers Belgrade | HOTEL STADIUM in Pirot FOR SALE) (01polocr_120109.htm)
NEMACKI : (3162604) (tenderi0308) (Steuerverwaltung für Großzahler, Beograd | Verkauf des Hotels Stadion in Pirot) (01polocr_120109.htm)
SRPSKI : (3162605) (tenderi0308) (Opstina Bela Crkva | DAVANJE U ZAKUP OSTALOG NEIZGRADJENOG GRADJEVINSKOG ZEMLJISTA RADI IZGRADNJE OBJEKTA ZA SNABDEVANJE PROIZVODIMA ZA SIROKU POTROSNJU I USLUZNE DELATNOSTI) (21polocr_120109.htm)
ENGLESKI: (3162605) (tenderi0308) (Municipality of Bela Crkva | REMAINING BUILDING LAND FOR RENT FOR CONSTRUCTION OF FACILITY FOR SUPPLY OF CONSUMER GOODS) (21polocr_120109.htm)
NEMACKI : (3162605) (tenderi0308) (Gemeinde Bela Crkva | Verpachtung vom Baugelände zum Bau von Kaufhäusern) (21polocr_120109.htm)
SRPSKI : (3162606) (tenderi0308) (Beogradski sajam Beograd | IZVODJENJE RADOVA NA INSTALACIJAMA I PRATECIH GRADJEVINSKO-ZANATSKIH RADOVA NA CENTRALNOJ RASHLADNOJ STANICI) (22polocr_120109.htm)
ENGLESKI: (3162606) (tenderi0308) (Belgrade Fair Belgrade | WORKS ON INSTALLATIONS AND ACCOMPANYING CONSTRUCTION-VOCATIONAL WORKS ON CENTRAL COOLING STATION) (22polocr_120109.htm)
NEMACKI : (3162606) (tenderi0308) (Belgrader Messe | Instalationsarbeiten und Bauarbeiten auf der zentralen Kühlanlage) (22polocr_120109.htm)
SRPSKI : (3162607) (tenderi0308) (Cobra 01 Beograd | PRODAJA KOMBINOVANOG-TERETNOG SPECIJALNOG VOZILA) (02polocr_120109.htm)
ENGLESKI: (3162607) (tenderi0308) (Cobra 01 Belgrade | COMBINED FREIGHT SPECIAL VEHICLE FOR SALE) (02polocr_120109.htm)
NEMACKI : (3162607) (tenderi0308) (Cobra 01 Beograd | Verkauf vom spezialen Geländewagen) (02polocr_120109.htm)
SRPSKI : (3162608) (tenderi0308) (Poreska uprava, Filijala Vrsac | PRODAJA PUTNICKOG VOZILA, TERETNOG VOZILA, DIHT MASINE I BRUSILICE) (03nsdocr_120109.htm)
ENGLESKI: (3162608) (tenderi0308) (Tax Administration, Office Vrsac | PASSENGER VEHICLE, FREIGHT VEHICLE, DIHT MACHINE AND GRINDING MACHINE FOR SALE) (03nsdocr_120109.htm)
NEMACKI : (3162608) (tenderi0308) (Steuerverwaltung Vrsac | Verkauf vom Pkw und Lkw, Dichtungs- und Schleifmaschine) (03nsdocr_120109.htm)
SRPSKI : (3162609) (tenderi0308) (Poreska uprava, Filijala Vrsac | PRODAJA MASINA ZA KANTOVANJE, VALC MASINA, TUNELA ZA SUSENJE, MASINA ZA FARBANJE…) (04nsdocr_120109.htm)
ENGLESKI: (3162609) (tenderi0308) (Tax Administration, Office Vrsac | MACHINES FOR SALE) (04nsdocr_120109.htm)
NEMACKI : (3162609) (tenderi0308) (Steuerverwaltung Vrsac | Verkauf von Kantner und Trockner, Wälzer und Farbmaschinen) (04nsdocr_120109.htm)
SRPSKI : (3162610) (tenderi0308) (JKP Beogradski vodovod i kanalizacija Beograd | IZVODJENJE RADOVA NA INSTALACIJI PASIVNE MREZNE OPREME (23-08/O)) (10danocr_120109.htm)
ENGLESKI: (3162610) (tenderi0308) (Public Utility Company Beogradski vodovod i kanalizacija Belgrade | WORKS ON INSTALLATION OF PASSIVE NETWORK EQUIPMENT) (10danocr_120109.htm)
NEMACKI : (3162610) (tenderi0308) (JKP Belgrader Wasserleitung und Kanalisation | Aeinbau der passiven Netzausrüstung (23-08/O)) (10danocr_120109.htm)
SRPSKI : (3162611) (tenderi0308) (Nacionalna sluzba za zaposljavanje Beograd | PRODAJA POLOVNIH PUTNICKIH VOZILA) (11danocr_120109.htm)
ENGLESKI: (3162611) (tenderi0308) (National Employment Agency Belgrade | USED PASSENGER VEHICLES FOR SALE) (11danocr_120109.htm)
NEMACKI : (3162611) (tenderi0308) (Arbeitsamt Belgrad | Verkauf von Gebrauchtwagen) (11danocr_120109.htm)
SRPSKI : (3162612) (tenderi0308) (UNMIK Pristina | PRODAJA ELEKTRONSKOG OTPADA) (15danocr_120109.htm)
ENGLESKI: (3162612) (tenderi0308) (UNMIK Pristina | ELECTRONIC WASTE FOR SALE) (15danocr_120109.htm)
NEMACKI : (3162612) (tenderi0308) (UNMIK Pristina | Verkauf des Elektronischen Abfalles) (15danocr_120109.htm)
SRPSKI : (3162613) (tenderi0308) (Poreska uprava, Filijala Knjazevac | PRODAJA MASINA ZA PRERADU I PAKOVANJE MLEKA) (17danocr_120109.htm)
ENGLESKI: (3162613) (tenderi0308) (Tax Administration, Office Knjazevac | MILK PROCESSING AND PACKING MACHINES FOR SALE) (17danocr_120109.htm)
NEMACKI : (3162613) (tenderi0308) (Steuerverwaltung Knjazevac | Verkauf der Maschinen für Milchbearbeitung und - verpackung) (17danocr_120109.htm)
SRPSKI : (3162614) (tenderi0308) (Ministarstvo odbrane, Uprava za snabdevanje Beograd | NABAVKA HIRUSKIH KONACA) (20novocr_120109.htm)
ENGLESKI: (3162614) (tenderi0308) (Ministry of Defense, Supply Administration Belgrade | PURCHASE OF SURGICAL STITCHES) (20novocr_120109.htm)
NEMACKI : (3162614) (tenderi0308) (Verteidigungsministerium, Belgrad | Beschaffung von Chirurgiefäden) (20novocr_120109.htm)
SRPSKI : (3162684) (tenderi0308) (Akcijski fond Republike Srbije Beograd | PRODAJA AKCIJA PREDUZECA Vetfarm ad Beograd i Interprojekt ad Beograd) (01polocr_130109.htm)
ENGLESKI: (3162684) (tenderi0308) (Share Fund of Republic of Serbia Belgrade | STOCKS OF STOCK COMPANY Vetfarm Belgrade and STOCK COMPANY Interprojekt Belgrade FOR SALE) (01polocr_130109.htm)
NEMACKI : (3162684) (tenderi0308) (Aktienfond der Republik Serbien Beograd | Verklauf der Aktoieb von Vetfarm ad Beograd und Interprojekt ad Beograd) (01polocr_130109.htm)
SRPSKI : (3162685) (tenderi0308) (Zivina promet u stecaju Beograd | PRODAJA POKRETNE IMOVINE STECAJNOG DUZNIKA) (02polocr_130109.htm)
ENGLESKI: (3162685) (tenderi0308) (Zivina promet in bankruptcy Belgrade | MOBILE PROPERTY OF BANKRUPTED DEBTOR FOR SALE) (02polocr_130109.htm)
NEMACKI : (3162685) (tenderi0308) (Zivina promet Beograd | Verkauf der Fahrnisse des Konkursschuldners) (02polocr_130109.htm)
SRPSKI : (3162686) (tenderi0308) (JKP Gradske pijace Beograd | NABAVKA USLUGA SANITARNO-HIGIJENSKOG CISCENJA PIJACA (01/09)) (05polocr_130109.htm)
ENGLESKI: (3162686) (tenderi0308) (Public Utility Company Gradske pijace Belgrade | PURCHASE OF SERVICES OF SANITARIAN-HYGIENE CLEANING OF MARKETS) (05polocr_130109.htm)
NEMACKI : (3162686) (tenderi0308) (JKP Grünmärkte Beograd | Beschaffung der Reinigungsmitel (01/09)) (05polocr_130109.htm)
SRPSKI : (3162687) (tenderi0308) ((MAK) Makedonski sumi Skoplje | NABAVKA NAFTE I NAFTNIH DERIVATA) (08borocr_130109.htm)
ENGLESKI: (3162687) (tenderi0308) ((MAK) Makedonski sumi Skopje | PURCHASE OF OIL AND OIL DERIVATIVES) (08borocr_130109.htm)
NEMACKI : (3162687) (tenderi0308) ((MAK) Makedonski sumi Skoplje | Beschaffung von Ölderivaten) (08borocr_130109.htm)
SRPSKI : (3162688) (tenderi0308) (Poreska uprava, Filijala C Vlasotince | PRODAJA NJIVE u Krusevnici) (09danocr_130109.htm)
ENGLESKI: (3162688) (tenderi0308) (Tax Administration, Office C Vlasotince | CULTIVATED FIELD in Krusevnica FOR SALE) (09danocr_130109.htm)
NEMACKI : (3162688) (tenderi0308) (Steuerverwaltung C Vlasotince |Verkauf des Ackers in Krusevnica) (09danocr_130109.htm)
SRPSKI : (3162689) (tenderi0308) (Poreska uprava, Filijala C Vlasotince | PRODAJA NJIVE u Vlasotincu) (10danocr_130109.htm)
ENGLESKI: (3162689) (tenderi0308) (Tax Administration, Office C Vlasotince | CULTIVATED FIELD in Vlasotince FOR SALE) (10danocr_130109.htm)
NEMACKI : (3162689) (tenderi0308) (Steuerverwaltung C Vlasotince | Verkauf des Ackers in Vlasotince) (10danocr_130109.htm)
SRPSKI : (3162690) (tenderi0308) (JKP Beogradski vodovod i kanalizacija Beograd | NABAVKA POGONSKOG GORIVA (16/2008)) (11danocr_130109.htm)
ENGLESKI: (3162690) (tenderi0308) (Public Utility Company Beogradski vodovod i kanalizacija Belgrade | PURCHASE OF FUEL) (11danocr_130109.htm)
NEMACKI : (3162690) (tenderi0308) (Kanalisation und Wasserversorgung Beograd | Beschaffung vom Treibstoff (16/2008)) (11danocr_130109.htm)
SRPSKI : (3162691) (tenderi0308) (Poreska uprava, Filijala Krusevac | PRODAJA POLOVNOG KOMBIJA I PUTNICKOG VOZILA) (12danocr_130109.htm)
ENGLESKI: (3162691) (tenderi0308) (Tax Administration, Office Krusevac | USED PICKUP TRUCK AND PASSENGER VEHICLE FOR SALE) (12danocr_130109.htm)
NEMACKI : (3162691) (tenderi0308) (Steuerverwaltung Krusevac | Verkauf vom Gebrauchtkombi und Pkw) (12danocr_130109.htm)
SRPSKI : (3162696) (tenderi0308) ((CG) Ministarstvo finansija Crne Gore Podgorica | NABAVKA USLUGA ODRZAVANJA INTEGRISANOG INFORMACIONOG SISTEMA DRZAVNOG TREZORA (1/2009)) (04cgrsaj_130109.htm)
ENGLESKI: (3162696) (tenderi0308) ((CG) Ministry of Finance of Montenegro Podgorica | PURCHASE OF SERVICES OF MAINTENANCE OF INTEGRATED INFORMATION SYSTEM OF NATIONAL TREASURY) (04cgrsaj_130109.htm)
NEMACKI : (3162696) (tenderi0308) ((CG) Finanzministerium Montenegros Podgorica | Wartung des Anwendungsprogrammes für Tresor (1/2009)) (04cgrsaj_130109.htm)
SRPSKI : (3162697) (tenderi0308) ((CG) JP Cistoca Herceg Novi | NABAVKA REZERVNIH DELOVA, OPREME I AUTOGUMA (02/09)) (05cgrsaj_130109.htm)
ENGLESKI: (3162697) (tenderi0308) ((CG) Public Company Cistoca Herceg Novi | PURCHASE OF SPARE PARTS, EQUIPMENT AND CAR TIRES) (05cgrsaj_130109.htm)
NEMACKI : (3162697) (tenderi0308) ((CG) Stadtreinigung Herceg Novi | Beschaffung der Ersatzteilen , Ausrüstung und Autoreifen (02/09)) (05cgrsaj_130109.htm)
SRPSKI : (3162698) (tenderi0308) ((CG) JP Cistoca Herceg Novi | NABAVKA GORIVA, ULJA I MAZIVA ZA VOZILA (01/09)) (06cgrsaj_130109.htm)
ENGLESKI: (3162698) (tenderi0308) ((CG) Public Company Cistoca Herceg Novi | PURCHASE OF FUEL, OIL AND LUBRICANTS FOR VEHICLES) (06cgrsaj_130109.htm)
NEMACKI : (3162698) (tenderi0308) ((CG) Stadtreinigung Herceg Novi | Beschaffung vom Treibstoff, Ölen und Schmiersofen für Fahrzeuge (01/09)) (06cgrsaj_130109.htm)
SRPSKI : (3162699) (tenderi0308) ((CG) Direkcija za saobracaj Crne Gore Podgorica | IZVODJENJE RADOVA NA REKONSTRUKCIJI MAGISTRALNOG PUTA Niksic-Podgorica (02/09)) (07cgrsaj_130109.htm)
ENGLESKI: (3162699) (tenderi0308) ((CG) Directorate for Transportation of Montenegro Podgorica | WORKS ON RECONSTRUCTION OF MAIN ROAD Niksic-Podgorica) (07cgrsaj_130109.htm)
NEMACKI : (3162699) (tenderi0308) ((CG) Verkehrsdirektion Montenegros Podgorica | Rekonsrtruktion der Straße Niksic - Podgorica (02/09)) (07cgrsaj_130109.htm)
SRPSKI : (3162700) (tenderi0308) ((CG) Direkcija za saobracaj Crne Gore Podgorica | IZVODJENJE RADOVA NA REKONSTRUKCIJI MAGISTRALNOG PUTA Podgorica-Cetinje-Budva (01/09)) (08cgrsaj_130109.htm)
ENGLESKI: (3162700) (tenderi0308) ((CG) Directorate for Transportation of Montenegro Podgorica | WORKS ON RECONSTRUCTION OF MAIN ROAD Niksic-Cetinje-Budva) (08cgrsaj_130109.htm)
NEMACKI : (3162700) (tenderi0308) ((CG) Verkehrsdirektion Montenegros Podgorica | Irekonstruktion der Straße Podgorica-Cetinje-Budva (01/09)) (08cgrsaj_130109.htm)
SRPSKI : (3162701) (tenderi0308) ((CG) JUOS Mustafa Pecanin Rozaje | REKONSTRUKCIJA I ADAPTACIJA KOTLARNICE (3/2)) (09cgrsaj_130109.htm)
ENGLESKI: (3162701) (tenderi0308) ((CG) Public Institution Primary School Mustafa Pecanin Rozaje | RECONSTRUCTION AND ADAPTATION OF BOILER ROOM) (09cgrsaj_130109.htm)
NEMACKI : (3162701) (tenderi0308) ((CG) JUOS Mustafa Pecanin Rozaje | Rekonstruktion der Kesselanlage (3/2)) (09cgrsaj_130109.htm)
SRPSKI : (3162693) (tenderi0308) ((CG) Crnogorski telekom Podgorica | NABAVKA DOBAVLJACA I INTEGRACIJA I UPGRADE SAP SISTEMA) (01cgrocr_130109.pdf)
ENGLESKI: (3162693) (tenderi0308) ((CG) Montenegrin telekom Podgorica | PURCHASE OF SUPPLIERS AND INTEGRATION AND UPGRADING OF SAP SYSTEM) (01cgrocr_130109.pdf)
NEMACKI : (3162693) (tenderi0308) ((CG) Montegrinishces Telekom Podgorica | Einbau und Verbesserung vom SAP System) (01cgrocr_130109.pdf)
SRPSKI : (3162694) (tenderi0308) ((CG) Zeljeznicka infrastruktura Crne Gore Podgorica | NABAVKA USLUGA OSIGURANJA ZAPOSLENIH (03/08)) (02cgrocr_130109.htm)
ENGLESKI: (3162694) (tenderi0308) ((CG) Railway Infrastructure of Montenegro Podgorica | PURCHASE OF INSURANCE SERVICES FOR EMPLOYEES) (02cgrocr_130109.htm)
NEMACKI : (3162694) (tenderi0308) ((CG) Eisenbahnen Montenegros Podgorica | Beschaffung der Versicherung (03/08)) (02cgrocr_130109.htm)
SRPSKI : (3162695) (tenderi0308) ((CG) Osmanovic Company Rozaje | IZVODJENJE RADOVA NA IZGRADNJI HOTELA-VODOVOD I KANALIZACIJA I MASINSKE INSTALACIJE (1/09)) (03cgrocr_130109.htm)
ENGLESKI: (3162695) (tenderi0308) ((CG) Osmanovic Company Rozaje | WORKS ON CONSTRUCTION OF HOTEL - PLUMBING AND SEWERAGE AND MECHANICAL INSTALLATIONS) (03cgrocr_130109.htm)
NEMACKI : (3162695) (tenderi0308) ((CG) Osmanovic Company Rozaje | Bau der Wasserversorgung und Kanalisation, Geräte für Hotel (1/09)) (03cgrocr_130109.htm)
SRPSKI : (3162734) (tenderi0308) (Centar za razvoj ljudskih resursa i menadzment Beograd | ORGANIZUJE SEMINAR SASTAVLJANJE ZAVRSNOG RACUNA ZA 2008. GODINU ZA DIREKTNE I INDIREKTNE KORISNIKE BUDZETSKIH SREDSTAVA) (01emldig_130109.htm)
ENGLESKI: (3162734) (tenderi0308) (Center for Development of Human Resources and Management Belgrade | ORGANIZATION OF SEMINAR ABOUT MAKING OF FINAL BALANCE FOR YEAR 2008 FOR DIRECT AND INDIRECT USERS OF BUDGET FUNDS) (01emldig_130109.htm)
NEMACKI : (3162734) (tenderi0308) (Zentrum für Fachkräfte Belgrad | Seminar - Verfassung der Abschlußrechnung für 2008 für direkte und indirekte Haushaltsnützer) (01emldig_130109.htm)
SRPSKI : (3162735) (tenderi0308) (Centar za razvoj ljudskih resursa i menadzment Beograd | ORGANIZUJE SEMINAR PRIMENA NOVOG ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA) (02emldig_130109.htm)
ENGLESKI: (3162735) (tenderi0308) (Center for Development of Human Resources and Management Belgrade | ORGANIZATION OF SEMINAR ABOUT APPLICATION OF NEW LAWS ON PUBLIC PROCUREMENTS) (02emldig_130109.htm)
NEMACKI : (3162735) (tenderi0308) (Zentrum für Fachkräfte Beograd | Organisation des Seminars - Anwendung des Gesetzes über öffentlichen Beschaffungen) (02emldig_130109.htm)
SRPSKI : (3162736) (tenderi0308) (Centar za razvoj ljudskih resursa i menadzment Beograd | ORGANIZUJE SEMINAR POREZ NA DOBIT SA ASPEKTA RACUNOVODSTVENIH PROPISA) (03emldig_130109.htm)
ENGLESKI: (3162736) (tenderi0308) (Center for Development of Human Resources and Management Belgrade | ORGANIZATION OF SEMINAR ABOUT TAX ON PROFIT FROM VIEWPOINT OF ACCOUNTING REGULATIONS) (03emldig_130109.htm)
NEMACKI : (3162736) (tenderi0308) ( Bergwerk und Kohlekraftwerk Beograd | Seminar - Gewinnsteuer in Anbetracht der Rechnungsführungsvorschriften) (03emldig_130109.htm)
SRPSKI : (3162772) (tenderi0308) (Dom zdravlja Blace | NABAVKA APARATA ZA GRAFIJU (1/2008)) (04borocr_140109.htm)
ENGLESKI: (3162772) (tenderi0308) (Health Center Blace | PURCHASE OF GRAPH MACHINES) (04borocr_140109.htm)
NEMACKI : (3162772) (tenderi0308) (Ambulanz Blace | Beshcaffung des grafischen Gerätes (1/2008)) (04borocr_140109.htm)
SRPSKI : (3162784) (tenderi0308) ((CG) Opstina Pljevlja | NABAVKA KANCELARIJSKOG MATERIJALA (02/08)) (10cgrsaj_140109.htm)
ENGLESKI: (3162784) (tenderi0308) ((CG) Municipality of Pljevlja | PURCHASE OF OFFICE SUPPLIES) (10cgrsaj_140109.htm)
NEMACKI : (3162784) (tenderi0308) ((CG) Gemeinde Pljevlja | Besckaffung vom Büromaterial (02/08)) (10cgrsaj_140109.htm)
SRPSKI : (3162785) (tenderi0308) ((CG) Opstina Pljevlja | IZVODJENJE RADOVA NA IZGRADNJI DNEVNOG CENTRA (01/09)) (11cgrsaj_140109.htm)
ENGLESKI: (3162785) (tenderi0308) ((CG) Municipality of Pljevlja | WORKS ON CONSTRUCTION OF DAY CENTER) (11cgrsaj_140109.htm)
NEMACKI : (3162785) (tenderi0308) ((CG) Gemiende Pljevlja | Bau des Tageszentrums (01/09)) (11cgrsaj_140109.htm)
SRPSKI : (3162786) (tenderi0308) ((CG) JU Dom ucenika i studenata Podgorica | NABAVKA USLUGA MOBILNE TELEFONIJE (001-09)) (12cgrsaj_140109.htm)
ENGLESKI: (3162786) (tenderi0308) ((CG) Public Institution Dormitory Podgorica | PURCHASE OF MOBILE TELEPHONY SERVICES) (12cgrsaj_140109.htm)
NEMACKI : (3162786) (tenderi0308) ((CG) Schülerheim Podgorica | Beschaffung der mobilen Telefonie (001-09)) (12cgrsaj_140109.htm)
SRPSKI : (3162787) (tenderi0308) ((CG) Zavod za skolstvo Podgorica | NABAVKA KANCELARIJSKOG MATERIJALA (1/09)) (13cgrsaj_140109.htm)
ENGLESKI: (3162787) (tenderi0308) ((CG) Institute for Education Podgorica | PURCHASE OF OFFICE SUPPLIES) (13cgrsaj_140109.htm)
NEMACKI : (3162787) (tenderi0308) ((CG) Schulamt Podgorica | Beschaffung vom Büromaterial (1/09)) (13cgrsaj_140109.htm)
SRPSKI : (3162788) (tenderi0308) ((CG) Agencija za elektronske komunikacije i postansku djelatnost Podgorica | NABAVKA USLUGA IZRADE Sektorske analize trzista telekomunikacija i potrosnje stanovnistva Crne Gore (01/2009)) (14cgrsaj_140109.htm)
ENGLESKI: (3162788) (tenderi0308) ((CG) Agency for Electronic Communications and Postal Services Podgorica | PURCHASE OF SERVICES OF DESIGN of Sectoral analysis of telecommunication market and consumption by population of Montenegro) (14cgrsaj_140109.htm)
NEMACKI : (3162788) (tenderi0308) ((CG) Agentur für Kommunikation Podgorica | Beschaffung der Analyse des Marktes der Telekommunikation in Montenegro (01/2009)) (14cgrsaj_140109.htm)
SRPSKI : (3162789) (tenderi0308) ((CG) JZU Dom zdravlja Pljevlja | IZVODJENJE RADOVA NA ZAMENI KROVNOG POKRIVACA U ZS Zabljak (01/09)) (15cgrsaj_140109.htm)
ENGLESKI: (3162789) (tenderi0308) ((CG) Health Center Pljevlja | WORKS ON REPLACEMENT OF ROOF COVER in Zabljak) (15cgrsaj_140109.htm)
NEMACKI : (3162789) (tenderi0308) ((CG) Ambulanz Pljevlja | Auswechslung vom dach auf ZS Zabljak (01/09)) (15cgrsaj_140109.htm)
SRPSKI : (3162768) (tenderi0308) (Rudarski basen Kolubara Lazarevac | NABAVKA, UGRADNJA I PUSTANJE U RAD OPREME ZA ZAGREBANJE KONUSA BUNKERA ZA UTOVAR UGLJA U VAGONE) (01danocr_140109.htm)
ENGLESKI: (3162768) (tenderi0308) (Mining Basin Kolubara Lazarevac | PURCHASE, INSTALLATION AND PUTTING EQUIPMENT INTO OPERATION) (01danocr_140109.htm)
NEMACKI : (3162768) (tenderi0308) (Bergbaubasen Kolubara Lazarevac | Beschaffung und Inbetriebnahme der Ausrüstung für Erwärmung von Bunkerkonus für Kohlebeladung in Wagons) (01danocr_140109.htm)
SRPSKI : (3162769) (tenderi0308) (JP Poslovni prostor Vozdovac Beograd | DAVANJE U ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA na teritoriji opstine Vozdovac) (18danocr_140109.htm)
ENGLESKI: (3162769) (tenderi0308) (Public Company Office Space Vozdovac Belgrade | OFFICE SPACE on territory of borough of Vozdovac FOR RENT) (18danocr_140109.htm)
NEMACKI : (3162769) (tenderi0308) (Geschäftsraum Vozdovac Belgrad | Vermietung des Büroraumes in Vozdovac) (18danocr_140109.htm)
SRPSKI : (3162770) (tenderi0308) (Poreska uprava, Filijala Arandjelovac | PRODAJA NJIVE u Selu Topola) (02danocr_140109.htm)
ENGLESKI: (3162770) (tenderi0308) (Tax Administration, Office Arandjelovac | CULTIVATED FIELD in village of Topola FOR SALE) (02danocr_140109.htm)
NEMACKI : (3162770) (tenderi0308) (Steuerverwaltung Arandjelovac | Verkauf des Ackers im Dorf Topola) (02danocr_140109.htm)
SRPSKI : (3162771) (tenderi0308) (Poreska uprava, Filijala Loznica | PRODAJA LINIJE MASINE EKSTRUDER ZA PROIZVODNJU PLASTICNIH KANALIZACIONIH CEVI) (03danocr_140109.htm)
ENGLESKI: (3162771) (tenderi0308) (Tax Administration, Office Loznica | LINE FOR PRODUCTION OF PLASTIC SEWERAGE PIPES FOR SALE) (03danocr_140109.htm)
NEMACKI : (3162771) (tenderi0308) (Steuerverwaltung Loznica | Verkauf der Maschine Extruder für Hertesllung der Plastikrohren) (03danocr_140109.htm)
SRPSKI : (3162773) (tenderi0308) (DDOR Novi Sad | PRODAJA POLOVNOG PUTNICKOG VOZILA) (05nsdocr_140109.htm)
ENGLESKI: (3162773) (tenderi0308) (DDOR Novi Sad | USED PASSENGER VEHICLE FOR SALE) (05nsdocr_140109.htm)
NEMACKI : (3162773) (tenderi0308) (DDOR Novi Sad | Verkauf des Gebrauchtwagens) (05nsdocr_140109.htm)
SRPSKI : (3162774) (tenderi0308) (VP 2130 Beograd | PRODAJA POMIJA) (09novocr_140109.htm)
ENGLESKI: (3162774) (tenderi0308) (Army Post Office 2130 Belgrade | SLOPS FOR SALE) (09novocr_140109.htm)
NEMACKI : (3162774) (tenderi0308) (VP 2130 Beograd | PRODAJA POMIJA) (09novocr_140109.htm)
SRPSKI : (3162775) (tenderi0308) (PIK Pester iz Sjenice | PRODAJA UPRAVNE ZGRADE u Sjenici) (12polocr_140109.htm)
ENGLESKI: (3162775) (tenderi0308) (PIK Pester from Sjenica | ADMINISTRATIVE BUILDING in Sjenica FOR SALE) (12polocr_140109.htm)
NEMACKI : (3162775) (tenderi0308) (PIK Pester aus Sjenica | Verkauf des Verwaltungsgebäudes in Sjenica) (12polocr_140109.htm)
SRPSKI : (3162776) (tenderi0308) (HIP Petrohemija Pancevo | PRODAJA PIROLITICKOG BENZINA RADI IZVOZA) (13polocr_140109.htm)
ENGLESKI: (3162776) (tenderi0308) (HIP Petrohemija Pancevo | PYROLYTIC GASOLINE FOR SALE FOR EXPORT) (13polocr_140109.htm)
NEMACKI : (3162776) (tenderi0308) (HIP Petrohemija Pancevo | Verkauf des Pyrolithischen Benzins) (13polocr_140109.htm)
SRPSKI : (3162777) (tenderi0308) (Zdravstveni centar Valjevo | NABAVKA MEDICINSKOG POTROSNOG MATERIJALA za sluzbu transfuzije) (14polocr_140109.htm)
ENGLESKI: (3162777) (tenderi0308) (Health Center Valjevo | PURCHASE OF MEDICAL DISPOSABLE MATERIAL for transfusion ward) (14polocr_140109.htm)
NEMACKI : (3162777) (tenderi0308) (Gesundheitszentrum Valjevo | Beschaffung des Einwegnaterials für Blutspende) (14polocr_140109.htm)
SRPSKI : (3162778) (tenderi0308) (Poslovno-tehnoloski inkubator tehnickih fakulteta u Beogradu | JAVNI POZIV ZA KORISCENJE USLUGA I POVEZIVANJE Poslovno-tehnoloski inkubator tehnickih fakulteta) (16polocr_140109.htm)
ENGLESKI: (3162778) (tenderi0308) (Business-Technology Incubator of Technical Faculties in Belgrade | PUBLIC INVITATION FOR USE OF SERVICES AND NETWORKING of Business-Technology Incubator of Technical Faculties) (16polocr_140109.htm)
NEMACKI : (3162778) (tenderi0308) (Wirtschaftlich- technologische Ausbildungsstelle für Technische Fakultäten in Belgrad | Öffentliche Einladung für Nutzung von Diensten der Wirtschaftlich- technologischen Ausbildungsstelle) (16polocr_140109.htm)
SRPSKI : (3162779) (tenderi0308) (Beogradski sajam Beograd | IZVODJENJE GRADJEVINSKO-ZANATSKIH RADOVA I RADOVA NA TEKUCEM ODRZAVANJU FASADE) (17polocr_140109.htm)
ENGLESKI: (3162779) (tenderi0308) (Belgrade Fair | CONSTRUCTION-VOCATIONAL WORKS AND WORKS ON MAINTENANCE OF FAÇADE) (17polocr_140109.htm)
NEMACKI : (3162779) (tenderi0308) (Belgrader Messe | Wartung der Fassade) (17polocr_140109.htm)
SRPSKI : (3162780) (tenderi0308) ((CG) Montenegro Premier Podgorica | DAVANJE U PODZAKUP ZGRADE BIVSEG ZATVORA u Kotoru) (01cgrocr_140109.htm)
ENGLESKI: (3162780) (tenderi0308) ((CG) Montenegro Premier Podgorica | BUILDING OF FORMER PRISON in Kotor FOR RENT) (01cgrocr_140109.htm)
NEMACKI : (3162780) (tenderi0308) ((CG) Montenegro Premier Podgorica | Vermietung des ehemaligen Gefängnisgebäudes in Kotor) (01cgrocr_140109.htm)
SRPSKI : (3162781) (tenderi0308) ((CG) Ministarstvo unutrasnjih poslova i javne uprave Crne Gore Podgorica | NABAVKA USLUGA ODRZAVANJA I POPRAVKE MOTORNIH VOZILA (11-09)) (07cgrsaj_140109.htm)
ENGLESKI: (3162781) (tenderi0308) ((CG) Ministry of Internal Affairs and Public Administration of Montenegro Podgorica | PURCHASE OF SERVICES OF MAINTENANCE AND OVERHAUL OF MOTOR VEHICLES) (07cgrsaj_140109.htm)
NEMACKI : (3162781) (tenderi0308) ((CG) Innenministerium Podgorica | Beschaffung der Wartung und Reparatur von Fahrzeugen (11-09)) (07cgrsaj_140109.htm)
SRPSKI : (3162782) (tenderi0308) ((CG) Ministarstvo unutrasnjih poslova i javne uprave Crne Gore Podgorica | NABAVKA USLUGA SPEDICIJE I USKLADISTENJA (02-09)) (08cgrsaj_140109.htm)
ENGLESKI: (3162782) (tenderi0308) ((CG) Ministry of Internal Affairs and Public Administration of Montenegro Podgorica | PURCHASE OF FREIGHT-FORWARDING AND STORAGE SERVICES) (08cgrsaj_140109.htm)
NEMACKI : (3162782) (tenderi0308) ((CG) Innenministerium Montenegros Podgorica | Beschaffung der Spedition und Lagerung (02-09)) (08cgrsaj_140109.htm)
SRPSKI : (3162783) (tenderi0308) ((CG) Ministarstvo unutrasnjih poslova i javne uprave Crne Gore Podgorica | NABAVKA USLUGA ODRZAVANJA I POPRAVKE FOTOKOPIR APARATA (01-09)) (09cgrsaj_140109.htm)
ENGLESKI: (3162783) (tenderi0308) ((CG) Ministry of Internal Affairs and Public Administration of Montenegro Podgorica | PURCHASE OF SERVICES OF MAINTENANCE AND OVERHAUL OF COPIERS) (09cgrsaj_140109.htm)
NEMACKI : (3162783) (tenderi0308) ((CG) Innenministerium Montenegros Podgorica | Beschaffung der Reparatur des Kopiergerätes (01-09)) (09cgrsaj_140109.htm)
SRPSKI : (3162885) (tenderi0308) (JKP Beogradske elektrane Beograd | NABAVKA CELICNIH HAMBURSKIH LUKOVA, KONCENTRICNIH CEVNIH REDUKCIJA I DANCA (29 RD/08)) (01polocr_150109.htm)
ENGLESKI: (3162885) (tenderi0308) (Public Utility Company Beogradske elektrane Belgrade | PURCHASE OF STEEL HAMBURG ARCS, CONCENTRIC PIPE REDUCTIONS) (01polocr_150109.htm)
NEMACKI : (3162885) (tenderi0308) (Belgrader Elektranen | Beschaffung von Stahlbögen, Röhren, Reduktoren (29 RD/08)) (01polocr_150109.htm)
SRPSKI : (3162886) (tenderi0308) (JKP Beogradske elektrane Beograd | NABAVKA LICNIH ZASTITNIH SREDSTAVA I ZASTITNE OPREME (361 OD/08)) (02polocr_150109.htm)
ENGLESKI: (3162886) (tenderi0308) (Public Utility Company Beogradske elektrane Belgrade | PURCHASE OF PERSONAL PROTECTIVE MEANS AND PROTECTIVE EQUIPMENT) (02polocr_150109.htm)
NEMACKI : (3162886) (tenderi0308) (Belgrader Elektranen | Beshhaffung der Schutzausrüstung (361 OD/08)) (02polocr_150109.htm)
SRPSKI : (3162887) (tenderi0308) (JKP Beogradske elektrane Beograd | NABAVKA CELICNIH CEVI BEZ SAVA I CELICNIH CEVI SA SAVOM (28 RD/08)) (03polocr_150109.htm)
ENGLESKI: (3162887) (tenderi0308) (Public Utility Company Beogradske elektrane Belgrade | PURCHASE OF STEEL PIPES AND SEAMLESS PIPES) (03polocr_150109.htm)
NEMACKI : (3162887) (tenderi0308) (Belgrader Elektranen Beograd | Beschaffung von nahtlosen und Nahtrohren (28 RD/08)) (03polocr_150109.htm)
SRPSKI : (3162888) (tenderi0308) (JKP Beogradske elektrane Beograd | NABAVKA GRADJEVINSKOG MATERIJALA-GRUPA I (22 RD/08)) (04polocr_150109.htm)
ENGLESKI: (3162888) (tenderi0308) (Public Utility Company Beogradske elektrane Belgrade | PURCHASE OF BUILDING MATERIALS - GROUP I) (04polocr_150109.htm)
NEMACKI : (3162888) (tenderi0308) (Belgrader Elektranen | Beschaffung vom Baumeterial Gruppe I (22 RD/08)) (04polocr_150109.htm)
SRPSKI : (3162889) (tenderi0308) (JKP Beogradske elektrane Beograd | NABAVKA LICNIH ZASTITNIH SREDSTAVA I ZASTITNE OPREME (364 OD/08)) (05polocr_150109.htm)
ENGLESKI: (3162889) (tenderi0308) (Public Utility Company Beogradske elektrane Belgrade | PURCHASE OF PERSONAL PROTECTIVE MEANS AND PROTECTIVE EQUIPMENT) (05polocr_150109.htm)
NEMACKI : (3162889) (tenderi0308) ( Belgrader Elektranen | Beshhaffung der Schutzausrüstung (364 OD/08)) (05polocr_150109.htm)
SRPSKI : (3162890) (tenderi0308) (JKP Beogradske elektrane Beograd | NABAVKA LICNE ZASTITNE OPREME I ZASTITNIH SREDSTAVA (362 OD/08)) (07polocr_150109.htm)
ENGLESKI: (3162890) (tenderi0308) (Public Utility Company Beogradske elektrane Belgrade | PURCHASE OF PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT AND PROTECTIVE MEANS) (07polocr_150109.htm)
NEMACKI : (3162890) (tenderi0308) (Belgrader Elektranen | Beshhaffung der Schutzausrüstung (364 OD/08)) (07polocr_150109.htm)
SRPSKI : (3162891) (tenderi0308) (JKP Beogradske elektrane Beograd | NABAVKA LICNIH ZASTITNIH SREDSTAVA I OPREME (363 OD/08)) (08polocr_150109.htm)
ENGLESKI: (3162891) (tenderi0308) (Public Utility Company Beogradske elektrane Belgrade | PURCHASE OF PERSONAL PROTECTIVE MEANS AND EQUIPMENT) (08polocr_150109.htm)
NEMACKI : (3162891) (tenderi0308) ( Belgrader Elektranen | Beshhaffung der Schutzausrüstung (364 OD/08)) (08polocr_150109.htm)
SRPSKI : (3162892) (tenderi0308) (Poreska uprava, Filijala Kovin | PRODAJA GRADJEVINSKE OPREME) (09nsdocr_150109.htm)
ENGLESKI: (3162892) (tenderi0308) (Tax Administration, Office Kovin | BUILDING EQUIPMENT FOR SALE) (09nsdocr_150109.htm)
NEMACKI : (3162892) (tenderi0308) (Steueramt Kovin | Verkauf der Bauausrüstung) (09nsdocr_150109.htm)
SRPSKI : (3162893) (tenderi0308) (Svajcarska agencija za razvoj i saradnju SDC | DODELA SREDSTAVA ZA PROJEKTE U OKVIRU REALIZACIJE Programa podrske opstinama) (10blcocr_150109.htm)
ENGLESKI: (3162893) (tenderi0308) (Swiss Agency for Development and Cooperation SDC | ALLOTMENT OF FUNDS FOR PROJECTS WITHIN SCOPE OF REALIZATION of Municipal Support Program) (10blcocr_150109.htm)
NEMACKI : (3162893) (tenderi0308) (Scgweizerische Agentur für Entwicklung und Zusammenarbeit SDC | Erteilung des Geldes den Gemeinden) (10blcocr_150109.htm)
SRPSKI : (3162894) (tenderi0308) (Skupstina opstine Becej | NABAVKA USLUGA PREVOZA PUTNIKA U PRIGRADSKOM I GRADSKOM SAOBRACAJU) (13danocr_150109.htm)
ENGLESKI: (3162894) (tenderi0308) (Town Hall of Becej | PURCHASE OF SERVICES OF TRANSPORTATION OF PASSENGERS IN CITY AND SUBURBAN TRAFFIC) (13danocr_150109.htm)
NEMACKI : (3162894) (tenderi0308) (Gemeinde Becej | Organisation vom Straßenverkehr) (13danocr_150109.htm)
SRPSKI : (3162895) (tenderi0308) (Opstinski sud u Obrenovcu | PRODAJA PORODICNE STAMBENE ZGRADE SA DVORISTEM I NJIVA u KO Piroman) (14gljocr_150109.htm)
ENGLESKI: (3162895) (tenderi0308) (Municipal Court in Obrenovac | FAMILY RESIDENTIAL BUILDING WITH YARD AND CULTIVATED FIELD in KO Piroman FOR SALE) (14gljocr_150109.htm)
NEMACKI : (3162895) (tenderi0308) (Amtsgericht Obrenovac | Verkauf des Einfamilienhauses und Ackern in KO Piroman) (14gljocr_150109.htm)
SRPSKI : (3162896) (tenderi0308) (Uprava carina, Carinarnica Kraljevo | PRODAJA RAZNE ROBE) (17novocr_150109.htm)
ENGLESKI: (3162896) (tenderi0308) (Customs Administration, Customshouse Kraljevo | VARIOUS GOODS FOR SALE) (17novocr_150109.htm)
NEMACKI : (3162896) (tenderi0308) (Zull Kraljevo | Verkauf der Waren) (17novocr_150109.htm)
SRPSKI : (3162897) (tenderi0308) (Ministarstvo odbrane, Uprava za snabdevanje Beograd | NABAVKA UGLJA (20/09)) (18novocr_150109.htm)
ENGLESKI: (3162897) (tenderi0308) (Ministry of Defense, Supply Administration Belgrade | PURCHASE OF COAL) (18novocr_150109.htm)
NEMACKI : (3162897) (tenderi0308) (Verteidigungministerium Beograd | Beschaffung der Kohle (20/09)) (18novocr_150109.htm)
SRPSKI : (3162898) (tenderi0308) (Ministarstvo odbrane, Uprava za snabdevanje Beograd | NABAVKA SOLI ZA OMEKSAVANJE VODE (19/09)) (19novocr_150109.htm)
ENGLESKI: (3162898) (tenderi0308) (Ministry of Defense, Supply Administration Belgrade | PURCHASE OF SALT FOR WATER SOFTENING) (19novocr_150109.htm)
NEMACKI : (3162898) (tenderi0308) (Verteidigungsministerium Beograd | Beschaffung des Salzes für Wasserweichung (19/09)) (19novocr_150109.htm)
SRPSKI : (3162899) (tenderi0308) ((CG) Ministarstvo finansija Crne Gore Podgorica | PRODAJA POTRAZIVANJA EVIDENTIRANIH u Ministarstvu finansija, OBVEZNICAMA GRADJANA) (03cgrocr_150109.htm)
ENGLESKI: (3162899) (tenderi0308) ((CG) Ministry of Finance of Montenegro Podgorica | SALE OF CLAIMS SUBMITTED BY PEOPLE REGISTERED WITH MINISTRY OF FINANCE, CITIZENS' BONDS) (03cgrocr_150109.htm)
NEMACKI : (3162899) (tenderi0308) ((CG) Finanzministerium Podgorica | Verkauf der Forderungen nach Anleihenscheinen) (03cgrocr_150109.htm)
SRPSKI : (3162900) (tenderi0308) ((CG) JU Dom ucenika i studenata Braca Vucinic Niksic | PRODAJA POLOVNOG PUTNICKOG VOZILA) (06cgrocr_150109.htm)
ENGLESKI: (3162900) (tenderi0308) ((CG) Public Institution Dormitory Braca Vucinic Niksic | USED PASSENGER VEHICLE FOR SALE) (06cgrocr_150109.htm)
NEMACKI : (3162900) (tenderi0308) ((CG) Schülerheim Braca Vucinic Niksic | Verkauf vom Gebrauchtwagen) (06cgrocr_150109.htm)
SRPSKI : (3162921) (tenderi0308) ((CG) Ministarstvo unutrasnjih poslova i javne uprave Crne Gore Podgorica | IZVODJENJE RADOVA NA SANACIJI KROVA NA OBJEKTU PJ Podgorica (09-09)) (07cgrsaj_150109.htm)
ENGLESKI: (3162921) (tenderi0308) ((CG) Ministry of Internal Affairs and Public Administration of Montenegro Podgorica | WORKS ON REFURBISHMENT OF ROOF ON FACILITY OF PJ Podgorica) (07cgrsaj_150109.htm)
NEMACKI : (3162921) (tenderi0308) ((CG) Verteidigungsministerium Montenegros Podgorica | Sanierung des Daches auf PJ Podgorica (09-09)) (07cgrsaj_150109.htm)
SRPSKI : (3162922) (tenderi0308) ((CG) Agencija za izgradnju i razvoj Herceg Novog | IZGRADNJA PIJACETE (01/09)) (08cgrsaj_150109.htm)
ENGLESKI: (3162922) (tenderi0308) ((CG) Agency for Construction and Development of Herceg Novi | CONSTRUCTION OF SMALL SQUARE) (08cgrsaj_150109.htm)
NEMACKI : (3162922) (tenderi0308) ((CG) Bauagentur Herceg Novi | Bau des Marktes (01/09)) (08cgrsaj_150109.htm)
SRPSKI : (3162923) (tenderi0308) ((CG) Agencija za izgradnju i razvoj Herceg Novog | VRSENJE STRUCNOG NADZORA NAD RADOVIMA NA IZGRADNJI PUTA, TROTOARA I JAVNE RASVETE (02/09)) (09cgrsaj_150109.htm)
ENGLESKI: (3162923) (tenderi0308) ((CG) Agency for Construction and Development of Herceg Novi | EXPERT SUPERVISION OVER WORKS ON CONSTRUCTION OF ROAD, PAVEMENT AND PUBLIC LIGHTING SYSTEM) (09cgrsaj_150109.htm)
NEMACKI : (3162923) (tenderi0308) ((CG) Bauagentur Herceg Novi | Bau der Strtaßen und Straßenbeleuchtung (02/09)) (09cgrsaj_150109.htm)
SRPSKI : (3162924) (tenderi0308) ((CG) Zavod za skolstvo Podgorica | NABAVKA USLUGA SMESTAJA I ISHRANE SLUZBENIKA ZAVODA (2/09)) (10cgrsaj_150109.htm)
ENGLESKI: (3162924) (tenderi0308) ((CG) Institute for Education Podgorica | PURCHASE OF SERVICES OF ACCOMMODATION AND FEEDING OF OFFICIALS FROM INSTITUTE) (10cgrsaj_150109.htm)
NEMACKI : (3162924) (tenderi0308) ((CG) Schulamt Podgorica | Unterkunft und Verpflegung für Arbeiter (2/09)) (10cgrsaj_150109.htm)
SRPSKI : (3162925) (tenderi0308) ((CG) Uprava za zajednicke poslove drzavnih organa Crne Gore Podgorica | NABAVKA ELEKTROMATERIJALA, VODOVODNOG MATERIJALA I BRAVARIJE (01/09)) (11cgrsaj_150109.htm)
ENGLESKI: (3162925) (tenderi0308) ((CG) Administration for Joint Affairs of Government Organs of Montenegro Podgorica | PURCHASE OF ELECTRIC MATERIALS, PLUMBING MATERIAL AND LOCKSMITHERY) (11cgrsaj_150109.htm)
NEMACKI : (3162925) (tenderi0308) ((CG) Allgemeines Amt Podgorica | Beschaffung des Elektromaterials, Wasserleitungsmaterial (01/09)) (11cgrsaj_150109.htm)
SRPSKI : (3162926) (tenderi0308) ((CG) Opstina Pljevlja | NABAVKA I MONTAZA RACUNARSKE OPREME (03/09)) (12cgrsaj_150109.htm)
ENGLESKI: (3162926) (tenderi0308) ((CG) Municipality of Pljevlja | PURCHASE AND INSTALLATION OF COMPUTER EQUIPMENT) (12cgrsaj_150109.htm)
NEMACKI : (3162926) (tenderi0308) ((CG) Pljevlja | Beschaffung von Rechnern (03/09)) (12cgrsaj_150109.htm)
SRPSKI : (3162927) (tenderi0308) ((CG) Uprava za sume Crne Gore Podgorica | NABAVKA GORIVA ZA VOZILA (01/09)) (13cgrsaj_150109.htm)
ENGLESKI: (3162927) (tenderi0308) ((CG) Forestry Administration of Montenegro Podgorica | PURCHASE OF FUEL FOR VEHICLES) (13cgrsaj_150109.htm)
NEMACKI : (3162927) (tenderi0308) ((CG) Wälder Montenegros Podgorica | Beschaffung vom Treibstoff (01/09)) (13cgrsaj_150109.htm)
SRPSKI : (3162983) (tenderi0308) (McCann Erickson Public Relations Beograd | ORGANIZUJE SEMINAR LIDERSTVO) (01emldig_160109.htm)
ENGLESKI: (3162983) (tenderi0308) (McCann Erickson Public Relations Belgrade | ORGANIZATION OF SEMINAR ON LEADERSHIP) (01emldig_160109.htm)
NEMACKI : (3162983) (tenderi0308) (McCann Erickson Public Relations Beograd |Organisation des Seminars für Führungskräfte) (01emldig_160109.htm)
SRPSKI : (3162984) (tenderi0308) (Privredna komora Srbije Beograd | ORGANIZUJE UCESCE NA SAJMU 17 SAMULEGNO (Sajam masina i opreme za drvnu industriju industriju namestaja , proizvodjaca elemenata i komponenti za industriju namestaja)) (02emldig_160109.htm)
ENGLESKI: (3162984) (tenderi0308) (Chamber of Commerce of Serbia Belgrade | ORGANIZATION OF PARTICIPATION IN TRADE FAIR 17 SAMULEGNO (Trade fair of machines and equipment for lumber industry, furniture industry, manufacturers of alements and components for furniture industry)) (02emldig_160109.htm)
NEMACKI : (3162984) (tenderi0308) (Privredna komora Srbije Beograd | Otrganisation des Besuches auf der Messe 17 SAMULEGNO (Messe für Maschinen für Hölz- und Möbelindustrie)) (02emldig_160109.htm)
SRPSKI : (3163002) (tenderi0308) (Poreska uprava, Filijala Pancevo | PRODAJA ZGRADE ZANATSTVA u Pancevu) (01nsdocr_160109.htm)
ENGLESKI: (3163002) (tenderi0308) (Tax Administration, Office Pancevo | VOCATIONAL BUILDING in Pancevo FOR SALE) (01nsdocr_160109.htm)
NEMACKI : (3163002) (tenderi0308) (Poreska uprava, Filijala Pancevo | Verkauf des Handwerkgebäudes in Pancevo) (01nsdocr_160109.htm)
SRPSKI : (3163003) (tenderi0308) (Poreska uprava, Filijala Trstenik | PRODAJA VINA I ALKOHOLNIH PICA) (02danocr_160109.htm)
ENGLESKI: (3163003) (tenderi0308) (Tax Administration, Office Trstenik | WINE AND ALCOHOLIC DRINKS FOR SALE) (02danocr_160109.htm)
NEMACKI : (3163003) (tenderi0308) (Poreska uprava, Filijala Trstenik | Verkauf von Wein und Alkoholgetränken) (02danocr_160109.htm)
SRPSKI : (3163004) (tenderi0308) (Poreska uprava, Filijala Vozdovac | PRODAJA ALKOHOLNOG PICA) (03danocr_160109.htm)
ENGLESKI: (3163004) (tenderi0308) (Tax Administration, Office Vozdovac | ALCOHOLIC DRINKS FOR SALE) (03danocr_160109.htm)
NEMACKI : (3163004) (tenderi0308) (Poreska uprava, Filijala Vozdovac | Verkauf vom Alkoholgetränk) (03danocr_160109.htm)
SRPSKI : (3163005) (tenderi0308) (Poreska uprava, Filijala Ivanjica | PRODAJA POLOVNIH VOZILA) (04danocr_160109.htm)
ENGLESKI: (3163005) (tenderi0308) (Tax Administration, Office Ivanjica | USED VEHICLES FOR SALE) (04danocr_160109.htm)
NEMACKI : (3163005) (tenderi0308) (Poreska uprava, Filijala Ivanjica | Verkauf von Gebrauchtwagen) (04danocr_160109.htm)
SRPSKI : (3163006) (tenderi0308) (Kazneno-popravni zavod Pozarevac-Zabela | NABAVKA MAZUTA, DIZEL GORIVA, BENZINA I OSTALIH NAFTNIH DERIVATA) (05danocr_160109.htm)
ENGLESKI: (3163006) (tenderi0308) (House of Correction Pozarevac-Zabela | PURCHASE OF CRUDE OIL, DIESEL FUEL, GASOLINE AND OTHER OIL DERIVATIVES) (05danocr_160109.htm)
NEMACKI : (3163006) (tenderi0308) (Kazneno-popravni zavod Pozarevac-Zabela | Beschaffung vom Masut, Dieseltreibstoff, Benzin, anderen Ölderivaten) (05danocr_160109.htm)
SRPSKI : (3163007) (tenderi0308) (Kazneno-popravni zavod Pozarevac-Zabela | NABAVKA STOCNE HRANE) (06danocr_160109.htm)
ENGLESKI: (3163007) (tenderi0308) (House of Correction Pozarevac-Zabela | PURCHASE OF FODDER) (06danocr_160109.htm)
NEMACKI : (3163007) (tenderi0308) (Kazneno-popravni zavod Pozarevac-Zabela | Beschaffung des Viehfutters) (06danocr_160109.htm)
SRPSKI : (3163008) (tenderi0308) (Ministarstvo prosvete Republike Srbije Beograd | NABAVKA SKOLSKOG, KANCELARIJSKOG, KUHINJSKOG NAMESTAJA I OPREME ZA FISKULTURNE SALE (404-02-00110/2008-08)) (11polocr_160109.htm)
ENGLESKI: (3163008) (tenderi0308) (Ministry of Education of Republic of Serbia Belgrade | PURCHASE OF SCHOOL, OFFICE, KITCHEN FURNITURE AND EQUIPMENT FOR GYM) (11polocr_160109.htm)
NEMACKI : (3163008) (tenderi0308) (Ministarstvo prosvete Republike Srbije Beograd | Beschaffung der Schul- , Büro-, Küchenmöbel und Aussstatung für Turnsaal (404-02-00110/2008-08)) (11polocr_160109.htm)
SRPSKI : (3163009) (tenderi0308) (Ministarstvo prosvete Republike Srbije Beograd | NABAVKA AUDIO, VIDEO I RACUNARSKE OPREME (404-02-00111/2008-08)) (12polocr_160109.htm)
ENGLESKI: (3163009) (tenderi0308) (Ministry of Education of Republic of Serbia Belgrade | PURCHASE OF AUDIO, VIDEO AND COMPUTER EQUIPMENT) (12polocr_160109.htm)
NEMACKI : (3163009) (tenderi0308) (Ministarstvo prosvete Republike Srbije Beograd | Beschaffung von Audio- , Video- , und Rechnerausrüstung (404-02-00111/2008-08)) (12polocr_160109.htm)
SRPSKI : (3163010) (tenderi0308) (Ministarstvo prosvete Republike Srbije Beograd | NABAVKA LABORATORIJSKE I MEDICINSKE OPREME (404-02-00112/2008-08)) (13polocr_160109.htm)
ENGLESKI: (3163010) (tenderi0308) (Ministry of Education of Republic of Serbia Belgrade | PURCHASE OF LABORATORY AND MEDICAL EQUIPMENT) (13polocr_160109.htm)
NEMACKI : (3163010) (tenderi0308) (Ministarstvo prosvete Republike Srbije Beograd | Beschaffung der medizinischen und Laborausrüstung (404-02-00112/2008-08)) (13polocr_160109.htm)
SRPSKI : (3163011) (tenderi0308) (Agencija za privatizaciju Republike Srbije Beograd | NABAVKA PICA I KAFE (5-12/08)) (14polocr_160109.htm)
ENGLESKI: (3163011) (tenderi0308) (Privatization Agency of Republic of Serbia Belgrade | PURCHASE OF DRINKS AND COFFEE) (14polocr_160109.htm)
NEMACKI : (3163011) (tenderi0308) (Agencija za privatizaciju Republike Srbije Beograd | Beschaffung von Getränken und Kaffe (5-12/08)) (14polocr_160109.htm)
SRPSKI : (3163013) (tenderi0308) (Agencija za privatizaciju Republike Srbije Beograd | NABAVKA KANCELARIJSKOG MATERIJALA (6-12/08)) (16polocr_160109.htm)
ENGLESKI: (3163013) (tenderi0308) (Privatization Agency of Republic of Serbia Belgrade | PURCHASE OF OFFICE SUPPLIES) (16polocr_160109.htm)
NEMACKI : (3163013) (tenderi0308) (Agencija za privatizaciju Republike Srbije Beograd | Beschaffung vom Büromaterial (6-12/08)) (16polocr_160109.htm)
SRPSKI : (3163014) (tenderi0308) ((CG) Elektroprivreda Crne Gore Niksic | IZVODJENJE REMONTNIH RADOVA NA GENERATORU br. 1 (02/09)) (14cgrsaj_160109.htm)
ENGLESKI: (3163014) (tenderi0308) ((CG) Electric Power Company of Montenegro Niksic | OVERHAUL WORKS ON GENERATOR NO.1) (14cgrsaj_160109.htm)
NEMACKI : (3163014) (tenderi0308) ((CG) Elektroprivreda Crne Gore Niksic | Remont des Generators Nr. 1 (02/09)) (14cgrsaj_160109.htm)
SRPSKI : (3163015) (tenderi0308) ((CG) Direkcija za uredjenje i izgradnju Kotora | IZVODJENJE RADOVA NA UREDJENJU RASKRSNICE kod naselja Sv Stasija (01/09)) (15cgrsaj_160109.htm)
ENGLESKI: (3163015) (tenderi0308) ((CG) Directorate for Organization and Development of Kotor | WORKS ON ORGANIZATION OF CROSSROADS near settlement Sv Stasija) (15cgrsaj_160109.htm)
NEMACKI : (3163015) (tenderi0308) ((CG) Direkcija za uredjenje i izgradnju Kotora | Arbeiten auf der Kreuzung in der Siedlung HL. Stasius (01/09)) (15cgrsaj_160109.htm)
SRPSKI : (3163016) (tenderi0308) ((CG) Uprava za zajednicke poslove drzavnih organa Crne Gore Podgorica | IZVODJENJE GRADJEVINSKO-ZANATSKIH RADOVA I RADOVA NA ODRZAVANJU VODOVODNE I KANALIZACIONE MREZE (03/09)) (16cgrsaj_160109.htm)
ENGLESKI: (3163016) (tenderi0308) ((CG) Administration for Joint Affairs of Government Organs of Montenegro Podgorica | CONSTRUCTION-VOCATIONAL WORKS AND WORKS ON MAINTENANCE OF PLUMBING AND SEWERAGE NETWORK) (16cgrsaj_160109.htm)
NEMACKI : (3163016) (tenderi0308) ((CG) Uprava za zajednicke poslove drzavnih organa Crne Gore Podgorica | Bauarbeiten und Wartung von Wasserversorgung und Kanalisation (03/09)) (16cgrsaj_160109.htm)
SRPSKI : (3163017) (tenderi0308) ((CG) Elektroprivreda Crne Gore Niksic | IZVODJENJE GEOLOSKIH RADOVA NA SANACIJI INJEKCIONIH ZAVESA NA AKUMULACIJAMA Slano i Krupac (01/09)) (17cgrsaj_160109.htm)
ENGLESKI: (3163017) (tenderi0308) ((CG) Electric Power Company of Montenegro Niksic | GEOLOGICAL WORKS ON REFURBISHMENT OF INJECTION CURTAINS ON ACCUMULATIONS Slano and Krupac) (17cgrsaj_160109.htm)
NEMACKI : (3163017) (tenderi0308) ((CG) Elektroprivreda Crne Gore Niksic | Geologiearbeiten auf der Sanierung der "Injektionsgardinen" auf den Akkumulationsseen Slano und Krupac (01/09)) (17cgrsaj_160109.htm)
SRPSKI : (3163018) (tenderi0308) ((CG) Zeljeznicka infrastruktura Crne Gore Podgorica | NABAVKA USLUGA OBAVLJANJA PRETHODNIH, PERIODICNIH I VANREDNIH LEKARSKIH PREGLEDA (02/09)) (18cgrsaj_160109.htm)
ENGLESKI: (3163018) (tenderi0308) ((CG) Railway Infrastructure of Montenegro Podgorica | PURCHASE OF SERVICES OF MEDICAL CHECKUPS) (18cgrsaj_160109.htm)
NEMACKI : (3163018) (tenderi0308) ((CG) Zeljeznicka infrastruktura Crne Gore Podgorica | Beschaffung der ärztlichen Untersuchung von Beschäftigten (02/09)) (18cgrsaj_160109.htm)
SRPSKI : (3163019) (tenderi0308) ((CG) Zeljeznicka infrastruktura Crne Gore Podgorica | NABAVKA USLUGA OSIGURANJA ZAPOSLENIH (01/09)) (19cgrsaj_160109.htm)
ENGLESKI: (3163019) (tenderi0308) ((CG) Railway Infrastructure of Montenegro Podgorica | PURCHASE OF INSURANCE SERVICES FOR EMPLOYEES) (19cgrsaj_160109.htm)
NEMACKI : (3163019) (tenderi0308) ((CG) Zeljeznicka infrastruktura Crne Gore Podgorica | Beschaffung der Versicherung von Arbeitern (01/09)) (19cgrsaj_160109.htm)
SRPSKI : (3163020) (tenderi0308) ((CG) Zavod za skolstvo Crne Gore | NABAVKA USLUGA STAMPANJA PUBLIKACIJA ZAVODA (3/09)) (20cgrsaj_160109.htm)
ENGLESKI: (3163020) (tenderi0308) ((CG) Institute for Education of Montenegro | PURCHASE OF SERVICES OF PRINTING INSTITUTE'S PUBLICATIONS) (20cgrsaj_160109.htm)
NEMACKI : (3163020) (tenderi0308) ((CG) Zavod za skolstvo Crne Gore | Beschaffung des Druckes der Bücher (3/09)) (20cgrsaj_160109.htm)
SRPSKI : (3163021) (tenderi0308) ((CG) Centralna banka Crne Gore Podgorica | NABAVKA USLUGA PDORSKE I ODRZAVANJA HARDVERA I SOFTVERA (001/ 09)) (21cgrsaj_160109.htm)
ENGLESKI: (3163021) (tenderi0308) ((CG) Central Bank of Montenegro Podgorica | PURCHASE OF SERVICES OF SUPPORT AND MAINTENANCE OF HARDWARE AND SOFTWARE) (21cgrsaj_160109.htm)
NEMACKI : (3163021) (tenderi0308) ((CG) Centralna banka Crne Gore Podgorica | Beschaffung der Wartung von Hardware und Software (001/ 09)) (21cgrsaj_160109.htm)
SRPSKI : (3163022) (tenderi0308) ((CG) Uprava za zajednicke poslove drzavnih organa Crne Gore Podgorica | NABAVKA PREHRAMBENIH PROIZVODA I ALKOHOLNOG PICA (02/09)) (22cgrsaj_160109.htm)
ENGLESKI: (3163022) (tenderi0308) ((CG) Administration for Joint Affairs of Government Organs of Montenegro Podgorica | PURCHASE OF FOOD PRODUCTS AND ALCOHOLIC DRINKS) (22cgrsaj_160109.htm)
NEMACKI : (3163022) (tenderi0308) ((CG) Uprava za zajednicke poslove drzavnih organa Crne Gore Podgorica | Beschaffung von Nahrung und Alkoholgetränke (02/09)) (22cgrsaj_160109.htm)
SRPSKI : (3163023) (tenderi0308) ((CG) Zavod za izvrsenje krivicnih sankcija Podgorica | NABAVKA TOVNIH GOVEDA (0501-117/2)) (23cgrsaj_160109.htm)
ENGLESKI: (3163023) (tenderi0308) ((CG) Institute for Execution of Criminal Sanctions Podgorica | PURCHASE OF CALVES FOR FATTENING) (23cgrsaj_160109.htm)
NEMACKI : (3163023) (tenderi0308) ((CG) Zavod za izvrsenje krivicnih sankcija Podgorica | Beschaffung von Mastrinder (0501-117/2)) (23cgrsaj_160109.htm)
SRPSKI : (3163024) (tenderi0308) ((CG) JP Radio difuzni centar Podgorica | NABAVKA ANTENSKOG MATERIJALA, ALATA I NOSACA KABLOVA (01/09)) (24cgrsaj_160109.htm)
ENGLESKI: (3163024) (tenderi0308) ((CG) Public Company Broadcasting Center Podgorica | PURCHASE OF ANTENNA MATERIAL, TOOLS AND CABLE HOLDERS) (24cgrsaj_160109.htm)
NEMACKI : (3163024) (tenderi0308) ((CG) JP Radio difuzni centar Podgorica | Beschaffung von Antenen, Werkzeugen und Kabelträgern (01/09)) (24cgrsaj_160109.htm)
SRPSKI : (3163025) (tenderi0308) ((CG) Uprava za sprjecavanje pranja novca i finansiranje terorizma Podgorica | NABAVKA KANCELARIJSKOG MATERIJALA (02/09)) (25cgrsaj_160109.htm)
ENGLESKI: (3163025) (tenderi0308) ((CG) Administration for Prevention of Money Laundering and Financing of Terrorism Podgorica | PURCHASE OF OFFICE SUPPLIES) (25cgrsaj_160109.htm)
NEMACKI : (3163025) (tenderi0308) ((CG) Uprava za sprjecavanje pranja novca i finansiranje terorizma Podgorica | Beschaffung vom Büromaterial (02/09)) (25cgrsaj_160109.htm)
SRPSKI : (3163026) (tenderi0308) ((CG) Fond za razvoj Crne Gore Podgorica | NABAVKA RACUNARSKE OPREME I KANCELARIJSKOG MATERIJALA (03/09)) (26cgrsaj_160109.htm)
ENGLESKI: (3163026) (tenderi0308) ((CG) Development Fund of Montenegro Podgorica | PURCHASE OF COMPUTER EQUIPMENT AND OFFICE SUPPLIES) (26cgrsaj_160109.htm)
NEMACKI : (3163026) (tenderi0308) ((CG) Fond za razvoj Crne Gore Podgorica | Beschaffung der Rechner und Büromaterial (03/09)) (26cgrsaj_160109.htm)
SRPSKI : (3163027) (tenderi0308) ((CG) Centar vojnomedicinskih ustanova Meljine | NABAVKA LOZ ULJA (01/2009)) (27cgrsaj_160109.htm)
ENGLESKI: (3163027) (tenderi0308) ((CG) Military Medical Institutions Meljine | PURCHASE OF HEATING OIL) (27cgrsaj_160109.htm)
NEMACKI : (3163027) (tenderi0308) ((CG) Centar vojnomedicinskih ustanova Meljine | Beschaffung vom Heizöl (01/2009)) (27cgrsaj_160109.htm)
SRPSKI : (3163028) (tenderi0308) ((CG) Uprava policije Podgorica | NABAVKA KANCELARIJSKOG MATERIJALA, TONERA, KERTRIDZA, RIBONA I FILMOVA (03/09)) (28cgrsaj_160109.htm)
ENGLESKI: (3163028) (tenderi0308) ((CG) Police Administration Podgorica | PURCHASE OF OFFICE SUPPLIES, TONERS, CARTRIDGES, RIBBONS AND FILMS) (28cgrsaj_160109.htm)
NEMACKI : (3163028) (tenderi0308) ((CG) Uprava policije Podgorica | Beschaffung vom Büromaterial, Tonern, Schreibbändern, Filme (03/09)) (28cgrsaj_160109.htm)
SRPSKI : (3163029) (tenderi0308) ((CG) JZU Opsta bolnica Niksic | NABAVKA 2 PUTNICKA VOZILA (01/09)) (29cgrsaj_160109.htm)
ENGLESKI: (3163029) (tenderi0308) ((CG) General Hospital Niksic | PURCHASE OF 2 PASSENGER VEHICLES) (29cgrsaj_160109.htm)
NEMACKI : (3163029) (tenderi0308) ((CG) JZU Opsta bolnica Niksic | Beschaffung von 2 Pkw-s (01/09)) (29cgrsaj_160109.htm)
SRPSKI : (3163030) (tenderi0308) ((CG) Novi Prvoborac Herceg Novi | PRODAJA POLOVNIH VOZILA) (01cgrocr_160109.htm)
ENGLESKI: (3163030) (tenderi0308) ((CG) Novi Prvoborac Herceg Novi | USED VEHICLES FOR SALE) (01cgrocr_160109.htm)
NEMACKI : (3163030) (tenderi0308) ((CG) Novi Prvoborac Herceg Novi | Verkauf von Gebrauchtwagen) (01cgrocr_160109.htm)
SRPSKI : (3163031) (tenderi0308) ((CG) Uprava za sume Crne Gore Podgorica | NABAVKA UGLJA (02/09)) (06cgrocr_160109.htm)
ENGLESKI: (3163031) (tenderi0308) ((CG) Forestry Administration of Montenegro Podgorica | PURCHASE OF COAL) (06cgrocr_160109.htm)
NEMACKI : (3163031) (tenderi0308) ((CG) Uprava za sume Crne Gore Podgorica | Beschaffung der Kohle (02/09)) (06cgrocr_160109.htm)
SRPSKI : (3163032) (tenderi0308) ((CG) Opstina Zabljak, Sekretarijat za urbanizam, gradjevinarstvo, stambene i komunalne poslove | PRENOS PRAVA NA GRADSKOM GRADJEVINSKOM ZEMLJISTU NAMENJENOM ZA INDIVIDUALNU STAMBENU IZGRADNJU) (07cgrocr_160109.htm)
ENGLESKI: (3163032) (tenderi0308) ((CG) Municipality of Zabljak, Secretariat for City Planning, Civil Engineering, Housing and Public Utility Affairs | TRANSFER OF RIGHTS ON CITY BUILDING LAND INTENDED FOR INDIVIDUAL RESIDENTIAL CONSTRUCTION) (07cgrocr_160109.htm)
NEMACKI : (3163032) (tenderi0308) ((CG) Opstina Zabljak, Sekretarijat za urbanizam, gradjevinarstvo, stambene i komunalne poslove | Übertragung von Rechten auf dem Baugelände für Wohnungsbau) (07cgrocr_160109.htm)
SRPSKI : (3163012) (tenderi0308) (Ministarstvo poljoprivrede, sumarstva i vodoprivrede Republike Srbije Beograd | NABAVKA KAMIONA ZA SEKUNDARNE ZIVOTINJSKE PROIZVODE) (15polocr_160109.htm)
ENGLESKI: (3163012) (tenderi0308) (Ministry of Agriculture, Forestry and Waterpower Engineering of Republic of Serbia Belgrade | PURCHASE OF TRUCK FOR SECONDARY ANIMAL PRODUCTS) (15polocr_160109.htm)
NEMACKI : (3163012) (tenderi0308) (Ministarstvo poljoprivrede, sumarstva i vodoprivrede Republike Srbije Beograd | Beschaffung der Lkw-s für sekundäre Tierprodukte) (15polocr_160109.htm)
SRPSKI : (3163077) (tenderi0308) (Institut za istrazivanja i projektovanja u privredi Beograd | NAJAVA ODRZAVANJA SKOLE ODRZAVANJA, SKOLE KVALITETA I SEMINARA NOVI STANDARD) (03emldig_160109.pdf)
ENGLESKI: (3163077) (tenderi0308) (Institute for Economy Research and Planning Belgrade | ORGANIZATION OF MAINTENANCE SCHOOL, QUALITY SCHOOL AND SEMINAR NEW STANDARD) (03emldig_160109.pdf)
NEMACKI : (3163077) (tenderi0308) (Institut za istrazivanja i projektovanja u privredi Beograd | Organisation der Schule für Qualitätsbewahrung, Seminar für neues Standard) (03emldig_160109.pdf)
SRPSKI : (3163078) (tenderi0308) (Agencija "Nova Znanja I " | ORGANIZUJE DVODNEVNI SPECIJALISTICKI SEMINAR "SAVREMENI FINANSIJSKI MENADŽMENT sa fokusom na: Pripremu i Izradu Godišnjeg racuna za 2008 godinu") (04emldig_160109.htm)
ENGLESKI: (3163078) (tenderi0308) (Agency 'Nova Znanja I ' | ORGANIZATION OF TWO-DAY SPECIALIST SEMINAR 'MODERN FINANCIAL MANAGEMENT with focus on: Preparation and Design of Annual Balance for Year 2008') (04emldig_160109.htm)
NEMACKI : (3163078) (tenderi0308) (Agency 'Nova Znanja I ' | ORGANIZATION OF TWO-DAY SPECIALIST SEMINAR 'MODERN FINANCIAL MANAGEMENT with focus on: Preparation and Design of Annual Balance for Year 2008') (04emldig_160109.htm)
SRPSKI : (3163079) (tenderi0308) (Agencija "Nova Znanja I " | ORGANIZUJE TRECI CIKLUS PRIPREMNIH SEMINARA "Uloga i aktivnost Internog Revizora u Upravljanju i Utvrdivanju Rizika i Kotrola:" - 52 pitanja) (05emldig_160109.htm)
ENGLESKI: (3163079) (tenderi0308) (Agency 'Nova Znanja I ' | ORGANIZATION OF THIRD CYCLE OF PREPARATION SEMINARS 'Role and activities of Internal Auditor in Management and Determination of Risk and Control' - 52 questions) (05emldig_160109.htm)
NEMACKI : (3163079) (tenderi0308) (Agency 'Nova Znanja I ' | ORGANIZATION OF THIRD CYCLE OF PREPARATION SEMINARS 'Role and activities of Internal Auditor in Management and Determination of Risk and Control' - 52 questions) (05emldig_160109.htm)
SRPSKI : (3163082) (tenderi0308) (Agencija "Nova Znanja I " | ORGANIZUJE edukativni trodnevni specijalisticki seminar pod radnim nazivom : "Novi Aspekti Menadžmenta u Turizmu i Hotelijerstvu") (02emldig_180209.pdf)
ENGLESKI: (3163082) (tenderi0308) (Agencija "Nova Znanja I " | ORGANIZUJE edukativni trodnevni specijalisticki seminar pod radnim nazivom : "Novi Aspekti Menadžmenta u Turizmu i Hotelijerstvu") (02emldig_180209.pdf)
NEMACKI : (3163082) (tenderi0308) (Agencija "Nova Znanja I " | ORGANIZUJE edukativni trodnevni specijalisticki seminar pod radnim nazivom : "Novi Aspekti Menadžmenta u Turizmu i Hotelijerstvu") (02emldig_180209.pdf)
SRPSKI : (3163083) (tenderi0308) (Opstina Bece | OBJAVLJUJE KONKURS ZA URBANISTICKO-ARHITEKTONSKO RESENJE CENTRALNOG TRGA) (01polocr_170109.htm)
ENGLESKI: (3163083) (tenderi0308) (Municipality of Bece | OPEN COMPETITION FOR CITY PLANNING-ARCHITECTURAL SOLUTION FOR CENTRAL SQUARE) (01polocr_170109.htm)
NEMACKI : (3163083) (tenderi0308) (Opstina Bece | Veröffentlicht die Ausschreibung für Bau- und Architektonisches Projekt des Zentralmarktes) (01polocr_170109.htm)
SRPSKI : (3163084) (tenderi0308) (SETEC Beograd | IZGRADNJA BUNARA, BUNARSKIH PUMPNIH STANICA I TRANSPORTNOG CEVOVODA SIROVE VODE u Smederevu) (02polocr_170109.htm)
ENGLESKI: (3163084) (tenderi0308) (SETEC Belgrade | CONSTRUCTION OF WELL, PUMP STATIONS AND TRANSPORTATION PIPELINE FOR RAW WATER in Smederevo) (02polocr_170109.htm)
NEMACKI : (3163084) (tenderi0308) (SETEC Beograd | Bau der Brunnen, Brunnenpumpen, und Rohrleitung für Quellwasser in Smederevo) (02polocr_170109.htm)
SRPSKI : (3163085) (tenderi0308) (Privredna banka Sarajevo | PRODAJA POSLOVNOG PROSTORA u Beogradu) (03polocr_170109.htm)
ENGLESKI: (3163085) (tenderi0308) (Privredna banka Sarajevo | OFFICE SPACE in Belgrade FOR SALE) (03polocr_170109.htm)
NEMACKI : (3163085) (tenderi0308) (Privredna banka Sarajevo | Verkauf vom Büroraum in Belgrad) (03polocr_170109.htm)
SRPSKI : (3163086) (tenderi0308) (Ministarstvo kulture Republike Srbije Beograd | SUFINANSIRANJE PROGRAMA/PROJEKATA U OBLASTI JAVNOG INFORMISANJA NA JEZICIMA NACIONALNIH MANJINA) (04polocr_170109.htm)
ENGLESKI: (3163086) (tenderi0308) (Ministry of Culture of Republic of Serbia Belgrade | CO-FINANCING PROGRAMS/PROJECTS FOR NATIONAL MINORITIES) (04polocr_170109.htm)
NEMACKI : (3163086) (tenderi0308) (Ministarstvo kulture Republike Srbije Beograd | Mitfinanzieren der Programme/Prokelte in Medien auf Sprachen der Volksminderheiten) (04polocr_170109.htm)
SRPSKI : (3163087) (tenderi0308) (JP Vojvodinasume, Sumsko gazdinstvo Sremska Mitrovica | DAVANJE U ZAKUP UGOSTITELJSKOG OBJEKTA Obedska bara) (05novocr_170109.htm)
ENGLESKI: (3163087) (tenderi0308) (Public Company Vojvodinasume, Lumber Camp Sremska Mitrovica | CATERING FACILITY Obedska Bara FOR RENT) (05novocr_170109.htm)
NEMACKI : (3163087) (tenderi0308) (JP Vojvodinasume, Waldgut Sremska Mitrovica | Vermietung vom Gastwirtschaftsobjekt Obedska bara) (05novocr_170109.htm)
SRPSKI : (3163088) (tenderi0308) (JP Poslovni prostor Obrenovac | DAVANJE U ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA, LOKACIJA ZA POSTAVLJANJE KIOSKA I TEZGI u Obrenovcu) (06borocr_170109.htm)
ENGLESKI: (3163088) (tenderi0308) (Public Company Poslovni prostor Obrenovac | OFFICE SPACE AND LOCATIONS FOR NEWSSTANDS AND COUNTERS in Obrenovac FOR RENT) (06borocr_170109.htm)
NEMACKI : (3163088) (tenderi0308) (JP Poslovni prostor Obrenovac | Vermietung vom Geschäftsraum , Stellen für Tresen und Kiosken in Obrenovac) (06borocr_170109.htm)
SRPSKI : (3163089) (tenderi0308) (JP Srbijasume, Sumsko gazdinstvo Prijepolje | PRODAJA TRUPACA SMRCE) (07borocr_170109.htm)
ENGLESKI: (3163089) (tenderi0308) (Public Company Srbijasume, Lumber Camp Prijepolje | LOGS FOR SALE) (07borocr_170109.htm)
NEMACKI : (3163089) (tenderi0308) (JP Srbijasume, Sumsko gazdinstvo Prijepolje | Verkauf von Fichtenbalken) (07borocr_170109.htm)
SRPSKI : (3163090) (tenderi0308) (Poreska uprava, Filijala Knjazevac | PRODAJA OPREME ZA ELEKTROAKUSTICKA MERENJA I ISPITIVANJA) (01danocr_190109.htm)
ENGLESKI: (3163090) (tenderi0308) (Tax Administration, Office Knjazevac | EQUIPMENT FOR ELECTRO-ACOUSTIC MEASURING AND TESTING FOR SALE) (01danocr_190109.htm)
NEMACKI : (3163090) (tenderi0308) (Poreska uprava, Filijala Knjazevac | Verkauf der Ausrüstung für Elektroakustische Messungen) (01danocr_190109.htm)
SRPSKI : (3163091) (tenderi0308) (Poreska uprava, Filijala Knjazevac | PRODAJA OPREME ZA PROIZVODNJU STOLARIJE) (02danocr_190109.htm)
ENGLESKI: (3163091) (tenderi0308) (Tax Administration, Office Knjazevac | EQUIPMENT FOR PRODUCTION OF CARPENTRY FOR SALE) (02danocr_190109.htm)
NEMACKI : (3163091) (tenderi0308) (Poreska uprava, Filijala Knjazevac | Verkauf der Ausrüstung für Produktion der Tischlerei) (02danocr_190109.htm)
SRPSKI : (3163092) (tenderi0308) (Rudarski basen Kolubara Lazarevac | NABAVKA ELEKTRODELOVA I KOMPONENATA ZA RUDARSKO GRADJEVINSKE MASINE (766/08-303)) (03danocr_190109.htm)
ENGLESKI: (3163092) (tenderi0308) (Mining Basin Kolubara Lazarevac | PURCHASE OF ELECTRIC PARTS AND COMPONENTS FOR MINING BUILDING MACHINES) (03danocr_190109.htm)
NEMACKI : (3163092) (tenderi0308) (Rudarski basen Kolubara Lazarevac (Bergbaubasen)| Beschaffung der Elektroteile und Komponenten für Bergbau - und Baumaschinen (766/08-303)) (03danocr_190109.htm)
SRPSKI : (3163093) (tenderi0308) (International Management Group IMG Beograd | POZIVA OKRUZNE SUDOVE DA UCESTVUJU U PROJEKTU Unapredjenje dostupnosti pravde u sudovima u Srbiji) (04danocr_190109.htm)
ENGLESKI: (3163093) (tenderi0308) (International Management Group IMG Belgrade | INVITATION FOR ALL REGIONAL COURTS TO PARTICIPATE IN PROJECT Improvement of Availability of Justice in Courts in Serbia) (04danocr_190109.htm)
NEMACKI : (3163093) (tenderi0308) (International Management Group IMG Beograd | Lädt die Bezirksgerichte, sich am Projekt der Rechtsdurchsetzung der Rechtes in serbischen Gerichten) (04danocr_190109.htm)
SRPSKI : (3163094) (tenderi0308) (Akcijski fond Republike Srbije Beograd | PRODAJA AKCIJA PREDUZECA Podrinje Sabac) (05polocr_190109.htm)
ENGLESKI: (3163094) (tenderi0308) (Share Fund of Republic of Serbia Belgrade | STOCKS OF COMPANY Podrinje Sabac FOR SALE) (05polocr_190109.htm)
NEMACKI : (3163094) (tenderi0308) (Akcijski fond Republike Srbije Beograd | Verkauf der Aktien der Firma Podrinje Sabac) (05polocr_190109.htm)
SRPSKI : (3163095) (tenderi0308) (Agencija za privatizaciju Republike Srbije Beograd | PRODAJA POKRETNE IMOVINE STECAJNOG DUZNIKA Sik Kucevo DOO u stecaju iz Kuceva) (06polocr_190109.htm)
ENGLESKI: (3163095) (tenderi0308) (Privatization Agency of Republic of Serbia Belgrade | MOBILE PROPERTY OF BANKRUPTED DEBTOR Sik Kucevo Ltd. In bankruptcy from Kucevo FOR SALE) (06polocr_190109.htm)
NEMACKI : (3163095) (tenderi0308) (Agencija za privatizaciju Republike Srbije Beograd(Privatisierungsagentur) | Verkauf der Fahrnisse des Konkursschuldners Sik Kucevo DOO in Kucevo) (06polocr_190109.htm)
SRPSKI : (3163096) (tenderi0308) (Univerzitet u Beogradu | DAVANJE U ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA u Beogradu) (08gljocr_190109.htm)
ENGLESKI: (3163096) (tenderi0308) (University in Belgrade | OFFICE SPACE in Belgrade FOR RENT) (08gljocr_190109.htm)
NEMACKI : (3163096) (tenderi0308) (Univerzitet u Beogradu | Vermietung vom Büroraum in Belgrad) (08gljocr_190109.htm)
SRPSKI : (3163097) (tenderi0308) (Forma ideale Kragujevac | TRAZI U ZAKUP PRODAJNI PROSTOR U SVIM VECIM GRADOVIMA U SRBIJI) (09blcocr_190109.htm)
ENGLESKI: (3163097) (tenderi0308) (Forma ideale Kragujevac | RETAIL SPACES IN ALL MAJOR CITIES IN SERBIA NEEDED FOR RENT) (09blcocr_190109.htm)
NEMACKI : (3163097) (tenderi0308) (Forma ideale Kragujevac | Sucht Verkaufsraum in größeren Städten Serbiens) (09blcocr_190109.htm)
SRPSKI : (3163098) (tenderi0308) (Opstina Zagubica | DAVANJE U ZAKUP POLJOPRIVREDNOG ZEMLJISTA U DRZAVNOJ SVOJINI) (10borocr_190109.htm)
ENGLESKI: (3163098) (tenderi0308) (Municipality of Zagubica | STATE-OWNED AGRICULTURAL LAND FOR RENT) (10borocr_190109.htm)
NEMACKI : (3163098) (tenderi0308) (Opstina Zagubica | Verpachtung des Landwirtschaftsgeländes im Staatsbesitz) (10borocr_190109.htm)
SRPSKI : (3163102) (tenderi0308) ((CG) Uprava policije Crne Gore Podgorica | NABAVKA USLUGA SMESTAJA na Zabljaku (01/09)) (08cgrsaj_190109.htm)
ENGLESKI: (3163102) (tenderi0308) ((CG) Montenegrin Police Administration Podgorica | PURCHASE OF SERVICES OF ACCOMMODATION ON Zabljak mountain) (08cgrsaj_190109.htm)
NEMACKI : (3163102) (tenderi0308) ((CG) Uprava policije Crne Gore Podgorica | Unterkunft auf Zabljak gebraucht (01/09)) (08cgrsaj_190109.htm)
SRPSKI : (3163103) (tenderi0308) ((CG) JZU Opsta bolnica Niksic | NABAVKA 2 MOTORNA PUTNICKA VOZILA (01/09)) (12cgrsaj_190109.htm)
ENGLESKI: (3163103) (tenderi0308) ((CG) General Hospital Niksic | PURCHASE OF 2 MOTOR PASSENGER VEHICLES) (12cgrsaj_190109.htm)
NEMACKI : (3163103) (tenderi0308) ((CG) JZU Opsta bolnica Niksic(Krankenhaus) | Beschaffung von 2 Fahrzeuge (01/09)) (12cgrsaj_190109.htm)
SRPSKI : (3163105) (tenderi0308) ((CG) Uprava policije Crne Gore Podgorica | IZBOR JAVNOG GLASILA ZA OBJAVLJIVANJE JAVNIH POZIVA (02/09)) (17cgrsaj_190109.htm)
ENGLESKI: (3163105) (tenderi0308) ((CG) Montenegrin Police Administration Podgorica | SELECTION OF PUBLIC MEDIA FOR ANNOUNCEMENT OF PUBLIC INVITATIONS) (17cgrsaj_190109.htm)
NEMACKI : (3163105) (tenderi0308) ((CG) Uprava policije Crne Gore Podgorica | Wahl der Medien für Veröffentlichung der Einladung (02/09)) (17cgrsaj_190109.htm)
SRPSKI : (3163109) (tenderi0308) ((CG) Uprava za sprjecavanje pranja novca i finansiranje terorizma Podgorica | NABAVKA GORIVA ZA VOZILA (03/2009)) (32cgrsaj_190109.htm)
ENGLESKI: (3163109) (tenderi0308) ((CG) Administration for Prevention of Money Laundering and Financing of Terrorism | PURCHASE OF FUEL FOR VEHICLES) (32cgrsaj_190109.htm)
NEMACKI : (3163109) (tenderi0308) ((CG) Uprava za sprjecavanje pranja novca i finansiranje terorizma Podgorica (Amt für Vorbeugung der Gelwäsche) | Beschaffung vom Treibstoff (03/2009)) (32cgrsaj_190109.htm)
SRPSKI : (3163111) (tenderi0308) ((CG) Direkcija za saobracaj Crne Gore Podgorica | IZRADA IDEJNOG I GLAVNOG PROJEKTA MOSTA na Port Mileni (03/09)) (36cgrsaj_190109.htm)
ENGLESKI: (3163111) (tenderi0308) ((CG) Directorate for Transportation of Montenegro Podgorica | ELABORATION OF PRELIMINARY AND MAIN PROJECT FOR BRIDGE on Port Milena) (36cgrsaj_190109.htm)
NEMACKI : (3163111) (tenderi0308) ((CG) Direkcija za saobracaj Crne Gore Podgorica(Baudirtektion) | Fertigung des Projektes für Brücke auf Port Milena (03/09)) (36cgrsaj_190109.htm)
SRPSKI : (3163112) (tenderi0308) ((CG) Direkcija za saobracaj Crne Gore Podgorica | VRSENJE STALNOG STRUCNOG NADZORA NAD IZVODJENJEM RADOVA NA PUTEVIMA (04/09)) (37cgrsaj_190109.htm)
ENGLESKI: (3163112) (tenderi0308) ((CG) Directorate for Transportation of Montenegro Podgorica | CONSTANT EXPERT SUPERVISION OVER ROAD WORKS) (37cgrsaj_190109.htm)
NEMACKI : (3163112) (tenderi0308) ((CG) Direkcija za saobracaj Crne Gore Podgorica(Verkehrsdirektion) | Fachaufsicht über den Straßenbau (04/09)) (37cgrsaj_190109.htm)
SRPSKI : (3163113) (tenderi0308) ((CG) Montenegro Devence Industry Podgorica | NABAVKA 2 PUTNICKA VOZILA (1/09)) (38cgrsaj_190109.htm)
ENGLESKI: (3163113) (tenderi0308) ((CG) Montenegro Devence Industry Podgorica | PURCHASE OF 2 PASSENGER VEHICLES) (38cgrsaj_190109.htm)
NEMACKI : (3163113) (tenderi0308) ((CG) Montenegro Devence Industry Podgorica | Beschaffung von 2 Fahrzeuge (1/09)) (38cgrsaj_190109.htm)
SRPSKI : (3163114) (tenderi0308) ((CG) JZU Specijalna bolnica Vaso Cukovic Risan | IZVODJENJE RADOVA NA REKONSTRUKCIJI HIDROTEHNICKIH INSTALACIJA NA OBJEKTU BOLNICE (01/09)) (39cgrsaj_190109.htm)
ENGLESKI: (3163114) (tenderi0308) ((CG) Special Hospital Vaso Cukovic Risan | WORKS ON RECONSTRUCTION OF HYDROTECHNICAL INSTALLATIONS IN HOSPITAL) (39cgrsaj_190109.htm)
NEMACKI : (3163114) (tenderi0308) ((CG) JZU Specijalna bolnica Vaso Cukovic Risan | Rekonstruktion der hydrotechnischen Isolation im Krankenhaus (01/09)) (39cgrsaj_190109.htm)
SRPSKI : (3163170) (tenderi0308) (Gama DOO Novi Sad | PRODAJE ZEMLJISTE SA SKLADISTEM u KO Kisac) (01emldig_200109.pdf)
ENGLESKI: (3163170) (tenderi0308) (Gama LCC Novi Sad | SALE OF LAND WITH WAREHOUSE in Cadastre Municipality Kisac) (01emldig_200109.pdf)
NEMACKI : (3163170) (tenderi0308) (Gama DOO Novi Sad | Verkauf des Grundstückes mit dem Lager in Kisac) (01emldig_200109.pdf)
SRPSKI : (3163171) (tenderi0308) ((CG) Direkcija za uredjenje i izgradnju Kotora | UREDJENJE RASKRSNICE kod naselja Sv Stasija (01/09)) (01cgrsaj_200109.htm)
ENGLESKI: (3163171) (tenderi0308) ((MON) Directorate for Development and Construction of Kotor | REGULATION OF INTERSECTION near settlement Sv Stasija (01/09)) (01cgrsaj_200109.htm)
NEMACKI : (3163171) (tenderi0308) ((CG) Direkcija za uredjenje i izgradnju Kotora | Bau der Kreuzung bei Sv Stasije (01/09)) (01cgrsaj_200109.htm)
SRPSKI : (3163172) (tenderi0308) ((CG) Elektroprivreda Crne Gore Niksic | IZVODJENJE REMONTNIH RADOVA NA GENERATORU Br 1. (02/09)) (02cgrsaj_200109.htm)
ENGLESKI: (3163172) (tenderi0308) ((MON) Electric Power Industry of Montenegro Niksic | REPAIR OF GENERATOR Number 1 (02/09)) (02cgrsaj_200109.htm)
NEMACKI : (3163172) (tenderi0308) ((CG) Elektroprivreda Crne Gore Niksic | Remont des Generators Nr 1. (02/09)) (02cgrsaj_200109.htm)
SRPSKI : (3163173) (tenderi0308) ((CG) Savjet Agencije za radio-difuziju Podgorica | NABAVKA USLUGA REVIZIJE FINANSIJSKIH IZVESTAJA (01/09)) (03cgrsaj_200109.htm)
ENGLESKI: (3163173) (tenderi0308) ((MON) Council of Broadcasting Agency Podgorica | PURCHASE OF SERVICES - FINANCIAL STATEMENT AUDIT (01/09)) (03cgrsaj_200109.htm)
NEMACKI : (3163173) (tenderi0308) ((CG) Savjet Agencije za radio-difuziju Podgorica | Revision der Finanzberichte (01/09)) (03cgrsaj_200109.htm)
SRPSKI : (3163174) (tenderi0308) ((CG) Uprava policije Crne Gore Podgorica | NABAVKA USLUGE OBELEZAVANJA POLICIJSKIH VOZILA (05/09)) (04cgrsaj_200109.htm)
ENGLESKI: (3163174) (tenderi0308) ((MON) Police Directorate of Montenegro Podgorica | PURCHASE OF SERVICES - MARKING OF POLICE VEHICLES (05/09)) (04cgrsaj_200109.htm)
NEMACKI : (3163174) (tenderi0308) ((CG) Uprava policije Crne Gore Podgorica | Wartung der Polizeiwagen (05/09)) (04cgrsaj_200109.htm)
SRPSKI : (3163175) (tenderi0308) ((CG) Republicki fond za zdravstveno osiguranje Crne Gore Podgorica | NABAVKA KOHLEARNIH IMPLANTA (18/08)) (05cgrsaj_200109.htm)
ENGLESKI: (3163175) (tenderi0308) ((MON) Republic Health Insurance Fund of Montenegro Podgorica | PURCHASE OF COCHLEAR IMPLANTS (18/08)) (05cgrsaj_200109.htm)
NEMACKI : (3163175) (tenderi0308) ((CG) Republicki fond za zdravstveno osiguranje Crne Gore Podgorica Gesundheitsversicherung | Beschaffung von "Kohlearen" Implantaten (18/08)) (05cgrsaj_200109.htm)
SRPSKI : (3163176) (tenderi0308) ((CG) Opstina Bijelo Polje, Sekretarijat za uredjenje prostora, stambeno-komunalne poslove, gradjevinarstvo i zastitu zivotne sredine | IZRADA LOKALNE STUDIJE LOKACIJE REGIONALNE SANITARNE DEPONIJE CVRSTOG OTPADA (001)) (06cgrsaj_200109.htm)
ENGLESKI: (3163176) (tenderi0308) ((MON) Municipality of Bijelo Polje, Secretariat for Spatial Planning, Residential & Utility Services, Construction and Environmental Protection | CREATION OF LOCATION STUDY FOR REGIONAL SANITARY SOLID WASTE DUMP (001)) (06cgrsaj_200109.htm)
NEMACKI : (3163176) (tenderi0308) ((CG) Opstina Bijelo Polje, Sekretarijat za uredjenje prostora, stambeno-komunalne poslove, gradjevinarstvo i zastitu zivotne sredine - Bau- und kommunalamt | Fertigung der Studie für Mülldeponie (001)) (06cgrsaj_200109.htm)
SRPSKI : (3163177) (tenderi0308) ((CG) Direkcija za uredjenje i izgradnju Kotora | IZVODJENJE RADOVA NA ASFALTIRANJU PUTA Rolikov potok u Bigovi (02/09)) (07cgrsaj_200109.htm)
ENGLESKI: (3163177) (tenderi0308) ((MON) Directorate for Development and Construction of Kotor | ASPHALTING OF ROAD Rolikov Potok in Bigova (02/09)) (07cgrsaj_200109.htm)
NEMACKI : (3163177) (tenderi0308) ((CG) Direkcija za uredjenje i izgradnju Kotora | Asfaltieren von Straße Rolikov potok in Bigova (02/09)) (07cgrsaj_200109.htm)
SRPSKI : (3163099) (tenderi0308) ((CG) Crnogorska komercijalna banka Podgorica | PRODAJA ZGRADA I ZEMLJISTA u Baru) (03cgrocr_190109.htm)
ENGLESKI: (3163099) (tenderi0308) ((CG) Crnogorska komercijalna banka Podgorica | BUILDING AND LAND in Bar FOR SALE) (03cgrocr_190109.htm)
NEMACKI : (3163099) (tenderi0308) ((CG) Crnogorska komercijalna banka Podgorica | Verkauf von Gebäuden und Gelände in Bar) (03cgrocr_190109.htm)
SRPSKI : (3163100) (tenderi0308) (Crnogorska komercijalna banka Podgorica | PRODAJA STAMBENE ZGRADE u Niksicu) (04cgrocr_190109.htm)
ENGLESKI: (3163100) (tenderi0308) ((CG) Crnogorska komercijalna banka Podgorica | RESIDENTIAL BUILDING in Niksic FOR SALE) (04cgrocr_190109.htm)
NEMACKI : (3163100) (tenderi0308) (Crnogorska komercijalna banka Podgorica | Verkauf vom Wohngebäude in Niksic) (04cgrocr_190109.htm)
SRPSKI : (3163101) (tenderi0308) ((CG) Ministarstvo kulture, sporta i medija Repbulike Crne Gore Podgorica | SUFINANSIRANJE PROGRAMA U SPORTU) (06cgrocr_190109.htm)
ENGLESKI: (3163101) (tenderi0308) ((CG) Ministry of Culture, Sport and Media of Republic of Montenegro Podgorica | CO-FINANCING SPORTS PROGRAMS) (06cgrocr_190109.htm)
NEMACKI : (3163101) (tenderi0308) ((CG) Ministarstvo kulture, sporta i medija Repbulike Crne Gore Podgorica | Mitfinanzieren der Programe im Sport) (06cgrocr_190109.htm)
SRPSKI : (3163104) (tenderi0308) ((CG) Sekretarijat za imovinu Opstine Danilovgrad | PRODAJA PASNJAKA) (16cgrocr_190109.htm)
ENGLESKI: (3163104) (tenderi0308) ((CG) Secretariat for Property of Municipality of Danilovgrad | PASTURES FOR SALE) (16cgrocr_190109.htm)
NEMACKI : (3163104) (tenderi0308) ((CG) Sekretarijat za imovinu Opstine Danilovgrad | Verkauf von Weideflächen) (16cgrocr_190109.htm)
SRPSKI : (3163106) (tenderi0308) ((CG) Agencia za izgradnju i razvoj Podgorice | DAVANJE U ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA u Podgorici) (18cgrocr_190109.htm)
ENGLESKI: (3163106) (tenderi0308) ((CG) Agency for Construction and Development of Podgorica | OFFICE SPACE in Podgorica FOR RENT) (18cgrocr_190109.htm)
NEMACKI : (3163106) (tenderi0308) ((CG) Bauagentur Podgorica | Vermietung vom Büroraum in Podgorica) (18cgrocr_190109.htm)
SRPSKI : (3163107) (tenderi0308) ((CG) Program Ujedinjenih nacija za razvoj UNDP Podgorica | POZIVA POTENCIJALNE PARTNERE U IMPLEMENTACIJI COMMUNITY OUTREACH AKTIVNOSTI) (23cgrocr_190109.htm)
ENGLESKI: (3163107) (tenderi0308) ((CG) United Nations Development Program UNDP Podgorica | INVITATION FOR POTENTIAL PARTNERS TO TAKE PART IN IMPLEMENTATION OF COMMUNITY OUTREACH ACTIVITIES) (23cgrocr_190109.htm)
NEMACKI : (3163107) (tenderi0308) ((CG) Program der Vereinten Nationen UNDP Podgorica | Einladung für potentielle Partnere in der Implementation von) (23cgrocr_190109.htm)
SRPSKI : (3163108) (tenderi0308) ((CG) JU Osnovna skola Milan Vukotic Golubovci | ORGANIZOVANJE SKOLE U PRIRODI) (28cgrocr_190109.htm)
ENGLESKI: (3163108) (tenderi0308) ((CG) Public Institution Primary School Milan Vukotic Golubovci | ORGANIZATION OF OUTDOOR CLASSES) (28cgrocr_190109.htm)
NEMACKI : (3163108) (tenderi0308) ((CG) JU Osnovna skola Milan Vukotic Golubovci | Schulausflüge) (28cgrocr_190109.htm)
SRPSKI : (3163110) (tenderi0308) ((CG) Uprava policije Crne Gore Podgorica | PRODAJA RASHODOVANIH VOZILA) (34cgrocr_190109.htm)
ENGLESKI: (3163110) (tenderi0308) ((CG) Montenegrin Police Administration Podgorica | DISUSED VEHICLES FOR SALE) (34cgrocr_190109.htm)
NEMACKI : (3163110) (tenderi0308) ((CG) Uprava policije Crne Gore Podgorica | Verkauf von Gebrauchtwagen) (34cgrocr_190109.htm)
SRPSKI : (3163211) (tenderi0308) (Telekom Srbija Beograd | NABAVKA USLUGA OSIGURANJA VOZILA (419/08)) (04polocr_210109.htm)
ENGLESKI: (3163211) (tenderi0308) (Telekom Srbija Belgrade | PURCHASE OF CAR INSURANCE SERVICES) (04polocr_210109.htm)
NEMACKI : (3163211) (tenderi0308) (Telekom Srbija Beograd | Beschaffung der Wagenversicherung (419/08)) (04polocr_210109.htm)
SRPSKI : (3163212) (tenderi0308) (Narodna banka Srbije Beograd | PRODAJA TIPSKOG MONTAZNOG OBJEKTA) (06polocr_210109.htm)
ENGLESKI: (3163212) (tenderi0308) (National Bank of Serbia Belgrade | TYPICAL PREFABRICATED FACILITY FOR SALE) (06polocr_210109.htm)
NEMACKI : (3163212) (tenderi0308) (Narodna banka Srbije Beograd | Verkauf vom Montageobjekt) (06polocr_210109.htm)
SRPSKI : (3163213) (tenderi0308) (Predskolska ustanova Rakovica Beograd | DAVANJE U ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA ZA OBAVLJANJE DELATNOSTI PREDSKOLSKIH USTANOVA) (07polocr_210109.htm)
ENGLESKI: (3163213) (tenderi0308) (Nursery School Rakovica Belgrade | OFFICE SPACE FOR RENT FOR NEEDS FOR NURSERY SCHOOLS) (07polocr_210109.htm)
NEMACKI : (3163213) (tenderi0308) (Predskolska ustanova Rakovica Beograd | Vermietuing vom Schulraum für Kindergarten) (07polocr_210109.htm)
SRPSKI : (3163217) (tenderi0308) (Predskolska ustanova Dr Simo Milosevic Zemun | NABAVKA NAMIRNICA-VOCE I POVRCE (11/09)) (15borocr_210109.htm)
ENGLESKI: (3163217) (tenderi0308) (Nursery School Dr Simo Milosevic Zemun | PURCHASE OF GROCERIES - FRUIT AND VEGETABLES) (15borocr_210109.htm)
NEMACKI : (3163217) (tenderi0308) (Predskolska ustanova Dr Simo Milosevic Zemun(Kindergarten) | Beschaffung von Obst und Gemüse (11/09)) (15borocr_210109.htm)
SRPSKI : (3163218) (tenderi0308) (Predskolska ustanova Dr Simo Milosevic Zemun | NABAVKA MLEKA I MLECNIH PROIZVODA (10/09)) (16borocr_210109.htm)
ENGLESKI: (3163218) (tenderi0308) (Nursery School Dr Simo Milosevic Zemun | PURCHASE OF MILK AND DAIRY PRODUCTS) (16borocr_210109.htm)
NEMACKI : (3163218) (tenderi0308) (Predskolska ustanova Dr Simo Milosevic Zemun (kindergarten) | Beschaffung von Milch und Milchprodukte (10/09)) (16borocr_210109.htm)
SRPSKI : (3163219) (tenderi0308) (Poreska uprava, Filijala Leskovac | PRODAJA NJIVA u Rajnom polju) (01danocr_200109.htm)
ENGLESKI: (3163219) (tenderi0308) (Tax Administration, Office Leskovac | CULTIVATED FIELDS IN Rajno Polje FOR SALE) (01danocr_200109.htm)
NEMACKI : (3163219) (tenderi0308) (Poreska uprava, Filijala Leskovac | Verkauf von Ackern in Rajno polje) (01danocr_200109.htm)
SRPSKI : (3163223) (tenderi0308) (Poreska uprava, Filijala Loznica | PRODAJA STAMBENOG OBJEKTA u Loznici) (05danocr_200109.htm)
ENGLESKI: (3163223) (tenderi0308) (Tax Administration, Office Loznica | RESIDENTIAL FACILITY in Loznica FOR SALE) (05danocr_200109.htm)
NEMACKI : (3163223) (tenderi0308) (Poreska uprava, Filijala Loznica | Verkauf vom Wohnobjekt in Loznica) (05danocr_200109.htm)
SRPSKI : (3163224) (tenderi0308) (EI AD Jugorendgen Nis | PRODAJA MASINA ZA OBRADU METALA) (06polocr_200109.htm)
ENGLESKI: (3163224) (tenderi0308) (Stock Company EI Jugorendgen Nis | METAL-PROCESSING MACHINES FOR SALE) (06polocr_200109.htm)
NEMACKI : (3163224) (tenderi0308) (EI AD Jugorendgen Nis | Verkauf von maschinen für Metalbearbeitung) (06polocr_200109.htm)
SRPSKI : (3163228) (tenderi0308) (Jugokomercija Novi Sad | PRODAJA POLOVNE POLJOPRIVREDNE MEHANIZACIJE) (10novocr_200109.htm)
ENGLESKI: (3163228) (tenderi0308) (Jugokomercija Novi Sad | USED AGRICULTURAL MACHINES FOR SALE) (10novocr_200109.htm)
NEMACKI : (3163228) (tenderi0308) (Jugokomercija Novi Sad | Verkauf der gebrauchten Landwirtscaftsmaschinen) (10novocr_200109.htm)
SRPSKI : (3163229) (tenderi0308) (Volksbank Beograd | PRODAJA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJISTA u Zabarima i Krusevcu) (11blcocr_200109.htm)
ENGLESKI: (3163229) (tenderi0308) (Volksbank Belgrade | AGRICULTURAL LAND in Zabari and Krusevac FOR SALE) (11blcocr_200109.htm)
NEMACKI : (3163229) (tenderi0308) (Volksbank Beograd | Verkauf vom Landwirtschaftsgelände in Zabare und Krusevac) (11blcocr_200109.htm)
SRPSKI : (3163239) (tenderi0308) ((CG) Uprava za sume Pljevlja | IZRADA POSEBNIH OSNOVA GAZDOVANJA SUMAMA (03/09)) (09cgrocr_210109.htm)
ENGLESKI: (3163239) (tenderi0308) ((CG) Forestry Administration Pljevlja | DEVELOPMENT OF SPECIAL BASE FOR FOREST MANAGEMENT) (09cgrocr_210109.htm)
NEMACKI : (3163239) (tenderi0308) ((CG) Uprava za sume Pljevlja(Forstwirtschaft) | Fertigung der Grundlagen für Forstwirtschaft (03/09)) (09cgrocr_210109.htm)
SRPSKI : (3163208) (tenderi0308) (Poreska uprava, Filijala Senta | PRODAJA POLJOPRIREDNOG ZEMLJISTA u Senti) (01danocr_210109.htm)
ENGLESKI: (3163208) (tenderi0308) (Tax Administration, Office Senta | AGRICULTURAL LAND in Senta FOR SALE) (01danocr_210109.htm)
NEMACKI : (3163208) (tenderi0308) (Poreska uprava, Filijala Senta | Verkauf vom Landwirtschaftsgelände in Senta) (01danocr_210109.htm)
SRPSKI : (3163209) (tenderi0308) (Poreska uprava, Filijala Bor | PRODAJA ZGRADE UGOSTITELJSTVA I ZGRADA TRGOVINE u Donjem Milanovcu) (02danocr_210109.htm)
ENGLESKI: (3163209) (tenderi0308) (Tax Administration, Office Bor | CATERING AND TRADE BUILDING in Donji Milanovac FOR SALE) (02danocr_210109.htm)
NEMACKI : (3163209) (tenderi0308) (Steueramt Bor | Verkauf der gaststätte und Läden in Donji Milanovac) (02danocr_210109.htm)
SRPSKI : (3163214) (tenderi0308) (Predskolska ustanova Dr Sima Milosevic Zemun | NABAVKA SREDSTAVA I PRIBORA ZA ODRZAVANJE HIGIJENE (06/09)) (12borocr_210109.htm)
ENGLESKI: (3163214) (tenderi0308) (Nursery School Dr Sima Milosevic Zemun | PURCHASE OF FUNDS AND TOOLS FOR HYGIENE MAINTENANCE) (12borocr_210109.htm)
NEMACKI : (3163214) (tenderi0308) (Predskolska ustanova Dr Sima Milosevic Zemun(Kindergarten) | Beschaffung von Hygienemittel (06/09)) (12borocr_210109.htm)
SRPSKI : (3163215) (tenderi0308) (Opstina Pozega, Opstinska uprava | NABAVKA USLUGA LINIJSKOG PREVOZA PUTNIKA U GRADSKOM I PRIGRADSKOM SAOBRACAJU) (13borocr_210109.htm)
ENGLESKI: (3163215) (tenderi0308) (Municipality of Pozega, Municipal Administration | PURCHASE OF SERVICES OF TRANSPORTATION OF PASSENGERS IN CITY AND SUBURBAN TRAFFIC) (13borocr_210109.htm)
NEMACKI : (3163215) (tenderi0308) (Opstina Pozega, Opstinska uprava | Beschaffung der Nahverkehrdiensten) (13borocr_210109.htm)
SRPSKI : (3163216) (tenderi0308) (Javno stambeno preduzece JSP Kikinda | NABAVKA USLUGA OSIGURANJA IMOVINE (01-747)) (14borocr_210109.htm)
ENGLESKI: (3163216) (tenderi0308) (Public Housing Company Kikinda | PURCHASE OF PROPERTY INSURANCE SERVICES) (14borocr_210109.htm)
NEMACKI : (3163216) (tenderi0308) (Javno stambeno preduzece JSP Kikinda(Wohnungsamt) | Beschaffung der Vermögensversicherung (01-747)) (14borocr_210109.htm)
SRPSKI : (3163230) (tenderi0308) (Opstina Pecinci | DAVANJE U ZAKUP OSTALOG NEIZGRADJENOG GRADJEVINSKOG ZEMLJISTA U DRZAVNOJ SVOJINI ZA IZGRADNJU PRIVREDNIH OBJEKATA) (12blcocr_200109.htm)
ENGLESKI: (3163230) (tenderi0308) (Municipality of Pecinci | RENTAL OF REMAINING STATE-OWNED BUILDING LAND FOR CONSTRUCTION OF ECONOMIC FACILITIES) (12blcocr_200109.htm)
NEMACKI : (3163230) (tenderi0308) (Opstina Pecinci |Verpachtung vom Baugelände für den Bau der Wirtschaftsobjekte) (12blcocr_200109.htm)
SRPSKI : (3163310) (tenderi0308) (Centar za razvoj ljudskih resursa i menadzment Beograd | ORGANIZUJE SEMINARE AKTUELNE IZMENE ZAKONA O CARINSKOJ TARIFI ZA 2009. GODINU i PRIMENA STOPA CARINE U SVETLU PRELAZNOG SPORAZUMA SA EU) (01emldig_210109.htm)
ENGLESKI: (3163310) (tenderi0308) (Center for Development of Human Resources and Management Belgrade | ORGANIZATION OF SEMINARS) (01emldig_210109.htm)
NEMACKI : (3163310) (tenderi0308) (Centar za razvoj ljudskih resursa i menadzment Beograd (Zentrum für Fachkräfte) | Seminare über Änderung des Gesetzes über Zolltarife im 2009 und Anwendung von Zollsätzen gemäß dem Übergangsabkommen mit der EG) (01emldig_210109.htm)
SRPSKI : (3163311) (tenderi0308) (Centar za razvoj ljudskih resursa i menadzment Beograd | ORGANIZUJE SEMINAR PRESTANAK RADNOG ODNOSA) (02emldig_210109.htm)
ENGLESKI: (3163311) (tenderi0308) (Center for Development of Human Resources and Management Belgrade | ORGANIZATION OF SEMINARS) (02emldig_210109.htm)
NEMACKI : (3163311) (tenderi0308) (Centar za razvoj ljudskih resursa i menadzment Beograd | Seminar über Beendigung des Arbeitverhätnisses) (02emldig_210109.htm)
SRPSKI : (3163312) (tenderi0308) (Centar za razvoj ljudskih resursa i menadzment Beograd | ORGANIZUJE SEMINAR PRIMENA EXCEL-A U MENADZERSKOM ODLUCIVANJU) (03emldig_210109.htm)
ENGLESKI: (3163312) (tenderi0308) (Center for Development of Human Resources and Management Belgrade | ORGANIZATION OF SEMINAR - APPLICATION OF EXCEL IN MANAGERIAL DECISION-MAKING PROCESS) (03emldig_210109.htm)
NEMACKI : (3163312) (tenderi0308) (Centar za razvoj ljudskih resursa i menadzment Beograd(Zentrum für Fachkräfte) | Seminar über Anwendung von EXCEL in der Firmenleitung) (03emldig_210109.htm)
SRPSKI : (3163313) (tenderi0308) (Centar za razvoj ljudskih resursa i menadzment Beograd | ORGANIZUJE SEMINAR PRIMENA EXCEL-A U POSLOVNOM OKRUZENJU) (04emldig_210109.htm)
ENGLESKI: (3163313) (tenderi0308) (Center for Development of Human Resources and Management Belgrade | ORGANIZATION OF SEMINAR - APPLICATION OF EXCEL IN BUSINESS ENVIRONMENT) (04emldig_210109.htm)
NEMACKI : (3163313) (tenderi0308) (Centar za razvoj ljudskih resursa i menadzment Beograd(Zentrum für Fachkräfte) | Seminar über Anwendung von EXCEL im Büro) (04emldig_210109.htm)
SRPSKI : (3163314) (tenderi0308) (Centar za razvoj ljudskih resursa i menadzment Beograd | ORGANIZUJE SEMINAR RIZICI U TRGOVINI I KAKO SE ZASTITITI) (05emldig_210109.htm)
ENGLESKI: (3163314) (tenderi0308) (Center for Development of Human Resources and Management Belgrade | ORGANIZATION OF SEMINAR - TRADE RISKS AND HOW TO PROTECT FROM THEM) (05emldig_210109.htm)
NEMACKI : (3163314) (tenderi0308) (Centar za razvoj ljudskih resursa i menadzment Beograd | Seminar über Schutz vor Risiken im Handel) (05emldig_210109.htm)
SRPSKI : (3163315) (tenderi0308) (Centar za razvoj ljudskih resursa i menadzment Beograd | ORGANIZUJE SEMINAR UPRAVLJANJE PROJEKTNIM CIKLUSOM I PRISTUP LOGICKE MATRICE KAO SREDSTVA ZA PRIPREMU I ANALIZU PROJEKATA) (06emldig_210109.htm)
ENGLESKI: (3163315) (tenderi0308) (Center for Development of Human Resources and Management Belgrade | ORGANIZATION OF SEMINAR - PROJECT CYCLE MANAGEMENT) (06emldig_210109.htm)
NEMACKI : (3163315) (tenderi0308) (Centar za razvoj ljudskih resursa i menadzment Beograd | Seminar über Leitung des Projektes und Anwendung der logischen Mitteln für Vorbereitung und Analyse der Projekte) (06emldig_210109.htm)
SRPSKI : (3163226) (tenderi0308) (JP Elektroprivreda Srbije EPS Beograd | NABAVKA USLUGA ZAJEDNICKOG ULAGANJA U PROJEKAT TE Kolubara B, KOJI SE ODNOSI NA ZAVRSETAK IZGRADNJE I UPRAVLJANJE TERMOELEKTRANOM NA LIGNIT) (08polocr_200109.htm)
ENGLESKI: (3163226) (tenderi0308) (Public Company Electric Power Company of Serbia EPS Belgrade | PURCHASE OF SERVICES OF JOINT INVESTMENT IN PROJECT STEAM POWER PLANT Kolubara B, WHICH INCLUDES COMPLETION OF CONSTRUCTION AND MANAGEMENT OF LIGNITE-POWERED STEAM POWER PLANT) (08polocr_200109.htm)
NEMACKI : (3163226) (tenderi0308) (JP Elektroprivreda Srbije EPS Beograd | Beschaffung der gemeinsamen Investition in TE Kolubara B, d.h. Bau und Verwaltung über das Kraftwerk mit Lignitverbrauch) (08polocr_200109.htm)
SRPSKI : (3163231) (tenderi0308) (Opstina Pecinci | DAVANJE U ZAKUP OSTALOG NEIZGRADJENOG GRADJEVINSKOG ZEMLJISTA ZA IZGRADNJU TURISTICKO-UGOSTITELJSKIH I REKREATIVNIH OBJEKATA) (13blcocr_200109.htm)
ENGLESKI: (3163231) (tenderi0308) (Municipality of Pecinci | RENTAL OF REMAINING STATE-OWNED BUILDING LAND FOR CONSTRUCTION OF TOURIST-CATERING AND RECREATION FACILITIES) (13blcocr_200109.htm)
NEMACKI : (3163231) (tenderi0308) (Opstina Pecinci | Verpachtung vom nichtbebauten Baugelände für Bau der touristischen Objekten) (13blcocr_200109.htm)
SRPSKI : (3163220) (tenderi0308) (Poreska uprava, Filijala Leskovac | PRODAJA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJISTA u Bojniku) (02danocr_200109.htm)
ENGLESKI: (3163220) (tenderi0308) (Tax Administration, Office Leskovac | AGRICULTURAL LAND in Bojnik FOR SALE) (02danocr_200109.htm)
NEMACKI : (3163220) (tenderi0308) (Poreska uprava, Filijala Leskovac | Verkauf vom Landwirtschaftsgelände in Bojnik) (02danocr_200109.htm)
SRPSKI : (3163221) (tenderi0308) (EPS-TENT, TE Kolubara Veliki Crljeni | IZVODJENJE RADOVA NA DEMONTAZI POSTOJECIH OVESA I MONTAZI NOVIH NA CEVOVODU VISOKOG PRITISKA) (03danocr_200109.htm)
ENGLESKI: (3163221) (tenderi0308) (EPS-TENT, Steam Power Plant Kolubara Veliki Crljeni | WORKS ON DISASSEMBLING EXISTING AND INSTALLATION OF NEW ONES ON HIGH-PRESSURE PIPELINE) (03danocr_200109.htm)
NEMACKI : (3163221) (tenderi0308) (EPS-TENT, TE Kolubara Veliki Crljeni | Abbau der vorhandenen hängenden Rohrhälter und Montage der neuen auf der Hochdruckrohrleitung) (03danocr_200109.htm)
SRPSKI : (3163222) (tenderi0308) (EPS-PD Termoelektrane Nikola Tesla Obrenovac | IZVODJENJE RADOVA NA ZAMENI SINA na delu pruge Brgule-Vreoci (002462)) (04danocr_200109.htm)
ENGLESKI: (3163222) (tenderi0308) (Electric Power Company of Serbia-Steam Power Plants Nikola Tesla Obrenovac | WORKS ON REPLACEMENT OF RAILWAY TRACKS on part of Brgule-Vreoci railway) (04danocr_200109.htm)
NEMACKI : (3163222) (tenderi0308) (EPS-PD Termoelektrane Nikola Tesla Obrenovac(Kraftwerke) | Auswechslung von Gleisen auf der Strecke Brgule-Vreoci (002462)) (04danocr_200109.htm)
SRPSKI : (3163225) (tenderi0308) (JP Elektroprivreda Srbije EPS Beograd | NABAVKA USLUGA ZAJEDNICKOG ULAGANJA U PROJEKAT TE Nikola Tesla B3, koji se odnosi na IZGRADNJU I UPRAVLJANJE NOVIM ENERGETSKIM POSTROJENJEM) (07polocr_200109.htm)
ENGLESKI: (3163225) (tenderi0308) (Public Company Electric Power Company of Serbia EPS Belgrade | PURCHASE OF SERVICES OF JOINT INVESTMENT IN PROJECT STEAM POWER PLANT Nikola Tesla B3, WHICH CONCERNS CONSTRUCTION AND MANAGEMENT OF NEW POWER UNIT) (07polocr_200109.htm)
NEMACKI : (3163225) (tenderi0308) (JP Elektroprivreda Srbije EPS Beograd | Beschaffung der gemeinsamen Investition ins Kohlekraftwerk TE Nikola Tesla B3, wegen des Baus und der Verwaltung über die neue Anlage) (07polocr_200109.htm)
SRPSKI : (3163232) (tenderi0308) (Gerontoloski centar Zrenjanin | NABAVKA PREHRAMBENIH PROIZVODA (1/2009)) (14borocr_200109.htm)
ENGLESKI: (3163232) (tenderi0308) (Gerontology Center Zrenjanin | PURCHASE OF FOOD PRODUCTS) (14borocr_200109.htm)
NEMACKI : (3163232) (tenderi0308) (Gerontoloski centar Zrenjanin | Beschaffung von Nahrung (1/2009)) (14borocr_200109.htm)
SRPSKI : (3163233) (tenderi0308) (Gerontoloski centar Jagodina | NABAVKA NAMIRNICA I PREHRAMBENIH PROIZVODA) (15borocr_200109.htm)
ENGLESKI: (3163233) (tenderi0308) (Gerontology Center Jagodina | PURCHASE OF FOOD PRODUCTS AND GROCERIES) (15borocr_200109.htm)
NEMACKI : (3163233) (tenderi0308) (Gerontoloski centar Jagodina | Beschaffung der Nahrung) (15borocr_200109.htm)
SRPSKI : (3163234) (tenderi0308) (JP Nacionalni park Fruska Gora Sremska Kamenica | NABAVKA GORIVA ZA VOZILA) (16borocr_200109.htm)
ENGLESKI: (3163234) (tenderi0308) (Public Company National park Fruska Gora Sremska Kamenica | PURCHASE OF FUEL FOR VEHICLES) (16borocr_200109.htm)
NEMACKI : (3163234) (tenderi0308) (JP Nacionalni park Fruska Gora Sremska Kamenica | Beschaffung vom Treibstoff) (16borocr_200109.htm)
SRPSKI : (3163235) (tenderi0308) ((CG) Vektra Boka Herceg Novi | DAVANJE U ZAKUP RESTORANA u Herceg Novom i PLAZE u Igalu) (01cgrocr_210109.htm)
ENGLESKI: (3163235) (tenderi0308) ((CG) Vektra Boka Herceg Novi | RENTAL OF RESTAURANT in Herceg Novi and BEACH in Igalo) (01cgrocr_210109.htm)
NEMACKI : (3163235) (tenderi0308) ((CG) Vektra Boka Herceg Novi | Vermietung vom Retaurant in Herzeg Nowi und Strand (Plaza) in Igalo) (01cgrocr_210109.htm)
SRPSKI : (3163236) (tenderi0308) ((CG) Izbor Bar | PRODAJA PRODAVNICA, RESTORANA I PIJACA I HOTELA) (02cgrocr_210109.htm)
ENGLESKI: (3163236) (tenderi0308) ((CG) Izbor Bar | STORE, RESTAURANT AND MARKET AND HOTEL FOR SALE) (02cgrocr_210109.htm)
NEMACKI : (3163236) (tenderi0308) ((CG) Izbor Bar | Verkauf von Läden, Gaststättenm Grünmärkten , Hotelen) (02cgrocr_210109.htm)
SRPSKI : (3163237) (tenderi0308) ((CG) Opstina Herceg Novi, Direkcija za imovinu | PRODAJA GRADJEVINSKOG ZEMLJISTA u Djenovicima) (03cgrocr_210109.htm)
ENGLESKI: (3163237) (tenderi0308) ((CG) Municipality of Herceg Novi, Directorate for Property | BUILDING LAND in Djenovici FOR SALE) (03cgrocr_210109.htm)
NEMACKI : (3163237) (tenderi0308) ((CG) Opstina Herceg Novi, Direkcija za imovinu | Verkauf vom Baugelände in Djenovici) (03cgrocr_210109.htm)
SRPSKI : (3163238) (tenderi0308) ((CG) Opstina Herceg Novi, Direkcija za imovinu | PRODAJA STAMBENO-POSLOVNE ZGRADE u Herceg Novom) (04cgrocr_210109.htm)
ENGLESKI: (3163238) (tenderi0308) ((CG) Municipality of Herceg Novi, Directorate for Property | RESIDENTIAL-BUSINESS BUILDING in Herceg Novi FOR SALE) (04cgrocr_210109.htm)
NEMACKI : (3163238) (tenderi0308) ((CG) Opstina Herceg Novi, Direkcija za imovinu | Verkauf des Büro - und Wohngebaudes in Herceg Novi) (04cgrocr_210109.htm)
SRPSKI : (3163316) (tenderi0308) (Poreska uprava, Filijala Loznica | PRODAJA NJIVE u Loznici) (01danocr_220109.htm)
ENGLESKI: (3163316) (tenderi0308) (Tax Administration, Office Loznica | CULTIVATED FIELD in Loznica FOR SALE) (01danocr_220109.htm)
NEMACKI : (3163316) (tenderi0308) (Poreska uprava, Filijala Loznica - Zollamt |Verkauf des Ackers in Loznica) (01danocr_220109.htm)
SRPSKI : (3163317) (tenderi0308) (Poreska uprava, Filijala Krusevac | PRODAJA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJISTA u Belim Vodama) (02danocr_220109.htm)
ENGLESKI: (3163317) (tenderi0308) (Tax Administration, Office Krusevac | AGRICULTURAL LAND in Bele Vode FOR SALE) (02danocr_220109.htm)
NEMACKI : (3163317) (tenderi0308) (Poreska uprava, Filijala Krusevac - Zollamt | Verkauf vom Landwirtschftsgelände in Bele vode) (02danocr_220109.htm)
SRPSKI : (3163318) (tenderi0308) (Poreska uprava, Filijala Vrsac | PRODAJA OPREME ZA PEKARU) (03danocr_220109.htm)
ENGLESKI: (3163318) (tenderi0308) (Tax Administration, Office Vrsac | EQUIPMENT FOR BAKERY FOR SALE) (03danocr_220109.htm)
NEMACKI : (3163318) (tenderi0308) (Poreska uprava, Filijala Vrsac - Zollamt | Verkauf der Ausrüstung für Bäckerei) (03danocr_220109.htm)
SRPSKI : (3163319) (tenderi0308) (Poreska uprava, Filijala A Subotica | PRODAJA ALKOHOLNOG PICA) (04danocr_220109.htm)
ENGLESKI: (3163319) (tenderi0308) (Tax Administration, Office A Subotica | ALCOHOLIC DRINKS FOR SALE) (04danocr_220109.htm)
NEMACKI : (3163319) (tenderi0308) (Poreska uprava, Filijala A Subotica | Verkauf von Aloholgetränken) (04danocr_220109.htm)
SRPSKI : (3163320) (tenderi0308) (Poreska uprava, Filijala Gornji Milanovac | PRODAJA OPREME ZA STAMPARIJU) (06danocr_220109.htm)
ENGLESKI: (3163320) (tenderi0308) (Tax Administration, Office Gornji Milanovac | EQUIPMENT FOR PRINTING FIRM FOR SALE) (06danocr_220109.htm)
NEMACKI : (3163320) (tenderi0308) (Poreska uprava, Filijala Gornji Milanovac | Verkauf der Geräte für Drückerei) (06danocr_220109.htm)
SRPSKI : (3163321) (tenderi0308) (Poreska uprava, Filijala Knjazevac | PRODAJA POSLOVNOG PROSTORA u Knjazevcu) (07danocr_220109.htm)
ENGLESKI: (3163321) (tenderi0308) (Tax Administration, Office Knjazevac | OFFICE SPACE in Knjazevac FOR SALE) (07danocr_220109.htm)
NEMACKI : (3163321) (tenderi0308) (Poreska uprava, Filijala Knjazevac | Verkauf von Geschäftsraum in Knjazevac) (07danocr_220109.htm)
SRPSKI : (3163322) (tenderi0308) (Uprava carina, Carinarnica Zrenjanin | PRODAJA TRGOVACKE ROBE I BURGIJA) (12novocr_220109.htm)
ENGLESKI: (3163322) (tenderi0308) (Customs Administration, Customshouse Zrenjanin | GOODS AND DRILLS FOR SALE) (12novocr_220109.htm)
NEMACKI : (3163322) (tenderi0308) (Uprava carina, Carinarnica Zrenjanin | Verkauf von Handelswaren und Bohrer) (12novocr_220109.htm)
SRPSKI : (3163323) (tenderi0308) (Skupstina opstine Smederevska Palanka | OBAVLJANJE POSLOVA UREDJIVANJA I ODRZAVANJA JAVNIH PARKIRALISTA I JAVNIH GARAZA) (13borocr_220109.htm)
ENGLESKI: (3163323) (tenderi0308) (Town Hall of Smederevska Palanka | WORKS ON ORGANIZATION AND MAINTENANCE OF PUBLIC PARKING LOTS AND PUBLIC GARAGES) (13borocr_220109.htm)
NEMACKI : (3163323) (tenderi0308) (Skupstina opstine Smederevska Palanka | Einrichtung und Wartung von öffentliche Garagen und Parkplätzen) (13borocr_220109.htm)
SRPSKI : (3163324) (tenderi0308) ((CG) Komunalno stambeno javno preduzece KSJP Budva | NABAVKA KANCELARIJSKOG MATERIJALA (01/09)) (01cgrsaj_220109.htm)
ENGLESKI: (3163324) (tenderi0308) ((CG) Public Utility Housing Company Budva | PURCHASE OF OFFICE SUPPLIES) (01cgrsaj_220109.htm)
NEMACKI : (3163324) (tenderi0308) ((CG) Komunalno stambeno javno preduzece KSJP Budva - Kommunalamt | Beschaffung vom Büromaterial (01/09)) (01cgrsaj_220109.htm)
SRPSKI : (3163325) (tenderi0308) ((CG) Ministarstvo unutrasnjih poslova i javne uprave Crne Gore Podgorica | NABAVKA I UGRADNJA KLIMA UREDJAJA (15-09)) (03cgrsaj_220109.htm)
ENGLESKI: (3163325) (tenderi0308) ((CG) Ministry of Internal Affairs and Public Administration of Montenegro Podgorica | PURCHASE AND INSTALLATION OF AIR CONDITIONING SYSTEM) (03cgrsaj_220109.htm)
NEMACKI : (3163325) (tenderi0308) ((CG) Ministarstvo unutrasnjih poslova i javne uprave Crne Gore Podgorica - Innenministerium | Beschaffung und Einbau von Klimaanlagen (15-09)) (03cgrsaj_220109.htm)
SRPSKI : (3163326) (tenderi0308) ((CG) Opstina Bar | DAVANJE U ZAKUP ZEMLJISTA ZA POSTAVLJANJE PRIVREMENIH OBJEKATA) (04cgrocr_220109.htm)
ENGLESKI: (3163326) (tenderi0308) ((CG) Municipality of Bar | LAND FOR RENT FOR INSTALLATION OF TEMPORARY FACILITIES) (04cgrocr_220109.htm)
NEMACKI : (3163326) (tenderi0308) ((CG) Opstina Bar | Verpachtung des Geländes für Aufstellung von vorläufigen Objekten) (04cgrocr_220109.htm)
SRPSKI : (3163327) (tenderi0308) ((CG) JKP Rozaje | PRODAJA TERETNOG VOZILA) (05cgrocr_220109.htm)
ENGLESKI: (3163327) (tenderi0308) ((CG) Public Utility Company Rozaje | FREIGHT VEHICLE FOR SALE) (05cgrocr_220109.htm)
NEMACKI : (3163327) (tenderi0308) ((CG) JKP Rozaje | Verkauf vom Lkw) (05cgrocr_220109.htm)
SRPSKI : (3163328) (tenderi0308) ((CG) Opstina Herceg Novi, Sekretarijat za drustvene djelatnosti | RASPODELA SREDSTAVA OPSTINE NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA) (06cgrocr_220109.htm)
ENGLESKI: (3163328) (tenderi0308) ((CG) Municipality of Herceg Novi, Secretariat for Social Activities | DISTRIBUTION OF MUNICIPAL FUNDS AMONG NON-GOVERNMENT ORGANIZATIONS) (06cgrocr_220109.htm)
NEMACKI : (3163328) (tenderi0308) ((CG) Gemeinde Herceg Novi, Sekretarijat za drustvene djelatnosti - Sekretäriat für Gesellschaftsarbeit | Verteilung von Mitteln für Nichtregierungsorganisationen) (06cgrocr_220109.htm)
SRPSKI : (3163332) (tenderi0308) ((CG) JZU Opsta bolnica Berane | NABAVKA PUTNICKOG I TERETNOG VOZILA (1/09)) (13cgrsaj_220109.htm)
ENGLESKI: (3163332) (tenderi0308) ((CG) General Hospital Berane | PURCHASE OF PASSENGER AND FREIGHT VEHICLES) (13cgrsaj_220109.htm)
NEMACKI : (3163332) (tenderi0308) ( (CG) JZU Opsta bolnica Berane - Krankenhaus | Beschaffung vom Pkw und Lkw (1/09)) (13cgrsaj_220109.htm)
SRPSKI : (3163333) (tenderi0308) ((CG) Direkcija za saobracaj Crne Gore Podgorica | IZRADA GENERALNOG I GLAVNOG PROJEKTA REKONSTRUKCIJE MAGISTRALNOG PUTA M-18 (05/09)) (14cgrsaj_220109.htm)
ENGLESKI: (3163333) (tenderi0308) ((CG) Directorate for Transportation of Montenegro Podgorica | ELABORATION OF GENERAL AND MAIN PROJECT FOR RECONSTRUCTION OF MAIN ROUTE M-18) (14cgrsaj_220109.htm)
NEMACKI : (3163333) (tenderi0308) ((CG) Direkcija za saobracaj Crne Gore Podgorica - Verkehrsamt | Fertiguing des Projektes für Rekonstruktion der Hauptstraße M-18 (05/09)) (14cgrsaj_220109.htm)
SRPSKI : (3163334) (tenderi0308) ((CG) JU Policijska akademija u Danilovgradu | NABAVKA AVIO KARATA (01/09)) (15cgrsaj_220109.htm)
ENGLESKI: (3163334) (tenderi0308) ((CG) Public Institution Police Academy in Danilovgrad | PURCHASE OF FLYING TICKETS) (15cgrsaj_220109.htm)
NEMACKI : (3163334) (tenderi0308) ((CG) JU Policijska akademija u Danilovgradu - Polizeihochschule | Beschaffung von Flugtickets (01/09)) (15cgrsaj_220109.htm)
SRPSKI : (3163335) (tenderi0308) (Edge doo Beograd | ORGANIZUJE WEBINAR: Globalne kampanje na lokalnom trzistu) (01emldig_220109.htm)
ENGLESKI: (3163335) (tenderi0308) (Edge Ltd. Belgrade | ORGANIZATION OF WEBINAR: Global campaigns in local market) (01emldig_220109.htm)
NEMACKI : (3163335) (tenderi0308) (Edge doo Beograd | Organisiert "WEBINAR": Globalkampanien auf dem Lokalmarkt) (01emldig_220109.htm)
SRPSKI : (3163336) (tenderi0308) (MarkSoft konsalting & IS Zaposlenje.org | ORGANIZUJU MENTORSKI SEMINAR Priprema i vestina pregovaranja) (02emldig_220109.htm)
ENGLESKI: (3163336) (tenderi0308) (MarkSoft consulting & IS Zaposlenje.org | ORGANIZATION OF MENTHOR SEMINAR Preparation and Negotiation Skills) (02emldig_220109.htm)
NEMACKI : (3163336) (tenderi0308) (MarkSoft konsalting & IS Zaposlenje.org | Organisieren Seminar Veobereitung und Verhandlungsferigkeiten) (02emldig_220109.htm)
SRPSKI : (3163329) (tenderi0308) ((CG) JU Osnovna skola Maksim Gorki Podgorica | NABAVKA USLUGA ORGANIZOVANJA SKOLE U PRIRODI) (09cgrocr_220109.htm)
ENGLESKI: (3163329) (tenderi0308) ((CG) Public Institution Primary School Maksim Gorki Podgorica | PURCHASE OF SERVICES OF ORGANIZATION OF OUTDOOR CLASSES) (09cgrocr_220109.htm)
NEMACKI : (3163329) (tenderi0308) ((CG) JU Osnovna skola Maksim Gorki Podgorica | Schulausflüge) (09cgrocr_220109.htm)
SRPSKI : (3163330) (tenderi0308) ((CG) Gradjevinsko Gorica Podgorica | PRODAJA GRADJEVINSKE MEHANIZACIJE, TRANSPORTNIH SREDSTAVA I ORPEME) (11cgrocr_220109.htm)
ENGLESKI: (3163330) (tenderi0308) ((CG) Building Company Gorica Podgorica | BUILDING MACHINES, TRANSPORTATION MEANS AND EQUIPMENT FOR SALE) (11cgrocr_220109.htm)
NEMACKI : (3163330) (tenderi0308) ((CG) Gradjevinsko Gorica Podgorica | Verkauf der Baumaschinen , Transportmitel und Geräten) (11cgrocr_220109.htm)
SRPSKI : (3163331) (tenderi0308) ((CG) JP za stambeno komunalnu djelatnost Andrijevica | DAVANJE U ZAKUP OBJEKATA U SKLOPU ZELENE PIJACE) (12cgrocr_220109.htm)
ENGLESKI: (3163331) (tenderi0308) ((CG) Public Company for Public Utility Housing Services Andrijevica | FACILITIES AT GREEN MARKET FOR RENT) (12cgrocr_220109.htm)
NEMACKI : (3163331) (tenderi0308) ((CG) JP za stambeno komunalnu djelatnost Andrijevica -kommunalamt | Vermietung von Objekten auf dem Grünmarkt) (12cgrocr_220109.htm)
SRPSKI : (3163377) (tenderi0308) (Poreska uprava, Filijala Leskovac | PRODAJA TUNELSKE PECI ZA PECENJE GLINENIH PROIZVODA) (03danocr_230109.htm)
ENGLESKI: (3163377) (tenderi0308) (Tax Administration, Office Leskovac | TUNNEL FURNACES FOR CLAY PRODUCTS FOR SALE) (03danocr_230109.htm)
NEMACKI : (3163377) (tenderi0308) (Poreska uprava, Filijala Leskovac - Steueramt | Verkauf des Tonofens) (03danocr_230109.htm)
SRPSKI : (3163378) (tenderi0308) (Poreska uprava, Filijala Sabac | PRODAJA DASAKA) (04danocr_230109.htm)
ENGLESKI: (3163378) (tenderi0308) (Tax Administration, Office Sabac | PLANKS FOR SALE) (04danocr_230109.htm)
NEMACKI : (3163378) (tenderi0308) (Poreska uprava, Filijala Sabac | Verkauf von Brettern) (04danocr_230109.htm)
SRPSKI : (3163379) (tenderi0308) (Klinicki centar Nis | NABAVKA MEDICINSKIH GASOVA (01/2009)) (06borocr_230109.htm)
ENGLESKI: (3163379) (tenderi0308) (Clinical Center Nis | PURCHASE OF MEDICAL GASES) (06borocr_230109.htm)
NEMACKI : (3163379) (tenderi0308) (Klinicki centar Nis | Beschaffung von medizinischen Gasen (01/2009)) (06borocr_230109.htm)
SRPSKI : (3163380) (tenderi0308) (Klinicki centar Vojvodine Novi Sad | NABAVKA LEKOVA (229/08)) (07borocr_230109.htm)
ENGLESKI: (3163380) (tenderi0308) (Clinical Center of Vojvodina Novi Sad | PURCHASE OF DRUGS) (07borocr_230109.htm)
NEMACKI : (3163380) (tenderi0308) (Klinicki centar Vojvodine Novi Sad | Beschaffung von Medikamenten (229/08)) (07borocr_230109.htm)
SRPSKI : (3163381) (tenderi0308) (Klinicki centar Vojvodine Novi Sad | NABAVKA LEKOVA (233/08)) (08borocr_230109.htm)
ENGLESKI: (3163381) (tenderi0308) (Clinical Center of Vojvodina Novi Sad | PURCHASE OF DRUGS) (08borocr_230109.htm)
NEMACKI : (3163381) (tenderi0308) (Klinicki centar Vojvodine Novi Sad | Beschaffung von Medikamenten (233/08)) (08borocr_230109.htm)
SRPSKI : (3163382) (tenderi0308) (Klinicki centar Vojvodine Novi Sad | NABAVKA LEKOVA (234/08)) (09borocr_230109.htm)
ENGLESKI: (3163382) (tenderi0308) (Clinical Center of Vojvodina Novi Sad | PURCHASE OF DRUGS) (09borocr_230109.htm)
NEMACKI : (3163382) (tenderi0308) (Klinicki centar Vojvodine Novi Sad | Beschaffung von Medikamneten (234/08)) (09borocr_230109.htm)
SRPSKI : (3163383) (tenderi0308) (Zdravstveni centar Sveti Luka Smederevo | NABAVKA CITOSTATIKA (XVIII/08)) (10borocr_230109.htm)
ENGLESKI: (3163383) (tenderi0308) (Health Center Sveti Luka Smederevo | PURCHASE OF CYTOSTATICS) (10borocr_230109.htm)
NEMACKI : (3163383) (tenderi0308) (Zdravstveni centar Sveti Luka Smederevo | Beschaffung von Zytostatikern (XVIII/08)) (10borocr_230109.htm)
SRPSKI : (3163384) (tenderi0308) (Pokrajinski sekretarijat za nauku i tehnoloski razvoj Novi Sad | SUFINANSIRANJE ORGANIZOVANJA NAUCNO-STRUCNIH SKUPOVA) (12nsdocr_230109.htm)
ENGLESKI: (3163384) (tenderi0308) (Provincial Secretariat for Science and Technological Development Novi Sad | CO-FINANCING ORGANIZATION OF SCIENTIFIC-EXPERT MEETINGS) (12nsdocr_230109.htm)
NEMACKI : (3163384) (tenderi0308) (Pokrajinski sekretarijat za nauku i tehnoloski razvoj Novi Sad- Provinzsekretäriat für Wissenschaft und Technologie | Mitfinanzieren der Organisation von Wissenschaftstreffen) (12nsdocr_230109.htm)
SRPSKI : (3163385) (tenderi0308) ((CG) JZU Dom zdravlja Dr Nika Labovic Berane | NABAVKVA PUTNICKOG VOZILA (3/09)) (01cgrsaj_230109.htm)
ENGLESKI: (3163385) (tenderi0308) ((CG) Health Center Dr Nika Labovic Berane | PURCHASE OF PASSENGER VEHICLE) (01cgrsaj_230109.htm)
NEMACKI : (3163385) (tenderi0308) ((CG) JZU Dom zdravlja Dr Nika Labovic Berane |Beschaffung des Pkw-s (3/09)) (01cgrsaj_230109.htm)
SRPSKI : (3163386) (tenderi0308) ((CG) Opstina Bijelo Polje, Sekretarijat za uredjenje prostora | IZRADA GEODETSKIH PODLOGA ZA POTREBE IZRADE URBANISTICKIH PLANOVA (006/1)) (02cgrsaj_230109.htm)
ENGLESKI: (3163386) (tenderi0308) ((CG) Municipality of Bijelo Polje, Secretariat for Spatial Organization | DESIGN OF GEODESIC BASES FOR NEEDS OF ELABORATION OF LAND UTILIZATION PLANS) (02cgrsaj_230109.htm)
NEMACKI : (3163386) (tenderi0308) ((CG) Opstina Bijelo Polje, Sekretarijat za uredjenje prostora - Bauamt | Fertigung der Bodenunterlagen für urbanistische Pläne (006/1)) (02cgrsaj_230109.htm)
SRPSKI : (3163387) (tenderi0308) ((CG) JU Dom ucenika i studenata Podgorica | NABAVKA PREHRAMBENIH PROIZVODA (002/09)) (03cgrsaj_230109.htm)
ENGLESKI: (3163387) (tenderi0308) ((CG) Public Institution Dormitory Podgorica | PURCHASE OF FOOD PRODUCTS) (03cgrsaj_230109.htm)
NEMACKI : (3163387) (tenderi0308) ((CG) JU Dom ucenika i studenata Podgorica | Beschaffung der Nahrung (002/09)) (03cgrsaj_230109.htm)
SRPSKI : (3163388) (tenderi0308) ((CG) Direkcija za saobracaj Crne Gore Podgorica | IZODJENJE RADOVA NA REHABILITACIJI REGIONALNOG PUTA R-6 (06/09)) (04cgrsaj_230109.htm)
ENGLESKI: (3163388) (tenderi0308) ((CG) Directorate for Transportation of Montenegro Podgorica | WORKS ON REFURBISHMENT OF REGIONAL ROAD) (04cgrsaj_230109.htm)
NEMACKI : (3163388) (tenderi0308) ((CG) Direkcija za saobracaj Crne Gore Podgorica - Verkahrsdirektion | Irekonstruktion der Straße R-6 (06/09)) (04cgrsaj_230109.htm)
SRPSKI : (3163389) (tenderi0308) ((CG) JP Vodovod i kanalizacija Podgorica | NABAVKA USLUGA STAMPANJA OBRAZACA (02/09)) (05cgrsaj_230109.htm)
ENGLESKI: (3163389) (tenderi0308) ((CG) Public Company Vodovod i kanalizacija Podgorica | PURCHASE OF SERVICES OF PRINTING FORMS) (05cgrsaj_230109.htm)
NEMACKI : (3163389) (tenderi0308) ((CG) JP Vodovod i kanalizacija Podgorica | Beschaffung von gedruckten Formularen (02/09)) (05cgrsaj_230109.htm)
SRPSKI : (3163390) (tenderi0308) ((CG) JP Vodovod i kanalizacija Podgorica | NABAVKA SREDSTAVA ZA ODRZAVANJE HIGIJENE (01/09)) (06cgrsaj_230109.htm)
ENGLESKI: (3163390) (tenderi0308) ((CG) Public Company Vodovod i kanalizacija Podgorica | PURCHASE OF HYGIENE PRODUCTS) (06cgrsaj_230109.htm)
NEMACKI : (3163390) (tenderi0308) ((CG) JP Vodovod i kanalizacija Podgorica - Wasseleitung und Kanalisation | Beschaffung von Hygienemitel (01/09)) (06cgrsaj_230109.htm)
SRPSKI : (3163391) (tenderi0308) ((CG) Radio i televizija Crne Gore Podgorica | NABAVKA TAXI USLUGA (01/09)) (07cgrsaj_230109.htm)
ENGLESKI: (3163391) (tenderi0308) ((CG) Broadcasting Corpoation of Montenegro Podgorica | PURCHASE OF TAXI SERVICES) (07cgrsaj_230109.htm)
NEMACKI : (3163391) (tenderi0308) ((CG) Radio i televizija Crne Gore Podgorica | Beschaffung vom Taxi Diensten (01/09)) (07cgrsaj_230109.htm)
SRPSKI : (3163392) (tenderi0308) ((CG) Opstina Rozaje | IZRADA GLAVNOG PROJEKTA VODOVODNE MREZE za selo Grahovo (51/2)) (08cgrsaj_230109.htm)
ENGLESKI: (3163392) (tenderi0308) ((CG) Municipality of Rozaje | ELABORATION OF MAIN PROJECT FOR WATER SUPPLY SYSTEM for village of Grahovo) (08cgrsaj_230109.htm)
NEMACKI : (3163392) (tenderi0308) ((CG) Opstina Rozaje |Projektierung der Wasserleitung für Dorf Grahovo (51/2)) (08cgrsaj_230109.htm)
SRPSKI : (3163393) (tenderi0308) ((CG) Uprava pomorske sigurnosti Bar | NABAVKA GORIVA ZA VOZILA (01/09)) (09cgrsaj_230109.htm)
ENGLESKI: (3163393) (tenderi0308) ((CG) Maritime Safety Administration Bar | PURCHASE OF FUEL FOR VEHICLES) (09cgrsaj_230109.htm)
NEMACKI : (3163393) (tenderi0308) ((CG) Uprava pomorske sigurnosti Bar | Beschaffung vom Treibstoff (01/09)) (09cgrsaj_230109.htm)
SRPSKI : (3163394) (tenderi0308) ((CG) Uprava za zajednicke poslove drzavnih organa Crne Gore | NABAVKA TEHPIHA (06/09)) (10cgrsaj_230109.htm)
ENGLESKI: (3163394) (tenderi0308) ((CG) Administration for Joint Affairs of Government Organs of Montenegro | PURCHASE OF CARPETS) (10cgrsaj_230109.htm)
NEMACKI : (3163394) (tenderi0308) ((CG) Uprava za zajednicke poslove drzavnih organa Crne Gore - Allgemeindes Amt Montenegros | Beschaffung von Tepichen (06/09)) (10cgrsaj_230109.htm)
SRPSKI : (3163395) (tenderi0308) ((CG) Uprava za zajednicke poslove drzavnih organa Crne Gore | NABAVKA SOKOVA (04/09)) (11cgrsaj_230109.htm)
ENGLESKI: (3163395) (tenderi0308) ((CG) Administration for Joint Affairs of Government Organs of Montenegro | PURCHASE OF JUICES) (11cgrsaj_230109.htm)
NEMACKI : (3163395) (tenderi0308) ((CG) Uprava za zajednicke poslove drzavnih organa Crne Gore - Allgemeines Amt Montenegros | Beschaffung von Fruchtsäften (04/09)) (11cgrsaj_230109.htm)
SRPSKI : (3163396) (tenderi0308) ((CG) JU OS Vladimir Nazor u Podgorici | IZVODJENJE SKOLE U PRIRODI) (12cgrocr_230109.htm)
ENGLESKI: (3163396) (tenderi0308) ((CG) Public Institution Primary School Vladimir Nazor in Podgorica | ORGANIZATION OF OUTDOOR CLASSES) (12cgrocr_230109.htm)
NEMACKI : (3163396) (tenderi0308) ((CG) JU OS Vladimir Nazor u Podgorici | Schulausflüge) (12cgrocr_230109.htm)
SRPSKI : (3163470) (tenderi0308) (Poreska uprava, Filijala Novi Sad 1 | PRODAJA POSLOVNOG PROSTORA u Novom Sadu) (01danocr_240109.htm)
ENGLESKI: (3163470) (tenderi0308) (Tax Administration, Office Novi Sad 1 | OFFICE SPACE in Novi Sad FOR SALE) (01danocr_240109.htm)
NEMACKI : (3163470) (tenderi0308) (Poreska uprava, Filijala Novi Sad 1 - Steueramt | Verkauf vom Geschäftsraum in Novi Sad) (01danocr_240109.htm)
SRPSKI : (3163471) (tenderi0308) (Ministarstvo kulture Republike Srbije Beograd | SUFINANSIRANJE PROJEKATA PREVODJENJA REPREZENTATIVNIH DELA SRPSKE KNJIZEVNOSTI U INOSTRANSTVU) (03polocr_240109.htm)
ENGLESKI: (3163471) (tenderi0308) (Ministry of Culture of Republic of Serbia Belgrade | CO-FINANCING PROJECTS FOR TRANSLATION OF REPRESENTATIVE WORKS OF SERBIAN LITERATURE ABROAD) (03polocr_240109.htm)
NEMACKI : (3163471) (tenderi0308) (Ministarstvo kulture Republike Srbije Beograd | Mitfinanzieren der Übersetzung von serbischen Schrifsstellern) (03polocr_240109.htm)
SRPSKI : (3163472) (tenderi0308) (Ministarstvo kulture Republike Srbije Beograd | SUFINANSIRANJE PROGRAMA/PROJEKATA U OBLASTI JAVNOG INFORMISANJA PRIPADNIKA SRPSKOG NARODA U ZEMLJAMA REGIONA) (05polocr_240109.htm)
ENGLESKI: (3163472) (tenderi0308) (Ministry of Culture of Republic of Serbia Belgrade | CO-FINANCING PROJECTS/PROGRAMS IN FIELD OF PUBLIC INFORMING OF MEMBERS OF SERBIAN PEOPLE IN REGIONAL COUNTRIES) (05polocr_240109.htm)
NEMACKI : (3163472) (tenderi0308) (Ministarstvo kulture Republike Srbije Beograd - Kulturministerium | Mitfinanzieren des Projektes der Informierung von Serbein in Regionländern) (05polocr_240109.htm)
SRPSKI : (3163473) (tenderi0308) (Konfekcija u stecaju iz Bora | PRODAJA CELOKUPNE POKRETNE I NEPOKRETNE IMOVINE) (07polocr_240109.htm)
ENGLESKI: (3163473) (tenderi0308) (Konfekcija in bankruptcy from Bor | ENTIRE PROPERTY FOR SALE) (07polocr_240109.htm)
NEMACKI : (3163473) (tenderi0308) (Konfekcija u stecaju iz Bora | Verkauf des Vermögens) (07polocr_240109.htm)
SRPSKI : (3163474) (tenderi0308) (Ministarstvo kulture Republike Srbije Beograd | SUFINANSIRANJE IZDAVANJA PRVIH IZDANJA KAPITALNIH DELA KOJA SE OBJAVLJUJU NA SRPSKOM JEZIKU) (08polocr_240109.htm)
ENGLESKI: (3163474) (tenderi0308) (Ministry of Culture of Republic of Serbia Belgrade | CO-FINANCING PUBLISHING OF FIRST ISSUES OF CAPITAL WORKS IN SERBIAN LANGUAGE) (08polocr_240109.htm)
NEMACKI : (3163474) (tenderi0308) (Ministarstvo kulture Republike Srbije Beograd | Mitfinanzieren des Verlages der serbischen Schriftsstellern im Ausland) (08polocr_240109.htm)
SRPSKI : (3163475) (tenderi0308) (Tehnicki remontni zavod Kragujevac | PRODAJA OTPADNOG POLISTIROLA) (09novocr_240109.htm)
ENGLESKI: (3163475) (tenderi0308) (Technical Overhaul Institute Kragujevac | WASTE POLYSTYROL FOR SALE) (09novocr_240109.htm)
NEMACKI : (3163475) (tenderi0308) (Tehnicki remontni zavod Kragujevac | Verkauf vom Abfallpolistirol) (09novocr_240109.htm)
SRPSKI : (3163476) (tenderi0308) (Uprava carina, Carinarnica Nis | PRODAJA POLOVNIH PUTNICKIH VOZILA) (11novocr_240109.htm)
ENGLESKI: (3163476) (tenderi0308) (Customs Administration, Customshouse Nis | USED PASSENGER VEHICLES FOR SALE) (11novocr_240109.htm)
NEMACKI : (3163476) (tenderi0308) (Uprava carina, Carinarnica Nis | Verkauf von Gebrauchtwagen) (11novocr_240109.htm)
SRPSKI : (3163477) (tenderi0308) (Predskolska ustanova Perka Vicentijevic Obrenovac | NABAVKA MLEKA I MLECNIH PROIZVODA (65/09)) (12borocr_240109.htm)
ENGLESKI: (3163477) (tenderi0308) (Nursery School Perka Vicentijevic Obrenovac | PURCHASE OF MILK AND DAIRY PRODUCTS) (12borocr_240109.htm)
NEMACKI : (3163477) (tenderi0308) (Predskolska ustanova Perka Vicentijevic Obrenovac | Beschaffung von Milchprodukten (65/09)) (12borocr_240109.htm)
SRPSKI : (3163478) (tenderi0308) (Odeljenje za urbanizam, gradjevinske i komunalno-stambene poslove Gradske uprave Zajecar | DAVANJE U ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA u Zajecaru u ul. Dubrovacka) (14borocr_240109.htm)
ENGLESKI: (3163478) (tenderi0308) (Department for City Planning, Building and Public Utility-Housing Affairs of City Administration Zajecar | OFFICE SPACE in Zajecar in Dubrovacka Street FOR RENT) (14borocr_240109.htm)
NEMACKI : (3163478) (tenderi0308) (Odeljenje za urbanizam, gradjevinske i komunalno-stambene poslove Gradske uprave Zajecar | DAVANJE U ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA u Zajecaru u ul. Dubrovacka) (14borocr_240109.htm)
SRPSKI : (3163479) (tenderi0308) (Odeljenje za urbanizam, gradjevinske i komunalno-stambene poslove Gradske uprave Zajecar | DAVANJE U ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA u Zajecaru u ul. Krfska) (15borocr_240109.htm)
ENGLESKI: (3163479) (tenderi0308) (Department for City Planning, Building and Public Utility-Housing Affairs of City Administration Zajecar | OFFICE SPACE in Zajecar in Krfska Street FOR RENT) (15borocr_240109.htm)
NEMACKI : (3163479) (tenderi0308) (Odeljenje za urbanizam, gradjevinske i komunalno-stambene poslove Gradske uprave Zajecar - Bauamt und Kommunalamt | Vermietung vom Geschaäftsraum in Zajecar in Krfska Straße) (15borocr_240109.htm)
SRPSKI : (3163480) (tenderi0308) (Opstina Backa Topola | DODELA SREDSTAVA ZA SUFINANSIRANJE STALNIH TROSKOVA UDRUZENJA GRADJANA) (16nsdocr_240109.htm)
ENGLESKI: (3163480) (tenderi0308) (Municipality of Backa Topola | ALLOTMENT OF FUNDS FOR CO-FINANCING PERMANENT EXPENSES OF ASSOCIATIONS OF CITIZENS) (16nsdocr_240109.htm)
NEMACKI : (3163480) (tenderi0308) (Opstina Backa Topola | Mitfinzieren der Bürgergemeinschaften) (16nsdocr_240109.htm)
SRPSKI : (3163481) (tenderi0308) (Opstina Backa Topola | DODELA SREDSTAVA ZA FINANSIRANJE POSEBNIH PROIGRAMA, AKTIVNOSTI I MANIFESTACIJA UDRUZENJA GRADJANA) (17nsdocr_240109.htm)
ENGLESKI: (3163481) (tenderi0308) (Municipality of Backa Topola | ALLOTMENT OF FUNDS FOR FINANCING SPECIAL PROGRAMS, ACTIVITIES AND MANIFESTATIONS OF ASSOCIATIONS OF CITIZENS) (17nsdocr_240109.htm)
NEMACKI : (3163481) (tenderi0308) (Opstina Backa Topola | Finanzierung von Bürgergemeinschaften) (17nsdocr_240109.htm)
SRPSKI : (3163482) (tenderi0308) (Uprava carina, Carinarnica Novi Sad | PRODAJA RAZNE ROBE) (20nsdocr_240109.htm)
ENGLESKI: (3163482) (tenderi0308) (Customs Administration, Customshouse Novi Sad | VARIOUS GOODS FOR SALE) (20nsdocr_240109.htm)
NEMACKI : (3163482) (tenderi0308) (Uprava carina, Carinarnica Novi Sad -Zollamt | Verkauf der Waren) (20nsdocr_240109.htm)
SRPSKI : (3163483) (tenderi0308) (Champion Krusevac | PRODAJA POSLOVNOG I MAGACINSKOG PROSTORA u Novom Sadu) (21nsdocr_240109.htm)
ENGLESKI: (3163483) (tenderi0308) (Champion Krusevac | OFFICE AND STORAGE SPACE in Novi Sad FOR SALE) (21nsdocr_240109.htm)
NEMACKI : (3163483) (tenderi0308) (Champion Krusevac | Verkauf vom Geschäfts- und Lagerraum in Novi Sad) (21nsdocr_240109.htm)
SRPSKI : (3163485) (tenderi0308) (Poreska uprava, Filijala C Aleksinac | PRODAJA LOKALA u Aleksincu) (01danocr_260109.htm)
ENGLESKI: (3163485) (tenderi0308) (Tax Administration, Office C Aleksinac | OUTLETS in Aleksinac FOR SALE) (01danocr_260109.htm)
NEMACKI : (3163485) (tenderi0308) (Poreska uprava, Filijala C Aleksinac Steueramt | Verkauf vpn Lokalen in Aleksinac) (01danocr_260109.htm)
SRPSKI : (3163486) (tenderi0308) (JKP za javne garaze i parkiralista Parking servis Beograd | NABAVKA RACUNARSKE OPREME (01-00-D-01/09)) (02danocr_260109.htm)
ENGLESKI: (3163486) (tenderi0308) (Public Utility Company for public garages and parking lots Parking servis Belgrade | PURCHASE OF COMPUTER EQUIPMENT) (02danocr_260109.htm)
NEMACKI : (3163486) (tenderi0308) (JKP za javne garaze i parkiralista Parking servis Beograd | Beschaffung der Rechner (01-00-D-01/09)) (02danocr_260109.htm)
SRPSKI : (3163487) (tenderi0308) (Poreska uprava, Filijala Kula | PRODAJA VILJUSKARA, UTOVARIVACA, BULDOZERA I TRAKTORA) (03danocr_260109.htm)
ENGLESKI: (3163487) (tenderi0308) (Tax Administration, Office Kula | FORKLIFTS, LOADING TRUCKS, BULLDOZERS AND TRACTORS FOR SALE) (03danocr_260109.htm)
NEMACKI : (3163487) (tenderi0308) (Poreska uprava, Filijala Kula - Steueramt | Verkauf von Gablern, Ladern, Buldosern, Traktoren) (03danocr_260109.htm)
SRPSKI : (3163488) (tenderi0308) (Poreska uprava, Filijala Kula | PRODAJA ALKOHOLNOG PICA, TEHNICKOG ALKOHOLA I SIRCETA) (04danocr_260109.htm)
ENGLESKI: (3163488) (tenderi0308) (Tax Administration, Office Kula | ALCOHOLIC DRINK, TECHNICAL ALCOHOL AND VINEGAR FOR SALE) (04danocr_260109.htm)
NEMACKI : (3163488) (tenderi0308) (Poreska uprava, Filijala Kula | Verkauf von Alkoholgetänken, Alkohol und Essig) (04danocr_260109.htm)
SRPSKI : (3163542) (tenderi0308) ((CG) Vodovod Budva | NABAVKA VODOVODNOG, GRADJEVINSKOG, ELEKTRO, KANCELARIJSKOG I STAMPANOG MATERIJALA (01/09)) (01cgrsaj_260109.htm)
ENGLESKI: (3163542) (tenderi0308) ((CG) Vodovod Budva | PURCHASE OF PLUMBING, CONSTRUCTION, ELECTRIC, OFFICE AND PRINTED SUPPLIES) (01cgrsaj_260109.htm)
NEMACKI : (3163542) (tenderi0308) ((CG) Vodovod Budva | Beschaffung vom Wasserversorgungs- , Bau- , Elektro- , Büro - und Druckmaterial (01/09)) (01cgrsaj_260109.htm)
SRPSKI : (3163544) (tenderi0308) ((CG) Direkcija za razvoj malih i srednjih preduzeca Podgorica | NABAVKA PUTNICKOG VOZILA VISOKE KLASE (01/09)) (03cgrsaj_260109.htm)
ENGLESKI: (3163544) (tenderi0308) ((CG) Directorate for SME Development Podgorica | PURCHASE OF PASSENGER VEHICLE OF HIGH CLASS) (03cgrsaj_260109.htm)
NEMACKI : (3163544) (tenderi0308) ((CG) Direkcija za razvoj malih i srednjih preduzeca Podgorica - Direktion für Klein - Und Mittelfirmen | Beschaffung vom Pkw der angehobenen Klasse (01/09)) (03cgrsaj_260109.htm)
SRPSKI : (3163545) (tenderi0308) ((CG) Skupstina Crne Gore Podgorica | NABAVKA KANCELARIJSKOG I KOMPJUTERSKOG MATERIJALA I STAMPANE ROBE (2/2-09)) (06cgrsaj_260109.htm)
ENGLESKI: (3163545) (tenderi0308) ((CG) Parliament of Montenegro Podgorica | PURCHASE OF OFFICE AND COMPUTER SUPPLIES AND PRINTED GOODS) (06cgrsaj_260109.htm)
NEMACKI : (3163545) (tenderi0308) ((CG) Skupstina Crne Gore Podgorica - Parlament | Bescgaffung vom Büromaterial und Komputer (2/2-09)) (06cgrsaj_260109.htm)
SRPSKI : (3163547) (tenderi0308) ((CG) Zavod za izvrsenje krivicnih sankcija Podgorica | NABAVKA GORIVA ZA VOZILA (0501-260/2)) (08cgrsaj_260109.htm)
ENGLESKI: (3163547) (tenderi0308) ((CG) Institute for Execution of Criminal Sanctions Podgorica | PURCHASE OF FUEL FOR VEHICLES) (08cgrsaj_260109.htm)
NEMACKI : (3163547) (tenderi0308) ((CG) Zavod za izvrsenje krivicnih sankcija Podgorica | Beschaffung vom Treibstoff (0501-260/2)) (08cgrsaj_260109.htm)
SRPSKI : (3163548) (tenderi0308) ((CG) Zeljeznicki prevoz Crne Gore Podgorica | NABAVKA USLUGA OSIGURANJA (1/09)) (09cgrsaj_260109.htm)
ENGLESKI: (3163548) (tenderi0308) ((CG) Railway Transportation of Montenegro Podgorica | PURCHASE OF INSURANCE SERVICES) (09cgrsaj_260109.htm)
NEMACKI : (3163548) (tenderi0308) ((CG) Zeljeznicki prevoz Crne Gore Podgorica - Eisenbahn Montenegros | Beschaffung der Versicherung (1/09)) (09cgrsaj_260109.htm)
SRPSKI : (3163549) (tenderi0308) ((CG) Zeljeznicki prevoz Crne Gore Podgorica | NABAVKA USLUGA ORGANIZOVANJA EDUKATIVNIH SEMINARA RADI OBUKE ZAPOSLENIH (2/09)) (10cgrsaj_260109.htm)
ENGLESKI: (3163549) (tenderi0308) ((CG) Railway Transportation of Montenegro Podgorica | PURCHASE OF SERVICES OF ORGANIZATION OF EDUCATIONAL SEMINARS FOR TRAINING OF EMPLOYEES) (10cgrsaj_260109.htm)
NEMACKI : (3163549) (tenderi0308) ((CG) Zeljeznicki prevoz Crne Gore Podgorica | Beschaffung der Schulungsseminare (2/09)) (10cgrsaj_260109.htm)
SRPSKI : (3163551) (tenderi0308) ((CG) Direkcija za uredjenje i izgradnju Kotora | IZVODJENJE RADOVA NA ASFALTIRANJU PUTA Rolikov potok (02/09)) (13cgrsaj_260109.htm)
ENGLESKI: (3163551) (tenderi0308) ((CG) Directorate for Organization and Development of Kotor | WORKS ON PAVING ROAD Rolikov potok) (13cgrsaj_260109.htm)
NEMACKI : (3163551) (tenderi0308) ((CG) Direkcija za uredjenje i izgradnju Kotora - Baudirektion | Asfaltieren der Straße Rolikov potok (02/09)) (13cgrsaj_260109.htm)
SRPSKI : (3163552) (tenderi0308) ((CG) Vodovod Budva | NABAVKA GORIVA I MAZIVA (02/09)) (14cgrsaj_260109.htm)
ENGLESKI: (3163552) (tenderi0308) ((CG) Vodovod Budva | PURCHASE OF FUEL AND LUBRICANTS) (14cgrsaj_260109.htm)
NEMACKI : (3163552) (tenderi0308) ((CG) Vodovod Budva - Wasserversorgung | Beschaffung vom Treibstoff und Masut (02/09)) (14cgrsaj_260109.htm)
SRPSKI : (3163553) (tenderi0308) ((CG) JU Centar za ekotoksikoloska ispitivanja Crne Gore Podgorica | NABAVKA AUTOMATSKIH MERNIH STANICA ZA PRACENJE KVALITETA VAZDUHA (01/09)) (15cgrsaj_260109.htm)
ENGLESKI: (3163553) (tenderi0308) ((CG) Public Institution Center for Exo-toxicological Tests of Montenegro Podgorica | PURCHASE OF AUTOMATIC MEASURING STATIONS FOR MONITORING AIR QUALITY) (15cgrsaj_260109.htm)
NEMACKI : (3163553) (tenderi0308) ((CG) JU Centar za ekotoksikoloska ispitivanja Crne Gore Podgorica - Zentrum für Umweltschutz | Beschaffung von automatischen Messgeräten für Luftverschmutzung (01/09)) (15cgrsaj_260109.htm)
SRPSKI : (3163555) (tenderi0308) ((CG) Uprava policije Crne Gore Podgorica | NABAVKA USLUGA SERVISIRANJA DETEKTORA FALSIFIKOVANIH DOKUMENATA (07/09)) (17cgrsaj_260109.htm)
ENGLESKI: (3163555) (tenderi0308) ((CG) Police Administration of Montenegro Podgorica | PURCHASE OF SERVICES OF SERVICING DETECTORS FOR FORGED DOCUMENTS) (17cgrsaj_260109.htm)
NEMACKI : (3163555) (tenderi0308) ((CG) Uprava policije Crne Gore Podgorica | Beschaffung des Services von Geräten für Erkennung von gefälschten Dokumenten (07/09)) (17cgrsaj_260109.htm)
SRPSKI : (3163556) (tenderi0308) ((CG) Uprava policije Crne Gore Podgorica | NABAVKA USLUGA SMESTAJA I ISHRANE ZA KONJE (06/09)) (18cgrsaj_260109.htm)
ENGLESKI: (3163556) (tenderi0308) ((CG) Police Administration of Montenegro Podgorica | PURCHASE OF SERVICES OF KEEPING AND FEEDING HORSES) (18cgrsaj_260109.htm)
NEMACKI : (3163556) (tenderi0308) ((CG) Uprava policije Crne Gore Podgorica | Beschaffung der Pferdestalen und Pferdefutter (06/09)) (18cgrsaj_260109.htm)
SRPSKI : (3163557) (tenderi0308) ((CG) Skupstina Crne Gore Podgorica | NABAVKA GORIVA (3/2-09)) (19cgrsaj_260109.htm)
ENGLESKI: (3163557) (tenderi0308) ((CG) Parliament of Montenegro Podgorica | PURCHASE OF FUEL) (19cgrsaj_260109.htm)
NEMACKI : (3163557) (tenderi0308) ((CG) Skupstina Crne Gore Podgorica | Beschaffung vom Treibstoff (3/2-09)) (19cgrsaj_260109.htm)
SRPSKI : (3163558) (tenderi0308) ((CG) Crnogorski telekom Podgorica | IZGRADNJA TELEKOMUNIKACIONIH PRISTUPNIH MREZA, OPTICKIH SPOJNIH PUTEVA I OPTICKIH PRIVODA) (21cgrsaj_260109.pdf)
ENGLESKI: (3163558) (tenderi0308) ((CG) Montenegrin telekom Podgorica | CONSTRUCTION OF TELECOMMUNICATION ACCESS NETWORKS, OPTICAL JOINTS) (21cgrsaj_260109.pdf)
NEMACKI : (3163558) (tenderi0308) ((CG) Crnogorski telekom Podgorica | Bau der Telekommunikationsnetzen, optischen Verbindungen und optischen Leitungen) (21cgrsaj_260109.pdf)
SRPSKI : (3163559) (tenderi0308) ((CG) JKP Ulcinj | NABAVKA VODOVODNOG MATERIJALA (01/09)) (22cgrsaj_260109.htm)
ENGLESKI: (3163559) (tenderi0308) ((CG) Public Utility Company Ulcinj | PURCHASE OF PLUMBING MATERIAL) (22cgrsaj_260109.htm)
NEMACKI : (3163559) (tenderi0308) ((CG) JKP Ulcinj | Beschaffung von Wasserversorgungsmaterial (01/09)) (22cgrsaj_260109.htm)
SRPSKI : (3163484) (tenderi0308) (Opstinski sud u Kikindi | PRODAJA KUCE I NJIVE u Mokrinu) (01nsdocr_250109.htm)
ENGLESKI: (3163484) (tenderi0308) (Municipal Court in Kikinda | HOUSE AND CULTIVATED FIELD in Mokrin FOR SALE) (01nsdocr_250109.htm)
NEMACKI : (3163484) (tenderi0308) (Opstinski sud u Kikindi | Verkauf vom Haus und Acker in Mokrin) (01nsdocr_250109.htm)
SRPSKI : (3163489) (tenderi0308) (EPS-PD Termoelektrane Nikola Tesla, Ogranak drustva TENT B Obrenovac | NABAVKA USLUGE ANGAZOVANJA RADNIKA (5599/B)) (05danocr_260109.htm)
ENGLESKI: (3163489) (tenderi0308) (Electric Power Company of Serbia-Steam Power Plants Nikola Tesla, Branch TENT B Obrenovac | PURCHASE OF SERVICES OF ENGAGEMENT OF WORKERS) (05danocr_260109.htm)
NEMACKI : (3163489) (tenderi0308) (EPS-PD Termoelektrane Nikola Tesla, Ogranak drustva TENT B Obrenovac | NABAVKA USLUGE ANGAZOVANJA RADNIKA (5599/B)) (05danocr_260109.htm)
SRPSKI : (3163490) (tenderi0308) (EPS-PD Termoelektrane Nikola Tesla, Ogranak drustva TENT B Obrenovac | NABAVKA BESAVNIH CELICNIH CEVI, CEVNIH LUKOVA I FAZONSKIH KOMADA ZA DELOVE POD PRITISKOM (15333/1B)) (06danocr_260109.htm)
ENGLESKI: (3163490) (tenderi0308) (Electric Power Company of Serbia-Steam Power Plants Nikola Tesla, Branch TENT B Obrenovac | PURCHASE OF UNSEAMED STEEL PIPES, PIPE ARCHS…) (06danocr_260109.htm)
NEMACKI : (3163490) (tenderi0308) (EPS-PD Termoelektrane Nikola Tesla, Ogranak drustva TENT B Obrenovac - Kohlekraftwerke | Beschaffung von Nahtlosen Stahlrohren, Bogenröhren und Druckteilen (15333/1B)) (06danocr_260109.htm)
SRPSKI : (3163491) (tenderi0308) (Agencija za privatizaciju Republike Srbije Beograd | PRODAJA NEPOKRETNE I POKRETNE IMOVINE DOO Biljna proizvodnja u stecaju iz Negotina) (08polocr_260109.htm)
ENGLESKI: (3163491) (tenderi0308) (Privatization Agency of Republic of Serbia Belgrade | PROPERTY OF Biljna proizvodnja Ltd. In bankruptcy from Negotin FOR SALE) (08polocr_260109.htm)
NEMACKI : (3163491) (tenderi0308) (Agencija za privatizaciju Republike Srbije Beograd | Verkauf vom Vermögen der DOO Biljna proizvodnja u stecaju iz Negotina) (08polocr_260109.htm)
SRPSKI : (3163492) (tenderi0308) (Agencija za privatizaciju Republike Srbije Beograd | PRODAJA STECAJNOG DUZNIKA DP Tekstilna industrija TIV u stecaju iz Vranja KAO PRAVNOG LICA) (09polocr_260109.htm)
ENGLESKI: (3163492) (tenderi0308) (Privatization Agency of Republic of Serbia Belgrade | BANKRUPTED DEBTOR PUBLIC COMPANY Textile Industry TIV in bankruptcy from Vranje AS JURISTIC PERSON FOR SALE) (09polocr_260109.htm)
NEMACKI : (3163492) (tenderi0308) (Agencija za privatizaciju Republike Srbije Beograd | Verkauf vom Schuldner DP Tekstilna industrija TIV) (09polocr_260109.htm)
SRPSKI : (3163493) (tenderi0308) (Agencija za privatizaciju Republike Srbije Beograd | PRODAJA POKRETNE IMOVINE Preduzeca RTB Bor Grupa-Fabrika opreme i delova DOO u stecaju Bor) (10polocr_260109.htm)
ENGLESKI: (3163493) (tenderi0308) (Privatization Agency of Republic of Serbia Belgrade | SALE OF PROPERTY OF RTB Bor Group - Factory of equipment and parts Ltd. In bankruptcy Bor) (10polocr_260109.htm)
NEMACKI : (3163493) (tenderi0308) (Agencija za privatizaciju Republike Srbije Beograd | Verkauf ds Vermögens RTB Bor Grupa-Fabrik der Teile) (10polocr_260109.htm)
SRPSKI : (3163494) (tenderi0308) (JP Elektromreza Srbije, Direkcija za prenos elektricne energije, Pogon prenosa Beograd | PRODAJA OTADNOG METALA) (11polocr_260109.htm)
ENGLESKI: (3163494) (tenderi0308) (Public Company Elektromreza Srbije, Directorate for Transfer of Electric Energy, Transfer Unit Belgrade | WASTE METAL FOR SALE) (11polocr_260109.htm)
NEMACKI : (3163494) (tenderi0308) (JP Elektromreza Srbije, Direkcija za prenos elektricne energije, Pogon prenosa Beograd | Verkauf vom Abfall) (11polocr_260109.htm)
SRPSKI : (3163495) (tenderi0308) (Valjaonica bakra Sevojno i East Point Holdings | NABAVKA USLUGA KAMIONSKOG I POMORSKOG PREVOZA GOTOVIH PROIZVODA I REPROMATERIJALA) (12polocr_260109.htm)
ENGLESKI: (3163495) (tenderi0308) (Copper Mill Sevojno and East Point Holdings | PURCHASE OF SERVICES OF TRUCK AND MARITIME TRANSPORTATION OF READY-MADE AND SEMI-FINISHED PRODUCTS) (12polocr_260109.htm)
NEMACKI : (3163495) (tenderi0308) (Valjaonica bakra Sevojno i East Point Holdings - Kupferwälzanlage | Beschaffung der Lkwtransport und Überseetransport) (12polocr_260109.htm)
SRPSKI : (3163496) (tenderi0308) (Poreska uprava, Centar za velike poreske obveznike Beograd | PRODAJA HOTELA I RESTORANA u Beogradu) (13polocr_260109.htm)
ENGLESKI: (3163496) (tenderi0308) (Tax Administration, Center for Big Tax Payers Belgrade | HOTEL AND RESTAURANT in Belgrade FOR SALE) (13polocr_260109.htm)
NEMACKI : (3163496) (tenderi0308) (Poreska uprava, Centar za velike poreske obveznike Beograd - Steueramt | Verkauf von Hotelen und Resaurants in Belgrad) (13polocr_260109.htm)
SRPSKI : (3163497) (tenderi0308) (Ministarstvo rada i socijalne politike i Ministarstvo finansija Beograd | NABAVKA USLUGA TENICKE PODRSKE U PROCESU NADOGRADNJE PROCESA INDIREKTNE KONTROLE Narodnoj banci Srbije) (14polocr_260109.htm)
ENGLESKI: (3163497) (tenderi0308) (Ministry of Labor and Social Policy and Ministry of Finance Belgrade | PURCHASE OF SERVICES OF TECHNICAL SUPPORT IN INDIRECT CONTROL UPGRADING PROCESS IN National Bank of Serbia) (14polocr_260109.htm)
NEMACKI : (3163497) (tenderi0308) (Ministarstvo rada i socijalne politike i Ministarstvo finansija Beograd - Arbeitsamt | Beschaffung der Unterstützung bei der Kontrolle in der Nationalbank Serbiens) (14polocr_260109.htm)
SRPSKI : (3163498) (tenderi0308) (Ministarstvo rada i socijalne politike i Ministarstvo finansija Beograd | NABAVKA USLUGA TEHNICKE PODRSKE U PROCESU NADOGRADNJE UPRAVLJANJA KOMPANIJSKIM INTERNIM PRAVILIMA) (15polocr_260109.htm)
ENGLESKI: (3163498) (tenderi0308) (Ministry of Labor and Social Policy and Ministry of Finance Belgrade | PURCHASE OF SERVICES OF TECHNICAL SUPPORT IN PROCESS OF UPGRADING CONTROL OF COMPANY'S INTERNAL RULES) (15polocr_260109.htm)
NEMACKI : (3163498) (tenderi0308) (Ministarstvo rada i socijalne politike i Ministarstvo finansija Beograd - Arbeitsamt | Unterstützung bei der Entwicklung von Firmenregeln) (15polocr_260109.htm)
SRPSKI : (3163499) (tenderi0308) (Ministarstvo za Kosovo i Metohiju Republike Srbije Beograd | DODELA KREDITNIH SREDSTAVA ZA PODSTICAJ EKONOMSKOG RAZVOJA) (16novocr_260109.htm)
ENGLESKI: (3163499) (tenderi0308) (Ministry of Kosovo and Metohia of Republic of Serbia Belgrade | ALLOTMENT OF CREDIT FUNDS FOR STIMULATION OF ECONOMIC DEVELOPMENT) (16novocr_260109.htm)
NEMACKI : (3163499) (tenderi0308) (Ministarstvo za Kosovo i Metohiju Republike Srbije Beograd | Verteilung der Kredite für Wirtschaftsentwicklung) (16novocr_260109.htm)
SRPSKI : (3163500) (tenderi0308) (Vojna ustanova Dedinje Beograd | NABAVKA KANCEALRIJSKOG MATERIJALA, POTROSNOG MATERIJALA, SITNOG INVENTARA ZA UGOSTITELJSTVO, REZERVNIH DELOVA, ELEKTRO MATERIJALA, VODOVODNOG MATERIJALA) (19blcocr_260109.htm)
ENGLESKI: (3163500) (tenderi0308) (Military Institution Dedinje Belgrade | PURCHASE OF OFFICE SUPPLIES, DISPOSABLE MATERIAL, SMALL INVENTORY FOR CATERING, SPARE PARTS, ELECTRIC MATERIAL, PLUMBING MATERIAL) (19blcocr_260109.htm)
NEMACKI : (3163500) (tenderi0308) (Vojna ustanova Dedinje Beograd | Beschaffung vom Büromaterial, Ersatzteilen, Elektromaterial, Wasserleitungsmaterial, Gaststätteninventar) (19blcocr_260109.htm)
SRPSKI : (3163501) (tenderi0308) (JP za upravljanje poslovnim prostorom Poslovni prostor opstine Stari Grad Beograd | DAVANJE U ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA u Beogradu) (20borocr_260109.htm)
ENGLESKI: (3163501) (tenderi0308) (Public Company for Office Space Management Poslovni prostor, Borough of Stari Grad Belgrade | OFFICE SPACE in Belgrade FOR RENT) (20borocr_260109.htm)
NEMACKI : (3163501) (tenderi0308) (JP za upravljanje poslovnim prostorom Poslovni prostor opstine Stari Grad Beograd - Direktion für Geschäftsraum | Vermietung vom Geschäftsraum in Belgrad) (20borocr_260109.htm)
SRPSKI : (3163543) (tenderi0308) ((CG) Hypo Alpe-Adria Bank Podgorica | PRODAJA STAMBENOG PROSTORA u Niksicu) (02cgrocr_260109.htm)
ENGLESKI: (3163543) (tenderi0308) ((CG) Hypo Alpe-Adria Bank Podgorica | HOUSING SPACE in Niksic FOR SALE) (02cgrocr_260109.htm)
NEMACKI : (3163543) (tenderi0308) ((CG) Hypo Alpe-Adria Bank Podgorica | Verkauf vom Wohnraum in Niksic) (02cgrocr_260109.htm)
SRPSKI : (3163546) (tenderi0308) ((CG) Fond za razvoj Crne Gore Podgorica | NABAVKA USLUGA ZASTUPANJA FONDA U POSLOVIMA TRGOVINE HARTIJAMA OD VREDNOSTI NA BERZI) (07cgrocr_260109.htm)
ENGLESKI: (3163546) (tenderi0308) ((CG) Development Fund of Montenegro Podgorica | PURCHASE OF SERVICES OF REPRESENTATION OF FUND IN TRADING IN SECURITIES ON STOCK EXCHANGE) (07cgrocr_260109.htm)
NEMACKI : (3163546) (tenderi0308) ((CG) Fond za razvoj Crne Gore Podgorica - Entwicklungsfond | Beschaffung der Vertrtetung im Börsenhandel mit Wertpapieren) (07cgrocr_260109.htm)
SRPSKI : (3163550) (tenderi0308) ((CG) Atlasmont banka Podgorica | PRODAJA PORODICNE STAMBENE ZGRADE u Beranama) (12cgrocr_260109.htm)
ENGLESKI: (3163550) (tenderi0308) ((CG) Atlasmont banka Podgorica | FAMILY RESIDENTAIL BUILDING in Berane FOR SALE) (12cgrocr_260109.htm)
NEMACKI : (3163550) (tenderi0308) ((CG) Atlasmont banka Podgorica | Verkauf vom Einfamilinehaus in Berane) (12cgrocr_260109.htm)
SRPSKI : (3163554) (tenderi0308) ((CG) JU Osnovna skola Oktoih Podgorica | IZVODJENJE SKOLE U PRIRODI) (16cgrocr_260109.htm)
ENGLESKI: (3163554) (tenderi0308) ((CG) Public Institution Primary School Oktoih Podgorica | ORGANIZATION OF OUTDOOR CLASSES) (16cgrocr_260109.htm)
NEMACKI : (3163554) (tenderi0308) ((CG) JU Osnovna skola Oktoih Podgorica | Schulausflüge) (16cgrocr_260109.htm)
SRPSKI : (3163560) (tenderi0308) ((CG) Atlasmont banka Podgorica | PRODAJA LIVADA u Danilovgradu) (23cgrocr_260109.htm)
ENGLESKI: (3163560) (tenderi0308) ((CG) Atlasmont banka Podgorica | MEADOWS in Danilovgrad FOR SALE) (23cgrocr_260109.htm)
NEMACKI : (3163560) (tenderi0308) ((CG) Atlasmont banka Podgorica | Verkauf von Wiesen in Danilovgrad) (23cgrocr_260109.htm)
SRPSKI : (3163561) (tenderi0308) (Sloga Kula | PRODAJA PRODAVNICE u Kuli) (01danocr_270109.htm)
ENGLESKI: (3163561) (tenderi0308) (Sloga Kula | STORE in Kula FOR SALE) (01danocr_270109.htm)
NEMACKI : (3163561) (tenderi0308) (Sloga Kula | Verklauf des Ladens in Kula) (01danocr_270109.htm)
SRPSKI : (3163562) (tenderi0308) (PD za distribuciju elektricne energije Elektrodistribucija Beograd | NABAVKA TECNOG NAFTNOG GASA (D-10/08)) (02polocr_270109.htm)
ENGLESKI: (3163562) (tenderi0308) (Power Supply Company Beograd | PURCHASE OF LIQUID PETROL GAS) (02polocr_270109.htm)
NEMACKI : (3163562) (tenderi0308) (PD za distribuciju elektricne energije Elektrodistribucija Beograd - Stromversorgung | Beschbaffung vom Flüßiggas aus Erdöl (D-10/08)) (02polocr_270109.htm)
SRPSKI : (3163563) (tenderi0308) (Agencija za poslovni prostor grada Beograda | DAVANJE U ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA u Beogradu) (03polocr_270109.htm)
ENGLESKI: (3163563) (tenderi0308) (Agency for Office Space of City of Belgrade | OFFICE SPACE in Belgrade FOR RENT) (03polocr_270109.htm)
NEMACKI : (3163563) (tenderi0308) (Agencija za poslovni prostor grada Beograda | Vermietung vom Arbeitsraum in Belgrad) (03polocr_270109.htm)
SRPSKI : (3163564) (tenderi0308) (Institut za ortopedsko-hiruske bolesti Banjica Beograd | NABAVKA SISTEMA ZA REKONSTRUKCIJU, STABILIZACIJU I KOREKCIJU KICMENOG STUBA (12/2008)) (04borocr_270109.htm)
ENGLESKI: (3163564) (tenderi0308) (Institute for Orthopedic-Surgical Diseases Banjica Belgrade | PURCHASE OF SYSTEM FOR RECONSTRUCTION, STABILIZATION AND CORRECTION OF SPINE) (04borocr_270109.htm)
NEMACKI : (3163564) (tenderi0308) (Institut za ortopedsko-hiruske bolesti Banjica Beograd _institut für Orthopedie und Chirurgie Belgrad | Beschaffung vom Material für Rekonstruktion, Stabilisierung und Korrektur der Wirbelsäule (12/2008)) (04borocr_270109.htm)
SRPSKI : (3163565) (tenderi0308) (EPS-JP PK Kosovo Obilic | NABAVKA ELEKTRO OPREME, MASINSKE OPREME I GRADJEVINSKE OPREME (06-12/08)) (05borocr_270109.htm)
ENGLESKI: (3163565) (tenderi0308) (Electric Power Company of Serbia-Public Company PK Kosovo Obilic | PURCHASE OF ELECTRIC EQUIPMENT, MECHANICAL EQUIPMENT AND BUILDING EQUIPMENT) (05borocr_270109.htm)
NEMACKI : (3163565) (tenderi0308) (EPS-JP PK Kosovo Obilic | Beschaffung der Elektroausrüstung, Maschinen, bauausrüstung (06-12/08)) (05borocr_270109.htm)
SRPSKI : (3163566) (tenderi0308) (McCann Erickson Public Relations EDUKACIJA i Londonska skola za odnose s javnoscu | ORGANIZUJU SEMINAR LIDERSTVO) (01emldig_270109.pdf)
ENGLESKI: (3163566) (tenderi0308) (McCann Erickson Public Relations EDUCATION and London PR School | ORGANIZATION OF SEMINAR ON LEADERSHIP) (01emldig_270109.pdf)
NEMACKI : (3163566) (tenderi0308) (McCann Erickson Public Relations EDUKACIJA und Londoner Schule für Öffentlichkeitsbeziehungen | Seminar über Führungskräfte) (01emldig_270109.pdf)
SRPSKI : (3163567) (tenderi0308) (Centar za razvoj ljudskih resursa i menadzment Beograd | ORGANIZUJE SEMINAR-RADIONICU POREZ NA DOBIT SA ASPEKTA RACUNOVODSTVENIH PROPISA) (02emldig_270109.htm)
ENGLESKI: (3163567) (tenderi0308) (Center for Development of Human Resources and Management Belgrade | ORGANIZATION OF SEMINAR-WORKSHOP: TAX ON PROFIT FROM ASPECT OF ACCOUNTING REGULATIONS) (02emldig_270109.htm)
NEMACKI : (3163567) (tenderi0308) (Centar za razvoj ljudskih resursa i menadzment Beograd - Zentrum für Fuhrungskräfte | Seminar -Einkommenssteuer vom Aspekt der Rechnungsführungsvorschriften) (02emldig_270109.htm)
SRPSKI : (3163568) (tenderi0308) (Centar za razvoj ljudskih resursa i menadzment Beograd | ORGANIZUJE SEMINAR-RADIONICU UPOTREBA EXCEL-A KAO ALATA U FINANSIJAMA) (03emldig_270109.htm)
ENGLESKI: (3163568) (tenderi0308) (Center for Development of Human Resources and Management Belgrade | ORGANIZATION OF SEMINAR-WORKSHOP: EXCEL AS TOOL IN FINANCE) (03emldig_270109.htm)
NEMACKI : (3163568) (tenderi0308) (Centar za razvoj ljudskih resursa i menadzment Beograd - Zentrum für Führungskräfte | Seminar über Anwendung von Excel in Finanzen) (03emldig_270109.htm)
SRPSKI : (3163569) (tenderi0308) (Centar za razvoj ljudskih resursa i menadzment Beograd | ORGANIZUJE SEMINAR-RADIONICU ANALIZA I INTERPRETACIJA FINANSIJSKIH IZVESTAJA PREMA MEÐUNARODNIM STANDARDIMA FINANSIJSKOG IZVEŠTAVANJA (MSFI)) (04emldig_270109.htm)
ENGLESKI: (3163569) (tenderi0308) (Center for Development of Human Resources and Management Belgrade | ORGANIZATION OF SEMINAR-WORKSHOP: ANALYSIS AND INTERPRETATION OF FINANCIAL REPORTS ACCORDING TO INTERNATIONAL STANDARDS OF FINANCIAL REPORTING) (04emldig_270109.htm)
NEMACKI : (3163569) (tenderi0308) (Centar za razvoj ljudskih resursa i menadzment Beograd - Zentrum für Führungskräfte | Seminar über Analyse der Finanzberichte nach intertnationalen Standarden (MSFI)) (04emldig_270109.htm)
SRPSKI : (3163602) (tenderi0308) ((CG) Ministarstvo zdravlja, rada i socijalnog staranja Podgorica | NABAVKA USLUGA OSIGURANJA ZAPOSLENIH (01/09)) (01cgrsaj_270109.htm)
ENGLESKI: (3163602) (tenderi0308) ((CG) Ministry of Health, Labor and Social Care Podgorica | PURCHASE OF INSURANCE SERVICES FOR EMPLOYEES) (01cgrsaj_270109.htm)
NEMACKI : (3163602) (tenderi0308) ((CG) Ministarstvo zdravlja, rada i socijalnog staranja Podgorica - Sozial- und Arbeitsministerium | Versicherung von Arbeitern (01/09)) (01cgrsaj_270109.htm)
SRPSKI : (3163603) (tenderi0308) ((CG) JU Ljubica Popovic Podgorica | NABAVKA USLUGA OSIGURANJA DECE (01/09)) (02cgrsaj_270109.htm)
ENGLESKI: (3163603) (tenderi0308) ((CG) Public Institution Ljubica Popovic Podgorica | PURCHASE OF INSURANCE SERVICES FOR KIDS) (02cgrsaj_270109.htm)
NEMACKI : (3163603) (tenderi0308) ((CG) JU Ljubica Popovic Podgorica | Versicherung von Kindern (01/09)) (02cgrsaj_270109.htm)
SRPSKI : (3163604) (tenderi0308) ((CG) Uprava za zajednicke poslove drzavnih organa Crne Gore za potrebe Kancelarije zastupnika Crne Gore pred Evropskim sudom za ljudska prava | NABAVKA POSLOVNOG PROSTORA U ZAKUP (05/09)) (03cgrsaj_270109.htm)
ENGLESKI: (3163604) (tenderi0308) ((CG) Administration for Joint Affairs of Government Organs of Montenegro | OFFICE SPACE NEEDED FOR RENT) (03cgrsaj_270109.htm)
NEMACKI : (3163604) (tenderi0308) ((CG) Uprava za zajednicke poslove drzavnih organa Crne Gore za potrebe Kancelarije zastupnika Crne Gore pred Evropskim sudom za ljudska prava - Allgemeines Amt für Vertretung Montenegros vor dem Internationalen Gericht für Menschenrechte | Mietung vom A) (03cgrsaj_270109.htm)
SRPSKI : (3163605) (tenderi0308) ((CG) Monteput Podgorica | NABAVKA PROTIVPOZARNIH VRATA (01/09)) (04cgrsaj_270109.htm)
ENGLESKI: (3163605) (tenderi0308) ((CG) Monteput Podgorica | PURCHASE OF FIREPROOF DOORS) (04cgrsaj_270109.htm)
NEMACKI : (3163605) (tenderi0308) ((CG) Monteput Podgorica | Beschaffung der Feuersprretüren (01/09)) (04cgrsaj_270109.htm)
SRPSKI : (3163606) (tenderi0308) ((CG) Monteput Podgorica | NABAVKA SREDSTAVA ZA GASENJE POZARA B KLASE I DIZEL AGREGATA (02/09)) (05cgrsaj_270109.htm)
ENGLESKI: (3163606) (tenderi0308) ((CG) Monteput Podgorica | PURCHASE OF MEANS FOR EXTINGUISHING FIRE OF B CLASS AND DIESEL GENERATOR) (05cgrsaj_270109.htm)
NEMACKI : (3163606) (tenderi0308) ((CG) Monteput Podgorica | Beschaffung von Feuerlöschmittel B Klasse und Diesel Aggregaten (02/09)) (05cgrsaj_270109.htm)
SRPSKI : (3163607) (tenderi0308) ((CG) JP za upravljanje morskim dobrom Crne Gore Budva | NABAVKA GORIVA ZA VOZILA (0204 – 163/3)) (06cgrsaj_270109.htm)
ENGLESKI: (3163607) (tenderi0308) ((CG) Public Company for Management of Sea Good of Montenegro Budva | PURCHASE OF FUEL FOR VEHICLES) (06cgrsaj_270109.htm)
NEMACKI : (3163607) (tenderi0308) ((CG) JP za upravljanje morskim dobrom Crne Gore Budva - Amt für Verwaltung über das Meeresgut | Beschaffung von Treibstoff für Fahrzeuge (0204 – 163/3)) (06cgrsaj_270109.htm)
SRPSKI : (3163608) (tenderi0308) ((BIH) JZU Opsta bolnica Danilo I Cetinje | NABAVKA PREHRAMBENIH PROIZVODA, KANCELARIJSKOG MATERIJALA I SREDSTAVA ZA HIGIJENU (286/09)) (07cgrsaj_270109.htm)
ENGLESKI: (3163608) (tenderi0308) ((BIH) General Hospital Danilo I Cetinje | PURCHASE OF FOOD PRODUCTS, OFFICE SUPPLIES AND HYGIENE PRODUCTS) (07cgrsaj_270109.htm)
NEMACKI : (3163608) (tenderi0308) ((BIH) JZU Opsta bolnica Danilo I Cetinje - Krankenhaus | Beschaffung der Nahrung, Büromaterial und Hygienmittel (286/09)) (07cgrsaj_270109.htm)
SRPSKI : (3163609) (tenderi0308) ((CG) Monteput Podgorica | IZVODJENJE RADOVA NA TEKUCEM ODRZAVANJU TUNELA Sozina I TUNELA Ras (03/09)) (08cgrsaj_270109.htm)
ENGLESKI: (3163609) (tenderi0308) ((CG) Monteput Podgorica | WORKS ON MAINTENANCE OF TUNNELS Sozina AND Ras) (08cgrsaj_270109.htm)
NEMACKI : (3163609) (tenderi0308) ((CG) Monteput Podgorica | Wartung des Tunels Sozina und Tunels Ras (03/09)) (08cgrsaj_270109.htm)
SRPSKI : (3163610) (tenderi0308) ((CG) JP Vodovod i kanalizacija Budva | NABAVKA USLUGA SERVISIRANJA PUMPNIH AGREGATA (03/09)) (09cgrsaj_270109.htm)
ENGLESKI: (3163610) (tenderi0308) ((CG) Public Company Vodovod i kanalizacija Budva | PURCHASE OF SERVICES OF SERVICING PUMPING GENERATORS) (09cgrsaj_270109.htm)
NEMACKI : (3163610) (tenderi0308) ((CG) JP Vodovod i kanalizacija Budva - Wasserversorgung und Kanalisation | Service von Pumpen (03/09)) (09cgrsaj_270109.htm)
SRPSKI : (3163611) (tenderi0308) ((CG) Opstina Tivat | IZRADA GLAVNOG PROJEKTA REKONSTRUKCIJE DELA DECJEG VRTICA (01/09)) (10cgrsaj_270109.htm)
ENGLESKI: (3163611) (tenderi0308) ((CG) Municipality of Tivat | ELABORATION OF MAIN PROJECT FOR RECONSTRUCTION OF PART OF KINDERGARTEN) (10cgrsaj_270109.htm)
NEMACKI : (3163611) (tenderi0308) ((CG) Opstina Tivat | Fertigung des Projektes für Rekonstruktion des Kindergartens (01/09)) (10cgrsaj_270109.htm)
SRPSKI : (3163612) (tenderi0308) ((CG) JP Komunalne djelatnosti Bar | NABAVKA AUTO GUMA (1/09)) (11cgrsaj_270109.htm)
ENGLESKI: (3163612) (tenderi0308) ((CG) Public Company Komunalne djelatnosti Bar | PURCHASE OF CAR TIRES) (11cgrsaj_270109.htm)
NEMACKI : (3163612) (tenderi0308) ((CG) JP Komunalne djelatnosti Bar | Beschaffung von Autoreifen (1/09)) (11cgrsaj_270109.htm)
SRPSKI : (3163613) (tenderi0308) ((CG) Opstina Budva | IZRADA GLAVNOG PROJEKTA VODOVODA, ATMOSFERSKE I FEKALNE KANALIZACIJE I GLAVNOG PROJEKTA REGULACIJE POTOKA (01/09)) (12cgrsaj_270109.htm)
ENGLESKI: (3163613) (tenderi0308) ((CG) Municipality of Budva | ELABORATION OF MAIN PROJECT FOR WATER SUPPLY SYSTEM, SEWERAGE AND MAIN PROJECT FOR BROOK REGULATION) (12cgrsaj_270109.htm)
NEMACKI : (3163613) (tenderi0308) ((CG) Opstina Budva | Fertigung des Projektes für Wasserversorgung, Niederschlagwässer, Kanalisation und Regulation des Baches (01/09)) (12cgrsaj_270109.htm)
SRPSKI : (3163614) (tenderi0308) ((CG) Direkcija javnih radova Crne Gore Podgorica | IZVODJENJE RADOVA NA IZGRADNJI ZATVORA u Bijelom Polju (05-3/09)) (13cgrsaj_270109.htm)
ENGLESKI: (3163614) (tenderi0308) ((CG) Directorate for Public Works of Montenegro Podgorica | WORKS ON CONSTRUCTION OF PRISON in Bijelo Polje) (13cgrsaj_270109.htm)
NEMACKI : (3163614) (tenderi0308) ((CG) Direkcija javnih radova Crne Gore Podgorica | Bau der Strafanstalt in Bijelo Polje (05-3/09)) (13cgrsaj_270109.htm)
SRPSKI : (3163615) (tenderi0308) ((CG) JP Vodovod i kanalizacija Budva | NABAVKA REZERVNIH DELOVA ZA VODOMERE (04/09)) (14cgrsaj_270109.htm)
ENGLESKI: (3163615) (tenderi0308) ((CG) Public Company Vodovod i kanalizacija Budva | PURCHASE OF SPARE PARTS FOR WATER METERS) (14cgrsaj_270109.htm)
NEMACKI : (3163615) (tenderi0308) ((CG) JP Vodovod i kanalizacija Budva | Beschaffung von Ersatzteilen für Wasserzähler (Messung vom Wasserpegel?) (04/09)) (14cgrsaj_270109.htm)
SRPSKI : (3163616) (tenderi0308) ((CG) Ispitni centar Crne Gore Podgorica | NABAVKA KANCELARIJSKOG MATERIJALA I TONERA (1/09)) (15cgrsaj_270109.htm)
ENGLESKI: (3163616) (tenderi0308) ((CG) Test Center of Montenegro Podgorica | PURCHASE OF OFFICE SUPPLIES AND TONERS) (15cgrsaj_270109.htm)
NEMACKI : (3163616) (tenderi0308) ((CG) Ispitni centar Crne Gore Podgorica | Beschaffung von Büromaterial und Tonern (1/09)) (15cgrsaj_270109.htm)
SRPSKI : (3163617) (tenderi0308) ((CG) Opstina Pljevlja | IZRADA GLAVNOG PROJEKTA PUTA Kosanica – Bobovo – Mestrevac (04/09)) (16cgrsaj_270109.htm)
ENGLESKI: (3163617) (tenderi0308) ((CG) Municipality of Pljevlja | ELABORATION OF MAIN PROJECT FOR Kosanica – Bobovo – Mestrevac ROAD) (16cgrsaj_270109.htm)
NEMACKI : (3163617) (tenderi0308) ((CG) Opstina Pljevlja | Projektierung der Straße Kosanica – Bobovo – Mestrevac (04/09)) (16cgrsaj_270109.htm)
SRPSKI : (3163618) (tenderi0308) ((CG) Sekretarijat za poljoprivredu i vodoprivredu Berane | NABAVKA SADNICA VOCA (01/09)) (17cgrsaj_270109.htm)
ENGLESKI: (3163618) (tenderi0308) ((CG) Secretariat for Agriculture and Waterpower Engineering Berane | PURCHASE OF FRUIT PLANTS) (17cgrsaj_270109.htm)
NEMACKI : (3163618) (tenderi0308) ((CG) Sekretarijat za poljoprivredu i vodoprivredu Berane- Sekretäriat für Landwirtschaft | Beschaffung von Obstbpflanzungen (01/09)) (17cgrsaj_270109.htm)
SRPSKI : (3163619) (tenderi0308) ((CG) JU Centar za obrazovanje i osposobljavanje 1. jun Podgorica | NABAVKA PUTNICKOG VOZILA (01/09)) (18cgrocr_270109.htm)
ENGLESKI: (3163619) (tenderi0308) ((CG) Public Institution Center for Education 1. jun Podgorica | PURCHASE OF PASSENGER VEHICLE) (18cgrocr_270109.htm)
NEMACKI : (3163619) (tenderi0308) ((CG) JU Centar za obrazovanje i osposobljavanje 1. jun Podgorica -Ausbildungszentrum | Beschaffung vom Pkw (01/09)) (18cgrocr_270109.htm)
SRPSKI : (3163726) (tenderi0308) (D.R. GILBERT CENTAR Agencija za konsalting i menadzment Beograd | ORGANIZUJE SEMINAR VESTINA PRODAJE 2) (01emldig_280109.htm)
ENGLESKI: (3163726) (tenderi0308) (D.R. GILBERT CENTER Consulting and Management Agency Belgrade | ORGANIZATION OF SEMINAR: SELLING SKILLS 2) (01emldig_280109.htm)
NEMACKI : (3163726) (tenderi0308) (D.R. GILBERT CENTAR Agentur für Beratung und management | Seminar über Verkaufsfertigkeiten 2) (01emldig_280109.htm)
SRPSKI : (3163727) (tenderi0308) (D.R. GILBERT CENTAR Agencija za konsalting i menadzment Beograd | ORGANIZUJE SEMINAR PRODAJA KAO UNIVERZALNA FORMULA ZA POSLOVNI USPEH, SVAKO SE IZRAZAVA TIME STO NESTO PRODAJE) (02emldig_280109.htm)
ENGLESKI: (3163727) (tenderi0308) (D.R. GILBERT CENTER Consulting and Management Agency Belgrade | ORGANIZATION OF SEMINAR: SALE AS UNIVERSAL FORMULA FOR BUSINESS SUCCESS) (02emldig_280109.htm)
NEMACKI : (3163727) (tenderi0308) (D.R. GILBERT CENTAR Agentur für Beratung und management Beograd | Seminar: Verkauf als universelle Formel für Geschäftserfolg) (02emldig_280109.htm)
SRPSKI : (3163728) (tenderi0308) (D.R. GILBERT CENTAR Agencija za konsalting i menadzment Beograd | ORGANIZUJE SEMINAR MENADZMENT LJUDSKIH RESURSA NAMENJEN TOP I SREDNJEM MENADZMENTU) (03emldig_280109.htm)
ENGLESKI: (3163728) (tenderi0308) (D.R. GILBERT CENTER Consulting and Management Agency Belgrade | ORGANIZATION OF SEMINAR: HR MANAGEMENT INTENDED FOR TOP AND MIDDLE MANAGEMENT) (03emldig_280109.htm)
NEMACKI : (3163728) (tenderi0308) (D.R. GILBERT Zentrum Beratung - und Managementagentur | Seminar über höhere und mittlere Führungskräfte) (03emldig_280109.htm)
SRPSKI : (3163729) (tenderi0308) (D.R. GILBERT CENTAR Agencija za konsalting i menadzment Beograd | ORGANIZUJE SEMINAR ZA LIDERE VODJA JE U VAMA) (04emldig_280109.htm)
ENGLESKI: (3163729) (tenderi0308) (D.R. GILBERT CENTER Consulting and Management Agency Belgrade | ORGANIZATION OF SEMINAR FOR LEADERS: LEADER IS WITHIN YOU) (04emldig_280109.htm)
NEMACKI : (3163729) (tenderi0308) (D.R. GILBERT CENTAR Beratungs - und Managementagentur Beograd | Seminar: "Eine Führungskraft steckt in Ihnen") (04emldig_280109.htm)
SRPSKI : (3163730) (tenderi0308) (Raspored seminara D.R.Gilbert Centra januar – april, 2009.) (05emldig_280109.htm)
ENGLESKI: (3163730) (tenderi0308) (Timetable of seminars in D.R.Gilbert Center for January – April, 2009) (05emldig_280109.htm)
NEMACKI : (3163730) (tenderi0308) (Zeitplan der Seminare des D.R.Gilbert Centrums Januar – April, 2009.) (05emldig_280109.htm)
SRPSKI : (3163731) (tenderi0308) (EDGE Beograd | ORGANIZUJE WEBINAR: Demistifikacija brenda) (06emldig_280109.htm)
ENGLESKI: (3163731) (tenderi0308) (EDGE Belgrade | ORGANIZATION OF WEBINAR: Brand demistification) (06emldig_280109.htm)
NEMACKI : (3163731) (tenderi0308) (EDGE Beograd | WEBINAR: Demistifizierung vom Brend) (06emldig_280109.htm)
SRPSKI : (3163620) (tenderi0308) (Poreska uprava, Filijala Zrenjanin | PRODAJA OPREME I REZERVNIH DELOVA ZA AUTO SERVIS) (01danocr_280109.htm)
ENGLESKI: (3163620) (tenderi0308) (Tax Administration, Office Zrenjanin | EQUIPMENT AND SPARE PARTS FOR AUTOMOBILE SERVICE SHOP FOR SALE) (01danocr_280109.htm)
NEMACKI : (3163620) (tenderi0308) (Steueramt Zrenjanin | Verkauf der Ausrüstung und Ersatzteile für Autoservice) (01danocr_280109.htm)
SRPSKI : (3163621) (tenderi0308) (Poreska uprava, Filijala Negotin | PRODAJA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJISTA u KO Sikole) (02danocr_280109.htm)
ENGLESKI: (3163621) (tenderi0308) (Tax Administration, Office Negotin | AGRICULTURAL LAND in KO Sikole FOR SALE) (02danocr_280109.htm)
NEMACKI : (3163621) (tenderi0308) (Steueramt Negotin | Verkauf vom Landwirtschaftsgelände in KO Sikole) (02danocr_280109.htm)
SRPSKI : (3163622) (tenderi0308) (Poreska uprava, Filijala Prijepolje | PRODAJA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJISTA u KO Gornji Stranjani) (03danocr_280109.htm)
ENGLESKI: (3163622) (tenderi0308) (Tax Administration, Office Prijepolje | AGRICULTURAL LAND in KO Gornji Stranjani FOR SALE) (03danocr_280109.htm)
NEMACKI : (3163622) (tenderi0308) (Steueramt Prijepolje | Verkauf des Landwirtschaftsbodens in KO Gornji Stranjani) (03danocr_280109.htm)
SRPSKI : (3163623) (tenderi0308) (Poreska uprava, Filijala Uzice | PRODAJA ZGRADE TRGOVINE I POMOCNE ZGRADE u KO Krvavci) (04danocr_280109.htm)
ENGLESKI: (3163623) (tenderi0308) (Tax Administration, Office Uzice | TRADE BUILDING AND AUXILIARY BUILDING IN KO Krvavci FOR SALE) (04danocr_280109.htm)
NEMACKI : (3163623) (tenderi0308) (Steueramt Uzice | Verkauf des Ladens und Hilfsgebäudrs in KO Krvavci) (04danocr_280109.htm)
SRPSKI : (3163624) (tenderi0308) (Poreska uprava, Filijala Pancevo | PRODAJA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJISTA u Jabuci) (05danocr_280109.htm)
ENGLESKI: (3163624) (tenderi0308) (Tax Administration, Office Pancevo | AGRICULTURAL LAND in Jabuka FOR SALE) (05danocr_280109.htm)
NEMACKI : (3163624) (tenderi0308) (Steueramt Pancevo | Verkauf vom Landwirtschaftsgelände in Jabuka) (05danocr_280109.htm)
SRPSKI : (3163625) (tenderi0308) (Autosaobracaj Kragujevac | NABAVKA GORIVA ZA VOZILA) (06danocr_280109.htm)
ENGLESKI: (3163625) (tenderi0308) (Autosaobracaj Kragujevac | PURCHASE OF FUEL FOR VEHICLES) (06danocr_280109.htm)
NEMACKI : (3163625) (tenderi0308) (Verkehr Kragujevac | Beschaffung vom Treibstoff) (06danocr_280109.htm)
SRPSKI : (3163626) (tenderi0308) (Akcijski fond Republike Srbije Beograd | PRODAJA AKCIJA P REDUZECA Sumadijalek AD Cacak) (07polocr_280109.htm)
ENGLESKI: (3163626) (tenderi0308) (Share Fund of Republic of Serbia Belgrade | STOCKS OF STOCK COMPANY Sumadijalek Cacak FOR SALE) (07polocr_280109.htm)
NEMACKI : (3163626) (tenderi0308) (Aktienfond der Rep. Serbien Belgrad | Verkauf der Aktien der Sumadijalek AG Cacak) (07polocr_280109.htm)
SRPSKI : (3163627) (tenderi0308) (Narodna banka Srbije NBS Beograd | NABAVKA USLUGA ODRZAVANJA HIGIJENE U POSLOVNIM PROSTORIJAMA u Sedistu i Filijali u Beogradu) (08polocr_280109.htm)
ENGLESKI: (3163627) (tenderi0308) (National Bank of Serbia NBS Belgrade | PURCHASE OF HYGIENE MAINTENANCE SERVICES IN BUSINESS PREMISES in headquarters and branch office in Belgrade) (08polocr_280109.htm)
NEMACKI : (3163627) (tenderi0308) (Nationalbanj Serbiens NBS Beograd | Reinigung von Filiale und Sitz in Belgrad) (08polocr_280109.htm)
SRPSKI : (3163628) (tenderi0308) (Sluzba za katastar nepokretnosti Ruma | PRODAJA SLUZBENIH VOZILA) (09polocr_280109.htm)
ENGLESKI: (3163628) (tenderi0308) (Real Estate Registry Agency Ruma | OFFICIAL VEHICLES FOR SALE) (09polocr_280109.htm)
NEMACKI : (3163628) (tenderi0308) (Katasteramt Ruma | Verkauf von Amtswagen) (09polocr_280109.htm)
SRPSKI : (3163629) (tenderi0308) (Uprava za zajednicke poslove republickih organa Beograd | NABAVKA USLUGA ODRZAVANJA MINOLTA STAMPACA (64/2008)) (10polocr_280109.htm)
ENGLESKI: (3163629) (tenderi0308) (Administration for Joint Affairs of Republic Organs Belgrade | PURCHASE OF SERVICES OF MAINTENANCE OF MINOLTA PRINTERS) (10polocr_280109.htm)
NEMACKI : (3163629) (tenderi0308) (Allgemeines republisches Amt Belgrad | Wartung von MINOLTA Drückern (64/2008)) (10polocr_280109.htm)
SRPSKI : (3163630) (tenderi0308) (Apoteka Tena Farm u stecaju iz Beograda | PRODAJA STECAJNOG DUZNIKA KAO PRAVNOG LICA) (11gljocr_280109.htm)
ENGLESKI: (3163630) (tenderi0308) (Pharmacy Tena Farm in bankruptcy from Belgrade | BANKRUPTED DEBTOR FOR SALE AS JURISTIC PERSON) (11gljocr_280109.htm)
NEMACKI : (3163630) (tenderi0308) (Apoteka Tena Farm im Konkursverfahren Beglrad | Verkauf des Konkurschauldners als Rechtsperson) (11gljocr_280109.htm)
SRPSKI : (3163631) (tenderi0308) (Sava osiguranje Beograd | PRODAJA POLOVNIH PUTNICKIH VOZILA) (12gljocr_280109.htm)
ENGLESKI: (3163631) (tenderi0308) (Sava Insurance Beograd | USED PASSENGER VEHICLES FOR SALE) (12gljocr_280109.htm)
NEMACKI : (3163631) (tenderi0308) (Sava Versicherung Beograd | Verkauf von Gebrauchtwagen) (12gljocr_280109.htm)
SRPSKI : (3163632) (tenderi0308) (Uprava carina, Carinarnica Dimitrovgrad | PRODAJA RAZNE ROBE) (13novocr_280109.htm)
ENGLESKI: (3163632) (tenderi0308) (Customs Administration, Customshouse Dimitrovgrad | VARIOUS GOODS FOR SALE) (13novocr_280109.htm)
NEMACKI : (3163632) (tenderi0308) (Zollamt Dimitrovgrad | Verkauf der unterschiedlichen Waren) (13novocr_280109.htm)
SRPSKI : (3163633) (tenderi0308) (Pokrajinski sekretarijat za privredu Vojvodine Novi Sad | DODELA PODSTICAJNIH SREDSTAVA ZA SUBVENCIONISANJE TROSKOVA UCESCA KOMPANIJA NA SAJMOVIMA U EVROPI) (14nsdocr_280109.htm)
ENGLESKI: (3163633) (tenderi0308) (Provincial Secretariat for Economy of Vojvodina Novi Sad | ALLOTMENT OF STIMULATION FUNDS FOR SUBSIDIZING EXPENSES OF PARTICIPATION OF COMPANIES IN TRADE FAIRS IN EUROPE) (14nsdocr_280109.htm)
NEMACKI : (3163633) (tenderi0308) (Wirtschaftssekretäriat Vojvodinas Novi Sad | Erteilung von Geldern für Beteilugung von Fiemen auf Messen) (14nsdocr_280109.htm)
SRPSKI : (3163634) (tenderi0308) (Pokrajinski sekretarijat za privredu Vojvodine Novi Sad | DODELA SREDSTAVA ZA SUBVENCIONISANJE TROSKOVA UCESCA KOMPANIJA NA TURISTICKOJ BERZI U BERLINU-ITB) (15nsdocr_280109.htm)
ENGLESKI: (3163634) (tenderi0308) (Provincial Secretariat for Economy of Vojvodina Novi Sad | ALLOTMENT OF STIMULATION FUNDS FOR SUBSIDIZING EXPENSES OF PARTICIPATION OF COMPANIES IN TOURIST STOCK EXCHANGE IN BERLIN - ITB) (15nsdocr_280109.htm)
NEMACKI : (3163634) (tenderi0308) (Wirtschaftssekretäriat Vojvodinas Novi Sad | Subventionieren der Beteiligung vpn Firmen auf der Touristischen Börse in Berlin - ITB) (15nsdocr_280109.htm)
SRPSKI : (3163635) (tenderi0308) (Auto stil u stecaju Novi Sad | PRODAJA POSLOVNOG PROSTORA u Novom Sadu) (18nsdocr_280109.htm)
ENGLESKI: (3163635) (tenderi0308) (Auto stil in bankruptcy Novi Sad | OFFICE SPACE in Novi Sad FOR SALE) (18nsdocr_280109.htm)
NEMACKI : (3163635) (tenderi0308) (Auto stil im Konkursverfahren Novi Sad | Verkauf vom Arbeitsraum in Novi Sad) (18nsdocr_280109.htm)
SRPSKI : (3163636) (tenderi0308) (ZZ Sloga u stecaju iz Kobisnice | PRODAJA POSLOVNE ZGRADE, MAGACINA ZA OTKUP POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA I POKRETNE IMOVINE) (19borocr_280109.htm)
ENGLESKI: (3163636) (tenderi0308) (Collective Farm Sloga in bankruptcy from Kobisnica | BUSINESS BUILDING, WAREHOUSE FOR PURCHASE OF AGRICULTURAL PRODUCTS AND MOBILE PROPERTY FOR SALE) (19borocr_280109.htm)
NEMACKI : (3163636) (tenderi0308) (ZZ Sloga im Konkursverfahren in Kobisnica | Verkauf des Geschäftsgebädes, Lagerung für Landwirtschaftsprodukte und Fahrnisse) (19borocr_280109.htm)
SRPSKI : (3163637) (tenderi0308) ((CG) Prva banka Crne Gore Podgorica | PRODAJA ZEMLJISTA SA OBJEKTIMA u Petrovcu) (03cgrsaj_280109.htm)
ENGLESKI: (3163637) (tenderi0308) ((CG) Prva banka Crne Gore Podgorica | LAND WITH FACILITIES in Petrovac FOR SALE) (03cgrsaj_280109.htm)
NEMACKI : (3163637) (tenderi0308) ((CG) Erste Bank Montenegros Podgorica | Verkauf vom Gelände mit Objekten in Petrovac) (03cgrsaj_280109.htm)
SRPSKI : (3163638) (tenderi0308) ((CG) Opstina Budva | RASPODELA SREDSTAVA NAMENJENIH FINANSIRANJU NEVLADINIH ORGANIZACIJA) (05cgrocr_280109.htm)
ENGLESKI: (3163638) (tenderi0308) ((CG) Municipality of Budva | ALLOTMENT OF FUNDS INTENDED FOR FINANCING NON-GOVERNMENT ORGANIZATIONS) (05cgrocr_280109.htm)
NEMACKI : (3163638) (tenderi0308) ((CG) Gemeinde Budva | Fianzierung von Nichtregierungsorganisationen) (05cgrocr_280109.htm)
SRPSKI : (3163639) (tenderi0308) ((CG) Radio i televizija Crne Gore Podgorica | NABAVKA GORIVA ZA VOZILA (02/09g)) (10cgrsaj_280109.htm)
ENGLESKI: (3163639) (tenderi0308) ((CG) Broadcasting Corporation of Montenegro Podgorica | PURCHASE OF FUEL FOR VEHICLES) (10cgrsaj_280109.htm)
NEMACKI : (3163639) (tenderi0308) ((CG) Rundfunk Montenegros Podgorica | Beschaffung vom Treibstoff für Fahrzeuge (02/09g)) (10cgrsaj_280109.htm)
SRPSKI : (3163640) (tenderi0308) ((CG) Ministarstvo odbrane Crne Gore Podgorica | IZNAJMLJIVANJE KANTINA) (07cgrocr_280109.htm)
ENGLESKI: (3163640) (tenderi0308) ((CG) Ministry of Defense of Montenegro Podgorica | CANTEENS FOR RENT) (07cgrocr_280109.htm)
NEMACKI : (3163640) (tenderi0308) ((CG) Verteidigungsministerium Podgorica | Vermietung von Kantinen) (07cgrocr_280109.htm)
SRPSKI : (3163641) (tenderi0308) ((CG) Opstina Tivat | NABAVKA USLUGA GEODETSKOG SNIMANJA I IZRADE GEODETSKIH PODLOGA (02/09)) (12cgrsaj_280109.htm)
ENGLESKI: (3163641) (tenderi0308) ((CG) Municipality of Tivat | PURCHASE OF SERVICES OF GEODESIC SURVEY AND DESIGN OF GEODESIC BASES) (12cgrsaj_280109.htm)
NEMACKI : (3163641) (tenderi0308) ((CG) Gemeinde Tivat | Landevermessung und Bodenaufnahmen und Fertigung von Grundlagen für Geodesie (02/09)) (12cgrsaj_280109.htm)
SRPSKI : (3163642) (tenderi0308) ((CG) Opstina Kotor | DODELA LINIJA ZA PREVOZ PUTNIKA U GRADSKOM I PRIGRADSKOM SAOBRACAJU) (13cgrocr_280109.htm)
ENGLESKI: (3163642) (tenderi0308) ((CG) Municipality of Kotor | ALLOTMENT OF LINES FOR TRANSPORTATION OF PASSENGERS IN CITY AND SUBURBAN TRAFFIC) (13cgrocr_280109.htm)
NEMACKI : (3163642) (tenderi0308) ((CG) Gemeinde Kotor | Organisation des Stadtverkehrs) (13cgrocr_280109.htm)
SRPSKI : (3163732) (tenderi0308) (Poreska uprava, Filijala Novi Sad 1 | PRODAJA POLOVNIH TERETNIH I PUTNICKOG VOZILA) (01danocr_290109.htm)
ENGLESKI: (3163732) (tenderi0308) (Tax Administration, Office Novi Sad 1 | USED FREIGHT AND PASSENGER VEHICLES FOR SALE) (01danocr_290109.htm)
NEMACKI : (3163732) (tenderi0308) (Steueramt Novi Sad 1 | Verkauf von Gebrauchtwegen, Pkw-s und Geländewagen) (01danocr_290109.htm)
SRPSKI : (3163733) (tenderi0308) (Poreska uprava, Filijala B Paracin | PRODAJA POLOVNIH TERETNIH I PRIKLJUCNIH VOZILA) (02danocr_290109.htm)
ENGLESKI: (3163733) (tenderi0308) (Tax Administration, Office B Paracin | USED FREIGHT AND AUXILIARY VEHICLES FOR SALE) (02danocr_290109.htm)
NEMACKI : (3163733) (tenderi0308) (Steueramt B Paracin | Verkauf von gebrauchten Lkw-s und Anschlüße) (02danocr_290109.htm)
SRPSKI : (3163734) (tenderi0308) (Poreska uprava, Filijala A Kragujevac | PRODAJA PORODICNE STAMBENE ZGRADE u Kragujevcu) (04danocr_290109.htm)
ENGLESKI: (3163734) (tenderi0308) (Tax Administration, Office A Kragujevac | FAMILY RESIDENTIAL BUILDING in Kragujevac FOR SALE) (04danocr_290109.htm)
NEMACKI : (3163734) (tenderi0308) (Steueramt A Kragujevac | Verkauf des Einfanilienhauses in Kragujevac) (04danocr_290109.htm)
SRPSKI : (3163735) (tenderi0308) (Dom zdravlja Grocka Beograd | PRODAJA POLOVNIH VOZILA) (05danocr_290109.htm)
ENGLESKI: (3163735) (tenderi0308) (Health Center Grocka Belgrade | USED VEHICLES FOR SALE) (05danocr_290109.htm)
NEMACKI : (3163735) (tenderi0308) (Ambulaz Grocka Beograd | Verkauf von Gebrauchtwagen) (05danocr_290109.htm)
SRPSKI : (3163736) (tenderi0308) (Poreska uprava, Filijala Loznica | PRODAJA PORODICNE STAMBENE ZGRADE SA POMOCNIM ZGRADAMA I POLJOPRIVREDNOG ZEMLJISTA u Krupnju) (06danocr_290109.htm)
ENGLESKI: (3163736) (tenderi0308) (Tax Administration, Office Loznica | FAMILY RESIDENTIAL BUILDING WITH AUXILIARY BUILDINGS AND AGRICULTURAL LAND in Krupanj FOR SALE) (06danocr_290109.htm)
NEMACKI : (3163736) (tenderi0308) (Steuermat Loznica | Verkauf des Einfamilienhauses mit Nebengebäude und Landwirtscaftsboden in Krupnanj) (06danocr_290109.htm)
SRPSKI : (3163737) (tenderi0308) (Opstinska uprava Opstine Vrnjacka Banja | PRODAJA POLOVNOG PUTNICKOG VOZILA) (03danocr_290109.htm)
ENGLESKI: (3163737) (tenderi0308) (Municipal Administration of Vrnjacka Banja | USED PASSENGER VEHICLE FOR SALE) (03danocr_290109.htm)
NEMACKI : (3163737) (tenderi0308) (Gemeindeverwaltung Vrnjacka Banja | Verkauf vom Gebrauchtwagen) (03danocr_290109.htm)
SRPSKI : (3163738) (tenderi0308) (Britanska Ambasada u Beogradu | PRODAJA POLOVNOG PUTNICKOG VOZILA) (08blcocr_290109.htm)
ENGLESKI: (3163738) (tenderi0308) (British Embassy to Belgrade | USED PASSENGER VEHICLE FOR SALE) (08blcocr_290109.htm)
NEMACKI : (3163738) (tenderi0308) (Britische Botschaft Belgrad |Verkauf vom Gebrauvhtwagen) (08blcocr_290109.htm)
SRPSKI : (3163739) (tenderi0308) (Gosa Fabrika sinskih vozila, putnickih i specijalnih vagona Smederevska Palanka | POLOVNOG KAMIONA FAP) (09blcocr_290109.htm)
ENGLESKI: (3163739) (tenderi0308) (Gosa Factory of railway vehicles, passenger special cars Smederevska Palanka | USED TRUCK FAP FOR SALE) (09blcocr_290109.htm)
NEMACKI : (3163739) (tenderi0308) (Gosa Fabrik der Reise-, Spezial und Frachtwagons Smederevska Palanka | Verkauf des gebrauchren FAP Lkw) (09blcocr_290109.htm)
SRPSKI : (3163740) (tenderi0308) (Direkcija za izgradnju opstine Indjija JP | DAVANJE U ZAKUP OSTALOG NEIZGRADJENOG GRADJEVINSKOG ZEMLJISTA RADI IZGRADNJE PROIZVODNO POSLOVNIH OBJEKATA) (11nsdocr_290109.htm)
ENGLESKI: (3163740) (tenderi0308) (Directorate for Development of Municipality of Indjija | RENTAL OF REMAINING BUILDING LAND FOR CONSTRUCTION OF PRODUCTION BUSINESS FACILITIES) (11nsdocr_290109.htm)
NEMACKI : (3163740) (tenderi0308) (Baudirektion Indjija | Verpachtung vom Baugelände zum Bau der Wirtschaftgebäude NEIZGRADJENOG GRADJEVINSKOG ZEMLJISTA RADI IZGRADNJE PROIZVODNO POSLOVNIH OBJEKATA) (11nsdocr_290109.htm)
SRPSKI : (3163741) (tenderi0308) (OS Zdravko Celar iz Celareva | DAVANJE U ZAKUP SKOLSKOG PROSTORA) (14polocr_290109.htm)
ENGLESKI: (3163741) (tenderi0308) (Primary School Zdravko Celar from Celarevo | SCHOOL SPACE FOR RENT) (14polocr_290109.htm)
NEMACKI : (3163741) (tenderi0308) (Grundchule Zdravko Celar iz Celareva | Vermietung vom Schulraum) (14polocr_290109.htm)
SRPSKI : (3163742) (tenderi0308) (Preduzece za puteve Zajecar | PRODAJA UREDJAJA I VOZILA) (15polocr_290109.htm)
ENGLESKI: (3163742) (tenderi0308) (Company for Roads Zajecar | INSTRUMENTS AND VEHICLES FOR SALE) (15polocr_290109.htm)
NEMACKI : (3163742) (tenderi0308) (Straßenamt Zajecar | Verkauf von Geräten und Wagen) (15polocr_290109.htm)
SRPSKI : (3163743) (tenderi0308) (Euroban EFG Beograd | PRODAJA PORODICNE STAMBENE ZGRADE u Starcevu i STANA U MLADENOVCU) (16polocr_290109.htm)
ENGLESKI: (3163743) (tenderi0308) (Eurobank EFG Belgrade | FAMILY RESIDENTIAL BUILDING in Starcevo AND APARTMENT IN MLADENOVAC FOR SALE) (16polocr_290109.htm)
NEMACKI : (3163743) (tenderi0308) (Euroban EFG Beograd | Verkauf des Einfamilienhauses in Starcevo und Wohnung in Mladenovac) (16polocr_290109.htm)
SRPSKI : (3163744) (tenderi0308) (Garancijski fond Beograd | PRODAJA OPREME ZA PROIZVODNJU KONDITORSKIH PROIZVODA) (18polocr_290109.htm)
ENGLESKI: (3163744) (tenderi0308) (Guarantee Fund Belgrade | EQUIPMENT FOR PRODUCTION OF CONFECTIONERIES FOR SALE) (18polocr_290109.htm)
NEMACKI : (3163744) (tenderi0308) (Garantiefond Beograd | Verkauf der Maschinen für Herstellung von Süßigkeiten) (18polocr_290109.htm)
SRPSKI : (3163745) (tenderi0308) ((CG) Ministarstvo za ekonomski razvoj Crne Gore Podgorica | DODELA KONCESIJE ZA DETALJNJA GEOLOSKA ISTRAZIVANJA I EKSPLOATACIJU MRKOG UGLJA na lezistu Zagorje) (01cgrocr_290109.htm)
ENGLESKI: (3163745) (tenderi0308) ((CG) Ministry of Economic Development of Montenegro Podgorica | ALLOTMENT OF CONCESSION FOR THOROUGH GEOLOGICAL RESEARCHES AND EXPLOITATION OF BROWN COAL at coal deposit Zagorje) (01cgrocr_290109.htm)
NEMACKI : (3163745) (tenderi0308) ((CG) Wirtschaftsministerium Podgorica | Erteilung der Konzession für geologische Forschung und Förderung der Braunkohle in Stätte Zagorje) (01cgrocr_290109.htm)
SRPSKI : (3163746) (tenderi0308) ((CG) Opstina Berane | NABAVKA VOCNIH SADNICA (01/09)) (02cgrsaj_290109.htm)
ENGLESKI: (3163746) (tenderi0308) ((CG) Municipality of Berane | PURCHASE OF FRUIT PLANTS) (02cgrsaj_290109.htm)
NEMACKI : (3163746) (tenderi0308) ((CG) Gemeinde Berane | Beschaffung von Obstpflazlinge (01/09)) (02cgrsaj_290109.htm)
SRPSKI : (3163747) (tenderi0308) ((CG) Radio i televizija Crne Gore Podgorica | NABAVKA LOZ ULJA (03/09)) (03cgrsaj_290109.htm)
ENGLESKI: (3163747) (tenderi0308) ((CG) Broadcasting Corporation of Montenegro Podgorica | PURCHASE OF HEATING OIL) (03cgrsaj_290109.htm)
NEMACKI : (3163747) (tenderi0308) ((CG) Rundfunk Montenegros Podgorica | Beschaffung des Heizöles (03/09)) (03cgrsaj_290109.htm)
SRPSKI : (3163748) (tenderi0308) ((CG) Direkcija javnih radova Crne Gore Podgorica | NABAVKA I UGRADNJA SCENSKE OPREME za Centre kulture (01-1/09)) (07cgrsaj_290109.htm)
ENGLESKI: (3163748) (tenderi0308) ((CG) Directorate for Public Works of Montenegro Podgorica | PURCHASE AND INSTALLATION OF STAGE EQUIPMENT FOR Cultural Center) (07cgrsaj_290109.htm)
NEMACKI : (3163748) (tenderi0308) ((CG) Direktion für öffentliche Arbeiten Montenegros Podgorica | Beschaffung und Einbau der Bühnenausstattung für Kulturheime (01-1/09)) (07cgrsaj_290109.htm)
SRPSKI : (3163749) (tenderi0308) ((CG) JUOS Vuk Karadzic Podgorica | NABAVKA USLUGA ORGANIZOVANJA SKOLE U PRIRODI) (08cgrocr_290109.htm)
ENGLESKI: (3163749) (tenderi0308) ((CG) Public Institution Primary School Vuk Karadzic Podgorica | PURCHASE OF SERVICES OF ORGANIZATION OF OUTDOOR CLASSES) (08cgrocr_290109.htm)
NEMACKI : (3163749) (tenderi0308) ((CG) JUOS Vuk Karadzic Podgorica | Schulusflüge) (08cgrocr_290109.htm)
SRPSKI : (3163750) (tenderi0308) ((CG) Agencija za elektronske komunikacije i postansku djelatnost Podgorica | NABAVKA NOVIH PUTNICKIH VOZILA (02/2009)) (09cgrsaj_290109.htm)
ENGLESKI: (3163750) (tenderi0308) ((CG) Agency for Electronic Communications and Postal Activities Podgorica | PURCHASE OF NEW PASSENGER VEHICLES) (09cgrsaj_290109.htm)
NEMACKI : (3163750) (tenderi0308) ((CG) Agentur für elektronische Kommunikation und Posamt Podgorica | Beschaffung von neuen Pkw-s (02/2009)) (09cgrsaj_290109.htm)
SRPSKI : (3163751) (tenderi0308) ((CG) JU Djina Vrbica Podgorica | NABAVKA USLUGA OSIGURANJA DECE (01/09)) (11cgrsaj_290109.htm)
ENGLESKI: (3163751) (tenderi0308) ((CG) Public Institution Djina Vrbica Podgorica | PURCHASE OF INSURANCE SERVICES FOR KIDS) (11cgrsaj_290109.htm)
NEMACKI : (3163751) (tenderi0308) ((CG) Einrichtung Djina Vrbica Podgorica | Beschaffung der Kinderversicherung (01/09)) (11cgrsaj_290109.htm)
SRPSKI : (3163792) (tenderi0308) (NIS-Petrol Novi Beograd | NABAVKA REZERVNIH DELOVA I OPREME ZA SERVISIRANJA UREDJAJA NAFTE I DERIVATA NAFTE NA BENZINSKIM STANICAMA, CENTRALNIM SKLADISTIMA I STOVARISTIMA (II-964)) (01polocr_300109.htm)
ENGLESKI: (3163792) (tenderi0308) (NIS-Petrol New Belgrade | PURCHASE OF SPARE PARTS AND EQUIPMENT FOR SERVICING INSTRUMENTS ON GAS STATIONS, IN CENTRAL WAREHOUSES AND STORAGES) (01polocr_300109.htm)
NEMACKI : (3163792) (tenderi0308) (NIS-Petrol Novi Beograd | Beschaffung von Ersatzteilen für Tankstellen und Lagarungen für Treibstoff (II-964)) (01polocr_300109.htm)
SRPSKI : (3163793) (tenderi0308) (NIS-Petrol Novi Beograd | NABAVKA REZERVNIH DELOVA ZA TRANSPORTNA VOZILA (II-963)) (02polocr_300109.htm)
ENGLESKI: (3163793) (tenderi0308) (NIS-Petrol New Belgrade | PURCHASE OF SPARE PARTS FOR TRANSPORTATION VEHICLES) (02polocr_300109.htm)
NEMACKI : (3163793) (tenderi0308) (NIS-Petrol Novi Beograd | Ersatzteile für Lkw-s (II-963)) (02polocr_300109.htm)
SRPSKI : (3163794) (tenderi0308) (Agencija za privatizaciju Republike Srbije Beograd | PRODAJA 70 % KAPITALA PRIVREDNOG DRUSTVA Elektroizgradnja AD Bajina Basta) (03polocr_300109.htm)
ENGLESKI: (3163794) (tenderi0308) (Privatization Agency of Republic of Serbia Belgrade | SALE OF 70% OF CAPITAL OF BUSINESS ORGANIZATION Elektroizgradnja Bajina Basta) (03polocr_300109.htm)
NEMACKI : (3163794) (tenderi0308) (Privatisierungsagentur der Republik Serbien Belgrad | Verkauf vom 70 % Kapitals der Firma Elektrobau AD Bajina Basta) (03polocr_300109.htm)
SRPSKI : (3163795) (tenderi0308) (Ministarstvo zdravlja Republike Srbije Beograd | IZVODJENJE ARHITEKTONSKO-GRADJEVINSKIH RADOVA NAMENJENIH POBOLJSANJU ENERGETSKE EFIKASNOSTI NA OBJEKTU Institut za ginekologiju i akuserstvo Klinickog centra Srbije) (04polocr_300109.htm)
ENGLESKI: (3163795) (tenderi0308) (Ministry of Health of Republic of Serbia Belgrade | ARCHITECTURAL-CONSTRUCTION WORKS ON IMPROVEMENT OF ENERGY EFFICIENCY OF FACILITY OF Institute for Gynecology and Obstetrics of Clinical Center of Serbia) (04polocr_300109.htm)
NEMACKI : (3163795) (tenderi0308) (Gesundheitsministerium der Republik Serbien Belgrad | Bauarbeiten wegen Erhöhung der Energiewirtschaftlichkeit am Institut für Gynekologie und Entbiunsdungsanstalt des Klinikzentrums Serbiens) (04polocr_300109.htm)
SRPSKI : (3163796) (tenderi0308) (Opstinski sud u Paracinu | PRODAJA ZGRADE TRGOVINE I POMOCNIH ZGRADA u Paracinu) (25polocr_300109.htm)
ENGLESKI: (3163796) (tenderi0308) (Municipal Court in Paracin | SALE OF TRADE BUILDING AND AUXILIARY BUILDINGS in Paracin) (25polocr_300109.htm)
NEMACKI : (3163796) (tenderi0308) (Gericht Paracin | Verkauf vom Handelsgebäude in Paracin) (25polocr_300109.htm)
SRPSKI : (3163797) (tenderi0308) (Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja Republike Srbije Beograd | DODELA KREDITA ZA PODSTICANJE KVALITETA UGOSTITELJSKE PONUDE) (05polocr_300109.htm)
ENGLESKI: (3163797) (tenderi0308) (Ministry of Economy and Regional Development of Republic of Serbia Belgrade | ALLOTMENT OF LOAN FOR PROMOTION OF QUALITY OF CATERING OFFER) (05polocr_300109.htm)
NEMACKI : (3163797) (tenderi0308) (Ministerium für Wirtscahft und Regionalentwicklung der Republik Serbien Belgrad | Verteilung der Kredite für Gastwirtschaft) (05polocr_300109.htm)
SRPSKI : (3163798) (tenderi0308) (Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja Republike Srbije Beograd | DODELA SREDSTAVA ZA PROJEKTE RAZVOJA TURIZMA) (06polocr_300109.htm)
ENGLESKI: (3163798) (tenderi0308) (Ministry of Economy and Regional Development of Republic of Serbia Belgrade | ALLOTMENT OF FUNDS FOR TOURISM DEVELOPMENT PROJECTS) (06polocr_300109.htm)
NEMACKI : (3163798) (tenderi0308) (Ministerium für Wirtschaft und Regionalentwicklung der Republik Serbien Beograd | Verteilung der Mittel für Projekte im Tourismus) (06polocr_300109.htm)
SRPSKI : (3163799) (tenderi0308) (Poreska uprava, Filijala Vrsac | PRODAJA POLOVNOG PUTNICKOG I TERETNOG VOZILA) (07nsdocr_300109.htm)
ENGLESKI: (3163799) (tenderi0308) (Tax Administration, Office Vrsac | USED PASSENGER AND FREIGHT VEHICLE FOR SALE) (07nsdocr_300109.htm)
NEMACKI : (3163799) (tenderi0308) (Steueramt Vrsac | Verkauf vom Pkw und Geländewagen) (07nsdocr_300109.htm)
SRPSKI : (3163800) (tenderi0308) (Poreska uprava, Filijala Vrsac | PRODAJA MASINA ZA OBRADU DRVETA) (08nsdocr_300109.htm)
ENGLESKI: (3163800) (tenderi0308) (Tax Administration, Office Vrsac | WOOD-PROCESSING MACHINES FOR SALE) (08nsdocr_300109.htm)
NEMACKI : (3163800) (tenderi0308) (Steueramt Vrsac | Verkauf von maschinen für Holzbearbeitung) (08nsdocr_300109.htm)
SRPSKI : (3163801) (tenderi0308) (JP Srbijasume, Sumsko gazdinstvo Rasina Krusevac | PRODAJA TRUPACA SMRCE) (11borocr_300109.htm)
ENGLESKI: (3163801) (tenderi0308) (Public Company Srbijasume, Lumber Camp Rasina Krusevac | LOGS FOR SALE) (11borocr_300109.htm)
NEMACKI : (3163801) (tenderi0308) (Forstgut Rasina Krusevac | Verkauf von Fichtenbalken) (11borocr_300109.htm)
SRPSKI : (3163802) (tenderi0308) (JP Aerodrom Nikola Tesla Beograd | NABAVKA VATROGASNOG ZIDA SA KEROZINSKOM INSTALACIJOM (62/2008)) (12blcocr_300109.htm)
ENGLESKI: (3163802) (tenderi0308) (Public Company Airport Nikola Tesla Belgrade | PURCHASE OF FIRE WALL WITH KEROSENE INSTALLATION) (12blcocr_300109.htm)
NEMACKI : (3163802) (tenderi0308) (Flughafen Nikola Tesla Beograd | Beschaffung der Feuerschutzmauer mit Kerosininstalation (62/2008)) (12blcocr_300109.htm)
SRPSKI : (3163803) (tenderi0308) (JP Aerodrom Nikola Tesla Beograd | NABAVKA OPREME ZA IZVLACENJE VAZDUHOPLOVA I PLOCA PODMETACA ZA IZVLACENJE VAZDUHOPLOVA (61/2008)) (13blcocr_300109.htm)
ENGLESKI: (3163803) (tenderi0308) (Public Company Airport Nikola Tesla Belgrade | PURCHASE OF EQUIPMENT) (13blcocr_300109.htm)
NEMACKI : (3163803) (tenderi0308) (Flughafen Nikola Tesla Beograd | Beschaffung der Ausrüstung für Schleppen fon Flugzeugen und Unterlagen für Schleppen fon Flugzeugen (61/2008)) (13blcocr_300109.htm)
SRPSKI : (3163804) (tenderi0308) (Poreska uprava, Filijala Knjazevac | PRODAJA KOMPRESORA I KRANA) (16danocr_300109.htm)
ENGLESKI: (3163804) (tenderi0308) (Tax Administration, Office Knjazevac | COMPRESSOR AND CRANE FOR SALE) (16danocr_300109.htm)
NEMACKI : (3163804) (tenderi0308) (Steueramt Knjazevac | Verkauf vom Kompressor und Kran) (16danocr_300109.htm)
SRPSKI : (3163805) (tenderi0308) (Ministarstvo odbrane Republike Srbije, Uprava za snabdevanje Beograd | NABAVKA SPORTSKE OPREME) (22novocr_300109.htm)
ENGLESKI: (3163805) (tenderi0308) (Ministry of Defense of Republic of Serbia, Supply Administration Belgrade | PURCHASE OF SPORTS GEAR) (22novocr_300109.htm)
NEMACKI : (3163805) (tenderi0308) (Verteidugungsministerium der Republik Serbien , Versorgungsamt Belgrad |Beschaffung von Sportausrüstung) (22novocr_300109.htm)
SRPSKI : (3163806) (tenderi0308) (Ministarstvo odbrane Republike Srbije, Uprava za snabdevanje Beograd | NABAVKA TESTOVA za potrebe Institut za mikrobiologiju VMA) (23novocr_300109.htm)
ENGLESKI: (3163806) (tenderi0308) (Ministry of Defense of Republic of Serbia, Supply Administration Belgrade | PURCHASE OF TESTS for needs of Microbiology Institute of Military Medical Academy) (23novocr_300109.htm)
NEMACKI : (3163806) (tenderi0308) ( Verteidugungsministerium der Republik Serbien , Versorgungsamt Belgrad | Beschaffung von Tests für Instituf für Mikrobiologie in der Medizinschen Hochschule der Armee) (23novocr_300109.htm)
SRPSKI : (3163807) (tenderi0308) ((CG) JP Vodovod i kanalizacija Podgorica | NABAVKA REZERVNIH DELOVA ZA TERETNA VOZILA (03/09)) (01cgrsaj_300109.htm)
ENGLESKI: (3163807) (tenderi0308) ((CG) Public Company Vodovod i kanalizacija Podgorica | PURCHASE OF SPARE PARTS FOR FREIGHT VEHICLES) (01cgrsaj_300109.htm)
NEMACKI : (3163807) (tenderi0308) ((CG) Waserversorgung und Kanalisation Podgorica | Beschaffung von Ersatzteilen für Lkw-s (03/09)) (01cgrsaj_300109.htm)
SRPSKI : (3163808) (tenderi0308) ((CG) Elektroprivreda Crne Gore Niksic | IZVODJENJE RADOVA NA REKONSTRUKCIJI I ADAPTACIJI POSLOVNOG PROSTORA (03/09)) (02cgrsaj_300109.htm)
ENGLESKI: (3163808) (tenderi0308) ((CG) Electric Power Company of Montenegro Niksic | WORKS ON RECONSTRUCTION AND ADAPTATION OF OFFICE SPACE) (02cgrsaj_300109.htm)
NEMACKI : (3163808) (tenderi0308) ((CG) Elektrowirtschaft Montenegros Niksic | Rekonstruktion vom Arbeitsraum (03/09)) (02cgrsaj_300109.htm)
SRPSKI : (3163809) (tenderi0308) ((CG) Direkcija za imovinu Opstine Kolasin | PRODAJA GRADJEVINSKOG ZEMLJISTA u Kolasinu) (04cgrsaj_300109.htm)
ENGLESKI: (3163809) (tenderi0308) ((CG) Directorate for Property of Municipality of Kolasin | BUILDING LAND in Kolasin FOR SALE) (04cgrsaj_300109.htm)
NEMACKI : (3163809) (tenderi0308) ((CG)Vermögensdirektion Kolasin | Verkaf vom Baugelände Kolasinu) (04cgrsaj_300109.htm)
SRPSKI : (3163810) (tenderi0308) ((CG) JUOS Vuk Karadzic Podgorica | ORGANIZOVANJE DJACKE EKSKURZIJE) (06cgrocr_300109.htm)
ENGLESKI: (3163810) (tenderi0308) ((CG) Public Institution Primary School Vuk Karadzic Podgorica | ORGANIZATION OF EXCURSION FOR KIDS) (06cgrocr_300109.htm)
NEMACKI : (3163810) (tenderi0308) ((CG) JUOS Vuk Karadzic Podgorica | Schulausflüge) (06cgrocr_300109.htm)
SRPSKI : (3163811) (tenderi0308) ((CG) JKP Rozaje | PRODAJA TERETNOG VOZILA) (08cgrocr_300109.htm)
ENGLESKI: (3163811) (tenderi0308) ((CG) Public Utility Company Rozaje | FREIGHT VEHICLE FOR SALE) (08cgrocr_300109.htm)
NEMACKI : (3163811) (tenderi0308) ((CG) JKP Rozaje | Verkauf vom Geländewagen) (08cgrocr_300109.htm)
SRPSKI : (3163950) (tenderi0308) (JP za podzemnu eksploataciju uglja u restrukturiranju Resavic | IZRADA JAMSKIH PROSTORIJA u jami Strmosten (01/09/606006)) (01novocr_310109.htm)
ENGLESKI: (3163950) (tenderi0308) (Public Company for Underground Coal Exploitation in restructuring Resavic | CONSTRUCTION OF PIT PREMISES in mine Strmosten) (01novocr_310109.htm)
NEMACKI : (3163950) (tenderi0308) (Untertagebau Resavic |Bau der Stollen im Kohlebergwerk Strmosten (01/09/606006)) (01novocr_310109.htm)
SRPSKI : (3163951) (tenderi0308) (Predskolska ustanova Cika Jova Zmaj Beograd | DAVANJE U ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA ZA OBAVLJANJE DELATNOSTI PREDSKOLSKE USTANOVE) (02novocr_310109.htm)
ENGLESKI: (3163951) (tenderi0308) (Nursery School Cika Jova Zmaj Belgrade | RENTAL OF OFFICE SPACE FOR ORGANIZATION OF ACTIVITIES OF NURSERY SCHOOL) (02novocr_310109.htm)
NEMACKI : (3163951) (tenderi0308) (Kindergarten Cika Jova Zmaj Beograd | Vermietung von Räumen) (02novocr_310109.htm)
SRPSKI : (3163952) (tenderi0308) (Agencija za privatizaciju Republike Srbije Beograd | PRODAJA HOTELA I RESTORANA u Pirotu, vlasnistvo UTP Srbija u stecaju iz Pirota) (03polocr_310109.htm)
ENGLESKI: (3163952) (tenderi0308) (Privatization Agency of Republic of Serbia Belgrade | HOTEL AND RESTAURANT in Pirot, property of UTP Serbia in bankruptcy from Pirot FOR SALE) (03polocr_310109.htm)
NEMACKI : (3163952) (tenderi0308) ( Privatisierungsagentur der Republik Serbiens Belgrad | Verkauf des Hotels und Gaststätte in Pirot, Eigentum von UTP Srbija in Pirot) (03polocr_310109.htm)
SRPSKI : (3163953) (tenderi0308) (Agencija za privatizaciju Republike Srbije Beograd | IMOVINE STECAJNOG DUZNIKA DP Sinisa Nikolic-Dragos u stecaju iz Pirota) (04polocr_310109.htm)
ENGLESKI: (3163953) (tenderi0308) (Privatization Agency of Republic of Serbia Belgrade | PROPERTY OF BANKRUPTED DEBTOR PUBLIC COMPANY Sinisa Nikolic-Dragos IN BANKRUPTCY from Pirot FOR SALE) (04polocr_310109.htm)
NEMACKI : (3163953) (tenderi0308) (Privatisierungsagentur der Republik Serbiens Belgrad | Verkauf des Vermögens von DP Sinisa Nikolic-Dragos in Pirot) (04polocr_310109.htm)
SRPSKI : (3163954) (tenderi0308) (Agencija za privatizaciju Republike Srbije Beograd | PRODAJA OBJEKATA u Cupriji, vlasnistvo Kompanije Velika Morava DOO u stecaju Cuprija) (05polocr_310109.htm)
ENGLESKI: (3163954) (tenderi0308) (Privatization Agency of Republic of Serbia Belgrade | FACILITIES in Cuprija, property of Company Velika Morava Ltd. In bankruptcy Cuprija, FOR SALE) (05polocr_310109.htm)
NEMACKI : (3163954) (tenderi0308) ( Privatisierungsagentur der Republik Serbiens Belgrad | Verkauf der Objekte in Cuprija, Eigentum der Fa. Velika Morava DOO Cuprija) (05polocr_310109.htm)
SRPSKI : (3163955) (tenderi0308) (Agencija za privatizaciju Republike Srbije Beograd | PRODAJA OBJEKATA u Jagodini, vlasnistvo GK Hidrotehnika-Pomoravlje-Inzenjering u stecaju Jagodina) (06polocr_310109.htm)
ENGLESKI: (3163955) (tenderi0308) (Privatization Agency of Republic of Serbia Belgrade | FACILITIES in Jagodina, property of GK Hidrotehnika-Pomoravlje-Inzenjering in bankruptcy Jagodina FOR SALE) (06polocr_310109.htm)
NEMACKI : (3163955) (tenderi0308) ( Privatisierungsagentur der Republik Serbiens Belgrad | Verkauf von Objekten in Jagodina, Eigentum von GK Hidrotehnika-Pomoravlje-Inzenjering in Jagodina) (06polocr_310109.htm)
SRPSKI : (3163956) (tenderi0308) (Agencija za privatizaciju Republike Srbije Beograd | PRODAJA OBJEKATA u Apatinu, vlasnistvo DP Istra u stecaju iz Apatina) (07polocr_310109.htm)
ENGLESKI: (3163956) (tenderi0308) (Privatization Agency of Republic of Serbia Belgrade | FACILITIES in Apatin, property of Public Company Istra in bankruptcy from Apatin, FOR SALE) (07polocr_310109.htm)
NEMACKI : (3163956) (tenderi0308) (Privatisierungsagentur der Republik Serbien Belgrad | Verkauf von Objekten in Apatin, Eigentum von DP Istra) (07polocr_310109.htm)
SRPSKI : (3163957) (tenderi0308) (Agencija za privatizaciju Republike Srbije Beograd | PRODAJA STECAJNOG DUZNIKA DP Sabacpromet u stecaju iz Sapca KAO PRAVNOG LICA) (08polocr_310109.htm)
ENGLESKI: (3163957) (tenderi0308) (Privatization Agency of Republic of Serbia Belgrade | BANKRUPTED DEBTOR Public Company Sabacpromet in bankruptcy from Sabac FOR SALE AS JURISTIC PERSON) (08polocr_310109.htm)
NEMACKI : (3163957) (tenderi0308) ( Privatisierungsagentur der Republik Serbiens Belgrad| Verkauf des Konkursschuldners DP Sabacpromet als Rechtsperson) (08polocr_310109.htm)
SRPSKI : (3163958) (tenderi0308) (Agencija za privatizaciju Republike Srbije Beograd | PRODAJA STECAJNOG DUZNIKA Iskra-metal AD za proizvodnju Novi Pazar u stecaju KAO PRAVNOG LICA) (09polocr_310109.htm)
ENGLESKI: (3163958) (tenderi0308) (Privatization Agency of Republic of Serbia Belgrade | BANKRUPTED DEBTOR Iskra Metal Novi Pazar in bankruptcy FOR SALE AS JURISTIC PERSON) (09polocr_310109.htm)
NEMACKI : (3163958) (tenderi0308) ( Privatisierungsagentur der Republik Serbiens Belgrad | Verkauf der Konkursschuldners Iskra-metal AD Novi Pazar als Rechtsperson) (09polocr_310109.htm)
SRPSKI : (3163959) (tenderi0308) (Hemofarm Vrsac | IZVODJENJE RADOVA NA REKONSTRUKCIJI POGONA ZA STERILNU PROIZVODNJU, odeljenje Infuzija) (10polocr_310109.htm)
ENGLESKI: (3163959) (tenderi0308) (Hemofarm Vrsac | WORKS ON RECONSTRUCTION OF UNIT FOR STERILE PRODUCTION, department Infusion) (10polocr_310109.htm)
NEMACKI : (3163959) (tenderi0308) (Hemofarm Vrsac | Rekonstruktion der Anlage für Sterile Produktion, Abteilung Infusion) (10polocr_310109.htm)
SRPSKI : (3163960) (tenderi0308) (Republicka direkcija za robne rezerve Beograd | PRODAJA POLJOPRIVREDNO-PREHRAMBENIH PROIZVODA) (11polocr_310109.htm)
ENGLESKI: (3163960) (tenderi0308) (Republic Directorate for Buffer Stock Belgrade | AGRICULTURAL-FOOD PRODUCTS FOR SALE) (11polocr_310109.htm)
NEMACKI : (3163960) (tenderi0308) (Republische Direktion für Warenreserven Belgrad | Verkauf von Landprodukten) (11polocr_310109.htm)
SRPSKI : (3163961) (tenderi0308) (Gradska opstina Vracar Beograd | DODELA SREDSTAVA ZA FINANSIRANJE NEVLADINIH ORGANIZACIJA) (14danocr_310109.htm)
ENGLESKI: (3163961) (tenderi0308) (City Borough of Vracar Belgrade | ALLOTMENT OF FUNDS FOR FINANCING NON-GOVERNMENT ORGANIZATIONS) (14danocr_310109.htm)
NEMACKI : (3163961) (tenderi0308) (Gemeinde Vracar Belgrad | Vertailung der Geldr für Nichtregierungsorganisationen) (14danocr_310109.htm)
SRPSKI : (3163980) (tenderi0308) ((CG) Hypo Alpe-Adria Bank Podgorica | PRODAJA STAMBENOG PROSTORA u Niksicu) (01cgrocr_020209.htm)
ENGLESKI: (3163980) (tenderi0308) ((CG) Hypo Alpe-Adria Bank Podgorica | RESIDENTIAL SPACE in Niksic FOR SALE) (01cgrocr_020209.htm)
NEMACKI : (3163980) (tenderi0308) ((CG) Hypo Alpe-Adria Bank Podgorica | Verkauf des Wohraumes in Niksic) (01cgrocr_020209.htm)
SRPSKI : (3163981) (tenderi0308) ((CG) JU Osnovna skola Anto Djedovic Bar | ORGANIZOVANJE I IZVODJENJE NASTAVE SKOLA U PRIRODI) (02cgrocr_020209.htm)
ENGLESKI: (3163981) (tenderi0308) ((CG) Public Institution Primary School Anto Djedovic Bar | ORGANIZATION OF OUTDOOR CLASSES) (02cgrocr_020209.htm)
NEMACKI : (3163981) (tenderi0308) ((CG) JU OS Anto Djedovic Bar | Schulausflüge) (02cgrocr_020209.htm)
SRPSKI : (3163982) (tenderi0308) ((CG) JU Gimnazija 25. maj Tuzi | MONTIRANJE BALON SALE U DVORISTU GIMNAZIJE) (03cgrocr_020209.htm)
ENGLESKI: (3163982) (tenderi0308) ((CG) Public Institution Grammar School 25. maj Tuzi | INSTALLATION OF BALLOON HALL IN GRAMMAR SCHOOL'S YARD) (03cgrocr_020209.htm)
NEMACKI : (3163982) (tenderi0308) ((CG) JU Gymnasium 25. Mai Tuzi | Bau des Bakonsaales Schulhof) (03cgrocr_020209.htm)
SRPSKI : (3163983) (tenderi0308) ((CG) JP Komunalno Tivat | NABAVKA POGREBNE OPREME (01/09)) (04cgrsaj_020209.htm)
ENGLESKI: (3163983) (tenderi0308) ((CG) Public Company Komunalno Tivat | PURCHASE OF FUNERAL EQUIPMENT) (04cgrsaj_020209.htm)
NEMACKI : (3163983) (tenderi0308) ((CG) JP Kommunalfirma Tivat | Beschaffung der Bestattungsausrüstung (01/09)) (04cgrsaj_020209.htm)
SRPSKI : (3163985) (tenderi0308) ((CG) Elektroprivreda Crne Gore Niksic | NABAVKA OPREME ZA POTREBE REMONTA TE Pljevlja (04/09)) (07cgrsaj_020209.htm)
ENGLESKI: (3163985) (tenderi0308) ((CG) Electric Power Company of Montenegro Niksic | PURCHASE OF EQUIPMENT FOR NEEDS OF OVERHAUL OF Steam Power Plant Pljevlja) (07cgrsaj_020209.htm)
NEMACKI : (3163985) (tenderi0308) ((CG) Elektrowirtschaft Montenegros Niksic | Beschaffung der Ausrüstung für Remont vom Kohlekraftwerk TE Pljevlja (04/09)) (07cgrsaj_020209.htm)
SRPSKI : (3163986) (tenderi0308) ((CG) Elektroprivreda Crne Gore Niksic | IZVODJENJE RADOVA NA REMONTU TE Pljevlja (05/09)) (06cgrsaj_020209.htm)
ENGLESKI: (3163986) (tenderi0308) ((CG) Electric Power Company of Montenegro Niksic | WORKS ON OVERHAUL OF STEAM POWER PLANT Pljevlja) (06cgrsaj_020209.htm)
NEMACKI : (3163986) (tenderi0308) ((CG) Elektrowirtschaft Montenegros Niksic | Remont des Kohlekraftwerkes Pljevlja (05/09)) (06cgrsaj_020209.htm)
SRPSKI : (3163987) (tenderi0308) ((CG) JPU Radmila Nedic Berane | NABAVKA PRHRAMBENIH PROIZVODA I KANCELARIJSKOG MATERIJALA (1/09)) (08cgrsaj_020209.htm)
ENGLESKI: (3163987) (tenderi0308) ((CG) JPU Radmila Nedic Berane | PURCHASE OF FOOD PRODUCTS AND OFFICE SUPPLIES) (08cgrsaj_020209.htm)
NEMACKI : (3163987) (tenderi0308) ((CG) JPU Radmila Nedic Berane | Beschaffung der Nahrung und Büromaterial (1/09)) (08cgrsaj_020209.htm)
SRPSKI : (3163990) (tenderi0308) ((CG) Uprava policije Crne Gore Podgorica | NABAVKA ULJA I MAZIVA, REZERVNIH DELOVA ZA VOZILA, AUTO KOZMETIKE (08/09)) (12cgrsaj_020209.htm)
ENGLESKI: (3163990) (tenderi0308) ((CG) Police Administration of Montenegro Podgorica | PURCHASE OF OIL AND LUBRICANTS, SPARE PARTS FOR VEHICLES, CAR COSMETICS) (12cgrsaj_020209.htm)
NEMACKI : (3163990) (tenderi0308) ((CG) Polizei Podgorica |Beschaffung vom Öl und Schmierstoff, Autozubehör, Ersatzteilen (08/09)) (12cgrsaj_020209.htm)
SRPSKI : (3163992) (tenderi0308) ((CG) Direkcija javnih radova Crne Gore Podgorica | IZRADA TEHNICKE DOKUMENTACIJE ZA IZGRADNJU ZICARE od Kotora do Lovcena i od Lovcena do Cetinja (01-2/09)) (13cgrsaj_020209.htm)
ENGLESKI: (3163992) (tenderi0308) ((CG) Directorate for Public Works of Montenegro Podgorica | DESIGN OF TECHNICAL DOCUMENTATION FOR CONSTRUCTION OF CABLE RAILWAY from Kotor to Lovcen and from Lovcen to Cetinje) (13cgrsaj_020209.htm)
NEMACKI : (3163992) (tenderi0308) ((CG) Baudirektion Podgorica | Fertigung der technischen Unterlagen für Bau des Seilbahnes von Kotor bis Lovcen und Lovcen - Cetinje (01-2/09)) (13cgrsaj_020209.htm)
SRPSKI : (3163993) (tenderi0308) ((CG) Direkcija javnih radova Crne Gore Podgorica | IZVODJENJE RADOVA NA IZGRADNJI JAVNE RASVETE za deo saobracajnice Ulcinj-Bar (04-4/09)) (14cgrsaj_020209.htm)
ENGLESKI: (3163993) (tenderi0308) ((CG) Directorate for Public Works of Montenegro Podgorica | WORKS ON DESIGN OF PUBLIC LIGHTING for part of Ulcinj-Bar road) (14cgrsaj_020209.htm)
NEMACKI : (3163993) (tenderi0308) ((CG) Baudirektion Errichtung der öffentlichen Beleuchtung auf Straßen Ulcinj-Bar (04-4/09)) (14cgrsaj_020209.htm)
SRPSKI : (3163994) (tenderi0308) ((CG) Direkcija javnih radova Crne Gore Podgorica | IZVODJENJE RADOVA NA MODERNIZACIJI LOKALNIH PUTEVA u Opstini Danilovgrad (04-5/09)) (15cgrsaj_020209.htm)
ENGLESKI: (3163994) (tenderi0308) ((CG) Directorate for Public Works of Montenegro Podgorica | WORKS ON MODERNIZATION OF LOCAL ROADS in Municipality of Danilovgrad) (15cgrsaj_020209.htm)
NEMACKI : (3163994) (tenderi0308) ((CG) Baudirektion Podgorica | Modernisierung von Straßen in der Gemeinde Danilovgrad (04-5/09)) (15cgrsaj_020209.htm)
SRPSKI : (3163995) (tenderi0308) ((CG) Ministarstvo pravde Crne Gore Podgorica | NABAVKA USLUGA PUTNICKE AGENCIJA ZA NABAVKU AVIO KARATA (05-1/09)) (16cgrsaj_020209.htm)
ENGLESKI: (3163995) (tenderi0308) ((CG) Ministry of Justice of Montenegro Podgorica | PURCHASE OF SERVICES OF TRAVEL AGENCY FOR PURCHASE OF FLYING TICKETS) (16cgrsaj_020209.htm)
NEMACKI : (3163995) (tenderi0308) ((CG) Justizministerium Montenegros Podgorica | Beschaffung von Flugtickets (05-1/09)) (16cgrsaj_020209.htm)
SRPSKI : (3163998) (tenderi0308) ((CG) Ministarstvo zdravlja, rada i socijalnog staranja Crne Gore Podgorica | NABAVKA USLUGA PREVODJENJA (02/09)) (20cgrsaj_020209.htm)
ENGLESKI: (3163998) (tenderi0308) ((CG) Ministry of Health, Labor and Social Care of Montenegro Podgorica | PURCHASE OF SERVICES OF TRANSLATION) (20cgrsaj_020209.htm)
NEMACKI : (3163998) (tenderi0308) ((CG) Gesundheitsministerium Podgorica | Beschaffung von Übersetzerdiensten (02/09)) (20cgrsaj_020209.htm)
SRPSKI : (3164000) (tenderi0308) ((CG) Centralna banka Crne Gore Podgorica | NABAVKA GORIVA (002/09)) (22cgrsaj_020209.htm)
ENGLESKI: (3164000) (tenderi0308) ((CG) Central Bank of Montenegro Podgorica | PURCHASE OF FUEL) (22cgrsaj_020209.htm)
NEMACKI : (3164000) (tenderi0308) ((CG) Zentralbank Montenegros Podgorica | Beschaffung des Treibstoffes (002/09)) (22cgrsaj_020209.htm)
SRPSKI : (3164001) (tenderi0308) ((CG) JP Vodovod Budva | NABAVKA HLORA SA BAZDARENJEM BOCA, AMBALAZE ZA HLOR, HEMIKALIJA ZA NEUTRALIZACIJU HLORA, INSTRUMENATA ZA TERNESKU KONTROLU KVALITETA VODE, HEMIKALIJA ZA POSTROJENJE ZA DESALINIZACIJU VODE USLUGA SERVISIRANJA OPREME (05/09)) (23cgrsaj_020209.htm)
ENGLESKI: (3164001) (tenderi0308) ((CG) Public Company Vodovod Budva | PURCHASE OF CHLORINE WITH MARKING OF BOTTLES, CHLORINE PACKAGING, CHEMICALS FOR CHLORINE NEUTRALIZATION, INSTRUMENTS FOR TERRAIN WATER QUALITY CONTROL, SERVICING OF EQUIPMENT) (23cgrsaj_020209.htm)
NEMACKI : (3164001) (tenderi0308) ((CG) Wasserversorgung Budva | Beschaffung vom Chlor, Verbackkung für Chlor, Chemikalien für Neutralisierung von Chlor, Instrumenten für Kontrolle der Wasserqulität, Chemikalien für Entsalzung vom Wasser (05/09)) (23cgrsaj_020209.htm)
SRPSKI : (3163984) (tenderi0308) ((CG) Sumarsko preduzece Podgorica u stecaju | PRODAJA IMOVINE STECAJNOG DUZNIKA Sumarsko preduzece) (05cgrocr_020209.htm)
ENGLESKI: (3163984) (tenderi0308) ((CG) Forestry Company Podgorica in bankruptcy | PROPERTY OF BANKRUPTED DEBTOR FOR SALE) (05cgrocr_020209.htm)
NEMACKI : (3163984) (tenderi0308) ((CG) Fortswirtschaft Podgorica im Konkursverfahren | Verkauf der Fortswirtschaft Podgorica) (05cgrocr_020209.htm)
SRPSKI : (3163988) (tenderi0308) ((CG) Opstina Rozaje | DODELA SREDSTAVA NAMENJENIH FINANSIRANJU NEVLADINIH ORGANIZACIJA) (09cgrocr_020209.htm)
ENGLESKI: (3163988) (tenderi0308) ((CG) Municipality of Rozaje | ALLOTMENT OF FUNDS FOR FINANCING NON-GOVERNMENT ORGANIZATIONS) (09cgrocr_020209.htm)
NEMACKI : (3163988) (tenderi0308) ((CG) Gemeinde Rozaje | Verteilung von Geldern für Nichtregierungsorganisationen) (09cgrocr_020209.htm)
SRPSKI : (3163989) (tenderi0308) ((CG) JU OS Savo Pejanovic Podgorica | ORGANIZOVANJE I IZVODJENJE SKOLE U PRIRODI) (10cgrocr_020209.htm)
ENGLESKI: (3163989) (tenderi0308) ((CG) Public Institution Primary School Savo Pejanovic Podgorica | ORGANIZATION OF OUTDOOR CLASSES) (10cgrocr_020209.htm)
NEMACKI : (3163989) (tenderi0308) ((CG) JU OS Savo Pejanovic Podgorica | Schulausflüge) (10cgrocr_020209.htm)
SRPSKI : (3163991) (tenderi0308) ((CG) Prva banka CG Podgorica | PRODAJA ZEMLJISTA SA PRIPADAJUCIM OBJEKTIMA u Budvi) (29cgrocr_020209.htm)
ENGLESKI: (3163991) (tenderi0308) ((CG) Prva banka CG Podgorica | LAND WITH ACCOMPANYING FACILITIES IN Budva FOR SALE) (29cgrocr_020209.htm)
NEMACKI : (3163991) (tenderi0308) ((CG) Erste Bank CG Podgorica | Verkauf des Geländes und Objekten in Budva) (29cgrocr_020209.htm)
SRPSKI : (3163996) (tenderi0308) ((CG) Republicki fond za zdravstveno osiguranje Crne Gore Podgorica | IZVODJENJE RADOVA I UGRADNJA OPREME U KOTLARNICI FONDA u Beranama (08/09)) (18cgrocr_020209.htm)
ENGLESKI: (3163996) (tenderi0308) ((CG) Republic Medical Insurance Fund of Montenegro Podgorica | WORKS AND INSTALLATION OF EQUIPMENT IN BOILER ROOM OF FUND IN Berane) (18cgrocr_020209.htm)
NEMACKI : (3163996) (tenderi0308) ((CG) Fond für Krankenversicherung Podgorica | Ieinbau des Kessels in Berane (08/09)) (18cgrocr_020209.htm)
SRPSKI : (3163997) (tenderi0308) ((CG) Republicki fond za zdravstveno osiguranje Crne Gore Podgorica | NABAVKA PEJSMEJKERA (04/09)) (19cgrocr_020209.htm)
ENGLESKI: (3163997) (tenderi0308) ((CG) Republic Medical Insurance Fund of Montenegro Podgorica | PURCHASE OF PACEMAKERS) (19cgrocr_020209.htm)
NEMACKI : (3163997) (tenderi0308) ((CG) Fond für Krankenversicherung Podgorica | Beschaffung des Schrittmachers für Herzimplatation (04/09)) (19cgrocr_020209.htm)
SRPSKI : (3163999) (tenderi0308) ((CG) Uprava carina Crne Gore Podgorica | PRODAJA RAZNE TRGOVACKE ROBE) (21cgrocr_020209.htm)
ENGLESKI: (3163999) (tenderi0308) ((CG) Customs Administration of Montenegro Podgorica | VARIOUS GOODS FOR SALE) (21cgrocr_020209.htm)
NEMACKI : (3163999) (tenderi0308) ((CG) Zollamt Montenegros Podgorica | Verkauf der Waren) (21cgrocr_020209.htm)
SRPSKI : (3164002) (tenderi0308) ((CG) Opstina Budva | NABAVKA I UGRADNJA STABILNOG PROTIVPOZARNOG SISTEMA (01/09)) (27cgrocr_020209.htm)
ENGLESKI: (3164002) (tenderi0308) ((CG) Municipality of Budva | PURCHASE AND INSTALLATION OF STABLE FIRE-FIGHTING SYSTEM) (27cgrocr_020209.htm)
NEMACKI : (3164002) (tenderi0308) ((CG) Gemeinde Budva | Bau des Feuerschutzsystems (01/09)) (27cgrocr_020209.htm)
SRPSKI : (3163962) (tenderi0308) (JVP Vode Vojvodine Novi Sad | PRODAJA DRVETA NA PANJU) (01nsdocr_010209.htm)
ENGLESKI: (3163962) (tenderi0308) (Public Waterpower Engineering Company Vode Vojvodine Novi Sad | WOOD FOR SALE) (01nsdocr_010209.htm)
NEMACKI : (3163962) (tenderi0308) (Gewässer Vojvodinas Novi Sad | Verkauf von Baumklotzen) (01nsdocr_010209.htm)
SRPSKI : (3163963) (tenderi0308) (AIK Banja Novi Sad | PRODAJA MLINA, NJIVA I PORODICNE STAMBENE ZGRADE) (02nsdocr_010209.htm)
ENGLESKI: (3163963) (tenderi0308) (AIK Banja Novi Sad | MILL, CULTIVATED FIELDS AND FAMILY RESIDENTIAL BUILDING FOR SALE) (02nsdocr_010209.htm)
NEMACKI : (3163963) (tenderi0308) (AIK Banja Novi Sad | Verkauf der Mühle, Acker, Einfamilienhauses) (02nsdocr_010209.htm)
SRPSKI : (3163964) (tenderi0308) (Unija poslodavaca Srbije Beograd | PRODAJA 90% UDELA U NAUTICKO TURISTICKO UGOSTITELJSKOM PREDUZECU Nautika UPS) (03polocr_010209.htm)
ENGLESKI: (3163964) (tenderi0308) (Union of Employers of Serbia Belgrade | SALE OF SHARE OF 90% IN NAUTICAL TOURIST CATERING COMPANY Nautika UPS) (03polocr_010209.htm)
NEMACKI : (3163964) (tenderi0308) (Arbeitgeberverein Serbiens Belgrad | Verkauf des 90% Anteiles im Gastwirtschaftsunternehmen Nautika UPS) (03polocr_010209.htm)
SRPSKI : (3163965) (tenderi0308) (Uprava carina, Carinarnica Subotica | PRODAJA POLOVNIH PUTNICKIH VOZILA) (01novocr_020209.htm)
ENGLESKI: (3163965) (tenderi0308) (Customs Administration, Customshouse Subotica | USED PASSENGER VEHICLES FOR SALE) (01novocr_020209.htm)
NEMACKI : (3163965) (tenderi0308) (Zollverwaltung Subotica | Verkauf von Gebrauchtwagen) (01novocr_020209.htm)
SRPSKI : (3163966) (tenderi0308) (Opstina Topola | DAVANJE U ZAKUP OSTALOG NEIZGRADJENOG GRADJEVINSKOG ZEMLJISTA ZA IZGRADNJU OBJEKTA USLUZNIH DELATNOSTI) (02gljocr_020209.htm)
ENGLESKI: (3163966) (tenderi0308) (Municipality of Topola | RENTAL OF REMAINING BUILDING LAND FOR CONSTRUCTION OF CATERING FACILITIES) (02gljocr_020209.htm)
NEMACKI : (3163966) (tenderi0308) (Gemeinde Topola | Vermietung von Baugelände) (02gljocr_020209.htm)
SRPSKI : (3163967) (tenderi0308) (EPS-Termoelektrane Nikola Tesla, Ogranak TE Morava Svilajnac | NABAVKA RADNIH KOLA MLINA (18-38354)) (03danocr_020209.htm)
ENGLESKI: (3163967) (tenderi0308) (Electric Power Company of Serbia-Steam Power Plants Nikola Tesla, Branch Steam Power Plant Morava Svilajnac | PURCHASE OF MILL'S WORKING CIRCUITS) (03danocr_020209.htm)
NEMACKI : (3163967) (tenderi0308) ( Kohlekraftwerke Nikola Tesla, Zeig TE Morava Svilajnac | Beschaffung von Laufrädern der Mühle (18-38354)) (03danocr_020209.htm)
SRPSKI : (3163968) (tenderi0308) (EPS-Termoelektrane Nikola Tesla, Ogranak TE Morava Svilajnac | NABAVKA DUBINSKIH I CIRKULACIONIH PUMPI (57-38671)) (04danocr_020209.htm)
ENGLESKI: (3163968) (tenderi0308) (Electric Power Company of Serbia-Steam Power Plants Nikola Tesla, Branch Steam Power Plant Morava Svilajnac | PURCHASE OF DEPTH AND CIRCULATING PUMPS) (04danocr_020209.htm)
NEMACKI : (3163968) (tenderi0308) (Kohlekraftwerke Nikola Tesla, Zeig Morava Svilajnac | Beschaffung von Tiefen - und Zirkulationspumpen (57-38671)) (04danocr_020209.htm)
SRPSKI : (3163969) (tenderi0308) (OS Laza Kostic Novi Beograd | NABAVKA USLUGA SUINVESTIRANJA U IZGRADNJI OBJEKTA MONTAZNO-DEMONTAZNE BALON SALE) (05danocr_020209.htm)
ENGLESKI: (3163969) (tenderi0308) (Primary School Laza Kostic New Belgrade | PURCHASE OF SERVICES OF CO-INVESTMENT IN CONSTRUCTION OF PREFABRICATED BALLOON HALL) (05danocr_020209.htm)
NEMACKI : (3163969) (tenderi0308) (OS Laza Kostic Novi Beograd | Beschaffung der Mitfinazierung des Baus des Balosaales) (05danocr_020209.htm)
SRPSKI : (3163970) (tenderi0308) (JP Ada Ciganlija Beograd | DAVANJE U ZAKUP LOKACIJA) (07blcocr_020209.htm)
ENGLESKI: (3163970) (tenderi0308) (Public Company Ada Ciganlija Belgrade | LOCATIONS FOR RENT) (07blcocr_020209.htm)
NEMACKI : (3163970) (tenderi0308) (JP Ada Ciganlija Beograd | Vermietung von Gelände) (07blcocr_020209.htm)
SRPSKI : (3163971) (tenderi0308) (JP Ada Ciganlija Beograd | DAVANJE U ZAKUP KIOSKA) (08blcocr_020209.htm)
ENGLESKI: (3163971) (tenderi0308) (Public Company Ada Ciganlija Belgrade | NEWSSTANDS FOR RENT) (08blcocr_020209.htm)
NEMACKI : (3163971) (tenderi0308) (JP Ada Ciganlija Beograd |Vermietung von Kiosken) (08blcocr_020209.htm)
SRPSKI : (3163972) (tenderi0308) (Kommont-Gams u stecaju Subotica | PRODAJA OBRTNIH SREDSTAVA, SITNOG INVENTARA, ROBE I GOTOVIH PROIZVODA, TERETNIH VOZILA, MASINSKE OPREME) (09nsdocr_020209.htm)
ENGLESKI: (3163972) (tenderi0308) (Kommont-Gams in bankruptcy Subotica | CAPITAL FUNDS, SMALL INVENTORY, GOODS AND READY-MADE PRODUCTS, FREIGHT VEHICLES, MECHANICAL EQUIPMENT) (09nsdocr_020209.htm)
NEMACKI : (3163972) (tenderi0308) (Kommont-Gams im Konkursverfahren Subotica | Verkauf vom Material, Maschinen, Klw-s, Fertigwaren) (09nsdocr_020209.htm)
SRPSKI : (3163973) (tenderi0308) (Kamen Nibens Valjevo | NABAVKA USLUGA IZNAJMLJIVANJA MEHANIZACIJE) (11polocr_020209.htm)
ENGLESKI: (3163973) (tenderi0308) (Kamen Nibens Valjevo | PURCHASE OF SERVICES OF RENTAL OF MACHINES) (11polocr_020209.htm)
NEMACKI : (3163973) (tenderi0308) (Kamen Nibens Valjevo | Mietung der Maschinen) (11polocr_020209.htm)
SRPSKI : (3163974) (tenderi0308) (Akcijski fond Republike Srbije Beograd | PRODAJA AKCIJA PREDUZECA Bosko Marinkovic AD Lipolist i Imos AD Sid) (13polocr_020209.htm)
ENGLESKI: (3163974) (tenderi0308) (Share Fund of Republic of Serbia Belgrade | STOCKS OF STOCK COMPANY Bosko Marinkovic Lipolist AND STOCK COMPANY Imos Sid FOR SALE) (13polocr_020209.htm)
NEMACKI : (3163974) (tenderi0308) (Aktienfond der Republik Srbien Belgrad | Verkauf der Aktien der Firman Bosko Marinkovic AD Lipolist und Imos AD Sid) (13polocr_020209.htm)
SRPSKI : (3163975) (tenderi0308) (Hemofarm koncern, Zorka-Pharma Sabac | NABAVKA OPREME I IZVODJENJE RADOVA NA ADAPTACIJI OBJEKATA PROPUSNIK ZA SIROVINE I PROPUSNIK ZA PERSONAL) (14polocr_020209.htm)
ENGLESKI: (3163975) (tenderi0308) (Hemofarm Concern, Zorka-Pharma Sabac | PURCHASE OF EQUIPMENT AND WORKS ON ADAPTATION OF FACILITY) (14polocr_020209.htm)
NEMACKI : (3163975) (tenderi0308) (Hemofarm koncern, Zorka-Pharma Sabac | Umbau des Tores für Rohstoffe und des Pesonaltores) (14polocr_020209.htm)
SRPSKI : (3163976) (tenderi0308) (JP Putevi Srbije Beograd | IZVODJENJE RADOVA NA REHABILITACIJI MOSTOVA) (18polocr_020209.htm)
ENGLESKI: (3163976) (tenderi0308) (Public Company Putevi Srbije Belgrade | WORKS ON REFURBISHMENT OF BRIDGES) (18polocr_020209.htm)
NEMACKI : (3163976) (tenderi0308) ( Serbische Straßen Belgrad | Rekonstruktion der Brücken) (18polocr_020209.htm)
SRPSKI : (3163977) (tenderi0308) (JP Putevi Srbije Beograd | IZVODJENJE RADOVA NA REHABILITACIJI MOSTA-NADVOZNJAK IZNAD ZELEZNICKE PRUGE kod Stalaca) (19polocr_020209.htm)
ENGLESKI: (3163977) (tenderi0308) (Public Company Putevi Srbije Belgrade | WORKS ON REFURBISHMENT OF BRIDGE - OVERPASS ABOVE RAILWAY TRACKS near Stalac) (19polocr_020209.htm)
NEMACKI : (3163977) (tenderi0308) ( Serbische Straßen Belgrad | Rekonstruktion der Verkehrsbrücke über Eisenbahnstrecke bei Stalac) (19polocr_020209.htm)
SRPSKI : (3163978) (tenderi0308) (JP Putevi Srbije Beograd | IZVODJENJE RADOVA NA REHABILITACIJI DEONICE PUTA M-5 I MOSTOVA) (20polocr_020209.htm)
ENGLESKI: (3163978) (tenderi0308) (Public Company Putevi Srbije Belgrade | WORKS ON REFURBISHMENT OF SECTION OF ROAD M-5 AND BRIDGES) (20polocr_020209.htm)
NEMACKI : (3163978) (tenderi0308) (Serbische Straßen Belgrad | Rekonstruktion der Straßen M-5 und Brücken) (20polocr_020209.htm)
SRPSKI : (3163979) (tenderi0308) (JP Zeleznice Srbije Beograd | DAVANJE U ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA u Zeleznickoj stanici Beograd ranzirna) (21polocr_020209.htm)
ENGLESKI: (3163979) (tenderi0308) (Public Company Serbian Railways Belgrade | OFFICE SPACE in Railway Station Belgrade FOR RENT) (21polocr_020209.htm)
NEMACKI : (3163979) (tenderi0308) (Serbische Eisenbahnen Belgrad | Vermietung des Raumen am Frachtbahnhof Belgrad) (21polocr_020209.htm)
SRPSKI : (3164003) (tenderi0308) (JP PTT saobracaja Srbija Beograd | PRODAJA NEPOKRETNOSTI u Padeju (T-N-1/09)) (01danocr_030209.htm)
ENGLESKI: (3164003) (tenderi0308) (Public Company PTT saobracaja Srbija Belgrade | REAL ESTATES in Padej FOR SALE) (01danocr_030209.htm)
NEMACKI : (3164003) (tenderi0308) (Postamt Beograd | Verkauf der Immobien in Padej (T-N-1/09)) (01danocr_030209.htm)
SRPSKI : (3164004) (tenderi0308) (Poreska uprava, Filijala Krusevac | PRODAJA POLOVNIH VOZILA I MASINE ZA PLASTIKU) (02danocr_030209.htm)
ENGLESKI: (3164004) (tenderi0308) (Tax Administration, Office Krusevac | USED VEHICLES AND MACHINES FOR PLASTIC FOR SALE) (02danocr_030209.htm)
NEMACKI : (3164004) (tenderi0308) (Steuerverwaltung, Krusevac | Verkauf der gebrauchten Wagen und Maschine für Plastik) (02danocr_030209.htm)
SRPSKI : (3164005) (tenderi0308) (Poreska uprava, Filijala Zvezdara Beograd | PRODAJA TERETNOG VOZILA) (03danocr_030209.htm)
ENGLESKI: (3164005) (tenderi0308) (Tax Administration, Office Zvezdara Belgrade | FREIGHT VEHICLE FOR SALE) (03danocr_030209.htm)
NEMACKI : (3164005) (tenderi0308) (Steuerverwaltung Zvezdara Beograd | Verkauf des Lkw-s) (03danocr_030209.htm)
SRPSKI : (3164006) (tenderi0308) (Ministarstvo za telekomunikacije i informaciono drustvo Republike Srbije Beograd | NABAVKA KONSULTANTSKIH USLUGA ZA MENADZMENT SEELight programa) (04polocr_030209.htm)
ENGLESKI: (3164006) (tenderi0308) (Ministry of Telecommunications and IT Society of Republic of Serbia Belgrade | PURCHASE OF CONSULTING SERVICES FOR MANAGEMENT OF SEELight programme) (04polocr_030209.htm)
NEMACKI : (3164006) (tenderi0308) (Ministerium, für Telekommunikation der Republik Serbien Belgrad | Bescjaffung der Beratungdienstes im SEELight Program) (04polocr_030209.htm)
SRPSKI : (3164007) (tenderi0308) (JKP Gradske pijace Beograd | DAVANJE U ZAKUP LOKALA na pijacama u Beogradu) (05novocr_030209.htm)
ENGLESKI: (3164007) (tenderi0308) (Public Utility Company Gradske pijace Belgrade | RENTAL OF OUTLETS on markets in Belgrade) (05novocr_030209.htm)
NEMACKI : (3164007) (tenderi0308) (JKP Grünmärkte Belgrad | Vermietung von Lokalen) (05novocr_030209.htm)
SRPSKI : (3164008) (tenderi0308) ((CG) Savjet za privatizaciju Republike Crne Gore | PRODAJA DELA POSTOJECIH AKCIJA I DOKAPITALIZACIJA Elektroprivrede Crne Gore EPCG) (01cgrocr_030209.htm)
ENGLESKI: (3164008) (tenderi0308) ((CG) Privatization Council of Republic of Montenegro | SALE OF PART OF EXISTING STOCKS AND ADDITIONAL CAPITALIZATION of Electric Power Company of Montenegro) (01cgrocr_030209.htm)
NEMACKI : (3164008) (tenderi0308) ((CG) Privatisierungsrat | Verkauf der Aktien und Kapitalerhöhung der Elektrowirtschaft Montenegro) (01cgrocr_030209.htm)
SRPSKI : (3164009) (tenderi0308) ((CG) Zetatans Podgorica | PRODAJA POSLOVNOG PROSTORA u Niksicu) (02cgrocr_030209.htm)
ENGLESKI: (3164009) (tenderi0308) ((CG) Zetatans Podgorica | OFFICE SPACE in Niksic FOR SALE) (02cgrocr_030209.htm)
NEMACKI : (3164009) (tenderi0308) ((CG) Zetatans Podgorica | Verkauf vom Arbeitsraum in Niksic) (02cgrocr_030209.htm)
SRPSKI : (3164010) (tenderi0308) ((CG) Ministarstvo prosvjete i nakuke Crne Gore Podgorica | NABAVKA USLUGA OSIGURANJA (416/3)) (05cgrsaj_030209.htm)
ENGLESKI: (3164010) (tenderi0308) ((CG) Ministry of Education and Science of Montenegro Podgorica | PURCHASE OF INSURANCE SERVICES) (05cgrsaj_030209.htm)
NEMACKI : (3164010) (tenderi0308) ((CG) Ausbildungsministerium Montenegros Podgorica | Beschaffung der Versicherung (416/3)) (05cgrsaj_030209.htm)
SRPSKI : (3164011) (tenderi0308) ((CG) Ministarstvo prosvjete i nakuke Crne Gore Podgorica | NABAVKA LOZ ULJA I MAZUTA (417/3)) (06cgrsaj_030209.htm)
ENGLESKI: (3164011) (tenderi0308) ((CG) Ministry of Education and Science of Montenegro Podgorica | PURCHASE OF HEATING OIL AND CRUDE OIL) (06cgrsaj_030209.htm)
NEMACKI : (3164011) (tenderi0308) ((CG) Ausbildungsministerium Montenegros Podgorica | Beschaffung vom Heizöl (417/3)) (06cgrsaj_030209.htm)
SRPSKI : (3164012) (tenderi0308) ((CG) Ministarstvo prosvjete i nakuke Crne Gore Podgorica | NABAVKA LIGNITA (418/3)) (07cgrsaj_030209.htm)
ENGLESKI: (3164012) (tenderi0308) ((CG) Ministry of Education and Science of Montenegro Podgorica | PURCHASE OF LIGNITE) (07cgrsaj_030209.htm)
NEMACKI : (3164012) (tenderi0308) ((CG)Ausbildungsministerium Montenegros Podgorica | Beschaffung vom Lignit (418/3)) (07cgrsaj_030209.htm)
SRPSKI : (3164082) (tenderi0308) (MCB-Menadzment centar Beograd | KALENDAR OBUKA ZA PROLECE 2009) (01emldig_040209.htm)
ENGLESKI: (3164082) (tenderi0308) (MCB-Management Center Belgrade | TIMETABLE OF TRAININGS FOR SPRING 2009) (01emldig_040209.htm)
NEMACKI : (3164082) (tenderi0308) (MCB-Menagement Zentrum Belgrad | Zeitplan der Schulungen für Frühjahr 2009) (01emldig_040209.htm)
SRPSKI : (3164136) (tenderi0308) (Privredna komora Srbije i Yu Build Beograd | ORGANIZUJU DVODNEVNI INSTRUKTIVNI SEMINAR Sta investitori treba da znaju prilikom izgradnje objekata u Srbiji) (02emldig_040209.pdf)
ENGLESKI: (3164136) (tenderi0308) (Chamber of Commerce of Serbia and Yu Build Belgrade | ORGANIZATION OF TWO-DAY INSTRUCTIVE SEMINAR What investors should know when having facilities built in Serbia) (02emldig_040209.pdf)
NEMACKI : (3164136) (tenderi0308) (Wirtschaftskammer Serbioens Srbije und Yu Build Beograd | Seminar für Investoren, die in Serbien bauen wollen) (02emldig_040209.pdf)
SRPSKI : (3164137) (tenderi0308) (MarkSoft konsalting&IS Zaposlenje.org | ORGANIZUJU MENTORSKI TRENING Uspesno vodjenje sastanka) (03emldig_040209.pdf)
ENGLESKI: (3164137) (tenderi0308) (MarkSoft Consulting&IS Zaposlenje.org | ORGANIZATION OF MENTHOR TRAINING Successful Presiding over Meeting) (03emldig_040209.pdf)
NEMACKI : (3164137) (tenderi0308) (MarkSoft konsalting&IS Zaposlenje.org | Übung für Führung von Sitzungen) (03emldig_040209.pdf)
SRPSKI : (3164083) (tenderi0308) (Carlsberg Srbija Celarevo | PRODAJA POLOVNOG PUTNICKOG VOZILA) (01nsdocr_040209.htm)
ENGLESKI: (3164083) (tenderi0308) (Carlsberg Serbia Celarevo | USED PASSENGER VEHICLE FOR SALE) (01nsdocr_040209.htm)
NEMACKI : (3164083) (tenderi0308) (Carlsberg Srbija Celarevo |Verkauf vom Gebrauchtwagen) (01nsdocr_040209.htm)
SRPSKI : (3164084) (tenderi0308) (Novkabel u restrukturiranju Novi Sad | DAVANJE U ZAKUP RESTORANA DRUSTVENE ISHRANE u Novom Sadu) (32nsdocr_040209.htm)
ENGLESKI: (3164084) (tenderi0308) (Novkabel in restructuring Novi Sad | RESTAURANT in Novi Sad FOR RENT) (32nsdocr_040209.htm)
NEMACKI : (3164084) (tenderi0308) (Novkabel Novi Sad | V ermietung von Betriebskantine in Novi Sad) (32nsdocr_040209.htm)
SRPSKI : (3164085) (tenderi0308) (NIS-Naftagas Novi Sad | IZVODJENJE RADOVA NA SANACIJI PODRUMSKIH PROSTORIJA UPRAVNE ZGRADE Pogona Odrzavanje (22-08)) (02nsdocr_040209.htm)
ENGLESKI: (3164085) (tenderi0308) (NIS-Naftagas Novi Sad | WORKS ON REFURBISHMENT OF CELLAR IN ADMINISTRATIVE BUILDING of Maintenance Unit) (02nsdocr_040209.htm)
NEMACKI : (3164085) (tenderi0308) (NIS-Naftagas Novi Sad | Isanuerung der Keller im Veraltungsgfebäude (22-08)) (02nsdocr_040209.htm)
SRPSKI : (3164086) (tenderi0308) (NIS-Naftagas Novi Sad | NABAVKA SREDSTAVA I OPREME ZA LICNU ZASTITU NA RADU (02-09)) (03nsdocr_040209.htm)
ENGLESKI: (3164086) (tenderi0308) (NIS-Naftagas Novi Sad | PURCHASE OF MEANS AND EQUIPMENT FOR PERSONAL INDUSTRIAL SAFETY) (03nsdocr_040209.htm)
NEMACKI : (3164086) (tenderi0308) (NIS-Naftagas Novi Sad | Beschaffung von Schutzausrüstung (02-09)) (03nsdocr_040209.htm)
SRPSKI : (3164087) (tenderi0308) (Poreska uprava, Filijala Vranje | PRODAJA TEKSTILNE ROBE I PAPUCA) (10danocr_040209.htm)
ENGLESKI: (3164087) (tenderi0308) (Tax Administration, Office Vranje | TEXTILE GOODS AND SLEEPERS FOR SALE) (10danocr_040209.htm)
NEMACKI : (3164087) (tenderi0308) (Steueramt Vranje | Verkauf vom Tekstil und Pantofeln) (10danocr_040209.htm)
SRPSKI : (3164088) (tenderi0308) (Alo ser u stecaju iz Novog Beograda | PRODAJA POSLOVNOG PROSTORA u Novom Beogradu) (11danocr_040209.htm)
ENGLESKI: (3164088) (tenderi0308) (Alo ser in bankruptcy from New Belgrade | OFFICE SPACE in New Belgrade FOR SALE) (11danocr_040209.htm)
NEMACKI : (3164088) (tenderi0308) (Alo ser im Konkurs in Neubelgrad Beograda | Verkauf von Buro in Neubelgrad) (11danocr_040209.htm)
SRPSKI : (3164089) (tenderi0308) (Osnovna skola 23. oktobar iz Golubinaca | NABAVKA USLUGA IZVODJENJA EKSKURZIJA) (12danocr_040209.htm)
ENGLESKI: (3164089) (tenderi0308) (Primary School 23. oktobar from Golubinci | PURCHASE OF SERVICES OF ORGANIZATION OF EXCURSION) (12danocr_040209.htm)
NEMACKI : (3164089) (tenderi0308) (Grundschule 23. oktobar iz Golubinaca | Schulsausflüge) (12danocr_040209.htm)
SRPSKI : (3164090) (tenderi0308) (Akcijski fond Republike Srbije Beograd | PRODAJA AKCIJA PREDUZECA Dunav AD Beograd i Liming AD Beograd) (19polocr_040209.htm)
ENGLESKI: (3164090) (tenderi0308) (Share Fund of Republic of Serbia Belgrade | SALE OF STOCKS OF COMPANIES Dunav AD Beograd AND Liming AD Beograd) (19polocr_040209.htm)
NEMACKI : (3164090) (tenderi0308) (Aktienfond der Republik Serbien Beograd | Verkauf derAktien der Dunav AD Beograd und Liming AD Beograd) (19polocr_040209.htm)
SRPSKI : (3164091) (tenderi0308) (Agencija za osiguranje depozita Beograd | PRODAJA LIVADE u Selu Topola) (20polocr_040209.htm)
ENGLESKI: (3164091) (tenderi0308) (Deposit Insurance Agency Belgrade | MEADOW in village of Topola FOR SALE) (20polocr_040209.htm)
NEMACKI : (3164091) (tenderi0308) (Agentur für Depositenversicherung Beograd | Verkauf der Wiese im Dorf Topola) (20polocr_040209.htm)
SRPSKI : (3164092) (tenderi0308) (Jugoimport SDPR Beograd | PRODAJA POLOVNIH PUTNICKIH VOZILA) (22polocr_040209.htm)
ENGLESKI: (3164092) (tenderi0308) (Jugoimport SDPR Belgrade | USED PASSENGER VEHICLES FOR SALE) (22polocr_040209.htm)
NEMACKI : (3164092) (tenderi0308) (Jugoimport SDPR Beograd | Verkauf der Gebrauchtwagen) (22polocr_040209.htm)
SRPSKI : (3164093) (tenderi0308) (ZZ Caric u stecaju Caric | PRODAJA NEPOKRETNOSTI STECAJNOG DUZNIKA) (24polocr_040209.htm)
ENGLESKI: (3164093) (tenderi0308) (Collective Farm Caric in bankruptcy Caric | REAL ESTATES OF BANKRUPTED DEBTOR FOR SALE) (24polocr_040209.htm)
NEMACKI : (3164093) (tenderi0308) (ZZ Caric im Konkurs Caric | Verkauf der Liegenschaften des Schuldners) (24polocr_040209.htm)
SRPSKI : (3164094) (tenderi0308) (Jugoimport SDPR Beograd | PRODAJA POLOVNIH TERETNIH VOZILA) (26polocr_040209.htm)
ENGLESKI: (3164094) (tenderi0308) (Jugoimport SDPR Belgrade | USED FREIGHT VEHICLES FOR SALE) (26polocr_040209.htm)
NEMACKI : (3164094) (tenderi0308) (Jugoimport SDPR Beograd | Verkauf der gebrauchten Lkw-s) (26polocr_040209.htm)
SRPSKI : (3164095) (tenderi0308) (GSP Beograd | PRODAJA NEKURENTNIH ZALIHA) (31novocr_040209.htm)
ENGLESKI: (3164095) (tenderi0308) (City Transportation Company Beograd | NON-COMPETITIVE STOCK FOR SALE) (31novocr_040209.htm)
NEMACKI : (3164095) (tenderi0308) (GSP Beograd | Verkauf der Vorräte) (31novocr_040209.htm)
SRPSKI : (3164096) (tenderi0308) ((CG) Vlada Crne Gore Podgorica | RASPODELA DELA SREDSTAVA OD IGARA NA SRECU) (01cgrsaj_040209.htm)
ENGLESKI: (3164096) (tenderi0308) ((CG) Government of Montenegro Podgorica | DISTRIBUTION OF PART OF FUNDS FROM LOTTERY GAMES) (01cgrsaj_040209.htm)
NEMACKI : (3164096) (tenderi0308) ((CG) Regierung Montenegros Podgorica | Verteilug von Gekd für Glückspiele) (01cgrsaj_040209.htm)
SRPSKI : (3164097) (tenderi0308) ((CG) JP za upravljanje morskim dobrom Crne Gore Budva | IZVODJENJE RADOVA NA UREDJENJU SETALISTA u opstini Tivat (0204-72/4)) (03cgrsaj_040209.htm)
ENGLESKI: (3164097) (tenderi0308) ((CG) Public Company for Montenegrin Sea Good Management Budva | WORKS ON ORGANIZATION OF PEDESTRIAN WALK in Municipality of Tivat) (03cgrsaj_040209.htm)
NEMACKI : (3164097) (tenderi0308) ((CG) Verwaltung über Meeresgut Montenegros Budva | Einrichtung der Fußgängerzone in Tivat (0204-72/4)) (03cgrsaj_040209.htm)
SRPSKI : (3164098) (tenderi0308) ((CG) Sekretarijat za opstu upravu i drustvene djelatnosti Opstine Berane | NABAVKA PUTNICKOG VOZILA (2/09)) (04cgrsaj_040209.htm)
ENGLESKI: (3164098) (tenderi0308) ((CG) Secretariat for General Administration and Social Activities of Municipality of Berane | PURCHASE OF PASSENGER VEHICLE) (04cgrsaj_040209.htm)
NEMACKI : (3164098) (tenderi0308) ((CG) Allgemeines Amt der Gemeide Berane | Beschffung des Pkw-s (2/09)) (04cgrsaj_040209.htm)
SRPSKI : (3164099) (tenderi0308) ((CG) JP Aerodromi Crne Gore Podgorica | DODELA KONCESIJE ZA OBAVLJANJE UGOSTITELJSKIH USLUGA) (06cgrocr_040209.htm)
ENGLESKI: (3164099) (tenderi0308) ((CG) Public Company Aerodromi Crne Gore Podgorica | ALLOTMENT OF CONCESSION FOR CATERING SERVICES) (06cgrocr_040209.htm)
NEMACKI : (3164099) (tenderi0308) ((CG) Flughafen Podgorica | Erteilung der Konzesiuon für Gastwirtschaftstötigkeit) (06cgrocr_040209.htm)
SRPSKI : (3164100) (tenderi0308) ((CG) Agencija za nacionalnu bezbjednost Crne Gore Podgorica | NABAVKA AUTO GUMA (01/09)) (08cgrsaj_040209.htm)
ENGLESKI: (3164100) (tenderi0308) ((CG) National Security Agency of Montenegro Podgorica | PURCHASE OF CAR TIRES) (08cgrsaj_040209.htm)
NEMACKI : (3164100) (tenderi0308) ((CG) Nachrichtenagentur Montenegros Podgorica | Beshcaffung von Autoreifen (01/09)) (08cgrsaj_040209.htm)
SRPSKI : (3164101) (tenderi0308) ((CG) Opstina Danilovgrad | NABAVKA MOLERSKO-FARBARSKIH RADOVA NA STAMBENIM OBJEKTIMA (01/09)) (09cgrsaj_040209.htm)
ENGLESKI: (3164101) (tenderi0308) ((CG) Municipality of Danilovgrad | PURCHASE OF PAINTING WORKS ON RESIDENTIAL FACILITIES) (09cgrsaj_040209.htm)
NEMACKI : (3164101) (tenderi0308) ((CG) Danilovgrad | Malarbeiten in Wohnobjekten 01/09)) (09cgrsaj_040209.htm)
SRPSKI : (3164102) (tenderi0308) ((CG) Opstina Danilovgrad | IZVODJENJE RADOVA NA REKONSTRUKCIJI POSTOJECEG STAMBENO-POSLOVNOG OBJEKTA (02/09)) (10cgrsaj_040209.htm)
ENGLESKI: (3164102) (tenderi0308) ((CG) Municipality of Danilovgrad | WORKS ON RECONSTRUCTION OF EXISTING RESIDENTIAL-BUSINESS FACILITY) (10cgrsaj_040209.htm)
NEMACKI : (3164102) (tenderi0308) ((CG) Gemeinde Danilovgrad | Rekonstruktion des Wohn- und Arbeietsobjektes (02/09)) (10cgrsaj_040209.htm)
SRPSKI : (3164103) (tenderi0308) ((CG) Opstina Niksic | IZVODJENJE RADOVA NA REKONSTRUKCIJI I ADAPTACIJI OBJEKTA OS Dusan Bojovic (01/09)) (11cgrsaj_040209.htm)
ENGLESKI: (3164103) (tenderi0308) ((CG) Municipality of Niksic | WORKS ON RECONSTRUCTION AND ADAPTATION OF FACILITY OF Primary School Dusan Bojovic) (11cgrsaj_040209.htm)
NEMACKI : (3164103) (tenderi0308) ((CG) Niksic | Rekonstruktion der Grundschule Dusan Bojovic (01/09)) (11cgrsaj_040209.htm)
SRPSKI : (3164104) (tenderi0308) ((CG) Opstina Niksic | NABAVKA GORIVA ZA VOZILA (02/09)) (12cgrocr_040209.htm)
ENGLESKI: (3164104) (tenderi0308) ((CG) Municipality of Niksic | PURCHASE OF FUEL FOR VEHICLES) (12cgrocr_040209.htm)
NEMACKI : (3164104) (tenderi0308) ((CG) Niksic | Beschaffung vom Treibstoff (02/09)) (12cgrocr_040209.htm)
SRPSKI : (3164105) (tenderi0308) ((CG) Opstina Kolasin | ODRZAVANJE GRADSKE, PRIGRADSKE I ULICNE RASVETE (03/08)) (13cgrocr_040209.htm)
ENGLESKI: (3164105) (tenderi0308) ((CG) Municipality of Kolasin | MAINTENANCE OF CITY, SUBURBAN AND STREET LIGHTING SYSTEMS) (13cgrocr_040209.htm)
NEMACKI : (3164105) (tenderi0308) ((CG) Kolasin | Wartung der öffentlichen Beleuchtung (03/08)) (13cgrocr_040209.htm)
SRPSKI : (3164106) (tenderi0308) ((CG) Uprava za zajednicke poslove drzavnih organa Crne Gore Podgorica | NABAVKA ROBE ZA UGOSTITELJSTVO (07/09)) (14cgrsaj_040209.htm)
ENGLESKI: (3164106) (tenderi0308) ((CG) Administration for Joint Affairs of Government Organs of Montenegro Podgorica | PURCHASE OF GOODS FOR CATERING ACTIVITIES) (14cgrsaj_040209.htm)
NEMACKI : (3164106) (tenderi0308) ((CG) Allgemeinnes Amt Podgorica | Beschaffung der Wastwirtschaftswaren (07/09)) (14cgrsaj_040209.htm)
SRPSKI : (3164107) (tenderi0308) ((CG) Uprava za zajednicke poslove drzavnih organa Crne Gore Podgorica | NABAVKA USLUGA TEKUCEG ODRZAVANJA ZELENIH POVRSINA (08/09)) (15cgrsaj_040209.htm)
ENGLESKI: (3164107) (tenderi0308) ((CG) Administration for Joint Affairs of Government Organs of Montenegro Podgorica | PURCHASE OF SERVICES OF MAINTENANCE OF GREEN SURFACES) (15cgrsaj_040209.htm)
NEMACKI : (3164107) (tenderi0308) ((CG) Allgemeines Amt Podgorica | Wartung von Grünflächen (08/09)) (15cgrsaj_040209.htm)
SRPSKI : (3164108) (tenderi0308) ((CG) Policijska akademija Danilovgrad | NABAVKA USLUGA SERVISIRANJA I ODRZAVANJA VOZILA I OPREME (02/09)) (16cgrsaj_040209.htm)
ENGLESKI: (3164108) (tenderi0308) ((CG) Police Academy Danilovgrad | PURCHASE OF SERVICES OF SERVICING AND MAINTENANCE OF VEHICLES AND EQUIPMENT) (16cgrsaj_040209.htm)
NEMACKI : (3164108) (tenderi0308) ((CG) Polizeiakademie Danilovgrad | Service von Fahrzeigen und Ausrüstung (02/09)) (16cgrsaj_040209.htm)
SRPSKI : (3164109) (tenderi0308) ((CG) Ministarstvo odbrane Crne Gore Podgorica | NABAVKA POGONSKIH GORIVA I ENERGENATA (01/2009)) (17cgrsaj_040209.htm)
ENGLESKI: (3164109) (tenderi0308) ((CG) Ministry of Defense of Montenegro Podgorica | PURCHASE OF FUELS) (17cgrsaj_040209.htm)
NEMACKI : (3164109) (tenderi0308) ((CG) Verteidigungsministerium Podgorica | Beshcaffung von Treibstoffen (01/2009)) (17cgrsaj_040209.htm)
SRPSKI : (3164110) (tenderi0308) ((CG) JUOS Branko Bozovic Podgorica | NABAVKA USLUGA ORGAIZOVANJA I IZVODJENJA SKOLE U PRIRODI) (19cgrocr_040209.htm)
ENGLESKI: (3164110) (tenderi0308) ((CG) Public Institution Primary School Branko Bozovic Podgorica | PURCHASE OF SERVICES OF ORGANIZATION OF OUTDOOR CLASSES) (19cgrocr_040209.htm)
NEMACKI : (3164110) (tenderi0308) ((CG) JUOS Branko Bozovic Podgorica | Schulausflüge) (19cgrocr_040209.htm)
SRPSKI : (3164111) (tenderi0308) ((CG) Direkcija za uredjenje i izgradnju Kotora | IZVODJENJE RADOVA NA ASFALTIRANJU PUTA za Malu (06/09)) (21cgrsaj_040209.htm)
ENGLESKI: (3164111) (tenderi0308) ((CG) Directorate for Organization and Development of Kotor | WORKS ON PAVING ROAD to Mala) (21cgrsaj_040209.htm)
NEMACKI : (3164111) (tenderi0308) ((CG) Bauamt Kotor | Iasfaltieren der Straße für Mal (06/09)) (21cgrsaj_040209.htm)
SRPSKI : (3164112) (tenderi0308) ((CG) Komunalno stambeno javno preduzece Budva | NABAVKA AUTO GUMA, ULJA I MAZIVA (02/09)) (22cgrsaj_040209.htm)
ENGLESKI: (3164112) (tenderi0308) ((CG) Public Utility Housing Company Budva | PURCHASE OF CAR TIRES, OIL AND LUBRICANTS) (22cgrsaj_040209.htm)
NEMACKI : (3164112) (tenderi0308) ((CG) Kommunalamt Budva |Beschaffung von Autoreifen, Öle und Schmierstoffe (02/09)) (22cgrsaj_040209.htm)
SRPSKI : (3164113) (tenderi0308) ((CG) Opstina Herceg Novi | IZBOR STRATESKOG PARTNERA ZA REALIZACIJU PROJEKTA AUTOBUSKE STANICE (01/09)) (23cgrsaj_040209.htm)
ENGLESKI: (3164113) (tenderi0308) ((CG) Municipality of Herceg Novi | SELECTION OF STRATEGIC PARTNER FOR REALIZATION OF BUS STATION PROJECT) (23cgrsaj_040209.htm)
NEMACKI : (3164113) (tenderi0308) ((CG) Gemeinde Herceg Novi | Wahl des Partners für Bau des Busbahnhofes (01/09)) (23cgrsaj_040209.htm)
SRPSKI : (3164139) (tenderi0308) (Gradnja Kladovo u stecaju iz Kladova | PRODAJA POKRETNE I NEPOKRETNE IMOVINE STECAJNOG DUZNIKA) (02polocr_050209.htm)
ENGLESKI: (3164139) (tenderi0308) (Gradnja Kladovo in bankruptcy from Kladovo | PROPERTY OF BANKRUPTED DEBTOR FOR SALE) (02polocr_050209.htm)
NEMACKI : (3164139) (tenderi0308) (Bau Kladovo im Konkurs aus Kladovo | Verkauf der Mobile und Imobile vom Konkursschuldner) (02polocr_050209.htm)
SRPSKI : (3164140) (tenderi0308) (Keramika u stecaju Kanjiza | PRODAJA POKRETNE I NEPOKRETNE IMOVINE STECAJNOG DUZNIKA) (03polocr_050209.htm)
ENGLESKI: (3164140) (tenderi0308) (Keramika in bankruptcy Kanjiza | PROPERTY OF BANKRUPTED DEBTOR FOR SALE) (03polocr_050209.htm)
NEMACKI : (3164140) (tenderi0308) (Irdenesgut im Konkurs Kladovo | Verkauf Mobille und Imobille vom konkursschuldner) (03polocr_050209.htm)
SRPSKI : (3164141) (tenderi0308) (Ministarstvo trgovine i usluga Republike Srbije, Sektor trzisne inspekcije Beograd | PRODAJA PREHRAMBENIH PROIZVODA) (04polocr_050209.htm)
ENGLESKI: (3164141) (tenderi0308) (Ministry of Trade and Services of Republic of Serbia, Market Inspection Sector Belgrade | FOOD PRODUCTS FOR SALE) (04polocr_050209.htm)
NEMACKI : (3164141) (tenderi0308) (Das Kaufministerium und das Ministerium der Bedingungen von Republika Srpska, Sektor der Marktinspektion Beograd | Verkauf der Nahrungsgute) (04polocr_050209.htm)
SRPSKI : (3164142) (tenderi0308) (Veolia Transport Litas Pozarevac | NABAVKA MAZIVA ZA VOZILA) (05polocr_050209.htm)
ENGLESKI: (3164142) (tenderi0308) (Veolia Transport Litas Pozarevac | PURCHASE OF LUBRICANTS FOR VEHICLES) (05polocr_050209.htm)
NEMACKI : (3164142) (tenderi0308) (Veolia Transport Litas Pozarevac | Beschaffung von Öil für die Wagen) (05polocr_050209.htm)
SRPSKI : (3164143) (tenderi0308) (Osnovna skola Kosta Djukic Mladenovac | NABAVKA USLUGA IZVODJENJA EKSKURZIJA) (06polocr_050209.htm)
ENGLESKI: (3164143) (tenderi0308) (Primary School Kosta Djukic Mladenovac | PURCHASE OF SERVICES OF ORGANIZATION OF EXCURSION) (06polocr_050209.htm)
NEMACKI : (3164143) (tenderi0308) (Grundschule Kosta Djukic aus Mladenovac | Beschaffung der Bedingungen der Ausführung der Partien) (06polocr_050209.htm)
SRPSKI : (3164144) (tenderi0308) (DAI Beograd | NABAVKA USLUGA SETIFIKACIJE STANDARDA GlobalGAP, ISO 14001 I ISO 22000) (07polocr_050209.htm)
ENGLESKI: (3164144) (tenderi0308) (DAI Belgrade | PURCHASE OF SERVICES OF SETIFICATION OF STANDARD GlobalGAP, ISO 14001 AND ISO 22000) (07polocr_050209.htm)
NEMACKI : (3164144) (tenderi0308) (DAI Belgrad | Beschaffung der Bedingungen der Standardsetifikation GlobalGAP, ISO 14001 und ISO 22000) (07polocr_050209.htm)
SRPSKI : (3164145) (tenderi0308) (DAI Beograd | NABAVKA KONSULTANTSKIH USLUGA U IMPLEMENTACIJI STANDARDA GlobalGAP, ISO 14001 I ISO 22000) (08polocr_050209.htm)
ENGLESKI: (3164145) (tenderi0308) (DAI Belgrade | PURCHASE OF CONSULTING SERVICES IN IMPLEMENTATION OF STANDARDS GlobalGAP, ISO 14001 AND ISO 22000) (08polocr_050209.htm)
NEMACKI : (3164145) (tenderi0308) (DAI Belgrad | Beschaffung der Konsultantbedingungen in der Standardimplementation globalGAP, ISO 14001 und ISO 22000) (08polocr_050209.htm)
SRPSKI : (3164146) (tenderi0308) (Piraeus bank Beograd | IZNAJMLJIVANJE POSLOVNOG PROSTORA u Beogradu) (09polocr_050209.htm)
ENGLESKI: (3164146) (tenderi0308) (Piraeus bank Belgrade | OFFICE SPACE in Belgrade FOR RENT) (09polocr_050209.htm)
NEMACKI : (3164146) (tenderi0308) (Die Piraeus Bank Belgrad | Ermittlung des Berufplatzes in Belgrad) (09polocr_050209.htm)
SRPSKI : (3164147) (tenderi0308) (Jugotrade u stecaju iz Novog Sada | PRODAJA IMOVINE STECAJNOG DUZNIKA) (10nsdocr_050209.htm)
ENGLESKI: (3164147) (tenderi0308) (Jugotrade in bankruptcy from Novi Sad | PROPERTY OF BANKRUPTED DEBTOR FOR SALE) (10nsdocr_050209.htm)
NEMACKI : (3164147) (tenderi0308) (Jugotrade im Konkurs aus Novi Sad | Verkauf des Vermögens vom Konkursschuldner) (10nsdocr_050209.htm)
SRPSKI : (3164148) (tenderi0308) (JKP Cistoca Novi Sad | PRODAJA POLOVNIH PUTNICKIH VOZILA) (11nsdocr_050209.htm)
ENGLESKI: (3164148) (tenderi0308) (Public Utility Company Cistoca Novi Sad | USED PASSENGER VEHICLES FOR SALE) (11nsdocr_050209.htm)
NEMACKI : (3164148) (tenderi0308) (Kommunaldienst Cistoca aus Novi Sad | Verkauf der antiquarischen PKW) (11nsdocr_050209.htm)
SRPSKI : (3164149) (tenderi0308) (Jugotrade u stecaju iz Novog Sada | PRODAJA UMETNICKIH DELA) (12nsdocr_050209.htm)
ENGLESKI: (3164149) (tenderi0308) (Jugotrade in bankruptcy from Novi Sad | PIECES OF ART FOR SALE) (12nsdocr_050209.htm)
NEMACKI : (3164149) (tenderi0308) (Jugotrade im Konkurs aus Novi Sad | Verkauf der Kunstwerken) (12nsdocr_050209.htm)
SRPSKI : (3164150) (tenderi0308) (Institut za javno zdravlje Vojvodine Novi Sad | NABAVKA TERETNIH VOZLA SA RASHLADNOM KOMOROM) (13nsdocr_050209.htm)
ENGLESKI: (3164150) (tenderi0308) (Public Health Institute of Vojvodina Novi Sad | PURCHASE OF FREIGHT VEHICLES WITH COOLING CHAMBER) (13nsdocr_050209.htm)
NEMACKI : (3164150) (tenderi0308) (Institut für die Gesundheit Vojvodinas aus Novi Sad | Beschaffung von LKW mit Kühlenkammer) (13nsdocr_050209.htm)
SRPSKI : (3164151) (tenderi0308) (JP PTT saobracaja Srbija Beograd | NABAVKA SISTEMA AVP-GPS JEDINICE, PRATECI HARDVER I SOFTVER (415/2008)) (18danocr_050209.htm)
ENGLESKI: (3164151) (tenderi0308) (Public Company PTT saobracaja Srbija Belgrade | PURCHASE OF SYSTEM OF AVP-GPS UNIT, ACCOMPANYING HARDWARE AND SOFTWARE) (18danocr_050209.htm)
NEMACKI : (3164151) (tenderi0308) (JP PTT Serbiens aus Belgrad | Beschaffung des Systems der AVP-GPS Einheit, aber auch Hardware und Softwer (415/2008)) (18danocr_050209.htm)
SRPSKI : (3164152) (tenderi0308) (Poreska uprava, Filijala Knjazevac | RPODAJA OPREME ZA PASTERIZACIJU I PAKOVANJE PICA) (22danocr_050209.htm)
ENGLESKI: (3164152) (tenderi0308) (Tax Administration, Office Knjazevac | SALE OF EQUIPMENT FOR PASTEURIZATION AND PACKING OF DRINKS) (22danocr_050209.htm)
NEMACKI : (3164152) (tenderi0308) (Steuerverwaltung, Filiale Knjazevac | Verkauf der Ausrüstung für die Pasterisation und Packung von Trinken) (22danocr_050209.htm)
SRPSKI : (3164153) (tenderi0308) (Treci opstinski sud u Beogradu | PRODAJA DEMONTIRANIH VRATA I PROZORA) (23gljocr_050209.htm)
ENGLESKI: (3164153) (tenderi0308) (Third Municipal Court in Belgrade | DISASSEMBLED DOORS AND WINDOWS FOR SALE) (23gljocr_050209.htm)
NEMACKI : (3164153) (tenderi0308) (Dritte Gemeindeurteil in Belgrad | Verkauf von Fenstern und Türen) (23gljocr_050209.htm)
SRPSKI : (3164154) (tenderi0308) (Ministarstvo odbrane Republike Srbije, Uprava za snabdevanje Beograd | NABAVKA SANITETSKIH POTROSNIH SREDSTAVA za potrebe VMA) (24novocr_050209.htm)
ENGLESKI: (3164154) (tenderi0308) (Ministry of Defense of Republic of Serbia, Supply Administration Belgrade | PURCHASE OF MEDICAL DISPOSABLE MEANS for needs of Military Medical Academy) (24novocr_050209.htm)
NEMACKI : (3164154) (tenderi0308) (Das Abwehrministerium von Republika Srpska, Verwaltung für die Versorgung Belgrad | Beschaffung der Sanitätmitteln für die Bedürfnisse von VMA) (24novocr_050209.htm)
SRPSKI : (3164155) (tenderi0308) (JKP Osecina | PRODAJA POLOVNOG UTOVARIVACA, VIBRACIONOG VALJKA I PUTNICKIH VOZILA) (25novocr_050209.htm)
ENGLESKI: (3164155) (tenderi0308) (Public Utility Company Osecina | SALE OF USED LOADING TRUCK, VIBRATING ROLLER AND PASSENGER VEHICLES) (25novocr_050209.htm)
NEMACKI : (3164155) (tenderi0308) (Komunaldienst Osecina | Verkauf von antiqarischen Lader, Vibrationbolzen und PKW) (25novocr_050209.htm)
SRPSKI : (3164156) (tenderi0308) (Yuhor Jagodina | PRODAJA NEPOKRETNOSTI u Jagodini) (26novocr_050209.htm)
ENGLESKI: (3164156) (tenderi0308) (Yuhor Jagodina | REAL ESTATES in Jagodina FOR SALE) (26novocr_050209.htm)
NEMACKI : (3164156) (tenderi0308) (Yuhor aus Jagodina | Verkauf der Immobile in Jagodina) (26novocr_050209.htm)
SRPSKI : (3164157) (tenderi0308) (Sumsko gazdinstvo Kragujevac | PRODAJA POLOVNOG PUTNICKOG VOZILA VAZ) (28novocr_050209.htm)
ENGLESKI: (3164157) (tenderi0308) (Lumber Camp Kragujevac | USED PASSENGER VEHICLE VAZ FOR SALW) (28novocr_050209.htm)
NEMACKI : (3164157) (tenderi0308) (Waldeigentum aus Kragujevac | Verkauf vom antiquarischen PKW VAZ) (28novocr_050209.htm)
SRPSKI : (3164158) (tenderi0308) ((CG) Atlasmont banka Podgorica | PRODAJA LIVADA u Danilovgradu) (01cgrocr_050209.htm)
ENGLESKI: (3164158) (tenderi0308) ((CG) Atlasmont banka Podgorica | MEADOWS in Danilovgrad FOR SALE) (01cgrocr_050209.htm)
NEMACKI : (3164158) (tenderi0308) ((CG) Atlasmont banka Podgorica | MEADOWS in Danilovgrad FOR SALE) (01cgrocr_050209.htm)
SRPSKI : (3164159) (tenderi0308) ((CG) JP Vodovod i kanalizacija Podgorica | NABAVKA KANCELARIJSKOG MATERIJALA I POTROSNOG MATERIJALA ZA RACUNARSKU OPREMU (05/09)) (03cgrsaj_050209.htm)
ENGLESKI: (3164159) (tenderi0308) ((CG) Public Company Vodovod i kanalizacija Podgorica | PURCHASE OF OFFICE SUPPLIES AND DISPOSABLE MATERIAL FOR COMPUTER EQUIPMENT) (03cgrsaj_050209.htm)
NEMACKI : (3164159) (tenderi0308) ((CG) Public Company Vodovod i kanalizacija Podgorica | PURCHASE OF OFFICE SUPPLIES AND DISPOSABLE MATERIAL FOR COMPUTER EQUIPMENT) (03cgrsaj_050209.htm)
SRPSKI : (3164160) (tenderi0308) ((CG) Opstina Bar | NABAVKA KANCELARIJSKOG MATERIJALA (01/09)) (04cgrsaj_050209.htm)
ENGLESKI: (3164160) (tenderi0308) ((CG) Municipality of Bar | PURCHASE OF OFFICE SUPPLIES) (04cgrsaj_050209.htm)
NEMACKI : (3164160) (tenderi0308) ((CG) Municipality of Bar | PURCHASE OF OFFICE SUPPLIES) (04cgrsaj_050209.htm)
SRPSKI : (3164161) (tenderi0308) ((CG) Gimnazija Niko Rolovic Bar | NABAVKA USLUGA ORGANIZOVANJA I IZVODJENJA DJACKE EKSKURZIJE) (05cgrocr_050209.htm)
ENGLESKI: (3164161) (tenderi0308) ((CG) Grammar School Niko Rolovic Bar | PURCHASE OF SERVICES OF ORGANIZATION OF EXCURSION) (05cgrocr_050209.htm)
NEMACKI : (3164161) (tenderi0308) ((CG) Grammar School Niko Rolovic Bar | PURCHASE OF SERVICES OF ORGANIZATION OF EXCURSION) (05cgrocr_050209.htm)
SRPSKI : (3164162) (tenderi0308) ((CG) Radio i televizija Crne Gore Podgorica | NABAVKA TELETEKST ANALOGNOG SISTEMA ZA DVA KANALA (04/09g)) (06cgrsaj_050209.htm)
ENGLESKI: (3164162) (tenderi0308) ((CG) Broadcasting Corporation of Montenegro Podgorica | PURCHASE OF TELETEXT ANALOGUE SYSTEM FOR TWO CHANNELS) (06cgrsaj_050209.htm)
NEMACKI : (3164162) (tenderi0308) ((CG) Broadcasting Corporation of Montenegro Podgorica | PURCHASE OF TELETEXT ANALOGUE SYSTEM FOR TWO CHANNELS) (06cgrsaj_050209.htm)
SRPSKI : (3164163) (tenderi0308) ((CG) Zavod za izvrsenje krivicnih sankcija Podgorica | NABAVKA STOCNE HRANE (0501-566/2)) (07cgrsaj_050209.htm)
ENGLESKI: (3164163) (tenderi0308) ((CG) Institute for Execution of Criminal Sanctions Podgorica | PURCHASE OF FODDER) (07cgrsaj_050209.htm)
NEMACKI : (3164163) (tenderi0308) ((CG) Institute for Execution of Criminal Sanctions Podgorica | PURCHASE OF FODDER) (07cgrsaj_050209.htm)
SRPSKI : (3164164) (tenderi0308) ((CG) Direkcija za saobracaj, odrzavanje i izgradnju poteva na podrucju opstine Danilovgrad | IZVODJENJE RADOVA NA REKONSTRUKCIJI I MODERNIZACIJI-ASFALTIRANJU PUTA Plana-Bileca (01/09)) (08cgrsaj_050209.htm)
ENGLESKI: (3164164) (tenderi0308) ((CG) Directorate for Transportation, Maintenance and Construction of Roads on territory of Municipality of Danilovgrad | WORKS ON RECONSTRUCTION AND MODERNIZATION - PAVING OF Plana-Bileca ROAD) (08cgrsaj_050209.htm)
NEMACKI : (3164164) (tenderi0308) ((CG) Directorate for Transportation, Maintenance and Construction of Roads on territory of Municipality of Danilovgrad | WORKS ON RECONSTRUCTION AND MODERNIZATION - PAVING OF Plana-Bileca ROAD) (08cgrsaj_050209.htm)
SRPSKI : (3164165) (tenderi0308) ((CG) Ministarstvo prosvjete i nauke Crne Gore Podgorica | NABAVKA USLUGA PREVOZA UCENIKA I STUDENATA (09-487/3)) (09cgrsaj_050209.htm)
ENGLESKI: (3164165) (tenderi0308) ((CG) Ministry of Education and Science of Montenegro Podgorica | PURCHASE OF SERVICES OF TRANSPORTATION OF PUPILS AND STUDENTS) (09cgrsaj_050209.htm)
NEMACKI : (3164165) (tenderi0308) ((CG) Ministry of Education and Science of Montenegro Podgorica | PURCHASE OF SERVICES OF TRANSPORTATION OF PUPILS AND STUDENTS) (09cgrsaj_050209.htm)
SRPSKI : (3164166) (tenderi0308) ((CG) Elektroprivreda Crne Gore EPCG Niksic | NABAVKA USLUGA REVIZIJE FINANSIJSKO-RACUNOVODSTVENIH ISKAZA (06/09)) (10cgrsaj_050209.htm)
ENGLESKI: (3164166) (tenderi0308) ((CG) Electric Power Company of Montenegro EPCG Niksic | PURCHASE OF SERVICES OF REVISION OF FINANCIAL-ACCOUNTING REPORTS) (10cgrsaj_050209.htm)
NEMACKI : (3164166) (tenderi0308) ((CG) Electric Power Company of Montenegro EPCG Niksic | PURCHASE OF SERVICES OF REVISION OF FINANCIAL-ACCOUNTING REPORTS) (10cgrsaj_050209.htm)
SRPSKI : (3164167) (tenderi0308) ((CG) Elektroprivreda Crne Gore EPCG Niksic | NABAVKA USLUGA TIPSKE REKONSTRUKCIJE 2 ISPRAVLJACA (07/09)) (11cgrsaj_050209.htm)
ENGLESKI: (3164167) (tenderi0308) ((CG) Electric Power Company of Montenegro EPCG Niksic | PURCHASE OF SERVICES OF TYPICAL RECONSTRUCTION OF 2 RECTIFIERS) (11cgrsaj_050209.htm)
NEMACKI : (3164167) (tenderi0308) ((CG) Electric Power Company of Montenegro EPCG Niksic | PURCHASE OF SERVICES OF TYPICAL RECONSTRUCTION OF 2 RECTIFIERS) (11cgrsaj_050209.htm)
SRPSKI : (3164168) (tenderi0308) ((CG) JU OS Risto Manojlovic iz Kolasina | NABAVKA USLUGA ORGANIZOVANJA EKSKURZIJE) (12cgrocr_050209.htm)
ENGLESKI: (3164168) (tenderi0308) ((CG) Public Institution Primary School Risto Manojlovic from Kolasin | PURCHASE OF SERVICES OF ORGANIZATION OF EXCURSION) (12cgrocr_050209.htm)
NEMACKI : (3164168) (tenderi0308) ((CG) Public Institution Primary School Risto Manojlovic from Kolasin | PURCHASE OF SERVICES OF ORGANIZATION OF EXCURSION) (12cgrocr_050209.htm)
SRPSKI : (3164217) (tenderi0308) (MarkSoft konsalting Beograd | ORGANIZUJE SEMINAR Naplata potrazivanja Collection) (01emldig_060209.pdf)
ENGLESKI: (3164217) (tenderi0308) (MarkSoft Consulting Belgrade | ORGANIZATION OF SEMINAR Collecting Claims) (01emldig_060209.pdf)
NEMACKI : (3164217) (tenderi0308) (MarkSoft Konsalting Belgrad | ORGANISIERT DAS SEMINAR Einziehung der Forderung Collection) (01emldig_060209.pdf)
SRPSKI : (3164218) (tenderi0308) (Centar za razvoj ljudskih resursa i menadzment- MNG CENTAR Beograd | ORGANIZUJE SEMINAR-RADIONICU RIZICI U TRGOVINI I KAKO SE ZASTITITI) (02emldig_060209.pdf)
ENGLESKI: (3164218) (tenderi0308) (Center for Development of Human Resources and Management - MNG CENTAR Belgrade | ORGANIZATION OF SEMINAR-WORKSHOP TRADE RISKS AND HOW TO PROTECT) (02emldig_060209.pdf)
NEMACKI : (3164218) (tenderi0308) (Zentrum für die Entwicklung der menschlichen Ressourcen und Menagement - MNG Zentrum Belgrad | ORGANISIERT DEN SEMINARBETRIEB - DIE GEFAHREN IM HANDEL UND WIE KANN MAN SICH SCHÜTZEN) (02emldig_060209.pdf)
SRPSKI : (3164219) (tenderi0308) (Centar za razvoj ljudskih resursa i menadzment- MNG CENTAR Beograd | ORGANIZUJE SEMINAR-RADIONICU PRODAJNE VESTINE) (03emldig_060209.pdf)
ENGLESKI: (3164219) (tenderi0308) (Center for Development of Human Resources and Management - MNG CENTAR Belgrade | ORGANIZATION OF SEMINAR-WORKSHOP SELLING SKILLS) (03emldig_060209.pdf)
NEMACKI : (3164219) (tenderi0308) (Zentrum für die Entwicklung der menschlichen Ressourcen und Menagement - MNG ZENTRUM Belgrad | ORGANISIERT DEN SEMINARBETRIEB - VERKAUFKUNST) (03emldig_060209.pdf)
SRPSKI : (3164220) (tenderi0308) (Centar za razvoj ljudskih resursa i menadzment- MNG CENTAR Beograd | ORGANIZUJE SEMINAR-RADIONICU SISTEM PDV SRBIJE, NJEGOVA PRIMENA, PROBLEMI U PRAKSI I ZAUZETI STAVOVI PO SPORNIM PITANJIMA) (04emldig_060209.pdf)
ENGLESKI: (3164220) (tenderi0308) (Center for Development of Human Resources and Management - MNG CENTAR Belgrade | ORGANIZATION OF SEMINAR-WORKSHOP VAT SYSTEM IN SERBIA, ITS APPLICATION, PRACTICAL PROBLEMS AND POSITIONS TOWARDS DISPUTABLE ISSUES) (04emldig_060209.pdf)
NEMACKI : (3164220) (tenderi0308) (Zentrum für die Entwicklung der menschlichen Ressourcen und Menagement - MNG ZENTRUM Belgrad | ORGANISIERT DEN SEMINARBETRIEB SYSTEM PDV SERBIENS, SEINE ANWENDUNG, DIE PROBLEME IN DER PRAKSIS UND DIE POSTEN ÜBER DISKUTABELEN FRAGEN) (04emldig_060209.pdf)
SRPSKI : (3164221) (tenderi0308) (EDGE Beograd | ORGANIZUJE WEBINAR KAKO SAVLADATI PRIMEDBE I OSTVARITI PRODAJU) (05emldig_060209.pdf)
ENGLESKI: (3164221) (tenderi0308) (EDGE Belgrade | ORGANIZATION OF WEBINAR: HOW TO OVERCOME COMPLAINTS AND ACHIEVE LARGER SALES) (05emldig_060209.pdf)
NEMACKI : (3164221) (tenderi0308) (EDGE Belgrad | ORGANISIERT WEBINAR WIE KANN MAN DIE ANWENDUNGEN BESIEGEN UND DEN VERKAUF DURCHFÜHREN) (05emldig_060209.pdf)
SRPSKI : (3164222) (tenderi0308) (Ministarstvo za nauku i tehnoloski razvoj Republike Srbije Beograd | DODELJUJE SREDSTVA ZA Programe istrazivanja u oblasti tehnoloskog razvoja) (01polocr_060209.htm)
ENGLESKI: (3164222) (tenderi0308) (Ministry of Science and Technological Development of Republic of Serbia Belgrade | ALLOTMENT OF FUNDS FOR research programmes in domain of technological development) (01polocr_060209.htm)
NEMACKI : (3164222) (tenderi0308) (Ministerium für Wissenschaft und technologische Entwicklung Serbiens Belgrad | ZUTEILTE DIE MITTEL FÜR DIE PROGRAMME DER FORSCHUNG IM BEREICH DER TECHNOLOGISCHEN ENTWICKLUNG) (01polocr_060209.htm)
SRPSKI : (3164223) (tenderi0308) (NIS-Petrol Novi Beograd | DAVANJE U ZAKUP 11 ZATVORENIH BENZINSKIH STANICA) (02polocr_060209.htm)
ENGLESKI: (3164223) (tenderi0308) (NIS-Petrol New Belgrade | 11 CLOSED GAS STATIONS FOR RENT) (02polocr_060209.htm)
NEMACKI : (3164223) (tenderi0308) (Erdöilindustrie Serbiens - Petrol Nowi Belgrad | PACHTET 11 BESCHLOSSENEN BENZINSTELLE) (02polocr_060209.htm)
SRPSKI : (3164224) (tenderi0308) (Republicki geodetski zavod Beograd | NABAVKA USLUGA VEKTORIZACIJE KATASTARSKIH OPSTINA na podrucju opstine Prokuplje i opstine Vranje) (03polocr_060209.htm)
ENGLESKI: (3164224) (tenderi0308) (Republic Geodesic Institute Belgrade | PURCHASE OF SERVICES OF VECTORIZATION OF BOROUGHS ON TERRITORY OF MUNICIPALITIES OF Prokuplje AND VRANJE) (03polocr_060209.htm)
NEMACKI : (3164224) (tenderi0308) (geodätische Anstalt Belgrad | BESCHAFFUNG DER DIENSTE DER VIKTORISATION VON GEMEINDEN auf dem Gebiet von Gemeinden Prokuplje und Vranje) (03polocr_060209.htm)
SRPSKI : (3164225) (tenderi0308) (Projekat razvoja opstina u jugo-zapadnoj Srbiji Pro project Novi Pazar | NABAVKA USLUGA IZRADE PROJEKATA KANALIZACIONIH SISTEMA I PROJEKTA RAZVOJA TURISTICKE ZONE Turisticko selo Lisina) (18polocr_060209.htm)
ENGLESKI: (3164225) (tenderi0308) (Project for Development of Municipalities in Southwest Serbia Pro project Novi Pazar | PURCHASE OF SERVICES OF ELABORATION OF PROJECTS FOR DEVELOPMENT OF SEWERAGE SYSTEMS AND PROJECT FOR DEVELOPMENT OF TOURIST ZONE Tourist village Lisina) (18polocr_060209.htm)
NEMACKI : (3164225) (tenderi0308) (Projekt für die Entwicklung der Gemeinden in süd-ostlichen Serbien Pro projekt Novi Pazar | BESCHAFFUNG DER DIENSTE F[R DAS BAU DES PROJEKTS VON KANALISATIONSYSTEMS UND DES PROJEKTS DER ENTWICKLUNG VON TOURISTISCHEN ZONE touristisches Dorf Lisina) (18polocr_060209.htm)
SRPSKI : (3164226) (tenderi0308) (Centrotextil Beograd | DAVANJE U ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA) (04polocr_060209.htm)
ENGLESKI: (3164226) (tenderi0308) (Centrotextil Belgrade | OFFICE SPACE FOR RENT) (04polocr_060209.htm)
NEMACKI : (3164226) (tenderi0308) (Centrotextil Belgrad | GIBT DEN BERUFSPLATZ IN PACHT) (04polocr_060209.htm)
SRPSKI : (3164227) (tenderi0308) (JP Elektroprivreda Srbije EPS Beograd | NABAVKA OPREME I IZVODJENJE RADOVA NA ZAMENI SISTEMA ZA PRIKUPLJANJE I TRANSPORT PEPELA I SLJAKE TE Kostolac) (06polocr_060209.htm)
ENGLESKI: (3164227) (tenderi0308) (Public Company Electric Power Company of Serbia EPS Belgrade | PURCHASE OF EQUIPMENT AND WORKS ON REPLACEMENT OF SYSTEM FOR COLLECTING AND TRANSPORTING ASH AND SLAG FROM Steam Power Plant Kostolac) (06polocr_060209.htm)
NEMACKI : (3164227) (tenderi0308) (Das Unternehmen Elektrowirtschaft Serbiens EPS Belgrad | BESCHAFFUNG DER AUSRÜSTUNG UND FÜHRUNG DER ARBEITEN AUF DEM SYSTEM FÜR DIE SAMMLUNG UND TRANSPORT DER ASCHE UND DER SCHLACKE TE Kostolac) (06polocr_060209.htm)
SRPSKI : (3164228) (tenderi0308) (JP Elektroprivreda Srbije EPS Beograd | NABAVKA OPREME I IZVODJENJE RADOVA NA REKONSTRUKCIJI MLINOVA ZA BLOKOVE 3,4 I 5 TE Nikola Tesla A Obrenovac) (07polocr_060209.htm)
ENGLESKI: (3164228) (tenderi0308) (Public Company Electric Power Company of Serbia EPS Belgrade | PURCHASE OF EQUIPMENT AND WORKS ON RECONSTRUCTION OF MILLS FOR BLOCKS 3, 4 AND 5 IN Steam Power Plant Nikola Tesla A Obrenovac) (07polocr_060209.htm)
NEMACKI : (3164228) (tenderi0308) (Das Unternehmen Elektrowirtschaft Serbiens EPS Belgrad | BESCHAFFUNG DER AUSRÜSTUNG UND FÜHRUNG DER ARBEITEN AUF DER REKONSTRUKTION DER MÜHLEN FÜR BLOCK 3,4 UND 5 Kraftwerk Nikola Tesla A Obrenovac) (07polocr_060209.htm)
SRPSKI : (3164229) (tenderi0308) (OS Dule Karaklajic u Lazarevcu | NABAVKA USLUGA IZVODJENJA EKSKURZIJA) (11borocr_060209.htm)
ENGLESKI: (3164229) (tenderi0308) (Primary School Dule Karaklajic in Lazarevac | PURCHASE OF SERVICES OF ORGANIZATION OF EXCURSION) (11borocr_060209.htm)
NEMACKI : (3164229) (tenderi0308) (Grundschule Dule Karaklajic in Lazarevac | BESCHAFFUNG VON DIENSTEN F[R DIE F[HRUNG DER PARTIEN) (11borocr_060209.htm)
SRPSKI : (3164230) (tenderi0308) (Gimnazija Sava Sumanovic Sid | ORGANIZOVANJE I IZVODJENJE DJACKE EKSKURZIJE) (10borocr_060209.htm)
ENGLESKI: (3164230) (tenderi0308) (Grammar School Sava Sumanovic Sid | ORGANIZATION OF EXCURSION) (10borocr_060209.htm)
NEMACKI : (3164230) (tenderi0308) (Das Gimnasium Sava Sumanovic Sid | ORGANISATION UND FÜHRUNG DER EXKURSIONEN) (10borocr_060209.htm)
SRPSKI : (3164231) (tenderi0308) (OS Savo Jovanovic Sirogojno | NABAVKA USLUGA IZVODJENJA DJACKE EKSKURZIJE) (12borocr_060209.htm)
ENGLESKI: (3164231) (tenderi0308) (Primary School Savo Jovanovic Sirogojno | PURCHASE OF SERVICES OF ORGANIZATION OF EXCURSION) (12borocr_060209.htm)
NEMACKI : (3164231) (tenderi0308) (Grundschule Savo Jovanovic Sirogojno | FÜHRUNG DER SCHÜHLERPARTIEN) (12borocr_060209.htm)
SRPSKI : (3164232) (tenderi0308) (Petefi Temerin | PRODAJA OBJEKTA STARE MLEKARE u Temerinu) (13nsdocr_060209.htm)
ENGLESKI: (3164232) (tenderi0308) (Petefi Temerin | FACILITY OF OLD DAIRY in Temerin FOR SALE) (13nsdocr_060209.htm)
NEMACKI : (3164232) (tenderi0308) (Petefi Temerin | VERKAUF DES GEBÄUDE DER ALTEN MOLKEREI in Temerin) (13nsdocr_060209.htm)
SRPSKI : (3164233) (tenderi0308) (Petefi Temerin | DAVANJE U ZAKUP DELA OBJEKTA u Backom Jarku I LOKALA u Temerinu) (14nsdocr_060209.htm)
ENGLESKI: (3164233) (tenderi0308) (Petefi Temerin | PART OF FACILITY IN Backi Jarak and OUTLET in Temerin FOR RENT) (14nsdocr_060209.htm)
NEMACKI : (3164233) (tenderi0308) (Petefi Temerin | GIBT IN PACHT EIN TEIL DES OBJEKTES in Backi Jarak und auch DEN LOKAL in Temerin) (14nsdocr_060209.htm)
SRPSKI : (3164234) (tenderi0308) (Ministarstvo odbrane Republike Srbije, Uprava za snabdevanje Beograd | NABAVKA APARATA ZA EKSTRAKORPORALNO POMAGANJE FUNKCIJE JETRE) (16novocr_060209.htm)
ENGLESKI: (3164234) (tenderi0308) (Ministry of Defense of Republic of Serbia, Supply Administration Belgrade | PURCHASE OF MACHINE FOR EXTRACORPORAL ASSISTANCE TO LIVER'S FUNCTIONING) (16novocr_060209.htm)
NEMACKI : (3164234) (tenderi0308) (Das Abwehrministerium von Republika Srpska, verwaltung für die Versorgung Belgrad | BESCHAFFUNG DES APARATS FÜR DIE EXSTRAKORPORALE HILFE DER LEBERFUNKTION) (16novocr_060209.htm)
SRPSKI : (3164235) (tenderi0308) ((CG) JU OS Lovcenski partizanski odred Cetinje | NABAVKA USLUGA ORGANIZOVANJA EKSKURZIJE) (02cgrocr_060209.htm)
ENGLESKI: (3164235) (tenderi0308) ((CG) Public Institution Primary School Lovcenski partizanski odred Cetinje | PURCHASE OF SERVICES OF ORGANIZATION OF EXCURSION) (02cgrocr_060209.htm)
NEMACKI : (3164235) (tenderi0308) ((Montenegro) JU Grundschule Lovcenski partizanski odred Cetinje | BESCHAFFUNG DER DIENSTE VON ORGANISATION DER PARTIEN) (02cgrocr_060209.htm)
SRPSKI : (3164236) (tenderi0308) ((CG) JUOS Vlado Milic Podgorica | NABAVKA USLUGA IZVODJENJA SKOLE U PRIRODI) (03cgrocr_060209.htm)
ENGLESKI: (3164236) (tenderi0308) ((CG) Public Institution Primary School Vlado Milic Podgorica | PURCHASE OF SERVICES OF ORGANIZATION OF OUTDOOR CLASSES) (03cgrocr_060209.htm)
NEMACKI : (3164236) (tenderi0308) ((Montenegro) JU Grundschule Vlado Milic Podgorica | BESCHAFFUNG DER DIENSTE FÜR DIE FÜHRUNG DER SCHULE IN NATUR) (03cgrocr_060209.htm)
SRPSKI : (3164237) (tenderi0308) ((CG) Uprava pomorske sigurnosti Bar | NABAVKA USLUGA SERVISIRANJA I ODRZAVANJA VOZLA (02/09)) (04cgrsaj_060209.htm)
ENGLESKI: (3164237) (tenderi0308) ((CG) Maritime Safety Administration Bar | PURCHASE OF SERVICES OF CAR SERVICING AND MAINTENANCE) (04cgrsaj_060209.htm)
NEMACKI : (3164237) (tenderi0308) ((Montenegro) Verwaltung der Seesicherheit Bar | BESCHAFFUNG DER DIENSTE DER SERVIS UND AUFBEWAHRUNG VON WAGEN (02/09)) (04cgrsaj_060209.htm)
SRPSKI : (3164238) (tenderi0308) ((CG) Deponija Podgorica | IZVODJENJE RADOVA NA BUSENJU ISTRAZNO-EKSLOATACIONOG BUNARA na lokaciji deponije Livade (01/09)) (05cgrsaj_060209.htm)
ENGLESKI: (3164238) (tenderi0308) ((CG) Scrapyard Podgorica | WORKS ON DRILLING RESEARCH-EXPLOITATION WELL at location of scrapyard Livade) (05cgrsaj_060209.htm)
NEMACKI : (3164238) (tenderi0308) ((Montenegro) Deponie Podgorica | AUSFÜHREN DER ARBEITEN AUF DEM LOCHEN DES FORSCHUNG-EXPLOATATIONSBRUNNER auf der Deponie Livade (01/09)) (05cgrsaj_060209.htm)
SRPSKI : (3164239) (tenderi0308) ((CG) JZU Dom zdravlja Bar | NABAVKA I SERVISIRANJE MEDICINSKE OPREME I UREDJAJA, NABAVKA REAGENASA I MEDICINSKOG MATERIJALA, KANCELARIJSKOG MATERIJALA, TEHNICKOG MATERIJALA, AUTO DELOVA, SREDSTAVA ZA HIGIJENU, USLUGA STAMPANJA, SERVISIRANJA VOZILA I ODRZA) (06cgrocr_060209.htm)
ENGLESKI: (3164239) (tenderi0308) ((CG) Health Center Bar | PURCHASE AND SERVICING OF MEDICAL EQUIPMENT AND APPLIANCES, PURCHASE OF REAGENTS AND MEDICAL SUPPLIES, OFFICE SUPPLIES, TECHNICAL MATERIAL, CAR PARTS, HYGIENE PRODUCTS, PRINTING SERVICES, CAR SERVICING AND MAINTENANCE OF OFFICE EQ) (06cgrocr_060209.htm)
NEMACKI : (3164239) (tenderi0308) ((Montenegro) JZU Gesundheitsinstitution Bar | BESCHAFFUNG UND SERVICE DER MEDIZINAUSRÜSTUNG UND APARATEN; BESCHAFFUNG DER REAGENSEN UND MEDIZINMATERIALIEN, KANZLEI- UND TECHNIKMATERIAL, TEILE FÜR AUTOS UND PFLEGEMITTELN) (06cgrocr_060209.htm)
SRPSKI : (3164240) (tenderi0308) ((CG) Agencia za izgradnju i razvoj Podgorice | DAVANJE U ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA u Podgorici (3/09)) (07cgrocr_060209.htm)
ENGLESKI: (3164240) (tenderi0308) ((CG) Agency for Construction and Development of Podgorica | OFFICE SPACE in Podgorica FOR RENT) (07cgrocr_060209.htm)
NEMACKI : (3164240) (tenderi0308) ((Montenegro) Die Agentur für das Bau und die Entwicklung von Podgorica | PACHTET DEN BERUFSPLARZ in Podgorica (3/09)) (07cgrocr_060209.htm)
SRPSKI : (3164241) (tenderi0308) ((CG) Uprava za kadrove Podgorica | NABAVKA USLUGA ORGANIZOVANJA OBUKA IZ STRANIH JEZIKA (02/2009)) (08cgrsaj_060209.htm)
ENGLESKI: (3164241) (tenderi0308) ((CG) Staff Administration Podgorica | PURCHASE OF SERVICES OF ORGANIZATION OF FOREIGN LANGUAGE COURSES) (08cgrsaj_060209.htm)
NEMACKI : (3164241) (tenderi0308) ((Montenegro) Verwaltung für Kader Podgorica | BESCHAFFUNG DER DIENSTE DER ORGANISATION VON LEHRE FÜR FREMDE SPRACHE (02/2009)) (08cgrsaj_060209.htm)
SRPSKI : (3164242) (tenderi0308) ((CG) Republicki fond za zdravstveno osiguranje Crne Gore Podgorica | NABAVKA SLUSNIH APARATA (10/09)) (10cgrsaj_060209.htm)
ENGLESKI: (3164242) (tenderi0308) ((CG) Republic Medical Insurance Fund of Montenegro Podgorica | PURCHASE OF HEARING AIDS) (10cgrsaj_060209.htm)
NEMACKI : (3164242) (tenderi0308) ((Montenegro) republikanischer Fond für die gesundheitsicherheit von Montenegro Podgorica | BESCHAFFUNG DER OHRENAPPARATE (10/09)) (10cgrsaj_060209.htm)
SRPSKI : (3164243) (tenderi0308) ((CG) JU Osnovna skola Boro Cetkovic Podgorica | NABAVKA USLUGA ORGANIZOVANJA SKOLE U PRIRODI) (09cgrocr_060209.htm)
ENGLESKI: (3164243) (tenderi0308) ((CG) Public Institution Primary School Boro Cetkovic Podgorica | PURCHASE OF SERVICES OF ORGANIZATION OF OUTDOOR CLASSES) (09cgrocr_060209.htm)
NEMACKI : (3164243) (tenderi0308) ((Montenegro) JU Grundschule Boro Cetkovic Podgorica | BESCHAFFUNG DER DIENSTE VON ORGANISATION DER SCHULE IN NETUR) (09cgrocr_060209.htm)
SRPSKI : (3164244) (tenderi0308) ((CG) Gradjevinsko Podgorica | PRODAJA POLOVNE MEHANIZACIJE, TRANSPORTNIH SREDSTAVA I OPREME) (11cgrocr_060209.htm)
ENGLESKI: (3164244) (tenderi0308) ((CG) Gradjevinsko Podgorica | USED MACHINES, TRANSPORTATION MEANS AND EQUIPMENT FOR SALE) (11cgrocr_060209.htm)
NEMACKI : (3164244) (tenderi0308) ((Montenegro) Das Bau Podgorica | VERKAUF DER ANTIQARISCHEN MECHANISATION, TRANSPORTMITTELN UND AUSRÜSTUNG) (11cgrocr_060209.htm)
SRPSKI : (3164245) (tenderi0308) ((CG) Opstina Bijelo Polje, Direkcija za izgradnju i investicije | IZGRADNJA ULICNE RASVETE I IZVODJENJE RADOVA NA REKONSTRUKCIJI SALE SO (019/2, 021/2)) (12cgrsaj_060209.htm)
ENGLESKI: (3164245) (tenderi0308) ((CG) Municipality of Bijelo Polje, Directorate for Construction and Investments | DESIGN OF STREET LIGHTING SYSTEM AND WORKS ON RECONSTRUCTION OF HALL OT TOWN HALL) (12cgrsaj_060209.htm)
NEMACKI : (3164245) (tenderi0308) ((CG) Gemeinde Bijelo Polje, Direktion für das Bau und die Investitionen | BAU DES STRAßELICHTS UND AUSFÜHRUNG DER ARBEITEN AUF DER REKONSTRUKTION) (12cgrsaj_060209.htm)
SRPSKI : (3164246) (tenderi0308) ((CG) JU Gimnazija Panto Malisic Berane | NABAVKA USLUGA ORGANIZOVANJA I IZVODJENJA EKSKRUZIJA) (13cgrocr_060209.htm)
ENGLESKI: (3164246) (tenderi0308) ((CG) Public Institution Grammar School Panto Malisic Berane | PURCHASE OF SERVICES OF ORGANIZATION OF EXCURSION) (13cgrocr_060209.htm)
NEMACKI : (3164246) (tenderi0308) ((Montenegro) JU das Gimnasium Panto Malisic Berane | ORGANISATION UND AUSÜHRUNG DER PARTIEN) (13cgrocr_060209.htm)
SRPSKI : (3164247) (tenderi0308) (Otrantkomerc Ulcinj | PRODAJA PRODAVNICE I UPRAVNE ZGRADE u Ulcinju) (14cgrocr_060209.htm)
ENGLESKI: (3164247) (tenderi0308) (Otrantkomerc Ulcinj | STORE AND ADMINISTRATIVE BUILDING in Ulcinj FOR SALE) (14cgrocr_060209.htm)
NEMACKI : (3164247) (tenderi0308) (Otrankomerc Ulcinj | VERKAUF DES GESCHÄFTS UND DES VERWALTUNGSGEBÄUDES in Ulcinj) (14cgrocr_060209.htm)
SRPSKI : (3164248) (tenderi0308) ((CG) JU OS Risto Manojlovic iz Kolasina | NABAVKA USLUGA ORGANIZOVANJA EKSKURZIJE) (15cgrocr_060209.htm)
ENGLESKI: (3164248) (tenderi0308) ((CG) Public Institution Primary School Risto Manojlovic from Kolasin | PURCHASE OF SERVICES OF ORGANIZATION OF EXCURSION) (15cgrocr_060209.htm)
NEMACKI : (3164248) (tenderi0308) ((CG) Public Institution Primary School Risto Manojlovic from Kolasin | PURCHASE OF SERVICES OF ORGANIZATION OF EXCURSION) (15cgrocr_060209.htm)
SRPSKI : (3164308) (tenderi0308) ((CG) JU Srednja medicinska skola Dr Branko Zogovic Berane | PRODAJA POLOVNOG VOZILA JUGO) (01cgrocr_090209.htm)
ENGLESKI: (3164308) (tenderi0308) ((CG) Public Institution Secondary Medical School Dr Branko Zogovic Berane | USED VEHICLE YUGO FOR SALE) (01cgrocr_090209.htm)
NEMACKI : (3164308) (tenderi0308) ((CG) Public Institution Secondary Medical School Dr Branko Zogovic Berane | USED VEHICLE YUGO FOR SALE) (01cgrocr_090209.htm)
SRPSKI : (3164309) (tenderi0308) ((CG) JU OS Milorad-Musa Burzan Podgorica | NABAVKA USLUGA REALIZACIJE SKOLE U PRIRODI) (02cgrocr_090209.htm)
ENGLESKI: (3164309) (tenderi0308) ((CG) Public Institution Primary School Milorad-Musa Burzan Podgorica | PURCHASE OF SERVICES OF REALIZATION OF OUTDOOR CLASSES) (02cgrocr_090209.htm)
NEMACKI : (3164309) (tenderi0308) ((CG) Public Institution Primary School Milorad-Musa Burzan Podgorica | PURCHASE OF SERVICES OF REALIZATION OF OUTDOOR CLASSES) (02cgrocr_090209.htm)
SRPSKI : (3164310) (tenderi0308) ((CG) JU Narodni muzej Crne Gore Cetinje | NABAVKA LOZ ULJA (01-356)) (03cgrocr_090209.htm)
ENGLESKI: (3164310) (tenderi0308) ((CG) Public Institution National Museum of Montenegro Cetinje | PURCHASE OF HEATING OIL) (03cgrocr_090209.htm)
NEMACKI : (3164310) (tenderi0308) ((CG) Public Institution National Museum of Montenegro Cetinje | PURCHASE OF HEATING OIL) (03cgrocr_090209.htm)
SRPSKI : (3164311) (tenderi0308) ((CG) JU Narodni muzej Crne Gore Cetinje | NABAVKA SPECIJALNOG VOZILA ZA PREVOZ UMETNICKIH DELOVA (01-357)) (04cgrocr_090209.htm)
ENGLESKI: (3164311) (tenderi0308) ((CG) Public Institution National Museum of Montenegro Cetinje | PURCHASE OF SPECIAL VEHICLE FOR TRANSPORTATION OF PIECES OF ART) (04cgrocr_090209.htm)
NEMACKI : (3164311) (tenderi0308) ((CG) Public Institution National Museum of Montenegro Cetinje | PURCHASE OF SPECIAL VEHICLE FOR TRANSPORTATION OF PIECES OF ART) (04cgrocr_090209.htm)
SRPSKI : (3164312) (tenderi0308) ((CG) Direkcija za saobracaj Crne Gore Podgorica | NABAVKA KANCELARIJSKOG MATERIJALA (13-09)) (05cgrsaj_090209.htm)
ENGLESKI: (3164312) (tenderi0308) ((CG) Directorate for Transportation of Montenegro Podgorica | PURCHASE OF OFFICE SUPPLIES) (05cgrsaj_090209.htm)
NEMACKI : (3164312) (tenderi0308) ((CG) Directorate for Transportation of Montenegro Podgorica | PURCHASE OF OFFICE SUPPLIES) (05cgrsaj_090209.htm)
SRPSKI : (3164313) (tenderi0308) ((CG) Direkcija za saobracaj Crne Gore Podgorica | IZVODJENJE RADOVA NA SANACIJI NESTABILNE KOSINE NA MAGISTRALNOM PUTU M-9 Andrijevica-Murino (07/09)) (06cgrsaj_090209.htm)
ENGLESKI: (3164313) (tenderi0308) ((CG) Directorate for Transportation of Montenegro Podgorica | WORKS ON REFURBISHMENT OF UNSTABLE SLANTING GROUND ON MAIN ROAD M-9 ANDRIJEVICA-MURINO) (06cgrsaj_090209.htm)
NEMACKI : (3164313) (tenderi0308) ((CG) Directorate for Transportation of Montenegro Podgorica | WORKS ON REFURBISHMENT OF UNSTABLE SLANTING GROUND ON MAIN ROAD M-9 ANDRIJEVICA-MURINO) (06cgrsaj_090209.htm)
SRPSKI : (3164314) (tenderi0308) ((CG) Uprava za zajednicke poslove drzavnih organa Crne Gore Podgorica | NABAVKA PUTNICKOG VOZILA (09/09)) (09cgrsaj_090209.htm)
ENGLESKI: (3164314) (tenderi0308) ((CG) Administration for Joint Affairs of Government Organs of Montenegro Podgorica | PURCHASE OF PASSENGER VEHICLE) (09cgrsaj_090209.htm)
NEMACKI : (3164314) (tenderi0308) ((CG) Administration for Joint Affairs of Government Organs of Montenegro Podgorica | PURCHASE OF PASSENGER VEHICLE) (09cgrsaj_090209.htm)
SRPSKI : (3164315) (tenderi0308) ((CG) JP Vodovod i kanalizacija Podgorica | NABAVKA ELEKTRO-MATERIJALA (06/09)) (10cgrsaj_090209.htm)
ENGLESKI: (3164315) (tenderi0308) ((CG) Public Company Vodovod i kanalizacija Podgorica | PURCHASE OF ELECTRIC MATERIAL) (10cgrsaj_090209.htm)
NEMACKI : (3164315) (tenderi0308) ((CG) Public Company Vodovod i kanalizacija Podgorica | PURCHASE OF ELECTRIC MATERIAL) (10cgrsaj_090209.htm)
SRPSKI : (3164316) (tenderi0308) ((CG) JP Vodovod i kanalizacija Berane | IZVODJENJE RADOVA NA ISKOPU KANALA I IZRADI SAHTI (1/09)) (11cgrocr_090209.htm)
ENGLESKI: (3164316) (tenderi0308) ((CG) Public Company Vodovod i kanalizacija Berane | WORKS ON DIGGING CANAL AND DESIGNING MANHOLES) (11cgrocr_090209.htm)
NEMACKI : (3164316) (tenderi0308) ((CG) Public Company Vodovod i kanalizacija Berane | WORKS ON DIGGING CANAL AND DESIGNING MANHOLES) (11cgrocr_090209.htm)
SRPSKI : (3164317) (tenderi0308) ((CG) Ministarstvo unutrasnjih poslova i javne uprave Crne Gore Podgorica | NABAVKA USLUGA ODRZAVANJA I POPRAVKE MOTORNIH VOZILA (11-09)) (12cgrsaj_090209.htm)
ENGLESKI: (3164317) (tenderi0308) ((CG) Ministry of Internal Affairs and Public Administration of Montenegro Podgorica | PURCHASE OF SERVICES OF MAINTENANCE AND REPAIR OF MOTOR VEHICLES) (12cgrsaj_090209.htm)
NEMACKI : (3164317) (tenderi0308) ((CG) Ministry of Internal Affairs and Public Administration of Montenegro Podgorica | PURCHASE OF SERVICES OF MAINTENANCE AND REPAIR OF MOTOR VEHICLES) (12cgrsaj_090209.htm)
SRPSKI : (3164318) (tenderi0308) ((CG) JU Osnovna skola Stampar Makarije Podgorica | NABAVKA USLUGA ORGANIZOVANJA I IZVODJENJA SKOLE U PRIRODI) (13cgrocr_090209.htm)
ENGLESKI: (3164318) (tenderi0308) ((CG) Public Institution Primary School Stampar Makarije Podgorica | PURCHASE OF SERVICES OF ORGANIZATION OF OUTDOOR CLASSES) (13cgrocr_090209.htm)
NEMACKI : (3164318) (tenderi0308) ((CG) Public Institution Primary School Stampar Makarije Podgorica | PURCHASE OF SERVICES OF ORGANIZATION OF OUTDOOR CLASSES) (13cgrocr_090209.htm)
SRPSKI : (3164319) (tenderi0308) ((CG) Fond zajednickog ulaganja Moneta Podgorica | PRODAJA ZEMLJISTA, STAMBENE JEDINICE I POSLOVNOG PROSTORA) (14cgrocr_090209.htm)
ENGLESKI: (3164319) (tenderi0308) ((CG) Fund for Joint Investment Moneta Podgorica | SALE OF LAND, HOUSING UNIT AND OFFICE SPACE) (14cgrocr_090209.htm)
NEMACKI : (3164319) (tenderi0308) ((CG) Fund for Joint Investment Moneta Podgorica | SALE OF LAND, HOUSING UNIT AND OFFICE SPACE) (14cgrocr_090209.htm)
SRPSKI : (3164320) (tenderi0308) ((CG) Opstina Berane | NABAVKA VESTACKOG DJUBRIVA KAN (04/09)) (15cgrsaj_090209.htm)
ENGLESKI: (3164320) (tenderi0308) ((CG) Municipality of Berane | PURCHASE OF ARTIFICIAL FERTILIZER KAN) (15cgrsaj_090209.htm)
NEMACKI : (3164320) (tenderi0308) ((CG) Municipality of Berane | PURCHASE OF ARTIFICIAL FERTILIZER KAN) (15cgrsaj_090209.htm)
SRPSKI : (3164321) (tenderi0308) ((CG) Uprava carina Crne Gore Podgorica | PRODAJA POLOVNIH PLOVILA, VOZILA I ROBE) (16cgrocr_090209.htm)
ENGLESKI: (3164321) (tenderi0308) ((CG) Customs Administration of Montenegro Podgorica | USED VESSELS, VEHICLES AND GOODS FOR SALE) (16cgrocr_090209.htm)
NEMACKI : (3164321) (tenderi0308) ((CG) Customs Administration of Montenegro Podgorica | USED VESSELS, VEHICLES AND GOODS FOR SALE) (16cgrocr_090209.htm)
SRPSKI : (3164322) (tenderi0308) ((CG) Ministarstvo unutrasnjih poslova i javne uprave Crne Gore Podgorica | NABAVKA MOBILNIH TELEFONA (19/09)) (17cgrsaj_090209.htm)
ENGLESKI: (3164322) (tenderi0308) ((CG) Ministry of Internal Affairs and Public Administration of Montenegro Podgorica | PURCHASE OF MOBILE PHONES) (17cgrsaj_090209.htm)
NEMACKI : (3164322) (tenderi0308) ((CG) Ministry of Internal Affairs and Public Administration of Montenegro Podgorica | PURCHASE OF MOBILE PHONES) (17cgrsaj_090209.htm)
SRPSKI : (3164323) (tenderi0308) ((CG) Uprava policije Crne Gore Podgorica | NABAVKA USLUGA ODRZAVANJA SOFTVERA (09/09)) (18cgrsaj_090209.htm)
ENGLESKI: (3164323) (tenderi0308) ((CG) Police Administration of Montenegro Podgorica | PURCHASE OF SOFTWARE MAINTENANCE SERVICES) (18cgrsaj_090209.htm)
NEMACKI : (3164323) (tenderi0308) ((CG) Police Administration of Montenegro Podgorica | PURCHASE OF SOFTWARE MAINTENANCE SERVICES) (18cgrsaj_090209.htm)
SRPSKI : (3164324) (tenderi0308) ((CG) Aerodromi Crne Gore Podgorica | NABAVKA KANCELARIJSKOG NAMESTAJA I NAMESTAJA ZA OPREMANJE VIP DELA Aerodroma (01/2009)) (19cgrsaj_090209.htm)
ENGLESKI: (3164324) (tenderi0308) ((CG) Aerodromi Crne Gore Podgorica | PURCHASE OF OFFICE FURNITURE AND FURNITURE FOR VIP SECTION AT AIRPORT) (19cgrsaj_090209.htm)
NEMACKI : (3164324) (tenderi0308) ((CG) Aerodromi Crne Gore Podgorica | PURCHASE OF OFFICE FURNITURE AND FURNITURE FOR VIP SECTION AT AIRPORT) (19cgrsaj_090209.htm)
SRPSKI : (3164325) (tenderi0308) ((CG) Ministarstvo unutrasnjih poslova i javne uprave Crne Gore Podgorica | NABAVKA SREDSTAVA ZA ODRZAVANJE HIGIJENE (16/09)) (20cgrsaj_090209.htm)
ENGLESKI: (3164325) (tenderi0308) ((CG) Ministry of Internal Affairs and Public Administration of Montenegro Podgorica | PURCHASE OF HYGIENE PRODUCTS) (20cgrsaj_090209.htm)
NEMACKI : (3164325) (tenderi0308) ((CG) Ministry of Internal Affairs and Public Administration of Montenegro Podgorica | PURCHASE OF HYGIENE PRODUCTS) (20cgrsaj_090209.htm)
SRPSKI : (3164326) (tenderi0308) ((CG) Ministarstvo unutrasnjih poslova i javne uprave Crne Gore Podgorica | IZVODJENJE RADOVA NA ADAPTACIJI POSLOVNOG PROSTORA NA GRANICNOM PRELAZU Debeli Brijeg, u Danilovgradu, Golubovcima, Tuzima i Podgorici (17-09)) (21cgrsaj_090209.htm)
ENGLESKI: (3164326) (tenderi0308) ((CG) Ministry of Internal Affairs and Public Administration of Montenegro Podgorica | WORKS ON ADAPTATION OF OFFICE SPACE ON BORDER CROSSING Debeli Brijeg, in Danilovgrad, Golubovci, Tuzi and Podgorica) (21cgrsaj_090209.htm)
NEMACKI : (3164326) (tenderi0308) ((CG) Ministry of Internal Affairs and Public Administration of Montenegro Podgorica | WORKS ON ADAPTATION OF OFFICE SPACE ON BORDER CROSSING Debeli Brijeg, in Danilovgrad, Golubovci, Tuzi and Podgorica) (21cgrsaj_090209.htm)
SRPSKI : (3164327) (tenderi0308) ((CG) Ministarstvo prosvjete i nauke Crne Gore Podgorica | NABAVKA LOZ ULJA I MAZUTA (417/3)) (22cgrsaj_090209.htm)
ENGLESKI: (3164327) (tenderi0308) ((CG) Ministry of Education and Science of Montenegro Podgorica | PURCHASE OF HEATING OIL AND CRUDE OIL) (22cgrsaj_090209.htm)
NEMACKI : (3164327) (tenderi0308) ((CG) Ministry of Education and Science of Montenegro Podgorica | PURCHASE OF HEATING OIL AND CRUDE OIL) (22cgrsaj_090209.htm)
SRPSKI : (3164328) (tenderi0308) ((CG) Ministarstvo prosvjete i nauke Crne Gore Podgorica | NABAVKA UGLJA-LIGNITA (418/3)) (23cgrsaj_090209.htm)
ENGLESKI: (3164328) (tenderi0308) ((CG) Ministry of Education and Science of Montenegro Podgorica | PURCHASE OF COAL - LIGNITE) (23cgrsaj_090209.htm)
NEMACKI : (3164328) (tenderi0308) ((CG) Ministry of Education and Science of Montenegro Podgorica | PURCHASE OF COAL - LIGNITE) (23cgrsaj_090209.htm)
SRPSKI : (3164329) (tenderi0308) ((CG) Prijestonica Cetinje | IZVODJENJE RADOVA NA REKONSTRUKCIJI LOKALNIH PUTEVA u mesnim zajednicama Konak, Ljubotinj i Dobrska Zupa (01/09)) (25cgrsaj_090209.htm)
ENGLESKI: (3164329) (tenderi0308) ((CG) Prijestonica Cetinje | WORKS ON RECONSTRUCTION OF LOCAL ROADS in local communities Konak, Ljubotinj and Dobrska Zupa) (25cgrsaj_090209.htm)
NEMACKI : (3164329) (tenderi0308) ((CG) Prijestonica Cetinje | WORKS ON RECONSTRUCTION OF LOCAL ROADS in local communities Konak, Ljubotinj and Dobrska Zupa) (25cgrsaj_090209.htm)
SRPSKI : (3164330) (tenderi0308) ((CG) Ministarstvo unutrasnjih poslova i javne uprave Crne Gore Podgorica | NABAVKA KANCELARIJSKOG POTROSNOG MATERIJALA (13-09)) (26cgrsaj_090209.htm)
ENGLESKI: (3164330) (tenderi0308) ((CG) Ministry of Internal Affairs and Public Administration of Montenegro Podgorica | PURCHASE OF OFFICE DISPOSABLE MATERIAL) (26cgrsaj_090209.htm)
NEMACKI : (3164330) (tenderi0308) ((CG) Ministry of Internal Affairs and Public Administration of Montenegro Podgorica | PURCHASE OF OFFICE DISPOSABLE MATERIAL) (26cgrsaj_090209.htm)
SRPSKI : (3164331) (tenderi0308) ((CG) SIK Polimlje Berane | NABAVKA KOLSKE VAGE) (27cgrocr_090209.htm)
ENGLESKI: (3164331) (tenderi0308) ((CG) SIK Polimlje Berane | PURCHASE OF CAR SCALE) (27cgrocr_090209.htm)
NEMACKI : (3164331) (tenderi0308) ((CG) SIK Polimlje Berane | PURCHASE OF CAR SCALE) (27cgrocr_090209.htm)
SRPSKI : (3164332) (tenderi0308) ((CG) Republicki fond za zdravstveno osiguranje Crne Gore Podgorica | IZVODJENJE RADOVA NA ADAPTACIJI OBJEKTA Fonda u Ulcinju (11/09)) (28cgrocr_090209.htm)
ENGLESKI: (3164332) (tenderi0308) ((CG) Republic Medical Insurance Fund of Montenegro Podgorica | WORKS ON ADAPTATION OF FACILITY of Fund in Ulcinj) (28cgrocr_090209.htm)
NEMACKI : (3164332) (tenderi0308) ((CG) Republic Medical Insurance Fund of Montenegro Podgorica | WORKS ON ADAPTATION OF FACILITY of Fund in Ulcinj) (28cgrocr_090209.htm)
SRPSKI : (3164333) (tenderi0308) ((CG) Komercijalna banka Budva | PRODAJA NJIVA I PASNJAKA u Spuzu I STAMBENOG PROSTORA u Podgorici) (29cgrocr_090209.htm)
ENGLESKI: (3164333) (tenderi0308) ((CG) Komercijalna banka Budva | SALE OF CULTIVATED FIELDS AND PASTURES in Spuz and RESIDENTIAL SPACE in Podgorica) (29cgrocr_090209.htm)
NEMACKI : (3164333) (tenderi0308) ((CG) Komercijalna banka Budva | SALE OF CULTIVATED FIELDS AND PASTURES in Spuz and RESIDENTIAL SPACE in Podgorica) (29cgrocr_090209.htm)
SRPSKI : (3164365) (tenderi0308) (Poreska uprava, Filijala Stara Pazova | PRODAJA OPREME ZA PRERADU MESA) (01danocr_070209.htm)
ENGLESKI: (3164365) (tenderi0308) (Tax Administration, Office Stara Pazova | MEAT-PACKING EQUIPMENT FOR SALE) (01danocr_070209.htm)
NEMACKI : (3164365) (tenderi0308) (Tax Administration, Office Stara Pazova | MEAT-PACKING EQUIPMENT FOR SALE) (01danocr_070209.htm)
SRPSKI : (3164366) (tenderi0308) (Poreska uprava, Filijala Leskovac | PRODAJA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJISTA u Leskovcu) (02danocr_070209.htm)
ENGLESKI: (3164366) (tenderi0308) (Tax Administration, Office Leskovac | AGRICULTURAL LAND in Leskovac FOR SALE) (02danocr_070209.htm)
NEMACKI : (3164366) (tenderi0308) (Tax Administration, Office Leskovac | AGRICULTURAL LAND in Leskovac FOR SALE) (02danocr_070209.htm)
SRPSKI : (3164367) (tenderi0308) (Ministarstvo poljoprivrede, sumarstva i vodoprivrede Republike Srbije Beograd | NABAVKA USLUGA IZRADE STRATEGIJE I AKCIONOG PLANA ZA USVAJANJE I IMPLEMENTACIJE DIREKTIVE O NITRATIMA I PREDLOGA ZA NJENO UKLJUCIVANJE U LOKALNO ZAKONODAVSTVO) (03blcocr_070209.htm)
ENGLESKI: (3164367) (tenderi0308) (Ministry of Agriculture, Forestry and Waterpower Engineering of Republic of Serbia Belgrade | PURCHASE OF SERVICES OF DESIGN OF STRATEGY AND ACTION PLAN FOR IMPLEMENTATION OF REGULATIONS GOVERNING NITRATES AND PROPOSALS FOR ITS INCLUSION IN LOCAL LEGISLAT) (03blcocr_070209.htm)
NEMACKI : (3164367) (tenderi0308) (Ministry of Agriculture, Forestry and Waterpower Engineering of Republic of Serbia Belgrade | PURCHASE OF SERVICES OF DESIGN OF STRATEGY AND ACTION PLAN FOR IMPLEMENTATION OF REGULATIONS GOVERNING NITRATES AND PROPOSALS FOR ITS INCLUSION IN LOCAL LEGISLAT) (03blcocr_070209.htm)
SRPSKI : (3164368) (tenderi0308) (JP Zavod za izgradnju grada Novi Sad | IZRADA IDEJNO URBANISTICKO-ARHITEKTONSKOG RESENJA Trga republike sa Ribljom pijacom) (04blcocr_070209.htm)
ENGLESKI: (3164368) (tenderi0308) (Public Company City Construction Institute Novi Sad | DESIGN OF PRELIMINARY CITY PLANNING-ARCHITECTURAL SOLUTION for Republic Square with Fish Market) (04blcocr_070209.htm)
NEMACKI : (3164368) (tenderi0308) (Public Company City Construction Institute Novi Sad | DESIGN OF PRELIMINARY CITY PLANNING-ARCHITECTURAL SOLUTION for Republic Square with Fish Market) (04blcocr_070209.htm)
SRPSKI : (3164369) (tenderi0308) (JP Poslovni centar opstine Palilula Beograd | DAVANJE U ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA u Beogradu) (01danocr_090209.htm)
ENGLESKI: (3164369) (tenderi0308) (Public Company Business Center of Borough of Palilula Belgrade | OFFICE SPACE in Belgrade FOR RENT) (01danocr_090209.htm)
NEMACKI : (3164369) (tenderi0308) (Public Company Business Center of Borough of Palilula Belgrade | OFFICE SPACE in Belgrade FOR RENT) (01danocr_090209.htm)
SRPSKI : (3164370) (tenderi0308) (Osnovna skola Novak Radonic Mol | NABAVKA USLUGA IZVODJENJA EKSKURZIJE) (02danocr_090209.htm)
ENGLESKI: (3164370) (tenderi0308) (Primary School Novak Radonic Mol | PURCHASE OF SERVICES OF ORGANIZATION OF EXCURSION) (02danocr_090209.htm)
NEMACKI : (3164370) (tenderi0308) (Primary School Novak Radonic Mol | PURCHASE OF SERVICES OF ORGANIZATION OF EXCURSION) (02danocr_090209.htm)
SRPSKI : (3164371) (tenderi0308) (Agencija za privatizaciju Republike Srbije Beograd | PRODAJA IMOVINE AD NIT u stecaju iz Novog Sada) (03blcocr_090209.htm)
ENGLESKI: (3164371) (tenderi0308) (Privatization Agency of Republic of Serbia Belgrade | PROPERTY OF STOCK COMPANY NIT in bankruptcy from Novi Sad FOR SALE) (03blcocr_090209.htm)
NEMACKI : (3164371) (tenderi0308) (Privatization Agency of Republic of Serbia Belgrade | PROPERTY OF STOCK COMPANY NIT in bankruptcy from Novi Sad FOR SALE) (03blcocr_090209.htm)
SRPSKI : (3164372) (tenderi0308) (Elektrovojvodina Novi Sad | NABAVKA RASTAVNIH SKLOPKI 20 kV (252/2008)) (04nsdocr_090209.htm)
ENGLESKI: (3164372) (tenderi0308) (Elektrovojvodina Novi Sad | PURCHASE OF SWITCHES 20 Kv) (04nsdocr_090209.htm)
NEMACKI : (3164372) (tenderi0308) (Elektrovojvodina Novi Sad | PURCHASE OF SWITCHES 20 Kv) (04nsdocr_090209.htm)
SRPSKI : (3164373) (tenderi0308) (Akcijski fond Republike Srbije Beograd | PRODAJA AKCIJA PREDUZECA Podrinje AD Sabac) (07polocr_090209.htm)
ENGLESKI: (3164373) (tenderi0308) (Share Fund of Republic of Serbia Belgrade | STOCKS OF STOCK COMPANY Podrinje Sabac FOR SALE) (07polocr_090209.htm)
NEMACKI : (3164373) (tenderi0308) (Share Fund of Republic of Serbia Belgrade | STOCKS OF STOCK COMPANY Podrinje Sabac FOR SALE) (07polocr_090209.htm)
SRPSKI : (3164374) (tenderi0308) (Ministarstvo zdravlja Republike Srbije Beograd | prethodni raspis o planiranoj NABAVCI DOBARA, IZVODJENJU RADOVA I NABACI KONSULTANTSKIH USLUGA NA PROJEKTU Pruzanje unapredjenih usluga na lokalnom nivou) (08polocr_090209.htm)
ENGLESKI: (3164374) (tenderi0308) (Ministry of Health of Republic of Serbia Belgrade | PURCHASE OF GOODS, WORKS AND CONSULTING SERVICES FOR IMPLEMENTATION OF PROJECT Supply of Improved Services at Local Level) (08polocr_090209.htm)
NEMACKI : (3164374) (tenderi0308) (Ministry of Health of Republic of Serbia Belgrade | PURCHASE OF GOODS, WORKS AND CONSULTING SERVICES FOR IMPLEMENTATION OF PROJECT Supply of Improved Services at Local Level) (08polocr_090209.htm)
SRPSKI : (3164375) (tenderi0308) (JP Putevi Srbije Beograd | IZVODJENJE RADOVA NA REHABILITACIJI MOSTA preko reke Ribnice) (06polocr_090209.htm)
ENGLESKI: (3164375) (tenderi0308) (Public Company Putevi Srbije Belgrade | WORKS ON REFURBISHMENT OF BRIDGE across the Ribnica river) (06polocr_090209.htm)
NEMACKI : (3164375) (tenderi0308) (Public Company Putevi Srbije Belgrade | WORKS ON REFURBISHMENT OF BRIDGE across the Ribnica river) (06polocr_090209.htm)
SRPSKI : (3164376) (tenderi0308) (JP Putevi Srbije Beograd | IZVODJENJE RADOVA NA REHABILITACIJI MOSTOVA preko reke Juzne Morave, potoka Pocopanj i preko Jovanacke reke) (09polocr_090209.htm)
ENGLESKI: (3164376) (tenderi0308) (Public Company Putevi Srbije Belgrade | WORKS ON REFURBISHMENT OF BRIDGES across the Juzna Morava river, Pocopanj brook and the Jovanacka river) (09polocr_090209.htm)
NEMACKI : (3164376) (tenderi0308) (Public Company Putevi Srbije Belgrade | WORKS ON REFURBISHMENT OF BRIDGES across the Juzna Morava river, Pocopanj brook and the Jovanacka river) (09polocr_090209.htm)
SRPSKI : (3164377) (tenderi0308) (JP Putevi Srbije Beograd | IZVODJENJE RADOVA NA REHABILITACIJI MOSTOVA preko reke Zapadne Morave, Musine reke i iznad zeleznicke pruge Kraljevo-Cacak) (10polocr_090209.htm)
ENGLESKI: (3164377) (tenderi0308) (Public Company Putevi Srbije Belgrade | WORKS ON REFURBISHMENT OF BRIDGES across the Zapadna Morava river, the Musina river and above rKraljevo-Cacak railway) (10polocr_090209.htm)
NEMACKI : (3164377) (tenderi0308) (Public Company Putevi Srbije Belgrade | WORKS ON REFURBISHMENT OF BRIDGES across the Zapadna Morava river, the Musina river and above rKraljevo-Cacak railway) (10polocr_090209.htm)
SRPSKI : (3164378) (tenderi0308) (Osnovna skola Jovan Serbanovic Krepoljin | NABAVKA USLUGA IZVODJENJA EKSKURZIJE UCENIKA) (13polocr_090209.htm)
ENGLESKI: (3164378) (tenderi0308) (Primary School Jovan Serbanovic Krepoljin | PURCHASE OF SERVICES OF ORGANIZATION OF EXCURSION) (13polocr_090209.htm)
NEMACKI : (3164378) (tenderi0308) (Primary School Jovan Serbanovic Krepoljin | PURCHASE OF SERVICES OF ORGANIZATION OF EXCURSION) (13polocr_090209.htm)
SRPSKI : (3164379) (tenderi0308) (Politika novine i magazini Beograd | NABAVKA USLUGA HIGIJENSKOG ODRZAVANJA OBJEKAT, TEHNICKOG ODRZAVANJA OBJEKATA I USLUGA PREVOZA PUTNIKA I TERETA) (14polocr_090209.htm)
ENGLESKI: (3164379) (tenderi0308) (Politika newspapers and magazines Belgrade | PURCHASE OF SERVICES OF HYGIENE MAINTENANCE OF FACILITY, TECHNICAL MAINTENANCE OF FACILITIES AND SERVICES OF TRANSPORTATION OF PASSENGERS AND FREIGHT) (14polocr_090209.htm)
NEMACKI : (3164379) (tenderi0308) (Politika newspapers and magazines Belgrade | PURCHASE OF SERVICES OF HYGIENE MAINTENANCE OF FACILITY, TECHNICAL MAINTENANCE OF FACILITIES AND SERVICES OF TRANSPORTATION OF PASSENGERS AND FREIGHT) (14polocr_090209.htm)
SRPSKI : (3164420) (tenderi0308) (Treci opstinski sud u Beogradu | PRODAJA DEMONTIRANIH KANCELARIJSKIH VRATA) (01gljocr_100209.htm)
ENGLESKI: (3164420) (tenderi0308) (Third Municipal Court in Belgrade | SAEL OF DISASSEMBLED OFFICE DOORS) (01gljocr_100209.htm)
NEMACKI : (3164420) (tenderi0308) (Third Municipal Court in Belgrade | SAEL OF DISASSEMBLED OFFICE DOORS) (01gljocr_100209.htm)
SRPSKI : (3164421) (tenderi0308) (Hemofram Vrsac | IZVODJENJE GRADJEVINSKIH, GRADJEVINSKO-ZANATSKIH RADOVA, RADOVA NA VODOVODU I KANALIZACIJI, MASINSKIH I ELEKTROINSTALATERSKIH RADOVA na rekonstrukciji pogona cvrstih formi) (02gljocr_100209.htm)
ENGLESKI: (3164421) (tenderi0308) (Hemofram Vrsac | CONSTRUCTION, CONSTRUCTION-VOCATIONAL WORKS, WORKS ON PLUMBING AND SEWERAGE, MECHANICAL AND ELECTRO-INSTALLATION WORKS on reconstruction of units) (02gljocr_100209.htm)
NEMACKI : (3164421) (tenderi0308) (Hemofram Vrsac | CONSTRUCTION, CONSTRUCTION-VOCATIONAL WORKS, WORKS ON PLUMBING AND SEWERAGE, MECHANICAL AND ELECTRO-INSTALLATION WORKS on reconstruction of units) (02gljocr_100209.htm)
SRPSKI : (3164422) (tenderi0308) (Galenika Zemun | PRODAJA MASINA ZA PUNJENJE GELA) (03gljocr_100209.htm)
ENGLESKI: (3164422) (tenderi0308) (Galenika Zemun | GEL MACHINE FOR SALE) (03gljocr_100209.htm)
NEMACKI : (3164422) (tenderi0308) (Galenika Zemun | GEL MACHINE FOR SALE) (03gljocr_100209.htm)
SRPSKI : (3164423) (tenderi0308) (Privredna komora Srbije PKS Beograd | ORGANIZUJE SEMINAR SAVREMENI POSLOVNI SEKRETAR) (01emldig_100209.pdf)
ENGLESKI: (3164423) (tenderi0308) (Chamber of Commerce of Serbia PKS Belgrade | ORGANIZATION OF SEMINAR MODERN BUSINESS SECRETARY) (01emldig_100209.pdf)
NEMACKI : (3164423) (tenderi0308) (Chamber of Commerce of Serbia PKS Belgrade | ORGANIZATION OF SEMINAR MODERN BUSINESS SECRETARY) (01emldig_100209.pdf)
SRPSKI : (3164424) (tenderi0308) (Edge Beograd | ORGANIZUJE SEMINAR KAKO FORMIRATI CENE) (02emldig_100209.pdf)
ENGLESKI: (3164424) (tenderi0308) (Edge Belgrade | ORGANIZATION OF SEMINAR: HOW TO FORM PRICES) (02emldig_100209.pdf)
NEMACKI : (3164424) (tenderi0308) (Edge Belgrade | ORGANIZATION OF SEMINAR: HOW TO FORM PRICES) (02emldig_100209.pdf)
SRPSKI : (3164425) (tenderi0308) (Centar za razvoj ljudskih resursa i menadzment Beograd | ORGANIZUJE SEMINAR-RADIONICU KAKO OTKRITI KRIVOTVORENE FINANSIJSKE IZVESTAJE) (03emldig_100209.pdf)
ENGLESKI: (3164425) (tenderi0308) (Center for Development of Human Resources and Management Belgrade | ORGANIZATION OF SEMINAR-WORKSHOP: HOW TO DISTINGUISH FORGED FINANCIAL REPORTS) (03emldig_100209.pdf)
NEMACKI : (3164425) (tenderi0308) (Center for Development of Human Resources and Management Belgrade | ORGANIZATION OF SEMINAR-WORKSHOP: HOW TO DISTINGUISH FORGED FINANCIAL REPORTS) (03emldig_100209.pdf)
SRPSKI : (3164426) (tenderi0308) ((CG) Hypo Alpe-Adria-Bank Podgorica | PRODAJA KUCE SA DVORISTEM u Bijelom Polju) (01cgrocr_100209.htm)
ENGLESKI: (3164426) (tenderi0308) ((CG) Hypo Alpe-Adria-Bank Podgorica | HOUSE AND YARD in Bijelo Polje FOR SALE) (01cgrocr_100209.htm)
NEMACKI : (3164426) (tenderi0308) ((CG) Hypo Alpe-Adria-Bank Podgorica | HOUSE AND YARD in Bijelo Polje FOR SALE) (01cgrocr_100209.htm)
SRPSKI : (3164427) (tenderi0308) ((CG) Ministarstvo odbrane Crne Gore Podgorica | DAVANJE U ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA) (02cgrocr_100209.htm)
ENGLESKI: (3164427) (tenderi0308) ((CG) Ministry of Defense of Montenegro Podgorica | OFFICE SPACE FOR RENT) (02cgrocr_100209.htm)
NEMACKI : (3164427) (tenderi0308) ((CG) Ministry of Defense of Montenegro Podgorica | OFFICE SPACE FOR RENT) (02cgrocr_100209.htm)
SRPSKI : (3164428) (tenderi0308) ((CG) Ministarstvo za ekonomski razvoj Crne Gore Podgorica | IZVODJENJE RADOVA NA U RUSENJU I UKLANJANJU BESPRAVNO ZAPOCETIH I IZGRADJENIH OBJEKATA (02/09)) (03cgrocr_100209.htm)
ENGLESKI: (3164428) (tenderi0308) ((CG) Ministry of Economic Development of Montenegro Podgorica | WORKS ON DRILLING AND REMOVING ILLEGALLY BUILT FACILITIES) (03cgrocr_100209.htm)
NEMACKI : (3164428) (tenderi0308) ((CG) Ministry of Economic Development of Montenegro Podgorica | WORKS ON DRILLING AND REMOVING ILLEGALLY BUILT FACILITIES) (03cgrocr_100209.htm)
SRPSKI : (3164429) (tenderi0308) ((CG) Monteput Podgorica | NABAVKA GORIVA ZA VOZILA (04/09)) (04cgrsaj_100209.htm)
ENGLESKI: (3164429) (tenderi0308) ((CG) Monteput Podgorica | PURCHASE OF FUEL FOR VEHICLES) (04cgrsaj_100209.htm)
NEMACKI : (3164429) (tenderi0308) ((CG) Monteput Podgorica | PURCHASE OF FUEL FOR VEHICLES) (04cgrsaj_100209.htm)
SRPSKI : (3164430) (tenderi0308) ((CG) Opstina Berane | DODELA LINIJA U PRIGRADSKOM LINIJSKOM PREVOZU PUTNIKA) (05cgrocr_100209.htm)
ENGLESKI: (3164430) (tenderi0308) ((CG) Municipality of Berane | ALLOTMENT OF LINES IN SUBURBAN BUS TRANSPORTATION OF PASSENGERS) (05cgrocr_100209.htm)
NEMACKI : (3164430) (tenderi0308) ((CG) Municipality of Berane | ALLOTMENT OF LINES IN SUBURBAN BUS TRANSPORTATION OF PASSENGERS) (05cgrocr_100209.htm)
SRPSKI : (3164460) (tenderi0308) (Inzenjerska komora Srbije Beograd | IZRADA RACUNARSKOG PROGRAMA) (01polocr_110209.htm)
ENGLESKI: (3164460) (tenderi0308) (Engineering Chamber of Serbia Belgrade | DESIGN OF COMPUTER PROGRAM) (01polocr_110209.htm)
NEMACKI : (3164460) (tenderi0308) (Ingeneurkammer Serbiens Belgrad | AUSARBEITUNG VOM COMPUTERPROGRAMM) (01polocr_110209.htm)
SRPSKI : (3164461) (tenderi0308) (Osnovna skola Filip Kljajic Fica Beograd | NABAVKA USLUGA ORGANIZOVANJA EKSKURZIJE) (03polocr_110209.htm)
ENGLESKI: (3164461) (tenderi0308) (Primary School Filip Kljajic Fica Belgrade | PURCHASE OF SERVICES OF ORGANIZATION OF EXCURSION) (03polocr_110209.htm)
NEMACKI : (3164461) (tenderi0308) (Grundschule Filip Kljajic Fica Belgrad | SCHULAUSFLÜGE) (03polocr_110209.htm)
SRPSKI : (3164462) (tenderi0308) (PKB Korporacija Beograd | PRODAJA POLOVNIH PUTNICKIH VOZILA, TRANSPORTNIH SREDSTAVA I PRIKLJUCNIH VOZILA) (02polocr_110209.htm)
ENGLESKI: (3164462) (tenderi0308) (PKB Corporation Belgrade | USED PASSENGER VEHICLES, TRANSPORTATION MEANS AND AUXILIARY VEHICLES FOR SALE) (02polocr_110209.htm)
NEMACKI : (3164462) (tenderi0308) (PKB Korporation Belgrad | VERKAUF VON GEBRAUCHTWAGEN UND TRANSPORTMITTELN) (02polocr_110209.htm)
SRPSKI : (3164463) (tenderi0308) (OS Mihajlo Mladenovic Selja u Dudovici | NABAVKA USLUGA IZVODJENJA EKSKURZIJE ZA UCENIKE) (04borocr_110209.htm)
ENGLESKI: (3164463) (tenderi0308) (Primary School Mihajlo Mladenovic Selja in Dudovica | PURCHASE OF SERVICES OF ORGANIZATION OF EXCURSION) (04borocr_110209.htm)
NEMACKI : (3164463) (tenderi0308) (Grundschule Mihajlo Mladenovic Selja in Dudovica | SCHULAUSFLÜGE) (04borocr_110209.htm)
SRPSKI : (3164464) (tenderi0308) (Muzicka skola Marko Tajcevic u Lazarevcu | NABAVKA USLUGA IZVODJENJA EKSKURZIJE) (05borocr_110209.htm)
ENGLESKI: (3164464) (tenderi0308) (Music School Marko Tajcevic in Lazarevac | PURCHASE OF SERVICES OF ORGANIZATION OF EXCURSION) (05borocr_110209.htm)
NEMACKI : (3164464) (tenderi0308) (Musikschule Marko Tajcevic in Lazarevac | SCHULAUSFLÜGE) (05borocr_110209.htm)
SRPSKI : (3164465) (tenderi0308) (PKB Vocarske plantaze Bolec | DAVANJE U ZAKUP ZASADA POD VOCEM) (06borocr_110209.htm)
ENGLESKI: (3164465) (tenderi0308) (PKB Vocarske plantaze Bolec | RENTAL OF FRUIT PLANTS) (06borocr_110209.htm)
NEMACKI : (3164465) (tenderi0308) (PKB Obstplantagen Bolec | VERMIETUNG VOM OBSTGRUNDSTÜCK) (06borocr_110209.htm)
SRPSKI : (3164466) (tenderi0308) (HUTP Moskva Beograd | DAVANJE U ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA u Beogradu) (07novocr_110209.htm)
ENGLESKI: (3164466) (tenderi0308) (HUTP Moskva Beograd | OFFICE SPACE in Belgrade FOR RENT) (07novocr_110209.htm)
NEMACKI : (3164466) (tenderi0308) (HUTP Moskva Belgrad | VERMIETUNG VOM BERUFSPLATZ in Belgrad) (07novocr_110209.htm)
SRPSKI : (3164467) (tenderi0308) (Osnovna skola Svetislav Mirkovic-Nenad iz Male Plane | NABAVKA USLUGA ZA IZVODJENJE EKSKURZIJA) (08gljocr_110209.htm)
ENGLESKI: (3164467) (tenderi0308) (Primary School Svetislav Mirkovic-Nenad from Mala Plana | PURCHASE OF SERVICES OF ORGANIZATION OF EXCURSION) (08gljocr_110209.htm)
NEMACKI : (3164467) (tenderi0308) (Grundschule Svetislav Mirkovic-Nenad aus Mala Plana | SCHULAUSFLÜGE) (08gljocr_110209.htm)
SRPSKI : (3164468) (tenderi0308) (Poreska uprava, Filjala Jagodina | PRODAJA PORODICNE STAMBENE ZGRADE, POMOCNE ZGRADE I ZEMLJISTA u KO Kljuc) (09danocr_110209.htm)
ENGLESKI: (3164468) (tenderi0308) (Tax Administration, Office Jagodina | FAMILY RESIDENTIAL BUILDING, AUXILIARY BUILDING AND LAND IN KO Kljuc FOR SALE) (09danocr_110209.htm)
NEMACKI : (3164468) (tenderi0308) (Steuerverwaltung, Filiale Jagodina | VERKAUF DER FAMILIENWOHNGEBÄUDE, HILFSGEBÄUDE UND GRUNDSTÜCKE in KO Kljuc) (09danocr_110209.htm)
SRPSKI : (3164469) (tenderi0308) (Poreska uprava, Filjala Jagodina | PRODAJA NJIVA u Rastokama) (10danocr_110209.htm)
ENGLESKI: (3164469) (tenderi0308) (Tax Administration, Office Jagodina | CULTIVATED FIELDS in Rastoke FOR SALE) (10danocr_110209.htm)
NEMACKI : (3164469) (tenderi0308) (Steuerverwaltung, Filiale Jagodina | VERKAUF VON ACKERN in Rastoke) (10danocr_110209.htm)
SRPSKI : (3164470) (tenderi0308) (Poreska uprava, Filijala Leskovac | PRODAJA TUNELSKE PECI ZA PECENJE GLINENIH PROIZVODA) (11danocr_110209.htm)
ENGLESKI: (3164470) (tenderi0308) (Tax Administration, Office Leskovac | TUNNEL FURNACE FOR BAKING CLAY PRODUCTS FOR SALE) (11danocr_110209.htm)
NEMACKI : (3164470) (tenderi0308) (Steuerverwaltung, Filiale Leskovac | VERKAUF VOM OFEN ZUM BACKEN DER LEHMERZEUGNISSE) (11danocr_110209.htm)
SRPSKI : (3164471) (tenderi0308) (Poreska uprava, Filjala Jagodina | PRODAJA PORODICNE STAMBENE ZGRADE SA ZEMLJISTEM I VOCNJAKOM u Medjurecju) (12danocr_110209.htm)
ENGLESKI: (3164471) (tenderi0308) (Tax Administration, Office Jagodina | FAMILY RESIDENTIAL BUILDING WITH LAND AND ORCHARD in Medjurecje FOR SALE) (12danocr_110209.htm)
NEMACKI : (3164471) (tenderi0308) (Steuerverwaltung, Filiale Jagodina | VERKAUF DES WOHNGEBÄUDES MIT GRUNDSTÜCK UND OBSTGARTEN) (12danocr_110209.htm)
SRPSKI : (3164472) (tenderi0308) (Poreska uprava, Filjala Jagodina | PRODAJA NJIVA u Sljukovcu) (13danocr_110209.htm)
ENGLESKI: (3164472) (tenderi0308) (Tax Administration, Office Jagodina | CULTIVATED FIELDS in Sljukovac FOR SALE) (13danocr_110209.htm)
NEMACKI : (3164472) (tenderi0308) (Steuerverwaltung, Filiale Jagodina | VERKAUF DER ACKER in Sljukovac) (13danocr_110209.htm)
SRPSKI : (3164473) (tenderi0308) (Poreska uprava, Filijala Novi Sad 1 | PRODAJA TERETNOG VOZILA) (14danocr_110209.htm)
ENGLESKI: (3164473) (tenderi0308) (Tax Administration, Office Novi Sad 1 | FREIGHT VEHICLE FOR SALE) (14danocr_110209.htm)
NEMACKI : (3164473) (tenderi0308) (Steuerverwaltung, Filiale Nowi Sad | VERKAUF VOM LKW) (14danocr_110209.htm)
SRPSKI : (3164474) (tenderi0308) (Osnovna skola Zarko Zrenjanin Apatin | NABAVKA USLUGA ORGANIZOVANJA EKSKURZIJE) (15nsdocr_110209.htm)
ENGLESKI: (3164474) (tenderi0308) (Primary School Zarko Zrenjanin Apatin | PURCHASE OF SERVICES OF ORGANIZATION OF EXCURSION) (15nsdocr_110209.htm)
NEMACKI : (3164474) (tenderi0308) (Grundschule Zarko Zrenjanin Apatin | SCHULAUSFLÜGE) (15nsdocr_110209.htm)
SRPSKI : (3164475) (tenderi0308) ((CG) Prva banka Crne Gore Podgorica | PRODAJA PORODICNE STAMBENE ZGRADE SA ZEMLJISTEM u Niksicu) (01cgrocr_110209.htm)
ENGLESKI: (3164475) (tenderi0308) ((CG) Prva banka Crne Gore Podgorica | SALE OF FAMILY RESIDENTIAL BUILDING WITH LAND in Niksic) (01cgrocr_110209.htm)
NEMACKI : (3164475) (tenderi0308) ((CG) Erstebank von Montenegro Podgorica | VERKAUF VOM FAMILIENWOHNGEBÄUDE MIT DEM GRUNDSTÜCK in Niksic) (01cgrocr_110209.htm)
SRPSKI : (3164476) (tenderi0308) ((CG) Prva banka Crne Gore Podgorica | PRODAJA STAMBENOG OBJEKTA u Podgorici) (02cgrocr_110209.htm)
ENGLESKI: (3164476) (tenderi0308) ((CG) Prva banka Crne Gore Podgorica | RESIDENTIAL FACILITY in Podgorica FOR SALE) (02cgrocr_110209.htm)
NEMACKI : (3164476) (tenderi0308) ((CG) Erstebank von Montenegro Podgorica | VERKAUF VOM WOHNOBJEKT in Podgorica) (02cgrocr_110209.htm)
SRPSKI : (3164477) (tenderi0308) ((CG) Prva banka Crne Gore Podgorica | PRODAJA PRODAJA PORODICNE STAMBENE ZGRADE I STAMBENOG PROSTORA u Podgorici) (03cgrocr_110209.htm)
ENGLESKI: (3164477) (tenderi0308) ((CG) Prva banka Crne Gore Podgorica | FAMILY RESIDENTIAL BUILDING AND HOUSING SPACE in Podgorica FOR SALE) (03cgrocr_110209.htm)
NEMACKI : (3164477) (tenderi0308) ((CG) Erstebank von Montenegro Podgorica | VERKAUF VON FAMILIENWOHNGEBÄUDE UND WOHNOBJEKT in Podgorica) (03cgrocr_110209.htm)
SRPSKI : (3164478) (tenderi0308) ((CG) Prva banka Crne Gore Podgorica | PRODAJA STAMBENOG PROSTORA u Podgorici) (04cgrocr_110209.htm)
ENGLESKI: (3164478) (tenderi0308) ((CG) Prva banka Crne Gore Podgorica | RESIDENTIAL FACILITY in Podgorica FOR SALE) (04cgrocr_110209.htm)
NEMACKI : (3164478) (tenderi0308) ((CG) Erstebenk von Montenegro Podgorica | VERKAUF DES WOHNRAUMS in Podgorica) (04cgrocr_110209.htm)
SRPSKI : (3164479) (tenderi0308) ((CG) JP za komunalnu djelatnost Kolasin | DAVANJE U ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA u Kolasinu) (05cgrocr_110209.htm)
ENGLESKI: (3164479) (tenderi0308) ((CG) Public Utility Company Kolasin | OFFICE SPACE in Kolasin FOR RENT) (05cgrocr_110209.htm)
NEMACKI : (3164479) (tenderi0308) ((CG) Kommuneldienst Kolasin | VERMIETUNG VOM WOHNRAUM in Kolasin) (05cgrocr_110209.htm)
SRPSKI : (3164480) (tenderi0308) ((CG) Fabrika elektroda Piva Pluzine | PRODAJA POLOVNOG TERETNOG VOZILA I VILJUSKARA) (06cgrocr_110209.htm)
ENGLESKI: (3164480) (tenderi0308) ((CG) Factory of Electrodes Piva Pluzine | USED FREIGHT VEHICLE AND FORKLIFT FOR SALE) (06cgrocr_110209.htm)
NEMACKI : (3164480) (tenderi0308) ((CG) Elektrodefabrik Piva Pluzine | VERKAUF VON GEBRAUCHTLASTKRAFTWAGEN UND GEBELSTAPLER) (06cgrocr_110209.htm)
SRPSKI : (3164481) (tenderi0308) ((CG) Komisija za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama Podgorica | DODELA SREDSTAVA NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA) (07cgrocr_110209.htm)
ENGLESKI: (3164481) (tenderi0308) ((CG) Commission for Distribution of Funds among NGOs Podgorica | ALLOTMENT OF FUNDS TO NON-GOVERNMENT ORGANIZATIONS) (07cgrocr_110209.htm)
NEMACKI : (3164481) (tenderi0308) ((CG) Komission für die Abteilung der Mittel Podgorica | ZUTEILEN DER MITTEL ZU NICHT-REGIERUNG ORGANISATIONEN) (07cgrocr_110209.htm)
SRPSKI : (3164482) (tenderi0308) ((CG) Radio i televizija Crne Gore Podgorica | NABAVKA PROFESIONALNIH KASETA (05/09g)) (08cgrsaj_110209.htm)
ENGLESKI: (3164482) (tenderi0308) ((CG) Broadcasting Corporation of Montenegro Podgorica | PURCHASE OF PROFESSIONAL CASETTES) (08cgrsaj_110209.htm)
NEMACKI : (3164482) (tenderi0308) ((CG) Rundfunk und Fernsehen von Montenegro Podgorica | BESCHAFFUNG DER PROFESIONELLEN KASSETEN (05/09)) (08cgrsaj_110209.htm)
SRPSKI : (3164483) (tenderi0308) ((CG) JPU Djina Vrbica Podgorica | NABAVKA PREHRAMBENIH PROIZVODA (02/09)) (09cgrsaj_110209.htm)
ENGLESKI: (3164483) (tenderi0308) ((CG) JPU Djina Vrbica Podgorica | PURCHASE OF FOOD PRODUCTS) (09cgrsaj_110209.htm)
NEMACKI : (3164483) (tenderi0308) ((CG) JPU Djina Vrbica Podgorica | BESCHAFFUNG DER NAHRUNGSMITTEL (02/09)) (09cgrsaj_110209.htm)
SRPSKI : (3164484) (tenderi0308) ((CG) Volumetrade u stecaju iz Podgorice | PRODAJA CELOKUPNE IMOVINE STECAJNOG DUZNIIKA) (14cgrsaj_110209.htm)
ENGLESKI: (3164484) (tenderi0308) ((CG) Volumetrade in bankruptcy from Podgorica | PROPERTY OF BANKRUPTED DEBTOR FOR SALE) (14cgrsaj_110209.htm)
NEMACKI : (3164484) (tenderi0308) ((CG) Volumetrade im Konkurs aus Podgorica | VERKAUF DES GESAMTEN VERMÖGENS VOM SCHULDNER) (14cgrsaj_110209.htm)
SRPSKI : (3164485) (tenderi0308) ((CG) JU Dom ucenika i studenata Podgorica | NABAVKA PREHRAMBENIH PROIZVODA (03/09)) (15cgrsaj_110209.htm)
ENGLESKI: (3164485) (tenderi0308) ((CG) Public Institution Dormitory Podgorica | PURCHASE OF FOOD PRODUCTS) (15cgrsaj_110209.htm)
NEMACKI : (3164485) (tenderi0308) ((CG) JU Schul- und Studentenheim Podgorica | BESCHAFFUNG VON NAHRUNGSMITTELN (03/09)) (15cgrsaj_110209.htm)
SRPSKI : (3164486) (tenderi0308) ((CG) Uprava za vode Crne Gore Podgorica | IZGRADNJA SISTEMA ZA VODOSNABDEVANJE Rijeke Crnojevica (01/09)) (16cgrsaj_110209.htm)
ENGLESKI: (3164486) (tenderi0308) ((CG) Administration for Waters of Montenegro Podgorica | CONSTRUCTION OF WATER SUPPLY SYSTEM for Rijeka Crnojevica) (16cgrsaj_110209.htm)
NEMACKI : (3164486) (tenderi0308) ((CG) Verwaltung für Wasser von Montenegro Podgorica | AUSBAU DES SYSTEMS FÜR DIE WASSERVERSORGUNG des Flusses Crnojevica (01/09)) (16cgrsaj_110209.htm)
SRPSKI : (3164487) (tenderi0308) ((CG) Uprava za vode Crne Gore Podgorica | IZRADA PROJEKTA REGULACIJE reke Morace I PROJEKTA ODRZAVANJA PROTOCNOSTI reke Bojane (02/09)) (17cgrsaj_110209.htm)
ENGLESKI: (3164487) (tenderi0308) ((CG) Administration for Waters of Montenegro Podgorica | ELABORATION OF PROJECT FOR REGULATION of the Moraca river AND PROJECT FOR MAINTENANCE OF LEVEL OF FLOR OF the Bojana river) (17cgrsaj_110209.htm)
NEMACKI : (3164487) (tenderi0308) ((CG) Die Verwaltung für Wasser von Montenegro Podgorica | PROJEKTIERUNG DER REGULATION vom Fluss Moraca UND WARTUNG DES LAUFS vom Fluss Bojana (02/09)) (17cgrsaj_110209.htm)
SRPSKI : (3164488) (tenderi0308) (Manage Beograd | ORGANIZUJE SPECIJALISTICKI TRENING PREGOVARANJE U PROCESU NABAVKE I PRODAJE) (04emldig_110209.pdf)
ENGLESKI: (3164488) (tenderi0308) (Manage Belgrade | ORGANIZATION OF SPECIALIST TRAINING - NEGOTIATIONS IN PROCESS OF PROCUREMENT AND SALE) (04emldig_110209.pdf)
NEMACKI : (3164488) (tenderi0308) (Menage Belgrad | organisiert SPEZIALISTISCHE AUSBILDUNG BESPRECHUNG IM PROZESS VON BESCHAFFUNG UND VERKAUF) (04emldig_110209.pdf)
SRPSKI : (3164489) (tenderi0308) (MarkSoft konsalting Beograd | ORGANIZUJE SEMINAR Marketinski nastup preduzeca na internetu) (05emldig_110209.pdf)
ENGLESKI: (3164489) (tenderi0308) (MarkSoft Consulting Belgrade | ORGANIZATION OF SEMINAR Marketing appearance of enterprises on Internet) (05emldig_110209.pdf)
NEMACKI : (3164489) (tenderi0308) (Marksoft konsalting Belgrad | organisiert DEN SEMINÄR Marketingeintritt des Unternehmens auf Internet) (05emldig_110209.pdf)
SRPSKI : (3164564) (tenderi0308) (Naftna industrija Srbije NIS Novi Sad | NABAVKA STANDARDNE PC PERIFERNE OPREME (24/129)) (01polsaj_120209.htm)
ENGLESKI: (3164564) (tenderi0308) (Petroleum Industry of Serbia NIS Novi Sad | PURCHASE OF STANDARD PC PERIPHERAL EQUIPMENT) (01polsaj_120209.htm)
NEMACKI : (3164564) (tenderi0308) (Ölindustrie Serbiens NIS Novi Sad | BESCHAFFUNG VON PC AUSRÜSTUNG (24/129)) (01polsaj_120209.htm)
SRPSKI : (3164565) (tenderi0308) (Sekretarijat za socijalnu zastitu grada Beograda, Komisija za izbor projekata nevladinih i drustvenih organizacija | FINANSIRANJE PROJEKATA DRUSTVENIH I NEVLADINIH ORGANIZACIJA ZA OBLASTI SOCIJALNE I BORACKO-INVALIDSKE ZASTITE) (02polocr_120209.htm)
ENGLESKI: (3164565) (tenderi0308) (Secretariat for Social Care of City of Belgrade, Commission for Selection of Projects of Non-government and Public Organizations | FINANCING OF PROJECTS OF PUBLIC AND NON-GOVERNMENT ORGANIZATIONS IN DOMAIN OF SOCIAL AND VETERANS' DISABILITY CARE) (02polocr_120209.htm)
NEMACKI : (3164565) (tenderi0308) (Sekreteriät für die Sozialunterstützung der Stadt Belgrad, Komission für die Auswahl von Projekten der Nicht-Regierung- und gesellschaftorganisationen | FINANZIERUNG DER PROJEKTE AUS DEM BEREICH DER SOZIAL- UND KAMF-INVALIDEUNTERSÜTZUNG) (02polocr_120209.htm)
SRPSKI : (3164566) (tenderi0308) (Preduzece Progres Autokuca Beograd | PRODAJA POSLOVNOG PROSTORA u Beogradu) (04polocr_120209.htm)
ENGLESKI: (3164566) (tenderi0308) (Company Progres Autokuca Beograd | OFFICE SPACE in Belgrade FOR SALE) (04polocr_120209.htm)
NEMACKI : (3164566) (tenderi0308) (Unternehmen Progres Autohaus Belgrad | VERKAUF VON BERUFSRAUM in Belgrad) (04polocr_120209.htm)
SRPSKI : (3164567) (tenderi0308) (HI Kotroman u stecaju iz Mokre Gore | PRODAJA STECAJNOG DUZNIKA KAO PRAVNOG LICA) (05polocr_120209.htm)
ENGLESKI: (3164567) (tenderi0308) (Chemical Industry Kotroman in bankruptcy from Mokra Gora | BANKRUPTED DEBTOR FOR SALE) (05polocr_120209.htm)
NEMACKI : (3164567) (tenderi0308) (HI Kotroman im Konkurs aus Mokra Gora | VERKAUF VOM KONKURSSCHULDNER WIE RECHTLICHE PERSON) (05polocr_120209.htm)
SRPSKI : (3164568) (tenderi0308) (Jugoimport SDPR Novi Beograd | NABAVKA INFORMATICKE OPREME) (06polocr_120209.htm)
ENGLESKI: (3164568) (tenderi0308) (Jugoimport SDPR New Belgrade | PURCHASE OF IT EQUIPMENT) (06polocr_120209.htm)
NEMACKI : (3164568) (tenderi0308) (Jugoimport SDPR Neubelgrad | BESCHAFFUNG DER INFORMATIKAUSRÜSTUNG) (06polocr_120209.htm)
SRPSKI : (3164569) (tenderi0308) (NIS Petrol, Jugopetrol Novi Beograd | DAVANJE U ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA) (07polocr_120209.htm)
ENGLESKI: (3164569) (tenderi0308) (NIS Petrol, Jugopetrol New Belgrade | OFFICE SPACE FOR RENT) (07polocr_120209.htm)
NEMACKI : (3164569) (tenderi0308) (nis Petrol, Jugopetrol Neubelgrad | VERMIETUNG DES BERUFSRAUMS) (07polocr_120209.htm)
SRPSKI : (3164570) (tenderi0308) (Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja Republike Srbije Beograd | NABAVKA KONSULTANTSKIH USLUGA ZA PROIZVODNJU TV SPOTOVA I RADIO REKLAMA) (08polocr_120209.htm)
ENGLESKI: (3164570) (tenderi0308) (Ministry of Economy and Regional Development of Republic of Serbia Belgrade | PURCHASE OF CONSULTING SERVICES FOR PRODUCTION OF TV VIDEOS AND RADIO ADS) (08polocr_120209.htm)
NEMACKI : (3164570) (tenderi0308) (Ministerium für Ökonomie und regionale Entwicklung der Republik Serbien | PRODUKTION VON FERNSEHVIDEOS UND RUNDFUNKWERBUNG) (08polocr_120209.htm)
SRPSKI : (3164571) (tenderi0308) (Poreska uprava, Filijala Knjazevac | PRODAJA OPREME ZA ELEKTROAKUSTICKA MERENJA) (11polocr_120209.htm)
ENGLESKI: (3164571) (tenderi0308) (Tax Administration, Office Knjazevac | EQUIPMENT FOR ELECTRO-ACOUSTIC MEASURING FOR SALE) (11polocr_120209.htm)
NEMACKI : (3164571) (tenderi0308) (Steuerverwaltung, Filiale Knjazevac | VERKAUF DER AUSRÜSTUNG FÜR DAS ELEKTRO-AKUSTISCHE MESSEN) (11polocr_120209.htm)
SRPSKI : (3164572) (tenderi0308) (Rudarski basen Kolubara Lazarevac | NABAVKA SINA S-49 (755/08-311)) (12danocr_120209.htm)
ENGLESKI: (3164572) (tenderi0308) (Mining Basin Kolubara Lazarevac | PURCHASE OF RAILWAY TRACKS S-49) (12danocr_120209.htm)
NEMACKI : (3164572) (tenderi0308) (Bergbauort Kolubara Lazarevac | BESCHAFFUNG DER SCHIENE S-49 (755/08-311)) (12danocr_120209.htm)
SRPSKI : (3164573) (tenderi0308) (Masinsko elektrotehnicka skola Gosa Smederevska Palanka | NABAVKA USLUGA IZVODJENJA EKSKURZIJA) (13novocr_120209.htm)
ENGLESKI: (3164573) (tenderi0308) (Mechanical Electrotechnical School Gosa Smederevska Palanka | PURCHASE OF SERVICES OF ORGANIZATION OF EXCURSION) (13novocr_120209.htm)
NEMACKI : (3164573) (tenderi0308) (Elektrotechnische Schule Gosa Smederevska Palanka | SCHULAUSFLÜGE) (13novocr_120209.htm)
SRPSKI : (3164575) (tenderi0308) ((CG) Policijska akademija Danilovgrad | NABAVKA NAMIRNICA (03/09)) (01cgrsaj_120209.htm)
ENGLESKI: (3164575) (tenderi0308) ((CG) Police Academy Danilovgrad | PURCHASE OF GROCERIES) (01cgrsaj_120209.htm)
NEMACKI : (3164575) (tenderi0308) ((CG) Polizeiakademie Danilovgrad | BESCHAFFUNG DER NAHRUNG (03/09)) (01cgrsaj_120209.htm)
SRPSKI : (3164576) (tenderi0308) ((CG) Institut za javno zdravlje Podgorica | NABAVKA MEDICINSKOG MATERIJALA (1/2009)) (02cgrsaj_120209.htm)
ENGLESKI: (3164576) (tenderi0308) ((CG) Public Health Institute Podgorica | PURCHASE OF MEDICAL SUPPLIES) (02cgrsaj_120209.htm)
NEMACKI : (3164576) (tenderi0308) ((cg) Institut für die öffentliche Gesundheit Podgorica | BESCHAFFUNG DES MEDIZINISCHEN MATERIALS ( 1/2009)) (02cgrsaj_120209.htm)
SRPSKI : (3164577) (tenderi0308) ((CG) JP Aerodromi Crne Gore Podgorica | NABAVKA USLUGA OSIGURANJA (02/2009)) (03cgrsaj_120209.htm)
ENGLESKI: (3164577) (tenderi0308) ((CG) Public Company Aerodromi Crne Gore Podgorica | PURCHASE OF INSURANCE SERVICES) (03cgrsaj_120209.htm)
NEMACKI : (3164577) (tenderi0308) ((CG) JP Flughafen von Montenegro Podgorica | BESCHAFFUNG VON VERSICHERUNGDIENSTEN) (03cgrsaj_120209.htm)
SRPSKI : (3164578) (tenderi0308) ((CG) Opstina Niksic | IZVODJENJE RADOVA NA IZGRADNJI STAMBENOG OBJEKTA (04/09)) (04cgrsaj_120209.htm)
ENGLESKI: (3164578) (tenderi0308) ((CG) Municipality of Niksic | WORKS ON CONSTRUCTION OF RESIDENTIAL FACILITY) (04cgrsaj_120209.htm)
NEMACKI : (3164578) (tenderi0308) ((CG) Gemeinde Niksic | AUSBAU DES WOHNOBJEKTS (04/09)) (04cgrsaj_120209.htm)
SRPSKI : (3164579) (tenderi0308) ((CG) Ministarstvo unutrasnjih poslova i javne uprave Crne Gore Podgorica | NABAVKA USLUGA REGISTRACIJE SLUZBENIH VOZILA (21/09)) (05cgrsaj_120209.htm)
ENGLESKI: (3164579) (tenderi0308) ((CG) Ministry of Internal Affairs and Public Administration of Montenegro Podgorica | PURCHASE OF SERVICES OF REGISTRATION OF OFFICIAL VEHICLES) (05cgrsaj_120209.htm)
NEMACKI : (3164579) (tenderi0308) ((CG) Das Ministerium des Inneren und der öff. Verwaltung von Montenegro Podgorica | DAS REGISTRIEREN VON AMTWAGEN (21/09)) (05cgrsaj_120209.htm)
SRPSKI : (3164580) (tenderi0308) ((CG) Ministarstvo unutrasnjih poslova i javne uprave Crne Gore Podgorica | NABAVKA USLUGA DOSTAVLJANJA DNEVNE I NEDELJNE STAMPE (22/09)) (06cgrsaj_120209.htm)
ENGLESKI: (3164580) (tenderi0308) ((CG) Ministry of Internal Affairs and Public Administration of Montenegro Podgorica | PURCHASE OF SERVICES OF DELIVERY OF DAILY AND WEEKLY PRESS) (06cgrsaj_120209.htm)
NEMACKI : (3164580) (tenderi0308) ((CG) Ministerium des Inneren und der öff. Verwaltung von Montenegro Podgorica | AUSLIEFERUNG DER TÄGLICHEN UND WOCHENTLICHEN ZEITUNGEN) (06cgrsaj_120209.htm)
SRPSKI : (3164581) (tenderi0308) ((CG) Hypo Alpe-Adria-Bank Podgorica | PRODAJA STAMBENOG PROSTORA u Beranama) (07cgrocr_120209.htm)
ENGLESKI: (3164581) (tenderi0308) ((CG) Hypo Alpe-Adria-Bank Podgorica | RESIDENTIAL SPACE in Berane FOR SALE) (07cgrocr_120209.htm)
NEMACKI : (3164581) (tenderi0308) ((CG) Hypo-Alpe-Adria-Bank Podgorica | VERKAUF VOM WOHNRAUM in Berane) (07cgrocr_120209.htm)
SRPSKI : (3164582) (tenderi0308) ((CG) Uprava za sprjecavanje pranja novca i finansiranje terorizma Podgorica | NABAVKA USLUGE SERVISIRANJA I POPRAVKE VOZILA (05/09)) (08cgrsaj_120209.htm)
ENGLESKI: (3164582) (tenderi0308) ((CG) Administration for Prevention of Money Laundering and Financing of Terrorism Podgorica | PURCHASE OF SERVICES OF CAR SERVICING AND REPAIRING) (08cgrsaj_120209.htm)
NEMACKI : (3164582) (tenderi0308) ((CG) Die Verwaltung für die Verhinderung des Geldwaschens und der Finanzierung des Terrorismus | SERVICE UND REPARATUR DER FAHRZEUGE) (08cgrsaj_120209.htm)
SRPSKI : (3164583) (tenderi0308) ((CG) Elektroprivreda Crne Gore EPCG Niksic | NABAVKA I IMPLEMENTACIJA BILING SISTEMA (08/09)) (09cgrsaj_120209.htm)
ENGLESKI: (3164583) (tenderi0308) ((CG) Electric Power Company of Montenegro EPCG Niksic | PURCHASE AND IMPLEMENTATION OF BILLING SYSTEM) (09cgrsaj_120209.htm)
NEMACKI : (3164583) (tenderi0308) ((CG) Elektrowirtscgaft von Montenegro EPCG Niksic | BESCHAFFUNG UND IMPLEMENTATION DES BILING SYSTEMS (08/09)) (09cgrsaj_120209.htm)
SRPSKI : (3164584) (tenderi0308) ((CG) Centralna banka Crne Gore CGCG Podgorica | NABAVKA USLUGA KORISCENJA INTERNET SERVISA (0003/09)) (10cgrsaj_120209.htm)
ENGLESKI: (3164584) (tenderi0308) ((CG) Central Bank of Montenegro CGCG Podgorica | PURCHASE OF SERVICES OF USE OF INTERNET SERVICES) (10cgrsaj_120209.htm)
NEMACKI : (3164584) (tenderi0308) ((CG) Zentralbank von Montenegro CGCG Podgorica | NÜTZEN DES INTERNETSERVICES (0003/09)) (10cgrsaj_120209.htm)
SRPSKI : (3164585) (tenderi0308) ((CG) Opstina Budva | IZVODJENJE RADOVA NA REKONSTRUKCIJI FASADA (02/09)) (11cgrsaj_120209.htm)
ENGLESKI: (3164585) (tenderi0308) ((CG) Municipality of Budva | WORKS ON RECONSTRUCTION OF FAÇADE) (11cgrsaj_120209.htm)
NEMACKI : (3164585) (tenderi0308) ((CG) Gemeinde Budva | REKONSTRUKTION DER FASSADEN (02/09)) (11cgrsaj_120209.htm)
SRPSKI : (3164586) (tenderi0308) ((CG) Prva banka Crne Gore Podgorica | PRODAJA PLACA I STANA u Podgorici) (12cgrocr_120209.htm)
ENGLESKI: (3164586) (tenderi0308) ((CG) Prva banka Crne Gore Podgorica | BUILDING LOT AND APARTMENT in Podgorica FOR SALE) (12cgrocr_120209.htm)
NEMACKI : (3164586) (tenderi0308) ((CG) Erstebank von Montenegro Podgorica | VERKAUF VON SITZ UND WOHNUNG in Podgorica) (12cgrocr_120209.htm)
SRPSKI : (3164587) (tenderi0308) ((CG) Prva banka Crne Gore Podgorica | PRODAJA PARCELE u Podgorici) (13cgrocr_120209.htm)
ENGLESKI: (3164587) (tenderi0308) ((CG) Prva banka Crne Gore Podgorica | PARCEL in Podgorica FOR SALE) (13cgrocr_120209.htm)
NEMACKI : (3164587) (tenderi0308) ((CG) Erstebank von Montenegro Podgorica | VERKAUF VON PARZELLE in Podgorica) (13cgrocr_120209.htm)
SRPSKI : (3164588) (tenderi0308) ((CG) Uprava policije Crne Gore Podgorica | NABAVKA PREHRAMBENIH PROIZVODA (10/09)) (14cgrsaj_120209.htm)
ENGLESKI: (3164588) (tenderi0308) ((CG) Police Administration of Montenegro Podgorica | PURCHASE OF FOOD PRODUCTS) (14cgrsaj_120209.htm)
NEMACKI : (3164588) (tenderi0308) ((CG) Polizeiverwaltung von Montenegro Podgorica | BESCHAFFUNG DER NAHRUNG (10/09)) (14cgrsaj_120209.htm)
SRPSKI : (3164589) (tenderi0308) ((CG) Zavod za izvrsenje krivicnih sankcija Podgorica | NABAVKA KANCELARIJSKOG MATERIJALA (0501-756/2)) (15cgrsaj_120209.htm)
ENGLESKI: (3164589) (tenderi0308) ((CG) Institute for Execution of Criminal Sanctions Podgorica | PURCHASE OF OFFICE SUPPLIES) (15cgrsaj_120209.htm)
NEMACKI : (3164589) (tenderi0308) ((CG) Anstalt für Strafsanktion Podgorica | BESCHAFFUNG DES BÜROMATERIALS (0501-756/2)) (15cgrsaj_120209.htm)
SRPSKI : (3164590) (tenderi0308) ((CG) JP Cistoca Herceg Novi | NABAVKA KOMUNALNIH KONTEJNERA ZA VOZILO-SAMOPODIZAC (03/09)) (16cgrsaj_120209.htm)
ENGLESKI: (3164590) (tenderi0308) ((CG) Public Company Cistoca Herceg Novi | PURCHASE OF PUBLIC UTILITY CONTAINERS) (16cgrsaj_120209.htm)
NEMACKI : (3164590) (tenderi0308) ((CG) öff. U. Säuberung Herceg Novi | BESCHAFFUNG VON KOMMUNALABFALLEIMER FÜR FAHRZEUG (03/09)) (16cgrsaj_120209.htm)
SRPSKI : (3164591) (tenderi0308) ((CG) Direkcija za uredjenje i izgradnju Kotora | IZGRADNJA ATMOSFERSKE KANALIZACIJE u ulici III put (10/09)) (18cgrsaj_120209.htm)
ENGLESKI: (3164591) (tenderi0308) ((CG) Directorate for Organization and Construction of Kotor | CONSTRUCTION OF SEWERAGE) (18cgrsaj_120209.htm)
NEMACKI : (3164591) (tenderi0308) ((CG) Direktion für Einrichtung und Ausbau von Kotor | BAU DER ATMOSPHÄRISCHEN KANALISATION in der Straße ||| put (10/09)) (18cgrsaj_120209.htm)
SRPSKI : (3164574) (tenderi0308) (Poreska uprava, Regionalni centar Novi Sad | PRODAJA RAZNE ROBE) (15nsdocr_120209.htm)
ENGLESKI: (3164574) (tenderi0308) (Tax Administration, Regional Center Novi Sad | VARIOUS GOODS FOR SALE) (15nsdocr_120209.htm)
NEMACKI : (3164574) (tenderi0308) (Tax Administration, Regional Center Novi Sad | VARIOUS GOODS FOR SALE) (15nsdocr_120209.htm)
SRPSKI : (3164691) (tenderi0308) (ZP Termovent u stecaju iz Medvedje | PRODAJA NEPOKRETNE IMOVINE PREDUZECA) (04novocr_130209.htm)
ENGLESKI: (3164691) (tenderi0308) (ZP Termovent in bankruptcy from Medvedja | PROPERTY OF COMPANY FOR SALE) (04novocr_130209.htm)
NEMACKI : (3164691) (tenderi0308) (ZP Termovent im Konkurs aus Medvedja | VERKAUF VON IMMOBILIE DES UNTERNEHMENS) (04novocr_130209.htm)
SRPSKI : (3164640) (tenderi0308) (Centar za razvoj ljudskih resursa i menadzment Beograd | ORGANIZUJE SEMINAR-RADIONICU PRAKTICNE FINANSIJE- EBC*L) (01emldig_130209.pdf)
ENGLESKI: (3164640) (tenderi0308) (Center for development of human resources and management Belgrade | ORGANIZATION OF SEMINAR-WORKSHOP PRACTICAL FINANCE- EBC*L) (01emldig_130209.pdf)
NEMACKI : (3164640) (tenderi0308) (Zentrum für die Entwicklung der menschlichen Ressource und Menagement Belgrad | organisiert SEMINAR PRAKTISCHE FINANZ - EBC'L) (01emldig_130209.pdf)
SRPSKI : (3164641) (tenderi0308) (Henkel Merima Krusevac | PRODAJA SEKUNDARNIH SIROVINA) (02novocr_130209.htm)
ENGLESKI: (3164641) (tenderi0308) (Henkel Merima Krusevac | SEMI-FINISHED PRODUCTS FOR SALE) (02novocr_130209.htm)
NEMACKI : (3164641) (tenderi0308) (Henkel Merima Krusevac | VERKAUF VOM SEKUNDÄRWERKSTOFF) (02novocr_130209.htm)
SRPSKI : (3164642) (tenderi0308) (Uprava carina, Carinarnica Novi Sad | PRODAJA POLOVNIH VOZILA) (07nsdocr_130209.htm)
ENGLESKI: (3164642) (tenderi0308) (Customs Administration, Customshouse Novi Sad | USED VEHICLES FOR SALE) (07nsdocr_130209.htm)
NEMACKI : (3164642) (tenderi0308) (Zollverwaltung, Zoll in Novi Sad | VERKAUF VON GEBRAUCHTWAGEN) (07nsdocr_130209.htm)
SRPSKI : (3164643) (tenderi0308) (Osnovna Skola Mladost Prigrevica | NABAVKA USLUGA IZVODJENJA EKSKURZIJA) (08nsdocr_130209.htm)
ENGLESKI: (3164643) (tenderi0308) (Primary School Mladost Prigrevica | PURCHASE OF SERVICES OF ORGANIZATION OF EXCURSION) (08nsdocr_130209.htm)
NEMACKI : (3164643) (tenderi0308) (Grundschule Mladost Prigrevica | SCHULAUSFLÜGE) (08nsdocr_130209.htm)
SRPSKI : (3164644) (tenderi0308) (Pokrajinski sekretarijat za lokalnu samoupravu i medjuopstinsku saradnju Novi Sad | SUFINANSIRANJE OSNIVANJA OPSTINSKIH USLUZNIH CENTARA) (09nsdocr_130209.htm)
ENGLESKI: (3164644) (tenderi0308) (Provincial Secretariat for Local Self-government and Intermunicipal Cooperation Novi Sad | CO-FINANCING FOUNDING OF MUNICIPAL SERVICE CENTERS) (09nsdocr_130209.htm)
NEMACKI : (3164644) (tenderi0308) (Regionalsekreteriat für die lokale Selbstverwaltung und überregionale Mitarbeit Nowi Sad | SUFINANZIERUNG DER DIENSTBAREN GEMEINDEZENTRUM) (09nsdocr_130209.htm)
SRPSKI : (3164645) (tenderi0308) (Institut za zdravstvenu zastitu majke i deteta Srbije Dr Vukan Cupic Beograd | PRODAJA SKENERA) (10polocr_130209.htm)
ENGLESKI: (3164645) (tenderi0308) (Institut for Health Care of Mother and Child of Serbia Dr Vukan Cupic Belgrade | SCANNER FOR SALE) (10polocr_130209.htm)
NEMACKI : (3164645) (tenderi0308) (Institut für Gesundheitsschütz von Mutter und Kind Serbiens Dr Vukan Cupic Belgrad | VERKAUF VOM SCANNER) (10polocr_130209.htm)
SRPSKI : (3164646) (tenderi0308) (HIP Petrohemija Pancevo | NABAVKA TERMICKI TRETIRANIH PALETA I TERMICKI TRETIRANIH DELOVA ZA IZRADU PALETA) (11polocr_130209.htm)
ENGLESKI: (3164646) (tenderi0308) (HIP Petrohemija Pancevo | PURCHASE OF THERMALLY TREATED PALETTES AND THERMALLY TREATED PARTS FOR DESIGN OF PALETTES) (11polocr_130209.htm)
NEMACKI : (3164646) (tenderi0308) (HIP Petrohemija Pancevo | BESCHAFFUNG VON TERMISCHVERTRETBAREN PALETTEN UND ERSATZTEILEN FÜR DIE HERSTELLUNG DER PALETTE) (11polocr_130209.htm)
SRPSKI : (3164647) (tenderi0308) ((CG) Opstina Mojkovac | IZGRADNJA TRAFOSTANICE DTS 630 KVA (1-09)) (03cgrsaj_130209.htm)
ENGLESKI: (3164647) (tenderi0308) ((CG) Municipality of Mojkovac | CONSTRUCTION OF SUBSTATION OF 630 KVA) (03cgrsaj_130209.htm)
NEMACKI : (3164647) (tenderi0308) ((CG) Gemeinde Mojkovac | AUSBAU VOM UMSPANNWERK DTS 630 KVA (1/09)) (03cgrsaj_130209.htm)
SRPSKI : (3164648) (tenderi0308) ((CG) JP Vodovod Pljevlja | NABAVKA USLUGA KONTRLOE HIGIJENSKE ISPRAVNOSTI VODE ZA PICE (01/09)) (04cgrsaj_130209.htm)
ENGLESKI: (3164648) (tenderi0308) ((CG) Public Company Vodovod Pljevlja | PURCHASE OF SERVICES OF CONTROL OF HYGIENIC REGULARITY OF DRINKING WATER) (04cgrsaj_130209.htm)
NEMACKI : (3164648) (tenderi0308) ((CG) JP Wasserleitung Pljevlja | KONTROLLE DER HYGIENERICHTIGKEIT VOM TRINKWASSER (01/09)) (04cgrsaj_130209.htm)
SRPSKI : (3164649) (tenderi0308) ((CG) Klinicki centar Crne Gore Podgorica | DAVANJE U ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA ZA APOTEKE) (06cgrocr_130209.htm)
ENGLESKI: (3164649) (tenderi0308) ((CG) Clinical Center of Montenegro Podgorica | OFFICE SPACE FOR RENT FOR PHARMACIES) (06cgrocr_130209.htm)
NEMACKI : (3164649) (tenderi0308) ((CG) Klinikzentrum von Montenegro Podgorica | VERMIETUNG VOM BERUFSRAUM FÜR DIE APOTHEKE) (06cgrocr_130209.htm)
SRPSKI : (3164650) (tenderi0308) ((CG) Opstina Budva | IZRADA GLAVNOG PROJEKTA ULICE u Petrovcu (03/09)) (07cgrsaj_130209.htm)
ENGLESKI: (3164650) (tenderi0308) ((CG) Municipality of Budva | ELABORATION OF MAIN PROJECT FOR STREET in Petrovac) (07cgrsaj_130209.htm)
NEMACKI : (3164650) (tenderi0308) ((CG) Gemeinde Budva | PROJEKTIERUNG DER STRAßE in Petrovac (03/09)) (07cgrsaj_130209.htm)
SRPSKI : (3164651) (tenderi0308) ((CG) Institut za javno zdravlje Podgorica | NABAVKA POTORSNOG MEDICINSKOG MATERIJALA (1/2009)) (09cgrsaj_130209.htm)
ENGLESKI: (3164651) (tenderi0308) ((CG) Public Health Institute Podgorica | PURCHASE OF DISPOSABLE MEDICAL MATERIAL) (09cgrsaj_130209.htm)
NEMACKI : (3164651) (tenderi0308) ((CG) Institut für die öffentliche Gesundheit Podgorica | BESCHAFFUNG VOM MEDIZINISCHEN MATERIAL (1/2009)) (09cgrsaj_130209.htm)
SRPSKI : (3164652) (tenderi0308) ((CG) Direkcija javnih radova Crne Gore Podgorica | IZVODJENJE RADOVA NA IZGRADNJI LOKALNOG PUTA Ostrog-Zdrebaonik (04-6/09)) (10cgrsaj_130209.htm)
ENGLESKI: (3164652) (tenderi0308) ((CG) Directorate for Public Works of Montenegro Podgorica | WORKS ON CONSTRUCTION OF LOCAL ROAD Ostrog-Zdrebaonik) (10cgrsaj_130209.htm)
NEMACKI : (3164652) (tenderi0308) ((CG) Direktion der öff. Arbeiten von Montenegro Podgorica | AUSBAU DES LOKALEN WEGS Ostrog-Zdrebaonik (04-6/09)) (10cgrsaj_130209.htm)
SRPSKI : (3164653) (tenderi0308) ((CG) Uprava za nekretnine Crne Gore Podgorica | NABAVKA NADOGRADNJE SOFTVERSKOG RESENJA (01/09)) (11cgrsaj_130209.htm)
ENGLESKI: (3164653) (tenderi0308) ((CG) Real Estate Administration of Montenegro Podgorica | PURCHASE OF UPGRADE FOR SOFTWARE SOLUTION) (11cgrsaj_130209.htm)
NEMACKI : (3164653) (tenderi0308) ((CG) Verwaltung für die Immobile von Montenegro Podgorica | AUFBAU DER SOFTWARELÖSUNG (01/09)) (11cgrsaj_130209.htm)
SRPSKI : (3164654) (tenderi0308) ((CG) Zavod za statistiku Crne Gore Podgorica | NABAVKA USLUGA REALIZACIJE AKTIVNOSTI ODNOSA SA JAVNOSCU ZAVODA (01/09)) (12cgrsaj_130209.htm)
ENGLESKI: (3164654) (tenderi0308) ((CG) Statistics Institute of Montenegro Podgorica | PURCHASE OF SERVICES OF REALIZATION OF PR ACTIVITIES OF INSTITUTE) (12cgrsaj_130209.htm)
NEMACKI : (3164654) (tenderi0308) ((CG) Anstalt für Statistik Podgorica | REALISATION VON AKTIVITÄT DES VERHÄLTNISSES MIT DER ÖFFENTLICHKEIT DER ANSTALT (01/09)) (12cgrsaj_130209.htm)
SRPSKI : (3164655) (tenderi0308) ((CG) Ministarstvo unutrasnjih poslova i javne uprave Crne Gore Podgorica | NABAVKA USLUGA FOTOKOPIRANJA (18/09)) (13cgrsaj_130209.htm)
ENGLESKI: (3164655) (tenderi0308) ((CG) Ministry of Internal Affairs and Public Administration of Montenegro Podgorica | PURCHASE OF PHOTOCOPYING SERVICES) (13cgrsaj_130209.htm)
NEMACKI : (3164655) (tenderi0308) ((CG) Das Ministerium des Inneren von Montenegro Podgorica | XERODIENSTE (18/09)) (13cgrsaj_130209.htm)
SRPSKI : (3164656) (tenderi0308) ((CG) Ministarstvo unutrasnjih poslova i javne uprave Crne Gore Podgorica | NABAVKA PREVODILACKIH USLUGA (23/09)) (14cgrsaj_130209.htm)
ENGLESKI: (3164656) (tenderi0308) ((CG) Ministry of Internal Affairs and Public Administration of Montenegro Podgorica | PURCHASE OF TRANSLATION SERVICES) (14cgrsaj_130209.htm)
NEMACKI : (3164656) (tenderi0308) ((CG) Ministerium des Inneren Podgorica | ÜBERSETZUNGDIENSTE (23/09)) (14cgrsaj_130209.htm)
SRPSKI : (3164657) (tenderi0308) ((CG) Srednja ekonomsko-ugostiteljska skola iz Bara | NABAVKA USLUGA ORGANIZOVANJA I IZVODJENJA EKSKURZIJA) (15cgrocr_130209.htm)
ENGLESKI: (3164657) (tenderi0308) ((CG) Secondary Economic-Catering School from Bar | PURCHASE OF SERVICES OF ORGANIZATION OF EXCURSIONS) (15cgrocr_130209.htm)
NEMACKI : (3164657) (tenderi0308) ((CG) Ökonomisch-wirtschaftlische Schule aus Bar | SCHULAUSFLÜGE) (15cgrocr_130209.htm)
SRPSKI : (3164735) (tenderi0308) (Sartid Smederevo | PRODAJA 2 STANA u Smederevu) (01blcocr_140209.htm)
ENGLESKI: (3164735) (tenderi0308) (Sartid Smederevo | TWO APARTMENTS in Smederevo FOR SALE) (01blcocr_140209.htm)
NEMACKI : (3164735) (tenderi0308) (Sartid Smederevo | VERKAUF VON 2 WOHNUNGEN in Smederevo) (01blcocr_140209.htm)
SRPSKI : (3164736) (tenderi0308) (Osnovna skola Mitropolit Mihailo Sokobanja | NABAVKA USLUGA ORGANIZOVANJA EKSKURZIJA) (03borocr_140209.htm)
ENGLESKI: (3164736) (tenderi0308) (Primary School Mitropolit Mihailo Sokobanja | PURCHASE OF SERVICES OF ORGANIZATION OF EXCURSIONS) (03borocr_140209.htm)
NEMACKI : (3164736) (tenderi0308) (Grundschule Mitropolit Mihailo Sokobanja | SCHULAUSFLÜGE) (03borocr_140209.htm)
SRPSKI : (3164737) (tenderi0308) (Osnovna skola Vuk Karadzic u Stepojevcu | NABAVKA USLUGA IZVODJENJA EKSKURZIJA) (02borocr_140209.htm)
ENGLESKI: (3164737) (tenderi0308) (Primary School Vuk Karadzic in Stepojevac | PURCHASE OF SERVICES OF ORGANIZATION OF EXCURSIONS) (02borocr_140209.htm)
NEMACKI : (3164737) (tenderi0308) (Grundschule Vuk Karadzic in Stepojevac | SCHULAUSFLÜGE) (02borocr_140209.htm)
SRPSKI : (3164738) (tenderi0308) (Elektrovojvodina Novi Sad | PRODAJA POLOVNIH PUTNICKIH VOZILA) (04nsdocr_140209.htm)
ENGLESKI: (3164738) (tenderi0308) (Elektrovojvodina Novi Sad | USED PASSENGER VEHICLES FOR SALE) (04nsdocr_140209.htm)
NEMACKI : (3164738) (tenderi0308) (Elektrowojwodina Novi Sad | VERKAUF VON GEBRAUCHTPERSONENKRAFTWAGEN) (04nsdocr_140209.htm)
SRPSKI : (3164739) (tenderi0308) (Garancijski fond AP Vojvodine Novi Sad | ODOBRAVANJE GARANCIJA ZA OBEZBEDJENJE DUGOROCNIH KREDITA ZA NABAVKU NOVE POLJOPRIVREDNE MEHANIZACIJE) (05nsdocr_140209.htm)
ENGLESKI: (3164739) (tenderi0308) (Guarantee Fund of AP Vojvodine Novi Sad | ALLOTMENT OF GUARANTEES FOR LONG-TERM LOANS FOR PROCUREMENT OF NEW AGRICULTURAL MACHINES) (05nsdocr_140209.htm)
NEMACKI : (3164739) (tenderi0308) (Garantionsfond AP Vojvodina Novi Sad | BEWILLIGUNG DER GARANTIONEN FÜR DIE SICHERUNG VON LANDFRISTIGEN KREDITEN FÜR DIE BESCHAFFUNG DER LANDWIRTSCHAFTLICHEN MECHANISATION) (05nsdocr_140209.htm)
SRPSKI : (3164740) (tenderi0308) (Opstina Stara Pazova | DAVANJE U ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA u Novoj Pazovi i Vojki) (06nsdocr_140209.htm)
ENGLESKI: (3164740) (tenderi0308) (Municipality of Stara Pazova | OFFICE SPACE in Nova Pazova and Vojka FOR RENT) (06nsdocr_140209.htm)
NEMACKI : (3164740) (tenderi0308) (Gemeinde Stara Pazova | VERMIETUNG VOM BERUFSRAUM in Nova Pazova und Vojka) (06nsdocr_140209.htm)
SRPSKI : (3164741) (tenderi0308) (JP Zeleznice Srbije Beograd | DAVANJE U ZAKUP MAGACINA u Kacu) (07nsdocr_140209.htm)
ENGLESKI: (3164741) (tenderi0308) (Public Company Serbian Railways Belgrade | STORAGE SPACE in Kac FOR RENT) (07nsdocr_140209.htm)
NEMACKI : (3164741) (tenderi0308) (JP Eisenbahn Serbiens Belgrad | VERMIETUNG VOM MAGAZIN in Kac) (07nsdocr_140209.htm)
SRPSKI : (3164742) (tenderi0308) (ZZ Pobeda u stecanju iz Donjeg Crnatova | PRODAJA CELOKUPNE POKRETNE I NEPOKRETNE IMOVINE PREDUZECA) (08gljocr_140209.htm)
ENGLESKI: (3164742) (tenderi0308) (Collective Farm Pobeda in bankruptcy from Donje Crnatovo | COMPANY'S PROPERTY FOR SALE) (08gljocr_140209.htm)
NEMACKI : (3164742) (tenderi0308) (ZZ Pobeda im Konkurs aus Donji Crnatov | VERKAUF VON GESAMTEN MOBILIEN UND IMMOBILIEN) (08gljocr_140209.htm)
SRPSKI : (3164743) (tenderi0308) (ZZ Ratar Sedlar | PRODAJA POSLOVNOG PROSTORA u selu Subotica) (09gljocr_140209.htm)
ENGLESKI: (3164743) (tenderi0308) (Collective Farm Ratar Sedlar | OFFICE SPACE in village of Subotica FOR SALE) (09gljocr_140209.htm)
NEMACKI : (3164743) (tenderi0308) (ZZ Ratar Sedlar | VERKAUF VOM BERUFSRAUM im Dorf Subotica) (09gljocr_140209.htm)
SRPSKI : (3164744) (tenderi0308) (Elektrotehnicka skola Mihajlo Pupin Novi Sad | NBAVKA USLUGA REALIZACIJE EKSKURZIJA) (10polocr_140209.htm)
ENGLESKI: (3164744) (tenderi0308) (Secondary School of Electrical Engineering Mihajlo Pupin Novi Sad | PURCHASE OF SERVICES OF REALIZATION OF EXCURSIONS) (10polocr_140209.htm)
NEMACKI : (3164744) (tenderi0308) (Elektrotechnische Schule Mihajlo Pupin Novi Sad | SCHULAUSFLÜGE) (10polocr_140209.htm)
SRPSKI : (3164745) (tenderi0308) (Krajina Vino u stecaju Negotin | RPDOAJA NEPOKRETNE I POKRETNE IMOVINE STECAJNOG DUZNIKA) (12polocr_140209.htm)
ENGLESKI: (3164745) (tenderi0308) (Krajina Vino in bankruptcy Negotin | PROPERTY OF BANKRUPTED DEBTOR FOR SALE) (12polocr_140209.htm)
NEMACKI : (3164745) (tenderi0308) (Krajina Vino im Konkurs Negotin | VERKAUF VON IMMOBILIEN UND MIBILIEN DES KONKURSSCHULDNERS) (12polocr_140209.htm)
SRPSKI : (3164746) (tenderi0308) (Republicka direkcija za robne rezerve Beograd | PRODAJA LABORATORIJSKE OPREME I PRIBORA, MEDICINSKE OPREME I INSTRUMENATA, OBOJENIH METALA) (13polocr_140209.htm)
ENGLESKI: (3164746) (tenderi0308) (Republic Directorate for Buffer Stock Belgrade | LABORATORY EQUIPMENT AND TOOLS, MEDICAL EQUIPMENT AND INSTRUMENTS, NON-FERROUS METALS FOR SALE) (13polocr_140209.htm)
NEMACKI : (3164746) (tenderi0308) (Republische Direktion für die Warenreserve Belgrad | VERKAUF DER LABORATORISCHEN AUSRÜSTUNG UND GERÄT, MEDIZINISCHEN AUSRÜSTUNG UND INSTRUMENTEN, NICHTEISENMETALL) (13polocr_140209.htm)
SRPSKI : (3164747) (tenderi0308) (Uprava carina, Carinarnica Nis | PRODAJA RAZNE TRGOVINSKE ROBE) (14novocr_140209.htm)
ENGLESKI: (3164747) (tenderi0308) (Customs Administration, Customshouse Nis | VARIOUS GOODS FOR SALE) (14novocr_140209.htm)
NEMACKI : (3164747) (tenderi0308) (Zollverwaltung, Zollamt Nis | VERKAUF VON VERSCHIEDENEN HANDELSWAREN) (14novocr_140209.htm)
SRPSKI : (3164748) (tenderi0308) (Uprava carina, Carinarnica Subotica | PRODAJA RAZNE TRGOVINSKE ROBE) (15novocr_140209.htm)
ENGLESKI: (3164748) (tenderi0308) (Customs Administration, Customshouse Subotica | VARIOUS GOODS FOR SALE) (15novocr_140209.htm)
NEMACKI : (3164748) (tenderi0308) (Zollverwaltung, Zollamt Subotica | VERKAUF VON VERSCHIEDENEN HANDELSWAREN) (15novocr_140209.htm)
SRPSKI : (3164749) (tenderi0308) (Polet IGK Novi Becej | PRODAJA POLOVNE OPREME) (01nsdocr_150209.htm)
ENGLESKI: (3164749) (tenderi0308) (Polet IGK Novi Becej | USED EQUIPMENT FOR SALE) (01nsdocr_150209.htm)
NEMACKI : (3164749) (tenderi0308) (Polet IGK Novi Becej | VERKAUF VON GEBRAUCHTWAREN) (01nsdocr_150209.htm)
SRPSKI : (3164750) (tenderi0308) (Neimar Novi Sad | PRODAJA KONTEJNERA, POLUPRIKOLICA, MINI BUSA, BETON PUMPE) (02nsdocr_150209.htm)
ENGLESKI: (3164750) (tenderi0308) (Neimar Novi Sad | CONTAINERS, SEMI-TRAILERS, MINIBUS, CONCRETE PUMP FOR SALE) (02nsdocr_150209.htm)
NEMACKI : (3164750) (tenderi0308) (Neimar Novi Sad | VERKAUF VON MÜLLCONTAINER, ANHÄNGEWAGEN, MINIBUSES, BETONPUMPEN) (02nsdocr_150209.htm)
SRPSKI : (3164751) (tenderi0308) (Osnovna skola Nadezda Petrovic iz Velike Plane | NABAVKA USLUGA IZVODJENJA EKSKURZIJA UCENIKA OD I DO VI RAZREDA) (03novocr_150209.htm)
ENGLESKI: (3164751) (tenderi0308) (Primary School Nadezda Petrovic from Velika Plana | PURCHASE OF SERVICES OF ORGANIZATION OF EXCURSIONS) (03novocr_150209.htm)
NEMACKI : (3164751) (tenderi0308) (Grundschule Nadezda Petrovic aus Velika Plana | SCHULAUSFLÜGE, SCHÜLER VON ERSTE BIS SECHSTE KLASSE) (03novocr_150209.htm)
SRPSKI : (3164752) (tenderi0308) (Agencija za privatizaciju Republike Srbije Beograd | PRODAJA PREDUZECA Uljarice DD u stecaju iz Beograda KAO PRAVNOG LICA) (01polocr_160209.htm)
ENGLESKI: (3164752) (tenderi0308) (Privatization Agency of Republic of Serbia Belgrade | STOCK COMPANY Uljarice in bankruptcy from Belgrade FOR SALE AS JURISTIC PERSON) (01polocr_160209.htm)
NEMACKI : (3164752) (tenderi0308) (Agentur für die Privatisierung der Republik Serbiens Belgrad | VERKAUF VOM UNTERNEHMEN Uljarice DD im Konkurs aus Belgrad wie gerechtliche Person) (01polocr_160209.htm)
SRPSKI : (3164753) (tenderi0308) (OS Braca Grulovic Beska | NABAVKA USLUGA ORGANIZOVANJA EKSKURZIJA) (02polocr_160209.htm)
ENGLESKI: (3164753) (tenderi0308) (Primary School Braca Grulovic Beska | PURCHASE OF SERVICES OF ORGANIZATION OF EXCURSIONS) (02polocr_160209.htm)
NEMACKI : (3164753) (tenderi0308) (Grundschule Bruder Grulovic Beska | SCHULAUSFLÜGE) (02polocr_160209.htm)
SRPSKI : (3164754) (tenderi0308) (Agencija za privatizaciju Republike Srbije Beograd | PRODAJA POKRETNE I NEPOKRETNE IMOVINE PREDUZECA Ineks-Intereksport u stecaju iz Beograda) (03polocr_160209.htm)
ENGLESKI: (3164754) (tenderi0308) (Privatization Agency of Republic of Serbia Belgrade | PROPERTY OF COMPANY Inex-Interexport in bankruptcy FROM Belgrade FOR SALE) (03polocr_160209.htm)
NEMACKI : (3164754) (tenderi0308) (Agentur für die Privatisierung der Republik Serbien Belgrad | VERKAUF VON MOBILIEN UND IMMOBILIEN DES UNTERNEHMENS Inex-Interexport im Konkurs aus Belgrad) (03polocr_160209.htm)
SRPSKI : (3164755) (tenderi0308) (Osnovna skola Stevaj Joksimovic Rogacica | NABAVKA USLUGA IZVODJENJA EKSKURZIJA) (04polocr_160209.htm)
ENGLESKI: (3164755) (tenderi0308) (Primary School Stevaj Joksimovic Rogacica | PURCHASE OF SERVICES OF ORGANIZATION OF EXCURSIONS) (04polocr_160209.htm)
NEMACKI : (3164755) (tenderi0308) (Grundschule Stevaj Joksimovic Rogacica | SCHULAUSFLÜGE) (04polocr_160209.htm)
SRPSKI : (3164756) (tenderi0308) (JKP Gradske pijace Beograd | DAVANJE U ZAKUP TEZGI ZA SZR I STR NA PIJACAMA) (07novocr_160209.htm)
ENGLESKI: (3164756) (tenderi0308) (Public Utility Company Gradske pijace Beograd | MARKET COUNTERS FOR RENT) (07novocr_160209.htm)
NEMACKI : (3164756) (tenderi0308) (JKP Städtliche Markt Belgrad | VERMIETUNG VON LADENTISCHEN FÜR SELBSTSTÄNDIGE HANDWERKGESCHÄFTE AUF DEN MÄRKTEN) (07novocr_160209.htm)
SRPSKI : (3164758) (tenderi0308) (Fondacija za resavanje stambenih potreba mladih naucnih radnika Univerziteta u Beogradu | DAVANJE U ZAKUP POSLOVNIH PROSTORIJA LOKALA u Beogradu) (02gljocr_170209.htm)
ENGLESKI: (3164758) (tenderi0308) (Foundation for resolution of housing needs of young scientists of University in Belgrade | BUSINESS PREMISES in Belgrade FOR RENT) (02gljocr_170209.htm)
NEMACKI : (3164758) (tenderi0308) (Fondation für die Lösung der Wohnbedürfnisse von jungen wissenschaftlichen Arbeiter der Universität in Belgrad | VERMIETUNG VON BERUFSRÄUMEN UND LOKALEN in Belgrad) (02gljocr_170209.htm)
SRPSKI : (3164759) (tenderi0308) (Poreska uprava, Filijala Zrenjanin | PRODAJA OPREME ZA PRERADU MESA) (03danocr_170209.htm)
ENGLESKI: (3164759) (tenderi0308) (Tax Administration, Office Zrenjanin | MEAT PACKING EQUIPMENT FOR SALE) (03danocr_170209.htm)
NEMACKI : (3164759) (tenderi0308) (Steuerverwaltung, Filiale Zrenjanin | VERKAUF DER AUSRÜSTUNG FÜR DIE FLEISCHVERARBEITUNG) (03danocr_170209.htm)
SRPSKI : (3164760) (tenderi0308) (ZZ Paune u stecaju Rajkovic | PRODAJA MAGACINSKOG PROSTORA, SUSARE, STALE ZA TOV JUNADI I OPREME) (05danocr_170209.htm)
ENGLESKI: (3164760) (tenderi0308) (Collective Farm Paune in bankruptcy Rajkovic | STORAGE SPACE, KILN, STABLE FOR SALE) (05danocr_170209.htm)
NEMACKI : (3164760) (tenderi0308) (ZZ Paune im Konkurs Rajkovac | VERKAUF VON MAGAZINRAUM, TROCKENKAMMER, STALL FÜR MAST DER RINDE UND AUSRÜSTUNG) (05danocr_170209.htm)
SRPSKI : (3164761) (tenderi0308) (Poreska uprava, Filijala Vranje | PRODAJA POSLOVNE ZGRADE I ZEMLJISTA u Vladicinom Hanu) (06danocr_170209.htm)
ENGLESKI: (3164761) (tenderi0308) (Tax Administration, Office Vranje | BUSINESS BUILDING AND LAND in Vladicin Han FOR SALE) (06danocr_170209.htm)
NEMACKI : (3164761) (tenderi0308) (Steuerverwaltung, Filiale Vranje | VERKAUF DES BERUFSGEBÄUDES UND GRUNDSTÜCKS in Vladicin Han) (06danocr_170209.htm)
SRPSKI : (3164762) (tenderi0308) (Poreska uprava, Filijala Leskovac | PRODAJA SAMOPOSLUGE u Grdelici) (07danocr_170209.htm)
ENGLESKI: (3164762) (tenderi0308) (Tax Administration, Office Leskovac | SUPERMARKET in Grdelica FOR SALE) (07danocr_170209.htm)
NEMACKI : (3164762) (tenderi0308) (Steuerverwaltung, Filiale Leskovac | VERKAUF DER SELBSTBEDIENUNG in Grdelica) (07danocr_170209.htm)
SRPSKI : (3164763) (tenderi0308) (JP Srbijasume, SG Rasina Krusevac | PRODAJA TRUPACA SMRCE) (08danocr_170209.htm)
ENGLESKI: (3164763) (tenderi0308) (Public Company Srbijasume, Lumber camp Rasina Krusevac | LOGS FOR SALE) (08danocr_170209.htm)
NEMACKI : (3164763) (tenderi0308) (JP Srbijasume, WE Rasina Krusevac | VERKAUF VON SCHROTTEN DER FICHTE) (08danocr_170209.htm)
SRPSKI : (3164764) (tenderi0308) (JP Aerodrom Nikola Tesla Beograd | DAVANJE U ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA na Aerodromu) (10polocr_170209.htm)
ENGLESKI: (3164764) (tenderi0308) (Public Company Airport Nikola Tesla Belgrade | OFFICE SPACE at Airport FOR RENT) (10polocr_170209.htm)
NEMACKI : (3164764) (tenderi0308) (JP Flughafen Nikola Tesla Belgrad | VERMIETUNG DES BERUFSRAUMS auf dem Flughafen) (10polocr_170209.htm)
SRPSKI : (3164765) (tenderi0308) (Osnovna skola Slavko Rodic Lazarevo | NABAVKA USLUGA IZVODJENJA EKSKURZIJA) (11polocr_170209.htm)
ENGLESKI: (3164765) (tenderi0308) (Primary School Slavko Rodic Lazarevo | PURCHASE OF SERVICES OF ORGANIZATION OF EXCURSIONS) (11polocr_170209.htm)
NEMACKI : (3164765) (tenderi0308) (Grundschule Slavko Rodic Lazarevo | SCHULAUSFLÜGE) (11polocr_170209.htm)
SRPSKI : (3164766) (tenderi0308) (JP Putevi Srbije Beograd | IZVODJENJE RADOVA NA REHABILITACIJI MOSTA preko reke Crni Timok) (13polocr_170209.htm)
ENGLESKI: (3164766) (tenderi0308) (Public Company Putevi Srbije Belgrade | WORKS ON REFURBISHMENT OF BRIDGE across the Crni Timok river) (13polocr_170209.htm)
NEMACKI : (3164766) (tenderi0308) (Wege Serbiens Belgrad | REHABILITATION DER BRÜCKE über den Fluss Crni Timok) (13polocr_170209.htm)
SRPSKI : (3164767) (tenderi0308) (Beogradski sajam Beograd | ORGANIZUJE MEDJUNARODNI SAJAM TURIZMA) (01emldig_170209.pdf)
ENGLESKI: (3164767) (tenderi0308) (Belgrade Trade Fair Belgrade | ORGANIZATION OF INTERNATIONAL TOURISM FAIR) (01emldig_170209.pdf)
NEMACKI : (3164767) (tenderi0308) (Belgrader Messe Belgrad | organisiert INTERNATIONALE TOURISMUSMESSE) (01emldig_170209.pdf)
SRPSKI : (3164768) (tenderi0308) (Centar za razvoj ljudskih resursa i menadzment Beograd | ORGANIZUJE SEMINAR-RADIONICU CE ZNAK – EVROPSKA VIZA ZA PROIZVODE) (02emldig_170209.pdf)
ENGLESKI: (3164768) (tenderi0308) (Center for Development of Human Resources and Management Belgrade | ORGANIZATION OF SEMINAR-WORKSHOP ON CE SYMBOL – EUROPEAN VISA FOR PRODUCTS) (02emldig_170209.pdf)
NEMACKI : (3164768) (tenderi0308) (Zentrum für die Entwicklung der menschlichen Ressourcen und Menagement Belgrad | organisiert DAS SEMINAR CE ZEICHEN - EUROPÄISCHES VISUM FÜR PRODUKTEN) (02emldig_170209.pdf)
SRPSKI : (3164769) (tenderi0308) (Centar za razvoj ljudskih resursa i menadzment Beograd | ORGANIZUJE SEMINAR-RADIONICU IZBEGAVANJE DVOSTRUKOG MEDJUNARODNOG OPOREZIVANJA) (03emldig_170209.pdf)
ENGLESKI: (3164769) (tenderi0308) (Center for Development of Human Resources and Management Belgrade | ORGANIZATION OF SEMINAR-WORKSHOP ON AVOIDANCE OF DOUBLE INTERNATIONAL TAXATION) (03emldig_170209.pdf)
NEMACKI : (3164769) (tenderi0308) (Zentrum für die Entwicklung der menschlichen Ressourcen und Menagement Belgrad | organisiert DAS SEMINAR VERHINDERUNG DER DOPPELTEN INTERNATIONALEN VERSTEUERUNG) (03emldig_170209.pdf)
SRPSKI : (3164770) (tenderi0308) (Centar za razvoj ljudskih resursa i menadzment Beograd | ORGANIZUJE SEMINAR-RADIONICU POSLOVNA PRIMENA MS-ACCESS-a) (04emldig_170209.pdf)
ENGLESKI: (3164770) (tenderi0308) (Center for Development of Human Resources and Management Belgrade | ORGANIZATION OF SEMINAR-WORKSHOP ON BUSINESS APPLICATION OF MS-ACCESS) (04emldig_170209.pdf)
NEMACKI : (3164770) (tenderi0308) (Zentrum für die Entwicklung der menschlichen Ressourcen und Menagement Belgrad | organisiert SEMINAR BERUFSANWENDUNG VOM MS-ACCESS) (04emldig_170209.pdf)
SRPSKI : (3164771) (tenderi0308) (Edge Beograd | ORGANIZUJE SEMINAR KAKO FORMIRATI CENE) (05emldig_170209.pdf)
ENGLESKI: (3164771) (tenderi0308) (Edge Beograd | ORGANIZATION OF SEMINAR ON HOW TO FORM PRICES) (05emldig_170209.pdf)
NEMACKI : (3164771) (tenderi0308) (Edge Belgrad | organisiert DAS SEMINAR WIE WIRD DIE PREISE FORMIERT) (05emldig_170209.pdf)
SRPSKI : (3164772) (tenderi0308) ((CG) Ministarstvo unutrasnjih poslova i javne uprave Crne Gore Podgorica | NABAVKA DIZEL ELEKTRICNIH AGREGATA (20-09)) (01cgrocr_170209.htm)
ENGLESKI: (3164772) (tenderi0308) ((CG) Ministry of Internal Affairs and Public Administration of Montenegro Podgorica | PURCHASE OF DIESEL ELECTRIC GENERATORS) (01cgrocr_170209.htm)
NEMACKI : (3164772) (tenderi0308) ((CG) Das Ministerium des Inneren und der öffentlichen Verwaltung von Montenegro Podgorica | BESCHAFFUNG VON DIZEL ELEKTRISCHEN AGREGATEN (20-09)) (01cgrocr_170209.htm)
SRPSKI : (3164773) (tenderi0308) ((CG) Fond penzijskog i invalidskog osiguranja Crne Gore Podgorica | NABAVKA KANCELARIJSKOG MATERIJALA, POTROSNOG MATERIJALA I PAPIRA (01/09)) (02cgrsaj_170209.htm)
ENGLESKI: (3164773) (tenderi0308) ((CG) Pension and Disability Insurance Fund of Montenegro Podgorica | PURCHASE OF OFFICE SUPPLIES, DISPOSABLE MATERIAL AND PAPER) (02cgrsaj_170209.htm)
NEMACKI : (3164773) (tenderi0308) ((CG) Fond der Rente- und Invalidversicherung von Montenegro Podgorica | BESCHAFFUNG VON BÜROMATERIAL, VERBRAUCHSMATERIAL UND PAPIER (01/09)) (02cgrsaj_170209.htm)
SRPSKI : (3164774) (tenderi0308) ((CG) Elektroprivreda Crne Gore EPCG Niksic | IZRADA GLAVNOG PROJEKTA I PROJEKTA ODRZAVANJA, IZVODJENJE GRADJEVINSKIH I ELEKTROMONTAZNIH RADOVA (09/09)) (03cgrsaj_170209.htm)
ENGLESKI: (3164774) (tenderi0308) ((CG) Electric Power Company of Montenegro EPCG Niksic | ELABORATION OF MAIN PROJECT AND PROJECT FOR MAINTENANCE AND CONSTRUCTION AND ELECTRO-INSTALLATION WORKS) (03cgrsaj_170209.htm)
NEMACKI : (3164774) (tenderi0308) ((CG) Elektrowirtschaft von Montenegro EPCG Niksic | PROJEKTIERUNG DER WARTUNG UND AUSFÜHRUNG DER BAU- UND ELEKTROMONTAGEARBEITE) (03cgrsaj_170209.htm)
SRPSKI : (3164775) (tenderi0308) ((CG) Posta Crne Gore Podgorica | NABAVKA OBRAZACA (02/2009)) (04cgrsaj_170209.htm)
ENGLESKI: (3164775) (tenderi0308) ((CG) Postal Company of Montenegro Podgorica | PURCHASE OF FORMS) (04cgrsaj_170209.htm)
NEMACKI : (3164775) (tenderi0308) ((CG) Post von Montenegro Podgorica | BESCHAFFUNG VON FORMULAREN (02/2009)) (04cgrsaj_170209.htm)
SRPSKI : (3164776) (tenderi0308) ((CG) Posta Crne Gore Podgorica | NABAVKA KOVERATA (01/2009)) (05cgrsaj_170209.htm)
ENGLESKI: (3164776) (tenderi0308) ((CG) Postal Company of Montenegro Podgorica | PURCHASE OF ENVELOPES) (05cgrsaj_170209.htm)
NEMACKI : (3164776) (tenderi0308) ((CG) Post von Montenegro Podgorica | BESCHAFFUNG VON BRIEFUMSCHLÄGEN) (05cgrsaj_170209.htm)
SRPSKI : (3164777) (tenderi0308) ((CG) Ministarstvo za informaciono drustvo Crne Gore Podgorica | NABAVKA USLUGA INTERNET SERVISA (01/09)) (06cgrsaj_170209.htm)
ENGLESKI: (3164777) (tenderi0308) ((CG) Ministry of IT Society of Montenegro Podgorica | PURCHASE OF INTERNET SERVICES) (06cgrsaj_170209.htm)
NEMACKI : (3164777) (tenderi0308) ((CG) Das Ministerioum für die Informationsgesellschaft von Montenegro Podgorica | BESCHAFFUNG DER DIENSTE VOM INTERNET SERVICE (01/09)) (06cgrsaj_170209.htm)
SRPSKI : (3164778) (tenderi0308) ((CG) Uprava za sume Pljevlja | NABAVKA KANCELARIJSKOG MATERIJALA, STAMPANIH OBRAZACA I TONERA (04/09)) (07cgrsaj_170209.htm)
ENGLESKI: (3164778) (tenderi0308) ((CG) Forest Administration Pljevlja | PURCHASE OF OFFICE SUPPLIES, PRINTED FORMS AND TONERS) (07cgrsaj_170209.htm)
NEMACKI : (3164778) (tenderi0308) ((CG) Verwaltung für die Wälder Pljevlja | BESCHAFFUNG VON KANZLEIMATERIAL, GEDRUCKTEN FORMULAREN UND TONER (04/09)) (07cgrsaj_170209.htm)
SRPSKI : (3164779) (tenderi0308) ((CG) Prva banka Crne Gore Podogrica | PRODAJA LIVADE u Podgorici) (08cgrocr_170209.htm)
ENGLESKI: (3164779) (tenderi0308) ((CG) Prva banka Crne Gore Podogrica | MEADOWS in Podgorica FOR SALE) (08cgrocr_170209.htm)
NEMACKI : (3164779) (tenderi0308) ((CG) Erstebank von Montenegro Podgorica | VERKAUF DER WIESE in Podgorica) (08cgrocr_170209.htm)
SRPSKI : (3164780) (tenderi0308) ((CG) Prva banka Crne Gore Podogrica | PRODAJA POSLOVNOG PROSTORA u Niksicu) (09cgrocr_170209.htm)
ENGLESKI: (3164780) (tenderi0308) ((CG) Prva banka Crne Gore Podogrica | OFFICE SPACE in Niksic FOR SALE) (09cgrocr_170209.htm)
NEMACKI : (3164780) (tenderi0308) ((CG) Erstebank von Montenegro Podgorica | VERKAUF VOM GESCHÄFTSRAUM in Niksic) (09cgrocr_170209.htm)
SRPSKI : (3164781) (tenderi0308) ((CG) Ministarstvo za ekonomski razvoj Crne Gore Podgorica | IZRADA PROSTORNOG PLANA POSEBNE NAMENE za Durmitorsko podrucje (03/09)) (10cgrsaj_170209.htm)
ENGLESKI: (3164781) (tenderi0308) ((CG) Ministry of Economic Development of Montenegro Podgorica | DESIGN OF SPECIAL-PURPOSE SPATIAL PLAN for territory of Durmitor) (10cgrsaj_170209.htm)
NEMACKI : (3164781) (tenderi0308) ((CG) Ministerium für die ökonomische Entwicklung von Montenegro Podgorica | AUSARBEITUNG VOM RÄUMLICHEN PLAN DES BESTIMMTEN ZWECKS für das Durmitor Gebiet (03/09)) (10cgrsaj_170209.htm)
SRPSKI : (3164782) (tenderi0308) ((CG) Ministarstvo za ekonomski razvoj Crne Gore Podgorica | IZRADA DRZAVNE STUDIJE LOKACIJE Sektor 38 Bigova I LOKALNE STUDIJE LOKACIJE Traste (04/09)) (11cgrsaj_170209.htm)
ENGLESKI: (3164782) (tenderi0308) ((CG) Ministry of Economic Development of Montenegro Podgorica | DESIGN OF NATIONAL STUDY FOR LOCATION OF Sector 38 Bigovo AND LOCAL STUDY FOR LOCATION of Trasta) (11cgrsaj_170209.htm)
NEMACKI : (3164782) (tenderi0308) ((CG) Ministeriumfür die ökonomische Entwicklung von Montenegro Podgorica | AUSARBEITUNG DER STAATLICHEN STUDIE LOKATION Sektor 38 Bigova und LOKALEN STUDIE LOKATION Traste (04/09)) (11cgrsaj_170209.htm)
SRPSKI : (3164783) (tenderi0308) ((CG) HLT Fond Podgorica | PRODAJA KOMPLEKSA Kasarna Moraca u Podgorici) (14cgrocr_170209.htm)
ENGLESKI: (3164783) (tenderi0308) ((CG) HLT Fund Podgorica | COMPLEX Barracks Moraca in Podgorica FOR SALE) (14cgrocr_170209.htm)
NEMACKI : (3164783) (tenderi0308) ((CG) HLT Fond Podgorica | VERKAUF VOM KOMPLEX Kasarne Moraca in Podgorica) (14cgrocr_170209.htm)
SRPSKI : (3164784) (tenderi0308) ((CG) HLT Fond Podgorica | PRODAJA ZEMLJISTA I OBJEKATA u Kotoru) (15cgrocr_170209.htm)
ENGLESKI: (3164784) (tenderi0308) ((CG) HLT Fund Podgorica | LAND AND FACILITIES in Kotor FOR SALE) (15cgrocr_170209.htm)
NEMACKI : (3164784) (tenderi0308) ((CG) HLT Fond Podgorica | VERKAUF DES GRUNDSTÜCKS UND DER OBJEKTE in Kotor) (15cgrocr_170209.htm)
SRPSKI : (3164785) (tenderi0308) ((CG) Gradex-HPB u stecaju Berane | PRODAJA CELOKUPNE IMOVINE PREDUZECA) (18cgrocr_170209.htm)
ENGLESKI: (3164785) (tenderi0308) ((CG) Gradex-HPB in bankruptcy Berane | COMPANY'S PROPERTY FOR SALE) (18cgrocr_170209.htm)
NEMACKI : (3164785) (tenderi0308) ((CG) Gradex-HPB im Konkurs Berane | VERKAUF VOM GESAMTEN VERMÖGEN DES UNTERNEHMENS) (18cgrocr_170209.htm)
SRPSKI : (3164786) (tenderi0308) ((CG) Specijalisticka veterinarska laboratorija Podgorica | NABAVKA DIJALNOSTICKOG I POTROSNOG MATERIJALA ZA LABORATORIJE (01/09)) (19cgrsaj_170209.htm)
ENGLESKI: (3164786) (tenderi0308) ((CG) Specialist Veterinarian Laboratory Podgorica | PURCHASE OF DIAGNOSTIC AND DISPOSABLE MATERIAL FOR LABORATORIES) (19cgrsaj_170209.htm)
NEMACKI : (3164786) (tenderi0308) ((CG) Spezialistische Veterinärlaboratorie Podgorica | BESCHAFFUNG VOM DIAGNOSTISCHEN UND VERBRAUCHSMATERIAL FÜR DIE LABORATORIEN (01/09)) (19cgrsaj_170209.htm)
SRPSKI : (3164787) (tenderi0308) ((CG) Direkcija za saobracaj, odrzavanje i izgradnju puteva na podrucju opstine Danilovgrad | IZVODJENJE RADOVA NA NASIPANJU DELA PUTEVA NA PODRUCJU OPSTINE (02/09)) (20cgrsaj_170209.htm)
ENGLESKI: (3164787) (tenderi0308) ((CG) Directorate for Transportation, Maintenance and Construction of Roads on territory of Municipality of Danilovgrad | WORKS ON COVERING PART OF ROADS ON TERRITORY OF MUNICIPALITY) (20cgrsaj_170209.htm)
NEMACKI : (3164787) (tenderi0308) ((CG) Direktion für Verkehr, Wartung und Ausbau von Wegen in der Gemeinde Danilovgrad | AUFSCHÜTTELUNG DER WEGEN AUF DEM GEBIET DIESER GEMEINDE (02/09)) (20cgrsaj_170209.htm)
SRPSKI : (3164788) (tenderi0308) ((CG) Direkcija za saobracaj, odrzavanje i izgradnju puteva na podrucju opstine Danilovgrad | IZVODJENJE RADOVA NA ASFALTIRANJU DELA PUTEVA NA PODRUCJU OPSTINE (03/09)) (21cgrsaj_170209.htm)
ENGLESKI: (3164788) (tenderi0308) ((CG) Directorate for Transportation, Maintenance and Construction of Roads on territory of Municipality of Danilovgrad | WORKS ON PAVING PART OF ROADS ON TERRITORY OF MUNICIPALITY) (21cgrsaj_170209.htm)
NEMACKI : (3164788) (tenderi0308) ((CG) Direktion für Verkehr, Wartung und Ausbau von Wegen auf dem Gebiet der Gemeinde Danilovgrad | ASPHALTIERUNG VON WEGEN (03/09)) (21cgrsaj_170209.htm)
SRPSKI : (3164789) (tenderi0308) ((CG) JU OS Mirko Srzentic Petrovac | NABAVKA USLUGA IZVODJENJA SKOLE U PRIRODI) (36cgrocr_170209.htm)
ENGLESKI: (3164789) (tenderi0308) ((CG) Public Institution Primary School Mirko Srzentic Petrovac | PURCHASE OF SERVICES OF ORGANIZATION OF OUTDOOR CLASSES) (36cgrocr_170209.htm)
NEMACKI : (3164789) (tenderi0308) ((CG) Grundschule Mirko Srzentic Petrovac | SCHULAUSFLÜGE) (36cgrocr_170209.htm)
SRPSKI : (3164790) (tenderi0308) ((CG) Prva banka Crne Gore Podgorica | PRODAJA PORODICNE STAMBENE ZGRADE u Podgorici) (23cgrocr_170209.htm)
ENGLESKI: (3164790) (tenderi0308) ((CG) Prva banka Crne Gore Podgorica | FAMILY RESIDENTIAL BUILDING in Podgorica FOR SALE) (23cgrocr_170209.htm)
NEMACKI : (3164790) (tenderi0308) ((CG) Erstebank von Montenegro Podgorica | VERKAUF VOM FAMILIENWOHNGEBÄUDE in Podgorica) (23cgrocr_170209.htm)
SRPSKI : (3164791) (tenderi0308) ((CG) Prva banka Crne Gore Podgorica | PRODAJA STAMBENOG PROSTORA u Podgorici) (24cgrocr_170209.htm)
ENGLESKI: (3164791) (tenderi0308) ((CG) Prva banka Crne Gore Podgorica | HOUSING SPACE in Podgorica FOR SALE) (24cgrocr_170209.htm)
NEMACKI : (3164791) (tenderi0308) ((CG9 Erstebank von Montenegro Podgorica | VERKAUF VOM WOHNRAUM in Podgorica) (24cgrocr_170209.htm)
SRPSKI : (3164792) (tenderi0308) ((CG) Prva banka Crne Gore Podgorica | PRODAJA POSLOVNE ZGRADE SA ZEMLJISTEM U VANPRIVREDI u Kolasinu) (25cgrocr_170209.htm)
ENGLESKI: (3164792) (tenderi0308) ((CG) Prva banka Crne Gore Podgorica | BUSINESS BUILDING WITH LAND in Kolasin FOR SALE) (25cgrocr_170209.htm)
NEMACKI : (3164792) (tenderi0308) ((CG) Erstebank von Montenegro Podgorica | VERKAUF VOM GESCHÄFTSGEBÄUDE MIT DEM GRUNDSTÜCK in Kolasin) (25cgrocr_170209.htm)
SRPSKI : (3164793) (tenderi0308) ((CG) JZU Opsta bolnica Danilo I Cetinje | NABAVKA MEDIUMA I MEDICINSKOG MATERIJALA (536/9)) (27cgrsaj_170209.htm)
ENGLESKI: (3164793) (tenderi0308) ((CG) General Hospital Danilo I Cetinje | PURCHASE OF MEDIUM AND MEDICAL MATERIAL) (27cgrsaj_170209.htm)
NEMACKI : (3164793) (tenderi0308) ((CG) JZU Das allgemeine Krankenhaus Danilo I Cetinje | BESCHAFFUNG VOM MEDIEN UND MEDIZINISCHEN MATERIAL (536/9)) (27cgrsaj_170209.htm)
SRPSKI : (3164794) (tenderi0308) ((CG) Agencija za izgradnju i razvoj Herceg Novog | REKONSTRUKCIJA DELA SETALISTA (03/09)) (30cgrsaj_170209.htm)
ENGLESKI: (3164794) (tenderi0308) ((CG) Agency for Construction and Development of Herceg Novi | RECONSTRUCTION OF PART OF PEDESTRIAN WALK) (30cgrsaj_170209.htm)
NEMACKI : (3164794) (tenderi0308) ((CG) Agentur für Ausbau und Entwicklung von Herzeg Novi | REKONSTRUKTION VON EINEM TEIL DES FUßGÄNGERWEGS (03/09)) (30cgrsaj_170209.htm)
SRPSKI : (3164795) (tenderi0308) ((CG) Zavod za udzbenike i nastavna sredstva Podgorica | IZRADA OBRAZACA NA MATERNJEM I ALBANSKOM JEZIKU (2/09)) (31cgrsaj_170209.htm)
ENGLESKI: (3164795) (tenderi0308) ((CG) Institute for Textbooks and Teaching Aids Podgorica | DESIGN OF FORMS IN MOTHER AND ALBANIAN LANGUAGE) (31cgrsaj_170209.htm)
NEMACKI : (3164795) (tenderi0308) ((CG) Anstalt für die Lehrbücher und Lehrmittel Podgorica | AUSARBEITUNG DER FORMULARE AUF MUTTERSPRACHE UND ALBANISCHE SPRACHE (2/09)) (31cgrsaj_170209.htm)
SRPSKI : (3164796) (tenderi0308) ((CG) Opstina Kotor | IZRADA DETALJNOG URBANISTICKOG PLANA SA IZRADOM KATASTARSKO-GEODETSKE PODLOGE (01/09)) (32cgrsaj_170209.htm)
ENGLESKI: (3164796) (tenderi0308) ((CG) Municipality of Kotor | DESIGN OF DETAILED LAND-UTILIZATION PLAN) (32cgrsaj_170209.htm)
NEMACKI : (3164796) (tenderi0308) ((CG) Municipality of Kotor | DESIGN OF DETAILED LAND-UTILIZATION PLAN) (32cgrsaj_170209.htm)
SRPSKI : (3163080) (tenderi0308) (Agencija "Nova Znanja I " | ORGANIZUJE Program dvodnevnog instruktivno - edukativnog specijalistickog seminara pod nazivom : "Upravljanje Javnim Nabavkama sa fokusom na Primenu Novog Zakona o Javnim Nabavkama") (04emldig_180209.pdf)
ENGLESKI: (3163080) (tenderi0308) (Agencija "Nova Znanja I " | ORGANIZUJE Program dvodnevnog instruktivno - edukativnog specijalistickog seminara pod nazivom : "Upravljanje Javnim Nabavkama sa fokusom na Primenu Novog Zakona o Javnim Nabavkama") (04emldig_180209.pdf)
NEMACKI : (3163080) (tenderi0308) (Agencija "Nova Znanja I " | ORGANIZUJE Program dvodnevnog instruktivno - edukativnog specijalistickog seminara pod nazivom : "Upravljanje Javnim Nabavkama sa fokusom na Primenu Novog Zakona o Javnim Nabavkama") (04emldig_180209.pdf)
SRPSKI : (3163081) (tenderi0308) (Agencija "Nova Znanja I " | ORGANIZUJE TRECI CIKLUS PRIPREMNIH SEMINARA "Analiza poslovanja i Informacione tehnologije" - 93 pitanja) (03emldig_180209.pdf)
ENGLESKI: (3163081) (tenderi0308) (Agencija "Nova Znanja I " | ORGANIZUJE TRECI CIKLUS PRIPREMNIH SEMINARA "Analiza poslovanja i Informacione tehnologije" - 93 pitanja) (03emldig_180209.pdf)
NEMACKI : (3163081) (tenderi0308) (Agencija "Nova Znanja I " | ORGANIZUJE TRECI CIKLUS PRIPREMNIH SEMINARA "Analiza poslovanja i Informacione tehnologije" - 93 pitanja) (03emldig_180209.pdf)
SRPSKI : (3164757) (tenderi0308) (Ekonomsko trgovinska skola Vuk Karadzic iz Stare Pazove | NABAVKA USLUGA IZVODJENJA EKSKURZIJA) (01novocr_170209.htm)
ENGLESKI: (3164757) (tenderi0308) (School of Economy and Trade Vuk Karadzic from Stara Pazova | PURCHASE OF SERVICES OF ORGANIZATION OF EXCURSIONS) (01novocr_170209.htm)
NEMACKI : (3164757) (tenderi0308) (Ökonomisch-gewerbliche Schule Vuk Karadzic aus Stara Pazova SCHULAUSFLÜGE) (01novocr_170209.htm)
SRPSKI : (3164815) (tenderi0308) (Hemik Kikinda | PRODAJA DELA IMOVINE JAVNIM NADMETANJEM) (01polocr_180209.htm)
ENGLESKI: (3164815) (tenderi0308) (hemik kikinda | SALE OF PART OF PROPERTY ON PUBLIC AUCTION) (01polocr_180209.htm)
NEMACKI : (3164815) (tenderi0308) (Hermik Kikinda | VERKAUF VON EINEM TEIL DES VERMÖGENS) (01polocr_180209.htm)
SRPSKI : (3164824) (tenderi0308) (Poreska uprava filijala Loznica | PRODAJA NEPOKRETNOSTI) (03danocr_180209.htm)
ENGLESKI: (3164824) (tenderi0308) (Tax Administration, Office Loznica | REAL ESTATES FOR SALE) (03danocr_180209.htm)
NEMACKI : (3164824) (tenderi0308) (Steuerverwaltung, Filiale Loznica | VERKAUF VON IMMOBILIEN) (03danocr_180209.htm)
SRPSKI : (3164827) (tenderi0308) (Gerontoloski centar Nis | PRIKUPLJANJE PONUDA ZA NABAVKU) (04dansaj_180209.htm)
ENGLESKI: (3164827) (tenderi0308) (Gerontology Center Nis | COLLECTING OF BIDS FOR PROCUREMENT) (04dansaj_180209.htm)
NEMACKI : (3164827) (tenderi0308) (Gerontologisches Zentrum Nis | DAS SAMMELN VON ANGEBOTEN FÜR DIE BESCHAFFUNG) (04dansaj_180209.htm)
SRPSKI : (3164828) (tenderi0308) (Institut za istrazivanja i projektovanja u privredi Beograd | ORGANIZUJE SKOLU KVALITETA 2009.) (01emldig_180209.pdf)
ENGLESKI: (3164828) (tenderi0308) (Institute for Research and Planning in Economy Belgrade | ORGANIZATION OF QUALITY SCHOOL 2009) (01emldig_180209.pdf)
NEMACKI : (3164828) (tenderi0308) (Institut für Forschung und Projektierung in der Wirtschaft Belgrad | organisiert DIE SCHULE DER QUALITÄT 2009) (01emldig_180209.pdf)
SRPSKI : (3164831) (tenderi0308) (Poreska uprava filijala Krusevac | PRODAJA NEPOKRETNOSTI) (05danocr_180209.htm)
ENGLESKI: (3164831) (tenderi0308) (Tax Administration, Office Krusevac | REAL ESTATES FOR SALE) (05danocr_180209.htm)
NEMACKI : (3164831) (tenderi0308) (Steuerverwaltung, Filiale Krusevac | VERKAUF DER IMMOBILIE) (05danocr_180209.htm)
SRPSKI : (3164837) (tenderi0308) (Osnovna skola vozd karadjordje Nis | NABAVKA USLUGA IZVODJENJA EKSKURZIJA) (07novocr_180209.htm)
ENGLESKI: (3164837) (tenderi0308) (Primary School vozd karadjordje Nis | ORGANIZATION OF EXCURSIONS) (07novocr_180209.htm)
NEMACKI : (3164837) (tenderi0308) (Grundschule Vozd Karadjordje Nis | SCHULAUSFLÜGE) (07novocr_180209.htm)
SRPSKI : (3164844) (tenderi0308) (Upravni odbor direkcije za izgradnju opstine Indjija | DAVANJE U ZAKUP NEIGRADJENOG GRADJEVINSKOG ZEMLJISTA RADI IZGRADNJE PROIZVODNO POSLOVNIH OBJEKATA) (02nsdocr_180209.htm)
ENGLESKI: (3164844) (tenderi0308) (Administrative Board of Directorate for Construction of Municipality of Indjija | RENTAL FOR CONSTRUCTION OF PRODUCTION BUSINESS FACILITIES) (02nsdocr_180209.htm)
NEMACKI : (3164844) (tenderi0308) (Verwaltungskommission der Direktion für den Ausbau der Gemeinde Indjija | VERMIETUNG WEGEN DES AUSBAUES VOM GESCHÄFTSOBJEKT) (02nsdocr_180209.htm)
SRPSKI : (3164882) (tenderi0308) ((CG) Direkcija za uredjenje i izgradnju Kotora | IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA GROBLJE (11/09)) (01cgrsaj_180209.htm)
ENGLESKI: (3164882) (tenderi0308) ((CG) Directorate for Organization and Construction of Kotor | DESIGN OF PROJECT DOCUMENTATION FOR CEMETERY) (01cgrsaj_180209.htm)
NEMACKI : (3164882) (tenderi0308) ((CG) Direktion für Einrichrung und Ausbau der Stadt Kotor | AUSARBEITUNG DER PROJEKTDOKUMENTATION FÜR DEN FRIEDHOF (11/09)) (01cgrsaj_180209.htm)
SRPSKI : (3164883) (tenderi0308) ((CG) JP Regionalni vodovod Crnogorsko primorje Budva | IZGRADNJA SANITARNE DEPONIJE na lokaciji Mozura (A-SLF-003)) (02cgrocr_180209.htm)
ENGLESKI: (3164883) (tenderi0308) ((CG) Public Company Regional Water Supply System Crnogorsko primorje Budva | CONSTRUCTION OF SANITARIAN DUMP on location of Mozura) (02cgrocr_180209.htm)
NEMACKI : (3164883) (tenderi0308) ((CG) Regionale Wasserleitung Montenegrienere Küste Budva | AUSBAU DER SANITÄREN DEPONIE auf der Lokation Mozura (A-SLF-003)) (02cgrocr_180209.htm)
SRPSKI : (3164884) (tenderi0308) ((CG) Opstina Kotor | IZRADA STRATESKE PROCENE UTICAJA NA ZIVOTNU SREDINU u zahvatu DUP-a Radanovici (02/09)) (04cgrsaj_180209.htm)
ENGLESKI: (3164884) (tenderi0308) ((CG) Municipality of Kotor | DESIGN OF STRATEGIC ESTIMATES OF INFLUENCE ON ENVIRONMENT) (04cgrsaj_180209.htm)
NEMACKI : (3164884) (tenderi0308) ((CG) Gemeinde Kotor | AUSARBEITUNG DER STRATEGISCHEN EINSCHÄTZUNG DES EINFLUßES AUF DER LEBENSUMWELT DUP Radanovici (02/09)) (04cgrsaj_180209.htm)
SRPSKI : (3164885) (tenderi0308) ((CG) Hipotekarna banka Podgorica | PRODAJA POSLOVNE ZGRADE U VANPRIVREDI u Baru) (05cgrocr_180209.htm)
ENGLESKI: (3164885) (tenderi0308) ((CG) Hipotekarna banka Podgorica | BUSINESS BUILDING IN EXTRAECONOMY SECTOR in Bar FOR SALE POSLOVNE ZGRADE U VANPRIVREDI u Baru) (05cgrocr_180209.htm)
NEMACKI : (3164885) (tenderi0308) ((CG) Hypothekbank Podgorica | VERKAUF DES GESCHÄFTSGEBÄUDE in Bar) (05cgrocr_180209.htm)
SRPSKI : (3164886) (tenderi0308) ((CG) Prva banka Crne Gore Podgorica | PRODAJA STAMBENOG PROSTORA u Podgorici) (07cgrocr_180209.htm)
ENGLESKI: (3164886) (tenderi0308) ((CG) Prva banka Crne Gore Podgorica | RESIDENTIAL SPACE in Podgorica FOR SALE) (07cgrocr_180209.htm)
NEMACKI : (3164886) (tenderi0308) ((CG) Erstebank von Montenegro Podgorica | VERKAUF VOM WOHNRAUM in Podgorica) (07cgrocr_180209.htm)
SRPSKI : (3164887) (tenderi0308) ((CG) Prva banka Crne Gore Podgorica | PRODAJA PORODICNE STAMBENE ZGRADE u Niksicu) (06cgrocr_180209.htm)
ENGLESKI: (3164887) (tenderi0308) ((CG) Prva banka Crne Gore Podgorica | FAMILY RESIDENTIAL BUILDING in Niksic FOR SALE) (06cgrocr_180209.htm)
NEMACKI : (3164887) (tenderi0308) ((CG) Erstebank von Montenegro Podgorica | VERKAUF VOM FAMILIENWOHNGEBÄUDE in Niksic) (06cgrocr_180209.htm)
SRPSKI : (3164888) (tenderi0308) ((CG) Uprava policije Crne Gore Podgorica | IZVODJENJE GRADJEVINSKO-ZANATSKIH I ELEKTRO RADOVA (11/09)) (08cgrsaj_180209.htm)
ENGLESKI: (3164888) (tenderi0308) ((CG) Police Administration of Montenegro Podgorica | CONSTRUCTION-VOCATIONAL AND ELECTRIC WORKS) (08cgrsaj_180209.htm)
NEMACKI : (3164888) (tenderi0308) ((CG) Polizeiverwaltung von Montenegro Podgorica | BAU- UND HANDELSWERKARBEITEN (11/09)) (08cgrsaj_180209.htm)
SRPSKI : (3164889) (tenderi0308) ((CG) Direkcija javnih radova Crne Gore Podgorica | IZVODJENJE RADOVA NA IZGRADNJI TRAFOSTANICE SA PRIKLJUCENJEM OBJEKTA (05-09/09)) (09cgrsaj_180209.htm)
ENGLESKI: (3164889) (tenderi0308) ((CG) Directorate for Public Works of Montenegro Podgorica | WORKS ON CONSTRUCTION OF SUBSTATION) (09cgrsaj_180209.htm)
NEMACKI : (3164889) (tenderi0308) ((CG) Direktion der öffentlichen Arbeiten von Montenegro Podgorica | AUSBAU DER TRAFOSTATION MIT DEM ANSCHLUß DES OBJEKTS (05-09/09)) (09cgrsaj_180209.htm)
SRPSKI : (3164890) (tenderi0308) ((CG) Univerzitet Crne Gore, Arhitektonski fakultet Podgorica | NABAVKA AVIO KARATA ZA POTREBE FAKULTETA (01/09)) (10cgrsaj_180209.htm)
ENGLESKI: (3164890) (tenderi0308) ((CG) University of Montenegro, Faculty of Architecture Podgorica | PURCHASE OF FLYING TICKETS FOR NEEDS OF FACULTY) (10cgrsaj_180209.htm)
NEMACKI : (3164890) (tenderi0308) ((CG) Universität von Montenegro, architektonische Fakultät Podgorica | BESCHAFFUNG VON LUFTFAHRTKARTEN FÜR DIE BEDÜRFNISSE DER FAKULTÄT (01/09)) (10cgrsaj_180209.htm)
SRPSKI : (3164891) (tenderi0308) ((CG) Uprava za sume Crne Gore Pljevlja | NABAVKA PLOCICA ZA OZNACAVANJE STABALA (05/09)) (11cgrsaj_180209.htm)
ENGLESKI: (3164891) (tenderi0308) ((CG) Administration for Forests of Montenegro Pljevlja | PURCHASE OF TAGS FOR MARKING LOGS) (11cgrsaj_180209.htm)
NEMACKI : (3164891) (tenderi0308) ((CG)Wälderverwaltung von Montenegro Pljevlja | BESCHAFFUNG VON PLATTEN FÜR DIE MARKIERUNG DER BAUMSTÄMME (05/09)) (11cgrsaj_180209.htm)
SRPSKI : (3164892) (tenderi0308) ((CG) Elektroprivreda Crne Gore EPCG, Elektrogradnja Podgorica | IZRADA KALUPA I IGLI ZA AB STUBOVE (10/09)) (12cgrsaj_180209.htm)
ENGLESKI: (3164892) (tenderi0308) ((CG) Electric Power Company of Montenegro EPCG, Elektrogradnja Podgorica | DESIGN OF MOULDS AND NEEDLES FOR AB POLES) (12cgrsaj_180209.htm)
NEMACKI : (3164892) (tenderi0308) ((CG) Elektrowirtschaft von Montenegro EPCG Podgorica | AUSARBEITUNG VON LEISTEN UND NADELN FÜR AB PFEILE (10/09)) (12cgrsaj_180209.htm)
SRPSKI : (3164893) (tenderi0308) ((CG) Direkcija javnih radova Crne Gore Podgorica | IZVODJENJE GRADJEVINSKO-ZANATSKIH I INSTALATERSKIH RADOVA NA OBJEKTU Instituta za javno zdravlje (05-08/09)) (13cgrsaj_180209.htm)
ENGLESKI: (3164893) (tenderi0308) ((CG) Directorate for Public Works of Montenegro Podgorica | CONSTRUCTION-VOCATIONAL AND INSTALLATION WORKS ON FACILITY of Public Health Institute) (13cgrsaj_180209.htm)
NEMACKI : (3164893) (tenderi0308) ((CG) Direktion der öff. Arbeiten von Montenegro | BAU- UND HANDELSWERKARBEITEN AUF DEM OBJEKT des Instituts für die öffentliche Gesundheit (05-0809)) (13cgrsaj_180209.htm)
SRPSKI : (3164894) (tenderi0308) ((CG) Veterinarska uprava Crne Gore Podgorica | NABAVKA USLUGA LABORATORIJSKIH ANALIZA REZIDUA U ZIVOTINJAMA, HRANI ZIVOTINJSKOG POREKLA I HRANI ZA ZIVOTINJE (01/09)) (14cgrsaj_180209.htm)
ENGLESKI: (3164894) (tenderi0308) ((CG) Veterinarian Administration of Montenegro Podgorica | PURCHASE OF SERVICES OF LABORATORY ANALYSES OF RESIDUES IN ANIMALS, ANIMAL FOOD AND FOOD FOR ANIMALS) (14cgrsaj_180209.htm)
NEMACKI : (3164894) (tenderi0308) ((CG) Veterinärverwaltung von Montenegro Podgorica | LABORATORISCHE ANALYSE VON RESIDU IN TIEREN, NAHRUNG VON TIEREN UND NAHRUNG FÜR TIEREN (01/09)) (14cgrsaj_180209.htm)
SRPSKI : (3164895) (tenderi0308) ((CG) JP za upravljanje morskim dobrom Crne Gore Budva | IZVODJENJE RADOVA NA ODRZAVANJU JAVNE RASVETE (0204-443/3)) (15cgrsaj_180209.htm)
ENGLESKI: (3164895) (tenderi0308) ((CG) Public Company for Sea Good Management of Montenegro Budva | WORKS ON MAINTENANCE OF PUBLIC LIGHTING SYSTEM) (15cgrsaj_180209.htm)
NEMACKI : (3164895) (tenderi0308) ((CG) öff. U. für die Kontrolle des Seegutes von Montenegro Budva | WARTUNG DER ÖFFENTLICHEN BELEUCHTUNG (0204-443/3)) (15cgrsaj_180209.htm)
SRPSKI : (3164896) (tenderi0308) ((CG) JU Osnovna skola Maksim Gorki Podgorica | NABAVKA USLUGA ORGANIZOVANJA SKOLE U PRIRODI) (19cgrsaj_180209.htm)
ENGLESKI: (3164896) (tenderi0308) ((CG) Public Institution Primary School Maksim Gorki Podgorica | PURCHASE OF SERVICES OF ORGANIZATION OF OUTDOOR CLASSES) (19cgrsaj_180209.htm)
NEMACKI : (3164896) (tenderi0308) ((CG) Grundschule Maksim Gorki Podgorica | SCHULAUSFLÜGE) (19cgrsaj_180209.htm)
SRPSKI : (3164932) (tenderi0308) (Agencija za privatizaciju Brograd | PRODAJU FABRIKE SECERA DIMITRIJE TUCOVIC) (01polocr_190209.htm)
ENGLESKI: (3164932) (tenderi0308) (Privatization Agency Belgrade | SUGAR FACTORY DIMITRIJE TUCOVIC FOR SALE) (01polocr_190209.htm)
NEMACKI : (3164932) (tenderi0308) (Privatization Agency Belgrade | SUGAR FACTORY DIMITRIJE TUCOVIC FOR SALE) (01polocr_190209.htm)
SRPSKI : (3164933) (tenderi0308) (Republicka direkcija za imovinu Beograd | IZDAVANJE POSLOVNOG PROSTORA NA NOVOIZGRADJENOM GRANICNOM PRELAZU HORGOS) (02polocr_190209.htm)
ENGLESKI: (3164933) (tenderi0308) (Republic Directorate for Property Belgrade | OFFICE SPACE ON NEWLY BUILT BORDER CROSSIN HORGOS FOR RENT) (02polocr_190209.htm)
NEMACKI : (3164933) (tenderi0308) (Republic Directorate for Property Belgrade | OFFICE SPACE ON NEWLY BUILT BORDER CROSSIN HORGOS FOR RENT) (02polocr_190209.htm)
SRPSKI : (3164934) (tenderi0308) (Komisija za izdavanje u zakup poslovnog prostora mesne zajednice lestar Smederevo | IZDAVANJE U ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA U ULICI PETRIJEVSKOJ BR2 SMEDEREVO) (04polocr_190209.htm)
ENGLESKI: (3164934) (tenderi0308) (Commission for Rental of Office Space of Local Community of Lestar Smederevo | OFFICE SPACE IN PETRIJEVSKA STREET IN SMEDEREVO FOR RENT) (04polocr_190209.htm)
NEMACKI : (3164934) (tenderi0308) (Commission for Rental of Office Space of Local Community of Lestar Smederevo | OFFICE SPACE IN PETRIJEVSKA STREET IN SMEDEREVO FOR RENT) (04polocr_190209.htm)
SRPSKI : (3164936) (tenderi0308) (Ministarstvo finansija poreska uprava filijala Knjazevac | PRODAJA POKRETNIH STVARI) (07danocr_190209.htm)
ENGLESKI: (3164936) (tenderi0308) (Ministry of Finance, Tax Administration, Office Knjazevac | MOBILE PROPERTY FOR SALE) (07danocr_190209.htm)
NEMACKI : (3164936) (tenderi0308) (Ministry of Finance, Tax Administration, Office Knjazevac | MOBILE PROPERTY FOR SALE) (07danocr_190209.htm)
SRPSKI : (3164937) (tenderi0308) (Ministarstvo finansija poreska uprava filijala Knjazevac | PRODAJA nepokretnosti STVARI) (08danocr_190209.htm)
ENGLESKI: (3164937) (tenderi0308) (Ministry of Finance, Tax Administration, Office Knjazevac | REAL ESTATES FOR SALE) (08danocr_190209.htm)
NEMACKI : (3164937) (tenderi0308) (Ministry of Finance, Tax Administration, Office Knjazevac | REAL ESTATES FOR SALE) (08danocr_190209.htm)
SRPSKI : (3164938) (tenderi0308) (Naftna industrija srbije Novi sad | NABAVKA MINERALNIH BAZNIH ULJA) (09polocr_190209.htm)
ENGLESKI: (3164938) (tenderi0308) (Petroleum Industry of Serbia Novi Sad | PURCHASE OF MINERAL BASE OILS) (09polocr_190209.htm)
NEMACKI : (3164938) (tenderi0308) (Petroleum Industry of Serbia Novi Sad | PURCHASE OF MINERAL BASE OILS) (09polocr_190209.htm)
SRPSKI : (3164940) (tenderi0308) (Naftna industrija srbije Novi sad | NABAVKA PLASTICNE AMBALAZE) (10polocr_190209.htm)
ENGLESKI: (3164940) (tenderi0308) (Petroleum Industry of Serbia Novi Sad | PURCHASE OF PLASTIC PACKAGING) (10polocr_190209.htm)
NEMACKI : (3164940) (tenderi0308) (Petroleum Industry of Serbia Novi Sad | PURCHASE OF PLASTIC PACKAGING) (10polocr_190209.htm)
SRPSKI : (3164969) (tenderi0308) ((CG) Direkcija za nabavke crne gore Podgorica | PONUDE ZA NABAVKU POTRAZNJA GRADJEVINSKOG MATERIJALA 07/09) (04cgrsaj_190209.htm)
ENGLESKI: (3164969) (tenderi0308) ((CG) Directorate for Procurements of Montenegro Podgorica | OFFERS FOR PROCUREMENT OF BUILDING MATERIAL) (04cgrsaj_190209.htm)
NEMACKI : (3164969) (tenderi0308) ((CG) Directorate for Procurements of Montenegro Podgorica | OFFERS FOR PROCUREMENT OF BUILDING MATERIAL) (04cgrsaj_190209.htm)
SRPSKI : (3164935) (tenderi0308) (Ddor Novi sad | IZDAVANJE U ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA) (06nsdocr_190209.htm)
ENGLESKI: (3164935) (tenderi0308) (Ddor Novi sad | OFFICE SPACE FOR RENT) (06nsdocr_190209.htm)
NEMACKI : (3164935) (tenderi0308) (Ddor Novi sad | OFFICE SPACE FOR RENT) (06nsdocr_190209.htm)
SRPSKI : (3164972) (tenderi0308) ((CG) Ministarstvo pravde crne gore Podgorica | NABAVKA POTRAZNJA KANCELARIJSKOG MATERIJALA 05-02/09) (05cgrsaj_190209.htm)
ENGLESKI: (3164972) (tenderi0308) ((CG) Ministry of Justice of Montenegro Podgorica | PURCHASE OF OFFICE SUPPLIES) (05cgrsaj_190209.htm)
NEMACKI : (3164972) (tenderi0308) ((CG) Ministarstvo pravde crne gore Podgorica | NABAVKA POTRAZNJA KANCELARIJSKOG MATERIJALA 05-02/09) (05cgrsaj_190209.htm)
SRPSKI : (3164973) (tenderi0308) ((CG) Centralna depozitarna agencija Podgorica | USLUGA POTRAZNJA REVIZIJA FINANSISKIH ISKAZA) (06cgrocr_190209.htm)
ENGLESKI: (3164973) (tenderi0308) ((CG) Central Deposit Agency Podgorica | REVISION OF FINANCIAL REPORTS) (06cgrocr_190209.htm)
NEMACKI : (3164973) (tenderi0308) ((CG) Centralna depozitarna agencija Podgorica | USLUGA POTRAZNJA REVIZIJA FINANSISKIH ISKAZA) (06cgrocr_190209.htm)
SRPSKI : (3164974) (tenderi0308) ((CG) Direkcija za javne nabavke Bar | IZRADA FASADA I HIDROIZOLACIJE NA STAMBENO POSLOVNIM OBJEKTIMA U BARU 04/09) (07cgrsaj_190209.htm)
ENGLESKI: (3164974) (tenderi0308) ((CG) Directorate for Public Procurements Bar | DESIGN OF FAÇADE OF HYDRO-INSULATION ON RESIDENTIAL BUSINESS FACILITIES IN BAR) (07cgrsaj_190209.htm)
NEMACKI : (3164974) (tenderi0308) ((CG) Direkcija za javne nabavke Bar | IZRADA FASADA I HIDROIZOLACIJE NA STAMBENO POSLOVNIM OBJEKTIMA U BARU 04/09) (07cgrsaj_190209.htm)
SRPSKI : (3164981) (tenderi0308) ((CG) Univerzitet crne gore Podgorica | IZDAVANJE I STAMPANJE UNIVERZITETSKIH PUBLIKACIJA) (08cgrocr_190209.htm)
ENGLESKI: (3164981) (tenderi0308) ((CG) University of Montenegro Podgorica | PUBLISHING AND PRINTING OF UNIVERSITY PUBLICATIONS) (08cgrocr_190209.htm)
NEMACKI : (3164981) (tenderi0308) ((CG) University of Montenegro Podgorica | PUBLISHING AND PRINTING OF UNIVERSITY PUBLICATIONS) (08cgrocr_190209.htm)
SRPSKI : (3164986) (tenderi0308) ((CG) Uprava za zastitu konkurenciju crne gore Podgorica | ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA ZA POTREBE RADA UPRAVE ZA ZASTITU KONKURENCIJE 01/09) (10cgrsaj_190209.htm)
ENGLESKI: (3164986) (tenderi0308) ((CG) Administration for Protection of Competition of Montenegro Podgorica | RENTAL OF OFFICE SPACE FOR NEEDS OF WORK OF ADMINISTRATION FOR PROTECTION OF COMPETITION) (10cgrsaj_190209.htm)
NEMACKI : (3164986) (tenderi0308) ((CG) Administration for Protection of Competition of Montenegro Podgorica | RENTAL OF OFFICE SPACE FOR NEEDS OF WORK OF ADMINISTRATION FOR PROTECTION OF COMPETITION) (10cgrsaj_190209.htm)
SRPSKI : (3164990) (tenderi0308) ((CG) Direkcija za nabavke crene gore Bar | IZVODJENJE RADOVA NA IZRADI POTPORNIH ZIDOVA 03/09) (11cgrsaj_190209.htm)
ENGLESKI: (3164990) (tenderi0308) ((CG) Directorate for Procurement of Montenegro Bar | WORKS ON CONSTRUCTION OF SUPPORTING WALLS) (11cgrsaj_190209.htm)
NEMACKI : (3164990) (tenderi0308) ((CG) Directorate for Procurement of Montenegro Bar | WORKS ON CONSTRUCTION OF SUPPORTING WALLS) (11cgrsaj_190209.htm)
SRPSKI : (3164996) (tenderi0308) ((CG) Opstina Zabljak | IZGRADNJU ULICNE RASVJETE I TROTOARA OD HOTELA PLANINKA KA HOTELU ENIGMA 02/2009) (12cgrsaj_190209.htm)
ENGLESKI: (3164996) (tenderi0308) ((CG) Municipality of Zabljak | DESIGN OF STREET LIGHTING SYSTEM AND PAVEMENT FROM HOTEL PLANINKA TO HOTEL ENIGMA) (12cgrsaj_190209.htm)
NEMACKI : (3164996) (tenderi0308) ((CG) Municipality of Zabljak | DESIGN OF STREET LIGHTING SYSTEM AND PAVEMENT FROM HOTEL PLANINKA TO HOTEL ENIGMA) (12cgrsaj_190209.htm)
SRPSKI : (3165002) (tenderi0308) ((CG) Prva banka crne gore Podgorice | PRODAJA STAMBENE ZGRADE I POMOCNIH OBJEKATA) (13cgrocr_190209.htm)
ENGLESKI: (3165002) (tenderi0308) ((CG) Prva banka crne gore Podgorice | RESIDENTIAL BUILDING AND AUXILIARY FACILITIES FOR SALE) (13cgrocr_190209.htm)
NEMACKI : (3165002) (tenderi0308) ((CG) Prva banka crne gore Podgorice | RESIDENTIAL BUILDING AND AUXILIARY FACILITIES FOR SALE) (13cgrocr_190209.htm)
SRPSKI : (3165006) (tenderi0308) ((CG) Prva banka crne gore Podgorice | PRODAJA VRTA ZEMLJISTA I ZGRADE) (14cgrocr_190209.htm)
ENGLESKI: (3165006) (tenderi0308) ((CG) Prva banka crne gore Podgorice | GARDEN, LAND AND BUILDING FOR SALE) (14cgrocr_190209.htm)
NEMACKI : (3165006) (tenderi0308) ((CG) Prva banka crne gore Podgorice | GARDEN, LAND AND BUILDING FOR SALE) (14cgrocr_190209.htm)
SRPSKI : (3165008) (tenderi0308) ((CG) Ministarstvo saobracaja, pomorstva i telekomunikacija Crne Gore Podgorica | NABAVKA KANCELARIJSKOG MATERIJALA (01/09)) (17cgrsaj_190209.htm)
ENGLESKI: (3165008) (tenderi0308) ((CG) Ministry of Transportation, Navigation and Telecommunications of Montenegro Podgorica | PURCHASE OF OFFICE SUPPLIES) (17cgrsaj_190209.htm)
NEMACKI : (3165008) (tenderi0308) ((CG) Ministry of Transportation, Navigation and Telecommunications of Montenegro Podgorica | PURCHASE OF OFFICE SUPPLIES) (17cgrsaj_190209.htm)
SRPSKI : (3165009) (tenderi0308) ((CG) Ministarstvo unutrasnjih poslova i javne uprave Crne Gore Podgorica | NABAVKA POSTELJINE I PESKIRA (27-09)) (16cgrsaj_190209.htm)
ENGLESKI: (3165009) (tenderi0308) ((CG) Ministry of Internal Affairs and Public Administration of Montenegro Podgorica | PURCHASE OF BED LINENS AND TOWELS) (16cgrsaj_190209.htm)
NEMACKI : (3165009) (tenderi0308) ((CG) Ministry of Internal Affairs and Public Administration of Montenegro Podgorica | PURCHASE OF BED LINENS AND TOWELS) (16cgrsaj_190209.htm)
SRPSKI : (3165010) (tenderi0308) ((CG) Hypo alpe adria banka Podgorica | PRODAJA STAMBENOG PROSTORA) (18cgrocr_190209.htm)
ENGLESKI: (3165010) (tenderi0308) ((CG) Hypo alpe adria bank Podgorica | RESIDENTIAL SPACE FOR SALE) (18cgrocr_190209.htm)
NEMACKI : (3165010) (tenderi0308) ((CG) Hypo alpe adria bank Podgorica | RESIDENTIAL SPACE FOR SALE) (18cgrocr_190209.htm)
SRPSKI : (3165011) (tenderi0308) ((BIH) Hipotekarna banka Podgorica | PRODAJA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJISTA na Cetinju) (20cgrocr_190209.htm)
ENGLESKI: (3165011) (tenderi0308) ((BIH) Mortgage Bank Podgorica | AGRICULTURAL LAND on Cetinje FOR SALE) (20cgrocr_190209.htm)
NEMACKI : (3165011) (tenderi0308) ((BIH) Mortgage Bank Podgorica | AGRICULTURAL LAND on Cetinje FOR SALE) (20cgrocr_190209.htm)
SRPSKI : (3165012) (tenderi0308) ((CG) Hypo alpe adria banka Podgorica | PRODAJA) (19cgrocr_190209.htm)
ENGLESKI: (3165012) (tenderi0308) ((CG) Hypo alpe adria bank Podgorica | SALE) (19cgrocr_190209.htm)
NEMACKI : (3165012) (tenderi0308) ((CG) Hypo alpe adria bank Podgorica | SALE) (19cgrocr_190209.htm)
SRPSKI : (3165013) (tenderi0308) ((CG) Ministarstvo turizma i zastite zivotne sredine Podgorica | RASPODELA SREDSTAVA NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA) (22cgrocr_190209.htm)
ENGLESKI: (3165013) (tenderi0308) ((CG) Ministry of Tourism and Environment Protection Podgorica | DISTRIBUTION OF FUNDS AMONG NON-GOVERNMENT ORGANIZATIONS) (22cgrocr_190209.htm)
NEMACKI : (3165013) (tenderi0308) ((CG) Ministry of Tourism and Environment Protection Podgorica | DISTRIBUTION OF FUNDS AMONG NON-GOVERNMENT ORGANIZATIONS) (22cgrocr_190209.htm)
SRPSKI : (3165014) (tenderi0308) (Centar za razvoj ljudskih resurska i menadzment Beograd | ORGANIZUJE AKADEMIJA PROFESIONALNE PRODAJE - PROFESIONALNI RAZVOJNI PROGRAM SA EBC*L SERTIFIKACIJOM) (01emldig_190209.pdf)
ENGLESKI: (3165014) (tenderi0308) (Center for Development of Human Resources and Management Belgrade | ORGANIZATION OF PROFESSIONAL SALES ACADEMIES - PROFESSIONAL DEVELOPMENT PROGRAMME WITH EBC*L CERTIFICATING) (01emldig_190209.pdf)
NEMACKI : (3165014) (tenderi0308) (Center for Development of Human Resources and Management Belgrade | ORGANIZATION OF PROFESSIONAL SALES ACADEMIES - PROFESSIONAL DEVELOPMENT PROGRAMME WITH EBC*L CERTIFICATING) (01emldig_190209.pdf)
SRPSKI : (3165034) (tenderi0308) (Poreska Uprava Negotin | PRODAJA SUMA PASNJAKA I LIVADA) (01danocr_200209.htm)
ENGLESKI: (3165034) (tenderi0308) (Tax Administration Negotin | FORESTS, PASTURES AND MEADOWS FOR SALE) (01danocr_200209.htm)
NEMACKI : (3165034) (tenderi0308) (Steuerverwaltung Negotin | VERKAUF VON WÄLDERN, WEIDEN UND WIESEN) (01danocr_200209.htm)
SRPSKI : (3165035) (tenderi0308) (Poreska uprava Leskovac | PRODAJA SUMA) (03danocr_200209.htm)
ENGLESKI: (3165035) (tenderi0308) (Tax Administration Leskovac | FORESTS FOR SALE) (03danocr_200209.htm)
NEMACKI : (3165035) (tenderi0308) (Steuerverwaltung Leskovac | VERKAUF VON WÄLDERN) (03danocr_200209.htm)
SRPSKI : (3165036) (tenderi0308) (Poreska uprava Kovin | PRODAJA GRADJEVINSKE OPREME) (04danocr_200209.htm)
ENGLESKI: (3165036) (tenderi0308) (Tax Administration Kovin | BUILDING EQUIPMENT FOR SALE) (04danocr_200209.htm)
NEMACKI : (3165036) (tenderi0308) (Steuerverwaltung Kovin | VERKAUF DER BAUAUSRÜSTUNG) (04danocr_200209.htm)
SRPSKI : (3165037) (tenderi0308) (Poreska uprava Leskovac | PRODAJA NJIVA VINOGRADA) (05danocr_200209.htm)
ENGLESKI: (3165037) (tenderi0308) (Tax Administration Leskovac | CULTIVATED FIELDS AND VINEYARDS FOR SALE) (05danocr_200209.htm)
NEMACKI : (3165037) (tenderi0308) (Steuerverwaltung Leskovac | VERKAUF VON ACKERN UND WEINGARTEN) (05danocr_200209.htm)
SRPSKI : (3165038) (tenderi0308) (Poreska uprava Krusevac | PRODAJA VOZILA) (06danocr_200209.htm)
ENGLESKI: (3165038) (tenderi0308) (Tax Administration Krusevac | VEHICLES FOR SALE) (06danocr_200209.htm)
NEMACKI : (3165038) (tenderi0308) (Steuerverwaltung Krusevac | VERKAUF VON FAHRZEUGEN) (06danocr_200209.htm)
SRPSKI : (3165039) (tenderi0308) (Poreska uprava Vrsac | PRODAJA MOLERSKIH MASINA) (07danocr_200209.htm)
ENGLESKI: (3165039) (tenderi0308) (Tax Administration Vrsac | PAINTING MACHINES FOR SALE) (07danocr_200209.htm)
NEMACKI : (3165039) (tenderi0308) (Steuerverwaltung Vrsac | VERKAUF DER MALEREIMASCHINEN) (07danocr_200209.htm)
SRPSKI : (3165040) (tenderi0308) (Jat airways Beograd | IZDAVANJE U ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA U SLOVENIJI) (08danocr_200209.htm)
ENGLESKI: (3165040) (tenderi0308) (Jat airways Belgrade | OFFICE SPACE IN SLOVENIA FOR RENT) (08danocr_200209.htm)
NEMACKI : (3165040) (tenderi0308) (Jat airways Belgrad | VERMIETUNG VOM GESCHÄFTSRAUM IN SLOVENIEN) (08danocr_200209.htm)
SRPSKI : (3165041) (tenderi0308) (Osnovna skola 21 oktobar Kragujevac | IZVODJENJE EKSKURZIJA) (09danocr_200209.htm)
ENGLESKI: (3165041) (tenderi0308) (Primary School 21 oktobar Kragujevac | ORGANIZATION OF EXCURSIONS) (09danocr_200209.htm)
NEMACKI : (3165041) (tenderi0308) (Grundschule 21. Oktober Kragujevac | SCHULAUSFLÜGE) (09danocr_200209.htm)
SRPSKI : (3165042) (tenderi0308) (Poreska uprava Paracin | PRODAJA VOZILA) (10danocr_200209.htm)
ENGLESKI: (3165042) (tenderi0308) (Tax Administration Paracin | VEHICLES FOR SALE) (10danocr_200209.htm)
NEMACKI : (3165042) (tenderi0308) (Steuerverwaltung Paracin | VERKAUF VON FAHRZEUGEN) (10danocr_200209.htm)
SRPSKI : (3165043) (tenderi0308) (Osnovna skola stojan ljubic Kosancic | Izvodjenje ekskurzije) (11danocr_200209.htm)
ENGLESKI: (3165043) (tenderi0308) (Primary School stojan ljubic Kosancic | ORGANIZATION OF EXCURSIONS) (11danocr_200209.htm)
NEMACKI : (3165043) (tenderi0308) (Grundschule Stojan Ljubic Kosancic | SCHULAUSFLÜGE) (11danocr_200209.htm)
SRPSKI : (3165044) (tenderi0308) (Treci opstinski sud Beograd | PRODAJA DEMONTIRANE OPREME) (12gljocr_200209.htm)
ENGLESKI: (3165044) (tenderi0308) (Third Municipal Court in Belgrade | DISASSEMBLED EQUIPMENT FOR SALE) (12gljocr_200209.htm)
NEMACKI : (3165044) (tenderi0308) (Drittes Gemeindengericht Belgrad | VERKAUF DER DEMONTIERTEN AUSRÜSTUNG) (12gljocr_200209.htm)
SRPSKI : (3165045) (tenderi0308) (Ministarstvo odbrane uprava za snabdevanje Beograd | NABAVKA LABAROTIJSKE OPREME) (13novocr_200209.htm)
ENGLESKI: (3165045) (tenderi0308) (Ministry of Defense, Supply Administration Belgrade | PURCHASE OF LABORATORY EQUIPMENT) (13novocr_200209.htm)
NEMACKI : (3165045) (tenderi0308) (Abwehrministerium, Verwaltung für die Versorgung Belgrad | BESCHAFFUNG VON LABORATORISCHEN AUSRÜSTUNG) (13novocr_200209.htm)
SRPSKI : (3165046) (tenderi0308) (Naftna industrija srbije Zrenjanin | PRODAJA OTPADNOG MATERIJALA KOJI NIJE OPASAN) (15polocr_200209.htm)
ENGLESKI: (3165046) (tenderi0308) (Petroleum Industry of Serbia Zrenjanin | NON-DANGEROUS WASTE MATERIAL FOR SALE) (15polocr_200209.htm)
NEMACKI : (3165046) (tenderi0308) (Ölindustrie Serbiens Zrenjanin | VERKAUF VOM ABFALLMATERIAL, DAS NICHT GEFÄHRLICH IST) (15polocr_200209.htm)
SRPSKI : (3165047) (tenderi0308) (Gradska uprava Beograd | OBAVLJANJE GRADJEVINSKIH RADOVA) (14novocr_200209.htm)
ENGLESKI: (3165047) (tenderi0308) (City Administration Belgrade | CONSTRUCTION WORKS) (14novocr_200209.htm)
NEMACKI : (3165047) (tenderi0308) (Stadtsverwaltung Belgrad | BAUARBEITEN) (14novocr_200209.htm)
SRPSKI : (3165049) (tenderi0308) (Naftna industrija srbije Zrenjanin | PRODAJA OTPADNOG MATERIJALA KOJI NIJE OPASAN) (16polocr_200209.htm)
ENGLESKI: (3165049) (tenderi0308) (Petroleum Industry of Serbia Zrenjanin | NON-DANGEROUS WASTE MATERIAL FOR SALE) (16polocr_200209.htm)
NEMACKI : (3165049) (tenderi0308) (Ölindustrie Serbiens Zrenjaníb | VERKAUF VOM NICHT GEFÄHRLICHEN ABFALLMATERIAL) (16polocr_200209.htm)
SRPSKI : (3165050) (tenderi0308) (Poreska uprava Novi sad | PRODAJA GRADJEVINSKE OPREME) (19nsdocr_200209.htm)
ENGLESKI: (3165050) (tenderi0308) (Tax Administration Novi sad | BUILDING EQUIPMENT FOR SALE) (19nsdocr_200209.htm)
NEMACKI : (3165050) (tenderi0308) (Steuerverwaltung Novi Sad | VERKAUF VON BAUAUSRÜSRUNG) (19nsdocr_200209.htm)
SRPSKI : (3165052) (tenderi0308) ((CG) Zeljeznicki prevoz Crne Gore Podgorica | NABAVKA USLUGA PROCENE VREDNOSTI IMOVINE I KAPITALA DRUSTVA SAGLASNO MRS (3/09)) (01cgrsaj_200209.htm)
ENGLESKI: (3165052) (tenderi0308) ((CG) Railway Transportation of Montenegro Podgorica | PURCHASE OF SERVICES OF APPRAISAL OF PROPERTY AND CAPITAL OF COMPANY SAGLASNO MRS) (01cgrsaj_200209.htm)
NEMACKI : (3165052) (tenderi0308) ((CG) Eisenbahnfahrt von Montenegro Podgorica | EINSCHÄTZUNG DES PREISES VOM VERMÖGEN UND KAPITAL DER GESELLSCHAFT SAGLASNO MRS (3/09)) (01cgrsaj_200209.htm)
SRPSKI : (3165053) (tenderi0308) ((CG) Zeljeznicka infrastruktura Crne Gore Podgorica | NABAVKA USLUGA SERVISIRANJA SKLOPOVA SIGNALNO-SIGURNOSNIH UREDJAJA (03/09)) (02cgrsaj_200209.htm)
ENGLESKI: (3165053) (tenderi0308) ((CG) Railway Infrastructure of Montenegro Podgorica | PURCHASE OF SERVICES OF SERVICING FITS OF SIGNAL-SAFETY DEVICES) (02cgrsaj_200209.htm)
NEMACKI : (3165053) (tenderi0308) ((CG) Eisenbahninfrastruktur von Montenegro Podgorica | SERVICE DER SIGNALSICHERHEITSANLAGE) (02cgrsaj_200209.htm)
SRPSKI : (3165054) (tenderi0308) ((BIH) JZU Opsta bolnica Kotor | NABAVKA MEDICINSKIH GASOVA (01/09)) (03cgrsaj_200209.htm)
ENGLESKI: (3165054) (tenderi0308) ((BIH) General Hospital Kotor | PURCHASE OF MEDICAL GASES) (03cgrsaj_200209.htm)
NEMACKI : (3165054) (tenderi0308) ((BuH) Allgemeinkrankenhaus Kotor | BESCHAFFUNG VON MEDIZINISCHEN GASEN (01/09)) (03cgrsaj_200209.htm)
SRPSKI : (3165055) (tenderi0308) ((CG) Direkcija javnih radova Crne Gore Podgorica | NABAVKA I UGRADNJA NAMESTAJA I OPREME ZA VIDEO NADZOR (01-10/09)) (04cgrsaj_200209.htm)
ENGLESKI: (3165055) (tenderi0308) ((CG) Directorate for Public Works of Montenegro Podgorica | PURCHASE AND INSTALLATION OF FURNITURE AND VIDEO SURVEILLANCE EQUIPMENT) (04cgrsaj_200209.htm)
NEMACKI : (3165055) (tenderi0308) ((BuH) Direktion der öffentlichen Arbeiten von Montenegro Podgorica | BESCHAFFUNG UND EINBAU DES MÖBELS UND DER AUSRÜSTUNG FÜR DIE VIDEOAUFSICHT (01-10/09)) (04cgrsaj_200209.htm)
SRPSKI : (3165056) (tenderi0308) ((CG) Fudbalski klub Zeta Podgorica | IZVODJENJE RADOVA NA IZGRADNJI I KOMPLETNOM UREDJENJU GLAVNOG TERENA KLUBA) (05cgrocr_200209.htm)
ENGLESKI: (3165056) (tenderi0308) ((CG) Football Club Zeta Podgorica | WORKS ON CONSTRUCTION AND COMPLETE ORGANIZATION OF CITY FIELD) (05cgrocr_200209.htm)
NEMACKI : (3165056) (tenderi0308) ((CG) Fußballklub Zeta Podgorica | AUSBAU UND EINRICHTUNG DES GRUNDSPIELPLATZES) (05cgrocr_200209.htm)
SRPSKI : (3165058) (tenderi0308) ((CG) JP Vodovod i kanalizacija Podgorica | NABAVKA USLUGA TEHNICKOG PREGLEDA I REGISTRACIJE VOZILA (08/09)) (06cgrsaj_200209.htm)
ENGLESKI: (3165058) (tenderi0308) ((CG) Public Company Vodovod i kanalizacija Podgorica | PURCHASE OF SERVICES OF AUTOMOBILE INSPECTION AND REGISTRATION) (06cgrsaj_200209.htm)
NEMACKI : (3165058) (tenderi0308) ((CG) öff. U. Wasserleitung und Kanalisation Podgorica | TECHNISCHE UNTERSUCHUNG UND REGISTRIERUNG VON FAHRZEUGEN (08/09)) (06cgrsaj_200209.htm)
SRPSKI : (3165059) (tenderi0308) ((CG) Ministarstvo unutrasnjih poslova i javne uprave Crne Gore Podgorica | NABAVKA USLUGA SERVISIRANJA I OPRAVKE HELIKOPTERA (14/09)) (07cgrsaj_200209.htm)
ENGLESKI: (3165059) (tenderi0308) ((CG) Ministry of Internal Affairs and Public Administration of Montenegro Podgorica | PURCHASE OF SERVICES OF SERVICING AND OVERHAUL OF HELICOPTERS) (07cgrsaj_200209.htm)
NEMACKI : (3165059) (tenderi0308) ((CG) Ministerium des Inneren und der öffentlichen Verwaltung von Montenegro Podgorica | SERVICE UND REPARATUR VOM HUBSCHRAUBER (14/09)) (07cgrsaj_200209.htm)
SRPSKI : (3165060) (tenderi0308) ((CG) Poreska uprava Crne Gore Podgorica | NABAVKA KOMPJUTERSKOG MATERIJALA (2/09)) (08cgrsaj_200209.htm)
ENGLESKI: (3165060) (tenderi0308) ((CG) Tax Administration of Montenegro Podgorica | PURCHASE OF COMPUTER MATERIAL) (08cgrsaj_200209.htm)
NEMACKI : (3165060) (tenderi0308) ((CG) Steuerverwaltung von Montenegro Podgorica | BESCHAFFUNG VOM RECHNERAUSRÜSTUNG (2/09)) (08cgrsaj_200209.htm)
SRPSKI : (3165061) (tenderi0308) ((CG) Ministarstvo unutrasnjih poslova i javne uprave Crne Gore Podgorica | NABAVKA ELEKTRO, VODOVODNOG I BRAVARSKOG MATERIJALA (26-09)) (09cgrsaj_200209.htm)
ENGLESKI: (3165061) (tenderi0308) ((CG) Ministry of Internal Affairs and Public Administration of Montenegro Podgorica | PURCHASE OF ELECTRIC, PLUMBING AND LOCKSMITH'S MATERIAL) (09cgrsaj_200209.htm)
NEMACKI : (3165061) (tenderi0308) ((CG) Ministerium des Inneren von Montenegro Podgorica | BESCHAFFUNG VOM ELEKTRO-, WASSERLEITUNGS- UND SCHLOSSEREIMATERIAL (26-09)) (09cgrsaj_200209.htm)
SRPSKI : (3165062) (tenderi0308) ((CG) Ministarstvo unutrasnjih poslova i javne uprave Crne Gore Podgorica | NABAVKA ALATA ZA RACUNARSKU OPREMU I RACUNARSKE OPREME (25-09)) (10cgrsaj_200209.htm)
ENGLESKI: (3165062) (tenderi0308) ((CG) Ministry of Internal Affairs and Public Administration of Montenegro Podgorica | PURCHASE OF TOOLS FOR COMPUTER EQUIPMENT AND COMPUTER EQUIPMENT) (10cgrsaj_200209.htm)
NEMACKI : (3165062) (tenderi0308) ((CG) Ministerium des Inneren von Montenegro Podgorica | BESCHAFFUNG DES WERKZEUGES FÜR RECHNERAUSRÜSTUNG (25-09)) (10cgrsaj_200209.htm)
SRPSKI : (3165064) (tenderi0308) ((CG) Prva banka Crne Gore Podgorica | PRODAJA PORODICNE STAMBENE ZGRADE SA ZEMLJISTEM u Niksicu) (11cgrocr_200209.htm)
ENGLESKI: (3165064) (tenderi0308) ((CG) Prva banka Crne Gore Podgorica | FAMILY RESIDENTIAL BUILDING WITH LAND in Niksic FOR SALE) (11cgrocr_200209.htm)
NEMACKI : (3165064) (tenderi0308) ((CG) Erstebank von Montenegro Podgorica | VERKAUF VOM FAMILIENWOHNGEBÄUDE MIT STÜCK LAND in Niksic) (11cgrocr_200209.htm)
SRPSKI : (3165065) (tenderi0308) ((CG) Prva banka Crne Gore Podgorica | PRODAJA SUME u Podgorici) (12cgrocr_200209.htm)
ENGLESKI: (3165065) (tenderi0308) ((CG) Prva banka Crne Gore Podgorica | FORESTS in Podgorica FOR SALE) (12cgrocr_200209.htm)
NEMACKI : (3165065) (tenderi0308) ((CG) Erstebank von Montenegro Podgorica | VERKAUF DER WÄLDER in Podgorica) (12cgrocr_200209.htm)
SRPSKI : (3165066) (tenderi0308) ((CG) Prva banka Crne Gore Podgorica | PRODAJA ZGRADA U PRIVREDI u Danilovgradu) (13cgrocr_200209.htm)
ENGLESKI: (3165066) (tenderi0308) ((CG) Prva banka Crne Gore Podgorica | BUILDINGS in Danilovgrad FOR SALE) (13cgrocr_200209.htm)
NEMACKI : (3165066) (tenderi0308) ((CG) Erstebank von Montenegro Podgorica | VERKAUF VON GEBÄUDEN IN DER WIRTSCHAFT in Danilovgrad) (13cgrocr_200209.htm)
SRPSKI : (3165068) (tenderi0308) ((CG) Prva banka Crne Gore Podgorica | PRODAJA STAMBENOG PROSTORA u Podgorici) (14cgrocr_200209.htm)
ENGLESKI: (3165068) (tenderi0308) ((CG) Prva banka Crne Gore Podgorica | RESIDENTIAL SPACE in Podgorica) (14cgrocr_200209.htm)
NEMACKI : (3165068) (tenderi0308) ((CG) Erstebank von Montenegro Podgorica | VERKAUG VOM WOHNRAUM in Podgorica) (14cgrocr_200209.htm)
SRPSKI : (3165069) (tenderi0308) ((CG) Glavni grad Podgorica | NABAVKA USLUGE REVIZIJE ZAVRSNOG RACUNA BUDZETA (179)) (15cgrsaj_200209.htm)
ENGLESKI: (3165069) (tenderi0308) ((CG) Capital City of Podgorica | PURCHASE OF SERVICES OF REVISION OF FINAL BUDGET STATEMENT) (15cgrsaj_200209.htm)
NEMACKI : (3165069) (tenderi0308) ((CG) Hauptstadt Podgorica | REVISION DER BUDGETRECHNUNG (179)) (15cgrsaj_200209.htm)
SRPSKI : (3165072) (tenderi0308) ((CG) Zavod za skolovanje i rehabilitaciju lica sa poremecajem sluha i govora Kotor | NABAVKA PREHRAMBENIH PROIZVODA, POTROSNOG I KANCELARIJSKOG MATERIJALA (01/09)) (17cgrsaj_200209.htm)
ENGLESKI: (3165072) (tenderi0308) ((CG) Institute for Education and Rehabilitation of People with Hearing and Speech Impediments Kotor | PURCHASE OF FOOD PRODUCTS, DISPOSABLE AND OFFICE SUPPLIES) (17cgrsaj_200209.htm)
NEMACKI : (3165072) (tenderi0308) ((CG) Anstalt für Schulung und Rehabilitation von Personen mit Gehör- und Redefehler Kotor | BESCHAFFUNG VON NAHRUNG, VERBRAUCHS- UND KANZLEIMATERIAL (01/09)) (17cgrsaj_200209.htm)
SRPSKI : (3165073) (tenderi0308) ((CG) Atlasmont banka Podgorica | PRODAJA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJISTA I PORODICNE STAMBENE ZGRADE) (19cgrocr_200209.htm)
ENGLESKI: (3165073) (tenderi0308) ((CG) Atlasmont banka Podgorica | AGRICULTURAL LAND AND FAMILY BUILDING FOR SALE) (19cgrocr_200209.htm)
NEMACKI : (3165073) (tenderi0308) ((CG) Altasmontbank Podgorica | VERKAUF VOM LANDWIRTSCHAFTLICHEN STÜCK LAND UND FAMILIENWOHNGEBÄUDE) (19cgrocr_200209.htm)
SRPSKI : (3165074) (tenderi0308) ((CG) Izbor Bar | PRODAJA PRODAVNICE, RESTORANA, PIJACE u Baru) (20cgrocr_200209.htm)
ENGLESKI: (3165074) (tenderi0308) ((CG) Izbor Bar | MARKET, RESTAURANT AND STORE in Bar FOR SALE) (20cgrocr_200209.htm)
NEMACKI : (3165074) (tenderi0308) ((CG) Izbor Bar | VERKAUF VON GESCHÄFT, RESTAURANT UND MARKT in Bar) (20cgrocr_200209.htm)
SRPSKI : (3165075) (tenderi0308) ((CG) Opstina Tivat | NABAVKA VATROGASNOG VOZILA (04/09)) (21cgrsaj_200209.htm)
ENGLESKI: (3165075) (tenderi0308) ((CG) Municipality of Tivat | PURCHASE OF FIRE VEHICLE) (21cgrsaj_200209.htm)
NEMACKI : (3165075) (tenderi0308) ((CG) Gemeinde Tivat BESCHAFFUNG VOM FEUERWEHRFAHRZEUG (04/09)) (21cgrsaj_200209.htm)
SRPSKI : (3165076) (tenderi0308) ((CG) Opstina Tivat | NABAVKA POLOVNOG VATROGASNOG VOZILA (03/09)) (22cgrsaj_200209.htm)
ENGLESKI: (3165076) (tenderi0308) ((CG) Municipality of Tivat | PURCHASE OF USED FIRE VEHICLE) (22cgrsaj_200209.htm)
NEMACKI : (3165076) (tenderi0308) ((CG) Gemeinde Tivat | BESCHAFFUNG VOM GEBRAUCHTFEUERWEHRFAHRZEUG (03/09)) (22cgrsaj_200209.htm)
SRPSKI : (3165077) (tenderi0308) ((CG) Jadranski sajam Budva | IZRADA IDEJNOG PROJEKTA ARHITEKTONSKO-OBLIKOVNOG I ENTERIJERSKOG RESENJA ZA INFORMATIVNI OBJEKAT NAMENJEN TURIZMU) (23cgrocr_200209.htm)
ENGLESKI: (3165077) (tenderi0308) ((CG) Adriatic Fair Budva | ELABORATION OF PRELIMINARY PROJECT FOR ARCHITECTURAL AND INTERIOR SOLUTION FOR INFORMATIVE FACILITY INTENDED FOR TOURISM) (23cgrocr_200209.htm)
NEMACKI : (3165077) (tenderi0308) ((CG) Jadraner Messe Budva | PROJEKTIERUNG DER ARCHITEKTONISCHEN FORM UND DES INNENRAUMS DES OBJEKTS FÜR TOURISMUS) (23cgrocr_200209.htm)
SRPSKI : (3165078) (tenderi0308) ((CG) Novi prvoborac Herceg Novi | PRODAJA POLOVNIH TERETNIH I PRIKLJUCNIH VOZILA) (24cgrocr_200209.htm)
ENGLESKI: (3165078) (tenderi0308) ((CG) Novi prvoborac Herceg Novi | USED FREIGHT AND AUXILIARY VEHICLES FOR SALE) (24cgrocr_200209.htm)
NEMACKI : (3165078) (tenderi0308) ((CG) Neuer Vorkämpfer Herceg Novi | VERKAUF VON GEBRAUCHT-LKW UND ANHÄNGEWAGEN) (24cgrocr_200209.htm)
SRPSKI : (3165131) (tenderi0308) (Turisticka organizacija Beograd | PRODAJA BRODA BEOGRAD) (07blcocr_210209.htm)
ENGLESKI: (3165131) (tenderi0308) (Tourism Organization Belgrade | SHIP BEOGRAD FOR SALE) (07blcocr_210209.htm)
NEMACKI : (3165131) (tenderi0308) (Touristische Organisation Belgrad | VERKAUF DES SCHIFFS BELGRAD) (07blcocr_210209.htm)
SRPSKI : (3165132) (tenderi0308) (Agencija za privatizaciju Nis | APARATI ZA DOMACINSTVO) (09blcocr_210209.htm)
ENGLESKI: (3165132) (tenderi0308) (Privatization Agency Nis | HOUSEHOLD APPLIANCES FOR SALE) (09blcocr_210209.htm)
NEMACKI : (3165132) (tenderi0308) (Agentur für die Privatisierung Nis | HAUSAPPARATE) (09blcocr_210209.htm)
SRPSKI : (3165133) (tenderi0308) (Pribojska banka Priboj | PRODAJA AUTOMOBILA I NAMESTAJA) (10blcocr_210209.htm)
ENGLESKI: (3165133) (tenderi0308) (Pribojska banka Priboj | AUTOMOBILES AND FURNITURE FOR SALE) (10blcocr_210209.htm)
NEMACKI : (3165133) (tenderi0308) (Priboj Bank Priboj | VERKAUF DER AUTOS UND MÖBEL) (10blcocr_210209.htm)
SRPSKI : (3165134) (tenderi0308) (Osnovna skola milos crnjanski Beograd | Izvodjenje ekskurzije) (11gljocr_210209.htm)
ENGLESKI: (3165134) (tenderi0308) (Primary School milos crnjanski Belgrade | ORGANIZATION OF EXCURSIONS) (11gljocr_210209.htm)
NEMACKI : (3165134) (tenderi0308) (Grundschule Milos Crnjanski Belgrad | SCHULAUSFLÜGE) (11gljocr_210209.htm)
SRPSKI : (3165136) (tenderi0308) (Gosa uzor Smederevska palanka | PRODAJA NEPOKRETNOSTI) (14polocr_210209.htm)
ENGLESKI: (3165136) (tenderi0308) (Gosa uzor Smederevska palanka | REAL ESTATES FOR SALE) (14polocr_210209.htm)
NEMACKI : (3165136) (tenderi0308) (Gosa uzor Smederevska Palanka | VERKAUF VON IMMOBILIEN) (14polocr_210209.htm)
SRPSKI : (3165137) (tenderi0308) (ZZ stocar Dimitrovgrad | PRODAJA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJISTA I OBJEKATA) (15polocr_210209.htm)
ENGLESKI: (3165137) (tenderi0308) (Collective Farm Stocar Dimitrovgrad | AGRICULTURAL LAND AND FACILITIES FOR SALE) (15polocr_210209.htm)
NEMACKI : (3165137) (tenderi0308) (ZZ Stocar Dimitrovgrad | VERKAUF DER LANDWIRTSCHAFTLICHEN GRUNDSTÜCKE UND OBJEKTE) (15polocr_210209.htm)
SRPSKI : (3165138) (tenderi0308) (In umetnost Backa topola | PRODAJA GRADJEVINSKIH OBJEKATA I OPREME) (16polocr_210209.htm)
ENGLESKI: (3165138) (tenderi0308) (In umetnost Backa topola | BUILDING FACILITIES AND EQUIPMENT FOR SALE) (16polocr_210209.htm)
NEMACKI : (3165138) (tenderi0308) (In Kunst Backa Topola | VERKAUF DER BAUOBJEKTE UND AUSRÜSTUNG) (16polocr_210209.htm)
SRPSKI : (3165139) (tenderi0308) (Dp Bora markovic Obrenovac | PRODAJA PRAVNOG LICA) (17polocr_210209.htm)
ENGLESKI: (3165139) (tenderi0308) (Public Company Bora markovic Obrenovac | JURISTIC PERSON FOR SALE) (17polocr_210209.htm)
NEMACKI : (3165139) (tenderi0308) (Dp Bora Markovic Obrenovac | VERKAUF DER JOURISTISCHEN PERSON) (17polocr_210209.htm)
SRPSKI : (3165140) (tenderi0308) (Doo zorka klotild Subotica | PRODAJA ZEMLJISTA I OBJEKATA) (18polocr_210209.htm)
ENGLESKI: (3165140) (tenderi0308) (zorka klotild Ltd. Subotica | LAND AND FACILITIES FOR SALE) (18polocr_210209.htm)
NEMACKI : (3165140) (tenderi0308) (Doo Zorka Klotild Subotica | VERKAUF DER GRUNDSTÜCKE UND OBJEKTE) (18polocr_210209.htm)
SRPSKI : (3165141) (tenderi0308) (Ad tehno dunav Kladovo | PRODAJA OBJEKATA) (19polocr_210209.htm)
ENGLESKI: (3165141) (tenderi0308) (Stock company tehno dunav Kladovo | FACILITIES FOR SALE) (19polocr_210209.htm)
NEMACKI : (3165141) (tenderi0308) (Ad Tehno Dunav Kladovo | VERKAUF VON OBJEKTEN) (19polocr_210209.htm)
SRPSKI : (3165142) (tenderi0308) (Jp zeleznice srbije Beograd | NABAVKA ULJA I MAZIVA) (20polocr_210209.htm)
ENGLESKI: (3165142) (tenderi0308) (Public Company Serbian Railways Belgrade | PURCHASE OF OIL AND LUBRICANTS) (20polocr_210209.htm)
NEMACKI : (3165142) (tenderi0308) (Jp Eisenbahn Serbiens Belgrad | BESCHAFFUNG VOM ÖL UND SCHMIERSTOFF) (20polocr_210209.htm)
SRPSKI : (3165143) (tenderi0308) (Europe trade Surdulica | PRODAJA HOTELA) (21polocr_210209.htm)
ENGLESKI: (3165143) (tenderi0308) (Europe trade Surdulica | HOTEL FOR SALE) (21polocr_210209.htm)
NEMACKI : (3165143) (tenderi0308) (Europe trade Surdulica | VERKAUF VOM HOTEL) (21polocr_210209.htm)
SRPSKI : (3165144) (tenderi0308) (Narodna banka srbije Beograd | IZVODJENJE RADOVA NA ADAPTACIJI NARODNE BANKE NA ZLATIBORU) (23polocr_210209.htm)
ENGLESKI: (3165144) (tenderi0308) (National Bank of Serbia Belgrade | WORKS ON ADAPTATION OF NATIONAL BANK ON ZLATIBOR MOUNTAIN) (23polocr_210209.htm)
NEMACKI : (3165144) (tenderi0308) (Volksbank Serbiens Belgrad | ADAPTATION DER VOLKSBANK AUF ZLATIBOR) (23polocr_210209.htm)
SRPSKI : (3165145) (tenderi0308) ((CG) Uprava policije Podgorica | NABAVKA UGOSTITELJSKIH UNIFORMI 13/09) (01cgrsaj_230209.htm)
ENGLESKI: (3165145) (tenderi0308) ((CG) Police Administration Podgorica | PURCHASE OF CATERING UNIFORMS) (01cgrsaj_230209.htm)
NEMACKI : (3165145) (tenderi0308) ((CG) Polizeiverwaltung Podgorica | BESCHAFFUNG DER KLEIDUNG FÜR DIE GASTWIRTSCHAFT 13/09) (01cgrsaj_230209.htm)
SRPSKI : (3165146) (tenderi0308) ((CG) Jp aerodromi Podgorica | NABAVKA RENDGEN APARATA3/2009) (02cgrsaj_230209.htm)
ENGLESKI: (3165146) (tenderi0308) ((CG) Public Company Airports Podgorica | PURCHASE OF X-RAY MACHINE) (02cgrsaj_230209.htm)
NEMACKI : (3165146) (tenderi0308) ((CG) Jp Flughafen Podgorica | BESCHAFFUNG VOM RENDGENAPPARAT 3/2009) (02cgrsaj_230209.htm)
SRPSKI : (3165147) (tenderi0308) ((CG) Direkcija za javne nabavke Podgorica | NABAVKA OPREME I PRATECIH POGONSKIH SRESTAVA 02/2009) (03cgrsaj_230209.htm)
ENGLESKI: (3165147) (tenderi0308) ((CG) Directorate for Public Procurements Podgorica | PURCHASE OF EQUIPMENT AND AUXILIARY MEANS) (03cgrsaj_230209.htm)
NEMACKI : (3165147) (tenderi0308) ((CG) Direktion für die öffentlichen Beschaffungen Podgorica | BESCHAFFUNG DER AUSRÜSTUNG UND MITTEL FÜR DIE WERKABTEILUNG 02/2009) (03cgrsaj_230209.htm)
SRPSKI : (3165148) (tenderi0308) ((CG) Uprava policije Podgorica | NABAVKA SERVIS I OPRAVKA KLIMA UREDJAJA 12/09) (04cgrsaj_230209.htm)
ENGLESKI: (3165148) (tenderi0308) ((CG) Police Administration Podgorica | PURCHASE, SERVICING AND REPAIR OF AIR CONDITIONING SYSTEM) (04cgrsaj_230209.htm)
NEMACKI : (3165148) (tenderi0308) ((CG) Polizeiverwaltung Podgorica | BESCHAFFUNG, SERVICE UND REPARATUR VON KLIMAGERÄTEN 12/09) (04cgrsaj_230209.htm)
SRPSKI : (3165149) (tenderi0308) ((CG) Osnovna skola maksim gorki Podgorica | ORGANIZOVANJE SKOLE U PRIRODI) (05cgrocr_230209.htm)
ENGLESKI: (3165149) (tenderi0308) ((CG) Primary School maksim gorki Podgorica | ORGANIZATION OF OUTDOOR CLASSES) (05cgrocr_230209.htm)
NEMACKI : (3165149) (tenderi0308) ((CG) Grundschule Maksim Gorki Podgorica | SCHULAUSFLÜGE) (05cgrocr_230209.htm)
SRPSKI : (3165150) (tenderi0308) ((CG) Osnovna skola olga golovic Niksic | ORGANIZOVANJE SKOLE U PRIRODI) (06cgrocr_230209.htm)
ENGLESKI: (3165150) (tenderi0308) ((CG) Primary School olga golovic Niksic | ORGANIZATION OF OUTDOOR CLASSES) (06cgrocr_230209.htm)
NEMACKI : (3165150) (tenderi0308) ((CG) Grundschule Olga Golovic Niksic | SCHULAUSFLÜGE) (06cgrocr_230209.htm)
SRPSKI : (3165151) (tenderi0308) ((CG) Direkcija za javne nabavke Budva | IZVODJENJE RADOVA NA UKLANJANJU PRIVREMENIH OBJEKATA U ZONI MORSKOG DOBRA 0204-533/03) (08cgrsaj_230209.htm)
ENGLESKI: (3165151) (tenderi0308) ((CG) Directorate for Public Procurements Budva | WORKS ON REMOVAL OF TEMPORARY FACILITIES IN SEA GOOD ZONE) (08cgrsaj_230209.htm)
NEMACKI : (3165151) (tenderi0308) ((CG) Direktion für die öffentlichen Beschaffungen Budva | ENTFERNUNG VON OBJEKTEN IN DER ZONE DES SEEGUTES 0204-533/03) (08cgrsaj_230209.htm)
SRPSKI : (3165152) (tenderi0308) ((CG) Elektroprivreda crne gore Niksic | ISPORUKA HTZ OPREME I MATERIJALA I ALATA ZA POTREBE HE PIVA 11/09) (09cgrsaj_230209.htm)
ENGLESKI: (3165152) (tenderi0308) ((CG) Electric Power Company of Montenegro Niksic | DELIVERY OF INDUSTRIAL SAFETY EQUIPMENT AND MATERIAL AND TOOLS FOR NEEDS OF HYDROELECTRIC POWER PLANT PIVA) (09cgrsaj_230209.htm)
NEMACKI : (3165152) (tenderi0308) ((CG) Elektrowirtschaft von Montenegro Niksic | AUSLIEFERUNG DER HTZ AUSRÜSTUNG, MATERIALS UND WERKZEUGE FÜR DIE BEDÜRFNISSE VOM WASSERKRAFTWERK PIVA 11/09) (09cgrsaj_230209.htm)
SRPSKI : (3165153) (tenderi0308) ((CG) Masinski fakultet Podgorica | NABAVKA OPREME ZA LABARATORIJU 01/09) (10cgrsaj_230209.htm)
ENGLESKI: (3165153) (tenderi0308) ((CG) Faculty of Mechanical Engineering Podgorica | PURCHASE OF EQUIPMENT FOR LABORATORY) (10cgrsaj_230209.htm)
NEMACKI : (3165153) (tenderi0308) ((CG) mechanische Fakultät Podgorica | BESCHAFFUNG DER AUSRÜSTUNG FÜR DIE LABORATORIE 01/09) (10cgrsaj_230209.htm)
SRPSKI : (3165154) (tenderi0308) ((CG) Jadranski sajam Budva | IZRADA ARHITEKTONSKOG I ENTERIJERSKOG RESENJA ZA INFORMATIVNI OBJEKAT NAMENJEN TURIZMU) (11cgrocr_230209.htm)
ENGLESKI: (3165154) (tenderi0308) ((CG) Adriatic Fair Budva | DESIGN OF ARCHITECTURAL AND INTERIOR SOLUTION FOR INFORMATIVE FACILITY INTENDED FOR TOURISM) (11cgrocr_230209.htm)
NEMACKI : (3165154) (tenderi0308) ((CG) Jadraner Messe Budva | ARCHITEKTONISCHE UND INNENRAUMLICHE PROJEKTIERUNG DES OBJEKTS, DAS ZUM TOURISMUS BESTIMMT IST) (11cgrocr_230209.htm)
SRPSKI : (3165155) (tenderi0308) ((CG) Prva banka crne gore Podgorica | PRODAJA STAMBENE ZGRADE) (12cgrocr_230209.htm)
ENGLESKI: (3165155) (tenderi0308) ((CG) Prva banka crne gore Podgorica | RESIDENTIAL BUILDING FOR SALE) (12cgrocr_230209.htm)
NEMACKI : (3165155) (tenderi0308) ((CG) Erstebank von Montenegro Podgorica | VERKAUF VOM WOHNGEBÄUDE) (12cgrocr_230209.htm)
SRPSKI : (3165129) (tenderi0308) (Zavod za izgradnju grada Rumenici | IZDAVANJE U ZAKUP NEIZGRADJENOG GRADJEVINSKOG ZEMLJISTA) (04nsdocr_210209.htm)
ENGLESKI: (3165129) (tenderi0308) (Institute for Construction of City of Rumenici | BUILDING LAND FOR RENT) (04nsdocr_210209.htm)
NEMACKI : (3165129) (tenderi0308) (Bauanstalt der Stadt Rumenici | VERMIETUNG VOM UNGEBAUTEN BAUGRUNDSTÜCK) (04nsdocr_210209.htm)
SRPSKI : (3165130) (tenderi0308) (Zavod za izgradnju grada Rumenica | IZDAVANJE U ZAKUP NEIZGRADJENOG GRADJEVINSKOG ZEMLJISTA) (05nsdocr_210209.htm)
ENGLESKI: (3165130) (tenderi0308) (Institute for Construction of City of Rumenici | BUILDING LAND FOR RENT) (05nsdocr_210209.htm)
NEMACKI : (3165130) (tenderi0308) (Bauanstalt der Stadt Rumenica | VERMIETUNG VOM UNGEBAUTEN BAUGRUNDSTÜCK) (05nsdocr_210209.htm)
SRPSKI : (3165156) (tenderi0308) (Novosadski sajam Novi sad | NABAVKA STOCNE HRANE) (01nsdocr_230209.htm)
ENGLESKI: (3165156) (tenderi0308) (Novi Sad Trade Fair Novi sad | PURCHASE OF FODDER) (01nsdocr_230209.htm)
NEMACKI : (3165156) (tenderi0308) (Novosader Messe Novi Sad | BESCHAFFUNG VOM VIEHFUTTER) (01nsdocr_230209.htm)
SRPSKI : (3165157) (tenderi0308) (Poreska uprava Subotica | PRODAJA ALKOHONIH PICA) (02nsdocr_230209.htm)
ENGLESKI: (3165157) (tenderi0308) (Tax Administration Subotica | ALCOHOL DRINKS FOR SALE) (02nsdocr_230209.htm)
NEMACKI : (3165157) (tenderi0308) (Steuerverwaltung Subotica | VERKAUF VON ALKOHOLGETRÄNKEN) (02nsdocr_230209.htm)
SRPSKI : (3165158) (tenderi0308) (Osnovna skola 1 oktobar Botos | ORGANIZOVANJE EKSKURZIJE) (03danocr_230209.htm)
ENGLESKI: (3165158) (tenderi0308) (Primary School 1 oktobar Botos | ORGANIZATION OF EXCURSION) (03danocr_230209.htm)
NEMACKI : (3165158) (tenderi0308) (Grundschule 1. Oktober Botos | SCHULAUSFLÜGE) (03danocr_230209.htm)
SRPSKI : (3165159) (tenderi0308) (OS uros predic Orlovat | ORGANIZOVANJE EKSKURZIJE) (04danocr_230209.htm)
ENGLESKI: (3165159) (tenderi0308) (Primary School uros predic Orlovat | ORGANIZATION OF EXCURSION) (04danocr_230209.htm)
NEMACKI : (3165159) (tenderi0308) (Grundschule Uros Predic | ORGANISIERUNG DER SCHULAUSFLÜGE) (04danocr_230209.htm)
SRPSKI : (3165160) (tenderi0308) (OS bosko palkovljevic pinki Stara pazova | IZVODJENJE EKSKURZIJE) (06danocr_230209.htm)
ENGLESKI: (3165160) (tenderi0308) (Primary School bosko palkovljevic pinki Stara pazova | ORGANIZATION OF EXCURSIONS) (06danocr_230209.htm)
NEMACKI : (3165160) (tenderi0308) (Grundschule Bosko Palkovljevic Pinki Stara Pazova | SCHULAUSFLÜGE) (06danocr_230209.htm)
SRPSKI : (3165161) (tenderi0308) (Elektroprivreda republike srpske Trebinje | PRODAJA ELEKTRICNE ENERGIJE) (08polocr_230209.htm)
ENGLESKI: (3165161) (tenderi0308) (Electric Power Company of Republic of Srpska Trebinje | ELECTRIC POWER FOR SALE) (08polocr_230209.htm)
NEMACKI : (3165161) (tenderi0308) (Elektrowirtschaft der Republik Srpska Trebinje | VERKAUF VOM ELEKTRISCHEN STROM) (08polocr_230209.htm)
SRPSKI : (3165162) (tenderi0308) (Dil inzenjering Beograd | PRODAJA AKCIJA) (11polocr_230209.htm)
ENGLESKI: (3165162) (tenderi0308) (Deal Engineering Belgrade | STOCKS FOR SALE) (11polocr_230209.htm)
NEMACKI : (3165162) (tenderi0308) (Dil ingenering Belgrad | VERKAUF VON AKTIEN) (11polocr_230209.htm)
SRPSKI : (3165163) (tenderi0308) (Eucons Beograd | PRODAJA AKCIJA) (12polocr_230209.htm)
ENGLESKI: (3165163) (tenderi0308) (Eucons Belgrade | STOCKS FOR SALE) (12polocr_230209.htm)
NEMACKI : (3165163) (tenderi0308) (Eucons Belgrad | VERKAUF VON AKTIEN) (12polocr_230209.htm)
SRPSKI : (3165195) (tenderi0308) (Executive Education Centre Beograd | SEMINAR IZ OBLASTI MARKETING I MENADZMENT USLUGA) (01emldig_230209.htm)
ENGLESKI: (3165195) (tenderi0308) (Executive Education Centre Belgrade | SEMINAR IN FIELD OF MARKETING AND MANAGEMENT SERVICES) (01emldig_230209.htm)
NEMACKI : (3165195) (tenderi0308) (Executive Edukation Centre Belgrad | SEMINAR AUS DEM BEREICH VON MARKETING- UND MENAGEMENTDIENSTEN) (01emldig_230209.htm)
SRPSKI : (3165235) (tenderi0308) (Naftna industrija Srbije Novi Beograd | NABAVKA USLUGA PRIJEMA OBRADE I UPLATE PAZARA SA OBJEKATA NIS PETROLA) (01polocr_240209.htm)
ENGLESKI: (3165235) (tenderi0308) (Petroleum Industry of Serbia New Belgrade | PURCHASE OF SERVICES OF RECEPTION, PROCESSING AND PAYMENT OF TURNOVER FROM FACILITIES OF NIS PETROL) (01polocr_240209.htm)
NEMACKI : (3165235) (tenderi0308) (Ölindustrie Serbiens Novi Beograd | AUFNAHME, AUSARBEITUNG UND EINZAHLEN VON STEUERN AUS DEN OBJEKTEN VON NIS PETROL) (01polocr_240209.htm)
SRPSKI : (3165236) (tenderi0308) (Ministarstvo finansija poreska uprava Stara Pazova | PRODAJA GRADJEVINSKIH MASINA I VOZILA) (02nsdocr_240209.htm)
ENGLESKI: (3165236) (tenderi0308) (Ministry of Finance, Tax Administration Stara Pazova | BUILDING MACHINES AND VEHICLES FOR SALE) (02nsdocr_240209.htm)
NEMACKI : (3165236) (tenderi0308) (Finanzministerium, Steuerverwaltung Stara Pazova | VERKAUF VON BAUMASCHINEN UND FAHRZEUGEN) (02nsdocr_240209.htm)
SRPSKI : (3165237) (tenderi0308) (Ministarstvo ekonomije I regionalnog razvoja Beograd | KREDITNA PODRSKA ZA POTSTICAJ I RAZVOJ PREDUZECA) (03novocr_240209.htm)
ENGLESKI: (3165237) (tenderi0308) (Ministry of Economy and Regional Development Belgrade | CREDIT SUPPORT FOR STIMULUS AND DEVELOPMENT OF COMPANIES) (03novocr_240209.htm)
NEMACKI : (3165237) (tenderi0308) (Ministerium für Ökonomie und regionale Entwicklung Belgrad | KREDITUNTERSTÜTZUNG FÜR ANREIZE UND ENTWICKLUNG DER UNTERNEHMEN) (03novocr_240209.htm)
SRPSKI : (3165238) (tenderi0308) (Ministarstvo finansija poreska uprava Bor | PRODAJA ZGRADA UGOSTITELJSTVA I TRGOVINE) (04danocr_240209.htm)
ENGLESKI: (3165238) (tenderi0308) (Ministry of Finance, Tax Administration Bor | TRADE AND CATERING BUILDING FOR SALE) (04danocr_240209.htm)
NEMACKI : (3165238) (tenderi0308) (Finanzministerium, Steuerverwaltung Bor | VERKAUF DER GEBÄUDE VON GASTWIRTSCHAFT UND HANDEL) (04danocr_240209.htm)
SRPSKI : (3165239) (tenderi0308) (Elektroprivreda Srbije Obrenovac | IZVODJENJE RADOVA NA UREDJENJU PARKING PROSTORA) (05danocr_240209.htm)
ENGLESKI: (3165239) (tenderi0308) (Electric Power Company of Serbia Obrenovac | WORKS ON ORGANIZATION OF PARKING SPACE) (05danocr_240209.htm)
NEMACKI : (3165239) (tenderi0308) (Elektrowirtschaft Serbiens Obrenovac | EINRICHTUNG VON PARKINGPLÄTZEN) (05danocr_240209.htm)
SRPSKI : (3165240) (tenderi0308) (Elektroprivreda Srbije Obrenovac | IZVODJENJE RADOVA NA UREDJENJU SAOBRACAJNICA) (06danocr_240209.htm)
ENGLESKI: (3165240) (tenderi0308) (Electric Power Company of Serbia Obrenovac | WORKS ON ORGANIZATION OF JUNCTIONS) (06danocr_240209.htm)
NEMACKI : (3165240) (tenderi0308) (Elektrowirtschaft Serbiens Obrenovac | EINRICHTUNG VON VERKEHRSSTRAßEN) (06danocr_240209.htm)
SRPSKI : (3165241) (tenderi0308) (OS Milutin I Draginja Todorovic Kragujevac | IZVODJENJE EKSKURZIJE) (07danocr_240209.htm)
ENGLESKI: (3165241) (tenderi0308) (Primary School Milutin I Draginja Todorovic Kragujevac | ORGANIZATION OF EXCURSION) (07danocr_240209.htm)
NEMACKI : (3165241) (tenderi0308) (Grundschule Milutin i Draginja Todorovic Kragujevac | SCHULAUSFLÜGE) (07danocr_240209.htm)
SRPSKI : (3165251) (tenderi0308) (Institut za istraživanja i projektovanja u privredi Beograd | SEMINAR NOVI STANDARD ISO 9001:2008) (02emldig_240209.htm)
ENGLESKI: (3165251) (tenderi0308) (Institute for Research and Planning in Economy Belgrade | SEMINAR NEW STANDARD ISO 9001:2008) (02emldig_240209.htm)
NEMACKI : (3165251) (tenderi0308) (Institut für Forschung und Projektierung in der Wirtschaft Belgrad | SEMINAR NEUER STANDARD ISO 9001:2008) (02emldig_240209.htm)
SRPSKI : (3165252) (tenderi0308) (Ukras Bela Palanka | PRODAJA PRODAVNICE NAMESTAJA I PRODAVNICE U LIPLJANJU) (02polocr_220209.htm)
ENGLESKI: (3165252) (tenderi0308) (Ukras Bela Palanka | FURNITURE STORE AND MARKET IN LIPLJANJ FOR SALE) (02polocr_220209.htm)
NEMACKI : (3165252) (tenderi0308) (Ukras bela Palanka | VERKAUF VOM MÖBELGESCHÄFT UND GESCHÄFT IN LIPLJAN) (02polocr_220209.htm)
SRPSKI : (3165253) (tenderi0308) (Napredak Varvarin | PRODAJA ROBNE KUCE I ZGRADA TRGOVINE) (03polocr_220209.htm)
ENGLESKI: (3165253) (tenderi0308) (Napredak Varvarin | DEPARTMENT STORE AND TRADE BUILDING FOR SALE) (03polocr_220209.htm)
NEMACKI : (3165253) (tenderi0308) (Napredak Varvarin | VERKAUF VOM WARENHAUS UNG HANDELSGEBÄUDE) (03polocr_220209.htm)
SRPSKI : (3165254) (tenderi0308) (JP skijalista srbije Beograd | ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA) (04polocr_220209.htm)
ENGLESKI: (3165254) (tenderi0308) (Public Company skijalista srbije Belgrade | OFFICE SPACE FOR RENT) (04polocr_220209.htm)
NEMACKI : (3165254) (tenderi0308) (öff. U. Skiplätze Serbiens Belgrad | PACHT VOM GESCHÄFTSRAUM) (04polocr_220209.htm)
SRPSKI : (3165255) (tenderi0308) (Uprava za zajednicke poslove Beograd | NABAVKA OSNOVNIH SRESTAVA) (10polocr_220209.htm)
ENGLESKI: (3165255) (tenderi0308) (Administration for Joint Affairs Belgrade | PURCHASE OF FIXED ASSETS) (10polocr_220209.htm)
NEMACKI : (3165255) (tenderi0308) (Allgemeinesamt Beldrad | BESCHAFFUNG VOM GRUNDMITTEL) (10polocr_220209.htm)
SRPSKI : (3165256) (tenderi0308) (22 decembar Beograd | PRODAJA KONFEKCIJE I TEKSTILNE ROBE) (05polocr_220209.htm)
ENGLESKI: (3165256) (tenderi0308) (22 decembar Belgrade | READY-MADE GOODS AND TEXTILE GOODS FOR SALE) (05polocr_220209.htm)
NEMACKI : (3165256) (tenderi0308) (22. Dezember Belgrad | VERKAUF DER KONFEKTION UND TEXTILWAREN) (05polocr_220209.htm)
SRPSKI : (3165242) (tenderi0308) ((CG) Direkcija za saobracaj Podgorica | IZVODJENJE RADOVA NA REHABOLITACIJI REGIONALNOG PUTA R6 02/09) (01cgrocr_240209.htm)
ENGLESKI: (3165242) (tenderi0308) ((CG) Directorate for Transportation Podgorica | WORKS ON REFURBISHMENT OF REGIONAL ROAD R6) (01cgrocr_240209.htm)
NEMACKI : (3165242) (tenderi0308) ((CG) Verkehrsdirektion Podgorica | REHABILITATION DES REGIONALEN WEGS R6 02/09) (01cgrocr_240209.htm)
SRPSKI : (3165244) (tenderi0308) ((CG) Direkcija za javne nabavke Podgorica | NABAVKA SPECIJALNOG VOZILA ZA ODVOZ SMECA 0501-1021/2) (03cgrocr_240209.htm)
ENGLESKI: (3165244) (tenderi0308) ((CG) Directorate for Public Procurements Podgorica | PURCHASE OF SPECIAL VEHICLE FOR TRANSPORTATION OF TRASH) (03cgrocr_240209.htm)
NEMACKI : (3165244) (tenderi0308) ((CG) Direktion für öff. Beschaffungen Podgorica | BESCHAFFUNG VOM SPEZIELLEN FAHRZEUG FÜR MÜLLTRANSPORT 0501-1021/2) (03cgrocr_240209.htm)
SRPSKI : (3165245) (tenderi0308) ((CG) HTP Ulcinjska rivijera Ulcinj | POPRAVKA POSTOJECIH OBJEKATA NA ADI BOJANI 01/09) (05cgrocr_240209.htm)
ENGLESKI: (3165245) (tenderi0308) ((CG) HTP Ulcinjska rivijera Ulcinj | OVERHAUL OF EXISTING FACILITIES ON ADA BOJANA) (05cgrocr_240209.htm)
NEMACKI : (3165245) (tenderi0308) ((CG) HTP Ulcinj Revier Ulcinj | REPARATUR VON OBJEKTEN AUF ADA BOJANA 01/09) (05cgrocr_240209.htm)
SRPSKI : (3165246) (tenderi0308) ((CG) Opsta bolnica Niksic | PRUZANJE USLUGA OSIGURANJA ZAPOSLENIH LJUDI I IMOVINE 02/09) (04cgrocr_240209.htm)
ENGLESKI: (3165246) (tenderi0308) ((CG) General Hospital Niksic | INSURANCE SERVICES FOR EMPLOYEES AND PROPERTY) (04cgrocr_240209.htm)
NEMACKI : (3165246) (tenderi0308) ((CG) Allgemeines Krankenhaus Niksic | VERSICHERUNG VON BESCHÄFTIGTEN PERSONEN UND VOM VERMÖGEN 02/09) (04cgrocr_240209.htm)
SRPSKI : (3165247) (tenderi0308) ((CG) Uprava carine Podgorica | PRODAJA VOZILA I RAZNE ROBE) (06cgrocr_240209.htm)
ENGLESKI: (3165247) (tenderi0308) ((CG) Customs Administration Podgorica | VEHICLES AND VARIOUS GOODS FOR SALE) (06cgrocr_240209.htm)
NEMACKI : (3165247) (tenderi0308) ((CG) Zollverwaltung Podgorica | VERKAUF VON FAHRZEUGEN UND VERSCHIEDENEN WAREN) (06cgrocr_240209.htm)
SRPSKI : (3165248) (tenderi0308) ((CG) Ministarstvo unutrasnjih poslova I javne uprave Podgorica | NABAVKU USLUGA ODRZAVANJA PODNIH I ZIDNIH ZASTORA PRANJA I PEGLANJA RUBLJA 35-08-09) (07cgrocr_240209.htm)
ENGLESKI: (3165248) (tenderi0308) ((CG) Ministry of Internal Affairs and Public Administration Podgorica | PURCHASE OF SERVICES OF MAINTENANCE OF FLOOR AND WALL COVERS, LAUNDRY WASHING AND IRONING) (07cgrocr_240209.htm)
NEMACKI : (3165248) (tenderi0308) ((CG) Ministerium des Inneren von Montenegro Podgorica | WARTUNG DER BODEN UND WANDUMHÄNGE, WASCHEN UND BÜGELN 35-08-09) (07cgrocr_240209.htm)
SRPSKI : (3165249) (tenderi0308) ((CG) Uprava carina Bar | PRODAJA GLISERA VOZILA I PEKARSKE LINIJE ZA PROIZVODNJU HLEBA) (08cgrocr_240209.htm)
ENGLESKI: (3165249) (tenderi0308) ((CG) Customs Administration Bar | SALE OF MOTOR BOAT, VEHICLE AND BAKING LINE FOR PRODUCTION OF BREAD) (08cgrocr_240209.htm)
NEMACKI : (3165249) (tenderi0308) ((CG) Zollverwaltung Bar | VERKAUF VON GLIEßER-WASSERFAHRZEUGEN UND BACKEREILINIEN FÜR BROTERWERB) (08cgrocr_240209.htm)
SRPSKI : (3165257) (tenderi0308) (Pokrajinski fond Novi Sad | KONKURS ZA DODELU KREDITA ZA NABAVKU OPREME ZA NAVODNJAVANJE) (06polocr_220209.htm)
ENGLESKI: (3165257) (tenderi0308) (Provincial Fund Novi Sad | OPEN COMPETITION FOR ALLOTMENT OF LOAN FOR PROCUREMENT OF IRRIGATION EQUIPMENT) (06polocr_220209.htm)
NEMACKI : (3165257) (tenderi0308) (regionaler Fond Novi Sad | KONKURS FÜR ZUTEILEN DER KREDITE FÜR DIE BESCHAFFUNG DER AUSRÜSTUNG FÜR BEWASSERUNG) (06polocr_220209.htm)
SRPSKI : (3165258) (tenderi0308) (Pokrajinski fond Novi Sad | KONKURS ZA DODELU KREDITA ZA NABAVKU STAKLENIKA) (07polocr_220209.htm)
ENGLESKI: (3165258) (tenderi0308) (Provincial Fund Novi Sad | OPEN COMPETITION FOR ALLOTMENT OF LOANS FOR PROCUREMENT OF GLASS GREENHOUSES) (07polocr_220209.htm)
NEMACKI : (3165258) (tenderi0308) (regionaler Fond Novi Sad | KONKURS FÜR ZUTEILEN DER KREDITE FÜR DIE BESCHAFFUNG DER GLASSHÄUSER) (07polocr_220209.htm)
SRPSKI : (3165259) (tenderi0308) (Pokrajinski fond Novi Sad | KONKURS ZA DODELU KREDITA ZA PODIZANJE VOCNJAKA) (08polocr_220209.htm)
ENGLESKI: (3165259) (tenderi0308) (Provincial Fund Novi Sad | OPEN COMPETITION FOR ALLOTMENT OF LOANS FOR DEVELOPMENT OF ORCHARD) (08polocr_220209.htm)
NEMACKI : (3165259) (tenderi0308) (regionaler Fond Novi Sad | KONKURS FÜR ZUTEILEN DER KREDITE FÜR OBSTGARTEN) (08polocr_220209.htm)
SRPSKI : (3163210) (tenderi0308) (Yes yugoexport sistem Beograd | PRODAJA ZGRADE UBEOGRADU) (01polocr_220209.htm)
ENGLESKI: (3163210) (tenderi0308) (Yes yugoexport system Belgrade | BUILDING IN BELGRADE FOR SALE) (01polocr_220209.htm)
NEMACKI : (3163210) (tenderi0308) (Yes yugoexport system Belgrad | VERKAUF DES GEBÄUDES IN BELGRAD) (01polocr_220209.htm)
SRPSKI : (3163227) (tenderi0308) (Poreska uprava Jagodina | PRODAJA NJIVA) (03danocr_210209.htm)
ENGLESKI: (3163227) (tenderi0308) (Tax Administration Jagodina | CULTIVATED FIELDS FOR SALE) (03danocr_210209.htm)
NEMACKI : (3163227) (tenderi0308) (Steuerverwaltung Jagodina | VERKAUF VON ACKERN) (03danocr_210209.htm)
SRPSKI : (3164169) (tenderi0308) (Jp zeleznice srbije Beograd | NABAVKA 2 KOMADA ULTRAZVUCNIH APARATA ZA ISPITIVANJE OSOVINE NA ZELEZNICKOM VOZILU) (02danocr_210209.htm)
ENGLESKI: (3164169) (tenderi0308) (Public Company Serbian Railways Belgrade | PURCHASE OF 2 ULTRASOUND MACHINES FOR TESTING AXLES IN RAILWAY VEHICLE) (02danocr_210209.htm)
NEMACKI : (3164169) (tenderi0308) (JP Eisenbahnen Serbiens Belgrad | BESCHAFFUNG DER 2 ULTRAKURZWELLENAPPARATE FÜR DIE UNTERSUCHUNG DER ACHSE VOM EISENBAHNFAHRZEUG) (02danocr_210209.htm)
SRPSKI : (3165071) (tenderi0308) (Jp zeleznice srbije Beograd | NABAVKA MATERIJALA GORNJEG STROJA) (01danocr_210209.htm)
ENGLESKI: (3165071) (tenderi0308) (Jp zeleznice srbije Beograd | NABAVKA MATERIJALA GORNJEG STROJA) (01danocr_210209.htm)
NEMACKI : (3165071) (tenderi0308) (Jp zeleznice srbije Beograd | NABAVKA MATERIJALA GORNJEG STROJA) (01danocr_210209.htm)
SRPSKI : (3165243) (tenderi0308) ((CG) Drzavna revizorska institucija Podgorica | NABAVKA KANCELARISKOG MATERIJALA SRESTAVA ZA HIGIJENU I BEZALKOHOLNIH PICA 02/09) (02cgrocr_2402091.htm)
ENGLESKI: (3165243) (tenderi0308) ((CG) Government Audit Institution Podgorica | PURCHASE OF OFFICE SUPPLIES, HYGIENE PRODUCTS AND SOFT DRINKS) (02cgrocr_2402091.htm)
NEMACKI : (3165243) (tenderi0308) ((CG) staatliche Revisorinstitution Podgorica | BESCHAFFUNG DER BÜROMATERIAL, HYGIENEMITTEL UND ALKOHOLFREIEN GETRÄNKE) (02cgrocr_2402091.htm)
SRPSKI : (3165364) (tenderi0308) (MNG centar Beograd | SEMNINAR RIZICI U TRGOVINI I KAKO SE ZASTITITI) (01emldig_250209.htm)
ENGLESKI: (3165364) (tenderi0308) (MNG center Belgrade | SEMINAR ON TRADE RISKS AND HOW TO PROTECT) (01emldig_250209.htm)
NEMACKI : (3165364) (tenderi0308) (MNG Zentrum Belgrad | SEMINAR RISIKOS IM HANDEL UND WIE KANN MAN SICH UNTERSTÜTZEN) (01emldig_250209.htm)
SRPSKI : (3165365) (tenderi0308) ((CG) Prva banka Crne Gore Podgorica | PRODAJA STAMBENE ZGRADE) (01cgrocr_250209.htm)
ENGLESKI: (3165365) (tenderi0308) ((CG) Prva banka Crne Gore Podgorica | RESIDENTIAL BUILDING FOR SALE) (01cgrocr_250209.htm)
NEMACKI : (3165365) (tenderi0308) ((CG) Erstebank von Montenegro Podgorica | VERKAUF VOM WOHNGEBÄUDE) (01cgrocr_250209.htm)
SRPSKI : (3165366) (tenderi0308) ((CG) Opstina Kotor | NABAVKA KANCELARIJSKOG MATERIJALA) (02cgrocr_250209.htm)
ENGLESKI: (3165366) (tenderi0308) ((CG) Municipality of Kotor | PURCHASE OF OFFICE SUPPLIES) (02cgrocr_250209.htm)
NEMACKI : (3165366) (tenderi0308) ((CG) Gemeinde Kotor | BESCHAFFUNG VOM BÜROMATERIAL) (02cgrocr_250209.htm)
SRPSKI : (3165367) (tenderi0308) ((CG) Prva banka Crne Gore Podgorica | PRODAJA STAMBENE ZGRADE) (03cgrocr_250209.htm)
ENGLESKI: (3165367) (tenderi0308) ((CG) Prva banka Crne Gore Podgorica | RESIDENTIAL BUILDING FOR SALE) (03cgrocr_250209.htm)
NEMACKI : (3165367) (tenderi0308) ((CG) erstebank von Montenegro Podgorica | VERKAUF VOM WOHNGEBÄUDE) (03cgrocr_250209.htm)
SRPSKI : (3165368) (tenderi0308) ((CG) JP cistoca Podgorica | NABAVKA KONTEJNERA) (04cgrocr_250209.htm)
ENGLESKI: (3165368) (tenderi0308) ((CG) Public Company cistoca Podgorica | PURCHASE OF CONTAINERS) (04cgrocr_250209.htm)
NEMACKI : (3165368) (tenderi0308) ((CG) öff. Unternehmen Cistoca Podgorica | BESCHAFFUNG VON CONTAINERN) (04cgrocr_250209.htm)
SRPSKI : (3165369) (tenderi0308) ((CG) Prva banka Crne Gore Podgorica | PRODAJA POSLOVNOG PROSTORA) (05cgrocr_250209.htm)
ENGLESKI: (3165369) (tenderi0308) ((CG) Prva banka Crne Gore Podgorica | OFFICE SPACE FOR SALE) (05cgrocr_250209.htm)
NEMACKI : (3165369) (tenderi0308) ((CG) Erstebank von Montenegro Podgorica | VERKAUF VOM GESCHÄFTSRAUM) (05cgrocr_250209.htm)
SRPSKI : (3165370) (tenderi0308) ((CG) Prva banka Crne Gore Podgorica | PRODAJA LIVADE PRVE KLASE) (06cgrocr_250209.htm)
ENGLESKI: (3165370) (tenderi0308) ((CG) Prva banka Crne Gore Podgorica | FIRST-CLASS MEADOW FOR SALE) (06cgrocr_250209.htm)
NEMACKI : (3165370) (tenderi0308) ((CG) erstebank von Montenegro Podgorica | VERKAUF DER ERSTLKASSISCHEN WIESE) (06cgrocr_250209.htm)
SRPSKI : (3165371) (tenderi0308) ((CG) Uprava policije Podgorica | ZAKUP RADIO RELEJNOG SISTEMA I MJESNIH I MEDJUMJESNIH VODOVA) (07cgrocr_250209.htm)
ENGLESKI: (3165371) (tenderi0308) ((CG) Police Administration Podgorica | RENTAL OF RADIO-RELAY SYSTEM AND LOCAL AND INTERLOCAL POWER LINES) (07cgrocr_250209.htm)
NEMACKI : (3165371) (tenderi0308) ((CG) Polizeiverwaltung Podgorica | VERMIETUNG VOM RADIORELAY-SYSTEM) (07cgrocr_250209.htm)
SRPSKI : (3165372) (tenderi0308) ((CG) Doo PIO Ulcinj | NABAVKA PREHRAMBRENIH PROIZVODA I POTROSNOG MATERIJALA) (08cgrocr_250209.htm)
ENGLESKI: (3165372) (tenderi0308) ((CG) Pension and Disability Insurance Fund Ulcinj | PURCHASE OF FOOD PRODUCTS AND DISPOSABLE MATERIAL) (08cgrocr_250209.htm)
NEMACKI : (3165372) (tenderi0308) ((CG) Doo PIO Ulcinj | BESCHAFFUNG VOM LEBENSMITTEL UND VERBRAUCHSMATERIAL) (08cgrocr_250209.htm)
SRPSKI : (3165373) (tenderi0308) ((CG) Komunalne usluge Podgorica | IZVODJENJE GRADJEVINSKIH RADOVA NA REKONSTRUKCIJI I ODRZAVANJU OBJEKATA JAVNE RASVJETE) (11cgrocr_250209.htm)
ENGLESKI: (3165373) (tenderi0308) ((CG) Komunalne usluge Podgorica | CONSTRUCTION WORKS ON RECONSTRUCTION AND MAINTENANCE OF PUBLIC LIGHTING SYSTEM) (11cgrocr_250209.htm)
NEMACKI : (3165373) (tenderi0308) ((CG) Kommunaldienst Podgorica | BAUARBEITEN AUF DIE REKONSTRUKTION UND WARTUNG VON OBJEKTEN DER ÖFFENTLICHEN BELEUCHTUNG) (11cgrocr_250209.htm)
SRPSKI : (3165374) (tenderi0308) (Poreska uprava Sid | PRODAJA VINOGRADA VOCNJAKA I NJIVA) (01nsdocr_250209.htm)
ENGLESKI: (3165374) (tenderi0308) (Tax Administration Sid | VINEYARD, ORCHARD AND CULTIVATED FIELDS FOR SALE) (01nsdocr_250209.htm)
NEMACKI : (3165374) (tenderi0308) (Steuerverwaltung Sid | VERKAUF VON WEINGARTEN, OBSTGARTEN UND ACKERN) (01nsdocr_250209.htm)
SRPSKI : (3165375) (tenderi0308) (Opstina Bela crkva | DAVANJE U ZAKUP GRADJEVINSKOG ZEMLJISTA) (02polocr_250209.htm)
ENGLESKI: (3165375) (tenderi0308) (Municipality of Bela crkva | BUILDING LAND FOR RENT) (02polocr_250209.htm)
NEMACKI : (3165375) (tenderi0308) (Gemeinde Bela Crkva | VERMIETUNG VOM BAUGRUNDSTÜCK) (02polocr_250209.htm)
SRPSKI : (3165376) (tenderi0308) (Vik Valjevo | PRODAJA PARCELE) (03polocr_250209.htm)
ENGLESKI: (3165376) (tenderi0308) (Vik Valjevo | PARCEL FOR SALE) (03polocr_250209.htm)
NEMACKI : (3165376) (tenderi0308) (Vik Valjevo | VERKAUF DER PARZELLE) (03polocr_250209.htm)
SRPSKI : (3165377) (tenderi0308) (Invest banka Kopaonik | PRODAJA HOTELA) (04polocr_250209.htm)
ENGLESKI: (3165377) (tenderi0308) (Invest banka Kopaonik | HOTEL FOR SALE) (04polocr_250209.htm)
NEMACKI : (3165377) (tenderi0308) (Investbank Kopaonik | VERKAUF VOM HOTEL) (04polocr_250209.htm)
SRPSKI : (3165378) (tenderi0308) (Narodna banka Srbije Beograd | PRODAJA MOTORNOG VOZILA) (05novocr_250209.htm)
ENGLESKI: (3165378) (tenderi0308) (National Bank of Serbia Belgrade | MOTOR VEHICLE FOR SALE) (05novocr_250209.htm)
NEMACKI : (3165378) (tenderi0308) (Volksbank Serbiens Belgrad | VERKAUF VOM MOTORFAHRZEUG) (05novocr_250209.htm)
SRPSKI : (3165379) (tenderi0308) (Osnovna skola Bogoslav Jankovic Kremna | IZVODJENJE EKSKURZIJE) (07novocr_250209.htm)
ENGLESKI: (3165379) (tenderi0308) (Primary School Bogoslav Jankovic Kremna | ORGANIZATION OF EXCURSION) (07novocr_250209.htm)
NEMACKI : (3165379) (tenderi0308) (Grundschule Bogoslav Jankovic Kremna | SCHULAUSFLÜGE) (07novocr_250209.htm)
SRPSKI : (3165380) (tenderi0308) (Poreska uprava Vlasotnice | PRODAJA NJIVE CETVRTE KLASE) (09danocr_250209.htm)
ENGLESKI: (3165380) (tenderi0308) (Tax Administration Vlasotnice | CULTIVATED FIELD OF FOURTH CLASS FOR SALE) (09danocr_250209.htm)
NEMACKI : (3165380) (tenderi0308) (Steuerverwaltung Vlasotince | VERKAUF VOM VIERTENKLASSISCHEN ACKER) (09danocr_250209.htm)
SRPSKI : (3165381) (tenderi0308) (Poreska uprava Krusevac | PRODAJA ZEMLJISTA) (10danocr_250209.htm)
ENGLESKI: (3165381) (tenderi0308) (Tax Administration Krusevac | LAND FOR SALE) (10danocr_250209.htm)
NEMACKI : (3165381) (tenderi0308) (Tax Administration Krusevac | LAND FOR SALE) (10danocr_250209.htm)
SRPSKI : (3165396) (tenderi0308) (Privredna komora Srbije Beograd | SEMINAR STANDARDIZACIJE U PROJEKTOVANJU I RAZVOJU SOFTVERSKIH PROIZVODA) (01emldig_260209.htm)
ENGLESKI: (3165396) (tenderi0308) (Chamber of Commerce of Serbia Belgrade | SEMINAR on STANDARDIZATION IN PLANNING AND DEVELOPMENT OF SOFTWARE PRODUCTS) (01emldig_260209.htm)
NEMACKI : (3165396) (tenderi0308) (Wirtschaftskammer Serbiens Belgrad | SEMINAR STANDARDISATIONEN IN DER PROJEKTIERUNG UND ENTWICKLUNG VON SOFTWARE-ERZEUGNISSEN) (01emldig_260209.htm)
SRPSKI : (3165397) (tenderi0308) (Sik Kucevo | PRODAJA NEKRETNINA) (01polocr_260209.htm)
ENGLESKI: (3165397) (tenderi0308) (Sik Kucevo | REAL ESTATES FOR SALE) (01polocr_260209.htm)
NEMACKI : (3165397) (tenderi0308) (Sik Kucevo | VERKAUF VON IMMOBILIEN) (01polocr_260209.htm)
SRPSKI : (3165398) (tenderi0308) (Fond indeks Beograd | PRODAJA POSLOVNO STAMBENE ZGRADE) (02polocr_260209.htm)
ENGLESKI: (3165398) (tenderi0308) (Fund index Belgrade | BUSINESS RESIDENTIAL BUILDING FOR SALE) (02polocr_260209.htm)
NEMACKI : (3165398) (tenderi0308) (Fond indeks Belgrad | VERKAUF VOM GESCHÄFTS-WOHNGEBÄUDE) (02polocr_260209.htm)
SRPSKI : (3165399) (tenderi0308) (Fond indeks Beograd | PRODAJA POSLOVNE ZGRADE) (03polocr_260209.htm)
ENGLESKI: (3165399) (tenderi0308) (Fund index Belgrade | BUSINESS BUILDING FOR SALE) (03polocr_260209.htm)
NEMACKI : (3165399) (tenderi0308) (Fond indeks Belgrad | VERKAUF VOM GESCHÄFTSGEBÄUDE) (03polocr_260209.htm)
SRPSKI : (3165400) (tenderi0308) (Fond indeks Beograd | PRODAJA POSLOVNOG PROSTORA) (04polocr_260209.htm)
ENGLESKI: (3165400) (tenderi0308) (Fund index Belgrade | OFFICE SPACE FOR SALE) (04polocr_260209.htm)
NEMACKI : (3165400) (tenderi0308) (Fond indeks Belgrad | VERKAUF VOM GESCHÄFTSRAUM) (04polocr_260209.htm)
SRPSKI : (3165401) (tenderi0308) (Poljoprivredna korporacija Beograd | NABAVKA DOBARA) (05polocr_260209.htm)
ENGLESKI: (3165401) (tenderi0308) (Agricultural Corporation Belgrade | PURCHASE OF GOODS) (05polocr_260209.htm)
NEMACKI : (3165401) (tenderi0308) (landwirtschaftliche Korporation Belgrad | BESCHAFFUNG VON GUTEN) (05polocr_260209.htm)
SRPSKI : (3165402) (tenderi0308) (Hipodrom Beograd | PRIVREMENO USTUPANJE PROSTORA) (06polocr_260209.htm)
ENGLESKI: (3165402) (tenderi0308) (Hippodrome Belgrade | TEMPORARY ALLOTMENT OF SPACE) (06polocr_260209.htm)
NEMACKI : (3165402) (tenderi0308) (Rennbahn Belgrad | ZEITWEILIGES ABTRETEN DES RAUMS) (06polocr_260209.htm)
SRPSKI : (3165403) (tenderi0308) (Agroproizvod Uzice | IZDAVANJE POSLOVNOG PROSTORA) (07polocr_260209.htm)
ENGLESKI: (3165403) (tenderi0308) (Agroproizvod Uzice | OFFICE SPACE FOR RENT) (07polocr_260209.htm)
NEMACKI : (3165403) (tenderi0308) (Agroproizvod Uzice | VERMIETUNG VOM GESCHÄFTSRAUM) (07polocr_260209.htm)
SRPSKI : (3165404) (tenderi0308) (Autosrbija Beograd | PRODAJA POSLOVNOG PROSTORA) (08polocr_260209.htm)
ENGLESKI: (3165404) (tenderi0308) (Autosrbija Belgrade | OFFICE SPACE FOR SALE) (08polocr_260209.htm)
NEMACKI : (3165404) (tenderi0308) (Autosrbija Belgrad | VERKAUF VOM GESCHÄFTSRAUM) (08polocr_260209.htm)
SRPSKI : (3165405) (tenderi0308) (Ministarstvo finansija uprava carina Vrsac | PRODAJA MOTORNIH I TERETNIH VOZILA) (09novocr_260209.htm)
ENGLESKI: (3165405) (tenderi0308) (Ministry of Finance, Customs Administration Vrsac | MOTOR AND FREIGHT VEHICLES FOR SALE) (09novocr_260209.htm)
NEMACKI : (3165405) (tenderi0308) (Finanzministerium, Zollverwaltung Vrsac | VERKAUF VON KFZs und LKWs) (09novocr_260209.htm)
SRPSKI : (3165406) (tenderi0308) (Ministarstvo finansija poreska uprava Knjazevac | PRODAJA PUTNIH MASINA) (10danocr_260209.htm)
ENGLESKI: (3165406) (tenderi0308) (Ministry of Finance, Tax Administration Knjazevac | ROAD MACHINES FOR SALE) (10danocr_260209.htm)
NEMACKI : (3165406) (tenderi0308) (Finanzministerium, Steuerverwaltung Knjazevac | VERKAUF VON STRAßENMASCHINEN) (10danocr_260209.htm)
SRPSKI : (3165407) (tenderi0308) (Zemljoradnicka zadruga Malca Nis | PRODAJA LOKALA I ZALIHA VINA I SIRCETA) (11danocr_260209.htm)
ENGLESKI: (3165407) (tenderi0308) (Collective Farm Malca Nis | OUTLETS AND STOCKS OF WINE AND VINEGAR FOR SALE) (11danocr_260209.htm)
NEMACKI : (3165407) (tenderi0308) (Ackerbaugilde Malca Nis | VERKAUF VON LOKALEN UND WEIN- UND ESSIGSVORRATEN) (11danocr_260209.htm)
SRPSKI : (3165408) (tenderi0308) (OS Isidora Sekulic Sajkas | IZVODJENJE EKSKURZIJE) (12danocr_260209.htm)
ENGLESKI: (3165408) (tenderi0308) (Primary School Isidora Sekulic Sajkas | ORGANIZATION OF EXCURSION) (12danocr_260209.htm)
NEMACKI : (3165408) (tenderi0308) (Grundschule Isidora Sekulic Sajkas | SCHULAUSFLÜGE) (12danocr_260209.htm)
SRPSKI : (3165409) (tenderi0308) (OS Dositej Obradovic Farkazdin | IZVODJENJE EKSKURZIJE) (13danocr_260209.htm)
ENGLESKI: (3165409) (tenderi0308) (Primary School Dositej Obradovic Farkazdin | ORGANIZATION OF EXCURSION) (13danocr_260209.htm)
NEMACKI : (3165409) (tenderi0308) (Grundschule Dositej Obradovic Farkazdin | SCHULAUSFLÜGE) (13danocr_260209.htm)
SRPSKI : (3165410) (tenderi0308) (OS Mika Mitrovic Bogatic | IZVODJENJE EKSKURZIJE) (14danocr_260209.htm)
ENGLESKI: (3165410) (tenderi0308) (Primary School Mika Mitrovic Bogatic | ORGANIZATION OF EXCURSION) (14danocr_260209.htm)
NEMACKI : (3165410) (tenderi0308) (Grundschule Mika Mitrovic Bogatic | SCHULAUSFLÜGE) (14danocr_260209.htm)
SRPSKI : (3165412) (tenderi0308) ((CG) Prva banka Crne Gore Podgorica | PRODAJU PLACA I STANA) (20cgrocr_260209.htm)
ENGLESKI: (3165412) (tenderi0308) ((CG) Prva banka Crne Gore Podgorica | BUILDING LOT AND APARTMENT FOR SALE) (20cgrocr_260209.htm)
NEMACKI : (3165412) (tenderi0308) ((MON) Erstebank von Montenegro Podgorica | VERKAUF VON SITZ UND WOHNUNG) (20cgrocr_260209.htm)
SRPSKI : (3165413) (tenderi0308) ((CG) Prva banka Crne Gore Podgorica | PRODAJU PARCELE) (02cgrocr_260209.htm)
ENGLESKI: (3165413) (tenderi0308) ((CG) Prva banka Crne Gore Podgorica | BUILDING LOT FOR SALE) (02cgrocr_260209.htm)
NEMACKI : (3165413) (tenderi0308) ((MON) Erstebank von Montenegro Podgorica | VERKAUF DER PARZELLE) (02cgrocr_260209.htm)
SRPSKI : (3165415) (tenderi0308) ((CG) Prva banka Crne Gore Podgorica | PRODAJU POSLOVNOG PROSTORA) (03cgrocr_260209.htm)
ENGLESKI: (3165415) (tenderi0308) ((CG) Prva banka Crne Gore Podgorica | OFFICE SPACE FOR SALE) (03cgrocr_260209.htm)
NEMACKI : (3165415) (tenderi0308) ((MON) Erstebank von Montenegro Podgorica | VERKAUF VOM GESCHÄFTSRAUM) (03cgrocr_260209.htm)
SRPSKI : (3165417) (tenderi0308) ((CG) Direkcija za nabavku Podgorica | PRUZANJE USLUGA ZA PRODUZENJE 100 LICENCI ORACLE ENTRPRISE EDITIONA) (04cgrocr_260209.htm)
ENGLESKI: (3165417) (tenderi0308) ((CG) Directorate for Procurement Podgorica | PROVISION OF SERVICES OF EXTENSION OF 100 LICENSES FOR ORACLE ENTRPRISE EDITION) (04cgrocr_260209.htm)
NEMACKI : (3165417) (tenderi0308) ((MON) Direktion für die Beschaffung Podgorica | DIENSTE FÜR DIE FORTSETZUNG VON 100 LIZENZEN ODRACLE ENTRPRISE EDITION) (04cgrocr_260209.htm)
SRPSKI : (3165418) (tenderi0308) ((CG) Direkcija za nabavku Podgorica | IZVODJENJE RADOVA NA IZGRADNJI DNEVNOG CENTRA U PLJEVLJIMA) (05cgrocr_260209.htm)
ENGLESKI: (3165418) (tenderi0308) ((CG) Directorate for Procurement Podgorica | WORKS ON CONSTRUCTION OF DAYCARE CENTER IN PLJEVLJA) (05cgrocr_260209.htm)
NEMACKI : (3165418) (tenderi0308) ((MON) Direktion für die Beschaffung Podgorica | AUSBAU VOM TAGESZENTRUM IN PLJEVLJE) (05cgrocr_260209.htm)
SRPSKI : (3165419) (tenderi0308) ((CG) HTP Rivijera Ulcinj | IZDAVANJE U ZAKUP POSLOVNIH OBJEKATA) (06cgrocr_260209.htm)
ENGLESKI: (3165419) (tenderi0308) ((CG) HTP Rivijera Ulcinj | BUSINESS FACILITIES FOR RENT) (06cgrocr_260209.htm)
NEMACKI : (3165419) (tenderi0308) ((MON) HTP Rivijera Ulcinj | VERMIETUNG VOM GESCHÄFTSOBJEKT) (06cgrocr_260209.htm)
SRPSKI : (3165421) (tenderi0308) ((CG) Sluzba za izgradnju I razvoj opstine Pljevlje | NABAVKA KOMBI VOZILA) (07cgrocr_260209.htm)
ENGLESKI: (3165421) (tenderi0308) ((CG) Agency for Construction and Development of Municipality of Pljevlja | PURCHASE OF PICKUP VEHICLE) (07cgrocr_260209.htm)
NEMACKI : (3165421) (tenderi0308) ((MON) Bauamt Pljevlja | BESCHAFFUNG VOM KOMBI) (07cgrocr_260209.htm)
SRPSKI : (3165422) (tenderi0308) ((CG) Komunalne djelatnosti Bar | USTUPANJE PIJACNIH STOLOVA NA ZELENOJ PIJACI) (08cgrocr_260209.htm)
ENGLESKI: (3165422) (tenderi0308) ((CG) Public Utility Activities Bar | ALLOTMENT OF MARKET COUNTERS AT GREEN MARKET) (08cgrocr_260209.htm)
NEMACKI : (3165422) (tenderi0308) ((MON) Kommunaltätigkeiten Bar | ABTRETEN DER MARKTBÄNKE AUF DEM GRÜNMARKT) (08cgrocr_260209.htm)
SRPSKI : (3165423) (tenderi0308) ((CG) Elektroprivreda Crne Gore Niksic | MODERNIZACIJA I ADAPTACIJA ELEKTROENERGETSKE OPREME I UPRAVLJANJE TE PLJEVLJE) (13cgrocr_260209.htm)
ENGLESKI: (3165423) (tenderi0308) ((CG) Electric Power Company of Montenegro Niksic | MODERNIZATION AND ADAPTATION OF POWER SUPPLY EQUIPMENT AND MANAGEMENT OF STEAM POWER PLANT PLJEVLJA) (13cgrocr_260209.htm)
NEMACKI : (3165423) (tenderi0308) ((MON) Elektrowirtschaft von Montenegro Niksic | MODERNISATION UND ADAPTATION DER ELEKTROENERGETISCHEN AUSRÜSTUNG UND FÜHRUNG VOM KOHLEKRAFTWERK PLJEVLJA) (13cgrocr_260209.htm)
SRPSKI : (3165424) (tenderi0308) ((CG) Prva banka Crne Gore Kotor | PRODAJA LIVADA I SUMA) (14cgrocr_260209.htm)
ENGLESKI: (3165424) (tenderi0308) ((CG) Prva banka Crne Gore Kotor | MEADOWS AND FORESTS FOR SALE) (14cgrocr_260209.htm)
NEMACKI : (3165424) (tenderi0308) ((MON) Erstebank von Montenegro Kotor | VERKAUF VON WIESEN UND WÄLDERN) (14cgrocr_260209.htm)
SRPSKI : (3165425) (tenderi0308) ((CG) Prva banka Crne Gore Podgorica | PRODAJA STAMBENE ZGRADE) (15cgrocr_260209.htm)
ENGLESKI: (3165425) (tenderi0308) ((CG) Prva banka Crne Gore Podgorica | RESIDENTIAL BUILDING FOR SALE) (15cgrocr_260209.htm)
NEMACKI : (3165425) (tenderi0308) ((MON) Erstebank von Montenegro Podgorica | VERKAUF VOM WOHNGEBÄUDE) (15cgrocr_260209.htm)
SRPSKI : (3165427) (tenderi0308) ((CG) Zeljeznicka infrastruktura Crne Gore Podgorica | IZDAVANJE U ZAKUP RESTORANA) (18cgrocr_260209.htm)
ENGLESKI: (3165427) (tenderi0308) ((CG) Railway Infrastructure of Montenegro Podgorica | RESTAURANT FOR RENT) (18cgrocr_260209.htm)
NEMACKI : (3165427) (tenderi0308) ((MON) Eisenbahninfrastruktur von Montenegro Podgorica | VERMIETUNG VOM RESTAURANT) (18cgrocr_260209.htm)
SRPSKI : (3165428) (tenderi0308) ((CG) OS Vuk Karadzic Berane | ORGANIZOVANJE EKSKURZIJE) (19cgrocr_260209.htm)
ENGLESKI: (3165428) (tenderi0308) ((CG) Primary School Vuk Karadzic Berane | ORGANIZATION OF EXCURSION) (19cgrocr_260209.htm)
NEMACKI : (3165428) (tenderi0308) ((MON) Grundschule Vuk Karadzic Berane | ORGANIESIERUNG DER SCHULAUSFLÜGE) (19cgrocr_260209.htm)
SRPSKI : (3161294) (tenderi0308) (Telekom Srbija Valjevo | PRODAJA VOZILA) (02polsaj_270209.htm)
ENGLESKI: (3161294) (tenderi0308) (Telekom Srbija Valjevo | VEHICLES FOR SALE) (02polsaj_270209.htm)
NEMACKI : (3161294) (tenderi0308) (Telekom Srbija Valjevo | VERKAUF VON FAHRZEUGEN) (02polsaj_270209.htm)
SRPSKI : (3165430) (tenderi0308) (Energoinvest Sarajevo | PRODAJA NEKRETNINA) (05polocr_270209.htm)
ENGLESKI: (3165430) (tenderi0308) (Energoinvest Sarajevo | REAL ESTATES FOR SALE) (05polocr_270209.htm)
NEMACKI : (3165430) (tenderi0308) (Energoinvest Sarajevo | VERKAUF VON IMMOBILIEN) (05polocr_270209.htm)
SRPSKI : (3161811) (tenderi0308) (Drustvo carlsberg Srbija Celarevo | PRUZANJE USLUGA MAGACINSKOG POSLOVANJA) (01polsaj_270209.htm)
ENGLESKI: (3161811) (tenderi0308) (Company Carlsberg Srbija Celarevo | SERVICES OF WAREHOUSE OPERATIONS) (01polsaj_270209.htm)
NEMACKI : (3161811) (tenderi0308) (Gesellschaft Carlsberg Serbiens Celarevo | MAGAZINISCHE DIENSTE) (01polsaj_270209.htm)
SRPSKI : (3165411) (tenderi0308) ((CG) Hypo alpe adria banka Podgorica | PRODAJA LIVADA VOCNJAKA) (01cgrocr_260209.htm)
ENGLESKI: (3165411) (tenderi0308) ((CG) Hypo alpe adria bank Podgorica | MEADOWS AND ORCHARDS FOR SALE) (01cgrocr_260209.htm)
NEMACKI : (3165411) (tenderi0308) ((MON) Hypo-alpe-adria Bank Podgorica | VERKAUF VON WIESEN UND OBSTGARTEN) (01cgrocr_260209.htm)
SRPSKI : (3165420) (tenderi0308) (Manage doo Beograd | SEMINAR USAVRSAVANJE PRODAJE) (02emldig_260209.htm)
ENGLESKI: (3165420) (tenderi0308) (Manage Ltd. Belgrade | SEMINAR ON IMPROVEMENT OF SALES) (02emldig_260209.htm)
NEMACKI : (3165420) (tenderi0308) (Menage doo Belgrad | SEMINAR - WEITERENTWICKLUNG DES VERKAUFS) (02emldig_260209.htm)
SRPSKI : (3165429) (tenderi0308) (Institut za istraživanja i projektovanja u privredi Beograd | SEMINAR O AKTUELNOJ EKONOMSKOJ SITUACIJI KAO AMBIJENTU ZA ODLUKE IMPLEMENTACIJE I ODRZAVANJA SISTEMA KVALITETA) (01emldig_270209.htm)
ENGLESKI: (3165429) (tenderi0308) (Institute for Research and Planning in Economy Belgrade | SEMINAR ON CURRENT ECONOMIC SITUATION AS AMBIENCE FOR DECISION ABOUT IMPLEMENTATION AND MAINTENANCE OF QUALITY SYSTEM) (01emldig_270209.htm)
NEMACKI : (3165429) (tenderi0308) (Institut für Forschung und Projektierung in der Wirtschaft | SEMINAR ÜBER AKTUELLE ÖKONOMISCHE SITUATION WIE EINE AMBIENTE FÜR DIE ENTSCHEIDUNGEN DER IMPLEMENTATION UND WARTUNG DES SYSTEMS DER QUALITÄT) (01emldig_270209.htm)
SRPSKI : (3165431) (tenderi0308) (Bs Consulting Beograd | PRODAJA DELA POKRETNE I NEPOKRETNE IMOVINE PREDUZECA ZORKA) (06polocr_270209.htm)
ENGLESKI: (3165431) (tenderi0308) (Bs Consulting Belgrade | PROPERTY OF COMPANY ZORKA FOR SALE) (06polocr_270209.htm)
NEMACKI : (3165431) (tenderi0308) (Bs Consulting Belgrad | VERKAUF VON EINEM TEIL DER MOBILIE UND IMMOBILIE DES UNTERNEHMENS ZORKA) (06polocr_270209.htm)
SRPSKI : (3165432) (tenderi0308) (Agencija za privatizaciju Beograd | PRODAJA UDELA HOLDING KOMPANIJE YUMCO) (07polocr_270209.htm)
ENGLESKI: (3165432) (tenderi0308) (Privatization Agency Belgrade | SHARE OF HOLDING COMPANY YUMCO FOR SALE) (07polocr_270209.htm)
NEMACKI : (3165432) (tenderi0308) (Agentur für die Privatisierung Belgrad | VERKAUF VOM ANTEIL DER HOLDING KOMPANIE YUMCO) (07polocr_270209.htm)
SRPSKI : (3165433) (tenderi0308) (OS Knez Sima Markovic Barajevo | IZVODJENJE EKSKURZIJE) (08gljocr_270209.htm)
ENGLESKI: (3165433) (tenderi0308) (Primary School Knez Sima Markovic Barajevo | ORGANIZATION OF EXCURSION) (08gljocr_270209.htm)
NEMACKI : (3165433) (tenderi0308) (Grundschule Knez Sima Markovic Barajevo | SCHULAUSFLÜGE) (08gljocr_270209.htm)
SRPSKI : (3165434) (tenderi0308) (Srednja skola 22 oktobar Zablje | IZVODJENJE EKSKURZIJE) (09gljocr_270209.htm)
ENGLESKI: (3165434) (tenderi0308) (Secondary School 22 oktobar Zablje | ORGANIZATION OF EXCURSION) (09gljocr_270209.htm)
NEMACKI : (3165434) (tenderi0308) (Mittelschule 22. Oktober Zablje | SCHULAUSFLÜGE) (09gljocr_270209.htm)
SRPSKI : (3165435) (tenderi0308) (Elektroprivreda srbije Obrenovac | IZVODJENJE RADOVA NA UREDJENJU PARKING PROSTORA) (10danocr_270209.htm)
ENGLESKI: (3165435) (tenderi0308) (Electric Power Company of Serbia Obrenovac | WORKS ON ORGANIZATION OF PARKING SPACE) (10danocr_270209.htm)
NEMACKI : (3165435) (tenderi0308) (Elektrowirtschaft Serbiens Obrenovac | EINRICHTUNG DES PARKINGPLATZES) (10danocr_270209.htm)
SRPSKI : (3165436) (tenderi0308) (JP zeleznice Srbije Beograd | NABAVKA RADOVA NA SANACIJI CELICNE KONSTRUKCIJE MOSTA I PRUGE) (11danocr_270209.htm)
ENGLESKI: (3165436) (tenderi0308) (Public Company Serbian Railways Belgrade | PURCHASE OF WORKS ON REFURBISHMENT OF STEEL BRIDGE STRUCTURE AND RAILWAY TRACKS) (11danocr_270209.htm)
NEMACKI : (3165436) (tenderi0308) (öff. Unternehmen Eisenbahnen Serbiens Belgrad | SANATION VON STAHLKONSTRUKTION DER BRÜCKE UND SCHIENE) (11danocr_270209.htm)
SRPSKI : (3165437) (tenderi0308) (Poreska uprava Ivanjica | PRODAJA VOZILA) (12danocr_270209.htm)
ENGLESKI: (3165437) (tenderi0308) (Tax Administration Ivanjica | VEHICLES FOR SALE) (12danocr_270209.htm)
NEMACKI : (3165437) (tenderi0308) (Steuerverwaltung Ivanjica | VERKAUF VOM FAHRZEUG) (12danocr_270209.htm)
SRPSKI : (3165438) (tenderi0308) ((CG) Direkcija za nabavke Bar | IZVODJENJE RADOVA NA SANACIJI MOSTA PREKO RIJEKE CRNICE U VIRPAZARU) (05cgrocr_270209.htm)
ENGLESKI: (3165438) (tenderi0308) ((CG) Directorate for Procurements Bar | WORKS ON REFURBISHMENT OF BRIDGE ACROSS THE CRNICA RIVER IN VIRPAZAR) (05cgrocr_270209.htm)
NEMACKI : (3165438) (tenderi0308) ((MON) Direktion für die Beschaffungen Bar | SANATION DER BRÜCKE ÜBER DEN FLUSS CRNICA IN VIRPAZAR) (05cgrocr_270209.htm)
SRPSKI : (3165439) (tenderi0308) ((CG) Direkcija za nabavke Podgorica | USLUGE ODRZAVANJA I POPRAVKE MOTORNIH VOZILA ZA POTREBE MUPA I JU) (06cgrocr_270209.htm)
ENGLESKI: (3165439) (tenderi0308) ((CG) Directorate for Procurements Podgorica | SERVICES OF MAINTENANCE AND OVERHAUL OF MOTOR VEHICLES) (06cgrocr_270209.htm)
NEMACKI : (3165439) (tenderi0308) ((MON) Direktion für die Beschaffungen Podgorica | WARTUNG UND REPARATUR DER KFZs FÜR DIE BEDÜRFNISSE VON MUP UND JU) (06cgrocr_270209.htm)
SRPSKI : (3165440) (tenderi0308) ((CG) Direkcija za nabavke Podgorica | STAKLOREZACKE USLUGE NA ODRZAVANJU OBJEKATA MUPA I JU) (08cgrocr_270209.htm)
ENGLESKI: (3165440) (tenderi0308) ((CG) Directorate for Procurements Podgorica | GLASSCUTTING SERVICES FOR MAINTENANCE OF FACILITIES OF MUPA AND JU) (08cgrocr_270209.htm)
NEMACKI : (3165440) (tenderi0308) ((MON) Direktion für die Beschaffungen Podgorica | GLASSCHLEIFERSLEISTUNGEN AUF DIE WARTUNG DER OBJEKTE VON MUP UND JU) (08cgrocr_270209.htm)
SRPSKI : (3165441) (tenderi0308) ((CG) Republicki fond za zdrastveno osiguranje Podgorica | NABAVKA OFTAMOLOSKOG DIGITALNOG LASERA) (07cgrocr_270209.htm)
ENGLESKI: (3165441) (tenderi0308) ((CG) Republic Medical Insurance Fund Podgorica | PURCHASE OF OPHTALMOLOGIC DIGITAL LASER) (07cgrocr_270209.htm)
NEMACKI : (3165441) (tenderi0308) ((MON) republikanischer Fond für die Gesundheitsversicherung Podgorica | BESCHAFFUNG VOM OFTAMOLOGISCHEN DIGITALLASER) (07cgrocr_270209.htm)
SRPSKI : (3165442) (tenderi0308) ((CG) OS Stojan Cerovic Niksic | IZVODJENJE EKSKURZIJE) (09cgrocr_270209.htm)
ENGLESKI: (3165442) (tenderi0308) ((CG) Primary School Stojan Cerovic Niksic | ORGANIZATION OF EXCURSION) (09cgrocr_270209.htm)
NEMACKI : (3165442) (tenderi0308) ((MON) Grundschule Stojan Cerovic Niksic | SCHULAUSFLÜGE) (09cgrocr_270209.htm)
SRPSKI : (3165443) (tenderi0308) ((CG) Javno komunalno stambeno Herceg novi |NABAVKA GORIVA) (14cgrocr_270209.htm)
ENGLESKI: (3165443) (tenderi0308) ((CG) Public Utility Housing Company Herceg novi | PURCHASE OF FUEL) (14cgrocr_270209.htm)
NEMACKI : (3165443) (tenderi0308) ((CG) Public Utility Housing Company Herceg novi | PURCHASE OF FUEL) (14cgrocr_270209.htm)
SRPSKI : (3165550) (tenderi0308) (Centar za razvoj ljudskih resursa i menadžment Beograd | SEMINAR UNAPREDJIVANJA ZNANJA O MICROSOFT ACCESSU) (01emldig_020309.htm)
ENGLESKI: (3165550) (tenderi0308) (Center for Development of Human Resources and Management Belgrade | SEMINAR ON IMPROVEMENT OF KNOWLEDGE OF MICROSOFT ACCESS) (01emldig_020309.htm)
NEMACKI : (3165550) (tenderi0308) (Führungskräfte Belgrad | SEMINAR BEFORDERUNG DER KENNTNISSE ÜBER MICROSOFT ACCESS) (01emldig_020309.htm)
SRPSKI : (3165551) (tenderi0308) (Sloga Alibunara | PRODAJA OBJEKATA I POSLOVNOG PROSTORA) (01blcocr_280209.htm)
ENGLESKI: (3165551) (tenderi0308) (Sloga Alibunara | FACILITIES AND OFFICE SPACE FOR SALE) (01blcocr_280209.htm)
NEMACKI : (3165551) (tenderi0308) (Sloga Alibunar | VERKAUF VOM OBJEKT UND GESCHÄFTSRAUM) (01blcocr_280209.htm)
SRPSKI : (3165552) (tenderi0308) (FA Istra Kula | PRODAJA CELOKUPNE IMOVINE STECAJNOG DUZNIKA) (02danocr_280209.htm)
ENGLESKI: (3165552) (tenderi0308) (FA Istra Kula | PROPERTY OF BANKRUPTED DEBTOR FOR SALE) (02danocr_280209.htm)
NEMACKI : (3165552) (tenderi0308) (FA Istra Kula | VERKAUF VOM GESAMTEN VERMÖGEN DES KONKURSSCHULDNERS) (02danocr_280209.htm)
SRPSKI : (3165553) (tenderi0308) (FA Istra Kula | PRODAJA ZGRADE I PARKINGA) (03danocr_280209.htm)
ENGLESKI: (3165553) (tenderi0308) (FA Istra Kula | BUILDING AND PARKING LOT FOR SALE) (03danocr_280209.htm)
NEMACKI : (3165553) (tenderi0308) (FA Istra Kula | VERKAUF VOM GEBÄUDE UND PARKINGPLATZ) (03danocr_280209.htm)
SRPSKI : (3165554) (tenderi0308) (Opstinsko vece Velika Plana | IZVODJENJE LINIJSKOG GRADSKOG I PRIGRADSKOG PREVOZA) (04novocr_280209.htm)
ENGLESKI: (3165554) (tenderi0308) (Municipal Council Velika Plana | SERVICES OF CITY AND SUBURBAN TRANSPORTATION) (04novocr_280209.htm)
NEMACKI : (3165554) (tenderi0308) (Gemeindesrat Velika Plana | STADTS- UND REGIONALFAHRT) (04novocr_280209.htm)
SRPSKI : (3165555) (tenderi0308) (OS Nikola Vukicevic Sombor | IZVODJENJE EKSKURZIJE) (05nsdocr_280209.htm)
ENGLESKI: (3165555) (tenderi0308) (Primary School Nikola Vukicevic Sombor | ORGANIZATION OF EXCURSION) (05nsdocr_280209.htm)
NEMACKI : (3165555) (tenderi0308) (Grundschule Nikola Vukicevic Sombor | SCHULAUSFLÜGE) (05nsdocr_280209.htm)
SRPSKI : (3165556) (tenderi0308) (Opstina Temerin | DAVANJE U ZAKUP POLJOPRIVREDNOG ZEMLJISTA) (06nsdocr_280209.htm)
ENGLESKI: (3165556) (tenderi0308) (Municipality of Temerin | RENTAL OF AGRICULTURAL LAND) (06nsdocr_280209.htm)
NEMACKI : (3165556) (tenderi0308) (Gemeinde Temerin | VERMIETUNG VOM LANDWIRTSCHAFTLICHEN GRUNDSTÜCK) (06nsdocr_280209.htm)
SRPSKI : (3165557) (tenderi0308) (Pokrajinski sekretarijat za privredu Novi Sad | DODELA PODSTICAJNIH SRESTAVA ZA SUBVENCIONISANJE TROSKOVA UCESCA NA MEDKINARODNIM SAJMOVIMA) (07nsdocr_280209.htm)
ENGLESKI: (3165557) (tenderi0308) (Provincial Secretariat for Economy Novi Sad | ALLOTMENT OF STIMULUS FUNDS FOR PARTICIPATION IN INTERNATIONAL TRADE FAIRS) (07nsdocr_280209.htm)
NEMACKI : (3165557) (tenderi0308) (Regionalsekretariät für die Wirtschaft Novi Sad | ZUTEILEN DES STIMULANZMITTELS FÜR DIE SUBVENTION DER AUFWÄNDE VON TEILNAHME AUF DER INTERNATIONALEN MESSE) (07nsdocr_280209.htm)
SRPSKI : (3165558) (tenderi0308) (AD Hins Novi Sad | PRODAJA PROIZVODA IZ PALETE KUCNE HEMIJE I ROBA SIROKE POTROSNJE) (08nsdocr_280209.htm)
ENGLESKI: (3165558) (tenderi0308) (Stock Company Hins Novi Sad | SALE OF PRODUCTS FROM PRODUCT PORTFOLIO AND CONSUMER GOODS) (08nsdocr_280209.htm)
NEMACKI : (3165558) (tenderi0308) (AD Hins Novi Sad | VERKAUF VON CHEMISCHEN PRODUKTEN FÜR HAUS UND BEDARFSARTIKEL) (08nsdocr_280209.htm)
SRPSKI : (3165559) (tenderi0308) (Poslovni prostor Vracar Beograd | IZDAVANJE POSLOVNOG PROSTORA) (12borocr_280209.htm)
ENGLESKI: (3165559) (tenderi0308) (Poslovni prostor Vracar Beograd | OFFICE SPACE FOR RENT) (12borocr_280209.htm)
NEMACKI : (3165559) (tenderi0308) (Geschäftsraum Vracar Belgrad | VERMIETUNG VOM GESCHÄFTSRAUM) (12borocr_280209.htm)
SRPSKI : (3165560) (tenderi0308) (OS Vojislav Voka Savic Lazarevac | IZVODJENJE EKSKURZIJE) (13borocr_280209.htm)
ENGLESKI: (3165560) (tenderi0308) (Primary School Vojislav Voka Savic Lazarevac | ORGANIZATION OF EXCURSION) (13borocr_280209.htm)
NEMACKI : (3165560) (tenderi0308) (Grundschule Vijislav Voka Savic Lazarevac | SCHULAUSFLÜGE) (13borocr_280209.htm)
SRPSKI : (3165561) (tenderi0308) ((CG) egro defence industry Podgorica | NABAVKA AVIO KARATA) (01cgrocr_020309.htm)
ENGLESKI: (3165561) (tenderi0308) ((CG) egro defence industry Podgorica | PURCHASE OF FLYING TICKETS) (01cgrocr_020309.htm)
NEMACKI : (3165561) (tenderi0308) ((MON) Egro defence industry Podgorica | BESCHAFFUNG VON FLUGKARTEN) (01cgrocr_020309.htm)
SRPSKI : (3165562) (tenderi0308) ((CG) JP cistoca Podgorica | NABAVKA KANCELARIJSKOG MATERIJALA) (02cgrocr_020309.htm)
ENGLESKI: (3165562) (tenderi0308) ((CG) Public Company cistoca Podgorica | PURCHASE OF OFFICE SUPPLIES) (02cgrocr_020309.htm)
NEMACKI : (3165562) (tenderi0308) ((MON) öff. U. Sauberkeit Podgorica | BESCHAFFUNG VOM BÜROMATERIAL) (02cgrocr_020309.htm)
SRPSKI : (3165563) (tenderi0308) ((CG) Uprava carina Podgorica | UGRADNJA STLARIJE) (03cgrocr_020309.htm)
ENGLESKI: (3165563) (tenderi0308) ((CG) Customs Administration Podgorica | INSTALLATION OF CARPENTRY) (03cgrocr_020309.htm)
NEMACKI : (3165563) (tenderi0308) ((MON) Zollverwaltung Podgorica | EINBAU DER TISCHLEREI) (03cgrocr_020309.htm)
SRPSKI : (3165564) (tenderi0308) ((CG) Prva banka Crne Gore Podgorica | PRODAJA SUME) (04cgrocr_020309.htm)
ENGLESKI: (3165564) (tenderi0308) ((CG) Prva banka Crne Gore Podgorica | FOREST FOR SALE) (04cgrocr_020309.htm)
NEMACKI : (3165564) (tenderi0308) ((MON) Erstebank von Montenegro Podgorica | VERKAUF VOM WALD) (04cgrocr_020309.htm)
SRPSKI : (3165565) (tenderi0308) ((CG) Agencija za izgradnju I razvoj Podgorica | IZVODJENJE RADOVA) (05cgrocr_020309.htm)
ENGLESKI: (3165565) (tenderi0308) ((CG) Agency for Construction and Development of Podgorica | WORKS) (05cgrocr_020309.htm)
NEMACKI : (3165565) (tenderi0308) ((MON) Agentur für das Ausbau und die Entwicklung Podgorica | LEISTUNGEN) (05cgrocr_020309.htm)
SRPSKI : (3165566) (tenderi0308) ((CG) Prva banka Crne Gore Niksic | PRODAJA STAMBENOG PROSTORA) (06cgrocr_020309.htm)
ENGLESKI: (3165566) (tenderi0308) ((CG) Prva banka Crne Gore Niksic | RESIDENTIAL SPACE FOR SALE) (06cgrocr_020309.htm)
NEMACKI : (3165566) (tenderi0308) ((MON) Erstebank von Montenegro Niksic | VERKAUF VOM WOHNRAUM) (06cgrocr_020309.htm)
SRPSKI : (3165567) (tenderi0308) ((CG) Apotekarska ustanova Montefarm Podgorica | NABAVKA KANCELARIJSKOG MATERIJALA) (07cgrocr_020309.htm)
ENGLESKI: (3165567) (tenderi0308) ((CG) Pharmacy Montefarm Podgorica | PURCHASE OF OFFICE SUPPLIES) (07cgrocr_020309.htm)
NEMACKI : (3165567) (tenderi0308) ((MON) Apotheke Montefarm Podgorica | BESCHAFFUNG VOM BÜROMATERIAL) (07cgrocr_020309.htm)
SRPSKI : (3165568) (tenderi0308) ((CG) Opstina Rozaje | PRODAJA GRADJEVINSKOG ZEMLJISTA) (08cgrocr_020309.htm)
ENGLESKI: (3165568) (tenderi0308) ((CG) Municipality of Rozaje | BUILDING LAND FOR SALE) (08cgrocr_020309.htm)
NEMACKI : (3165568) (tenderi0308) ((MON) Gemeinde Rozaje | VERKAUF VOM BAUGRUNDSTÜCK) (08cgrocr_020309.htm)
SRPSKI : (3165569) (tenderi0308) ((CG) Zavod za izvrsavanje krivicnih sankcija Podgorica | NABAVKA LJEKOVA I SANITARNOG MATERIJALA) (09cgrocr_020309.htm)
ENGLESKI: (3165569) (tenderi0308) ((CG) Institute for Execution of Criminal Sanctions Podgorica | PURCHASE OF DRUGS AND MEDICAL MATERIAL) (09cgrocr_020309.htm)
NEMACKI : (3165569) (tenderi0308) ((MON) Anstalt für die Vollstreckung der Strafsanktionen Podgorica | BESCHAFFUNG VON MEDIKAMENTEN UND SANITÄRMATERIAL) (09cgrocr_020309.htm)
SRPSKI : (3165636) (tenderi0308) (MCB-Menadžment Centar Beograd | SEMINAR OTVORENE OBUKE) (01emldig_030309.htm)
ENGLESKI: (3165636) (tenderi0308) (MCB-Management Center Belgrade | SEMINAR ON OPEN TRAINING) (01emldig_030309.htm)
NEMACKI : (3165636) (tenderi0308) (MCB-Menagement Zentrum Belgrad | SEMINAR ÖFFENTLICHE AUSBILDUNG) (01emldig_030309.htm)
SRPSKI : (3165637) (tenderi0308) (Medicinska skola Draginja Niksic Sremska Mitrovica | IZVODJENJE EKSKURZIJE) (01novocr_020309.htm)
ENGLESKI: (3165637) (tenderi0308) (Medical School Draginja Niksic Sremska Mitrovica | ORGANIZATION OF EXCURSION) (01novocr_020309.htm)
NEMACKI : (3165637) (tenderi0308) (medizinische Schule Draginja Niksic Sremska Mitrovica | SCHULAUSFLÜGE) (01novocr_020309.htm)
SRPSKI : (3165638) (tenderi0308) (Kraguj Batocina | IZDAVANJE U ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA) (02polocr_020309.htm)
ENGLESKI: (3165638) (tenderi0308) (Kraguj Batocina | OFFICE SPACE FOR RENT) (02polocr_020309.htm)
NEMACKI : (3165638) (tenderi0308) (Kraguj Batocina | VERMIETUNG VOM GESCHÄFTSRAUM) (02polocr_020309.htm)
SRPSKI : (3165639) (tenderi0308) (Buducnost Banatsko novo selo | PRODAJA AKCIJA) (03polocr_020309.htm)
ENGLESKI: (3165639) (tenderi0308) (Buducnost Banatsko novo selo | STOCKS FOR SALE) (03polocr_020309.htm)
NEMACKI : (3165639) (tenderi0308) (Buducnost Banatsko Novo selo | VERKAUF VON AKTIEN) (03polocr_020309.htm)
SRPSKI : (3165640) (tenderi0308) (Imos Sid | PRODAJA AKCIJA) (04polocr_020309.htm)
ENGLESKI: (3165640) (tenderi0308) (Imos Sid | STOCKS FOR SALE) (04polocr_020309.htm)
NEMACKI : (3165640) (tenderi0308) (Imos Sid | VERKAUF VON AKTIEN) (04polocr_020309.htm)
SRPSKI : (3165641) (tenderi0308) (Agencija za osiguranje depozita Valjevo | PRODAJA POSLOVNOG PROSTORA) (05polocr_020309.htm)
ENGLESKI: (3165641) (tenderi0308) (Deposit Insurance Agency Valjevo | OFFICE SPACE FOR SALE) (05polocr_020309.htm)
NEMACKI : (3165641) (tenderi0308) (Agentur für Deposietenversicherung Valjevo | VERKAUF VOM GESCHÄFTSRAUM) (05polocr_020309.htm)
SRPSKI : (3165642) (tenderi0308) (Srednja skola iz Barajeva | IZVODJENJE EKSKURZIJE) (06gljocr_020309.htm)
ENGLESKI: (3165642) (tenderi0308) (Secondary School from Barajevo | ORGANIZATION OF EXCURSION) (06gljocr_020309.htm)
NEMACKI : (3165642) (tenderi0308) (Mittelschule aus Barajevo | SCHULAUSFLÜGE) (06gljocr_020309.htm)
SRPSKI : (3165643) (tenderi0308) (Rudarski basen kolubara Lazarevac | NABAVKA LABARATORIJSKE OPREME) (07danocr_020309.htm)
ENGLESKI: (3165643) (tenderi0308) (Mining Basin Kolubara Lazarevac | PURCHASE OF LABORATORY EQUIPMENT) (07danocr_020309.htm)
NEMACKI : (3165643) (tenderi0308) (Bergbaubasen Kolubara Lazarevac | BESCHAFFUNG DER LABORATORISCHEN AUSRÜSTUNG) (07danocr_020309.htm)
SRPSKI : (3165644) (tenderi0308) (OS Jovan Popovic Kragujevac | IZVODJENJE EKSKURZIJE) (08danocr_020309.htm)
ENGLESKI: (3165644) (tenderi0308) (Primary School Jovan Popovic Kragujevac | ORGANIZATION OF EXCURSION) (08danocr_020309.htm)
NEMACKI : (3165644) (tenderi0308) (Grundschule Jovan Popovic Kragujevac | SCHULAUSFLÜGE) (08danocr_020309.htm)
SRPSKI : (3165645) (tenderi0308) (Poreska uprava Beograd | PRODAJA TERENSKIH VOZILA) (09danocr_020309.htm)
ENGLESKI: (3165645) (tenderi0308) (Tax Administration Belgrade | ALL-TERRAIN VEHICLES FOR SALE) (09danocr_020309.htm)
NEMACKI : (3165645) (tenderi0308) (Steuerverwaltung Belgrad | VERKAUF VON LKWs) (09danocr_020309.htm)
SRPSKI : (3165646) (tenderi0308) (Poreska uprava Nis | PRODAJA SPECIJALNOG TERENSKOG VOZILA) (10danocr_020309.htm)
ENGLESKI: (3165646) (tenderi0308) (Tax Administration Nis | SPECIAL ALL-TERRAIN VEHICLE FOR SALE) (10danocr_020309.htm)
NEMACKI : (3165646) (tenderi0308) (Steuerverwaltung Nis | VERKAUF VOM SPEZIELLEN FAHRZEUG) (10danocr_020309.htm)
SRPSKI : (3165647) (tenderi0308) (OS Disa Djurdjevuc Vreoci | IZVODJENJE EKSKURZIJE) (11borocr_020309.htm)
ENGLESKI: (3165647) (tenderi0308) (Primary School Disa Djurdjevuc Vreoci | ORGANIZATION OF EXCURSION) (11borocr_020309.htm)
NEMACKI : (3165647) (tenderi0308) (Grundschule Disa Djurdjevic Vreoci | SCHULAUSFLÜGE) (11borocr_020309.htm)
SRPSKI : (3165648) (tenderi0308) (OS Slobodan Krcun Junkovaca | IZVODJENJE EKSKURZIJE) (12borocr_020309.htm)
ENGLESKI: (3165648) (tenderi0308) (Primary School Slobodan Krcun Junkovaca | ORGANIZATION OF EXCURSION) (12borocr_020309.htm)
NEMACKI : (3165648) (tenderi0308) (Grundschule Slobodan Krcun Jankovaca | SCHULAUSFLÜGE) (12borocr_020309.htm)
SRPSKI : (3165649) (tenderi0308) (Poreska uprava Vranje | PRODAJA ODECE I OBUCE) (01danocr_030309.htm)
ENGLESKI: (3165649) (tenderi0308) (Tax Administration Vranje | FOOTWEAR AND CLOTHING FOR SALE) (01danocr_030309.htm)
NEMACKI : (3165649) (tenderi0308) (Steuerverwaltung Vranje | VERKAUF VON KLEIDUNG UND SCHUHE) (01danocr_030309.htm)
SRPSKI : (3165650) (tenderi0308) (Poreska uprava Vranje | PRODAJA ODECE I OBUCE) (02danocr_030309.htm)
ENGLESKI: (3165650) (tenderi0308) (Tax Administration Vranje | FOOTWEAR AND CLOTHING FOR SALE) (02danocr_030309.htm)
NEMACKI : (3165650) (tenderi0308) (Steuerverwaltung Vranje | VERKAUF DER KLEIDUNG UND SCHUHE) (02danocr_030309.htm)
SRPSKI : (3165651) (tenderi0308) (OS Stancic Milan Kumane | IZVODJENJE EKSKURZIJE) (03nsdocr_030309.htm)
ENGLESKI: (3165651) (tenderi0308) (Primary School Stancic Milan Kumane | ORGANIZATION OF EXCURSION) (03nsdocr_030309.htm)
NEMACKI : (3165651) (tenderi0308) (Grundschule Stancic Milan Kumane | SCHULAUSFLÜGE) (03nsdocr_030309.htm)
SRPSKI : (3165652) (tenderi0308) (Skolski centar Nikola Tesla Vrsac | IZVODJENJE EKSKURZIJE) (04nsdocr_030309.htm)
ENGLESKI: (3165652) (tenderi0308) (School Center Nikola Tesla Vrsac | ORGANIZATION OF EXCURSION) (04nsdocr_030309.htm)
NEMACKI : (3165652) (tenderi0308) (Schulzentrum Nikola Tesla Vrsac | SCHULAUSFLÜGE) (04nsdocr_030309.htm)
SRPSKI : (3165653) (tenderi0308) ((CG) Vlada Crne Gore Budva | IZVODJENJE RADOVA NA IZGRADNJI OBJEKATA INFRASTRUKTURE) (01cgrocr_030309.htm)
ENGLESKI: (3165653) (tenderi0308) ((CG) Government of Montenegro Budva | WORKS ON CONSTRUCTION OF INFRASTRUCTURAL FACILITIES) (01cgrocr_030309.htm)
NEMACKI : (3165653) (tenderi0308) ((MON) Regierung von Montenegro Budva | AUSBAU VON OBJEKTEN) (01cgrocr_030309.htm)
SRPSKI : (3165654) (tenderi0308) ((CG) Montenegro Airlines Podgorica | PRUZANJE USLUGA PREVOZA AVIO POSADA NA RELACIJI AERODROM) (02cgrocr_030309.htm)
ENGLESKI: (3165654) (tenderi0308) ((CG) Montenegro Airlines Podgorica | PROVISION OF SERVICES OF TRANSPORTATION OF FLIGHT CREWS) (02cgrocr_030309.htm)
NEMACKI : (3165654) (tenderi0308) ((MON) Montenegro Airlines Podgorica | TRANSPORTLEISTUNGEN VON FLUGMANNSCHAFT AUF DIE RELATION VOM FLUGHAFEN) (02cgrocr_030309.htm)
SRPSKI : (3165655) (tenderi0308) (Odbor za ekonomske odnose sa inostranstvom Beograd | POSETAITALIJANSKE PRIVREDNE DELEGACIJE PROVINCIJE BRESA) (02emldig_030309.htm)
ENGLESKI: (3165655) (tenderi0308) (Board for International Economic Relations Belgrade | VISIT OF ITALIAN ECONOMIC DELEGATION TO PROVINCE OF BRESCIA) (02emldig_030309.htm)
NEMACKI : (3165655) (tenderi0308) (Kommission für die ökonomische Verhältnisse mit Ausland Belgrad | BESUCH DER ITALIENISCHEN LANDWIRTSCHAFTLICHEN DELEGATION BEI DER PROVINZ BRESA) (02emldig_030309.htm)
SRPSKI : (3165656) (tenderi0308) (Edge Beograd | Seminar KAKO RAZVIJATI BREND TEHNOLOGIJA BRENDINGA) (03emldig_030309.htm)
ENGLESKI: (3165656) (tenderi0308) (Edge Belgrade | Seminar HOW TO DEVELOP BRAND OF BRANDING TECHNOLOGIES) (03emldig_030309.htm)
NEMACKI : (3165656) (tenderi0308) (Edge Belgrad | Seminar WIE WIRD TECHNOLOGIE VON BRENDING ENTWICKELT) (03emldig_030309.htm)
SRPSKI : (3165657) (tenderi0308) (MNG Centar Beograd | SEMINAR SISTEM PDV SRBIJE, NJEGOVA PRIMENA, PROBLEMI U PRAKSI I ZAUZETI STAVOVI PO SPORNIM PITANJIMA) (01emldig_040309.htm)
ENGLESKI: (3165657) (tenderi0308) (MNG Center Belgrade | SEMINAR: SERBIA'S VAT SYSTEM, ITS APPLICATION, PRACTICAL PROBLEMS AND OPINIONS ABOUT DISPUTABLE ISSUES) (01emldig_040309.htm)
NEMACKI : (3165657) (tenderi0308) (MNG Zentrum Belgrad | Seminar PDV-SYSTEM SERBIENS, SEINE VERWENDUNG, PROBLEME IN DER PRAXIS UND DIE MEINUNGEN ÜBER DISKUTABELEN FRAGEN) (01emldig_040309.htm)
SRPSKI : (3165658) (tenderi0308) (OS Dositej Obradovic Bocaj | IZVODJENJE EKSKURZIJE) (01nsdocr_040309.htm)
ENGLESKI: (3165658) (tenderi0308) (Primary School Dositej Obradovic Bocaj | ORGANIZATION OF EXCURSION) (01nsdocr_040309.htm)
NEMACKI : (3165658) (tenderi0308) (Grundschule Dositej Obradovic Bocaj | SCHULAUSFLÜGE) (01nsdocr_040309.htm)
SRPSKI : (3165660) (tenderi0308) (Telekom Srbija Beograd | ISPORUKA I MONTAZA KLIMA ORMARA) (03polocr_040309.htm)
ENGLESKI: (3165660) (tenderi0308) (Telekom Srbija Belgrade | DELIVERY AND INSTALLATION OF AIR CONDITIONING CABINETS) (03polocr_040309.htm)
NEMACKI : (3165660) (tenderi0308) (Telekom Srbija Belgrad | AUSLIEFERUNG UND MONTAGE VOM KLIMASCHRANK) (03polocr_040309.htm)
SRPSKI : (3165661) (tenderi0308) (Direkcija za robne rezerve Loznica | NABAVKA I USLUGA RUKOVANJA I ODRZAVANJA FUNKCIJE SKLADISTA) (04polocr_040309.htm)
ENGLESKI: (3165661) (tenderi0308) (Directorate for Buffer Stock Loznica | PURCHASE AND SERVICES OF HANDLING AND MAINTAINING FUNCTIONS OF WAREHOUSE) (04polocr_040309.htm)
NEMACKI : (3165661) (tenderi0308) (Direktion für die Warenreserve Loznica | DIENSTLEISTUNGEN UND WARTUNG DER FUNKTION VOM LAGER) (04polocr_040309.htm)
SRPSKI : (3165662) (tenderi0308) (OS Zivana Maricic Zici | IZVODJENJE EKSKURZIJE) (05polocr_040309.htm)
ENGLESKI: (3165662) (tenderi0308) (Primary School Zivana Maricic Zici | ORGANIZATION OF EXCURSION) (05polocr_040309.htm)
NEMACKI : (3165662) (tenderi0308) (Grundschule Zivana Maricic Zici | SCHULAUSFLÜGE) (05polocr_040309.htm)
SRPSKI : (3165663) (tenderi0308) (Institut za transfuziju krvi Beograd | NABAVKA DEZINFIKCIONOG I HIGIJENSKOG MATERIJALA) (06polocr_040309.htm)
ENGLESKI: (3165663) (tenderi0308) (Blood Transfusion Institute Belgrade | PURCHASE OF DISINFECTION AND HYGIENE PRODUCTS) (06polocr_040309.htm)
NEMACKI : (3165663) (tenderi0308) (Institut für Bluttransfusion Belgrad | BESCHAFFUNG VOM DESINFEKTIONS- UND HYGIENEMATERIAL) (06polocr_040309.htm)
SRPSKI : (3165664) (tenderi0308) (Poslovni centrar Palilula Beograd | DAVANJE U ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA) (07danocr_040309.htm)
ENGLESKI: (3165664) (tenderi0308) (Business Center Palilula Belgrade | OFFICE SPACE FOR RENT) (07danocr_040309.htm)
NEMACKI : (3165664) (tenderi0308) (Geschäftszentrum Palilula Belgrad | VERMIETUNG VOM GESCHÄFTSRAUM) (07danocr_040309.htm)
SRPSKI : (3165665) (tenderi0308) (Poreska uprava Leskovac | PRODAJA POSTROJENJA ZA PECENJE GLINENIH PROIZVODA) (08danocr_040309.htm)
ENGLESKI: (3165665) (tenderi0308) (Tax Administration Leskovac | UNIT FOR BAKING CLAY PRODUCTS FOR SALE) (08danocr_040309.htm)
NEMACKI : (3165665) (tenderi0308) (Steuerverwaltung Leskovac | VERKAUF VON STATION FÜR DAS BACKEN VON LEHMIGEN PRODUKTEN) (08danocr_040309.htm)
SRPSKI : (3165666) (tenderi0308) (Poslovni prostor Zemun Beograd | IZDAVANJE U ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA) (09danocr_040309.htm)
ENGLESKI: (3165666) (tenderi0308) (Poslovni prostor Zemun Belgrade | OFFICE SPACE FOR RENT) (09danocr_040309.htm)
NEMACKI : (3165666) (tenderi0308) (Geschäftszentrum Zemun Belgrad | VERMIETUNG VOM GESCHÄFTSRAUM) (09danocr_040309.htm)
SRPSKI : (3165667) (tenderi0308) (Poreska uprava Knjazevac | PRODAJA UPRAVNE ZGRADE) (10danocr_040309.htm)
ENGLESKI: (3165667) (tenderi0308) (Tax Administration Knjazevac | ADMINISTRATIVE BUILDING FOR SALE) (10danocr_040309.htm)
NEMACKI : (3165667) (tenderi0308) (Steuerverwaltung Knjazevac | VERKAUF VOM VERWALTUNGSGEBÄUDE) (10danocr_040309.htm)
SRPSKI : (3165668) (tenderi0308) (Agencija za razvoj malih I srednjih preduzeca Begograd | DODELA BESPOVRATNIH SRESTAVA U OKVIRU PODRSKE MALIM I SREDNJIH PREDUZECA) (11novocr_040309.htm)
ENGLESKI: (3165668) (tenderi0308) (SME Development Agency Belgrade | ALLOTMENT OF NON-REFUNDABLE FUNDS FOR SMALL AND MID-SIZED ENTERPRISES) (11novocr_040309.htm)
NEMACKI : (3165668) (tenderi0308) (Agentur für die Entwicklung der Klein- und Großunternehmen Belgrad | ZUTEILEN VOM RETTUNGSLOSEN MITTEL FÜR DIE UNTERSTÜTZUNG DER KLEIN- UND GROßUNTERNEHMEN) (11novocr_040309.htm)
SRPSKI : (3165669) (tenderi0308) ((CG) Direkcija za nabavke Podgorica | IZGRADNJA TRAFOSTANICE) (02cgrocr_040309.htm)
ENGLESKI: (3165669) (tenderi0308) ((CG) Directorate for Procurements Podgorica | CONSTRUCTION OF SUBSTATION) (02cgrocr_040309.htm)
NEMACKI : (3165669) (tenderi0308) ((MON) Direktion für Beschaffungen Podgorica | AUSBAU DER TRAFOSTATION) (02cgrocr_040309.htm)
SRPSKI : (3165670) (tenderi0308) ((CG) OS Jugoslavija Bar | IZVODJENJE EKSKURZIJE) (03cgrocr_040309.htm)
ENGLESKI: (3165670) (tenderi0308) ((CG) Primary School Jugoslavija Bar | ORGANIZATION OF EXCURSION) (03cgrocr_040309.htm)
NEMACKI : (3165670) (tenderi0308) ((MON) Grundschule Jugoslavija Bar | SCHULAUSFLÜGE) (03cgrocr_040309.htm)
SRPSKI : (3165671) (tenderi0308) ((CG) Direkcija za javne nabavke Budva | ISPORUKA I MONTAZA ELEKTRO OPREME) (04cgrocr_040309.htm)
ENGLESKI: (3165671) (tenderi0308) ((CG) Directorate for Public Procurements Budva | DELIVERY AND INSTALLATION OF ELECTRIC EQUIPMENT) (04cgrocr_040309.htm)
NEMACKI : (3165671) (tenderi0308) ((MON) Direktion für die öffentliche Beschaffungen Budva | MONTAGE DER ELEKTROAUSRÜSTUNG) (04cgrocr_040309.htm)
SRPSKI : (3165672) (tenderi0308) ((CG) Prva banka Crne Gore Herceg Novi | PRODAJA SUME 2 KLASE) (05cgrocr_040309.htm)
ENGLESKI: (3165672) (tenderi0308) ((CG) Prva banka Crne Gore Herceg Novi | SECOND-CLASS FOREST FOR SALE) (05cgrocr_040309.htm)
NEMACKI : (3165672) (tenderi0308) ((MON) Erstebank von Montenegro Herceg Novi | VERKAUF VOM ZWEIKLASSIGEN WALD) (05cgrocr_040309.htm)
SRPSKI : (3165673) (tenderi0308) ((CG) Prva banka Crne Gore Becici | PRODAJA VOCNJAKA I STAMBENOG PROSTORA) (06cgrocr_040309.htm)
ENGLESKI: (3165673) (tenderi0308) ((CG) Prva banka Crne Gore Becici | ORCHARD AND RESIDENTIAL SPACE FOR SALE) (06cgrocr_040309.htm)
NEMACKI : (3165673) (tenderi0308) ((MON) Erstebank von Montenegro Becici | VERKAUF VOM OBSTGARTEN UND WOHNRAUM) (06cgrocr_040309.htm)
SRPSKI : (3165674) (tenderi0308) ((CG) Komisija za vansudsku prodaju Podgorica | PRODAJA LIVADA 2 KLASE) (07cgrocr_040309.htm)
ENGLESKI: (3165674) (tenderi0308) ((CG) Commission for Non-Judicial Sales Podgorica | SECOND-CLASS MEADOWS FOR SALE) (07cgrocr_040309.htm)
NEMACKI : (3165674) (tenderi0308) ((MON) Kommission für den außergerichtlichen Verkauf Podgorica | VERKAUF VON ZWEITKLASSIGEN WIESEN) (07cgrocr_040309.htm)
SRPSKI : (3160513) (tenderi0308) (Vojvodinaput Pancevo | PRODAJA OSNOVNIH SRESTAVA I REZERVNIH DELOVA) (04polsaj_270209.htm)
ENGLESKI: (3160513) (tenderi0308) (Vojvodinaput Pancevo | FIXED ASSETS AND SPARE PARTS FOR SALE) (04polsaj_270209.htm)
NEMACKI : (3160513) (tenderi0308) (Vojvodinaput Pancevo | VERKAUF VON GRUNDMITTELN UND ERSATZTEILEN) (04polsaj_270209.htm)
SRPSKI : (3165736) (tenderi0308) (UNDP Beograd | SVEOBUHVATNA ANALIZA POLNE DIMENZIJE U OBRAZOVNOM MATERIJALU) (01emldig_050309.htm)
ENGLESKI: (3165736) (tenderi0308) (UNDP Beograd | Comprehensive analysis of gender dimension in educational material) (01emldig_050309.htm)
NEMACKI : (3165736) (tenderi0308) (UNDP Belgrad | UMFASSENDE ANALYSE DER POLDIMENSION IM AUSBILDUNGSMATERIAL) (01emldig_050309.htm)
SRPSKI : (3165737) (tenderi0308) (UNDP Beograd | IZRADA GLAVNOG PROJEKTA ZA SANACIJU DEPONIJE BATNJIK) (02emldig_050309.htm)
ENGLESKI: (3165737) (tenderi0308) (UNDP Beograd | Main design for Batnjik landfill sanitation) (02emldig_050309.htm)
NEMACKI : (3165737) (tenderi0308) (UNDP Belgrad | PROJEKT DER SANATION VON DEPONIE BATNJIK) (02emldig_050309.htm)
SRPSKI : (3165738) (tenderi0308) (UNDP Beograd | Odabir revizorskih kompanija za reviziju NIM projekata/nagrada i DIM projekata sa NIM komponentama u UNDP Srbija u 2008.) (03emldig_050309.htm)
ENGLESKI: (3165738) (tenderi0308) (UNDP Beograd | Request for Proposal to Select Audit Firms for Audits of 2008 NIM Projects/Awards and DIM projects with NIM component in UNDP Serbia) (03emldig_050309.htm)
NEMACKI : (3165738) (tenderi0308) (UNDP Belgrad | AUSWAHL VON REVISORKOMPANIEN FÜR DIE REVISION VON NIM-PROJEKTEN/PREISEN UND DIM-PROJEKTEN MIT DEN NIM-KOMPONENTEN IN UNDP SERBIENS) (03emldig_050309.htm)
SRPSKI : (3165739) (tenderi0308) (UNDP Beograd | Revizija nacionalno implementiranih projekata u UNDP Crna Gora) (04emldig_050309.htm)
ENGLESKI: (3165739) (tenderi0308) (UNDP Beograd | Audit of NIM (National implemented) projects in UNDP Montenegro) (04emldig_050309.htm)
NEMACKI : (3165739) (tenderi0308) (UNDP Belgrad | REVISION VON NATIONALIMPLEMENTIERTEN PROJEKTEN IN UNDP MONTENEGROS) (04emldig_050309.htm)
SRPSKI : (3165740) (tenderi0308) (UNDP Beograd | Nadzor implementacije zavrsnih komentara CEDAW komisije za Srbiju) (05emldig_050309.htm)
ENGLESKI: (3165740) (tenderi0308) (UNDP Beograd | Watchdog activities related to the implementation CEDAW Committee Concluding Comments for Serbia) (05emldig_050309.htm)
NEMACKI : (3165740) (tenderi0308) (UNDP Belgrad | AUFSICHT ÜBER DIE IMPLEMENTATION DER ABSCHLUSSKOMENTAREN VON CEDAW KOMPANIE FÜR SERBIEN) (05emldig_050309.htm)
SRPSKI : (3165741) (tenderi0308) (UNDP Beograd | Izrada studije izvodljivosti za Upravljanje regionalnom deponijom Banjica - Nova Varos) (06emldig_050309.htm)
ENGLESKI: (3165741) (tenderi0308) (UNDP Beograd | Feasibility study for the Management of Regional Landfill Banjica – Nova Varos) (06emldig_050309.htm)
NEMACKI : (3165741) (tenderi0308) (UNDP Belgrad | AUSARBEITUNG DER STUDIE VON DURCHFÜHRBARKEIT FÜR DIE LEITUNG MIT DER REGIONALEN DEPONIE BANJICA - NOVA VAROS) (06emldig_050309.htm)
SRPSKI : (3165742) (tenderi0308) (UNDP Beograd | Izrada studije izvodljivosti za regionalnu deponiju za Rasku, Novi Pazar, Tutin i Sjenicu) (07emldig_050309.htm)
ENGLESKI: (3165742) (tenderi0308) (UNDP Beograd | Feasibility study for the Regional landfill for Raska, Novi Pazar, Tutin and Sjenica) (07emldig_050309.htm)
NEMACKI : (3165742) (tenderi0308) (UNDP Belgrad | AUSARBEITUNG DER STUDIE VON DURCHFÜHRBARKEIT FÜR DIE REGIONALE DEPONIE IN RASKA, NOVI PAZAR, TUTIN UND SJENICA) (07emldig_050309.htm)
SRPSKI : (3165743) (tenderi0308) (UNDP Beograd | Direktna implementacija projekata sa NIM komponentama u UNDP Srbiji) (08emldig_050309.htm)
ENGLESKI: (3165743) (tenderi0308) (UNDP Beograd | Directly Implemented Projects with NIM Components
in UNDP Serbia) (08emldig_050309.htm)
NEMACKI : (3165743) (tenderi0308) (UNDP Belgrad | DIREKTE IMPLEMENTATION VON PROJEKTEN MIT DEN NIM-KOMPONENTEN IN UNDP SERBIENS) (08emldig_050309.htm)
SRPSKI : (3165744) (tenderi0308) (Polet Belusic | PRODAJA ZGRADA I ZEMLJISTA) (02polocr_050309.htm)
ENGLESKI: (3165744) (tenderi0308) (Polet Belusic | BUILDING AND LAND FOR SALE) (02polocr_050309.htm)
NEMACKI : (3165744) (tenderi0308) (Polet Belusic | VERKAUF VON GEBÄUDEN UND GRUNDSTÜCKEN) (02polocr_050309.htm)
SRPSKI : (3165745) (tenderi0308) (Agrodunav Karavuko | PRODAJA TRAKTORA I CISTERNI) (03nsdocr_050309.htm)
ENGLESKI: (3165745) (tenderi0308) (Agrodunav Karavuko | TRACTORS AND CISTERNS FOR SALE) (03nsdocr_050309.htm)
NEMACKI : (3165745) (tenderi0308) (Agrodunav Karavuko | VERKAUF VON TRAKTOREN UND TANKWAGEN) (03nsdocr_050309.htm)
SRPSKI : (3165746) (tenderi0308) (OS Servo Mihalj Zrenjanin | IZVODJENJE EKSKURZIJE) (04nsdocr_050309.htm)
ENGLESKI: (3165746) (tenderi0308) (Primary School Servo Mihalj Zrenjanin | ORGANIZATION OF EXCURSIONS) (04nsdocr_050309.htm)
NEMACKI : (3165746) (tenderi0308) (Grundschule Servo Mihalj Zrenjenin | SCHULAUSFLÜGE) (04nsdocr_050309.htm)
SRPSKI : (3165747) (tenderi0308) (Grmec Beograd | PRODAJA DIZALICA I OSTALE GRADJEVINSKE OPREME) (05danocr_050309.htm)
ENGLESKI: (3165747) (tenderi0308) (Grmec Belgrade | CRANES AND OTHER BUILDING EQUIPMENT FOR SALE) (05danocr_050309.htm)
NEMACKI : (3165747) (tenderi0308) (Grmec Belgrad | VERKAUF VON KRAN UND ANDEREN BAUAUSRÜSTUNG) (05danocr_050309.htm)
SRPSKI : (3165748) (tenderi0308) (OS Drazevac | IZVODJENJE EKSKURZIJE) (06danocr_050309.htm)
ENGLESKI: (3165748) (tenderi0308) (Primary School Drazevac | ORGANIZATION OF EXCURSION) (06danocr_050309.htm)
NEMACKI : (3165748) (tenderi0308) (Grundschule Drazevac | SCHULAUSFLÜGE) (06danocr_050309.htm)
SRPSKI : (3165749) (tenderi0308) (Srbija sume Prijepolje | PRODAJA MOTORNIH VOZILA) (07novocr_050309.htm)
ENGLESKI: (3165749) (tenderi0308) (Srbija sume Prijepolje | MOTOR VEHICLES FOR SALE) (07novocr_050309.htm)
NEMACKI : (3165749) (tenderi0308) (Srbija sume Prijepolje | VERKAUF VON KFZs) (07novocr_050309.htm)
SRPSKI : (3165750) (tenderi0308) ((CG) JP Komunalno Tivat | NABAVKA MATERIJALA ZA ODRZAVANJE JAVNE RASVJETE) (01cgrocr_050309.htm)
ENGLESKI: (3165750) (tenderi0308) ((CG) Public Company Komunalno Tivat | PURCHASE OF MATERIALS FOR MAINTENANCE OF PUBLIC LIGHTING SYSTEM) (01cgrocr_050309.htm)
NEMACKI : (3165750) (tenderi0308) ((MON) Kommunaldienst Komunalno Tivat | BESCHAFFUNG VOM MATERIAL FÜR DIE WARTUNG DER ÖFFENTLICHEN BELEUCHTUNG) (01cgrocr_050309.htm)
SRPSKI : (3165751) (tenderi0308) ((CG) OS Bosko Buha Pljevlja | IZVODJENJE SKOLE U PRIRODI) (02cgrocr_050309.htm)
ENGLESKI: (3165751) (tenderi0308) ((CG) Primary School Bosko Buha Pljevlja | ORGANIZATION OF OUTDOOR CLASSES) (02cgrocr_050309.htm)
NEMACKI : (3165751) (tenderi0308) ((MON) Grundschule Bosko Buha Pljevlja | SCHULAUSFLÜGE) (02cgrocr_050309.htm)
SRPSKI : (3165752) (tenderi0308) ((CG) AD Lenka Bijelo Polje | PRODAJA URBANISTICKIH PARCELA) (03cgrocr_050309.htm)
ENGLESKI: (3165752) (tenderi0308) ((CG) Stock Company Lenka Bijelo Polje | URBANISTIC PARCELS FOR SALE) (03cgrocr_050309.htm)
NEMACKI : (3165752) (tenderi0308) ((MON) AD Lenka Bijelo Polje | VERKAUF VON URBANISTISCHEN PARZELLEN) (03cgrocr_050309.htm)
SRPSKI : (3165753) (tenderi0308) ((CG) Agencija za izgradnju I razvoj Podgorice | USTUPANJE U ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA) (04cgrocr_050309.htm)
ENGLESKI: (3165753) (tenderi0308) ((CG) Agency for Construction and Development of Podgorica | OFFICE SPACE FOR RENT) (04cgrocr_050309.htm)
NEMACKI : (3165753) (tenderi0308) ((MON) Agentur für Ausbau und Entwicklung Podgorica | VERMIETUNG VOM GESCHÄFTSRAUM) (04cgrocr_050309.htm)
SRPSKI : (3158232) (tenderi0308) (RAD holding Beograd | PRODAJA 70% DRUSTVENOG KAPITALA) (06polocr_060309.htm)
ENGLESKI: (3158232) (tenderi0308) (RAD holding Belgrade | 70% OF PUBLIC CAPITAL FOR SALE) (06polocr_060309.htm)
NEMACKI : (3158232) (tenderi0308) (RAD Holding Belgrad | VERKAUF VON 70% VOM GESELLSCHAFTLICHEN KAPITAL) (06polocr_060309.htm)
SRPSKI : (3158311) (tenderi0308) (Politika Stamparija Beograd | PRUZANJE SPEDITERSKO CARINSKIH USLUGA U UVOZU I IZVOZU ROBE) (05polocr_060309.htm)
ENGLESKI: (3158311) (tenderi0308) (Politika Stamparija Belgrade | FREIGHT-FORWARDING CUSTOMS SERVICES IN IMPORT AND EXPORT OF GOODS) (05polocr_060309.htm)
NEMACKI : (3158311) (tenderi0308) (Politika Druckerei Belgrad | SPEDITIONSLEISTUNGEN IN IMPORT UND EXPORT VON WAREN) (05polocr_060309.htm)
SRPSKI : (3158312) (tenderi0308) (OS Dositej Obradovic Zrenjanin | IZVODJENJE EKSKURZIJE) (04danocr_060309.htm)
ENGLESKI: (3158312) (tenderi0308) (Primary School Dositej Obradovic Zrenjanin | ORGANIZATION OF EXCURSION) (04danocr_060309.htm)
NEMACKI : (3158312) (tenderi0308) (Grundschule Dositej Obradovic Zrenjanin | SCHULAUSFLÜGE) (04danocr_060309.htm)
SRPSKI : (3158718) (tenderi0308) (Gradska uprava grada Beograda | FINANSIRANJE PROGRAMA I PROJEKATA IZ OBLASTI TURIZMA) (03danocr_060309.htm)
ENGLESKI: (3158718) (tenderi0308) (City Administration of Belgrade | FINANCING TOURISM PROGRAMMES AND PROJECTS) (03danocr_060309.htm)
NEMACKI : (3158718) (tenderi0308) (Stadtverwaltung der Stadt Belgrad | FINANZIERUNG VON PROGRAMMEN UND PROJEKTEN AUS DEM BEREICH DES TOURISMUS) (03danocr_060309.htm)
SRPSKI : (3159455) (tenderi0308) (Poreska Uprava Leskovac | PRODAJA POSLOVNOG PROSTORA) (02danocr_060309.htm)
ENGLESKI: (3159455) (tenderi0308) (Tax Administration Leskovac | OFFICE SPACE FOR SALE) (02danocr_060309.htm)
NEMACKI : (3159455) (tenderi0308) (Steuerverwaltung Leskovac | VERKAUF VOM GESCHÄFTSRAUM) (02danocr_060309.htm)
SRPSKI : (3159547) (tenderi0308) (JKP Infostan Beograd | NABAVKA INSERT MASINE ZA PAKOVANJE KOVERTA) (01danocr_060309.htm)
ENGLESKI: (3159547) (tenderi0308) (Public Utility Company Infostan Beograd | PURCHASE OF INSERT MACHINE FOR PACKING ENVELOPES) (01danocr_060309.htm)
NEMACKI : (3159547) (tenderi0308) (Kommunaldienst Infostan Belgrad | BESCHAFFUNG VON INSERT MASCHINE FÜR DIE PACKUNG DER BRIEFUMSCHLÄGE) (01danocr_060309.htm)
SRPSKI : (3165754) (tenderi0308) ((CG) Direkcija za javne nabavke Niksic | PRIPREMA PROJEKTA NABAVKA I NADZOR IZGRADNJE POSTROJENJA ZA PRECISCAVANJE OTPADNIH VODA) (05cgrocr_050309.htm)
ENGLESKI: (3165754) (tenderi0308) ((CG) Directorate for Public Procurements Niksic | PREPARATION OF PROJECT FOR PROCUREMENT AND SUPERVISION OF CONSTRUCTION OF WASTEWATER TREATMENT UNIT) (05cgrocr_050309.htm)
NEMACKI : (3165754) (tenderi0308) ((CG) Directorate for Public Procurements Niksic | PREPARATION OF PROJECT FOR PROCUREMENT AND SUPERVISION OF CONSTRUCTION OF WASTEWATER TREATMENT UNIT) (05cgrocr_050309.htm)
SRPSKI : (3165823) (tenderi0308) ((CG) Uprava policije Podgorica | NABAVKA POTROSNOG MATERIJALA ZA FORENZICKU LABORATORIJU) (04cgrocr_060309.htm)
ENGLESKI: (3165823) (tenderi0308) ((CG) Police Administration Podgorica | PURCHASE OF DISPOSABLE MATERIAL FOR FORENSIC LABORATORY) (04cgrocr_060309.htm)
NEMACKI : (3165823) (tenderi0308) ((MON) Polizeiverwaltung Podgorica | BESCHAFFUNG VOM VERBRAUCHSMATERIAL FÜR DAS FORENSISCHE LABORATORIUM) (04cgrocr_060309.htm)
SRPSKI : (3165824) (tenderi0308) ((CG) Dom zdravlja Herceg Novi | ISPORUKA KANCELARIJSKOM MATERIJALA I ODRZAVANJE APARATA VOZILA I ZGRADE) (05cgrocr_060309.htm)
ENGLESKI: (3165824) (tenderi0308) ((CG) Health Center Herceg Novi | DELIVERY OF OFFICE SUPPLIES AND MAINTENANCE OF MACHINES IN VEHICLES AND BUILDINGS) (05cgrocr_060309.htm)
NEMACKI : (3165824) (tenderi0308) ((MON) Gesundheitsheim Herceg Novi | AUSLIEFERUNG VOM BÜROMATERIAL UND DIE WARTUNG VON APPARATEN, FAHRZEUGEN UND GEBÄUDE) (05cgrocr_060309.htm)
SRPSKI : (3165825) (tenderi0308) ((CG) Pobjeda Podgorica | NABAVKA ROTO HARTIJE) (08cgrocr_060309.htm)
ENGLESKI: (3165825) (tenderi0308) ((CG) Pobjeda Podgorica | PURCHASE OF NEVERENDING PAPER) (08cgrocr_060309.htm)
NEMACKI : (3165825) (tenderi0308) ((MON) Pobjeda Podgorica | BESCHAFFUNG VOM ROTO-PAPPIER) (08cgrocr_060309.htm)
SRPSKI : (3165826) (tenderi0308) ((CG) JP cistoca Podgorica | VETERINARSKE USLUGE) (09cgrocr_060309.htm)
ENGLESKI: (3165826) (tenderi0308) ((CG) Public Company cistoca Podgorica | VETERINARIAN SERVICES) (09cgrocr_060309.htm)
NEMACKI : (3165826) (tenderi0308) ((MON) öff. Unternehmen Cistoca Podgorica | VETERINÄRLEISTUNGEN) (09cgrocr_060309.htm)
SRPSKI : (3165827) (tenderi0308) ((CG) Radio I televizija Podgorica | NABAVKA KANCELARIJSKOG I KOMPIJUTERSKE OPREME) (10cgrocr_060309.htm)
ENGLESKI: (3165827) (tenderi0308) ((CG) Broadcasting Corporation Podgorica | PURCHASE OF OFFICE AND COMPUTER EQUIPMENT) (10cgrocr_060309.htm)
NEMACKI : (3165827) (tenderi0308) ((MON) Rundfunk und Fernsehen Podgorica | BESCHAFFUNG VON BÜROMATERIAL UND RECHNERAUSRÜSTUNG) (10cgrocr_060309.htm)
SRPSKI : (3165828) (tenderi0308) ((CG) Opstina Budva | IZGRADNJA I POPRAVKA JAVNE RASVJETE) (11cgrocr_060309.htm)
ENGLESKI: (3165828) (tenderi0308) ((CG) Municipality of Budva | CONSTRUCTION AND OVERHAUL OF PUBLIC LIGHTING SYSTEM) (11cgrocr_060309.htm)
NEMACKI : (3165828) (tenderi0308) ((MON) Gemeinde Budva | BAU UND REPARATUR DER ÖFFENTLICHEN BELEUCHTUNG) (11cgrocr_060309.htm)
SRPSKI : (3165829) (tenderi0308) (Privedna komora Srbije odbor za ekonomske odnose sa inostranstvom Beograd | ORGANIZUJE SEMINAR KAKO POSLOVATI NA TRZISTU POLjSKE) (01emldig_060309.htm)
ENGLESKI: (3165829) (tenderi0308) (Chamber of Commerce of Serbia, Board for International Economic Relations Belgrade | ORGANIZATION OF SEMINAR ON HOW TO DO BUSINESS IN MARKET OF POLAND) (01emldig_060309.htm)
NEMACKI : (3165829) (tenderi0308) (Wirtschaftskammer Serbiens, Kommission für die ökonomische Verhältnisse mit dem Ausland Belgrad | organisiert SEMINAR WIE SOLL MAN AUF DEM POLNISCHEN MARKT ARBEITEN) (01emldig_060309.htm)
SRPSKI : (3165830) (tenderi0308) (EDGE Beograd | SEMINAR KAKO RAZVIJATI BREND TEHNOLOGIJA BRENDINGA) (02emldig_060309.htm)
ENGLESKI: (3165830) (tenderi0308) (EDGE Beograd | SEMINAR ON HOW TO DEVELOP BRAND OF BRANDING TECHNOLOGY) (02emldig_060309.htm)
NEMACKI : (3165830) (tenderi0308) (EDGE Beograd | SEMINAR ON HOW TO DEVELOP BRAND OF BRANDING TECHNOLOGY) (02emldig_060309.htm)
SRPSKI : (3165896) (tenderi0308) (JP Sava centar Novi Beograd | NABAVKA I UGRADNJA KULA ZA SISTEM KLIMATIZACIJE) (01danocr_070309.htm)
ENGLESKI: (3165896) (tenderi0308) (Public Company Sava centre New Belgrade | PURCHASE AND INSTALLATION OF AIR CONDITIONING TOWERS) (01danocr_070309.htm)
NEMACKI : (3165896) (tenderi0308) (JP Sava Zentrum Novi Beograd | BESCHAFFUNG UND EINBAU DER KÜHLTÜRME FÜR KLIMATISATIONSSYSTEM) (01danocr_070309.htm)
SRPSKI : (3165897) (tenderi0308) (Poreska uprava Kragujevac | PRODAJA RAZNE VRSTE ALKOHOLNOG PICA) (02danocr_070309.htm)
ENGLESKI: (3165897) (tenderi0308) (Tax Administration Kragujevac | VARIOUS TYPES OF ALCOHOLIC DRINKS FOR SALE) (02danocr_070309.htm)
NEMACKI : (3165897) (tenderi0308) (Steuerverwaltung Kragujevac | VERKAUF VON ALKOHOLGETRÄNKEN) (02danocr_070309.htm)
SRPSKI : (3165898) (tenderi0308) (OS Marko Pajic Bica | IZVODJENJE EKSKURZIJE) (03danocr_070309.htm)
ENGLESKI: (3165898) (tenderi0308) (Primary School Marko Pajic Bica | ORGANIZATION OF EXCURSION) (03danocr_070309.htm)
NEMACKI : (3165898) (tenderi0308) (Grundschule Marko Pajic Bica | SCHULAUSFLÜGE) (03danocr_070309.htm)
SRPSKI : (3165899) (tenderi0308) (OS Vuk Karadzic Kaona | IZVODJENJE EKSKURZIJE) (04danocr_070309.htm)
ENGLESKI: (3165899) (tenderi0308) (Primary School Vuk Karadzic Kaona | ORGANIZATION OF EXCURSION) (04danocr_070309.htm)
NEMACKI : (3165899) (tenderi0308) (Grundschule Vuk Karadzic Kaona | SCHULAUSFLÜGE) (04danocr_070309.htm)
SRPSKI : (3165900) (tenderi0308) (Os Nikola Tesla Pancevo | IZVODJENJE EKSKURZIJE) (05danocr_070309.htm)
ENGLESKI: (3165900) (tenderi0308) (Primary School Nikola Tesla Pancevo | ORGANIZATION OF EXCURSION) (05danocr_070309.htm)
NEMACKI : (3165900) (tenderi0308) (Grundschule Nikola Tesla Pancevo | SCHULAUSFLÜGE) (05danocr_070309.htm)
SRPSKI : (3165901) (tenderi0308) (Rad Beograd | PRODAJA LOKALA U KRAGUJEVCU) (06polocr_070309.htm)
ENGLESKI: (3165901) (tenderi0308) (Rad Belgrade | OUTLETS IN KRAGUJEVAC FOR SALE) (06polocr_070309.htm)
NEMACKI : (3165901) (tenderi0308) (Rad Belgrad | VERKAUF VOM LOKAL IN KRAGUJEVAC) (06polocr_070309.htm)
SRPSKI : (3165902) (tenderi0308) (Iskra metal Novi Pazar | PRODAJA STECAJNOG DUZNIKA KAO PRAVNOG LICA) (07polocr_070309.htm)
ENGLESKI: (3165902) (tenderi0308) (Iskra metal Novi Pazar | BANKRUPTED DEBTOR FOR SALE AS JURISTIC PERSON) (07polocr_070309.htm)
NEMACKI : (3165902) (tenderi0308) (Iskra metal Novi Pazar | VERKAUF VOM KONKURSSCHULDNER WIE JURISTISCHE PERSON) (07polocr_070309.htm)
SRPSKI : (3165903) (tenderi0308) (Agroservis Kikinda | PRODAJA SERVISNE RADIONICE) (08polocr_070309.htm)
ENGLESKI: (3165903) (tenderi0308) (Agroservis Kikinda | SERVICE WORKSHOP FOR SALE) (08polocr_070309.htm)
NEMACKI : (3165903) (tenderi0308) (Agroservis Kikinda | VERKAUF VOM REPARATURWERKSTATT) (08polocr_070309.htm)
SRPSKI : (3165904) (tenderi0308) (Jugokomercija Novi Sad | PRODAJA POLJOPRIVREDNIH VOZILA) (09novocr_070309.htm)
ENGLESKI: (3165904) (tenderi0308) (Jugokomercija Novi Sad | AGRICULTURAL VEHICLES FOR SALE) (09novocr_070309.htm)
NEMACKI : (3165904) (tenderi0308) (Jugokomercija Novi Sad | VERKAUF VON LANDWIRTSCHAFTLICHEN FAHRZEUGEN) (09novocr_070309.htm)
SRPSKI : (3165905) (tenderi0308) (Gimnazija Jezdimir Lovic Sjenica | IZVODJENJE EKSKURZIJE) (10novocr_070309.htm)
ENGLESKI: (3165905) (tenderi0308) (Grammar School Jezdimir Lovic Sjenica | ORGANIZATION OF EXCURSION) (10novocr_070309.htm)
NEMACKI : (3165905) (tenderi0308) (Gimnasium Jezdimir Lovic Sjenica | SCHULAUSFLÜGE) (10novocr_070309.htm)
SRPSKI : (3165906) (tenderi0308) (Zavod za izgradnju grada Novi Sad | DAvANJE U ZAKUP NEIZGRADJENOG GRADJEVINSKOG ZEMLJISTA) (11nsdocr_070309.htm)
ENGLESKI: (3165906) (tenderi0308) (Institute for Construction of City of Novi Sad | RENTAL OF BUILDING LAND) (11nsdocr_070309.htm)
NEMACKI : (3165906) (tenderi0308) (Bauamt der Stadt Novi Sad | VERMIETUNG VOM UNGEBAUTEN BAUGRUNDSTÜCK) (11nsdocr_070309.htm)
SRPSKI : (3165907) (tenderi0308) (Credy banka Kragujevac | PRODAJA POSLOVNOG PROSTORA) (01polocr_080309.htm)
ENGLESKI: (3165907) (tenderi0308) (Credy bank Kragujevac | OFFICE SPACE FOR SALE) (01polocr_080309.htm)
NEMACKI : (3165907) (tenderi0308) (Credy Bank Kragujevac | VERKAUF VOM GESCHÄFTSRAUM) (01polocr_080309.htm)
SRPSKI : (3165908) (tenderi0308) ((CG) Savjet agencije za radio difuziju Podgorica | RASPODELA SRESTAVA ZA POMOC RADIO SERVISIMA) (01cgrocr_090309.htm)
ENGLESKI: (3165908) (tenderi0308) ((CG) Council of Broadcasting Agency Podgorica | DISTRIBUTION OF FUNDS FOR AID TO RADIO SERVICES) (01cgrocr_090309.htm)
NEMACKI : (3165908) (tenderi0308) ((MON) Agentur für Rundfunkdiffusion Podgorica | MITTELVERTEILUNG FÜR HILFE ZU DEN RUNDFUNKSERVICE) (01cgrocr_090309.htm)
SRPSKI : (3165909) (tenderi0308) ((CG) Direkcija za uredjenje I izgradnju Kotora | IZGRADNJA PUTA) (02cgrocr_090309.htm)
ENGLESKI: (3165909) (tenderi0308) ((CG) Directorate for Organization and Construction of Kotor | CONSTRUCTION OF ROAD) (02cgrocr_090309.htm)
NEMACKI : (3165909) (tenderi0308) ((MON) Direktion für Bau und Einrichtung der Stadt Kotor | BAU DES WEGS) (02cgrocr_090309.htm)
SRPSKI : (3165910) (tenderi0308) ((CG) AD Vunko Bijelo Polje | PRODAJA OBJEKATA I ZEMLJISTA) (03cgrocr_090309.htm)
ENGLESKI: (3165910) (tenderi0308) ((CG) Stock Company Vunko Bijelo Polje | FACILITIES AND LAND FOR SALE) (03cgrocr_090309.htm)
NEMACKI : (3165910) (tenderi0308) ((MON) AD Vunko Bijelo Polje | VERKAUF VON OBJEKTEN UND GRUNDSTÜCKEN) (03cgrocr_090309.htm)
SRPSKI : (3165911) (tenderi0308) ((CG) Prva banka Petrovac | PRODAJA RAZNOG ZEMLJISTA) (04cgrocr_090309.htm)
ENGLESKI: (3165911) (tenderi0308) ((CG) Prva banka Petrovac | VARIOUS LAND FOR SALE) (04cgrocr_090309.htm)
NEMACKI : (3165911) (tenderi0308) ((MON) Erstebank Petrovac | VERKAUF VON VERSCHIEDENEN GRUNDSTÜCKEN) (04cgrocr_090309.htm)
SRPSKI : (3165912) (tenderi0308) ((CG) Prva banka Podgorica | PRODAJA POSLOVNOG PROSTORA) (05cgrocr_090309.htm)
ENGLESKI: (3165912) (tenderi0308) ((CG) Prva banka Podgorica | OFFICE SPACE FOR SALE) (05cgrocr_090309.htm)
NEMACKI : (3165912) (tenderi0308) ((MON) Erstebank Podgorica | VERKAUF VOM GESCHÄFTSRAUM) (05cgrocr_090309.htm)
SRPSKI : (3165913) (tenderi0308) (Poreska uprava Vrsac | PRODAJA GRADJEVINSKIH MASINA) (01danocr_090309.htm)
ENGLESKI: (3165913) (tenderi0308) (Tax Administration Vrsac | BUILDING MACHINES FOR SALE) (01danocr_090309.htm)
NEMACKI : (3165913) (tenderi0308) (Steuerverwaltung Vrsac | VERKAUF VON BAUMASCHINEN) (01danocr_090309.htm)
SRPSKI : (3165914) (tenderi0308) (OS Janko Veselinovic Beograd | IZVODJENJE EKSKURZIJE) (02borocr_090309.htm)
ENGLESKI: (3165914) (tenderi0308) (Primary School Janko Veselinovic Belgrade | ORGANIZATION OF EXCURSION) (02borocr_090309.htm)
NEMACKI : (3165914) (tenderi0308) (Grundschule Branko Veselinovic Belgrad | SCHULAUSFLÜGE) (02borocr_090309.htm)
SRPSKI : (3165915) (tenderi0308) (OS Sveti Sava Lazarevac | IZVODJENJE EKSKURZIJE) (03borocr_090309.htm)
ENGLESKI: (3165915) (tenderi0308) (Primary School Sveti Sava Lazarevac | ORGANIZATION OF EXCURSION) (03borocr_090309.htm)
NEMACKI : (3165915) (tenderi0308) (Grundschule Sveti Sava Lazarevac | SCHULAUSFLÜGE) (03borocr_090309.htm)
SRPSKI : (3165916) (tenderi0308) (JP Srbija sume Krusevac | PRODAJA MOTORNIH VOZILA) (04borocr_090309.htm)
ENGLESKI: (3165916) (tenderi0308) (Public Company Srbijasume Krusevac | MOTOR VEHICLES FOR SALE) (04borocr_090309.htm)
NEMACKI : (3165916) (tenderi0308) (öff. Unternehmen Srbijasume Krusevac | VERKAUF VON KFZs) (04borocr_090309.htm)
SRPSKI : (3165917) (tenderi0308) (Predskolska ustanova Zrednjanin | NABAVKA MATERIJALA ZA UGOSTITELJSTVO) (05borocr_090309.htm)
ENGLESKI: (3165917) (tenderi0308) (Nursery School Zrenjanin | PURCHASE OF CATERING MATERIAL) (05borocr_090309.htm)
NEMACKI : (3165917) (tenderi0308) (Kindergarten Zrenjanin | BESCHAFFUNG VOM MITTEL FÜR DIE GASTWIRTSCHAFT) (05borocr_090309.htm)
SRPSKI : (3165918) (tenderi0308) (OS Ljupce Nikolic Aleksinac | IZVODJENJE EKSKURZIJE) (06borocr_090309.htm)
ENGLESKI: (3165918) (tenderi0308) (Primary School Ljupce Nikolic Aleksinac | ORGANIZATION OF EXCURSION) (06borocr_090309.htm)
NEMACKI : (3165918) (tenderi0308) (Grundschule Ljupce Nikolic Aleksinac| SCHULAUSFLÜGE) (06borocr_090309.htm)
SRPSKI : (3165919) (tenderi0308) (OS Miroslav Antic Crveno barjace | IZVODJENJE EKSKURZIJE) (07borocr_090309.htm)
ENGLESKI: (3165919) (tenderi0308) (Primary School Miroslav Antic Crveno barjace | ORGANIZATION OF EXCURSION) (07borocr_090309.htm)
NEMACKI : (3165919) (tenderi0308) (Grundschule Miroslav Antic Crveno barjace | SCHULAUSFLÜGE) (07borocr_090309.htm)
SRPSKI : (3165920) (tenderi0308) (Poreska uprava Knjazevac | PRODAJA ZGRADE PREHRAMBENE INDUSTRIJE) (09danocr_090309.htm)
ENGLESKI: (3165920) (tenderi0308) (Tax Administration Knjazevac | BUILDING OF FOOD INDUSTRY FOR SALE) (09danocr_090309.htm)
NEMACKI : (3165920) (tenderi0308) (Steuerverwaltung Knjazevac | VERKAUF VOM GEBÄUDE DER ESSINDUSTRIE) (09danocr_090309.htm)
SRPSKI : (3165921) (tenderi0308) (JP poslovni prostor Novi Beograd | DAVANJE U ZAKUP POSLVNOG PROSTORA) (10danocr_090309.htm)
ENGLESKI: (3165921) (tenderi0308) (Public Company poslovni prostor New Belgrade | OFFICE SPACE FOR RENT) (10danocr_090309.htm)
NEMACKI : (3165921) (tenderi0308) (JP Geschäftsraum Novi Beograd | VERMIETUNG VOM GESCHÄFTSRAUM) (10danocr_090309.htm)
SRPSKI : (3165922) (tenderi0308) (Poreska uprava Leskovac | PRODAJA SUME I NJIVE) (12danocr_090309.htm)
ENGLESKI: (3165922) (tenderi0308) (Tax Administration Leskovac | FORESTS AND CULTIVATED FIELDS FOR SALE) (12danocr_090309.htm)
NEMACKI : (3165922) (tenderi0308) (Steuerverwaltung Leskovac | VERKAUF VON WALD UND WIESE) (12danocr_090309.htm)
SRPSKI : (3165923) (tenderi0308) (Poreska uprava Knjazevac | PRODAJA OPREME ZA ELEKTROAKUSTICKA MERENJA) (13danocr_090309.htm)
ENGLESKI: (3165923) (tenderi0308) (Tax Administration Knjazevac | EQUIPMENT FOR ELECTRO-ACOUSTIC MEASURING FOR SALE) (13danocr_090309.htm)
NEMACKI : (3165923) (tenderi0308) (Steuerverwaltung Knjazevac | VERKAUF DER AUSRÜSTUNG FÜR ELEKTROAKUSTISCHE MESSUNGEN) (13danocr_090309.htm)
SRPSKI : (3165924) (tenderi0308) (Elektroprivreda Srbije Obrenovac | NABAVKA UREDJAJA ZA DETEKCIJU PRISISAVANJA VAZDUHA NA VAKUMSKOM SISTEMU) (14danocr_090309.htm)
ENGLESKI: (3165924) (tenderi0308) (Electric Power Company of Serbia Obrenovac | PURCHASE OF INSTRUMENTS) (14danocr_090309.htm)
NEMACKI : (3165924) (tenderi0308) (Elektrowirtschaft Serbiens Obrenovac | BESCHAFFUNG VOM GERÄT FÜR REINIGUNG DER LUFT AUF DEM VAKUUMSYSTEM) (14danocr_090309.htm)
SRPSKI : (3165925) (tenderi0308) (EDGE Beograd | SEMINAR KAKO RAZVIJATI BREND - TEHNOLOGIJA BRENDINGA) (01emldig_090309.htm)
ENGLESKI: (3165925) (tenderi0308) (EDGE Belgrade | SEMINAR ON HOW TO DEVELOP BRAND - BRANDING TECHNOLOGY) (01emldig_090309.htm)
NEMACKI : (3165925) (tenderi0308) (EDGE Belgrad | Seminar WIE SOLL MAN BRENDINGTECHNOLOGIE ENTWICKELN) (01emldig_090309.htm)
SRPSKI : (3165926) (tenderi0308) (Poreska uprava, Filijala Paracin | PRODAJA POLOVNIH TERETNIH I PRIKLJUCNIH VOZILA) (15danocr_090309.htm)
ENGLESKI: (3165926) (tenderi0308) (Tax Administration, Office Paracin | USED FREIGHT AND AUXILIARY VEHICLES FOR SALE) (15danocr_090309.htm)
NEMACKI : (3165926) (tenderi0308) (Steuerverwaltung, Filiale Paracin | VERKAUF VON GEBRAUCHTWAGEN - LKWs UND ANSCHLUßWAGEN) (15danocr_090309.htm)
SRPSKI : (3165927) (tenderi0308) (Uprava carina, Carinarnica Dimitrovgrad | PRODAJA RAZNE TRGOVINSKE ROBE) (16novocr_090309.htm)
ENGLESKI: (3165927) (tenderi0308) (Customs Administration, Customshouse Dimitrovgrad | VARIOUS GOODS FOR SALE) (16novocr_090309.htm)
NEMACKI : (3165927) (tenderi0308) (Zollverwaltung, Zoll in Dimitrovgrad | VERKAUF VON VERSCHIEDENEN WAREN) (16novocr_090309.htm)
SRPSKI : (3165928) (tenderi0308) (Srednja skola Hiljadu trista kaplara Ljig | NABAVKA USLUGA IZVODJENJA EKSKURZIJA) (17novocr_090309.htm)
ENGLESKI: (3165928) (tenderi0308) (Secondary School Hiljadu trista kaplara Ljig | PURCHASE OF SERVICES OF ORGANIZATION OF EXCURSION) (17novocr_090309.htm)
NEMACKI : (3165928) (tenderi0308) (Mittelschule Hiljadu trista kaplara Ljig | SCHULAUSFLÜGE) (17novocr_090309.htm)
SRPSKI : (3165929) (tenderi0308) (OS Mica Stojkovic Umcari | NABAVKA USLUGA IZVODJENJA EKSKURZIJA) (18novocr_090309.htm)
ENGLESKI: (3165929) (tenderi0308) (Primary School Mica Stojkovic Umcari | PURCHASE OF SERVICES OF ORGANIZATION OF EXCURSIONS) (18novocr_090309.htm)
NEMACKI : (3165929) (tenderi0308) (Grundschule Mica Stojkovic Umcari | SCHULAUSFLÜGE) (18novocr_090309.htm)
SRPSKI : (3165930) (tenderi0308) (Autosrbija Beograd | PRODAJA POSLOVNOG PROSTORA u Beogradu i Cupriji) (19novocr_090309.htm)
ENGLESKI: (3165930) (tenderi0308) (Autosrbija Belgrade | OFFICE SPACE in Belgrade and Cuprija FOR SALE) (19novocr_090309.htm)
NEMACKI : (3165930) (tenderi0308) (Autosrbija Belgrad | VERKAUF VOM GESCHÄFTSRAUM in Belgrad und Cuprija) (19novocr_090309.htm)
SRPSKI : (3165931) (tenderi0308) (Osnovna skola Zarko Zrenjanin Izbiste | NABAVKA USLUGA IZVODJENJA EKSKURZIJA) (20novocr_090309.htm)
ENGLESKI: (3165931) (tenderi0308) (Primary School Zarko Zrenjanin Izbiste | PURCHASE OF SERVICES OF ORGANIZATION OF EXCURSIONS) (20novocr_090309.htm)
NEMACKI : (3165931) (tenderi0308) (Grundschule Zarko Zrenjanin Izbiste | SCHULAUSFLÜGE) (20novocr_090309.htm)
SRPSKI : (3165932) (tenderi0308) (Poljoprivredno-veterinarska skola iz Rekovca | NABAVKA USLUGA IZVODJENJA EKSKURZIJE) (21polocr_090309.htm)
ENGLESKI: (3165932) (tenderi0308) (Agricultural-Veterinarian School from Rekovac | PURCHASE OF SERVICES OF ORGANIZATION OF EXCURSIONS) (21polocr_090309.htm)
NEMACKI : (3165932) (tenderi0308) (Landwirtschaftlich-veterinärärztliche Schule aus Rakovac | SCHULAUSFLÜGE) (21polocr_090309.htm)
SRPSKI : (3165933) (tenderi0308) (Komisija za hartije od vrednosti Republike Srbije Beograd | PRODAJA POLOVNOG PUTNICKOG VOZILA Peugeot 406) (22polocr_090309.htm)
ENGLESKI: (3165933) (tenderi0308) (Securities Commission of Republic of Serbia Belgrade | USED PASSENGER VEHICLE Peugeot 406 FOR SALE) (22polocr_090309.htm)
NEMACKI : (3165933) (tenderi0308) (Kommission für Wertpapier der Republik Serbien Belgrad | VERKAUF VOM GEBRAUCHTWAGEN Marke Peugeot 406) (22polocr_090309.htm)
SRPSKI : (3165934) (tenderi0308) (PD Termoelektrane i kopovi Kostolac | PRODAJA KOMADNOG UGLJA) (01novocr_100309.htm)
ENGLESKI: (3165934) (tenderi0308) (Steam Power Plants and Strip Mines Kostolac | COAL FOR SALE) (01novocr_100309.htm)
NEMACKI : (3165934) (tenderi0308) (PD Wärmekraftwerke Kostolac | VERKAUF VON KOHLEN) (01novocr_100309.htm)
SRPSKI : (3165935) (tenderi0308) (JP Zeleznice Srbije Beograd | NABAVKA REZERVNIH DELOVA ZA ELEKTROVUCU (98/2008)) (02danocr_100309.htm)
ENGLESKI: (3165935) (tenderi0308) (Public Company Serbian Railways Belgrade | PURCHASE OF SPARE PARTS) (02danocr_100309.htm)
NEMACKI : (3165935) (tenderi0308) (Eisenbahnen Serbiens Belgrad | BESCHAFFUNG VON ERSATZTEILEN (98/2008)) (02danocr_100309.htm)
SRPSKI : (3165936) (tenderi0308) (Sekretarijat za privredu grada Beograda | FINANSIRANJE UVODJENJA I SERTIFIKACIJE SISTEMA BEZBEDNOSTI I KVALITETA HRANE (HACCP)) (03danocr_100309.htm)
ENGLESKI: (3165936) (tenderi0308) (Secretariat for Economy of City of Belgrade | FINANCING OF INTRODUCTION AND CERTIFICATION OF FOOD QUALITY AND SAFETY SYSTEM (HACCP)) (03danocr_100309.htm)
NEMACKI : (3165936) (tenderi0308) (Sekreteriät für die Wirtschaft der Stadt Belgrad | FINANZIERUNG DER EINFÜHRUNG UND SERTIFIKATION VOM SYSTEM FÜR SICHERHEIT UND QUALITÄT DER NAHRUNG (HACCP)) (03danocr_100309.htm)
SRPSKI : (3165937) (tenderi0308) (Poreska uprava, Filijala Aleksinac | PRODAJA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJISTA u Prcilovici) (04danocr_100309.htm)
ENGLESKI: (3165937) (tenderi0308) (Tax Administration, Office Aleksinac | AGRICULTURAL LAND in Prcilovici FOR SALE) (04danocr_100309.htm)
NEMACKI : (3165937) (tenderi0308) (Steuerverwaltung, Filiale Aleksinac | VERKAUF VOM LANDWIRTSCHAFTLICHEN GRUNDSTÜCK in Prcilovica) (04danocr_100309.htm)
SRPSKI : (3165938) (tenderi0308) (Osnovna skola Branislav Nusic Beograd | NABAVKA USLUGA IZVODJENJA EKSKURZIJE) (05danocr_100309.htm)
ENGLESKI: (3165938) (tenderi0308) (Primary School Branislav Nusic Belgrade | PURCHASE OF SERVICES OF ORGANIZATION OF EXCURSION) (05danocr_100309.htm)
NEMACKI : (3165938) (tenderi0308) (Grundschule Branislav Nusic Belgrad | SCHULAUSFLÜGE) (05danocr_100309.htm)
SRPSKI : (3165939) (tenderi0308) (Poreska uprava, Filijala C Vlasotince | PRODAJA NJIVE u Vlasotincu) (06danocr_100309.htm)
ENGLESKI: (3165939) (tenderi0308) (Tax Administration, Office C Vlasotince | CULTIVATED FIELD in Vlasotince FOR SALE) (06danocr_100309.htm)
NEMACKI : (3165939) (tenderi0308) (Steuerverwaltung, Filiale C Vlasotince | VERKAUF VOM ACKER in Vlasotince) (06danocr_100309.htm)
SRPSKI : (3165940) (tenderi0308) (Poreska uprava, Filijala Nova Varos | PRODAJA STOLARSKE RADIONICE, ZGRADE GRADJEVINARSTVA I POMOCNIH ZGRADA u Sjenici) (07danocr_100309.htm)
ENGLESKI: (3165940) (tenderi0308) (Tax Administration, Office Nova Varos | CARPENTRY WORKSHOP, BUILDING AND AUXILIARY BUILDINGS in Sjenica FOR SALE) (07danocr_100309.htm)
NEMACKI : (3165940) (tenderi0308) (Steuerverwaltung, Filiale Nova Varos | VERKAUF VON TISCHLEREIWERKSTATT, GEBÄUDE DES BAUWESENS UND HILFSGEBÄUDE in Sjenica) (07danocr_100309.htm)
SRPSKI : (3165941) (tenderi0308) (Poreska uprava, Filijala C Vlasotince | PRODAJA NJIVE u Krusevici) (08danocr_100309.htm)
ENGLESKI: (3165941) (tenderi0308) (Tax Administration, Office C Vlasotince | CULTIVATED FIELD in Krusevici FOR SALE) (08danocr_100309.htm)
NEMACKI : (3165941) (tenderi0308) (Steuerverwaltung, Filiale C Vlasotince | VERKAUF VOM ACKER in Krusevica) (08danocr_100309.htm)
SRPSKI : (3165942) (tenderi0308) (Opstina Opovo, Opstinsko Vece | DAVANJE U ZAKUP POLJOPRIVREDNOG ZEMLJISTA u drzavnoj svojini) (09nsdocr_100309.htm)
ENGLESKI: (3165942) (tenderi0308) (Municipality of Opovo, Municipal Council | AGRICULTURAL LAND owned by state FOR RENT) (09nsdocr_100309.htm)
NEMACKI : (3165942) (tenderi0308) (Gemeinde Opovo, Gemeindesrat | VERMIETUNG VOM LANDWIRTSCHAFTLICHEN GRUNDSTÜCK im Staatseigentum) (09nsdocr_100309.htm)
SRPSKI : (3165943) (tenderi0308) ((CG) FK Sutjeska Niksic | NABAVKA I UGRADNJA PODLOGE SA VESTACKOM TRAVOM) (01cgrocr_100309.htm)
ENGLESKI: (3165943) (tenderi0308) ((CG) FC Sutjeska Niksic | PURCHASE AND INSTALLATION OF BASE WITH ARTIFICIAL GRASS) (01cgrocr_100309.htm)
NEMACKI : (3165943) (tenderi0308) ((MON) Fußballklub Sutjeska Niksic | BESCHAFFUNG UND EINBAU DES BODEN MIT DEM KÜNSTLICHEN GRASS) (01cgrocr_100309.htm)
SRPSKI : (3165944) (tenderi0308) ((CG) Ministarstvo finansija Crne Gore Podgorica | PRODAJA SKLADISTA u Niksicu i Bijelom Polju) (02cgrocr_100309.htm)
ENGLESKI: (3165944) (tenderi0308) ((CG) Ministry of Finance of Montenegro Podgorica | WAREHOUSE in Niksic and Bijelo Polje FOR SALE) (02cgrocr_100309.htm)
NEMACKI : (3165944) (tenderi0308) ((MON) Finanzministerium von Montenegro Podgorica | VERKAUF VOM MAGAZIN in Niksic und Bijelo Polje) (02cgrocr_100309.htm)
SRPSKI : (3165945) (tenderi0308) ((CG) Prva banka Crne Gore Podgorica | PRODAJA SUME u Herceg Novom) (03cgrocr_100309.htm)
ENGLESKI: (3165945) (tenderi0308) ((CG) Prva banka Crne Gore Podgorica | FOREST in Herceg Novi FOR SALE) (03cgrocr_100309.htm)
NEMACKI : (3165945) (tenderi0308) ((MON) Erstebank von Montenegro Podgorica | VERKAUF VOM WALD in Herceg Novi) (03cgrocr_100309.htm)
SRPSKI : (3165946) (tenderi0308) ((CG) Prva banka Crne Gore Podgorica | PRODAJA ZGRADA ZA ODMOR, STAMBENOG PROSTORA I ZEMLJISTA u Becicima) (04cgrocr_100309.htm)
ENGLESKI: (3165946) (tenderi0308) ((CG) Prva banka Crne Gore Podgorica | HOLIDAY HOSTEL, HOUSING SPACE AND LAND in Becici FOR SALE) (04cgrocr_100309.htm)
NEMACKI : (3165946) (tenderi0308) ((MON) Erstebank von Montenegro Podgorica | VERKAUF VON GEBÄUDE FÜR URLAUB, WOHNRAUM UND GRUNDSTÜCK in Becici) (04cgrocr_100309.htm)
SRPSKI : (3165947) (tenderi0308) ((CG) Prva banka Crne Gore Podgorica | PRODAJA STANA u Podgorici) (05cgrocr_100309.htm)
ENGLESKI: (3165947) (tenderi0308) ((CG) Prva banka Crne Gore Podgorica | APARTMENT in Podgorica FOR SALE) (05cgrocr_100309.htm)
NEMACKI : (3165947) (tenderi0308) ((MON) Erstebank von Montenegro Podgorica | VERKAUF DER WOHNUNG in Podgprica) (05cgrocr_100309.htm)
SRPSKI : (3165948) (tenderi0308) ((CG) Prva banka Crne Gore Podgorica | PRODAJA SUME I NEPLODNOG ZEMLJISTA u Niksicu) (06cgrocr_100309.htm)
ENGLESKI: (3165948) (tenderi0308) ((CG) Prva banka Crne Gore Podgorica | FOREST AND BARREN LAND in Niksic FOR SALE) (06cgrocr_100309.htm)
NEMACKI : (3165948) (tenderi0308) ((MON) Erstebank von Montenegro Podgorica | VERKAUF VON WALD UND FRUCHTLOSEN STÜCK LAND in Niksic) (06cgrocr_100309.htm)
SRPSKI : (3165949) (tenderi0308) ((CG) KIPS-Polimka Berane | PRODAJA MASINA IZ POGONA KONFEKCIJE I GALANTERIJE) (07cgrocr_100309.htm)
ENGLESKI: (3165949) (tenderi0308) ((CG) KIPS-Polimka Berane | TEXTILE MACHINES FOR SALE) (07cgrocr_100309.htm)
NEMACKI : (3165949) (tenderi0308) ((MON) KIPS-Polimka Berane | VERKAUF VON MASCHINEN AUS DEM BETRIEB DER KONFEKTION UND GALANTERIE) (07cgrocr_100309.htm)
SRPSKI : (3165950) (tenderi0308) ((CG) Uprava carina Crne Gore Podgorica | PRODAJA POLOVNIH PUTNICKIH VOZILA I PEKARSKE LINIJE) (08cgrocr_100309.htm)
ENGLESKI: (3165950) (tenderi0308) ((CG) Customs Administration of Montenegro Podgorica | USED PASSENGER VEHICLES AND BAKERY LINE FOR SALE) (08cgrocr_100309.htm)
NEMACKI : (3165950) (tenderi0308) ((MON) Zollverwaltung Podgorica | VERKAUF VON GEBRAUCHTWAGEN UND BACKEREILINIE) (08cgrocr_100309.htm)
SRPSKI : (3165951) (tenderi0308) ((CG) JP Vodovod Budva | NABAVKA USLUGE ODRZAVANJA I UNAPREDJENJA POSTOJECEG APLIKATIVNOG SOFTVERA (06/09)) (09cgrocr_100309.htm)
ENGLESKI: (3165951) (tenderi0308) ((CG) Public Company Vodovod Budva | PURCHASE OF SERVICES OF MAINTENANCE AND UPGRADING OF EXISTING APPLICATION SOFTWARE) (09cgrocr_100309.htm)
NEMACKI : (3165951) (tenderi0308) ((MON) Wasserversorgung Budva | WARTUNG UND BEFORDERUNG VOM APPLIKATIONSSOFTWARE (06/09)) (09cgrocr_100309.htm)
SRPSKI : (3165952) (tenderi0308) ((CG) Hipotekarna banka Podgorica | PRODAJA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJISTA u Bijelom Polju) (10cgrocr_100309.htm)
ENGLESKI: (3165952) (tenderi0308) ((CG) Hipotekarna banka Podgorica | AGRICULTURAL LAND in Bijelo Polje FOR SALE) (10cgrocr_100309.htm)
NEMACKI : (3165952) (tenderi0308) ((MON) Hypothekenbank Podgorica | VERKAUF VOM LANDWIRTSCHAFTLICHEN STÜCK LAND in Bijelo Polje) (10cgrocr_100309.htm)
SRPSKI : (3165953) (tenderi0308) ((CG) Hipotekarna banka Podgorica | PRODAJA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJISTA u Mojkovcu) (11cgrocr_100309.htm)
ENGLESKI: (3165953) (tenderi0308) ((CG) Hipotekarna banka Podgorica | AGRICULTURAL LAND in Mojkovac FOR SALE) (11cgrocr_100309.htm)
NEMACKI : (3165953) (tenderi0308) ((MON) Hypothekenbank Podgorica | VERKAUF VOM LANDWIRTSCHAFTLICHEN STÜCK LAND in Mojkovac) (11cgrocr_100309.htm)
SRPSKI : (3165954) (tenderi0308) ((CG) Hipotekarna banka Podgorica | PRODAJA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJISTA u KO Jakovici) (12cgrocr_100309.htm)
ENGLESKI: (3165954) (tenderi0308) ((CG) Hipotekarna banka Podgorica | AGRICULTURAL LAND in Jakovici FOR SALE) (12cgrocr_100309.htm)
NEMACKI : (3165954) (tenderi0308) ((MON) Hypothekenbank Podgorica | VERKAUF DES LANDWIRTSCHAFTLICHEN GRUNDSTÜCKES in KO Jakovici) (12cgrocr_100309.htm)
SRPSKI : (3166030) (tenderi0308) (Jugolaboratorija u stecaju Beograd | PRODAJA POSLOVNOG PROSTORA u Beogradu) (01novocr_110309.htm)
ENGLESKI: (3166030) (tenderi0308) (Jugolaboratorija in bankruptcy Belgrade | OFFICE SPACE in Belgrade FOR SALE) (01novocr_110309.htm)
NEMACKI : (3166030) (tenderi0308) (Jugolaboratorija in bankruptcy Belgrade | OFFICE SPACE in Belgrade FOR SALE) (01novocr_110309.htm)
SRPSKI : (3166031) (tenderi0308) (GSP Beograd | PRODAJA REZERVNIH DELOVA ZA REZERVNIH DELOVA ZA AUTOBUSE) (02novocr_110309.htm)
ENGLESKI: (3166031) (tenderi0308) (City Transportation Company Beograd | SPARE PARTS FOR BUSES FOR SALE) (02novocr_110309.htm)
NEMACKI : (3166031) (tenderi0308) (City Transportation Company Beograd | SPARE PARTS FOR BUSES FOR SALE) (02novocr_110309.htm)
SRPSKI : (3166032) (tenderi0308) (Gradska opstina Stari Grad Beograd | DODELA LOKACIJA ZA POSTAVLJANJE KIOSKA NA TERITORIJI OPSTINE) (03novocr_110309.htm)
ENGLESKI: (3166032) (tenderi0308) (City Borough of Stari Grad Belgrade | ALLOTMENT OF LOCATIONS FOR INSTALLATION OF NEWSSTANDS ON TERRITORY OF MUNICIPALITY) (03novocr_110309.htm)
NEMACKI : (3166032) (tenderi0308) (City Borough of Stari Grad Belgrade | ALLOTMENT OF LOCATIONS FOR INSTALLATION OF NEWSSTANDS ON TERRITORY OF MUNICIPALITY) (03novocr_110309.htm)
SRPSKI : (3166033) (tenderi0308) (Poreska uprava, Filijala Knjazevac | PRODAJA MASINA ZA PRERADU I PAKOVANJE PICA) (04danocr_110309.htm)
ENGLESKI: (3166033) (tenderi0308) (Tax Administration, Office Knjazevac | MACHINES FOR PROCESSING AND PACKING OF DRINKS FOR SALE) (04danocr_110309.htm)
NEMACKI : (3166033) (tenderi0308) (Tax Administration, Office Knjazevac | MACHINES FOR PROCESSING AND PACKING OF DRINKS FOR SALE) (04danocr_110309.htm)
SRPSKI : (3166034) (tenderi0308) (Poreska uprava, Filijala Aleksinac | PRODAJA GRADJEVINSKOG MATERIJALA) (06danocr_110309.htm)
ENGLESKI: (3166034) (tenderi0308) (Tax Administration, Office Aleksinac | BUILDING MATERIALS FOR SALE) (06danocr_110309.htm)
NEMACKI : (3166034) (tenderi0308) (Tax Administration, Office Aleksinac | BUILDING MATERIALS FOR SALE) (06danocr_110309.htm)
SRPSKI : (3166035) (tenderi0308) (Poreska uprava, Filijala Leskovac | PRODAJA SUMA u KO Milanovo) (07danocr_110309.htm)
ENGLESKI: (3166035) (tenderi0308) (Tax Administration, Office Leskovac | FORESTS in Milanovo FOR SALE) (07danocr_110309.htm)
NEMACKI : (3166035) (tenderi0308) (Tax Administration, Office Leskovac | FORESTS in Milanovo FOR SALE) (07danocr_110309.htm)
SRPSKI : (3166036) (tenderi0308) (Poreska uprava, Filijala Leskovac | PRODAJA NJIVE I VINOGRADA u KO Rudare) (08danocr_110309.htm)
ENGLESKI: (3166036) (tenderi0308) (Tax Administration, Office Leskovac | CULTIVATED FIELDS AND VINEYARDS in Rudari FOR SALE) (08danocr_110309.htm)
NEMACKI : (3166036) (tenderi0308) (Tax Administration, Office Leskovac | CULTIVATED FIELDS AND VINEYARDS in Rudari FOR SALE) (08danocr_110309.htm)
SRPSKI : (3166037) (tenderi0308) (Naftna industrija Srbije NIS Novi Sad | NABAVKA SIROVE NAFTE (24/069)) (09danocr_110309.htm)
ENGLESKI: (3166037) (tenderi0308) (Petroleum Industry of Serbia NIS Novi Sad | PURCHASE OF CRUDE OIL) (09danocr_110309.htm)
NEMACKI : (3166037) (tenderi0308) (Petroleum Industry of Serbia NIS Novi Sad | PURCHASE OF CRUDE OIL) (09danocr_110309.htm)
SRPSKI : (3166038) (tenderi0308) (Republicka agencija za razvoj MSPP Beograd | DODELA KREDITA ZA POCETNIKE I START-UP KREDITA ZA PREDUZETNIKE I PRAVNA LICA) (11polocr_110309.htm)
ENGLESKI: (3166038) (tenderi0308) (Republic SME Development Agency Belgrade | ALLOTMENT OF LOANS FOR BEGINNERS AND START-UP LOANS FOR ENTREPRENEURS AND JURISTIC PERSONS) (11polocr_110309.htm)
NEMACKI : (3166038) (tenderi0308) (Republic SME Development Agency Belgrade | ALLOTMENT OF LOANS FOR BEGINNERS AND START-UP LOANS FOR ENTREPRENEURS AND JURISTIC PERSONS) (11polocr_110309.htm)
SRPSKI : (3166039) (tenderi0308) (Vlada Republike Srbije Beograd | ORGANIZOVANJE JAVNIH RADOVA OD INTERESA ZA REPUBLIKU) (12polocr_110309.htm)
ENGLESKI: (3166039) (tenderi0308) (Government of Republic of Serbia Belgrade | ORGANIZATION OF PUBLIC WORKS OF INTEREST TO REPUBLIC) (12polocr_110309.htm)
NEMACKI : (3166039) (tenderi0308) (Government of Republic of Serbia Belgrade | ORGANIZATION OF PUBLIC WORKS OF INTEREST TO REPUBLIC) (12polocr_110309.htm)
SRPSKI : (3166040) (tenderi0308) (JKP Cistoca Novi Sad | PRODAJA POLOVNOG PUTNICKOG VOZILA) (14nsdocr_110309.htm)
ENGLESKI: (3166040) (tenderi0308) (Public Utility Company Cistoca Novi Sad | USED PASSENGER VEHICLE FOR SALE) (14nsdocr_110309.htm)
NEMACKI : (3166040) (tenderi0308) (Public Utility Company Cistoca Novi Sad | USED PASSENGER VEHICLE FOR SALE) (14nsdocr_110309.htm)
SRPSKI : (3166041) (tenderi0308) ((CG) Glavni grad Podgorica | IZRADA PROJEKTA REKONSTRUKCIJE OTVORENOG BAZENA u centru Moraca (181)) (01cgrocr_110309.htm)
ENGLESKI: (3166041) (tenderi0308) ((CG) Capital City of Podgorica | ELABORATION OF PROJECT FOR RECONSTRUCTION OF OUTDOOR SWIMMING POOL in Moraca center) (01cgrocr_110309.htm)
NEMACKI : (3166041) (tenderi0308) ((CG) Capital City of Podgorica | ELABORATION OF PROJECT FOR RECONSTRUCTION OF OUTDOOR SWIMMING POOL in Moraca center) (01cgrocr_110309.htm)
SRPSKI : (3166042) (tenderi0308) ((CG) JP Vodovod i kanalizacija Podgorica | NABAVKA SREDSTAVA ZA RAD U EKSPLOZIVNOJ SREDINI I LICNIH ZASTITNIH SREDSTAVA (11/09)) (02cgrocr_110309.htm)
ENGLESKI: (3166042) (tenderi0308) ((CG) Public Company Vodovod i kanalizacija Podgorica | PURCHASE OF MEANS FOR WORK IN EXPLOSIVE ENVIRONMENT AND PERSONAL PROTECTION MEANS) (02cgrocr_110309.htm)
NEMACKI : (3166042) (tenderi0308) ((CG) Public Company Vodovod i kanalizacija Podgorica | PURCHASE OF MEANS FOR WORK IN EXPLOSIVE ENVIRONMENT AND PERSONAL PROTECTION MEANS) (02cgrocr_110309.htm)
SRPSKI : (3166043) (tenderi0308) ((CG) Deponija Podgorica | NABAVKA GORIVA ZA VOZILA (02/09)) (03cgrocr_110309.htm)
ENGLESKI: (3166043) (tenderi0308) ((CG) Scrapyard Podgorica | PURCHASE OF FUEL FOR VEHICLES) (03cgrocr_110309.htm)
NEMACKI : (3166043) (tenderi0308) ((CG) Scrapyard Podgorica | PURCHASE OF FUEL FOR VEHICLES) (03cgrocr_110309.htm)
SRPSKI : (3166044) (tenderi0308) ((CG) Ministarstvo unutrasnjih poslova i javne uprave Crne Gore Podgorica | NABAVKA PREVODILACKIH USLUGA (23-09)) (04cgrocr_110309.htm)
ENGLESKI: (3166044) (tenderi0308) ((CG) Ministry of Internal Affairs and Public Administration of Montenegro Podgorica | PURCHASE OF TRANSLATION SERVICES) (04cgrocr_110309.htm)
NEMACKI : (3166044) (tenderi0308) ((CG) Ministry of Internal Affairs and Public Administration of Montenegro Podgorica | PURCHASE OF TRANSLATION SERVICES) (04cgrocr_110309.htm)
SRPSKI : (3166045) (tenderi0308) ((CG) JP Vodovod i kanalizacija Podgorica | NABAVKA USLUGA OPRAVKE ELEKTRO NEDOSTATAKA NA OBJEKTIMA (10/09)) (05cgrocr_110309.htm)
ENGLESKI: (3166045) (tenderi0308) ((CG) Public Company Vodovod i kanalizacija Podgorica | PURCHASE OF SERVICES OF REPAIR OF ELECTRIC FLAWS IN FACILITIES) (05cgrocr_110309.htm)
NEMACKI : (3166045) (tenderi0308) ((CG) Public Company Vodovod i kanalizacija Podgorica | PURCHASE OF SERVICES OF REPAIR OF ELECTRIC FLAWS IN FACILITIES) (05cgrocr_110309.htm)
SRPSKI : (3166046) (tenderi0308) ((CG) Ministarstvo odbrane Crne Gore Podgorica | NABAVKA POTROSNOG MATERIJALA ZA ODRZAVANJE HIGIJENE (04/2009)) (06cgrocr_110309.htm)
ENGLESKI: (3166046) (tenderi0308) ((CG) Ministry of Defense of Montenegro Podgorica | PURCHASE OF DISPOSABLE MATERIAL FOR HYGIENE MAINTENANCE) (06cgrocr_110309.htm)
NEMACKI : (3166046) (tenderi0308) ((CG) Ministry of Defense of Montenegro Podgorica | PURCHASE OF DISPOSABLE MATERIAL FOR HYGIENE MAINTENANCE) (06cgrocr_110309.htm)
SRPSKI : (3166047) (tenderi0308) ((CG) Zeljeznicka infrastruktura Crne Gore Podgorica | NABAVKA USLUGA STAMPANJA SLUZBENIH OBRAZACA (04/09)) (07cgrocr_110309.htm)
ENGLESKI: (3166047) (tenderi0308) ((CG) Railway Infrastructure of Montenegro Podgorica | PURCHASE OF SERVICES OF PRINTING OFFICIAL FORMS) (07cgrocr_110309.htm)
NEMACKI : (3166047) (tenderi0308) ((CG) Railway Infrastructure of Montenegro Podgorica | PURCHASE OF SERVICES OF PRINTING OFFICIAL FORMS) (07cgrocr_110309.htm)
SRPSKI : (3166048) (tenderi0308) ((CG) Otrantkomerc Ulcinj | PRODAJA SAMOPOSLUGE u Ulcinju) (08cgrocr_110309.htm)
ENGLESKI: (3166048) (tenderi0308) ((CG) Otrantkomerc Ulcinj | SUPERMARKET in Ulcinj FOR SALE) (08cgrocr_110309.htm)
NEMACKI : (3166048) (tenderi0308) ((CG) Otrantkomerc Ulcinj | SUPERMARKET in Ulcinj FOR SALE) (08cgrocr_110309.htm)
SRPSKI : (3166049) (tenderi0308) ((CG) Opstina Tivat | TRAZI STRATESKOG PARTNERA PO MODELU ZAJEDNICKOG ULAGANJA ZA REALIZACIJU PROJEKTA AUTOBUSKE STANICE u Tivtu) (10cgrocr_110309.htm)
ENGLESKI: (3166049) (tenderi0308) ((CG) Municipality of Tivat | SEEKS STRATEGIC PARTNER FOR JOINT INVESTMENT IN REALIZATION OF BUS STATION PROJECT IN Tivat) (10cgrocr_110309.htm)
NEMACKI : (3166049) (tenderi0308) ((CG) Municipality of Tivat | SEEKS STRATEGIC PARTNER FOR JOINT INVESTMENT IN REALIZATION OF BUS STATION PROJECT IN Tivat) (10cgrocr_110309.htm)
SRPSKI : (3166100) (tenderi0308) (Agencija za privatizaciju Republike Srbije Beograd | PRODAJA IMOVINE PREDUZECA AD za spoljnu i unutrasnju trgovinu Kugleks Beograd u stecaju) (01novocr_120309.htm)
ENGLESKI: (3166100) (tenderi0308) (Privatization Agency of Republic of Serbia Belgrade | PROPERTY OF STOCK COMPANY Kugleks Belgrade in bankruptcy FOR SALE) (01novocr_120309.htm)
NEMACKI : (3166100) (tenderi0308) (Agentur für die Privatisierung der Republik Serbien Belgrad | VERKAUF VOM VERMÖGEN DES UNTERNEHMENS AD für äußeren und inneren Handel Kugleks Belgrad) (01novocr_120309.htm)
SRPSKI : (3166101) (tenderi0308) (Uprava carina, Carinarnica Subotica | PRODAJA POLOVNIH PUTNICKIH VOZILA I REZERVNIH DELOVA) (02novocr_120309.htm)
ENGLESKI: (3166101) (tenderi0308) (Customs Administration, Customshouse Subotica | USED PASSENGER VEHICLES AND SPARE PARTS FOR SALE) (02novocr_120309.htm)
NEMACKI : (3166101) (tenderi0308) (Zoolverwaltung, Zoll in Subotica | VERKAUF VON GEBRAUCHRWAGEN UND ERSATZTEILEN) (02novocr_120309.htm)
SRPSKI : (3166102) (tenderi0308) (Uprava carina, Carinarnica Beograd | PRODAJA POLOVNIH PUTNICKIH VOZILA) (03novocr_120309.htm)
ENGLESKI: (3166102) (tenderi0308) (Customs Administration, Customshouse Belgrade | USED PASSENGER VEHICLES FOR SALE) (03novocr_120309.htm)
NEMACKI : (3166102) (tenderi0308) (Zollverwaltung Belgrad | VERKAUF VON GEBRAUCHTWAGEN) (03novocr_120309.htm)
SRPSKI : (3166103) (tenderi0308) (Poreska uprava, Filijala Zrenjanin | PRODAJA MASINA ZA PRERADU MESA) (05danocr_120309.htm)
ENGLESKI: (3166103) (tenderi0308) (Tax Administration, Office Zrenjanin | MEAT-PACKING MACHINES FOR SALE) (05danocr_120309.htm)
NEMACKI : (3166103) (tenderi0308) (Steuerverwaltung, Filiale Zrenjanin | VERKAUF VON MASCHINEN FÜR DIE FLEISCHVERARBEITUNG) (05danocr_120309.htm)
SRPSKI : (3166104) (tenderi0308) (Poreska uprava, Filijala A Valjevo | PRODAJA ZGRADE u Valjevu) (06danocr_120309.htm)
ENGLESKI: (3166104) (tenderi0308) (Tax Administration, Office A Valjevo | BUILDING in Valjevo FOR SALE) (06danocr_120309.htm)
NEMACKI : (3166104) (tenderi0308) (Steuerverwaltung, Filiale A Valjevo | VERKAUF VOM GEBÄUDE in Valjevo) (06danocr_120309.htm)
SRPSKI : (3166105) (tenderi0308) (NIS-Petrol Novi Beograd | NABAVKA USLUGA DERATIZACIJE, DEZINSEKCIJE, DEZINFEKCIJE I HEMIJSKOG TRETMANA TRAVE) (08polocr_120309.htm)
ENGLESKI: (3166105) (tenderi0308) (NIS-Petrol New Belgrade | PURCHASE OF SERVICES OF EXTERMINATION OF RATS AND INSECTS AND CHEMICAL TREATMENT OF GRASS) (08polocr_120309.htm)
NEMACKI : (3166105) (tenderi0308) (NIS-Petrol Novi Beograd - Ölindustrie Serbiens | DERATISATION, DESINFEKTION UND CHEMISCHE BEHANDLUNG VOM GRASS) (08polocr_120309.htm)
SRPSKI : (3166106) (tenderi0308) (Republicki geodetski zavod Beograd | NABAVKA KONSULTANTSKIH USLUGA ZA IZRADU KATASTRA NEPOKRETNOSTI za opstine Vozdovac, Cukarica, Rakovica, Obrenovac, Lazarevac, Mladenovac, Grocka i Zemun) (07polocr_120309.htm)
ENGLESKI: (3166106) (tenderi0308) (Republic Geodesic Institute Belgrade | PURCHASE OF CONSULTING SERVICES FOR DESIGN OF REAL ESTATE REGISTRY for boroughs of Vozdovac, Cukarica, Rakovica, Obrenovac, Lazarevac, Mladenovac, Grocka and Zemun) (07polocr_120309.htm)
NEMACKI : (3166106) (tenderi0308) (republikanische geodätische Anstalt Belgrad | KONSULTANTLEISTUNGEN FÜR DIE AUSARBEITUNG VOM KATASTER DER IMMOBILIE für die Gemeinde Vozdovac, Cukarica, Rakovica, Obrenovac, Lazarevac, Mladenovac, Grocka und Zemun) (07polocr_120309.htm)
SRPSKI : (3166107) (tenderi0308) (Republicki geodetski zavod Beograd | NABAVKA KONSULTANTSKIH USLUGA ZA IZRADU KATASTRA NEPOKRETNOSTI za opstine Pancevo, Zrenjanin, Varvarin, Cacak, Loznica, Ub, Lajkovac, Vrnjacka Banja) (09polocr_120309.htm)
ENGLESKI: (3166107) (tenderi0308) (Republic Geodesic Institute Belgrade | PURCHASE OF CONSULTING SERVICES FOR DESIGN OF REAL ESTATE REGISTRY for municipalities of Pancevo, Zrenjanin, Varvarin, Cacak, Loznica, Ub, Lajkovac, Vrnjacka Banja) (09polocr_120309.htm)
NEMACKI : (3166107) (tenderi0308) (republikanische geodätische Anstalt Belgrad | KONSULTANTLEISTUNGEN FÜR DIE AUSARBEITUNG VOM KATASTER DER IMMOBILIE für die Gemeinde Pancevo, Zrenjanin, Varvarin, Cacak, loznica, Ub, Lajkovac, Vrnjacka Banja) (09polocr_120309.htm)
SRPSKI : (3166108) (tenderi0308) (Konfekcija u stecaju iz Bora | PRODAJA CELOKUPNE IMOVINE PREDUZECA) (10polocr_120309.htm)
ENGLESKI: (3166108) (tenderi0308) (Konfekcija in bankruptcy from Bor | WHOLE PROPERTY OF COMPANY FOR SALE) (10polocr_120309.htm)
NEMACKI : (3166108) (tenderi0308) (Konfektion im Konkursverfahren aus Bor | VERKAUF VOM GESAMTEN VERMÖGEN) (10polocr_120309.htm)
SRPSKI : (3166109) (tenderi0308) (Naftna industrija srbije Novi sad | NABAVKA MINERALNIH BAZNIH ULJA (4046/08)) (11polocr_120309.htm)
ENGLESKI: (3166109) (tenderi0308) (Petroleum Industry of Serbia Novi Sad | PURCHASE OF MINERAL BASE OILS) (11polocr_120309.htm)
NEMACKI : (3166109) (tenderi0308) (Ölindustrie Serbiens Novi Sad | BESCHAFFUNG VON MINERALEN BASISÖLEN (4046-08)) (11polocr_120309.htm)
SRPSKI : (3166110) (tenderi0308) (Program za razvoj Ujedinjenih nacija UNDP Beograd | NABAVKA USLUGA REVIZIJE PROJEKATA (164/09)) (12polocr_120309.htm)
ENGLESKI: (3166110) (tenderi0308) (United Nations Development Programme UNDP Belgrade | PURCHASE OF PROJECT AUDITING SERVICES) (12polocr_120309.htm)
NEMACKI : (3166110) (tenderi0308) (Programm für die Entwicklung der Vereinigten Nationen UNDP Belgrad | REVISION DER PROJEKTE (164/09)) (12polocr_120309.htm)
SRPSKI : (3166111) (tenderi0308) (Americka agencija za medjunarodni razvoj USAID Beograd | ORGANIZUJE PROGRAM UVODJENJA I SERTIFIKACIJE STANDARDA GlobalGAP) (13polocr_120309.htm)
ENGLESKI: (3166111) (tenderi0308) (US Agency for International Development USAID Belgrade | ORGANIZATION OF PROGRAMME FOR INTRODUCTION AND CERTIFICATION OF GlobalGAP STANDARDS) (13polocr_120309.htm)
NEMACKI : (3166111) (tenderi0308) (amerikanische Agentur für die Internationalentwicklung USAID Belgrad | organisiert DAS PROGRAMM EINFÜHRUNG UND SERTIFIKATION DES STANDARDS GlobalGAP) (13polocr_120309.htm)
SRPSKI : (3166112) (tenderi0308) (EPS-Elektrosrbija, Elektrodistribucija Sabac | PRODAJA POLOVNIH PUTNICKIH VOZILA) (14polocr_120309.htm)
ENGLESKI: (3166112) (tenderi0308) (EPS-Elektrosrbija, Power Supply Company Sabac | USED PASSENGER VEHICLES FOR SALE) (14polocr_120309.htm)
NEMACKI : (3166112) (tenderi0308) (EPS-Elektrosrbija, Elektrodistribution Sabac | VERKAUF VON GEBRAUCHTWAGEN) (14polocr_120309.htm)
SRPSKI : (3166113) (tenderi0308) ((CG) Prva banka Crne Gore Podgorica | PRODAJA ZEMLJISTA SA PRIPADAJUCIM OBJEKTIMA u Cetinju) (01cgrocr_120309.htm)
ENGLESKI: (3166113) (tenderi0308) ((CG) Prva banka Crne Gore Podgorica | LAND WITH FACILITIES in Cetinje FOR SALE) (01cgrocr_120309.htm)
NEMACKI : (3166113) (tenderi0308) ((MON) Erstebank von Montenegro Podgorica | VERKAUF VON GRUNDSTÜCK MIT OBJEKTEN in Cetinje) (01cgrocr_120309.htm)
SRPSKI : (3166114) (tenderi0308) ((CG) Prva banka Crne Gore Podgorica | PRODAJA VILE Konfor u Petrovcu) (02cgrocr_120309.htm)
ENGLESKI: (3166114) (tenderi0308) ((CG) Prva banka Crne Gore Podgorica | VILLA Konfor in Petrovac FOR SALE) (02cgrocr_120309.htm)
NEMACKI : (3166114) (tenderi0308) ((MON) Erstebank von Montenegro Podgorica | VERKAUF VON VILLA Konfor in Petrovac) (02cgrocr_120309.htm)
SRPSKI : (3166115) (tenderi0308) ((CG) Opstina Plav | NABAVKA KANCELARIJSKOG MATERIJALA (01/09)) (03cgrocr_120309.htm)
ENGLESKI: (3166115) (tenderi0308) ((CG) Municipality of Plav | PURCHASE OF OFFICE SUPPLIES) (03cgrocr_120309.htm)
NEMACKI : (3166115) (tenderi0308) ((MON) Gemeinde Plav | BESCHAFFUNG VOM BÜROMATERIAL (01-09)) (03cgrocr_120309.htm)
SRPSKI : (3166116) (tenderi0308) ((CG) Glavni grad Podgorica | NABAVKA USLUGA DOSTAVLJANJA PORESKIH RESENJA POREZA NA NEPOKRETNOSTI (184)) (04cgrocr_120309.htm)
ENGLESKI: (3166116) (tenderi0308) ((CG) Capital City of Podgorica | PURCHASE OF SERVICES OF DELIVERY OF TAX FORMS) (04cgrocr_120309.htm)
NEMACKI : (3166116) (tenderi0308) ((MON) Hauptstadt Podgorica | LIEFERUNG VON STEUERBESCHEIDEN (184)) (04cgrocr_120309.htm)
SRPSKI : (3166117) (tenderi0308) ((CG) Agencija za izgradnju i razvoj Berana | IZVODJENJE RADOVA NA ODRZAVANJU PUTEVA I ULICA (1/09)) (05cgrocr_120309.htm)
ENGLESKI: (3166117) (tenderi0308) ((CG) Agency for Construction and Development of Berane | WORKS ON MAINTENANCE OF ROADS AND STREETS) (05cgrocr_120309.htm)
NEMACKI : (3166117) (tenderi0308) ((MON) Agentur für Bau und Entwicklung der Stadt Berane | WARTUNG VON STRAßEN (1-09)) (05cgrocr_120309.htm)
SRPSKI : (3166118) (tenderi0308) ((CG) Glavni grad Podgorica | IZVODJENJE RADOVA NA RUSENJU BESPRAVNO PODIGNUTIH OBJEKATA (183)) (18cgrocr_120309.htm)
ENGLESKI: (3166118) (tenderi0308) ((CG) Capital City of Podgorica | WORKS ON TEARING DOWN ILLEGALLY BUILT FACILITIES) (18cgrocr_120309.htm)
NEMACKI : (3166118) (tenderi0308) ((MON) Hauptstadt Podgorica | ZERSTÖRUNG VON RECHTLOSGEBAUTEN OBJEKTEN (183)) (18cgrocr_120309.htm)
SRPSKI : (3166119) (tenderi0308) ((CG) Opstina Rozaje, Agencija za investicije | IZVODJENJE RADOVA NA IZGRADNJI ULICE Kosovska i REKONSTRUKCIJI RASKRSNICE na ulici Ibarska (377/2)) (06cgrocr_120309.htm)
ENGLESKI: (3166119) (tenderi0308) ((CG) Municipality of Rozaje, Investment Agency | WORKS ON CONSTRUCTION OF Kosovska Street and RECONSTRUCTION OF JUNCTION in Ibarska Street) (06cgrocr_120309.htm)
NEMACKI : (3166119) (tenderi0308) ((MON) Gemeinde Rozaje, Agentur für die Investitionen | BAU DER STRAßE Kosovska UND REKONSTRUKTION DES KREUZWEGS auf der Straße Ibarska (377/2)) (06cgrocr_120309.htm)
SRPSKI : (3166120) (tenderi0308) ((CG) Direkcija javnih radova Crne Gore Podgorica | IZVODJENJE RADOVA NA REKONSTRUKCIJI OTVORENIH PLIVALISTA (05-07/09)) (07cgrocr_120309.htm)
ENGLESKI: (3166120) (tenderi0308) ((CG) Directorate for Public Works of Montenegro Podgorica | WORKS ON RECONSTRUCTION OF OUTDOOR BATHING RESORTS) (07cgrocr_120309.htm)
NEMACKI : (3166120) (tenderi0308) ((MON) Direktion der öffentlichen Arbeiten Podgorica | REKONSTRUKTION DER ERSCHLOSSENEN SCHWIMMBADE (05-07/09)) (07cgrocr_120309.htm)
SRPSKI : (3166121) (tenderi0308) ((CG) Opstina Zabljak | IZVODJENJE RADOVA NA UREDJENJU TERENA oko Trznog centra (03/2009)) (08cgrocr_120309.htm)
ENGLESKI: (3166121) (tenderi0308) ((CG) Municipality of Zabljak | WORKS ON ORGANIZATION OF TERRAIN around Trade Center) (08cgrocr_120309.htm)
NEMACKI : (3166121) (tenderi0308) ((MON) Gemeinde Zabljak | EINRICHTUNG VOM SPIELPLATZ gegen Handelszentrum (03/2009)) (08cgrocr_120309.htm)
SRPSKI : (3166122) (tenderi0308) ((CG) Direkcija javnih radova Crne Gore Podgorica | IZVODJENJE RADOVA NA REKONSTRUKCIJI BULEVARA 13. jul u Niksicu (04-12/09)) (09cgrocr_120309.htm)
ENGLESKI: (3166122) (tenderi0308) ((CG) Directorate for Public Works of Montenegro Podgorica | WORKS ON RECONSTRUCTION OF BOULEVARD 13. jul IN Niksic) (09cgrocr_120309.htm)
NEMACKI : (3166122) (tenderi0308) ((MON) Direktion der öffentlichen Arbeiten Podgorica | REKONSTRUKTION DER PROMENADE 13. July in Niksic (04-12/09)) (09cgrocr_120309.htm)
SRPSKI : (3166123) (tenderi0308) ((CG) Direkcija javnih radova Crne Gore Podgorica | IZVODJENJE RADOVA NA IZGRADNJI KOTLARNICE u Pljevljima (05-11/09)) (11cgrocr_120309.htm)
ENGLESKI: (3166123) (tenderi0308) ((CG) Directorate for Public Works of Montenegro Podgorica | WORKS ON RECONSTRUCTION OF BOILER ROOM in Pljevlja) (11cgrocr_120309.htm)
NEMACKI : (3166123) (tenderi0308) ((MON) Direktion der öffentlichen Arbeiten Podgorica | AUSBAU DER KESSELANLAGE in Pljevlje (05-11/09)) (11cgrocr_120309.htm)
SRPSKI : (3166124) (tenderi0308) ((CG) JP Cistoca Podgorica | NABAVKA KONTEJNERA (04/09)) (14cgrocr_120309.htm)
ENGLESKI: (3166124) (tenderi0308) ((CG) Public Company Cistoca Podgorica | PURCHASE OF CONTAINERS) (14cgrocr_120309.htm)
NEMACKI : (3166124) (tenderi0308) ((MON) öff. Unternehmen Cistoca Podgorica | BESCHAFFUNG VON CONTAINERN (04/09)) (14cgrocr_120309.htm)
SRPSKI : (3166125) (tenderi0308) ((CG) Glavni grad Podgorica | IZRADA PROJEKTA ADAPTACIJE I REKONSTRUKCIJE BAZENSKE SALE u Centru Moraca (182)) (15cgrocr_120309.htm)
ENGLESKI: (3166125) (tenderi0308) ((CG) Capital City of Podgorica | ELABORATION OF PROJECT FOR ADAPTATION AND RECONSTRUCTION OF SWIMMING POOL HALL IN center Moraca) (15cgrocr_120309.htm)
NEMACKI : (3166125) (tenderi0308) ((MON) Hauptstadt Podgorica | PROJEKT DER ADAPTATION UND REKONSTRUKTION DER SCHWIMMHALLE in dem Zentrum Moraca (182)) (15cgrocr_120309.htm)
SRPSKI : (3166126) (tenderi0308) ((CG) Direkcija za razvoj malih i srednjih preduzeca Crne Gore Podgorica | POZIV PREDUZECIMA ZA UCESCE U PROJETKU Energetska efikasnost i obnovljivi izvori energije u Crnoj Gori) (13cgrocr_120309.htm)
ENGLESKI: (3166126) (tenderi0308) ((CG) Directorate for SME Development of Montenegro Podgorica | INVITATION FOR COMPANIES TO TAKE PART IN PROJECT Energy efficiency and renewable energy sources in Montenegro) (13cgrocr_120309.htm)
NEMACKI : (3166126) (tenderi0308) ((MON) Direktion für die Entwicklung der Klein- und Mittelunternehmen von Montenegro Podgorica | ANRUF FÜR DIE UNTERNEHMEN IN DEM TEILNEHMEN IM PROJEKT Energetische Effektivität und reproduzierende Energiequellen in Montenegro) (13cgrocr_120309.htm)
SRPSKI : (3166127) (tenderi0308) ((CG) Elektroprivreda Crne Gore EPCG Niksic | IZRADA, ISPORUKA I MONTAZA ELEKTRO I MASINSKE OPREME I IZVODJENJE GRADJEVINSKIH RADOVA ZA AGREGAT U HE Perucica (13/09)) (16cgrocr_120309.htm)
ENGLESKI: (3166127) (tenderi0308) ((CG) Electric Power Company of Montenegro EPCG Niksic | DESIGN, DELIVERY AND INSTALLATION OF ELECTRIC AND MECHANICAL EQUIPMENT AND CONSTRUCTION WORKS FOR GENERATOR in Hydroelectric Power Plant Perucica) (16cgrocr_120309.htm)
NEMACKI : (3166127) (tenderi0308) ((MON) Elektrowirtschaft von Montenegro EPCG Niksic | PRODUKTION, LIEFERUNG UND MONTAGE DER ELKTRO UND MECHANISCHE AUSRÜSTUNG UND BAUARBEITEN AUF DEM AGREGGAT IM WASSERKRAFTWERK Perucica (13-09)) (16cgrocr_120309.htm)
SRPSKI : (3166128) (tenderi0308) ((CG) Direkcija za uredjenje i izgradnju Kotora | IZGRADNJA NASTAVKA ULICE u Novom naselju u Skaljarima (06/09)) (17cgrocr_120309.htm)
ENGLESKI: (3166128) (tenderi0308) ((CG) Directorate for Organization and Construction of Kotor | CONSTRUCTION OF EXTENSION OF STREET in Novo Naselje IN Skaljari) (17cgrocr_120309.htm)
NEMACKI : (3166128) (tenderi0308) ((MON) Direktion für Einrichtung und Bau der Stadt Kotor | BAU DER STRAßE in Novo naselje in Skaljari (06-09)) (17cgrocr_120309.htm)
SRPSKI : (3166129) (tenderi0308) ((CG) Opstina Tivat | NABAVKA KOMUNALNIH USLUGA IZGRADNJE, UREDJENJA, UPRAVLJANJA I ODRZAVANJA JAVNIH PARKIRALISTA I JAVNIH GARAZA) (19cgrocr_120309.htm)
ENGLESKI: (3166129) (tenderi0308) ((CG) Municipality of Tivat | PURCHASE OF PUBLIC UTILITY SERVICES OF CONSTRUCTION, ORGANIZATION, MANAGEMENT AND MAINTENANCE OF PUBLIC PARKING LOTS AND PUBLIC GARAGES) (19cgrocr_120309.htm)
NEMACKI : (3166129) (tenderi0308) ((CG) Municipality of Tivat | PURCHASE OF PUBLIC UTILITY SERVICES OF CONSTRUCTION, ORGANIZATION, MANAGEMENT AND MAINTENANCE OF PUBLIC PARKING LOTS AND PUBLIC GARAGES) (19cgrocr_120309.htm)
SRPSKI : (3166190) (tenderi0308) (Agencija "Nova Znanja I " | ORGANIZUJE DVODNEVNI EKSKLUZIVNI SPECIJALISTICKI SEMINAR "Revizija poslovanja u uslovima Informacionih Tehnologija - IT Audit" drugi deo) (01emldig_120309.pdf)
ENGLESKI: (3166190) (tenderi0308) (Agency 'Nova Znanja I ' | ORGANIZATION OF TWO-DAY EXCLUSIVE SPECIALIST SEMINAR 'Revision of operations under IT conditions - IT Audit' part II) (01emldig_120309.pdf)
NEMACKI : (3166190) (tenderi0308) (Agentur 'Nova Znanja I' | organisiert DAS ZWEITÄGLICHEN EXKLUSIVEN SEMINAR Revision der Beschäftigung in den Bedingungen der Informationstechnologien - IT Audit zweite Teil) (01emldig_120309.pdf)
SRPSKI : (3166191) (tenderi0308) (Agencija "Nova Znanja I " | ORGANIZUJE PRIPREMNE SEMINARE ZA POLAGANJE ISPITA ZA STICANJE PROFESIONALNOG ZVANJA "Ovlašceni Interni Revizor") (02emldig_120309.pdf)
ENGLESKI: (3166191) (tenderi0308) (Agency 'Nova Znanja I ' | ORGANIZATION OF PREPARATION SEMINARS FOR EXAMS FOR PROFESSIONAL TITLE OF 'Authorized Internal Auditor') (02emldig_120309.pdf)
NEMACKI : (3166191) (tenderi0308) (Agentur 'Nova Znanja I' | organisiert DIE VORBEREITENDE SEMINARE FÜR DAS BESTEHEN DER PRÜFUNG FÜR GEWINNUNG DES PROFFESIONELLEN NAMEN 'Ovlasceni Internet Revisor') (02emldig_120309.pdf)
SRPSKI : (3166192) (tenderi0308) (Agencija "Nova Znanja I " | ORGANIZUJE DVODNEVNI EKSKLUZIVNI SPECIJALISTICKI SEMINAR "Revizija poslovanja u uslovima Informacionih Tehnologija - IT Audit" prvi deo) (03emldig_120309.pdf)
ENGLESKI: (3166192) (tenderi0308) (Agency 'Nova Znanja I ' | ORGANIZATION OF TWO-DAY EXCLUSIVE SPECIALIST SEMINAR 'Revision of operations under IT conditions - IT Audit' part I) (03emldig_120309.pdf)
NEMACKI : (3166192) (tenderi0308) (Agentur 'Nova Znanja I' | organisiert DAS ZWEITÄGLICHEN EXKLUSIVEN SEMINAR Revision der Beschäftigung in den Bedingungen der Informationstechnologien - IT Audit erste Teil) (03emldig_120309.pdf)
SRPSKI : (3166193) (tenderi0308) (Agencija "Nova Znanja I " | ORGANIZUJE DVODNEVNI INSTRUKTIVNO-EDUKATIVNI SPECIJALISTICKI SEMINAR "Upravljanje Javnim Nabavkama sa fokusom na Primenu Novog Zakona o Javnim Nabavkama") (04emldig_120309.pdf)
ENGLESKI: (3166193) (tenderi0308) (Agency 'Nova Znanja I ' | ORGANIZATION OF TWO-DAY INSTRUCTIONAL-EDUCATIONAL SPECIALIST SEMINAR 'Management of Public Procurements with Focus on Application of New Law on Public Procurements') (04emldig_120309.pdf)
NEMACKI : (3166193) (tenderi0308) (Agency 'Nova Znanja I ' | ORGANIZATION OF TWO-DAY INSTRUCTIONAL-EDUCATIONAL SPECIALIST SEMINAR 'Management of Public Procurements with Focus on Application of New Law on Public Procurements') (04emldig_120309.pdf)
SRPSKI : (3166194) (tenderi0308) (UniCredit Bank Srbija Beograd | PRODAJA POSLOVNOG PROSTORA u Kragujevcu) (01blcocr_130309.htm)
ENGLESKI: (3166194) (tenderi0308) (UniCredit Bank Serbia Belgrade | OFFICE SPACE in Kragujevac FOR SALE) (01blcocr_130309.htm)
NEMACKI : (3166194) (tenderi0308) (UniCredit Bank Serbiens Belgrad | VERKAUF VOM GESCHÄFTSRAUM in Kragujevac) (01blcocr_130309.htm)
SRPSKI : (3166195) (tenderi0308) (Poreska uprava, Filijala Stara Pazova | PRODAJA MASINA ZA PRERADU MESA) (02danocr_130309.htm)
ENGLESKI: (3166195) (tenderi0308) (Tax Administration, Office Stara Pazova | MEAT-PACKING MACHINE FOR SALE) (02danocr_130309.htm)
NEMACKI : (3166195) (tenderi0308) (Steuerverwaltung, Filiale Stara Pazova | VERKAUF VON MASCHINEN FÜR DIE FLEISCHVERARBEITUNG) (02danocr_130309.htm)
SRPSKI : (3166196) (tenderi0308) (OS Sreten Mladenovic u Desimirovcu | NABAVKA USLUGA IZVODJENJA EKSKURZIJE) (05danocr_130309.htm)
ENGLESKI: (3166196) (tenderi0308) (Primary School Sreten Mladenovic in Desimirovac | PURCHASE OF SERVICES OF ORGANIZATION OF EXCURSION) (05danocr_130309.htm)
NEMACKI : (3166196) (tenderi0308) (Grundschule Sreten Mladenovic aus Desimirovac | SCHULAUSFLÜGE) (05danocr_130309.htm)
SRPSKI : (3166197) (tenderi0308) (Osnovna skola Heroj Rosa Trifunovic iz Aleksandrovca | NABAVKA USLUGA IZVODJENJA EKSKURZIJA) (03gljocr_130309.htm)
ENGLESKI: (3166197) (tenderi0308) (Primary School Heroj Rosa Trifunovic from Aleksandrovac | PURCHASE OF SERVICES OF ORGANIZATION OF EXCURSIONS) (03gljocr_130309.htm)
NEMACKI : (3166197) (tenderi0308) (Grundschule Heroj Rosa Trifunovic aus Aleksandrovac | SCHULAUSFLÜGE) (03gljocr_130309.htm)
SRPSKI : (3166198) (tenderi0308) (Poreska uprava, Filijala Loznica | PRODAJA NJIVA u Loznici) (04danocr_130309.htm)
ENGLESKI: (3166198) (tenderi0308) (Tax Administration, Office Loznica | CULTIVATED FIELDS in Loznica FOR SALE) (04danocr_130309.htm)
NEMACKI : (3166198) (tenderi0308) (Steuerverwaltung, Filiale Loznica | VERKAUF VON ACKERN in Loznica) (04danocr_130309.htm)
SRPSKI : (3166199) (tenderi0308) (Osnovna skola Djordje Natosevic iz Novog Sada | NABAVKA USLUGA IZVODJENJA EKSKURZIJA) (07nsdocr_130309.htm)
ENGLESKI: (3166199) (tenderi0308) (Primary School Djordje Natosevic from Novi Sad | PURCHASE OF SERVICES OF ORGANIZATION OF EXCURSIONS) (07nsdocr_130309.htm)
NEMACKI : (3166199) (tenderi0308) (Grundschule Djordje Natosevic aus Novi Sad | SCHULAUSFLÜGE) (07nsdocr_130309.htm)
SRPSKI : (3166200) (tenderi0308) (JP PTT saobracaja Srbija Beograd | PRODAJA POLOVNIH VOZILA) (08polocr_130309.htm)
ENGLESKI: (3166200) (tenderi0308) (Public Company PTT saobracaja Srbija Belgrade | USED VEHICLES FOR SALE) (08polocr_130309.htm)
NEMACKI : (3166200) (tenderi0308) (PTT-Verkehr Serbiens Belgrad | VERKAUF VON GEBRAUCHTWAGEN) (08polocr_130309.htm)
SRPSKI : (3166201) (tenderi0308) ((CG) Agencija za izgradnju i razvoj Herceg Novog | IZVODJENJE RADOVA NA REKONSTRUKCIJI DELA SETALISTA (04/09)) (01cgrocr_130309.htm)
ENGLESKI: (3166201) (tenderi0308) ((CG) Agency for Construction and Development of Herceg Novi | WORKS ON RECONSTRUCTION OF PART OF PEDESTRIAN WALK) (01cgrocr_130309.htm)
NEMACKI : (3166201) (tenderi0308) ((MON) Agentur für Bau und Entwicklung der Stadt Herceg Novi | REKONSTRUKTION VON EINEM TEIL DES FUßGANGS (04/09)) (01cgrocr_130309.htm)
SRPSKI : (3166202) (tenderi0308) ((CG) Direkcija za saobracaj Crne Gore Podgorica | IZRADA GLAVNOG PROJEKTA SANACIJE KOSINE NA MAGISTRALNOM PUTU M-2 (08/09)) (05cgrocr_130309.htm)
ENGLESKI: (3166202) (tenderi0308) ((CG) Directorate for Transportation of Montenegro Podgorica | ELABORATION OF MAIN PROJECT FOR REFURBISHMENT OF SLOPE ON MAIN ROUTE M-2) (05cgrocr_130309.htm)
NEMACKI : (3166202) (tenderi0308) ((MON) Verkehrsdirektion von Montenegro Podgorica | PROJEKTIERUNG DER SANATION VON SCHRÄGE AUF DER MAGISTRALLE M-2 (08/09)) (05cgrocr_130309.htm)
SRPSKI : (3166203) (tenderi0308) ((CG) Prva banka Crne Gore Podgorica | PRODAJA GARAZE I NJIVE u Kotoru) (07cgrocr_130309.htm)
ENGLESKI: (3166203) (tenderi0308) ((CG) Prva banka Crne Gore Podgorica | GARAGE AND CULTIVATED FIELD in Kotor FOR SALE) (07cgrocr_130309.htm)
NEMACKI : (3166203) (tenderi0308) ((MON) Erstebank von Montenegro Podgorica | VERKAUF VON GARAGE UND ACKER in Kotor) (07cgrocr_130309.htm)
SRPSKI : (3166204) (tenderi0308) ((CG) Posta Crne Gore Podgorica | NABAVKA USLUGA SLUZBENIH TELEKOMUNIKACIONIH OPERATERA (04/2009)) (08cgrocr_130309.htm)
ENGLESKI: (3166204) (tenderi0308) ((CG) Postal Company of Montenegro Podgorica | PURCHASE OF SERVICES OF OFFICIAL TELECOMMUNICATION OPERATORS) (08cgrocr_130309.htm)
NEMACKI : (3166204) (tenderi0308) ((MON) Post von Montenegro Podgorica | LEISTUNGEN DER AMTLICHEN TELEKOMMUNIKATIONSOPERATEURE (04/2009)) (08cgrocr_130309.htm)
SRPSKI : (3166205) (tenderi0308) ((CG) Glavni grad Podgorica | NABAVKA OPREME ZA BAZENE u Centru Moraca (185)) (09cgrocr_130309.htm)
ENGLESKI: (3166205) (tenderi0308) ((CG) Capital City of Podgorica | PURCHASE OF EQUIPMENT FOR SWIMMING POOLS in Moraca Center) (09cgrocr_130309.htm)
NEMACKI : (3166205) (tenderi0308) ((MON) Hauptstadt Podgorica | BESCHAFFUNG DER AUSRÜSTUNG FÜR DIE SCHWIMMBECKEN im Zentrum Moraca (185)) (09cgrocr_130309.htm)
SRPSKI : (3166206) (tenderi0308) ((CG) Direkcija za saobracaj, odrzavanje i izgradnju puteva na podrucju opstine Danilovgrad | NABAVKA USLUGA FIZICKOG OBEZBEDJENJA OBJEKATA (04/09)) (10cgrocr_130309.htm)
ENGLESKI: (3166206) (tenderi0308) ((CG) Directorate for Transportation, Maintenance and Construction of Roads on territory of Municipality of Danilovgrad | PURCHASE OF SERVICES OF PHYSICAL SECURITY IN FACILITIES) (10cgrocr_130309.htm)
NEMACKI : (3166206) (tenderi0308) ((MON) Verkehrsdirektion der Gemeinde Danilovgrad | PHYSISCHE SICHERUNG VON OBJEKTEN (04/09)) (10cgrocr_130309.htm)
SRPSKI : (3166207) (tenderi0308) ((CG) JU Dom starih Grabovac Risan | NABAVKA KANCELARIJSKOG MATERIJALA, LEKOVA, SANITETSKOG MATERIJALA, AUTO DELOVA, POGREBNE OPREME, VODOVODNOG MATERIJALA, ELEKTRO MATERIJALA, BRAVARSKOG MATERIJALA, PLREHRAMBENIH PROIZVODA, PELENA ZA ODRASLE (01-287)) (11cgrocr_130309.htm)
ENGLESKI: (3166207) (tenderi0308) ((CG) Public Institution Old-aged Care Center Grabovac Risan | PURCHASE OF OFFICE SUPPLIES, DRUGS, MEDICAL SUPPLIES, CAR PARTS, FUNERAL EQUIPMENT, PLUMBING MATERIAL, ELECTRIC MATERIALS, LOCKSMITHERY, FOOD PRODUCTS, DIAPERS FOR GROWN-UPS) (11cgrocr_130309.htm)
NEMACKI : (3166207) (tenderi0308) ((MON) Altenheim Grabovac Risan | BESCHAFFUNG VON BÜROMATERIAL, MEDIKAMENTEN, SANITÄTMATERIAL, ERSATZTEILEN FÜR AUTOS, BEGREBNISAUSRÜSTUNG, MATERIAL FÜR DIE WASSERLEITUNG, ELEKTROMATERIAL, LEBENSMITTEL) (11cgrocr_130309.htm)
SRPSKI : (3166208) (tenderi0308) ((CG) Elektroprivreda Crne Gore EPCG Niksic | NABAVKA LICNIH I KOLEKTIVNIH SREDSTAVA ZASTITE NA RADU (14/09)) (12cgrocr_130309.htm)
ENGLESKI: (3166208) (tenderi0308) ((CG) Electric Power Company of Montenegro EPCG Niksic | PURCHASE OF PERSONAL AND COLLECTIVE INDUSTRIAL SAFETY MEANS) (12cgrocr_130309.htm)
NEMACKI : (3166208) (tenderi0308) ((MON) Elektrowirtschaft von Montenegro EPCG Niksic | BESCHAFFUNG VON PERSONLICHEN UND KOLLEKTIVEN MITTELN FÜR DIE UNTERSTÜTZUNG AUF DER ARBEIT (14/09)) (12cgrocr_130309.htm)
SRPSKI : (3166209) (tenderi0308) ((CG) Zeljeznicka infrastruktura Crne Gore Podgorica | NABAVKA NAFTE, NAFTNIH DERIVATA, ULJA, HIDROLA I TEHNICKIH GASOVA (05/09)) (13cgrocr_130309.htm)
ENGLESKI: (3166209) (tenderi0308) ((CG) Railway Infrastructure of Montenegro Podgorica | PURCHASE OF OIL, OIL DERIVATIVES, HYDROL AND TECHNICAL GASES) (13cgrocr_130309.htm)
NEMACKI : (3166209) (tenderi0308) ((MON) Eisenbahninfrastruktur von Montenegro Podgorica | BESCHAFFUNG VON ERDÖL UND ERDÖLDERIVATEN, ÖL, HYDROL UND TECHNISCHEN GASEN (05-09)) (13cgrocr_130309.htm)
SRPSKI : (3166210) (tenderi0308) ((CG) Posta Crne Gore Podgorica | NABAVKA MATERIJALA ZA ODRZAVANJE CISTOCE (03/09)) (14cgrocr_130309.htm)
ENGLESKI: (3166210) (tenderi0308) ((CG) Postal Company of Montenegro Podgorica | PURCHASE OF CLEANING PRODUCTS) (14cgrocr_130309.htm)
NEMACKI : (3166210) (tenderi0308) ((MON) Post von Montenegro Podgorica | BESCHAFFUNG VOM MATERIAL FÜR DIE WARTUNG DER HYGIENE (03-09)) (14cgrocr_130309.htm)
SRPSKI : (3166211) (tenderi0308) ((CG) JZU Opsta bolnica Berane | NABAVKA MEDICINSKE OPREME (3/09)) (15cgrocr_130309.htm)
ENGLESKI: (3166211) (tenderi0308) ((CG) General Hospital Berane | PURCHASE OF MEDICAL EQUIPMENT) (15cgrocr_130309.htm)
NEMACKI : (3166211) (tenderi0308) ((MON) Allgemeinkrankenhaus Berane | BESCHAFFUNG DER MEDIZINISCHEN AUSRÜSTUNG (3/09)) (15cgrocr_130309.htm)
SRPSKI : (3166212) (tenderi0308) ((CG) Putevi Podgorica | NABAVKA GRADJEVINSKOG MATERIJALA (1/09)) (16cgrocr_130309.htm)
ENGLESKI: (3166212) (tenderi0308) ((CG) Putevi Podgorica | PURCHASE OF BUILDING MATERIAL) (16cgrocr_130309.htm)
NEMACKI : (3166212) (tenderi0308) ((MON) Wege Podgorica | BESCHAFFUNG VOM BAUMATERIAL (1/09)) (16cgrocr_130309.htm)
SRPSKI : (3166213) (tenderi0308) ((CG) Direkcija za imovinu Opstine Niksic | DODELJA GRADSKOG GRADJEVINSKOG ZEMLJISTA NA KORISCENJE RADI IZGRADNJE STAMBENO-POSLOVNOG OBJEKTA) (19cgrocr_130309.htm)
ENGLESKI: (3166213) (tenderi0308) ((CG) Directorate for Property of Municipality of Niksic | ALLOTMENT OF CITY BUILDING LAND FOR CONSTRUCTION OF RESIDENTIAL-BUSINESS FACILITY) (19cgrocr_130309.htm)
NEMACKI : (3166213) (tenderi0308) ((MON) Direktion für das Vermögen der Gemeinde Niksic | ZUTEILEN DER BAUGRUNDSTÜCKE WEGEN DES AUSBAUES VOM WOHN-GESCHÄFTSOBJEKT) (19cgrocr_130309.htm)
SRPSKI : (3166214) (tenderi0308) ((CG) JPU Bambi Tivat | NABAVKA PREHRAMBENIH PROIZVODA I KANCELARIJSKOG MATERIJALA (01/09)) (17cgrocr_130309.htm)
ENGLESKI: (3166214) (tenderi0308) ((CG) JPU Bambi Tivat | PURCHASE OF FOOD PRODUCTS AND OFFICE SUPPLIES) (17cgrocr_130309.htm)
NEMACKI : (3166214) (tenderi0308) ((MON) JPU Bambi Tivat | BESCHAFFUNG VON LEBENSMITTEL UND BÜROMATERIAL (01/09)) (17cgrocr_130309.htm)
SRPSKI : (3166280) (tenderi0308) ((CG) Opstina Mojkovac | NABAVKA SPORTSKIH REKVIZITA, OPREME I KALANTERIJE (2/09)) (01cgrocr_160309.htm)
ENGLESKI: (3166280) (tenderi0308) ((MON) Municipality of Mojkovac | PURCHASE OF SPORTS EQUIPMENT AND ACCESSORIES (2/09)) (01cgrocr_160309.htm)
NEMACKI : (3166280) (tenderi0308) ((MON) Gemeinde Mojkovac | BESCHAFFUNG VON SPORTAUSRÜSTUNG UND GALANTERIE (2-09)) (01cgrocr_160309.htm)
SRPSKI : (3166281) (tenderi0308) ((CG) JP Vodovod i kanalizacija Cetinje | IZRADA GLAVNOG PROJEKTA REKONSTRUKCIJE VODOVODA (01/09)) (02cgrocr_160309.htm)
ENGLESKI: (3166281) (tenderi0308) ((MON) PE Vodovod I Kanalizacija Cetinje | CREATION OF MAIN PROJECT OF WATER SUPPLY SYSTEM RECONSTRUCTION (01/09)) (02cgrocr_160309.htm)
NEMACKI : (3166281) (tenderi0308) ((MON) Wasserversorgung und Kanalisation Cetinje | AUSARBEITUNG DES PROJEKTS DER REKONSTRUKTION VON WASSERVERSORGUNG (01/09)) (02cgrocr_160309.htm)
SRPSKI : (3166282) (tenderi0308) ((CG) Agencija za nacionalnu bezbjednost Crne Gore Podgorica | NABAVKA USLUGA OSIGURANJA (02/09)) (03cgrocr_160309.htm)
ENGLESKI: (3166282) (tenderi0308) ((MON) National Security Agency of Montenegro Podgorica | PURCHASE OF INSURANCE SERVICES (02/09)) (03cgrocr_160309.htm)
NEMACKI : (3166282) (tenderi0308) ((MON) Agentur für die nationale Sicherheit von Montenegro Podgorica | VERSICHERUNGSLEISTUNGEN (02/09)) (03cgrocr_160309.htm)
SRPSKI : (3166283) (tenderi0308) ((CG) Direkcija javnih radova Crne Gore Podgorica | IZVODJENJE RADOVA NA REKONSTRUKCIJI II ETAPE GLAVNE I PRISTUPNIH GRADSKIH SAOBRACAJNICA na Zabljaku (04-13/09)) (04cgrocr_160309.htm)
ENGLESKI: (3166283) (tenderi0308) ((MON) Public Works Directorate of Montenegro Podgorica | SECOND STAGE OF RECONSTRUCTION OF MAIN AND ACCESS CITY THOROUGHFARES on Zabljak (04-13/09)) (04cgrocr_160309.htm)
NEMACKI : (3166283) (tenderi0308) ((MON) Ditektion der öffentlichen Arbeiten von Montenegro Podgorica | REKONSTRUKTION VON II ETAPPE DER HAUPTSTRAßE UND ZUGÄNGLICHEN STÄDTLICHEN STRAßEN auf Zabljak (04-13/09)) (04cgrocr_160309.htm)
SRPSKI : (3166284) (tenderi0308) ((CG) Direkcija javnih radova Crne Gore Podgorica | IZVODJENJE RADOVA NA MODERNIZACIJI LOKALNIH PUTEVA (04-14/09)) (05cgrocr_160309.htm)
ENGLESKI: (3166284) (tenderi0308) ((MON) Public Works Directorate of Montenegro Podgorica | MODERNIZATION OF LOCAL ROADS (04-14/09)) (05cgrocr_160309.htm)
NEMACKI : (3166284) (tenderi0308) ((MON) Ditektion der öffentlichen Arbeiten von Montenegro Podgorica | MODERNISATION DER LOKALEN STRAßEN (04-14/09)) (05cgrocr_160309.htm)
SRPSKI : (3166285) (tenderi0308) ((CG) Direkcija javnih radova Crne Gore Podgorica | IZVODJENJE RADOVA NA MODERNIZACIJI LOKALNIH PUTEVA (04-16/09)) (06cgrocr_160309.htm)
ENGLESKI: (3166285) (tenderi0308) ((MON) Public Works Directorate of Montenegro Podgorica | MODERNIZATION OF LOCAL ROADS (04-16/09)) (06cgrocr_160309.htm)
NEMACKI : (3166285) (tenderi0308) ((MON) Ditektion der öffentlichen Arbeiten von Montenegro Podgorica | MODERNISATION DER LOKALEN STRAßEN (04-16/09)) (06cgrocr_160309.htm)
SRPSKI : (3166286) (tenderi0308) ((CG) Zeljeznicka infrastruktura Crne Gore Podgorica | NABAVKA KANCELARIJSKOG MATERIJALA (06/09)) (07cgrocr_160309.htm)
ENGLESKI: (3166286) (tenderi0308) ((MON) Rail Infrastructure of Montenegro Podgorica | PURCHASE OF OFFICE SUPPLIES (06/09)) (07cgrocr_160309.htm)
NEMACKI : (3166286) (tenderi0308) ((MON) Eisenbahninfrastruktur von Montenegro Podgorica | BESCHAFFUNG VOM BÜROMATERIAL (06-09)) (07cgrocr_160309.htm)
SRPSKI : (3166287) (tenderi0308) ((CG) Jadranski sajam Budva | IZRADA IDEJNOG URBANISTICKO-ARHITEKTONSKOG RESENJA ZA TURISTICKO-HOTELSKI I SAJAMSKI KOMPLEKS) (08cgrocr_160309.htm)
ENGLESKI: (3166287) (tenderi0308) ((MON) Adriatic Fair Budva | CREATION OF URBANISTIC - ARCHITECTONIC DESIGN OF TOURIST, HOTEL AND FAIR COMPLEX) (08cgrocr_160309.htm)
NEMACKI : (3166287) (tenderi0308) ((MON) Jadran Messe Budva | AUSARBEITUNG DER URBANISTISCH-ARCHITEKTONISCHEN LÖSUNG FÜR HOTEL-TOURISTISCHEN UND MESSEKOMPLEX) (08cgrocr_160309.htm)
SRPSKI : (3166288) (tenderi0308) ((CG) Imlek-Boka Herceg Novi | PRODAJA POLOVNE MLEKARSKE TEHNOLOSKE OPREME) (09cgrocr_160309.htm)
ENGLESKI: (3166288) (tenderi0308) ((MON) Imlek-Boka Herceg Novi | SALE OF USED DAIRY PROCESSING EQUIPMENT) (09cgrocr_160309.htm)
NEMACKI : (3166288) (tenderi0308) ((MON) Imlek-Boka Herceg Novi | VERKAUF VON GEBRAUCHTEN MOLKEREIAUSRÜSTUNG) (09cgrocr_160309.htm)
SRPSKI : (3166289) (tenderi0308) ((CG) JU Dom ucenika i studenata Podgorica | NABAVKA USLUGA ODRZAVANJA MESA (005/09)) (10cgrocr_160309.htm)
ENGLESKI: (3166289) (tenderi0308) ((MON) PI Pupil and Student Center Podgorica | PURCHASE OF MEAT STORING SERVICES (005/09)) (10cgrocr_160309.htm)
NEMACKI : (3166289) (tenderi0308) ((MON) Schüler- und Studentenheim Podgorica | WARTUNG VOM FLEISCH (005/09)) (10cgrocr_160309.htm)
SRPSKI : (3166290) (tenderi0308) (JU Srednja mjesovita skola Mladost Tivat | NABAVKA USLUGA ORGANIZOVANJA I IZVODJENJA MATURSKE EKSKURZIJE) (11cgrocr_160309.htm)
ENGLESKI: (3166290) (tenderi0308) (PI Mixed High School Mladost Tivat | PURCHASE OF SERVICES - ORGANIZATION OF GRADUATION EXCURSION) (11cgrocr_160309.htm)
NEMACKI : (3166290) (tenderi0308) (Mittelschule Mladost Tivat | ORGANISIERUNG DER ABITURAUSFLÜGE) (11cgrocr_160309.htm)
SRPSKI : (3166291) (tenderi0308) ((CG) JU Osnovna skola Njegos u Kotoru | NABAVKA USLUGA ORGANIZOVANJA I IZVODJENJA EKSKURZIJE) (13cgrocr_160309.htm)
ENGLESKI: (3166291) (tenderi0308) ((MON) PI Elementary School Njegos Kotor | PURCHASE OF SERVICES - ORGANIZATION OF EXCURSION) (13cgrocr_160309.htm)
NEMACKI : (3166291) (tenderi0308) ((MON) Grundschule Njegos aus Kotor | SCHULAUSFLÜGE) (13cgrocr_160309.htm)
SRPSKI : (3166292) (tenderi0308) ((CG) JU Dom ucenika i studenata Podgorica | NABAVKA KOLACA (004/09)) (14cgrocr_160309.htm)
ENGLESKI: (3166292) (tenderi0308) ((MON) PI Pupil and Student Center Podgorica | PURCHASE OF PASTRIES (004/09)) (14cgrocr_160309.htm)
NEMACKI : (3166292) (tenderi0308) ((MON) Schüler- und Studentenheim Podgorica | BESCHAFFUNG VON KÜCHEN (004-09)) (14cgrocr_160309.htm)
SRPSKI : (3166293) (tenderi0308) ((CG) JP Radio difuzni centar Podgorica | NABAVKA USLUGA GEODETSKOG SNIMANJA (02/09)) (15cgrocr_160309.htm)
ENGLESKI: (3166293) (tenderi0308) ((MON) PE Broadcasting Center Podgorica | PURCHASE OF SERVICES - GEODETIC SURVEY (02/09)) (15cgrocr_160309.htm)
NEMACKI : (3166293) (tenderi0308) ((MON) Radiodifusionszentrum Podgorica | GEODETISCHE AUFNAHME (02/09)) (15cgrocr_160309.htm)
SRPSKI : (3166294) (tenderi0308) ((CG) JZU Dom zdravlja Ulcinj | NABAVKA AUTOMATSKOG SISTEMA ZA GASENJE POZARA, NABAVKA REAGENASA I MEDICINSKOG MATERIJALA, KANCELARIJSKOG MATERIJALA, TEHNICKOG MATERIJALA… (01/09)) (16cgrocr_160309.htm)
ENGLESKI: (3166294) (tenderi0308) ((MON) PHI Health Care Center Ulcinj | PURCHASE OF AUTOMATIC FIREFIGHTING SYSTEM, REAGENTS, MEDICAL SUPPLIES, OFFICE SUPPLIES, TECHNICAL SUPPLIES… (01/09)) (16cgrocr_160309.htm)
NEMACKI : (3166294) (tenderi0308) ((MON) Poliklinik Ulcinj | BESCHAFFUNG VON FEUERSCHUTZSYSTEM, REAGENZIEN, MEDIZINISCHEN MATERIAL, BÜROMATERIAL, TECHNISCHEN MATERIAL,... (01/09)) (16cgrocr_160309.htm)
SRPSKI : (3166295) (tenderi0308) ((CG) JP za upravljanje morskim dobrom Crne Gore Budva | IZVODJENJE RADOVA NA REVITALIZACIJI PLAZE I UREDJENJU ZALEDJA PLAZE Canj (0204-759/3)) (17cgrocr_160309.htm)
ENGLESKI: (3166295) (tenderi0308) ((MON) PE Morsko Dobro Crne Gore Budva | REVITALIZATION OF BEACH AND RECONSTRUCTION OF BEACH HINTERLAND in Canj (0204-759/3)) (17cgrocr_160309.htm)
NEMACKI : (3166295) (tenderi0308) ((MON) Unternehmen für die Leitung vom Seeguten Budva | REVITALISATION UND EINRICHTUNG VOM STRAND Canj (0204-759/3)) (17cgrocr_160309.htm)
SRPSKI : (3166296) (tenderi0308) ((CG) Prva banka Crne Gore Podgorica | PRODAJA PLACA u Kotoru) (18cgrocr_160309.htm)
ENGLESKI: (3166296) (tenderi0308) ((MON) Prva Banka Crne Gore Podgorica | SALE OF LAND in Kotor) (18cgrocr_160309.htm)
NEMACKI : (3166296) (tenderi0308) ((MON) Erstebank von Montenegro Podgorica | VERKAUF VOM SITZ in Kotor) (18cgrocr_160309.htm)
SRPSKI : (3166297) (tenderi0308) ((CG) KIPS-Polimka Berane | PRODAJA OPREME ZA OBRADU KOZE) (19cgrocr_160309.htm)
ENGLESKI: (3166297) (tenderi0308) ((MON) KIPS-Polimka Berane | SALE OF EQUIPMENT FOR LEATHER PROCESSING) (19cgrocr_160309.htm)
NEMACKI : (3166297) (tenderi0308) ((MON) KIPS-Polimka Berane | VERKAUF DER AUSRÜSTUNG FÜR DIE LEDERBEARBEITUNG) (19cgrocr_160309.htm)
SRPSKI : (3166298) (tenderi0308) ((CG) JKP Kotor | NABAVKA ULJA I MAZIVA, GUMA ZA TERETNA I PUTNICKA VOZILA (01/09)) (21cgrocr_160309.htm)
ENGLESKI: (3166298) (tenderi0308) ((MON) Public - Utility Company Kotor | PURCHASE OF OILS AND LUBRICANTS, TIRES FOR FREIGHT AND PASSENGER VEHICLES (01/09)) (21cgrocr_160309.htm)
NEMACKI : (3166298) (tenderi0308) ((MON) Kommunaldienst Kotor | BESCHAFFUNG VON TREIBSTOFF, SCHMIERSTOFF, REIFEN (01/09)) (21cgrocr_160309.htm)
SRPSKI : (3166375) (tenderi0308) (Osnovna skola Radoje Domanovic u Vranju | NABAVKA USLUGA IZVODJENJA EKSKURZIJA) (01novocr_140309.htm)
ENGLESKI: (3166375) (tenderi0308) (Elementary School Radoje Domanovic Vranje | PURCHASE OF SERVICES - ORGANIZATION OF EXCURSIONS) (01novocr_140309.htm)
NEMACKI : (3166375) (tenderi0308) (Grundschule Radoje Domanovic aus Vranje | SCHULAUSFLÜGE) (01novocr_140309.htm)
SRPSKI : (3166376) (tenderi0308) (Agroziv Pancevo | PRODAJA POSLOVNOG PROSTORA u Pancevu, Zitistu, Begejcima, Tordi i Srpskom Itebeju) (02novocr_140309.htm)
ENGLESKI: (3166376) (tenderi0308) (Agroziv Pancevo | SALE OF OFFICE FACILITIES in Pancevo, Zitiste, Begejci, Torda and Srpski Itebej) (02novocr_140309.htm)
NEMACKI : (3166376) (tenderi0308) (Agroziv Pancevo | VERKAUF VOM GESCHÄFTSRAUM in Pancevo, Zitiste, Begejci, Torda und Srpski Itebej) (02novocr_140309.htm)
SRPSKI : (3166377) (tenderi0308) (JP Zavod za izgradnju grada Novi Sad | DAVANJE U ZAKUP OSTALOG NEIZGRADJENOG GRADJEVINSKOG ZEMLJISTA ZA IZGRADNJU OBJEKTA POSLOVNE NAMEME) (03novocr_140309.htm)
ENGLESKI: (3166377) (tenderi0308) (PE Institute for City Development Novi Sad | LEASING OF REMAINING BUILDING LAND FOR CONSTRUCTION OF COMMERCIAL FACILITIES) (03novocr_140309.htm)
NEMACKI : (3166377) (tenderi0308) (Bauamt der Stadt Novi Sad | VERMIETUNG VOM UNGEBAUTEN BAUGRUNDSTÜCK FÜR BAU DES GESCHÄFTSOBJEKTS) (03novocr_140309.htm)
SRPSKI : (3166378) (tenderi0308) (Druga ekonomska skola Beograd | NABAVKA USLUGA ORGANIZOVANJA EKSKURZIJE) (04gljocr_140309.htm)
ENGLESKI: (3166378) (tenderi0308) (Second School of Economics Belgrade | PURCHASE OF SERVICES - ORGANIZATION OF EXCURSION) (04gljocr_140309.htm)
NEMACKI : (3166378) (tenderi0308) (Zweite ökonomische Schule Belgrad | SCHULAUSFLÜGE) (04gljocr_140309.htm)
SRPSKI : (3166379) (tenderi0308) (Beogradsped Beograd | PRODAJA POLOVNIH PUTNICKIH VOZILA) (08polocr_140309.htm)
ENGLESKI: (3166379) (tenderi0308) (Beogradsped Belgrade | SALE OF USED PASSENGER VEHICLES) (08polocr_140309.htm)
NEMACKI : (3166379) (tenderi0308) (Beogradsped Belgrad | VERKAUF VON GEBRAUCHTWAGEN) (08polocr_140309.htm)
SRPSKI : (3166380) (tenderi0308) (JKP Gradske pijace Beograd | IZRADA ANKETNOG RESENJA PROSTORA PIJACA) (09polocr_140309.htm)
ENGLESKI: (3166380) (tenderi0308) (PUC Gradske Pijace Belgrade | CREATION OF PRELIMINARY DESIGNS OF MARKET SPACES) (09polocr_140309.htm)
NEMACKI : (3166380) (tenderi0308) (Kommunaldienst Gradske pijace Belgrad | AUSARBEITUNG DER LÖSUNG FÜR PLATZ DER MÄRKTE) (09polocr_140309.htm)
SRPSKI : (3166381) (tenderi0308) (Poreska uprava, Filijala Jagodina | PRODAJA PORODICNE STAMBENE ZGRADE, POMOCNE ZGRADE I NJIVE u Santarovcu) (10danocr_140309.htm)
ENGLESKI: (3166381) (tenderi0308) (Tax Administration, Branch Jagodina | SALE OF FAMILY RESIDENTIAL BUILDING, ACCESSORY BUILDING and ACRE in Santarovac) (10danocr_140309.htm)
NEMACKI : (3166381) (tenderi0308) (Steuerverwaltung, Filiale Jagodina | VERKAUF VON FAMILIENWOHGEBÄUDE, HILFSGEBÄUDE UND ACKER in Santarovac) (10danocr_140309.htm)
SRPSKI : (3166382) (tenderi0308) (Poreska uprava, Filijala Jagodina | PRODAJA PORODICNE STAMBENE ZGRADE, POMOCNE ZGRADE, ZEMLJISTA I VOCNJAKA u Medjurecu) (11danocr_140309.htm)
ENGLESKI: (3166382) (tenderi0308) (Tax Administration, Branch Jagodina | SALE OF FAMILY RESIDENTIAL BUILDING, ACCESSORY BUILDING, LAND AND ORCHARD in Medjurecje) (11danocr_140309.htm)
NEMACKI : (3166382) (tenderi0308) (Steuerverwaltung, Filiale Jagodina | VERKAUF VON FAMILIENWOHNGEBÄUDE, HILFSGEBÄUDE, GRUNDSTÜCK UND OBSTGARTEN in Medjurecje) (11danocr_140309.htm)
SRPSKI : (3166383) (tenderi0308) (Trgovinski sud u Kraljevu | PRODAJA OPREME ZA AUTO SERVIS) (01polocr_150309.htm)
ENGLESKI: (3166383) (tenderi0308) (Commercial Court Kraljevo | SALE OF EQUIPMENT FOR CAR REPAIR) (01polocr_150309.htm)
NEMACKI : (3166383) (tenderi0308) (Handelsgericht in Kraljevo | VERKAUF DER AUSRÜSTUNG FÜR AUTOSERVICE) (01polocr_150309.htm)
SRPSKI : (3166384) (tenderi0308) (Zavod za hitnu medicinsku pomoc Novi Sad | PRODAJA POLOVNIH VOZILA) (02nsdocr_150309.htm)
ENGLESKI: (3166384) (tenderi0308) (Urgent Care Institute Novi Sad | SALE OF USED VEHICLES) (02nsdocr_150309.htm)
NEMACKI : (3166384) (tenderi0308) (Anstalt für medizinische Hilfe Novi Sad | VERKAUF VON GEBRAUCHTWAGEN) (02nsdocr_150309.htm)
SRPSKI : (3166385) (tenderi0308) (Agencija za privatizaciju Republike Srbije Beograd | PRODAJA STECAJNOG DUZNIKA AD Zora u stecaju iz Mola KAO PRAVNOG LICA) (01novocr_160309.pdf)
ENGLESKI: (3166385) (tenderi0308) (Privatization Agency of Serbia Belgrade | SALE OF BANKRUPTCY DEBTOR Joint-stock Company Zora in Bankruptcy from Mol AS LEGAL PERSON) (01novocr_160309.pdf)
NEMACKI : (3166385) (tenderi0308) (Agentur für die Privatisierung der Republik Serbien Belgrad | VERKAUF VOM KONKURSSCHULDNER AD Zora im Konkursverfahren aus Mol) (01novocr_160309.pdf)
SRPSKI : (3166386) (tenderi0308) (Osnovna skola Branko Radicevic u Batajnici | NABAVKA USLUGA IZVODJENJA JEDNODNEVNIH EKSKURZIJA) (02novocr_160309.htm)
ENGLESKI: (3166386) (tenderi0308) (Elementary School Branko Radicevic Batajnica | PURCHASE OF SERVICES - ORGANIZATION OF ONE-DAY EXCURSIONS) (02novocr_160309.htm)
NEMACKI : (3166386) (tenderi0308) (Grundschule Branko Radicevic in Batajnica | SCHULAUSFLÜGE) (02novocr_160309.htm)
SRPSKI : (3166387) (tenderi0308) (VP 2977 Beograd | PRODAJA OTPADAKA HRANE) (03novocr_160309.htm)
ENGLESKI: (3166387) (tenderi0308) (Military Post Office 2977 Belgrade | SALE OF FOOD WASTE) (03novocr_160309.htm)
NEMACKI : (3166387) (tenderi0308) (VP 2977 Belgrad | VERKAUF VON NAHRUNGSABFÄLLEN) (03novocr_160309.htm)
SRPSKI : (3166388) (tenderi0308) (VP 2977 Beograd | PRODAJA STAROG PAPIRA) (04novocr_160309.htm)
ENGLESKI: (3166388) (tenderi0308) (Military Post Office 2977 Belgrade | SALE OF WASTE PAPER) (04novocr_160309.htm)
NEMACKI : (3166388) (tenderi0308) (VP 2977 Belgrad | VERKAUF VOM ALTEN PAPIER) (04novocr_160309.htm)
SRPSKI : (3166389) (tenderi0308) (Agencija za privatizaciju Republike Srbije Beograd | PRODAJA STECAJNOG DUZNIKA Inos Beograd AD u stecaju iz Beograda KAO PRAVNOG LICA) (05blcocr_160309.pdf)
ENGLESKI: (3166389) (tenderi0308) (Privatization Agency of Serbia Belrgade | SALE OF BANKRUPTCY DEBTOR Joint-stock Company Inos Belgrade in Bankruptcy AS LEGAL PERSON) (05blcocr_160309.pdf)
NEMACKI : (3166389) (tenderi0308) (Agentur für die Privatisierung der Republik Serbien Belgrad | VERKAUF VOM KONKURSSCHULDNER Inos Beograd AD aus Belgrad im Konkursverfahren WIE RECHTLICHE PERSON) (05blcocr_160309.pdf)
SRPSKI : (3166390) (tenderi0308) (Autosrbija Beograd | PRODAJA POSLOVNOG PROSTORA u Beogradu i Cupriji) (06polocr_160309.htm)
ENGLESKI: (3166390) (tenderi0308) (Autosrbija Belgrade | SALE OF OFFICE FACILITIES in Belgrade and Cuprija) (06polocr_160309.htm)
NEMACKI : (3166390) (tenderi0308) (Autosrbija Belgrad | VERKAUF VOM GESCHÄFTSRAUM in Belgrad und Cuprija) (06polocr_160309.htm)
SRPSKI : (3166391) (tenderi0308) (Beogradsped Beograd | PRODAJA POLOVNIH ELEKTROVILJUSKARA) (07polocr_160309.htm)
ENGLESKI: (3166391) (tenderi0308) (Beogradsped Belgrade | SALE OF USED ELECTRIC FORKLIFTS) (07polocr_160309.htm)
NEMACKI : (3166391) (tenderi0308) (Beogradsped Belgrad | VERKAUF VON GEBRAUCHTGEBELSTAPLERN) (07polocr_160309.htm)
SRPSKI : (3166392) (tenderi0308) (Medjunarodna federacija drustava Crvenog krsta i Crvenog polumeseca Beograd | PRODAJA POLOVNOG PUTNICKOG VOZILA NISSAN PATROL) (08polocr_160309.htm)
ENGLESKI: (3166392) (tenderi0308) (International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies Belgrade | SALE OF USED PASSENGER CAR NISSAN PATROL) (08polocr_160309.htm)
NEMACKI : (3166392) (tenderi0308) (Internationale Federation der Gesellschaften Rotekreuz und Rotehalbmond Belgrad | VERKAUF VOM GEBRAUCHTWAGEN NISSAN PATROL) (08polocr_160309.htm)
SRPSKI : (3166393) (tenderi0308) (Agencija za privatizaciju Republike Srbije Beograd | PRODAJA NEPOKRETNE I POKRETNE IMOVINE PREDUZECA DOO Agrokrajina u stecaju iz Negotina) (11polocr_160309.pdf)
ENGLESKI: (3166393) (tenderi0308) (Privatization Agency of Serbia Belrgade | SALE OF IMMOVABLE AND MOVABLE PROPERTY OF Agrokrajina LLC in Bankruptcy from Negotic) (11polocr_160309.pdf)
NEMACKI : (3166393) (tenderi0308) (Agentur für die Privatisierung der Republik Serbien Belgrad | VERKAUF VON MOBILIEN UND IMMOBILIEN DES UNTERNEHMENS DOO Agrokrajina im Konkursverfahren aus Negotin) (11polocr_160309.pdf)
SRPSKI : (3166394) (tenderi0308) (Agencija za privatizaciju Republike Srbije Beograd | PRODAJA 7 ZASEBNIH IMOVINSKIH CELINA DRUSTVA Magnohrom DOO Kraljevo) (12polocr_160309.pdf)
ENGLESKI: (3166394) (tenderi0308) (Privatization Agency of Serbia Belrgade | SALE OF SEVEN SEPARATE PROPERTY UNITS OF Magnohrom LLC Kraljevo) (12polocr_160309.pdf)
NEMACKI : (3166394) (tenderi0308) (Agentur für die Privatisierung der Republik Serbien Belgrad | VERKAUF VON 7 EINZELNEN VERMÖGENSGANZEN DER GESELLSCHAFT Magnohrom DOO Kraljevo) (12polocr_160309.pdf)
SRPSKI : (3166395) (tenderi0308) (Agencija za privatizaciju Republike Srbije Beograd | PRODAJA IMOVINE ORGANIZACIONE CELINE Zlatara Majdanpek iz sastava IPM DOO u restrukturiranju Majdanpek) (13polocr_160309.pdf)
ENGLESKI: (3166395) (tenderi0308) (Privatization Agency of Serbia Belrgade | SALE OF PROPERTY OF ORGANIZATIONAL UNIT Zlatara Majdanpek of IPM LLC in Restructuring Majdanpek) (13polocr_160309.pdf)
NEMACKI : (3166395) (tenderi0308) (Agentur für die Privatisierung der Republik Serbien Belgrad | VERKAUF VOM VERMÖGEN DES GOLDGESCHÄFTS MAJDANPEK) (13polocr_160309.pdf)
SRPSKI : (3166396) (tenderi0308) (Mideri Zrenjanin u likvidaciji | PRODAJA PROIZVODNE OPREME) (14polocr_160309.htm)
ENGLESKI: (3166396) (tenderi0308) (Midei Zrenjanin in Liquidation | SALE OF PRODUCTION EQUIPMENT) (14polocr_160309.htm)
NEMACKI : (3166396) (tenderi0308) (Mideri Zrenjanin in der Likvidation | VERKAUF DER HERSTELLUNGSAUSRÜSTUNG) (14polocr_160309.htm)
SRPSKI : (3166397) (tenderi0308) (Agencija za privatizaciju Republike Srbije Beograd | PRODAJA POKRETNE IMOVINE STECAJNOG DUZNIKA RTB Bor grupa Fabrika lak Zice DOO u stecaju iz Bora) (15polocr_160309.pdf)
ENGLESKI: (3166397) (tenderi0308) (Privatization Agency of Serbia Belrgade | SALE OF MOVABLE PROPERTY OF BANKRUPTCY DEBTOR MSC Bor Group - Laquered Wire Factory LLC in Bankruptcy from Bor) (15polocr_160309.pdf)
NEMACKI : (3166397) (tenderi0308) (Agentur für die Privatisierung der Republik Serbien Belgrad | VERKAUF VON MOBILIEN DES KONKURSSCHULDNERS RTB BOR Gruppe der Fabriken lak Zice DOO im Konkursverfahren aus Bor) (15polocr_160309.pdf)
SRPSKI : (3166398) (tenderi0308) (Opstinski sud u Novom Sadu | PRODAJA TROSOBNOG STANA u Novom Sadu) (16polocr_160309.htm)
ENGLESKI: (3166398) (tenderi0308) (Municipal Court Novi Sad | SALE OF THREE-ROOM APARTMENT in Novi Sad) (16polocr_160309.htm)
NEMACKI : (3166398) (tenderi0308) (Gemeindegericht in Novi Sad | VERKAUF DER DRITTENWOHNUNG in Novi Sad) (16polocr_160309.htm)
SRPSKI : (3166399) (tenderi0308) (Jugobanka Kosovska Mitrovica | PRODAJA POSLOVNOG PROSTORA BANKE) (17polocr_160309.htm)
ENGLESKI: (3166399) (tenderi0308) (Jugobanka Kosovska Mitrovica | SALE OF BANK'S OFFICE SPACE) (17polocr_160309.htm)
NEMACKI : (3166399) (tenderi0308) (Jugobank Kosovska Mitrovica | VERKAUF VOM GESCHÄFTSRAUM DER BANK) (17polocr_160309.htm)
SRPSKI : (3166400) (tenderi0308) (Opstinski sud u Sopotu | PRODAJA POSLOVNE ZGRADE I SKLADISTA u Sopotu) (18polocr_160309.htm)
ENGLESKI: (3166400) (tenderi0308) (Municipal Court Sopot | SALE OF OFFICE BUILDING AND STORAGE in Sopot) (18polocr_160309.htm)
NEMACKI : (3166400) (tenderi0308) (Gemeindegericht in Sopot | VERKAUF VON GESCHÄFTSGEBÄUDE UND MAGAZIN in Sopot) (18polocr_160309.htm)
SRPSKI : (3166401) (tenderi0308) (Poreska uprava, Filijala Pozega | PRODAJA PRIVREDNE ZGRADE u Pozegi) (19danocr_160309.htm)
ENGLESKI: (3166401) (tenderi0308) (Tax Administration, Branch Pozega | SALE OF BUSINESS BUILDING in Pozega) (19danocr_160309.htm)
NEMACKI : (3166401) (tenderi0308) (Steuerverwaltung, Filiale Pozega | VERKAUF VOM WIRTSCHAFTLICHEN GEBÄUDE in Pozega) (19danocr_160309.htm)
SRPSKI : (3166402) (tenderi0308) (Osnovna skola Vojvoda Radomir Putnik Dzep | NABAVKA USLUGA IZVODJENJA EKSKURZIJA) (20danocr_160309.htm)
ENGLESKI: (3166402) (tenderi0308) (Elementary School Vojvoda Radomir Putnik Dzep | PURCHASE OF SERVICES - ORGANIZATION OF EXCURSIONS) (20danocr_160309.htm)
NEMACKI : (3166402) (tenderi0308) (Grundschule Vojvoda Radomir Putnik Dzep | SCHULAUSFLÜGE) (20danocr_160309.htm)
SRPSKI : (3166403) (tenderi0308) (Osnovna skola Milan Hadzic Vojka | NABAVKA USLUGA IZVODJENJA EKSKURZIJA) (21danocr_160309.htm)
ENGLESKI: (3166403) (tenderi0308) (Elementary School Milan Hadzic Vojka | PURCHASE OF SERVICES - ORGANIZATION OF EXCURSIONS) (21danocr_160309.htm)
NEMACKI : (3166403) (tenderi0308) (Grundschule Milan Hadzic Vojka | SCHULAUSFLÜGE) (21danocr_160309.htm)
SRPSKI : (3166404) (tenderi0308) (Ekonomsko trgovinska skola dositej Obradovic u Alibunaru | NABAVKA USLUGA REALIZACIJE EKSKURZIJE) (22danocr_160309.htm)
ENGLESKI: (3166404) (tenderi0308) (School of Economics and Trade Dositej Obradovic Alibunar | PURCHASE OF SERVICES - ORGANIZATION OF EXCURSIONS) (22danocr_160309.htm)
NEMACKI : (3166404) (tenderi0308) (Handels-ökonomische Schule Dositej Obradovic aus Alibunar | SCHULAUSFLÜGE) (22danocr_160309.htm)
SRPSKI : (3166405) (tenderi0308) (Gradska opstina Zvezdara Beograd | DODELA LOKACIJA ZA POSTAVLJANJE PRIVREMENIH OBJEKATA NA JAVNIM POVRSINAMA) (23danocr_160309.htm)
ENGLESKI: (3166405) (tenderi0308) (City Municipality of Zvezdara Belgrade | ASSIGNING OF LOCATIONS FOR INSTALLATION OF TEMPORARY FACILITIES IN PUBLIC SPACES) (23danocr_160309.htm)
NEMACKI : (3166405) (tenderi0308) (City Municipality of Zvezdara Belgrade | ASSIGNING OF LOCATIONS FOR INSTALLATION OF TEMPORARY FACILITIES IN PUBLIC SPACES) (23danocr_160309.htm)
SRPSKI : (3166406) (tenderi0308) (Uprava carina, Carinarnica Kragujevac | PRODAJA POLOVNIH PUTNICKIH VOZILA) (01novocr_170309.htm)
ENGLESKI: (3166406) (tenderi0308) (Uprava carina, Carinarnica Kragujevac | PRODAJA POLOVNIH PUTNICKIH VOZILA) (01novocr_170309.htm)
NEMACKI : (3166406) (tenderi0308) (Zollverwaltung Kragujevac | VERKAUF VON GEBRAUCHTWAGEN) (01novocr_170309.htm)
SRPSKI : (3166407) (tenderi0308) (Ministarstvo odbrane Republike Srbije, Uprava za snabdevanje Beograd | PRODAJA POLOVNIH PUTNICKIH I TERETNIH VOZILA, UTOVARIVACA, ROVOKOPACA, AGREGATA) (02novocr_170309.htm)
ENGLESKI: (3166407) (tenderi0308) (Ministarstvo odbrane Republike Srbije, Uprava za snabdevanje Beograd | PRODAJA POLOVNIH PUTNICKIH I TERETNIH VOZILA, UTOVARIVACA, ROVOKOPACA, AGREGATA) (02novocr_170309.htm)
NEMACKI : (3166407) (tenderi0308) (Verteidigungsministerium der Republik Serbien, Versorgungsamt Belgrad | VERKAUF VON GEBRAUCHTWAGEN, LADERN, AGREGGATEN) (02novocr_170309.htm)
SRPSKI : (3166408) (tenderi0308) (OS Ivan Goran Kovacic Sonta | NABAVKA USLUGA IZVODJENJA EKSKURZIJA) (03nsdocr_170309.htm)
ENGLESKI: (3166408) (tenderi0308) (OS Ivan Goran Kovacic Sonta | NABAVKA USLUGA IZVODJENJA EKSKURZIJA) (03nsdocr_170309.htm)
NEMACKI : (3166408) (tenderi0308) (Grundschule Ivan Goran Kovacic Sonta | SCHULAUSFLÜGE) (03nsdocr_170309.htm)
SRPSKI : (3166410) (tenderi0308) (Poreska uprava, Filijala A Subotica | PRODAJA ALKOHOLNOG PICA) (04nsdocr_170309.htm)
ENGLESKI: (3166410) (tenderi0308) (Poreska uprava, Filijala A Subotica | PRODAJA ALKOHOLNOG PICA) (04nsdocr_170309.htm)
NEMACKI : (3166410) (tenderi0308) (Steuerverwaltung, Filiale A Subotica | VERKAUF VON ALKOHOLGETRÄNKEN) (04nsdocr_170309.htm)
SRPSKI : (3166411) (tenderi0308) (Kommont-Gams u stecaju iz Subotice | PRODAJA DELA IMOVINE PREDUZECA) (05nsdocr_170309.htm)
ENGLESKI: (3166411) (tenderi0308) (Kommont-Gams u stecaju iz Subotice | PRODAJA DELA IMOVINE PREDUZECA) (05nsdocr_170309.htm)
NEMACKI : (3166411) (tenderi0308) (Kommont-Gams im Konkursverfahren aus Subotica | VERKAUF VON EINEM TEIL DES VERMÖGENS VOM UNTERNEHMEN) (05nsdocr_170309.htm)
SRPSKI : (3166412) (tenderi0308) (OS Rastko Nemanjic Sveti Sava Nova Pazova | NABAVKA USLUGA IZVODJENJA EKSKURZIJE) (06danocr_170309.htm)
ENGLESKI: (3166412) (tenderi0308) (OS Rastko Nemanjic Sveti Sava Nova Pazova | NABAVKA USLUGA IZVODJENJA EKSKURZIJE) (06danocr_170309.htm)
NEMACKI : (3166412) (tenderi0308) (Grundschule Rastko Nemanjic Sveti Sava nova Pazova | SCHULAUSFLÜGE) (06danocr_170309.htm)
SRPSKI : (3166414) (tenderi0308) ((CG) JU Osnovna skola Stefan Mitrov Ljubisa Budva | NABAVKA USLUGA IZVODJENJA EKSKURZIJE (01/09)) (01cgrocr_170309.htm)
ENGLESKI: (3166414) (tenderi0308) ((CG) JU Osnovna skola Stefan Mitrov Ljubisa Budva | NABAVKA USLUGA IZVODJENJA EKSKURZIJE (01/09)) (01cgrocr_170309.htm)
NEMACKI : (3166414) (tenderi0308) ((MON) Grundschule Stefan Mitrov Ljubisa Budva | SCHULAUSFLÜGE (01/09)) (01cgrocr_170309.htm)
SRPSKI : (3166416) (tenderi0308) ((CG) JU OS Olga Golovic Niksic | NABAVKA USLUGA ORGANIZOVANJA EKSKURZIJE (03/2009)) (04cgrocr_170309.htm)
ENGLESKI: (3166416) (tenderi0308) ((CG) JU OS Olga Golovic Niksic | NABAVKA USLUGA ORGANIZOVANJA EKSKURZIJE (03/2009)) (04cgrocr_170309.htm)
NEMACKI : (3166416) (tenderi0308) ((MON) Grundschule Olga Golovic Niksic | ORGANISIERUNG DER SCHULAUSFLÜGE (03/2009)) (04cgrocr_170309.htm)
SRPSKI : (3166417) (tenderi0308) ((CG) Ministarstvo za ekonomski razvoj Crne Gore Podgorica | DODELA SUBVENCIJA U OBLASTI INFRASTRUKTURE KVALITETA) (05cgrocr_170309.htm)
ENGLESKI: (3166417) (tenderi0308) ((CG) Ministarstvo za ekonomski razvoj Crne Gore Podgorica | DODELA SUBVENCIJA U OBLASTI INFRASTRUKTURE KVALITETA) (05cgrocr_170309.htm)
NEMACKI : (3166417) (tenderi0308) ((MON) Ministerium für die ökonomische Entwicklung von Montenegro Podgorica | ZUTEILEN DER SUBVENTIONEN IM BEREICH DER QUALITÄTINFRASTRUKTUR) (05cgrocr_170309.htm)
SRPSKI : (3166418) (tenderi0308) ((CG) JU Osnovna skola Meksiko Bar | NABAVKA USLUGA REALIZACIJE SKOLE U PRIRODI) (06cgrocr_170309.htm)
ENGLESKI: (3166418) (tenderi0308) ((CG) JU Osnovna skola Meksiko Bar | NABAVKA USLUGA REALIZACIJE SKOLE U PRIRODI) (06cgrocr_170309.htm)
NEMACKI : (3166418) (tenderi0308) ((MON) Grundschule Meksiko Bar | SCHULAUSFLÜGE) (06cgrocr_170309.htm)
SRPSKI : (3166420) (tenderi0308) ((CG) Opstina Ulcinj | IZGRADNJA JAVNE RASVETE (01/09)) (07cgrocr_170309.htm)
ENGLESKI: (3166420) (tenderi0308) ((CG) Opstina Ulcinj | IZGRADNJA JAVNE RASVETE (01/09)) (07cgrocr_170309.htm)
NEMACKI : (3166420) (tenderi0308) ((MON) Gemeinde Ulcinj | BAU DER ÖFFENTLICHEN BELEUCHTUNG (01/09)) (07cgrocr_170309.htm)
SRPSKI : (3166421) (tenderi0308) ((CG) Opstina Ulcinj | IZVODJENJE RADOVA NA ASFALTIRANJU ULICE (02/09)) (08cgrocr_170309.htm)
ENGLESKI: (3166421) (tenderi0308) ((CG) Opstina Ulcinj | IZVODJENJE RADOVA NA ASFALTIRANJU ULICE (02/09)) (08cgrocr_170309.htm)
NEMACKI : (3166421) (tenderi0308) ((MON) Gemeinde Ulcinj | ASPHALTIERUNG DER STRAßEN (02/09)) (08cgrocr_170309.htm)
SRPSKI : (3166422) (tenderi0308) ((CG) Opstina Ulcinj | IZVODJENJE RADOVA NA UREDJENJU RASKRSNICE (03/09)) (10cgrocr_170309.htm)
ENGLESKI: (3166422) (tenderi0308) ((CG) Opstina Ulcinj | IZVODJENJE RADOVA NA UREDJENJU RASKRSNICE (03/09)) (10cgrocr_170309.htm)
NEMACKI : (3166422) (tenderi0308) ((MON) Gemeinde Ulcinj | EINRICHTUNG DES KREUZWEGS (03/09)) (10cgrocr_170309.htm)
SRPSKI : (3166423) (tenderi0308) ((CG) Opstina Ulcinj | IZVODJENJE RADOVA NA ASFALTIRANJU PUTA (04/09)) (11cgrocr_170309.htm)
ENGLESKI: (3166423) (tenderi0308) ((CG) Opstina Ulcinj | IZVODJENJE RADOVA NA ASFALTIRANJU PUTA (04/09)) (11cgrocr_170309.htm)
NEMACKI : (3166423) (tenderi0308) ((MON) Gemeinde Ulcinj | ASPHALTIERUNG DES WEGS (04/09)) (11cgrocr_170309.htm)
SRPSKI : (3166424) (tenderi0308) ((CG) Opstina Ulcinj | IZVODJENJE RADOVA NA IZGRADNJI MALOG STADIONA (05/09)) (09cgrocr_170309.htm)
ENGLESKI: (3166424) (tenderi0308) ((CG) Opstina Ulcinj | IZVODJENJE RADOVA NA IZGRADNJI MALOG STADIONA (05/09)) (09cgrocr_170309.htm)
NEMACKI : (3166424) (tenderi0308) ((MON) Gemeinde Ulcinj | BAU DES KLEINEN STADIONS (05/09)) (09cgrocr_170309.htm)
SRPSKI : (3166426) (tenderi0308) ((CG) Opstina Ulcinj | IZVODJENJE RADOVA NA ASFALTIRANJU PUTA oko kamionske pijace (06/09)) (12cgrocr_170309.htm)
ENGLESKI: (3166426) (tenderi0308) ((CG) Opstina Ulcinj | IZVODJENJE RADOVA NA ASFALTIRANJU PUTA oko kamionske pijace (06/09)) (12cgrocr_170309.htm)
NEMACKI : (3166426) (tenderi0308) ((MON) Gemeinde Ulcinj | ASPHALTIERUNG DES WEGS gegen LKW-Markt (06/09)) (12cgrocr_170309.htm)
SRPSKI : (3166427) (tenderi0308) (Centar za razvoj ljudskih resurska i menadzment Beograd | ORGANIZUJE SEMINAR-RADIONICU ANALIZA I INTERPRETACIJA FINANSIJSKIH IZVESTAJA PREMA MEDJUNARODNIM STANDARDIMA FINANSIJSKOG IZVESTAVANJA (MSFI)) (01emldig_170309.pdf)
ENGLESKI: (3166427) (tenderi0308) (Centar za razvoj ljudskih resurska i menadzment Beograd | ORGANIZUJE SEMINAR-RADIONICU ANALIZA I INTERPRETACIJA FINANSIJSKIH IZVESTAJA PREMA MEDJUNARODNIM STANDARDIMA FINANSIJSKOG IZVESTAVANJA (MSFI)) (01emldig_170309.pdf)
NEMACKI : (3166427) (tenderi0308) (Zentrum für die Entwicklung der menschlichen Resourcen und Menagement Belgrad | organisiert SEMINAR ANALYSE UND INTERPRETATION DER FINANZBERICHTE NACH DEN INTERNATIONALEN STANDARDEN (MSFI)) (01emldig_170309.pdf)
SRPSKI : (3166428) (tenderi0308) (Centar za razvoj ljudskih resurska i menadzment Beograd | ORGANIZUJE SEMINAR-RADIONICU REGISTRACIJA PORESKIH OBVEZNIKA, PRAVA I OBAVEZE PORESKIH OBVEZNIKA, PODNOSENJE PORESKE PRIJAVE I METODE UTVRDJIVANJA POREZA) (02emldig_170309.pdf)
ENGLESKI: (3166428) (tenderi0308) (Centar za razvoj ljudskih resurska i menadzment Beograd | ORGANIZUJE SEMINAR-RADIONICU REGISTRACIJA PORESKIH OBVEZNIKA, PRAVA I OBAVEZE PORESKIH OBVEZNIKA, PODNOSENJE PORESKE PRIJAVE I METODE UTVRDJIVANJA POREZA) (02emldig_170309.pdf)
NEMACKI : (3166428) (tenderi0308) (Zentrum für die Entwicklung der menschlichen Resourcen und Menagement Belgrad | organisiert SEMINAR REGISTRIERUNG DER FINANZSCHULDNER, IHRE RECHTE UND PFLICHTE, ERSTATTUNG DER STEUERANMELDUNG UND DIE METHODE DER FESTSTELLUNG DER STEUER) (02emldig_170309.pdf)
SRPSKI : (3166429) (tenderi0308) (Centar za razvoj ljudskih resurska i menadzment Beograd | ORGANIZUJE SEMINAR-RADIONICU RESAVANJE VISKA ZAPOSLENIH I RAD STRANIH DRZAVLJANA U REPUBLICI SRBIJI) (03emldig_170309.pdf)
ENGLESKI: (3166429) (tenderi0308) (Centar za razvoj ljudskih resurska i menadzment Beograd | ORGANIZUJE SEMINAR-RADIONICU RESAVANJE VISKA ZAPOSLENIH I RAD STRANIH DRZAVLJANA U REPUBLICI SRBIJI) (03emldig_170309.pdf)
NEMACKI : (3166429) (tenderi0308) (Zentrum für die Entwicklung der menschlichen Resourcen und Menagement Belgrad | organisiert SEMINAR LÖSUNG DER MEHRARBEITER UND BESCHÄFTIGUNG DER FREMDEN IN DER REPUBLIK SERBIEN) (03emldig_170309.pdf)
SRPSKI : (3166430) (tenderi0308) ((HR) Hrvatska gospodarska komora Zagreb | ORGANIZUJE 6. DRVNO-TEHNOLOSKU KONFERENCIJU u Opatiji) (04emldig_170309.pdf)
ENGLESKI: (3166430) (tenderi0308) ((HR) Hrvatska gospodarska komora Zagreb | ORGANIZUJE 6. DRVNO-TEHNOLOSKU KONFERENCIJU u Opatiji) (04emldig_170309.pdf)
NEMACKI : (3166430) (tenderi0308) ((KRO) Kroatische Meisterkammer Zagreb | organisiert 6. HOLZ-TECHNOLOGISCHE KONFERENTION in Opatija) (04emldig_170309.pdf)
SRPSKI : (3166530) (tenderi0308) (Centar za razvoj ljudskih resurska i menadzment Beograd | ORGANIZUJE SEMINAR-RADIONICU PLACANJE U MEJDUNARODNOJ TRGOVINI –UGOVARANJE ODREÐENOG INSTRUMENTA PLACANJA) (01emldig_180309.pdf)
ENGLESKI: (3166530) (tenderi0308) (Center for Human Resouce Development and Management Belgrade | ORGANIZES SEMINAR - WORKSHOP: PAYMENT IN INTERNATIONAL TRADE - NEGOTIATING ABOUT CERTAIN PAYMENT INSTRUMENTS) (01emldig_180309.pdf)
NEMACKI : (3166530) (tenderi0308) (Zentrum für die Entwicklung der menschlichen Ressourcen und Menagement Belgrad | organisiert SEMINAR- ZAHLUNG IM INTERNATIONALHANDEL/ VERABREDEN DES BESTIMMTEN INSTRUMENTS DER ZAHLUNG) (01emldig_180309.pdf)
SRPSKI : (3166531) (tenderi0308) (Centar za razvoj ljudskih resurska i menadzment Beograd | ORGANIZUJE SEMINAR-RADIONICU PRIMENA EXCEL-A U MENADZERSKOM ODLUCIVANJU) (02emldig_180309.pdf)
ENGLESKI: (3166531) (tenderi0308) (Center for Human Resouce Development and Management Belgrade | ORGANIZES SEMINAR - WORKSHOP: USE OF EXCEL IN MANAGERS' DECISION MAKING) (02emldig_180309.pdf)
NEMACKI : (3166531) (tenderi0308) (Zentrum für die Entwicklung der menschlichen Ressourcen und Menagement Belgrad | organisiert SEMINAR- ANWENDUNG DES PROGRAMMS EXCEL IN DER MENEGEMENTENTSCHEIDUNG) (02emldig_180309.pdf)
SRPSKI : (3166532) (tenderi0308) (Centar za razvoj ljudskih resurska i menadzment Beograd | ORGANIZUJE RADIONICU DOKUMENTARNI AKREDITIV – INSTRUMENT PLACANJA I OBEZBEDJENJA) (03emldig_180309.pdf)
ENGLESKI: (3166532) (tenderi0308) (Center for Human Resouce Development and Management Belgrade | ORGANIZES WORKSHOP: DOCUMENTARY CREDIT - PAYMENT AND GUARANTEE INSTRUMENT) (03emldig_180309.pdf)
NEMACKI : (3166532) (tenderi0308) (Zentrum für die Entwicklung der menschlichen Ressourcen und Menagement Belgrad | organisiert SEMINAR- INSTRUMENT DER BEZAHLUNG UND UNTERSTUTZUNG) (03emldig_180309.pdf)
SRPSKI : (3166533) (tenderi0308) (Agencija za privatizaciju Republike Srbije Beograd | PRODJA STECAJNOG DUZNIKA AD Sabacpromet u stecaju iz Sapca KAO PRAVNOG LICA) (01polocr_180309.pdf)
ENGLESKI: (3166533) (tenderi0308) (Privatization Agency of Serbia Belgrade | SALE OF BANKRUPTCY DEBTOR Joint-stock Company Sabacpromet in Bankruptcy from Sabac AS LEGAL PERSON) (01polocr_180309.pdf)
NEMACKI : (3166533) (tenderi0308) (Agentru für die Privatisierung der Republik Serbien Belgrad | VERKAUF VOM KONKURSSCHULDNER AD Sabacpromet aus Sabac WIE RECHTLICHE PERSON) (01polocr_180309.pdf)
SRPSKI : (3166534) (tenderi0308) (TPM Fluid u stecaju iz Kragujevca | PRODAJA RESTORANA u Kragujevcu) (02polocr_180309.htm)
ENGLESKI: (3166534) (tenderi0308) (TPM Fluid in Bankruptcy Kragujevac | SALE OF RESTAURANT in Kragujevac) (02polocr_180309.htm)
NEMACKI : (3166534) (tenderi0308) (TPM Fluid im Konkursverfahren aus Kragujevac | VERKAUF VOM RESTOURANT in Kragujevac) (02polocr_180309.htm)
SRPSKI : (3166535) (tenderi0308) (Fond za finansiranje izgradnje stanova solidarnosti Beograd | DAVANJE U ZAKUP GARAZA u naselju Borca Greda II) (03polocr_180309.htm)
ENGLESKI: (3166535) (tenderi0308) (Fund for Construction of Solidarity Apartments Belgrade | LEASING OF GARAGES in settlement Borca Greda II) (03polocr_180309.htm)
NEMACKI : (3166535) (tenderi0308) (Fond für die Finanzierung des Bau von Wohnungen der Solidarität Belgrad | VERMIETUNG VON GARAGEN in der Siedlung Borca Greda II) (03polocr_180309.htm)
SRPSKI : (3166536) (tenderi0308) (Agencija za privatizaciju Republike Srbije Beograd | PRODAJA POKRETNE I NEPOKRETNE IMOVINE PREDUZECA Zorka-Ekonomsko-pravni poslovi DOO u restrukturiranju Sabac) (04polocr_180309.pdf)
ENGLESKI: (3166536) (tenderi0308) (Fund for Construction of Solidarity Apartments Belgrade | SALE OF MOVABLE AND IMMOVABLE PROPERTY OF COMPANY Zorka-Ekonomsko-Pravni Poslovi LLC in restructuring Sabac) (04polocr_180309.pdf)
NEMACKI : (3166536) (tenderi0308) (Agentru für die Privatisierung der Republik Serbien Belgrad | VERKAUF VON MOBILIEN UND IMMOBILIEN DES UNTERNEHMENS Zorka-ekonomsko-pravni poslovi DOO in dem Umbau Sabac) (04polocr_180309.pdf)
SRPSKI : (3166537) (tenderi0308) (Jugoimport SDPR Novi Beograd | PRODAJA POLOVNIH TERETNIH VOZILA) (07polocr_180309.htm)
ENGLESKI: (3166537) (tenderi0308) (Yugoimport SDPR Novi Beograd | SALE OF USED FREIGHT VEHICLES) (07polocr_180309.htm)
NEMACKI : (3166537) (tenderi0308) (Jugoimport SDPR Novi Beograd | VERKAUF VON GEBRAUCHTWAGEN-LKWs) (07polocr_180309.htm)
SRPSKI : (3166538) (tenderi0308) (Jugoimport SDPR Novi Beograd | PRODAJA POLOVNIH PUTNICKIH VOZILA) (08polocr_180309.htm)
ENGLESKI: (3166538) (tenderi0308) (Yugoimport SDPR Novi Beograd | SALE OF USED PASSENGER VEHICLES) (08polocr_180309.htm)
NEMACKI : (3166538) (tenderi0308) (Jugoimport SDPR Novi Beograd | VERKAUF VON GEBRAUCHTWAGEN-PKWs) (08polocr_180309.htm)
SRPSKI : (3166539) (tenderi0308) (Ekonomsko-trgovinska skola Slavka Djurdjevic Jagodina | NABAVKA USLUGA IZVODJENJA EKSKURZIJE) (09polocr_180309.htm)
ENGLESKI: (3166539) (tenderi0308) (School of Economics & Trade Slavka Djurdjevic Jagodina | PURCHASE OF SERVICES - ORGANIZATION OF EXCURSION) (09polocr_180309.htm)
NEMACKI : (3166539) (tenderi0308) (Handel-ökonomische Schule Slavka Djurdjevic Jagodina | SCHULAUSFLÜGE) (09polocr_180309.htm)
SRPSKI : (3166540) (tenderi0308) (Osnovna skola Vuk Karadzic Kraljevo | NABAVKA USLUGA IZVODJENJA EKSKURZIJA) (10novocr_180309.htm)
ENGLESKI: (3166540) (tenderi0308) (Elementary School Vuk Karadzic Kraljevo | PURCHASE OF SERVICES - ORGANIZATION OF EXCURSIONS) (10novocr_180309.htm)
NEMACKI : (3166540) (tenderi0308) (Grundschule Vuk Karadzic Kraljevo | SCHULAUSFLÜGE) (10novocr_180309.htm)
SRPSKI : (3166541) (tenderi0308) (Osnovna skola Miladin Mitic Laplje Selo | NABAVKA USLUGA ORGANIZOVANJA EKSKURZIJE) (11novocr_180309.htm)
ENGLESKI: (3166541) (tenderi0308) (Elementary School Miladin Mitic Laplje Selo | PURCHASE OF SERVICES - ORGANIZATION OF EXCURSION) (11novocr_180309.htm)
NEMACKI : (3166541) (tenderi0308) (Grundschule Miladin Mitic Laplje Selo | ORGANISIERUNG DER SCHULAUSFLÜGE) (11novocr_180309.htm)
SRPSKI : (3166542) (tenderi0308) (Raiffeisen bank Beograd | PRODAJA PROIZVODNE HALE u Lucanima) (12blcocr_180309.htm)
ENGLESKI: (3166542) (tenderi0308) (Raiffeisen Bank Belgrade | SALE OF PRODUCTION HALL in Lucani) (12blcocr_180309.htm)
NEMACKI : (3166542) (tenderi0308) (Raiffeisenbank Belgrad | VERKAUF DER HERSTELLUNGSHALLE in Lucane) (12blcocr_180309.htm)
SRPSKI : (3166543) (tenderi0308) (Raiffeisen bank Beograd | PRODAJA LOKALA u Smederevskoj Palanci) (13blcocr_180309.htm)
ENGLESKI: (3166543) (tenderi0308) (Raiffeisen Bank Belgrade | SALE OF PREMISES in Smederevska Palanka) (13blcocr_180309.htm)
NEMACKI : (3166543) (tenderi0308) (Raiffeisenbank Belgrad | VERKAUF VOM LOKAL in Smederevska Palanka) (13blcocr_180309.htm)
SRPSKI : (3166544) (tenderi0308) (Osnovna skola Dr Jovan Cvijic Zrenjanin | NABAVKA USLUGA RELIZACIJE EKSKURZIJE) (15danocr_180309.htm)
ENGLESKI: (3166544) (tenderi0308) (Elementary School Dr Jovan Cvijic Zrenjanin | PURCHASE OF SERVICES - ORGANIZATION OF EXCURSION) (15danocr_180309.htm)
NEMACKI : (3166544) (tenderi0308) (Grundschule Dr Jovan Cvijic Zrenjanin | SCHULAUSFLÜGE) (15danocr_180309.htm)
SRPSKI : (3166545) (tenderi0308) (OS Radoje Dakic Kragujevac | NABAVKA USLUGA IZVODJENJA EKSKURZIJE) (16danocr_180309.htm)
ENGLESKI: (3166545) (tenderi0308) (Elementary School Dakic Kragujevac | PURCHASE OF SERVICES - ORGANIZATION OF EXCURSION) (16danocr_180309.htm)
NEMACKI : (3166545) (tenderi0308) (Grundschule Radoje Dakic aus Kragujevac | SCHULAUSFLÜGE) (16danocr_180309.htm)
SRPSKI : (3166546) (tenderi0308) (Poreska uprava, Filijala Loznica | PRODAJA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJISTA u KO Grncara) (18danocr_180309.htm)
ENGLESKI: (3166546) (tenderi0308) (Tax Administration, Branch Loznica | SALE OF AGRICULTURAL LAND in Cadastre Municipality Grncara) (18danocr_180309.htm)
NEMACKI : (3166546) (tenderi0308) (Steuerverwaltung, Filiale Loznica | VERKAUF VOM LANDWIRTSCHAFTLICHEN GRUNDSTÜCK in KO Grncara) (18danocr_180309.htm)
SRPSKI : (3166547) (tenderi0308) (Agencija za privatizaciju Republike Srbije Beograd | PRODAJA POKRETNE I NEPOKRETNE IMOVINE YES Yugoexport sistem, Yes korporacija DD Beograd u stecaju) (17nsdocr_180309.pdf)
ENGLESKI: (3166547) (tenderi0308) (Privatization Agency of Serbia Belgrade | SALE OF MOVABLE AND IMMOVABLE PROPERTY OF YES Yugoexport System, Yugoexport Corporation DD Belgrade in Bankruptcy) (17nsdocr_180309.pdf)
NEMACKI : (3166547) (tenderi0308) (Agentru für die Privatisierung der Republik Serbien Belgrad | VERKAUF VON MOBILIEN UND IMMOBILIEN DES UNTERNEHMENS Yes Yugoexport system, Yes Korporation DD Belgrad im Konkursverfahren) (17nsdocr_180309.pdf)
SRPSKI : (3166548) (tenderi0308) ((CG) HTP Ulcinjska rivijera Ulcinj | DAVANJE U ZAKUP OBJEKATA I POSLOVNIH PROSTORIJA) (01cgrocr_180309.htm)
ENGLESKI: (3166548) (tenderi0308) ((MON) HTC Ulcinjska Rivijera Ulcinj | LEASING OF FACILITIES AND OFFICE SPACES) (01cgrocr_180309.htm)
NEMACKI : (3166548) (tenderi0308) ((MON) HTP Rivier Ulcinjs Ulcinj | VERMIETUNG VON OBJEKTEN UND GESCHÄFTSRÄUMEN) (01cgrocr_180309.htm)
SRPSKI : (3166549) (tenderi0308) ((CG) Zavod za izvrsenje krivicnih sankcija Podgorica | NABAVKA RASHLADNE KOMORE ZA ODRZAVANJE MESA (0201-1495/2)) (02cgrocr_180309.htm)
ENGLESKI: (3166549) (tenderi0308) ((MON) Penal Sanction Institution Podgorica | PURCHASE OF MEAT COOLING CHAMBER (0201-1495/2)) (02cgrocr_180309.htm)
NEMACKI : (3166549) (tenderi0308) ((MON) Anstalt für die Durchführung der Strafsanktionen Podgorica | BESCHAFFUNG VON KÜHLKAMMER FÜR FLEISCH (0201-1495/2)) (02cgrocr_180309.htm)
SRPSKI : (3166550) (tenderi0308) ((CG) Republicki zavod za zdravstveno osiguranje Crne Gore Podgorica | NABAVKA SETOVA INSTRUMENATA I POTROSNOG MATERIJALA ZA Kliniku za ocne bolesti KCCG (09/09)) (03cgrocr_180309.htm)
ENGLESKI: (3166550) (tenderi0308) ((MON) Republic Institute for Health Insurance of Montenegro Podgorica | PURCHASE OF INSTRUMENT SETS AND MEDICAL SUPPLIES FOR Clinic for Eye Diseases, Clinical Center of Montenegro (09/09)) (03cgrocr_180309.htm)
NEMACKI : (3166550) (tenderi0308) ((MON) republikanische Anstalt für Gesundheitsversicherung von Montenegro Podgorica | BESCHAFFUNG VON INSTRUMENTEN UND VERBRAUCHSMATERIAL für die Klinik für Augenkrankenheiten KCCG (09/09)) (03cgrocr_180309.htm)
SRPSKI : (3166551) (tenderi0308) ((CG) Republicki zavod za zdravstveno osiguranje Crne Gore Podgorica | NABAVKA NABAVKA POLUAUTOMATSKE OPREME ZA TESTIRANJE JEDINICA KRVI (13/09)) (04cgrocr_180309.htm)
ENGLESKI: (3166551) (tenderi0308) ((MON) Republic Institute for Health Insurance of Montenegro Podgorica | PURCHASE OF SEMI-AUTOMATIC EQUIPMENT FOR BLOOD TESTING (13/09)) (04cgrocr_180309.htm)
NEMACKI : (3166551) (tenderi0308) ((MON) Republic Institute for Health Insurance of Montenegro Podgorica | PURCHASE OF SEMI-AUTOMATIC EQUIPMENT FOR BLOOD TESTING (13/09)) (04cgrocr_180309.htm)
SRPSKI : (3166603) (tenderi0308) (Izvozna banka u likvidaciji Beograd | PRODAJA POLOVNOG PUTNICKOG VOZILA) (01blcocr_190309.htm)
ENGLESKI: (3166603) (tenderi0308) (Izvozna Banka in liquidation Belgrade | SALE OF USED PASSENGER VEHICLE) (01blcocr_190309.htm)
NEMACKI : (3166603) (tenderi0308) (Exportbank im Liquidationsverfahren Belgrad | VERKAUF VOM GEBRAUCHRWAGEN) (01blcocr_190309.htm)
SRPSKI : (3166604) (tenderi0308) (Agencija za privatizaciju Republike Srbije Beograd | PRODAJA NEPOKRETNOSTI I OPREME HTK Ineks Zlatna obala Sutomore) (05polocr_190309.pdf)
ENGLESKI: (3166604) (tenderi0308) (Privatization Agency of Serbia Belgrade | SALE OF REAL ESTATES AND EQUIPMENT OF HTC Inex Zlatna Obala Sutomore) (05polocr_190309.pdf)
NEMACKI : (3166604) (tenderi0308) (Agentur für die Privatisierung der Republik Serbien Belgrad | VERKAUF VON IMMOBILIEN UND AUSRÜSTUNG von HTK Ineks Zlatna obala Sutomore) (05polocr_190309.pdf)
SRPSKI : (3166605) (tenderi0308) (Poreska uprava, Filijala Krusevac | PRODAJA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJISTA u Belim Vodama) (06danocr_190309.htm)
ENGLESKI: (3166605) (tenderi0308) (Tax Administration, Branch Krusevac | SALE OF AGRICULTURAL LAND in Bele Vode) (06danocr_190309.htm)
NEMACKI : (3166605) (tenderi0308) (Steuerverwaltung, Filiale Krusevac | VERKAUF VOM LANDWIRTSCHAFTLICHEN GRUNDSTÜCK in Bele Vode) (06danocr_190309.htm)
SRPSKI : (3166606) (tenderi0308) (Poreska uprava, Filijala Krusevac | PRODAJA LOKALA u Varvarinu) (07danocr_190309.htm)
ENGLESKI: (3166606) (tenderi0308) (Tax Administration, Branch Krusevac | SALE OF SHOP in Varvarin) (07danocr_190309.htm)
NEMACKI : (3166606) (tenderi0308) (Steuerverwaltung, Filiale Krusevac | VERKAUF VOM LOKAL in Varvarin) (07danocr_190309.htm)
SRPSKI : (3166607) (tenderi0308) ((CG) Budva holding Budva | TRAZI PARTNERA ZA OSNIVANJE JOINT VENTURE KOMPANIJE) (01cgrocr_190309.htm)
ENGLESKI: (3166607) (tenderi0308) ((MON) Budva Holding Budva | SEEKS PARTNER FOR ESTABLISHMENT OF JOINT VENTURE COMPANY) (01cgrocr_190309.htm)
NEMACKI : (3166607) (tenderi0308) ((MON) Budva holding Budva | sucht DEN PARTNER FÜR DIE GRÜNDUNG DER KOMPANIE JOINT VENTURE) (01cgrocr_190309.htm)
SRPSKI : (3166608) (tenderi0308) ((CG) Opstina Budva | IZVODJENJE RADOVA NA ASFALTIRANJU ULICA (08/09)) (02cgrocr_190309.htm)
ENGLESKI: (3166608) (tenderi0308) ((MON) Municipality of Budva | ASPHALTING OF STREETS (08/09)) (02cgrocr_190309.htm)
NEMACKI : (3166608) (tenderi0308) ((MON) Gemeinde Budva | ASPHALTIERUNG DER STRAßEN (08/09)) (02cgrocr_190309.htm)
SRPSKI : (3166609) (tenderi0308) ((CG) JP za upravljanje morskim dobrom crne Gore Budva | NABAVKA USLUGA MONITORINGA MORA (0204-646/3)) (03cgrocr_190309.htm)
ENGLESKI: (3166609) (tenderi0308) ((MON) PE Morsko Dobro Budva | PURCHASE OF SERVICES - SEA MONITORING) (03cgrocr_190309.htm)
NEMACKI : (3166609) (tenderi0308) ((MON) Unternehmen für Führung des Seeguten von Montenegro Budva | MONITORING VOM MEER (0204-646/3)) (03cgrocr_190309.htm)
SRPSKI : (3166610) (tenderi0308) ((CG) Opstina Kotor | RASPODELA SREDSTAVA NAMENJENIH FINANSIRANJU NEVLADINIH ORGANIZACIJA) (04cgrocr_190309.htm)
ENGLESKI: (3166610) (tenderi0308) ((MON) Municipality of Kotor | DISTRIBUTION OF FUNDS FOR FINANCING OF NON-GOVERNMENTAL ORGANIZATIONS) (04cgrocr_190309.htm)
NEMACKI : (3166610) (tenderi0308) ((MON) Gemeinde Kotor | VERTEILUNG DER MITTEL FÜR FINANZIERUNG DER ORGANISATIONEN) (04cgrocr_190309.htm)
SRPSKI : (3166611) (tenderi0308) ((CG) Ministarstvo za zastitu ljudskih i manjinskih prava Crne Gore Podgorica | DODELA SRDSTAVA ZA IMPLEMENTACIJU PROJEKATA u skladu sa Strategijom za poboljsanje polozaja RAE populacije) (05cgrocr_190309.htm)
ENGLESKI: (3166611) (tenderi0308) ((MON) Ministry for Human and Minority Rights Protection of Montenegro Podgorica | ASSIGNMENT OF FUNDS FOR PROJECT IMPLEMENTATION in accordance with Strategy for Improvement of Position of RAE Population) (05cgrocr_190309.htm)
NEMACKI : (3166611) (tenderi0308) ((MON) Ministerium für die Unterstützung der Menschen- und Minderheitenrechte Podgorica | ZUTEILEN DER MITTEL FÜR DIE IMPLEMENTATION DER PROJEKTE nach der Strategie für die Verbesserung des Stands von RAE Population) (05cgrocr_190309.htm)
SRPSKI : (3166612) (tenderi0308) ((CG) Opstina Bar | NABAVKA USLUGA IZRADE DETALJNIH URBANISTICKIH PLANOVA (06/09)) (06cgrocr_190309.htm)
ENGLESKI: (3166612) (tenderi0308) ((MON) Municipality of Bar | PURCHASE OF SERVICES - CREATION OF DETAILED URBANISTIC PLANS (06/09)) (06cgrocr_190309.htm)
NEMACKI : (3166612) (tenderi0308) ((MON) Gemeinde Bar | AUSARBEITUNG DER URBANISTISCHEN PLÄNE (06/09)) (06cgrocr_190309.htm)
SRPSKI : (3166613) (tenderi0308) ((CG) Prva banka Crne Gore Podgorica | PRODAJA ZEMLJISTA u Niksicu) (07cgrocr_190309.htm)
ENGLESKI: (3166613) (tenderi0308) ((MON) Prva Banka Crne Gore Podgorica | SALE OF LAND in Niksic) (07cgrocr_190309.htm)
NEMACKI : (3166613) (tenderi0308) ((MON) Erstebank von Montenegro Podgorica | VERKAUF VOM GRUNDSTÜCK in Niksic) (07cgrocr_190309.htm)
SRPSKI : (3166614) (tenderi0308) ((CG) Ministarstvo prosvjete i nauke Crne Gore Podgorica | IZVODJENJE RADOVA NA ZAMENI STOLARIJE u JU OS Drago Milovic (09-1553/3)) (08cgrocr_190309.htm)
ENGLESKI: (3166614) (tenderi0308) ((MON) Ministry of Education and Science of Montenegro Podgorica | REPLACEMENT OF JOINERT in Elementary School Drago Milovic (09-1553/3)) (08cgrocr_190309.htm)
NEMACKI : (3166614) (tenderi0308) ((MON) Miniosterium für die Ausbildung und Kunst von Montenegro Podgorica | WECHSEL DER TISCHLEREI IN DER GRUNDSCHULE Drago Milovic (09-1553/3)) (08cgrocr_190309.htm)
SRPSKI : (3166615) (tenderi0308) ((CG) Prva banka Crne Gore Podgorica | PRODAJA STANA u Podgorici) (09cgrocr_190309.htm)
ENGLESKI: (3166615) (tenderi0308) ((MON) Prva Banka Crne Gore Podgorica | SALE OF APARTMENT in Podgorica) (09cgrocr_190309.htm)
NEMACKI : (3166615) (tenderi0308) ((MON) Erstebank von Montenegro Podgorica | VERKAUF DER WOHNUNG in Podgorica) (09cgrocr_190309.htm)
SRPSKI : (3166616) (tenderi0308) ((CG) Ministarstvo za ekonomski razvoj Crne Gore Podgorica | DODELA KONCESIJE ZA DETALJNA GEOLOSKA ISTRAZIVANJA I ESPLOATACIJU MINERALNIH SIROVINA CRVENOG BOKSITA, TEHNICKOG GRADJEVINSKOG I ARHITEKTONSKO-GRADJEVINSKOG KAMENA u rejonu Niksicke zupe) (10cgrocr_190309.htm)
ENGLESKI: (3166616) (tenderi0308) ((MON) Ministry for Economic Development of Montenegro Podgorica | ASSIGNMENT OF CONCESSION FOR COMPREHENSIVE GEOLOGICAL SURVEYS AND EXPLOITATION OF MINERAL RAW MATERIALS - RED BAUXUTE, TECHNICAL BUILDING AND ARCHITECTONIC BUILDING STONE in region of Niksi) (10cgrocr_190309.htm)
NEMACKI : (3166616) (tenderi0308) ((MON) Ministerium für die ökonomische Entwicklung Podgorica | ZUTEILEN DER KONZESSION FÜR DIE GEOLOGISCHEN FORSCHUNGEN UND EXPLOATATION DER MINERALEN ROHSTOFFE VON ROTEN BOKSIT UND TECHNISCHEN UND ARHITEKTONISCHEN STEIN in) (10cgrocr_190309.htm)
SRPSKI : (3166617) (tenderi0308) ((CG) Opstina Tivat | IZVODJENJE RADOVA NA IZGRADNJI OTVORENOG PLIVALISTA I TRIBINA na Belanama (06/09)) (11cgrocr_190309.htm)
ENGLESKI: (3166617) (tenderi0308) ((MON) Municipality of Tivat | CONSTRUCTION OF OUTDOOR SWIMMING POOL AND STANDS in Belane (06/09)) (11cgrocr_190309.htm)
NEMACKI : (3166617) (tenderi0308) ((MON) Gemeinde Tivat | BAU VON ÖFFENTLICHEN SCHWIMMHALLE UND TRÜBINE auf Belane (06/09)) (11cgrocr_190309.htm)
SRPSKI : (3166625) (tenderi0308) (Edge Beograd | ORGANIZUJE WEBINAR TEHNIKE ZAKLJUCENJA PRODAJE, I DEO) (01emldig_190309.pdf)
ENGLESKI: (3166625) (tenderi0308) (Edge Belgrade | ORGANIZES WEBINAR ON SALES TECHNIQUE, I PART) (01emldig_190309.pdf)
NEMACKI : (3166625) (tenderi0308) (Edge Belgrad | organisiert WEBINAR- TECHNIK VOM VERKAUFABSCHLUSS, DER ERSTE TEIL) (01emldig_190309.pdf)
SRPSKI : (3166626) (tenderi0308) (MarkSoft konsalting i Zaposlenje.org | ORGANIZUJU SEMINARE Odnosi sa klijentima I i II) (02emldig_190309.pdf)
ENGLESKI: (3166626) (tenderi0308) (MarkSoft Consulting and Zaposlenje.org | ORGANIZE SEMINARS Client Relations I & II) (02emldig_190309.pdf)
NEMACKI : (3166626) (tenderi0308) (MarkSoft Consulting and Zaposlenje.org | ORGANIZE SEMINARS Client Relations I & II) (02emldig_190309.pdf)
SRPSKI : (3166675) (tenderi0308) (Dren Company Beograd | OSIGURANJE I REGISTRACIJA VOZILA) (03emldig_190309.htm)
ENGLESKI: (3166675) (tenderi0308) (Dren Company Belgrade | INSURANCE AND REGISTRATION OF VEHICLES) (03emldig_190309.htm)
NEMACKI : (3166675) (tenderi0308) (Dren Company Belgrad | VERSICHERUNG UND REGISTRIERUNG VON FAHRZEUGEN) (03emldig_190309.htm)
SRPSKI : (3166804) (tenderi0308) (Privredna komora Srbije, Centar za edukaciju i strucno obrazovanje Beograd | ORGANIZUJE TRENING SEMINAR Savremeni marketing i brend menadzment) (01emldig_200309.pdf)
ENGLESKI: (3166804) (tenderi0308) (Economic Chamber of Serbia, Center for Professional Development and Consulting Belgrade | ORGANIZES A TRAINING SEMINARY Contemporary Marketing and Brand Management) (01emldig_200309.pdf)
NEMACKI : (3166804) (tenderi0308) (Wirtschaftskammer Serbiens, Zentrum für die Lehre und Fachausbildung Belgrad | organisiert TRAININGSEMINAR Gegenwartmarketing und Menagement) (01emldig_200309.pdf)
SRPSKI : (3166776) (tenderi0308) (Poljoprivredna skola Vrsac iz Vrsca | NABAVKA USLUGA REALIZACIJE EKSKURZIJE) (01nsdocr_200309.htm)
ENGLESKI: (3166776) (tenderi0308) (Agriculture school Vrsac from Vrsac | PROCUREMENT OF SERVICES FOR EXCURSION REALIZATION) (01nsdocr_200309.htm)
NEMACKI : (3166776) (tenderi0308) (Landwirtschaftliche Schule Vrsac aus Vrsac | SCHULAUSFLÜGE) (01nsdocr_200309.htm)
SRPSKI : (3166777) (tenderi0308) (Poreska uprava, Filijala Pancevo | PRODAJA NJIVA u Pancevu) (02nsdocr_200309.htm)
ENGLESKI: (3166777) (tenderi0308) (Tax Administration, Pancevo Subsidiary | ACRE SALE in Pancevo) (02nsdocr_200309.htm)
NEMACKI : (3166777) (tenderi0308) (Steuerverwaltung, Filiale Pancevo | VERKAUF DER ACKER in Pancevo) (02nsdocr_200309.htm)
SRPSKI : (3166778) (tenderi0308) (Srednja gradjevinska i drvopreradjivacka strucna skola Apatin | NABAVKA USLUGA ORGANIZACIJE EKSKURZIJE) (03nsdocr_200309.htm)
ENGLESKI: (3166778) (tenderi0308) (Architecture and Wood Processing Vocational Highschool Apatin | PROCUREMENT OF SERVICES FOR EXCURSION ORGANIZATION) (03nsdocr_200309.htm)
NEMACKI : (3166778) (tenderi0308) (Mittelschule für Bauwirtschaft und Holzverarbeitung Apatin | SCHULAUSFLÜGE) (03nsdocr_200309.htm)
SRPSKI : (3166779) (tenderi0308) (Poreska uprava, Filijala Loznica | PRODAJA KUCE u Loznici) (05danocr_200309.htm)
ENGLESKI: (3166779) (tenderi0308) (Tax Administration, Loznica Subsidiary | HOUSE SALE in Loznica) (05danocr_200309.htm)
NEMACKI : (3166779) (tenderi0308) (Steuerverwaltung, Filiale Loznica | VERKAUF VOM HAUS in Loznica) (05danocr_200309.htm)
SRPSKI : (3166780) (tenderi0308) (Osnovna skola Svetozar Markovic Toza Elemir | NABAVKA USLUGA IZVODJENJA EKSKURZIJA) (06danocr_200309.htm)
ENGLESKI: (3166780) (tenderi0308) (Elementary school Svetozar Markovic Toza Elemir | PROCUREMENT OF SERVICES FOR EXCURSION REALIZATION) (06danocr_200309.htm)
NEMACKI : (3166780) (tenderi0308) (Grundschule Svetozar Markovic Toza Elemir | SCHULAUSFLÜGE) (06danocr_200309.htm)
SRPSKI : (3166781) (tenderi0308) (Poreska uprava, Filijala Knjazevac | PRODAJA POSLOVNOG PROSTORA u Knjazevcu) (07danocr_200309.htm)
ENGLESKI: (3166781) (tenderi0308) (Tax Administration, Knjazevac Subsidiary | SALE OF BUSINESS SPACE in Knjazevac) (07danocr_200309.htm)
NEMACKI : (3166781) (tenderi0308) (Steuerverwaltung, Filiale Knjazevac | VERKAUF DES GESCHÄFTSRAUMS in Knjazevac) (07danocr_200309.htm)
SRPSKI : (3166782) (tenderi0308) (Poreska uprava, Filijala Vranje | PRODAJA POSLOVNIH ZGRADA u Vadicinom Hanu) (08danocr_200309.htm)
ENGLESKI: (3166782) (tenderi0308) (Tax Administration, Vranje Subsidiary | SALE OF BUSINESS BUILDINGS in Vadicin Han) (08danocr_200309.htm)
NEMACKI : (3166782) (tenderi0308) (Steuerverwaltung, Filiale Vranje | VERKAUF VON GESCHÄFTSGEBÄUDEN in Vladicin Han) (08danocr_200309.htm)
SRPSKI : (3166783) (tenderi0308) (Poreska uprava, Filijala Vranje | PRODAJA ODECE I OBUCE) (09danocr_200309.htm)
ENGLESKI: (3166783) (tenderi0308) (Tax Administration, Vranje Subsidiary | SALE OF CLOTHING AND FOOTWEAR) (09danocr_200309.htm)
NEMACKI : (3166783) (tenderi0308) (Steuerverwaltung, Filiale Vranje | VERKAUF VON KLEIDUNG UND SCHUHEN) (09danocr_200309.htm)
SRPSKI : (3166784) (tenderi0308) (Poreska uprava, Filijala Vranje | PRODAJA METRAZNE ROBE, ODECE I OBUCE) (10danocr_200309.htm)
ENGLESKI: (3166784) (tenderi0308) (Tax Administration, Vranje Subsidiary | SALE OF METRIC GOODS, CLOTHING AND FOOTWEAR) (10danocr_200309.htm)
NEMACKI : (3166784) (tenderi0308) (Steuerverwaltung, Filiale Vranje | VERKAUF VON MONTAGEWAREN, KLEIDUNG UND SCHUHEN) (10danocr_200309.htm)
SRPSKI : (3166785) (tenderi0308) (Agencija za osiguranje depozita Republike Srbije Beograd | PRODAJA NEPOKRETNOSTI BANAKA U STECAJU I AD za osiguranje Strela Valjevo u stecaju I AD za osiguranje Morava u likvidaciji i STEDNO KREDITNE ORGANIZACIJE Denarius u stecaju) (11polocr_200309.htm)
ENGLESKI: (3166785) (tenderi0308) (Agency for deposit insurance of the Republic of Serbia Belgrade | SALE OF INSOLVENT BANKS IMMOBILITIES and AD for insurance of insolvent Strela Valjevo and AD for insurance of insolvent Morava and insolvent PROVIDENCE AND CREDIT ORGANIZATION Denarius) (11polocr_200309.htm)
NEMACKI : (3166785) (tenderi0308) (Agentur für die Depozitversicherung der Republik Serbien Belgrad | VERKAUF VON IMMOBILIEN DER BANKEN IM KONKURSVERFAHREN und von AD für die Versicherung Strela Valjevo im Konkursverfahren und AD für die Versicherung Morava im Likvidationsverfahren und Kre) (11polocr_200309.htm)
SRPSKI : (3166787) (tenderi0308) (Energoprojekt Niskogradnja Beograd | PRODAJA RASHODOVANE MEHANIZACIJE) (13polocr_200309.htm)
ENGLESKI: (3166787) (tenderi0308) (Energoproject Civil Engeneering Belgrade | SALE OF DISCARDED MECHANICAL EQUIPMENT) (13polocr_200309.htm)
NEMACKI : (3166787) (tenderi0308) (Energoprojekt Niederbau Belgrad | VERKAUF DER UNBRAUCHBAREN MECHANISATION) (13polocr_200309.htm)
SRPSKI : (3166789) (tenderi0308) ((CG) Gradjevinsko Gorica Podgorica | PRODAJA MEHANIZACIJE, TRANSPORTNIH SREDSTAVA I OPREME) (01cgrocr_200309.htm)
ENGLESKI: (3166789) (tenderi0308) ((MNE) Construction Company Gorica Podgorica | SALE OF MECHANICAL EQUIPMENT, EQUIPMENT AND MEANS OF TRANSPORT) (01cgrocr_200309.htm)
NEMACKI : (3166789) (tenderi0308) ((MON) Unternehmen Gradjevinsko Gorica Podgorica | VERKAUF DER MECHANISATION, TRANSPORTMITTEL UND AUSRÜSTUNG) (01cgrocr_200309.htm)
SRPSKI : (3166791) (tenderi0308) ((CG) Lukoil Montenegro Podgirca | PRODAJA CISTERNE ZA GAS) (04cgrocr_200309.htm)
ENGLESKI: (3166791) (tenderi0308) ((MNE) Lukoil Montenegro Podgorica | SALE OF A GAS CISTERN) (04cgrocr_200309.htm)
NEMACKI : (3166791) (tenderi0308) ((MON) Lukoil Montenegro Podgorica | VERKAUF VOM GASTANK) (04cgrocr_200309.htm)
SRPSKI : (3166794) (tenderi0308) ((CG) Opstina Budva | IZRADA GLAVNOG PROJEKTA I IZVODJENJE RADOVA NA IZGRADNJI NADZEMNIH PESACKIH PRELAZA (09/09)) (07cgrocr_200309.htm)
ENGLESKI: (3166794) (tenderi0308) ((MNE) Budva Municipality | THE MAIN PROJECT MAKING AND CONSTRUCTION WORKS OF AERIAL PEDESTRIAN CROSSINGS (09/09)) (07cgrocr_200309.htm)
NEMACKI : (3166794) (tenderi0308) ((MON) Gemeinde Budva | AUSARBEITUNG DES HAUPTPROJEKTS UND ARBEITSLEISTUNGEN AUF DEM BAU VON OBERIRDISCHEN FUßGÄNGERSCHUTZWEGEN (09/09)) (07cgrocr_200309.htm)
SRPSKI : (3166805) (tenderi0308) (Privredna komora Srbije, Centar za edukaciju i strucno obrazovanje Beograd | ORGANIZUJE SEMINAR-RADIONICU KVALITET U JAVNIM NABAVKAMA I NEGATIVNE REFERENCE PONUDJACA PREMA ISO 9001:2008) (02emldig_200309.pdf)
ENGLESKI: (3166805) (tenderi0308) (Economic chamber of Serbia, Center for Professional Development and Consulting Belgrade | ORGANIZES A SEMINARY-WORKSHOP QUALITY IN PUBLIC PURCHASES AND SUPPLIERS' NEGATIVE REFERENCES ACCORDING TO ISO 9001:2008) (02emldig_200309.pdf)
NEMACKI : (3166805) (tenderi0308) (Wirtschaftskammer Serbiens, Zentrum für die Lehre und Fachausbildung Belgrad | organisiert SEMINAR - QUALITÄT IN DER ÖFFENTLICHEN BESCHAFFUNGEN UND DIE NEGATIVEN REFERENZEN DER ANBIETER NACH ISO 9001:2008) (02emldig_200309.pdf)
SRPSKI : (3166955) (tenderi0308) (Uprava carina, Carinarnica Novi Sad | PRODAJA POLOVNIH PUTNICKIH VOZILA) (23nsdocr_210309.htm)
ENGLESKI: (3166955) (tenderi0308) (Duty Management, Custom House Novi Sad | SALE OF USED PASSENGER VEHICLES) (23nsdocr_210309.htm)
NEMACKI : (3166955) (tenderi0308) (Zollverwaltung Novi Sad | VERKAUF VON GEBRAUCHTWAGEN) (23nsdocr_210309.htm)
SRPSKI : (3166957) (tenderi0308) (GSP Beograd | javni poziv za dostavljanje pisama o zainteresovanosti za NABAVKU REZERVNIH DELOVA ZA AUTOBUSE, KANCELARIJSKOG MATERIJALA, PREHRAMBENIH PROIZVODA, GRADJEVINSKOG MATERIJALA,…) (27novocr_210309.htm)
ENGLESKI: (3166957) (tenderi0308) (CTE Begrade | invitation of tenders for letter submission with interest in PROCUREMENT OF SPARE BUS PARTS, OFFICE MATERIAL, FOOD PRODUCTS, BUILDING MATERIAL,…) (27novocr_210309.htm)
NEMACKI : (3166957) (tenderi0308) (Verkehrsunternehmen GSP Belgrad | offentlicher Ruf fur Auslieferung der Briefumschlaege uber Interesse fur DIE BESCHAFFUNG VON ERSATZTEILEN FUR BUSES, BUROMATERIAL, LEBENSMITTEL, BAUMATERIAL,...) (27novocr_210309.htm)
SRPSKI : (3166958) (tenderi0308) (Mladost Subotica | PRODAJA MASINA KONCANICA) (01polocr_220309.htm)
ENGLESKI: (3166958) (tenderi0308) (Mladost Subotica | SALE OF RETICLE MACHINES) (01polocr_220309.htm)
NEMACKI : (3166958) (tenderi0308) (Mladost Subotica | VERKAUF DER MASCHINEN) (01polocr_220309.htm)
SRPSKI : (3166960) (tenderi0308) (Neoplanta Industrija mesa Novi Sad | PRODAJA RASHLADNE OPREME, VAGA, MASINA ZA MESO) (03nsdocr_220309.htm)
ENGLESKI: (3166960) (tenderi0308) (Neoplanta Meat Industry Novi Sad | SALE OF REFRIGERATION SYSTEMS, SCALES, MEAT MACHINES) (03nsdocr_220309.htm)
NEMACKI : (3166960) (tenderi0308) (Fleischindustrie Neoplanta Novi Sad | VERKAUF VON KUHLEAUSRUSTUNG, WAAGEN, MASCHINEN FUR FLEISCH) (03nsdocr_220309.htm)
SRPSKI : (3166961) (tenderi0308) (Odrzavanje i usluge Novo Sad | PRODAJA POLOVNIH PUTNICKIH VOZILA I DELOVA ZA VOZILA) (04nsdocr_220309.htm)
ENGLESKI: (3166961) (tenderi0308) (Maintenance and Services Novi Sad | SALE OF USED PASSENGER VEHICLES AND VEHICLE PARTS) (04nsdocr_220309.htm)
NEMACKI : (3166961) (tenderi0308) (Wartung und Leistungen Novi Sad | VERKAUF VON GEBRAUCHTWAGEN UND ERSATZTEILEN) (04nsdocr_220309.htm)
SRPSKI : (3166964) (tenderi0308) (Poreska uprava, Centar za velike poreske obveznike Beograd | PRODAJA ZGRADE SLADARE u Cacku) (03polocr_230309.htm)
ENGLESKI: (3166964) (tenderi0308) (Tax Administration, Center for Great Tax Payers Belgrade | SALE OF OAST FACILITY in Cacak) (03polocr_230309.htm)
NEMACKI : (3166964) (tenderi0308) (Steuerverwaltung Belgrad | VERKAUF VOM GEBAUDE DER EISFABRIK in Cacak) (03polocr_230309.htm)
SRPSKI : (3166965) (tenderi0308) (Poreska uprava, Centar za velike poreske obveznike Beograd | PRODAJA SILOSA u Cacku) (05polocr_230309.htm)
ENGLESKI: (3166965) (tenderi0308) (Tax Administration, Center for Great Tax Payers Belgrade | SALE OF SILAGE in Cacak) (05polocr_230309.htm)
NEMACKI : (3166965) (tenderi0308) (Steuerverwaltung Belgrad | VERKAUF DER SCHEUER in Cacak) (05polocr_230309.htm)
SRPSKI : (3166968) (tenderi0308) ((CG) Prva banka Crne Gore Podgorica | PRODAJA ZEMLJISTA RAZNIH KULTURA SA PRIPADAJUCIM OBJEKTIMA u Cetinju) (01cgrocr_230309.htm)
ENGLESKI: (3166968) (tenderi0308) ((MNE) Prva banka Crne Gore Podgorica | SALE OF DIFFERENT LAND TYPES WITH FACILITIES in Cetinje) (01cgrocr_230309.htm)
NEMACKI : (3166968) (tenderi0308) ((MON) Erstebank von Montenegro Podgorica | VERKAUF VON GRUNDSTUCKEN MIT DEN BEGLEITOBJEKTEN in Cetinje) (01cgrocr_230309.htm)
SRPSKI : (3166970) (tenderi0308) ((CG) Direkcija javnih radova Crne Gore Podgorica | IZVODJENJE RADOVA NA MODERNIZACIJI LOKALNIH PUTEVA (04-16/08)) (03cgrocr_230309.htm)
ENGLESKI: (3166970) (tenderi0308) ((MNE) Public Works Directorate of Montenegro Podgorica | CONSTRUCTION WORKS ON MODERNIZATION OF LOCAL ROADS(04-16/08)) (03cgrocr_230309.htm)
NEMACKI : (3166970) (tenderi0308) ((MON) Direktion der offentlichen Arbeiten von Montenegro Podgorica | MODERNISATION DER LOKALEN WEGE (04-16/08)) (03cgrocr_230309.htm)
SRPSKI : (3166975) (tenderi0308) ((CG) Zeljeznicka infrastruktura Crne Gore Podgorica | DAVANJE U ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA, OBJEKATA, MAGACINA I ZEMLJISTA (02/09)) (08cgrocr_230309.htm)
ENGLESKI: (3166975) (tenderi0308) ((MNE) Rail Infrastructure of Montenegro Podgorica | BUSINES LEASE, FACILITIES LEASE, WAREHOUSE AND LAND LEASE (02/09)) (08cgrocr_230309.htm)
NEMACKI : (3166975) (tenderi0308) ((MON) Eisenbahninfrastruktur von Montenegro Podgorica | VERMIETUNG VON GESCHAEFTSRAUM, OBJEKTEN, MAGAZIN UND GRUNDSTUCK (02/09)) (08cgrocr_230309.htm)
SRPSKI : (3166976) (tenderi0308) ((CG) HTP Primorje Tivat | PRODAJA ZEMLJISTA SA OBJEKTOM u Tivtu) (09cgrocr_230309.htm)
ENGLESKI: (3166976) (tenderi0308) ((MNE) HTE Primorje Tivat | SALE OF LAND WITH A FACILITY in Tivat) (09cgrocr_230309.htm)
NEMACKI : (3166976) (tenderi0308) ((MON) HTP Primorje Tivat | VERKAUF VOM GRUNDSTUCK MIT DEM OBJEKT in Tivat) (09cgrocr_230309.htm)
SRPSKI : (3166793) (tenderi0308) ((CG) Uprava policije Crne Gore Podgorica | NABAVKA TELELFONA, FAX APARATA, MONTAZNOG MATERIJALA I REZERVNIH DELOVA ZA SERVISIRANJE RADIO KOMUNIKACIONE OPREME (19/09)) (06cgrocr_200309.htm)
ENGLESKI: (3166793) (tenderi0308) ((MNE) Police Department of Montenegro Podgorica | PROCUREMENT OF TELEPHONES, FAX MACHINES, PREFABRICATED MATERIAL AND SPARE PARTS FOR RADIO COMMUNICATION EQUIPMENT SERVICING (19/09)) (06cgrocr_200309.htm)
NEMACKI : (3166793) (tenderi0308) ((MON) Polizeiverwaltung von Mntenegro Podgorica | BESCHAFFUNG DER TELEPHONGERÄTE, XEROAPPARAT, MONTAGEMATERIAL UND ERSATZTEILE FÜR SERVICE VON RADIOKOMMUNIKATIONSAUSRÜSTUNG (19/09)) (06cgrocr_200309.htm)
SRPSKI : (3166949) (tenderi0308) (OS Jezdimir Tripkovic Latvica | NABAVKA USLUGA IZVODJENJA EKSKURZIJE) (09polocr_210309.htm)
ENGLESKI: (3166949) (tenderi0308) (ES Jezdimir Tripkovic Latvica | PROCUREMENT OF SERVICES FOR EXCURSION REALIZATION) (09polocr_210309.htm)
NEMACKI : (3166949) (tenderi0308) (Grundschule Jezdimir Tripkovic Latvica | SCHULAUSFLUGE) (09polocr_210309.htm)
SRPSKI : (3166952) (tenderi0308) (Opstina Ada | DAVANJE U ZAKUP POLJOPRIVREDNOG ZEMLJISTA U DRZAVNOJ SVOJINI) (20nsdocr_210309.htm)
ENGLESKI: (3166952) (tenderi0308) ( Ada Municipality | PUBLIC-OWNED AGRICULTURAL LAND FOR LEASE) (20nsdocr_210309.htm)
NEMACKI : (3166952) (tenderi0308) (Gemeinde Ada | VERMIETUNG VOM LANDWIRTSCHAFTLICHEN GRUNDSTUCK IM STAATSVERMOGEN) (20nsdocr_210309.htm)
SRPSKI : (3166953) (tenderi0308) (Koncern Farmakom MB Sabac | PRODAJA REZERVNIH DELOVA ZA TERETNA I PUTNICKA VOZILA) (21nsdocr_210309.htm)
ENGLESKI: (3166953) (tenderi0308) (Koncern Farmakom MB Sabac | SALE OF SPARE PARTS FOR LOAD AND PASSENGER VEHICLES) (21nsdocr_210309.htm)
NEMACKI : (3166953) (tenderi0308) (Konzern Farmakom MB Sabac | VERKAUF VON ERSATZTEILEN FUR PKWs UND LKWs) (21nsdocr_210309.htm)
SRPSKI : (3166954) (tenderi0308) (JP Zavod za izgradnju grada Novi Sad | DAVANJE U ZAKUP OSTALOG NEIZGRADJENOG GRADJEVINSKOG ZEMLJISTA ZA IZGRADNJU PORODICNOG STAMBENOG OBJEKTA) (22nsdocr_210309.htm)
ENGLESKI: (3166954) (tenderi0308) (PE Institution for City Construction Novi Sad | LAND LEASE FOR FAMILY RESIDENTIAL CONSTRUCTION) (22nsdocr_210309.htm)
NEMACKI : (3166954) (tenderi0308) (Bauamt Novi Sad | VERMIETUNG VOM UNGEBAUTEN BAUGRUNDSTUCK FUR DAS BAU DES FAMILIENWOHNOBJEKTS) (22nsdocr_210309.htm)
SRPSKI : (3166967) (tenderi0308) (Osnovna skola Stanislav Sremcevic u Kragujevcu | NABAVKA USLUGA REALIZACIJE EKSKURZIJA) (07danocr_230309.htm)
ENGLESKI: (3166967) (tenderi0308) (Elementary School Stanislav Sremcevic in Kragujevac | PROCUREMENT OF SERVICES FOR EXCURSION REALIZATION) (07danocr_230309.htm)
NEMACKI : (3166967) (tenderi0308) (Grundschule Stanislav Sremcevic in Kragujevac | REALISATION DER SCHULAUSFLUGE) (07danocr_230309.htm)
SRPSKI : (3166971) (tenderi0308) ((CG) Opstina Pljevlja | IZVODJENJE ZAVRSNIH RADOVA u Domu kulture (05-19/09)) (04cgrocr_230309.htm)
ENGLESKI: (3166971) (tenderi0308) ((MNE) Pljevlja Municipality | FINAL CONSTRUCTION WORKS in Cultural Center (05-19/09)) (04cgrocr_230309.htm)
NEMACKI : (3166971) (tenderi0308) ((MON) Gemeinde Pljevlja | SCHLUSSARBEITEN AUF dem Kulturheim (05-19/09)) (04cgrocr_230309.htm)
SRPSKI : (3166972) (tenderi0308) ((CG) Direkcija javnih radova Crne Gore Podgorica | IZVODJENJE ZAVRSNIH RADOVA u Domu kulture u Pljevljima (01-20/09)) (05cgrocr_230309.htm)
ENGLESKI: (3166972) (tenderi0308) ((MNE) Public Works Directorate of Montenegro Podgorica | FINAL CONSTRUCTION WORKS in Cultural Center in Pljevlja (01-20/09)) (05cgrocr_230309.htm)
NEMACKI : (3166972) (tenderi0308) ((MON) Direktion der offentlichen Arbeiten von Montenegro Podgorica | SCHLUSSARBEITEN im Kulturheim in Plevlje (01-20/09)) (05cgrocr_230309.htm)
SRPSKI : (3166977) (tenderi0308) ((CG) HTP Primorje Tivat | PRODAJA NEPOKRETNOSTI Mlin Fazo u Tivtu) (10cgrocr_230309.htm)
ENGLESKI: (3166977) (tenderi0308) ((MNE) HTE Primorje Tivat | SALE OF IMMOBILITIES Mlin Fazo in Tivat) (10cgrocr_230309.htm)
NEMACKI : (3166977) (tenderi0308) ((MON) HTP Primorje Tivat | VERKAUF DER IMMOBILIE Muhle Fazo in Tivat) (10cgrocr_230309.htm)
SRPSKI : (3166978) (tenderi0308) ((CG) HTP Primorje Tivat | PRODAJA NEPOKRETNOSTI Stara Racica u Tivtu) (11cgrocr_230309.htm)
ENGLESKI: (3166978) (tenderi0308) ((MNE) HTP Primorje Tivat | SALE OF IMMOBILITIES Stara Racica in Tivat) (11cgrocr_230309.htm)
NEMACKI : (3166978) (tenderi0308) ((MON) HTP Primorje Tivat | VERKAUF DER IMMOBILIE Stara Racica in Tivat) (11cgrocr_230309.htm)
SRPSKI : (3166790) (tenderi0308) ((CG) Posta Crne Gore Podgorica | NABAVKA USLUGA ODRZAVANJA VOZILA (05/09)) (03cgrocr_200309.htm)
ENGLESKI: (3166790) (tenderi0308) ((MNE) Montenegro Post Podgorica | PROCUREMENT OF SERVICES FOR VEHICLE MAINTENANCE (05/09)) (03cgrocr_200309.htm)
NEMACKI : (3166790) (tenderi0308) ((MON) Post von Montenegro Podgorica | WARTUNG DER FAHRZEUGE (05/09)) (03cgrocr_200309.htm)
SRPSKI : (3166792) (tenderi0308) ((CG) Radio i televizija Crne Gore Podgorica | NABAVKA AUTO DELOVA I AUTO GUMA (07/09)) (05cgrocr_200309.htm)
ENGLESKI: (3166792) (tenderi0308) ((MNE) Radio and television of Montenegro Podgorica | PROCUREMENT OF CAR PARTS AND TIRES (07/09)) (05cgrocr_200309.htm)
NEMACKI : (3166792) (tenderi0308) ((MON) Rundfunk und Fernsehen von Montenegro Podgorica | BESCHAFFUNG DER AUTOERSATZTEILE UND AUTOREIFEN (07/09)) (05cgrocr_200309.htm)
SRPSKI : (3166962) (tenderi0308) (Agencija za privatizaciju Republike Srbije Beograd | PRODAJA DELA NEPOKRETNE IMOVINE SA PRATECOM OPREMOM PREDUZECA Dvadesetprvi maj-Hotelijerstvo i ugostiteljstvo DOO u restrukturiranju Beograd) (01polocr_230309.pdf)
ENGLESKI: (3166962) (tenderi0308) (Privatization Agency of the Republic of Serbia Belgrade | SALE OF A PART OF FIXED PROPERTY WITH SUPPORTING COMPANY EQUIPMENT Dvadesetprvi maj-Hotel and Catering Industry Ltd. undergoing restructuration Belgrade) (01polocr_230309.pdf)
NEMACKI : (3166962) (tenderi0308) (Agentur fur die Privatisierung der Republik Serbien Belgrad | VERKAUF VON EINEM TEIL DER IMMOBILIE MIT DER BEGLEITAUSRUSTUNG DES UNTERNEHMENS 21.Maj-Hotelijerstvo i ugostiteljstvo DOO in der Restrukturierung Belgrad) (01polocr_230309.pdf)
SRPSKI : (3166995) (tenderi0308) (Centar za razvoj ljudskih resurska i menadzment Beograd | ORGANIZUJE SEMINAR-RADIONICU UPOTREBA EXCEL-A KAO ALATA U FINANSIJAMA) (01emldig_230309.pdf)
ENGLESKI: (3166995) (tenderi0308) (Center for Human Resources Development and Management Belgrade | ORGANIZES A SEMINARY-WORKSHOP THE USE OF EXCEL AS A FINANCIAL TOOL) (01emldig_230309.pdf)
NEMACKI : (3166995) (tenderi0308) (Zentrum für die Entwicklung der menschlichen Ressourcen und Menagement Belgrad I organisiert SEMINAR VERWENDUNG VOM PROGRAMM EXEL IN DER FINANZ) (01emldig_230309.pdf)
SRPSKI : (3166996) (tenderi0308) (Centar za razvoj ljudskih resurska i menadzment Beograd | ORGANIZUJE CE ZNAK – zahtevi LVD, EMC, MD i MDD direktiva) (02emldig_230309.pdf)
ENGLESKI: (3166996) (tenderi0308) (Center for Human Resources Development and Management Belgrade | ORGANIZES CE SIGN – requirements LVD, EMC, MD i MDD directive) (02emldig_230309.pdf)
NEMACKI : (3166996) (tenderi0308) (Zentrum für die Entwicklung der menschlichen Ressourcen und Menagement Belgrad I organisiert CE BEZEICHUNG - ANSPRÜCHE LVD, EMC, MD, MOD DIREKTIV) (02emldig_230309.pdf)
SRPSKI : (3167035) (tenderi0308) (Americka agencija za medjunarodni razvoj USAID Beograd | NABAVKA USLUGA OBUKE POLJOPRIVREDNIH PROIZVODJACA I PRERADJIVACA) (01polocr_240309.htm)
ENGLESKI: (3167035) (tenderi0308) (United States Agency for International Development USAID Belgrade | PROCUREMENT OF TRAINING SERVICES FOR FARMING MANUFACTURERS AND FOOD PROCESSORS) (01polocr_240309.htm)
NEMACKI : (3167035) (tenderi0308) (Amerikanische Agentur für die internationale Entwicklung USAID Belgrad I AUSBILDUNG DER LANDWIRTSCHAFTLICHEN ERZEUGER) (01polocr_240309.htm)
SRPSKI : (3167036) (tenderi0308) (Republicki geodetski zavod Beograd | NABAVKA USLUGA OBUKE ZA ORACLE BAZE PODATAKA) (07polocr_240309.htm)
ENGLESKI: (3167036) (tenderi0308) (Republic Geodetic Institute Belgrade | PROCUREMENT OF TRAINING SERVICES FOR ORACLE DATABASE) (07polocr_240309.htm)
NEMACKI : (3167036) (tenderi0308) (Republikanische geodätische Anstalt Belgrad I LEHRE FÜR DIE ANGABEBASIS ORACLE) (07polocr_240309.htm)
SRPSKI : (3167037) (tenderi0308) (Poreska uprava, Filijala Leskovac | PRODAJA SUMA u Milanovu) (02danocr_240309.htm)
ENGLESKI: (3167037) (tenderi0308) (Tax Administration, Leskovac Subsidiary | FOREST SALE in Milanovo) (02danocr_240309.htm)
NEMACKI : (3167037) (tenderi0308) (Steuerverwaltung, Filiale Leskovac I VERKAUF VON WÄLDERN in Milanovo) (02danocr_240309.htm)
SRPSKI : (3167038) (tenderi0308) (Osnovna skola Branko Radicevic Vladicin Han | NABAVKA USLUGA IZVODJENJA EKSKURZIJA) (03danocr_240309.htm)
ENGLESKI: (3167038) (tenderi0308) (Elementary school Branko Radicevic Vladicin Han | PROCUREMENT OF EXCURSION REALIZATION SERVICES) (03danocr_240309.htm)
NEMACKI : (3167038) (tenderi0308) (Grundschule Branko Radicevic Vladicin Han I SCHULAUSFLÜGE) (03danocr_240309.htm)
SRPSKI : (3167039) (tenderi0308) (Poreska uprava, Filijala Leskovac | PRODAJA NJIVE I VINOGRADA u Rudarama) (04danocr_240309.htm)
ENGLESKI: (3167039) (tenderi0308) (Tax Administration, Leskovac Subsidiary | ACRE AND VINEYARD SALE in Rudare) (04danocr_240309.htm)
NEMACKI : (3167039) (tenderi0308) (Steuerverwaltung, Filiale Leskovac I VERKAUF VON ACKER UND WEINGARTEN in Rudare) (04danocr_240309.htm)
SRPSKI : (3167040) (tenderi0308) (Osnovna skola Sveti Sava iz Vladicinog Hana | NABAVKA USLUGA IZVODJENJA EKSKURZIJA) (05danocr_240309.htm)
ENGLESKI: (3167040) (tenderi0308) (Elementary school Sveti Sava from Vladicin Han | PROCUREMENT OF EXCURSION REALIZATION SERVICES) (05danocr_240309.htm)
NEMACKI : (3167040) (tenderi0308) (Grundschule Sveti Sava aus Vladicin Han I SCHULAUSFLÜGE) (05danocr_240309.htm)
SRPSKI : (3167042) (tenderi0308) ((CG) Ministarstvo Odbrane Vojske CG Podgorica | PRODAJA POLOVNIH MOTORNIH VOZILA) (01cgrocr_240309.htm)
ENGLESKI: (3167042) (tenderi0308) ((MNE) Ministry of Defence of MNE army Podgorica | SALE OF USED MOTOR VEHICLES) (01cgrocr_240309.htm)
NEMACKI : (3167042) (tenderi0308) ((MON Ministerium für Soldatenverteidigung Podgorica I VERKAUF VON GEBRAUCHTWAGEN) (01cgrocr_240309.htm)
SRPSKI : (3167043) (tenderi0308) ((CG) Opstina Budva | NABAVKA USLUGA REVIZIJE Predloga odluke o zavrsnom racunu budzeta Opstine (10/2009)) (02cgrocr_240309.htm)
ENGLESKI: (3167043) (tenderi0308) ((MNE) Budva Municipality | PROCUREMENT OF REVISION SERVICES of Resolution Amendment about municipal final budget calculus (10/2009)) (02cgrocr_240309.htm)
NEMACKI : (3167043) (tenderi0308) ((MON) gemeinde Budva I REVISION vom Vorschlag der Entscheidung über die Schlussrechnung vom Budget der Gemeinde (10/2009)) (02cgrocr_240309.htm)
SRPSKI : (3167045) (tenderi0308) ((CG) Sumarsko preduzece Podgorica u stecaju | PRODAJA POSLOVNOG PROSTORA I KANCELARIJSKE OPREME) (04cgrocr_240309.htm)
ENGLESKI: (3167045) (tenderi0308) ((MNE) Forest Enterprise Podgorica in bankruptcy | SALE OF BUSINESS SPACE AND OFFICE EQUIPMENT) (04cgrocr_240309.htm)
NEMACKI : (3167045) (tenderi0308) ((MON) Sumarsko preduzece im Konkursverfahren aus Podgorica I VERKAUF VON GESCHÄFTSRAUM UND BÜROAUSRÜSTUNG) (04cgrocr_240309.htm)
SRPSKI : (3166973) (tenderi0308) ((CG) Direkcija javnih radova Crne Gore Podgorica | IZVODJENJE RADOVA NA MODERNIZACIJI LOKALNIH PUTEVA (04-17/08)) (06cgrocr_230309.htm)
ENGLESKI: (3166973) (tenderi0308) ((MNE) Directorate for Public Works of Montenegro Podgorica | CONSTRUCTION WORKS OF LOCAL ROADS MODERNIZATION (04-17/08)) (06cgrocr_230309.htm)
NEMACKI : (3166973) (tenderi0308) ((MON) Direktion der offentlichen Arbeiten von Montenegro Podgorica | MODERNISATION DER LOKALEN WEGE (04-17/08)) (06cgrocr_230309.htm)
SRPSKI : (3166974) (tenderi0308) ((CG) Elektroprivreda Crne Gore EPCG Niksic | IZVODJENJE RADOVA NA REDOVNOM GODISNJEM REMONTU RASHLADNIH AGREGATA I REKONSTRUKCIJI TERMOTEHNICKIH INSTALACIJA (15/09)) (07cgrocr_230309.htm)
ENGLESKI: (3166974) (tenderi0308) ((MNE) Elektroprivreda Crne Gore EPCG Niksic | WORKS OF REGULAR YEAR REPAIR OF COOLING AGGREGATES AND RECONSTRUCTION OF THERMOTECHNICAL INSTALATIONS(15/09)) (07cgrocr_230309.htm)
NEMACKI : (3166974) (tenderi0308) ((MON) Elektrowirtschaft von Montenegro EPCG Niksic | REGELMAESSIGE JAHRLICHE REPARATUR VON KUHLAGGREGATEN UND REKONSTRUKTION VON THERMO-TECHNISCHEN INSTALATIONEN (15/09)) (07cgrocr_230309.htm)
SRPSKI : (3167076) (tenderi0308) (Centar za razvoj ljudskih resurska i menadzment Beograd | ORGANIZUJE SEMINAR-RADIONICU PRIMENA I OBRACUN PDV-a U PRAKSI (sa obradom problema u praksi)) (01emldig_240309.pdf)
ENGLESKI: (3167076) (tenderi0308) (Center for Human Resouce Development and Management Belgrade | ORGANIZES WORKSHOP: USE AND CALCULATION OF VAT IN PRACTICE (with elaboration of practical problems)) (01emldig_240309.pdf)
NEMACKI : (3167076) (tenderi0308) (Zentrum für die Entwicklung der menschlichen Ressourcen und Menagement Belgrad I organisiert SEMINAR - ANWENDUNG UND BERECHNUNG VOM PDV-SYSTEM IN DER PRAXIS ( mit der Verarbeitung der Probleme in Praxis )) (01emldig_240309.pdf)
SRPSKI : (3167077) (tenderi0308) (Uprava carina, Carinarnica Nis | PRODAJA POLOVNIH PUTNICKIH VOZILA) (01borocr_250309.htm)
ENGLESKI: (3167077) (tenderi0308) (Duty Administration, Customs Office Nis | SALE OF USED PASSENGER VEHICLES) (01borocr_250309.htm)
NEMACKI : (3167077) (tenderi0308) (Duty Administration, Customs Office Nis | SALE OF USED PASSENGER VEHICLES) (01borocr_250309.htm)
SRPSKI : (3167078) (tenderi0308) (OS Dragan Djokovic Uca Ladjevci | NABAVKA USLUGA IZVODJENJA EKSKURZIJE) (02novocr_250309.htm)
ENGLESKI: (3167078) (tenderi0308) (ES Dragan Djokovic Uca Ladjevci | PURCHASE OR SERVICES FOR EXCURSION PERFORMING) (02novocr_250309.htm)
NEMACKI : (3167078) (tenderi0308) (ES Dragan Djokovic Uca Ladjevci | PURCHASE OR SERVICES FOR EXCURSION PERFORMING) (02novocr_250309.htm)
SRPSKI : (3167080) (tenderi0308) (Osnovna skola Dositej Obradovic u Opovu | NABAVKA USLUGA IZVODJENJA EKSKURZIJE) (04danocr_250309.htm)
ENGLESKI: (3167080) (tenderi0308) (Elementary School Dositej Obradovic in Opovo | PURCHASE OR SERVICES FOR EXCURSION PERFORMING) (04danocr_250309.htm)
NEMACKI : (3167080) (tenderi0308) (Elementary School Dositej Obradovic in Opovo | PURCHASE OR SERVICES FOR EXCURSION PERFORMING) (04danocr_250309.htm)
SRPSKI : (3167082) (tenderi0308) (Direkcija za izgradnju opstine Indjija | DAVANJE U ZAKUP OSTALOG NEIZGRADJENOG GRADJEVINSKOG ZEMLJISTA RADI IZGRADNJE PROIZVODNO-POSLOVNIH OBJEKATA) (10nsdocr_250309.htm)
ENGLESKI: (3167082) (tenderi0308) (Directorate for Municipal Construction Indjija | REMAINING UNBUILT CONSTRUCTION LAND FOR LEASE FOR THE PURPOSE OF BULDING PRODUCTION - COMMERCIAL PROPERTY) (10nsdocr_250309.htm)
NEMACKI : (3167082) (tenderi0308) (Directorate for Municipal Construction Indjija | REMAINING UNBUILT CONSTRUCTION LAND FOR LEASE FOR THE PURPOSE OF BULDING PRODUCTION - COMMERCIAL PROPERTY) (10nsdocr_250309.htm)
SRPSKI : (3167083) (tenderi0308) (Osnovna skola Bratstvo Jedinstvo Sombor | NABAVKA USLUGA IZVODJENJA EKSKURZIJA) (06nsdocr_250309.htm)
ENGLESKI: (3167083) (tenderi0308) (Elementary School Bratstvo Jedinstvo Sombor | PURCHASE OR SERVICES FOR EXCURSION PERFORMING) (06nsdocr_250309.htm)
NEMACKI : (3167083) (tenderi0308) (Elementary School Bratstvo Jedinstvo Sombor | PURCHASE OR SERVICES FOR EXCURSION PERFORMING) (06nsdocr_250309.htm)
SRPSKI : (3167084) (tenderi0308) (Agencija za privatizaciju Republike Srbije Beograd | PRODAJA POKRETNE IMOVINE DP Poljoprivredni kombinat Godomin u stecaju iz Smedereva) (07blcocr_250309.htm)
ENGLESKI: (3167084) (tenderi0308) (Agency for Privatization of the Republic of Serbia Belgrade| SALE OF MOVABLE PROPERTY SC Agricultural Nill Godomin from Smederevo in bancruptcy) (07blcocr_250309.htm)
NEMACKI : (3167084) (tenderi0308) (Agency for Privatization of the Republic of Serbia Belgrade| SALE OF MOVABLE PROPERTY SC Agricultural Nill Godomin from Smederevo in bancruptcy) (07blcocr_250309.htm)
SRPSKI : (3167085) (tenderi0308) (Klinicki centar Srbije, Sluzba za inzenjering i odrzavanje objekata i opreme Beograd | PRODAJA AMORTIZOVANE UPOTREBLJAVANE OPREME I METALNIH SEKUNDARNIH SIROVINA) (08polocr_250309.htm)
ENGLESKI: (3167085) (tenderi0308) (Clinical Center of Serbia | SALE OF USED AMORTIZATION EQUIPMENT AND SECODARY METAL RAW MATERIALS) (08polocr_250309.htm)
NEMACKI : (3167085) (tenderi0308) (Clinical Center of Serbia | SALE OF USED AMORTIZATION EQUIPMENT AND SECODARY METAL RAW MATERIALS) (08polocr_250309.htm)
SRPSKI : (3167086) (tenderi0308) ((CG) Prva banka Crne Gore Podgorica | PRODAJA PLACA u Lastvi Grbaljskoj) (01cgrocr_250309.htm)
ENGLESKI: (3167086) (tenderi0308) ((MNE) Prva banka Crne Gore Podgorica | SALE OF A PARCEL in Lastva Grbaljska) (01cgrocr_250309.htm)
NEMACKI : (3167086) (tenderi0308) ((MNE) Prva banka Crne Gore Podgorica | SALE OF A PARCEL in Lastva Grbaljska) (01cgrocr_250309.htm)
SRPSKI : (3167087) (tenderi0308) ((CG) Uprava policije Crne Gore Podgorica | NABAVKA I SERVIS FOTOKOPIR APARATA (20/09)) (03cgrocr_250309.htm)
ENGLESKI: (3167087) (tenderi0308) ((MNE) Police Department of Montenegro Podgorica | PURCHASE AND SERVICING OF XEROX-MACHINES(20/09)) (03cgrocr_250309.htm)
NEMACKI : (3167087) (tenderi0308) ((MNE) Police Department of Montenegro Podgorica | PURCHASE AND SERVICING OF XEROX-MACHINES(20/09)) (03cgrocr_250309.htm)
SRPSKI : (3167091) (tenderi0308) ((CG) Montenegro Bonus Cetinje | PRODAJA POLOVNOG PUTNICKOG VOZILA) (09cgrocr_250309.htm)
ENGLESKI: (3167091) (tenderi0308) ((MNE) Montenegro Bonus Cetinje | SALE OF A USED PASSENGER VEHICLE) (09cgrocr_250309.htm)
NEMACKI : (3167091) (tenderi0308) ((MNE) Montenegro Bonus Cetinje | SALE OF A USED PASSENGER VEHICLE) (09cgrocr_250309.htm)
SRPSKI : (3167092) (tenderi0308) ((CG) Uprava carina Crne Gore Podgorica | PRODAJA GLISERA, PUTNICKOG VOZILA I PEKARSKE LINIJE) (10cgrocr_250309.htm)
ENGLESKI: (3167092) (tenderi0308) ((MNE) Duty Administration of Montenegro Podgorica | SALE OF A SPEED BOAT, PASSENGER VEHICLE AND BAKING LINE) (10cgrocr_250309.htm)
NEMACKI : (3167092) (tenderi0308) ((MNE) Duty Administration of Montenegro Podgorica | SALE OF A SPEED BOAT, PASSENGER VEHICLE AND BAKING LINE) (10cgrocr_250309.htm)
SRPSKI : (3166786) (tenderi0308) (Agencija za strana ulaganja i promociju izvoza Republike Srbije SIEPA Beograd | DODELA BESPOVRATNIH SREDSTAVA ZA FINANSIRANJE AKTIVNOSTI KOJE DOPRINOSE POVECANJU IZVOZA) (12polocr_200309.htm)
ENGLESKI: (3166786) (tenderi0308) (Agency for Foreign Investment and Export Promotion of the Rep. of Serbia SIEPA Belgrade | ALLOCATION OF NON-REPAYABLE FUNDS FOR ACTIVITIES PROMOTING EXPORT) (12polocr_200309.htm)
NEMACKI : (3166786) (tenderi0308) (Agentur für fremden Einlegen und Promotion des Ausfuhr der RS SIEPA Belgrad | ZUTEILEN VON RETTUNSLOSEN MITTELN FÜR DIE FINANZIERUNG DER AKTIVITÄTEN, DIE FÜR VERGROßERUNG DES AUSFUHR NUTZBAR SIND) (12polocr_200309.htm)
SRPSKI : (3166788) (tenderi0308) (Argonauts Consulting Limited predstavnistvo za jugoistocnu Evropu Beograd | PRODAJA VECINSKOG AKCIJSKOG KAPITALA Takovo akcionarskog drustva za osiguranje Kragujevac) (14polocr_200309.htm)
ENGLESKI: (3166788) (tenderi0308) (Argonauts Consulting Limited Regional Office for SEE Belgrade | SALE OF MAJORITY SHARE CAPITAL of Takovo joint stock insurance company Kragujevac) (14polocr_200309.htm)
NEMACKI : (3166788) (tenderi0308) (Argonauts Consulting Limited, Vertretung für südostliche Europa Belgrad | VERKAUF DES MEHRHEITLICHEN AKTIENKAPITALS der Aktiengesellschaft für die Versicherung Taovo Kragujevac) (14polocr_200309.htm)
SRPSKI : (3166941) (tenderi0308) (Agencija za privatizaciju Republike Srbije Beograd | PRODAJA IMOVINE PREDUZECA GK Hidrotehnika-Pomoravlje-Inzenjering u stecaju Jagodina) (01blcocr_210309.pdf)
ENGLESKI: (3166941) (tenderi0308) (Agency for Privatization of the Rep. of Serbia Belgarde | SALE OF PROPERTY OF GK Hidrotehnika-Inzenjering COMPANY in bankruptcy Jagodina) (01blcocr_210309.pdf)
NEMACKI : (3166941) (tenderi0308) (Agentur fur Privatisierung der Republik Serbien Belgrad | VERKAUF VOM VERMOGEN DES UNTERNEHMENS GK Hidrotehnika-Pomoravlje-Inzenjering im Konkursverfahren Jagodina) (01blcocr_210309.pdf)
SRPSKI : (3166942) (tenderi0308) (Agencija za privatizaciju Republike Srbije Beograd | PRODAJA STECAJNOG DUZNIKA AD livnica Vrsac u stecaju iz Vrsca KAO PRAVNOG LICA) (02blcocr_210309.pdf)
ENGLESKI: (3166942) (tenderi0308) (Agency for Privatization of the Rep. of Serbia Belgarde | SALE OF INSOLVENT DEBTOR AD Livnica Vrsac in bankruptcy from Vrsac AS A LEGAL ENTITY) (02blcocr_210309.pdf)
NEMACKI : (3166942) (tenderi0308) (Agentur fur Privatisierung der Republik Serbien Belgrad | VERKAUF VOM KONKURSGLAUBIGER AD Eisengiesserei Vrsac im Konkursverfahren aus Vrsac WIE RECHTLICHE PERSON) (02blcocr_210309.pdf)
SRPSKI : (3166943) (tenderi0308) (Agencija za privatizaciju Republike Srbije Beograd | PRODAJA IMOVINE KOMPANIJE Velika Morava DOO u stecaju Cuprija) (03blcocr_210309.htm)
ENGLESKI: (3166943) (tenderi0308) (Agency for Privatization of the Rep. of Serbia Belgarde | SALE OF PROPERTY OF Velika Morava DOO COMPANY in bankruptcy Cuprija) (03blcocr_210309.htm)
NEMACKI : (3166943) (tenderi0308) (Agentur fur Privatisierung der Republik Serbien Belgrad | VERKAUF VOM VERMOGEN DER KOMPANIE Velika Morava DOO im Konkursverfahren aus Cuprija) (03blcocr_210309.htm)
SRPSKI : (3166944) (tenderi0308) (Agencija za privatizaciju Republike Srbije Beograd | PRODAJA IMOVINE PREDUZECA DOO Biljna proizvodnja u stecaju iz Negotina) (04blcocr_210309.pdf)
ENGLESKI: (3166944) (tenderi0308) (Agency for Privatization of the Rep. of Serbia Belgarde | SALE OF PROPERTY OF Biljna proizvodnja DOO COMPANY in bankruptcy from Negotin) (04blcocr_210309.pdf)
NEMACKI : (3166944) (tenderi0308) (Agentur fur Privatisierung der Republik Serbien Belgrad | VERKAUF VOM VERMOGEN DES UNTERNEHMENS Doo Biljna proizvodnja im Konkursverfahren aus Negotin) (04blcocr_210309.pdf)
SRPSKI : (3166945) (tenderi0308) (Agencija za privatizaciju Republike Srbije Beograd | PRODAJA IMOVINE PREDUZECA RTB Bor Grupa Fabrika opreme i delova DOO u stecaju Bor) (05blcocr_210309.pdf)
ENGLESKI: (3166945) (tenderi0308) (Agency for Privatization of the Rep. of Serbia Belgarde | SALE OF PROPERTY OF MSB Bor Group of Factories for Equipment and Parts DOO COMPANY in bankruptcy from Bor) (05blcocr_210309.pdf)
NEMACKI : (3166945) (tenderi0308) (Agentur fur Privatisierung der Republik Serbien Belgrad | VERKAUF VOM VERMOGEN DES UNTERNEHMENS RTB Bor Fabrik der Ausrustung und Ersatzteile DOO im Konkursverfahren aus Bor) (05blcocr_210309.pdf)
SRPSKI : (3166946) (tenderi0308) (Agencija za privatizaciju Republike Srbije Beograd | PRODAJA IMOVINE PREDUZECA Fiaz AD u stecaju iz Prokuplja) (06blcocr_210309.pdf)
ENGLESKI: (3166946) (tenderi0308) (Agency for Privatization of the Rep. of Serbia Belgarde | SALE OF PROPERTY OF Fiaz AD in bankruptcy from Prokuplje) (06blcocr_210309.pdf)
NEMACKI : (3166946) (tenderi0308) (Agentur fur Privatisierung der Republik Serbien Belgrad | VERKAUF VOM VERMOGEN DES UNTERNEHMENS Fiaz AD im Konkursverfahren aus Prokuplje) (06blcocr_210309.pdf)
SRPSKI : (3166947) (tenderi0308) (Agencija za privatizaciju Republike Srbije Beograd | PRODAJA IMOVINE PREDUZECA UTP Srbija u stecaju iz Pirota) (07blcocr_210309.htm)
ENGLESKI: (3166947) (tenderi0308) (Agency for Privatization of the Rep. of Serbia Belgarde | SALE OF PROPERTY OF UTP Serbia in bankruptcy from Pirot) (07blcocr_210309.htm)
NEMACKI : (3166947) (tenderi0308) (Agentur fur Privatisierung der Republik Serbien Belgrad | VERKAUF VOM VERMOGEN DES UNTERNEHMENS UTP Srbija im Konkursverfahren aus Pirot) (07blcocr_210309.htm)
SRPSKI : (3166948) (tenderi0308) (Agencija za privatizaciju Republike Srbije Beograd | PRODAJA IMOVINE PREDUZECA DP Sinisa Nikolic-Dragos u stecaju iz Pirota) (08blcocr_210309.pdf)
ENGLESKI: (3166948) (tenderi0308) (Agency for Privatization of the Rep. of Serbia Belgarde | SALE OF PROPERTY OF SC Sinisa Nikolic-Dragos in bankruptcy from Pirot) (08blcocr_210309.pdf)
NEMACKI : (3166948) (tenderi0308) (Agentur fur Privatisierung der Republik Serbien Belgrad | VERKAUF VOM VERMOGEN DES UNTERNEHMENS DP Sinisa Nikolic-Dragos im Konkursverfahren aus Pirot) (08blcocr_210309.pdf)
SRPSKI : (3166979) (tenderi0308) ((CG) Radoje Dakic Podgorica | PRODAJA ZEMLJISTA u Podgorici) (13cgrocr_230309.htm)
ENGLESKI: (3166979) (tenderi0308) ((MNE) Radoje Dakic Podgorica | SALE OF LAND in Podgorica) (13cgrocr_230309.htm)
NEMACKI : (3166979) (tenderi0308) ((MNE) Radoje Dakic Podgorica | SALE OF LAND in Podgorica) (13cgrocr_230309.htm)
SRPSKI : (3167088) (tenderi0308) ((CG) Uprava policije Crne Gore Podgorica | NABAVKA USLUGA HEMIJSKOG CISCENJA I ODRZAVANJA ZELENIH POVRSINA (21/09)) (04cgrocr_250309.htm)
ENGLESKI: (3167088) (tenderi0308) ((MNE) Police Department of Montenegro Podgorica | PURCHASE OF DRY CLEANING SERVICES AND SERVICES FOR GREEN AREA MAINTENANCE (21/09)) (04cgrocr_250309.htm)
NEMACKI : (3167088) (tenderi0308) ((MNE) Police Department of Montenegro Podgorica | PURCHASE OF DRY CLEANING SERVICES AND SERVICES FOR GREEN AREA MAINTENANCE (21/09)) (04cgrocr_250309.htm)
SRPSKI : (3167090) (tenderi0308) ((CG) Uprava policije Crne Gore Podgorica | NABAVKA USLUGA ODRZAVANJA TERMOTEHNICKIH INSTALACIJA, VENTILACIJE I KLIMATIZACIJE (18/09)) (06cgrocr_250309.htm)
ENGLESKI: (3167090) (tenderi0308) ((MNE) Police Department of Montenegro Podgorica | PURCHASE OF MAINTENANCE SERVICES FOR THERMOTECHNICAL INSTALLATIONS, VENTILATION AND AIR CONDITIONING (18/09)) (06cgrocr_250309.htm)
NEMACKI : (3167090) (tenderi0308) ((MNE) Police Department of Montenegro Podgorica | PURCHASE OF MAINTENANCE SERVICES FOR THERMOTECHNICAL INSTALLATIONS, VENTILATION AND AIR CONDITIONING (18/09)) (06cgrocr_250309.htm)
SRPSKI : (3166950) (tenderi0308) (Gradnja Kladovo u stecaju iz Kladova | PRODAJA NEPOKRETNE I POKRETNE IMOVINE PREDUZECA) (18polocr_210309.htm)
ENGLESKI: (3166950) (tenderi0308) (Gradnja Kladovo in bankruptcy from Kladovo | SALE OF IMMOVABLE AND MOVABLE COMPANY PROPERTY) (18polocr_210309.htm)
NEMACKI : (3166950) (tenderi0308) (Gradnja Kladovo im konkursverfahren aus Kladovo | VERKAUF VON MOBILIEN UND IMMOBILIEN DES UNTERNEHMENS) (18polocr_210309.htm)
SRPSKI : (3166951) (tenderi0308) (JP Zavod za izgradnju grada Novi Sad | IZRADA ARHITEKTONSKOG RESENJA za opstegradski centar) (19polocr_210309.htm)
ENGLESKI: (3166951) (tenderi0308) (PC Institute for City Construction of Novi Sad | PRODUCTION OF ARCHITECTURAL DESIGN for general city center) (19polocr_210309.htm)
NEMACKI : (3166951) (tenderi0308) (Bauamt Novi Sad | AUSARBEITUNG DER ARCHITEKTONISCHEN LOSUNG fur Stadtzentrum) (19polocr_210309.htm)
SRPSKI : (3166956) (tenderi0308) (JP Zeleznice Srbije Beograd | NABAVKA USLUGA REMONTA 4 DIZEL MOTORA MAN LUE 210 (93/2008)) (25danocr_210309.htm)
ENGLESKI: (3166956) (tenderi0308) (PC Serbian Railways Belgrade | PURCHASE OF REPAIR SERVICES FOR DIESEL MOTOR MAN LUE 210 (93/2008)) (25danocr_210309.htm)
NEMACKI : (3166956) (tenderi0308) (Eisenbahnen Serbiens Belgrad | REMONT VOM 4 DISEL MOTOR MAN LUE 210 (93/2008)) (25danocr_210309.htm)
SRPSKI : (3166959) (tenderi0308) (Krajina vino u stecaju Negotin | PRODAJA IMOVINE PREDUZECA) (02polocr_220309.htm)
ENGLESKI: (3166959) (tenderi0308) (Krajina vino in bankruptcy Negotin | SALE OF COMPANY PROPERTY) (02polocr_220309.htm)
NEMACKI : (3166959) (tenderi0308) (Krajina vino im Konkursverfahren aus Negotin | VERKAUF VOM VERMOGEN DES UNTERNEHMENS) (02polocr_220309.htm)
SRPSKI : (3166963) (tenderi0308) (Titan Cementara Kosjeric | PRODAJA OBJEKATA IZ DODATNIH DELATNOSTI) (02polocr_230309.htm)
ENGLESKI: (3166963) (tenderi0308) (Titan Cement Factory Kosjeric | SALE OF ADDITIONAL ACTIVITIES FACILITIES) (02polocr_230309.htm)
NEMACKI : (3166963) (tenderi0308) (Zementfabrik Titan Kosjeric | VERKAUF VON OBJEKTEN) (02polocr_230309.htm)
SRPSKI : (3166966) (tenderi0308) (Sekretarijat za privredu grada Beograda, Uprava za poljoprivredu | FINANSIRANJE PROJEKATA ZA UNAPREDJENJE I PODSTICANJE POLJOPRIVREDNE PROIZVODNJE) (04polocr_230309.htm)
ENGLESKI: (3166966) (tenderi0308) (Department for Economy of the City of Belgrade, Agricultural Administration | PROJECT FINANCING FOR THE PROMOTION AND INSTIGATION OF FARMING PRODUCTION) (04polocr_230309.htm)
NEMACKI : (3166966) (tenderi0308) (Sekreteriaet fur die Wirtschaft der Stadt Belgrad, Verwaltung fur die landwirtschaft | FINANZIERUNG DER PROJEKTE FUR STIMULANZ DER LANDWIRTSCHAFTLICHEN PRODUKTION) (04polocr_230309.htm)
SRPSKI : (3166969) (tenderi0308) ((CG) Zavod za udzbenike i nastavna sredstva Podgorica | NABAVKA RUKOPISA ZA UDZBENIKE I RAZREDA OSNOVNE SKOLE) (02cgrocr_230309.htm)
ENGLESKI: (3166969) (tenderi0308) ((MNE) Institute for Schoolbooks and Teaching Material Podgorica | PURCHASE OF SCRIPTS FOR TEXTBOOKS FOR 1. GRADE OF ELEMENTARY SCHOOL) (02cgrocr_230309.htm)
NEMACKI : (3166969) (tenderi0308) ((MON) Anstalt fur die Schulbucher Podgorica | BESCHAFFUNG DER HANDSCHRIFTEN FUR DIE SCHULBUCHER DER ERSTE KLASSE VON GRUNDSCHULE) (02cgrocr_230309.htm)
SRPSKI : (3167041) (tenderi0308) (Erste Invest Beograd | POZIV ZA UPIS I UPLATU INVESTICIONIH JEDINICA Otvorenog investicionog fonda Erste Balanced) (06danocr_240309.htm)
ENGLESKI: (3167041) (tenderi0308) (Erste Invest Belgrade | INVITATION OF TENDERS FOR REGISTRATION AND PAYMENT OF INVESTMENT UNITS of the Open Investment Fund of Erste Balanced) (06danocr_240309.htm)
NEMACKI : (3167041) (tenderi0308) (Erste Invest Belgrad I RUF FÜR EINSCHREIBUNG UND EINZAHLUNG DER INVESTITIONSEINHEITEN des öffentlichen Investitionsfonds Erste Balanced) (06danocr_240309.htm)
SRPSKI : (3167044) (tenderi0308) ((CG) Opstina Bar | DODELA SREDSTAVA ZA PROJEKTE NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA) (03cgrocr_240309.htm)
ENGLESKI: (3167044) (tenderi0308) ((MNE) Bar Municipality | ALOCATION OF FUNDS TO NONGOVERMENTAL ORGANIZATIONS PROJECTS) (03cgrocr_240309.htm)
NEMACKI : (3167044) (tenderi0308) ((MON) Gemeinde Bar I ZUTEILEN VON MITTELN FÜR DIE PROJEKTE) (03cgrocr_240309.htm)
SRPSKI : (3167079) (tenderi0308) (EPS-PD Termoelektrane Nikola Tesla Obrenovac | NABAVKA KAMIONA (5789/09)) (03danocr_250309.htm)
ENGLESKI: (3167079) (tenderi0308) (EPS-PD Thermal Power Plants Nikola Tesla Obrenovac | PURCHASE OF TRUCKS (5789/09)) (03danocr_250309.htm)
NEMACKI : (3167079) (tenderi0308) (EPS-PD Kohlekraftwerke Nikola Tesla Obrenovac I BESCHAFFUNG VOM LKW (5789/09)) (03danocr_250309.htm)
SRPSKI : (3167081) (tenderi0308) (Poslovni sistem Grmec u stecaju Zemun | PRODAJA POSLOVNE ZGRADE u Krnjaci) (05danocr_250309.htm)
ENGLESKI: (3167081) (tenderi0308) (Business System Grmec in bankruptcy Zemun | SALE OF BUSINESS BUILDING in Krnjaca) (05danocr_250309.htm)
NEMACKI : (3167081) (tenderi0308) (Geschäftssystem Grmec im Konkursverfahren Zemun I VERKAUF VOM GESCHÄFTSGEBÄUDE in Krnjaca) (05danocr_250309.htm)
SRPSKI : (3167089) (tenderi0308) ((CG) Agencija za nacionalnu bezbjednost Podgorica | NABAVKA KANCELARIJSKOG I POTROSNOG MATERIJALA (03/09)) (05cgrocr_250309.htm)
ENGLESKI: (3167089) (tenderi0308) ((MNE) Agency for National Security Podgorica | PURCHASE OF OFFICE AND EXPENDABLE MATERIAL (03/09)) (05cgrocr_250309.htm)
NEMACKI : (3167089) (tenderi0308) ((MON) Agentur für Nationalsicherheit Podgorica I BESCHAFFUNG VON BÜRO- UND VERBRAUCHSMATERIAL (03/09)) (05cgrocr_250309.htm)
SRPSKI : (3167146) (tenderi0308) (Poreska uprava, Filijala Stara Pazova | PRODAJA MASINA ZA PRERADU MESA) (01nsdocr_260309.htm)
ENGLESKI: (3167146) (tenderi0308) (Tax Administration, Stara Pazova Subsidiary | SALE OF MEAT PROCESSING MACHINES) (01nsdocr_260309.htm)
NEMACKI : (3167146) (tenderi0308) (Steuerverwaltung, Filiale Stara Pazova I VERKAUF VON MASCHINEN FÜR DIE FLEISCHVERARBEITUNG) (01nsdocr_260309.htm)
SRPSKI : (3167147) (tenderi0308) (Skupstina opstine Kanjiza | DAVANJE U ZAKUP ZGRADE UGOSTITELJSTVA Vigado u Kanjizi) (02nsdocr_260309.htm)
ENGLESKI: (3167147) (tenderi0308) (Municipal Assembly of Kanjiza | CATERING INDUSTRY BUILDING Vigado in Kanjiza FOR LEASE) (02nsdocr_260309.htm)
NEMACKI : (3167147) (tenderi0308) (Parlament der Gemeinde Kanjiza I VERMIETUNG VOM GASTWIRTSCHFTLICHEN GEBÄUDE Vigado in Kanjiza) (02nsdocr_260309.htm)
SRPSKI : (3167148) (tenderi0308) (Poreska uprava, Filijala Becej | PRODAJA MASINA ZA OBRADU DRVETA) (03nsdocr_260309.htm)
ENGLESKI: (3167148) (tenderi0308) (Tax Administration, Becej Subsidiary | SALE OF WOOD PROCESSING MACHINES) (03nsdocr_260309.htm)
NEMACKI : (3167148) (tenderi0308) (Steuerverwaltung, Filiale Becej I VERKAUF DER MASCHINEN FÜR DIE HOLZVERARBEITUNG) (03nsdocr_260309.htm)
SRPSKI : (3167149) (tenderi0308) (Vojvodjanska banka, Filijala Zrenjanin | PRODAJA PORODICNE STAMBENE ZGRADE u Zrnjaninu) (04nsdocr_260309.htm)
ENGLESKI: (3167149) (tenderi0308) (Vojvodjanska banka, Zrenjanin Subsidiary | SALE OF A FAMILIY BUILDING in Zrenjanin) (04nsdocr_260309.htm)
NEMACKI : (3167149) (tenderi0308) (Vojvodiner Bank, Filiale Zrenjanin I VERKAUF DES FAMILIENWOHNGEBÄUDES in Zrenjanin) (04nsdocr_260309.htm)
SRPSKI : (3167150) (tenderi0308) (Osnovna skola Oslobodioci Beograda Beograd | NABAVKA USLUGA IZVODJENJA JEDNODNEVNE EKSKURZIJE) (05borocr_260309.htm)
ENGLESKI: (3167150) (tenderi0308) (Elementary School Oslobodioci Beograda Belgrade| PURCHASE OF SERVICES FOR ONE-DAY EXCURSION REALIZATION) (05borocr_260309.htm)
NEMACKI : (3167150) (tenderi0308) (Grundschule Oslobodioci Beograda Belgrad I EINTÄGIGE SCHULAUSFLÜGE) (05borocr_260309.htm)
SRPSKI : (3167151) (tenderi0308) (Osnovna skola Milija Rakic Cerovac | NABAVKA USLUGA IZVODJENJA EKSKURZIJE) (06borocr_260309.htm)
ENGLESKI: (3167151) (tenderi0308) (Elementary School Milija Rakic Cerovac | PURCHASE OFSERVICES FOR EXCURSION REALIZATION) (06borocr_260309.htm)
NEMACKI : (3167151) (tenderi0308) (Grundschule Milija Rakic Cerovac I SCHULAUSFLÜGE) (06borocr_260309.htm)
SRPSKI : (3167152) (tenderi0308) (Osnovna skola Stanoje Glavas Glibovac | NABAVKA USLUGA IZVODJENJA EKSKURZIJA) (07borocr_260309.htm)
ENGLESKI: (3167152) (tenderi0308) (Elementary School Stanoje Glavas Glibovac | PURCHASE OF SERVICES FOR EXCURSION REALIZATION) (07borocr_260309.htm)
NEMACKI : (3167152) (tenderi0308) (Grundschule Stanoje Glavas Glibovac I SCHULAUSFLÜGE) (07borocr_260309.htm)
SRPSKI : (3167153) (tenderi0308) (Osnovna skola Tatomir Andjelic Mrcajevci | NABAVKA USLUGA IZVODJENJA EKSKURZIJA) (08borocr_260309.htm)
ENGLESKI: (3167153) (tenderi0308) (Elementary School Tatomir Andjelic Mrcajevci | PURCHASE OF SERVICES FOR EXCURSION REALIZATION) (08borocr_260309.htm)
NEMACKI : (3167153) (tenderi0308) (Grundschule Tatomir Andjelic Mrcajevci I SCHULAUSFLÜGE) (08borocr_260309.htm)
SRPSKI : (3167154) (tenderi0308) (Akcijski fond Republike Srbije Beograd | PRODAJA AKCIJA PREDUZECA Pobeda Svrljig) (09polocr_260309.htm)
ENGLESKI: (3167154) (tenderi0308) (Stock Fund of the Rep. of Serbia Belgrade | SALE OF SHARES of Pobeda Svrljig COMPANY) (09polocr_260309.htm)
NEMACKI : (3167154) (tenderi0308) (Aktienfond der Republik Serbien Belgrad I VERKAUF DER AKTIEN VOM UNTERNEHMEN POBEDA aus Svrljig) (09polocr_260309.htm)
SRPSKI : (3167155) (tenderi0308) (Agencija za investicije grada Beograda | IZVODJENJE RADOVA NA HITNIM INTERVENCIJAMA) (10polocr_260309.htm)
ENGLESKI: (3167155) (tenderi0308) (Agency for Investments of the City of Belgrade | CONSTRUCTION WORKS ON URGENT INTERVENTIONS) (10polocr_260309.htm)
NEMACKI : (3167155) (tenderi0308) (Agentur für die Investitionen der Stadt belgrad I ARBEITEN AUF DEN DRIGENDEN INTERVENTIONEN) (10polocr_260309.htm)
SRPSKI : (3167156) (tenderi0308) (Osnovna skola Nikola Tesla u Novim Banovcima | NABAVKA USLUGA REALIZACIJE EKSKURZIJE) (13danocr_260309.htm)
ENGLESKI: (3167156) (tenderi0308) (Elementary School Nikola Tesla in New Banovci | PURCHASE OF SERVICES FOR EXCURSION REALIZATION) (13danocr_260309.htm)
NEMACKI : (3167156) (tenderi0308) (Grundschule Nikola Tesla aus Novi Banovci I REALISATION DER SCHULAUSFLÜGE) (13danocr_260309.htm)
SRPSKI : (3167157) (tenderi0308) (OS Slobodan Savkovic Stari Banovci | NABAVKA USLUGA IZVODJENJA JEDNODNEVNE EKSKURZIJE) (15danocr_260309.htm)
ENGLESKI: (3167157) (tenderi0308) (ES Slobodan Savkovic Stari Banovci | PURCHASE OF SERVICES OF ONE-DAY EXCURSION REALIZATION) (15danocr_260309.htm)
NEMACKI : (3167157) (tenderi0308) (Grundschule Slobodan Savkovic aus Stari Banovci I EINTÄGIGE SCHULAUSFLÜGE) (15danocr_260309.htm)
SRPSKI : (3167158) (tenderi0308) (Poreska uprava, Filijala Arandjelovac | PRODAJA ZEMLJISTA u Aranjdelovcu) (16danocr_260309.htm)
ENGLESKI: (3167158) (tenderi0308) (Tax Administration, Arandjelovac Subsidiary | SALE OF LAND in Aranjdelovac) (16danocr_260309.htm)
NEMACKI : (3167158) (tenderi0308) (Steuerverwaltung, Filiale Arandjelovac I VERKAUF VOM GRUNDSTÜCK in Arandjelovac) (16danocr_260309.htm)
SRPSKI : (3167159) (tenderi0308) (JKP Zelenilo-Beograd | PRODAJA DRVNE MASE MEKIH LISCARA) (17danocr_260309.htm)
ENGLESKI: (3167159) (tenderi0308) (PCU Zelenilo-Belgrade | SALE OF WOOD MASS) (17danocr_260309.htm)
NEMACKI : (3167159) (tenderi0308) (Kommunaldienst Zelenilo Belgrad I VERKAUF VOM HOLZ DER LAUBBÄUME) (17danocr_260309.htm)
SRPSKI : (3167160) (tenderi0308) (Osnovna skola Svetislav Golubovic Mitraljeta Batajnica | NABAVKA USLUGA IZVODJENJA JEDNODNEVNIH EKSKURZIJA) (18novocr_260309.htm)
ENGLESKI: (3167160) (tenderi0308) (Elementary School Svetislav Golubovic Mitraljeta Batajnica | PURCHASE OF SERVICES FOR ONE-DAY EXCURSIONS REALIZATION) (18novocr_260309.htm)
NEMACKI : (3167160) (tenderi0308) (Grundschule Svetislav Golubovic Mitraljeta Batajnica I EINTÄGIGE SCHULAUSFLÜGE) (18novocr_260309.htm)
SRPSKI : (3167161) (tenderi0308) ((CG) Opstina Berane, Sektor za finansije, razvoj i saobracaj | NABAVKA ELEKTRO, VODOVODNOG I DRUGOG MATERIJALA (08/09)) (01cgrocr_260309.htm)
ENGLESKI: (3167161) (tenderi0308) ((MNE) Berane Municipality, Sector for Finance, Development and Traffic | PURCHASE OF ELECTRIC, PLUMBING AND OTHER MATERIAL (08/09)) (01cgrocr_260309.htm)
NEMACKI : (3167161) (tenderi0308) ((MON) Gemeinde Berane, Sektor für Finanz, Entwicklung und Verkehr I BESCHAFFUNG VON ELEKTRO- UND WASSERLEITUNGSMATERIAL (08/09)) (01cgrocr_260309.htm)
SRPSKI : (3167162) (tenderi0308) ((CG) Posta Crne Gore Podgorica | NABAVKA MANIPULATIVNIH OBRAZACA (06/09)) (02cgrocr_260309.htm)
ENGLESKI: (3167162) (tenderi0308) ((MNE) Montenegro Post Podgorica | PURCHASE OF MANIPULATIVE FORMS (06/09)) (02cgrocr_260309.htm)
NEMACKI : (3167162) (tenderi0308) ((MON) Post von Montenegro Podgorica I BESCHAFFUNG VON MANIPULIERBAREN FORMULAREN (06/09)) (02cgrocr_260309.htm)
SRPSKI : (3167163) (tenderi0308) ((CG) Uprava policije Crne Gore Podgorica | NABAVKA NAMIRNICA (10-01/09)) (03cgrocr_260309.htm)
ENGLESKI: (3167163) (tenderi0308) ((MNE) Police Department of Montenegro Podgorica | PURCHASE OF PROVISIONS (10-01/09)) (03cgrocr_260309.htm)
NEMACKI : (3167163) (tenderi0308) ((MON) Polizeiverwaltung von Montenegro Podgorica I BESCHAFFUNG VOM LEBENSMITTEL (10-01/09)) (03cgrocr_260309.htm)
SRPSKI : (3167164) (tenderi0308) ((CG) Zeljeznicka infrastruktura Crne Gore Podgorica | NABAVKA USLUGA OSIGURANJA ZAPOSLENIH (07/09)) (04cgrocr_260309.htm)
ENGLESKI: (3167164) (tenderi0308) ((MNE) Montenegro Rail Infrastructure Podgorica | PURCHASE OF SERVICES OF INSURANCE FOR EMPLOYS (07/09)) (04cgrocr_260309.htm)
NEMACKI : (3167164) (tenderi0308) ((MON) Eisenbahninfrastruktur von Montenegro Podgorica I VERSICHERUNG DER BESCHÄFTIGTEN (07/09)) (04cgrocr_260309.htm)
SRPSKI : (3167165) (tenderi0308) ((CG) T-Mobile Podgorica | NABAVKA USLUGA IZRADE PROJEKTNE TEHNICKE DOKUMENTACIJE FAZA KONSTRUKCIJE) (06cgrocr_260309.htm)
ENGLESKI: (3167165) (tenderi0308) ((MNE) T-Mobile Podgorica | PURCHASE OF SERVICES OF TECHNICAL DOCUMENTATION PRODUCTION FOR CONSTRUCTION STAGES) (06cgrocr_260309.htm)
NEMACKI : (3167165) (tenderi0308) ((MON) T-Mobile Podgorica I AUSARBEITUNG DER TECHNISCHEN DOKUMENTATION VON PHASEN DER KONSTRUKTION) (06cgrocr_260309.htm)
SRPSKI : (3167166) (tenderi0308) ((CG) JU OS Milija Nikcevic Klicevo | NABAVKA USLUGA IZVODJENJA EKSKURZIJE) (05cgrocr_260309.htm)
ENGLESKI: (3167166) (tenderi0308) ((MNE) PI ES Milija Nikcevic Klicevo | PURCHASE OF SERVICES FOR EXCURSION REALIZATION) (05cgrocr_260309.htm)
NEMACKI : (3167166) (tenderi0308) ((MON) Grundschule Milija Nikcevic Klicevo I SCHULAUSFLÜGE) (05cgrocr_260309.htm)
SRPSKI : (3167167) (tenderi0308) (MarkSoft konsalting i Zaposlenje.org | ORGANIZUJU SEMINAR Menadzer prodaje) (01emldig_260309.pdf)
ENGLESKI: (3167167) (tenderi0308) (MarkSoft Consulting and Employment.org | ORGANIZES A SEMINARY Sales Manager) (01emldig_260309.pdf)
NEMACKI : (3167167) (tenderi0308) (MarkSoft konsalting i Zaposlenje.org | organisiert SEMINAR - MENAGER DES VERKAUFS) (01emldig_260309.pdf)
SRPSKI : (3167185) (tenderi0308) (Osnovna skola 22. oktobar u Surcinu | NABAVKA USLUGA IZVODJENJA JEDNODNEVNIH EKSKURZIJA) (02borocr_270309.htm)
ENGLESKI: (3167185) (tenderi0308) (Elementary School 22. oktobar in Surcin | PURCHASE OF SERVICES OF ONE-DAY EXCURSIONS REALIZATION) (02borocr_270309.htm)
NEMACKI : (3167185) (tenderi0308) (Grundschule 22. Oktober in Surcin I EINTÄGIGE SCHULAUSFLÜGE) (02borocr_270309.htm)
SRPSKI : (3167186) (tenderi0308) (OS Nikola Tesla Golobok | NABAVKA USLUGA IZVODJENJA EKSKURZIJA) (03borocr_270309.htm)
ENGLESKI: (3167186) (tenderi0308) (ES Nikola Tesla Golobok | PURCHASE OF SERVICES OF EXCURSION REALIZATION) (03borocr_270309.htm)
NEMACKI : (3167186) (tenderi0308) (Grundschule Nikola Tesla Golobok I SCHULAUSFLÜGE) (03borocr_270309.htm)
SRPSKI : (3167188) (tenderi0308) (JP Poslovni prostor Zvezdara Beograd | DAVANJE U ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA u beogradu) (05borocr_270309.htm)
ENGLESKI: (3167188) (tenderi0308) (PC Poslovni prostor Zvezdara Belgrade | BUSINESS SPACE FOR LEASE in Belgrade) (05borocr_270309.htm)
NEMACKI : (3167188) (tenderi0308) (Geschäftsraum Zvezdara Belgrad I VERMIETUNG VOM GESCHÄFTSRAUM in Belgrad) (05borocr_270309.htm)
SRPSKI : (3167190) (tenderi0308) (Energoprojekt Visokogradnja Beograd | PRODAJA POSLOVNOG PROSTORA u Novom Beogradu) (07polocr_270309.htm)
ENGLESKI: (3167190) (tenderi0308) (Energoprojekt Building Consruction Belgrade | SALE OF BUSINESS SPACE in New Belgrade) (07polocr_270309.htm)
NEMACKI : (3167190) (tenderi0308) (Energoprojekt Visokogradnja Belgrad I VERKAUF DES GESCHÄFTSRAUMS in Novi Belgrad) (07polocr_270309.htm)
SRPSKI : (3167191) (tenderi0308) (Kompanija Ratko Mitrovic Novi Beograd | PRODAJA STAMBENO-POSLOVNIH ZGRADA, POSLOVNE I UPRAVNE ZGRADE u Beogradu) (08polocr_270309.htm)
ENGLESKI: (3167191) (tenderi0308) (Ratko Mitrovic Company New Belgrade | SALE OF RESIDENTIAL-BUSINESS BUILDINGS, BUSINESS AND ADMINISTRATION BUILDING in Belgrade) (08polocr_270309.htm)
NEMACKI : (3167191) (tenderi0308) (Kompanie Ratko Mitrovic Novi Beograd I VERKAUF VON WOHN-GESCHÄFTSGEBÄUDEN, GESCHÄFTS- UND VERWALTUNGSGEBÄUDE in Belgrad) (08polocr_270309.htm)
SRPSKI : (3167192) (tenderi0308) (Americka agencija za medjunarodni razvoj USAID Beograd | NABAVKA USLUGA ANALIZE UTICAJA GLOBALNE FINANSIJSKE KRIZE NA SRPSKI AGRAR) (09polocr_270309.htm)
ENGLESKI: (3167192) (tenderi0308) (United States Agency for International Development USAID Belgrade | PURCHASE OF SERVICES OF ANALYSIS OF THE GLOBAL FINANCIAL CRYSIS IMPACT ON SERBIAN AGRICULTURE) (09polocr_270309.htm)
NEMACKI : (3167192) (tenderi0308) (Amerikanische Agentur für die Internationalentwicklung USAID Belgrad I ANALYSE DES EINFLUSSES VON GLOBALEN FINANZKRISE AUF SERBISCHEM AGRAR) (09polocr_270309.htm)
SRPSKI : (3167195) (tenderi0308) (Medicinska skola Beograd | NABAVKA USLUGA IZVODJENJA EKSKURZIJA) (12gljocr_270309.htm)
ENGLESKI: (3167195) (tenderi0308) (Medical School Belgrade | PURCHASE OF SERVICES OF EXCURSION REALIZATION) (12gljocr_270309.htm)
NEMACKI : (3167195) (tenderi0308) (Medizinische Schule Belgrad I SCHULAUSFLÜGE) (12gljocr_270309.htm)
SRPSKI : (3167196) (tenderi0308) (Osnovna skola Ivo Andric Pranjani | NABAVKA USLUGA IZVODJENJA EKSKURZIJA) (13danocr_270309.htm)
ENGLESKI: (3167196) (tenderi0308) (Elementary School Ivo Andric Pranjani | PURCHASE OF SERVICES OF EXCURSION REALIZATION) (13danocr_270309.htm)
NEMACKI : (3167196) (tenderi0308) (Grundschule Ivo Andric Pranjani I SCHULAUSFLÜGE) (13danocr_270309.htm)
SRPSKI : (3167197) (tenderi0308) (Osnovna skola Milos Crnjanski iz Ilandze | NABAVKA USLUGA IZVODJENJA EKSKURZIJE) (14danocr_270309.htm)
ENGLESKI: (3167197) (tenderi0308) (Elementary School Milos Crnjanski from Ilandza | PURCHASE OF EXCURSION REALIZATION SERVICES) (14danocr_270309.htm)
NEMACKI : (3167197) (tenderi0308) (Grundschule Milos Crnjanski aus Ilandza I SCHULAUSFLÜGE) (14danocr_270309.htm)
SRPSKI : (3167198) (tenderi0308) (Osnovna skola Vuk Karadzic Presevo | NABAVKA USLUGA I IZVODJENJA EKSKURZIJE) (15danocr_270309.htm)
ENGLESKI: (3167198) (tenderi0308) (Elementary School Vuk Karadzic Presevo | PURCHASE OF SERVICES OF EXCURSION REALIZATION) (15danocr_270309.htm)
NEMACKI : (3167198) (tenderi0308) (Grundschule Vuk Karadzic Presevo I SCHULAUSFLÜGE) (15danocr_270309.htm)
SRPSKI : (3167199) (tenderi0308) (Osnovna skola Janko Veselinovic Crna Bara | NABAVKA USLUGA IZVODJENJA EKSKURZIJA) (16danocr_270309.htm)
ENGLESKI: (3167199) (tenderi0308) (Elementary School Janko Veselinovic Crna Bara | PURCHASE OF SERVICES OF EXCURSION REALIZATION) (16danocr_270309.htm)
NEMACKI : (3167199) (tenderi0308) (Grundschule Janko Veselinovic Crna Bara I SCHULAUSFLÜGE) (16danocr_270309.htm)
SRPSKI : (3167201) (tenderi0308) (JP Poslovni prostor Vozdovac Beograd | DAVANJE U ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA u Beogradu) (18danocr_270309.htm)
ENGLESKI: (3167201) (tenderi0308) (PC Poslovni prostor Vozdovac Belgrade | BUSINESS SPACE FOR LEASE in Belgrade) (18danocr_270309.htm)
NEMACKI : (3167201) (tenderi0308) (Geschäftsraum Vozdovac Belgrad I VERMIETUNG DES GESCHÄFTSRAUMS in Belgrad) (18danocr_270309.htm)
SRPSKI : (3167184) (tenderi0308) (Eurobank EFG Beograd | PRODAJA PORODICNE STAMBENE ZGRADE u Starcevu I STANA u Mladenovcu) (01blcocr_270309.htm)
ENGLESKI: (3167184) (tenderi0308) (Eurobank EFG Belgrade | SALE OF A FAMILY BUILDING in Starcevo and A HOUSING in Mladenovac) (01blcocr_270309.htm)
NEMACKI : (3167184) (tenderi0308) (Eurobank EFG Belgrad I VERKAUF VON FAMILIENWOHNGEBÄUDE in Starcevo UND WOHNUNG in Mladenovac) (01blcocr_270309.htm)
SRPSKI : (3167187) (tenderi0308) (NIS Petrol Jugopetrol, PO Juzna Morava Leskovac | PRODAJA POLOVNIH PUTNICKIH VOZILA) (04borocr_270309.htm)
ENGLESKI: (3167187) (tenderi0308) (NIS Petrol Jugopetrol, PO Juzna Morava Leskovac | SALE OF USED PASSENGER VEHICLES) (04borocr_270309.htm)
NEMACKI : (3167187) (tenderi0308) (Ölindustrie Serbiens - NIS Petrol Jugopetrol, PO Juzna Morava Leskovac I VERKAUF VON GEBRAUCHTWAGEN) (04borocr_270309.htm)
SRPSKI : (3167189) (tenderi0308) (KBC Banka Beograd | PRODAJA POSLOVNOG I STAMBENOG PROSTORA U VLASNISTVU BANKE) (06polocr_270309.htm)
ENGLESKI: (3167189) (tenderi0308) (KBC Bank Belgrade | SALE OF BUSINESS AND RESIDANTIAL SPACE OWNED BY THE BANK) (06polocr_270309.htm)
NEMACKI : (3167189) (tenderi0308) (KBC Bank Belgrad I VERKAUF VON GESCHÄFTS- UND WOHNRAUM IM EIGENTUM DER BANK) (06polocr_270309.htm)
SRPSKI : (3167193) (tenderi0308) (Agencija za privatizaciju Republike Srbije Beograd | PRODAJA DELA POKRETNE I NEPOKRETNE IMOVINE PREDUZECA Zorka-Mineralna djubriva AD u restrukturiranju Sabac) (10polocr_270309.pdf)
ENGLESKI: (3167193) (tenderi0308) (Privatization Agency of the Republic of Serbia Belgrade | SALE OF A PART OF MOVABLE AND IMMOVABLE PROPERTY OF Zorka-Mineralna djubriva AD COMPANY in restructuring Sabac) (10polocr_270309.pdf)
NEMACKI : (3167193) (tenderi0308) (Agentur für die Privatisierung der Republik Serbien Belgrad I VERKAUF VON EINEM TEIL DER MOBILIE UND IMMOBILIE DES UNTERNEHMENS Zorka-Mineralna djubriva AD in der Restrukturierung Sabac) (10polocr_270309.pdf)
SRPSKI : (3167194) (tenderi0308) (Ministarstvo omladine i sporta Republike Srbije Beograd | SUFINANSIRANJE PROGRAMA I PROJEKATA U OBLASTI OMLADINSKE POLITIKE) (11polocr_270309.htm)
ENGLESKI: (3167194) (tenderi0308) (Ministry of Youth and Sports of the Rep. of Serbia Belgrade | COFINANCING OF PROGRAMMES AND PROJECTS in the field of Youth Policy) (11polocr_270309.htm)
NEMACKI : (3167194) (tenderi0308) (Ministerium für Jugendlichen und Sport Serbiens Belgrad I SUFINANZIERUNG VON PROGRAMM UND PROJEKTEN IM BEREICH DER JUDENDLICHEN POLITIK) (11polocr_270309.htm)
SRPSKI : (3167200) (tenderi0308) (EPS-PD Termoelektrane Nikola Tesla, Ogranak drustva TENT B Obrenovac | NABAVKA USLUGA U OKVIRU REMONTA BLOKA B1 I B2 (5599/B-1)) (17danocr_270309.htm)
ENGLESKI: (3167200) (tenderi0308) (EPS-PD Termoelektrane Nikola Tesla, Branch of TENT B Association Obrenovac | PURCHASE OF SERVICES WITHIN THE REPAIR OF B1 AND B2 BLOCK (5599/B-1)) (17danocr_270309.htm)
NEMACKI : (3167200) (tenderi0308) (EPS-PD Kohlekraftwerke Nikola Tesla, Zweig der Gesellschaft TENT B Obrenovac I BESCHAFFUNG DER LEISTUNGEN IM RAHMEN DER REPARATUR VOM BLOCK B1 UND B2 (5599/B-1)) (17danocr_270309.htm)
SRPSKI : (3167294) (tenderi0308) (Tekstilno tehnoloska i poljoprivredna skola Despot Djuradj Smederevo | NABAVKA USLUGA REALIZACIJE EKSKURZIJA) (02danocr_280309.htm)
ENGLESKI: (3167294) (tenderi0308) (Textile, Technological and Farming School Despot Djuradj Smederevo | PURCHASE OF EXCURSION REALIZATION SERVICES) (02danocr_280309.htm)
NEMACKI : (3167294) (tenderi0308) (Textil-technologische und landwirtschaftliche Schule Despot Djuradj Smederevo I SCHULAUSFLÜGE) (02danocr_280309.htm)
SRPSKI : (3167295) (tenderi0308) (Srednja turisticka skola Beograd | NABAVKA USLUGA IZVODJENJA EKSKURZIJE) (03danocr_280309.htm)
ENGLESKI: (3167295) (tenderi0308) (Secondary School for Tourism Belgrade | PURCHASE OF EXCURSION REALIZATION SERVICES) (03danocr_280309.htm)
NEMACKI : (3167295) (tenderi0308) (Touristische Schule Belgrad I SCHULAUSFLÜGE) (03danocr_280309.htm)
SRPSKI : (3167296) (tenderi0308) (JP za upravljanje poslovnim prostorom Poslovni prostor opstine Stari Grad Beograd | DAVANJE U ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA u Beogradu) (04borocr_280309.htm)
ENGLESKI: (3167296) (tenderi0308) (PC for the Management of Business Space Poslovni prostor in Stari Grad Municipality Belgrade | BUSINESS SPACE FOR LEASE in Belgrade) (04borocr_280309.htm)
NEMACKI : (3167296) (tenderi0308) (Geschäftsraum der Gemeinde Stari Grad Belgrad I VERMIETUNG VOM GESCHÄFTSRAUM in Belgrad) (04borocr_280309.htm)
SRPSKI : (3167297) (tenderi0308) (JP Poslovni prostor Zvezdara Beograd | DAVANJE U ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA u Beogradu) (05borocr_280309.htm)
ENGLESKI: (3167297) (tenderi0308) (PC Business Space Zvezdara Belgrade | BUSINESS SPACE FOR LEASE in Belgrade) (05borocr_280309.htm)
NEMACKI : (3167297) (tenderi0308) (öff. U. Geschäftsraum Zvezdara Belgrad I VERMIETUNG VOM GESCHÄFTSRAUM in Belgrad) (05borocr_280309.htm)
SRPSKI : (3167298) (tenderi0308) (Program za razvoj Ujedinjenih nacija UNDP Beograd | NABAVKA USLUGA SPROVODJENJA INTERNE ANKETE za Ministarstvo za drzavnu u pravu i lokalnu samoupravu) (06polocr_280309.htm)
ENGLESKI: (3167298) (tenderi0308) (United Nations Development Programme UNDP Belgrade | PURCHASE OF SERVICES FOR CONDUCTING AN INTERNAL POLL for the Department of State and Local Self-government) (06polocr_280309.htm)
NEMACKI : (3167298) (tenderi0308) (Programm für die Entwicklung der UN UNDP Belgrad I DURCHFÜHRUNG DER UMFRAGE für Ministerium für Staatsverwaltung und lokale Selbstverwaltung) (06polocr_280309.htm)
SRPSKI : (3167299) (tenderi0308) (Gradska opstina Stari Grad Beograd | NABAVKA POTROSNOG KANCELARIJSKOG MATERIJALA (II,404-2-D-1/09)) (07polocr_280309.htm)
ENGLESKI: (3167299) (tenderi0308) (City Municipality Stari Grad Beograd | PURCHASE OF EXPENDABLE OFFICE MATERIAL (II,404-2-D-1/09)) (07polocr_280309.htm)
NEMACKI : (3167299) (tenderi0308) (Stadtgemeinde Stari Grad Belgrad I BESCHAFFUNG VOM BÜROMATERIAL (II,404-2-D-1/09)) (07polocr_280309.htm)
SRPSKI : (3167300) (tenderi0308) (JP Zeleznice Srbije Beograd | DAVANJE U ZAKUP REKLAMNOG PROSTORA u Novom Sadu) (08nsdocr_280309.htm)
ENGLESKI: (3167300) (tenderi0308) (PC Serbian Railways Belgrade | ADVERTISING SPACE FOR LEASE in Novi Sad) (08nsdocr_280309.htm)
NEMACKI : (3167300) (tenderi0308) (Eisenbahnen Serbiens Belgrad I VERMIETUNG VOM WERBERAUM in Novi Sad) (08nsdocr_280309.htm)
SRPSKI : (3167301) (tenderi0308) (AIK Backa Palanka | PRODAJA POSLOVNE ZGRADE u Backoj Palanci) (09nsdocr_280309.htm)
ENGLESKI: (3167301) (tenderi0308) (AIK Backa Palanka | SALE OF BUSINESS BUILDING in Backa Palanka) (09nsdocr_280309.htm)
NEMACKI : (3167301) (tenderi0308) (AIK Backa Palanka | VERKAUF VOM GESCHÄFTSGEBÄUDE in Backa Palanka) (09nsdocr_280309.htm)
SRPSKI : (3167302) (tenderi0308) (Uprava carina, Carinarnica Kraljevo | PRODAJA POLOVNIH PUTNICKIH VOZILA) (10novocr_280309.htm)
ENGLESKI: (3167302) (tenderi0308) (Duty Administration, Customs Office Kraljevo | SALE OF USED PASSENGER VEHICLES) (10novocr_280309.htm)
NEMACKI : (3167302) (tenderi0308) (Zollverwaltung, Zollamt Kraljevo I VERKAUF VON GEBRAUCHTWAGEN) (10novocr_280309.htm)
SRPSKI : (3167304) (tenderi0308) (Pekabeta Beograd | PRODAJA POSLOVNOG PROSTORA u Beogradu) (02nsdocr_290309.htm)
ENGLESKI: (3167304) (tenderi0308) (Pekabeta Belgrade | SALE OF BUSINESS SPACE in Belgrade) (02nsdocr_290309.htm)
NEMACKI : (3167304) (tenderi0308) (Pekabeta Belgrade | SALE OF BUSINESS SPACE in Belgrade) (02nsdocr_290309.htm)
SRPSKI : (3167392) (tenderi0308) (OS Djordje Jovanovic Selevac | NABAVKA USLUGA IZVODJENJA EKSKURZIJA) (02borocr_300309.htm)
ENGLESKI: (3167392) (tenderi0308) (ES Djordje Jovanovic Selevac | PURCHASE OF EXCURSION REALIZATION SERVICES) (02borocr_300309.htm)
NEMACKI : (3167392) (tenderi0308) (ES Djordje Jovanovic Selevac | PURCHASE OF EXCURSION REALIZATION SERVICES) (02borocr_300309.htm)
SRPSKI : (3167393) (tenderi0308) (Ustanova Decji vrtic Decja radost Svilajnac | NABAVKA USLUGA ORGANIZOVANJA JEDNODNEVNIH EKSKURZIJA) (03borocr_300309.htm)
ENGLESKI: (3167393) (tenderi0308) (Nursery Institution Decja radost Svilajnac | PURCHASE OF ONE-DAY TRIPS ORGANIZATION SERVICES) (03borocr_300309.htm)
NEMACKI : (3167393) (tenderi0308) (Nursery Institution Decja radost Svilajnac | PURCHASE OF ONE-DAY TRIPS ORGANIZATION SERVICES) (03borocr_300309.htm)
SRPSKI : (3167394) (tenderi0308) (Osnovna skola Ivan Milutinovic Subotica | NABAVKA USLUGA REALIZACIJA PUTOVANJA UCENIKA) (04borocr_300309.htm)
ENGLESKI: (3167394) (tenderi0308) (Elementary School Ivan Milutinovic Subotica | PROCUREMENT OF TRAVELLING REALIZATION SERVICES FOR STUDENTS) (04borocr_300309.htm)
NEMACKI : (3167394) (tenderi0308) (Elementary School Ivan Milutinovic Subotica | PROCUREMENT OF TRAVELLING REALIZATION SERVICES FOR STUDENTS) (04borocr_300309.htm)
SRPSKI : (3167395) (tenderi0308) (Osnovna skola Dusan Vasovic-Diogen u Becmenu | NABAVKA USLUGA ORGANIZOVANJA EKSKURZIJA) (05borocr_300309.htm)
ENGLESKI: (3167395) (tenderi0308) (Elementary School Dusan Vasovic-Diogen in Becmen | PROCUREMENT OF EXCURSION REALIZATION SERVICES) (05borocr_300309.htm)
NEMACKI : (3167395) (tenderi0308) (Elementary School Dusan Vasovic-Diogen in Becmen | PROCUREMENT OF EXCURSION REALIZATION SERVICES) (05borocr_300309.htm)
SRPSKI : (3167396) (tenderi0308) (JP Sluzbeni glasnik Beograd | DAVANJE U ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA u Beogradu) (06blcocr_300309.htm)
ENGLESKI: (3167396) (tenderi0308) (PC Sluzbeni glasnik Belgrade | BUSINESS SPACE FOR LEASE in Belgrade) (06blcocr_300309.htm)
NEMACKI : (3167396) (tenderi0308) (PC Sluzbeni glasnik Belgrade | BUSINESS SPACE FOR LEASE in Belgrade) (06blcocr_300309.htm)
SRPSKI : (3167397) (tenderi0308) (Sekretarijat za saobracaj grada Beograda, Direkcija za javni prevoz | NABAVKA USLUGA PREVOZA PUTNIKA U NOCNOM SAOBRACAJU) (07gljocr_300309.htm)
ENGLESKI: (3167397) (tenderi0308) (Traffic Department of the City of Belgrade, Public Transportation Directorate | PURCHASE OF SERVICES FOR NIGHT TRANSPORTATION OF PASSENGERS) (07gljocr_300309.htm)
NEMACKI : (3167397) (tenderi0308) (Traffic Department of the City of Belgrade, Public Transportation Directorate | PURCHASE OF SERVICES FOR NIGHT TRANSPORTATION OF PASSENGERS) (07gljocr_300309.htm)
SRPSKI : (3167398) (tenderi0308) (Sekretarijat za saobracaj grada Beograda, Direkcija za javni prevoz | NABAVKA USLUGA TESTIRANJA SISTEMA ZA NAPLATU KARATA U VOZILIMA JAVNOG PREVOZA) (08gljocr_300309.htm)
ENGLESKI: (3167398) (tenderi0308) (Traffic Department of the City of Belgrade, Public Transportation Directorate | PURCHASE OF SERVICES OF TESTING THE TICKET CHARGING SYSTEM IN PUBLIC TRANSPORTATION VEHICLES) (08gljocr_300309.htm)
NEMACKI : (3167398) (tenderi0308) (Traffic Department of the City of Belgrade, Public Transportation Directorate | PURCHASE OF SERVICES OF TESTING THE TICKET CHARGING SYSTEM IN PUBLIC TRANSPORTATION VEHICLES) (08gljocr_300309.htm)
SRPSKI : (3167399) (tenderi0308) (Poreska uprava, Filijala Paracin | PRODAJA POLOVNIH PRIKLJUCNIH I TERETNIH VOZILA) (13danocr_300309.htm)
ENGLESKI: (3167399) (tenderi0308) (Tax Administration, Paracin Subsidiary | SALE OF USED TRAILERS AND LOAD VEHICLES) (13danocr_300309.htm)
NEMACKI : (3167399) (tenderi0308) (Tax Administration, Paracin Subsidiary | SALE OF USED TRAILERS AND LOAD VEHICLES) (13danocr_300309.htm)
SRPSKI : (3167400) (tenderi0308) (Predskolska ustanova Lane Grocka | DAVANJE U ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA) (14danocr_300309.htm)
ENGLESKI: (3167400) (tenderi0308) (Preschool Institution Lane Grocka | BUSINESS SPACE FOR LEASE) (14danocr_300309.htm)
NEMACKI : (3167400) (tenderi0308) (Preschool Institution Lane Grocka | BUSINESS SPACE FOR LEASE) (14danocr_300309.htm)
SRPSKI : (3167401) (tenderi0308) (JP PTT saobracaja Srbija Beograd | NABAVKA STANOVA u Beogradu) (16danocr_300309.htm)
ENGLESKI: (3167401) (tenderi0308) (PC PTT Traffic Serbia Belgrade | PURCHASE OF APPARTMENTS in Belgrade) (16danocr_300309.htm)
NEMACKI : (3167401) (tenderi0308) (PC PTT Traffic Serbia Belgrade | PURCHASE OF APPARTMENTS in Belgrade) (16danocr_300309.htm)
SRPSKI : (3167402) (tenderi0308) (JP PTT saobracaja Srbija Beograd | NABAVKA STANOVA van teritorije grada Beograda) (17danocr_300309.htm)
ENGLESKI: (3167402) (tenderi0308) (PC PTT Traffic Serbia Belgrade | PURCHASE OF APPARTMENTS outside Belgrade) (17danocr_300309.htm)
NEMACKI : (3167402) (tenderi0308) (PC PTT Traffic Serbia Belgrade | PURCHASE OF APPARTMENTS outside Belgrade) (17danocr_300309.htm)
SRPSKI : (3167403) (tenderi0308) (Komercijalna banka Beograd | PRODAJA POLOVNIH PUTNICKIH VOZILA) (18polocr_300309.htm)
ENGLESKI: (3167403) (tenderi0308) (Commercial Bank Belgrade | SALE OF USED PASSENGER VEHICLES) (18polocr_300309.htm)
NEMACKI : (3167403) (tenderi0308) (Commercial Bank Belgrade | SALE OF USED PASSENGER VEHICLES) (18polocr_300309.htm)
SRPSKI : (3167404) (tenderi0308) (Gradska opstina Obrenovac | DODELA LOKACIJA ZA POSTAVLJANJE PRIVREMENIH OBJEKATA NA JAVNIM POVRSINAMA) (19novocr_300309.htm)
ENGLESKI: (3167404) (tenderi0308) (City Municipality Obrenovac | ASSIGNEMENT OF LOCATIONS FOR CONSTRUCTING TEMPORARY FACILITIES ON PUBLIC LAND) (19novocr_300309.htm)
NEMACKI : (3167404) (tenderi0308) (City Municipality Obrenovac | ASSIGNEMENT OF LOCATIONS FOR CONSTRUCTING TEMPORARY FACILITIES ON PUBLIC LAND) (19novocr_300309.htm)
SRPSKI : (3167405) (tenderi0308) (Uprava carina, Carinarnica Subotica | PRODAJA RAZNE ROBE) (23novocr_300309.htm)
ENGLESKI: (3167405) (tenderi0308) (Duty Administration, Customs Office Subotica | SALE OF VARIOUS GOODS) (23novocr_300309.htm)
NEMACKI : (3167405) (tenderi0308) (Duty Administration, Customs Office Subotica | SALE OF VARIOUS GOODS) (23novocr_300309.htm)
SRPSKI : (3167407) (tenderi0308) ((CG) JU Gimnazija Slobodan Skerovic Podgorica | NABAVKA USLUGA ORGANIZOVANJA I IZVODJENJA EKSKURZIJA) (01cgrocr_300309.htm)
ENGLESKI: (3167407) (tenderi0308) ((MNE) PI High School Slobodan Skerovic Podgorica | PURCHASE OF EXCURSION ORGANIZATION AND REALIZATION SERVICES) (01cgrocr_300309.htm)
NEMACKI : (3167407) (tenderi0308) ((MNE) PI High School Slobodan Skerovic Podgorica | PURCHASE OF EXCURSION ORGANIZATION AND REALIZATION SERVICES) (01cgrocr_300309.htm)
SRPSKI : (3167410) (tenderi0308) ((CG) Opstina Bijelo Polje, Direkcija za izgradnju i investicije | ODRZAVANJE HIGIJENE U GRADU, ODRZAVANJE PARKOVA I ZELENIH POVRSINA I INVESTICIONO ODRZAVANJE, IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA OPSTINSKIH PUTEVA (01,02)) (04cgrocr_300309.htm)
ENGLESKI: (3167410) (tenderi0308) ((MNE) Bijelo Polje Municipality, Directorate for Construction and Investments | CITY HYGIENE MAINTENANCE, PARK, GREENERY AND INVESTMENT MAINTENANCE, AND CONSTRUCTION AND RECONSTRUCTION OF MUNICIPALITY ROADS (01,02)) (04cgrocr_300309.htm)
NEMACKI : (3167410) (tenderi0308) ((MNE) Bijelo Polje Municipality, Directorate for Construction and Investments | CITY HYGIENE MAINTENANCE, PARK, GREENERY AND INVESTMENT MAINTENANCE, AND CONSTRUCTION AND RECONSTRUCTION OF MUNICIPALITY ROADS (01,02)) (04cgrocr_300309.htm)
SRPSKI : (3167411) (tenderi0308) ((BIH) JZU Opsta bolnica Bijelo Polje | NABAVKA OPREME ZA PATOLOGIJU (01/09)) (05cgrocr_300309.htm)
ENGLESKI: (3167411) (tenderi0308) ((BH) PHI General Hospital Bijelo Polje | PURCHASE OF EQUIPMENT FOR PATHOLOGY (01/09)) (05cgrocr_300309.htm)
NEMACKI : (3167411) (tenderi0308) ((BH) PHI General Hospital Bijelo Polje | PURCHASE OF EQUIPMENT FOR PATHOLOGY (01/09)) (05cgrocr_300309.htm)
SRPSKI : (3167413) (tenderi0308) ((CG) Policijska akademija Danilovgrad | NABAVKA KANCELARIJSKOG MATERIJALA, SREDSTAVA ZA HIGIJENU I OSTALOG POTROSNOG MATERIJALA (04/09)) (11cgrocr_300309.htm)
ENGLESKI: (3167413) (tenderi0308) ((MNE) Police Academy Danilovgrad | PURCHASE OF OFFICE MATERIAL, HYGIENE DEVICES AND OTHER EXPENDABLE MATERIAL (04/09)) (11cgrocr_300309.htm)
NEMACKI : (3167413) (tenderi0308) ((MNE) Police Academy Danilovgrad | PURCHASE OF OFFICE MATERIAL, HYGIENE DEVICES AND OTHER EXPENDABLE MATERIAL (04/09)) (11cgrocr_300309.htm)
SRPSKI : (3167415) (tenderi0308) ((CG) Elektroprivreda Crne Gore EPCG Niksic | IZVODJENJE RADOVA NA SECI SUMA U TRASAMA DV (16/09)) (13cgrocr_300309.htm)
ENGLESKI: (3167415) (tenderi0308) ((MNE) Elektroprivreda Crne Gore EPCG Niksic | CARRYING OUT WORKS ON FOREST CUTTING IN TRASE DV (16/09)) (13cgrocr_300309.htm)
NEMACKI : (3167415) (tenderi0308) ((MNE) Elektroprivreda Crne Gore EPCG Niksic | CARRYING OUT WORKS ON FOREST CUTTING IN TRASE DV (16/09)) (13cgrocr_300309.htm)
SRPSKI : (3167416) (tenderi0308) ((CG) Uprava policije Crne Gore Podgorica | NABAVKA NAMESTAJA (16/09)) (14cgrocr_300309.htm)
ENGLESKI: (3167416) (tenderi0308) ((MNE) Police Department of Montenegro Podgorica | PURCHASE OF FURNITURE (16/09)) (14cgrocr_300309.htm)
NEMACKI : (3167416) (tenderi0308) ((MNE) Police Department of Montenegro Podgorica | PURCHASE OF FURNITURE (16/09)) (14cgrocr_300309.htm)
SRPSKI : (3167418) (tenderi0308) ((CG) Agencija za izgradnju i razvoj Podgorice | IZRADA GLAVNOG PROJEKTA SAOBRACAJNICE I GLAVNOG PROJEKTA REKONSTRUKCIJE PUTA (04/09)) (16cgrocr_300309.htm)
ENGLESKI: (3167418) (tenderi0308) ((MNE) Agency for Construction and Development of Podgorica | DESIGNING OF THE MAIN PROJECT OF THE ROAD AND THE MAIN PROJECT OF THE ROAD RECONSTRUCTION (04/09)) (16cgrocr_300309.htm)
NEMACKI : (3167418) (tenderi0308) ((MNE) Agency for Construction and Development of Podgorica | DESIGNING OF THE MAIN PROJECT OF THE ROAD AND THE MAIN PROJECT OF THE ROAD RECONSTRUCTION (04/09)) (16cgrocr_300309.htm)
SRPSKI : (3167419) (tenderi0308) ((CG) JU OS Ratko Zaric Niksic | NABAVKA USLUGA IZVODJENJA EKSKURZIJE) (17cgrocr_300309.htm)
ENGLESKI: (3167419) (tenderi0308) ((MNE) PI ES Ratko Zaric Niksic | PURCHASE OF EXCURSION REALIZATION SERVICES) (17cgrocr_300309.htm)
NEMACKI : (3167419) (tenderi0308) ((MNE) PI ES Ratko Zaric Niksic | PURCHASE OF EXCURSION REALIZATION SERVICES) (17cgrocr_300309.htm)
SRPSKI : (3167420) (tenderi0308) ((CG) Crnogorska komercijalna banka Podgorica | PRODAJA STAMBENOG PROSTORA u Niksicu) (18cgrocr_300309.htm)
ENGLESKI: (3167420) (tenderi0308) ((MNE) Montenegrin Commercial Bank Podgorica | SALE OF RESIDENTIAL SPACE in Niksic) (18cgrocr_300309.htm)
NEMACKI : (3167420) (tenderi0308) ((MNE) Montenegrin Commercial Bank Podgorica | SALE OF RESIDENTIAL SPACE in Niksic) (18cgrocr_300309.htm)
SRPSKI : (3167421) (tenderi0308) ((CG) JZU Dom zdravlja Rozaje | NABAVKA PREHRAMBENIH PROIZVODA, SREDSTAVA ZA HIGIJENU, KANCELARIJSKOG MATERIJALA, OBRAZACA, TEHNICKE ROBE, GUMA, REZERVNIH DELOVA U ULJA ZA VOZILA (1/09)) (19cgrocr_300309.htm)
ENGLESKI: (3167421) (tenderi0308) ((MNE) PHI Health Center Rozaje | PURCHASE OF FOODSTUFFS, HYGIENE DEVICES, OFFICE MATERIAL, FORMS, TECHNICAL GOODS, TIRES, SPARE PARTS AND OIL FOR VEHICLES (1/09)) (19cgrocr_300309.htm)
NEMACKI : (3167421) (tenderi0308) ((MNE) PHI Health Center Rozaje | PURCHASE OF FOODSTUFFS, HYGIENE DEVICES, OFFICE MATERIAL, FORMS, TECHNICAL GOODS, TIRES, SPARE PARTS AND OIL FOR VEHICLES (1/09)) (19cgrocr_300309.htm)
SRPSKI : (3167422) (tenderi0308) ((CG) GTZ Podgorica | IZRADA I POSTAVLJANJE PLANINARSKE, PESACKE I BICIKLISTICKE SIGNALIZACIJE na Lovcenu) (21cgrocr_300309.htm)
ENGLESKI: (3167422) (tenderi0308) ((MNE) GTZ Podgorica | DESIGN AND PLACING OF THE HIKING, PEDESTRIAN AND CYCLING SIGNALIZATION) (21cgrocr_300309.htm)
NEMACKI : (3167422) (tenderi0308) ((MNE) GTZ Podgorica | DESIGN AND PLACING OF THE HIKING, PEDESTRIAN AND CYCLING SIGNALIZATION) (21cgrocr_300309.htm)
SRPSKI : (3167423) (tenderi0308) ((CG) JZU Dom zdravlja Rozaje | NABAVKA USLUGA ODRZAVANJA, SERVISIRANJA, PRANJA VOZILA (2/09)) (22cgrocr_300309.htm)
ENGLESKI: (3167423) (tenderi0308) ((MNE) PHI Health Center Rozaje | PROCUREMENT OF MAINTENANCE, SERVICING AND VEHICLE WASHING SERVICES (2/09)) (22cgrocr_300309.htm)
NEMACKI : (3167423) (tenderi0308) ((MNE) PHI Health Center Rozaje | PROCUREMENT OF MAINTENANCE, SERVICING AND VEHICLE WASHING SERVICES (2/09)) (22cgrocr_300309.htm)
SRPSKI : (3167424) (tenderi0308) ((BIH) JZU Dom zdravlja Niksic | NABAVKA KANCEALRIJSKOG MATERIJALA, SRDSTAVA ZA HIGIJENU, PREHRAMBENIH PROIZVODA (01/09)) (23cgrocr_300309.htm)
ENGLESKI: (3167424) (tenderi0308) ((BH) PHI Health Center Niksic | PURCHASE OF OFFICE MATERIAL, HYGIENE DEVICES AND FOODSTUFFS (01/09)) (23cgrocr_300309.htm)
NEMACKI : (3167424) (tenderi0308) ((BH) PHI Health Center Niksic | PURCHASE OF OFFICE MATERIAL, HYGIENE DEVICES AND FOODSTUFFS (01/09)) (23cgrocr_300309.htm)
SRPSKI : (3167425) (tenderi0308) ((CG) Uprava policije Crne Gore Podgorica | NABAVKA POTROSNOG MATERIJALA ZA ODRZAVANJE HIGIJENE (23/09)) (24cgrocr_300309.htm)
ENGLESKI: (3167425) (tenderi0308) ((MNE) Police Department of Montenegro Podgorica | PURCHASE OF EXPENDABLE MATERIAL FOR HYGIENE MAINTENANCE (23/09)) (24cgrocr_300309.htm)
NEMACKI : (3167425) (tenderi0308) ((MNE) Police Department of Montenegro Podgorica | PURCHASE OF EXPENDABLE MATERIAL FOR HYGIENE MAINTENANCE (23/09)) (24cgrocr_300309.htm)
SRPSKI : (3167426) (tenderi0308) ((CG) Pobjeda Podgorica | NABAVKA ROTO HARTIJE (01/09)) (26cgrocr_300309.htm)
ENGLESKI: (3167426) (tenderi0308) ((MNE) Pobjeda Podgorica | PURCHASE OF ROTO PAPER (01/09)) (26cgrocr_300309.htm)
NEMACKI : (3167426) (tenderi0308) ((MNE) Pobjeda Podgorica | PURCHASE OF ROTO PAPER (01/09)) (26cgrocr_300309.htm)
SRPSKI : (3167427) (tenderi0308) ((CG) JU OS Vukasin Radunovic u Beranama | NABAVKA USLUGA IZVODJENJA EKSKURZIJE) (27cgrocr_300309.htm)
ENGLESKI: (3167427) (tenderi0308) ((MNE) PI ES Vukasin Radunovic in Berani | PURCHASE OF EXCURSION REALIZATION SERVICES) (27cgrocr_300309.htm)
NEMACKI : (3167427) (tenderi0308) ((MNE) PI ES Vukasin Radunovic in Berani | PURCHASE OF EXCURSION REALIZATION SERVICES) (27cgrocr_300309.htm)
SRPSKI : (3167428) (tenderi0308) ((CG) Zeljeznicka infrastruktura Crne Gore Podgorica | NABAVKA USLUGA KONTROLE STANJA KOLOSEKA I KONTAKTNE MREZE (08/09)) (28cgrocr_300309.htm)
ENGLESKI: (3167428) (tenderi0308) ((MNE) Rail Infrastructure of Montenegro Podgorica | PURCHASE OF RAIL CONDITION AND CONTACT NETWORK CONTROL SERVICES (08/09)) (28cgrocr_300309.htm)
NEMACKI : (3167428) (tenderi0308) ((MNE) Rail Infrastructure of Montenegro Podgorica | PURCHASE OF RAIL CONDITION AND CONTACT NETWORK CONTROL SERVICES (08/09)) (28cgrocr_300309.htm)
SRPSKI : (3167293) (tenderi0308) (SCP | NABAVKA USLUGA IZRADE KONCEPATA PROJEKATA REGIONALNE SARADNJE) (01danocr_280309.htm)
ENGLESKI: (3167293) (tenderi0308) (SCP | PURCHASE OF PRODUCTION SERVICES OF REGIONAL COOPERATION PROJECT OUTLINES) (01danocr_280309.htm)
NEMACKI : (3167293) (tenderi0308) (SCP I AUSARBEITUNG DER KONZEPTE VON PROJEKTEN DER REGIONALEN MITARBEIT) (01danocr_280309.htm)
SRPSKI : (3167303) (tenderi0308) (AIK banka Nis | PRODAJA ZGRADE u Savinom Selu i PORODICNE STAMBENE ZGRADE u Kikindi) (01nsdocr_290309.htm)
ENGLESKI: (3167303) (tenderi0308) (AIK Bank Nis | SALE OF A BUILDING in Sava's Village and A FAMILY RESIDENTIAL BUILDING in Kikinda) (01nsdocr_290309.htm)
NEMACKI : (3167303) (tenderi0308) (AIK Bank Nis I VERKAUF VON GEBÄUDE in Savino Selo UND FAMILIENWOHNGEBÄUDE in Kikinda) (01nsdocr_290309.htm)
SRPSKI : (3167391) (tenderi0308) (JP Direkcija za izgradnju vodosistema Brestovac Bojnik | NABAVKA VODOVDNOG I KANALIZACIONOG MATERIJALA, FAZONSKIH KOMADA I BETONSKIH ELEMENATA (1P/09)) (01borocr_300309.htm)
ENGLESKI: (3167391) (tenderi0308) (PC Directorate for the Construction of Hydrosystem Brestovac Bojnik | PURCHASE OF PLUMBING AND SEWAGE MATERIAL AND CONCRETE ELEMENTS (1P/09)) (01borocr_300309.htm)
NEMACKI : (3167391) (tenderi0308) (PC Directorate for the Construction of Hydrosystem Brestovac Bojnik | PURCHASE OF PLUMBING AND SEWAGE MATERIAL AND CONCRETE ELEMENTS (1P/09)) (01borocr_300309.htm)
SRPSKI : (3167408) (tenderi0308) ((CG) Savjet za privatizaciju Crne Gore Podgorica | RAZVOJ, IZGRADNJA, FINANSIRANJE I UPRAVLJANJE EKSKLUZIVNIM TURISTICKIM KOMPLEKSOM I DUGOROCNI ZAKUP ZEMLJISTA na Velikoj Plazi) (02cgrocr_300309.pdf)
ENGLESKI: (3167408) (tenderi0308) ((MNE) Privatization Council of Montenegro Podgorica | DEVELOPMENT, CONSTRUCTION, FINANCING AND MANAGEMENT OF AN EXCLUSIVE TOURIST COMPLEX AND LONG-TERM LAND LEASE in Velika Plaza) (02cgrocr_300309.pdf)
NEMACKI : (3167408) (tenderi0308) ((MNE) Privatization Council of Montenegro Podgorica | DEVELOPMENT, CONSTRUCTION, FINANCING AND MANAGEMENT OF AN EXCLUSIVE TOURIST COMPLEX AND LONG-TERM LAND LEASE in Velika Plaza) (02cgrocr_300309.pdf)
SRPSKI : (3167409) (tenderi0308) ((CG) Savjet za privatizaciju Crne Gore Podgorica | RAZVOJ, IZGRADNJA, FINANSIRANJE I UPRAVLJANJE EKSKLUZIVNIM TURISTICKIM KOMPLEKSOM I DUGOROCNI ZAKUP OSTRVA Ada Bojana) (03cgrocr_300309.htm)
ENGLESKI: (3167409) (tenderi0308) ((MNE) Privatization Council of Montenegro Podgorica | DEVELOPMENT, CONSTRUCTION, FINANCING AND MANAGEMENT OF AN EXCLUSIVE TOURIST COMPLEX AND LONG-TERM LEASE of Ada Bojana ISLAND) (03cgrocr_300309.htm)
NEMACKI : (3167409) (tenderi0308) ((MNE) Privatization Council of Montenegro Podgorica | DEVELOPMENT, CONSTRUCTION, FINANCING AND MANAGEMENT OF AN EXCLUSIVE TOURIST COMPLEX AND LONG-TERM LEASE of Ada Bojana ISLAND) (03cgrocr_300309.htm)
SRPSKI : (3167412) (tenderi0308) ((CG) JP Cistoca Herceg Novi | NABAVKA KOMUNALNIH KONTEJNERA (03/09)) (07cgrocr_300309.htm)
ENGLESKI: (3167412) (tenderi0308) ((MNE) PC Cistoca Herceg Novi | PURCHASE OF COMMUNAL CONTAINERS (03/09)) (07cgrocr_300309.htm)
NEMACKI : (3167412) (tenderi0308) ((MNE) PC Cistoca Herceg Novi | PURCHASE OF COMMUNAL CONTAINERS (03/09)) (07cgrocr_300309.htm)
SRPSKI : (3167414) (tenderi0308) ((CG) Komisija za hartije od vrijednosti Crne Gore Podgorica | NABAVKA AVIOKARATA (01/09-68/4-09)) (12cgrocr_300309.htm)
ENGLESKI: (3167414) (tenderi0308) ((MNE) Securities Commission Montenegro Podgorica | PURCHASE OF AIRPLANE TICKETS (01/09-68/4-09)) (12cgrocr_300309.htm)
NEMACKI : (3167414) (tenderi0308) ((MNE) Securities Commission Montenegro Podgorica | PURCHASE OF AIRPLANE TICKETS (01/09-68/4-09)) (12cgrocr_300309.htm)
SRPSKI : (3167417) (tenderi0308) ((CG) Zavod za skolovanje i rehabilitaciju lica sa poremecajima sluha i govora Kotor | IZVODJENJE RADOVA NA IZGRADNJI SPORTSKE DVORANE (02/09)) (15cgrocr_300309.htm)
ENGLESKI: (3167417) (tenderi0308) ((MNE) Education and Rehabilitation Institute for Persons with Hearing and Speech Disorders Kotor | CARRYING OUT WORKS ON THE CONSTRUCTION OF A SPORTS HALL (02/09)) (15cgrocr_300309.htm)
NEMACKI : (3167417) (tenderi0308) ((MNE) Education and Rehabilitation Institute for Persons with Hearing and Speech Disorders Kotor | CARRYING OUT WORKS ON THE CONSTRUCTION OF A SPORTS HALL (02/09)) (15cgrocr_300309.htm)
SRPSKI : (3167429) (tenderi0308) (OS Djura Jaksic Oreskovici | IZVODJENJE EKSKURZIJE) (24danocr_300309.htm)
ENGLESKI: (3167429) (tenderi0308) (ES Djura Jaksic Oreskovici | EXCURSION REALIZATION) (24danocr_300309.htm)
NEMACKI : (3167429) (tenderi0308) (Grundschule Djura Jaksic Oreskovici I SCHULAUSFLÜGE) (24danocr_300309.htm)
SRPSKI : (3167440) (tenderi0308) (Program za razvoj Ujedinjenih nacija UNDP Novi Pazar | USPOSTAVLJANJE CENTARA SAVETODAVNIH CENTARA ZA GRADJANE) (01blcocr_310309.htm)
ENGLESKI: (3167440) (tenderi0308) (United Nations Development Programme UNDP Novi Pazar | ESTABLISHMENT OF CONSULTATION CENTERS FOR CITIZENS) (01blcocr_310309.htm)
NEMACKI : (3167440) (tenderi0308) (Programm für die Entwicklung der Vereinten Nationen UNDP Novi Pazar I ERSTELLUNG DER BERATENDEN ZENTRUM FÜR BÜRGER) (01blcocr_310309.htm)
SRPSKI : (3167441) (tenderi0308) (GSP Beograd | NABAVKA USLUGA STAMPANJA OBRAZACA (VNU-30)) (02blcocr_310309.htm)
ENGLESKI: (3167441) (tenderi0308) (CTC Belgrade | PURCHASE OF FORMS PRINTING SERVICES (VNU-30)) (02blcocr_310309.htm)
NEMACKI : (3167441) (tenderi0308) (Verkehrsunternehmen GSP Belgrad I DRUCK DER FORMULAREN (VNU-30)) (02blcocr_310309.htm)
SRPSKI : (3167442) (tenderi0308) (GSP Beograd | NABAVKA KANCELARIJSKOG MATERIJALA I TONERA (VND-25/08)) (03blcocr_310309.htm)
ENGLESKI: (3167442) (tenderi0308) (CTC Belgrade | PURCHASE OF OFFICE MATERIAL AND TONERS (VND-25/08)) (03blcocr_310309.htm)
NEMACKI : (3167442) (tenderi0308) (Verkehrsunternehmen GSP Belgrad I BESCHAFFUNG VON BÜROMATERIAL UND TONER (VND-25/08)) (03blcocr_310309.htm)
SRPSKI : (3167443) (tenderi0308) (GSP Beograd | NABAVKA ELEKTRONSKIH KOMPONENTI I PRATECE OPREME ZA TRAMVAJE (VND-33/09)) (04blcocr_310309.htm)
ENGLESKI: (3167443) (tenderi0308) (CTC Belgrade | PURCHASE OF ELECTRONIC COMPONENTS AND SUPPORTING EQUIPMENT FOR TRAMWAYS (VND-33/09)) (04blcocr_310309.htm)
NEMACKI : (3167443) (tenderi0308) (Verkehrsunternehmen GSP Belgrad I BESCHAFFUNG VON ELEKTRONISCHEN KOMPONENTEN UND BEGLEITAUSRÜSTUNG FÜR STRAßENBAHNEN (VND-33/09)) (04blcocr_310309.htm)
SRPSKI : (3167455) (tenderi0308) ((CG) Ministarstvo za ekonomski razvoj Crne Gore Podgorica | NABAVKA POSLOVNOG PROSTORA u Pogorici U ZAKUP) (04cgrocr_310309.htm)
ENGLESKI: (3167455) (tenderi0308) ((MNE) Ministry for Economic Development of Montenegro Podgorica | PURCHASE OF BUSINESS SPACE FOR LEASE in Pogorica) (04cgrocr_310309.htm)
NEMACKI : (3167455) (tenderi0308) ((MON) Ministerium für ökonomische Entwicklung von Montenegro Podgorica I BESCHAFFUNG VOM GESCHÄFTSRAUM in Podgorica) (04cgrocr_310309.htm)
SRPSKI : (3167456) (tenderi0308) ((CG) Uprava za kadrove Podgorica | NABAVKA OPREME ZA KUHINJU (02/09)) (05cgrocr_310309.htm)
ENGLESKI: (3167456) (tenderi0308) ((MNE) Personnel Administration Podgorica | PURCHASE OF KITCHEN EQUIPMENT (02/09)) (05cgrocr_310309.htm)
NEMACKI : (3167456) (tenderi0308) ((MON) Verwaltung für Kader Podgorica I BESCHAFFUNG DER AUSRÜSTUNG FÜR DIE KÜCHE (02/09)) (05cgrocr_310309.htm)
SRPSKI : (3167457) (tenderi0308) ((CG) Elektroprivreda Crne Gore EPCG, Elektrogradnja Podgorica | NABAVKA ELEKTRO MATERIJALA, GRADJEVINSKOG MATERIJALA, L PROFILA, VIJCANE ROBE, SITNOG INVENTARA, SPECIJALNIH I UNIVERZALNIH ALATA (17/09)) (06cgrocr_310309.htm)
ENGLESKI: (3167457) (tenderi0308) ((MNE) Electrical Industry of Montenegro EPCG, Electrical Construction Podgorica | PURCHASE OF ELECTRIC MATERIAL, CONSTRUCTION MATERIAL, L PROFILES, BOLT GOODS, SMALL INVENTARY, SPECIAL AND UNIVERSAL TOOLS (17/09)) (06cgrocr_310309.htm)
NEMACKI : (3167457) (tenderi0308) ((MON) Elektrowirtschaft von Montenegro EPCG, Elektrobau Podgorica I BESCHAFFUNG VON ELEKTROMATERIAL, BAUMATERIAL, L-PROFILEN, KLEININVENTAR, WERKZEUG,... (17/09)) (06cgrocr_310309.htm)
SRPSKI : (3167458) (tenderi0308) ((CG) Radio i televizija Crne Gore Podgorica | NABAVKA USLUGA SERVISIRANJA VOZILA (08/09g)) (07cgrocr_310309.htm)
ENGLESKI: (3167458) (tenderi0308) ((MNE) Radio and Television of Montenegro Podgorica | PURCHASE OF VEHICLE SERVICING SERVICES (08/09g)) (07cgrocr_310309.htm)
NEMACKI : (3167458) (tenderi0308) ((MON) Rundfunk und Fernsehen von Montenegro Podgorica I SERVICE VON FAHRZEUGEN (08/09g)) (07cgrocr_310309.htm)
SRPSKI : (3167444) (tenderi0308) (Osnovna skola Leposavic | NABAVKA USLUGA IZVODJENJA EKSKURZIJA) (05novocr_310309.htm)
ENGLESKI: (3167444) (tenderi0308) (Elementary School Leposavic | PURCHASE OF EXCURSION REALIZATION SERVICES) (05novocr_310309.htm)
NEMACKI : (3167444) (tenderi0308) (Grundschule Leposavic I SCHULAUSFLÜGE) (05novocr_310309.htm)
SRPSKI : (3167445) (tenderi0308) (WEG Technology Beograd | DAVANJE U ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA u Beogradu) (09novocr_310309.htm)
ENGLESKI: (3167445) (tenderi0308) (WEG Technology Belgrade | BUSINESS SPACE FOR LEASE in Belgrade) (09novocr_310309.htm)
NEMACKI : (3167445) (tenderi0308) (WEG Technology Belgrad | VERMIETUNG DES GESCHÄFTSRAUMS in Belgrad) (09novocr_310309.htm)
SRPSKI : (3167446) (tenderi0308) (Poreska uprava, Filijala Zrenjanin | PRODAJA MASINA ZA PRERADU MESA) (10nsdocr_310309.htm)
ENGLESKI: (3167446) (tenderi0308) (Tax Administration, Zrenjanin Subsidiary | SALE OF MEET PROCESSING MACHINES) (10nsdocr_310309.htm)
NEMACKI : (3167446) (tenderi0308) (Steuerverwaltung, Filiale Zrenjanin I VERKAUF DER MASCHINEN FÜR DIE Fleischverarbeitung) (10nsdocr_310309.htm)
SRPSKI : (3167447) (tenderi0308) (Poerska uprava, Filijala Leskovac | PRODAJA SUME I NJIVE u Leskovcu) (15danocr_310309.htm)
ENGLESKI: (3167447) (tenderi0308) (Tax Administration, Leskovac Subsidiary | SALE OF A FOREST AND ACRE in Leskovac) (15danocr_310309.htm)
NEMACKI : (3167447) (tenderi0308) (Steuerverwaltung, Filiale Leskovac I VERKAUF VON WALD UND ACKER in Leskovac) (15danocr_310309.htm)
SRPSKI : (3167448) (tenderi0308) (Srednja skola Vuk Karadzic u Ljuboviji | NABAVKA USLUGA IZVODJENJA EKSKURZIJE) (14danocr_310309.htm)
ENGLESKI: (3167448) (tenderi0308) (Secondary School Vuk Karadzic in Ljubovija | PURCHASE OF EXCURSION REALIZATION SERVICES) (14danocr_310309.htm)
NEMACKI : (3167448) (tenderi0308) (Grundschule Vuk Karadzic aus Ljubovija I SCHULAUSFLÜGE) (14danocr_310309.htm)
SRPSKI : (3167449) (tenderi0308) (OS Takovski ustanak Takovo | NABAVKA USLUGA IZVODJENJA EKSKURZIJE) (16danocr_310309.htm)
ENGLESKI: (3167449) (tenderi0308) (ES Takovski ustanak Takovo | PURCHASE OF EXCURSION REALIZATION SERVICES) (16danocr_310309.htm)
NEMACKI : (3167449) (tenderi0308) (Grundschule Takovski ustanak Takovo I SCHULAUSFLÜGE) (16danocr_310309.htm)
SRPSKI : (3167450) (tenderi0308) (Gradska opstina Mladenovac | PRODAJA POLOVNOG VOZILA LADA) (17danocr_310309.htm)
ENGLESKI: (3167450) (tenderi0308) (City Municipality Mladenovac | SALE OF A USED LADA VEHICLE) (17danocr_310309.htm)
NEMACKI : (3167450) (tenderi0308) (Stadtgemeinde Mladenovac I VERKAUF VOM GEBRAUCHTWAGEN MARKE Lada) (17danocr_310309.htm)
SRPSKI : (3167451) (tenderi0308) (HK Komgrap Beograd | PRODAJA POSLOVNOG PROSTORA u Beogradu) (18polocr_310309.htm)
ENGLESKI: (3167451) (tenderi0308) (HK Komgrap Belgrade | SALE OF BUSINESS SPACE in Belgrade) (18polocr_310309.htm)
NEMACKI : (3167451) (tenderi0308) (HK Komgrap Belgrad | VERKAUF VOM GESCHÄFTSRAUM in Belgrad) (18polocr_310309.htm)
SRPSKI : (3167452) (tenderi0308) (Ratel Beograd | DAVANJE LICENCI ZA FIKSNI BEZICNIH PRISTUP (FWA) ZA JAVNU TELEKOMUNIKACIONU MREZU) (19polocr_310309.htm)
ENGLESKI: (3167452) (tenderi0308) (Ratel Belgrade | LICENCE GIVING FOR FIXED WIRELESS ACCESS (FWA) FOR THE PUBLIC TELECOMMUNICATION NETWORK) (19polocr_310309.htm)
NEMACKI : (3167452) (tenderi0308) (Ratel Belgrad I gibt DIE LIZENZEN FÜR DEN FIXEN DRAHTLOSEN ZUTRITT (FWA) FÜR ÖFFENTLICHES TELEKOMMUNIKATIONSNETZ) (19polocr_310309.htm)
SRPSKI : (3167453) (tenderi0308) ((CG) Bjelasica Rada u stecaju Bijelo Polje | PRODAJA POSLOVNIH OBJEKATA u Podgorici) (01cgrocr_310309.htm)
ENGLESKI: (3167453) (tenderi0308) ((MNE) Bjelasica Rada in bankruptcy Bijelo Polje | SALE OF BUSSINESS FACILITIES in Podgorica) (01cgrocr_310309.htm)
NEMACKI : (3167453) (tenderi0308) ((MON) Bjelasica Rada im Konkursverfahren Bijelo Polje I VERKAUF VON GESCHÄFTSOBJEKTEN in Podgorica) (01cgrocr_310309.htm)
SRPSKI : (3167454) (tenderi0308) ((CG) Luka Bar | DAVANJE U DUGOROCNI ZAKUP PRODAVNICE u Baru) (02cgrocr_310309.htm)
ENGLESKI: (3167454) (tenderi0308) ((MNE) Bar Port | LONGTERM LEASE OF A SHOP in Bar) (02cgrocr_310309.htm)
NEMACKI : (3167454) (tenderi0308) ((MON) Hafen Bar I gibt DAS GESCHÄFT IN DER LANGFRISTIGEN PACHT in Bar) (02cgrocr_310309.htm)
SRPSKI : (3167545) (tenderi0308) (Centar za razvoj ljudskih resurska i menadzment Beograd | ORGANIZUJE SEMINAR-RADIONICU ODLOZENA PORESKA SREDSTVA I ODLOZENE PORESKE OBAVEZE (MRS 12)) (02emldig_010409.pdf)
ENGLESKI: (3167545) (tenderi0308) (Center for Human Resourses Development and Management Belgrade | ORGANIZES A SENINARY-WORKSHOP DEFFERED TAX ASSETS AND DEFFERED TAX OBLIGATIONS (MRS 12)) (02emldig_010409.pdf)
NEMACKI : (3167545) (tenderi03