SR EN DE

Aktivni tenderi

Arhiva tendera

Molimo Vas da izaberete kriterijume za prikaz tendera. Tendere možete pretraživati odabirom Delatnosti, Teritorije, Opštine, Tipa tendera i Kljucne reci. Polje Kljucna rec nije obavezno popuniti, ali Vam može pomoci prilikom sužavanja izbora. Traženi tenderi bice prikazani ispod forme za pretragu.


firstpreviousstrana 1 od 134nextlast
* NABAVKA LEKOVA...
. Datum: 30. Jun 2015., važi do: 30. Jul 2015.

* NABAVKA TERENSKOG VOZILA I USLUGA ODRZAVANJA...
. Datum: 30. Jun 2015., važi do: 30. Jul 2015.

* NABAVKA USLUGA SUZBIJANJA KOMARACA...
. Datum: 30. Jun 2015., važi do: 08. Jul 2015.

* NABAVKA MEDICINSKOG MATERIJALA...
. Datum: 30. Jun 2015., važi do: 29. Jul 2015.

* NABAVKA USLUGA ODRZAVANJA RADIO STANICA...
. Datum: 30. Jun 2015., važi do: 30. Jul 2015.

* NABAVKA USLUGA IZRADE TK PROJEKTA ZA POTREBEN SN SDU...
. Datum: 30. Jun 2015., važi do: 05. Avg. 2015.

* NABAVKA CEVNOG I SPOJNOG MATERIJALA...
. Datum: 30. Jun 2015., važi do: 31. Jul 2015.

* NABAVKA USLUGA KORISCENJA I ODRZAVANJA APLIKATIVNOG SOFTVERA ZA ELEKTRONSKI SISTEM...
. Datum: 30. Jun 2015., važi do: 06. Jul 2015.

* NABAVKA USLUGA IZRADE GLAVNOG PROJEKTA ZA REKONSTRUKCIJU MAGACINA...
. Datum: 30. Jun 2015., važi do: 30. Jul 2015.

* NABAVKA USLUGA ODRZAVANJA I REMONTA AUTOMATIKE U PODSTANICAMA...
. Datum: 30. Jun 2015., važi do: 03. Avg. 2015.

* NABAVKA USLUGA OSIGURANJA...
. Datum: 30. Jun 2015., važi do: 08. Jul 2015.

* NABAVKA USLUGA NADZORA NAD IZGRADNJOM TRAFO STANICE...
. Datum: 30. Jun 2015., važi do: 08. Jul 2015.

* NABAVKA POTORSNOG MATERIJLA ZA MIKROBIOLOGIJU...
. Datum: 29. Jun 2015., važi do: 07. Jul 2015.

* NABAVKA USLUGA ZASTUPANJA OPSTINE PRED SUDOVIMA I DRUGIM DRZAVNIM ORGANIMA...
. Datum: 30. Jun 2015., važi do: 08. Jul 2015.

* NABAVKA DERIVATA NAFTE...
. Datum: 29. Jun 2015., važi do: 10. Jul 2015.

* NABAVKA OPRUGA...
. Datum: 30. Jun 2015., važi do: 05. Avg. 2015.

* NABAVKA USLUGA IZRADE TK PROJEKTA...
. Datum: 30. Jun 2015., važi do: 05. Avg. 2015.

* NABAVKA USLUGE IZRADE INVESTICIONO TEHNICKE DOKUMENTACIJE...
. Datum: 29. Jun 2015., važi do: 22. Jul 2015.

* NABAVKA RADOVA NA IZRADI ZGRADE ZA OPREMU STATISTISKOG FREKVENTNOG PRETVARACA-SFP PRVA FAZA...
. Datum: 25. Jun 2015., važi do: 27. Jul 2015.

* NABAVKA USLUGA PREVOZA UCENIKA...
. Datum: 30. Jun 2015., važi do: 08. Jul 2015.

* NABAVKA USLUGE SERVISIRANJA I ISPITIVANJA OPREME ZA GASENJE I DOJAVU POZARA...
. Datum: 29. Jun 2015., važi do: 03. Avg. 2015.

* NABAVKA USLUGA IZRADE GEOGRAFSKO INFORMACIONOG SISTEMA...
. Datum: 30. Jun 2015., važi do: 31. Jul 2015.

* NABAVKA IT OPREME...
. Datum: 29. Jun 2015., važi do: 29. Jul 2015.

* NABAVKA TERETNOG VOZILA...
. Datum: 30. Jun 2015., važi do: 03. Avg. 2015.

* NABAVKA RADOVA IZRADE STAMPANOG BETONA, TROTOARA I PRISTUPNIH STAZA...
. Datum: 30. Jun 2015., važi do: 15. Jul 2015.

DelatnostiTOP