SR EN DE

strana 1 od 121

seminari.jpg * Centar za razvoj ljudskih resursa i menadzment - MNG Centar d.o.o. Beograd | SEMINAR OVLASCENI IZVOZNIK, PEM KONVENCIJA I PRIMENA PAN-EVROPSKIH PRAVILA O POREKLU ROBE
seminari.jpg * Centar za razvoj ljudskih resursa i menadzment - MNG Centar d.o.o. Beograd | SEMINAR VESTINE I TEHNIKE SAVREMENOG POSLOVNOG SEKRETARA
seminari.jpg * Centar za razvoj ljudskih resursa i menadzment - MNG Centar d.o.o. Beograd | SEMINAR UPRAVLJANJE PROJEKTNIM CIKLUSOM I IZRADA LOGICKE MATRICE
seminari.jpg * Centar za razvoj ljudskih resursa i menadzment - MNG Centar d.o.o. Beograd | SEMINAR ULOGA I ZNACAJ USPOSTAVLJANJA FUNKCIJE INTERNE REVIZIJE U PREDUZECIMA
seminari.jpg * Centar za razvoj ljudskih resursa i menadzment - MNG Centar d.o.o. Beograd | SEMINAR OVLASCENI PRIVREDNI SUBJEKAT (OPS)
seminari.jpg * Centar za razvoj ljudskih resursa i menadzment - MNG Centar d.o.o., Beograd | SEMINAR:OSNOVNI PRINCIPI I METODE U FARMAKOEKONOMIJI I PROCENI ZDRAVSTVENIH TEHNOLOGIJA
seminari.jpg * Centar za razvoj ljudskih resursa i menadzment - MNG Centar d.o.o., Beograd | SEMINAR: INTERNA KOMUNIKACIJA U ORGANIZACIJI – INTERNI PR
seminari.jpg * Centar za razvoj ljudskih resursa i menadzment - MNG Centar d.o.o., Beograd | SEMINAR: INTERNA KOMUNIKACIJA U ORGANIZACIJI – INTERNI PR
seminari.jpg * Centar za razvoj ljudskih resursa i menadzment - MNG Centar d.o.o., Beograd | SEMINAR: INTEGRALNI PRISTUP FUNKCIJI BZR IZ UGLA POSLODAVCA: ORGANIZACIJA, TROSKOVI I PROCENA EFEKTIVNOSTI
seminari.jpg * Centar za razvoj ljudskih resursa i menadzment - MNG Centar d.o.o., Beograd | SEMINAR: FINANSIJSKO IZVESTAVANJE PREMA MRS/MSFI
seminari.jpg * Centar za razvoj ljudskih resursa i menadzment - MNG Centar d.o.o., Beograd | SEMINAR: ANALIZA FINANSIJSKIH IZVESTAJA
seminari.jpg * Privredna komora Srbije, PKS Beograd | Poseta privredne delegacije Trgovinske komore Trsta ( Italija) – PKS, 28. oktobar 2014.godine – Projekat „ CORLOG “-
seminari.jpg * Jadranski sajam, Budva | 17. Sajma automobila
seminari.jpg * Jadranski sajam ad Budva | 36. Sajam gradjevinarstva | 2. Sajam energetike |16. Sajam biznisa | 9. Sajam vode, vodovodi I sanitarne tehnologije | 34. Sajam bezbjednosti, zastite i spasavan
seminari.jpg * Centar za razvoj ljudskih resursa i menadzment - MNG Centar d.o.o. Beograd | SEMINAR: VESTINE RUKOVODJENJA
seminari.jpg * Centar za razvoj ljudskih resursa i menadzment - MNG Centar d.o.o. Beograd | SEMINAR: PERFORMANS MENADZMENT – ALATI ZA UPRAVLJANJE UCINKOM ZAPOSLENIH
seminari.jpg * Centar za razvoj ljudskih resursa i menadzment - MNG Centar d.o.o. Beograd | SEMINAR: UPRAVLJANJE KVALITETOM U FARMACEUTSKOM LANCU SNABDEVANJA
seminari.jpg * Centar za razvoj ljudskih resursa i menadzment - MNG Centar d.o.o. Beograd | SEMINAR: ULOGA I ZNACAJ USPOSTAVLJANJA FUNKCIJE INTERNE REVIZIJE U PREDUZECIMA
seminari.jpg * Centar za razvoj ljudskih resursa i menadzment - MNG Centar d.o.o. Beograd | SEMINAR: SPORAZUMI O SLOBODNOJ TRGOVINI SA DRZAVAMA CLANICAMA CARINSKOG SAVEZA RUSIJA, BELORUSIJA I KAZAHSTAN
seminari.jpg * Centar za razvoj ljudskih resursa i menadzment - MNG Centar d.o.o. Beograd | SEMINAR: RESENJA ZA GRESKE PRI ELEKTRONSKOM PODNOSENJE PPP-PD I PP-PDV PRIJAVE

strana 1 od 121