SR EN DE

strana 1 od 118

seminari.jpg * iCounsult doo Beograd | SEMINAR: MERENJE UCINAKA I ZARADE ZAPOSLENIH PRILAGODJENJE BRANSAMA
seminari.jpg * Centar za razvoj ljudskih resursa i menadzment - MNG Centar d.o.o. Beograd | SEMINAR: IZMENE I DOPUNE ZAKONA O RADU – kako primeniti u praksi najnovije izmene (broj ogranicen na 45 ucesnika)
seminari.jpg * Centar za razvoj ljudskih resursa i menadzment - MNG Centar d.o.o. Beograd | SEMINAR: REKLAMACIJE POVODOM POVREDE UGOVORA I DOARBITRAZNO RESAVANJE SPOROVA
seminari.jpg * Centar za razvoj ljudskih resursa i menadzment - MNG Centar d.o.o. Beograd | SEMINAR: VESTINE RUKOVODJENJA
seminari.jpg * Centar za razvoj ljudskih resursa i menadzment - MNG Centar d.o.o. Beograd | SEMINAR: SPORAZUMI O SLOBODNOJ TRGOVINI SA DRZAVAMA CLANICAMA CARINSKOG SAVEZA RUSIJA, BELORUSIJA I KAZAHSTAN
seminari.jpg * Centar za razvoj ljudskih resursa i menadzment - MNG Centar d.o.o. Beograd | SEMINAR: SITUACIONO RUKOVODJENJE
seminari.jpg * Centar za razvoj ljudskih resursa i menadzment - MNG Centar d.o.o. Beograd | SEMINAR: Radionica: primena prakticnih resenja u postupcima javnih nabavki za narucioce i ponudjace (kljucne novine zakona o javnim nabavkama sa osvrtom na zvanicne pisane
seminari.jpg * Centar za razvoj ljudskih resursa i menadzment - MNG Centar d.o.o. Beograd | SEMINAR: RESENJA ZA GRESKE PRI RADU NA PORTALU CENTRALNOG REGISTRA OBAVEZNOG SOCIJALNOG OSIGURANJA
seminari.jpg * Centar za razvoj ljudskih resursa i menadzment - MNG Centar d.o.o. Beograd | SEMINAR: POBIJANJE DUZNIKOVIH PRAVNIH RADNJI
seminari.jpg * Centar za razvoj ljudskih resursa i menadzment - MNG Centar d.o.o. Beograd | SEMINAR: ATEX DIREKTIVA - PRAVILNIK O OPREMI I ZASTITNIM SISTEMIMA NAMENJENIM ZA UPOTREBU U POTENCIJALNO EKSPLOZIVNIM ATMOSFERAMA
seminari.jpg * Centar za razvoj ljudskih resursa i menadzment/MNG Centar, Beograd | SEMINAR: NOVI ZAKON O ZASTITI POTROSACA
seminari.jpg * Centar za razvoj ljudskih resursa i menadzment/MNG Centar, Beograd | SEMINAR: UPOTREBA EXCEL-A KAO ALATA U FINANSIJAMA
seminari.jpg * Centar za razvoj ljudskih resursa i menadzment/MNG Centar, Beograd | SEMINAR: UGOVORI U PRIVREDI
seminari.jpg * Centar za razvoj ljudskih resursa i menadzment/MNG Centar, Beograd | SEMINAR: TRANSFERNE CENE SA PRIMEROM STUDIJE O TRANSFERNIM CENAMA
seminari.jpg * Centar za razvoj ljudskih resursa i menadzment/MNG Centar, Beograd | SEMINAR: PLANIRANJE, METODE I TEHNIKE REGRUTACIJE I SELEKCIJE - SIGURAN PUT DO NAJBOLJIH KANDIDATA
seminari.jpg * Centar za razvoj ljudskih resursa i menadzment/MNG Centar, Beograd | SEMINAR: NAJNOVIJE IZMENE ZAKONA O POREZU NA DOHODAK GRADJANA I ZAKONA O DOPRINOSIMA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE
seminari.jpg * Centar za razvoj ljudskih resursa i menadzment/MNG Centar, Beograd | SEMINAR: PISANA POSLOVNA KOMUNIKACIJA
seminari.jpg * Centar za razvoj ljudskih resursa i menadzment/MNG Centar, Beograd | SEMINAR: INTEGRISANI SISTEM MENADZMENTA
seminari.jpg * Centar za razvoj ljudskih resursa i menadzment/MNG Centar, Beograd | SEMINAR: DEFINISANJE KLJUCNIH INDIKATORA PERFORMANSI (KPI) POSLOVANJA
seminari.jpg * Centar za razvoj ljudskih resursa i menadzment/MNG Centar, Beograd | SEMINAR: BENEFICIRANI RADNI STAZ I REVIZIJA AKTA O PROCENI RIZIKA

strana 1 od 118