SR EN DE

NBS: Smanjen stepen dinarizacije finansijskog sistema Srbije


Stepen dinarizacije finansijskog sistema Srbije u poslednjem kvartalu je smanjen za 0,2 procentna poena, objavila je Narodna banka Srbije.  Stepen dinarizacije finansijskog sistema je meren u?eš?em dinarskih plasmana u ukupnim plasmanima privredi i stanovništvu i na kraju prošle godine je iznosio 28 odsto. Ako se posmatra po stalnom kursu, stepen dinarizacije je nominalno smanjen za 0,5 procentnih poena, na 29,6 odsto, navedeno je u Izveštaju NBS o dinarizaciji.

Novac


Ukupni plasmani banaka privredi i stanovništvu iznosili su 1.879,6 milijardi dinara na kraju poslednjeg tromese?ja 2012, i u tom periodu smanjeni su za 1,9 odsto.

U sektorskoj strukturi plasmana banaka, dinarski plasmani stanovništvu su pove?ani za 0,3 procentna poena, na 35,1 odsto, što se u potpunosti duguje efektu ja?anja dinara. U?eš?e dinarskih plasmana u ukupnim plasmanima privredi je u istom periodu smanjeno za 0,6 procentnih poena, na 24,2 odsto.  To je u velikoj meri rezultat intenzivnog subvencionisanog kreditiranja privrede u ?etvrtom tromese?ju lane, budu?i da je najve?i deo odobrenih kredita bio indeksiran u evrima.

Na pad dinarizacije je uticalo i pokretanje ste?aja nad Novom Agrobankom, ?iji je deo potraživanja po osnovu plasmana isklju?en iz bilansa bankarskog sistema i preba?en na Agenciju za osiguranje depozita.

S obzirom na to da se znatan deo potraživanja odnosio na privredu i da je bio u dinarskom znaku, njihovo isklju?enje iz bilansa banaka dovelo je do smanjenja stepena dinarizacije plasmana privredi.
U?eš?e dinarskih kredita u ukupnim novoodobrenim kreditima je u ?etvrtom kvartalu 2012. u proseku bilo manje u odnosu na prethodno tromese?je, uz znatne mese?ne oscilacije.

Banke su u poslednjem tromese?ju lane odobrile privredi i stanovništvu 267,5 milijardi dinara novih kredita, što je za 10,8 odsto više nego u prethodnom tromese?ju. Od tog iznosa 32,3 odsto se odnosi na ?isto dinarske kredite, što je za ?etiri procentna poena manje nego u prethodnom tromese?ju.
Smanjenje u?eš?a novoodobrenih dinarskih kredita banaka u ukupnim kreditima rezultat je snažnog rasta deviznih i valutno indeksiranih kredita (17,8 odsto), odobrenih pre svega privredi. Privreda je te kredite koristila uglavnom za održavanje likvidnosti, finansiranje obrtnih sredstava i izvoz, u skladu s programom subvencionisanih kredita Vlade Srbije.

Na smanjenje dinarizacije novoodobrenih kredita banaka u manjoj meri je uticao i pad novih dinarskih kredita, pre svega stanovništvu, i to za sve namene. I pored toga, u?eš?e dinarskih kredita u ukupnim novoodobrenim kreditima stanovništvu je i dalje znatno ve?e nego kod privrede - 55,5 odsto naspram 27,6 odsto.

Stepen dinarizacije, meren u?eš?em dinarskih depozita u ukupnim depozitima privrede i stanovništva, na kraju poslednjeg kvartala 2012. je iznosio 19,3 odsto. U odnosu na kraj tre?eg kvartala, to u?eš?e je pove?ano za 0,5 procentnih poena.

Ukupni depoziti privrede i stanovništva su na kraju ?etvrtog tromese?ja 2012. iznosili 1.433,3 milijardi dinara, i bili su za 2,9 odsto ve?i nego na kraju tre?eg tromese?ja. Taj rast je pre svega rezultat pove?anja deviznih depozita (2,3 odsto), i to najviše depozita stanovništva u novembru, tokom Nedelje štednje.

Stanovništvo je pritom skratilo ro?nost svojih deviznih depozita, što je doprinelo smanjenju u?eš?a dugoro?nih depozita u ukupnim depozitima sa 16,8 odsto na kraju tre?eg tromese?ja na 14,1 odsto na kraju ?etvrtog.

Dinarski depoziti privrede i stanovništva kod banaka takodje su pove?ani, za 5,6 odsto. Rastu dinarskih depozita najviše je doprinela privreda, koja je tokom ?etvrtog kvartala, posebno u novembru i decembru, kratkoro?no polagala dinarska sredstva na ra?une kod banaka.
Kao rezultat bržeg rasta dinarskih od deviznih depozita, stepen dinarizacije depozita privrede i stanovništva je u ?etvrtom kvartalu pove?an za 0,5 procentnih poena i krajem godine je iznosio 19,3 odsto.


Izvor : B92

www.vibilia.rs


 1. radoslav sretenovic* DRI: Javne nabavke često neekonomične
  Direktor Državne revizorske institucije Radoslav Sretenović izjavio je da je to telo, iako do sada nije radilo reviziju svrsishodn...
 2. dusan_vujovic* U toku konsultacije oko nacrta budžeta za 2016. godinu
  Ministar finansija Dušan Vujović počeo je konsultacije sa resornim kolegama oko nacrta budžeta za 2016. godinu saznaje "Blic".&nbs...
 3. budzet* Budžet na dnevnom redu od 9. do 11.decembra
  Ministar finansija Dušan Vujović najavio je danas da će Vlada Srbije usvojiti predlog budžeta za 2016. najkasnije krajem naredne s...
 4. Kori Udovicki* Udovički: Manje novca za lokalne samouprave
  Potpredsednica vlade i ministarka državne uprave i lokalne samouprave Kori Udovički izjavila je da će u budžetu za 2016. godinu ve...
 5. inspekcija* Srpsku privredu guše visoki nameti i birokratske procedure
  Gubitak privrede prošle godine bio je 1,1 milijardu evra, pokazuju podaci Agencije za privredne registre. U Mreži za poslovnu podr...
 6. sosijete_zeneral_biznis_klub* SoŽe biznis klub: Evrointegracije važne za ekonomski rast
  Sosijete ženeral banka je u okviru „SoŽe biznis kluba“ organizovanog u Kongresnom centru Master u Novom Sadu okupila analitičare, ...
 7. Dusan Vujovic* Vujović: MMF poručuje da ne popustimo pod pritiscima
  Ministar finansija Dušan Vujović izjavio je da Međunarodni monetarni fond čestita Srbiji na postignutim rezultatima, uz napomenu d...
 8. Plata* Sastanak u NBS: Izvesna povećanja plata i penzija
  Član Saveta guvernera Narodne banke Srbije Ivan Nikolić izjavio je da je potpuno izvesno da će biti povećanja plata i penzija i da...
 9. novac* I pored niskih kamata štednja konstantno raste
  Štediše će ove godine u Nedelji štednje dočekati do 20 odsto manje kamate na dinare i 30 odsto manje kamate na evre u odnosu na pr...
 10. Sberbanka* Dva sporazuma u Rusiji za jaču privredu Srbije - Sberbank Srbija jača saradnju sa kompanijama NIS i Energoprojekt
  U okviru srpsko-ruskog poslovnog foruma u Moskvi, Sberbank Srbija je potpisala sporazume o saradnji sa kompanijom NIS a.d. iz Novo...
 11. Zakon* Zamerke na Zakon o ulaganjima
  Komisija za zaštitu konkurencije je saopštila da je "duboko zabrinuta" zbog pojedinih odredbi Predloga zakona o ulaganjima čija pr...
 12. NBS* NBS ponovo snizila referentnu kamatu
  Referentna kamatna stopa smanjena je za 0,5 procentnih poena i iznosi 4,5 odsto, odlučio je Izvršni odbor Narodne banke Srbije. Ko...
 13. Zorana Mihajlovic* Mihajlović : Zakon o konverziji otkočiće investicije

  Zorana Mihajlović Zakonom o pretvaranju prava korišćenja u pravo svojine na građevinskom zemljištu uz naknadu, otkočićemo pros...
 14. Poslovanje* Do kraja godine zakon o uslovima upućivanja radnika na rad u inostranstvo

  Pomoćnik ministra za rad Zoran Lazić izjavio je da očekuje da će do kraja ove godine Skupština Srbije usvojiti zakon o uslovim...
 15. MMF* Socijalno-ekonomski savet o rezultatima posete MMF-a

  Socijalno-ekonomski savet održace redovnu sednicu, a po njenom završetku i konferenciju za medije na kojoj ce clanovi kolegiju...
 16. PKS* Privrednici hoće komoru koja im je servis

  Novi Zakon o privrednim komorama, trebalo bi da bude usvojen u skupštini do kraja godine i da stupi na snagu 1. januara 2016, ...
 17. PKS* Javna rasprava o nacrtu zakona o ulaganjima

  Privredna komora Srbije (PKS) i Ministarstvo privrede organizuju završnu javnu raspravu o Nacrtu zakona o ulaganjima. Ucesnici...
 18. sertic* Nova agencija za veću efikasnost

  Ministar privrede Željko Sertic izjavio je da ce novim zakonom o ulaganjima biti izjednaceni domaci i strani investitori po pi...
 19. pks* Okrugli sto o javnim nabavkama

  Okrugli sto na temu "Javne nabavke i sprovodenje propisa i standarda u upravljanju otpadom", u organizaciji Privredne komore S...
 20. Univerzitetska decija klinika u Tirsovoj* Ministarstvo: Zakon će jasno definisati odgovornost za održavanje zgrada

  Novi zakon o stambenim odnosima, koji tek treba da bude usvojen, trebalo bi i jasno da definiše ko je odgovoran za održavanje ...

Ključne reči