SR EN DE

NBS: Smanjen stepen dinarizacije finansijskog sistema Srbije


Stepen dinarizacije finansijskog sistema Srbije u poslednjem kvartalu je smanjen za 0,2 procentna poena, objavila je Narodna banka Srbije.  Stepen dinarizacije finansijskog sistema je meren u?eš?em dinarskih plasmana u ukupnim plasmanima privredi i stanovništvu i na kraju prošle godine je iznosio 28 odsto. Ako se posmatra po stalnom kursu, stepen dinarizacije je nominalno smanjen za 0,5 procentnih poena, na 29,6 odsto, navedeno je u Izveštaju NBS o dinarizaciji.

Novac


Ukupni plasmani banaka privredi i stanovništvu iznosili su 1.879,6 milijardi dinara na kraju poslednjeg tromese?ja 2012, i u tom periodu smanjeni su za 1,9 odsto.

U sektorskoj strukturi plasmana banaka, dinarski plasmani stanovništvu su pove?ani za 0,3 procentna poena, na 35,1 odsto, što se u potpunosti duguje efektu ja?anja dinara. U?eš?e dinarskih plasmana u ukupnim plasmanima privredi je u istom periodu smanjeno za 0,6 procentnih poena, na 24,2 odsto.  To je u velikoj meri rezultat intenzivnog subvencionisanog kreditiranja privrede u ?etvrtom tromese?ju lane, budu?i da je najve?i deo odobrenih kredita bio indeksiran u evrima.

Na pad dinarizacije je uticalo i pokretanje ste?aja nad Novom Agrobankom, ?iji je deo potraživanja po osnovu plasmana isklju?en iz bilansa bankarskog sistema i preba?en na Agenciju za osiguranje depozita.

S obzirom na to da se znatan deo potraživanja odnosio na privredu i da je bio u dinarskom znaku, njihovo isklju?enje iz bilansa banaka dovelo je do smanjenja stepena dinarizacije plasmana privredi.
U?eš?e dinarskih kredita u ukupnim novoodobrenim kreditima je u ?etvrtom kvartalu 2012. u proseku bilo manje u odnosu na prethodno tromese?je, uz znatne mese?ne oscilacije.

Banke su u poslednjem tromese?ju lane odobrile privredi i stanovništvu 267,5 milijardi dinara novih kredita, što je za 10,8 odsto više nego u prethodnom tromese?ju. Od tog iznosa 32,3 odsto se odnosi na ?isto dinarske kredite, što je za ?etiri procentna poena manje nego u prethodnom tromese?ju.
Smanjenje u?eš?a novoodobrenih dinarskih kredita banaka u ukupnim kreditima rezultat je snažnog rasta deviznih i valutno indeksiranih kredita (17,8 odsto), odobrenih pre svega privredi. Privreda je te kredite koristila uglavnom za održavanje likvidnosti, finansiranje obrtnih sredstava i izvoz, u skladu s programom subvencionisanih kredita Vlade Srbije.

Na smanjenje dinarizacije novoodobrenih kredita banaka u manjoj meri je uticao i pad novih dinarskih kredita, pre svega stanovništvu, i to za sve namene. I pored toga, u?eš?e dinarskih kredita u ukupnim novoodobrenim kreditima stanovništvu je i dalje znatno ve?e nego kod privrede - 55,5 odsto naspram 27,6 odsto.

Stepen dinarizacije, meren u?eš?em dinarskih depozita u ukupnim depozitima privrede i stanovništva, na kraju poslednjeg kvartala 2012. je iznosio 19,3 odsto. U odnosu na kraj tre?eg kvartala, to u?eš?e je pove?ano za 0,5 procentnih poena.

Ukupni depoziti privrede i stanovništva su na kraju ?etvrtog tromese?ja 2012. iznosili 1.433,3 milijardi dinara, i bili su za 2,9 odsto ve?i nego na kraju tre?eg tromese?ja. Taj rast je pre svega rezultat pove?anja deviznih depozita (2,3 odsto), i to najviše depozita stanovništva u novembru, tokom Nedelje štednje.

Stanovništvo je pritom skratilo ro?nost svojih deviznih depozita, što je doprinelo smanjenju u?eš?a dugoro?nih depozita u ukupnim depozitima sa 16,8 odsto na kraju tre?eg tromese?ja na 14,1 odsto na kraju ?etvrtog.

Dinarski depoziti privrede i stanovništva kod banaka takodje su pove?ani, za 5,6 odsto. Rastu dinarskih depozita najviše je doprinela privreda, koja je tokom ?etvrtog kvartala, posebno u novembru i decembru, kratkoro?no polagala dinarska sredstva na ra?une kod banaka.
Kao rezultat bržeg rasta dinarskih od deviznih depozita, stepen dinarizacije depozita privrede i stanovništva je u ?etvrtom kvartalu pove?an za 0,5 procentnih poena i krajem godine je iznosio 19,3 odsto.


Izvor : B92

www.vibilia.rs


 1. austrija* Srbija kao tržište buducnosti
  Austrijski koncerni, posebno oni koji su vec ulagali u Srbiji, pozitivno reaguju na reformske mere koje je preduzela vlada premije...
 2. Dusan Vujovic* Rebalans budžeta polovinom oktobra
  Ministar finansija Srbije Dušan Vujovic izjavio je juce da se rebalans budžeta, u kojem ce definitivno biti obelodanjene ekonomsk...
 3. Srpska asocijacija menadzera SAM* SAM predstavio novine Zakona o radu

  Srpska asocijacija menadžera (SAM) predstavila je poslovnoj javnosti novine koje donosi Zakon o radu. Srpska asocijacija menad...
 4. Zakon* Prezentacija Zakona o izmenama i dopunama Zakona o radu
  Centar za privredni sistem Privredne komore Srbije, u saradnji sa Ministarstvom za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja...
 5. Grafikon* Oštra borba protiv sive ekonomije
  Gotovo trećina privrednih tokova u Srbiji nalazi se u sferi sive ekonomije. Cilj je da se to svede na evropski prosek, čime bi se ...
 6. Osiguranje* Produžen rok za konkurisanje za dodelu vojvođanskih subvencija
  Konkurs za dodelu subvencija za refundaciju troškova ulaganja u materijalnu imovinu prilikom nove investicije, produžen je do utro...
 7. Zakon* Usvojeni zakoni o beleznicima
  Poslanici Skupštine Srbije usvojili su tri pravosudna zakona kojima se omogućava da javni beležnici počnu sa radom. Usvojeni su Za...
 8. Grafikon* Suficit industrije regiona severa Bačke i Potisja
  U prvih sest meseci ove godine industrijska proizvodnja regiona severa Backe i Potisja zabelezila je pad u odnosu na isti period...
 9. Ministarstvo finansija* Javni dug Srbije 64,3 odsto BDP
  Javni dug Srbije na kraju jula 2014. bio je 20,94 milijarde evra, sto je 64,3 odsto bruto domaceg proizvoda (BDP), objavilio je ...
 10. Vlada Srbije* Usvojen Predlog zakona o prometu nepokretnosti
  Vlada Srbije usvojila je na sednici Predlog zakona o prometu nepokretnosti kojim se preciznije regulišu oblici svojine, pravo preč...
 11. Poslovanje* Donošenje podzakonskih akata kasni 931 dan

  Nacionalna alijansa za lokalni ekonomski razvoj (NALED) izrazila je zabrinutost zbog kašnjenja pri donošenju podzakonskih akat...
 12. Novac* Prodate drzavne obveznice za 9,1 milijardu dinara

  Na aukciji petogodisnjih drzavnih obveznica Republike Srbije prodato je 60,89 odsto od ponudjenog obima emisije koji je iznosi...
 13. Zakon* Stupili na snagu privredni zakoni
  Zakon o privatizaciji i Izmene i dopune Zakona o stecaju stupili su danas na snagu. Zakon o privatizaciji predvidja da se privatiz...
 14. Zakon* Izmene i dopune Zakona o stečaju
  Novi zakon trebalo bi da umanji troškove stečaja i skrati vreme trajana stečaja, iako ni tim zakonom krajnji rok za završetak steč...
 15. evropska komisija* Novi izveštaj EK o Srbiji najvećim delom pozitivan
  Novi godišnji izveštaj Evropske komisije o napretku Srbije biće najvećim delom pozitivno obojen, ali u najmanje tri oblasti Beogra...
 16. Kori Udovicki* Minuli rad isti u javnom i privatnom sektoru
  Ministarka državne uprave i lokalne samouprave Kori Udovički kaže da je Vlada Srbije usvojila izmene četiri zakona koji se odnose ...
 17. Skupstina Srbije* Usvojen Zakon o privatizaciji i izmene zakona o stečaju
  Skupština Srbije usvojila je danas, većinom glasova, Zakon o privatizaciji, koji predviđa završetak procesa privatizacije 584 preo...
 18. pad indeksa* U drugom tromesečju BDP Srbije pao za 1,1%
  Prema preliminarnoj oceni Republičkog zavoda za statistiku, realni međugodišnji pad BDP-a u drugom tromesečju iznosi 1,1%.Industri...
 19. Industrija* Pad industrijske proizvodnje od 9,2 odsto u junu
  Industrijska proizvodnja u Srbiji u junu manja je za 9,2 odsto nego u istom mesecu prosle godine, objavio je Republicki zavod za...
 20. Zakon* Uskoro i Zakon o radu funkcionera u pokrajinama i lokalu
  Nacrt Zakona o radu zaposlenih u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave ce do kraja avgusta biti dostavljen vladi ...

Ključne reči