SR EN DE

NBS: Smanjen stepen dinarizacije finansijskog sistema Srbije


Stepen dinarizacije finansijskog sistema Srbije u poslednjem kvartalu je smanjen za 0,2 procentna poena, objavila je Narodna banka Srbije.  Stepen dinarizacije finansijskog sistema je meren u?eš?em dinarskih plasmana u ukupnim plasmanima privredi i stanovništvu i na kraju prošle godine je iznosio 28 odsto. Ako se posmatra po stalnom kursu, stepen dinarizacije je nominalno smanjen za 0,5 procentnih poena, na 29,6 odsto, navedeno je u Izveštaju NBS o dinarizaciji.

Novac


Ukupni plasmani banaka privredi i stanovništvu iznosili su 1.879,6 milijardi dinara na kraju poslednjeg tromese?ja 2012, i u tom periodu smanjeni su za 1,9 odsto.

U sektorskoj strukturi plasmana banaka, dinarski plasmani stanovništvu su pove?ani za 0,3 procentna poena, na 35,1 odsto, što se u potpunosti duguje efektu ja?anja dinara. U?eš?e dinarskih plasmana u ukupnim plasmanima privredi je u istom periodu smanjeno za 0,6 procentnih poena, na 24,2 odsto.  To je u velikoj meri rezultat intenzivnog subvencionisanog kreditiranja privrede u ?etvrtom tromese?ju lane, budu?i da je najve?i deo odobrenih kredita bio indeksiran u evrima.

Na pad dinarizacije je uticalo i pokretanje ste?aja nad Novom Agrobankom, ?iji je deo potraživanja po osnovu plasmana isklju?en iz bilansa bankarskog sistema i preba?en na Agenciju za osiguranje depozita.

S obzirom na to da se znatan deo potraživanja odnosio na privredu i da je bio u dinarskom znaku, njihovo isklju?enje iz bilansa banaka dovelo je do smanjenja stepena dinarizacije plasmana privredi.
U?eš?e dinarskih kredita u ukupnim novoodobrenim kreditima je u ?etvrtom kvartalu 2012. u proseku bilo manje u odnosu na prethodno tromese?je, uz znatne mese?ne oscilacije.

Banke su u poslednjem tromese?ju lane odobrile privredi i stanovništvu 267,5 milijardi dinara novih kredita, što je za 10,8 odsto više nego u prethodnom tromese?ju. Od tog iznosa 32,3 odsto se odnosi na ?isto dinarske kredite, što je za ?etiri procentna poena manje nego u prethodnom tromese?ju.
Smanjenje u?eš?a novoodobrenih dinarskih kredita banaka u ukupnim kreditima rezultat je snažnog rasta deviznih i valutno indeksiranih kredita (17,8 odsto), odobrenih pre svega privredi. Privreda je te kredite koristila uglavnom za održavanje likvidnosti, finansiranje obrtnih sredstava i izvoz, u skladu s programom subvencionisanih kredita Vlade Srbije.

Na smanjenje dinarizacije novoodobrenih kredita banaka u manjoj meri je uticao i pad novih dinarskih kredita, pre svega stanovništvu, i to za sve namene. I pored toga, u?eš?e dinarskih kredita u ukupnim novoodobrenim kreditima stanovništvu je i dalje znatno ve?e nego kod privrede - 55,5 odsto naspram 27,6 odsto.

Stepen dinarizacije, meren u?eš?em dinarskih depozita u ukupnim depozitima privrede i stanovništva, na kraju poslednjeg kvartala 2012. je iznosio 19,3 odsto. U odnosu na kraj tre?eg kvartala, to u?eš?e je pove?ano za 0,5 procentnih poena.

Ukupni depoziti privrede i stanovništva su na kraju ?etvrtog tromese?ja 2012. iznosili 1.433,3 milijardi dinara, i bili su za 2,9 odsto ve?i nego na kraju tre?eg tromese?ja. Taj rast je pre svega rezultat pove?anja deviznih depozita (2,3 odsto), i to najviše depozita stanovništva u novembru, tokom Nedelje štednje.

Stanovništvo je pritom skratilo ro?nost svojih deviznih depozita, što je doprinelo smanjenju u?eš?a dugoro?nih depozita u ukupnim depozitima sa 16,8 odsto na kraju tre?eg tromese?ja na 14,1 odsto na kraju ?etvrtog.

Dinarski depoziti privrede i stanovništva kod banaka takodje su pove?ani, za 5,6 odsto. Rastu dinarskih depozita najviše je doprinela privreda, koja je tokom ?etvrtog kvartala, posebno u novembru i decembru, kratkoro?no polagala dinarska sredstva na ra?une kod banaka.
Kao rezultat bržeg rasta dinarskih od deviznih depozita, stepen dinarizacije depozita privrede i stanovništva je u ?etvrtom kvartalu pove?an za 0,5 procentnih poena i krajem godine je iznosio 19,3 odsto.


Izvor : B92

www.vibilia.rs


 1. Zorana Mihajlovic* Mihajlović : Zakon o konverziji otkočiće investicije

  Zorana Mihajlović Zakonom o pretvaranju prava korišćenja u pravo svojine na građevinskom zemljištu uz naknadu, otkočićemo pros...
 2. Poslovanje* Do kraja godine zakon o uslovima upućivanja radnika na rad u inostranstvo

  Pomoćnik ministra za rad Zoran Lazić izjavio je da očekuje da će do kraja ove godine Skupština Srbije usvojiti zakon o uslovim...
 3. MMF* Socijalno-ekonomski savet o rezultatima posete MMF-a

  Socijalno-ekonomski savet održace redovnu sednicu, a po njenom završetku i konferenciju za medije na kojoj ce clanovi kolegiju...
 4. PKS* Privrednici hoće komoru koja im je servis

  Novi Zakon o privrednim komorama, trebalo bi da bude usvojen u skupštini do kraja godine i da stupi na snagu 1. januara 2016, ...
 5. PKS* Javna rasprava o nacrtu zakona o ulaganjima

  Privredna komora Srbije (PKS) i Ministarstvo privrede organizuju završnu javnu raspravu o Nacrtu zakona o ulaganjima. Ucesnici...
 6. sertic* Nova agencija za veću efikasnost

  Ministar privrede Željko Sertic izjavio je da ce novim zakonom o ulaganjima biti izjednaceni domaci i strani investitori po pi...
 7. pks* Okrugli sto o javnim nabavkama

  Okrugli sto na temu "Javne nabavke i sprovodenje propisa i standarda u upravljanju otpadom", u organizaciji Privredne komore S...
 8. Univerzitetska decija klinika u Tirsovoj* Ministarstvo: Zakon će jasno definisati odgovornost za održavanje zgrada

  Novi zakon o stambenim odnosima, koji tek treba da bude usvojen, trebalo bi i jasno da definiše ko je odgovoran za održavanje ...
 9. zeljko_sertic2* Sertić: Zakon dovodi investitore

  Ministar privrede Željko Sertić najavio je da će zakon o ulaganjima stvoriti dosta kvalitetnije uslove za realizaciju budućih ...
 10. Zakon* Zakonom o inspekcijskom nadzoru protiv sive ekonomije

  Potpredsednica Vlade i predsednica Koordinacionog tela za suzbijanje sive ekonomije Kori Udovički, izjavila je da je Zakon o i...
 11. kuca* Podržane izmene zakona o hipoteci

  Odbor za finanasije Skupštine Srbije prihvatio je predložene izmene Zakona o hipoteci, koje bi, prema obrazloženju, trebalo da...
 12. Advokatska komora Beograd* Advokati iz regiona zaključili Memorandum o saradnji

  Predsednici advokatskih komora Srbije, Albanije, Bosne i Hercegovine, Kosova i Makedonije potpisali su u Beogradu Memorandum o...
 13. NBS* Zakon o zaštiti korisnika finansijskih usluga

  Gradani zaduženi kod banaka ili lizing kuca od danas ce imati veca prava, a najveci broj njih ubuduce ce placati i niže mesecn...
 14. Kori Udovicki* Zakon o inspekcijskom nadzoru 1. aprila u Skupštini

  Skupština Srbije ce 1. aprila razmatrati predlog zakona o inspekcijskom nadzoru, a da bi se prikupila sredstva za primenu tog ...
 15. gradjevinska dozvola* Gradjevinske dozvole u više od polovine opština

  Više od polovine opština u Srbiji uvele su objedinjenu proceduru izdavanja gradevinskih dozvola u roku do 28 dana kako je pred...
 16. PKS* Mapa puta za modernije privredne komore

  Ubrzavaju se aktivnosti na uspostavljanju novog, jedinstvenog i održivog komorskog sistema Srbije. Novi pravni okvir do jeseni...
 17. Zakon* Novi zakon o platama do sredine leta

  Državni sekretar Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave Željko Ožegovic izjavio je da je zakon o platama u javnom se...
 18. Gradjevinarstvo* Izmena zakona o javnim nabavkama prija samo budžetu

  Vlada je promenila Zakon o javnim nabavkama kojim su domaći ponuđači izgubili bilo kakvu prednost u odnosu na strance pri dobi...
 19. palma* Jagodina ukida dve agencije sa 22 zaposlena

  Grad Jagodina će zbog štednje i smanjenja administracije ukinuti dve agencije sa ukupno 22 zaposlena, čiji status će biti regu...
 20. Krediti* Referentna kamatna stopa ostaje osam odsto

  Izvrsni odbor Narodne banke Srbije (NBS) odlucio je da referentnu kamatnu stopu zadrzi na nivou od osam odsto. Kako se navodi,...

Ključne reči