SR EN DE

NBS: Smanjen stepen dinarizacije finansijskog sistema Srbije


Stepen dinarizacije finansijskog sistema Srbije u poslednjem kvartalu je smanjen za 0,2 procentna poena, objavila je Narodna banka Srbije.  Stepen dinarizacije finansijskog sistema je meren u?eš?em dinarskih plasmana u ukupnim plasmanima privredi i stanovništvu i na kraju prošle godine je iznosio 28 odsto. Ako se posmatra po stalnom kursu, stepen dinarizacije je nominalno smanjen za 0,5 procentnih poena, na 29,6 odsto, navedeno je u Izveštaju NBS o dinarizaciji.

Novac


Ukupni plasmani banaka privredi i stanovništvu iznosili su 1.879,6 milijardi dinara na kraju poslednjeg tromese?ja 2012, i u tom periodu smanjeni su za 1,9 odsto.

U sektorskoj strukturi plasmana banaka, dinarski plasmani stanovništvu su pove?ani za 0,3 procentna poena, na 35,1 odsto, što se u potpunosti duguje efektu ja?anja dinara. U?eš?e dinarskih plasmana u ukupnim plasmanima privredi je u istom periodu smanjeno za 0,6 procentnih poena, na 24,2 odsto.  To je u velikoj meri rezultat intenzivnog subvencionisanog kreditiranja privrede u ?etvrtom tromese?ju lane, budu?i da je najve?i deo odobrenih kredita bio indeksiran u evrima.

Na pad dinarizacije je uticalo i pokretanje ste?aja nad Novom Agrobankom, ?iji je deo potraživanja po osnovu plasmana isklju?en iz bilansa bankarskog sistema i preba?en na Agenciju za osiguranje depozita.

S obzirom na to da se znatan deo potraživanja odnosio na privredu i da je bio u dinarskom znaku, njihovo isklju?enje iz bilansa banaka dovelo je do smanjenja stepena dinarizacije plasmana privredi.
U?eš?e dinarskih kredita u ukupnim novoodobrenim kreditima je u ?etvrtom kvartalu 2012. u proseku bilo manje u odnosu na prethodno tromese?je, uz znatne mese?ne oscilacije.

Banke su u poslednjem tromese?ju lane odobrile privredi i stanovništvu 267,5 milijardi dinara novih kredita, što je za 10,8 odsto više nego u prethodnom tromese?ju. Od tog iznosa 32,3 odsto se odnosi na ?isto dinarske kredite, što je za ?etiri procentna poena manje nego u prethodnom tromese?ju.
Smanjenje u?eš?a novoodobrenih dinarskih kredita banaka u ukupnim kreditima rezultat je snažnog rasta deviznih i valutno indeksiranih kredita (17,8 odsto), odobrenih pre svega privredi. Privreda je te kredite koristila uglavnom za održavanje likvidnosti, finansiranje obrtnih sredstava i izvoz, u skladu s programom subvencionisanih kredita Vlade Srbije.

Na smanjenje dinarizacije novoodobrenih kredita banaka u manjoj meri je uticao i pad novih dinarskih kredita, pre svega stanovništvu, i to za sve namene. I pored toga, u?eš?e dinarskih kredita u ukupnim novoodobrenim kreditima stanovništvu je i dalje znatno ve?e nego kod privrede - 55,5 odsto naspram 27,6 odsto.

Stepen dinarizacije, meren u?eš?em dinarskih depozita u ukupnim depozitima privrede i stanovništva, na kraju poslednjeg kvartala 2012. je iznosio 19,3 odsto. U odnosu na kraj tre?eg kvartala, to u?eš?e je pove?ano za 0,5 procentnih poena.

Ukupni depoziti privrede i stanovništva su na kraju ?etvrtog tromese?ja 2012. iznosili 1.433,3 milijardi dinara, i bili su za 2,9 odsto ve?i nego na kraju tre?eg tromese?ja. Taj rast je pre svega rezultat pove?anja deviznih depozita (2,3 odsto), i to najviše depozita stanovništva u novembru, tokom Nedelje štednje.

Stanovništvo je pritom skratilo ro?nost svojih deviznih depozita, što je doprinelo smanjenju u?eš?a dugoro?nih depozita u ukupnim depozitima sa 16,8 odsto na kraju tre?eg tromese?ja na 14,1 odsto na kraju ?etvrtog.

Dinarski depoziti privrede i stanovništva kod banaka takodje su pove?ani, za 5,6 odsto. Rastu dinarskih depozita najviše je doprinela privreda, koja je tokom ?etvrtog kvartala, posebno u novembru i decembru, kratkoro?no polagala dinarska sredstva na ra?une kod banaka.
Kao rezultat bržeg rasta dinarskih od deviznih depozita, stepen dinarizacije depozita privrede i stanovništva je u ?etvrtom kvartalu pove?an za 0,5 procentnih poena i krajem godine je iznosio 19,3 odsto.


Izvor : B92

www.vibilia.rs


 1. palma* Jagodina ukida dve agencije sa 22 zaposlena

  Grad Jagodina će zbog štednje i smanjenja administracije ukinuti dve agencije sa ukupno 22 zaposlena, čiji status će biti regu...
 2. Krediti* Referentna kamatna stopa ostaje osam odsto

  Izvrsni odbor Narodne banke Srbije (NBS) odlucio je da referentnu kamatnu stopu zadrzi na nivou od osam odsto. Kako se navodi,...
 3. fiskalni savet srbije* Ocena predsednika fiskalnog saveta Pavla Petrovića: Oštre mere i u 2018

  Predsednik Fiskalnog saveta Pavle Petrovic ocenio je da je fiskalna strategija Vlade ostar plan za ozdravljenje javnih finansi...
 4. Grafikon* Rast kredita u januaru 1,2 odsto

  Ukupni krediti preduzeca, preduzetnika i gradjana u Srbiji na kraju januara 2015. godine iznosili su oko 2.148 milijardi dinar...
 5. Novac* U januaru ostvaren suficit od 13 milijardi dinara

  Ministar finansija Srbije Dusan Vujovic izjavio je da je u januaru ove godine ostvaren suficit budzeta od vise od 13 milijardi...
 6. Obveznice* Prodate obveznice za 39,1 milijardu dinara

  Uprava za javni dug Srbije prodala je na aukciji 78,3 odsto ponudjenih sedmogodisnjih zapisa ukupne vrednosti 39,1 milijarda d...
 7. Agencija za privatizaciju* Objavljen spisak 188 preduzeća u stečaju

  Agencija za privatizaciju objavila je spisak 188 preduzeca koja idu u stecaj jer za njih nije bilo zainteresovanih kupaca. Na ...
 8. Svetska banka* Toni Verheijen: U martu kredit od 100 miliona dolara

  Prvu transu kredita za podrsku budzetu od 100 miliona dolara Srbija bi od Svetske banke mogla da dobije vec u martu, rekao je ...
 9. EBRD* EBRD: Mere vlade stavljaju Srbiju na pravi put

  Direktor Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) u Srbiji Matteo Patrone izjavio je da ce 2015. biti teska za Evropu i za Srb...
 10. Porez* Rok za pojedinačne poreske prijave 2. februar

  Poreska uprava Srbije podsetila je da je 2. februar krajnji rok za podnosenje pojedinacne poreske prijave o obracunatom i plac...
 11. Vlada Srbije* Vlada usvojila predlog Zakona o stečaju i likvidaciji banaka

  Vlada Republike Srbije usvojila je na sednici Predlog zakona o stecaju i likvidaciji banaka i drustava za osiguranje ciji je c...
 12. Novac* Prosečna zarada u Srbiji u decembru 49.970 dinara

  Prosecna neto zarada u Srbiji u decembru 2014. bila je 49.970 dinara i nomimalno je veca za 13 odsto, a realno veca za 13,5 od...
 13. Budzetski deficit* Reformama do boljeg života 2016.

  Premijer Srbije Aleksandar Vucic rekao je da je prosle godine u budzetu ostvarena mnogo manja rupa nego sto se ocekivalo i naj...
 14. mmf* MMF bi trebalo da 23. februara potvrdi aranžman

  Srbija i Medjunarodni monetarni fond (MMF) sledeceg meseca zavrsice detalje aranzmana iz predostroznosti, a sporazum bi trebal...
 15. Svetska banka* Svetska banka: BDP će pasti samo u Srbiji

  Srbija je jedina zemlja jugoistocne Evrope koja ce u 2015.godini imati pad bruto domaceg proizvoda i to od 0,5 odsto, procena ...
 16. Novac* Srbiji sve dostupniji fondovi EU

  Srbija je u 2014. iz najjaceg Fonda Evropske unije za istrazivanja i inovacije Horizont 2020, povukla 5,5 miliona evra. Do kra...
 17. ebrd* EBRD lani povećao ulaganja u Srbiju za 29 miliona evra

  Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD) je u 2014. zabelezila rast investicija od 4,7 odsto, na 8,853 milijardi evra, a povec...
 18. Svetska banka* Svetska banka: Rast srpske privrede 2016

  Prema izvestaju Svetske banke za region jugoistocne Evrope, Srbija ce u 2016. zabeleziti privredni rast od 1,5 odsto. Potpreds...
 19. Srbija i EU* Vučić i Davenport: 2015. važna za Srbiju za put ka EU

  Premijer Srbije Aleksandar Vucic i sef Delegacije EU u Beogradu Majkl Devenport saglasili su se u tome da je 2015, kada je rec...
 20. Telekom Srbija* Izmene zakona zbog akcija Telekoma

  Predlogom izmena Zakona o privrednim drustvima omogucava se Telekomu Srbije da zadrzi 20 odsto sopstvenih akcija, navodi se u ...

Ključne reči