SR EN DE

NBS: Smanjen stepen dinarizacije finansijskog sistema Srbije


Stepen dinarizacije finansijskog sistema Srbije u poslednjem kvartalu je smanjen za 0,2 procentna poena, objavila je Narodna banka Srbije.  Stepen dinarizacije finansijskog sistema je meren u?eš?em dinarskih plasmana u ukupnim plasmanima privredi i stanovništvu i na kraju prošle godine je iznosio 28 odsto. Ako se posmatra po stalnom kursu, stepen dinarizacije je nominalno smanjen za 0,5 procentnih poena, na 29,6 odsto, navedeno je u Izveštaju NBS o dinarizaciji.

Novac


Ukupni plasmani banaka privredi i stanovništvu iznosili su 1.879,6 milijardi dinara na kraju poslednjeg tromese?ja 2012, i u tom periodu smanjeni su za 1,9 odsto.

U sektorskoj strukturi plasmana banaka, dinarski plasmani stanovništvu su pove?ani za 0,3 procentna poena, na 35,1 odsto, što se u potpunosti duguje efektu ja?anja dinara. U?eš?e dinarskih plasmana u ukupnim plasmanima privredi je u istom periodu smanjeno za 0,6 procentnih poena, na 24,2 odsto.  To je u velikoj meri rezultat intenzivnog subvencionisanog kreditiranja privrede u ?etvrtom tromese?ju lane, budu?i da je najve?i deo odobrenih kredita bio indeksiran u evrima.

Na pad dinarizacije je uticalo i pokretanje ste?aja nad Novom Agrobankom, ?iji je deo potraživanja po osnovu plasmana isklju?en iz bilansa bankarskog sistema i preba?en na Agenciju za osiguranje depozita.

S obzirom na to da se znatan deo potraživanja odnosio na privredu i da je bio u dinarskom znaku, njihovo isklju?enje iz bilansa banaka dovelo je do smanjenja stepena dinarizacije plasmana privredi.
U?eš?e dinarskih kredita u ukupnim novoodobrenim kreditima je u ?etvrtom kvartalu 2012. u proseku bilo manje u odnosu na prethodno tromese?je, uz znatne mese?ne oscilacije.

Banke su u poslednjem tromese?ju lane odobrile privredi i stanovništvu 267,5 milijardi dinara novih kredita, što je za 10,8 odsto više nego u prethodnom tromese?ju. Od tog iznosa 32,3 odsto se odnosi na ?isto dinarske kredite, što je za ?etiri procentna poena manje nego u prethodnom tromese?ju.
Smanjenje u?eš?a novoodobrenih dinarskih kredita banaka u ukupnim kreditima rezultat je snažnog rasta deviznih i valutno indeksiranih kredita (17,8 odsto), odobrenih pre svega privredi. Privreda je te kredite koristila uglavnom za održavanje likvidnosti, finansiranje obrtnih sredstava i izvoz, u skladu s programom subvencionisanih kredita Vlade Srbije.

Na smanjenje dinarizacije novoodobrenih kredita banaka u manjoj meri je uticao i pad novih dinarskih kredita, pre svega stanovništvu, i to za sve namene. I pored toga, u?eš?e dinarskih kredita u ukupnim novoodobrenim kreditima stanovništvu je i dalje znatno ve?e nego kod privrede - 55,5 odsto naspram 27,6 odsto.

Stepen dinarizacije, meren u?eš?em dinarskih depozita u ukupnim depozitima privrede i stanovništva, na kraju poslednjeg kvartala 2012. je iznosio 19,3 odsto. U odnosu na kraj tre?eg kvartala, to u?eš?e je pove?ano za 0,5 procentnih poena.

Ukupni depoziti privrede i stanovništva su na kraju ?etvrtog tromese?ja 2012. iznosili 1.433,3 milijardi dinara, i bili su za 2,9 odsto ve?i nego na kraju tre?eg tromese?ja. Taj rast je pre svega rezultat pove?anja deviznih depozita (2,3 odsto), i to najviše depozita stanovništva u novembru, tokom Nedelje štednje.

Stanovništvo je pritom skratilo ro?nost svojih deviznih depozita, što je doprinelo smanjenju u?eš?a dugoro?nih depozita u ukupnim depozitima sa 16,8 odsto na kraju tre?eg tromese?ja na 14,1 odsto na kraju ?etvrtog.

Dinarski depoziti privrede i stanovništva kod banaka takodje su pove?ani, za 5,6 odsto. Rastu dinarskih depozita najviše je doprinela privreda, koja je tokom ?etvrtog kvartala, posebno u novembru i decembru, kratkoro?no polagala dinarska sredstva na ra?une kod banaka.
Kao rezultat bržeg rasta dinarskih od deviznih depozita, stepen dinarizacije depozita privrede i stanovništva je u ?etvrtom kvartalu pove?an za 0,5 procentnih poena i krajem godine je iznosio 19,3 odsto.


Izvor : B92

www.vibilia.rs


 1. Procenti* Javni dug iznad maksimuma još deset godina
  Srbija ce u najboljem slucaju tek za desetak godina moci da javni dug vrati na 45 odsto bruto domaceg proizvoda (BDP), sto je maks...
 2. Zakon* Izmene Zakona o radu za bolje uslove na tržištu
  Zoran Martinović izjavio je da će se usvojenim izmenama i dopunama Zakona o radu poboljšti uslovi na tržištu radač. Martinović, ko...
 3. Novac* Prodato 56,81 odsto emisije
  Na aukciji tromesečnih državnih zapisa Republike Srbije, prodato je 56,81 odsto ponuđenog obima emisije, koji je iznosio četiri mi...
 4. novac* Prodati zapisi za 8,88 milijardi dinara
  Uprava za javni dug Srbije prodala je na aukciji 88,85 odsto ponudjenih pedesettronedeljnih drzavnih zapisa vrednosti 8,88 milijar...
 5. MMF i Vlada Srbije* MMF pozdravlja istrajnost Vlade u reformama
  Daehaeng Kim, stalni predstavnik Medjunarodnog monetarnog fonda, izjavio je da fond pozdravlja istrajnost Vlade u posvecenosti r...
 6. Kori Udovicki* Zakon o inspekcijama ovog meseca u javnoj raspravi
  Zakon o inspekcijskom nadzoru koji je u pripremi naći će se na javnoj raspravi do kraja ovog meseca, a možda i ranije, izjavila je...
 7. Zakon* Zakon o radu u utorak u Parlamentu
  Izmene Zakona o radu uci ce u utorak u skupstinsku proceduru i bice usvojene do kraja jula, najavio je Aleksandar Vulin, ministar ...
 8. Grafikon* Pad BDP-a za jedan odsto
  U ovoj godini očekivan pad bruto domaćeg proizvoda (BDP) iznosiće jedan odsto, a budžetski deficit biće veći od predvidjenog, ocen...
 9. Ivica_dacic* Projekat stvaranja prve specijalne ekonomske zone na Balkanu
  Ministar spoljnih poslova Ivica Dačić razgovarao je sa predsednicom Srpskog instituta iz Vašingtona Danijelom Sremac i direktorom ...
 10. Vlada Srbije* Potvrđena i dva finansijska ugovora
  Poslanici Skupštine Srbije usvojili su Zakon o potvrđivanju Ugovora o izmenama i dopunama finansijskog ugovora Srbije i EIB-a. Usv...
 11. Trgovina* Novim zakonom veća prava potrošača
  Novim Zakonom o zaštiti potrošača rok za odgovor trgovca na reklamaciju skraćen je sa 15 na osam dana, a najduži rok u kome mora d...
 12. novac* Prodato 26, 54 odsto drzavnih obveznica
  Ponovnim otvaranjem emisije sedmogodisnjih drzavnih obveznica Republike Srbije, je prodato na aukciji 36,54 odsto ponudjenih obvez...
 13. Skupstina Srbije* Zakon o radu u Skupstini posle 12. jula
  Predlog Zakona o radu ove nedelje ipak nece biti prosledjen u skupstinsku proceduru kako je najavljeno. Naime, sednicu Socijal...
 14. Dolar, novac* Novi zakon o privatizaciji štedi drzavi 800 miliona dolara
  U Nacrtu novog zakona o privatizaciji predvidjen je niz mera kojima se stiti drustveni interes a efekat primene tog zakona mogao...
 15. Poslovanje* NZS želi da poveća zapošljavanje
  Cilj Nacionalne službe za zapošljavanje je da uz aktivne mere i agresivan pristup, zapošljavanje u Srbiji poveća za najmanje 15 od...
 16. Zakon* Potrebno primeniti oko 200 evropskih zakona
  Srbiji je potrebno 10,5 milijardi evra za obezbeđivanje kompletne infrastrukture i primenu svih standarda Evropske unije u oblasti...
 17. Dusan Vujovic* Prve privatizacije gotove do februara 2015. godine
  Javna rasprava o zakonima o stecaju i privatizaciji koja ce trajati do 14. jula, izjavio je ministar privrede Dusan Vujovic i do...
 18. lazar krstic* Rebalans budžeta do septembra
  Ministar finansija Lazar Krstić izjavio je da veruje da će tokom avgusta ili sredinom septembra biti usvojen rebalans budžeta. On ...
 19. Sinisa Mali* Potpuna konsolidacija 2015.
  Gradonačelnik Beograda Siniša Mali izjavio je da do 2015. godine očekuje potpunu konsolidaciju Grada Beograda. Do tada se, prema n...
 20. Ministarstvo finansija Srbije* Javni dug Srbije 20,65 milijardi evra
  Javni dug Srbije na kraju maja iznosio je 20,65 milijardi evra, sto je 62,9 odsto bruto domaceg proizvoda (BDP), objavilo je Min...

Ključne reči