SR EN DE

NBS: Smanjen stepen dinarizacije finansijskog sistema Srbije


Stepen dinarizacije finansijskog sistema Srbije u poslednjem kvartalu je smanjen za 0,2 procentna poena, objavila je Narodna banka Srbije.  Stepen dinarizacije finansijskog sistema je meren u?eš?em dinarskih plasmana u ukupnim plasmanima privredi i stanovništvu i na kraju prošle godine je iznosio 28 odsto. Ako se posmatra po stalnom kursu, stepen dinarizacije je nominalno smanjen za 0,5 procentnih poena, na 29,6 odsto, navedeno je u Izveštaju NBS o dinarizaciji.

Novac


Ukupni plasmani banaka privredi i stanovništvu iznosili su 1.879,6 milijardi dinara na kraju poslednjeg tromese?ja 2012, i u tom periodu smanjeni su za 1,9 odsto.

U sektorskoj strukturi plasmana banaka, dinarski plasmani stanovništvu su pove?ani za 0,3 procentna poena, na 35,1 odsto, što se u potpunosti duguje efektu ja?anja dinara. U?eš?e dinarskih plasmana u ukupnim plasmanima privredi je u istom periodu smanjeno za 0,6 procentnih poena, na 24,2 odsto.  To je u velikoj meri rezultat intenzivnog subvencionisanog kreditiranja privrede u ?etvrtom tromese?ju lane, budu?i da je najve?i deo odobrenih kredita bio indeksiran u evrima.

Na pad dinarizacije je uticalo i pokretanje ste?aja nad Novom Agrobankom, ?iji je deo potraživanja po osnovu plasmana isklju?en iz bilansa bankarskog sistema i preba?en na Agenciju za osiguranje depozita.

S obzirom na to da se znatan deo potraživanja odnosio na privredu i da je bio u dinarskom znaku, njihovo isklju?enje iz bilansa banaka dovelo je do smanjenja stepena dinarizacije plasmana privredi.
U?eš?e dinarskih kredita u ukupnim novoodobrenim kreditima je u ?etvrtom kvartalu 2012. u proseku bilo manje u odnosu na prethodno tromese?je, uz znatne mese?ne oscilacije.

Banke su u poslednjem tromese?ju lane odobrile privredi i stanovništvu 267,5 milijardi dinara novih kredita, što je za 10,8 odsto više nego u prethodnom tromese?ju. Od tog iznosa 32,3 odsto se odnosi na ?isto dinarske kredite, što je za ?etiri procentna poena manje nego u prethodnom tromese?ju.
Smanjenje u?eš?a novoodobrenih dinarskih kredita banaka u ukupnim kreditima rezultat je snažnog rasta deviznih i valutno indeksiranih kredita (17,8 odsto), odobrenih pre svega privredi. Privreda je te kredite koristila uglavnom za održavanje likvidnosti, finansiranje obrtnih sredstava i izvoz, u skladu s programom subvencionisanih kredita Vlade Srbije.

Na smanjenje dinarizacije novoodobrenih kredita banaka u manjoj meri je uticao i pad novih dinarskih kredita, pre svega stanovništvu, i to za sve namene. I pored toga, u?eš?e dinarskih kredita u ukupnim novoodobrenim kreditima stanovništvu je i dalje znatno ve?e nego kod privrede - 55,5 odsto naspram 27,6 odsto.

Stepen dinarizacije, meren u?eš?em dinarskih depozita u ukupnim depozitima privrede i stanovništva, na kraju poslednjeg kvartala 2012. je iznosio 19,3 odsto. U odnosu na kraj tre?eg kvartala, to u?eš?e je pove?ano za 0,5 procentnih poena.

Ukupni depoziti privrede i stanovništva su na kraju ?etvrtog tromese?ja 2012. iznosili 1.433,3 milijardi dinara, i bili su za 2,9 odsto ve?i nego na kraju tre?eg tromese?ja. Taj rast je pre svega rezultat pove?anja deviznih depozita (2,3 odsto), i to najviše depozita stanovništva u novembru, tokom Nedelje štednje.

Stanovništvo je pritom skratilo ro?nost svojih deviznih depozita, što je doprinelo smanjenju u?eš?a dugoro?nih depozita u ukupnim depozitima sa 16,8 odsto na kraju tre?eg tromese?ja na 14,1 odsto na kraju ?etvrtog.

Dinarski depoziti privrede i stanovništva kod banaka takodje su pove?ani, za 5,6 odsto. Rastu dinarskih depozita najviše je doprinela privreda, koja je tokom ?etvrtog kvartala, posebno u novembru i decembru, kratkoro?no polagala dinarska sredstva na ra?une kod banaka.
Kao rezultat bržeg rasta dinarskih od deviznih depozita, stepen dinarizacije depozita privrede i stanovništva je u ?etvrtom kvartalu pove?an za 0,5 procentnih poena i krajem godine je iznosio 19,3 odsto.


Izvor : B92

www.vibilia.rs


 1. aleksandar_vucic* Fiskalna konsolidacija uslov za investicije

  Potrebno je unaprediti trgovinsku razmenu izmedju Srbije i Nemacke, a bolji uslovi za investicije ce se postici fiskalnom kons...
 2. Zorana Mihajlovic* Mihajlović: Država mora da uštedi

  Potpredsednica Vlade Zorana Mihajlovic kaze da je glavni cilj rebalansa budzeta usteda u drzavnom i javnom sektoru. Sva minist...
 3. milivoje_miletic* Miletić: EU zainteresovana da Srbija ima zdravu ekonomiju

  Medjudrzavni sporazumi koji su potpisani sa predstavnicima Ruske Federacije dace novi podsticaj za razvoj jos boljih ekonomski...
 4. Ugovor* Potpisani međudržavni sporazumi

  Srbija i Rusija su, tokom posete ruskog predsednika Vladimira Putina Beogradu, potpisale sedam sporazuma, memoranduma i protok...
 5. Zorana Mihajlovic* Mihajlovićeva: Uvesti platne razrede i u javna preduzeća

  Potpredsednik Vlade Srbije Zorana Mihajlovic izjavila je da uvodjenje platnih razreda u drzavnu upravu nema smisla ukoliko se ...
 6. Kori Udovicki* Udovički : Višak zaposlenih nije veliki
  Ministarka za drzavnu upravu i lokalnu samoupravu Srbije Kori Udovicki izjavila je da u drzavnoj upravi nema viska zaposlenih u on...
 7. pks* Stevanović: Napravljen iskorak, ali treba još raditi
  Drzavni sekretar u Ministarstvu privrede Dragan Stevanovic je u Privrednoj komori Srbije (PKS) na predstavljanju Izvestaja o napre...
 8. nebojsa_savic* Savić: Vremena za reforme nema mnogo
  Vremena za sprovodjenje reformi nema jer se to prelama na nivo i stabilnost dinara i neophodno ih je intenzivirati donosenjem refo...
 9. Zorana Mihajlovic* Izmene Zakona o javno-privatnim partnerstvima i koncesijama
  Potpredsednik Vlade Republike Srbije i ministar gradjevinarstva, saobracaja i infrastrukture Zorana Mihajlovic ukazala je na neoph...
 10. zeljko_sertic2* Konverzija ukočila Zakon o planiranju i izgradnji
  Ministar privrede Zeljko Sertic izjavio je da je donosenje novog Zakona o planiranju i izgradnji ukocilo nereseno pitanje konverzi...
 11. poreska_uprava* Sledi naplata poreza i ekstraprofiterima
  Poreska uprava krenuce u naplatu svih poreskih resenja koja su godinama stajala po raznim fiokama pa i onih za ekstraprofit, izjav...
 12. zeljko_sertic2* Sertic: Privredu guši šuma propisa
  Opšti utisak je da srpsku privredu dodatno "guše" dva problema - šuma neuskladenih propisa i dostizanje standarda u proizvodnji, i...
 13. Vlada Srbije* Rebalans budžeta za 15 dana
  Skupstina Srbije ce o merama fiskalne konsolidacije kroz rebalans državnog budžeta raspravljati sredinom oktobra, najavio je juce ...
 14. MMF* Intenzivni razgovori sa MMF-om
  Predlog rebalansa budžeta, koji bi do kraja meseca trebalo da se nade u Skupštini Srbije, ukljucice deo reformskih mera, izjavio j...
 15. budzet* Sednica o rebalansu budžeta krajem oktobra
  Predsednica Skupstine Srbije Maja Gojkovic izjavila je da ocekuje da ce sednica na kojoj ce se razmatrati rebalans budzeta biti kr...
 16. Svetska banka* Svetska banka odlučuje o kreditu Srbiji
  Odbor direktora Svetske banke zasedace u petak gde ce se odlucivati o odobravanju zajma Srbiji od 300 miliona dolara za obnovu zem...
 17. novac* Minimalna cena rada povećana na 121 dinar po satu
  Vlada Srbije je povecala minimalnu cenu rada u Srbiji za 5,2 odsto, na 121 dinar po satu, bez poreza i doprinosa za obavezno socij...
 18. NBS* Inflacija ispod donje granice
  Guverner Narodne banke Srbije Jorgovanka Tabakovic obavestila je premijera Aleksandra Vucica o razlozima zbog kojih je inflacija m...
 19. Privredna komora Srbije* Komorski sistem po ugledu na razvijene zemlje
  Vršilac dužnosti predsednika PKS Milivoje Miletic kaže da ce nastaviti da kursom koji je zapoceo njegov prethodnik, sada ministar ...
 20. austrija* Srbija kao tržište buducnosti
  Austrijski koncerni, posebno oni koji su vec ulagali u Srbiji, pozitivno reaguju na reformske mere koje je preduzela vlada premije...

Ključne reči