SR EN DE

NBS: Smanjen stepen dinarizacije finansijskog sistema Srbije


Stepen dinarizacije finansijskog sistema Srbije u poslednjem kvartalu je smanjen za 0,2 procentna poena, objavila je Narodna banka Srbije.  Stepen dinarizacije finansijskog sistema je meren u?eš?em dinarskih plasmana u ukupnim plasmanima privredi i stanovništvu i na kraju prošle godine je iznosio 28 odsto. Ako se posmatra po stalnom kursu, stepen dinarizacije je nominalno smanjen za 0,5 procentnih poena, na 29,6 odsto, navedeno je u Izveštaju NBS o dinarizaciji.

Novac


Ukupni plasmani banaka privredi i stanovništvu iznosili su 1.879,6 milijardi dinara na kraju poslednjeg tromese?ja 2012, i u tom periodu smanjeni su za 1,9 odsto.

U sektorskoj strukturi plasmana banaka, dinarski plasmani stanovništvu su pove?ani za 0,3 procentna poena, na 35,1 odsto, što se u potpunosti duguje efektu ja?anja dinara. U?eš?e dinarskih plasmana u ukupnim plasmanima privredi je u istom periodu smanjeno za 0,6 procentnih poena, na 24,2 odsto.  To je u velikoj meri rezultat intenzivnog subvencionisanog kreditiranja privrede u ?etvrtom tromese?ju lane, budu?i da je najve?i deo odobrenih kredita bio indeksiran u evrima.

Na pad dinarizacije je uticalo i pokretanje ste?aja nad Novom Agrobankom, ?iji je deo potraživanja po osnovu plasmana isklju?en iz bilansa bankarskog sistema i preba?en na Agenciju za osiguranje depozita.

S obzirom na to da se znatan deo potraživanja odnosio na privredu i da je bio u dinarskom znaku, njihovo isklju?enje iz bilansa banaka dovelo je do smanjenja stepena dinarizacije plasmana privredi.
U?eš?e dinarskih kredita u ukupnim novoodobrenim kreditima je u ?etvrtom kvartalu 2012. u proseku bilo manje u odnosu na prethodno tromese?je, uz znatne mese?ne oscilacije.

Banke su u poslednjem tromese?ju lane odobrile privredi i stanovništvu 267,5 milijardi dinara novih kredita, što je za 10,8 odsto više nego u prethodnom tromese?ju. Od tog iznosa 32,3 odsto se odnosi na ?isto dinarske kredite, što je za ?etiri procentna poena manje nego u prethodnom tromese?ju.
Smanjenje u?eš?a novoodobrenih dinarskih kredita banaka u ukupnim kreditima rezultat je snažnog rasta deviznih i valutno indeksiranih kredita (17,8 odsto), odobrenih pre svega privredi. Privreda je te kredite koristila uglavnom za održavanje likvidnosti, finansiranje obrtnih sredstava i izvoz, u skladu s programom subvencionisanih kredita Vlade Srbije.

Na smanjenje dinarizacije novoodobrenih kredita banaka u manjoj meri je uticao i pad novih dinarskih kredita, pre svega stanovništvu, i to za sve namene. I pored toga, u?eš?e dinarskih kredita u ukupnim novoodobrenim kreditima stanovništvu je i dalje znatno ve?e nego kod privrede - 55,5 odsto naspram 27,6 odsto.

Stepen dinarizacije, meren u?eš?em dinarskih depozita u ukupnim depozitima privrede i stanovništva, na kraju poslednjeg kvartala 2012. je iznosio 19,3 odsto. U odnosu na kraj tre?eg kvartala, to u?eš?e je pove?ano za 0,5 procentnih poena.

Ukupni depoziti privrede i stanovništva su na kraju ?etvrtog tromese?ja 2012. iznosili 1.433,3 milijardi dinara, i bili su za 2,9 odsto ve?i nego na kraju tre?eg tromese?ja. Taj rast je pre svega rezultat pove?anja deviznih depozita (2,3 odsto), i to najviše depozita stanovništva u novembru, tokom Nedelje štednje.

Stanovništvo je pritom skratilo ro?nost svojih deviznih depozita, što je doprinelo smanjenju u?eš?a dugoro?nih depozita u ukupnim depozitima sa 16,8 odsto na kraju tre?eg tromese?ja na 14,1 odsto na kraju ?etvrtog.

Dinarski depoziti privrede i stanovništva kod banaka takodje su pove?ani, za 5,6 odsto. Rastu dinarskih depozita najviše je doprinela privreda, koja je tokom ?etvrtog kvartala, posebno u novembru i decembru, kratkoro?no polagala dinarska sredstva na ra?une kod banaka.
Kao rezultat bržeg rasta dinarskih od deviznih depozita, stepen dinarizacije depozita privrede i stanovništva je u ?etvrtom kvartalu pove?an za 0,5 procentnih poena i krajem godine je iznosio 19,3 odsto.


Izvor : B92

www.vibilia.rs


 1. Poslovanje* Do kraja godine zakon o uslovima upućivanja radnika na rad u inostranstvo

  Pomoćnik ministra za rad Zoran Lazić izjavio je da očekuje da će do kraja ove godine Skupština Srbije usvojiti zakon o uslovim...
 2. MMF* Socijalno-ekonomski savet o rezultatima posete MMF-a

  Socijalno-ekonomski savet održace redovnu sednicu, a po njenom završetku i konferenciju za medije na kojoj ce clanovi kolegiju...
 3. PKS* Privrednici hoće komoru koja im je servis

  Novi Zakon o privrednim komorama, trebalo bi da bude usvojen u skupštini do kraja godine i da stupi na snagu 1. januara 2016, ...
 4. PKS* Javna rasprava o nacrtu zakona o ulaganjima

  Privredna komora Srbije (PKS) i Ministarstvo privrede organizuju završnu javnu raspravu o Nacrtu zakona o ulaganjima. Ucesnici...
 5. sertic* Nova agencija za veću efikasnost

  Ministar privrede Željko Sertic izjavio je da ce novim zakonom o ulaganjima biti izjednaceni domaci i strani investitori po pi...
 6. pks* Okrugli sto o javnim nabavkama

  Okrugli sto na temu "Javne nabavke i sprovodenje propisa i standarda u upravljanju otpadom", u organizaciji Privredne komore S...
 7. Univerzitetska decija klinika u Tirsovoj* Ministarstvo: Zakon će jasno definisati odgovornost za održavanje zgrada

  Novi zakon o stambenim odnosima, koji tek treba da bude usvojen, trebalo bi i jasno da definiše ko je odgovoran za održavanje ...
 8. zeljko_sertic2* Sertić: Zakon dovodi investitore

  Ministar privrede Željko Sertić najavio je da će zakon o ulaganjima stvoriti dosta kvalitetnije uslove za realizaciju budućih ...
 9. Zakon* Zakonom o inspekcijskom nadzoru protiv sive ekonomije

  Potpredsednica Vlade i predsednica Koordinacionog tela za suzbijanje sive ekonomije Kori Udovički, izjavila je da je Zakon o i...
 10. kuca* Podržane izmene zakona o hipoteci

  Odbor za finanasije Skupštine Srbije prihvatio je predložene izmene Zakona o hipoteci, koje bi, prema obrazloženju, trebalo da...
 11. Advokatska komora Beograd* Advokati iz regiona zaključili Memorandum o saradnji

  Predsednici advokatskih komora Srbije, Albanije, Bosne i Hercegovine, Kosova i Makedonije potpisali su u Beogradu Memorandum o...
 12. NBS* Zakon o zaštiti korisnika finansijskih usluga

  Gradani zaduženi kod banaka ili lizing kuca od danas ce imati veca prava, a najveci broj njih ubuduce ce placati i niže mesecn...
 13. Kori Udovicki* Zakon o inspekcijskom nadzoru 1. aprila u Skupštini

  Skupština Srbije ce 1. aprila razmatrati predlog zakona o inspekcijskom nadzoru, a da bi se prikupila sredstva za primenu tog ...
 14. gradjevinska dozvola* Gradjevinske dozvole u više od polovine opština

  Više od polovine opština u Srbiji uvele su objedinjenu proceduru izdavanja gradevinskih dozvola u roku do 28 dana kako je pred...
 15. PKS* Mapa puta za modernije privredne komore

  Ubrzavaju se aktivnosti na uspostavljanju novog, jedinstvenog i održivog komorskog sistema Srbije. Novi pravni okvir do jeseni...
 16. Zakon* Novi zakon o platama do sredine leta

  Državni sekretar Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave Željko Ožegovic izjavio je da je zakon o platama u javnom se...
 17. Gradjevinarstvo* Izmena zakona o javnim nabavkama prija samo budžetu

  Vlada je promenila Zakon o javnim nabavkama kojim su domaći ponuđači izgubili bilo kakvu prednost u odnosu na strance pri dobi...
 18. palma* Jagodina ukida dve agencije sa 22 zaposlena

  Grad Jagodina će zbog štednje i smanjenja administracije ukinuti dve agencije sa ukupno 22 zaposlena, čiji status će biti regu...
 19. Krediti* Referentna kamatna stopa ostaje osam odsto

  Izvrsni odbor Narodne banke Srbije (NBS) odlucio je da referentnu kamatnu stopu zadrzi na nivou od osam odsto. Kako se navodi,...
 20. fiskalni savet srbije* Ocena predsednika fiskalnog saveta Pavla Petrovića: Oštre mere i u 2018

  Predsednik Fiskalnog saveta Pavle Petrovic ocenio je da je fiskalna strategija Vlade ostar plan za ozdravljenje javnih finansi...

Ključne reči