SR EN DE

NBS: Smanjen stepen dinarizacije finansijskog sistema Srbije


Stepen dinarizacije finansijskog sistema Srbije u poslednjem kvartalu je smanjen za 0,2 procentna poena, objavila je Narodna banka Srbije.  Stepen dinarizacije finansijskog sistema je meren u?eš?em dinarskih plasmana u ukupnim plasmanima privredi i stanovništvu i na kraju prošle godine je iznosio 28 odsto. Ako se posmatra po stalnom kursu, stepen dinarizacije je nominalno smanjen za 0,5 procentnih poena, na 29,6 odsto, navedeno je u Izveštaju NBS o dinarizaciji.

Novac


Ukupni plasmani banaka privredi i stanovništvu iznosili su 1.879,6 milijardi dinara na kraju poslednjeg tromese?ja 2012, i u tom periodu smanjeni su za 1,9 odsto.

U sektorskoj strukturi plasmana banaka, dinarski plasmani stanovništvu su pove?ani za 0,3 procentna poena, na 35,1 odsto, što se u potpunosti duguje efektu ja?anja dinara. U?eš?e dinarskih plasmana u ukupnim plasmanima privredi je u istom periodu smanjeno za 0,6 procentnih poena, na 24,2 odsto.  To je u velikoj meri rezultat intenzivnog subvencionisanog kreditiranja privrede u ?etvrtom tromese?ju lane, budu?i da je najve?i deo odobrenih kredita bio indeksiran u evrima.

Na pad dinarizacije je uticalo i pokretanje ste?aja nad Novom Agrobankom, ?iji je deo potraživanja po osnovu plasmana isklju?en iz bilansa bankarskog sistema i preba?en na Agenciju za osiguranje depozita.

S obzirom na to da se znatan deo potraživanja odnosio na privredu i da je bio u dinarskom znaku, njihovo isklju?enje iz bilansa banaka dovelo je do smanjenja stepena dinarizacije plasmana privredi.
U?eš?e dinarskih kredita u ukupnim novoodobrenim kreditima je u ?etvrtom kvartalu 2012. u proseku bilo manje u odnosu na prethodno tromese?je, uz znatne mese?ne oscilacije.

Banke su u poslednjem tromese?ju lane odobrile privredi i stanovništvu 267,5 milijardi dinara novih kredita, što je za 10,8 odsto više nego u prethodnom tromese?ju. Od tog iznosa 32,3 odsto se odnosi na ?isto dinarske kredite, što je za ?etiri procentna poena manje nego u prethodnom tromese?ju.
Smanjenje u?eš?a novoodobrenih dinarskih kredita banaka u ukupnim kreditima rezultat je snažnog rasta deviznih i valutno indeksiranih kredita (17,8 odsto), odobrenih pre svega privredi. Privreda je te kredite koristila uglavnom za održavanje likvidnosti, finansiranje obrtnih sredstava i izvoz, u skladu s programom subvencionisanih kredita Vlade Srbije.

Na smanjenje dinarizacije novoodobrenih kredita banaka u manjoj meri je uticao i pad novih dinarskih kredita, pre svega stanovništvu, i to za sve namene. I pored toga, u?eš?e dinarskih kredita u ukupnim novoodobrenim kreditima stanovništvu je i dalje znatno ve?e nego kod privrede - 55,5 odsto naspram 27,6 odsto.

Stepen dinarizacije, meren u?eš?em dinarskih depozita u ukupnim depozitima privrede i stanovništva, na kraju poslednjeg kvartala 2012. je iznosio 19,3 odsto. U odnosu na kraj tre?eg kvartala, to u?eš?e je pove?ano za 0,5 procentnih poena.

Ukupni depoziti privrede i stanovništva su na kraju ?etvrtog tromese?ja 2012. iznosili 1.433,3 milijardi dinara, i bili su za 2,9 odsto ve?i nego na kraju tre?eg tromese?ja. Taj rast je pre svega rezultat pove?anja deviznih depozita (2,3 odsto), i to najviše depozita stanovništva u novembru, tokom Nedelje štednje.

Stanovništvo je pritom skratilo ro?nost svojih deviznih depozita, što je doprinelo smanjenju u?eš?a dugoro?nih depozita u ukupnim depozitima sa 16,8 odsto na kraju tre?eg tromese?ja na 14,1 odsto na kraju ?etvrtog.

Dinarski depoziti privrede i stanovništva kod banaka takodje su pove?ani, za 5,6 odsto. Rastu dinarskih depozita najviše je doprinela privreda, koja je tokom ?etvrtog kvartala, posebno u novembru i decembru, kratkoro?no polagala dinarska sredstva na ra?une kod banaka.
Kao rezultat bržeg rasta dinarskih od deviznih depozita, stepen dinarizacije depozita privrede i stanovništva je u ?etvrtom kvartalu pove?an za 0,5 procentnih poena i krajem godine je iznosio 19,3 odsto.


Izvor : B92

www.vibilia.rs


 1. Vlada Srbije* Usvojen Predlog zakona o prometu nepokretnosti
  Vlada Srbije usvojila je na sednici Predlog zakona o prometu nepokretnosti kojim se preciznije regulišu oblici svojine, pravo preč...
 2. Poslovanje* Donošenje podzakonskih akata kasni 931 dan

  Nacionalna alijansa za lokalni ekonomski razvoj (NALED) izrazila je zabrinutost zbog kašnjenja pri donošenju podzakonskih akat...
 3. Novac* Prodate drzavne obveznice za 9,1 milijardu dinara

  Na aukciji petogodisnjih drzavnih obveznica Republike Srbije prodato je 60,89 odsto od ponudjenog obima emisije koji je iznosi...
 4. Zakon* Stupili na snagu privredni zakoni
  Zakon o privatizaciji i Izmene i dopune Zakona o stecaju stupili su danas na snagu. Zakon o privatizaciji predvidja da se privatiz...
 5. Zakon* Izmene i dopune Zakona o stečaju
  Novi zakon trebalo bi da umanji troškove stečaja i skrati vreme trajana stečaja, iako ni tim zakonom krajnji rok za završetak steč...
 6. evropska komisija* Novi izveštaj EK o Srbiji najvećim delom pozitivan
  Novi godišnji izveštaj Evropske komisije o napretku Srbije biće najvećim delom pozitivno obojen, ali u najmanje tri oblasti Beogra...
 7. Kori Udovicki* Minuli rad isti u javnom i privatnom sektoru
  Ministarka državne uprave i lokalne samouprave Kori Udovički kaže da je Vlada Srbije usvojila izmene četiri zakona koji se odnose ...
 8. Skupstina Srbije* Usvojen Zakon o privatizaciji i izmene zakona o stečaju
  Skupština Srbije usvojila je danas, većinom glasova, Zakon o privatizaciji, koji predviđa završetak procesa privatizacije 584 preo...
 9. pad indeksa* U drugom tromesečju BDP Srbije pao za 1,1%
  Prema preliminarnoj oceni Republičkog zavoda za statistiku, realni međugodišnji pad BDP-a u drugom tromesečju iznosi 1,1%.Industri...
 10. Industrija* Pad industrijske proizvodnje od 9,2 odsto u junu
  Industrijska proizvodnja u Srbiji u junu manja je za 9,2 odsto nego u istom mesecu prosle godine, objavio je Republicki zavod za...
 11. Zakon* Uskoro i Zakon o radu funkcionera u pokrajinama i lokalu
  Nacrt Zakona o radu zaposlenih u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave ce do kraja avgusta biti dostavljen vladi ...
 12. Zakon* Stupaju na snagu izmene Zakona o PIO
  Izmene Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju (PIO), kojima ce se postepeno do 2032. godine izjednaciti starosne granice za ...
 13. Procenti* Javni dug iznad maksimuma još deset godina
  Srbija ce u najboljem slucaju tek za desetak godina moci da javni dug vrati na 45 odsto bruto domaceg proizvoda (BDP), sto je maks...
 14. Zakon* Izmene Zakona o radu za bolje uslove na tržištu
  Zoran Martinović izjavio je da će se usvojenim izmenama i dopunama Zakona o radu poboljšti uslovi na tržištu radač. Martinović, ko...
 15. Novac* Prodato 56,81 odsto emisije
  Na aukciji tromesečnih državnih zapisa Republike Srbije, prodato je 56,81 odsto ponuđenog obima emisije, koji je iznosio četiri mi...
 16. novac* Prodati zapisi za 8,88 milijardi dinara
  Uprava za javni dug Srbije prodala je na aukciji 88,85 odsto ponudjenih pedesettronedeljnih drzavnih zapisa vrednosti 8,88 milijar...
 17. MMF i Vlada Srbije* MMF pozdravlja istrajnost Vlade u reformama
  Daehaeng Kim, stalni predstavnik Medjunarodnog monetarnog fonda, izjavio je da fond pozdravlja istrajnost Vlade u posvecenosti r...
 18. Kori Udovicki* Zakon o inspekcijama ovog meseca u javnoj raspravi
  Zakon o inspekcijskom nadzoru koji je u pripremi naći će se na javnoj raspravi do kraja ovog meseca, a možda i ranije, izjavila je...
 19. Zakon* Zakon o radu u utorak u Parlamentu
  Izmene Zakona o radu uci ce u utorak u skupstinsku proceduru i bice usvojene do kraja jula, najavio je Aleksandar Vulin, ministar ...
 20. Grafikon* Pad BDP-a za jedan odsto
  U ovoj godini očekivan pad bruto domaćeg proizvoda (BDP) iznosiće jedan odsto, a budžetski deficit biće veći od predvidjenog, ocen...

Ključne reči