SR EN DE

NBS: Smanjen stepen dinarizacije finansijskog sistema Srbije


Stepen dinarizacije finansijskog sistema Srbije u poslednjem kvartalu je smanjen za 0,2 procentna poena, objavila je Narodna banka Srbije.  Stepen dinarizacije finansijskog sistema je meren u?eš?em dinarskih plasmana u ukupnim plasmanima privredi i stanovništvu i na kraju prošle godine je iznosio 28 odsto. Ako se posmatra po stalnom kursu, stepen dinarizacije je nominalno smanjen za 0,5 procentnih poena, na 29,6 odsto, navedeno je u Izveštaju NBS o dinarizaciji.

Novac


Ukupni plasmani banaka privredi i stanovništvu iznosili su 1.879,6 milijardi dinara na kraju poslednjeg tromese?ja 2012, i u tom periodu smanjeni su za 1,9 odsto.

U sektorskoj strukturi plasmana banaka, dinarski plasmani stanovništvu su pove?ani za 0,3 procentna poena, na 35,1 odsto, što se u potpunosti duguje efektu ja?anja dinara. U?eš?e dinarskih plasmana u ukupnim plasmanima privredi je u istom periodu smanjeno za 0,6 procentnih poena, na 24,2 odsto.  To je u velikoj meri rezultat intenzivnog subvencionisanog kreditiranja privrede u ?etvrtom tromese?ju lane, budu?i da je najve?i deo odobrenih kredita bio indeksiran u evrima.

Na pad dinarizacije je uticalo i pokretanje ste?aja nad Novom Agrobankom, ?iji je deo potraživanja po osnovu plasmana isklju?en iz bilansa bankarskog sistema i preba?en na Agenciju za osiguranje depozita.

S obzirom na to da se znatan deo potraživanja odnosio na privredu i da je bio u dinarskom znaku, njihovo isklju?enje iz bilansa banaka dovelo je do smanjenja stepena dinarizacije plasmana privredi.
U?eš?e dinarskih kredita u ukupnim novoodobrenim kreditima je u ?etvrtom kvartalu 2012. u proseku bilo manje u odnosu na prethodno tromese?je, uz znatne mese?ne oscilacije.

Banke su u poslednjem tromese?ju lane odobrile privredi i stanovništvu 267,5 milijardi dinara novih kredita, što je za 10,8 odsto više nego u prethodnom tromese?ju. Od tog iznosa 32,3 odsto se odnosi na ?isto dinarske kredite, što je za ?etiri procentna poena manje nego u prethodnom tromese?ju.
Smanjenje u?eš?a novoodobrenih dinarskih kredita banaka u ukupnim kreditima rezultat je snažnog rasta deviznih i valutno indeksiranih kredita (17,8 odsto), odobrenih pre svega privredi. Privreda je te kredite koristila uglavnom za održavanje likvidnosti, finansiranje obrtnih sredstava i izvoz, u skladu s programom subvencionisanih kredita Vlade Srbije.

Na smanjenje dinarizacije novoodobrenih kredita banaka u manjoj meri je uticao i pad novih dinarskih kredita, pre svega stanovništvu, i to za sve namene. I pored toga, u?eš?e dinarskih kredita u ukupnim novoodobrenim kreditima stanovništvu je i dalje znatno ve?e nego kod privrede - 55,5 odsto naspram 27,6 odsto.

Stepen dinarizacije, meren u?eš?em dinarskih depozita u ukupnim depozitima privrede i stanovništva, na kraju poslednjeg kvartala 2012. je iznosio 19,3 odsto. U odnosu na kraj tre?eg kvartala, to u?eš?e je pove?ano za 0,5 procentnih poena.

Ukupni depoziti privrede i stanovništva su na kraju ?etvrtog tromese?ja 2012. iznosili 1.433,3 milijardi dinara, i bili su za 2,9 odsto ve?i nego na kraju tre?eg tromese?ja. Taj rast je pre svega rezultat pove?anja deviznih depozita (2,3 odsto), i to najviše depozita stanovništva u novembru, tokom Nedelje štednje.

Stanovništvo je pritom skratilo ro?nost svojih deviznih depozita, što je doprinelo smanjenju u?eš?a dugoro?nih depozita u ukupnim depozitima sa 16,8 odsto na kraju tre?eg tromese?ja na 14,1 odsto na kraju ?etvrtog.

Dinarski depoziti privrede i stanovništva kod banaka takodje su pove?ani, za 5,6 odsto. Rastu dinarskih depozita najviše je doprinela privreda, koja je tokom ?etvrtog kvartala, posebno u novembru i decembru, kratkoro?no polagala dinarska sredstva na ra?une kod banaka.
Kao rezultat bržeg rasta dinarskih od deviznih depozita, stepen dinarizacije depozita privrede i stanovništva je u ?etvrtom kvartalu pove?an za 0,5 procentnih poena i krajem godine je iznosio 19,3 odsto.


Izvor : B92

www.vibilia.rs


 1. novac* Vlada planira zaduživanje od 706,6 milijardi dinara

  Vlada Srbija planira da se u 2015. godini zaduzi 706,6 milijardi dinara za potrebe finansiranja budzetskog deficita, nabavku f...
 2. Novac* Pre budžeta za 2015. još jedan rebalans

  Predsednik skupstinskog Odbora za finansije Veroljub Arsic kaze da ce pre sednice o budzetu za 2015. godinu uslediti rasprava ...
 3. Novac* Mnogo rizika u budžetu za 2015.

  Clan Fiskalnog saveta Nikola Altiparmarkov izjavio je da je Predlog budzeta za 2015. transparentniji od dosadasnjih, ali da to...
 4. Vlada Srbije* Usvojen predlog budžeta za 2015.

  Vlada Srbije usvojila je Predlog budzeta za 2015. godinu koji predvidja prihode od 924,4 milijarde dinara, rashode od 1.083 mi...
 5. Narodna banka Srbije* Zakon o sprečavanju pranja novca prati i elektronski novac

  Narodna banka Srbije (NBS) uputila je Skupstini Srbije na usvajanje po hitnom postupku predlog izmena i dopuna Zakona o spreca...
 6. apr* Gasi se 170 javnih preduzeća

  Ministar privrede Zeljko Sertic izjavio je da Srbija ima oko 170 javnih preduzeca koje ne funkcionisu i imaju jednog ili nijed...
 7. Novac* Uštede u 26 preduzeća

  Ministar privrede Zeljko Sertic kaze da je vec poznato da ce 26 javnih firmi zahvaljuci konsolidaciji planova u 2015. smanjiti...
 8. zaposljavanje* Novi zakon otvora 60.000 novih radnih mesta

  Drzavni sekretar u Ministarstvu gradjevine Dejan Trifunovic izjavio je da ce novi zakon o planiranju i izgradnji omoguciti da ...
 9. Kori Udovicki* Lokalne samouprave moraju da budu racionalne u poslovanju

  Vlada Srbije uslovice budžetsku podršku lokalnim samoupravama racionalnim poslovanjem i zapošljavanjem, kaže Kori Udovicki. Po...
 10. vulin* Aleksandar Vulin: Zakon o radu smanjio nezaposlenost

  Ministar za rad, zaposljavanje i socijalna pitanja Aleksandar Vulin izjavio je da je novi Zakon o radu ispunio svoju svrhu i d...
 11. vujovic* Dusan Vujović: U stečaj ide 200 državnih preduzeća

  Za oko 200 drzavnih preduzeca najverovatnije nece biti ni kupaca ni partnera, a ministar finansija Dusan Vujovic kaze da ce ra...
 12. srdjan_verbic* Nema načina da se bilo ko izuzme od smanjenja plata

  Ministar prosvete, nauke i tehnoloskog razvoja Srdjan Verbic izjavio je da je neophodno pronaci trajno resenje problema zarada...
 13. ksenija_petovar* Fcd predlaže kako smanjiti rad na crno

  Fondacija Centar za demokratiju (FCD) ocenila je da bi suzbijanje rada na crno bilo efikasnije kada bi se uspastavila jedinstv...
 14. budzet* Predlog budžeta pred poslanicima 10. decembra

  Premijer Srbije Aleksandar Vucic izjavio je da je na sastanku u Vladi razgovarano o rashodnoj strani budzeta. Vucic je rekao d...
 15. Kori Udovicki* Udovički: Javna rasprava o Strategiji za e-Upravu u decembru

  Potpredsednica vlade i ministarka drzavne uprave i lokalne samouprave Kori Udovicki je najavila da ce javna rasprava o Strateg...
 16. unija_poslodavaca* Sprečiti monopol po spajanju Agrokora i Merkatora

  Unija Poslodavaca Srbije (UPS) ocenila je da spajanje trgovinskih lanaca Agrokora i Merkatora potencijalno donosi ozbiljne pro...
 17. poreska_uprava* Zbog notara prihod budžeta nije manji

  Savetnik direktora Poreske uprave Srbije Ranko Sokolovic izjavio je da nije tacan zakljucak da je drzavni budzet na gubitku, j...
 18. sertic* Sertić: Srbija će ubrzati tržišne reforme

  Srbija ce sprovoditi i postepeno ubrzati trzisne reforme i za to ima podrsku vecine gradjana, izjavio je ministar privrede Zel...
 19. vujovic* Vujović: Sporazum sa MMF gotovo sto odsto siguran

  Ministar finansija Dusan Vujovic izjavio je da ce dogovor sa MMF-om 99 odsto biti postignut i dodao da se nada da ce to biti i...
 20. dostanic* Dostanić: Privatizacija nije iskorišćena za razvoj berze

  Direktorka Beogradske berze Gordana Dostanic izjavila je da u Srbiji proces privatizacije nije iskoriscen za izgradnju jednog ...

Ključne reči