SR EN DE

Predstavljen novi Zakon o javnim nabavkama u PKS-u


Predsednik Privredne komore Srbije Željko Serti? ocenio je na predstavljanju Zakona o javnim nabavkama da je novi propis dobar, ali da je veoma bitno i njegovo dosledno sprovodjenje u praksi
U Srbiji imamo 12 hiljada naru?ilaca i 80 hiljada ponudja?a, a informacije o novom zakonu treba da dopru do svakog privrednika i preduzetnika i to je posao Privredne komore Srbije, istakao je Serti?, naglasivši važnost podsticanja preduzetništva, osnivanja malih preduze?a, porodi?nih firmi, koje pružaju mogu?nost unapredjenja konkurentnosti, ali su, pre svega, osnova zapošljavanja.

Zakon

 
Privredna komora Srbije bi?e dobar saradnik u realizaciji ovog Zakona, poru?io je predsednik nacionalne asocijacije srpskih privrednika Željko Serti? predstavnicima privrednih komora, ponudja?a i naru?ilaca.
 
Direktor Uprave za javne nabavke dr Predrag Jovanovi? ukazao je da je prioritet novog Zakona o javnim nabavkama suzbijanje pregovara?kih postupaka, koji ?e se koristiti samo u najneophodnijim situacijama. Pregovara?ki postupci javnih nabavki dostigli su ogromne razmere  prošle godine, kada je 34 odsto ugovora zaklju?eno na taj na?in, od kojih 48 odsto sa samo jednim ponudja?em, što je najnekonkurentnije. On je poru?io naru?iocima da izbegavaju pregovara?ke postupke, jer ?e dobijati uglavnom negativno mišljenje Uprave za javne nabavke, osim u slu?ajevima kada postoji jak razlog za pokretanje takvog postupka.
 
U drugom kvartalu prošle godine, u izbornom periodu, hitne javne nabavke dostigle su 8,7 milijardi dinara, od kojih je 83 odsto ili 7,2 milijarde dinara, bilo neregularno. Jovanovi? je rekao da novi Zakon o javnim nabavkama, koji se primenjuje od 1. aprila poja?ava nadležnosti uprave i donosi niz novina, medju kojima je godišnji plan javnih nabavki, tako da svaki naru?ilac treba najkasnije do 31. januara da ga dostavi upravi i Državnoj revizorskoj instituciji. Naru?ilac posebno, u planu nabavki posebno navodi razloge i opravdanost svake pojedina?ne nabavke i na?in na koji je utvrdio procenjenu vrednost javne nabavke. Plan nabavke u elektronskom obliku naru?ilac dostavlja Upravi za javne nabavke i Državnoj revizorskoj instituciji u roku od deset dana od dana donošenja, a dužan je da do 31. marta teku?e godine, sa?ini izveštaj o izvršenju plana nabavki za prethodnu godinu, koji dostavlja tim institucijama, navela je pomo?nica direktora Uprave za javne nabavke Danijela Bokan.
 
Tu je i portal javnih nabavki, na kojem ?e biti objavljivani rokovi, koji ?e važiti od momenta objave, oglasi malih i velikih vrednosti, konkursna dokumentacija, objava obaveštenja o pokretanju pregovara?kog postupka i druga dokumenta. od septembra ?e zaživeti i registar ponudja?a. Uvedena je i neophodna realna procena na tržištu vrednosti nabavke, kao i obaveza da se prvobitno utvrdjena i opredeljena sredstva za javne navake mogu tokom godine pove?ati za maksimalno 10 odsto izuzev u slu?ajevima elementarnih nepogoda ili nekih drugih vanrednih situacija.
 
Aktivni su i stari portal za javne nabavke za objavljivanje oglasa i dokumenata u skladu sa starim Zakonom -  http://stariportal.ujn.gov.rs, kao i novi portal za objavljivanje oglasa i dokumenata po novom Zakonu o javnim nabavkama, odluka o pokretanju postupka doneta po?ev od 1. aprila 2013. godine - http://portal.ujn.gov.rs (sajt www.ujn.gov.rs).
 
Od 400.000 dinara do tri miliona dinara su male nabavke, a iznad tog iznosa su nabavke velike vrednosti i ako je godišnja vrednost javnih nabavki preko milijardu dinara, naru?ilac je dužan da donese interni plan za spre?avanje korupcije, istaknuto je na prezentaciji.
 
Predstavnik Uprave za javne nabavke i ?lan radne grupe za izradu novog Zakona o javnim nabavkama ?ordje Belenzada ukazao je na predmet i postupak javne nabavke.
 
Na izuzetno pose?enoj prezentaciji Zakona o javnim nabavkama u Privrednoj komori Srbije bio je skoro podjednak broj ponudja?a i naru?ilaca. Daliborka Sre?kov, rukovodilac Grupe za stru?ne poslove u Upravi za javne nabavke i ?lan Radne grupe za izradu novog Zakona o javnim nabavkama prezentovala je dodelu ugovora, poništenje i ništavost ugovora i prekršaje. Ona je konstatovala ?injenicu da se ponuda po novom zakonu ne može odbiti iz formalnih nedostataka, ve? to može da se u?ini samo ukoliko postoje neki bitni razlozi i nedostaci. Saša Varinac, predsednik Republi?ke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki upoznao je privrednike sa nadležnostima Republi?ke komisije i postupkom zaštite prava, a nakon toga je usledila stru?na rasprava uz brojna pitanja predstavnika naru?ilaca i ponudja?a, koji su u PKS dobili i konkretne odgovore u vezi sa primenom Zakona o javnim nabavkama.


Izvor : PKS.rs

www.vibilia.rs


 1. Srbija i EU* Srbija će samostalno raspolagati novcem iz EU fondova
  Srbija ce ubuduce samostalno raspolagati novcem iz fondova Evropske unije, predvidjeno je odlukom Evropske komisije kojom je nas...
 2. Novac* Srbija prodala obveznice za 61,4 miliona evra
  Uprava za javni dug Srbije prodala je 49,12 odsto emisije desetogodišnjih državnih obveznica denominovanih u evrima, za ukupno 61,...
 3. MMF* MMF: Skroman ekonomski rast Srbije
  Ekonomski rast Srbije ove i sledeće godine biće skroman, stopa nezaposlenosti i dalje visoka a inflacija stabilna, prognozira MMF,...
 4. zeljko sertic* Jačanje privatnog sektora
  Za poslednjih 10 godina, Srbija je iskoristila tek trecinu od pet milijardi evra sredstava iz fondova EU, koja su joj odobrena z...
 5. zeljko sertic* Jačanje privatnog sektora
  Predsednik Privredne komore Srbije Željko Sertić ocenio je da će najavljene mere za zapošljavanje u privatnom sektoru suzbiti sivu...
 6. Turizam* Ruralni razvoj važan za pregovore
  Srbija ima velike mogućnosti za razvoj ruralnih područja, ali i dosta slabosti, što će biti značajna tema tokom procesa pridruživa...
 7. lazar krstic* Nastavak strukturnih reformi i fiskalna konsolidacija
  Ministar finansija Lazar Krstić je u Brisleu ukazao na važnost fiskalne stabilizacije i nastavka strukturnih reformi u Srbiji p...
 8. Grafikon* Prošlogodišnji BDP veći za 2,5 odsto u odnosu na 2012. godinu
  Republicki zavod za statistiku saopstio je da godisnja vrednost bruto domaceg proizvoda (BDP) u stalnim cenama za 2013. godinu, ...
 9. Zakon* Sastanak Radne grupe za Zakon o radu
  Radna grupa za izmene Zakona o radu sastace se ponovo, kada bi njeni clanovi trebalo da razmatraju odredbe koje se odnose na min...
 10. Slobodne zone_novac* Raste javni dug Srbije
  Ministarstvo finansija objavilo je da je javni dug Srbije u februaru ove godine povećan za 178 miliona evra i dostigao je oko 20,4...
 11. Ministarstvo finansija* Prodati zapisi za 4,75 mlrd dinara
  Uprava za javni dug prodala je na aukciji 47,5 odsto ponuđenih sedmogodišnjih obveznica za ukupno 4,75 milijardi dinara, saopštilo...
 12. Zakon* O Zakonu o radu 27. marta
  Radna grupa za izmene Zakona o radu sastaće se 27. marta, kada bi trebalo da se razmatraju odredbe koje se odnose na zaradu i dejs...
 13. Grafikon* Stabilni makroekonomski uslovi
  Član Izvršnog odbora Vojvođanske banke Vojislav Lazarević ocenio je da će se makroekonomska stabilnost u Srbiji održati do kraja g...
 14. Grafikon* EBRD: Rast BDP Srbije biće 1,3%
  Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD) snizila je prognozu rasta bruto domaćeg proizvoda (BDP) Srbije sa 1,7 na 1,3 odsto do kra...
 15. MMF* MMF traži budžetske uštede
  Misija MMF-a završila posetu Beogradu. O sporazumu iz predostrožnosti biće reči posle formiranja nove vlade. MMF očekuje uštede od...
 16. MMF i Vlada Srbije* MMF završava posetu Srbiji
  Misija Međunarodnog monetarnog fonda završava posetu Srbiji, rečeno je u Kancelariji te finansijske institucije u Beogradu. Poseta...
 17. Ministarstvo finansija Srbije* Prodato 83,4 odsto obveznica
  Uprava za javni dug prodala je na aukciji 83,4 odsto ponuđenih dvogodišnjih obveznica za ukupno 8,3 milijarde dinara, saopštilo je...
 18. Kopaonik biznis forum_Dragan Djuricin * Srpski Davos: Reforme i put ka EU
  Učesnici Kopaonik biznis foruma saglasili su se da su dva osnovna stuba reformi u Srbiji ubrzanje integracija sa EU i radikalne ek...
 19. Slobodne zone_novac* Ekonomisti: Kreditom UAE treba otplatiti skuplje pozajmice
  Predsednik Saveza ekonomista Srbije Aleksandar Vlahović ocenio je danas da bi kredit od Ujedinjenih Arapskih Emirata od milijardu ...
 20. lazar krstic* Srbija potpisuje ugovor o zajmu UAE od milijardu dolara
  Srbija će sutra potpisati ugovor o zajmu Ujedinjenih Arapskih Emirata od milijardu dolara za budžet Srbije i kreditu za navodnjava...

Ključne reči