SR EN DE

Predstavljen novi Zakon o javnim nabavkama u PKS-u


Predsednik Privredne komore Srbije Željko Serti? ocenio je na predstavljanju Zakona o javnim nabavkama da je novi propis dobar, ali da je veoma bitno i njegovo dosledno sprovodjenje u praksi
U Srbiji imamo 12 hiljada naru?ilaca i 80 hiljada ponudja?a, a informacije o novom zakonu treba da dopru do svakog privrednika i preduzetnika i to je posao Privredne komore Srbije, istakao je Serti?, naglasivši važnost podsticanja preduzetništva, osnivanja malih preduze?a, porodi?nih firmi, koje pružaju mogu?nost unapredjenja konkurentnosti, ali su, pre svega, osnova zapošljavanja.

Zakon

 
Privredna komora Srbije bi?e dobar saradnik u realizaciji ovog Zakona, poru?io je predsednik nacionalne asocijacije srpskih privrednika Željko Serti? predstavnicima privrednih komora, ponudja?a i naru?ilaca.
 
Direktor Uprave za javne nabavke dr Predrag Jovanovi? ukazao je da je prioritet novog Zakona o javnim nabavkama suzbijanje pregovara?kih postupaka, koji ?e se koristiti samo u najneophodnijim situacijama. Pregovara?ki postupci javnih nabavki dostigli su ogromne razmere  prošle godine, kada je 34 odsto ugovora zaklju?eno na taj na?in, od kojih 48 odsto sa samo jednim ponudja?em, što je najnekonkurentnije. On je poru?io naru?iocima da izbegavaju pregovara?ke postupke, jer ?e dobijati uglavnom negativno mišljenje Uprave za javne nabavke, osim u slu?ajevima kada postoji jak razlog za pokretanje takvog postupka.
 
U drugom kvartalu prošle godine, u izbornom periodu, hitne javne nabavke dostigle su 8,7 milijardi dinara, od kojih je 83 odsto ili 7,2 milijarde dinara, bilo neregularno. Jovanovi? je rekao da novi Zakon o javnim nabavkama, koji se primenjuje od 1. aprila poja?ava nadležnosti uprave i donosi niz novina, medju kojima je godišnji plan javnih nabavki, tako da svaki naru?ilac treba najkasnije do 31. januara da ga dostavi upravi i Državnoj revizorskoj instituciji. Naru?ilac posebno, u planu nabavki posebno navodi razloge i opravdanost svake pojedina?ne nabavke i na?in na koji je utvrdio procenjenu vrednost javne nabavke. Plan nabavke u elektronskom obliku naru?ilac dostavlja Upravi za javne nabavke i Državnoj revizorskoj instituciji u roku od deset dana od dana donošenja, a dužan je da do 31. marta teku?e godine, sa?ini izveštaj o izvršenju plana nabavki za prethodnu godinu, koji dostavlja tim institucijama, navela je pomo?nica direktora Uprave za javne nabavke Danijela Bokan.
 
Tu je i portal javnih nabavki, na kojem ?e biti objavljivani rokovi, koji ?e važiti od momenta objave, oglasi malih i velikih vrednosti, konkursna dokumentacija, objava obaveštenja o pokretanju pregovara?kog postupka i druga dokumenta. od septembra ?e zaživeti i registar ponudja?a. Uvedena je i neophodna realna procena na tržištu vrednosti nabavke, kao i obaveza da se prvobitno utvrdjena i opredeljena sredstva za javne navake mogu tokom godine pove?ati za maksimalno 10 odsto izuzev u slu?ajevima elementarnih nepogoda ili nekih drugih vanrednih situacija.
 
Aktivni su i stari portal za javne nabavke za objavljivanje oglasa i dokumenata u skladu sa starim Zakonom -  http://stariportal.ujn.gov.rs, kao i novi portal za objavljivanje oglasa i dokumenata po novom Zakonu o javnim nabavkama, odluka o pokretanju postupka doneta po?ev od 1. aprila 2013. godine - http://portal.ujn.gov.rs (sajt www.ujn.gov.rs).
 
Od 400.000 dinara do tri miliona dinara su male nabavke, a iznad tog iznosa su nabavke velike vrednosti i ako je godišnja vrednost javnih nabavki preko milijardu dinara, naru?ilac je dužan da donese interni plan za spre?avanje korupcije, istaknuto je na prezentaciji.
 
Predstavnik Uprave za javne nabavke i ?lan radne grupe za izradu novog Zakona o javnim nabavkama ?ordje Belenzada ukazao je na predmet i postupak javne nabavke.
 
Na izuzetno pose?enoj prezentaciji Zakona o javnim nabavkama u Privrednoj komori Srbije bio je skoro podjednak broj ponudja?a i naru?ilaca. Daliborka Sre?kov, rukovodilac Grupe za stru?ne poslove u Upravi za javne nabavke i ?lan Radne grupe za izradu novog Zakona o javnim nabavkama prezentovala je dodelu ugovora, poništenje i ništavost ugovora i prekršaje. Ona je konstatovala ?injenicu da se ponuda po novom zakonu ne može odbiti iz formalnih nedostataka, ve? to može da se u?ini samo ukoliko postoje neki bitni razlozi i nedostaci. Saša Varinac, predsednik Republi?ke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki upoznao je privrednike sa nadležnostima Republi?ke komisije i postupkom zaštite prava, a nakon toga je usledila stru?na rasprava uz brojna pitanja predstavnika naru?ilaca i ponudja?a, koji su u PKS dobili i konkretne odgovore u vezi sa primenom Zakona o javnim nabavkama.


Izvor : PKS.rs

www.vibilia.rs


 1. Budzetski deficit* Reformama do boljeg života 2016.

  Premijer Srbije Aleksandar Vucic rekao je da je prosle godine u budzetu ostvarena mnogo manja rupa nego sto se ocekivalo i naj...
 2. mmf* MMF bi trebalo da 23. februara potvrdi aranžman

  Srbija i Medjunarodni monetarni fond (MMF) sledeceg meseca zavrsice detalje aranzmana iz predostroznosti, a sporazum bi trebal...
 3. Svetska banka* Svetska banka: BDP će pasti samo u Srbiji

  Srbija je jedina zemlja jugoistocne Evrope koja ce u 2015.godini imati pad bruto domaceg proizvoda i to od 0,5 odsto, procena ...
 4. Novac* Srbiji sve dostupniji fondovi EU

  Srbija je u 2014. iz najjaceg Fonda Evropske unije za istrazivanja i inovacije Horizont 2020, povukla 5,5 miliona evra. Do kra...
 5. ebrd* EBRD lani povećao ulaganja u Srbiju za 29 miliona evra

  Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD) je u 2014. zabelezila rast investicija od 4,7 odsto, na 8,853 milijardi evra, a povec...
 6. Svetska banka* Svetska banka: Rast srpske privrede 2016

  Prema izvestaju Svetske banke za region jugoistocne Evrope, Srbija ce u 2016. zabeleziti privredni rast od 1,5 odsto. Potpreds...
 7. Srbija i EU* Vučić i Davenport: 2015. važna za Srbiju za put ka EU

  Premijer Srbije Aleksandar Vucic i sef Delegacije EU u Beogradu Majkl Devenport saglasili su se u tome da je 2015, kada je rec...
 8. Telekom Srbija* Izmene zakona zbog akcija Telekoma

  Predlogom izmena Zakona o privrednim drustvima omogucava se Telekomu Srbije da zadrzi 20 odsto sopstvenih akcija, navodi se u ...
 9. Grafikon* Javni dug skočio za pola milijarde evra

  Javni dug Srbije iznosi 22,86 milijardi evra, za oko 570 miliona evra više nego na kraju novembra 2014., objavila je Uprava za...
 10. Trgovina* Neće biti poskupljenja u 2015. godini

  Ministar trgovine, turizma i telekomunikacija Rasim Ljajic izjavio je da se u prvoj polovini 2015. godine ne ocekuju znacajnij...
 11. Gradjevinarstvo* Od 540 izvođača radova, 213 na crnoj listi

  Potpredsednica vlade, ministarka gradjevinarstva, saobracaja i infrastrukture Zorana Mihajlovic predstavila je liste izvodjaca...
 12. Trgovina* Neće biti drastičnog poskupljenja naredne godine

  Ministar trgovine, turizma i telekomunikacija Rasim Ljajic izjavio je da nema ekonomskih razloga da u narednoj godini dodje do...
 13. bdp* Domaći BDP povećan 2,6 odsto

  Realni rast bruto domaceg proizvoda (BDP) Srbije u 2013. iznosio je 2,6 odsto, saopstio je Republicki zavod za statistiku kona...
 14. Privredna komora Srbije* Budžet predstavlja zaokret u dosadašnjoj politici

  Predsednik Privredne komore Srbije (PKS) Marko Cadez ocenjuje da novi budzet Srbije predstavlja zaokret u dosadasnjoj drzavnoj...
 15. evropska banka* Srbija može do 1,5 milijardi evra iz IPA II fonda

  U narednih sedam godina Srbiji ce iz IPA II fondova EU na raspolaganju biti 1,5 milijardi evra, izjavila je ministarka zaduzen...
 16. Zaposljavanje* Novim Zakonom o radu su svi nezadovoljni

  Novim Zakonom o radu nezadovoljni i poslodavci i radnici. Poslodavci nezadovoljni slozenim obracunom zarada i laznim bolovanji...
 17. pks* Ministar privrede predstavlja strategiju za podršku razvoju MSP

  Ministar privrede Zeljko Sertic predstavice u Privrednoj komori Srbije Predlog strategije za podrsku razvoju malih i srednjih ...
 18. novac* Vlada planira zaduživanje od 706,6 milijardi dinara

  Vlada Srbija planira da se u 2015. godini zaduzi 706,6 milijardi dinara za potrebe finansiranja budzetskog deficita, nabavku f...
 19. Novac* Pre budžeta za 2015. još jedan rebalans

  Predsednik skupstinskog Odbora za finansije Veroljub Arsic kaze da ce pre sednice o budzetu za 2015. godinu uslediti rasprava ...
 20. Novac* Mnogo rizika u budžetu za 2015.

  Clan Fiskalnog saveta Nikola Altiparmarkov izjavio je da je Predlog budzeta za 2015. transparentniji od dosadasnjih, ali da to...

Ključne reči