SR EN DE

Predstavljen novi Zakon o javnim nabavkama u PKS-u


Predsednik Privredne komore Srbije Željko Serti? ocenio je na predstavljanju Zakona o javnim nabavkama da je novi propis dobar, ali da je veoma bitno i njegovo dosledno sprovodjenje u praksi
U Srbiji imamo 12 hiljada naru?ilaca i 80 hiljada ponudja?a, a informacije o novom zakonu treba da dopru do svakog privrednika i preduzetnika i to je posao Privredne komore Srbije, istakao je Serti?, naglasivši važnost podsticanja preduzetništva, osnivanja malih preduze?a, porodi?nih firmi, koje pružaju mogu?nost unapredjenja konkurentnosti, ali su, pre svega, osnova zapošljavanja.

Zakon

 
Privredna komora Srbije bi?e dobar saradnik u realizaciji ovog Zakona, poru?io je predsednik nacionalne asocijacije srpskih privrednika Željko Serti? predstavnicima privrednih komora, ponudja?a i naru?ilaca.
 
Direktor Uprave za javne nabavke dr Predrag Jovanovi? ukazao je da je prioritet novog Zakona o javnim nabavkama suzbijanje pregovara?kih postupaka, koji ?e se koristiti samo u najneophodnijim situacijama. Pregovara?ki postupci javnih nabavki dostigli su ogromne razmere  prošle godine, kada je 34 odsto ugovora zaklju?eno na taj na?in, od kojih 48 odsto sa samo jednim ponudja?em, što je najnekonkurentnije. On je poru?io naru?iocima da izbegavaju pregovara?ke postupke, jer ?e dobijati uglavnom negativno mišljenje Uprave za javne nabavke, osim u slu?ajevima kada postoji jak razlog za pokretanje takvog postupka.
 
U drugom kvartalu prošle godine, u izbornom periodu, hitne javne nabavke dostigle su 8,7 milijardi dinara, od kojih je 83 odsto ili 7,2 milijarde dinara, bilo neregularno. Jovanovi? je rekao da novi Zakon o javnim nabavkama, koji se primenjuje od 1. aprila poja?ava nadležnosti uprave i donosi niz novina, medju kojima je godišnji plan javnih nabavki, tako da svaki naru?ilac treba najkasnije do 31. januara da ga dostavi upravi i Državnoj revizorskoj instituciji. Naru?ilac posebno, u planu nabavki posebno navodi razloge i opravdanost svake pojedina?ne nabavke i na?in na koji je utvrdio procenjenu vrednost javne nabavke. Plan nabavke u elektronskom obliku naru?ilac dostavlja Upravi za javne nabavke i Državnoj revizorskoj instituciji u roku od deset dana od dana donošenja, a dužan je da do 31. marta teku?e godine, sa?ini izveštaj o izvršenju plana nabavki za prethodnu godinu, koji dostavlja tim institucijama, navela je pomo?nica direktora Uprave za javne nabavke Danijela Bokan.
 
Tu je i portal javnih nabavki, na kojem ?e biti objavljivani rokovi, koji ?e važiti od momenta objave, oglasi malih i velikih vrednosti, konkursna dokumentacija, objava obaveštenja o pokretanju pregovara?kog postupka i druga dokumenta. od septembra ?e zaživeti i registar ponudja?a. Uvedena je i neophodna realna procena na tržištu vrednosti nabavke, kao i obaveza da se prvobitno utvrdjena i opredeljena sredstva za javne navake mogu tokom godine pove?ati za maksimalno 10 odsto izuzev u slu?ajevima elementarnih nepogoda ili nekih drugih vanrednih situacija.
 
Aktivni su i stari portal za javne nabavke za objavljivanje oglasa i dokumenata u skladu sa starim Zakonom -  http://stariportal.ujn.gov.rs, kao i novi portal za objavljivanje oglasa i dokumenata po novom Zakonu o javnim nabavkama, odluka o pokretanju postupka doneta po?ev od 1. aprila 2013. godine - http://portal.ujn.gov.rs (sajt www.ujn.gov.rs).
 
Od 400.000 dinara do tri miliona dinara su male nabavke, a iznad tog iznosa su nabavke velike vrednosti i ako je godišnja vrednost javnih nabavki preko milijardu dinara, naru?ilac je dužan da donese interni plan za spre?avanje korupcije, istaknuto je na prezentaciji.
 
Predstavnik Uprave za javne nabavke i ?lan radne grupe za izradu novog Zakona o javnim nabavkama ?ordje Belenzada ukazao je na predmet i postupak javne nabavke.
 
Na izuzetno pose?enoj prezentaciji Zakona o javnim nabavkama u Privrednoj komori Srbije bio je skoro podjednak broj ponudja?a i naru?ilaca. Daliborka Sre?kov, rukovodilac Grupe za stru?ne poslove u Upravi za javne nabavke i ?lan Radne grupe za izradu novog Zakona o javnim nabavkama prezentovala je dodelu ugovora, poništenje i ništavost ugovora i prekršaje. Ona je konstatovala ?injenicu da se ponuda po novom zakonu ne može odbiti iz formalnih nedostataka, ve? to može da se u?ini samo ukoliko postoje neki bitni razlozi i nedostaci. Saša Varinac, predsednik Republi?ke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki upoznao je privrednike sa nadležnostima Republi?ke komisije i postupkom zaštite prava, a nakon toga je usledila stru?na rasprava uz brojna pitanja predstavnika naru?ilaca i ponudja?a, koji su u PKS dobili i konkretne odgovore u vezi sa primenom Zakona o javnim nabavkama.


Izvor : PKS.rs

www.vibilia.rs


 1. palma* Jagodina ukida dve agencije sa 22 zaposlena

  Grad Jagodina će zbog štednje i smanjenja administracije ukinuti dve agencije sa ukupno 22 zaposlena, čiji status će biti regu...
 2. Krediti* Referentna kamatna stopa ostaje osam odsto

  Izvrsni odbor Narodne banke Srbije (NBS) odlucio je da referentnu kamatnu stopu zadrzi na nivou od osam odsto. Kako se navodi,...
 3. fiskalni savet srbije* Ocena predsednika fiskalnog saveta Pavla Petrovića: Oštre mere i u 2018

  Predsednik Fiskalnog saveta Pavle Petrovic ocenio je da je fiskalna strategija Vlade ostar plan za ozdravljenje javnih finansi...
 4. Grafikon* Rast kredita u januaru 1,2 odsto

  Ukupni krediti preduzeca, preduzetnika i gradjana u Srbiji na kraju januara 2015. godine iznosili su oko 2.148 milijardi dinar...
 5. Novac* U januaru ostvaren suficit od 13 milijardi dinara

  Ministar finansija Srbije Dusan Vujovic izjavio je da je u januaru ove godine ostvaren suficit budzeta od vise od 13 milijardi...
 6. Obveznice* Prodate obveznice za 39,1 milijardu dinara

  Uprava za javni dug Srbije prodala je na aukciji 78,3 odsto ponudjenih sedmogodisnjih zapisa ukupne vrednosti 39,1 milijarda d...
 7. Agencija za privatizaciju* Objavljen spisak 188 preduzeća u stečaju

  Agencija za privatizaciju objavila je spisak 188 preduzeca koja idu u stecaj jer za njih nije bilo zainteresovanih kupaca. Na ...
 8. Svetska banka* Toni Verheijen: U martu kredit od 100 miliona dolara

  Prvu transu kredita za podrsku budzetu od 100 miliona dolara Srbija bi od Svetske banke mogla da dobije vec u martu, rekao je ...
 9. EBRD* EBRD: Mere vlade stavljaju Srbiju na pravi put

  Direktor Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) u Srbiji Matteo Patrone izjavio je da ce 2015. biti teska za Evropu i za Srb...
 10. Porez* Rok za pojedinačne poreske prijave 2. februar

  Poreska uprava Srbije podsetila je da je 2. februar krajnji rok za podnosenje pojedinacne poreske prijave o obracunatom i plac...
 11. Vlada Srbije* Vlada usvojila predlog Zakona o stečaju i likvidaciji banaka

  Vlada Republike Srbije usvojila je na sednici Predlog zakona o stecaju i likvidaciji banaka i drustava za osiguranje ciji je c...
 12. Novac* Prosečna zarada u Srbiji u decembru 49.970 dinara

  Prosecna neto zarada u Srbiji u decembru 2014. bila je 49.970 dinara i nomimalno je veca za 13 odsto, a realno veca za 13,5 od...
 13. Budzetski deficit* Reformama do boljeg života 2016.

  Premijer Srbije Aleksandar Vucic rekao je da je prosle godine u budzetu ostvarena mnogo manja rupa nego sto se ocekivalo i naj...
 14. mmf* MMF bi trebalo da 23. februara potvrdi aranžman

  Srbija i Medjunarodni monetarni fond (MMF) sledeceg meseca zavrsice detalje aranzmana iz predostroznosti, a sporazum bi trebal...
 15. Svetska banka* Svetska banka: BDP će pasti samo u Srbiji

  Srbija je jedina zemlja jugoistocne Evrope koja ce u 2015.godini imati pad bruto domaceg proizvoda i to od 0,5 odsto, procena ...
 16. Novac* Srbiji sve dostupniji fondovi EU

  Srbija je u 2014. iz najjaceg Fonda Evropske unije za istrazivanja i inovacije Horizont 2020, povukla 5,5 miliona evra. Do kra...
 17. ebrd* EBRD lani povećao ulaganja u Srbiju za 29 miliona evra

  Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD) je u 2014. zabelezila rast investicija od 4,7 odsto, na 8,853 milijardi evra, a povec...
 18. Svetska banka* Svetska banka: Rast srpske privrede 2016

  Prema izvestaju Svetske banke za region jugoistocne Evrope, Srbija ce u 2016. zabeleziti privredni rast od 1,5 odsto. Potpreds...
 19. Srbija i EU* Vučić i Davenport: 2015. važna za Srbiju za put ka EU

  Premijer Srbije Aleksandar Vucic i sef Delegacije EU u Beogradu Majkl Devenport saglasili su se u tome da je 2015, kada je rec...
 20. Telekom Srbija* Izmene zakona zbog akcija Telekoma

  Predlogom izmena Zakona o privrednim drustvima omogucava se Telekomu Srbije da zadrzi 20 odsto sopstvenih akcija, navodi se u ...

Ključne reči