SR EN DE

Predstavljen novi Zakon o javnim nabavkama u PKS-u


Predsednik Privredne komore Srbije Željko Serti? ocenio je na predstavljanju Zakona o javnim nabavkama da je novi propis dobar, ali da je veoma bitno i njegovo dosledno sprovodjenje u praksi
U Srbiji imamo 12 hiljada naru?ilaca i 80 hiljada ponudja?a, a informacije o novom zakonu treba da dopru do svakog privrednika i preduzetnika i to je posao Privredne komore Srbije, istakao je Serti?, naglasivši važnost podsticanja preduzetništva, osnivanja malih preduze?a, porodi?nih firmi, koje pružaju mogu?nost unapredjenja konkurentnosti, ali su, pre svega, osnova zapošljavanja.

Zakon

 
Privredna komora Srbije bi?e dobar saradnik u realizaciji ovog Zakona, poru?io je predsednik nacionalne asocijacije srpskih privrednika Željko Serti? predstavnicima privrednih komora, ponudja?a i naru?ilaca.
 
Direktor Uprave za javne nabavke dr Predrag Jovanovi? ukazao je da je prioritet novog Zakona o javnim nabavkama suzbijanje pregovara?kih postupaka, koji ?e se koristiti samo u najneophodnijim situacijama. Pregovara?ki postupci javnih nabavki dostigli su ogromne razmere  prošle godine, kada je 34 odsto ugovora zaklju?eno na taj na?in, od kojih 48 odsto sa samo jednim ponudja?em, što je najnekonkurentnije. On je poru?io naru?iocima da izbegavaju pregovara?ke postupke, jer ?e dobijati uglavnom negativno mišljenje Uprave za javne nabavke, osim u slu?ajevima kada postoji jak razlog za pokretanje takvog postupka.
 
U drugom kvartalu prošle godine, u izbornom periodu, hitne javne nabavke dostigle su 8,7 milijardi dinara, od kojih je 83 odsto ili 7,2 milijarde dinara, bilo neregularno. Jovanovi? je rekao da novi Zakon o javnim nabavkama, koji se primenjuje od 1. aprila poja?ava nadležnosti uprave i donosi niz novina, medju kojima je godišnji plan javnih nabavki, tako da svaki naru?ilac treba najkasnije do 31. januara da ga dostavi upravi i Državnoj revizorskoj instituciji. Naru?ilac posebno, u planu nabavki posebno navodi razloge i opravdanost svake pojedina?ne nabavke i na?in na koji je utvrdio procenjenu vrednost javne nabavke. Plan nabavke u elektronskom obliku naru?ilac dostavlja Upravi za javne nabavke i Državnoj revizorskoj instituciji u roku od deset dana od dana donošenja, a dužan je da do 31. marta teku?e godine, sa?ini izveštaj o izvršenju plana nabavki za prethodnu godinu, koji dostavlja tim institucijama, navela je pomo?nica direktora Uprave za javne nabavke Danijela Bokan.
 
Tu je i portal javnih nabavki, na kojem ?e biti objavljivani rokovi, koji ?e važiti od momenta objave, oglasi malih i velikih vrednosti, konkursna dokumentacija, objava obaveštenja o pokretanju pregovara?kog postupka i druga dokumenta. od septembra ?e zaživeti i registar ponudja?a. Uvedena je i neophodna realna procena na tržištu vrednosti nabavke, kao i obaveza da se prvobitno utvrdjena i opredeljena sredstva za javne navake mogu tokom godine pove?ati za maksimalno 10 odsto izuzev u slu?ajevima elementarnih nepogoda ili nekih drugih vanrednih situacija.
 
Aktivni su i stari portal za javne nabavke za objavljivanje oglasa i dokumenata u skladu sa starim Zakonom -  http://stariportal.ujn.gov.rs, kao i novi portal za objavljivanje oglasa i dokumenata po novom Zakonu o javnim nabavkama, odluka o pokretanju postupka doneta po?ev od 1. aprila 2013. godine - http://portal.ujn.gov.rs (sajt www.ujn.gov.rs).
 
Od 400.000 dinara do tri miliona dinara su male nabavke, a iznad tog iznosa su nabavke velike vrednosti i ako je godišnja vrednost javnih nabavki preko milijardu dinara, naru?ilac je dužan da donese interni plan za spre?avanje korupcije, istaknuto je na prezentaciji.
 
Predstavnik Uprave za javne nabavke i ?lan radne grupe za izradu novog Zakona o javnim nabavkama ?ordje Belenzada ukazao je na predmet i postupak javne nabavke.
 
Na izuzetno pose?enoj prezentaciji Zakona o javnim nabavkama u Privrednoj komori Srbije bio je skoro podjednak broj ponudja?a i naru?ilaca. Daliborka Sre?kov, rukovodilac Grupe za stru?ne poslove u Upravi za javne nabavke i ?lan Radne grupe za izradu novog Zakona o javnim nabavkama prezentovala je dodelu ugovora, poništenje i ništavost ugovora i prekršaje. Ona je konstatovala ?injenicu da se ponuda po novom zakonu ne može odbiti iz formalnih nedostataka, ve? to može da se u?ini samo ukoliko postoje neki bitni razlozi i nedostaci. Saša Varinac, predsednik Republi?ke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki upoznao je privrednike sa nadležnostima Republi?ke komisije i postupkom zaštite prava, a nakon toga je usledila stru?na rasprava uz brojna pitanja predstavnika naru?ilaca i ponudja?a, koji su u PKS dobili i konkretne odgovore u vezi sa primenom Zakona o javnim nabavkama.


Izvor : PKS.rs

www.vibilia.rs


 1. sertic* Sertić: Srbija će ubrzati tržišne reforme

  Srbija ce sprovoditi i postepeno ubrzati trzisne reforme i za to ima podrsku vecine gradjana, izjavio je ministar privrede Zel...
 2. vujovic* Vujović: Sporazum sa MMF gotovo sto odsto siguran

  Ministar finansija Dusan Vujovic izjavio je da ce dogovor sa MMF-om 99 odsto biti postignut i dodao da se nada da ce to biti i...
 3. dostanic* Dostanić: Privatizacija nije iskorišćena za razvoj berze

  Direktorka Beogradske berze Gordana Dostanic izjavila je da u Srbiji proces privatizacije nije iskoriscen za izgradnju jednog ...
 4. zigmar* Pridruživanje EU nije odluka protiv Rusije

  Nemacki vicekancelar i ministar privrede Zigmar Gabrijel izjavio je u Beogradu da razume poziciju Srbije u pogledu odnosa s Ru...
 5. vulin* Vulin: Do kraja godine nezaposlenost najviše 19 odsto

  Ministar za rad, zaposljavanje, boracka i socijalna pitanja Aleksandar Vulin izrazio je ocekivanje da ce stopa nezaposlenosti ...
 6. profit* Krulj: Javna preduzeća donosiće profit

  Ekonomista Vladimir Krulj izjavio je da je krucijalno pitanje domace ekonomije reforma javnog sektora, da je izvestan dogovor ...
 7. sertic* Sertić: Uskoro spiskovi javnih preduzeća za stečaj

  Ministar privrede Željko Sertic izjavio je da ce krajem ove i pocetkom sledece nedelje biti poznati jasni i precizni spiskovi ...
 8. mmf* Premijer Vučić i ministri postigli saglasnost sa MMF-om

  Predsednik Vlade Srbije Aleksandar Vucic i delegacija Medjunarodnog monetarnog fonda postigli su saglasnost oko najveceg broja...
 9. pks* PKS kreće u modernizaciju

  Privredna komora Srbije pokrece aktivnosti za modernizaciju i reorganizaciju komorskog sistema po uzoru na komore razvijenih z...
 10. bernadet_segol* Smanjenje plata nije dobro rešenje

  Stav Evropske konfederacije sindikata je da su plate zamajac privrede. Njihovim smanjivanjem se skracuju ruke ekonomiji, kaze ...
 11. pks* Sastanak o projektima koje finansira EU

  Projekti koji se finansiraju iz sredstava EU i drugi oblici razvojne pomoci bice teme sastanka predstavnika komorskog sistema ...
 12. mmf* Do kraja godine sporazum sa MMF

  Premijer Srbije Aleksandar Vucic izjavio je da veruje da ce pre kraja godine biti postignut sporazum sa MMF navodeci da ce ti ...
 13. nebojsa_savic* Sada smo u ključnoj fazi reformi

  Medjunarodni monetarni fond smatra da Srbija ulazi u kljucnu fazu reformi, kaze predsednik Saveta guvernera NBS Nebojsa Savic....
 14. vujovic* Vujović: Idućeg meseca sporazum sa MMF i evroobveznice

  Srbija se nada da ce iduceg meseca finalizovati dugo iscekivani sporazum sa Medjunarodnim monetarnim fondom (MMF) i prodati ev...
 15. vujovic* Vujović: Reformisati ekonomiju i ojačati privatni sektor

  Jedan od glavnih ciljeva srpske vlade je da reformise ekonomiju i radnike iz javnog sektora preusmeri u privatni, porucio je m...
 16. fiskalni_savet* Plate i penzije nisu dovoljne, mora više da se štedi

  Treba sprovesti nove mere stednje jer smanjenje plata i penzija nije dovoljno, ocenili su u Fiskalnom savetu komentarisuci usv...
 17. naled* Kompanije predlažu mere za suzbijanje sive ekonomije

  Savez za fer konkurenciju, koji okuplja drustveno odgovorne kompanije u Srbiji, uputice Vladi Srbije predlog seta mera za suzb...
 18. dusan_vujovic* Smanjujemo subvencije javnim preduzećima

  Ministar finansija Srbije Dusan Vujovic izjavio je da ce naredne godine javnim preduzecima biti smanjene subvencije koje ne da...
 19. EU* Sertić: Samo ekonomski razvoj može da ubrza pristup EU

  Ministar privrede Srbije Zeljko Sertic izjavio je da samo ekonomski razvoj moze na "najbolji i najefikasniji nacin" da ubrza p...
 20. vucic* Vučić: Ekonomski rast u 2016. biće među najvećim u Evropi

  Premijer Srbije i predsednik Srpske napredne stranke Aleksandar Vucic izjavio je da ce ekonomski rast Srbije u 2016. godini bi...

Ključne reči