SR EN DE

Predstavljen novi Zakon o javnim nabavkama u PKS-u


Predsednik Privredne komore Srbije Željko Serti? ocenio je na predstavljanju Zakona o javnim nabavkama da je novi propis dobar, ali da je veoma bitno i njegovo dosledno sprovodjenje u praksi
U Srbiji imamo 12 hiljada naru?ilaca i 80 hiljada ponudja?a, a informacije o novom zakonu treba da dopru do svakog privrednika i preduzetnika i to je posao Privredne komore Srbije, istakao je Serti?, naglasivši važnost podsticanja preduzetništva, osnivanja malih preduze?a, porodi?nih firmi, koje pružaju mogu?nost unapredjenja konkurentnosti, ali su, pre svega, osnova zapošljavanja.

Zakon

 
Privredna komora Srbije bi?e dobar saradnik u realizaciji ovog Zakona, poru?io je predsednik nacionalne asocijacije srpskih privrednika Željko Serti? predstavnicima privrednih komora, ponudja?a i naru?ilaca.
 
Direktor Uprave za javne nabavke dr Predrag Jovanovi? ukazao je da je prioritet novog Zakona o javnim nabavkama suzbijanje pregovara?kih postupaka, koji ?e se koristiti samo u najneophodnijim situacijama. Pregovara?ki postupci javnih nabavki dostigli su ogromne razmere  prošle godine, kada je 34 odsto ugovora zaklju?eno na taj na?in, od kojih 48 odsto sa samo jednim ponudja?em, što je najnekonkurentnije. On je poru?io naru?iocima da izbegavaju pregovara?ke postupke, jer ?e dobijati uglavnom negativno mišljenje Uprave za javne nabavke, osim u slu?ajevima kada postoji jak razlog za pokretanje takvog postupka.
 
U drugom kvartalu prošle godine, u izbornom periodu, hitne javne nabavke dostigle su 8,7 milijardi dinara, od kojih je 83 odsto ili 7,2 milijarde dinara, bilo neregularno. Jovanovi? je rekao da novi Zakon o javnim nabavkama, koji se primenjuje od 1. aprila poja?ava nadležnosti uprave i donosi niz novina, medju kojima je godišnji plan javnih nabavki, tako da svaki naru?ilac treba najkasnije do 31. januara da ga dostavi upravi i Državnoj revizorskoj instituciji. Naru?ilac posebno, u planu nabavki posebno navodi razloge i opravdanost svake pojedina?ne nabavke i na?in na koji je utvrdio procenjenu vrednost javne nabavke. Plan nabavke u elektronskom obliku naru?ilac dostavlja Upravi za javne nabavke i Državnoj revizorskoj instituciji u roku od deset dana od dana donošenja, a dužan je da do 31. marta teku?e godine, sa?ini izveštaj o izvršenju plana nabavki za prethodnu godinu, koji dostavlja tim institucijama, navela je pomo?nica direktora Uprave za javne nabavke Danijela Bokan.
 
Tu je i portal javnih nabavki, na kojem ?e biti objavljivani rokovi, koji ?e važiti od momenta objave, oglasi malih i velikih vrednosti, konkursna dokumentacija, objava obaveštenja o pokretanju pregovara?kog postupka i druga dokumenta. od septembra ?e zaživeti i registar ponudja?a. Uvedena je i neophodna realna procena na tržištu vrednosti nabavke, kao i obaveza da se prvobitno utvrdjena i opredeljena sredstva za javne navake mogu tokom godine pove?ati za maksimalno 10 odsto izuzev u slu?ajevima elementarnih nepogoda ili nekih drugih vanrednih situacija.
 
Aktivni su i stari portal za javne nabavke za objavljivanje oglasa i dokumenata u skladu sa starim Zakonom -  http://stariportal.ujn.gov.rs, kao i novi portal za objavljivanje oglasa i dokumenata po novom Zakonu o javnim nabavkama, odluka o pokretanju postupka doneta po?ev od 1. aprila 2013. godine - http://portal.ujn.gov.rs (sajt www.ujn.gov.rs).
 
Od 400.000 dinara do tri miliona dinara su male nabavke, a iznad tog iznosa su nabavke velike vrednosti i ako je godišnja vrednost javnih nabavki preko milijardu dinara, naru?ilac je dužan da donese interni plan za spre?avanje korupcije, istaknuto je na prezentaciji.
 
Predstavnik Uprave za javne nabavke i ?lan radne grupe za izradu novog Zakona o javnim nabavkama ?ordje Belenzada ukazao je na predmet i postupak javne nabavke.
 
Na izuzetno pose?enoj prezentaciji Zakona o javnim nabavkama u Privrednoj komori Srbije bio je skoro podjednak broj ponudja?a i naru?ilaca. Daliborka Sre?kov, rukovodilac Grupe za stru?ne poslove u Upravi za javne nabavke i ?lan Radne grupe za izradu novog Zakona o javnim nabavkama prezentovala je dodelu ugovora, poništenje i ništavost ugovora i prekršaje. Ona je konstatovala ?injenicu da se ponuda po novom zakonu ne može odbiti iz formalnih nedostataka, ve? to može da se u?ini samo ukoliko postoje neki bitni razlozi i nedostaci. Saša Varinac, predsednik Republi?ke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki upoznao je privrednike sa nadležnostima Republi?ke komisije i postupkom zaštite prava, a nakon toga je usledila stru?na rasprava uz brojna pitanja predstavnika naru?ilaca i ponudja?a, koji su u PKS dobili i konkretne odgovore u vezi sa primenom Zakona o javnim nabavkama.


Izvor : PKS.rs

www.vibilia.rs


 1. Dragan Glamocic* Glamočić: Agrarni budžet je razvojni
  Agrarni budžet za narednu godinu iznosiće 40,6 milijardi dinara. Iako nije ispunjen zakonski minimum da kasa za agrar ne bude manj...
 2. otkaz* Odluka je doneta: Određen maksimalan broj zaposlenih u državnim organima
  Odluka o maksimalnom broju zaposlenih u državnim organima, sistemu javnih službi, AP Vojvodini i lokalnim samoupravama stupa na sn...
 3. siva_ekonomija* U budžetu 400 mil. evra manje zbog sive ekonomije
  Budžet Srbije svake godine izgubi skoro 400 miliona evra u sivoj ekonomiji, prema podacima Poreske uprave i Ministarstva finansija...
 4. Vlada Srbije* Vlada usvojila Predlog zakona o budžetu za 2016. godinu
  Vlada Srbije usvojila je predlog budžeta za 2016. i objavila Fiskalnu strategiju u kojoj su planovi za naredne tri godine. Plan je...
 5. Vlada Srbije* Vlada usvojila Predlog zakona o budžetu za 2016. godinu
  Vlada Srbije usvojila je predlog budžeta za 2016. i objavila Fiskalnu strategiju u kojoj su planovi za naredne tri godine. Plan je...
 6. drzava* Otkazi za 29.000 zaposlenih u javnom sektoru
  Mada se nacrt budžeta Srbije za 2016. godinu očekuje za dve nedelje, već sada se naziru konture onoga što država mora uraditi da b...
 7. radoslav sretenovic* DRI: Javne nabavke često neekonomične
  Direktor Državne revizorske institucije Radoslav Sretenović izjavio je da je to telo, iako do sada nije radilo reviziju svrsishodn...
 8. dusan_vujovic* U toku konsultacije oko nacrta budžeta za 2016. godinu
  Ministar finansija Dušan Vujović počeo je konsultacije sa resornim kolegama oko nacrta budžeta za 2016. godinu saznaje "Blic".&nbs...
 9. budzet* Budžet na dnevnom redu od 9. do 11.decembra
  Ministar finansija Dušan Vujović najavio je danas da će Vlada Srbije usvojiti predlog budžeta za 2016. najkasnije krajem naredne s...
 10. Kori Udovicki* Udovički: Manje novca za lokalne samouprave
  Potpredsednica vlade i ministarka državne uprave i lokalne samouprave Kori Udovički izjavila je da će u budžetu za 2016. godinu ve...
 11. inspekcija* Srpsku privredu guše visoki nameti i birokratske procedure
  Gubitak privrede prošle godine bio je 1,1 milijardu evra, pokazuju podaci Agencije za privredne registre. U Mreži za poslovnu podr...
 12. sosijete_zeneral_biznis_klub* SoŽe biznis klub: Evrointegracije važne za ekonomski rast
  Sosijete ženeral banka je u okviru „SoŽe biznis kluba“ organizovanog u Kongresnom centru Master u Novom Sadu okupila analitičare, ...
 13. Dusan Vujovic* Vujović: MMF poručuje da ne popustimo pod pritiscima
  Ministar finansija Dušan Vujović izjavio je da Međunarodni monetarni fond čestita Srbiji na postignutim rezultatima, uz napomenu d...
 14. Plata* Sastanak u NBS: Izvesna povećanja plata i penzija
  Član Saveta guvernera Narodne banke Srbije Ivan Nikolić izjavio je da je potpuno izvesno da će biti povećanja plata i penzija i da...
 15. novac* I pored niskih kamata štednja konstantno raste
  Štediše će ove godine u Nedelji štednje dočekati do 20 odsto manje kamate na dinare i 30 odsto manje kamate na evre u odnosu na pr...
 16. Sberbanka* Dva sporazuma u Rusiji za jaču privredu Srbije - Sberbank Srbija jača saradnju sa kompanijama NIS i Energoprojekt
  U okviru srpsko-ruskog poslovnog foruma u Moskvi, Sberbank Srbija je potpisala sporazume o saradnji sa kompanijom NIS a.d. iz Novo...
 17. Zakon* Zamerke na Zakon o ulaganjima
  Komisija za zaštitu konkurencije je saopštila da je "duboko zabrinuta" zbog pojedinih odredbi Predloga zakona o ulaganjima čija pr...
 18. NBS* NBS ponovo snizila referentnu kamatu
  Referentna kamatna stopa smanjena je za 0,5 procentnih poena i iznosi 4,5 odsto, odlučio je Izvršni odbor Narodne banke Srbije. Ko...
 19. Zorana Mihajlovic* Mihajlović : Zakon o konverziji otkočiće investicije

  Zorana Mihajlović Zakonom o pretvaranju prava korišćenja u pravo svojine na građevinskom zemljištu uz naknadu, otkočićemo pros...
 20. Poslovanje* Do kraja godine zakon o uslovima upućivanja radnika na rad u inostranstvo

  Pomoćnik ministra za rad Zoran Lazić izjavio je da očekuje da će do kraja ove godine Skupština Srbije usvojiti zakon o uslovim...

Ključne reči