SR EN DE

Predstavljen novi Zakon o javnim nabavkama u PKS-u


Predsednik Privredne komore Srbije Željko Serti? ocenio je na predstavljanju Zakona o javnim nabavkama da je novi propis dobar, ali da je veoma bitno i njegovo dosledno sprovodjenje u praksi
U Srbiji imamo 12 hiljada naru?ilaca i 80 hiljada ponudja?a, a informacije o novom zakonu treba da dopru do svakog privrednika i preduzetnika i to je posao Privredne komore Srbije, istakao je Serti?, naglasivši važnost podsticanja preduzetništva, osnivanja malih preduze?a, porodi?nih firmi, koje pružaju mogu?nost unapredjenja konkurentnosti, ali su, pre svega, osnova zapošljavanja.

Zakon

 
Privredna komora Srbije bi?e dobar saradnik u realizaciji ovog Zakona, poru?io je predsednik nacionalne asocijacije srpskih privrednika Željko Serti? predstavnicima privrednih komora, ponudja?a i naru?ilaca.
 
Direktor Uprave za javne nabavke dr Predrag Jovanovi? ukazao je da je prioritet novog Zakona o javnim nabavkama suzbijanje pregovara?kih postupaka, koji ?e se koristiti samo u najneophodnijim situacijama. Pregovara?ki postupci javnih nabavki dostigli su ogromne razmere  prošle godine, kada je 34 odsto ugovora zaklju?eno na taj na?in, od kojih 48 odsto sa samo jednim ponudja?em, što je najnekonkurentnije. On je poru?io naru?iocima da izbegavaju pregovara?ke postupke, jer ?e dobijati uglavnom negativno mišljenje Uprave za javne nabavke, osim u slu?ajevima kada postoji jak razlog za pokretanje takvog postupka.
 
U drugom kvartalu prošle godine, u izbornom periodu, hitne javne nabavke dostigle su 8,7 milijardi dinara, od kojih je 83 odsto ili 7,2 milijarde dinara, bilo neregularno. Jovanovi? je rekao da novi Zakon o javnim nabavkama, koji se primenjuje od 1. aprila poja?ava nadležnosti uprave i donosi niz novina, medju kojima je godišnji plan javnih nabavki, tako da svaki naru?ilac treba najkasnije do 31. januara da ga dostavi upravi i Državnoj revizorskoj instituciji. Naru?ilac posebno, u planu nabavki posebno navodi razloge i opravdanost svake pojedina?ne nabavke i na?in na koji je utvrdio procenjenu vrednost javne nabavke. Plan nabavke u elektronskom obliku naru?ilac dostavlja Upravi za javne nabavke i Državnoj revizorskoj instituciji u roku od deset dana od dana donošenja, a dužan je da do 31. marta teku?e godine, sa?ini izveštaj o izvršenju plana nabavki za prethodnu godinu, koji dostavlja tim institucijama, navela je pomo?nica direktora Uprave za javne nabavke Danijela Bokan.
 
Tu je i portal javnih nabavki, na kojem ?e biti objavljivani rokovi, koji ?e važiti od momenta objave, oglasi malih i velikih vrednosti, konkursna dokumentacija, objava obaveštenja o pokretanju pregovara?kog postupka i druga dokumenta. od septembra ?e zaživeti i registar ponudja?a. Uvedena je i neophodna realna procena na tržištu vrednosti nabavke, kao i obaveza da se prvobitno utvrdjena i opredeljena sredstva za javne navake mogu tokom godine pove?ati za maksimalno 10 odsto izuzev u slu?ajevima elementarnih nepogoda ili nekih drugih vanrednih situacija.
 
Aktivni su i stari portal za javne nabavke za objavljivanje oglasa i dokumenata u skladu sa starim Zakonom -  http://stariportal.ujn.gov.rs, kao i novi portal za objavljivanje oglasa i dokumenata po novom Zakonu o javnim nabavkama, odluka o pokretanju postupka doneta po?ev od 1. aprila 2013. godine - http://portal.ujn.gov.rs (sajt www.ujn.gov.rs).
 
Od 400.000 dinara do tri miliona dinara su male nabavke, a iznad tog iznosa su nabavke velike vrednosti i ako je godišnja vrednost javnih nabavki preko milijardu dinara, naru?ilac je dužan da donese interni plan za spre?avanje korupcije, istaknuto je na prezentaciji.
 
Predstavnik Uprave za javne nabavke i ?lan radne grupe za izradu novog Zakona o javnim nabavkama ?ordje Belenzada ukazao je na predmet i postupak javne nabavke.
 
Na izuzetno pose?enoj prezentaciji Zakona o javnim nabavkama u Privrednoj komori Srbije bio je skoro podjednak broj ponudja?a i naru?ilaca. Daliborka Sre?kov, rukovodilac Grupe za stru?ne poslove u Upravi za javne nabavke i ?lan Radne grupe za izradu novog Zakona o javnim nabavkama prezentovala je dodelu ugovora, poništenje i ništavost ugovora i prekršaje. Ona je konstatovala ?injenicu da se ponuda po novom zakonu ne može odbiti iz formalnih nedostataka, ve? to može da se u?ini samo ukoliko postoje neki bitni razlozi i nedostaci. Saša Varinac, predsednik Republi?ke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki upoznao je privrednike sa nadležnostima Republi?ke komisije i postupkom zaštite prava, a nakon toga je usledila stru?na rasprava uz brojna pitanja predstavnika naru?ilaca i ponudja?a, koji su u PKS dobili i konkretne odgovore u vezi sa primenom Zakona o javnim nabavkama.


Izvor : PKS.rs

www.vibilia.rs


 1. Zorana Mihajlovic* Mihajlović : Zakon o konverziji otkočiće investicije

  Zorana Mihajlović Zakonom o pretvaranju prava korišćenja u pravo svojine na građevinskom zemljištu uz naknadu, otkočićemo pros...
 2. Poslovanje* Do kraja godine zakon o uslovima upućivanja radnika na rad u inostranstvo

  Pomoćnik ministra za rad Zoran Lazić izjavio je da očekuje da će do kraja ove godine Skupština Srbije usvojiti zakon o uslovim...
 3. MMF* Socijalno-ekonomski savet o rezultatima posete MMF-a

  Socijalno-ekonomski savet održace redovnu sednicu, a po njenom završetku i konferenciju za medije na kojoj ce clanovi kolegiju...
 4. PKS* Privrednici hoće komoru koja im je servis

  Novi Zakon o privrednim komorama, trebalo bi da bude usvojen u skupštini do kraja godine i da stupi na snagu 1. januara 2016, ...
 5. PKS* Javna rasprava o nacrtu zakona o ulaganjima

  Privredna komora Srbije (PKS) i Ministarstvo privrede organizuju završnu javnu raspravu o Nacrtu zakona o ulaganjima. Ucesnici...
 6. sertic* Nova agencija za veću efikasnost

  Ministar privrede Željko Sertic izjavio je da ce novim zakonom o ulaganjima biti izjednaceni domaci i strani investitori po pi...
 7. pks* Okrugli sto o javnim nabavkama

  Okrugli sto na temu "Javne nabavke i sprovodenje propisa i standarda u upravljanju otpadom", u organizaciji Privredne komore S...
 8. Univerzitetska decija klinika u Tirsovoj* Ministarstvo: Zakon će jasno definisati odgovornost za održavanje zgrada

  Novi zakon o stambenim odnosima, koji tek treba da bude usvojen, trebalo bi i jasno da definiše ko je odgovoran za održavanje ...
 9. zeljko_sertic2* Sertić: Zakon dovodi investitore

  Ministar privrede Željko Sertić najavio je da će zakon o ulaganjima stvoriti dosta kvalitetnije uslove za realizaciju budućih ...
 10. Zakon* Zakonom o inspekcijskom nadzoru protiv sive ekonomije

  Potpredsednica Vlade i predsednica Koordinacionog tela za suzbijanje sive ekonomije Kori Udovički, izjavila je da je Zakon o i...
 11. kuca* Podržane izmene zakona o hipoteci

  Odbor za finanasije Skupštine Srbije prihvatio je predložene izmene Zakona o hipoteci, koje bi, prema obrazloženju, trebalo da...
 12. Advokatska komora Beograd* Advokati iz regiona zaključili Memorandum o saradnji

  Predsednici advokatskih komora Srbije, Albanije, Bosne i Hercegovine, Kosova i Makedonije potpisali su u Beogradu Memorandum o...
 13. NBS* Zakon o zaštiti korisnika finansijskih usluga

  Gradani zaduženi kod banaka ili lizing kuca od danas ce imati veca prava, a najveci broj njih ubuduce ce placati i niže mesecn...
 14. Kori Udovicki* Zakon o inspekcijskom nadzoru 1. aprila u Skupštini

  Skupština Srbije ce 1. aprila razmatrati predlog zakona o inspekcijskom nadzoru, a da bi se prikupila sredstva za primenu tog ...
 15. gradjevinska dozvola* Gradjevinske dozvole u više od polovine opština

  Više od polovine opština u Srbiji uvele su objedinjenu proceduru izdavanja gradevinskih dozvola u roku do 28 dana kako je pred...
 16. PKS* Mapa puta za modernije privredne komore

  Ubrzavaju se aktivnosti na uspostavljanju novog, jedinstvenog i održivog komorskog sistema Srbije. Novi pravni okvir do jeseni...
 17. Zakon* Novi zakon o platama do sredine leta

  Državni sekretar Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave Željko Ožegovic izjavio je da je zakon o platama u javnom se...
 18. Gradjevinarstvo* Izmena zakona o javnim nabavkama prija samo budžetu

  Vlada je promenila Zakon o javnim nabavkama kojim su domaći ponuđači izgubili bilo kakvu prednost u odnosu na strance pri dobi...
 19. palma* Jagodina ukida dve agencije sa 22 zaposlena

  Grad Jagodina će zbog štednje i smanjenja administracije ukinuti dve agencije sa ukupno 22 zaposlena, čiji status će biti regu...
 20. Krediti* Referentna kamatna stopa ostaje osam odsto

  Izvrsni odbor Narodne banke Srbije (NBS) odlucio je da referentnu kamatnu stopu zadrzi na nivou od osam odsto. Kako se navodi,...

Ključne reči