SR EN DE

Predstavljen novi Zakon o javnim nabavkama u PKS-u


Predsednik Privredne komore Srbije Željko Serti? ocenio je na predstavljanju Zakona o javnim nabavkama da je novi propis dobar, ali da je veoma bitno i njegovo dosledno sprovodjenje u praksi
U Srbiji imamo 12 hiljada naru?ilaca i 80 hiljada ponudja?a, a informacije o novom zakonu treba da dopru do svakog privrednika i preduzetnika i to je posao Privredne komore Srbije, istakao je Serti?, naglasivši važnost podsticanja preduzetništva, osnivanja malih preduze?a, porodi?nih firmi, koje pružaju mogu?nost unapredjenja konkurentnosti, ali su, pre svega, osnova zapošljavanja.

Zakon

 
Privredna komora Srbije bi?e dobar saradnik u realizaciji ovog Zakona, poru?io je predsednik nacionalne asocijacije srpskih privrednika Željko Serti? predstavnicima privrednih komora, ponudja?a i naru?ilaca.
 
Direktor Uprave za javne nabavke dr Predrag Jovanovi? ukazao je da je prioritet novog Zakona o javnim nabavkama suzbijanje pregovara?kih postupaka, koji ?e se koristiti samo u najneophodnijim situacijama. Pregovara?ki postupci javnih nabavki dostigli su ogromne razmere  prošle godine, kada je 34 odsto ugovora zaklju?eno na taj na?in, od kojih 48 odsto sa samo jednim ponudja?em, što je najnekonkurentnije. On je poru?io naru?iocima da izbegavaju pregovara?ke postupke, jer ?e dobijati uglavnom negativno mišljenje Uprave za javne nabavke, osim u slu?ajevima kada postoji jak razlog za pokretanje takvog postupka.
 
U drugom kvartalu prošle godine, u izbornom periodu, hitne javne nabavke dostigle su 8,7 milijardi dinara, od kojih je 83 odsto ili 7,2 milijarde dinara, bilo neregularno. Jovanovi? je rekao da novi Zakon o javnim nabavkama, koji se primenjuje od 1. aprila poja?ava nadležnosti uprave i donosi niz novina, medju kojima je godišnji plan javnih nabavki, tako da svaki naru?ilac treba najkasnije do 31. januara da ga dostavi upravi i Državnoj revizorskoj instituciji. Naru?ilac posebno, u planu nabavki posebno navodi razloge i opravdanost svake pojedina?ne nabavke i na?in na koji je utvrdio procenjenu vrednost javne nabavke. Plan nabavke u elektronskom obliku naru?ilac dostavlja Upravi za javne nabavke i Državnoj revizorskoj instituciji u roku od deset dana od dana donošenja, a dužan je da do 31. marta teku?e godine, sa?ini izveštaj o izvršenju plana nabavki za prethodnu godinu, koji dostavlja tim institucijama, navela je pomo?nica direktora Uprave za javne nabavke Danijela Bokan.
 
Tu je i portal javnih nabavki, na kojem ?e biti objavljivani rokovi, koji ?e važiti od momenta objave, oglasi malih i velikih vrednosti, konkursna dokumentacija, objava obaveštenja o pokretanju pregovara?kog postupka i druga dokumenta. od septembra ?e zaživeti i registar ponudja?a. Uvedena je i neophodna realna procena na tržištu vrednosti nabavke, kao i obaveza da se prvobitno utvrdjena i opredeljena sredstva za javne navake mogu tokom godine pove?ati za maksimalno 10 odsto izuzev u slu?ajevima elementarnih nepogoda ili nekih drugih vanrednih situacija.
 
Aktivni su i stari portal za javne nabavke za objavljivanje oglasa i dokumenata u skladu sa starim Zakonom -  http://stariportal.ujn.gov.rs, kao i novi portal za objavljivanje oglasa i dokumenata po novom Zakonu o javnim nabavkama, odluka o pokretanju postupka doneta po?ev od 1. aprila 2013. godine - http://portal.ujn.gov.rs (sajt www.ujn.gov.rs).
 
Od 400.000 dinara do tri miliona dinara su male nabavke, a iznad tog iznosa su nabavke velike vrednosti i ako je godišnja vrednost javnih nabavki preko milijardu dinara, naru?ilac je dužan da donese interni plan za spre?avanje korupcije, istaknuto je na prezentaciji.
 
Predstavnik Uprave za javne nabavke i ?lan radne grupe za izradu novog Zakona o javnim nabavkama ?ordje Belenzada ukazao je na predmet i postupak javne nabavke.
 
Na izuzetno pose?enoj prezentaciji Zakona o javnim nabavkama u Privrednoj komori Srbije bio je skoro podjednak broj ponudja?a i naru?ilaca. Daliborka Sre?kov, rukovodilac Grupe za stru?ne poslove u Upravi za javne nabavke i ?lan Radne grupe za izradu novog Zakona o javnim nabavkama prezentovala je dodelu ugovora, poništenje i ništavost ugovora i prekršaje. Ona je konstatovala ?injenicu da se ponuda po novom zakonu ne može odbiti iz formalnih nedostataka, ve? to može da se u?ini samo ukoliko postoje neki bitni razlozi i nedostaci. Saša Varinac, predsednik Republi?ke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki upoznao je privrednike sa nadležnostima Republi?ke komisije i postupkom zaštite prava, a nakon toga je usledila stru?na rasprava uz brojna pitanja predstavnika naru?ilaca i ponudja?a, koji su u PKS dobili i konkretne odgovore u vezi sa primenom Zakona o javnim nabavkama.


Izvor : PKS.rs

www.vibilia.rs


 1. novac* Vlada planira zaduživanje od 706,6 milijardi dinara

  Vlada Srbija planira da se u 2015. godini zaduzi 706,6 milijardi dinara za potrebe finansiranja budzetskog deficita, nabavku f...
 2. Novac* Pre budžeta za 2015. još jedan rebalans

  Predsednik skupstinskog Odbora za finansije Veroljub Arsic kaze da ce pre sednice o budzetu za 2015. godinu uslediti rasprava ...
 3. Novac* Mnogo rizika u budžetu za 2015.

  Clan Fiskalnog saveta Nikola Altiparmarkov izjavio je da je Predlog budzeta za 2015. transparentniji od dosadasnjih, ali da to...
 4. Vlada Srbije* Usvojen predlog budžeta za 2015.

  Vlada Srbije usvojila je Predlog budzeta za 2015. godinu koji predvidja prihode od 924,4 milijarde dinara, rashode od 1.083 mi...
 5. Narodna banka Srbije* Zakon o sprečavanju pranja novca prati i elektronski novac

  Narodna banka Srbije (NBS) uputila je Skupstini Srbije na usvajanje po hitnom postupku predlog izmena i dopuna Zakona o spreca...
 6. apr* Gasi se 170 javnih preduzeća

  Ministar privrede Zeljko Sertic izjavio je da Srbija ima oko 170 javnih preduzeca koje ne funkcionisu i imaju jednog ili nijed...
 7. Novac* Uštede u 26 preduzeća

  Ministar privrede Zeljko Sertic kaze da je vec poznato da ce 26 javnih firmi zahvaljuci konsolidaciji planova u 2015. smanjiti...
 8. zaposljavanje* Novi zakon otvora 60.000 novih radnih mesta

  Drzavni sekretar u Ministarstvu gradjevine Dejan Trifunovic izjavio je da ce novi zakon o planiranju i izgradnji omoguciti da ...
 9. Kori Udovicki* Lokalne samouprave moraju da budu racionalne u poslovanju

  Vlada Srbije uslovice budžetsku podršku lokalnim samoupravama racionalnim poslovanjem i zapošljavanjem, kaže Kori Udovicki. Po...
 10. vulin* Aleksandar Vulin: Zakon o radu smanjio nezaposlenost

  Ministar za rad, zaposljavanje i socijalna pitanja Aleksandar Vulin izjavio je da je novi Zakon o radu ispunio svoju svrhu i d...
 11. vujovic* Dusan Vujović: U stečaj ide 200 državnih preduzeća

  Za oko 200 drzavnih preduzeca najverovatnije nece biti ni kupaca ni partnera, a ministar finansija Dusan Vujovic kaze da ce ra...
 12. srdjan_verbic* Nema načina da se bilo ko izuzme od smanjenja plata

  Ministar prosvete, nauke i tehnoloskog razvoja Srdjan Verbic izjavio je da je neophodno pronaci trajno resenje problema zarada...
 13. ksenija_petovar* Fcd predlaže kako smanjiti rad na crno

  Fondacija Centar za demokratiju (FCD) ocenila je da bi suzbijanje rada na crno bilo efikasnije kada bi se uspastavila jedinstv...
 14. budzet* Predlog budžeta pred poslanicima 10. decembra

  Premijer Srbije Aleksandar Vucic izjavio je da je na sastanku u Vladi razgovarano o rashodnoj strani budzeta. Vucic je rekao d...
 15. Kori Udovicki* Udovički: Javna rasprava o Strategiji za e-Upravu u decembru

  Potpredsednica vlade i ministarka drzavne uprave i lokalne samouprave Kori Udovicki je najavila da ce javna rasprava o Strateg...
 16. unija_poslodavaca* Sprečiti monopol po spajanju Agrokora i Merkatora

  Unija Poslodavaca Srbije (UPS) ocenila je da spajanje trgovinskih lanaca Agrokora i Merkatora potencijalno donosi ozbiljne pro...
 17. poreska_uprava* Zbog notara prihod budžeta nije manji

  Savetnik direktora Poreske uprave Srbije Ranko Sokolovic izjavio je da nije tacan zakljucak da je drzavni budzet na gubitku, j...
 18. sertic* Sertić: Srbija će ubrzati tržišne reforme

  Srbija ce sprovoditi i postepeno ubrzati trzisne reforme i za to ima podrsku vecine gradjana, izjavio je ministar privrede Zel...
 19. vujovic* Vujović: Sporazum sa MMF gotovo sto odsto siguran

  Ministar finansija Dusan Vujovic izjavio je da ce dogovor sa MMF-om 99 odsto biti postignut i dodao da se nada da ce to biti i...
 20. dostanic* Dostanić: Privatizacija nije iskorišćena za razvoj berze

  Direktorka Beogradske berze Gordana Dostanic izjavila je da u Srbiji proces privatizacije nije iskoriscen za izgradnju jednog ...

Ključne reči