SR EN DE

Predstavljen novi Zakon o javnim nabavkama u PKS-u


Predsednik Privredne komore Srbije Željko Serti? ocenio je na predstavljanju Zakona o javnim nabavkama da je novi propis dobar, ali da je veoma bitno i njegovo dosledno sprovodjenje u praksi
U Srbiji imamo 12 hiljada naru?ilaca i 80 hiljada ponudja?a, a informacije o novom zakonu treba da dopru do svakog privrednika i preduzetnika i to je posao Privredne komore Srbije, istakao je Serti?, naglasivši važnost podsticanja preduzetništva, osnivanja malih preduze?a, porodi?nih firmi, koje pružaju mogu?nost unapredjenja konkurentnosti, ali su, pre svega, osnova zapošljavanja.

Zakon

 
Privredna komora Srbije bi?e dobar saradnik u realizaciji ovog Zakona, poru?io je predsednik nacionalne asocijacije srpskih privrednika Željko Serti? predstavnicima privrednih komora, ponudja?a i naru?ilaca.
 
Direktor Uprave za javne nabavke dr Predrag Jovanovi? ukazao je da je prioritet novog Zakona o javnim nabavkama suzbijanje pregovara?kih postupaka, koji ?e se koristiti samo u najneophodnijim situacijama. Pregovara?ki postupci javnih nabavki dostigli su ogromne razmere  prošle godine, kada je 34 odsto ugovora zaklju?eno na taj na?in, od kojih 48 odsto sa samo jednim ponudja?em, što je najnekonkurentnije. On je poru?io naru?iocima da izbegavaju pregovara?ke postupke, jer ?e dobijati uglavnom negativno mišljenje Uprave za javne nabavke, osim u slu?ajevima kada postoji jak razlog za pokretanje takvog postupka.
 
U drugom kvartalu prošle godine, u izbornom periodu, hitne javne nabavke dostigle su 8,7 milijardi dinara, od kojih je 83 odsto ili 7,2 milijarde dinara, bilo neregularno. Jovanovi? je rekao da novi Zakon o javnim nabavkama, koji se primenjuje od 1. aprila poja?ava nadležnosti uprave i donosi niz novina, medju kojima je godišnji plan javnih nabavki, tako da svaki naru?ilac treba najkasnije do 31. januara da ga dostavi upravi i Državnoj revizorskoj instituciji. Naru?ilac posebno, u planu nabavki posebno navodi razloge i opravdanost svake pojedina?ne nabavke i na?in na koji je utvrdio procenjenu vrednost javne nabavke. Plan nabavke u elektronskom obliku naru?ilac dostavlja Upravi za javne nabavke i Državnoj revizorskoj instituciji u roku od deset dana od dana donošenja, a dužan je da do 31. marta teku?e godine, sa?ini izveštaj o izvršenju plana nabavki za prethodnu godinu, koji dostavlja tim institucijama, navela je pomo?nica direktora Uprave za javne nabavke Danijela Bokan.
 
Tu je i portal javnih nabavki, na kojem ?e biti objavljivani rokovi, koji ?e važiti od momenta objave, oglasi malih i velikih vrednosti, konkursna dokumentacija, objava obaveštenja o pokretanju pregovara?kog postupka i druga dokumenta. od septembra ?e zaživeti i registar ponudja?a. Uvedena je i neophodna realna procena na tržištu vrednosti nabavke, kao i obaveza da se prvobitno utvrdjena i opredeljena sredstva za javne navake mogu tokom godine pove?ati za maksimalno 10 odsto izuzev u slu?ajevima elementarnih nepogoda ili nekih drugih vanrednih situacija.
 
Aktivni su i stari portal za javne nabavke za objavljivanje oglasa i dokumenata u skladu sa starim Zakonom -  http://stariportal.ujn.gov.rs, kao i novi portal za objavljivanje oglasa i dokumenata po novom Zakonu o javnim nabavkama, odluka o pokretanju postupka doneta po?ev od 1. aprila 2013. godine - http://portal.ujn.gov.rs (sajt www.ujn.gov.rs).
 
Od 400.000 dinara do tri miliona dinara su male nabavke, a iznad tog iznosa su nabavke velike vrednosti i ako je godišnja vrednost javnih nabavki preko milijardu dinara, naru?ilac je dužan da donese interni plan za spre?avanje korupcije, istaknuto je na prezentaciji.
 
Predstavnik Uprave za javne nabavke i ?lan radne grupe za izradu novog Zakona o javnim nabavkama ?ordje Belenzada ukazao je na predmet i postupak javne nabavke.
 
Na izuzetno pose?enoj prezentaciji Zakona o javnim nabavkama u Privrednoj komori Srbije bio je skoro podjednak broj ponudja?a i naru?ilaca. Daliborka Sre?kov, rukovodilac Grupe za stru?ne poslove u Upravi za javne nabavke i ?lan Radne grupe za izradu novog Zakona o javnim nabavkama prezentovala je dodelu ugovora, poništenje i ništavost ugovora i prekršaje. Ona je konstatovala ?injenicu da se ponuda po novom zakonu ne može odbiti iz formalnih nedostataka, ve? to može da se u?ini samo ukoliko postoje neki bitni razlozi i nedostaci. Saša Varinac, predsednik Republi?ke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki upoznao je privrednike sa nadležnostima Republi?ke komisije i postupkom zaštite prava, a nakon toga je usledila stru?na rasprava uz brojna pitanja predstavnika naru?ilaca i ponudja?a, koji su u PKS dobili i konkretne odgovore u vezi sa primenom Zakona o javnim nabavkama.


Izvor : PKS.rs

www.vibilia.rs


 1. Zakon* Stupaju na snagu izmene Zakona o PIO
  Izmene Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju (PIO), kojima ce se postepeno do 2032. godine izjednaciti starosne granice za ...
 2. Procenti* Javni dug iznad maksimuma još deset godina
  Srbija ce u najboljem slucaju tek za desetak godina moci da javni dug vrati na 45 odsto bruto domaceg proizvoda (BDP), sto je maks...
 3. Zakon* Izmene Zakona o radu za bolje uslove na tržištu
  Zoran Martinović izjavio je da će se usvojenim izmenama i dopunama Zakona o radu poboljšti uslovi na tržištu radač. Martinović, ko...
 4. Novac* Prodato 56,81 odsto emisije
  Na aukciji tromesečnih državnih zapisa Republike Srbije, prodato je 56,81 odsto ponuđenog obima emisije, koji je iznosio četiri mi...
 5. novac* Prodati zapisi za 8,88 milijardi dinara
  Uprava za javni dug Srbije prodala je na aukciji 88,85 odsto ponudjenih pedesettronedeljnih drzavnih zapisa vrednosti 8,88 milijar...
 6. MMF i Vlada Srbije* MMF pozdravlja istrajnost Vlade u reformama
  Daehaeng Kim, stalni predstavnik Medjunarodnog monetarnog fonda, izjavio je da fond pozdravlja istrajnost Vlade u posvecenosti r...
 7. Kori Udovicki* Zakon o inspekcijama ovog meseca u javnoj raspravi
  Zakon o inspekcijskom nadzoru koji je u pripremi naći će se na javnoj raspravi do kraja ovog meseca, a možda i ranije, izjavila je...
 8. Zakon* Zakon o radu u utorak u Parlamentu
  Izmene Zakona o radu uci ce u utorak u skupstinsku proceduru i bice usvojene do kraja jula, najavio je Aleksandar Vulin, ministar ...
 9. Grafikon* Pad BDP-a za jedan odsto
  U ovoj godini očekivan pad bruto domaćeg proizvoda (BDP) iznosiće jedan odsto, a budžetski deficit biće veći od predvidjenog, ocen...
 10. Ivica_dacic* Projekat stvaranja prve specijalne ekonomske zone na Balkanu
  Ministar spoljnih poslova Ivica Dačić razgovarao je sa predsednicom Srpskog instituta iz Vašingtona Danijelom Sremac i direktorom ...
 11. Vlada Srbije* Potvrđena i dva finansijska ugovora
  Poslanici Skupštine Srbije usvojili su Zakon o potvrđivanju Ugovora o izmenama i dopunama finansijskog ugovora Srbije i EIB-a. Usv...
 12. Trgovina* Novim zakonom veća prava potrošača
  Novim Zakonom o zaštiti potrošača rok za odgovor trgovca na reklamaciju skraćen je sa 15 na osam dana, a najduži rok u kome mora d...
 13. novac* Prodato 26, 54 odsto drzavnih obveznica
  Ponovnim otvaranjem emisije sedmogodisnjih drzavnih obveznica Republike Srbije, je prodato na aukciji 36,54 odsto ponudjenih obvez...
 14. Skupstina Srbije* Zakon o radu u Skupstini posle 12. jula
  Predlog Zakona o radu ove nedelje ipak nece biti prosledjen u skupstinsku proceduru kako je najavljeno. Naime, sednicu Socijal...
 15. Dolar, novac* Novi zakon o privatizaciji štedi drzavi 800 miliona dolara
  U Nacrtu novog zakona o privatizaciji predvidjen je niz mera kojima se stiti drustveni interes a efekat primene tog zakona mogao...
 16. Poslovanje* NZS želi da poveća zapošljavanje
  Cilj Nacionalne službe za zapošljavanje je da uz aktivne mere i agresivan pristup, zapošljavanje u Srbiji poveća za najmanje 15 od...
 17. Zakon* Potrebno primeniti oko 200 evropskih zakona
  Srbiji je potrebno 10,5 milijardi evra za obezbeđivanje kompletne infrastrukture i primenu svih standarda Evropske unije u oblasti...
 18. Dusan Vujovic* Prve privatizacije gotove do februara 2015. godine
  Javna rasprava o zakonima o stecaju i privatizaciji koja ce trajati do 14. jula, izjavio je ministar privrede Dusan Vujovic i do...
 19. lazar krstic* Rebalans budžeta do septembra
  Ministar finansija Lazar Krstić izjavio je da veruje da će tokom avgusta ili sredinom septembra biti usvojen rebalans budžeta. On ...
 20. Sinisa Mali* Potpuna konsolidacija 2015.
  Gradonačelnik Beograda Siniša Mali izjavio je da do 2015. godine očekuje potpunu konsolidaciju Grada Beograda. Do tada se, prema n...

Ključne reči