SR EN DE

Predstavljen novi Zakon o javnim nabavkama u PKS-u


Predsednik Privredne komore Srbije Željko Serti? ocenio je na predstavljanju Zakona o javnim nabavkama da je novi propis dobar, ali da je veoma bitno i njegovo dosledno sprovodjenje u praksi
U Srbiji imamo 12 hiljada naru?ilaca i 80 hiljada ponudja?a, a informacije o novom zakonu treba da dopru do svakog privrednika i preduzetnika i to je posao Privredne komore Srbije, istakao je Serti?, naglasivši važnost podsticanja preduzetništva, osnivanja malih preduze?a, porodi?nih firmi, koje pružaju mogu?nost unapredjenja konkurentnosti, ali su, pre svega, osnova zapošljavanja.

Zakon

 
Privredna komora Srbije bi?e dobar saradnik u realizaciji ovog Zakona, poru?io je predsednik nacionalne asocijacije srpskih privrednika Željko Serti? predstavnicima privrednih komora, ponudja?a i naru?ilaca.
 
Direktor Uprave za javne nabavke dr Predrag Jovanovi? ukazao je da je prioritet novog Zakona o javnim nabavkama suzbijanje pregovara?kih postupaka, koji ?e se koristiti samo u najneophodnijim situacijama. Pregovara?ki postupci javnih nabavki dostigli su ogromne razmere  prošle godine, kada je 34 odsto ugovora zaklju?eno na taj na?in, od kojih 48 odsto sa samo jednim ponudja?em, što je najnekonkurentnije. On je poru?io naru?iocima da izbegavaju pregovara?ke postupke, jer ?e dobijati uglavnom negativno mišljenje Uprave za javne nabavke, osim u slu?ajevima kada postoji jak razlog za pokretanje takvog postupka.
 
U drugom kvartalu prošle godine, u izbornom periodu, hitne javne nabavke dostigle su 8,7 milijardi dinara, od kojih je 83 odsto ili 7,2 milijarde dinara, bilo neregularno. Jovanovi? je rekao da novi Zakon o javnim nabavkama, koji se primenjuje od 1. aprila poja?ava nadležnosti uprave i donosi niz novina, medju kojima je godišnji plan javnih nabavki, tako da svaki naru?ilac treba najkasnije do 31. januara da ga dostavi upravi i Državnoj revizorskoj instituciji. Naru?ilac posebno, u planu nabavki posebno navodi razloge i opravdanost svake pojedina?ne nabavke i na?in na koji je utvrdio procenjenu vrednost javne nabavke. Plan nabavke u elektronskom obliku naru?ilac dostavlja Upravi za javne nabavke i Državnoj revizorskoj instituciji u roku od deset dana od dana donošenja, a dužan je da do 31. marta teku?e godine, sa?ini izveštaj o izvršenju plana nabavki za prethodnu godinu, koji dostavlja tim institucijama, navela je pomo?nica direktora Uprave za javne nabavke Danijela Bokan.
 
Tu je i portal javnih nabavki, na kojem ?e biti objavljivani rokovi, koji ?e važiti od momenta objave, oglasi malih i velikih vrednosti, konkursna dokumentacija, objava obaveštenja o pokretanju pregovara?kog postupka i druga dokumenta. od septembra ?e zaživeti i registar ponudja?a. Uvedena je i neophodna realna procena na tržištu vrednosti nabavke, kao i obaveza da se prvobitno utvrdjena i opredeljena sredstva za javne navake mogu tokom godine pove?ati za maksimalno 10 odsto izuzev u slu?ajevima elementarnih nepogoda ili nekih drugih vanrednih situacija.
 
Aktivni su i stari portal za javne nabavke za objavljivanje oglasa i dokumenata u skladu sa starim Zakonom -  http://stariportal.ujn.gov.rs, kao i novi portal za objavljivanje oglasa i dokumenata po novom Zakonu o javnim nabavkama, odluka o pokretanju postupka doneta po?ev od 1. aprila 2013. godine - http://portal.ujn.gov.rs (sajt www.ujn.gov.rs).
 
Od 400.000 dinara do tri miliona dinara su male nabavke, a iznad tog iznosa su nabavke velike vrednosti i ako je godišnja vrednost javnih nabavki preko milijardu dinara, naru?ilac je dužan da donese interni plan za spre?avanje korupcije, istaknuto je na prezentaciji.
 
Predstavnik Uprave za javne nabavke i ?lan radne grupe za izradu novog Zakona o javnim nabavkama ?ordje Belenzada ukazao je na predmet i postupak javne nabavke.
 
Na izuzetno pose?enoj prezentaciji Zakona o javnim nabavkama u Privrednoj komori Srbije bio je skoro podjednak broj ponudja?a i naru?ilaca. Daliborka Sre?kov, rukovodilac Grupe za stru?ne poslove u Upravi za javne nabavke i ?lan Radne grupe za izradu novog Zakona o javnim nabavkama prezentovala je dodelu ugovora, poništenje i ništavost ugovora i prekršaje. Ona je konstatovala ?injenicu da se ponuda po novom zakonu ne može odbiti iz formalnih nedostataka, ve? to može da se u?ini samo ukoliko postoje neki bitni razlozi i nedostaci. Saša Varinac, predsednik Republi?ke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki upoznao je privrednike sa nadležnostima Republi?ke komisije i postupkom zaštite prava, a nakon toga je usledila stru?na rasprava uz brojna pitanja predstavnika naru?ilaca i ponudja?a, koji su u PKS dobili i konkretne odgovore u vezi sa primenom Zakona o javnim nabavkama.


Izvor : PKS.rs

www.vibilia.rs


 1. EU* Sertić: Samo ekonomski razvoj može da ubrza pristup EU

  Ministar privrede Srbije Zeljko Sertic izjavio je da samo ekonomski razvoj moze na "najbolji i najefikasniji nacin" da ubrza p...
 2. vucic* Vučić: Ekonomski rast u 2016. biće među najvećim u Evropi

  Premijer Srbije i predsednik Srpske napredne stranke Aleksandar Vucic izjavio je da ce ekonomski rast Srbije u 2016. godini bi...
 3. aleksandar_vucic* Fiskalna konsolidacija uslov za investicije

  Potrebno je unaprediti trgovinsku razmenu izmedju Srbije i Nemacke, a bolji uslovi za investicije ce se postici fiskalnom kons...
 4. Zorana Mihajlovic* Mihajlović: Država mora da uštedi

  Potpredsednica Vlade Zorana Mihajlovic kaze da je glavni cilj rebalansa budzeta usteda u drzavnom i javnom sektoru. Sva minist...
 5. milivoje_miletic* Miletić: EU zainteresovana da Srbija ima zdravu ekonomiju

  Medjudrzavni sporazumi koji su potpisani sa predstavnicima Ruske Federacije dace novi podsticaj za razvoj jos boljih ekonomski...
 6. Ugovor* Potpisani međudržavni sporazumi

  Srbija i Rusija su, tokom posete ruskog predsednika Vladimira Putina Beogradu, potpisale sedam sporazuma, memoranduma i protok...
 7. Zorana Mihajlovic* Mihajlovićeva: Uvesti platne razrede i u javna preduzeća

  Potpredsednik Vlade Srbije Zorana Mihajlovic izjavila je da uvodjenje platnih razreda u drzavnu upravu nema smisla ukoliko se ...
 8. Kori Udovicki* Udovički : Višak zaposlenih nije veliki
  Ministarka za drzavnu upravu i lokalnu samoupravu Srbije Kori Udovicki izjavila je da u drzavnoj upravi nema viska zaposlenih u on...
 9. pks* Stevanović: Napravljen iskorak, ali treba još raditi
  Drzavni sekretar u Ministarstvu privrede Dragan Stevanovic je u Privrednoj komori Srbije (PKS) na predstavljanju Izvestaja o napre...
 10. nebojsa_savic* Savić: Vremena za reforme nema mnogo
  Vremena za sprovodjenje reformi nema jer se to prelama na nivo i stabilnost dinara i neophodno ih je intenzivirati donosenjem refo...
 11. Zorana Mihajlovic* Izmene Zakona o javno-privatnim partnerstvima i koncesijama
  Potpredsednik Vlade Republike Srbije i ministar gradjevinarstva, saobracaja i infrastrukture Zorana Mihajlovic ukazala je na neoph...
 12. zeljko_sertic2* Konverzija ukočila Zakon o planiranju i izgradnji
  Ministar privrede Zeljko Sertic izjavio je da je donosenje novog Zakona o planiranju i izgradnji ukocilo nereseno pitanje konverzi...
 13. poreska_uprava* Sledi naplata poreza i ekstraprofiterima
  Poreska uprava krenuce u naplatu svih poreskih resenja koja su godinama stajala po raznim fiokama pa i onih za ekstraprofit, izjav...
 14. zeljko_sertic2* Sertic: Privredu guši šuma propisa
  Opšti utisak je da srpsku privredu dodatno "guše" dva problema - šuma neuskladenih propisa i dostizanje standarda u proizvodnji, i...
 15. Vlada Srbije* Rebalans budžeta za 15 dana
  Skupstina Srbije ce o merama fiskalne konsolidacije kroz rebalans državnog budžeta raspravljati sredinom oktobra, najavio je juce ...
 16. MMF* Intenzivni razgovori sa MMF-om
  Predlog rebalansa budžeta, koji bi do kraja meseca trebalo da se nade u Skupštini Srbije, ukljucice deo reformskih mera, izjavio j...
 17. budzet* Sednica o rebalansu budžeta krajem oktobra
  Predsednica Skupstine Srbije Maja Gojkovic izjavila je da ocekuje da ce sednica na kojoj ce se razmatrati rebalans budzeta biti kr...
 18. Svetska banka* Svetska banka odlučuje o kreditu Srbiji
  Odbor direktora Svetske banke zasedace u petak gde ce se odlucivati o odobravanju zajma Srbiji od 300 miliona dolara za obnovu zem...
 19. novac* Minimalna cena rada povećana na 121 dinar po satu
  Vlada Srbije je povecala minimalnu cenu rada u Srbiji za 5,2 odsto, na 121 dinar po satu, bez poreza i doprinosa za obavezno socij...
 20. NBS* Inflacija ispod donje granice
  Guverner Narodne banke Srbije Jorgovanka Tabakovic obavestila je premijera Aleksandra Vucica o razlozima zbog kojih je inflacija m...

Ključne reči