SR EN DE
Ključna reč :

Premium Software PREMIUM Software doo je IT firma osnovana 2005. god., sa sedištem u Novom Sadu. Ciljni segment su finansijske institucije (banke i osiguravajuća društva) u ...


* Savez košarkaša u kolicima Srbije
* Lako do kola
* Institut za nuklearne nauke „Vinča"
* Centar za inžinjering i projektovanje ("C.I.P.")
* Advokatska kancelarija Banjac & Šeleda, Beograd