SR EN DE

O namaVIBILIA poslovni portal i servis poslovnih informacija nastao je aprila 2001. godine i predstavlja prvi poslovni portal u Srbiji, a i šire.

Sadržaji VIBILIA portala odnose se na najaktuelnije poslovne vesti, tendere tj. javne nabavke, najave poslovnih dogadaja i ostale poslovne informacije iz Srbije i Regiona. Takode, informacije sa VIBILIA portala fokusiraju se i na važne infrastrukturne i gradevinske projekte, kao i na investicije u nekretnine, infrastrukturu i tehnologiju.

Korisnici informativnih usluga VIBILIA portala su:
• Velike domace kompanije u Srbiji i regionu
• Predstavništva velikih stranih kompanija u Srbiji i regionu
• Privredna komora Srbije, Privredna komora Vojvodine i Privredna komora Beograda
• Regionalne Privredne komore u Srbiji
• Strane Privredne komore i poslovna udruženja
• Ministarstva Vlade Republike Srbije
• Vecina ambasada u Srbiji
• Najvece banke u Srbiji
• Srednja i mala preduzeca u Srbiji i regionu
• Srpska dijaspora u svetu
• Mediji, PR i marketinške agencije
• Ostale institucije i organizacije u Srbiji, regionu i širom sveta

Specificnost VIBILIA portala je mogucnost individualnog odabira informacija koje VIBILIA distribuira svojim registrovanim korisnicima putem Interneta na njihove e-mail adrese, pomocu e-newslettera VIBILIA Press Clipping. Na taj nacin, VIBILIA pruža informativnu podršku menadžmentu preduzeca i institucija u planiranju poslovnih aktivnosti, kao i donošenju važnih poslovnih odluka i realizaciji istih.

Službeni jezici portala Vibilia su srpski, engleski i nemacki. Na tim jezicima moguce je koristiti VIBILIA Press Clipping i pratiti informacije na VIBILIA portalu.

Poseban deo portala Vibilia je Poslovni adresar firmi, roba i usluga iz Srbije i Crne Gore, gde je trenutno predstavljeno više od 12000 kompanija. Ovaj Poslovni adresar kreiran je po NACE klasifikaciji. Registracija kompanija u Poslovnom adresaru, kao i pretraga, su besplatni za registrovane korisnike VIBILIA portala.

Vibilia portal je od jula 2005. godine registovan na zvanicnom sajtu Evropske Unije koji prati elektronsko poslovanje u svetu (www.emarketservices.com), kao jedan od 890 referentnih svetskih servisa i jedini sa ovih prostora.

Misija VIBILIA portala sastoji se u tome da poslovnim ljudima pruži neophodnu pravovremenu informativnu podršku, kako bi isti bili u mogucnosti da na optimalan nacin sagledaju stanje na tržištu, prepoznaju poslovne mogucnosti i svoje poslovne šanse, i budu na pravom mestu u pravo vreme, i tako ostvare poslovni uspeh i napredak svojih preduzeca.