SR EN DE


strana 1 od 267
 • (SRB) Agencija za privatizaciju Republike Srbije, Beograd | JAVNI POZIV ZA IZBOR STRATESKOG INVESTITORA ZA KORPORACIJU FABRIKA AUTOMOBILA PRIBOJ A.D. PRIBOJ
  važi od : 20/03/2015 važi do : 26/04/2015

 • (SRB) Opstina Vladimirci, Vladimirci | NABAVKA POGONSKOG GORIVA
  važi od : 20/03/2015 važi do : 30/03/2015

 • (SRB) Agencija za privatizaciju Republike Srbije Beograd | PRODAJA IMOVINE STECAJNOG DUZNIKA NITEX D.O.O. NIS
  važi od : 20/03/2015 važi do : 20/04/2015

 • (SRB) Javno preduzece za urbanisticko i prostorno planiranje, gradjevinsko zemljiste i puteve Gradac, Cacak | NABAVKA ELEKTRICNE ENERGIJE
  važi od : 20/03/2015 važi do : 14/04/2015

 • (SRB) UNMIK | PROVISION OF GROUND FUEL AND ASSOCIATED SUPPORT SERVICES
  važi od : 20/03/2015 važi do : 02/04/2015

 • (SRB) AD industrija stakla Eurokristal u stecaju, Alibunar | PRODAJA IMOVINE STECAJNOG DUZNIKA JAVNIM NADMETANJEM
  važi od : 20/03/2015 važi do : 20/04/2015

 • (CG) Opstina Tivat, Tivat | NABAVKA DIGITALNE RADIO OPREME
  važi od : 20/03/2015 važi do : 15/04/2015

 • (CG) Opstina Rozaje, Rozaje | NABAVKA USLUGA IZRADE GLAVNOG PROJEKTA REKONSTRUKCIJE I MODERNIZACIJE LOKALNOG PUTA
  važi od : 20/03/2015 važi do : 27/04/2015

 • (SRB) Masurica ad u stecaju, Surdulica | PRODAJA DELOVA NEPOKRETNE IMOVINE STECAJNOG DUZNIKA
  važi od : 20/03/2015 važi do : 23/04/2015

 • (CG) Posta Crne Gore ad Podgorica | NABAVKA VOZILA
  važi od : 20/03/2015 važi do : 04/05/2015

 • (SRB) Turisticka organizacija Leskovac, Leskovac | NABAVKA USLUGE IZVODJENJA VATROMETA I PIROTEHNICKIH I SCENSKIH EFEKATA NA MANIFESTACIJAMA KARNEVAL LESKOVAC, ROSTILJIJADA I DOCEK NOVE GODINE
  važi od : 20/03/2015 važi do : 30/03/2015

 • (SRB) JP Toplifikacija, Pozarevac | NABAVKA POSLOVNOG SOFTVERA APOLO OBLIKOVANA PO PARTIJAMA
  važi od : 20/03/2015 važi do : 06/04/2015

 • (SRB) Ministarstvo finansija Republike Srbije, Poreska uprava, Filijala Ruma | PRODAJA NEPOKRETNOSTI PORESKOG OBVEZNIKA DIPD SAVA AD IZ HRTKOVACA
  važi od : 20/03/2015 važi do : 24/03/2015

 • (SRB) Grad Novi Sad, Gradska uprava za komunalne poslove, Novi Sad | PRODUZENJE ROKA ZA NABAVKU USLUGE 1. PROCENE UGROZENOSTI 2. PLAN ZASTITE I SPASAVANJA U VANREDNIM SITUACIJAMA 3. PLAN ZASTITE OD UDESA ZA OBJEKTE
  važi od : 19/03/2015 važi do : 26/03/2015

 • (SRB) Dom zdravlja Kragujevac, Kragujevac | NABAVKA LEKOVA
  važi od : 20/03/2015 važi do : 25/03/2015

 • (SRB) JP Srbijagas, Novi Beograd | NABAVKA RADOVA ANGAZOVANJA GRADJEVINSKE OPERATIVE NA HITNOJ SANACIJI GASOVODA I IZRADI PRIKLJUCAKA
  važi od : 20/03/2015 važi do : 31/03/2015

 • (CG) Zdravstvena ustanova Apoteke Crne Gore Montefarm, Podgorica | NABAVKA LEKOVA
  važi od : 19/03/2015 važi do : 10/04/2015

 • (CG) Uprava za inspekcijske poslove, Podgorica | NABAVKA USLUGA ZAKUPA POSLOVNOG PROSTORA
  važi od : 19/03/2015 važi do : 14/04/2015

 • (CG) Sekretarijat za razvojne projekte, Podgorica | NABAVAKA USLUGA OPRAVKE, SERVISIRANJA I ODRZAVANJA VOZILA
  važi od : 18/03/2015 važi do : 31/03/2015

 • (CG) Parking servis Podgorica doo Podgorica, Podgorica | NABAVKA GORIVA
  važi od : 18/03/2015 važi do : 03/04/2015

 • (CG) Ministarstvo pravde, Podgorica | NABAVKA USLUGA PODIZANJA BEZBEDONOSNE INFRASTRUKTURE SOFTVERA
  važi od : 18/03/2015 važi do : 01/04/2015

 • (SRB) Direkcija za planiranje I izgradnju Kraljevo, Kraljevo | IZGRADNJA MOSTA NA RECI
  važi od : 18/03/2015 važi do : 15/04/2015

 • (SRB) Privredno drustvo Termoelektrane Nikola Tesla doo, Obrenovac | NABAVKA USLUGA ISPITIVANJA GLAVNIH PAROVODNIH LINIJA RA, RB I RC I ISPITIVANJE PRESTRUJNIH PAROVODA METODOM BEZ RAZARANJA NA BLOKOVIMA A1-A6 U TENT-U A
  važi od : 18/03/2015 važi do : 30/03/2015

 • (SRB) JP Direkcija za izgradnju grada Nisa, Nis | NABAVKA RADOVA NA ODRZAVANJU GRANITNIH I BETONSKIH POVRSINA NA TRGOVIMA, PARKOVSKIM POVRSINAMA I TROTOARIMA
  važi od : 18/03/2015 važi do : 30/03/2015

 • (SRB) Klinicki centar Vojvodine, Novi Sad | NABAVKA LEKOVA, LABORATORIJSKOG I SANITETSKOG MATERIJLA
  važi od : 18/03/2015 važi do : 13/04/2015


 • strana 1 od 267

  DelatnostiTOP