SR EN DE


strana 1 od 250
 • (SRB) Opstina Bujanovac, Hausing Centar | NABAVKA I IZGARDNJA MONTAZNIH KUCA
  važi od : 27/11/2014 važi do : 27/01/2015

 • (SRB) JP Srbijagas Novi Sad, Novi Sad | NABAVKA VULKANIZERSKIH USLUGA ZA VOZILA
  važi od : 24/11/2014 važi do : 24/12/2014

 • (SRB) Specijalna bolnica za psihijatrijske bolesti Sveti Vracevi, Novi Knezevac | NABAVKA LEKOVA OBLIKOVANA PO PARTIJAMA
  važi od : 24/11/2014 važi do : 24/12/2014

 • (SRB) JKP Beogradski vodovod i kanalizacija, Beograd | NABAVKA RADOVA NA SANACIJI PROIZVODNIH POGONA VODE PREMA INSPEKCIJSKIM RESENJIMA
  važi od : 24/11/2014 važi do : 24/12/2014

 • (SRB) Vizija Kragujevac | NABAVKA GRADJEVINSKOG MATERIJALA, DRVENE STOLARIJE, DRVENE GRADJE I SANITARNE OPEME I INSTALACIONOG MATERIJALA
  važi od : 24/11/2014 važi do : 05/12/2014

 • (CG) JP za upravljanje morskim dobrom Crne Gore, Budva | NABAVKA USLUGE REVIZIJE GLAVNOG PROJEKTA IZGRADNJE PRISTANISTA
  važi od : 24/11/2014 važi do : 08/12/2014

 • (SRB) Ustanova studentski centar Beograd, Beograd | NABAVKA USLUGA DUGOROCNOG ODRZAVANJA REZERVNIH IZVORA NAPAJANJA
  važi od : 24/11/2014 važi do : 24/12/2014

 • (CG) JP za nacionalne parkove Crne Gore, Podgorica | NABAVKA RADOVA NA IZGRADNJI GRADJEVINA NAMENJENIH ZABAVI I RAZONODI, DECIJIH IGRALISTA I MOBILIJARA
  važi od : 24/11/2014 važi do : 03/12/2014

 • (SRB) Elektroindustrija Elid ad Donji Dusnik | PRODAJA STECAJNOG DUZNIKA KAO PRAVNOG LICA
  važi od : 24/11/2014 važi do : 18/12/2014

 • (SRB) UTD Vojvodina doo Backa Topola | PRODAJA STECAJNOG DUZNIKA KAO PRAVNOG LICA
  važi od : 24/11/2014 važi do : 19/12/2014

 • (SRB) JP EPS Beograd, PD Termoelektrane Nikola Tesla doo Obrenovac | NABAVKA USLUGA ODRZAVANJA ESA 11 SB i PZZ EA
  važi od : 24/11/2014 važi do : 24/12/2014

 • (SRB) PJ Ratko Mitrovic, Zlatibor | NABAVKA RADOVA NA ADAPTACIJI ELEKTRICNIH INSTALACIJA
  važi od : 24/11/2014 važi do : 01/12/2014

 • (SRB) Ustanova Studentski centar Beograd, Beograd | NABAVKA MATERIJALA ZA ODRZAVANJE OBJEKATA I OPREME OBLIKOVANE PO PARTIJAMA
  važi od : 24/11/2014 važi do : 22/12/2014

 • (SRB) JP PTT saobracaja Srbija, Kragujevac | NABAVKA USLUGA ODRZAVANJA I SERVISIRANJA GORIONIKA, KLIMA UREDJAJA I TA PECI
  važi od : 24/11/2014 važi do : 22/12/2014

 • (SRB) JP Elektromreza Srbije, Beograd | NABAVKA USLUGA IZRADE ELABORATA SNIMANJA I PROJEKATA IZVEDENOG STANJA OBJEKATA, GEODETSKO SNIMANJE, PROJEKAT PREPARCELACIJE ZA NEENERGETSKE OBJEKTE
  važi od : 24/11/2014 važi do : 25/12/2014

 • (SRB) Grad Beograd, Gradska uprava grada Beograda, Sekretarijat za zastitu zivotne sredine, Beograd | NABAVKA USLUGA IZRADE PROJEKTA MERENJA EMISIJE DIMNIH GASOVA IZ INDIVIDUALNIH TOPLOTNIH IZVORA
  važi od : 24/11/2014 važi do : 01/12/2014

 • (SRB) JKP Vodovod i kanalizacija, Novi Sad | NABAVKA RADOVA NA IZGRADNJI VODOVODNE MREZE
  važi od : 24/11/2014 važi do : 01/12/2014

 • (SRB) Ginekolosko - akuserska klinika Narodni front, Beograd | NABAVKA USLUGA ODRZAVANJA MEDICINSKE OPREME OBLIKOVANE PO PARTIJAMA
  važi od : 24/11/2014 važi do : 01/12/2014

 • (SRB) Direkcija za gradjevinsko zemljiste i izgradnju opstine Nova Varos, Nova Varos | NABAVKA RADOVA NA LOKALNOM PUTU JASENOVO - TRUDOVO
  važi od : 24/11/2014 važi do : 01/12/2014

 • (SRB) Agencija za privatizaciju, Beograd | NABAVKA USLUGE OBAVLJANJA REVIZIJE GODISNJEG FINANSIJSKOG IZVESTAJA
  važi od : 24/11/2014 važi do : 01/12/2014

 • (SRB) JKP Vodovod i kanalizacija, Obrenovac | NABAVKA RADOVA NA IZGRADNJI VODOVODNE MREZE ZA PRIKLJUCENJA OBJEKATA OD OPSTEG JAVNOG ZNACAJA
  važi od : 21/11/2014 važi do : 22/12/2014

 • (SRB) UNDP Srbija, Beograd | NABAVKA USLUGA RAZVOJA INFORMACIONOG SISTEMA ZA PRIMENU COPERT 4 MODELA ZA IZRACUNAVANJE ZAGADJENJA VAZDUHA I EMISIJE GASOVA STAKLENE BASTE OD DRUMSKOG SAOBRACAJA
  važi od : 24/11/2014 važi do : 02/12/2014

 • (MAK) AD MEPSO Skoplje I EBRD | MEPSO REHABILITATION AND CONTROL PROJECT
  važi od : 24/11/2014 važi do : 21/11/2015

 • (SRB) Klinicki centar Kragujevac, Kragujevac | NABAVKA OPSTIH MEDICINSKIH SREDSTAVA, SANITETSKOG MEDICINSKOG POTROSNOG MATRIJALA
  važi od : 21/11/2014 važi do : 02/12/2014

 • (SRB) JP Srbijagas, Beograd | NABAVKA USLUGE ODRZAVANJA SAHTOVA, KANALIZACIONE VODE I ODVODNE MREZE
  važi od : 24/11/2014 važi do : 02/12/2014


 • strana 1 od 250

  DelatnostiTOP