SR EN DE


strana 1 od 242
 • (BIH) JP Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg bosne, Mostar | NABAVKA MATERIJALA ZA ELEKTROENERGETSKE OBJEKTE
  važi od : 29/10/2014 važi do : 28/11/2014

 • (SRB) JP Srbijagas, Beograd | NABAVKA RADOVA NA IZRADI GLAVNOG PROJEKTA SANACIJE GASOVODNOG MOSTA KOD SAPCA
  važi od : 29/10/2014 važi do : 01/12/2014

 • (BIH) Javna ustanova Direkcija regionalnih cesta Tuzlanskog kantona, Tuzla | NABAVKA RADOVA NA REKONSTRUKCIJI REGIONALNE CESTE
  važi od : 29/10/2014 važi do : 21/11/2014

 • (CG) Ministarstvo saobracaja i pomorstva, Direkcija za saobracaj, Podgorica | NABAVKA USLUGE TEHNICKOG PROJEKTOVANJA
  važi od : 29/10/2014 važi do : 16/12/2014

 • (BIH) Opstina Bosanka Gradiska | NABAVKA RADOVA NA IZGRADNJI VEZNE SAOBRACAJNICE MAGISTRALNOG PUTA
  važi od : 29/10/2014 važi do : 14/11/2014

 • (CG) Ministarstvo odrzivog razvoja i turizma, Direkcija javnih radova, Podgorica | NABAVKA USLUGE VRSENJA REVIZIJE PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA IZRADU GLAVNOG PROJEKTA KLINIKE ZA NEUROLOGIJU
  važi od : 29/10/2014 važi do : 04/12/2014

 • (SRB) Agencija za investicije I stanovanje, Beograd | NABAVKA RADOVA NA IZGRADNJI PRVE FAZE POSTROJENJA ZA PRECISCAVANJE OTPADNIH VODA
  važi od : 29/10/2014 važi do : 20/11/2014

 • (SRB) JP Putevi Srbije, Beograd | NABAVKA RADOVA NA PERIODICNOM ODRZAVANJU, SANACIJI KOLOVOZNE KONSTRUKCIJE
  važi od : 29/10/2014 važi do : 28/11/2014

 • (BIH) UNDP BiH Sarjevo, Sarajevo | NABAVKA RADOVA NA IZGARDNJI PROIZVODNOG OBJEKTA
  važi od : 29/10/2014 važi do : 17/11/2014

 • (SRB) Grad Subotica | NABAVKA RADOVA NA IZGRADNJI VODOVODNE MREZE
  važi od : 28/10/2014 važi do : 27/11/2014

 • (CG) Agencija za izgradnju i razvoj Podgorice, Podgorica | NABAVKA RADOVA NA PRIKLJUCENJU NA INSTALACIJE VODOVODA I FEKALNE KANALIZACIJE
  važi od : 28/10/2014 važi do : 10/11/2014

 • (SRB) JKP Gornji Milanovac, Gornji Milanovac | NABAVKA FINANSIJSKE USLUGE KREDITNOG ZADUZENJA ZA OBEZBEDJENJE OBRTNIH SREDSTAVA RADI NABAVKE MAZUTA
  važi od : 28/10/2014 važi do : 27/11/2014

 • (MAK) UNDP Makedonija, Skoplje | NABAVKA NAMESTAJA
  važi od : 28/10/2014 važi do : 03/11/2014

 • (SRB) JP Zavod za izgradnju grada, Novi Sad | NABAVKA USLUGA IZRADE GLAVNOG PROJEKTA KANALIZACIJE OTPADNIH VODA
  važi od : 27/10/2014 važi do : 20/11/2014

 • (SRB) JP Elektromreza Srbije, Beograd | NABAVKA USLUGA IZRADE PROJEKTNO TEHNICKE DOKUMENTACIJE ZA SANACIJI DV 110kV
  važi od : 27/10/2014 važi do : 07/11/2014

 • (SRB) Zdravstvena ustanova Klinicki centar Srbije, Beograd | NABAVKA POTROSNOG MATERIJALA U VASKULARNOJ HIRURGIJI I KARDIOHIRURGIJI
  važi od : 27/10/2014 važi do : 02/11/2014

 • (SRB) JKP Vodovod i kanalizacija Subotica | NABAVKA USLUGA IZRADE GLAVNIH PROJEKATA ZA HIDROTEHNICKE OBJEKTE
  važi od : 24/10/2014 važi do : 03/11/2014

 • (CG) Ministarstvo odrzivog razvoja I turizma - Direkcija javnih radova, Podgorica | NABAVKA USLUGE VRSENJA REVIZIJE I AZURIRANJA PROJEKCIJE DUGOROCNOG SNABDEVANJA VODOM CG
  važi od : 27/10/2014 važi do : 03/12/2014

 • (SRB) Opstina Medvedja | NABAVKA RADOVA NA UREDJENJU SPORTSKIH TERENA
  važi od : 27/10/2014 važi do : 03/11/2014

 • (CG) Ministarstvo odrzivog razvoja I turizma, Podgorica | NABAVKA USLUGE IZRADE KOMPARATIVNE ANALIZE SKI RESORTA U REGIONU I EVROPI SA PREPORUKAMA ZA RAZVOJ BJELASICE I KOMOVA
  važi od : 27/10/2014 važi do : 19/11/2014

 • (CG) Ministarstvo saobracaja i pomorstva, Direkcija za saobracaj, Podgorica | NABAVKA USLUGE TEHNICKOG PROJEKTOVANJA ZA REKONSTRUKCIJU MAGISTRALNOG PUTA
  važi od : 24/10/2014 važi do : 12/12/2014

 • (SRB) JP Putevi Srbije, Beograd | NABAVKA RADOVA NA SANACIJI KOLOVOZNE KONSTRUKCIJE DRZAVNOG PUTA
  važi od : 27/10/2014 važi do : 25/11/2014

 • (BIH) UNDP BiH Sarajevo, Sarajevo | NABAVKA RADOVA NA IZGRADNJI, ISPITIVANJU I PUSTANJE U RAD KOTLA NA BIOMASU I SKLADISTA ZA CETIRI SKOLE I JEDNOG ZDRAVSTVENOG CENTRA U ORASJU, ODZAKU , DOMALJEVCU I MODRICU
  važi od : 27/10/2014 važi do : 03/11/2014

 • (BIH) UNDP BiH Sarajevo, Sarajevo | NABAVKA RADOVA NA REHABILITACIJI JAVNIH ZGRADA U SEST OPSTINA
  važi od : 27/10/2014 važi do : 29/10/2014

 • (BIH) UNDP BiH Sarajevo, Sarajevo | NABAVKA USLUGA IZRADE GLAVNOG PROJEKTA ZA SANACIJU ODREDJENIH STAMBENIH JEDINICA U POPLAVI POGODJENIH PODRUCJA U BIH
  važi od : 27/10/2014 važi do : 30/10/2014


 • strana 1 od 242

  DelatnostiTOP