SR EN DE


strana 1 od 261
 • (BIH) Termoelektrana Tuzla, Tuzla | NABAVKA ARMATURE ZA 2015. GODINU
  važi od : 30/01/2015 važi do : 18/02/2015

 • (SRB) Opstinska uprava opstine Pirot, Pirot | NABAVKA GORIVA
  važi od : 29/01/2015 važi do : 09/02/2015

 • (SRB) JKP Zelenilo Beograd, Beograd | NABAVKA ELEKTRICNE ENERGIJE SA TAKSAMA
  važi od : 29/01/2015 važi do : 02/03/2015

 • (CG) Ministarstvo saobracaja i pomorstva, Direkcija za saobracaj, Podgorica | NABAVKA RADOVA NA REKONSTRUKCIJI DELA MAGISTRALNOG PUTA
  važi od : 29/01/2015 važi do : 09/02/2015

 • (BIH) Gradska uprava grad Doboj, Doboj | NABAVKA GORIVA
  važi od : 29/01/2015 važi do : 06/02/2015

 • (BIH) UNDP BiH Sarajevo, Sarajevo | NABAVKA REAGENASA I MEDICINSKE OPREME ZA 2015.GODINU
  važi od : 29/01/2015 važi do : 11/02/2015

 • (SRB) JP Direkcija za izgardnju osptine Topola JP Topola | NABAVKA USLUGA IZRADE PROJEKTNO TEHNICKE DOKUMENTACIJE ZA PUTEVE, TROTOARE I KANALIZACIJU
  važi od : 28/01/2015 važi do : 06/02/2015

 • (SRB) PD RB Kolubara doo Lazarevac | NABAVKA SOFTVERA I LICENCI
  važi od : 28/01/2015 važi do : 27/02/2015

 • (SRB) Specijalna bolnica za rehabilitaciju Banja Kanjiza, Banja Kanjiza | NABAVKA ELEKTRICNE ENERGIJE
  važi od : 28/01/2015 važi do : 27/02/2015

 • (SRB) JP Direkcija za izgradnju Prijepolje, Prijepolje | NABAVKA RADOVA NA ODRZAVANJU MAKADAMSKIH PUTEVA, ATARSKIH PUTEVA, KORITA KORIDORA
  važi od : 28/01/2015 važi do : 27/02/2015

 • (SRB) Drustvo za promet naftnih derivata Lukoil a.d., Beograd | PRODAJA ILI ZAKUP NEPOKRETNOSTI
  važi od : 28/01/2015 važi do : 26/02/2015

 • (CG) Agencija za civilno vazduhoplovstvo, Podgorica | NABAVKA TELEFONSKIH USLUGA I USLUGA MOBILNE TELEFONIJE
  važi od : 28/01/2015 važi do : 05/02/2015

 • (SRB) Gradska uprava grada Beograda, Agencija za investicije i stanovanje, Beograd | NABAVKA USLUGE TEHNICKOG PREGLEDA IZVEDENIH RADOVA NA SANACIJI, ADAPTACIJI I REKONSTRUKCIJI OBJEKTA
  važi od : 28/01/2015 važi do : 19/02/2015

 • (BIH) JU Javni fond za deciju zastitu, Bijeljina | NABAVKA TECNIH GORIVA ZA SLUZBENA VOZILA I AGREGAT
  važi od : 28/01/2015 važi do : 11/02/2015

 • (SRB) HIP Petrohemija ad Pancevo, Pancevo | NABAVKA USLUGA VIZUELNOG ISPITIVANJA POSUDA VISOKOG NIVOA OPASNOSTI
  važi od : 28/01/2015 važi do : 27/02/2015

 • (BIH) Elektroprenos-elektroprijenos BIH a.d., Banja Luka | NABAVKA USLUGA IMPLEMENTACIJE ERP SISTEMA
  važi od : 28/01/2015 važi do : 16/03/2015

 • (BIH) JZU Dom zdravlja Dr Mladen Stojanovic, Laktasi | NABAVKA USLUGA OSIGURANJA
  važi od : 28/01/2015 važi do : 12/02/2015

 • (BIH) JZU Zdravstveni centar Brcko, Brcko Distrikt | NABAVKA USLUGA REDOVNOG TEHNICKOG PREGLEDA LIFTOVA
  važi od : 28/01/2015 važi do : 10/02/2015

 • (SRB) PD TE Nikola Tesla, Obrenovac | NABAVKA ELEKTROMOTORNOG OBRTNOG AKTUATORA ZA POSTROJENJA HPV-A
  važi od : 27/01/2015 važi do : 26/02/2015

 • (SRB) PD Termoelektrane Nikola Tesla d.o.o. Obrenovac | NABAVKA USLUGA ISPORUKA, ISPITIVANJA, PUSTANJA U PROBNI POGON, PROBNI RAD I PRIMOPREDAJA MATERIJALA I OPREME ZA KONTINUALNO MERENJE KOLICINA OTPADNIH VODA, PREMA PROJEKTU
  važi od : 27/01/2015 važi do : 26/02/2015

 • (SRB) RB Kolubara doo Lazarevac, Lazarevac | NABAVKA UNIVERZALNIH STRUGOVA, ELEKTRO-VIBRACIONIH PODBIJACA SA PRENOSNIM RAZVODNIM ORMANOM I AGREGATOM, RUCNOG ELEKTRICNOG ALATA I DELOVA, NABAVKA I UGRADNJA UREDJAJA ZA AUTOMATSKO OBOSTARNO ZAVARIVANJE ROLNI
  važi od : 27/01/2015 važi do : 26/02/2015

 • (BIH) ZD Rudnici Kreka d.o.o., Tuzla | NABAVKA USLUGA IZRADE INVESTICIONE STUDIJE STABILIZACIJE POSLOVANJA I RAZVOJA RUDNIKA DUBRAVE ZA PERIOD 2014.-2030.
  važi od : 27/01/2015 važi do : 09/02/2015

 • (BIH) Zavod za izgradnju kantona Sarajevo, Sarajevo | NABAVKA ARHITEKTONSKIH USLUGA
  važi od : 27/01/2015 važi do : 16/02/2015

 • (SRB) National Center for State Courts - Srbija, Beograd | NABAVKA RADOVA NA POPRAVCI KROVA NA JAVNOM OBJEKTU
  važi od : 27/01/2015 važi do : 04/02/2015

 • (CG) Opstina Bar, Bar | NABAVKA USLUGA ANGAZOVANJA EKSPERTA ZA ENERGETKU EFIKASNOST
  važi od : 27/01/2015 važi do : 06/03/2015


 • strana 1 od 261

  DelatnostiTOP