SR EN DE


strana 1 od 209
 • (CG) DOO Vodovod i kanalizacija Herceg Novi, Herceg Novi | NABAVKA USLUGA OSIGURANJA
  važi od : 24/04/2014 važi do : 07/05/2014

 • (CG) Glavni grad Podgorice, Podgorica | NABVAKA USLUGA MONITORINGA ZIVOTNE SREDINE
  važi od : 24/04/2014 važi do : 15/05/2014

 • (SRB) Udruzenje gradjana IUVIA NVO, Beograd | NABAVKA USLUGE REALIZACIJE PROJEKTA PODRSKE PROMOCIJI EVROPSKIH MOGUCNOSTI ZA MLADE
  važi od : 17/04/2014 važi do : 25/04/2014

 • (SRB) SIPU Internacional, Beograd | NABAVKA USLUGA IZRADE PROJEKTNOG ZADATKA ZA KRATKOROCNE KONSULTANTSKE USLUGE ZA PRIPREMU NACRTA AKCIONOG PLANA ZA IMPLEMENTACIJU NACIONALNOG PROGRAMA ZA ZASTITU ZIVOTNE SREDINE
  važi od : 17/04/2014 važi do : 25/04/2014

 • (SRB) Preduzece za telekomunikacije Telekom Srbija a.d Beograd | NABAVKA MERNIH INSTRUMENATA ZA POTREBE EKSPLOATACIJE I ODRZAVANJA KABLOVSKE PRISTUPNE MREZE PO PARTIJAMA
  važi od : 24/04/2014 važi do : 14/05/2014

 • (SRB) Lukoil Srbija ad Beograd, Beograd | NABAVKA USLUGA UZORKOVANJA I ISPITIVANJA OTPADNIH VODA PRE I POSLE SEPARATORA BUNARSKIH VODA I VODA IZ PIJEZOMETRA
  važi od : 24/04/2014 važi do : 26/05/2014

 • (SRB) Ministarstvo saobracaja, Beograd | NABAVKA GRADJEVINSKO-ZANATSKIH I INSTALATERSKIH RADOVA NA 15 KUCA NA LOKACIJI DENINO BRDO
  važi od : 17/04/2014 važi do : 27/05/2014

 • (SRB) JP EPS Elektrosrbija d.o.o. Kraljevo | NABAVKA ELEKTROMONTAZNIH RADOVA SA ISPORUKOM OPREME I UGRADNJOM POSTOJECE I STAVLJANJE OBJEKATA U POGON
  važi od : 22/04/2014 važi do : 17/05/2014

 • (CG) Ministarstvo odrzivog razvoja i turizma-Direkcija javnih radova, Podgorica | NABAVKA USLUGA IZRADE GLAVNOG PROJEKTA PRILAGODJAVANJA OBJEKATA U JAVNOJ UPOTREBI LICIMA SMANJENE POKRETLJIVOSTI
  važi od : 23/04/2014 važi do : 30/05/2014

 • (CG) Crnogorski elektroprenosni sistem AD Podgorica, Podgorica | NABAVKA GORIVA ZA MOTORNA VOZILA
  važi od : 23/04/2014 važi do : 02/06/2014

 • (CG) Opstina Bijelo Polje, Direkcija za izgradnju I investicije, Bijelo Polje | NABAVKA RADOVA NA REGULACIJI ATMOSFERSKE ODVODNJE
  važi od : 23/04/2014 važi do : 07/05/2014

 • (SRB) Sekretarijat vlade AP Vojvodine, Novi Sad | NABAVKA USLUGE OBAVLJANJA MATERIJALNO FINANSIJSKIH I STUDIJSKO ANALITICKIH POSLOVA ZA POTEREBE SEKRETARIJATA I POKRAJINSKE VLADE
  važi od : 22/04/2014 važi do : 25/04/2014

 • (SRB) JP Direkcija za izgradnju Bujanovac, Bujanovac | NABAVKA RADOVA NA IZGRADNJI TRAFO STANICE
  važi od : 22/04/2014 važi do : 25/04/2014

 • (SRB) JP Direkcija za izgradnju Uzice, Uzice | NABAVKA RADOVA NA IZGRADNJI VODOVODNIH LINIJA RADI RESAVANJA VODOSNABDEVANJA
  važi od : 21/04/2014 važi do : 25/04/2014

 • (SRB) JP Opstinska stambena agencija Kikinda, Kikinda | NABAVKA RADOVA NA ADAPTACIJI, REKONSTRUKCIJI I ODRZAVANJU STAMBENIH ZGRADA I POSLOVNIH PROSTORIJA
  važi od : 22/04/2014 važi do : 22/05/2014

 • (CG) Rudnik uglja A.D. Pljevlja, Pljevlja | NABVAKA USLUGA IZRADE PROJEKTA OSIGURANJA TERENA I OBJEKATA
  važi od : 23/04/2014 važi do : 07/05/2014

 • (CG) Zdravstvena ustanova Apoteke Crne Gore Montefarm, Podgorica | NABAVKA LEKOVA
  važi od : 22/04/2014 važi do : 14/05/2014

 • (CG) JU Dom ucenika I studenata Niksic, Niksic | NABAVKA KOMPJUTERA
  važi od : 22/04/2014 važi do : 05/05/2014

 • (CG) Caritas, Berane | NABAVKA RADOVA I OPREMANJE POSTOJECEG DECIJEG IGRALISTA U OPSTINI ANDRIJEVICA
  važi od : 22/04/2014 važi do : 30/04/2014

 • (SRB) Opstina Vitina | NABAVKA RADOVA NA IZGRADNJI MAKDAMSKOG PUTA I VRSENJE STRUCNOG NADZORA NA RELACIJI MOGILA KLOKOT
  važi od : 17/04/2014 važi do : 24/04/2014

 • (CG) Ministarstvo odrzivog razvoja i turizma, Podgorica | NABAVKA USLUGA IZRADE PROJEKTA UNAPREDJIVANJA IMIDZA CRNE GORE
  važi od : 22/04/2014 važi do : 28/05/2014

 • (CG) Elektroprivreda Crne Gore AD Niksic, Niksic | NABAVKA USLUGA REMONTA KRANOVA I DIZALICA ZA POTREBE REMONTA TE PLJEVLJA
  važi od : 22/04/2014 važi do : 30/04/2014

 • (CG) Crnogorski elektroprenosni sistem AD Podgorica, Podgorica | NABAVKA USLUGA PROJEKTOVANJA ELEKROENERGETSKIH SISTEMA
  važi od : 22/04/2014 važi do : 13/05/2014

 • (CG) Ministarstvo odrzivog razvoja i turizma-Direkcija javnih radova, Podgorica | NABAVKA USLUGA IZRADE GLAVNOG PROJEKTA I IZGRADNJI POSLOVNOG OBJEKTA KUCA MEDA
  važi od : 22/04/2014 važi do : 26/05/2014

 • (CG) Agencija za izgradnju i razvoj Podgorice, Podgorica | NABAVKA USLUGA IZRADE URBANISTICKE DOKUMENTACIJE
  važi od : 22/04/2014 važi do : 05/05/2014


 • strana 1 od 209

  DelatnostiTOP