SR EN DE


strana 1 od 235
 • (BIH) Sluzba za zajednocke poslove grada Novog Sada, Novi Sad | NABAVKA STOLARSKIH RADOVA ZA PERIOD OD GODINU DANA
  važi od : 29/08/2014 važi do : 08/09/2014

 • (CG) Direkcija za uredjenje i izgradnju Kotora, Kotor | NABAVKA RADOVI NA IZGRADNJI PRODUZETKA POSTOJECE JAVNE RASVETE
  važi od : 29/08/2014 važi do : 06/10/2014

 • (CG) Opstina Pluzine | NABAVKA RADOVA NA IZGRADNJI TRAFOSTANICE
  važi od : 29/08/2014 važi do : 12/09/2014

 • (CG) Direkcija za saobracaj, odrzavanje i izgradnju puteva na podruciju opstine Danilovgrad, Danilovgrad | NABAVKA RADOVA NA NASIPANJU DELA PUTA ZA GOSTILJE I PUTA U GORNJIM MARTINICIMA
  važi od : 29/08/2014 važi do : 10/09/2014

 • (SRB) JP Direkcija za izgradnju opstine Malo Crnice, Malo Crnice | NABAVKA USLUGE VRSENJA STRUCNOG NADZORANAD IZVODJENJEM RADOVA PO PARTIJAMA
  važi od : 29/08/2014 važi do : 10/09/2014

 • (SRB) JKP Vodokanal Sombor | NABAVKA USLUGE IZRADE PROGRAMA ZA UPRAVLJANJE SISTEMIMA VODOSNABDEVANJA I KANALIZACIJE
  važi od : 29/08/2014 važi do : 29/09/2014

 • (CG) Zdravstvena ustanova Apoteke Crne Gore Montefarm, Podgorica | NABAVKA RAZLICITIH LEKOVA
  važi od : 28/08/2014 važi do : 10/09/2014

 • (CG) AD Montenegro, Podgorica | NABAVKA DELOVA ZA ARNO PRETVARAC FAZA LOKOMOTIVA
  važi od : 28/08/2014 važi do : 10/09/2014

 • (CG) Ministarstvo odrzivog razvoja i turizma-Direkcija javnih radova, Podgorica | NABAVKA USLUGA TEHNICKOG PROJEKTOVANJA ZA SAOBRACAJNE GRADJEVINE
  važi od : 28/08/2014 važi do : 08/10/2014

 • (CG) Ministarstvo odrzivog razvoja i turizma-Direkcija javnih radova, Podgorica | NABAVKA USLUGA ARHITEKTONSKOG PROJEKTOVANJA
  važi od : 28/08/2014 važi do : 09/10/2014

 • (CG) Elektroprivreda Crne Gore ad, Niksic | NABAVKA RADOVA NA TRAFOSTANICAMA I NISKONAPONSKIM I SREDNJENAPONSKIM INSTALACIJAMA
  važi od : 28/08/2014 važi do : 19/09/2014

 • (CG) Kontrola letenja Srbije I Crne Gore SMATSA doo Beograd | NABAVKA USLUGA STRUCNOG NADZORA NAD IZVODJENJEM RADOVA NA REKONSTRUKCIJI OBJEKATA AERODROMSKE KONTROLE LETENJA TIVAT
  važi od : 27/08/2014 važi do : 22/09/2014

 • (CG) Elektroprivreda Crne Gore ad, Niksic | NABAVKA RADOVA NA IZGRADNJI KABLOVSKOG VODA 35 KV
  važi od : 27/08/2014 važi do : 15/09/2014

 • (CG) Ministarstvo odrzivog razvoja i turizma - Direkcija javnih radova, Podgorica | NABAVKA USLUGE IZRADE GLAVNOG PROJEKTA I IZVODJENJE RADOVA NA REKONSTUKCIJI UZEG GRADSKOG JEZGRA OPSTINE ANDRIJEVICA
  važi od : 27/08/2014 važi do : 03/10/2014

 • (SRB) UNOPS EU Progres Program evropskog partnerstva sa opstinama | NABAVKA RACUNARA
  važi od : 27/08/2014 važi do : 01/09/2014

 • (SRB) UNOPS EU Progres Program evropskog partnerstva sa opstinama | NABAVKA SKOLSKOG NAMESTAJA
  važi od : 27/08/2014 važi do : 29/08/2014

 • (SRB) UNOPS EU Progres Program evropskog partnerstva sa opstinama | PRODUZENJE ROKA ZA NABAVKU USLUGA IZRADE STUDIJA ZA UTVRDJIVANJE RASPOREDA PODZEMNIH VODA
  važi od : 27/08/2014 važi do : 29/08/2014

 • (BIH) UNDP BiH Sarajevo, Sarajevo | NABAVKA RADOVA NA ADAPTACIJI TERETANA
  važi od : 27/08/2014 važi do : 08/09/2014

 • (BIH) UNDP BiH Sarajevo, Sarajevo | NABAVKA RADOVA NA SANACIJI KLIZISTA
  važi od : 27/08/2014 važi do : 04/09/2014

 • (BIH) MInistarstvo rada i boracko-invalidske zastite Republike Srpske, Banja Luka | NABAVKA RADOVA NA IZGRADNJI VISEPORODICNOG STAMBENOG OBJEKTA
  važi od : 26/08/2014 važi do : 01/10/2014

 • (BIH) MInistarstvo rada i boracko-invalidske zastite Republike Srpske, Banja Luka | NABAVKA RADOVA NA IZGRADNJI VISEPORODICNOG STAMBENOG OBJEKTA
  važi od : 26/08/2014 važi do : 29/09/2014

 • (BIH) Klinicki centar Univerziteta u Sarajevu | NABAVKA RADOVA NA IZGRADNJI, OPREMANJU I PUSTANJU URAD TRAFO I AGREGATSKE STANICE I NA IZRADI NISKONAPONSKIH KABLOVSKIH PRIKLJUCAKA
  važi od : 26/08/2014 važi do : 22/09/2014

 • (BIH) Grad Mostar | NABAVKA RADOVA NA IZGRADNJUI OSNOVNE SKOLE GNOJNICE
  važi od : 26/08/2014 važi do : 22/09/2014

 • (BIH) JPS Sume Republike Srpske ad, Sokolac | NABAVKA RADOVA NA SECI, IZRADI, PRIMICANJU I PRIVLJACENJU SDS, IZNOSU PROSTORNOG DRVETA
  važi od : 26/08/2014 važi do : 23/09/2014

 • (BIH) MH ERS-MP ad - ZP Hidroelektrtane na Trebisnjici ad, Trebinje | NABAVKA RADOVA NA MODERNIZACIJI PORTALNOG KRANA NA KRUNI BRANE I KRANOVA DIFUZORSKIH ZATVARACA
  važi od : 26/08/2014 važi do : 22/09/2014


 • strana 1 od 235

  DelatnostiTOP