SR EN DE


strana 1 od 237
 • (KIM) Misija OEBS-a na Kosovu, Pristina | NABAVKA RADOVA NA REKONSTRUKCIJI, REHABILITACIJI I DRUGIH MALIH RADOVA
  važi od : 16/09/2014 važi do : 06/10/2014

 • (SRB) JP Emisiona Tehnika i Veze (ETV) I EBRD | NABAVKA USLUGA IZRADE PROJEKTA ZA DIGITALNU TELEVIZIJU
  važi od : 16/09/2014 važi do : 29/09/2014

 • (BIH) UNDP BiH Sarajevo | NABAVKA USLUGA PRUZANJE OBUKE O KLIMATSKIM PROMJNAME MERA MIGRACIJA I ADAPTACIJA U SEKTORU POLJOPRIVREDE U OPSTINAMA SREBRENICA, BRATUNAC I MILICI
  važi od : 16/09/2014 važi do : 24/09/2014

 • (BIH) UNDP BiH Sarajevo. Sarajevo | NABAVKA I ISPORUKA LABORATORIJSKIH HEMIKALIJA I SINTETSKOG INVENTARA
  važi od : 16/09/2014 važi do : 22/09/2014

 • (CG) Vlada Crne Gore, Savjet za privatizaciju I kapitalne projekte, Podgorica | PRODAJA 100% UKUPNOG KAPITALA DRUSTVA
  važi od : 16/09/2014 važi do : 15/10/2014

 • (CG) Vlada Crne Gore, Savjet za privatizaciju I kapitalne projekte | PRODAJA 50,7532% KAPITALA
  važi od : 16/09/2014 važi do : 30/10/2014

 • (CG) Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja, Podgorica | NABAVKA USLUGE INDIVIDUALNOG KONSULTANTA ZA ANGAZMAN U PRIKUPLJANJU I OBRADU INFORMACIJA ZA POTREBE (GEF TARCKING TOOL)
  važi od : 16/09/2014 važi do : 29/09/2014

 • (CG) Agencija za izgradnju i razvoj Podgorice, Podgorice | NABAVKA USLUGE IZRADE URBANISTICKE DOKUMENTACIJE I IZRADE STRATESKIH PROCENA UTICAJA NA ZIVOTNU SREDINU
  važi od : 15/09/2014 važi do : 29/09/2014

 • (SRB) JP Direkcija za izgradnju grada Sremska Mitrovica, Sremska Mitrovica | NABAVKA RADOVA NA IZGRADNJI ELEKTRICNIH VODOVI - NN MREZE I JAVNE RASVETE U NASELJU
  važi od : 12/09/2014 važi do : 13/10/2014

 • (BIH) Vlada srednjobosanskog kantona, kanton Sredisnja Bosna, Sluzba za zajednicke poslove, Travnik | NABAVKA USLUGE SERVISIRANJA RACUNARSKE OPREME I KOPIR APARATA
  važi od : 10/09/2014 važi do : 07/10/2014

 • (BIH) Vlada srednjobosanskog kantona, Kanton Sredinja Bosna, Travnik | NABAVKA RACUNARA, RACUNARSKE OPREME I KOPIR APARATA
  važi od : 10/09/2014 važi do : 07/10/2014

 • (SRB) Grad Beograd, Beograd | NABAVKA IZVODJENJA RADOVA DRUGE FAZE ADAPTACIJE I SANACIJE OBJEKTA OTVORENOG STADIONA SRC TASMAJDAN
  važi od : 12/09/2014 važi do : 20/09/2014

 • (SRB) Opstina Ljubovija | NABAVKA RADOVA NA PUTEVIMA
  važi od : 12/09/2014 važi do : 13/10/2014

 • (CG) Ministarstvo poljoprivrede I ruralnog razvoja - Uprava za sume, Pljevlja | NABAVKA POTROSNOG I INVESTICIONOG MATERIJALA KAO I ALATA I OPREME ZA RASADNICKU PROIZVODNJU RASADNIKA
  važi od : 12/09/2014 važi do : 22/10/2014

 • (CG) Opstina Bijelo Polje, Direkcija za izgradnju I investicije, Bijelo Polje | NABAVKA RADOVA NA REGULACIJI REKA I ZASTITI OD POPLAVA, REGULACIJA ATMOSFERSKE ODVODNJE
  važi od : 12/09/2014 važi do : 26/09/2014

 • (CG) AD Montecargo, Podgorica | NABAVKA DELOVA LOKOMOTIVA ILI SINSKIH VOZILA
  važi od : 12/09/2014 važi do : 03/10/2014

 • (CG) Ministarstvo poljoprivrede I ruralnog razvoja - Uprava za sume, Pljevlja | NABAVKA REZERVNIH DELOVA, PNEUMATIKA, ULJA I MAZIVA ZA ODRZAVANJE VOZNOG PARKA
  važi od : 12/09/2014 važi do : 20/10/2014

 • (CG) Ministarstvo odbrane, Podgorica | NABAVKA USLUGE PREGLEDA I ISPITIVANJA GROMOBRANSKIH INSTALACIJA I OTKLANJANJE NEPRAVILNOSTI NA OBJEKTIMA
  važi od : 12/09/2014 važi do : 03/10/2014

 • (SRB) Klinicki centar Srbije, Beograd | NABAVKA OPREME ZA CENTAR ZA RADIOLOGIJU
  važi od : 12/09/2014 važi do : 13/10/2014

 • (CG) Luka Kotor A.D. Kotor | NABAVKA SISTEMA ZA PRIVEZ MEGAKRUZERA
  važi od : 12/09/2014 važi do : 29/09/2014

 • (SRB) Ministarstvo privrede, Beograd | NABAVKA RADOVA NA POBOLJSANJU SAOBRACAJNE INFRASTRUKTURE U INDUSTRIJSKOJ ZONI STARA LJUBOVIJA
  važi od : 12/09/2014 važi do : 13/10/2014

 • (SRB) JVP Vode Vojvodine, Novi Sad | NABAVKA RADOVA NA UREDJENJU KANALSKE MREZE U FUNKCIJI ODVODNJAVANJA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJISTA
  važi od : 12/09/2014 važi do : 12/10/2014

 • (SRB) Klinicki centar Srbije, Beograd | NABAVKA MEDICINSKE OPREME
  važi od : 11/09/2014 važi do : 13/10/2014

 • (SRB) Direkcija za gradjevinsko zemljiste i izgradnju opstine Nova Varos, Nova Varos | NABAVKA RADOVA NA IZGRADNJI PUTEVA
  važi od : 11/09/2014 važi do : 13/10/2014

 • (BIH) Opstina Tomislavgrad | NABAVKA RADOVA NA IZGRADNJI VODOPRIVREDNIH OBJEKATA
  važi od : 10/09/2014 važi do : 22/10/2014


 • strana 1 od 237

  DelatnostiTOP