SR EN DE


strana 1 od 271
 • (SRB) AD Aerodrom Nikola Tesla, Beograd | NABAVKA RADOVA NA INVESTICIONOM ODRZAVANjU TELEFONSKE MREZE I SPOJNIH KABLOVA SA GLAVNOM AERODROMSKOM ZGRADOM
  važi od : 27/11/2015 važi do : 04/01/2016

 • (CG) Elektroprivreda Crne Gore AD, Niksic | NABAVKA USLUGE REMONTA I POPRAVKE TRANSFORAMTAORA
  važi od : 27/11/2015 važi do : 15/01/2016

 • (SRB) JKP Nas dom Apatin, Apatin | NABAVKA DOBARA I USLUGA U 20 PARTIJA
  važi od : 27/11/2015 važi do : 25/12/2015

 • (SRB) Ustanova Studentski centar Beograd, Beograd | NABAVKA PRIBORA I POSUDJA ZA RESTORAN STUDENTSKI GRAD
  važi od : 26/11/2015 važi do : 28/12/2015

 • (SRB) JP Srbijagas, Novi Sad | NABAVKA USLUGE BANKARSKE GARANCIJE NA IZNOS OD 1 MILIONA USD U KORIST FGSZ, NATURAL GAS TRANSMISION CLOSED BY SHARES SIOFOK HUNFARY ZA OBEZBEDJENJE PLACANJA NAKNADE U SLUCAJU RASKIDA UGOVORA ZA 2016. GODINU
  važi od : 26/11/2015 važi do : 11/12/2015

 • (CG) Erste banka ad, Podgorica | PRODAJA NEPOKRETNSOTI - KO BAR
  važi od : 26/11/2015 važi do : 03/12/2015

 • (CG) Erste banka ad, Podgorica | PRODAJA NEPOKRETNSOTI - KO PLAV
  važi od : 26/11/2015 važi do : 06/12/2015

 • (CG) Erste banka ad, Podgorica | PRODAJA NEPOKRETNSOTI - KO ULCINJ
  važi od : 26/11/2015 važi do : 03/12/2015

 • (CG) Erste banka ad, Podgorica | PRODAJA NEPOKRETNSOTI - KO NIKSIC
  važi od : 26/11/2015 važi do : 02/12/2015

 • (CG) Javni izvrsitelj Aleksandar Boskovic, Podgorica | ZAKLJUCAK O PRODAJI
  važi od : 26/11/2015 važi do : 15/12/2015

 • (SRB) Gradska uprava za saobracaj i puteve Grada Novog Sada, Novi Sad | NABAVKA USLUGE STRATEGIJE NOVOG SADA
  važi od : 25/11/2015 važi do : 05/01/2016

 • (SRB) JP Srbijagas, Beograd | NABAVKA USISIVACA
  važi od : 25/11/2015 važi do : 09/12/2015

 • (SRB) JP Elektroprivreda Srbije Beograd, Obrenovac | NABAVKA OPRUGE MEHANIZMA
  važi od : 25/11/2015 važi do : 07/12/2015

 • (SRB) JKP Standard, Kosovska Mitrovica | NABAVKA 50T INDUSTRIJSKE SOLI ZA POSIPANJE PUTEVA U ZIMSKIM USLOVIMA
  važi od : 25/11/2015 važi do : 04/12/2015

 • (SRB) Javno preduzece Transnafta, Pancevo | NABAVKA USLUGE OSIGURANJA IMOVINE OD POZARA, OSIGURANJA ZAPOSLENIH I VOZILA
  važi od : 25/11/2015 važi do : 28/12/2015

 • (SRB) Javna medijska ustanova Radio televizije Srbije, Beograd | NABAVKA USLUGE ODRZAVANJA - TEHNICKE PODRSKE AVID ZA PERIOD OD 3 GODINE
  važi od : 24/11/2015 važi do : 08/12/2015

 • (SRB) JP Elektroprivreda Srbije, Beograd | NABAVKA USLGUE BAZDARENJA MERILA
  važi od : 23/11/2015 važi do : 23/12/2015

 • (SRB) JP Elektroprivreda Srbije, Beograd | NABAVKA KONSULTANSKIH USLUGA RUKOVODIOCA IZGRADJE NOVOG BTO SISTEMA
  važi od : 20/11/2015 važi do : 21/12/2015

 • (SRB) JVP Beogradvode, Beograd | NABAVKA RADOVA NA REMONTU ELEKTROMOTORA PUME BR.3 NA C.S. VELIKI MAKIS
  važi od : 23/11/2015 važi do : 02/12/2015

 • (SRB) JP Direkcija za izgradnju grada Nisa, Nis | NABAVKA ELEKTRICNE ENERGIJE ZA JAVNO OSVETLJENJE
  važi od : 20/11/2015 važi do : 21/12/2015

 • (SRB) Ustanova zajednickih poslova instituta u Sremskoj Kamenici, Sremska Kamenica | NABAVKA USLUGE PROCENE UGROZENOSTI I RIZIKA U VANREDNIM SITUACIJAMA I PLAN ZASTITE I SPASAVANJA U VANREDNIM SITUACIJAMA
  važi od : 20/11/2015 važi do : 01/12/2015

 • (CG) Klinicki centar Crne Gore, Podgorica | NABAVKA USLUGE INTEGRALNOG BOLNICKOG INFORMACIONOG SISTEMA, USLUGE IZRADE I IMPLEMENTACIJE APLIKATIVNOG SOFTVERA PRVE FAZE MEDICINSKOG INFORMACIONOG SISTEM (ADMINISTRATIVNA OBRADA PACIJENTA), CENTRALNOG ZAKAZIVA
  važi od : 23/11/2015 važi do : 03/12/2015

 • (SRB) Grad Nis, Nis | NABAVKA PRUZANJA USLUGA OSIGURANJA IMOVINE - OSIGURANJA VOZILA- OSIGURANJE SLUZBENIH VOZILA GRADA NISA U SVRHU REGISTRACIJE I KASKO, OBLIKOVANE U DVE PARTIJE: I PARTIJA
  važi od : 23/11/2015 važi do : 02/12/2015

 • (SRB) Opstinska uprava Vrbas, Vrbas | NABAVKA USLUGA IZRADE PROJEKTA SANITARNE ZASTITE VODOZAHVATA
  važi od : 16/06/2015 važi do : 26/06/2015

 • (SRB) JP Direkcija za izgradnju opstine Zabari, Zabari | NABAVKA RADOVA NA LETNJEM ODRZAVANJU LOKALNIH PUTEVA
  važi od : 16/06/2015 važi do : 24/06/2015


 • strana 1 od 271

  DelatnostiTOP