SR EN DE


strana 1 od 269
 • (SRB) JKP GSP Beograd, Beograd | NABAVKA VODOOTPORNOG SPERA, DRVENIH PODMETACA I DRVENE KAJLE PO PARTIJAMA
  važi od : 09/04/2015 važi do : 13/05/2015

 • (SRB) Grad Sremska Mitrovica | NABAVKA USLUGA ZASTITE SLIVA REKE SAVE PO PARTIJAMA
  važi od : 09/04/2015 važi do : 11/05/2015

 • (SRB) Opstina Opovo | DAVANJE U ZAKUP NEIZGRADJENOG GRADJEVINSKOG ZEMLJISTA
  važi od : 09/04/2015 važi do : 11/05/2015

 • (CG) Ministarstvo odrzivog razvoja i turizma-Direkcija javnih radova, Podgorica | NABAVKA RADOVA NA REKONSTRUKICJI GRADSKE SAOBRACAJNICE
  važi od : 09/04/2015 važi do : 05/05/2015

 • (CG) Komunalne usluge doo, Podgorica | NABAVKA GRADJEVINSKIH RADOVA NA OBJEKTIMA JAVNE RASVETE I SVETLOSNE SIGNALIZACIJE
  važi od : 09/04/2015 važi do : 05/05/2015

 • (SRB) Zeleznice Srbije ad Beograd | NABAVKA USLUGA ODRZAVANJA DRUMSKIH VOZILA
  važi od : 09/04/2015 važi do : 11/05/2015

 • (SRB) Direkcija za gradjevinsko zemljiste i izgradnju opstine Nova Varos, Nova Varos | NABAVKA RADOVA NA MODERNIZACIJI NEKATEGORISANIH PUTEVA NA TERITORIJI OPSTINE NOVA VAROS
  važi od : 09/04/2015 važi do : 12/05/2015

 • (SRB) JP Direkcija za izgradnju grada Pozarevca, Pozarevac | NABAVKA RADOVA NA IZGARDNJI CEVOVODA ZA VODU I KANALIZACIJU
  važi od : 09/04/2015 važi do : 12/05/2015

 • (SRB) JP Direkcija za izgardnju opstine Topola JP Topola | NABAVKA RADOVA NA POSTAVLJANJU TUCANICKOG ZASTORA NA POSTOJECIM PUTEVIMA
  važi od : 09/04/2015 važi do : 11/05/2015

 • (SRB) Direkcija za izgradnju opstine Stara Pazova | JAVNO NADMETANJE ZA OTUDJENJE NEIZGRADJENOG GRADJEVINSKOG ZEMLJISTA U JUZNOM DELU CENTRALNE ZONE
  važi od : 09/04/2015 važi do : 12/05/2015

 • (SRB) JVP Srbijavode, Beograd | NABAVKA RADOVA NA ODRZAVANJU VODNIH OBJEKATA
  važi od : 08/04/2015 važi do : 05/05/2015

 • (SRB) JKP Gradska toplana, Zrenjanin | NABAVKA RADOVA NA ADAPTACIJI SANITARNIH CVOROVA
  važi od : 08/04/2015 važi do : 17/04/2015

 • (SRB) JVP Srbijavode, Novi Beograd | NABAVKA RADOVA ODRZAVANJA OBJEKATA ZA ZASTITU OD POPLAVA, EROZIJE I BUJICA I ODRZAVANJE VODOTOKOVA: ZA ODVODNJAVANJE U JAVNOJ SREDINI; IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA VODNIH OBJEKATA; SANACIJA VODNIH OBJEKATA; IZRADA PROJE
  važi od : 08/04/2015 važi do : 30/04/2015

 • (SRB) Ministarstvo odbrane Sektor za budzet i finansije Fond za socijalno osiguranje vojnih osiguranika, Beograd | NABAVAKA MEDICINSKIH I TEHNCKIH GASOVA ZA POTREBE VMA, CApSk, VMC Novi Sad i VB Nis
  važi od : 08/04/2015 važi do : 08/05/2015

 • (SRB) Ministarstvo finansija - Uprava za trezor, Beograd | NABAVKA USLUGE TEKUCEG ODRZAVANJA ZGRADA I OBJEKATA
  važi od : 08/04/2015 važi do : 08/05/2015

 • (CG) Agencija za izgradnju i razvoj Podgorice, Podgorica | NABAVKA RADOVA NA IZGARDNJI FEKALNE KANALIZACIJE
  važi od : 08/04/2015 važi do : 21/04/2015

 • (CG) Doo Cistoca Herceg Novi, Herceg Novi | NABAVKA RADOVA NA ODRZAVANJU SKLADISTA KOMUNALNOG OTPADA
  važi od : 08/04/2015 važi do : 15/05/2015

 • (CG) Opstina Bijelo Polje, Direkcija za izgradnju i investicije , Bijelo Polje | NABAVKA RADOVA NA REGULACIJI ATMOSFERSKE ODVODNJE
  važi od : 08/04/2015 važi do : 21/04/2015

 • (CG) Opstina Bijelo Polje, Direkcija za izgradnju i investicije , Bijelo Polje | NABAVKA RADOVA NA REGULACIJI REKA I ZASTITE OD POPLAVA
  važi od : 08/04/2015 važi do : 21/04/2015

 • (CG) Ministarstvo finansija - Uprava za imovinu, Podgorica | NABAVKA RADOVA NA ELEKTRO INSTALACIJAMA JAKE STRUJE
  važi od : 08/04/2015 važi do : 19/05/2015

 • (CG) Elektroprivreda Crne Gore AD Niksic, Niksic | NABAVKA RADOVA ZA POTREBE HE PERUCICA
  važi od : 08/04/2015 važi do : 06/05/2015

 • (CG) Crnogorski elektroprenosni sistem AD Podgorica, Podgorica | NABAVKA RADOVA NA IZRADI GLAVNOG PROJEKTA I IZVODJENJA RADOVA ZA SANACIJU BETONSKIH PORTALA
  važi od : 08/04/2015 važi do : 18/05/2015

 • (CG) Uprava za inspekcijske poslove, Podgorica | NABAVKA RADOVA NA RASCISCAVANJU GRADILISTA, RUSENJU GRADJEVINA I ZEMLJANIH RADOVA
  važi od : 07/04/2015 važi do : 30/04/2015

 • (CG) Elektroprivreda Crne Gore ad, Podgorica | NABAVKA USLUGE VANREDNOG ANGAZOVANJA EXPERT CENTRA KRISRUHE ZA DALJINSKO SPAJANJE I ANGAZOVANJE INZENJERA ZA ODRZAVNJE, PREGLED, KONTROLU I OPTIMIZACIJU SISTEMA UPRAVLJANJA SPPA - T3000 ZA POTREBE TE PLJEVLJA
  važi od : 07/04/2015 važi do : 15/05/2015

 • (CG) Agencija za izgradnju i razvoj Podgorice, Podgorica | NABAVKA RADOVA NA IZGRADNJI FEKLANE KANALIZACIJE DUZ ULICE NOVA 1
  važi od : 07/04/2015 važi do : 23/04/2015


 • strana 1 od 269

  DelatnostiTOP