SR EN DE


strana 1 od 265
 • (SRB) Edukativni centar za obuke u profesionalnim i radnim vestinama, Novi Sad | NABAVKA GORIVA
  važi od : 18/02/2015 važi do : 26/02/2015

 • (SRB) JKP Vodovod I kanalizacija, Obrenovac | NABAVKA USLUGE ANALIZE VODE
  važi od : 19/02/2015 važi do : 23/03/2015

 • (SRB) Opsta bolnica Novi Pazar, Novi Pazar | NABAVKA LEKOVA
  važi od : 19/02/2015 važi do : 01/04/2015

 • (SLO) EES Gruuo d.o.o. Ljubljana, Ljubljana | NABAVKA USLUGE IZRADE PROJEKTA I DOKUMENTACIJE, UKLJICUJUCI I POMOCNU GRADJEVINSKU DOZVOLU ZA IZGRADNJU MALIH HIDRO ELEKTRANA NA PODRUCJU VRNJACKA BANJA I CICEVAC
  važi od : 23/02/2015 važi do : 23/03/2015

 • (SRB) Zdravstveni centar, Zajecar | NABAVKA REGISTROVANIH LEKOVA SA LISTE D
  važi od : 19/02/2015 važi do : 23/03/2015

 • (SRB) Gerontoloski centar, Subotica | NABAVKA USLUGA STRUCNOG NADZORA NAD VRSENJEM RADOVA NA POSTAVLJANJU SOLARNIH KOLEKTORA
  važi od : 19/02/2015 važi do : 02/03/2015

 • (SRB) Agencija za osigranje I finansiranje izvoza RS ad, Uzice | NABAVKA ZAKUPA POSLOVNOG PROSTORA
  važi od : 19/02/2015 važi do : 23/03/2015

 • (SRB) Opsta bolnica Petrovac na Mlavi, Petrovac | NABAVKA USLUGE SERVISIRANJA MEDICINSKE OPREME
  važi od : 19/02/2015 važi do : 06/03/2015

 • (CG) JU Nacionalna biblioteka CG Djurdje Crnojevic, Cetinje | NABAVKA GORIVA
  važi od : 21/02/2015 važi do : 05/03/2015

 • (CG) Direkcija za uredjenje I izgradnju Kotora, Kotor | NABAVKA RADOVA NA SANCIJI KANALIZACIONOG SISTEMA
  važi od : 21/02/2015 važi do : 05/03/2015

 • (CG) Institut za javno zdravlje, Podgorica | NABAVKA TESTOVA I REAGENSA ZA MIKROBIOLOGIJU INSTITUTA ZA JAVNO ZDRAVLJE
  važi od : 21/02/2015 važi do : 16/03/2015

 • (CG) Skupsitna Crne Gore, Podgorica | NABAVKA USLUGE OSIGRUNJA MOTORNIH VOZILA
  važi od : 21/02/2015 važi do : 05/03/2015

 • (CG) Opstina Berane, Berane | NABAVKA USLUGE IZRADE TEHNICKE STUDIJE
  važi od : 20/02/2015 važi do : 03/03/2015

 • (CG) Zavod za hidrometerorologiju I seizmologiju, Podgorica | NABAVKA HIDROGRAFSKIH I TEHNICKIH USLUGA
  važi od : 20/02/2015 važi do : 02/03/2015

 • (CG) Elektroprivreda Crne Gore ad Niksic, Niksic | NABAVKA USLUGA TEHNICKOG PROJEKTOVANJA
  važi od : 18/02/2015 važi do : 27/03/2015

 • (CG) Opstina Zabalj, Zabalj | NABAVKA GORIVA
  važi od : 19/02/2015 važi do : 04/03/2015

 • (CG) Komisija za hartije od vrijednosti, Podgorica | NABAVKA USLUGA FIKSNE TELEFONIJE
  važi od : 18/02/2015 važi do : 30/03/2015

 • (CG) AD Hipotekarna banka Podgorica | PRODAJA NEPOKRETNOSTI
  važi od : 13/02/2015 važi do : 04/03/2015

 • (SRB) GP Rad DP Beograd, Beograd | PRODAJA NEPOKRETNE IMOVINE
  važi od : 12/02/2015 važi do : 09/03/2015

 • (SRB) Uprava za zajednicke poslove pokrajniskih organa, Novi Sad | NABAVKA USLUGE REDOVNOG ODRZAVANJA VOZILA
  važi od : 09/02/2015 važi do : 11/03/2015

 • (SRB) Grad Beograd, Sekretarijat za socijalnu zastitu, Beograd | NABAVKA USLUGE IZRADE PREDMERA I PREDRACUNA RADOVA NA TEKUCEM ODRZAVANJU POSLOVNOG PROSOTRA ZA POTREBE EDUKATIVNO - KREATIVNOG CENTRA
  važi od : 09/02/2015 važi do : 18/02/2015

 • (SRB) JP Direkcija za izgradnju grada Sremska Mitrovica, Sremska Mitrovica | NABAVKA USLUGE OSIGURANJA
  važi od : 09/02/2015 važi do : 12/02/2015

 • (SRB) Republicka agencija za elektronske komunikacije, Beograd | NABAVKA USLUGE ODRZAVANJA RACUNOVODSTVENO-FINANSIJSKOG SOFTVERA ZA TRI GODINE
  važi od : 09/02/2015 važi do : 17/02/2015

 • (CG) Opstina Tivat, Tivat | NABAVKA USLUGA REDOVNOG ENERGETSKOG PREGLEDA SISTEMA ZA GREJANJE I SISTEMA ZA KLIMATIZACIJU
  važi od : 11/02/2015 važi do : 23/02/2015

 • (SRB) JP Srbijagas, Novi Sad | NABAVKA USLUGA OTKLANJANJA I ODLAGANJA OPASNOG OTPADA
  važi od : 09/02/2015 važi do : 12/03/2015


 • strana 1 od 265

  DelatnostiTOP