SR EN DE


strana 1 od 247
 • (SRB) Uprava za zajednicke poslove republickih organa, Beograd | NABAVKA RADOVA NA IZRADI SISTEMA ZA NAVODNJAVANJE
  važi od : 18/11/2014 važi do : 27/11/2014

 • (SRB) NIS ad, Blok Prerade Rafinerija nafte Pancevo, Pancevo | NABAVKA USLUGE IZRADE GODISNJEG UGOVORA ZA INSTRUMENTALNE RADOVE NA ODRZAVANJU REGULACIONIH VENTILA PROIZVODJACA MASONEILAN U RNP
  važi od : 18/11/2014 važi do : 01/12/2014

 • (CG) Zastitnik imovinsko pravnih interesa Crne Gore, Podgorica | NABAVKA USLUGE OSIGURANJA MOTORNIH VOZILA I TEHNICKOG PREGLEDA AUTOMOBILA
  važi od : 18/11/2014 važi do : 05/12/2014

 • (CG) Ministarstvo odrzivog razvoja i turizma, Direkcija javnih radova, Podgorica | NABAVKA RADOVA NA IZGRADNJI KOTLARNICE
  važi od : 18/11/2014 važi do : 26/12/2014

 • (CG) Akcionarsko drustvo Montecargo , Podgorica | NABAVKA I ISPORUKA ULJA I MAZIVA
  važi od : 18/11/2014 važi do : 11/12/2014

 • (SRB) UNDP Srbija, Beograd | NABAVKA RADOVA NA IZGRADNJI 10 MONTAZNIH KUCA U NOVOM PAZARU
  važi od : 18/11/2014 važi do : 27/11/2014

 • (SRB) UNDP Srbija, Beograd | NABAVKA USLUGA IZRADE RAZVOJA REGISTRA POLJOPRIVREDNIH SPORAZUMA O FINANSIRANJU
  važi od : 18/11/2014 važi do : 01/12/2014

 • (BIH) UNDP BiH Sarajevo, Sarajevo | NABAVKA RADOVA NA REKONSTRUKCIJI EE - ZAMENA PROZORA U OS LUKAVAC MESTO
  važi od : 18/11/2014 važi do : 26/11/2014

 • (CG) Zdravstvena ustanova Apoteke Crne Gore Montefarm, Podgorica | NABAVKA LEKOVA
  važi od : 17/11/2014 važi do : 09/12/2014

 • (CG) Vodovod i kanalizacija doo Podgorica, Podgorica | NABAVKA ZEMLJANIH I BETONSKIH RADOVA NA IZGRADNJI VODOVODNIH INSTALACIJA NA SAOBRACAJNOM PODRUCJU
  važi od : 17/11/2014 važi do : 27/11/2014

 • (CG) Direkcija za uredjenje i izgradnju Kotora, Kotor | NABAVKA RADOVA NA KANALIZACIONOM SISTEMU -GORNJI DEO STAROG GARADA
  važi od : 17/11/2014 važi do : 08/12/2014

 • (CG) Ministarstvo saobracaja i pomorstva Uprava pomorske sigurnosti, Bar | NABAVKA USLUGA MEDJUSOBNOG POVEZIVANJA LOKACIJE UPRAVE POMORSKE SIGURNOSTI PREKO TRANSPORTNE MREE PROVAJDERA
  važi od : 17/11/2014 važi do : 10/12/2014

 • (SRB) UNOPS EU Progres Program evropskog partnerstva sa opstinama | NABAVKA IT OPREME
  važi od : 17/11/2014 važi do : 24/11/2014

 • (SRB) UNOPS EU Progres Program evropskog partnerstva sa opstinama | NABAVKA NAMESTAJA SA PREDSKOLSKU USTANOVU U SVILAJNCU I ZA DVE OS U OBRENOVCU
  važi od : 17/11/2014 važi do : 02/12/2014

 • (BIH) UNDP BiH Sarajevo, Sarajevo | NABAVKA RADOVA NA REKONSTRUKCIJI OSNOVNE SKOLE DUBOKI POTOK
  važi od : 17/11/2014 važi do : 08/12/2014

 • (BIH) UNDP BiH Sarajevo, Sarajevo | NABAVKA ISPORUKA I UGRADNJA MEHANICKE OPREME I RADOVA NA REKONSTRUKCIJI SISTEMA GREJANJA I KOTLARNICE
  važi od : 17/11/2014 važi do : 26/01/2015

 • (CG) Ustavni sud Crne Gore, Podgorica | NABAVKA KANCELARISJKOG POTROSNOG MATERIJALA NA GODISNJEM NIVOU
  važi od : 17/11/2014 važi do : 02/12/2014

 • (CG) Ministarstvo odrzivog razvoja i turizma- Direkcija javnih radova, Podgorica | NABAVKA USLUGA VRSENJA STRUCNOG NADZORA U TOKU IZVODJENJA RADOVA NA IZGARDNJI RECIKLAZNOG DVORISTA I PRETOVARENE STANICE
  važi od : 14/11/2014 važi do : 10/12/2014

 • (CG) Ministarstvo odrzivog razvoja i turizma, Direkcija javnih radova, Podgorica | NABAVKA USLUGE IZRADE GLAVNOG PROJEKTA REKONSTRUKCIJE SAOBRACAJNICE
  važi od : 14/11/2014 važi do : 10/12/2014

 • (BIH) Toplana ad Prijedor | NABAVKA I MONTAZA POSTOJENJA DALJINSKOG GREJANJA
  važi od : 14/11/2014 važi do : 15/01/2015

 • (CG) Elektroprivreda Crne Gore AD Niksic, Niksic | NABAVKA RADOVA NA IZGRADNJI TRAFOSTANICA, NISKONAPONSKIM I VISOKONAPONSKIM INSTALACIJAMA
  važi od : 14/11/2014 važi do : 24/12/2014

 • (CG) UNICEF Crna Gora, Podgorica | NABAVKA USLUGA KONSULTANTSKIH AGENCIJA
  važi od : 13/11/2014 važi do : 18/11/2014

 • (BIH) UNDP BiH Sarajevo, Sarajevo | NABAVKA REHABILITACIONIH RADOVA NA LOKALNOJ INFRASTRUKTURI
  važi od : 13/11/2014 važi do : 21/11/2014

 • (BIH) UNDP BiH Sarajevo, Sarajevo | NABAVKA REHABILITACIONIH RADOVA NA JAVNIM ZGRADAMA U CETIRI OPSTINE
  važi od : 13/11/2014 važi do : 24/11/2014

 • (MAK) UNDP Makedonija, Skoplje | NABAVKA NAMESTAJA
  važi od : 13/11/2014 važi do : 21/11/2014


 • strana 1 od 247

  DelatnostiTOP