SR EN DE


strana 1 od 270
 • (SRB) Opstinska uprava Vrbas, Vrbas | NABAVKA USLUGA IZRADE PROJEKTA SANITARNE ZASTITE VODOZAHVATA
  važi od : 16/06/2015 važi do : 26/06/2015

 • (SRB) JP Direkcija za izgradnju opstine Zabari, Zabari | NABAVKA RADOVA NA LETNJEM ODRZAVANJU LOKALNIH PUTEVA
  važi od : 16/06/2015 važi do : 24/06/2015

 • (SRB)Privredno drustvo za distribuciju elektricne energije Elektrodistribucija-Beograd d.o.o. Beograd, Beograd I NABAVKA ZA IZVODJENJE GRADJEVINSKIH I GRADJEVINSKO ZANATSKIH RADOVA
  važi od : 16/06/2015 važi do : 08/07/2015

 • (SRB) JVP Srbijavode, Beograd | NABAVKA RADOVA NA SANCIJI LEVE OBALE REKE JUZNE MORAVE I UKLANJANJE SPRUDA NA DESNOJ OBALI U SELU TESICA
  važi od : 16/06/2015 važi do : 08/07/2015

 • (SRB) JVP Srbijavode, Beograd | NABAVKA RADOVA NA POPRAVCI OSTECENOG REGULISANOG MINOR KORITA REKE NISAVE
  važi od : 16/06/2015 važi do : 08/07/2015

 • (SRB) Lukoil Srbija a.d. Beograd | NABAVKAUSLUGA UZORKOVANJA, LABORATORIJSKO ISPITIVANJE UZORAKA OTPADNIH VODA PRE ODNOSNO POSLE SEPARATORA, TALOZNIKA ULJA I MASTI, BUNARSKIH VODA I VODA IZ PIJEZOMETARA SA MISLJENJEM O STANJU I KVALITETU VODE U OBJEKTIMA
  važi od : 19/06/2015 važi do : 20/07/2015

 • (SRB) Grad Smederevo, Smederevo | NABAVKA RADOVA NA REALIZACIJI PROJEKTA SANACIJE, REMEDIJACIJE I REKULTIVACIJE SMETLISTVA DUGO POLJE U RADINCU
  važi od : 16/06/2015 važi do : 16/07/2015

 • (SRB) JP EPS PD Elektrosrbija d.o.o. Kraljevo, Uzice | NABAVKA DOBARA SA USLUGOM UGRADNJE ZA DV 35/10KV BESEROVINA - PERUCAC
  važi od : 16/06/2015 važi do : 16/07/2015

 • (SRB) Gerontoloski centar Subotica, Subotica | NABAVKA MATERIJLA SA USLUGOM ELEKTRICNIH POPRAVKI I ODRZAVANJA ELEKTRICNIH URDJAJA PO PARTIJAMA
  važi od : 16/06/2015 važi do : 16/07/2015

 • (SRB) JP Direkcija za izgradnju Grada Sombora, Sombor | NABAVKA RADOVA NA ODRZAVANJU, REKONSTRUKCIJI I IZGRADNJI NA PODRUCJU NASELJENIH MESTA U OPSTINI SOMBOR
  važi od : 16/06/2015 važi do : 16/07/2015

 • (SRB) Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, Beograd | NABAVKA USLUGE SERVISIRANJA MEDICINSKE OPREME OBLIKOVANA PO PARTIJAMA
  važi od : 16/06/2015 važi do : 22/07/2015

 • (SRB) Vojnogradjevinski centar Beograd, Beograd | NABAVKA RADOVA NA OBJEKTU KN 252 NA AREODROMU MORAVA U LADJEVCIMA
  važi od : 16/06/2015 važi do : 16/07/2015

 • (SRB) PD Panonske termoelektrane - Toplane doo, Novi Sad | NABAVKA USLUGE ISPORUKE I UGRADNJE SISTEMA ZA NADZOR RAZVODNOG POSTROJENJA U TE - TO SREMSKA MITROVICA
  važi od : 16/06/2015 važi do : 26/06/2015

 • (SRB) Elektromreza Srbije, Beograd | NABAVKA GRADJEVINSKIH RADOVA NA SANACIJI ULJNE JAME NA TS BEOGRAD 17
  važi od : 16/06/2015 važi do : 30/06/2015

 • (SRB) PD Termoelektrane i kopovi Kostolac doo, Pozarevac | NABAVKA USLUGE IZRADE I MONTAZE ODSLJAKIVACA I HLADNOG LEVKA KOTLA A-2
  važi od : 15/06/2015 važi do : 17/07/2015

 • (SRB) JP Skijalista Srbije, Beograd | NABAVKA USLUGE IZRADE STUDIJE ZA POTREBE URBANISTICKE I TEHNICKE DOKUMENTACIJE - STUDIJA OPRAVDANOSTI SA GENERALNIM PROJEKTOM ZA IZGRADNJU GONDOLE BEOGRAD
  važi od : 15/06/2015 važi do : 15/07/2015

 • (SRB) Ministarstvo privrede, Beograd | NABAVKA RADOVA NA IZGRADNJI ATMOSFERSKE KANALIZACIJE U OKVIRU SANACIJE KOLOVZA OPSTINSKOG PUTA L-3
  važi od : 15/06/2015 važi do : 16/07/2015

 • (CG) Cistoca doo, Podgorica | NABAVKA USLUGE MOBILNE TELFONIJE
  važi od : 11/06/2015 važi do : 29/06/2015

 • (CG) Ministarstvo saobracaja i pomorstva-Direkcija za saobracaj, Podgorica | NABAVKA USLUGE OBAVEZNE REVIZIJE
  važi od : 10/06/2015 važi do : 02/07/2015

 • (CG) Fond za zdravstveno osiguranje Crne Gore, Podgorica | NABAVKA SISTEMA ZA UZORKOVANJE BIOLOSKOG MATERIJLA (VAKUUM SISTEM)
  važi od : 04/06/2015 važi do : 16/06/2015

 • (CG) Agencija za civilno vazduhoplovstvo, Podgorica | NABAVKA USLUGE CISCENJA KANCELARIJA
  važi od : 02/06/2015 važi do : 09/06/2015

 • (CG) Ministarstvo unutrasnjih poslova, Podgorica | NABAVKA POLICIJSKE UNIFORME
  važi od : 01/06/2015 važi do : 01/07/2015

 • (CG) Ministarstvo odrzivog razvoja i turizma-Direkcija javnih radova, Podgorica | NABAVKA RADOVA NA IZGRADNJI INDIVIDUALNIH STAMBENIH OBJEKATA
  važi od : 26/05/2015 važi do : 12/06/2015

 • (CG) Ministarstvo saobracaja i pomorstva-Direkcija za saobracaj, Podgorica | NABAVKA USLUGE IZRADE TEHNICKE DOKUMENTACIJE ZA REKONSTRUKCIJU PUTA VRULJA - MIJAKOVIC
  važi od : 25/05/2015 važi do : 01/07/2015

 • (CG) Ministarstvo saobracaja i pomorstva-Direkcija za saobracaj, Podgorica | NABAVKA RADOVA NA REKONSTRUKCIJI OSMA MOSTOVA NA REGIONALNOM PUTU R - 10
  važi od : 20/05/2015 važi do : 09/06/2015


 • strana 1 od 270

  DelatnostiTOP