SR EN DE


strana 1 od 232
 • (SRB) Javno vodoprivredno preduzece Srbijavode, Beograd | NABAVKA RADOVA NA BRANI BARJE-REALIZACIJA PROJEKTA SISTEMA ZA DALJINSKO OSMATRANJE BRANE BARJE
  važi od : 22/07/2014 važi do : 01/09/2014

 • (SRB) Uprava za zajednicke poslove republickih organa, Beograd | NABAVKA USLUGA SERVISIRANJA IZDUVNIH SISTEMA ZA SVE VRSTE VOZILA SA UGRADNJOM REZERVNIH DELOVA
  važi od : 22/07/2014 važi do : 18/08/2014

 • (SRB) Gerontoloski centar Subotica | NABAVKA RADOVA NA UREDJENJU SISTEMA ZA BOLNICKI SIGNALIZACIJU
  važi od : 22/07/2014 važi do : 30/07/2014

 • (SRB) PD Hidroelektrane Djerdap doo, Kladovo | NABAVKA REZERVNIH DELOVA ZA OSKULTACIONU OPREMU
  važi od : 22/07/2014 važi do : 01/08/2014

 • (SRB) Ministarstvo pravde, Beograd | NABAVKA RADOVA NA REKONSTRUKCIJI LOKALNOG PUTA KALUDJERSKE BARE
  važi od : 22/07/2014 važi do : 21/08/2014

 • (SRB) JP Gradsko stambeno, Beograd | NABAVKA USLUGA HITNIH NEODLOZNIH RADOVA I TEKUCIH POPRAVKI ELEKTRO UREDJAJA
  važi od : 22/07/2014 važi do : 20/08/2014

 • (SRB) Ministarstvo odbrane, Uprava za medjunarodne vojne saradnje, Beograd | NABAVKA USLUGE REDOVNOG AVIO PREVOZA
  važi od : 22/07/2014 važi do : 30/07/2014

 • (SRB) Direkcija za gradjevinsko zemljiste i izgradnju Beograda, Beograd | NABAVKA RADOVA NA RUSENJU OBJEKTA SA DEMONTAZOM, ODVOZOM I TRANSPORTOM AZBESTNIH PLOCA
  važi od : 22/07/2014 važi do : 20/08/2014

 • (SRB) JP Direkcija za izgradnju opstine Backa Palanka, Backa Palanka | NABAVKA RADOVA NA POPLOCAVANJU JAVNIH POVRSINA I IZGRADNJI PRATECIH INFRASTRUKTURNIH OBJEKATA
  važi od : 22/07/2014 važi do : 21/08/2014

 • (SRB) JP Direkcija za izgradnju I uredjenje opstine Cuprija, Cuprija | NABAVKA RADOVA NA REKONSTRUKCIJI TROTOARA SA INFRASTRUKTUROM
  važi od : 17/07/2014 važi do : 25/08/2014

 • (SRB) JP Direkcija za urbanizam I izgradnju Aleksandrovac, Aleksandrovac | NABAVKA RADOVA NA REKONSTRUKCIJI ULICA U OKVIRU PGR ALEKSANDROVAC PO PARTIJAMA
  važi od : 17/07/2014 važi do : 15/08/2014

 • (SRB) JP Direkcija za izgradnju Prijepolje, Prijepolje | NABAVKA USLUGA STRUCNOG NADZORA NAD RADOVIMA IZGRADNJE VODPZAHVATA I TALOZNICA ZA SNABDEVANJE VODOM ZA PICE
  važi od : 18/07/2014 važi do : 25/07/2014

 • (SRB) Gradjevinska direkcija Srbije doo, Beograd | NABAVKA RADOVA NA ISPIRANJU DELA ULICNE ATMOSFERSKE I FEKALNE KANALIZACIJE
  važi od : 17/07/2014 važi do : 25/07/2014

 • (SRB) JP PTT saobracaja Srbija, Beograd | NABAVKA USLUGA VEZANIH ZA POSTUPAK LEGALIZACIJE OBJEKTA I UPISA NEPOKRETNOSTI JP POSTA SRBIJE
  važi od : 18/07/2014 važi do : 26/08/2014

 • (SRB) Ministarstvo Finansija Uprava carina, Beograd | NABAVKA RADOVA NA IZGRADNJI ODVODNOG KANALA
  važi od : 17/07/2014 važi do : 18/08/2014

 • (SRB) JKP GSP Beograd, Beograd | NABAVKA RADOVA NA IZGRADNJI SKLADISTA OPASNOG OTPADA U POGONIMA GSP
  važi od : 18/07/2014 važi do : 18/08/2014

 • (CG) Delegacija Evropske unije u Crnoj Gori, Podgorica | NABAVKA USLUGA RAZVOJA BEZBEDNOSTI HRANE I FITOSANITARNIH SLUZBI U CRNOJ GORI
  važi od : 18/07/2014 važi do : 23/07/2014

 • (BIH) UNDP BiH Sarajevo | NABAVKA RADOVA NA REHABILITACIJI 8 JAVNIH OBJEKATA U TRI OPSTINE
  važi od : 18/07/2014 važi do : 24/07/2014

 • (BIH) UNDP BiH Sarajevo | NABAVKA RADOVA ZA REKONSTRUKCIJI SKLADISTA ZA MUNICIJE I ORUZJA
  važi od : 18/07/2014 važi do : 18/08/2014

 • (BIH) UNDP BiH Sarajevo | NABAVKA RADOVA ZA IZGRADNJU SKLADISTA ZA ORUZJE
  važi od : 18/07/2014 važi do : 18/08/2014

 • (CG) JZU Dom zdravlja Bar, Bar | NABAVKA SANITARNOG I MIKROBIOLOSKOG MATERIJALA, KANECELARIJSKOG MATERIJALA, POTROSNOG I TEHNICKOG MATERIJALA, SREDSTAVA ZA HIGIJENU, AUTO DELOVA I AUTO GUMA
  važi od : 18/07/2014 važi do : 27/08/2014

 • (CG) Opstina Kotor, Kotor | NABAVKA USLUGE IZRADE PROJEKTA REGULISANJA SAOBRACAJA, STACIONARNOG SAOBRACAJA I ANALIZA, REGULISANJE I ODVIJANJE AUTO TAXI PREVOZA
  važi od : 18/07/2014 važi do : 07/08/2014

 • (CG) Opstina Pluzine, Pluzine | NABAVKA RADOVA NA IZGRADNJI TRAFOSTANICE TS 10/0,4KV, 630 KVA PLUZINE NOVA, SA PRIKLJUCNIM 20KV VODOVM I UKLAPANJEM U NN MREZU
  važi od : 18/07/2014 važi do : 30/07/2014

 • (SRB) JKP GSP, Beograd | NABAVKA DELOVA OSOVINA ZA VOZILA IK, FAP, MERC., MAN, DELOVI DIFERENCIJALA, DELOVI OSOVINA ZF, MEH. VAZD. JASTUKA….
  važi od : 18/07/2014 važi do : 29/07/2014

 • (SRB) Eulex, Pristina | NABAVKA USLUGE OSIGURANJA VOZILA
  važi od : 17/07/2014 važi do : 18/08/2014


 • strana 1 od 232

  DelatnostiTOP