SR EN DE


strana 1 od 254
 • (SRB) Direkcija za gradjevinsko zemljiste I izgradnju Beograda, Beograd | NABAVKA USLUGA FORMIRANJA GRADJEVINSKIH PARCELA ZA KOLEKTIVNO STANOVANJE
  važi od : 18/12/2014 važi do : 02/02/2015

 • (SRB) Grad Novi Pazar | NABAVKA RADOVA NA IZGRADNJI OSAM MONTAZNIH OBJEKATA
  važi od : 18/12/2014 važi do : 19/01/2015

 • (BIH) UNDP BiH Sarajevo, UN BIH, Predsednistvo BIH, UNICEF I UNESCO Sarajevo, Sarajevo | JAVNI POZIV ZA DOSTAVLJANJE PROJEKTNIH PREDLOGA IZ OBLASTI IZGRADNJE MIRA NA TERITORIJI BIH ORGANIZACIJAMA CIVILINOG DRUSTVA, NEFORMALNIM GRUPAMA I POJEDINCIMA IZ BIH
  važi od : 18/12/2014 važi do : 31/12/2014

 • (SRB) JP Direkcija za izgradnju Grada Subotice, Subotica | NABAVKA USLUGE IZRADE PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA IZGRADNJU SAOBRACAJNICA, BICIKLISTICKIH STAZA I KRUZNIH TOKOVA
  važi od : 18/12/2014 važi do : 19/01/2015

 • (KIM) EuropeAid, Eulex Kosovo, Pristina | MANAGED PRINT SERVICES
  važi od : 18/12/2014 važi do : 13/01/2015

 • (KIM) EuropeAid, Eulex Kosovo, Pristina | SUPPLY OF SPARE PARTS FOR IT EQUIPMENT AND ANCILLARY INSTALLATION SERVICES
  važi od : 18/12/2014 važi do : 13/01/2015

 • (SRB) AD Aerodrom Nikola Tesla Beograd, Beograd | USLUGE FIKSNE TELEFONIJE, MOBILNE TELEFONIJE, INTERNET USLUGE I PRATECE USLUGE
  važi od : 16/12/2014 važi do : 16/01/2015

 • (SRB) Delegacija Evropske komisije I Vizija Kragujevac | NABAVKA RADOVA NA IZGRADNJI STAMBENE ZGRADE ZA SOCIJALNO STANOVANJE U ZASTIFENIM USLOVIMA U BEOGRADU
  važi od : 16/12/2014 važi do : 19/01/2015

 • (CG) Ministarstvo unutrasnjih poslova, Podgorica | NABAVKA USLUGE IZNAMLJIVANJA I DAVANJA U ZAKUP (LEASING) NESTAMBENIH NEKRETNINA
  važi od : 16/12/2014 važi do : 12/01/2015

 • (CG) Ministarstvo odrzivog razvoja i turizma- Direkcija javnih radova, Podgorica | NABAVKA USLUGA IZRADE GLAVNOG PROJEKTA ZA IZGRADNJU KANALIZACIONE MREZE
  važi od : 15/12/2014 važi do : 25/12/2014

 • (BIH) UNDP BiH Sarajevo, Sarajevo | NABAVKA I MONTAZA NAMESTAJA
  važi od : 16/12/2014 važi do : 22/12/2014

 • (BIH) UNDP BiH Sarajevo, Sarajevo | NABAVKA IT I DRUGE KANCELARIJSKE OPREME
  važi od : 16/12/2014 važi do : 29/12/2014

 • (CG) Luka Bar ad Bar | NABAVKA CEONOG VILJUSKARA SA ELEKTRICNIM POGONOM NA CETIRI TOCKA
  važi od : 16/12/2014 važi do : 16/01/2015

 • (SRB) JP Direkcija za izgradnju opstine Coka, Coka | NABAVKA USLUGE IZRADE PLANA DETALJNE REGULACIJJE ZA PRECISTAC I GLAVNOG PROJEKTA KANALIZACIJE I POSTROJENJA ZA PRECISCAVANJE KOMUNALNIH OTPADNIH VODA
  važi od : 15/12/2014 važi do : 22/12/2014

 • (SRB) JKP Gornji Milanovac, Gornji Milanovac | NABAVKA USLUGA IZRADA STUDIJE OPRAVDANOSTI SA IDEJNIM PROJEKTOM I IZRADA GLAVNOG PROJEKTA ZA REKONSTRUKCIJU SISTEMA DALJINSKOG GREJANJA
  važi od : 15/12/2014 važi do : 23/12/2014

 • (CG) Elektroprivreda Crne Gore AD Niksic, Niksic | NABAVKA USLUGA TEHNICKOG ISPITIVANJA ZA POTERBE TE PLJEVLJA
  važi od : 15/12/2014 važi do : 30/12/2014

 • (KIM) UNMIK, Pristina | PRODAJA RAZNE VRSTE ROBE
  važi od : 15/12/2014 važi do : 13/01/2015

 • (SRB) PD Jugoistok Nis, Ogranak Elektrotimok Zajecar, Zajecar | NABAVKA RADOVA NA REMONTU DELA DV 35KV NA PODRUCJU SVRLJIGA (RADOVI NA IZGRADNJI CEVOVODA, KOMUNIKACIONIH I ELEKTROENRGETSKIH VODOVA)
  važi od : 15/12/2014 važi do : 23/01/2015

 • (CG) Monteput doo, Podgorica | NABAVKA KONSULTANTSKIH USLUGA I SOFTVERSKO UVODJENJE SISTEMA FINANSIJSKOG UPRAVLJANJA I KONTROLE
  važi od : 12/12/2014 važi do : 24/12/2014

 • (CG) Opstina Budva, Budva | NABAVKA RADOVA NA ODRZAVANJU ATMOSFERSKIH KANALA
  važi od : 12/12/2014 važi do : 25/12/2014

 • (BIH) UNDP BiH Sarajevo | NABAVKA RADOVA NA REHABILITACIJI 11 ZGRADA
  važi od : 15/12/2014 važi do : 16/12/2014

 • (BIH) UNDP BiH Sarajevo | NABAVKA USLUGA VRSENJA STRUCNOG NADZORA NAD IZVODJENJEM RADOVA NA IZGARDNJI 12 JAVNIH OBJEKATA
  važi od : 15/12/2014 važi do : 17/12/2014

 • (SRB) JP za puteve i stambeno komunalnu delatnost opstine Aleksinac, Aleksinac | NABAVKA REVOLVING KREDITA
  važi od : 12/12/2014 važi do : 19/12/2014

 • (SRB) Uprava za komunalne delatnosti, energetiku i saobracaj, Nis | NABAVKA USLUGA IZRADE STUDIJA IZVODLJIVOSTI I GLAVNOG PROJEKTA IZGARDNJE POSTROJENJA ZA ZAGREVANJE VODE U BAZENIMA I SANITARNE VODE U BAZENSKOM KOMPLEKSU SPORTSKOG CENTRA CAIR
  važi od : 12/12/2014 važi do : 22/12/2014

 • (SRB) JKP Vodovod i kanalizacija, Zrenjanin | NABAVKA RADOVA NA IZGRADNJI VODOVODNE MREZE (II FAZA KVALIFIKACIONOG POSTUPKA)
  važi od : 12/12/2014 važi do : 22/12/2014


 • strana 1 od 254

  DelatnostiTOP